Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus (49) Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010

2 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus (49) Johdanto Vuoden 2010 aikana maailmanlaajuisia tulevaisuuden haasteita pohdittiin YK:n piirissä parissakin yhteydessä. YK:n vuosituhatohjelman saavutuksia puntaroitiin New Yorkissa MDG+10 -konferenssissa syyskuussa. Myönteisenä kehityksenä todettiin, että lapsikuolleisuus on vähentynyt, HIV-tartuntojen leviäminen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on saatu pysäytettyä ja lasten koulunkäynti on lisääntynyt. Ammattiyhdistysten ja maailman työjärjestö ILOn pitkään kampanjoima säällisen työn käsite (decent work) sisällytettiin vuosituhatohjelmaan. Takapakkiakin oli tullut: synnytyskuolleisuus oli joillakin alueilla jopa kasvanut. Naisten aseman parantaminen ja tasa-arvon saavuttaminen siis edellyttävät vielä huomattavia ponnistuksia. Loppusyksystä YK:n alaisuuteen perustettu uusi UN Women -järjestö oli selvä osoitus siitä, että tällä saralla halutaan koota voimat yhteen ja tehostaa toimintaa. Konferenssiin osallistuneet kansalaisjärjestöt katsoivat, että kansainvälinen yhteisö on menettänyt paljon siitä päättäväisyydestä ja innosta, joka vallitsi vuosituhatohjelman perustamishetkellä. Avunantajat olivat varovaisia puheissaan kehitysavun lisäämisestä tai edes pitäytymisestä nykyiseen tasoon. Kehitysmaat olivat vuorostaan epätietoisia avunantajamaiden sitoutumisesta. Vuoden lopussa pidetty YK:n ilmastokokous Cancúnissa ei lunastanut kaikkia odotuksia, mutta oli kuitenkin pieni askel kohti sitovaa kansainvälistä ilmastosopimusta. Vuotta aiemmin Kööpenhaminassa tehdyt päästövähennyslupaukset kirjattiin osaksi kokouksen virallista päätöstä. Näkemyserot maiden välisestä taakanjaosta ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sopeutumiskulujen kattamiseksi estivät sopimasta Kioton pöytäkirjan jatkosta. Vuosituhatohjelman eteneminen ja kehitysyhteistyön merkitys ja tuloksellisuus köyhyyden poistamiseksi nousivat hetkeksi julkiseen keskusteluun Suomessakin. Sampo-konsernin puheenjohtaja Björn Wahlroos sai aikaan kiihkeää keskustelua ainakin kehitysjärjestöjen ja ulkoministeriön piirissä todettuaan lehtihaastattelussa, että kehitysapu on rahan heittämistä kankkulan kaivoon. Kepan puheenjohtaja osallistui Wahlroosin kanssa paneelikeskusteluun ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä elokuussa. Kulunut vuosi oli Kepan juhlavuosi. Kepan 25-vuotisjuhla toi yli 300 Kepan jäsenjärjestöedustajaa ja ystävää muistelemaan kehitysmaaliikkeen ja Kepan piirissä tapahtunutta kuluneiden vuosikymmenten varrelta. Ulkoministerin erityisedustaja Pekka Haavisto piti tilaisuudessa juhlapuheen. Viveca Hedengren, Seppo Kalliokoski ja Kaarlo Koskimies palkittiin merkittävästä elämäntyöstä koko kehitysmaaliikkeen piirissä. Kehitysyhteistyön tuloksellisuus hallitsi monella tapaa Kepan toimintavuotta. Kepa osallistui Concorden (the European NGO Confederation for Relief and Development) edustajana kansainväliseen Better Aid -verkostoon, jonka tehtävänä on seurata avunantajamaiden kehitysavun laatua. Sen myötä Kepan asiantuntija on osallistunut yhtenä järjestöedustajana OECDn alaisen kehitysapukomitea DACin (Development Assistance Committee) työryhmätyöskentelyyn. Sen lisäksi Kepa on osallistunut kansalaisjärjestöjen omaan Open Forum -prosessiin, jonka avulla pyritään tunnistamaan järjestöjen oman toiminnan tuloksellisuutta takaavia periaatteita. Osallistuminen edellytti kansallisella tasolla tapahtuvia konsultaatioita. Kepan suomalaisille järjestöille järjestämän kuulemis- ja suunnittelutilaisuuden tulokset olivat ensimmäiset Euroopassa ja niitä hyödynnettiin muun muassa Espanjassa, Ruotsissa ja Japanissa vastaavissa kuulemis- ja neuvotteluprosesseissa. Syyskuussa järjestetyssä Open Forumin yleiskokouksessa Istanbulissa edustajat yli 80 maasta puolsivat esitystä kahdeksasta periaatteesta.

3 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus (49) Jäsenjärjestöjen toimintaedellytyksiä turvattiin ja valvottiin useammallakin saralla yksin ja yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Ulkoministeriön suunnitelmat leikata kehityskasvatus- ja viestintätukea saatiin torjutuksi alkusyksystä. Kepa kokosi ja laati järjestöjen yhteisen positiopaperin ulkoministeriön kehityspoliittiseen kansalaisyhteiskuntalinjaukseen (entinen kansalaisjärjestölinjaus). Kepan ja sen jäsenjärjestöjen ennakoiva vaikuttaminen oli tuloksellista, sillä linjauksessa otettiin monet järjestöjen esittämät näkemykset huomioon ja siinä muun muassa tunnustetaan kansalaisjärjestöjen moninaiset roolit. Globaalikasvatuksen saralla Kepa ja sen jäsenjärjestöt arvioivat opetus- ja kulttuuriministeriön kansainvälisyyskasvatus ohjelmaa ja vetosivat yhä laajempaan järjestöjen osallistamiseen. Eduskunta päätti kasvattaa kehitysmäärärahoja 108 miljoonalla eurolla. Kepan ja sen jäsenjärjestöjen 0,7 prosentin kampanjointi, varmasti yhtenä monien muiden tekijöiden lisäksi, johti kehitysavun kasvuun vuonna 2011 huolimatta Suomen tukalasta taloudellisesta tilanteesta. Tällä kertaa päättäjiä myös muistettiin jälkeenpäin positiivisella palautteella: Kepa koordinoi Etelän kumppanijärjestöjen johtajien kiitosviestit Suomen hallituksen ministereille. Jäsenpalveluiden kestosuosikit Maailma kylässä -festivaali ja Mahdollisuuksien torit säilyttivät suosionsa: festivaaleilla vieraili kävijää ja 258 järjestöä osallistui näytteilleasettajana. Mahdollisuuksien toreja järjestettiin 17 paikkakunnalla ja niihin osallistui noin 500 järjestöä. Viestinnässä tehtiin myös merkittäviä edistysaskelia. Kepa.fi-sivustot uudistettiin menestyksellisesti. Sivustolla käynnistettiin myös Osallistumiskone-niminen osio, jonka avulla kävijä voi etsiä itselleen kiinnostavia järjestöjä. Koulutukset ja neuvontapalvelut säilyivät suosittuina ja vuonna 2010 Kepa järjesti Suomessa yhteensä 43 avointa tai räätälöityä koulutusta hanketyön, poliittisen vaikuttamistyön, globaalikasvatuksen ja organisaation kehittämisen alalta. Uutta perspektiiviä ja osaamista on haettu panostamalla ilmasto-oikeudenmukaisuuden huomioimiseen hanketyössä sekä kutsumalla koulutuksiin johtavia järjestökouluttajia Keski-Euroopasta. Kepan läsnäolo Mekong-joen alueella vahvistui, kun Kepa sai toimintaluvan Thaimaassa ja Vietnamissa ja siirtyi omiin toimistotiloihin Bangkokissa. Vuonna 2010 kiinnitettiin erityistä huomiota Etelän kokemuksien ja osaamisen tuomiseen Suomessa tapahtuvan vaikuttamistyön, kampanjoinnin, koulutuksen ja Kepan jäsenjärjestöjen käyttöön sekä maatoimistojen välisen osaamisen jakamiseen. Kepan uusi hallitus aloitti toimikautensa. Keväällä hallitus käynnisti Kepan toiminta-ajatuksen arviointi- ja strategian laatimisprosessin. Jäsenistöä kuultiin molemmissa yhdistyksen vuosikokouksissa Hämeenlinnassa ja Helsingissä.

4 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus (49) 1. Jäsenjärjestöjen poliittisten ja taloudellisten toimintaedellytysten vahvistaminen Ohjelman päätavoite 1: Jäsenjärjestöjen poliittiset ja taloudelliset toimintaedellytykset ovat lisääntyneet Jäsenjärjestöjen rahoitus Ohjelmakauden tavoite: Jäsenjärjestöjen rahoitus tukee niiden köyhdyttämisen vastaista toimintaa Suomessa ja Etelässä. Jäsenjärjestöjen taloudellisia toimintaedellytyksiä ajettiin vuoden 2010 aikana aktiivisesti sekä kehitysyhteistyön että globaalikasvatuksen saralla. Monipuolisen ja riittävän rahoituksen puolesta puhuttiin niin ulkoministeriöön, opetus- ja kulttuuriministeriöön suuntautuneessa edunvalvontatyössä kuin Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Kanessa. Ulkoministeriön uuden Kehityspoliittisen kansalaisyhteiskuntalinjauksen valmistelun yhteydessä Kepan ja järjestöjen ministeriöön toimittamissa kommenteissa sekä ministeriön kanssa käydyssä vuoropuhelussa korostettiin järjestöjen moninaisia rooleja ja monipuolisen rahoituksen tärkeyttä. Vuoden aikana jouduttiin myös tositoimiin järjestöjen toimintaedellytysten puolustamisessa. Elokuussa 2010 Kepa sai tiedon ulkoministeriön viestintä- ja kehityskasvatustukeen kaavailluista mittavista leikkauksista. Kepa toimitti ministeriöön avoimen kirjeen määrärahojen puolustamiseksi ja kutsui jäsenjärjestönsä sekä globaalikasvatusverkostoon kuuluvat toimijat yhteiseen vetoomukseen. Vetoomuksen allekirjoitti 117 järjestöä ja se toimitettiin ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Väyryselle, joka totesi marraskuussa pidetyssä kansalaisjärjestöseminaarissa, ettei tukibudjettia leikata. Kanen työskentelyn osalta keskeisin vaikuttamismahdollisuus järjestöjen rahoitukseen oli Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset -selvitys, jonka luonnosta Kepa kommentoi kehitysjärjestöjen näkökulmasta pyrkien takaamaan sen, että myös kehitysyhteistyösektorin järjestöjen ääni otetaan huomioon selvityksessä ja sen mahdollisissa suosituksissa. Taatakseen jäsenilleen parhaat mahdollisuudet ajankohtaiseen rahoitusmahdollisuuksia koskevaan tietoon Kepa teetti rahoitusselvityksen ja julkaisi selvityksen tiedot verkossa hakukoneen muodossa Kepan ja jäsenjärjestöjen osallistuminen päätöksentekoprosesseihin Ohjelmakauden tavoite: Kepalla ja sen jäsenjärjestöillä on mahdollisuus osallistua kehitysjärjestöjä koskeviin päätöksentekoprosesseihin. Vuoden 2010 aikana Kepa osallistui ja osallisti jäsenjärjestöjään useisiin kansalaisliikkeiden poliittisiin toimintaedellytyksiin liittyviin prosesseihin. Keskeisimpiä olivat ulkoministeriön Kehityspoliittisen kansalaisyhteiskuntalinjauksen uudistustyö (entinen Kansalaisjärjestölinjaus), kansalaisliikkeiden kansainvälinen Open Forum for CSO Development Effectiveness -prosessi, globaalikasvatuksen saralla tehdyt kansalliset arvioinnit sekä osallistuminen Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Kanen toimintaan. Vuoden 2010 aikana kiinnitettiin edunvalvontatyössä erityistä huomiota jäsenjärjestöjen

5 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus (49) osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen. Kepa osallistui ulkoasiainministeriön Kehityspoliittisen kansalaisyhteiskuntalinjauksen valmisteluprosessiin tiiviisti, koordinoi järjestöjen yhteistä kannanmuodostusta ja piti yllä vuoropuhelua ministeriön kanssa. Vuoden alussa ministeriöön toimitetun järjestöjen yhteisen positiopaperin allekirjoitti 76 järjestöä. Järjestöjen näkemysten huomioon ottaminen pyrittiin takaamaan myös huhtikuussa järjestetyn järjestöjen ja ministeriön yhteisen keskustelutilaisuuden avulla. Vaikuttamistyötä jatkettiin koostamalla järjestöjen yhteiset kommentit linjauksen sisältösuunnitelmaan sekä toimittamalla Kepan kommentit linjauksen luonnokseen. Järjestöjen osallistumisen vaikutuksia arvioitaessa todettiin, että proaktiivinen ote tuotti tulosta järjestöjen näkemykset oli linjauksessa otettu hyvin huomioon. Open Forum -prosessi eteni vuoden 2010 aikana merkittävästi. Kansallisella tasolla Kepa koordinoi suomalaisten järjestöjen näkemysten muodostamista järjestämällä kevään aikana keskustelu- ja infotilaisuuksia sekä tuloksellisuustyöpajat, joiden pohjalta kirjoitettiin Suomen Open Forum -raportti tuloksellisen työn ja toimintaympäristön periaatteista. Tämä oli ensimmäinen Euroopassa valmistunut raportti ja sen näkemykset otettiin huomioon kansainvälisen tason työskentelyssä erittäin hyvin. Kepa osallistui prosessiin aktiivisesti kansainvälisessä ohjausryhmässä ja Euroopan työskentelyä koordinoivassa työryhmässä. Syyskuussa Kepa osallistui Open Forumin ensimmäiseen globaaliin yleiskokoukseen. Jäsenjärjestöjä informoitiin prosessin etenemisestä läpi vuoden. Globaalikasvatuksessa Kepa pyrki aktiivisesti vahvistamaan globaalikasvatuksen poliittista painoarvoa ja järjestöjen edellytyksiä toimia kehityskysymysten esille tuomiseksi Suomessa. Kesäkuussa Kepa toimitti opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä ulkoministeriölle avoimen kannanoton, jossa esitettiin Kansainvälisyyskasvatus ohjelmassa määriteltyjen kansallisten tavoitteiden päivittämistä uudeksi toimenpideohjelmaksi sekä monialaisen yhteistyön vahvistamista. Globaalikasvatuksen tarve koventuvien asenteiden ja arvojen maailmassa on entistä suurempi. Samoja näkökulmia nostettiin esille myös Suomessa tapahtuvan globaalikasvatuksen arvioinneissa. Kansallisia tavoitteita määritelleen Kansainvälisyyskasvatus ohjelman arvioinnissa Kepa nosti esille järjestöjen näkemyksiä globaalikasvatuksen tilasta ja järjestöjen toimintaedellytyksistä sekä toiveen monialaisen poliittisen keskustelun käymisestä. Kepaa ja sen jäseniä kuultiin myös toisessa merkittävässä arvioinnissa, kun valtiollisten toimijoiden eurooppalainen yhteistyöverkosto Global Education Network Europe (GENE) toteutti vertaisarvionsa seuranta-arvioinnin todentaakseen Suomessa sitten vuoden 2004 tapahtuneen kehityksen ja antaakseen eväitä toiminnan jatkokehittämiseen. Globaalikasvatusta tekevien järjestöjen näkemyksiä, tarpeita ja tulevaisuuden toiveita globaalikasvatuksen kehittämiseksi koottiin maaliskuussa avoimessa, päivän mittaisessa työpajassa, joka järjestettiin yhteistyössä Kehys ry:n kanssa. Kepassa seurattiin aktiivisesti myös muita globaalikasvatukseen liittyviä prosesseja, kuten opetussuunnitelmauudistusta. Kansalaisyhteiskuntapoliittisen neuvottelukunnan kautta vaikutettiin myös järjestöjä koskeviin poliittisiin prosesseihin. Vuoden aikana Kepan sihteeristö osallistui työskentelyyn kahdessa eri työryhmässä, joista toinen keskittyi järjestöjen taloudellisiin toimintaedellytyksiin ja toinen aktiiviseen kansalaisuuteen Kepan järjestöpalvelut ja jäsenistön osallistaminen

6 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus (49) Ohjelmakauden tavoite: Kepa on jäseniään hyvin edustava ja niiden tarpeita kuuleva kattojärjestö. Vuonna 2010 Kepan jäsenmäärä nousi jälleen hieman ja oli vuoden lopussa 288. Näistä kannatusjäseniä on yhdeksän. Kepaan liittyi vuoden aikana 18 uutta jäsentä ja 12 jäsentä erosi tai erotettiin. Järjestyksessä kuudes Anna aikaa -tapahtuma järjestettiin helmikuussa. Tapahtumassa 17 järjestöä esitteli vapaaehtoistyömahdollisuuksiaan, ja vapaaehtoistyötä globaalien kysymysten parissa etsiviä kävijöitä oli noin 80. Ihmisläheinen tapahtuma keräsi jälleen positiivista palautetta. Vuoden aikana järjestettiin eri maihin ja teemoihin liittyviä järjestötapaamisia, joiden tarkoituksena on verkostoida järjestöjä keskenään, edistää järjestöjen välistä yhteistyötä sekä auttaa tiedonkulussa. Vuonna 2010 tilaisuuksia järjestettiin muun muassa naisten asemasta Nepalissa, kansalaisjärjestöjen työstä Afganistanissa sekä lahjoitusten verovähennysoikeudesta. Lisäksi lokakuussa järjestetty Kehityspoliittinen päivä kokosi noin 100 järjestöedustajaa kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista kansalaisyhteiskuntaa koskevista kehityspoliittisista aiheista. Kaikkiin järjestettyihin tilaisuuksiin osallistuttiin mukavasti, ja yhteiset tilaisuudet ovat jäsenistölle erittäin tarpeellisia ja toivottuja. Jäsentiedotuksen uudistuksia jatkettiin vuoden 2010 aikana. Edellisenä vuonna perustettu jäseninfolista muutti nimensä jäsenet-listaksi sähköpostilistojen uusimisen ja synkronoinnin yhteydessä. Jäsenten kannalta merkittävää oli extranetin siirtyminen historiaan ja uusien jäsensivujen lanseeraaminen kepa.fi-verkkosivustolla. Jäsensivuilta löytyy paljon tietoa jäsenille ja jäsenistä, sekä jäsenuutiset ja jäsenblogi, jossa kerrotaan ajankohtaisista jäsenjärjestöjä koskevista asioista, prosesseista ja tapahtumista. Kepan kevätkokous 2010 pidettiin Hämeenlinnassa, ja sen järjestelyihin osallistettiin hämeenlinnalaisia jäsenjärjestöjä. Jäseniä on tavattu vuoden aikana niinikään Kepan järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa, loppuvuonna strategiahaastatteluissa sekä Oulussa erikseen järjestöjen paikallistapaamisessa. Kumppanuusjärjestöjen sihteeripalvelua jatkettiin edellisten vuosien malliin. Kepan järjestötilat remontoitiin alkuvuodesta ja uusitut tilat avattiin maaliskuussa Järjestöjen käytössä olevien kokoustilojen käyttö on tämän jälkeen lisääntynyt merkittävästi. Koko vuonna järjestöt käyttivät tiloja yhteensä lähes tuntia (edellisenä vuonna 700), vaikka tilat olivat tammikuun kiinni. Uusituista tiloista on saatu positiivista palautetta ja ne koetaan toimiviksi ja järjestöjen tarpeita hyvin palveleviksi.

7 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus (49) 2. Järjestöjen osaamisen vahvistaminen Ohjelman päätavoite 2: Järjestöjen toiminta köyhdyttämisen lopettamiseksi on vahvistunut Paikallisten järjestöverkostojen tukeminen Ohjelmakauden tavoite: Paikalliset järjestöverkostot toimivat aktiivisesti köyhdyttämisen lopettamiseksi. Mahdollisuuksien tori -tapahtumia järjestettiin vuonna 2010 yhteensä 17 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Tapahtumista vastasivat Kepan paikallisesti toimivat jäsenjärjestöt. Torit tarjoavat järjestöille tilaisuuden esitellä omaa toimintaansa, vaikuttaa kansalaisiin ja aktivoida ihmisiä toimimaan paremman maailman puolesta. Vuosina 2009 ja 2010 Mahdollisuuksien torien teemana oli ilmastonmuutos. Toreilla järjestettiin teemaan liittyvää ohjelmaa ja jaettiin tietoa siitä, miten jokainen ihminen voi osallistua ilmastonmuutoksen torjumiseen. Lavaohjelmassa teema tuli esille muun muassa paneelikeskusteluissa, puheissa ja asiantuntijahaastatteluissa. Järjestöt konkretisoivat teemaa muun muassa eri maiden kansalaisten hiilijalanjälkeä kuvaavilla hiilipalikoilla. Joillakin toreilla järjestettiin myös ilmastonmuutokseen liittyviä työpajoja ja näyttelyitä. Vuoden 2010 aikana järjestettiin neljä valtakunnallista verkostotapaamista, joissa koulutettiin järjestöjä tapahtumanjärjestämiseen ja teemaan liittyen. Tapaamiset toimivat myös tapahtumanjärjestäjien kohtaamispaikkoina ja ovat tärkeä foorumi tiedonvaihdolle ja oppimiselle. Tärkeitä tiedonvaihtokanavia ovat myös verkoston sähköpostilista, uutiskirje sekä Mahdollisuuksien tori -verkkosivut. Verkkosivut uudistettiin alkuvuodesta 2010 ja uudistuksen myötä Mahdollisuuksien torit saivat uuden visuaalisen ilmeen. Mahdollisuuksien torien kävijämääräksi arvioitiin paikkakuntakohtaiset kävijäarviot yhteen laskien , mikä on hiukan vähemmän kuin viime vuonna. Lasku selittyy Oulun ja Turun suurten torien pitämällä välivuodella. Paikkakuntakohtaisesti tarkasteltuna torien kävijämäärät säilyivät edellisvuosien tasolla. Yhteensä toreille osallistui 500 järjestöä, mikä on jonkin verran vähemmän edellisvuosiin verrattuna. Kepa osallistui 11 torille kassienpainantapajallaan, josta torivieraat saivat mukaansa ilmastonmuutoksesta muistuttavan kankaisen kassin. Yhteistyö Kepan ja järjestöjen välillä oli tiivistä ja torit onnistuivat hyvin. Vuonna 2010 Mahdollisuuksien tori -verkostolle luotiin säännöt, joissa määritellään verkoston arvot, jäsenyyden kriteerit sekä Kepan ja paikallisten järjestöjen vastuualueet. Kepa edisti järjestöjen paikallisnäkyvyyttä ja yhteistyötä kuntien kanssa osallistumalla Kuntamarkkinoille yhdessä kolmen jäsenjärjestön kanssa (Plan, Rauhankasvatusinstituutti ja Espoon järjestöjen yhteisö). Kuntamarkkinoilla toteutettiin minikokoinen Mahdollisuuksien tori, jossa julkishallinnon edustajille jaettiin tietoa globaalin vastuun kysymyksistä ja kannustettiin tekemään yhteistyötä oman kunnan alueella toimivien järjestöjen kanssa Järjestöjen kehitysyhteistyöosaamisen tukeminen

8 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus (49) Ohjelmakauden tavoite: Jäsenjärjestöjen (Etelässä jäsenjärjestöjen kumppanien) kehitysyhteistyön osaaminen ja ymmärrys sen muutosvoimasta on lisääntynyt. Vuonna 2010 Kepa järjesti Suomessa 17 koulutusta, jotka tukivat järjestöjen Etelän hanketyössä tarvittavien tietojen ja taitojen vahvistumista. Hankeneuvonnassa ja siihen liittyvässä talousneuvonnassa sekä Kehyavain-koulutussarjassa korostettiin toimintaympäristön huomioon ottamista, kehitysyhteistyön läpileikkaavia teemoja (muun muassa sukupuolten tasa-arvo, ympäristö, HIV/Aids) sekä pyrkimystä tasaveroiseen yhteistyösuhteeseen. Järjestöjen taloushallintoa, suunnittelu- ja seurantametodeja sekä Etelän kumppanien vaikuttamistyön tukemisen taitoja vahvistettiin tuomalla teemojen johtavat järjestökouluttajat Euroopasta. Syksyllä osana strategiaprosessia tehdyn jäsenjärjestökyselyn mukaan järjestöt arvioivat, että Kepan koulutus- ja neuvontapalvelut ovat Kepan tärkein toiminto ja erityisesti pienille ja keskisuurille järjestöille erittäin tärkeä syy kuulua Kepaan. Vuoden aikana panostettiin myös ilmastomuutoksen huomioon ottamisen konkretisointiin hanketyössä. Koulutuksissa painotettiin ja hyödynnettiin järjestöjen kokemuksia ja asiantuntijuutta. Kaikkien koulutusten lisäarvona oli entiseen tapaan myös järjestöjen välisen oppimisen edistäminen. Ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikön kanssa pohdittiin myös muita keinoja edistää järjestöjen keskinäistä oppimista ilmastonmuutoksesta ja sen huomioon ottamisessa. Koulutuksen ja neuvonnan saralla tehtiin systemaattista yhteistyötä kansalaisjärjestöyksikön kanssa koko vuoden. Rahoitushakulomakkeita ja sähköistä hakua uudistettiin yksikössä järjestöjen näkemykset huomioiden. Yksikön pyynnöstä erillisrahoituksella toteutettavaa nettipohjaista itseopiskelupakettia varten tehtiin suunnitelma valmiiksi. Suomessa 66 järjestöä käytti hankeneuvontapalveluita. Neuvontatapauksia oli vuoden aikana 252. Kohdennettu neuvonta ja koulutukset Somaliverkostolle jatkuivat entiseen tapaan. Hulvattomat hankeneuvontaviikot toukokuussa hyödynsivät myös Kepan maatoimistojen hankeneuvojien asiantuntemusta. Jäsenjärjestöjen ja niiden Etelän kumppaneiden kanssa tehtäviä koulutus- ja neuvontasuunnitelmia (Training and advice plan eli TAP-konsepti) kehitettiin tavoitteellisemmiksi. TAP-suunnitelmien koordinaatiovastuu Helsingin toimistossa hajautettiin, jotta konsepti palvelisi paremmin jäsenjärjestösuhteiden tiivistämistä, koulutustarpeiden selvittämistä ja osaltaan koulutuksen vaikuttavuudenarviointia myös Suomessa. Kepan Etelän maatoimistoissa hankeneuvojat tukivat jäsenjärjestöjen ja näiden yhteistyöjärjestöjen välistä kumppanuutta ja hanketoteutusta sekä kumppaneiden organisaation vahvistumista järjestöjen kapasiteettianalyysien ja järjestökohtaisten koulutusten avulla. Näiden pohjalta tehtäviä toiminnan muutoksia seurattiin yhteistyössä Etelän järjestöjen kanssa. Jäsenjärjestöjen Etelän kumppaneiden välistä verkottumista ja keskinäisen osaamisen jakamista vahvistettiin systemaattisesti. Nicaraguassa suomalaisjärjestöt kumppaneineen ovat pyrkineet parantamaan heikkoa ruokaturvaa ja analysoineet sen perimmäisiä syitä. Tämän tuloksena perustettiin teemaan keskittyvä Gallo Pinto -yhteistyöverkosto. Mosambikissa paikallisviranomaisiin vaikuttamisessa kunnostautunut jäsenjärjestön kumppani koulutti aiheesta muiden jäsenjärjestöjen kumppaneita. Samoin paikalliset järjestöt jakoivat osaamistaan HIV/Aids- ja vammaistyöstä meneillään olevien suomalaishankkeiden yhteiseksi hyödyksi. Myös Tansaniassa järjestöjen

9 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus (49) keskinäisen oppimisen edistäminen on ollut keskeistä. Kokemuksia jäsenjärjestön kumppanin tekemästä budjetin seurannasta on jaettu muiden TAP-suunnitelmien piirissä olevien järjestöjen kanssa. Etelän järjestöjen vaikuttamistyön osaamista ja toteuttamista on tuettu myös koulutuksen ja mentoroinnin avulla. Etvo-ohjelmaan (Etelän vapaaehtoisohjelma) osallistuvat järjestöt ja vapaaehtoiset ovat hyvin tyytyväisiä ohjelmaan ja ohjelma vahvistaa suomalaisten järjestöjen ja niiden kumppaneiden välistä yhteistyötä. Vapaaehtoisten rooli nähdään tärkeänä niin kentälläoloaikana kuin palaamisen jälkeenkin. Haasteita Etvo-ohjelman työlle asetti työ- ja elinkeinoministeriön tekemä lain tulkinta siitä, että Etvovapaaehtoisille ei enää myönnettäisi työelämävalmennustukea. Osittain tästä johtuen hakemuksia tuli vähemmän (37) kuin edellisenä vuonna. Lähtijöiksi valikoitui 20. Etvo-ohjelmassa oli mukana 16 jäsenjärjestöä ja 20 heidän kumppanijärjestöään 13 eri maassa. Näistä kolme jäsenjärjestöä piti tauon hausta ja kolmelle ei löytynyt sopivaa vapaaehtoista. Jäsenjärjestöt ja heidän kumppaninsa olivat aikaisempaa sitoutuneempia Etvo-ohjelmaan. Tämä näkyi muun muassa siinä, että lähtijöiden työnkuvat ovat paremmin suunniteltuja. Kehittämistarvetta on edelleen, sillä puutteellinen työnsuunnittelu ja perehdytys nousivat esiin vapaaehtoisten raporteissa. Tätä aihetta käsiteltiin Etvo-foorumissa, jossa Kepa myös esitteli työkalun työnsuunnitteluun. Valmennuksissa käsiteltiin kulttuurien välistä vuorovaikutusta, köyhdyttäviä rakenteita, toimintaympäristön tuntemusta, kumppanuutta, hankehallinnon perusteita ja käytännön asioita. Valmennuksista saatu palaute oli myönteistä ja vapaaehtoiset kokivat tärkeäksi myös palanneiden koulutustapaamisen. Etvo-vapaaehtoisohjelma toimii myös Etelästä Suomeen päin. Etelän vapaaehtoisten avulla vahvistetaan järjestöjen välistä kumppanuutta ja tuodaan Etelän ääntä vahvemmin esiin Suomessa. Vuonna 2010 Etelästä haettavan vapaaehtoisen hakuun tuli ennätykselliset seitsemän hakemusta, joista Etelän vapaaehtoisen saivat Interpedia (nepalilainen Loo Niva -järjestö) ja Naisasialiitto Unioni (AGTR-järjestö Perusta). Vapaaehtoisilla on oma roolinsa myös kansainvälisyyskasvatuksessa. Vuonna 2010 Taksvärkin vapaaehtoiset kehittivät Compa-järjestössä Boliviassa ollessaan Fotonovela-hankekonseptin. Hankkeessa annetaan nuorille ympäri maailman mahdollisuus jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan tarinoiden välityksellä. Tarinat syntyvät nuorten ottamista valokuvista sekä nuorten kirjoittamista teksteistä Järjestöjen vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen osaamisen ja yhteistyön tukeminen Ohjelmakauden tavoite: Jäsenjärjestöjen (Etelässä Etelän järjestöjen) vaikuttamistyön ja globaalikasvatuksen osaaminen ja yhteistyö ovat vahvistuneet (Etelässä: Kepa-teemoissa: kehitysrahoitus, kauppa- ja ilmastopolitiikka) Vuosi 2010 oli järjestöjen kotimaantoimintaa tukevien palveluiden kannalta merkityksellinen. Kepan palveluiden profiilia selkeytettiin vaihtamalla termi kansainvälisyyskasvatus globaalikasvatukseksi. Uudella nimellä haluttiin vahvistaa toiminnan yhteyttä globaaleihin, köyhyyttä ylläpitäviin rakenteisiin ja niiden murtamiseen.

10 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus (49) Helsingissä järjestettiin 16 koulutusta tukemaan järjestöjen poliittista vaikuttamistyötä ja globaalikasvatusta. Uutena avauksena oli Kuinka aloitan vaikuttamistyön -koulutus, jossa kannustettiin järjestöjä hyödyntämään osaamistaan ja potentiaaliaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kehityspoliittisista teemoista tarjottiin koulutuksia ajankohtaisista teemoista: yritysten yhteiskuntavastuusta, ilmastonmuutoksesta ja kehitysrahoituksesta. Vaikuttamistyön suunnittelua tukevaa verkkokurssia kokeiltiin ensimmäistä kertaa. Tämä vaikuttamistyön virtuaalikurssi hyödynsi jo aiemmin toteutettujen kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelun verkkokurssien kokemuksia ja kannusti yhteiskunnalliseen muutostyöhön eri puolilla maailmaa. Uusien järjestöjen innostamiseksi globaalikasvatukseen Kepa julkaisi vuoden 2010 lopussa kirjasen Maailmaa muuttamaan Globaalikasvatuksen työkirja järjestöille. Ulkoministeriön viestintä- ja kehityskasvatuksen rahoitusta hakeville tarjottua hankeneuvontaa laajennettiin yleiseksi globaalikasvatus- ja kampanjaneuvonnaksi. Ulkoministeriön tukeen liittyvä neuvonta säilyi kuitenkin suosituimpana neuvonnan muotona. Haun avauduttua Kepassa järjestettiin yhdessä ministeriön kanssa tukimuotoon liittyvä infotilaisuus järjestöille. Elokuussa tarjottiin tehostettua neuvontaa ja pidettiin avoin neuvontatilaisuus. Yhteensä 22 järjestöä toimitti hakemuksensa Kepaan kommentoitavaksi. Järjestöille tarjottiin myös globaalikasvatustoimintaan liittyvää rahoitusneuvontaa. Erityisen paljon kiinnostusta herätti tiedotustilaisuus ulkoministeriön tuesta kehitysmaissa tapahtuvalle kulttuuriyhteistyölle, johon sisältyy mahdollisuus myös globaalikasvatukseen. Järjestöjen välistä yhteistyötä tuettiin vuoden mittaan monin eri tavoin. Temaattisia keskustelutilaisuuksia järjestettiin vuoden mittaan muutamia. Kouluyhteistyön laatu sekä globaalikasvatuksen saralla tehtävä yhteistyö Etelän kumppanijärjestön kanssa herättivät keskustelua. Syksyisillä sadonkorjuujuhlilla tutustuttiin järjestöjen kehittämiin globaalikasvatusmateriaaleihin ja -menetelmiin. Sektorirajat ylittäviä järjestöyhteistyö- ja oppimismahdollisuuksia heräteltiin onnistuneen kouluyhteistyön avaimia pohtivassa seminaarissa, joka järjestettiin yhteistyössä Nuorten Akatemian ja Lasten terveysfoorumin kanssa. Kepa koordinoi myös opetusalan valtakunnalliseen koulutustapahtumaan Educaan järjestöjen yhteisen osaston, Kansalaisvaikuttamisen torin, jolla 23 kansalaisjärjestöä kertoi toiminnastaan ja yhteistyömahdollisuuksistaan koulujen kanssa lähes messukävijälle. Yhteistyötä vahvistettiin myös opettajankoulutuksen suuntaan. Kiinnostuneet kansalaisjärjestöt järjestivät Kepan tukemana järjestötorin ja globaalikasvatusseminaarin Oulun ja Helsingin yliopistoilla yhteistyössä paikallisen opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Globaalikasvatusverkostolle suunnattua tiedotusta Kepan palveluista ja ajankohtaisista asioista parannettiin lanseeraamalla verkostolle 3-4 kertaa vuodessa toimitettava uutiskirje. Verkostoon liittyi vuoden aikana neljä uutta toimijaa. Globaalikasvatus.fi-verkkosivu vahvistui tiedotusfoorumina. Sivuston vinkkipankki päivitettiin ja blogissa kirjoitettiin säännöllisesti ajankohtaisista globaalikasvatukseen liittyvistä asioista. Etelässä Kepan maatoimistot vahvistivat paikallisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osaamista ja yhteistyötä Kepan teemoissa. Vuoden aikana nähtiin hyviä esimerkkejä siitä, että Kepan pyrkimykselle edistää järjestöjen verkostoitumista ja yhteistyötä on tilausta - vaikka järjestöjen välinen yhteistyö ei useinkaan ole helppoa, yhteistyömahdollisuuksiin myös tartutaan ja ne kantavat hedelmää. Etelän työssä näkyy myös todisteita siitä, että kehityspoliittisen asiantuntemuksen ansiosta Kepa pystyy tarjoamaan Etelässä järjestöille ajankohtaista tietoa ja uusia näkökulmia. Kehitysrahoitukseen liittyen tuettiin kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia seurata ja vaikuttaa maansa

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Johdanto Toimintavuosi 2007 oli uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Toimintaympäristöä leimasivat

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Kehitysyhteistyönpalvelukeskus KEPA ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.4.2006 1. Johdanto Vuosi 2005 oli kehityksen supervuosi. G8-maat sopivat 18 kehitysmaan velkojen anteeksiannosta.

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2002

Toimintakertomus vuodelta 2002 Kevätkokous 29.4.2003 Toimintakertomus vuodelta 2002 Hallituksen esitys kevätkokoukselle KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 Sisällys Esipuhe: Esipuhe 2 1. Kepa verkostoissa ja vuoropuhelussa 5 2. Kepa poliittisena

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012. Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN 2010-2012

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

Uhusiano-tiedote 2/2010

Uhusiano-tiedote 2/2010 Uhusiano-tiedote 2/2010 Pääkirjoitus: Neljä kovaa koota (s.2), Uhusiano täytti 20 vuotta (s. 3), Uhusiano-seminaarin satoa (s. 7 13), Kepan strategia (s. 13), Suomi-firman hyväksi (s.15), Monitaitaja taittajana

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Vapaaehtoisuuden trendit kehitysjärjestöissä

Vapaaehtoisuuden trendit kehitysjärjestöissä Internet ja yhteisöllinen media globalisaatio oikeudenmukaisuus Verkostomuotoinen toiminta Vapaaehtoisuuden trendit kehitysjärjestöissä Kotimaisen toimintaympäristön analyysi 2009 laura lager, kaisa laihiala,

Lisätiedot

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Graafinen suunnittelu ja taitto: Kati-Marika Vihermäki Painettu Erwekossa ympäristöystävälliselle

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 4/2006 huhtikuu Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt juha metso > yhteistyö kuulostaa jo sanana niin hyvältä, että sille

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009

Lisätiedot

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 9/2003 lokakuu henrik kastenskov Kirjastoyhteistyölle kiitosta > Uunituoreessa evaluaatiossa tarkastellaan Kepan panosta

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

peukaloi sinäkin suomen politiikkaa 6/2006 Kirahviposti in memoriam kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti

peukaloi sinäkin suomen politiikkaa 6/2006 Kirahviposti in memoriam kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 6/2006 elokuu davide guglielmo esa salminen peukaloi sinäkin suomen politiikkaa > epäoikeudenmukaisuuden poistaminen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 1/52 Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO 3 1.1 Jäsenyhteisöt 3 1.2 Hallitus

Lisätiedot

kirahviposti tasa-arvoisempaa maailmaa kohti 5/2003 toukokuu Päivitä itsesi: www.kepa.fi > lisää tasa-arvoasioista sivuilla 6-9

kirahviposti tasa-arvoisempaa maailmaa kohti 5/2003 toukokuu Päivitä itsesi: www.kepa.fi > lisää tasa-arvoasioista sivuilla 6-9 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskus ry:n uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 5/2003 toukokuu AVAA AISTISI JA ASTU KYLÄÄN! janne sivonen FESTIVAALI KAISANIEMESSÄ 17. -18.5. 2003 LAUANTAINA 12.00-20.OO

Lisätiedot

Fida International Kehitysyhteistyöohjelman 2007-2010 loppuevaluointi

Fida International Kehitysyhteistyöohjelman 2007-2010 loppuevaluointi Fida International Kehitysyhteistyöohjelman 2007-2010 loppuevaluointi Evaluointiraportti toukokuu 2012 Appraisal Consulting RV Ky Sisällysluettelo Yhteenveto... 2 1. Johdanto... 3 2. Taustaa... 3 2.1.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 - Vahvistettu hallituksessa 26.3.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 - Vahvistettu hallituksessa 26.3.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 - Vahvistettu hallituksessa 26.3.2014 Abilis-säätiö Tukea kehitysmaiden vammaisille Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 1. JOHDANTO... 4 2. RAHOITUSKAUDEN TOIMINTA... 4 A. HANKERAHOITUS...

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) pähkinänkuoressa: työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö työpajakentän

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema ja tehtävät 2.2 Toiminnan päämäärä ja tavoitteet 2.3 Tutkimustoiminta ja

Lisätiedot

kirahviposti järjestöt ja eu 4/2005 huhtikuu Lehtomäki: Keskittämistä ei tule järjestöpuolelle

kirahviposti järjestöt ja eu 4/2005 huhtikuu Lehtomäki: Keskittämistä ei tule järjestöpuolelle kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 4/2005 huhtikuu Lehtomäki: Keskittämistä ei tule järjestöpuolelle susanna tan Alen Baingang ryhtyi lainan turvin kasvattamaan

Lisätiedot