Viestintätoimialan strategia Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintätoimialan strategia 2.6.2014. Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy"

Transkriptio

1 Viestintätoimialan strategia Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy

2 Esityksen rakenne Erilaistumisen aikakausi on alkanut Media on kasvuala Paras asiakaskokemus Vähemmän on enemmän Näillä mennään JOHDANTO MARKKINAT TAVOITTEET TOIMENPITEET TYÖKALUT Esipuhe Pääviesti Tahtotila Prosessi Näin markkinat kehittyvät Näin alan tekijät ajattelevat Näin kilpailemme Suositelluin asiakaskokemus Uudistuva organisoituminen Toimivat ja helpot tavat tehdä kauppaa Yhteinen tutkimus- ja kehitystyö Yhteiset alustat Edunvalvonta Muistilistat Strategiatyökaluja Linkkejä 2

3 Johdanto ERILAISTUMISEN AIKAKAUSI ON ALKANUT 3

4 Esipuhe Toimialastrategian tavoite: Tunnistaa ja kuvata yhteinen näkemys alan nykytilasta ja tulevaisuudesta Linjata alan strategiset tavoitteet Ideoida yhteisiä toimenpiteitä strategiakaudelle Strategiassa käsitellään yhteistä tahtotilaa, markkinaa, tavoitteita ja toimenpiteitä. Strategia tehtiin alan tiiviinä yhteistyönä, johon osallistui yli 200 asiantuntijaa. 4

5 Prosessi Strategian keskeinen sisältö koottiin yrityskohtaisissa työpajoissa, jotta: aiheita voitiin käsitellä mahdollisimman konkreettisesti päästiin lähemmäksi toteutusta saatiin mahdollisimman ajankohtaista tietoa Yhteenvetotyöpajat kokosivat alan ihmiset ja mahdollistivat yhteisen näkemyksen luomisen yritystyöpajojen tulosten pohjalta. Valmistelut Tiedonkeruu Ideanin taustatyö Esiselvitys Näkökulman ja keskeisten teemojen valinta Yritystyöpajat Noin 15 työpajaa eri yrityksissä Yhteenvetotyöpajat Kolme toimialan yhteistä työpajaa Raportointi Raportin kirjoittaminen ja iterointi Raportin julkistus Valittuna teemoja ovat: 1)Asiakaskokemus 2)Liiketoimintamallit 3)Johtaminen Yritystyöpajat järjestettiin viestintäalan yrityksissä, joiden joukossa sanomalehtiä, painotaloja, tv-taloja, jne. 5

6 KILPAILUETU PERINTEISESSÄ LIIKETOIMINNASSA Painetun viestinnän, kustantamisen, painoliiketoiminnan ja broadcast-tv:n liiketoimintamerkitys on suuri, mutta kasvupotentiaali pieni. KONTROLLI KADONNUT Digitaalisuuteen pohjautuva liiketoiminta kasvaa. Se ei silti korvaa menetettyä liiketoimintaa. KAKSOISHAASTE 6

7 4 MURROSTA MENESTYSMALLI 1) Asiakkaiden arki Sisältöä saatavilla lähes loputtomasti Sisällön kuluttaminen ei ole riippuvainen lähetys- tai jakeluajoista Kuluttajilla enemmän valtaa brändimielikuviin 2) Sisällöntuotanto Sisällöntuotannon vaatimukset kasvaneet monella tavalla: yhden sisältöformaatin taito ei enää riitä toimittajalle, tuotanto entistä nopeatempoisempaa Sisällöntuottajien ja -kuluttajien roolit sekoittuneet Sisällöntuottajien määrä kasvanut merkittävästi Tuotantoketjut lyhentyneet TAVOITTEENA VAIKUTTAVUUS Kirkas agenda ja oman markkinan määrittely Koko alan yhteisen agendan aika ohitse. Kunkin toimijan tulee itse määrittää oma agenda ja markkinamääritelmä löytääkseen tehtävänsä ja elintilansa. Ekosysteemin energialähde Parhaiten menestyvät yritykset muodostavat rikkaasti elävän ekosysteemin ympärilleen. 3) Sisällön jakelu ENNEN: selkeät jakelukanavakohtaiset, maantieteelliset ja kielelliset rajat NYT: kanavien ja formaattien sekoittuminen, maantieteellisten ja kielellisten rajojen hämärtyminen 4) Mainonta Kanavien ja formaattien sekoittuminen, maantieteellisten ja kielellisten rajojen hämärtyminen Mainonnan kenttä on laajentunut ja monipuolistunut Kuluttajat ovat aiempaa liikkuvampia Markkinointi on automatisoitumassa Mainos- ja mediatoimistojen rooli muuttunut aiempaa strategisemmaksi Markkinointi tehostuu ja sen ostaminen keskittyy STRATEGISET TAVOITTEET Suositelluin asiakaskokemus Yhteinen tutkimus Helpot tavat kaupankäyntiin Yhteiset alustat Inspiroiva johtaminen YHTEISET TOIMENPITEET Edunvalvonta

8 Löydä avainasiakkaat, tavoittele vaikuttavuutta ja käytä kaikkia keinoja Viestintäala on tienhaarassa, jossa alan yritysten polut ovat erkanemassa. Perinteiset liiketoimintamallit ja markkinaasetelmat mahdollistivat toimintatavoiltaan suhteellisen yhtenäisen alan synnyn ja kehittymisen. Nykyinen median toimintaympäristö muistuttaa viidakkoa, jossa jokaisen toimijan tulee erottautua löytääkseen itselleen riittävästi elintilaa. Monimuotoisuus kasvaa yhä ja vaatii erottautumisen lisäksi rohkeaa asennetta. EROTTAUTUMINEN TAVOITTEENA VAIKUTTAVUUS Kansainvälisten toimijoiden paineen kasvaessa vahva asema kotimarkkinoilla ei enää riitä. Kasvua hakevan on suunnattava katse kansainvälistymiseen. Yhtenä alan toimijoiden haasteena on monen rintaman taistelu. Samanaikaisesti pyritään säilyttämään nykyistä ja kehittämään uutta. Näihin pyrkimyksiin liittyy paljon ristiriitoja sekä omien resurssien tuhlaamista. Alan tulisikin yhdessä ja yksittäisinä yrityksinä priorisoida ja ratkaista yksi haaste kerrallaan. ROHKEUS JA ENNAKKO- LUULOTTOMUUS YKSI TAISTELU KERRALLAAN 8

9 Toimialastrategia Näin maailmamme makaa Media on kasvuala. Kasvu tulee aikaisempaa useammista lähteistä Tahtotila Toimiala yhdistää voimat digitaalisen liiketoiminnan vauhdittamiseksi sekä yhteisen strategisen kehityksen aloittamiseksi. Näitä projekteja toteutamme VAIKUTTAVA, ERILAINEN JA FOKUSOITUNUT Näin maailmassamme onnistuu Fokus ja asiakkuusajattelu Yhteistyö alustoissa Innostavat johtamismallit Asennemuutos Katse ulos- ja eteenpäin Arjen paras asiakaskokemus (NPS) Ostopolkujen tehokas hyödyntäminen (Digikanavan liikevaihdon kasvu) Paras johtaminen (Työnantajamielikuva) Nämä ovat tavoitteemme ja niiden mittarit 9

10 Markkinat MEDIA ON KASVUALA 10

11 NÄIN MARKKINAT KEHITTYVÄT 11

12 Viestintäala on kasvuala Viestintäalan voi nähdä elävän joko kukoistus- tai laskukautta näkökulmasta riippuen. Kukoistuksesta kertoo se, että mediasisältöjä kulutetaan ja tuotetaan enemmän kuin koskaan, toimijoiden määrä on kasvanut, sisältöformaatit ovat monipuolistuneet ja kansainvälisen kasvun edellytykset ovat helpottuneet. Toisaalta useiden perinteisten tuotteiden ja palveluiden kysyntä ja liikevaihdot ovat laskussa. Siksi kasvua on haettava perinteisten liiketoimintojen ulkopuolelta. Median kulutus, sisältöjen ja palveluiden tarjonta, laitekanta, liiketoimintamallit sekä markkina-asetelmat muuttuvat nopeasti. Näkyvin muutos on mobiilisisältöjen kulutuksessa ja tarjonnassa. Eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta viestintäalan toimijoiden liiketoimintaympäristö muuttuu ja omaa roolia sekä kasvua on haettava uusista lähteistä. Viestintäalan liikevaihdon kehitys Suomessa (M ) Verkkomainonta Suomessa (M ) Suomalaisten mediapäivä 2009 ja 2012 (min per pv) Eräiden laitteiden määrä Suomessa (1000 kpl) Älypuhelimet Peruspuhelimet Tablet-laitteet Digitaaliset Perinteiset mediat

13 Kasvua haettava perinteisten toimintojen ulkopuolelta Viestintäalan liikevaihto laski viime vuonna perinteisen määritelmän mukaisesti. Tämä määritelmä ei kuitenkaan enää välttämättä sovi alalle, koska useat toimijat ovat jo laajentaneet tai laajentamassa toimintaansa perinteisten liiketoimintojen ulkopuolelle. Perinteisten medioiden yhteenlaskettu liikevaihto laski Ideanin ennakkoarvion mukaan vuonna 2013 noin 9 % edellisvuodesta. Tähän vaikutti erityisesti painettujen medioiden mediamyynnin lasku. Samanaikaisesti kasvanut verkkomainonta ei pystynyt korvaamaan perinteisten medioiden liikevaihdon laskua. Mobiilisisältöpalvelut ovat esimerkki merkittävästi kasvaneesta liiketoiminta-alueesta. Erityisen mielenkiintoista on mobiilipelien viennin räjähdysmäinen kasvu viime vuosina. Mobiilipelit ovat osoittaneet, että Suomessa voi syntyä globaaleja menestystarinoita. Viestintäalan kannalta tämä on kiinnostavaa, koska perinteisillä kotimaisilla mediamarkkinoilla on vain rajallisia kasvunäkymiä. Viestintäalan ja mobiilipalveluiden liikevaihdon kehitys Suomessa (M ) Mobiilisisältöpalvelut (ml. vienti) Verkkomainonta (pois lukien sähköiset hakemistot) Perinteiset mediat Lähteet: vuodet Tilastokeskus, TNS Gallup, Idean, vuosi 2013 Ideanin arvio 13

14 Kasvulähteiden jatkuva muutos Mobiilisisältöpalvelut Mobiilipalveluiden vienti IVR SMS sisältöpalvelut Sovelluskaupat Muut mobiilipalvelut Display ja luokitellut Verkkomainonta Hakusanamainonta 0 Viestintäalan ja mobiilipalveluiden liikevaihdon kehitys Suomessa (M ) Mobiilisisältöpalvelut (ml. vienti) Verkkomainonta (pois lukien sähköiset hakemistot) Perinteiset mediat Mobiilisisältöpalvelut Mobiilipalveluiden vienti IVR SMS sisältöpalvelut Sovelluskaupat Muut mobiilipalvelut Verkkomainonta Display ja luokitellut Hakusanamainonta Perinteiset mediat Perinteiset mediat Televisio 739 Televisio Sanomalehdet Sanomalehdet 974 Aikakauslehdet 710 Aikakauslehdet 572 Kirjat 524 Kirjat 506 Äänitteet 54 Äänitteet 69 Radio 50 Radio Lähteet: vuodet Tilastokeskus, TNS Gallup, Idean, vuosi 2013 Ideanin arvio 14

15 Kotimaisen median verkkomainonnan kasvu on pysähtynyt Verkkomainonnan kehitys on ollut viime vuosien valopilkku mediamainonnan kentässä. Muiden mainonnan lajien trendien kääntyessä laskuun on verkkomainonta kasvanut vuodesta toiseen. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt kuinka ulkomaiset toimijat ovat vieneet kasvuvauhdin suomalaisilta viime vuosina. Display-mainonnan ja luokiteltujen verkkopalveluiden mainonnan panostusten yhteenlaskettu määrä ilman Facebookia kasvoi vuoteen 2012 asti, mutta pysähtyi vuonna Tämä johtui osittain luokiteltujen mainonnan panostusten laskusta. Ulkomaiset toimijat, erityisesti Google ja Facebook, ovat johdonmukaisesti kasvattaneet markkinaosuuttaan Suomessa. Kyse on ulkomaisten toimijoiden tehokkuudesta sekä mainonnan myynnissä ja käyttäjien houkuttelemisessa että mainostajien keskittämisvalinnoista. Monet globaalit brändit ovat siirtäneet markkinoinnin päätöksentekoa pois yksittäisistä maista, mikä on hyödyttänyt erityisesti monikansallisia mainosorganisaatioita. Verkkomainonta Suomessa , M (pois lukien sähköiset hakemistot) Hakusanamainonta ja Facebook Display ja luokitellut (ilman Facebookia) % 100% % 86% % 72% % 40% 37% 41% 45% 61% 60% 63% 59% 55% Lähteet: IAB, TNS Gallup, Idean,

16 Markkinointikentän muutos Markkinointi on innovatiivinen ala, joka on ollut jatkuvassa muutoksessa kautta aikojen. Viimeisinä vuosina muutosvauhti on kuitenkin ollut aikaisempaa rajumpaa. Verkkomainonta kasvaa, uusia toimijoita syntyy, kuluttajien liikkuvuus kasvaa ja mainonnan kenttä pirstaloituu. Eräs tärkeä muutostekijä on vähittäiskaupan asiakkuusohjelmat. Tähän asti asiakkuusohjelmia on hyödynnetty erityisesti vähittäiskaupan ostotoiminnan ohjauksessa. Potentiaalia nykyistä monipuolisemmalle ohjelmien hyödyntämiselle on kuitenkin olemassa ja sillä voisi olla suuria vaikutuksia koko mainonnan kenttään. Mainonnan automatisointi on uusimpia muutostrendejä. Markkinoijat pyrkivät tehostamaan markkinointiaan ja keskittävät niihin liittyvää ostotoimintaa. Mainostajan kannalta kenttä on muuttunut entistä monipuolisemmaksi ja hankalammaksi hahmottaa. Tämän seurauksena erityisesti mediatoimistojen, mutta myös mainostoimistojen rooli suhteessa mainostajaan on muuttunut aikaisempaa tärkeämmäksi. Markkinointikentän muutos edellyttää perinteisen mediamainonnan toimijoilta sopeutumista uuteen tilanteeseen ja kovenevaan kilpailuun. 16

17 Kuluttajien ja mainonnan ammattilaisten näkemykset mainonnasta ovat ristiriitaisia KULUTTAJIEN NÄKEMYS Markkinointiviestinnän kanavapreferenssit kuluttajilla 2013 (marraskuu 2013) Suosikki (top3) Hyväksytty Ei haluttu MAINOSTAJIEN LIITON JÄSENTEN NÄKEMYS Mainosbarometri: Eri mediaryhmien volyymin kehittyminen 2014 vs (joulukuu 2013) Sanomalehti Sanoma- ja kaupunkilehdet yhteensä -59 Tuotekuvasto tai -vihkonen Esitemedia -41 Sähköposti Sähköpostimarkkinointiviestintä 62 Internetin hakupalvelut Sähköiset hakemistot ja hakusanamainonta 30 Osoitteellinen kirje, esim. tarjous tai esite Osoitteellinen suoramainonta -9 Osoitteeton kirje, esim. tarjous tai esite Osoitteeton suoramainonta -28 Televisio Televisiomainonta -13 Internetin uutissivujen mainokset ja linkit Display- ja luokiteltu verkkomainonta 47 Aikakauslehti Aikakauslehdet -59 Sosiaalisen median vinkit, linkit ja Sosiaalinen media 81 Tekstiviesti Mobiilimarkkinointiviestintä 65 Radio Radiomainonta 2 Myyntipuhelu Telemarkkinointi -18 Lähde: Itella, Idean, % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lähde: Mainostajien liitto, Idean,

18 Mediaa kulutetaan mobiililaitteilla enemmän kuin desktop-laitteilla Yhdysvalloissa Verkon käyttö on kasvanut perinteisten medioiden kustannuksella erityisesti viime vuosina. Parin vuoden aikana on kasvanut erityisesti mobiilikäyttö. Yhdysvalloissa mobiilikäyttö ohitti online-käytön vuonna Suomesta ei ole täysin vastaavaa tietoa, mutta oletettavasti Suomi seuraa hieman Yhdysvaltojen perässä tässä kehityksessä. TV oli yhä ajankäytöllisesti johtava media Suomessa vuonna 2012 internetin käytön kovasta kasvusta huolimatta. Sen sijaan Yhdysvalloissa verkon yhteenlaskettu käyttö ohitti TV:n vuonna Suomi näyttää muiden länsimaiden tavoin seuraavan samanlaista kehitystä. On odotettavissa, että verkon käyttö ohittaa TV:n käytön myös täällä. Yhdysvallat on mielenkiintoinen referenssimaa median käytössä. Yhdysvallat otti harppauksen mobiilikehityksessä vuoden 2007 jälkeen älypuhelinten nopean levinneisyyden ansiosta. Älypuhelinpenetraation kasvaessa kasvoi myös yhdysvaltalaisten kuluttajapalveluiden tarjoajien kiinnostus mobiilipalveluita kohtaan ja Yhdysvalloissa onkin nykyisin erittäin rikas mobiilipalveluiden tarjonta. Ajankäytöllisesti mobiilipalvelut olivat Yhdysvalloissa suhteellisen marginaalisia vuoteen 2011 asti. Tämän jälkeen niiden merkitys on kasvanut vahvasti ja vuonna 2013 mobiilipalveluiden käyttö ohitti desktop-palvelut. Samalla vuodesta 2012 alkaen on desktop palveluiden käyttö kääntynyt jopa laskuun. Suomalaisen mediapäivä 2009 ja 2012, min/pv TV Internet Radio Äänitallenteet Sanomalehdet Kirjallisuus Aikakauslehdet DVD/video Kaup., ilm. & noutolehdet Lähde: TNS Atlas, 2013 Keskimääräinen ajankäyttö medioittain Yhdysvalloissa , min/pv Online Mobiili Muu digi TV Radio Sanomalehdet Aikakauslehdet Muut Lähde: emarketer, July

19 Digikanavien osuus lähestyy puolta yhteenlasketusta mediakäytöstä Yhdysvalloissa, Suomi seuraa perässä Suomalaiset viettivät median parissa lähes 9 tuntia vuorokaudessa vuonna 2012, josta noin neljännes digitaalisissa mediassa. Samanaikaisesti yhdysvaltalainen vietti lähes 12 tuntia median parissa, josta lähes puolet digitaalisessa mediassa. Suomalaisen ja Yhdysvaltalaisen mediakäyttö jaettuna digitaalisiin ja perinteisiin medioihin digitaaliset perinteiset Ajankäyttö on kasvanut kummassakin maassa. Keskimääräinen ajankäyttö voi vielä kasvaa Suomessakin merkittävästi, jos suomalaisten mediakäyttö seuraa Yhdysvaltojen esimerkkiä. Käytännössä kasvu tulee erityisesti eri medioiden yhteiskäytöstä. 7 t 30min t 46 min 11t 18 min 8 t 39 min 11t 49 min 12t 5 min Lähde: TNS Atlas, emarketer,

20 Laitekanta muuttuu nopeammin kuin koskaan Älypuhelimet ja tablet-laitteet ovat arkipäiväistyneet ja muuttaneet mediakuluttajien arkea erittäin nopeassa tahdissa. Näiden laitteiden levinneisyyden voi nähdä yhä kasvavan seuraavien parin vuoden aikana. Samanaikaisesti mielenkiintoa herättävät ns. internet of things ja wearable computing ilmiöt. Näiden ilmiöiden kautta internet on tulossa yhä vahvemmin osaksi jokapäiväistä arkeamme. Vuonna 2013 myytiin Suomessa ensi kertaa tablet-laitteita kappalemääräisesti enemmän kuin kannettavia tietokoneita. Ensimmäiset ipadit myytiin Suomessa virallisesti vuoden 2010 lopussa ja jo muutaman vuoden päästä ne ohittivat kannettavat tietokoneet. Tämä kertoo muutosten nopeasta tahdista. Sama voi toistua seuraavien nousevien laitteiden levinneisyyden kehityksessä. Laitemyynnin jakaantuminen äly- ja peruspuhelinten välillä Suomessa % 73% 43% 45% 57% 55% 56% 64% 68% 73% 75% 44% 36% 32% 27% 25% H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H Älypuhelimet Matkapuhelimet Laitemyynnin jakaantuminen tablet-laitteiden ja kannettavien tietokoneiden välillä Suomessa % 5% 15% 23% 100% 95% 85% 77% 37% 63% 46% 54% 56% 44% 71% Tablet tuotteet 29% H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H Kannettavat tietokoneet Lähteet: Kotek, Idean,

21 NÄIN ALAN TEKIJÄT AJATTELEVAT 21

22 Haasteita riittää, mutta monet asiat ovat myös hyvin! Viestintäalan mielletään olevan suurten muutosten ja haasteiden kourissa. Alan keskuudessa ja ulkopuolella surkutellaan heikkoja kasvunäkymiä. Samalla unohdetaan mitkä asiat ovat hyvin. Nämä asiat tulee tuoda esille, vaikkei niihin saakaan tuudittautua. Havaintoja strategiaprosessin työpajoista: Alan toimijoiden brandimielikuvat ovat pääsääntöisesti erittäin selkeitä Sisältö on luotettavaa ja toimituksellinen laatu on hyvää Digitaalisista sisällöistä maksaminen lisääntyy ja arkipäiväistyy Asiakastiedon keräämisen ja hyödyntämisen edellytykset paranevat Alan taseet ovat yhä keskimäärin vahvoja Medialla on pitkään hioutuneiden prosessien ansiosta kyky tuottaa mainontaa nopeasti Kestotilausmalli tuo vakautta ja mahdollistaa toimituksellista laatua (esim. kestotilatun lehden ei tarvitse kilpailla kansilehdellä päivittäin, eikä jokaisen otsikon tarvitse ensisijaisesti myydä) Journalistisen sisällön ja mainonnan selkeä erottelu Media-alan itsesääntely (journalistin ohjeet ovat ohjanneet alan toimintaa vahvasti) Kriisi lamauttaa mutta toisaalta myös energisoi alaa 22

23 Tunnuspiirteitä viime vuosien menestystarinoissa Tyypillistä viestintäalan yrityksissä Globaalit asiakkaat Kotimarkkina Kapea liiketoimintafokus Jatkuvasti laajeneva liiketoimintafokus Yhteisön rakentaminen ja hyödyntäminen Pääsääntöisesti yksisuuntainen viestintä Helppo maksaminen Maksaminen verkossa hankalaa Mikromaksaminen Kestotilaus Mobiilikanava keskeinen / pääalustana mobiili Pääalusta muu kuin digi Helppokäyttöisyys Pyrkimys helppokäyttöisyyteen Digilähtöinen suunnittelu Suunnittelulähtökohtana perinteinen formaatti Erinomainen asiakastuntemus Toisenkäden tieto asiakkaista (erityisesti mainonnassa) Analytiikan tehokas hyödyntäminen Ensiaskeleet analytiikassa juuri otettu Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Me tiedämme mitä asiakas tarvitsee -asenne Suhteellisen pieni organisaatio Suuri organisaatio Ilmaisuus tai ilmaisuutta hyödyntävä ansaintamalli Maksullisuus tai sen suunnittelu Kevyt kulurakenne Uusia lähtöjä rasittaa yleiskustannuksista jyvitetyt ylimääräiset kulut 23

24 Tunnuspiirteitä viime vuosien menestystarinoissa Pienet projektiorientoituneet tiimit kehittämässä ja toteuttamassa palvelua Tyypillistä viestintäalan yrityksissä Isot ja siiloutuneet organisaatiot, eri tiimit kehittämässä ja toteuttamassa palveluita Tyhjästä luotu organisaatio Pitkät työhistoriat, vanha ja perinteinen organisaatio Matala ja epähierarkkinen organisaatio Hierarkkinen organisaatio Kehittämisen ja liiketoiminnan vastuu samalla henkilöllä Kehittämisellä ja liiketoiminnalla usein eri vetäjät Matala kulurakenne Perinteiseltä liiketoiminnalta peritty kulurakenne Kekseliäs markkinointi ja pienet panostukset mediamarkkinointiin Lähtökohtana perinteiset markkinoinnin traditiot ja menetelmät Intohimo tekemiseen, yrittäjämäinen asenne Pitkä kokemus ja rutiini, 8-16 työajat, jäykkä ja pirstaleinen työehtosopimuskenttä Kokeilukulttuuri (riskinotto, epäonnistuminen ja virheistä Varman päälle pelaaminen ja virheiden välttäminen oppiminen) Jyrkät strategiset käännökset ennen menestysmallin löytymistä Palvelun lopettaminen mieluummin kuin uuden mallin kokeileminen Riippumattomuus kvartaalitaloudesta Jatkuva raskas raportointi, tuloshakuisuus ja riskien välttäminen 24

25 VIESTINTÄALA VUONNA 2030 Viestintäalan tila noin vuonna 2030 pohjautuu nähtävissä oleviin trendeihin, muiden tahojen tulevaisuuden ennusteisiin sekä strategiaprosessissa kertyneeseen ymmärrykseen. Näkemyksen tarkoituksena on antaa ajatuksia siihen, mihin tämän strategian tulisi reagoida pidemmällä aikavälillä. Media ja viestintäala ovat sanoina hävinneet arkikielestä, koska media on kaikkialla, eikä sitä enää liitetä ilmiönä mihinkään tiettyyn ryhmään yrityksiä. Perinteiset viestintäalan yritykset ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta hajaantuneet eri suuntiin, eikä niitä tunnista vuoden 2014 viestintäalan yrityksiksi kuin nimeltä. Muutamat näistä keskittyvät poikkeuksellisesti yhä uutisten tuottamiseen ja välittämiseen. Useimmat muut ovat kuitenkin löytäneet uuden erikoistumisalueen, jossa tyypillisesti yhdistyy perinteisen mediatoimialan sekä perinteisen terveydenhuollon, kaupan, liikenteen tai jonkun muun toimialan liiketoiminta. Perinteiset viestintäalan yritykset, tai siis ne, jotka ovat yhä jäljellä aiemman konsolidaatioaallon jälkeen, muistuttavat organisaatioiltaan ja toimintatavoiltaan paljolti vuoden 2014 pelialan tai Netflixin kaltaisia yrityksiä. Alan yritykset ovat valinneet erilaisia näkökulmia liiketoimintaan, eikä yhtenäistä ydinosaamista ja -tekemistä ole yritysten välillä. Ydintekemisen ulkopuolella muut toiminnot on enimmäkseen ulkoistettu. Organisaatiot ovat erittäin matalia ja projektiorientoituneita. Liiketoiminnan painopiste on vain poikkeuksellisesti pelkästään kotimarkkinoilla. Liiketoiminta on yhä jatkuvasti muuttuvaa. Uusia palveluita syntyy ja kuolee jatkuvasti. Perinteiset viestintäalan yritykset ovat eturintamassa kehittämässä uusia palvelukonsepteja. Liiketoiminnan peruslähtökohtana ovat yhteiset tunnistus- ja maksujärjestelmät, jotka ovat madaltaneet ostamisen kynnystä. Työntekijät ovat moniosaajia, jotka ovat tottuneet projektimaiseen ja konsultatiiviseen työmalliin. Moniosaamisen lisäksi jokaisen työntekijän on oltava tietoinen alan viimeisimmistä kehitysaskeleista. Kuluttaja-asiakkaat käyttävät erilaisia sisältöjä enemmän kuin koskaan ennen. Parhaimmillaan ne ovat moniaistillisia elämyksiä. Niiden luoma todentuntuisuus on samanaikaisesti kiehtovaa että pelottavaa. Haitat ja riippuvuus ovat jatkuvan keskustelun aihe. Merkittävä osa yleisöstä välttelee voimakkaimpia elämyksiä ja valitsee tarkoituksellisesti perinteisempiä mediaformaatteja. Miljoonayleisöjä ei enää tavoiteta muuten kuin globaalisti. Personointi on lähtökohta kaikissa palveluissa. Painetut lehdet ja kirjat ovat kalliita ja siten pienen eliitin etuoikeus. Digitaaliset kanavat ovat sen sijaan kaikkien saavutettavissa. Myös koulutussisällöt ovat siirtyneet kokonaisuudessaan verkkoon. jatkuu seuraavalla sivulla. 25

26 VIESTINTÄALA VUONNA 2030 Mainonta on automatisoitunut suurelta osin. Sisältömarkkinointi on tyypillinen ja yleisesti hyväksytty mainonnan muoto. Kaikki kynnelle kykenevät tavaran- tai palveluntuottajat pyrkivät olemaan itse oma mediansa. Kaikki eivät kuitenkaan tähän pysty ja ostavat mainontaa huutokauppamallilla sieltä missä asiakkaat viettävät aikaansa verkossa. Tämä on jatkuvasti muuttuva maali. Valtaosa kuluttajista on luopunut yksityisyydestään erilaisia etuja vastaan. Näitä ovat mm. erilaiset alennukset, bonukset ja palveluiden maksuttomat käyttöedut. Tavaravirrat tehtaalta kuluttajalle asti ovat suhteellisen suoraviivaisia ja kulutusta ennakoivia. Esim. talouspaperin tai kananmunien ostamiseen ei enää tarvita vähittäiskauppaa välikätenä. Vähittäiskaupat ovat yhä olemassa, mutta niiden koko on pienentynyt ja rooli muuttunut enemmän "show roomiksi". Perinteisen median yritykset ovat usein välikäsiä mahdollistamassa tavaravirtoja, tuottamalla logistiikkapalveluita, mainonnan automatisointia, ym. 26

27 NÄIN KILPAILEMME 27

28 Kilpailukentän elementtejä ja esimerkkejä Kilpailukenttä Elementit Esimerkkejä AJANKÄYTTÖ Päivittäinen kilpailu ajankäytöstä ja huomiosta Aamulla huomion vie sosiaalinen media. Iltapäivällä monet sovellukset. Illalla ja tauoilla pelit. Facebook ja kaikista kanavista läpitunkeva mainonta. MAINONTA Kilpailu mainonnan strategisesta suunnittelusta Kokonaisvaltaisesta kaikki kanavat käsittävästä tarjonnasta ja sen asiantuntijuudesta käydään kisaa. Mainosverkostot, innovatiiviset mediatoimistot, digitaalisten palveluiden rakentajat, sisäiset markkinointiyksiköt ARJEN RATKAISUT Kilpailu parhaasta ratkaisusta arjen tarpeisiin Mitä syödään, kuinka viihdytään, mitä kulutetaan, miten opitaan, miten ollaan yhdessä, jne. Ihmisten tarpeet eivät ole muuttuneet, mutta ratkaisut ovat. Verkkokaupat, sisältömarkkinointi ja brändien omat kanavat. VAIKUTTAVUUS Kilpailu maineesta ja yhteiskunnallisesta vaikutusvallasta Kenellä on asiantuntijarooli, kuka omistaa objektiivisuuden, neljäs valtiomahti Operaattorit, Itella, YLE ja muut valtiokytköksiset organisaatiot. 28

29 Paras asiakaskokemus STRATEGISET TAVOITTEET 29

30 Strategiset tavoitteet Osaksi asiakkaan prosesseja Sisällön myyntipiste Oikeat mittarit Asiakkaiden tunteminen Asiakaspalvelukulttuuri Suositelluin asiakaskokemus Uudistuva organisoituminen Toimivat ja helpot tavat tehdä kauppaa Pienet ja kannattavat purot Ostopolkujen parhaat välineet Tunnistaminen ja maksaminen Kasvua erilaistumisesta ja kansainvälistymisestä Annetaan kehittyvien itujen kasvaa Näkemyksellinen johtaminen 30

31 Suositelluin asiakaskokemus Asiakkaiden tunteminen Oikeat mittarit Suositelluin asiakaskokemus Asiakaspalvelukulttuuri 31

32 Suositelluin asiakaskokemus Viestintäalan yritysten asiakaskokemuksen (lukija-, katsoja-, mainostaja- tai muun asiakassuhteen) on oltava parempi kuin median kanssa ajankäytöstä, arjen ratkaisuista, mainonnasta tai vaikutusvallasta kilpailevilla tahoilla. Asiakaskokemuksen strategiat ja toimenpiteet ovat erilaisia eri kohderyhmille. Kuluttajamyynnissä korostuvat luotettavuuden ja yllättävyyden teemat. Sisältöjen luomisessa vaihtoehtona on koettaa toimia mahdollisimman laajana sisällöntuottajana tai keskittyä täysin uniikkeihin sisältöihin - arjen välttämättömyyksiin. Toisaalta lukijasuhteessa tulee lisätä omien ydinasiakkaiden osallisuuden tunnetta ikään kuin uutiset olisivat meidän juttu. Läheiseltä tuntuvien uutisten ja sisältöjen kautta pystymme hyväksymään mediayritykset osaksi arkeamme. Asiakkaiden ymmärtäminen. Tulevaisuuden mediavaluuttana ja käyttäjäkokemuksen rakennuselementtinä tulee olemaan käyttäjädata ja aktiivinen käyttäjäyhteisö. Sen keräämisessä ja hyödyntämisessä viestintäalan toimijoiden tulee olla eturivissä. Alan yritysten pitää olla johtavia toimijoita käyttäjän kannalta merkittävän sisällön tunnistajina, toteuttajina ja tarjoajina. Viestintäalalla usein kuultu laadukkaan sisällön käsite vaatii kriittistä tarkastelua. Perinteiset mediaformaatit ovat menettäneet lukijoita, katsojia ja huomiota sisällöille, joita ei voi journalistisin tai monen muunkaan kriteerin mukaan kutsua laadukkaiksi sisällöiksi. Viestintäalan toimijoiden pitääkin tunnistaa mikä on asiakaskokemuksen kannalta merkittävää ja pystyä olemaan merkittävä asiakkaan kannalta. Oikeat mittarit. Viestintäalan yrityksillä on pitkät perinteet asiakkaiden palvelemisesta ja asiakaskokemuksen mittaamisesta. Mittarit ovat palvelleet hyvin varsinkin perinteistä liiketoimintaa. Nyt on kuitenkin aika arvioida mittareita kriittisesti uudelleen ja luoda mahdollisia uusia mittareita. Tämä koskee sekä niin sanottua mediavaluuttoja että sisäisesti käytössä olevia liiketoimintaan liittyviä mittareita. Esimerkiksi digitaalisen mainonnan myynnissä on syvään juurtuneita hinnoittelutapoja, jotka eivät välttämättä palvele asiakkaita enää parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakaspalvelukulttuuri. Viestintäalan yritysten tulee nostaa sisäistä vaatimustasoaan asiakaspalvelukulttuurin suhteen. Viestintäalan työntekijöiden asiakaspalveluhalun tulee olla korkealla tasolla, eikä tämä tarkoita pelkästään suoraan asiakkaiden kanssa kosketuksissa olevia vaan koko organisaatioita. Asiakaspalvelu tulee nostaa alan myyntiä aidosti tukevaksi kilpailuvaltiksi. Hyvä asiakaspalvelu tarkoittaa helppoutta palveluiden ja tuotteiden käyttämisessä, ostamisessa ja löytämisessä. Lisäksi palautteen vastaanottaminen ja käsittely on erittäin keskeistä sekä yksittäisissä palvelutilanteissa että palveluiden kehittämisessä. Erinomaiseen asiakaskokemukseen kuuluu asiakkaan yllättäminen positiivisesti. Nostetaan tämä tunnuspiirteeksi nimenomaan viestintäalan yrityksissä. 32

33 Uudistuva organisoituminen Uudistuva organisoituminen Kasvua erilaistumisesta ja kansainvälistymisestä Annetaan kehittyvien itujen kasvaa Näkemyksellinen johtaminen 33

34 Uudistuva organisoituminen Johtamisessa on useita teemoja, joilla viestintäala voi nostaa merkittävästi kilpailukykyään. Uuden kasvun mahdollistaminen edellyttää kuitenkin muutoksia, joita ei voida aidosti toteuttaa ilman nykyaikaista johtamisen kulttuuria. Johtamiseen liittyvät muutokset koskevat mm. työn organisointia, yleistä ilmapiiriä, riskinottokykyä, hierarkkisuutta ja pysyvyyden illuusiosta luopumista. Viestintäalan johtaminen vaatii monia radikaaleja muutoksia, joiden läpivienti ei kaikissa tapauksissa ole realistista toteuttaa yhtäkkisesti ottaen huomioon alan historian ja tilanteen. Muutokset on kuitenkin laitettava viimeistään nyt alulle, jollei niitä ole jo aloitettu. Monessa tapauksessa kyseessä on vähittäinen muutos. Yrityksissä saattaa myös tulevina vuosina vallita kaksi tai useampi johtamiskulttuuria samanaikaisesti, koska kriittisimmät kehitysaskeleet joudutaan ottamaan eri tahtiin muutoksiin kykenevässä organisaatiossa. Alan yritysten pitää luoda edellytykset innostumiselle ja intohimoiselle tekemiselle. Tämä koskee erityisesti uusien konseptien kehittämistä. Eräs menestyvien yritysten taustatekijä on intohimo kulloiseenkin tekemiseen. Tämä syntyy roolittamalla työntekijät oikein ja antamalla heille aidosti vastuuta ja vapautta. Samalla on tiedostettava uusien konseptien kehittämisen riskit. Hyväkään yrittäminen ei välttämättä johda menestykseen. Kasvua erilaistumisesta ja kansainvälistymisestä. Alan yritysten henkistä asennetta on kehitettävä suuntaan, joka mahdollistaa uusien palveluiden skaalaamisen ja lanseeraamisen kansainvälisille markkinoille. Enää ei ole järkevää pelkästään reagoida ulkomailta tulevaan kilpailuun. On myös tuotettava palveluita, joilla on potentiaalia ulkomailla. Kansainvälinen menestys vaatii tyypillisesti erikoistumista ja jonkin kilpailuedun, jolle kasvu voidaan rakentaa. Kasvua on mahdollista saavuttaa myös erilaistumalla kotimaisilla markkinoilla tuottamalla asiakkaille uusia palveluita, esimerkiksi media-alan ulkopuoliselta toimialalta. Annetaan kehittyvien itujen kasvaa. Mediayrityksissä on haasteita luoda uusien palveluiden kehittämistä aidosti inspiroiva ilmapiiri, johon tekijöillä on mahdollisuus sitoutua. Liian usein törmätään yrityksen sisäisiin ristiriitoihin, kvartaalitalouden realiteetteihin tai perinteisiin toimintatapoihin, joita ovat esimerkiksi prosessi- ja teolliset johtamismallit. Perinteiset toimintatavat tai olemassa olevan liiketoiminnan suojelu eivät kuitenkaan saa rajoittaa uusien palveluiden luomista. Uusille lähdöille tulee antaa aidosti vapaat kasvuedellytykset, ja niiden altistamista kvartaalitalouden sidoksille on rajoitettava. Tämä vaatii uusien lähtöjen eristämistä olemassa olevasta liiketoiminnasta ja ylimmän johdon tukea disruptiivisillekin hankkeille. Käytännössä tämä tarkoittaa aikaisempaa suurempaa autonomiaa kehittäjätiimeille johtoryhmien ja ylimmän johdon ohjaavan päätöksenteon sijaan. Ylimmälle johdolle tämä tarkoittaa lisääntyvää epävarmuuden sietämistä. 34

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

Viestintätoimialan strategia Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy

Viestintätoimialan strategia Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy Viestintätoimialan strategia 11.6.2014 Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy Esityksen rakenne Erilaistumisen aikakausi on alkanut Media on kasvuala Paras asiakaskokemus Vähemmän on enemmän Näillä

Lisätiedot

Viestintätoimialan strategia Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy

Viestintätoimialan strategia Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy Viestintätoimialan strategia 11.6.2014 Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy Esityksen rakenne Erilaistumisen aikakausi on alkanut Media on kasvuala Paras asiakaskokemus Vähemmän on enemmän Näillä

Lisätiedot

Median tulevaisuus alan murroksessa. Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013.

Median tulevaisuus alan murroksessa. Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013. Median tulevaisuus alan murroksessa Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013. Media on historiallisessa murroksessa Murros on teknologialähtöinen. Sen ilmentymä on internet ja uusi mobiiliteknologia.

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Tiedote 31.5.2012 Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Markkinointiviestintäpanostukset olivat vuonna 2011 Suomessa 3,385 miljardia euroa. Investoinnit kasvoivat 4,1 % edellisvuoteen

Lisätiedot

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 %

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % Markkinointiviestinnän määrä Suomessa vuonna 2012 oli 3 380 miljoonaa euroa. Investoinnit laskivat 0,6 prosenttia edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Sanoma pähkinänkuoressa Yksi Euroopan johtavista mediayhtiöistä, painopistealueina kestävä kasvu ja kannattavuus Markkinajohtaja valituissa

Lisätiedot

Mainosbarometri lokakuu Mainosbarometri

Mainosbarometri lokakuu Mainosbarometri Mainosbarometri lokakuu 017 Markkinointiviestinnän panostusten kehittyminen edelliseen vuoteen verrattuna 018 017 016 015 014 013 01 011 010 009 008 53 4-4 -9-15 -16 33 19-41 36 16 Mainosbarometri tehdään

Lisätiedot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Sisältö Viestinnän Keskusliitto Next Media Kirjastolisenssihanke Kustantajanäkökulma Pilotti Pilotin tuloksia Kuva: Harri Heikkilä, Aalto ARTS Viestinnän

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Viestimille 18.05.2011 Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Mainosalan järjestöjä edustavan Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen mukaan markkinointiviestinnän määrä

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

Mainosvuosi 2014. Mainosvuosi 2014 TNS

Mainosvuosi 2014. Mainosvuosi 2014 TNS Mainosvuosi 2014 Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys Milj. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Muutos-% 6,5 6,4 10 3,3 3,7 4,8 3,7 1,7 5-2,9-2,6 0-8,1-5 -10-15,8-15 1150 1189 1236

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Pankki- ja vakuuttaminen Autonvuokraus Mitä verkossa ympärillämme tapahtuu

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainonnan Neuvottelukunnan tiedote 15.06.2010 Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainosalan järjestöjä edustava Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Data ja analytiikka sisältöansainnan vahvistajana. Kirsi Hakaniemi Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Keskisuomalainen Oyj

Data ja analytiikka sisältöansainnan vahvistajana. Kirsi Hakaniemi Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Keskisuomalainen Oyj Data ja analytiikka sisältöansainnan vahvistajana Kirsi Hakaniemi Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Keskisuomalainen Oyj OSA-ALUEET 1. Teknologiat ja verkkopalveluiden kehitys 2. Analytiikka, hakukoneoptimointi

Lisätiedot

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick.

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick. Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa CEO, Teemu Neiglick. Omnicom MediaGroup Finland: ToinenPHD, OMD Finland & Ainoa Resolution

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

KUN PAPERI EI RIITÄ PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA 10.9.2014 RIIKKA VENÄLÄINEN

KUN PAPERI EI RIITÄ PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA 10.9.2014 RIIKKA VENÄLÄINEN KUN PAPERI EI RIITÄ PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA 10.9.2014 RIIKKA VENÄLÄINEN KAIKESTA TULEE DIGITAALISTA. Digiraha on paperirahaan verrattuna keskimäärin vielä nappikauppaa. Kotimaisten sanomalehtien kuluttaja-

Lisätiedot

Joonas Pihlajamaa Johtaja, Oikotie Työpaikat

Joonas Pihlajamaa Johtaja, Oikotie Työpaikat Rekrytointi muutoksessa Parhaat osaajat löytyvät yhdistämällä oikeat kanavat, houkutteleva tarina ja sujuva rekrytointiprosessi. Rekrytointi ja työnantajakuvan rakennus lähestyvät digitaalista markkinointia.

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Kasvua uudistumisesta Viestintätoimialan strategiset tavoitteet Asiakasrajapinta- ja jakeluratkaisut

Lisätiedot

Digitalisaatio muuttaa palveluliiketoimintaa - mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa. Mikael Aro 4.12.2014

Digitalisaatio muuttaa palveluliiketoimintaa - mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa. Mikael Aro 4.12.2014 1 Digitalisaatio muuttaa palveluliiketoimintaa - mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa Mikael Aro 4.12.2014 2 VR Matkustajaliikenne tarjoaa kauko- ja lähiliikenteen matkustuspalveluita Kaukoliikenne Noin

Lisätiedot

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mobiileja medialaitteita Lukeminen erilaisilla laitteilla Kommunikointi, aktiivisuus Kännykät

Lisätiedot

Kaikki varmaan haluaisivat...

Kaikki varmaan haluaisivat... Digi käy kaupaksi: Menestystuotteita meiltä ja maailmalta Helene Juhola, Viestinnän Keskusliitto 26.11.2014 Kaikki varmaan haluaisivat...... että esitelmän otsikko pitäisi paikkansa. Mutta heti aluksi

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Kare Laukkanen Pörssi-ilta Maaliskuu 2007 SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti Mediamarkkinat Liiketoiminta Strategiset tavoitteet Kare Laukkanen Maaliskuu

Lisätiedot

Markkinoinnin ja myynnin pelikenttä meni uusiksi. Miten virität joukkueen ja pelivälineet palvelemaan asiakasta? Anne Puntari, DiVa 11.5.

Markkinoinnin ja myynnin pelikenttä meni uusiksi. Miten virität joukkueen ja pelivälineet palvelemaan asiakasta? Anne Puntari, DiVa 11.5. Markkinoinnin ja myynnin pelikenttä meni uusiksi Miten virität joukkueen ja pelivälineet palvelemaan asiakasta? Anne Puntari, DiVa 11.5.2017 Olemme kasvava digitaalisiin palveluihin ja ratkaisuihin keskittyvä

Lisätiedot

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta).

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). CEO, Teemu Neiglick. Keitä me olemme? 34 92 40 KESKI-IKÄ ~15 000 palaveria

Lisätiedot

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat?

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? @timoargillander Cable Days 18.11.2014 Teollisuuspolitiikka? Elinkeinopolitiikka? 2 1 Tapahtunut: Internet Globalisaatio Kehittyy: Teknologia Robotisaatio

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Aamun ohjelma. Mika Turtia, myyntiryhmänpäällikkö, Kaleva Oy

Aamun ohjelma. Mika Turtia, myyntiryhmänpäällikkö, Kaleva Oy Aamun ohjelma Klo 9.00 Klo 9.05 Klo 9.35 Tilaisuuden avaus Mika Turtia, myyntiryhmänpäällikkö, Kaleva Oy Kuluttajaymmärryksen hyödyntäminen verkkomainonnassa Jukka Haataja, kehityspäällikkö, Kaleva Oy

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjänverkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän verkkokauppa Numeroina Venäjän väestömäärä 143,7 miljoonaa Internet-penetraatio 59 % Verkko-ostosten

Lisätiedot

25.11.2015. Sanomalehden rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Kanavat muuttuvat, sisällön merkitys ei: katse historiaan ja tulevaisuuteen

25.11.2015. Sanomalehden rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Kanavat muuttuvat, sisällön merkitys ei: katse historiaan ja tulevaisuuteen Sanomalehden rooli suomalaisessa yhteiskunnassa kanavat muuttuvat, sisällön merkitys ei katse historiaan ja tulevaisuuteen Sanomalehden rooli suomalaisessa yhteiskunnassa Kanavat muuttuvat, sisällön merkitys

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Menestyvät yliopistot Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Laadukkaat yliopistot tärkeä kilpailukykytekijä Elinkeinoelämälle ja koko Suomelle laadukas ja

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Tarjooman jakelu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luvut 12-13 Luentopalaute Huomioita - Äänentoisto - Luentokalvot verkkoon edellisenä

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO

Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO Toukokuu 2015 Hannu Mattinen, Steps Ahead Nina Hyyppä, Newborn Communications Lainaus, kopiointi ilman lupaa kielletty. Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA?

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? SISÄLTÖMARKKINOINTI HELPOTTAA LIIDIEN LAPIOINTIA Eroon kylmäsoitoista. Yritysten välisessä kaupassa hyvien liidien löytäminen on usein kovan työn takana. Joskus voi tuntua siltä,

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013 Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys 2002-2013 Milj. Euroa Muutos-% 1600 1400 1200 1000 2,5 6,5 3,3 3,7 6,4 1,7 4,8 3,7-2,9 10 5 0 800 600 400 200 0-15,8 1079 1150 1189 1236 1315 1500

Lisätiedot

Jaakko Hallavo. Verkkokaupan rautaisannos

Jaakko Hallavo. Verkkokaupan rautaisannos Jaakko Hallavo Verkkokaupan rautaisannos Talentum Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja Jaakko Hallavo Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: NotePad Oy, www.notepad.fi ISBN

Lisätiedot

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen Heli Leskinen, lehtori, TAMK heli.leskinen@tamk.fi Agenda Mitä on liiketoimintaosaaminen? Miten sote-uudistus haastaa liiketoimintaosaamista?

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa 30.8.2010 Matti Alahuhta Agenda Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Mitä liiketaloustieteiden tutkimus antaa suomalaiselle elinkeinoelämälle? 2 KONE Corporation

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Kai Telanne Alma Median yhtiökokous 17.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus. Kai Telanne Alma Median yhtiökokous 17.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Kai Telanne Alma Median yhtiökokous Agenda Alma Median liiketoiminnat 2014 Katsaus Suomen mediamarkkinaan Alma Median tulos 2014 Alma Median strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

MediaMark- ja NextMediahankkeiden

MediaMark- ja NextMediahankkeiden MediaMark- ja NextMediahankkeiden satoa 06.03.2012 Korjaamo Elina Koivisto Antti Sihvonen Viime vuoden löydöksiä Kuluttaja Innovaatiot Performanssi Kuluttajan arki Tutkimusta vaihtelevissa kuluttajaryhmissä

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Pasilan studiot Median & luovien alojen keskus Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Suomalainen elokuvateollisuus hyötyy tästä ihan varmasti. Tässä kannattaa olla mukana

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Toimiala: Kahvila- ja ravintolapalvelut Yritys: Helsingin Pizzapalvelu Oy / Pizzataxi Investointi maksoi itsensä takaisin jo

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Mediavertailu Sisältöotsikot:

Mediavertailu Sisältöotsikot: Mediavertailu Yritysmaailman viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat muuttumassa nopeasti. in käyttömuodot yleistyvät kovaa vauhtia samalla, kun panostus painettuun mainontaan laskee. Sisältöotsikot:

Lisätiedot

Asiakaslehden rooli ja näkymät viestinnässä 2015-2020. Kari Tervonen, roadmap director N2, 12.4. 2011

Asiakaslehden rooli ja näkymät viestinnässä 2015-2020. Kari Tervonen, roadmap director N2, 12.4. 2011 Asiakaslehden rooli ja näkymät viestinnässä 2015-2020 Kari Tervonen, roadmap director N2, 12.4. 2011 N2 on markkinointi- ja palvelumuotoilutoimisto. Identity Crystallization of the brand essence Strategies

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sanoma & TNS Gallup helmimaaliskuussa 2016 Vastaajia 1286 Sisältö Älylaitteiden omistus

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokauppa Numeroina Japanin väestömäärä 126 miljoonaa Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010 1 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Avainkohdat Q4 2010 Liikevaihto oli Q4:llä 83,0 (79,0) milj. euroa Verkkoliiketoiminnan

Lisätiedot