Viestintätoimialan strategia Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintätoimialan strategia 2.6.2014. Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy"

Transkriptio

1 Viestintätoimialan strategia Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy

2 Esityksen rakenne Erilaistumisen aikakausi on alkanut Media on kasvuala Paras asiakaskokemus Vähemmän on enemmän Näillä mennään JOHDANTO MARKKINAT TAVOITTEET TOIMENPITEET TYÖKALUT Esipuhe Pääviesti Tahtotila Prosessi Näin markkinat kehittyvät Näin alan tekijät ajattelevat Näin kilpailemme Suositelluin asiakaskokemus Uudistuva organisoituminen Toimivat ja helpot tavat tehdä kauppaa Yhteinen tutkimus- ja kehitystyö Yhteiset alustat Edunvalvonta Muistilistat Strategiatyökaluja Linkkejä 2

3 Johdanto ERILAISTUMISEN AIKAKAUSI ON ALKANUT 3

4 Esipuhe Toimialastrategian tavoite: Tunnistaa ja kuvata yhteinen näkemys alan nykytilasta ja tulevaisuudesta Linjata alan strategiset tavoitteet Ideoida yhteisiä toimenpiteitä strategiakaudelle Strategiassa käsitellään yhteistä tahtotilaa, markkinaa, tavoitteita ja toimenpiteitä. Strategia tehtiin alan tiiviinä yhteistyönä, johon osallistui yli 200 asiantuntijaa. 4

5 Prosessi Strategian keskeinen sisältö koottiin yrityskohtaisissa työpajoissa, jotta: aiheita voitiin käsitellä mahdollisimman konkreettisesti päästiin lähemmäksi toteutusta saatiin mahdollisimman ajankohtaista tietoa Yhteenvetotyöpajat kokosivat alan ihmiset ja mahdollistivat yhteisen näkemyksen luomisen yritystyöpajojen tulosten pohjalta. Valmistelut Tiedonkeruu Ideanin taustatyö Esiselvitys Näkökulman ja keskeisten teemojen valinta Yritystyöpajat Noin 15 työpajaa eri yrityksissä Yhteenvetotyöpajat Kolme toimialan yhteistä työpajaa Raportointi Raportin kirjoittaminen ja iterointi Raportin julkistus Valittuna teemoja ovat: 1)Asiakaskokemus 2)Liiketoimintamallit 3)Johtaminen Yritystyöpajat järjestettiin viestintäalan yrityksissä, joiden joukossa sanomalehtiä, painotaloja, tv-taloja, jne. 5

6 KILPAILUETU PERINTEISESSÄ LIIKETOIMINNASSA Painetun viestinnän, kustantamisen, painoliiketoiminnan ja broadcast-tv:n liiketoimintamerkitys on suuri, mutta kasvupotentiaali pieni. KONTROLLI KADONNUT Digitaalisuuteen pohjautuva liiketoiminta kasvaa. Se ei silti korvaa menetettyä liiketoimintaa. KAKSOISHAASTE 6

7 4 MURROSTA MENESTYSMALLI 1) Asiakkaiden arki Sisältöä saatavilla lähes loputtomasti Sisällön kuluttaminen ei ole riippuvainen lähetys- tai jakeluajoista Kuluttajilla enemmän valtaa brändimielikuviin 2) Sisällöntuotanto Sisällöntuotannon vaatimukset kasvaneet monella tavalla: yhden sisältöformaatin taito ei enää riitä toimittajalle, tuotanto entistä nopeatempoisempaa Sisällöntuottajien ja -kuluttajien roolit sekoittuneet Sisällöntuottajien määrä kasvanut merkittävästi Tuotantoketjut lyhentyneet TAVOITTEENA VAIKUTTAVUUS Kirkas agenda ja oman markkinan määrittely Koko alan yhteisen agendan aika ohitse. Kunkin toimijan tulee itse määrittää oma agenda ja markkinamääritelmä löytääkseen tehtävänsä ja elintilansa. Ekosysteemin energialähde Parhaiten menestyvät yritykset muodostavat rikkaasti elävän ekosysteemin ympärilleen. 3) Sisällön jakelu ENNEN: selkeät jakelukanavakohtaiset, maantieteelliset ja kielelliset rajat NYT: kanavien ja formaattien sekoittuminen, maantieteellisten ja kielellisten rajojen hämärtyminen 4) Mainonta Kanavien ja formaattien sekoittuminen, maantieteellisten ja kielellisten rajojen hämärtyminen Mainonnan kenttä on laajentunut ja monipuolistunut Kuluttajat ovat aiempaa liikkuvampia Markkinointi on automatisoitumassa Mainos- ja mediatoimistojen rooli muuttunut aiempaa strategisemmaksi Markkinointi tehostuu ja sen ostaminen keskittyy STRATEGISET TAVOITTEET Suositelluin asiakaskokemus Yhteinen tutkimus Helpot tavat kaupankäyntiin Yhteiset alustat Inspiroiva johtaminen YHTEISET TOIMENPITEET Edunvalvonta

8 Löydä avainasiakkaat, tavoittele vaikuttavuutta ja käytä kaikkia keinoja Viestintäala on tienhaarassa, jossa alan yritysten polut ovat erkanemassa. Perinteiset liiketoimintamallit ja markkinaasetelmat mahdollistivat toimintatavoiltaan suhteellisen yhtenäisen alan synnyn ja kehittymisen. Nykyinen median toimintaympäristö muistuttaa viidakkoa, jossa jokaisen toimijan tulee erottautua löytääkseen itselleen riittävästi elintilaa. Monimuotoisuus kasvaa yhä ja vaatii erottautumisen lisäksi rohkeaa asennetta. EROTTAUTUMINEN TAVOITTEENA VAIKUTTAVUUS Kansainvälisten toimijoiden paineen kasvaessa vahva asema kotimarkkinoilla ei enää riitä. Kasvua hakevan on suunnattava katse kansainvälistymiseen. Yhtenä alan toimijoiden haasteena on monen rintaman taistelu. Samanaikaisesti pyritään säilyttämään nykyistä ja kehittämään uutta. Näihin pyrkimyksiin liittyy paljon ristiriitoja sekä omien resurssien tuhlaamista. Alan tulisikin yhdessä ja yksittäisinä yrityksinä priorisoida ja ratkaista yksi haaste kerrallaan. ROHKEUS JA ENNAKKO- LUULOTTOMUUS YKSI TAISTELU KERRALLAAN 8

9 Toimialastrategia Näin maailmamme makaa Media on kasvuala. Kasvu tulee aikaisempaa useammista lähteistä Tahtotila Toimiala yhdistää voimat digitaalisen liiketoiminnan vauhdittamiseksi sekä yhteisen strategisen kehityksen aloittamiseksi. Näitä projekteja toteutamme VAIKUTTAVA, ERILAINEN JA FOKUSOITUNUT Näin maailmassamme onnistuu Fokus ja asiakkuusajattelu Yhteistyö alustoissa Innostavat johtamismallit Asennemuutos Katse ulos- ja eteenpäin Arjen paras asiakaskokemus (NPS) Ostopolkujen tehokas hyödyntäminen (Digikanavan liikevaihdon kasvu) Paras johtaminen (Työnantajamielikuva) Nämä ovat tavoitteemme ja niiden mittarit 9

10 Markkinat MEDIA ON KASVUALA 10

11 NÄIN MARKKINAT KEHITTYVÄT 11

12 Viestintäala on kasvuala Viestintäalan voi nähdä elävän joko kukoistus- tai laskukautta näkökulmasta riippuen. Kukoistuksesta kertoo se, että mediasisältöjä kulutetaan ja tuotetaan enemmän kuin koskaan, toimijoiden määrä on kasvanut, sisältöformaatit ovat monipuolistuneet ja kansainvälisen kasvun edellytykset ovat helpottuneet. Toisaalta useiden perinteisten tuotteiden ja palveluiden kysyntä ja liikevaihdot ovat laskussa. Siksi kasvua on haettava perinteisten liiketoimintojen ulkopuolelta. Median kulutus, sisältöjen ja palveluiden tarjonta, laitekanta, liiketoimintamallit sekä markkina-asetelmat muuttuvat nopeasti. Näkyvin muutos on mobiilisisältöjen kulutuksessa ja tarjonnassa. Eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta viestintäalan toimijoiden liiketoimintaympäristö muuttuu ja omaa roolia sekä kasvua on haettava uusista lähteistä. Viestintäalan liikevaihdon kehitys Suomessa (M ) Verkkomainonta Suomessa (M ) Suomalaisten mediapäivä 2009 ja 2012 (min per pv) Eräiden laitteiden määrä Suomessa (1000 kpl) Älypuhelimet Peruspuhelimet Tablet-laitteet Digitaaliset Perinteiset mediat

13 Kasvua haettava perinteisten toimintojen ulkopuolelta Viestintäalan liikevaihto laski viime vuonna perinteisen määritelmän mukaisesti. Tämä määritelmä ei kuitenkaan enää välttämättä sovi alalle, koska useat toimijat ovat jo laajentaneet tai laajentamassa toimintaansa perinteisten liiketoimintojen ulkopuolelle. Perinteisten medioiden yhteenlaskettu liikevaihto laski Ideanin ennakkoarvion mukaan vuonna 2013 noin 9 % edellisvuodesta. Tähän vaikutti erityisesti painettujen medioiden mediamyynnin lasku. Samanaikaisesti kasvanut verkkomainonta ei pystynyt korvaamaan perinteisten medioiden liikevaihdon laskua. Mobiilisisältöpalvelut ovat esimerkki merkittävästi kasvaneesta liiketoiminta-alueesta. Erityisen mielenkiintoista on mobiilipelien viennin räjähdysmäinen kasvu viime vuosina. Mobiilipelit ovat osoittaneet, että Suomessa voi syntyä globaaleja menestystarinoita. Viestintäalan kannalta tämä on kiinnostavaa, koska perinteisillä kotimaisilla mediamarkkinoilla on vain rajallisia kasvunäkymiä. Viestintäalan ja mobiilipalveluiden liikevaihdon kehitys Suomessa (M ) Mobiilisisältöpalvelut (ml. vienti) Verkkomainonta (pois lukien sähköiset hakemistot) Perinteiset mediat Lähteet: vuodet Tilastokeskus, TNS Gallup, Idean, vuosi 2013 Ideanin arvio 13

14 Kasvulähteiden jatkuva muutos Mobiilisisältöpalvelut Mobiilipalveluiden vienti IVR SMS sisältöpalvelut Sovelluskaupat Muut mobiilipalvelut Display ja luokitellut Verkkomainonta Hakusanamainonta 0 Viestintäalan ja mobiilipalveluiden liikevaihdon kehitys Suomessa (M ) Mobiilisisältöpalvelut (ml. vienti) Verkkomainonta (pois lukien sähköiset hakemistot) Perinteiset mediat Mobiilisisältöpalvelut Mobiilipalveluiden vienti IVR SMS sisältöpalvelut Sovelluskaupat Muut mobiilipalvelut Verkkomainonta Display ja luokitellut Hakusanamainonta Perinteiset mediat Perinteiset mediat Televisio 739 Televisio Sanomalehdet Sanomalehdet 974 Aikakauslehdet 710 Aikakauslehdet 572 Kirjat 524 Kirjat 506 Äänitteet 54 Äänitteet 69 Radio 50 Radio Lähteet: vuodet Tilastokeskus, TNS Gallup, Idean, vuosi 2013 Ideanin arvio 14

15 Kotimaisen median verkkomainonnan kasvu on pysähtynyt Verkkomainonnan kehitys on ollut viime vuosien valopilkku mediamainonnan kentässä. Muiden mainonnan lajien trendien kääntyessä laskuun on verkkomainonta kasvanut vuodesta toiseen. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt kuinka ulkomaiset toimijat ovat vieneet kasvuvauhdin suomalaisilta viime vuosina. Display-mainonnan ja luokiteltujen verkkopalveluiden mainonnan panostusten yhteenlaskettu määrä ilman Facebookia kasvoi vuoteen 2012 asti, mutta pysähtyi vuonna Tämä johtui osittain luokiteltujen mainonnan panostusten laskusta. Ulkomaiset toimijat, erityisesti Google ja Facebook, ovat johdonmukaisesti kasvattaneet markkinaosuuttaan Suomessa. Kyse on ulkomaisten toimijoiden tehokkuudesta sekä mainonnan myynnissä ja käyttäjien houkuttelemisessa että mainostajien keskittämisvalinnoista. Monet globaalit brändit ovat siirtäneet markkinoinnin päätöksentekoa pois yksittäisistä maista, mikä on hyödyttänyt erityisesti monikansallisia mainosorganisaatioita. Verkkomainonta Suomessa , M (pois lukien sähköiset hakemistot) Hakusanamainonta ja Facebook Display ja luokitellut (ilman Facebookia) % 100% % 86% % 72% % 40% 37% 41% 45% 61% 60% 63% 59% 55% Lähteet: IAB, TNS Gallup, Idean,

16 Markkinointikentän muutos Markkinointi on innovatiivinen ala, joka on ollut jatkuvassa muutoksessa kautta aikojen. Viimeisinä vuosina muutosvauhti on kuitenkin ollut aikaisempaa rajumpaa. Verkkomainonta kasvaa, uusia toimijoita syntyy, kuluttajien liikkuvuus kasvaa ja mainonnan kenttä pirstaloituu. Eräs tärkeä muutostekijä on vähittäiskaupan asiakkuusohjelmat. Tähän asti asiakkuusohjelmia on hyödynnetty erityisesti vähittäiskaupan ostotoiminnan ohjauksessa. Potentiaalia nykyistä monipuolisemmalle ohjelmien hyödyntämiselle on kuitenkin olemassa ja sillä voisi olla suuria vaikutuksia koko mainonnan kenttään. Mainonnan automatisointi on uusimpia muutostrendejä. Markkinoijat pyrkivät tehostamaan markkinointiaan ja keskittävät niihin liittyvää ostotoimintaa. Mainostajan kannalta kenttä on muuttunut entistä monipuolisemmaksi ja hankalammaksi hahmottaa. Tämän seurauksena erityisesti mediatoimistojen, mutta myös mainostoimistojen rooli suhteessa mainostajaan on muuttunut aikaisempaa tärkeämmäksi. Markkinointikentän muutos edellyttää perinteisen mediamainonnan toimijoilta sopeutumista uuteen tilanteeseen ja kovenevaan kilpailuun. 16

17 Kuluttajien ja mainonnan ammattilaisten näkemykset mainonnasta ovat ristiriitaisia KULUTTAJIEN NÄKEMYS Markkinointiviestinnän kanavapreferenssit kuluttajilla 2013 (marraskuu 2013) Suosikki (top3) Hyväksytty Ei haluttu MAINOSTAJIEN LIITON JÄSENTEN NÄKEMYS Mainosbarometri: Eri mediaryhmien volyymin kehittyminen 2014 vs (joulukuu 2013) Sanomalehti Sanoma- ja kaupunkilehdet yhteensä -59 Tuotekuvasto tai -vihkonen Esitemedia -41 Sähköposti Sähköpostimarkkinointiviestintä 62 Internetin hakupalvelut Sähköiset hakemistot ja hakusanamainonta 30 Osoitteellinen kirje, esim. tarjous tai esite Osoitteellinen suoramainonta -9 Osoitteeton kirje, esim. tarjous tai esite Osoitteeton suoramainonta -28 Televisio Televisiomainonta -13 Internetin uutissivujen mainokset ja linkit Display- ja luokiteltu verkkomainonta 47 Aikakauslehti Aikakauslehdet -59 Sosiaalisen median vinkit, linkit ja Sosiaalinen media 81 Tekstiviesti Mobiilimarkkinointiviestintä 65 Radio Radiomainonta 2 Myyntipuhelu Telemarkkinointi -18 Lähde: Itella, Idean, % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lähde: Mainostajien liitto, Idean,

18 Mediaa kulutetaan mobiililaitteilla enemmän kuin desktop-laitteilla Yhdysvalloissa Verkon käyttö on kasvanut perinteisten medioiden kustannuksella erityisesti viime vuosina. Parin vuoden aikana on kasvanut erityisesti mobiilikäyttö. Yhdysvalloissa mobiilikäyttö ohitti online-käytön vuonna Suomesta ei ole täysin vastaavaa tietoa, mutta oletettavasti Suomi seuraa hieman Yhdysvaltojen perässä tässä kehityksessä. TV oli yhä ajankäytöllisesti johtava media Suomessa vuonna 2012 internetin käytön kovasta kasvusta huolimatta. Sen sijaan Yhdysvalloissa verkon yhteenlaskettu käyttö ohitti TV:n vuonna Suomi näyttää muiden länsimaiden tavoin seuraavan samanlaista kehitystä. On odotettavissa, että verkon käyttö ohittaa TV:n käytön myös täällä. Yhdysvallat on mielenkiintoinen referenssimaa median käytössä. Yhdysvallat otti harppauksen mobiilikehityksessä vuoden 2007 jälkeen älypuhelinten nopean levinneisyyden ansiosta. Älypuhelinpenetraation kasvaessa kasvoi myös yhdysvaltalaisten kuluttajapalveluiden tarjoajien kiinnostus mobiilipalveluita kohtaan ja Yhdysvalloissa onkin nykyisin erittäin rikas mobiilipalveluiden tarjonta. Ajankäytöllisesti mobiilipalvelut olivat Yhdysvalloissa suhteellisen marginaalisia vuoteen 2011 asti. Tämän jälkeen niiden merkitys on kasvanut vahvasti ja vuonna 2013 mobiilipalveluiden käyttö ohitti desktop-palvelut. Samalla vuodesta 2012 alkaen on desktop palveluiden käyttö kääntynyt jopa laskuun. Suomalaisen mediapäivä 2009 ja 2012, min/pv TV Internet Radio Äänitallenteet Sanomalehdet Kirjallisuus Aikakauslehdet DVD/video Kaup., ilm. & noutolehdet Lähde: TNS Atlas, 2013 Keskimääräinen ajankäyttö medioittain Yhdysvalloissa , min/pv Online Mobiili Muu digi TV Radio Sanomalehdet Aikakauslehdet Muut Lähde: emarketer, July

19 Digikanavien osuus lähestyy puolta yhteenlasketusta mediakäytöstä Yhdysvalloissa, Suomi seuraa perässä Suomalaiset viettivät median parissa lähes 9 tuntia vuorokaudessa vuonna 2012, josta noin neljännes digitaalisissa mediassa. Samanaikaisesti yhdysvaltalainen vietti lähes 12 tuntia median parissa, josta lähes puolet digitaalisessa mediassa. Suomalaisen ja Yhdysvaltalaisen mediakäyttö jaettuna digitaalisiin ja perinteisiin medioihin digitaaliset perinteiset Ajankäyttö on kasvanut kummassakin maassa. Keskimääräinen ajankäyttö voi vielä kasvaa Suomessakin merkittävästi, jos suomalaisten mediakäyttö seuraa Yhdysvaltojen esimerkkiä. Käytännössä kasvu tulee erityisesti eri medioiden yhteiskäytöstä. 7 t 30min t 46 min 11t 18 min 8 t 39 min 11t 49 min 12t 5 min Lähde: TNS Atlas, emarketer,

20 Laitekanta muuttuu nopeammin kuin koskaan Älypuhelimet ja tablet-laitteet ovat arkipäiväistyneet ja muuttaneet mediakuluttajien arkea erittäin nopeassa tahdissa. Näiden laitteiden levinneisyyden voi nähdä yhä kasvavan seuraavien parin vuoden aikana. Samanaikaisesti mielenkiintoa herättävät ns. internet of things ja wearable computing ilmiöt. Näiden ilmiöiden kautta internet on tulossa yhä vahvemmin osaksi jokapäiväistä arkeamme. Vuonna 2013 myytiin Suomessa ensi kertaa tablet-laitteita kappalemääräisesti enemmän kuin kannettavia tietokoneita. Ensimmäiset ipadit myytiin Suomessa virallisesti vuoden 2010 lopussa ja jo muutaman vuoden päästä ne ohittivat kannettavat tietokoneet. Tämä kertoo muutosten nopeasta tahdista. Sama voi toistua seuraavien nousevien laitteiden levinneisyyden kehityksessä. Laitemyynnin jakaantuminen äly- ja peruspuhelinten välillä Suomessa % 73% 43% 45% 57% 55% 56% 64% 68% 73% 75% 44% 36% 32% 27% 25% H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H Älypuhelimet Matkapuhelimet Laitemyynnin jakaantuminen tablet-laitteiden ja kannettavien tietokoneiden välillä Suomessa % 5% 15% 23% 100% 95% 85% 77% 37% 63% 46% 54% 56% 44% 71% Tablet tuotteet 29% H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H Kannettavat tietokoneet Lähteet: Kotek, Idean,

21 NÄIN ALAN TEKIJÄT AJATTELEVAT 21

22 Haasteita riittää, mutta monet asiat ovat myös hyvin! Viestintäalan mielletään olevan suurten muutosten ja haasteiden kourissa. Alan keskuudessa ja ulkopuolella surkutellaan heikkoja kasvunäkymiä. Samalla unohdetaan mitkä asiat ovat hyvin. Nämä asiat tulee tuoda esille, vaikkei niihin saakaan tuudittautua. Havaintoja strategiaprosessin työpajoista: Alan toimijoiden brandimielikuvat ovat pääsääntöisesti erittäin selkeitä Sisältö on luotettavaa ja toimituksellinen laatu on hyvää Digitaalisista sisällöistä maksaminen lisääntyy ja arkipäiväistyy Asiakastiedon keräämisen ja hyödyntämisen edellytykset paranevat Alan taseet ovat yhä keskimäärin vahvoja Medialla on pitkään hioutuneiden prosessien ansiosta kyky tuottaa mainontaa nopeasti Kestotilausmalli tuo vakautta ja mahdollistaa toimituksellista laatua (esim. kestotilatun lehden ei tarvitse kilpailla kansilehdellä päivittäin, eikä jokaisen otsikon tarvitse ensisijaisesti myydä) Journalistisen sisällön ja mainonnan selkeä erottelu Media-alan itsesääntely (journalistin ohjeet ovat ohjanneet alan toimintaa vahvasti) Kriisi lamauttaa mutta toisaalta myös energisoi alaa 22

23 Tunnuspiirteitä viime vuosien menestystarinoissa Tyypillistä viestintäalan yrityksissä Globaalit asiakkaat Kotimarkkina Kapea liiketoimintafokus Jatkuvasti laajeneva liiketoimintafokus Yhteisön rakentaminen ja hyödyntäminen Pääsääntöisesti yksisuuntainen viestintä Helppo maksaminen Maksaminen verkossa hankalaa Mikromaksaminen Kestotilaus Mobiilikanava keskeinen / pääalustana mobiili Pääalusta muu kuin digi Helppokäyttöisyys Pyrkimys helppokäyttöisyyteen Digilähtöinen suunnittelu Suunnittelulähtökohtana perinteinen formaatti Erinomainen asiakastuntemus Toisenkäden tieto asiakkaista (erityisesti mainonnassa) Analytiikan tehokas hyödyntäminen Ensiaskeleet analytiikassa juuri otettu Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Me tiedämme mitä asiakas tarvitsee -asenne Suhteellisen pieni organisaatio Suuri organisaatio Ilmaisuus tai ilmaisuutta hyödyntävä ansaintamalli Maksullisuus tai sen suunnittelu Kevyt kulurakenne Uusia lähtöjä rasittaa yleiskustannuksista jyvitetyt ylimääräiset kulut 23

24 Tunnuspiirteitä viime vuosien menestystarinoissa Pienet projektiorientoituneet tiimit kehittämässä ja toteuttamassa palvelua Tyypillistä viestintäalan yrityksissä Isot ja siiloutuneet organisaatiot, eri tiimit kehittämässä ja toteuttamassa palveluita Tyhjästä luotu organisaatio Pitkät työhistoriat, vanha ja perinteinen organisaatio Matala ja epähierarkkinen organisaatio Hierarkkinen organisaatio Kehittämisen ja liiketoiminnan vastuu samalla henkilöllä Kehittämisellä ja liiketoiminnalla usein eri vetäjät Matala kulurakenne Perinteiseltä liiketoiminnalta peritty kulurakenne Kekseliäs markkinointi ja pienet panostukset mediamarkkinointiin Lähtökohtana perinteiset markkinoinnin traditiot ja menetelmät Intohimo tekemiseen, yrittäjämäinen asenne Pitkä kokemus ja rutiini, 8-16 työajat, jäykkä ja pirstaleinen työehtosopimuskenttä Kokeilukulttuuri (riskinotto, epäonnistuminen ja virheistä Varman päälle pelaaminen ja virheiden välttäminen oppiminen) Jyrkät strategiset käännökset ennen menestysmallin löytymistä Palvelun lopettaminen mieluummin kuin uuden mallin kokeileminen Riippumattomuus kvartaalitaloudesta Jatkuva raskas raportointi, tuloshakuisuus ja riskien välttäminen 24

25 VIESTINTÄALA VUONNA 2030 Viestintäalan tila noin vuonna 2030 pohjautuu nähtävissä oleviin trendeihin, muiden tahojen tulevaisuuden ennusteisiin sekä strategiaprosessissa kertyneeseen ymmärrykseen. Näkemyksen tarkoituksena on antaa ajatuksia siihen, mihin tämän strategian tulisi reagoida pidemmällä aikavälillä. Media ja viestintäala ovat sanoina hävinneet arkikielestä, koska media on kaikkialla, eikä sitä enää liitetä ilmiönä mihinkään tiettyyn ryhmään yrityksiä. Perinteiset viestintäalan yritykset ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta hajaantuneet eri suuntiin, eikä niitä tunnista vuoden 2014 viestintäalan yrityksiksi kuin nimeltä. Muutamat näistä keskittyvät poikkeuksellisesti yhä uutisten tuottamiseen ja välittämiseen. Useimmat muut ovat kuitenkin löytäneet uuden erikoistumisalueen, jossa tyypillisesti yhdistyy perinteisen mediatoimialan sekä perinteisen terveydenhuollon, kaupan, liikenteen tai jonkun muun toimialan liiketoiminta. Perinteiset viestintäalan yritykset, tai siis ne, jotka ovat yhä jäljellä aiemman konsolidaatioaallon jälkeen, muistuttavat organisaatioiltaan ja toimintatavoiltaan paljolti vuoden 2014 pelialan tai Netflixin kaltaisia yrityksiä. Alan yritykset ovat valinneet erilaisia näkökulmia liiketoimintaan, eikä yhtenäistä ydinosaamista ja -tekemistä ole yritysten välillä. Ydintekemisen ulkopuolella muut toiminnot on enimmäkseen ulkoistettu. Organisaatiot ovat erittäin matalia ja projektiorientoituneita. Liiketoiminnan painopiste on vain poikkeuksellisesti pelkästään kotimarkkinoilla. Liiketoiminta on yhä jatkuvasti muuttuvaa. Uusia palveluita syntyy ja kuolee jatkuvasti. Perinteiset viestintäalan yritykset ovat eturintamassa kehittämässä uusia palvelukonsepteja. Liiketoiminnan peruslähtökohtana ovat yhteiset tunnistus- ja maksujärjestelmät, jotka ovat madaltaneet ostamisen kynnystä. Työntekijät ovat moniosaajia, jotka ovat tottuneet projektimaiseen ja konsultatiiviseen työmalliin. Moniosaamisen lisäksi jokaisen työntekijän on oltava tietoinen alan viimeisimmistä kehitysaskeleista. Kuluttaja-asiakkaat käyttävät erilaisia sisältöjä enemmän kuin koskaan ennen. Parhaimmillaan ne ovat moniaistillisia elämyksiä. Niiden luoma todentuntuisuus on samanaikaisesti kiehtovaa että pelottavaa. Haitat ja riippuvuus ovat jatkuvan keskustelun aihe. Merkittävä osa yleisöstä välttelee voimakkaimpia elämyksiä ja valitsee tarkoituksellisesti perinteisempiä mediaformaatteja. Miljoonayleisöjä ei enää tavoiteta muuten kuin globaalisti. Personointi on lähtökohta kaikissa palveluissa. Painetut lehdet ja kirjat ovat kalliita ja siten pienen eliitin etuoikeus. Digitaaliset kanavat ovat sen sijaan kaikkien saavutettavissa. Myös koulutussisällöt ovat siirtyneet kokonaisuudessaan verkkoon. jatkuu seuraavalla sivulla. 25

26 VIESTINTÄALA VUONNA 2030 Mainonta on automatisoitunut suurelta osin. Sisältömarkkinointi on tyypillinen ja yleisesti hyväksytty mainonnan muoto. Kaikki kynnelle kykenevät tavaran- tai palveluntuottajat pyrkivät olemaan itse oma mediansa. Kaikki eivät kuitenkaan tähän pysty ja ostavat mainontaa huutokauppamallilla sieltä missä asiakkaat viettävät aikaansa verkossa. Tämä on jatkuvasti muuttuva maali. Valtaosa kuluttajista on luopunut yksityisyydestään erilaisia etuja vastaan. Näitä ovat mm. erilaiset alennukset, bonukset ja palveluiden maksuttomat käyttöedut. Tavaravirrat tehtaalta kuluttajalle asti ovat suhteellisen suoraviivaisia ja kulutusta ennakoivia. Esim. talouspaperin tai kananmunien ostamiseen ei enää tarvita vähittäiskauppaa välikätenä. Vähittäiskaupat ovat yhä olemassa, mutta niiden koko on pienentynyt ja rooli muuttunut enemmän "show roomiksi". Perinteisen median yritykset ovat usein välikäsiä mahdollistamassa tavaravirtoja, tuottamalla logistiikkapalveluita, mainonnan automatisointia, ym. 26

27 NÄIN KILPAILEMME 27

28 Kilpailukentän elementtejä ja esimerkkejä Kilpailukenttä Elementit Esimerkkejä AJANKÄYTTÖ Päivittäinen kilpailu ajankäytöstä ja huomiosta Aamulla huomion vie sosiaalinen media. Iltapäivällä monet sovellukset. Illalla ja tauoilla pelit. Facebook ja kaikista kanavista läpitunkeva mainonta. MAINONTA Kilpailu mainonnan strategisesta suunnittelusta Kokonaisvaltaisesta kaikki kanavat käsittävästä tarjonnasta ja sen asiantuntijuudesta käydään kisaa. Mainosverkostot, innovatiiviset mediatoimistot, digitaalisten palveluiden rakentajat, sisäiset markkinointiyksiköt ARJEN RATKAISUT Kilpailu parhaasta ratkaisusta arjen tarpeisiin Mitä syödään, kuinka viihdytään, mitä kulutetaan, miten opitaan, miten ollaan yhdessä, jne. Ihmisten tarpeet eivät ole muuttuneet, mutta ratkaisut ovat. Verkkokaupat, sisältömarkkinointi ja brändien omat kanavat. VAIKUTTAVUUS Kilpailu maineesta ja yhteiskunnallisesta vaikutusvallasta Kenellä on asiantuntijarooli, kuka omistaa objektiivisuuden, neljäs valtiomahti Operaattorit, Itella, YLE ja muut valtiokytköksiset organisaatiot. 28

29 Paras asiakaskokemus STRATEGISET TAVOITTEET 29

30 Strategiset tavoitteet Osaksi asiakkaan prosesseja Sisällön myyntipiste Oikeat mittarit Asiakkaiden tunteminen Asiakaspalvelukulttuuri Suositelluin asiakaskokemus Uudistuva organisoituminen Toimivat ja helpot tavat tehdä kauppaa Pienet ja kannattavat purot Ostopolkujen parhaat välineet Tunnistaminen ja maksaminen Kasvua erilaistumisesta ja kansainvälistymisestä Annetaan kehittyvien itujen kasvaa Näkemyksellinen johtaminen 30

31 Suositelluin asiakaskokemus Asiakkaiden tunteminen Oikeat mittarit Suositelluin asiakaskokemus Asiakaspalvelukulttuuri 31

32 Suositelluin asiakaskokemus Viestintäalan yritysten asiakaskokemuksen (lukija-, katsoja-, mainostaja- tai muun asiakassuhteen) on oltava parempi kuin median kanssa ajankäytöstä, arjen ratkaisuista, mainonnasta tai vaikutusvallasta kilpailevilla tahoilla. Asiakaskokemuksen strategiat ja toimenpiteet ovat erilaisia eri kohderyhmille. Kuluttajamyynnissä korostuvat luotettavuuden ja yllättävyyden teemat. Sisältöjen luomisessa vaihtoehtona on koettaa toimia mahdollisimman laajana sisällöntuottajana tai keskittyä täysin uniikkeihin sisältöihin - arjen välttämättömyyksiin. Toisaalta lukijasuhteessa tulee lisätä omien ydinasiakkaiden osallisuuden tunnetta ikään kuin uutiset olisivat meidän juttu. Läheiseltä tuntuvien uutisten ja sisältöjen kautta pystymme hyväksymään mediayritykset osaksi arkeamme. Asiakkaiden ymmärtäminen. Tulevaisuuden mediavaluuttana ja käyttäjäkokemuksen rakennuselementtinä tulee olemaan käyttäjädata ja aktiivinen käyttäjäyhteisö. Sen keräämisessä ja hyödyntämisessä viestintäalan toimijoiden tulee olla eturivissä. Alan yritysten pitää olla johtavia toimijoita käyttäjän kannalta merkittävän sisällön tunnistajina, toteuttajina ja tarjoajina. Viestintäalalla usein kuultu laadukkaan sisällön käsite vaatii kriittistä tarkastelua. Perinteiset mediaformaatit ovat menettäneet lukijoita, katsojia ja huomiota sisällöille, joita ei voi journalistisin tai monen muunkaan kriteerin mukaan kutsua laadukkaiksi sisällöiksi. Viestintäalan toimijoiden pitääkin tunnistaa mikä on asiakaskokemuksen kannalta merkittävää ja pystyä olemaan merkittävä asiakkaan kannalta. Oikeat mittarit. Viestintäalan yrityksillä on pitkät perinteet asiakkaiden palvelemisesta ja asiakaskokemuksen mittaamisesta. Mittarit ovat palvelleet hyvin varsinkin perinteistä liiketoimintaa. Nyt on kuitenkin aika arvioida mittareita kriittisesti uudelleen ja luoda mahdollisia uusia mittareita. Tämä koskee sekä niin sanottua mediavaluuttoja että sisäisesti käytössä olevia liiketoimintaan liittyviä mittareita. Esimerkiksi digitaalisen mainonnan myynnissä on syvään juurtuneita hinnoittelutapoja, jotka eivät välttämättä palvele asiakkaita enää parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakaspalvelukulttuuri. Viestintäalan yritysten tulee nostaa sisäistä vaatimustasoaan asiakaspalvelukulttuurin suhteen. Viestintäalan työntekijöiden asiakaspalveluhalun tulee olla korkealla tasolla, eikä tämä tarkoita pelkästään suoraan asiakkaiden kanssa kosketuksissa olevia vaan koko organisaatioita. Asiakaspalvelu tulee nostaa alan myyntiä aidosti tukevaksi kilpailuvaltiksi. Hyvä asiakaspalvelu tarkoittaa helppoutta palveluiden ja tuotteiden käyttämisessä, ostamisessa ja löytämisessä. Lisäksi palautteen vastaanottaminen ja käsittely on erittäin keskeistä sekä yksittäisissä palvelutilanteissa että palveluiden kehittämisessä. Erinomaiseen asiakaskokemukseen kuuluu asiakkaan yllättäminen positiivisesti. Nostetaan tämä tunnuspiirteeksi nimenomaan viestintäalan yrityksissä. 32

33 Uudistuva organisoituminen Uudistuva organisoituminen Kasvua erilaistumisesta ja kansainvälistymisestä Annetaan kehittyvien itujen kasvaa Näkemyksellinen johtaminen 33

34 Uudistuva organisoituminen Johtamisessa on useita teemoja, joilla viestintäala voi nostaa merkittävästi kilpailukykyään. Uuden kasvun mahdollistaminen edellyttää kuitenkin muutoksia, joita ei voida aidosti toteuttaa ilman nykyaikaista johtamisen kulttuuria. Johtamiseen liittyvät muutokset koskevat mm. työn organisointia, yleistä ilmapiiriä, riskinottokykyä, hierarkkisuutta ja pysyvyyden illuusiosta luopumista. Viestintäalan johtaminen vaatii monia radikaaleja muutoksia, joiden läpivienti ei kaikissa tapauksissa ole realistista toteuttaa yhtäkkisesti ottaen huomioon alan historian ja tilanteen. Muutokset on kuitenkin laitettava viimeistään nyt alulle, jollei niitä ole jo aloitettu. Monessa tapauksessa kyseessä on vähittäinen muutos. Yrityksissä saattaa myös tulevina vuosina vallita kaksi tai useampi johtamiskulttuuria samanaikaisesti, koska kriittisimmät kehitysaskeleet joudutaan ottamaan eri tahtiin muutoksiin kykenevässä organisaatiossa. Alan yritysten pitää luoda edellytykset innostumiselle ja intohimoiselle tekemiselle. Tämä koskee erityisesti uusien konseptien kehittämistä. Eräs menestyvien yritysten taustatekijä on intohimo kulloiseenkin tekemiseen. Tämä syntyy roolittamalla työntekijät oikein ja antamalla heille aidosti vastuuta ja vapautta. Samalla on tiedostettava uusien konseptien kehittämisen riskit. Hyväkään yrittäminen ei välttämättä johda menestykseen. Kasvua erilaistumisesta ja kansainvälistymisestä. Alan yritysten henkistä asennetta on kehitettävä suuntaan, joka mahdollistaa uusien palveluiden skaalaamisen ja lanseeraamisen kansainvälisille markkinoille. Enää ei ole järkevää pelkästään reagoida ulkomailta tulevaan kilpailuun. On myös tuotettava palveluita, joilla on potentiaalia ulkomailla. Kansainvälinen menestys vaatii tyypillisesti erikoistumista ja jonkin kilpailuedun, jolle kasvu voidaan rakentaa. Kasvua on mahdollista saavuttaa myös erilaistumalla kotimaisilla markkinoilla tuottamalla asiakkaille uusia palveluita, esimerkiksi media-alan ulkopuoliselta toimialalta. Annetaan kehittyvien itujen kasvaa. Mediayrityksissä on haasteita luoda uusien palveluiden kehittämistä aidosti inspiroiva ilmapiiri, johon tekijöillä on mahdollisuus sitoutua. Liian usein törmätään yrityksen sisäisiin ristiriitoihin, kvartaalitalouden realiteetteihin tai perinteisiin toimintatapoihin, joita ovat esimerkiksi prosessi- ja teolliset johtamismallit. Perinteiset toimintatavat tai olemassa olevan liiketoiminnan suojelu eivät kuitenkaan saa rajoittaa uusien palveluiden luomista. Uusille lähdöille tulee antaa aidosti vapaat kasvuedellytykset, ja niiden altistamista kvartaalitalouden sidoksille on rajoitettava. Tämä vaatii uusien lähtöjen eristämistä olemassa olevasta liiketoiminnasta ja ylimmän johdon tukea disruptiivisillekin hankkeille. Käytännössä tämä tarkoittaa aikaisempaa suurempaa autonomiaa kehittäjätiimeille johtoryhmien ja ylimmän johdon ohjaavan päätöksenteon sijaan. Ylimmälle johdolle tämä tarkoittaa lisääntyvää epävarmuuden sietämistä. 34

Viestintäalan muutostekijöitä

Viestintäalan muutostekijöitä Viestintäalan muutostekijöitä Esiselvitys Viestinnän Keskusliiton strategiatyöhön 2 3 Sisällysluettelo viestintäalan muutostekijöitä Esipuhe 5 Johdanto 6 Viestintäalan muutostekijöitä 8 Mainonnan kohdentaminen

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Personal Media Day. State of Art-kartoitus Kaupallinen selvitys. Helmikuu 2012. Kalle Snellman Mikko-Pekka Hanski

Personal Media Day. State of Art-kartoitus Kaupallinen selvitys. Helmikuu 2012. Kalle Snellman Mikko-Pekka Hanski Personal Media Day State of Art-kartoitus Kaupallinen selvitys Helmikuu 2012 Kalle Snellman Mikko-Pekka Hanski Sisällysluettelo Johdanto... 3 Työn tarkoitus ja tavoite... 3 Työn toteutus... 3 Johdon yhteenveto...

Lisätiedot

Viestintä muutoksessa Niukkuudesta yltäkylläisyyteen

Viestintä muutoksessa Niukkuudesta yltäkylläisyyteen Viestintä muutoksessa Niukkuudesta yltäkylläisyyteen Julkaisuja 33/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Markkinointiviestintä murroksessa Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Julkaisuja 36/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009

sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 TIJDSCHRIFT VAN HET JAAR! Het Blad van boordevol leesplezier en letterpret Vos en Haas Ribbon on vahva osa sanoman visuaalista ilmettä. se sitoo sanoman eri

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 THINK TANK KAUPAN TRENDIT JA TULEVAISUUS 2015 TOUKOKUU 2015 04 SAATESANAT Vahva konsepti avainasemassa Syrjäyttääkö nouto kotiinkuljetuksen? 05 HAASTATELTAVAT JA TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Heidi Laurila Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Syksy 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 1 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma: aloittava verkkosivusto

Liiketoimintasuunnitelma: aloittava verkkosivusto Liiketoimintasuunnitelma: aloittava verkkosivusto Nevalainen, Yrjö 2009 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Liiketoimintasuunnitelma: aloittava verkkosivusto Yrjö Nevalainen Yrittäjyyden

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali T R E N D I R A P O R T T I 1 2012 Hiljainen signaali MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan tajan haastatteluttelu 1. Digitaaliset kuluttajapalvelut 14. Talousmedia ja yrityspalvelut 17. Valtakunnallinen kuluttajamedia 20

Toimitusjohtajan tajan haastatteluttelu 1. Digitaaliset kuluttajapalvelut 14. Talousmedia ja yrityspalvelut 17. Valtakunnallinen kuluttajamedia 20 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan tajan haastatteluttelu 1 Toimintaympäristö 3 Taloudellinen kehitys 7 Liiketoimintasegmentit 9 Digitaaliset kuluttajapalvelut 14 Talousmedia ja yrityspalvelut 17 Valtakunnallinen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

JORMA TUKIA. Kasvuyritys NÄKÖKULMIA JOH- TAMISEEN DIGI- AJASSA. Leaders House Oy

JORMA TUKIA. Kasvuyritys NÄKÖKULMIA JOH- TAMISEEN DIGI- AJASSA. Leaders House Oy JORMA TUKIA Kasvuyritys NÄKÖKULMIA JOH- TAMISEEN DIGI- AJASSA Leaders House Oy Kasvuyritys Esityksen tarkoituksena on ottaa esiin muutamia näkökulmia, joita voi olla hyödyllistä miettiä omaa liiketoimintatapaustaan

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat ja yritykset

Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat ja yritykset Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat ja yritykset Matikka, Laura 2009 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat

Lisätiedot