Viestintätoimialan strategia Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintätoimialan strategia 2.6.2014. Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy"

Transkriptio

1 Viestintätoimialan strategia Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy

2 Esityksen rakenne Erilaistumisen aikakausi on alkanut Media on kasvuala Paras asiakaskokemus Vähemmän on enemmän Näillä mennään JOHDANTO MARKKINAT TAVOITTEET TOIMENPITEET TYÖKALUT Esipuhe Pääviesti Tahtotila Prosessi Näin markkinat kehittyvät Näin alan tekijät ajattelevat Näin kilpailemme Suositelluin asiakaskokemus Uudistuva organisoituminen Toimivat ja helpot tavat tehdä kauppaa Yhteinen tutkimus- ja kehitystyö Yhteiset alustat Edunvalvonta Muistilistat Strategiatyökaluja Linkkejä 2

3 Johdanto ERILAISTUMISEN AIKAKAUSI ON ALKANUT 3

4 Esipuhe Toimialastrategian tavoite: Tunnistaa ja kuvata yhteinen näkemys alan nykytilasta ja tulevaisuudesta Linjata alan strategiset tavoitteet Ideoida yhteisiä toimenpiteitä strategiakaudelle Strategiassa käsitellään yhteistä tahtotilaa, markkinaa, tavoitteita ja toimenpiteitä. Strategia tehtiin alan tiiviinä yhteistyönä, johon osallistui yli 200 asiantuntijaa. 4

5 Prosessi Strategian keskeinen sisältö koottiin yrityskohtaisissa työpajoissa, jotta: aiheita voitiin käsitellä mahdollisimman konkreettisesti päästiin lähemmäksi toteutusta saatiin mahdollisimman ajankohtaista tietoa Yhteenvetotyöpajat kokosivat alan ihmiset ja mahdollistivat yhteisen näkemyksen luomisen yritystyöpajojen tulosten pohjalta. Valmistelut Tiedonkeruu Ideanin taustatyö Esiselvitys Näkökulman ja keskeisten teemojen valinta Yritystyöpajat Noin 15 työpajaa eri yrityksissä Yhteenvetotyöpajat Kolme toimialan yhteistä työpajaa Raportointi Raportin kirjoittaminen ja iterointi Raportin julkistus Valittuna teemoja ovat: 1)Asiakaskokemus 2)Liiketoimintamallit 3)Johtaminen Yritystyöpajat järjestettiin viestintäalan yrityksissä, joiden joukossa sanomalehtiä, painotaloja, tv-taloja, jne. 5

6 KILPAILUETU PERINTEISESSÄ LIIKETOIMINNASSA Painetun viestinnän, kustantamisen, painoliiketoiminnan ja broadcast-tv:n liiketoimintamerkitys on suuri, mutta kasvupotentiaali pieni. KONTROLLI KADONNUT Digitaalisuuteen pohjautuva liiketoiminta kasvaa. Se ei silti korvaa menetettyä liiketoimintaa. KAKSOISHAASTE 6

7 4 MURROSTA MENESTYSMALLI 1) Asiakkaiden arki Sisältöä saatavilla lähes loputtomasti Sisällön kuluttaminen ei ole riippuvainen lähetys- tai jakeluajoista Kuluttajilla enemmän valtaa brändimielikuviin 2) Sisällöntuotanto Sisällöntuotannon vaatimukset kasvaneet monella tavalla: yhden sisältöformaatin taito ei enää riitä toimittajalle, tuotanto entistä nopeatempoisempaa Sisällöntuottajien ja -kuluttajien roolit sekoittuneet Sisällöntuottajien määrä kasvanut merkittävästi Tuotantoketjut lyhentyneet TAVOITTEENA VAIKUTTAVUUS Kirkas agenda ja oman markkinan määrittely Koko alan yhteisen agendan aika ohitse. Kunkin toimijan tulee itse määrittää oma agenda ja markkinamääritelmä löytääkseen tehtävänsä ja elintilansa. Ekosysteemin energialähde Parhaiten menestyvät yritykset muodostavat rikkaasti elävän ekosysteemin ympärilleen. 3) Sisällön jakelu ENNEN: selkeät jakelukanavakohtaiset, maantieteelliset ja kielelliset rajat NYT: kanavien ja formaattien sekoittuminen, maantieteellisten ja kielellisten rajojen hämärtyminen 4) Mainonta Kanavien ja formaattien sekoittuminen, maantieteellisten ja kielellisten rajojen hämärtyminen Mainonnan kenttä on laajentunut ja monipuolistunut Kuluttajat ovat aiempaa liikkuvampia Markkinointi on automatisoitumassa Mainos- ja mediatoimistojen rooli muuttunut aiempaa strategisemmaksi Markkinointi tehostuu ja sen ostaminen keskittyy STRATEGISET TAVOITTEET Suositelluin asiakaskokemus Yhteinen tutkimus Helpot tavat kaupankäyntiin Yhteiset alustat Inspiroiva johtaminen YHTEISET TOIMENPITEET Edunvalvonta

8 Löydä avainasiakkaat, tavoittele vaikuttavuutta ja käytä kaikkia keinoja Viestintäala on tienhaarassa, jossa alan yritysten polut ovat erkanemassa. Perinteiset liiketoimintamallit ja markkinaasetelmat mahdollistivat toimintatavoiltaan suhteellisen yhtenäisen alan synnyn ja kehittymisen. Nykyinen median toimintaympäristö muistuttaa viidakkoa, jossa jokaisen toimijan tulee erottautua löytääkseen itselleen riittävästi elintilaa. Monimuotoisuus kasvaa yhä ja vaatii erottautumisen lisäksi rohkeaa asennetta. EROTTAUTUMINEN TAVOITTEENA VAIKUTTAVUUS Kansainvälisten toimijoiden paineen kasvaessa vahva asema kotimarkkinoilla ei enää riitä. Kasvua hakevan on suunnattava katse kansainvälistymiseen. Yhtenä alan toimijoiden haasteena on monen rintaman taistelu. Samanaikaisesti pyritään säilyttämään nykyistä ja kehittämään uutta. Näihin pyrkimyksiin liittyy paljon ristiriitoja sekä omien resurssien tuhlaamista. Alan tulisikin yhdessä ja yksittäisinä yrityksinä priorisoida ja ratkaista yksi haaste kerrallaan. ROHKEUS JA ENNAKKO- LUULOTTOMUUS YKSI TAISTELU KERRALLAAN 8

9 Toimialastrategia Näin maailmamme makaa Media on kasvuala. Kasvu tulee aikaisempaa useammista lähteistä Tahtotila Toimiala yhdistää voimat digitaalisen liiketoiminnan vauhdittamiseksi sekä yhteisen strategisen kehityksen aloittamiseksi. Näitä projekteja toteutamme VAIKUTTAVA, ERILAINEN JA FOKUSOITUNUT Näin maailmassamme onnistuu Fokus ja asiakkuusajattelu Yhteistyö alustoissa Innostavat johtamismallit Asennemuutos Katse ulos- ja eteenpäin Arjen paras asiakaskokemus (NPS) Ostopolkujen tehokas hyödyntäminen (Digikanavan liikevaihdon kasvu) Paras johtaminen (Työnantajamielikuva) Nämä ovat tavoitteemme ja niiden mittarit 9

10 Markkinat MEDIA ON KASVUALA 10

11 NÄIN MARKKINAT KEHITTYVÄT 11

12 Viestintäala on kasvuala Viestintäalan voi nähdä elävän joko kukoistus- tai laskukautta näkökulmasta riippuen. Kukoistuksesta kertoo se, että mediasisältöjä kulutetaan ja tuotetaan enemmän kuin koskaan, toimijoiden määrä on kasvanut, sisältöformaatit ovat monipuolistuneet ja kansainvälisen kasvun edellytykset ovat helpottuneet. Toisaalta useiden perinteisten tuotteiden ja palveluiden kysyntä ja liikevaihdot ovat laskussa. Siksi kasvua on haettava perinteisten liiketoimintojen ulkopuolelta. Median kulutus, sisältöjen ja palveluiden tarjonta, laitekanta, liiketoimintamallit sekä markkina-asetelmat muuttuvat nopeasti. Näkyvin muutos on mobiilisisältöjen kulutuksessa ja tarjonnassa. Eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta viestintäalan toimijoiden liiketoimintaympäristö muuttuu ja omaa roolia sekä kasvua on haettava uusista lähteistä. Viestintäalan liikevaihdon kehitys Suomessa (M ) Verkkomainonta Suomessa (M ) Suomalaisten mediapäivä 2009 ja 2012 (min per pv) Eräiden laitteiden määrä Suomessa (1000 kpl) Älypuhelimet Peruspuhelimet Tablet-laitteet Digitaaliset Perinteiset mediat

13 Kasvua haettava perinteisten toimintojen ulkopuolelta Viestintäalan liikevaihto laski viime vuonna perinteisen määritelmän mukaisesti. Tämä määritelmä ei kuitenkaan enää välttämättä sovi alalle, koska useat toimijat ovat jo laajentaneet tai laajentamassa toimintaansa perinteisten liiketoimintojen ulkopuolelle. Perinteisten medioiden yhteenlaskettu liikevaihto laski Ideanin ennakkoarvion mukaan vuonna 2013 noin 9 % edellisvuodesta. Tähän vaikutti erityisesti painettujen medioiden mediamyynnin lasku. Samanaikaisesti kasvanut verkkomainonta ei pystynyt korvaamaan perinteisten medioiden liikevaihdon laskua. Mobiilisisältöpalvelut ovat esimerkki merkittävästi kasvaneesta liiketoiminta-alueesta. Erityisen mielenkiintoista on mobiilipelien viennin räjähdysmäinen kasvu viime vuosina. Mobiilipelit ovat osoittaneet, että Suomessa voi syntyä globaaleja menestystarinoita. Viestintäalan kannalta tämä on kiinnostavaa, koska perinteisillä kotimaisilla mediamarkkinoilla on vain rajallisia kasvunäkymiä. Viestintäalan ja mobiilipalveluiden liikevaihdon kehitys Suomessa (M ) Mobiilisisältöpalvelut (ml. vienti) Verkkomainonta (pois lukien sähköiset hakemistot) Perinteiset mediat Lähteet: vuodet Tilastokeskus, TNS Gallup, Idean, vuosi 2013 Ideanin arvio 13

14 Kasvulähteiden jatkuva muutos Mobiilisisältöpalvelut Mobiilipalveluiden vienti IVR SMS sisältöpalvelut Sovelluskaupat Muut mobiilipalvelut Display ja luokitellut Verkkomainonta Hakusanamainonta 0 Viestintäalan ja mobiilipalveluiden liikevaihdon kehitys Suomessa (M ) Mobiilisisältöpalvelut (ml. vienti) Verkkomainonta (pois lukien sähköiset hakemistot) Perinteiset mediat Mobiilisisältöpalvelut Mobiilipalveluiden vienti IVR SMS sisältöpalvelut Sovelluskaupat Muut mobiilipalvelut Verkkomainonta Display ja luokitellut Hakusanamainonta Perinteiset mediat Perinteiset mediat Televisio 739 Televisio Sanomalehdet Sanomalehdet 974 Aikakauslehdet 710 Aikakauslehdet 572 Kirjat 524 Kirjat 506 Äänitteet 54 Äänitteet 69 Radio 50 Radio Lähteet: vuodet Tilastokeskus, TNS Gallup, Idean, vuosi 2013 Ideanin arvio 14

15 Kotimaisen median verkkomainonnan kasvu on pysähtynyt Verkkomainonnan kehitys on ollut viime vuosien valopilkku mediamainonnan kentässä. Muiden mainonnan lajien trendien kääntyessä laskuun on verkkomainonta kasvanut vuodesta toiseen. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt kuinka ulkomaiset toimijat ovat vieneet kasvuvauhdin suomalaisilta viime vuosina. Display-mainonnan ja luokiteltujen verkkopalveluiden mainonnan panostusten yhteenlaskettu määrä ilman Facebookia kasvoi vuoteen 2012 asti, mutta pysähtyi vuonna Tämä johtui osittain luokiteltujen mainonnan panostusten laskusta. Ulkomaiset toimijat, erityisesti Google ja Facebook, ovat johdonmukaisesti kasvattaneet markkinaosuuttaan Suomessa. Kyse on ulkomaisten toimijoiden tehokkuudesta sekä mainonnan myynnissä ja käyttäjien houkuttelemisessa että mainostajien keskittämisvalinnoista. Monet globaalit brändit ovat siirtäneet markkinoinnin päätöksentekoa pois yksittäisistä maista, mikä on hyödyttänyt erityisesti monikansallisia mainosorganisaatioita. Verkkomainonta Suomessa , M (pois lukien sähköiset hakemistot) Hakusanamainonta ja Facebook Display ja luokitellut (ilman Facebookia) % 100% % 86% % 72% % 40% 37% 41% 45% 61% 60% 63% 59% 55% Lähteet: IAB, TNS Gallup, Idean,

16 Markkinointikentän muutos Markkinointi on innovatiivinen ala, joka on ollut jatkuvassa muutoksessa kautta aikojen. Viimeisinä vuosina muutosvauhti on kuitenkin ollut aikaisempaa rajumpaa. Verkkomainonta kasvaa, uusia toimijoita syntyy, kuluttajien liikkuvuus kasvaa ja mainonnan kenttä pirstaloituu. Eräs tärkeä muutostekijä on vähittäiskaupan asiakkuusohjelmat. Tähän asti asiakkuusohjelmia on hyödynnetty erityisesti vähittäiskaupan ostotoiminnan ohjauksessa. Potentiaalia nykyistä monipuolisemmalle ohjelmien hyödyntämiselle on kuitenkin olemassa ja sillä voisi olla suuria vaikutuksia koko mainonnan kenttään. Mainonnan automatisointi on uusimpia muutostrendejä. Markkinoijat pyrkivät tehostamaan markkinointiaan ja keskittävät niihin liittyvää ostotoimintaa. Mainostajan kannalta kenttä on muuttunut entistä monipuolisemmaksi ja hankalammaksi hahmottaa. Tämän seurauksena erityisesti mediatoimistojen, mutta myös mainostoimistojen rooli suhteessa mainostajaan on muuttunut aikaisempaa tärkeämmäksi. Markkinointikentän muutos edellyttää perinteisen mediamainonnan toimijoilta sopeutumista uuteen tilanteeseen ja kovenevaan kilpailuun. 16

17 Kuluttajien ja mainonnan ammattilaisten näkemykset mainonnasta ovat ristiriitaisia KULUTTAJIEN NÄKEMYS Markkinointiviestinnän kanavapreferenssit kuluttajilla 2013 (marraskuu 2013) Suosikki (top3) Hyväksytty Ei haluttu MAINOSTAJIEN LIITON JÄSENTEN NÄKEMYS Mainosbarometri: Eri mediaryhmien volyymin kehittyminen 2014 vs (joulukuu 2013) Sanomalehti Sanoma- ja kaupunkilehdet yhteensä -59 Tuotekuvasto tai -vihkonen Esitemedia -41 Sähköposti Sähköpostimarkkinointiviestintä 62 Internetin hakupalvelut Sähköiset hakemistot ja hakusanamainonta 30 Osoitteellinen kirje, esim. tarjous tai esite Osoitteellinen suoramainonta -9 Osoitteeton kirje, esim. tarjous tai esite Osoitteeton suoramainonta -28 Televisio Televisiomainonta -13 Internetin uutissivujen mainokset ja linkit Display- ja luokiteltu verkkomainonta 47 Aikakauslehti Aikakauslehdet -59 Sosiaalisen median vinkit, linkit ja Sosiaalinen media 81 Tekstiviesti Mobiilimarkkinointiviestintä 65 Radio Radiomainonta 2 Myyntipuhelu Telemarkkinointi -18 Lähde: Itella, Idean, % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lähde: Mainostajien liitto, Idean,

18 Mediaa kulutetaan mobiililaitteilla enemmän kuin desktop-laitteilla Yhdysvalloissa Verkon käyttö on kasvanut perinteisten medioiden kustannuksella erityisesti viime vuosina. Parin vuoden aikana on kasvanut erityisesti mobiilikäyttö. Yhdysvalloissa mobiilikäyttö ohitti online-käytön vuonna Suomesta ei ole täysin vastaavaa tietoa, mutta oletettavasti Suomi seuraa hieman Yhdysvaltojen perässä tässä kehityksessä. TV oli yhä ajankäytöllisesti johtava media Suomessa vuonna 2012 internetin käytön kovasta kasvusta huolimatta. Sen sijaan Yhdysvalloissa verkon yhteenlaskettu käyttö ohitti TV:n vuonna Suomi näyttää muiden länsimaiden tavoin seuraavan samanlaista kehitystä. On odotettavissa, että verkon käyttö ohittaa TV:n käytön myös täällä. Yhdysvallat on mielenkiintoinen referenssimaa median käytössä. Yhdysvallat otti harppauksen mobiilikehityksessä vuoden 2007 jälkeen älypuhelinten nopean levinneisyyden ansiosta. Älypuhelinpenetraation kasvaessa kasvoi myös yhdysvaltalaisten kuluttajapalveluiden tarjoajien kiinnostus mobiilipalveluita kohtaan ja Yhdysvalloissa onkin nykyisin erittäin rikas mobiilipalveluiden tarjonta. Ajankäytöllisesti mobiilipalvelut olivat Yhdysvalloissa suhteellisen marginaalisia vuoteen 2011 asti. Tämän jälkeen niiden merkitys on kasvanut vahvasti ja vuonna 2013 mobiilipalveluiden käyttö ohitti desktop-palvelut. Samalla vuodesta 2012 alkaen on desktop palveluiden käyttö kääntynyt jopa laskuun. Suomalaisen mediapäivä 2009 ja 2012, min/pv TV Internet Radio Äänitallenteet Sanomalehdet Kirjallisuus Aikakauslehdet DVD/video Kaup., ilm. & noutolehdet Lähde: TNS Atlas, 2013 Keskimääräinen ajankäyttö medioittain Yhdysvalloissa , min/pv Online Mobiili Muu digi TV Radio Sanomalehdet Aikakauslehdet Muut Lähde: emarketer, July

19 Digikanavien osuus lähestyy puolta yhteenlasketusta mediakäytöstä Yhdysvalloissa, Suomi seuraa perässä Suomalaiset viettivät median parissa lähes 9 tuntia vuorokaudessa vuonna 2012, josta noin neljännes digitaalisissa mediassa. Samanaikaisesti yhdysvaltalainen vietti lähes 12 tuntia median parissa, josta lähes puolet digitaalisessa mediassa. Suomalaisen ja Yhdysvaltalaisen mediakäyttö jaettuna digitaalisiin ja perinteisiin medioihin digitaaliset perinteiset Ajankäyttö on kasvanut kummassakin maassa. Keskimääräinen ajankäyttö voi vielä kasvaa Suomessakin merkittävästi, jos suomalaisten mediakäyttö seuraa Yhdysvaltojen esimerkkiä. Käytännössä kasvu tulee erityisesti eri medioiden yhteiskäytöstä. 7 t 30min t 46 min 11t 18 min 8 t 39 min 11t 49 min 12t 5 min Lähde: TNS Atlas, emarketer,

20 Laitekanta muuttuu nopeammin kuin koskaan Älypuhelimet ja tablet-laitteet ovat arkipäiväistyneet ja muuttaneet mediakuluttajien arkea erittäin nopeassa tahdissa. Näiden laitteiden levinneisyyden voi nähdä yhä kasvavan seuraavien parin vuoden aikana. Samanaikaisesti mielenkiintoa herättävät ns. internet of things ja wearable computing ilmiöt. Näiden ilmiöiden kautta internet on tulossa yhä vahvemmin osaksi jokapäiväistä arkeamme. Vuonna 2013 myytiin Suomessa ensi kertaa tablet-laitteita kappalemääräisesti enemmän kuin kannettavia tietokoneita. Ensimmäiset ipadit myytiin Suomessa virallisesti vuoden 2010 lopussa ja jo muutaman vuoden päästä ne ohittivat kannettavat tietokoneet. Tämä kertoo muutosten nopeasta tahdista. Sama voi toistua seuraavien nousevien laitteiden levinneisyyden kehityksessä. Laitemyynnin jakaantuminen äly- ja peruspuhelinten välillä Suomessa % 73% 43% 45% 57% 55% 56% 64% 68% 73% 75% 44% 36% 32% 27% 25% H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H Älypuhelimet Matkapuhelimet Laitemyynnin jakaantuminen tablet-laitteiden ja kannettavien tietokoneiden välillä Suomessa % 5% 15% 23% 100% 95% 85% 77% 37% 63% 46% 54% 56% 44% 71% Tablet tuotteet 29% H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H Kannettavat tietokoneet Lähteet: Kotek, Idean,

21 NÄIN ALAN TEKIJÄT AJATTELEVAT 21

22 Haasteita riittää, mutta monet asiat ovat myös hyvin! Viestintäalan mielletään olevan suurten muutosten ja haasteiden kourissa. Alan keskuudessa ja ulkopuolella surkutellaan heikkoja kasvunäkymiä. Samalla unohdetaan mitkä asiat ovat hyvin. Nämä asiat tulee tuoda esille, vaikkei niihin saakaan tuudittautua. Havaintoja strategiaprosessin työpajoista: Alan toimijoiden brandimielikuvat ovat pääsääntöisesti erittäin selkeitä Sisältö on luotettavaa ja toimituksellinen laatu on hyvää Digitaalisista sisällöistä maksaminen lisääntyy ja arkipäiväistyy Asiakastiedon keräämisen ja hyödyntämisen edellytykset paranevat Alan taseet ovat yhä keskimäärin vahvoja Medialla on pitkään hioutuneiden prosessien ansiosta kyky tuottaa mainontaa nopeasti Kestotilausmalli tuo vakautta ja mahdollistaa toimituksellista laatua (esim. kestotilatun lehden ei tarvitse kilpailla kansilehdellä päivittäin, eikä jokaisen otsikon tarvitse ensisijaisesti myydä) Journalistisen sisällön ja mainonnan selkeä erottelu Media-alan itsesääntely (journalistin ohjeet ovat ohjanneet alan toimintaa vahvasti) Kriisi lamauttaa mutta toisaalta myös energisoi alaa 22

23 Tunnuspiirteitä viime vuosien menestystarinoissa Tyypillistä viestintäalan yrityksissä Globaalit asiakkaat Kotimarkkina Kapea liiketoimintafokus Jatkuvasti laajeneva liiketoimintafokus Yhteisön rakentaminen ja hyödyntäminen Pääsääntöisesti yksisuuntainen viestintä Helppo maksaminen Maksaminen verkossa hankalaa Mikromaksaminen Kestotilaus Mobiilikanava keskeinen / pääalustana mobiili Pääalusta muu kuin digi Helppokäyttöisyys Pyrkimys helppokäyttöisyyteen Digilähtöinen suunnittelu Suunnittelulähtökohtana perinteinen formaatti Erinomainen asiakastuntemus Toisenkäden tieto asiakkaista (erityisesti mainonnassa) Analytiikan tehokas hyödyntäminen Ensiaskeleet analytiikassa juuri otettu Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Me tiedämme mitä asiakas tarvitsee -asenne Suhteellisen pieni organisaatio Suuri organisaatio Ilmaisuus tai ilmaisuutta hyödyntävä ansaintamalli Maksullisuus tai sen suunnittelu Kevyt kulurakenne Uusia lähtöjä rasittaa yleiskustannuksista jyvitetyt ylimääräiset kulut 23

24 Tunnuspiirteitä viime vuosien menestystarinoissa Pienet projektiorientoituneet tiimit kehittämässä ja toteuttamassa palvelua Tyypillistä viestintäalan yrityksissä Isot ja siiloutuneet organisaatiot, eri tiimit kehittämässä ja toteuttamassa palveluita Tyhjästä luotu organisaatio Pitkät työhistoriat, vanha ja perinteinen organisaatio Matala ja epähierarkkinen organisaatio Hierarkkinen organisaatio Kehittämisen ja liiketoiminnan vastuu samalla henkilöllä Kehittämisellä ja liiketoiminnalla usein eri vetäjät Matala kulurakenne Perinteiseltä liiketoiminnalta peritty kulurakenne Kekseliäs markkinointi ja pienet panostukset mediamarkkinointiin Lähtökohtana perinteiset markkinoinnin traditiot ja menetelmät Intohimo tekemiseen, yrittäjämäinen asenne Pitkä kokemus ja rutiini, 8-16 työajat, jäykkä ja pirstaleinen työehtosopimuskenttä Kokeilukulttuuri (riskinotto, epäonnistuminen ja virheistä Varman päälle pelaaminen ja virheiden välttäminen oppiminen) Jyrkät strategiset käännökset ennen menestysmallin löytymistä Palvelun lopettaminen mieluummin kuin uuden mallin kokeileminen Riippumattomuus kvartaalitaloudesta Jatkuva raskas raportointi, tuloshakuisuus ja riskien välttäminen 24

25 VIESTINTÄALA VUONNA 2030 Viestintäalan tila noin vuonna 2030 pohjautuu nähtävissä oleviin trendeihin, muiden tahojen tulevaisuuden ennusteisiin sekä strategiaprosessissa kertyneeseen ymmärrykseen. Näkemyksen tarkoituksena on antaa ajatuksia siihen, mihin tämän strategian tulisi reagoida pidemmällä aikavälillä. Media ja viestintäala ovat sanoina hävinneet arkikielestä, koska media on kaikkialla, eikä sitä enää liitetä ilmiönä mihinkään tiettyyn ryhmään yrityksiä. Perinteiset viestintäalan yritykset ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta hajaantuneet eri suuntiin, eikä niitä tunnista vuoden 2014 viestintäalan yrityksiksi kuin nimeltä. Muutamat näistä keskittyvät poikkeuksellisesti yhä uutisten tuottamiseen ja välittämiseen. Useimmat muut ovat kuitenkin löytäneet uuden erikoistumisalueen, jossa tyypillisesti yhdistyy perinteisen mediatoimialan sekä perinteisen terveydenhuollon, kaupan, liikenteen tai jonkun muun toimialan liiketoiminta. Perinteiset viestintäalan yritykset, tai siis ne, jotka ovat yhä jäljellä aiemman konsolidaatioaallon jälkeen, muistuttavat organisaatioiltaan ja toimintatavoiltaan paljolti vuoden 2014 pelialan tai Netflixin kaltaisia yrityksiä. Alan yritykset ovat valinneet erilaisia näkökulmia liiketoimintaan, eikä yhtenäistä ydinosaamista ja -tekemistä ole yritysten välillä. Ydintekemisen ulkopuolella muut toiminnot on enimmäkseen ulkoistettu. Organisaatiot ovat erittäin matalia ja projektiorientoituneita. Liiketoiminnan painopiste on vain poikkeuksellisesti pelkästään kotimarkkinoilla. Liiketoiminta on yhä jatkuvasti muuttuvaa. Uusia palveluita syntyy ja kuolee jatkuvasti. Perinteiset viestintäalan yritykset ovat eturintamassa kehittämässä uusia palvelukonsepteja. Liiketoiminnan peruslähtökohtana ovat yhteiset tunnistus- ja maksujärjestelmät, jotka ovat madaltaneet ostamisen kynnystä. Työntekijät ovat moniosaajia, jotka ovat tottuneet projektimaiseen ja konsultatiiviseen työmalliin. Moniosaamisen lisäksi jokaisen työntekijän on oltava tietoinen alan viimeisimmistä kehitysaskeleista. Kuluttaja-asiakkaat käyttävät erilaisia sisältöjä enemmän kuin koskaan ennen. Parhaimmillaan ne ovat moniaistillisia elämyksiä. Niiden luoma todentuntuisuus on samanaikaisesti kiehtovaa että pelottavaa. Haitat ja riippuvuus ovat jatkuvan keskustelun aihe. Merkittävä osa yleisöstä välttelee voimakkaimpia elämyksiä ja valitsee tarkoituksellisesti perinteisempiä mediaformaatteja. Miljoonayleisöjä ei enää tavoiteta muuten kuin globaalisti. Personointi on lähtökohta kaikissa palveluissa. Painetut lehdet ja kirjat ovat kalliita ja siten pienen eliitin etuoikeus. Digitaaliset kanavat ovat sen sijaan kaikkien saavutettavissa. Myös koulutussisällöt ovat siirtyneet kokonaisuudessaan verkkoon. jatkuu seuraavalla sivulla. 25

26 VIESTINTÄALA VUONNA 2030 Mainonta on automatisoitunut suurelta osin. Sisältömarkkinointi on tyypillinen ja yleisesti hyväksytty mainonnan muoto. Kaikki kynnelle kykenevät tavaran- tai palveluntuottajat pyrkivät olemaan itse oma mediansa. Kaikki eivät kuitenkaan tähän pysty ja ostavat mainontaa huutokauppamallilla sieltä missä asiakkaat viettävät aikaansa verkossa. Tämä on jatkuvasti muuttuva maali. Valtaosa kuluttajista on luopunut yksityisyydestään erilaisia etuja vastaan. Näitä ovat mm. erilaiset alennukset, bonukset ja palveluiden maksuttomat käyttöedut. Tavaravirrat tehtaalta kuluttajalle asti ovat suhteellisen suoraviivaisia ja kulutusta ennakoivia. Esim. talouspaperin tai kananmunien ostamiseen ei enää tarvita vähittäiskauppaa välikätenä. Vähittäiskaupat ovat yhä olemassa, mutta niiden koko on pienentynyt ja rooli muuttunut enemmän "show roomiksi". Perinteisen median yritykset ovat usein välikäsiä mahdollistamassa tavaravirtoja, tuottamalla logistiikkapalveluita, mainonnan automatisointia, ym. 26

27 NÄIN KILPAILEMME 27

28 Kilpailukentän elementtejä ja esimerkkejä Kilpailukenttä Elementit Esimerkkejä AJANKÄYTTÖ Päivittäinen kilpailu ajankäytöstä ja huomiosta Aamulla huomion vie sosiaalinen media. Iltapäivällä monet sovellukset. Illalla ja tauoilla pelit. Facebook ja kaikista kanavista läpitunkeva mainonta. MAINONTA Kilpailu mainonnan strategisesta suunnittelusta Kokonaisvaltaisesta kaikki kanavat käsittävästä tarjonnasta ja sen asiantuntijuudesta käydään kisaa. Mainosverkostot, innovatiiviset mediatoimistot, digitaalisten palveluiden rakentajat, sisäiset markkinointiyksiköt ARJEN RATKAISUT Kilpailu parhaasta ratkaisusta arjen tarpeisiin Mitä syödään, kuinka viihdytään, mitä kulutetaan, miten opitaan, miten ollaan yhdessä, jne. Ihmisten tarpeet eivät ole muuttuneet, mutta ratkaisut ovat. Verkkokaupat, sisältömarkkinointi ja brändien omat kanavat. VAIKUTTAVUUS Kilpailu maineesta ja yhteiskunnallisesta vaikutusvallasta Kenellä on asiantuntijarooli, kuka omistaa objektiivisuuden, neljäs valtiomahti Operaattorit, Itella, YLE ja muut valtiokytköksiset organisaatiot. 28

29 Paras asiakaskokemus STRATEGISET TAVOITTEET 29

30 Strategiset tavoitteet Osaksi asiakkaan prosesseja Sisällön myyntipiste Oikeat mittarit Asiakkaiden tunteminen Asiakaspalvelukulttuuri Suositelluin asiakaskokemus Uudistuva organisoituminen Toimivat ja helpot tavat tehdä kauppaa Pienet ja kannattavat purot Ostopolkujen parhaat välineet Tunnistaminen ja maksaminen Kasvua erilaistumisesta ja kansainvälistymisestä Annetaan kehittyvien itujen kasvaa Näkemyksellinen johtaminen 30

31 Suositelluin asiakaskokemus Asiakkaiden tunteminen Oikeat mittarit Suositelluin asiakaskokemus Asiakaspalvelukulttuuri 31

32 Suositelluin asiakaskokemus Viestintäalan yritysten asiakaskokemuksen (lukija-, katsoja-, mainostaja- tai muun asiakassuhteen) on oltava parempi kuin median kanssa ajankäytöstä, arjen ratkaisuista, mainonnasta tai vaikutusvallasta kilpailevilla tahoilla. Asiakaskokemuksen strategiat ja toimenpiteet ovat erilaisia eri kohderyhmille. Kuluttajamyynnissä korostuvat luotettavuuden ja yllättävyyden teemat. Sisältöjen luomisessa vaihtoehtona on koettaa toimia mahdollisimman laajana sisällöntuottajana tai keskittyä täysin uniikkeihin sisältöihin - arjen välttämättömyyksiin. Toisaalta lukijasuhteessa tulee lisätä omien ydinasiakkaiden osallisuuden tunnetta ikään kuin uutiset olisivat meidän juttu. Läheiseltä tuntuvien uutisten ja sisältöjen kautta pystymme hyväksymään mediayritykset osaksi arkeamme. Asiakkaiden ymmärtäminen. Tulevaisuuden mediavaluuttana ja käyttäjäkokemuksen rakennuselementtinä tulee olemaan käyttäjädata ja aktiivinen käyttäjäyhteisö. Sen keräämisessä ja hyödyntämisessä viestintäalan toimijoiden tulee olla eturivissä. Alan yritysten pitää olla johtavia toimijoita käyttäjän kannalta merkittävän sisällön tunnistajina, toteuttajina ja tarjoajina. Viestintäalalla usein kuultu laadukkaan sisällön käsite vaatii kriittistä tarkastelua. Perinteiset mediaformaatit ovat menettäneet lukijoita, katsojia ja huomiota sisällöille, joita ei voi journalistisin tai monen muunkaan kriteerin mukaan kutsua laadukkaiksi sisällöiksi. Viestintäalan toimijoiden pitääkin tunnistaa mikä on asiakaskokemuksen kannalta merkittävää ja pystyä olemaan merkittävä asiakkaan kannalta. Oikeat mittarit. Viestintäalan yrityksillä on pitkät perinteet asiakkaiden palvelemisesta ja asiakaskokemuksen mittaamisesta. Mittarit ovat palvelleet hyvin varsinkin perinteistä liiketoimintaa. Nyt on kuitenkin aika arvioida mittareita kriittisesti uudelleen ja luoda mahdollisia uusia mittareita. Tämä koskee sekä niin sanottua mediavaluuttoja että sisäisesti käytössä olevia liiketoimintaan liittyviä mittareita. Esimerkiksi digitaalisen mainonnan myynnissä on syvään juurtuneita hinnoittelutapoja, jotka eivät välttämättä palvele asiakkaita enää parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakaspalvelukulttuuri. Viestintäalan yritysten tulee nostaa sisäistä vaatimustasoaan asiakaspalvelukulttuurin suhteen. Viestintäalan työntekijöiden asiakaspalveluhalun tulee olla korkealla tasolla, eikä tämä tarkoita pelkästään suoraan asiakkaiden kanssa kosketuksissa olevia vaan koko organisaatioita. Asiakaspalvelu tulee nostaa alan myyntiä aidosti tukevaksi kilpailuvaltiksi. Hyvä asiakaspalvelu tarkoittaa helppoutta palveluiden ja tuotteiden käyttämisessä, ostamisessa ja löytämisessä. Lisäksi palautteen vastaanottaminen ja käsittely on erittäin keskeistä sekä yksittäisissä palvelutilanteissa että palveluiden kehittämisessä. Erinomaiseen asiakaskokemukseen kuuluu asiakkaan yllättäminen positiivisesti. Nostetaan tämä tunnuspiirteeksi nimenomaan viestintäalan yrityksissä. 32

33 Uudistuva organisoituminen Uudistuva organisoituminen Kasvua erilaistumisesta ja kansainvälistymisestä Annetaan kehittyvien itujen kasvaa Näkemyksellinen johtaminen 33

34 Uudistuva organisoituminen Johtamisessa on useita teemoja, joilla viestintäala voi nostaa merkittävästi kilpailukykyään. Uuden kasvun mahdollistaminen edellyttää kuitenkin muutoksia, joita ei voida aidosti toteuttaa ilman nykyaikaista johtamisen kulttuuria. Johtamiseen liittyvät muutokset koskevat mm. työn organisointia, yleistä ilmapiiriä, riskinottokykyä, hierarkkisuutta ja pysyvyyden illuusiosta luopumista. Viestintäalan johtaminen vaatii monia radikaaleja muutoksia, joiden läpivienti ei kaikissa tapauksissa ole realistista toteuttaa yhtäkkisesti ottaen huomioon alan historian ja tilanteen. Muutokset on kuitenkin laitettava viimeistään nyt alulle, jollei niitä ole jo aloitettu. Monessa tapauksessa kyseessä on vähittäinen muutos. Yrityksissä saattaa myös tulevina vuosina vallita kaksi tai useampi johtamiskulttuuria samanaikaisesti, koska kriittisimmät kehitysaskeleet joudutaan ottamaan eri tahtiin muutoksiin kykenevässä organisaatiossa. Alan yritysten pitää luoda edellytykset innostumiselle ja intohimoiselle tekemiselle. Tämä koskee erityisesti uusien konseptien kehittämistä. Eräs menestyvien yritysten taustatekijä on intohimo kulloiseenkin tekemiseen. Tämä syntyy roolittamalla työntekijät oikein ja antamalla heille aidosti vastuuta ja vapautta. Samalla on tiedostettava uusien konseptien kehittämisen riskit. Hyväkään yrittäminen ei välttämättä johda menestykseen. Kasvua erilaistumisesta ja kansainvälistymisestä. Alan yritysten henkistä asennetta on kehitettävä suuntaan, joka mahdollistaa uusien palveluiden skaalaamisen ja lanseeraamisen kansainvälisille markkinoille. Enää ei ole järkevää pelkästään reagoida ulkomailta tulevaan kilpailuun. On myös tuotettava palveluita, joilla on potentiaalia ulkomailla. Kansainvälinen menestys vaatii tyypillisesti erikoistumista ja jonkin kilpailuedun, jolle kasvu voidaan rakentaa. Kasvua on mahdollista saavuttaa myös erilaistumalla kotimaisilla markkinoilla tuottamalla asiakkaille uusia palveluita, esimerkiksi media-alan ulkopuoliselta toimialalta. Annetaan kehittyvien itujen kasvaa. Mediayrityksissä on haasteita luoda uusien palveluiden kehittämistä aidosti inspiroiva ilmapiiri, johon tekijöillä on mahdollisuus sitoutua. Liian usein törmätään yrityksen sisäisiin ristiriitoihin, kvartaalitalouden realiteetteihin tai perinteisiin toimintatapoihin, joita ovat esimerkiksi prosessi- ja teolliset johtamismallit. Perinteiset toimintatavat tai olemassa olevan liiketoiminnan suojelu eivät kuitenkaan saa rajoittaa uusien palveluiden luomista. Uusille lähdöille tulee antaa aidosti vapaat kasvuedellytykset, ja niiden altistamista kvartaalitalouden sidoksille on rajoitettava. Tämä vaatii uusien lähtöjen eristämistä olemassa olevasta liiketoiminnasta ja ylimmän johdon tukea disruptiivisillekin hankkeille. Käytännössä tämä tarkoittaa aikaisempaa suurempaa autonomiaa kehittäjätiimeille johtoryhmien ja ylimmän johdon ohjaavan päätöksenteon sijaan. Ylimmälle johdolle tämä tarkoittaa lisääntyvää epävarmuuden sietämistä. 34

Viestintätoimialan strategia Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy

Viestintätoimialan strategia Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy Viestintätoimialan strategia 11.6.2014 Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy Esityksen rakenne Erilaistumisen aikakausi on alkanut Media on kasvuala Paras asiakaskokemus Vähemmän on enemmän Näillä

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mobiileja medialaitteita Lukeminen erilaisilla laitteilla Kommunikointi, aktiivisuus Kännykät

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Menestyvät yliopistot Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Laadukkaat yliopistot tärkeä kilpailukykytekijä Elinkeinoelämälle ja koko Suomelle laadukas ja

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Mediavertailu Sisältöotsikot:

Mediavertailu Sisältöotsikot: Mediavertailu Yritysmaailman viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat muuttumassa nopeasti. in käyttömuodot yleistyvät kovaa vauhtia samalla, kun panostus painettuun mainontaan laskee. Sisältöotsikot:

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Työelämän muutos Ennakointikamari 4.4.2016 Timo Karkola Johtaja, rehtori Työ ja johtaminen tulevaisuudessa? 4 tärkeintä asiakas kysymystä Kuka on asiakkaani, kenen

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 TeliaSonera Oyj, Yritysesittely Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 Kaikki tässä esityksessä sekä myös puheessani olevat viittaukset tulevaisuuteen ovat vain minun omia mielipiteitäni.

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media.

YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media. YellowTab yrityksesi oma media YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media. YellowTab parantaa asiakasviihtyvyyttä ja asiakaskokemusta mielenkiintoisen, räätälöidyn, sisällön

Lisätiedot

Työterveysyhteistyön uudistus

Työterveysyhteistyön uudistus Työterveysyhteistyön uudistus Parempaa työterveyttä- ja hyvinvointia yhteisin tavoittein 24.11.2015 Leena Kreus, henkilöstöjohtaja, Mainio Vire Oy Antti Lastunen, operatiivinen johtaja, Emkine Oy Mainio

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Perustietoa verkkokäyttäytymisestä kaupan silmin Seppo Roponen TNS Gallup 6.4.2011 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Copyright TNS 2011 AGENDA Internet kuluttajien arjessa

Lisätiedot

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sanoma & TNS Gallup helmimaaliskuussa 2016 Vastaajia 1286 Sisältö Älylaitteiden omistus

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Juha Laanti Aluepäällikkö Itä-Suomen alue HENKILÖN NIMI Projektin nimi Alkon historiaa 1932 1944 2013 2014 2015 1969 1998 2000 1999 2 Palvelun laadun kehittäminen

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

Markkinoinnilla kasvua & työtä!

Markkinoinnilla kasvua & työtä! Markkinoinnilla kasvua & työtä! Oulun Kauppakamarin Kevätforum 13.5.2016 Anne Korkiakoski Meillä on tehtävä, jotta suomalaiset yritykset lisäisivät panostuksia markkinointiin, koska silloin osaamisemme,

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008. Kai Telanne toimitusjohtaja

Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008. Kai Telanne toimitusjohtaja Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008 Kai Telanne toimitusjohtaja Esityksen sisältö Alma Media tänään Toimintaympäristö 2007 Alma Median tulos 2007 Tulevaisuuden näkymät Alma Media Oyj 12.3.2008

Lisätiedot

MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA

MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA Tämä esitys perustuu puheenvuoroomme Markkinointiviestinnän viikolla 2015. Jos haluat keskustella esityksen teemoista, tai esimerkiksi siitä, kuinka teille kirkastetaan

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Aalto-yliopisto, HEMA-instituutti ama.auvinen@aalto.fi http://www.hema.aalto.fi Mistä arvontuotannossa on kysymys? arvontuotannon tutkimus

Lisätiedot

Mainosvuosi TNS Gallup

Mainosvuosi TNS Gallup TNS Gallup Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys 2002-2012 Milj. Euroa Muutos-% 1600 10 1400 1200 1000-1,4 2,5 6,5 3,3 3,7 6,4 1,7 4,8 3,7-2,9 5 0 800-5 600 400 200 0-15,8 1053 1079

Lisätiedot

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus. Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus. Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Johdanto Sähköisestä kaupankäynnistä on ollut pitkään saatavilla runsaasti tietoa. Tietoa

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes SHOK infotilaisuus 17.2.2014 Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes DM xx-2013 SHOK-johtoryhmän linjaukset uudistuksiksi Fokusoidaan toimintaa nykyistä terävämpiin osaamiskärkiin tähtäimenä uusien liiketoimintojen

Lisätiedot

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Johdanto Sähköisestä kaupankäynnistä on ollut pitkään saatavilla runsaasti tietoa. Tietoa

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupan digimurros Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupanalan keskeisiä muutosvoimia tällä hetkellä Hidas talouskasvu Kilpailun lisääntyminen Sääntelyn purku Digitalisaatio Heikko ostovoimakehitys Kuluttajien

Lisätiedot

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002)

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Mainejohtamisen prosessi maineanalyysi liiketoiminnan tavoitteet mainestrategia maineen taktiikka mainedialogi

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva 2010 Liiton Surveypal-nettitutkimus 27.12.2010 13.1.2011 Henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2010 30 37 JÄSENET 2008 32 35 Liiton henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2006 JÄSENET

Lisätiedot

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi Mainosvuosi 2010 Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi 27.1.2011 Agenda 1 Mainonnan kokonaiskehitys 2 Mediaryhmät 3 Merkkimainonta 4 Toimialaryhmät 5 Mainostajat ja mediat 6 Yhteenveto 2 Mainonnan kokonaiskehitys

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA- ALMA MEDIA OYJ. Juha Nuutinen Talous- ja rahoitusjohtaja

AJANKOHTAISTA- ALMA MEDIA OYJ. Juha Nuutinen Talous- ja rahoitusjohtaja AJANKOHTAISTA- ALMA MEDIA OYJ Juha Nuutinen Talous- ja rahoitusjohtaja 1 Olemme digitaalisiin palveluihin ja julkaisuihin keskittyvä mediayhtiö Kestävää mediaa ja palveluita Euroopassa 1. Olemme suomalainen

Lisätiedot

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi Mainosvuosi 2011 Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi 24.1.2012 Agenda 1 Mainonnan kokonaiskehitys 2 Mediaryhmät 3 Merkkimainonta 4 Toimialaryhmät 5 Mainostajat ja mediat 6 Yhteenveto 2 Mainonnan kokonaiskehitys

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011

Alma Median tulos Q1 2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011 Alma Median tulos Q1 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011 1 Agenda Avainkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys Q1 ja

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot