Sopimus - riskien hallintaa ja ongelmien ennaltaehkäisyä. Kilpailuoikeuden merkitys kasvaa. Kiinteistön luovutusvoittovero

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimus - riskien hallintaa ja ongelmien ennaltaehkäisyä. Kilpailuoikeuden merkitys kasvaa. Kiinteistön luovutusvoittovero"

Transkriptio

1 Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 3/2009 Sopimus - riskien hallintaa ja ongelmien ennaltaehkäisyä Kilpailuoikeuden merkitys kasvaa Kiinteistön luovutusvoittovero Omistajayrittäjän henkilökuntaedut ja verotus Pietari - suomalainen oikeusjärjestelmä venäläisestä näkökulmasta

2 ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO OY TURKU Puh Linnankatu 11 b Turku Fax. (02) YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY Aika: klo Paikka: Tilastokeskus / Auditorio Työpajakatu 13, Helsinki Luennoitsijat: Oik.lis. Pertti J. Siikarla ja Asianajaja Ari Mertala Hinta: ALV (sisältää luennot ja päiväkahvin) Ilmoittautumiset: Uudet www-sivut HELSINKI Puh. (09) Bulevardi Helsinki Fax (09) Seminaarin aiheina: Uudistuneilla verkkosivuillamme kattavat henkilöesittelyt, palvelukuvaukset ja ajankohtaiset tapahtumat. Lisäksi voit ladata aiemmin ilmestyneitä H-hetki lehtiä. - osingot verovapaata, ansio- vai pääomatuloa? - osinkoja alaikäisille perheenjäsenille - toiselta yhtiöltä saadut osingot - osinkoina liikehuoneisto tai kiinteistö - osingon jako kesken olevalta tilikaudelta (väliosinko) - sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto - verosuunnittelu kiinteistöllä - yhtiön jakautuminen kahdeksi tai useammaksi yritykseksi - liiketoimintasiirto ja verovapaa tytäryhtiön myynti - osakevaihto ja sen hyödyntäminen verosuunnittelussa - yrityksen verovapaa siirto perillisille - omien osakkeiden hankinta yrityskaupassa - sukupolvenvaihdoshuojennukset - esimerkkejä sukupolvenvaihdoksista ja yrityskaupoista sekä yritysjärjestelyistä TAMPERE Puh Hämeenkatu 17 A Tampere Fax FINANCIAL SOLUTIONS OY TURKU Puh. (02) Linnankatu 11 b, Turku Fax (02) NIMITYKSIÄ Varatuomari Nina Sillanpää on nimitetty lakimieheksi Turun toimistoon. Erityisalueena hänellä on yritysperintä ja saatavien turvaaminen. Varatuomari Aatu Piispanen on aloittanut toimistomme palveluksessa huhtikuussa. Piispanen on toiminut aiemmin verovirastossa ja keskittyy jatkossa verotukseen ja rakentamiseen liittyvään juridiikkaan Kesälaitumilta palaavat yrittäjät ovat viime viikkoina ottaneet aktiivisesti yhteyttä. Taloudellinen tilanne on ajanut useat heistä kaavailemaan maksujärjestelyjä verottajan, eläkeyhtiöiden, pankkien ja tavarantoimittajien kanssa. Erityisesti verottajaa on totuttu pitämään tiukkana, jopa hankalana neuvottelukumppanina, mutta yrittäjien yllätykseksi haastavina aikoina heidän kanssaan on ollut melko helppoa sopia aikaisempaa pidemmistä maksuaikatauluista, jopa puolentoista vuoden järjestelyistä. Myös pankkien ja eläkeyhtiöiden kanssa on solmittu vapaaehtoisia uudelleenjärjestelyjä ja yrityksen toiminta on näin saatu jatkumaan. Toivottavasti olen väärässä, mutta pelkään pahoin, että tänä syksynä nähdään vielä monta yrityssaneerausta ja konkurssia. Ota ajoissa yhteyttä ennen kuin heität pyyhkeen kehään asiantuntija voi pelastaa elämäntyösi. Verotuksessa muutoksia Vuodenvaihteessa otetaan käyttöön verotilit. Pyrkimyksenä on yksinkertaistaa verohallinnon kanssa asiointia. Yksi ilmoitus kerran kuukaudessa vähentää paperityötä melkoisesti ja on siinä suhteessa uudistusaskel oikeaan suuntaan. Varjopuolena sinänsä rakentavassa uudistuksessa on myöhästymismaksun suuruusluokka, 20 prosenttia vuotuista korkoa. Tämä on kaikista näkökulmista tarkasteltuna erittäin kova ja lähentelee kohtuuttomuutta. Työpanokseen sidottu osinko muuttuu ansiotulona verotettavaksi. Hallituksen esityksen mukaan vain yhden miehen yhtiö voisi jakaa osinkoa työpanoksen perusteella, muutoin osinkona verotettava tulo määräytyy omistuksen perusteella. Mielenkiintoisena vaihtoehtona esitetään sekamalli, jossa ensin jaetaan osinkoa omistuksen perusteella ja sen jälkeen työpanoksen mukaan. Toimistomme vahvistuu Tiimimme on saanut tervetulleita uusia vahvistuksia, sillä huhtikuussa aloitti Helsingissä varatuomari Aatu Piispanen. Omakotitaloprojektinsa valmistuttua Aatu palvelee yrittäjäkuntaamme vahvuutenaan rakentamiseen ja asuntokauppoihin liittyvä juridiikka. Samalla nimitettiin varatuomari Nina Sillanpää lakimieheksi Turun toimistoon. Erityisalueena hänellä on yritysperintä ja saatavien turvaaminen. Palvelemme yrittäjiä täyden palvelun talona oli sitten kyseessä sopimuksen laatiminen, työsuhdeasia tai verotukseen liittyvä pulma - saat kaikki palvelut samasta osoitteesta. HELSINKI Puh (09) Palveluyritysten, lääkäreiden, konsulttien Ari Mertala Bulevardi 46, Helsinki ja vastaavien, verotus tu- Fax (09) lee muuttumaan vuoden vaihteessa. 2 3

3 riskien hallintaa ongelmien ennaltaehkäisyä Sopimus syntyy, kun tarjoukseen annetaan hyväksyvä vastaus. Teemme sopimuksia usein huomaamatta vaikkapa ostamalla elintarvikkeita lähikaupasta. Yksittäinen rakennusurakka voi sisältää useita sopimuksia samoin kuin yritysjärjestelyn toteuttaminen. Osa sopimuksista laaditaan yksityiskohtaisesti jokaista sopimussuhdetta silmälläpitäen ja joissain tapauksissa käytetään vakiosopimuksia ainoastaan osapuolitietoja vaihtaen. Suullinen sopimus on aivan yhtä pätevä kuin kirjallinen sopimus. Aina ei kannata panostaa yksittäisen sopimuksen suunnitteluun, varsinkin jos sopimusosapuolten suoritukset tapahtuvat yhtäaikaisesti ja intressi on pieni. Milloin tarvitaan suullista ja milloin kirjallista sopimusta? Juristin näkökulmasta sopimukset tulisi tehdä aina kirjallisesti suullisiin sopimuksiin liittyvien näyttövaikeuksien takia. Suullisen sopimuksen näyttövaikeudet kasvavat, kun sopimuksen ehtojen määrä kasvaa. Sinänsä yksinkertaisenkin, mutta pitkäkestoisen, sopimuksen tekeminen kirjallisesti on samasta syystä välttämätöntä. Sopimusriskin hallinta Pacta sunt servanda eli sopimukset on pidettävä on keskeinen sopimusoikeudellinen periaate. Sopimusten tulee ilmentää sen osapuolten tahtoa. Käytännössä sopimusriidat syntyvät siitä, että sopimus on epäselvä tai puutteellinen. Pahimmillaan osapuolilla on eriävä näkemys siitä, mitä heidän tekemänsä sopimus tarkoitti ja mikä oli osapuolten tarkoitus. Kun on riitaa jo siitä, mitä on sovittu, ei ole sopimustakaan, jota noudattaa. Sopimusriski syntyy joko puutteellisesta sopimuksesta tai koko sopimuksen puuttumisesta. Riskinhallinnan näkökulmasta tulee arvioida ensinnäkin milloin kannattaa laatia kirjallinen sopimus ja milloin riittää suullinen sopimus. Suullinen sopimus riittää lähikauppaan, mutta ei juuri sen pidemmälle. Varsin usein yritykset viittaavat toimialan yleisiin sopimusehtoihin esimerkiksi tilausvahvistuksissaan. Monesti ajatellaan, että niissä on huomioitu osapuolten oikeudet ja velvollisuudet riittävästi. Yleiset sopimusehdot on kuitenkin yleensä laadittu joko tilaajan tai toimittajan näkökulmasta. Tosiasiassa yleisiä ehtoja ei myöskään tunneta riittävästi, mutta ne otetaan siitä huolimatta osaksi sopimusta. On ymmärrettävä sekin tosiasia, että sopimukset eivät ole koskaan täydellisiä, eli kaikkia mahdollisia muuttujia ei pystytä sopimuksen ehdoissa huomioimaan. Sopimuksiin liittyy aina jonkin tasoinen riski. Riitatapauksissa sopimuksen sisällön ja osapuolten tarkoituksen ratkaisee viimekädessä yleinen tuomioistuin, ellei välimiesmenettelystä ole sovittu. Tämä ei ole koskaan toivottava tilanne. Tuomioistuimen päätös perustuu tiukasti lakiin ja kohtuusharkintaan, jolloin vaarana on se, ettei päätös toteuta sen enempää osapuolten tahtoa kuin heidän oikeudenmukaisuuskäsityksiään. Tuomioistuimen päätös on ulkopuolisen tahon näkemys ja tulkinta siitä, mitä sopimuksella on tavoiteltu tai mitä sillä olisi tullut tavoitella. Tuomioistuimelle syntyy harvoin oikea kokonaiskäsitys sopimuksen syntyhistoriasta tai sen motiiveista. Ongelmien ja riskien minimointi sopimussuunnittelun keinoin Yrityksissä on varsin tyypillistä, etteivät yhtiön sopimukset kokonaisuutena ole kenenkään vastuulla, eikä niihin kiinnitetä riittävää huomiota. Tämä koskee niin yhtiön sisäisiä sopimuksia kuin sopimuksia tärkeimpien yhteistyökumppaneitten kanssa. Usein jää huomaamatta, että yrityksen sisällä voi eri tasoilla olla erilaisia intressejä, jotka olisi sopimuksin mahdollista hoitaa yhteneväisiksi. Myyjää saattaa kiinnostaa toteutuneitten kauppojen määrä, ei yhtiön saama kate. Hyvin laadituilla sopimuksilla tavoitellaan kaikkien sopimusosapuolten voittoa, jolloin osapuolet ovat tavallaan samalla puolella. Selkeillä sopimuksilla ehkäistään kalliita ja aikaa vieviä riitoja. Tämä edellyttää sopimuksen laatijalta myös kyseisen toimialan riittävää tuntemusta. Oikeudellisesta näkökulmasta ajateltuna juristin huomio kiinnittyy erityisesti vastuukysymyksiin, eli mihin sopimuksella sitoudutaan ja mistä sopimuksen mukaan joudutaan vastaamaan. Vaikka sopimuksilla pyritäänkin saattamaan osapuolten edut tasapainoon, tulisi myös oma etu varmistaa ja varautua epälojaalin sopimuskumppanin hyväksikäyttöyrityksiin. Jokaisen yrityksen tulisi tarkistuttaa sopimuskantansa sisältö ja huolehtia myös sen päivittämisestä tasaisin väliajoin. Mitä yksilöllisemmästä ja arvokkaammasta hyödykkeestä tai suoritteesta on kysymys, sitä suuremmalla syyllä sopimussuunnitteluun kannattaa panostaa aikaa ja vaivaa. Janne Röytiö asianajaja, varatuomari 4 5

4 Tavoitteena toimivan kilpailun edistäminen Kilpailuoikeuden taustalla on ajatus toimivan taloudellisen kilpailun hyödyllisyydestä. Toimivan kilpailun ajatellaan kannustavan yrityksiä tehostamaan toimintatapojaan sekä kehittämään uusia ja parempia tuotteita ja palveluja. Kilpailunrajoituslaki kieltää sellaiset kilpailunrajoitukset, joita pidetään yleensä vahingollisina taloudelliselle kilpailulle. Tällaisia kiellettyjä rajoituksia ovat muun muassa määräävän markkina-aseman väärinkäyttö sekä kilpailevien yritysten väliset keskinäiset sopimukset kilpailun rajoittamiseksi eli kartellit. Kilpailunrajoituslaki kieltää erityisesti sellaiset sopimukset, päätökset ja menettelytavat: joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan osto- tai myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja; joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, markkinoita, teknistä kehitystä taikka investointeja; joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä; joiden mukaan eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin sovelletaan erilaisia ehtoja siten, että kauppakumppanit asetetaan epäedulliseen kilpailuasemaan; tai joiden mukaan sopimuksen syntymisen edellytykseksi asetetaan se, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen. Kartellit Käytännössä yleisimmin esiintyviä kartelleja ovat hintakartellit, tuotannon rajoittamiseen tai markkinoiden jakamiseen tähtäävät kartellit ja tarjouskartellit. Hintakartellissa samalla tuotanto- tai jakeluportaalla olevat tavaroiden tai palvelujen myyjät tai ostajat sopivat joko suoraan tuotteiden hinnoista tai hintaan vaikuttavista seikoista kuten alennuksista tai provisioista. Tuotannon rajoittamiseen tai markkinoiden jakamiseen tähtäävästä kartellista on kysymys, kun keskenään kilpailevat yritykset yhdessä sopivat tuotannon rajoittamisesta tai hankintalähteiden tai markkinoiden jakamisesta. Tällainen järjestely voi kuitenkin tietyissä tapauksissa kuulua poikkeussäännöksen piiriin. Tarjouskartellissa tavaran myymistä, ostamista tai palveluksen suorittamista koskevassa tarjouskilpailussa tarjouksen antajat ovat yhteistoiminnassa keskenään. Kielletty yhteistyö voi ilmetä joko yritysten välisinä nimenomaisina sopimuksina tai niihin rinnastettavana yhteisymmärryksenä. Kaikki kilpailunrajoitukset eivät kuitenkaan ole lainvastaisia. Poikkeussäännöksen tarkoituksena on sallia sellaiset kilpailunrajoitukset, joiden kilpailua edistävät vaikutukset ovat suuremmat kuin niiden kilpailua rajoittavat vaikutukset. Lisäksi vähämerkityksellisinä pidettävät järjestelyt jäävät kokonaan kilpailunrajoituslain soveltamisalan ulkopuolelle. Kilpailuoikeudelliseen keitokseen antaa oman vahvan erityismausteensa EU-oikeuden suora ja merkittävä vaikutus. Kun kilpailurajoitus on omiaan vaikuttamaan Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, sovelletaan Euroopan yhteisön (EY) perustamissopimuksen 81 artiklan säännöksiä. Tämä niin sanottu kauppakriteeri voi joskus täyttyä myös tapauksissa, joissa kaikki osalliset yritykset ovat vain yhdestä jäsenvaltiosta. Yrityksillä vastuu toimintansa arvioinnista Yritysten on itse arvioitava, onko niiden toiminta kilpailunrajoituslain kieltojen vastaista. Tämä asettaa haasteita liikkeenjohdolle. Epävarmoissa tilanteissa on aiheellista kääntyä asiantuntijan puoleen. Laittomasta kilpailunrajoituksesta seuraamusmaksu ja korvausvelvollisuus Kilpailunrajoituslain kieltoja rikkoneelle voi markkinaoikeus määrätä Kilpailuviraston esityksestä kilpailurikkomis- eli seuraamusmaksun, joka voi olla huomattavakin. Kilpailunrajoitukseen osallistunut yritys voi lisäksi joutua korvaamaan kilpailunrajoituksesta kolmannelle aiheutuneen vahingon. Tämän vahingonkorvausvastuun merkitys on toistaiseksi ollut pieni, mutta tulee ilmeisesti jatkossa käytännön ja lainsäädännön kehittyessä kasvamaan. Yksi askel tässä kehityksessä tulee todennäköisesti olemaan niin sanottu asfalttikartellitapaus. Mielenkiintoinen piirre järjestelmässä on se, että kartellin ensimmäisenä paljastava kartelliin osallistunut yritys voi vapautua kokonaan seuraamusmaksusta, jos se vapaaehtoisesti antaa kilpailunrajoituksesta Kilpailuvirastolle tietoja ennen kuin Kilpailuvirasto on muuta kautta saanut nämä tiedot. Yrityksen pitää lisäksi luovuttaa virastolle kaikki kartellia koskevat asiakirjat, toimia yhteistyössä viraston kanssa ja tietenkin lopettaa osallistumisensa kilpailunrajoitukseen. Asfalttikartellitapaus näyttää suuntaa Markkinaoikeuden joulukuussa 2007 asfalttikartelliasiassa antaman päätöksen mukaan keskeiset alan yritykset jakoivat markkinat ja tekivät vuosina laajaa yhteistyötä sekä valtion että kuntien ja yksityisten asiakkaiden tarjouskilpailuissa. Markkinaoikeus katsoi yritysten syyllistyneen vakavaan, pitkäkestoiseen ja laajaan kilpailunrajoituslain vastaiseen markkinoiden jakamiseen ja tarjousyhteistyöhön, jonka tarkoituksena oli poistaa kilpailu asfalttimarkkinoilta. Markkinaoikeus määräsi yhteensä 19,4 miljoonan euron sakot asfalttikartelliin osallistuneille yrityksille. Kilpailuviraston vaatimus oli moninkertainen. Kilpailuvirasto ja useat kartellista tuomitut yritykset ovat valittaneet markkinaoikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on vielä kesken. Merkittävä piirre asiassa on sen yhteydessä nostettujen vahingonkorvauskanteiden määrä. Valtion ja kuntien nostamilla kanteilla vaaditaan kilpailunrajoitukseen osallistuneilta keskeisiltä yrityksiltä yhteensä kymmenien miljoonien eurojen vahingonkorvauksia. Odotettavissa on mielenkiintoisia ja haasteellisia vahingonkorvausoikeudenkäyntejä. Heikkilä & Co edustaa tässä pelissä useita kanteen nostaneita kuntia. juha Unkuri asianajaja, varatuomari 6 7

5 Kiinteistön myynnin verottaminen on ollut varsin pitkään verotuskäytännön varassa. Korkein hallinto-oikeus ( KHO ) teki hiljattain kesäkuussa 2009 linjapäätöksen, vuosikirjassa julkaistavan ratkaisun, jossa päätettiin siitä, millä verokannalla kiinteistön myyntivoittoa, verotustermein luovutusvoittoa, verotetaan. Aikaisemmassa verotuskäytännössä on kiinnitetty huomiota siihen, jos kiinteistönvälittäjä ammatinharjoittajana on ostanut ja myynyt kiinteistön tai kiinteistöyhtiön. Tässä nimenomaisessa tapauksessa kolmesta ostajasta yksi oli kiinteistönvälittäjä ja kaksi toimineet kiinteistönvälitysalalla. KHO ei kuitenkaan katsonut ammatin tai aikaisemman toiminnan kiinteistönvälitysalalla olevan ratkaisevaa asiassa. Ostettaessa kyseessä oli kiinteistöosakeyhtiö, joka muutettiin huoneistojen edelleen myymisen helpottamiseksi asunto-osakeyhtiöksi. Osaa huoneistoista, kolmea kaikkiaan yhtiön 24 huoneistosta, remontoitiin. Osa huoneistoista, yhteensä 12 kappaletta, myytiin. Osa jäi omistajille yksinomistukseen ja osa yhteisomistukseen kolmelle omistajalle. Aikaisemman tulkintalinjan mukaan kyseessä olisi ollut kiinteistön jalostaminen ja se olisi katsottu elinkeinotoiminnaksi. Nyt KHO on katsonut, että myyntejä tulee verottaa luovutusvoittovero-säännösten mukaan 28 % verokannalla. Elinkeinotoimintana verotettaessa, jos myyjällä on muita tuloja, verokanta nousee helposti viiteenkymmeneen, jopa kuuteenkymmeneen prosenttiin myyntivoitosta. Painavaksi perusteeksi katsottiin myös se seikka, että myyjät eivät olleet pitäneet kirjanpitoa kyseisestä toiminnasta, eikä siitä kirjapitolain lain mukaan olisi tarvinnutkaan. KHO päätyi siihen tulokseen, että kyseessä oli sijoitus kiinteistöön ja tarkoituksena oli saada tuottoa vuokratulon ja myyntivoiton muodossa. Merkillepantavaa on myös se, että kysymyksessä on vuoden 2003 verotus. Byrokratian ratas voi olla hidas. Päätös / 1408 KHO:2009:50. Ari Mertala Yhtiö voi antaa työntekijälleen etuja, joista aiheutuvat kustannukset ovat tietyin edellytyksin yhtiölle vähennyskelpoisia menoja. Nämä niin sanotut henkilökuntaedut eivät myöskään ole saajalleen veronalaista tuloa. Yhtiö voi myöntää vastaavia etuja myös yrityksessä työskentelevälle osakkaalleen. Osakasasema ja annettavan edun laatu voivat kuitenkin asettaa tapauskohtaisia rajoituksia edun verottomuudelle. Tämän huomiotta jättäminen voi johtaa edun verottamiseen palkkana tai jopa peiteltynä osinkona. Henkilökuntaetujen verovapaus Lähtökohtaisesti kaikki muuna kuin rahana työntekijälle maksettu palkka käsitellään veronalaisena luontoisetuna. Tuloverolaissa ja verotuskäytännössä on kuitenkin hyväksytty tavanomaisten ja kohtuullisten etujen antaminen työntekijälle ilman, että nämä luetaan saajansa palkaksi. Lisäksi edellytetään, että etu on koko henkilökunnan käytettävissä. Tyypillisiä verovapaita henkilökuntaetuja ovat muun muassa työterveyshuolto, henkilökunta-alennukset, merkkipäivälahjat sekä erilaiset virkistys- ja harrastustoimintaan liittyvät edut. Jos etu on veroton työntekijälle, on se pääsääntöisesti veroton myös yrityksessä työskentelevälle omistajalle. Olennaista on kuitenkin huomata, että molemmissa tapauksissa edun tulee nimenomaisesti olla työnantajan järjestämä. Työnantaja ei siten voi maksaa työntekijän tai omistajien yksityismenoja, vaikka näiden perusteena olisi sinänsä henkilökuntaeduksi sopiva menoerä. Tämän vuoksi edun järjestämisestä on syytä löytyä aina yrityksen nimelle kirjoitettu lasku. Edun laadun ja arvon merkitys Kuten todettua, verottoman edun tulee olla tavanomainen ja kohtuullinen. Tästä on pääteltävissä, että edun laatu ja siitä yritykselle työntekijää kohden aiheutuvat kustannukset saavat etenkin rajatapauksissa merkitystä arvioitaessa sitä, onko kyse verovapaasta henkilökuntaedusta vai yhtiön maksamasta yksityisestä elantomenosta eli käytännössä palkasta. Erityishuomiota asia vaatii yrityksissä, joissa työskentelee vain omistajia ja mahdollisesti heidän perheenjäseniään. Mikäli etu tällaisessa tapauksessa poikkeaa laatunsa tai arvonsa puolesta tavanomaisesta, liittyy järjestelyyn olennainen riski siitä, että etuus katsotaan tosiasiassa, ei palkaksi, vaan peiteltynä osinkona verotettavaksi voitonjaoksi. Tyypillisesti tulkintaerimielisyyksiä verottajan ja yrittäjien kesken ovat aiheuttaneet yhtiön maksamat lomajärjestelyt ja yhtiön henkilöstönsä käyttöön tarjoamat lomanviettopaikat. Koska näissä tapauksissa rahalliset seuraamukset voivat muodostua hyvinkin merkittäviksi, on asiaan syytä kiinnittää erityistä huomiota jo ennakolta etuuden järjestämistä harkittaessa. Tapausten moninaisesta kirjosta johtuen edellä esitetyt linjaukset eivät ole yleispäteviä ja tapauskohtaiset erityispiirteet ovat usein pääosassa verottajan tekemässä arvioinnissa. Yleisenä ohjeena voidaan kuitenkin pitää sitä, että jos yrityksessä on paljon ulkopuolista työvoimaa, voi omistajayrittäjällä jokseenkin riskittä olla vastaavat henkilökuntaedut kuin työntekijöilläkin. Sen sijaan, jos työntekijöitä on vähän tai ei lainkaan ja nimenomaan verovapaus on edun käyttöön ottamisen pääasiallisena vaikuttimena, varminta on pidättäytyä tavanomaisissa ja työntekijäkohtaisilta kustannuksiltaan vähäisissä etuuksissa. Jaska Ikäheimonen varatuomari 8 9

6 Pietari on vajaan kuuden sadan kilometrin päässä Turusta sijaitseva valtava megapoli, joka kuhisee elämää kellonajasta riippumatta. Pietarissa asuu virallisten tietojen mukaan viisi miljoonaa ihmistä, mutta todellisuudessa luku saattaa olla jopa kaksinkertainen. Kaupunki koostuu 47 saaresta ja sitä halkoo 40 jokea Pietaria ei aiheetta kutsuta pohjolan Venetsiaksi! Juristin nuoruusvuodet Olen varttunut Pietarissa ja voin sanoa, että tunnen kaupungin kuin omat taskuni. Kävin Pietarissa peruskoulua 7. luokkaan saakka, kunnes muutimme Suomeen. Venäjän kouluissa lukuvuosi alkaa aina 1. syyskuuta ja kestää toukokuun loppuun asti. Lomat ovat siellä huomattavasti pidemmät kuin Suomessa. Pitkät lomat kuitenkin heijastuivat arjessa. Koulupäivät olivat pitkiä ja vaatimustaso alusta asti korkea. Opetusohjelma on raskas, mutta se antaa oppilaille paljon kehittymismahdollisuuksia. Eräs hauska muisto niiltä ajoilta liittyy kirjallisuuteen, oppiaineeseen, jolle en ole tavannut vastinetta suomalaisissa kouluissa. Opettelimme usein runoja ulkoa ja jokainen esitti omansa luokan edessä, oikealla korostuksella ja äänenpainolla. Pisin opettelemani runo oli yli kolme sivua pitkä! Opiskeluni Suomessa Suomeen muuton jälkeen jatkoin opiskelua yläasteella. Vaikka kielitaitoni alussa oli varsin suppea, olivat opettajat erittäin ymmärtäväisiä minua kohtaan. Numeroita ei annettu kuin tenteistä, mikä oli minulle ihan uusi, mutta mukava asia. Nyt opiskelen toista vuotta oikeustiedettä Turussa. Valinta oli ollut jo kouluajoilta asti minulle selvä. Juristin ammatissa minua kiehtoi sen itsenäisyys ja riippumattomuus. Valintaani vahvistivat myös Turun käräjäoikeudessa ja kahdessa lakiasiaintoimistossa vietetyt harjoittelujaksot. Suuren maan oikeusjärjestelmä ja pykälävaltameri Venäjän tuomioistuinlaitos muistuttaa rakenteeltaan USA:n vastaavaa. Tuomioistuimet jaetaan niin sanottuihin liittovaltiotuomioistuimiin ja perustuslakituomioistuimiin. Liittovaltiotasolla muun muassa rikos-, siviili-, hallinto-oikeus- ja perustuslakiasiat on jaettu eri tuomioistuimiin. Edellä mainitut jakautuvat eri oikeusasteisiin. Näitä voi verrata Suomen käräjä-, hovi- ja Korkeimpaan oikeuteen, tosin Venäjällä on neljä eri astetta. Lisäksi jaon ulkopuolella on erillinen viranomainen, joka valvoo sekä kansalaisten että viranomaisten toiminnan lainmukaisuutta. Suomeen muuttaneen yksityishenkilön tai tänne perustetun yrityksen näkökulmasta saattaa olla korkea kynnys lähteä oikeuteen valvomaan etujaan, etenkin paikallista oikeusjärjestystä ja kieltä tuntematta. Vaikka menettely Suomessa on yksinkertaisempi ja nopeampi kuin Venäjällä, selkeäkin juttu voi kompastua kieliongelmiin. Tätä juttua kirjoittaessani yllätyin, miten haastavaa voi olla kaksikielisenkin kääntää sellaiset ammattilaistermit, joille ei periaatteessa löydy toisessa kielessä selvää vastinetta. Syksyllä sain mahdollisuuden toimia kansainvälisenä tutorina tiedekunnassamme. Toimi oli mitä kiitollisin. Haastattelin kolmea venäläistä, tutkintonsa loppuvaiheessa olevaa opiskelijaa. Kävimme kuumia keskusteluja maiden oikeusjärjestyksistä, järjestelmien eroista, oikeusturvasta, opiskelusta ja opiskelijaelämästä. Tässä haastattelujen tuloksia lyhyesti. Suomalainen oikeusjärjestelmä venäläisestä näkökulmasta Minkälainen kuva Teillä on Suomesta, Suomen oikeusjärjestyksestä ja tuomioistuinlaitoksesta? Suomi on puhdas maa, täällä on kaunis luonto. Valtiona Suomi on kaukainen ja omaperäinen. Ihmiset täällä ovat hyvin rationaalisia. Suomen oikeusjärjestyksestä emme vielä tiedä paljoakaan. Suomi on harvoin uutisotsikoiden kohteena Venäjällä. Yleensä siellä uutisoidaan niistä maista, missä tapahtuu ja sattuu paljon. Sekin kertoo jotain. Olemme kuulleet, että Suomen lainsäädäntö perustuu vanhaan ruotsalaiseen vuoden 1734 lakiin. Täytäntöönpanojärjestelmä on toimiva ja tehokas, asioiden käsittely on johdonmukaista ja joutuisaa. Millaisia ongelmia yritykset saattavat kohdata Venäjällä? Venäjällä on mahdollista törmätä korruptioon, loputtomaan byrokratiaan ja jopa kilpailijoiden epävirallisiin nujertamisyrityksiin. Myös täytäntöönpanojärjestelmä on heikompi kuin Suomessa. Esimerkiksi ulosottopäätös ei useinkaan ole velkojen saatavuuden tae. Lainsäädäntö on hyvin herkkä muutoksille johtuen jatkuvasti muuttuvasta yhteiskunnasta. Miksi kannattaisi sijoittaa Venäjälle? Markkinoilla on edelleenkin paljon täyttämättä olevia aukkoja. Verotuksen taso on matala, esimerkiksi ansiotuloveroprosentti on kiinteä 13. Tällä hetkellä Venäjän valtio pyrkii edistämään pientä ja keskisuurta liiketoimintaa verohelpotuksin ja yksinkertaistamalla juridista sääntelyä. Siellä on kuitenkin paljon kehittymismahdollisuuksia, jos yrittämisen riskit hallitaan. Millaista on opiskella oikeustiedettä Venäjän yliopistoissa? Venäjällä on valtavia eroja yliopistojen välillä. Valtiolliset yliopistot ovat yleensä maineikkaita ja siellä on pysyvästi korkeatasoista opetusta. Yksityisistä yliopistoista ei voi olla koskaan varma ja niitä on nykyään joka kulmalla. Suomessa on harmonisoitu opetusjärjestelmä, Venäjällä jokaisessa yliopistossa on omat käytäntönsä. Opetusjärjestelmä on erilainen kuin Suomessa. Luemme monta kurssia rinnakkain koko lukukauden ja sen päätteeksi on tenttiviikko. Siitä selviäminen teettää valtavasti töitä. Miksi halusitte tulla Turkuun? Olemme lukeneet ja kuulleet, että täällä on korkeatasoinen yliopistokoulutus. Kaikki ihmiset puhuvat hyvin englantia ja rikollisuutta on vähän. Yliopistot ovat ihmisiä varten - kaikki on järjestetty mahdollisimman mutkattomaksi ja kampukselta löytyy kaikki mitä opiskelija voi tarvita. Kiitokset Anastasia Goncharoville, Jevgenia Kaminskayalle ja Katja Myznikovalle haastatteluun osallistumisesta. Anna Shumskaya Avustava lakimies, oik.yo 10 11

7 Osoitelähde: Heikkilä Group asiakasrekisterit 19. Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n ja Heikkilä Groupin golfkisa NYGREN JA KESKINEN VOITTOIHIN SIPOON NEVAKSESSA Kaikkiaan 62 pelaajaa saapui 17. elokuuta Nevas Golfiin Sipooseen nauttimaan moitteettomasta golfsäästä ja taistelemaan 19. Yrittäjien oikeussuoja Oy:n ja Heikkilä Groupin golfkisan voitosta. Kisaan osallistui 43 miespelaajaa ja 15 naispelaajaa, jotka kilvoittelivat tasoituksellisessa pistebogeyssä Nevaksen vaativilla väylillä. Mukana ohjelmassa oli luonnollisesti mukana myös pisin draivi- ja lähimmäs lippua -osiot. Eri sarjojen ohella kilpailun järjestäjät olivat tänäkin vuonna päättäneet palkita kaikki osallistujat, joten kotimatkalle saattoi suunnistaa hyvillä mielin, vaikka peli ei aivan huippuvireessä olisi ollutkaan. Naisten sarjan voitto ratkesi niukimmalla mahdollisella erolla Salo Golfin Terhi Nygrenin eduksi. Samaan tulokseen hänen kanssaan, 34 bogipistettä, pelasi myös Helsingin Golfklubin Kaarina Wasenius. Kolmannen sijan otti Master Golf Clubin Anneli Hietala, joka pelasi tulokseen 32 bogipistettä. Onnittelut voittajille! Miesten sarjassa käytiin niin ikään tasainen kamppailu voitosta, jonka lopulta otti Vuosaari Golfklubin Tuomo Keskinen 36:lla bogipisteellä. Hyvänä kakkosena maaliin saapui Keimola Golf Vantaan Jari Olli 35:llä bogipisteellä. Kolmanneksi rynnisti Nurmijärven Golfkeskuksen Kauko Helttunen tuloksellaan 34 pistettä. Pisimmän draivin, lähes 250 metriä, tykitti Kari Pulkkinen ja lähimmäs lippua osui pistebogeyssä pronssille sijoittunut Kauko Helttunen. Onnittelut kaikille voittajille. Kisan järjestelyistä vastannut Heikkilä Groupin Ari Mertala oli perin tyytyväinen kisapäivän antiin. Golfkilpailuissa sää on tärkeä elementti ja tällä kertaa se oli meille suosiollinen. Saimme Sipoossa nauttia parhaasta mahdollisesta golfsäästä, kun Helsingissä satoi samaan aikaan kaatamalla. Kilpailun tuloksista haluaisin todeta sen verran, että pelaajilla oli tasoitukset kohdillaan, sillä miesten kisan voitto heltisi omaan par iin pelaamalla ja naistenkin sarjassa voittotulos oli hyvää tasoa. Lisäksi osallistujat olivat tyytyväisiä kenttään, joka oli erinomaisessa kunnossa ja haastoi juuri sopivasti. Haluan välittää lämpimät kiitokseni kaikille osallistujille. Tästä on hyvä jatkaa kohti tulevaa kautta ja uusia kisoja. Ari Mertala

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki Lakiklinikka 13.9.2012,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki, esityksen pääkohdat Kunnat markkinaympäristössä ja sitä rajoittava lainsäädäntö

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen.

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Osingot Tervetuloa webinaariin! Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Kysymyksiä voit esittää webinaarin aikana chatin kautta.

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen

OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen D&I Alert Tax & Structuring 2016 OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen D&I Alert 29.11.2016» Tax & Structuring D&I Alert Tax & Structuring 2016 Sivu2 / 5 > OECD JULKISTI MONENKESKISEN VEROSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

Tallinnan-kokous

Tallinnan-kokous Tallinnan-kokous 8. 10.9. 010.3.010 Egoprise-sähköpostikysely yrityksille 010 Seamkin markkinatutkimusyksikkö teki kesäkuussa 010 sähköpostikyselyn, joka lähetettiin 1000 pienen ja keskisuuren yrityksen

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM Kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b on vastattava eri arkeille, joihin on merkittävä nimi, opiskelijanumero ja kysymyksen numero. Kysymyksiin 5 a-c on vastattava kysymyspaperissa annettuun vastaustilaan.

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (neljäs jaosto) 10 päivänä toukokuuta 2007 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (neljäs jaosto) 10 päivänä toukokuuta 2007 * A JA B YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (neljäs jaosto) 10 päivänä toukokuuta 2007 * Asiassa C-102/05, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Regeringsrätten (Ruotsi)

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti CapMan Oyj:n hallituksen vahvistama 11.2.2016. Tämä CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

PIIRIKOKOUS HUITTINEN

PIIRIKOKOUS HUITTINEN -------------------------------------------------- PIIRIKOKOUS 5.10.2013 HUITTINEN RI PIIRI 1410 DG Helge Saarinen, KHT, KLT Rekisteröity yhdistys voi: - tehdä sitoumuksia ja sopimuksia - asioida tuomioistuimissa

Lisätiedot

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä Privanet Group Oyj Lyhyesti Suomalainen vuonna 2000 perustettu sijoituspalveluyritys Listaamattomien arvopaperien tunnetuin kaupankäyntipaikka

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolet ovat Joensuun kaupunki,

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Suositukset työsuhdelippuj suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Työsuhdelippu - työnantajan kokonaan tai osittain maksama joukkoliikenteen kausilippu vuoden 2006 alussa voimaan astuneen tuloverolain muutoksen

Lisätiedot

Paljonko maksat eurosta -peli

Paljonko maksat eurosta -peli Paljonko maksat eurosta -peli - Ajattele todellinen tilanne ja toimi oman näkemyksesi mukaisesti - Tee tarjous eurosta: * Korkein tarjous voittaa euron. * Huonoimman tarjouksen esittäjä joutuu maksamaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja:

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Dno pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Yliopistonkatu

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta

Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta Asianajajapäivä 13.1.2017 Antti Pulkkinen 1. Olen Vastaajien määrä: 201 2. Minkä ikäinen olet? 29 39-vuotiaita yht. 43 40 49-vuotiaita

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot