KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK SELOSTUKSEN LIITTEET 1-3 JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 01-097 SELOSTUKSEN LIITTEET 1-3 JA 5-15 5.1.2015"

Transkriptio

1 KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK SELOSTUKSEN LIITTEET 1-3 JA

2 LIITE 1 Asemakaavoituksen seuranta Alueell. ympäristökeskus Asemakaavan tietojen täyttölomake 1/4 Täyttämispvm Asemakaavan perustiedot Asemakaavan nimi KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kunta RAUMA Ayk:n kaavatunnus Kuntanumero Hyväksymispvm 684 Kunnan kaavatunnus Vireille tulosta ilm. pvm Kaava-alueen pinta-ala Maanal. tilojen pinta-ala 4,14 Uusi ak:n pinta-ala Ak:n muutoksen pinta-ala 4,14 Ranta-asemakaava: Rantaviivan Rakennuspaikkojen lkm Lomarak.paikkojen lkm pituus km Oma ranta Muut Oma ranta Muut Yhteenveto aluevarauksista Pinta-ala ha Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Tehokkuus e Pinta-alan muut. ha+ Kerrosalan muut.k-m 2 + Aluevar. yhteensä 4, , , A yhteensä 0, , ,59 0, P yhteensä 0,0000 0,0 0 0, Y yhteensä 0,0000 0,0 0 0, C yhteensä 0,1688 4, ,09 0, K yhteensä 1, , ,64-0, T yhteensä 0,0000 0,0 0 0, V yhteensä 0,1453 3,5 0 0, R yhteensä 0,0000 0,0 0 0, L yhteensä 1, , ,01-0, E yhteensä 0,0000 0,0 0 0, S yhteensä 0,0000 0,0 0 0, M yhteensä 0,0000 0,0 0 0, W yhteensä 0,1253 3,0 0-0, Yhteenveto maanalaisista tiloista Pinta-ala ha Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Pinta-alan muut. ha+ Kerrosalan muut.k-m 2 + Maan.til. yht. 0, ,2 0 0, Rakennussuojelu Suojeltujen rak. Suojeltujen rak. Suojeltujen rak. muutos lkm k-m 2 lkm+ k-m 2 + Suoj.rak. yht asemakaava muu

3 LIITE 1 Asemakaavoituksen seuranta Asemakaavan tietojen täyttölomake 2/4 Asemakaavan tunnistetiedot Asemakaavan nimi Kunta Kuntanumero Hyväksymispvm Aluevaraukset Pinta-ala ha 0 RAUMA Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Alueell. ympäristökeskus Täyttämispvm KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 0 Tehokkuus e Pinta-alan muut. ha Ayk:n kaavatunnus 0 Kunnan kaavatunnus Kerrosalan muut.k-m 2 + Aluevar. yhteensä 4, , , A yhteensä 0, , ,59 0, A 0,0 0, AK 0, , ,76 0, AL4 0, , ,25 0, ,0 0, P yhteensä 0,0000 0,0 0 0, P 0, Y yhteensä 0,0000 0,0 0 0, Y 0, C yhteensä 0,1688 4, ,09 0, CKP 0, , ,09 0, K yhteensä 1, , ,64-0, K 0,0-1, KM 1, , ,64 1, T yhteensä 0,0000 0,0 0 0, T 0, V yhteensä 0,1453 3,5 0 0, V 0,0 0, VP 0, ,0 0,00 0, R yhteensä 0,0000 0,0 0 0, R 0, L yhteensä 1, , ,01-0, L 0,0 0, Kadut 1, , ,01 0, Joukkol.kadut 0,0 0, Pihakadut 0,0 0, Hidaskadut 0,0 0, Katuauk./torit 0,0 0, Kev.liik.kadut 0,0 0, LPY 0,0988 5,7-0, LPA 0,0 0, LA 0,0-0, E yhteensä 0,0000 0,0 0 0, E 0, S yhteensä 0,0000 0,0 0 0, S 0, M yhteensä 0,0000 0,0 0 0, M 0, W yhteensä 0,1253 3,0 0-0, W 0, ,0-0,0181 0

4 LIITE 1 Asemakaavoituksen seuranta Asemakaavan tietojen täyttölomake 3/4 Alueell. ympäristökeskus Täyttämispvm Asemakaavan tunnistetiedot Asemakaavan nimi KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 0 0 Kunta Kuntanumero RAUMA Ayk:n kaavat. 684 Kunn. k.tunn Hyväksymispvm Maanalaiset tilat Pinta-ala ha Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Pinta-alan muut. ha+ Kerrosalan muut.k-m 2 + Maan.til. yht. 0, ,2 0 0, maanal. tilat 0, ,0 ma 0,0 mav 0,0 ma-lpy 0,0 ma-lt 0,0 0,0

5 LIITE 1 Asemakaavoituksen seuranta Asemakaavan tietojen täyttölomake 4/4 Asemakaavan tunnistetiedot Asemakaavan nimi Kunta Kuntanumero Hyväksymispvm Alueell. ympäristök. 0 Täyttämispvm KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 0 0 RAUMA Ayk:n kaavatunnus Kunnan kaavatunnus Rakennussuojelu Suojeltujen rakennusten Suojeltujen rakennusten muutos lkm kerrosala k-m 2 lkm+ kerrosala k-m 2 + Suoj.rak. yht suojellut rak. asemakaava muu

6 RAUMAN KAUPUNKI LIITE 2 KAAVOITUS 01 1/ KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS AK OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa ja sisältää Valtakadun, Nortamonkadun, Karjalankadun, Luoteisväylän, Tehtaankadun ja Välikadun rajaamat kortteli- ja katualueet. Kaupallisia palveluita alueella tarjoaa Tarvontorin liikekeskus, Sokoksen tavaratalo ja Hesburger ravintola. Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1963 rakennettu arkkitehti Yrjö Mykkäsen suunnittelema linja-autoasema ja aseman laiturialue. Tehtaankadun päässä sijaitsee Rauman yrittäjäpatsas (1986, Toivo Kultti) Rauman Ganal virtaa suunnittelualueella Nortamonkadun ja Tarvontorin välissä Lisäksi alueella on katuja sekä mm. linja-autoasemaa ja kauppoja palvelevia pysäköinti kenttiä Kaava-alueella on sijainnut arkkitehti Wivi Lönnin vuonna 1912 suunnittelema yhteislyseo. Jugend tyylinen rakennus purettiin vuonna Alue on pääosin kaupungin omistuksessa, Muita maanomistajia ovat Kiinteistö Oy Tarvontori ja Kiinteistö Oy Rauman ostoskeskus. Suunnittelualue Aloite ja asemakaavaprosessin uudelleen aloitus Asemakaava sisältyy Rauman kaupungin vuoden 2004 kaavoitusohjelmaan. Saatujen mielipiteiden ja lausuntojen johdosta suunnittelun tavoitteet ovat tarkentuneet ja täydentyneet merkittävästi. Kaavaprosessi on päätetty aloittaa alusta. Asemakaavatyön aikana saatu palaute on nyt uudelleen käynnistyvän kaavatyön pohjaaineistona. Sopimukset Skanska Oy on tehnyt Rauman kaupungin kanssa kaava-aluetta koskevan suunnitteluvaraussopimuksen ja sopimuksen asemakaavan muutoksen käynnistämisestä. Myöhemmin laaditaan maankäyttösopimus. Kaavatilanne Ympäristöministeriön vahvistaman Satakunnan maakuntakaavan mukaan suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta. Alueella on voimassa hyväksytty Rauman keskustan osayleiskaava. Siinä suunnittelualue on niin ikään keskustatoimintojen aluetta. Suunnittelualueella on voimassa seuraavat asemakaavat: vahvistettu asemakaava AK-290, vahvistettu AK-156, vahvistettu AK-165. Kaavan tavoitteet Tarvontorin ja siihen liittyvän uuden kauppakeskuksen suunnittelu vireilläolevan yleiskaavan mitoitustavoitteiden puitteissa Linja-autoaseman toimintojen uudelleenjärjestely tiiviimmäksi kokonaisuudeksi Kaupunkimaisen asuinkerrostalokorttelin suunnittelu Selvittää hotellin tai/ja toimistokerrostalon sijoittumismahdollisuus alueelle Huomioida suunnittelualueen sijainti Vanhan Rauman suojavyöhykkeellä Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoisen suunnitteluratkaisun löytäminen ja rakennusten sovittaminen rakennettuun ympäristöönsä mm. julkisivuilmeeltään ja mittakaavaltaan Jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen sekä keskustamaisen ajoneuvoliikenteen kehittäminen

7 RAUMAN KAUPUNKI LIITE 2 KAAVOITUS 01 2/ Kaavoitustyön keskeiset kysymykset ja ongelmat Huomioida suunnittelualueen sijainti maailmanperintöalueen suojavyöhykkeellä Riittävien pysäköintitilojen rakentuminen kaupunkikuvallisesti huomaamattomalla tavalla Alueen nykyisten ja tulevien toimijoiden kehitystavoitteiden huomiointi Vaiheittaisen toteutuksen mahdollistaminen Tarpeen vaatiessa suunnittelualue voidaan jakaa useammaksi vaiheittain laadittavaksi asemakaava-alueeksi. Selvittää ja huomioida kaavahankkeen kaupalliset vaikutukset Vanhan Rauman maailmanperintöalueeseen Selvitykset Tehdyt selvitykset: Pohjatutkimus ja rakennettavuusselvitys; Ramboll Kaava-alueella sijaitsevien rakennusten rakennusinventoinnit; Satakunnan Museo Yleiskaavan kaupallinen selvitys ja Vanhan Rauman osayleiskaavan kaupallinen selvitys; Tuomas Santasalo Ky Liikenteellinen selvitys; Sito Lisäselvitystarpeet: Meluselvitys Havainnekuvat, jotka osoittavat uudisrakentamisen suhteutettuna Vanhan Rauman maailmanperintöalueeseen Vaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi tehdään asemakaavan laatimisen yhteydessä. Vaikutusten arviointi kirjataan asemakaavaselostukseen tai erillisenä liitteenä. Suunnitelmasta arvioidaan seuraavat vaikutukset: Yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen Kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset maailmanperintöalueeseen näkemyksiä, mielipiteitä ja kommentteja ja toisaalta välittää tietoa suunnittelun edistymisestä edustamilleen tahoille. Ryhmän kokoonpanoa voidaan tarkistaa ja täydentää tarpeen vaatiessa. Halukkuudesta osallistua osallisryhmätyöskentelyyn voi ilmoittaa kaavoitusosastolle. Osallisryhmä kokoontuu kaavoitusprosessin aikana oleellisissa vaiheissa tarpeen mukaan. Rakennemalliluonnokset Yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa nähtäville asetetaan kolme rakennemalliluonnosta. Nollavaihtoehto kuvaa nykyisen asemakaavan mukaista tilannetta. Vaihtoehtosuunnitelmat 1 ja 2 kuvaavat alueen vaihtoehtoisia kehitysnäkymiä. Rakennemallivaihtoehtojen tavoitteena on herättää periaatekeskustelua keskustan tulevasta kehityksestä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään, kun uutta kaavaa tai kaavamuutosta aletaan suunnitella. Sillä kerrotaan kaupunkilaisille, mitä aluetta työ koskee, miten työhön voi vaikuttaa, mikä on kaavatyön aikataulu, miksi kaava tehdään ja miten kaavan vaikutuksia selvitetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Toivomukset suunnitelmaan tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löytyvät tästä lehtisestä). Toivomukset on selkeintä esittää kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä varhaisemmassa vaiheessa esitykset tehdään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon. Jos osallisella ja kaavoittajalla on jyrkästi toisistaan poikkeavat näkemykset esitetyn osallistumisen riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen ja esittää neuvottelun järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ympäristökeskus arvioi suunnitelman riittävyyttä ja järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tarpeelliseksi näkee. Lisätietoja: Rauman kaupunki Kanalinranta 3 Kaavoitusosasto Rauma Kaavoitusjohtajan sijainen Kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi Jouni Mäkinen puh. (02) puh. (02) Kaavoitusavustaja Enni Malinen puh. (02) Suunnittelu- ja osallisryhmät Hankkeen suunnitteluryhmään kuuluvat kaupungin eri toimialojen edustajat tarpeen mukaan kutsuttuina, rakennusliikkeen edustajat ja kaavahankkeen suunnittelijat. Kaavan laatimista varten on perustettu osallisryhmä. Ryhmä koostuu alueen asukkaiden, kiinteistönomistajien, yrittäjien, yhdistysten ja muiden sidosryhmien edustajista. Osallisryhmän jäsenten tehtävänä on esittää sidosryhmänsä Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto Jari Laihonen, puheenjohtaja Åke Vastavirta, varapuheenjohtaja Helena Ollila, jäsen Jyrki Santala, jäsen Sirpa Viitanen, jäsen Tomi Suvanto, apulaiskaupunginjohtaja, esittelijä Kari Koski, kaupunginjohtaja Mervi Tammi, kaavoitusjohtajan sijainen Mikajuhani Numminen, sihteeri

8 LIITE 2 RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 01 3/ KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS AK Aikataulu Talvi 2014 Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy 2014 Vaiheet Aloitus Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä Hyväksyminen kaupunginvaltuustossa Tiedottaminen osallisille Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Kaavoituskatsaus, Kuulutus Kuulutus Kuulutus Alueen maanomistajat ja toimijat - Kiinteistö Oy Tarvontori - Kiinteistö Oy Rauman ostoskeskus / Osuuskauppa Keula - Kiinteistö Oy Rauman Burger / Burger-In Oy - Rauman linja-autoasema kiinteistö Oy Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajat ja taloyhtiöt Tekninen virasto / teknisen toimen johtaja, kaupungingeodeetti, talotoimen päällikkö, kunnallistekniikan päällikkö, liikenneinsinööri, viheraluepäällikkö Ympäristövirasto / ympäristötoimen johtaja, rakennustarkastaja, ympäristönsuojelupäällikkö Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Sosiaalitoimen johtaja Elinkeino- ja suunnittelupalvelut Terveysvalvonta OAS tiedoksi Osallisryhmäkokous OAS tiedoksi Osallisryhmäkokous OAS tiedoksi ja kommentteja varten Kirje Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Kommenttipyyntö Kuulutus Kuulutus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus

9 LIITE 2 RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 01 4/ Aikataulu Talvi 2014 Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy 2014 Vaiheet Tiedottaminen osallisille Varsinais-Suomen ELY Satakuntaliitto Museovirasto Satakunnan Museo Rauman Energia Oy Lännen DNA Oy Rauman City Kauppiaat Oy Matkahuolto Ab Rauman kauppakamari Aloitus Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä Hyväksyminen kaupunginvaltuustossa OAS tiedoksi Lausunto Tiedoksi OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi OAS tiedoksi Kirje Kuulutus Kuulutus Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus, Lehdistötilaisuus Kuulutus Kuulutus Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta Ehdotuksia kaavaa varten Kirjallinen mielipide luonnoksesta Kirjallinen muistutus ehdotuksesta OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

10 Kanalin Länsiranta AK Kooste aloitusvaiheen mielipiteistä LIITE 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä sen liitteenä olleet kolme rakenneluonnosvaihtoehtoa olivat nähtävillä Nähtävillä olon aikana esitettiin kuusi kirjallista mielipidettä ja nähtävillä olon jälkeen kaksi, joista tässä on esitetty pääkohdat aihealuittain jaoteltuina sekä kaavoittajan kommentti. Vaihtoehdot Nollavaihtoehto on paras Vaihtoehto 2 on paras Vaihtoehto 1 tulisi kelvottomana poistaa kokonaan Tulisi esittää kehitysvaihtoehto, jossa Tehtaankatua ei katkaista kauppakeskuksella Ajoneuvoliikenne Tehtaankadun ja Luoteisväylä risteyksen turvallisuus huolestuttaa Tehtaankatua ei saa katkaista kauppakeskuksella Kotolankadusta tulee liikenteellinen sumppu Tehtaankadun ja Luoteisväylän risteyksestä tulee sumppu (ve 2) Ajurinkadulta liittyminen Tehtaankadulle vaikeutuu (ve 2) Kevytliikenne Suoraa kevyenliikenteen yhteyttä Tehtaankadulta Tallikedonkadulle ei saa katkaista Kevyenliikenteen sujuvuus ja turvallisuus tulee huomioida Pipanpolku tulisi laajentaa viheralueeksi Pysäköinti Autopaikat tulisi rakentaa ainakin osittain maan alle Pysäköintitalot ja -tasot eivät ole raumalainen ratkaisu Linja-autoasema Linja-autoasema tarvitsee avaruutta ympärilleen toimiakseen Nykyinen linja-autoasema tulisi korvata uudella Kauko- ja lähiliikenne tulisi saada samaan paikkaan Kunnolliset saattoliikennepaikat puuttuvat (ve 2) Kauppakeskus Vaihtoehdot eivät ota huomioon esitettyjä mielipiteitä kauppakeskuksen liiallisesta muurimaisuudesta Kauppakeskukseen tarvitaan myös elintarvikeliike Kauppakeskukseen Rauma-info Asuinrakennukset Talojen korkeuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota Talojen korkeudet eivät saisi ylittää nykyisiä Asuinkortteli on liian tiivis (ve 2) Muuta Osallisryhmästä puuttuu Vanhan Rauman edustus Suunnittelussa on tärkeintä huomioida sijainti historiallisessa kaupungissa

11 Kanalin Länsiranta AK Kooste aloitusvaiheen mielipiteistä LIITE 3 Kaavoittaja: Mielipiteet annetaan tiedoksi kaavoitusjaostolle. Osallisryhmän toimintaan osallistuminen edellyttää halukkaiden omaa ilmoittautumista. Mahdollisuudesta osallistua toimintaan on ilmoitettu julkisella kuulutuksella. Vanhan Rauman yhdistys ja city-kauppiaat ovat mukana osallisryhmässä.

12 LIITE 5

13 LIITE 5 As Oy Rauman Ajurinkatu Länsi-Suomen OP-Isännöinti Nortamonkatu RAUMA MIELIPIDE KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVA LUONNOKSISTA Taloyhtiön mielestä kaavaluonnoksista ykkösvaihtoehtona on kaava nro 2A. Tässä vaihtoehdossa kulkureittimme eli Ajurinkatu ja vanha linja-autoasema säilyvät nykyisillä paikoillaan. Kaavaluonnos 2A säilyttää eniten avaruutta ja väljyyttä esitetyistä vaihtoehdoista. Uusi kauppakeskus on laajennusosaltaan suunniteltu nelikerroksiseksi, joista kaksi ylintä kerrosta on varattu pysäköintiin. vanha osa säilyisi kolmikerroksisena ja ylin kerros olisi varattu pysäköintiin. Esittäisimme, että uusi osa suunniteltaisiin maanpäälliseltä osaltaan myös kolmikerroksiseksi ja toinen pysäköintikerroksista rakennettaisiin maan alle. Kaavaehdotuksista 2B ja 2C poistavat nykyisen ajurinkadun ja uusi sisääntuloväylä autokatoksellemme vaikeutuu. Näistä vaihtoehdoista 2C on parempi, mutta siinä on huomioitava, että palo- ja jäteautot pystyvät kääntymään Ajurinkatu 3:n pihalle nykyisestä portista. Taloyhtiömme ympärille rakennettavat talot eivät saa olla korkeampia kuin meidän. Taloyhtiömme korkeus kattohuoneisto. Rauma As Oy Rauman Ajurinkatu 3 hallitus Toiminimi: Länsi-Suomen OP-Isännöinti ja Taloushallinto Oy Puhelin: Osoite: Nortamonkatu 18, Rauma Fax: Kotipaikka: Rauma Sähköposti: Y-tunnus: Internet: Pankki: LSOP FI

14 LIITE 5

15 LIITE 5

16 LIITE 5

17 LIITE 5

18 LIITE 5

19 LIITE 5

20 LIITE 5

21 LIITE 5

22 LIITE 5

23 LIITE 5

24 LIITE 5

25 LIITE 5

26 LIITE 5

27 LIITE 5

28 LIITE 5

29 LIITE 5

30 LIITE 5

31 1 LIITE (1) TEKNI N EN Vl RASTO. kaavoitus Kanalinranta Rauma LAUSUNTO Asemakaavamuutos (AK ) Kanalin ldnsiranta. DNA Oy:lld on kyseiselld kaavamuutosalueella tietoliikenteen runkoverkon kaapeleita, putkikanava ja kaivoja kaupungintalon suunnasta Kanalinrantaa pitkin Nortamonkadulle ja Tallikedonkadulle. Jos nditd kaapeleita ja putkitusta joudutaan siirtdmddn kaavamuutoksesta johtuen niin niille tulee osoittaa korvaava reitti. My6s kaapelien siirtdmisistd aiheutuvat kustannukset tulee selvittdd Dna Oy:n kanssa. DNA Palvelut, Lounais-Suomi.. P.uhelin (02) Y-tunnus kotipaikka Vantaa. Kalliokatu 1 0, PL 76, RAUMA. Telekatu 1 PL 60, RAISIO Kurienmdenkatu 3, TURKU. Satakunnantie 1, PL7,29251 NAKKILA

32 LIITE 6 -.-'\- S1*r Js:5j-:i':r:jf: lt ti_ ii.!+' ti li' li li,,' ;li _l.--ri I ( I J rl I li* r"*-*i'*, a uv.0n nimi xccble kuvcr. di

33 RAUMAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Sivu 1(3) LIITE 6 32 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Kanalin Länsirannan asemakaavamuutoksen (ak ) luonnosvaihtoehdoista KUVALA Vs. kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Risto Kupari : Rauman kaupungin kaavoitus pyytää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoa Kanalin Länsirannan asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehdoista (AK ) mennessä. Asemakaavamuutoksen tavoitteena ovat Tarvontorin ja siihen liittyvän uuden kauppakeskuksen suunnittelu, linja-autoaseman toimintojen uudelleen järjestely, kaupunkimaisen asuinkerrostalokorttelin suunnittelu, sekä hotellin ja/tai toimistokerrostalon alueelle sijoittumismahdollisuuden selvittäminen. Asemakaavamuutoksessa on huomioitava alueen sijainti Vanhan Rauman suojavyöhykkeellä, kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoisen suunnitteluratkaisun löytäminen ja rakennusten sovittaminen rakennettuun ympäristöönsä mm. julkisivuilmeeltään ja mittakaavaltaan, jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen sekä keskustamaisen ajoneuvoliikenteen kehittäminen. Asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty useita eri selvityksiä, mm. pohjatutkimus ja rakennettavuusselvitys, kaava-alueella sijaitsevien rakennusten rakennusinventointi, yleiskaavan kaupallinen selvitys ja Vanhan Rauman osayleiskaavan kaupallinen selvitys, sekä liikenteellinen selvitys. Lisäselvitystarpeina on todettu olevan meluselvityksen sekä havainnekuvien toteuttaminen. Havainnekuvilla pyritään selvittämään uudisrakentamisen suhdetta Vanhaan Raumaan. Asemakaavan laatimisen yhteydessä tullaan toteuttamaan ympäristövaikutusten arviointi, jossa arvioidaan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen, kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön, ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, sekä vaikutukset maailmanperintöalueeseen. Satakunnan museo on laatinut asemakaavamuutosalueella olevista rakennuksista inventointiraportin. Raportin mukaan suunnittelualueella sijaitseva linja-autoasema on liikennehistoriallisesti, rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokas. Muista alueella sijaitsevista rakennuksista, Tarvontorista ja Sokoksen tavaratalosta inventointiraportissa todetaan, etteivät ne sisällä erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja, joita pitäisi kaavallisesti suojella. Satakunnan maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeeksi. Tällaista aluetta koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta, sekä turvaamalla viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä joukkoliikenteen ja kevytlii- Otteen oikeaksi todistaa:

34 RAUMAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Sivu 2(3) LIITE 6 kenteen edellytyksiä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on maakuntakaavan mukaan myös otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien luonnon-, maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen myös eheyttävän suunnittelun yhteydessä. Osa suunnittelualueen itäreunasta rajautuu maakuntakaavassa osoitettuun Vanhan Rauman valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ja Unescon maailmanperintökohteeseen. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi osoitetut ovat Tehtaankadun alue, kaupungintalo (ent. WPK:n talo), Poselli ja Wännin päiväkoti. Asemakaavasuunnittelussa on mukana kolme eri perusvaihtoehtoa, VE0, VE1 ja VE2, joista viimeinen sisältää edelleen kolme erilaista variaatiota. Vaihtoehto VE0 vastaa alueella voimassa olevien asemakaavojen mahdollistamaa rakentumista. Vaihtoehdossa VE1 kauppakeskus laajenee katolle ja pohjoisen suuntaa. Samassa vaihtoehdossa myös linjaautoasema on esitetty toteutettavaksi kauppakeskuksen yhteyteen, Nortamonkadun varrelle. Vaihtoehdossa VE2 on keskeistä Pipanpolun kevyenliikenteen reitin linjauksen säilyttäminen, sekä henkilöliikenneterminaalin toimintojen sijoittuminen nykyisen linja-autoaseman alueelle. Vaihtoehdon VE2 variaatiossa A mahdollistetaan nykyisen linja-autoaseman säilyminen, variaatiossa B nykyinen linja-autoasema korvataan uudisrakennuksella ja variaatiossa C linja-autoasema siirrettäisiin kauppakeskuksen yhteyteen, Tehtaankadun ja uuden Kotolankadun kulmaukseen. Vaihtoehdossa VE0 katujärjestelyt säilyvät entisellään. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 (sen kaikissa variaatioissa) Tallikedonkadun ja Tehtaankadun välinen liikenne katkaistaan nykymuodossa ja liikenne ohjataan Nortamonkadun ja Tehtaankadun yhdistävälle uudelle Kotolankadulle. Asemakaavasuunnittelulla, sen eri vaihtoehdoilla, ei ole merkittävää vaikutusta maailmanperintökohteeseen. Suunnitellulla kaava-alueella ei ole suojeltuja rakennuksia. Arvokkaaksi luokitellun linja-autoaseman säilyttäminen sisältyy osaan kaavasuunnitelmista. Kaavasuunnitelmat mahdollistavat riittävien kevyenliikenteenväylien rakentumisen. Kanalin länsirannan asemakaavamuutosehdotukseen voi tutustua ennen kokousta kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksessa tai Rauman kaupungin nettisivuilta Ehdotus: Päätös: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa lausuntonaan, että suunnittelun yhteydessä on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota kaavan vaikutuksiin suhteessa Vanhaan Raumaan. Uudisrakentamisalueen ja Vanhan Rauman yhtymäkohdan suunnitteluun on kiinnitettävä erityishuomiota. Uudisrakentamisen tulee olla Unescon maailmanperintöalueen suojavyöhykkeelle sopivaa. Myös liikkuminen erityisesti jalan tai kevyenliikenteen väyliä pitkin uuden suunnittelualueen ja Vanhan Rauman välillä tulee olla toimivaa. Hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta toteaa lausuntonaan, että kaavasuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, että suunnittelualueelle on mahdollista toteuttaa julkisen kokoontumisen tiloja, kuten nuorisotiloja. Otteen oikeaksi todistaa:

35 RAUMAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Sivu 3(3) LIITE 6 Lisätietojen antaja: Vs. kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Risto Kupari Puh. (02) Faksi (02) Otteen oikeaksi todistaa:

36 LIITE 6 Rauman kaupunki kaupunginhallitus PL RAUMA KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS AK Kiitämme mahdollisuudesta esittää mielipiteemme Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosluonnoksesta. Muutosalueella sijaitsee Rauman linjaautoasema ja asemakaavan muutoksella ja uudella rakentamisella tulee olemaan suuret vaikutukset linja-autoaseman ja Matkahuollon toimintaan. Asemakaavan muutosluonnoksessa VE1, VE2a ja VE2c nykyinen linjaautoasemarakennus esitetään purettavaksi. Siihen ei Matkahuollolla ole huomauttamista, kunhan uudessa asemakaavassa osoitetaan riittävät ja toimivat alueet ja tilat linja-autoasemalle. Mikäli päädytään asemarakennuksen sijoittamiseen entiselle paikalleen, tulisi rakennuksen peruskorjauksen sijaan kuitenkin mielestämme rakentaa kokonaan uusi rakennus. Esitetyistä asemakaavaluonnoksista vaihtoehto VE2c täyttää mielestämme parhaiten odotuksemme uudesta toimivasta linja-autoasemasta. Sen etuna muihin vaihtoehtoihin näemme olevan selkeän liikennealueen muodon sekä rahdinkäsittelyalueen sijoittuminen kauppakeskusrakennukseen mutta kuitenkin selkeästi erilleen muusta kaupallisesta toiminnasta. Rakennukseen on suunniteltu arkadi, jonka vapaan korkeuden tulisi olla vähintään 4,5 metriä. Tämä ratkaisu tekee käyttäjien asioimisesta linja-autoissa merkittävästi viihtyisämpää kuin nykyisellä avoimella kentällä. Uuden asemakaavan ja luonnosten mukainen rakentaminen edellyttää väliaikaisia muutoksia nykyisen linja-autoasemalle ja liikennealueelle. Jotta haitat toiminnalle olivat mahdollisimman pieniä, esitämme että väistötilat ja toiminta suunniteltaisiin rinnan asemakaavasuunnittelun kanssa. OY MATKAHUOLTO AB Hannu Tukonen kiinteistöpäällikkö

37 LIITE 6

38 LIITE 6 Rauman kauppakamarin kaupan valiokunta: Lausunto Kanaalin Länsirannan asemakaavamuutos (AK ) Rauman kauppakamarin kaupan valiokunta pitää suunnitteilla olevaa keskustan kauppakeskushanketta erittäin tärkeänä Rauman lähitulevaisuuden hankkeena kaupan kilpailussa. Rauma tarvitsee jatkuvasti lisää vetovoimatekijöitä pysyäkseen houkuttelevana työ-, asumis- ja asiointikaupunkina. Raumalla on selkeä valintatilanne, haluaako kehittyä kasvavaksi ja kehittyväksi kaupungiksi vai pitäytyä entisessä. Kauppakamarin kaupan valiokunnan jäsenistö koostuu kaupan ja majoitusalan keskeisistä yrityksistä eri kaupan, ravitsemus ja majoitustoiminnan aloilta ja myös Vanhan Rauman yrittäjät ovat hyvin edustettuna. Kauppakamari edustaa laajemminkin kattavasti Rauman seudun yrityselämää ja tästä syystä on hyvä todeta, että kaupan kehittäminen on osaa laajempaa Rauman elinkeinoelämän kehittämistä. Tästä syystä kaupan investointi liittyy kiinteästi koko elinkeinoelämän kehittämiseen. Raumalla ei tällä hetkellä ole tarjolla riittävän kokoisia ja toimivia ratkaisuja kaupan uusien liiketoimintakonseptien toteutukseen, sillä vaatimukset myymälöiden sijainnista ja neliöiden tehokkuudesta ovat korkeita. Tällaisia nykyajan edellytyksiä ei Raumalla voida tarjota. Raumalle suunnitteilla oleva keskustan kauppakeskus ei ole kooltaan mitenkään poikkeuksellinen, vaikka se toisi kerralla lisää uusia kaupan neliöitä melkoisesti. Neliömäärää ja sen vaikutuksia on syytä arvioida joka kannalta ja myös kriittisesti. Varmasti tämä tuo omat ongelmansa kaupan rakenteeseen ja sopeutukseen. Tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa vähittäiskaupan myynti kasvaa nimenomaan kauppakeskuksissa. Lisäksi verkkokauppa kasvaa jatkuvasti ja kasvattaa osuuttaan koko ajan. Verkkokaupan merkitystä ei ole mitään syytä aliarvioida, mutta se kuitenkin vaikuttaa eri tavoin eri tuoteryhmien myyntiin. Uudisrakentaminen on alueella omaleimaista ja siksi hyvin tärkeää olisi, että rakennukset sopeutuisivat upealle paikalle kanaalin rantaan ja Vanhan Rauman kupeeseen kokonaisvaltaisemmin ja entisestään sen imagoa parantaen. Kauppakeskuksen suunnittelussa tulee huomioida eritystarpeet, joita keskelle kaupunkia rakentaminen aiheuttaa. Sijainnin puolesta kauppakeskus yhdistyy erittäin hyvin Vanhaan Raumaan. Toimiakseen liikekeskuksen tulee olla rakenteiltaan yhtenäinen, mutta sisäänpäin menevä malli keventää näkymää Vanhaan Raumaan päin. Kauppakamarin kannattaman vaihtoehto 2 C :n kauppakeskuksen koko voi hieman täsmentyä kaavoituksen edistyessä. Uuden kauppakeskuksen merkitys ja vaikutus Kauppakeskuksella olisi varmasti vaikutuksia kaupan rakenteeseen Raumalla, mutta suojautumalla ei myöskään luoda kehitystä. Vanhan Rauman kaupan tilannetta tulee joka tapauksessa tukea järjestämällä RAUMAN KAUPPAKAMARI Valtakatu RAUMA p. (02) f. (02)

39 LIITE 6 hyvät kulkuyhteydet ottamalla huomioon myös joustavat kävely/pyöräily -yhteydet kanaalin yli uuteen kauppakeskukseen ja kehittämällä Vanhan Rauman ympärillä ja sisällä olevaa pysäköintimahdollisuuksia. Suhdannetilanne kaupan kannalta on tällä hetkellä vaikea eikä kauppa juuri kasva, mutta varmasti erikoiskaupan ostovoima tulee kasvamaan taantuman jälkeenkin. Rauma ei voi olla tästä kehityksestä pois. Rauman elinkeinoelämän kasvu on ollut taantuman ja STX:n telakan nykymuotoisen sulkemisen jälkeen osin pysähdyksissä, mutta tällä hetkellä on vireillä useita suuria investointihankkeita, jotka monipuolistavat ja kehittävät alueen elinkeinoelämää. Erikoiskaupan tarvitsemat lisäneliöt ovat Santasalon raportin mukaan reilusti yli m 2 jo 2010 luvulla ja saman verran 2020-luvulla. Raumalta on jatkuvasti puuttunut isommalle liiketoiminnalle sopivia tiloja ja tähän tarpeeseen ei juuri ole vaihtoehtoja. Nykyiset kaupan toimijat lisäävät jatkuvasti omaa tuotevalikoimaansa, mikä kasvattaa niin ikään tilantarvetta. Tätä arviota ollaan paraikaa täydentämässä ja on erittäin tärkeää perustaa päätös nykytiedon varaan. Pitää myös nähdä, että myös käytöstä poistuvia kaupan neliöitä (Tarvontori, Hesburger, SOKOS) on jo yli Lisäksi kaupungissa syntyy jatkuvasti kaupan tilaa, joka ei enää tyydytä nykyajan vaatimuksia. Lähikaupunkien Porin ja Turun jo toteutuneet tai toteumassa olevat hankkeet ovat suhteellisestikin kertaluokkaa suurempia. Porin Puuvillahanke esim. tuo jo yksinään uutta neliötä. TNS Gallupin vuoden 2011 vaikutusalueselvitysten mukaan Rauman vähittäiskaupan ostovoimaa valuu riippuen tuoteryhmästä jatkuvasi ulos. Vähittäiskaupan myynti per henkilö ei ole valtakunnan keskitasoakaan ja selkeästi alle Porin ja Huittisten tason. Tähän tilanteeseen tarvitaan parannusta, sillä kasvava tarjonta lisää myyntiä ja luo työpaikkoja. Asumisesta Kerrostaloasuminen on kaavaehdotuksessa laadittu melko tiiviiksi, mutta kaupan valiokunnan mukaan myös Raumalle pitää luoda kaupunkimaista asumismiljöötä. Keskustarakentaminen parantaa myös kaupan edellytyksiä menestyä keskustassa. Jo nyt seitsemän kerroksiset asuinrakennukset ovat kaava-alueen välittömässä läheisyydessä ja tulevat korkeat rakennukset olisivat hyvin sovitettavissa tähän kokonaisuuteen. Kaavavaihtoehdot Kauppakamari kannatta 2c vaihtoehtoa, jossa linja-autoasema on yhdistetty kauppakeskukseen. Tämä turvaa parhaiten linja-autojen kaukoliikenteen saavutettavuuden ja samalla liikennöinti on vaihtoehdoista joustavinta. Nortamonkadun pään liikennejärjestelyt vaativat joka tapauksessa uudelleen suunnittelua. Matkahuollon tilat olisivat kauppakeskuksen päässä. Samassa yhteydessä liikekeskuksen tiloja voidaan hieman täsmentää kaavoituksen edistyessä. RAUMAN KAUPPAKAMARI/KAUPAN VALIOKUNTA RAUMAN KAUPPAKAMARI Valtakatu RAUMA p. (02) f. (02)

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109.

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109. Rauman kaupunki Tornelan (684--09-) asemakaavan muutos AK 0-099 LUONNOS Asemakaavan selostus, joka koskee.6.05 päivättyä asemakaavakarttaa. Tontin 684--09- asemakaavan muuttaminen niin että korttelialueelle

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104 26.1.2006/104 KHO:2006:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Sisältövaatimukset - Liikerakennusten korttelialue - Vähittäiskaupan suuryksikkö - UNESCO:n maailmanperintökohde - Vanha Rauma

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. RAUMAN KAUPUNKI - KAAVOITUS 21.12.2010 tark. 25.1.2012. Suunnittelualuerajaus

KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. RAUMAN KAUPUNKI - KAAVOITUS 21.12.2010 tark. 25.1.2012. Suunnittelualuerajaus KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) Suunnittelualuerajaus Aloite Osayleiskaava sisältyy Rauman kaupungin vuoden 2010 kaavoitusohjelmaan. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee n. 4 km kaupungin keskustasta

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUAN KAUPUNKI Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 08-8830 30

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS Asemakaavan muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 5 ja 7-9 sekä niihin liittyviä viher-, vesi-, katu- ja liikennealueita sekä Rimminkankaan

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto

Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto Alueella esiintyvät puulajit: KARTTAMERKINTÄ PUULAJI TIETEELLINEN NIMI YHT. KPL HA Pylväshaapa Populus tremula 'Erecta' 33 HE Balkaninhevoskastanja Aesculus

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot