KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK SELOSTUKSEN LIITTEET 1-3 JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 01-097 SELOSTUKSEN LIITTEET 1-3 JA 5-15 5.1.2015"

Transkriptio

1 KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK SELOSTUKSEN LIITTEET 1-3 JA

2 LIITE 1 Asemakaavoituksen seuranta Alueell. ympäristökeskus Asemakaavan tietojen täyttölomake 1/4 Täyttämispvm Asemakaavan perustiedot Asemakaavan nimi KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kunta RAUMA Ayk:n kaavatunnus Kuntanumero Hyväksymispvm 684 Kunnan kaavatunnus Vireille tulosta ilm. pvm Kaava-alueen pinta-ala Maanal. tilojen pinta-ala 4,14 Uusi ak:n pinta-ala Ak:n muutoksen pinta-ala 4,14 Ranta-asemakaava: Rantaviivan Rakennuspaikkojen lkm Lomarak.paikkojen lkm pituus km Oma ranta Muut Oma ranta Muut Yhteenveto aluevarauksista Pinta-ala ha Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Tehokkuus e Pinta-alan muut. ha+ Kerrosalan muut.k-m 2 + Aluevar. yhteensä 4, , , A yhteensä 0, , ,59 0, P yhteensä 0,0000 0,0 0 0, Y yhteensä 0,0000 0,0 0 0, C yhteensä 0,1688 4, ,09 0, K yhteensä 1, , ,64-0, T yhteensä 0,0000 0,0 0 0, V yhteensä 0,1453 3,5 0 0, R yhteensä 0,0000 0,0 0 0, L yhteensä 1, , ,01-0, E yhteensä 0,0000 0,0 0 0, S yhteensä 0,0000 0,0 0 0, M yhteensä 0,0000 0,0 0 0, W yhteensä 0,1253 3,0 0-0, Yhteenveto maanalaisista tiloista Pinta-ala ha Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Pinta-alan muut. ha+ Kerrosalan muut.k-m 2 + Maan.til. yht. 0, ,2 0 0, Rakennussuojelu Suojeltujen rak. Suojeltujen rak. Suojeltujen rak. muutos lkm k-m 2 lkm+ k-m 2 + Suoj.rak. yht asemakaava muu

3 LIITE 1 Asemakaavoituksen seuranta Asemakaavan tietojen täyttölomake 2/4 Asemakaavan tunnistetiedot Asemakaavan nimi Kunta Kuntanumero Hyväksymispvm Aluevaraukset Pinta-ala ha 0 RAUMA Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Alueell. ympäristökeskus Täyttämispvm KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 0 Tehokkuus e Pinta-alan muut. ha Ayk:n kaavatunnus 0 Kunnan kaavatunnus Kerrosalan muut.k-m 2 + Aluevar. yhteensä 4, , , A yhteensä 0, , ,59 0, A 0,0 0, AK 0, , ,76 0, AL4 0, , ,25 0, ,0 0, P yhteensä 0,0000 0,0 0 0, P 0, Y yhteensä 0,0000 0,0 0 0, Y 0, C yhteensä 0,1688 4, ,09 0, CKP 0, , ,09 0, K yhteensä 1, , ,64-0, K 0,0-1, KM 1, , ,64 1, T yhteensä 0,0000 0,0 0 0, T 0, V yhteensä 0,1453 3,5 0 0, V 0,0 0, VP 0, ,0 0,00 0, R yhteensä 0,0000 0,0 0 0, R 0, L yhteensä 1, , ,01-0, L 0,0 0, Kadut 1, , ,01 0, Joukkol.kadut 0,0 0, Pihakadut 0,0 0, Hidaskadut 0,0 0, Katuauk./torit 0,0 0, Kev.liik.kadut 0,0 0, LPY 0,0988 5,7-0, LPA 0,0 0, LA 0,0-0, E yhteensä 0,0000 0,0 0 0, E 0, S yhteensä 0,0000 0,0 0 0, S 0, M yhteensä 0,0000 0,0 0 0, M 0, W yhteensä 0,1253 3,0 0-0, W 0, ,0-0,0181 0

4 LIITE 1 Asemakaavoituksen seuranta Asemakaavan tietojen täyttölomake 3/4 Alueell. ympäristökeskus Täyttämispvm Asemakaavan tunnistetiedot Asemakaavan nimi KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 0 0 Kunta Kuntanumero RAUMA Ayk:n kaavat. 684 Kunn. k.tunn Hyväksymispvm Maanalaiset tilat Pinta-ala ha Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Pinta-alan muut. ha+ Kerrosalan muut.k-m 2 + Maan.til. yht. 0, ,2 0 0, maanal. tilat 0, ,0 ma 0,0 mav 0,0 ma-lpy 0,0 ma-lt 0,0 0,0

5 LIITE 1 Asemakaavoituksen seuranta Asemakaavan tietojen täyttölomake 4/4 Asemakaavan tunnistetiedot Asemakaavan nimi Kunta Kuntanumero Hyväksymispvm Alueell. ympäristök. 0 Täyttämispvm KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 0 0 RAUMA Ayk:n kaavatunnus Kunnan kaavatunnus Rakennussuojelu Suojeltujen rakennusten Suojeltujen rakennusten muutos lkm kerrosala k-m 2 lkm+ kerrosala k-m 2 + Suoj.rak. yht suojellut rak. asemakaava muu

6 RAUMAN KAUPUNKI LIITE 2 KAAVOITUS 01 1/ KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS AK OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa ja sisältää Valtakadun, Nortamonkadun, Karjalankadun, Luoteisväylän, Tehtaankadun ja Välikadun rajaamat kortteli- ja katualueet. Kaupallisia palveluita alueella tarjoaa Tarvontorin liikekeskus, Sokoksen tavaratalo ja Hesburger ravintola. Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1963 rakennettu arkkitehti Yrjö Mykkäsen suunnittelema linja-autoasema ja aseman laiturialue. Tehtaankadun päässä sijaitsee Rauman yrittäjäpatsas (1986, Toivo Kultti) Rauman Ganal virtaa suunnittelualueella Nortamonkadun ja Tarvontorin välissä Lisäksi alueella on katuja sekä mm. linja-autoasemaa ja kauppoja palvelevia pysäköinti kenttiä Kaava-alueella on sijainnut arkkitehti Wivi Lönnin vuonna 1912 suunnittelema yhteislyseo. Jugend tyylinen rakennus purettiin vuonna Alue on pääosin kaupungin omistuksessa, Muita maanomistajia ovat Kiinteistö Oy Tarvontori ja Kiinteistö Oy Rauman ostoskeskus. Suunnittelualue Aloite ja asemakaavaprosessin uudelleen aloitus Asemakaava sisältyy Rauman kaupungin vuoden 2004 kaavoitusohjelmaan. Saatujen mielipiteiden ja lausuntojen johdosta suunnittelun tavoitteet ovat tarkentuneet ja täydentyneet merkittävästi. Kaavaprosessi on päätetty aloittaa alusta. Asemakaavatyön aikana saatu palaute on nyt uudelleen käynnistyvän kaavatyön pohjaaineistona. Sopimukset Skanska Oy on tehnyt Rauman kaupungin kanssa kaava-aluetta koskevan suunnitteluvaraussopimuksen ja sopimuksen asemakaavan muutoksen käynnistämisestä. Myöhemmin laaditaan maankäyttösopimus. Kaavatilanne Ympäristöministeriön vahvistaman Satakunnan maakuntakaavan mukaan suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta. Alueella on voimassa hyväksytty Rauman keskustan osayleiskaava. Siinä suunnittelualue on niin ikään keskustatoimintojen aluetta. Suunnittelualueella on voimassa seuraavat asemakaavat: vahvistettu asemakaava AK-290, vahvistettu AK-156, vahvistettu AK-165. Kaavan tavoitteet Tarvontorin ja siihen liittyvän uuden kauppakeskuksen suunnittelu vireilläolevan yleiskaavan mitoitustavoitteiden puitteissa Linja-autoaseman toimintojen uudelleenjärjestely tiiviimmäksi kokonaisuudeksi Kaupunkimaisen asuinkerrostalokorttelin suunnittelu Selvittää hotellin tai/ja toimistokerrostalon sijoittumismahdollisuus alueelle Huomioida suunnittelualueen sijainti Vanhan Rauman suojavyöhykkeellä Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoisen suunnitteluratkaisun löytäminen ja rakennusten sovittaminen rakennettuun ympäristöönsä mm. julkisivuilmeeltään ja mittakaavaltaan Jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen sekä keskustamaisen ajoneuvoliikenteen kehittäminen

7 RAUMAN KAUPUNKI LIITE 2 KAAVOITUS 01 2/ Kaavoitustyön keskeiset kysymykset ja ongelmat Huomioida suunnittelualueen sijainti maailmanperintöalueen suojavyöhykkeellä Riittävien pysäköintitilojen rakentuminen kaupunkikuvallisesti huomaamattomalla tavalla Alueen nykyisten ja tulevien toimijoiden kehitystavoitteiden huomiointi Vaiheittaisen toteutuksen mahdollistaminen Tarpeen vaatiessa suunnittelualue voidaan jakaa useammaksi vaiheittain laadittavaksi asemakaava-alueeksi. Selvittää ja huomioida kaavahankkeen kaupalliset vaikutukset Vanhan Rauman maailmanperintöalueeseen Selvitykset Tehdyt selvitykset: Pohjatutkimus ja rakennettavuusselvitys; Ramboll Kaava-alueella sijaitsevien rakennusten rakennusinventoinnit; Satakunnan Museo Yleiskaavan kaupallinen selvitys ja Vanhan Rauman osayleiskaavan kaupallinen selvitys; Tuomas Santasalo Ky Liikenteellinen selvitys; Sito Lisäselvitystarpeet: Meluselvitys Havainnekuvat, jotka osoittavat uudisrakentamisen suhteutettuna Vanhan Rauman maailmanperintöalueeseen Vaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi tehdään asemakaavan laatimisen yhteydessä. Vaikutusten arviointi kirjataan asemakaavaselostukseen tai erillisenä liitteenä. Suunnitelmasta arvioidaan seuraavat vaikutukset: Yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen Kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset maailmanperintöalueeseen näkemyksiä, mielipiteitä ja kommentteja ja toisaalta välittää tietoa suunnittelun edistymisestä edustamilleen tahoille. Ryhmän kokoonpanoa voidaan tarkistaa ja täydentää tarpeen vaatiessa. Halukkuudesta osallistua osallisryhmätyöskentelyyn voi ilmoittaa kaavoitusosastolle. Osallisryhmä kokoontuu kaavoitusprosessin aikana oleellisissa vaiheissa tarpeen mukaan. Rakennemalliluonnokset Yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa nähtäville asetetaan kolme rakennemalliluonnosta. Nollavaihtoehto kuvaa nykyisen asemakaavan mukaista tilannetta. Vaihtoehtosuunnitelmat 1 ja 2 kuvaavat alueen vaihtoehtoisia kehitysnäkymiä. Rakennemallivaihtoehtojen tavoitteena on herättää periaatekeskustelua keskustan tulevasta kehityksestä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään, kun uutta kaavaa tai kaavamuutosta aletaan suunnitella. Sillä kerrotaan kaupunkilaisille, mitä aluetta työ koskee, miten työhön voi vaikuttaa, mikä on kaavatyön aikataulu, miksi kaava tehdään ja miten kaavan vaikutuksia selvitetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Toivomukset suunnitelmaan tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löytyvät tästä lehtisestä). Toivomukset on selkeintä esittää kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä varhaisemmassa vaiheessa esitykset tehdään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon. Jos osallisella ja kaavoittajalla on jyrkästi toisistaan poikkeavat näkemykset esitetyn osallistumisen riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen ja esittää neuvottelun järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ympäristökeskus arvioi suunnitelman riittävyyttä ja järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tarpeelliseksi näkee. Lisätietoja: Rauman kaupunki Kanalinranta 3 Kaavoitusosasto Rauma Kaavoitusjohtajan sijainen Kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi Jouni Mäkinen puh. (02) puh. (02) Kaavoitusavustaja Enni Malinen puh. (02) Suunnittelu- ja osallisryhmät Hankkeen suunnitteluryhmään kuuluvat kaupungin eri toimialojen edustajat tarpeen mukaan kutsuttuina, rakennusliikkeen edustajat ja kaavahankkeen suunnittelijat. Kaavan laatimista varten on perustettu osallisryhmä. Ryhmä koostuu alueen asukkaiden, kiinteistönomistajien, yrittäjien, yhdistysten ja muiden sidosryhmien edustajista. Osallisryhmän jäsenten tehtävänä on esittää sidosryhmänsä Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto Jari Laihonen, puheenjohtaja Åke Vastavirta, varapuheenjohtaja Helena Ollila, jäsen Jyrki Santala, jäsen Sirpa Viitanen, jäsen Tomi Suvanto, apulaiskaupunginjohtaja, esittelijä Kari Koski, kaupunginjohtaja Mervi Tammi, kaavoitusjohtajan sijainen Mikajuhani Numminen, sihteeri

8 LIITE 2 RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 01 3/ KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS AK Aikataulu Talvi 2014 Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy 2014 Vaiheet Aloitus Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä Hyväksyminen kaupunginvaltuustossa Tiedottaminen osallisille Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Kaavoituskatsaus, Kuulutus Kuulutus Kuulutus Alueen maanomistajat ja toimijat - Kiinteistö Oy Tarvontori - Kiinteistö Oy Rauman ostoskeskus / Osuuskauppa Keula - Kiinteistö Oy Rauman Burger / Burger-In Oy - Rauman linja-autoasema kiinteistö Oy Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajat ja taloyhtiöt Tekninen virasto / teknisen toimen johtaja, kaupungingeodeetti, talotoimen päällikkö, kunnallistekniikan päällikkö, liikenneinsinööri, viheraluepäällikkö Ympäristövirasto / ympäristötoimen johtaja, rakennustarkastaja, ympäristönsuojelupäällikkö Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Sosiaalitoimen johtaja Elinkeino- ja suunnittelupalvelut Terveysvalvonta OAS tiedoksi Osallisryhmäkokous OAS tiedoksi Osallisryhmäkokous OAS tiedoksi ja kommentteja varten Kirje Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Kommenttipyyntö Kuulutus Kuulutus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus

9 LIITE 2 RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 01 4/ Aikataulu Talvi 2014 Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy 2014 Vaiheet Tiedottaminen osallisille Varsinais-Suomen ELY Satakuntaliitto Museovirasto Satakunnan Museo Rauman Energia Oy Lännen DNA Oy Rauman City Kauppiaat Oy Matkahuolto Ab Rauman kauppakamari Aloitus Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä Hyväksyminen kaupunginvaltuustossa OAS tiedoksi Lausunto Tiedoksi OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi OAS tiedoksi Kirje Kuulutus Kuulutus Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus, Lehdistötilaisuus Kuulutus Kuulutus Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta Ehdotuksia kaavaa varten Kirjallinen mielipide luonnoksesta Kirjallinen muistutus ehdotuksesta OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

10 Kanalin Länsiranta AK Kooste aloitusvaiheen mielipiteistä LIITE 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä sen liitteenä olleet kolme rakenneluonnosvaihtoehtoa olivat nähtävillä Nähtävillä olon aikana esitettiin kuusi kirjallista mielipidettä ja nähtävillä olon jälkeen kaksi, joista tässä on esitetty pääkohdat aihealuittain jaoteltuina sekä kaavoittajan kommentti. Vaihtoehdot Nollavaihtoehto on paras Vaihtoehto 2 on paras Vaihtoehto 1 tulisi kelvottomana poistaa kokonaan Tulisi esittää kehitysvaihtoehto, jossa Tehtaankatua ei katkaista kauppakeskuksella Ajoneuvoliikenne Tehtaankadun ja Luoteisväylä risteyksen turvallisuus huolestuttaa Tehtaankatua ei saa katkaista kauppakeskuksella Kotolankadusta tulee liikenteellinen sumppu Tehtaankadun ja Luoteisväylän risteyksestä tulee sumppu (ve 2) Ajurinkadulta liittyminen Tehtaankadulle vaikeutuu (ve 2) Kevytliikenne Suoraa kevyenliikenteen yhteyttä Tehtaankadulta Tallikedonkadulle ei saa katkaista Kevyenliikenteen sujuvuus ja turvallisuus tulee huomioida Pipanpolku tulisi laajentaa viheralueeksi Pysäköinti Autopaikat tulisi rakentaa ainakin osittain maan alle Pysäköintitalot ja -tasot eivät ole raumalainen ratkaisu Linja-autoasema Linja-autoasema tarvitsee avaruutta ympärilleen toimiakseen Nykyinen linja-autoasema tulisi korvata uudella Kauko- ja lähiliikenne tulisi saada samaan paikkaan Kunnolliset saattoliikennepaikat puuttuvat (ve 2) Kauppakeskus Vaihtoehdot eivät ota huomioon esitettyjä mielipiteitä kauppakeskuksen liiallisesta muurimaisuudesta Kauppakeskukseen tarvitaan myös elintarvikeliike Kauppakeskukseen Rauma-info Asuinrakennukset Talojen korkeuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota Talojen korkeudet eivät saisi ylittää nykyisiä Asuinkortteli on liian tiivis (ve 2) Muuta Osallisryhmästä puuttuu Vanhan Rauman edustus Suunnittelussa on tärkeintä huomioida sijainti historiallisessa kaupungissa

11 Kanalin Länsiranta AK Kooste aloitusvaiheen mielipiteistä LIITE 3 Kaavoittaja: Mielipiteet annetaan tiedoksi kaavoitusjaostolle. Osallisryhmän toimintaan osallistuminen edellyttää halukkaiden omaa ilmoittautumista. Mahdollisuudesta osallistua toimintaan on ilmoitettu julkisella kuulutuksella. Vanhan Rauman yhdistys ja city-kauppiaat ovat mukana osallisryhmässä.

12 LIITE 5

13 LIITE 5 As Oy Rauman Ajurinkatu Länsi-Suomen OP-Isännöinti Nortamonkatu RAUMA MIELIPIDE KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVA LUONNOKSISTA Taloyhtiön mielestä kaavaluonnoksista ykkösvaihtoehtona on kaava nro 2A. Tässä vaihtoehdossa kulkureittimme eli Ajurinkatu ja vanha linja-autoasema säilyvät nykyisillä paikoillaan. Kaavaluonnos 2A säilyttää eniten avaruutta ja väljyyttä esitetyistä vaihtoehdoista. Uusi kauppakeskus on laajennusosaltaan suunniteltu nelikerroksiseksi, joista kaksi ylintä kerrosta on varattu pysäköintiin. vanha osa säilyisi kolmikerroksisena ja ylin kerros olisi varattu pysäköintiin. Esittäisimme, että uusi osa suunniteltaisiin maanpäälliseltä osaltaan myös kolmikerroksiseksi ja toinen pysäköintikerroksista rakennettaisiin maan alle. Kaavaehdotuksista 2B ja 2C poistavat nykyisen ajurinkadun ja uusi sisääntuloväylä autokatoksellemme vaikeutuu. Näistä vaihtoehdoista 2C on parempi, mutta siinä on huomioitava, että palo- ja jäteautot pystyvät kääntymään Ajurinkatu 3:n pihalle nykyisestä portista. Taloyhtiömme ympärille rakennettavat talot eivät saa olla korkeampia kuin meidän. Taloyhtiömme korkeus kattohuoneisto. Rauma As Oy Rauman Ajurinkatu 3 hallitus Toiminimi: Länsi-Suomen OP-Isännöinti ja Taloushallinto Oy Puhelin: Osoite: Nortamonkatu 18, Rauma Fax: Kotipaikka: Rauma Sähköposti: Y-tunnus: Internet: Pankki: LSOP FI

14 LIITE 5

15 LIITE 5

16 LIITE 5

17 LIITE 5

18 LIITE 5

19 LIITE 5

20 LIITE 5

21 LIITE 5

22 LIITE 5

23 LIITE 5

24 LIITE 5

25 LIITE 5

26 LIITE 5

27 LIITE 5

28 LIITE 5

29 LIITE 5

30 LIITE 5

31 1 LIITE (1) TEKNI N EN Vl RASTO. kaavoitus Kanalinranta Rauma LAUSUNTO Asemakaavamuutos (AK ) Kanalin ldnsiranta. DNA Oy:lld on kyseiselld kaavamuutosalueella tietoliikenteen runkoverkon kaapeleita, putkikanava ja kaivoja kaupungintalon suunnasta Kanalinrantaa pitkin Nortamonkadulle ja Tallikedonkadulle. Jos nditd kaapeleita ja putkitusta joudutaan siirtdmddn kaavamuutoksesta johtuen niin niille tulee osoittaa korvaava reitti. My6s kaapelien siirtdmisistd aiheutuvat kustannukset tulee selvittdd Dna Oy:n kanssa. DNA Palvelut, Lounais-Suomi.. P.uhelin (02) Y-tunnus kotipaikka Vantaa. Kalliokatu 1 0, PL 76, RAUMA. Telekatu 1 PL 60, RAISIO Kurienmdenkatu 3, TURKU. Satakunnantie 1, PL7,29251 NAKKILA

32 LIITE 6 -.-'\- S1*r Js:5j-:i':r:jf: lt ti_ ii.!+' ti li' li li,,' ;li _l.--ri I ( I J rl I li* r"*-*i'*, a uv.0n nimi xccble kuvcr. di

33 RAUMAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Sivu 1(3) LIITE 6 32 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Kanalin Länsirannan asemakaavamuutoksen (ak ) luonnosvaihtoehdoista KUVALA Vs. kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Risto Kupari : Rauman kaupungin kaavoitus pyytää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoa Kanalin Länsirannan asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehdoista (AK ) mennessä. Asemakaavamuutoksen tavoitteena ovat Tarvontorin ja siihen liittyvän uuden kauppakeskuksen suunnittelu, linja-autoaseman toimintojen uudelleen järjestely, kaupunkimaisen asuinkerrostalokorttelin suunnittelu, sekä hotellin ja/tai toimistokerrostalon alueelle sijoittumismahdollisuuden selvittäminen. Asemakaavamuutoksessa on huomioitava alueen sijainti Vanhan Rauman suojavyöhykkeellä, kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoisen suunnitteluratkaisun löytäminen ja rakennusten sovittaminen rakennettuun ympäristöönsä mm. julkisivuilmeeltään ja mittakaavaltaan, jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen sekä keskustamaisen ajoneuvoliikenteen kehittäminen. Asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty useita eri selvityksiä, mm. pohjatutkimus ja rakennettavuusselvitys, kaava-alueella sijaitsevien rakennusten rakennusinventointi, yleiskaavan kaupallinen selvitys ja Vanhan Rauman osayleiskaavan kaupallinen selvitys, sekä liikenteellinen selvitys. Lisäselvitystarpeina on todettu olevan meluselvityksen sekä havainnekuvien toteuttaminen. Havainnekuvilla pyritään selvittämään uudisrakentamisen suhdetta Vanhaan Raumaan. Asemakaavan laatimisen yhteydessä tullaan toteuttamaan ympäristövaikutusten arviointi, jossa arvioidaan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen, kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön, ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, sekä vaikutukset maailmanperintöalueeseen. Satakunnan museo on laatinut asemakaavamuutosalueella olevista rakennuksista inventointiraportin. Raportin mukaan suunnittelualueella sijaitseva linja-autoasema on liikennehistoriallisesti, rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokas. Muista alueella sijaitsevista rakennuksista, Tarvontorista ja Sokoksen tavaratalosta inventointiraportissa todetaan, etteivät ne sisällä erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja, joita pitäisi kaavallisesti suojella. Satakunnan maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeeksi. Tällaista aluetta koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta, sekä turvaamalla viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä joukkoliikenteen ja kevytlii- Otteen oikeaksi todistaa:

34 RAUMAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Sivu 2(3) LIITE 6 kenteen edellytyksiä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on maakuntakaavan mukaan myös otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien luonnon-, maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen myös eheyttävän suunnittelun yhteydessä. Osa suunnittelualueen itäreunasta rajautuu maakuntakaavassa osoitettuun Vanhan Rauman valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ja Unescon maailmanperintökohteeseen. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi osoitetut ovat Tehtaankadun alue, kaupungintalo (ent. WPK:n talo), Poselli ja Wännin päiväkoti. Asemakaavasuunnittelussa on mukana kolme eri perusvaihtoehtoa, VE0, VE1 ja VE2, joista viimeinen sisältää edelleen kolme erilaista variaatiota. Vaihtoehto VE0 vastaa alueella voimassa olevien asemakaavojen mahdollistamaa rakentumista. Vaihtoehdossa VE1 kauppakeskus laajenee katolle ja pohjoisen suuntaa. Samassa vaihtoehdossa myös linjaautoasema on esitetty toteutettavaksi kauppakeskuksen yhteyteen, Nortamonkadun varrelle. Vaihtoehdossa VE2 on keskeistä Pipanpolun kevyenliikenteen reitin linjauksen säilyttäminen, sekä henkilöliikenneterminaalin toimintojen sijoittuminen nykyisen linja-autoaseman alueelle. Vaihtoehdon VE2 variaatiossa A mahdollistetaan nykyisen linja-autoaseman säilyminen, variaatiossa B nykyinen linja-autoasema korvataan uudisrakennuksella ja variaatiossa C linja-autoasema siirrettäisiin kauppakeskuksen yhteyteen, Tehtaankadun ja uuden Kotolankadun kulmaukseen. Vaihtoehdossa VE0 katujärjestelyt säilyvät entisellään. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 (sen kaikissa variaatioissa) Tallikedonkadun ja Tehtaankadun välinen liikenne katkaistaan nykymuodossa ja liikenne ohjataan Nortamonkadun ja Tehtaankadun yhdistävälle uudelle Kotolankadulle. Asemakaavasuunnittelulla, sen eri vaihtoehdoilla, ei ole merkittävää vaikutusta maailmanperintökohteeseen. Suunnitellulla kaava-alueella ei ole suojeltuja rakennuksia. Arvokkaaksi luokitellun linja-autoaseman säilyttäminen sisältyy osaan kaavasuunnitelmista. Kaavasuunnitelmat mahdollistavat riittävien kevyenliikenteenväylien rakentumisen. Kanalin länsirannan asemakaavamuutosehdotukseen voi tutustua ennen kokousta kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksessa tai Rauman kaupungin nettisivuilta Ehdotus: Päätös: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa lausuntonaan, että suunnittelun yhteydessä on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota kaavan vaikutuksiin suhteessa Vanhaan Raumaan. Uudisrakentamisalueen ja Vanhan Rauman yhtymäkohdan suunnitteluun on kiinnitettävä erityishuomiota. Uudisrakentamisen tulee olla Unescon maailmanperintöalueen suojavyöhykkeelle sopivaa. Myös liikkuminen erityisesti jalan tai kevyenliikenteen väyliä pitkin uuden suunnittelualueen ja Vanhan Rauman välillä tulee olla toimivaa. Hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta toteaa lausuntonaan, että kaavasuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, että suunnittelualueelle on mahdollista toteuttaa julkisen kokoontumisen tiloja, kuten nuorisotiloja. Otteen oikeaksi todistaa:

35 RAUMAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Sivu 3(3) LIITE 6 Lisätietojen antaja: Vs. kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Risto Kupari Puh. (02) Faksi (02) Otteen oikeaksi todistaa:

36 LIITE 6 Rauman kaupunki kaupunginhallitus PL RAUMA KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS AK Kiitämme mahdollisuudesta esittää mielipiteemme Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosluonnoksesta. Muutosalueella sijaitsee Rauman linjaautoasema ja asemakaavan muutoksella ja uudella rakentamisella tulee olemaan suuret vaikutukset linja-autoaseman ja Matkahuollon toimintaan. Asemakaavan muutosluonnoksessa VE1, VE2a ja VE2c nykyinen linjaautoasemarakennus esitetään purettavaksi. Siihen ei Matkahuollolla ole huomauttamista, kunhan uudessa asemakaavassa osoitetaan riittävät ja toimivat alueet ja tilat linja-autoasemalle. Mikäli päädytään asemarakennuksen sijoittamiseen entiselle paikalleen, tulisi rakennuksen peruskorjauksen sijaan kuitenkin mielestämme rakentaa kokonaan uusi rakennus. Esitetyistä asemakaavaluonnoksista vaihtoehto VE2c täyttää mielestämme parhaiten odotuksemme uudesta toimivasta linja-autoasemasta. Sen etuna muihin vaihtoehtoihin näemme olevan selkeän liikennealueen muodon sekä rahdinkäsittelyalueen sijoittuminen kauppakeskusrakennukseen mutta kuitenkin selkeästi erilleen muusta kaupallisesta toiminnasta. Rakennukseen on suunniteltu arkadi, jonka vapaan korkeuden tulisi olla vähintään 4,5 metriä. Tämä ratkaisu tekee käyttäjien asioimisesta linja-autoissa merkittävästi viihtyisämpää kuin nykyisellä avoimella kentällä. Uuden asemakaavan ja luonnosten mukainen rakentaminen edellyttää väliaikaisia muutoksia nykyisen linja-autoasemalle ja liikennealueelle. Jotta haitat toiminnalle olivat mahdollisimman pieniä, esitämme että väistötilat ja toiminta suunniteltaisiin rinnan asemakaavasuunnittelun kanssa. OY MATKAHUOLTO AB Hannu Tukonen kiinteistöpäällikkö

37 LIITE 6

38 LIITE 6 Rauman kauppakamarin kaupan valiokunta: Lausunto Kanaalin Länsirannan asemakaavamuutos (AK ) Rauman kauppakamarin kaupan valiokunta pitää suunnitteilla olevaa keskustan kauppakeskushanketta erittäin tärkeänä Rauman lähitulevaisuuden hankkeena kaupan kilpailussa. Rauma tarvitsee jatkuvasti lisää vetovoimatekijöitä pysyäkseen houkuttelevana työ-, asumis- ja asiointikaupunkina. Raumalla on selkeä valintatilanne, haluaako kehittyä kasvavaksi ja kehittyväksi kaupungiksi vai pitäytyä entisessä. Kauppakamarin kaupan valiokunnan jäsenistö koostuu kaupan ja majoitusalan keskeisistä yrityksistä eri kaupan, ravitsemus ja majoitustoiminnan aloilta ja myös Vanhan Rauman yrittäjät ovat hyvin edustettuna. Kauppakamari edustaa laajemminkin kattavasti Rauman seudun yrityselämää ja tästä syystä on hyvä todeta, että kaupan kehittäminen on osaa laajempaa Rauman elinkeinoelämän kehittämistä. Tästä syystä kaupan investointi liittyy kiinteästi koko elinkeinoelämän kehittämiseen. Raumalla ei tällä hetkellä ole tarjolla riittävän kokoisia ja toimivia ratkaisuja kaupan uusien liiketoimintakonseptien toteutukseen, sillä vaatimukset myymälöiden sijainnista ja neliöiden tehokkuudesta ovat korkeita. Tällaisia nykyajan edellytyksiä ei Raumalla voida tarjota. Raumalle suunnitteilla oleva keskustan kauppakeskus ei ole kooltaan mitenkään poikkeuksellinen, vaikka se toisi kerralla lisää uusia kaupan neliöitä melkoisesti. Neliömäärää ja sen vaikutuksia on syytä arvioida joka kannalta ja myös kriittisesti. Varmasti tämä tuo omat ongelmansa kaupan rakenteeseen ja sopeutukseen. Tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa vähittäiskaupan myynti kasvaa nimenomaan kauppakeskuksissa. Lisäksi verkkokauppa kasvaa jatkuvasti ja kasvattaa osuuttaan koko ajan. Verkkokaupan merkitystä ei ole mitään syytä aliarvioida, mutta se kuitenkin vaikuttaa eri tavoin eri tuoteryhmien myyntiin. Uudisrakentaminen on alueella omaleimaista ja siksi hyvin tärkeää olisi, että rakennukset sopeutuisivat upealle paikalle kanaalin rantaan ja Vanhan Rauman kupeeseen kokonaisvaltaisemmin ja entisestään sen imagoa parantaen. Kauppakeskuksen suunnittelussa tulee huomioida eritystarpeet, joita keskelle kaupunkia rakentaminen aiheuttaa. Sijainnin puolesta kauppakeskus yhdistyy erittäin hyvin Vanhaan Raumaan. Toimiakseen liikekeskuksen tulee olla rakenteiltaan yhtenäinen, mutta sisäänpäin menevä malli keventää näkymää Vanhaan Raumaan päin. Kauppakamarin kannattaman vaihtoehto 2 C :n kauppakeskuksen koko voi hieman täsmentyä kaavoituksen edistyessä. Uuden kauppakeskuksen merkitys ja vaikutus Kauppakeskuksella olisi varmasti vaikutuksia kaupan rakenteeseen Raumalla, mutta suojautumalla ei myöskään luoda kehitystä. Vanhan Rauman kaupan tilannetta tulee joka tapauksessa tukea järjestämällä RAUMAN KAUPPAKAMARI Valtakatu RAUMA p. (02) f. (02)

39 LIITE 6 hyvät kulkuyhteydet ottamalla huomioon myös joustavat kävely/pyöräily -yhteydet kanaalin yli uuteen kauppakeskukseen ja kehittämällä Vanhan Rauman ympärillä ja sisällä olevaa pysäköintimahdollisuuksia. Suhdannetilanne kaupan kannalta on tällä hetkellä vaikea eikä kauppa juuri kasva, mutta varmasti erikoiskaupan ostovoima tulee kasvamaan taantuman jälkeenkin. Rauma ei voi olla tästä kehityksestä pois. Rauman elinkeinoelämän kasvu on ollut taantuman ja STX:n telakan nykymuotoisen sulkemisen jälkeen osin pysähdyksissä, mutta tällä hetkellä on vireillä useita suuria investointihankkeita, jotka monipuolistavat ja kehittävät alueen elinkeinoelämää. Erikoiskaupan tarvitsemat lisäneliöt ovat Santasalon raportin mukaan reilusti yli m 2 jo 2010 luvulla ja saman verran 2020-luvulla. Raumalta on jatkuvasti puuttunut isommalle liiketoiminnalle sopivia tiloja ja tähän tarpeeseen ei juuri ole vaihtoehtoja. Nykyiset kaupan toimijat lisäävät jatkuvasti omaa tuotevalikoimaansa, mikä kasvattaa niin ikään tilantarvetta. Tätä arviota ollaan paraikaa täydentämässä ja on erittäin tärkeää perustaa päätös nykytiedon varaan. Pitää myös nähdä, että myös käytöstä poistuvia kaupan neliöitä (Tarvontori, Hesburger, SOKOS) on jo yli Lisäksi kaupungissa syntyy jatkuvasti kaupan tilaa, joka ei enää tyydytä nykyajan vaatimuksia. Lähikaupunkien Porin ja Turun jo toteutuneet tai toteumassa olevat hankkeet ovat suhteellisestikin kertaluokkaa suurempia. Porin Puuvillahanke esim. tuo jo yksinään uutta neliötä. TNS Gallupin vuoden 2011 vaikutusalueselvitysten mukaan Rauman vähittäiskaupan ostovoimaa valuu riippuen tuoteryhmästä jatkuvasi ulos. Vähittäiskaupan myynti per henkilö ei ole valtakunnan keskitasoakaan ja selkeästi alle Porin ja Huittisten tason. Tähän tilanteeseen tarvitaan parannusta, sillä kasvava tarjonta lisää myyntiä ja luo työpaikkoja. Asumisesta Kerrostaloasuminen on kaavaehdotuksessa laadittu melko tiiviiksi, mutta kaupan valiokunnan mukaan myös Raumalle pitää luoda kaupunkimaista asumismiljöötä. Keskustarakentaminen parantaa myös kaupan edellytyksiä menestyä keskustassa. Jo nyt seitsemän kerroksiset asuinrakennukset ovat kaava-alueen välittömässä läheisyydessä ja tulevat korkeat rakennukset olisivat hyvin sovitettavissa tähän kokonaisuuteen. Kaavavaihtoehdot Kauppakamari kannatta 2c vaihtoehtoa, jossa linja-autoasema on yhdistetty kauppakeskukseen. Tämä turvaa parhaiten linja-autojen kaukoliikenteen saavutettavuuden ja samalla liikennöinti on vaihtoehdoista joustavinta. Nortamonkadun pään liikennejärjestelyt vaativat joka tapauksessa uudelleen suunnittelua. Matkahuollon tilat olisivat kauppakeskuksen päässä. Samassa yhteydessä liikekeskuksen tiloja voidaan hieman täsmentää kaavoituksen edistyessä. RAUMAN KAUPPAKAMARI/KAUPAN VALIOKUNTA RAUMAN KAUPPAKAMARI Valtakatu RAUMA p. (02) f. (02)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos 1 (6) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tampere / J.Mäkelä 3.4.2007 TÄMÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ 13.4.-4.5.2007 Yhdyskuntalautakunnan kuulutuksella 12.4.2007 Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI MAKKARAMÄKI, ns. Karusellin alue Ak 5169 16.8.2011 ASEMAKAAVA Kankaanpään 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa aluetta, ns. Karusellin aluetta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA 27.1.2014, tarkistettu 31.3.2014 KUNTA Kokemäki 271 Kylä Tulkkila 455 Korttelit 123 ja 127

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201 ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002 KILONPUISTO IA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVA KILONPUISTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot