KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK SELOSTUKSEN LIITTEET 1-3 JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 01-097 SELOSTUKSEN LIITTEET 1-3 JA 5-15 5.1.2015"

Transkriptio

1 KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK SELOSTUKSEN LIITTEET 1-3 JA

2 LIITE 1 Asemakaavoituksen seuranta Alueell. ympäristökeskus Asemakaavan tietojen täyttölomake 1/4 Täyttämispvm Asemakaavan perustiedot Asemakaavan nimi KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kunta RAUMA Ayk:n kaavatunnus Kuntanumero Hyväksymispvm 684 Kunnan kaavatunnus Vireille tulosta ilm. pvm Kaava-alueen pinta-ala Maanal. tilojen pinta-ala 4,14 Uusi ak:n pinta-ala Ak:n muutoksen pinta-ala 4,14 Ranta-asemakaava: Rantaviivan Rakennuspaikkojen lkm Lomarak.paikkojen lkm pituus km Oma ranta Muut Oma ranta Muut Yhteenveto aluevarauksista Pinta-ala ha Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Tehokkuus e Pinta-alan muut. ha+ Kerrosalan muut.k-m 2 + Aluevar. yhteensä 4, , , A yhteensä 0, , ,59 0, P yhteensä 0,0000 0,0 0 0, Y yhteensä 0,0000 0,0 0 0, C yhteensä 0,1688 4, ,09 0, K yhteensä 1, , ,64-0, T yhteensä 0,0000 0,0 0 0, V yhteensä 0,1453 3,5 0 0, R yhteensä 0,0000 0,0 0 0, L yhteensä 1, , ,01-0, E yhteensä 0,0000 0,0 0 0, S yhteensä 0,0000 0,0 0 0, M yhteensä 0,0000 0,0 0 0, W yhteensä 0,1253 3,0 0-0, Yhteenveto maanalaisista tiloista Pinta-ala ha Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Pinta-alan muut. ha+ Kerrosalan muut.k-m 2 + Maan.til. yht. 0, ,2 0 0, Rakennussuojelu Suojeltujen rak. Suojeltujen rak. Suojeltujen rak. muutos lkm k-m 2 lkm+ k-m 2 + Suoj.rak. yht asemakaava muu

3 LIITE 1 Asemakaavoituksen seuranta Asemakaavan tietojen täyttölomake 2/4 Asemakaavan tunnistetiedot Asemakaavan nimi Kunta Kuntanumero Hyväksymispvm Aluevaraukset Pinta-ala ha 0 RAUMA Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Alueell. ympäristökeskus Täyttämispvm KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 0 Tehokkuus e Pinta-alan muut. ha Ayk:n kaavatunnus 0 Kunnan kaavatunnus Kerrosalan muut.k-m 2 + Aluevar. yhteensä 4, , , A yhteensä 0, , ,59 0, A 0,0 0, AK 0, , ,76 0, AL4 0, , ,25 0, ,0 0, P yhteensä 0,0000 0,0 0 0, P 0, Y yhteensä 0,0000 0,0 0 0, Y 0, C yhteensä 0,1688 4, ,09 0, CKP 0, , ,09 0, K yhteensä 1, , ,64-0, K 0,0-1, KM 1, , ,64 1, T yhteensä 0,0000 0,0 0 0, T 0, V yhteensä 0,1453 3,5 0 0, V 0,0 0, VP 0, ,0 0,00 0, R yhteensä 0,0000 0,0 0 0, R 0, L yhteensä 1, , ,01-0, L 0,0 0, Kadut 1, , ,01 0, Joukkol.kadut 0,0 0, Pihakadut 0,0 0, Hidaskadut 0,0 0, Katuauk./torit 0,0 0, Kev.liik.kadut 0,0 0, LPY 0,0988 5,7-0, LPA 0,0 0, LA 0,0-0, E yhteensä 0,0000 0,0 0 0, E 0, S yhteensä 0,0000 0,0 0 0, S 0, M yhteensä 0,0000 0,0 0 0, M 0, W yhteensä 0,1253 3,0 0-0, W 0, ,0-0,0181 0

4 LIITE 1 Asemakaavoituksen seuranta Asemakaavan tietojen täyttölomake 3/4 Alueell. ympäristökeskus Täyttämispvm Asemakaavan tunnistetiedot Asemakaavan nimi KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 0 0 Kunta Kuntanumero RAUMA Ayk:n kaavat. 684 Kunn. k.tunn Hyväksymispvm Maanalaiset tilat Pinta-ala ha Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Pinta-alan muut. ha+ Kerrosalan muut.k-m 2 + Maan.til. yht. 0, ,2 0 0, maanal. tilat 0, ,0 ma 0,0 mav 0,0 ma-lpy 0,0 ma-lt 0,0 0,0

5 LIITE 1 Asemakaavoituksen seuranta Asemakaavan tietojen täyttölomake 4/4 Asemakaavan tunnistetiedot Asemakaavan nimi Kunta Kuntanumero Hyväksymispvm Alueell. ympäristök. 0 Täyttämispvm KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 0 0 RAUMA Ayk:n kaavatunnus Kunnan kaavatunnus Rakennussuojelu Suojeltujen rakennusten Suojeltujen rakennusten muutos lkm kerrosala k-m 2 lkm+ kerrosala k-m 2 + Suoj.rak. yht suojellut rak. asemakaava muu

6 RAUMAN KAUPUNKI LIITE 2 KAAVOITUS 01 1/ KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS AK OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa ja sisältää Valtakadun, Nortamonkadun, Karjalankadun, Luoteisväylän, Tehtaankadun ja Välikadun rajaamat kortteli- ja katualueet. Kaupallisia palveluita alueella tarjoaa Tarvontorin liikekeskus, Sokoksen tavaratalo ja Hesburger ravintola. Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1963 rakennettu arkkitehti Yrjö Mykkäsen suunnittelema linja-autoasema ja aseman laiturialue. Tehtaankadun päässä sijaitsee Rauman yrittäjäpatsas (1986, Toivo Kultti) Rauman Ganal virtaa suunnittelualueella Nortamonkadun ja Tarvontorin välissä Lisäksi alueella on katuja sekä mm. linja-autoasemaa ja kauppoja palvelevia pysäköinti kenttiä Kaava-alueella on sijainnut arkkitehti Wivi Lönnin vuonna 1912 suunnittelema yhteislyseo. Jugend tyylinen rakennus purettiin vuonna Alue on pääosin kaupungin omistuksessa, Muita maanomistajia ovat Kiinteistö Oy Tarvontori ja Kiinteistö Oy Rauman ostoskeskus. Suunnittelualue Aloite ja asemakaavaprosessin uudelleen aloitus Asemakaava sisältyy Rauman kaupungin vuoden 2004 kaavoitusohjelmaan. Saatujen mielipiteiden ja lausuntojen johdosta suunnittelun tavoitteet ovat tarkentuneet ja täydentyneet merkittävästi. Kaavaprosessi on päätetty aloittaa alusta. Asemakaavatyön aikana saatu palaute on nyt uudelleen käynnistyvän kaavatyön pohjaaineistona. Sopimukset Skanska Oy on tehnyt Rauman kaupungin kanssa kaava-aluetta koskevan suunnitteluvaraussopimuksen ja sopimuksen asemakaavan muutoksen käynnistämisestä. Myöhemmin laaditaan maankäyttösopimus. Kaavatilanne Ympäristöministeriön vahvistaman Satakunnan maakuntakaavan mukaan suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta. Alueella on voimassa hyväksytty Rauman keskustan osayleiskaava. Siinä suunnittelualue on niin ikään keskustatoimintojen aluetta. Suunnittelualueella on voimassa seuraavat asemakaavat: vahvistettu asemakaava AK-290, vahvistettu AK-156, vahvistettu AK-165. Kaavan tavoitteet Tarvontorin ja siihen liittyvän uuden kauppakeskuksen suunnittelu vireilläolevan yleiskaavan mitoitustavoitteiden puitteissa Linja-autoaseman toimintojen uudelleenjärjestely tiiviimmäksi kokonaisuudeksi Kaupunkimaisen asuinkerrostalokorttelin suunnittelu Selvittää hotellin tai/ja toimistokerrostalon sijoittumismahdollisuus alueelle Huomioida suunnittelualueen sijainti Vanhan Rauman suojavyöhykkeellä Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoisen suunnitteluratkaisun löytäminen ja rakennusten sovittaminen rakennettuun ympäristöönsä mm. julkisivuilmeeltään ja mittakaavaltaan Jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen sekä keskustamaisen ajoneuvoliikenteen kehittäminen

7 RAUMAN KAUPUNKI LIITE 2 KAAVOITUS 01 2/ Kaavoitustyön keskeiset kysymykset ja ongelmat Huomioida suunnittelualueen sijainti maailmanperintöalueen suojavyöhykkeellä Riittävien pysäköintitilojen rakentuminen kaupunkikuvallisesti huomaamattomalla tavalla Alueen nykyisten ja tulevien toimijoiden kehitystavoitteiden huomiointi Vaiheittaisen toteutuksen mahdollistaminen Tarpeen vaatiessa suunnittelualue voidaan jakaa useammaksi vaiheittain laadittavaksi asemakaava-alueeksi. Selvittää ja huomioida kaavahankkeen kaupalliset vaikutukset Vanhan Rauman maailmanperintöalueeseen Selvitykset Tehdyt selvitykset: Pohjatutkimus ja rakennettavuusselvitys; Ramboll Kaava-alueella sijaitsevien rakennusten rakennusinventoinnit; Satakunnan Museo Yleiskaavan kaupallinen selvitys ja Vanhan Rauman osayleiskaavan kaupallinen selvitys; Tuomas Santasalo Ky Liikenteellinen selvitys; Sito Lisäselvitystarpeet: Meluselvitys Havainnekuvat, jotka osoittavat uudisrakentamisen suhteutettuna Vanhan Rauman maailmanperintöalueeseen Vaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi tehdään asemakaavan laatimisen yhteydessä. Vaikutusten arviointi kirjataan asemakaavaselostukseen tai erillisenä liitteenä. Suunnitelmasta arvioidaan seuraavat vaikutukset: Yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen Kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset maailmanperintöalueeseen näkemyksiä, mielipiteitä ja kommentteja ja toisaalta välittää tietoa suunnittelun edistymisestä edustamilleen tahoille. Ryhmän kokoonpanoa voidaan tarkistaa ja täydentää tarpeen vaatiessa. Halukkuudesta osallistua osallisryhmätyöskentelyyn voi ilmoittaa kaavoitusosastolle. Osallisryhmä kokoontuu kaavoitusprosessin aikana oleellisissa vaiheissa tarpeen mukaan. Rakennemalliluonnokset Yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa nähtäville asetetaan kolme rakennemalliluonnosta. Nollavaihtoehto kuvaa nykyisen asemakaavan mukaista tilannetta. Vaihtoehtosuunnitelmat 1 ja 2 kuvaavat alueen vaihtoehtoisia kehitysnäkymiä. Rakennemallivaihtoehtojen tavoitteena on herättää periaatekeskustelua keskustan tulevasta kehityksestä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään, kun uutta kaavaa tai kaavamuutosta aletaan suunnitella. Sillä kerrotaan kaupunkilaisille, mitä aluetta työ koskee, miten työhön voi vaikuttaa, mikä on kaavatyön aikataulu, miksi kaava tehdään ja miten kaavan vaikutuksia selvitetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Toivomukset suunnitelmaan tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löytyvät tästä lehtisestä). Toivomukset on selkeintä esittää kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä varhaisemmassa vaiheessa esitykset tehdään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon. Jos osallisella ja kaavoittajalla on jyrkästi toisistaan poikkeavat näkemykset esitetyn osallistumisen riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen ja esittää neuvottelun järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ympäristökeskus arvioi suunnitelman riittävyyttä ja järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tarpeelliseksi näkee. Lisätietoja: Rauman kaupunki Kanalinranta 3 Kaavoitusosasto Rauma Kaavoitusjohtajan sijainen Kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi Jouni Mäkinen puh. (02) puh. (02) Kaavoitusavustaja Enni Malinen puh. (02) Suunnittelu- ja osallisryhmät Hankkeen suunnitteluryhmään kuuluvat kaupungin eri toimialojen edustajat tarpeen mukaan kutsuttuina, rakennusliikkeen edustajat ja kaavahankkeen suunnittelijat. Kaavan laatimista varten on perustettu osallisryhmä. Ryhmä koostuu alueen asukkaiden, kiinteistönomistajien, yrittäjien, yhdistysten ja muiden sidosryhmien edustajista. Osallisryhmän jäsenten tehtävänä on esittää sidosryhmänsä Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto Jari Laihonen, puheenjohtaja Åke Vastavirta, varapuheenjohtaja Helena Ollila, jäsen Jyrki Santala, jäsen Sirpa Viitanen, jäsen Tomi Suvanto, apulaiskaupunginjohtaja, esittelijä Kari Koski, kaupunginjohtaja Mervi Tammi, kaavoitusjohtajan sijainen Mikajuhani Numminen, sihteeri

8 LIITE 2 RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 01 3/ KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS AK Aikataulu Talvi 2014 Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy 2014 Vaiheet Aloitus Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä Hyväksyminen kaupunginvaltuustossa Tiedottaminen osallisille Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Kaavoituskatsaus, Kuulutus Kuulutus Kuulutus Alueen maanomistajat ja toimijat - Kiinteistö Oy Tarvontori - Kiinteistö Oy Rauman ostoskeskus / Osuuskauppa Keula - Kiinteistö Oy Rauman Burger / Burger-In Oy - Rauman linja-autoasema kiinteistö Oy Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajat ja taloyhtiöt Tekninen virasto / teknisen toimen johtaja, kaupungingeodeetti, talotoimen päällikkö, kunnallistekniikan päällikkö, liikenneinsinööri, viheraluepäällikkö Ympäristövirasto / ympäristötoimen johtaja, rakennustarkastaja, ympäristönsuojelupäällikkö Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Sosiaalitoimen johtaja Elinkeino- ja suunnittelupalvelut Terveysvalvonta OAS tiedoksi Osallisryhmäkokous OAS tiedoksi Osallisryhmäkokous OAS tiedoksi ja kommentteja varten Kirje Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Kommenttipyyntö Kuulutus Kuulutus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus

9 LIITE 2 RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 01 4/ Aikataulu Talvi 2014 Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy 2014 Vaiheet Tiedottaminen osallisille Varsinais-Suomen ELY Satakuntaliitto Museovirasto Satakunnan Museo Rauman Energia Oy Lännen DNA Oy Rauman City Kauppiaat Oy Matkahuolto Ab Rauman kauppakamari Aloitus Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä Hyväksyminen kaupunginvaltuustossa OAS tiedoksi Lausunto Tiedoksi OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi OAS tiedoksi Kirje Kuulutus Kuulutus Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus, Lehdistötilaisuus Kuulutus Kuulutus Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta Ehdotuksia kaavaa varten Kirjallinen mielipide luonnoksesta Kirjallinen muistutus ehdotuksesta OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

10 Kanalin Länsiranta AK Kooste aloitusvaiheen mielipiteistä LIITE 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä sen liitteenä olleet kolme rakenneluonnosvaihtoehtoa olivat nähtävillä Nähtävillä olon aikana esitettiin kuusi kirjallista mielipidettä ja nähtävillä olon jälkeen kaksi, joista tässä on esitetty pääkohdat aihealuittain jaoteltuina sekä kaavoittajan kommentti. Vaihtoehdot Nollavaihtoehto on paras Vaihtoehto 2 on paras Vaihtoehto 1 tulisi kelvottomana poistaa kokonaan Tulisi esittää kehitysvaihtoehto, jossa Tehtaankatua ei katkaista kauppakeskuksella Ajoneuvoliikenne Tehtaankadun ja Luoteisväylä risteyksen turvallisuus huolestuttaa Tehtaankatua ei saa katkaista kauppakeskuksella Kotolankadusta tulee liikenteellinen sumppu Tehtaankadun ja Luoteisväylän risteyksestä tulee sumppu (ve 2) Ajurinkadulta liittyminen Tehtaankadulle vaikeutuu (ve 2) Kevytliikenne Suoraa kevyenliikenteen yhteyttä Tehtaankadulta Tallikedonkadulle ei saa katkaista Kevyenliikenteen sujuvuus ja turvallisuus tulee huomioida Pipanpolku tulisi laajentaa viheralueeksi Pysäköinti Autopaikat tulisi rakentaa ainakin osittain maan alle Pysäköintitalot ja -tasot eivät ole raumalainen ratkaisu Linja-autoasema Linja-autoasema tarvitsee avaruutta ympärilleen toimiakseen Nykyinen linja-autoasema tulisi korvata uudella Kauko- ja lähiliikenne tulisi saada samaan paikkaan Kunnolliset saattoliikennepaikat puuttuvat (ve 2) Kauppakeskus Vaihtoehdot eivät ota huomioon esitettyjä mielipiteitä kauppakeskuksen liiallisesta muurimaisuudesta Kauppakeskukseen tarvitaan myös elintarvikeliike Kauppakeskukseen Rauma-info Asuinrakennukset Talojen korkeuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota Talojen korkeudet eivät saisi ylittää nykyisiä Asuinkortteli on liian tiivis (ve 2) Muuta Osallisryhmästä puuttuu Vanhan Rauman edustus Suunnittelussa on tärkeintä huomioida sijainti historiallisessa kaupungissa

11 Kanalin Länsiranta AK Kooste aloitusvaiheen mielipiteistä LIITE 3 Kaavoittaja: Mielipiteet annetaan tiedoksi kaavoitusjaostolle. Osallisryhmän toimintaan osallistuminen edellyttää halukkaiden omaa ilmoittautumista. Mahdollisuudesta osallistua toimintaan on ilmoitettu julkisella kuulutuksella. Vanhan Rauman yhdistys ja city-kauppiaat ovat mukana osallisryhmässä.

12 LIITE 5

13 LIITE 5 As Oy Rauman Ajurinkatu Länsi-Suomen OP-Isännöinti Nortamonkatu RAUMA MIELIPIDE KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVA LUONNOKSISTA Taloyhtiön mielestä kaavaluonnoksista ykkösvaihtoehtona on kaava nro 2A. Tässä vaihtoehdossa kulkureittimme eli Ajurinkatu ja vanha linja-autoasema säilyvät nykyisillä paikoillaan. Kaavaluonnos 2A säilyttää eniten avaruutta ja väljyyttä esitetyistä vaihtoehdoista. Uusi kauppakeskus on laajennusosaltaan suunniteltu nelikerroksiseksi, joista kaksi ylintä kerrosta on varattu pysäköintiin. vanha osa säilyisi kolmikerroksisena ja ylin kerros olisi varattu pysäköintiin. Esittäisimme, että uusi osa suunniteltaisiin maanpäälliseltä osaltaan myös kolmikerroksiseksi ja toinen pysäköintikerroksista rakennettaisiin maan alle. Kaavaehdotuksista 2B ja 2C poistavat nykyisen ajurinkadun ja uusi sisääntuloväylä autokatoksellemme vaikeutuu. Näistä vaihtoehdoista 2C on parempi, mutta siinä on huomioitava, että palo- ja jäteautot pystyvät kääntymään Ajurinkatu 3:n pihalle nykyisestä portista. Taloyhtiömme ympärille rakennettavat talot eivät saa olla korkeampia kuin meidän. Taloyhtiömme korkeus kattohuoneisto. Rauma As Oy Rauman Ajurinkatu 3 hallitus Toiminimi: Länsi-Suomen OP-Isännöinti ja Taloushallinto Oy Puhelin: Osoite: Nortamonkatu 18, Rauma Fax: Kotipaikka: Rauma Sähköposti: Y-tunnus: Internet: Pankki: LSOP FI

14 LIITE 5

15 LIITE 5

16 LIITE 5

17 LIITE 5

18 LIITE 5

19 LIITE 5

20 LIITE 5

21 LIITE 5

22 LIITE 5

23 LIITE 5

24 LIITE 5

25 LIITE 5

26 LIITE 5

27 LIITE 5

28 LIITE 5

29 LIITE 5

30 LIITE 5

31 1 LIITE (1) TEKNI N EN Vl RASTO. kaavoitus Kanalinranta Rauma LAUSUNTO Asemakaavamuutos (AK ) Kanalin ldnsiranta. DNA Oy:lld on kyseiselld kaavamuutosalueella tietoliikenteen runkoverkon kaapeleita, putkikanava ja kaivoja kaupungintalon suunnasta Kanalinrantaa pitkin Nortamonkadulle ja Tallikedonkadulle. Jos nditd kaapeleita ja putkitusta joudutaan siirtdmddn kaavamuutoksesta johtuen niin niille tulee osoittaa korvaava reitti. My6s kaapelien siirtdmisistd aiheutuvat kustannukset tulee selvittdd Dna Oy:n kanssa. DNA Palvelut, Lounais-Suomi.. P.uhelin (02) Y-tunnus kotipaikka Vantaa. Kalliokatu 1 0, PL 76, RAUMA. Telekatu 1 PL 60, RAISIO Kurienmdenkatu 3, TURKU. Satakunnantie 1, PL7,29251 NAKKILA

32 LIITE 6 -.-'\- S1*r Js:5j-:i':r:jf: lt ti_ ii.!+' ti li' li li,,' ;li _l.--ri I ( I J rl I li* r"*-*i'*, a uv.0n nimi xccble kuvcr. di

33 RAUMAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Sivu 1(3) LIITE 6 32 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Kanalin Länsirannan asemakaavamuutoksen (ak ) luonnosvaihtoehdoista KUVALA Vs. kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Risto Kupari : Rauman kaupungin kaavoitus pyytää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoa Kanalin Länsirannan asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehdoista (AK ) mennessä. Asemakaavamuutoksen tavoitteena ovat Tarvontorin ja siihen liittyvän uuden kauppakeskuksen suunnittelu, linja-autoaseman toimintojen uudelleen järjestely, kaupunkimaisen asuinkerrostalokorttelin suunnittelu, sekä hotellin ja/tai toimistokerrostalon alueelle sijoittumismahdollisuuden selvittäminen. Asemakaavamuutoksessa on huomioitava alueen sijainti Vanhan Rauman suojavyöhykkeellä, kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoisen suunnitteluratkaisun löytäminen ja rakennusten sovittaminen rakennettuun ympäristöönsä mm. julkisivuilmeeltään ja mittakaavaltaan, jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen sekä keskustamaisen ajoneuvoliikenteen kehittäminen. Asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty useita eri selvityksiä, mm. pohjatutkimus ja rakennettavuusselvitys, kaava-alueella sijaitsevien rakennusten rakennusinventointi, yleiskaavan kaupallinen selvitys ja Vanhan Rauman osayleiskaavan kaupallinen selvitys, sekä liikenteellinen selvitys. Lisäselvitystarpeina on todettu olevan meluselvityksen sekä havainnekuvien toteuttaminen. Havainnekuvilla pyritään selvittämään uudisrakentamisen suhdetta Vanhaan Raumaan. Asemakaavan laatimisen yhteydessä tullaan toteuttamaan ympäristövaikutusten arviointi, jossa arvioidaan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen, kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön, ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, sekä vaikutukset maailmanperintöalueeseen. Satakunnan museo on laatinut asemakaavamuutosalueella olevista rakennuksista inventointiraportin. Raportin mukaan suunnittelualueella sijaitseva linja-autoasema on liikennehistoriallisesti, rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti sekä säilyneisyyden kannalta arvokas. Muista alueella sijaitsevista rakennuksista, Tarvontorista ja Sokoksen tavaratalosta inventointiraportissa todetaan, etteivät ne sisällä erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja, joita pitäisi kaavallisesti suojella. Satakunnan maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeeksi. Tällaista aluetta koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta, sekä turvaamalla viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä joukkoliikenteen ja kevytlii- Otteen oikeaksi todistaa:

34 RAUMAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Sivu 2(3) LIITE 6 kenteen edellytyksiä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on maakuntakaavan mukaan myös otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien luonnon-, maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen myös eheyttävän suunnittelun yhteydessä. Osa suunnittelualueen itäreunasta rajautuu maakuntakaavassa osoitettuun Vanhan Rauman valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ja Unescon maailmanperintökohteeseen. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi osoitetut ovat Tehtaankadun alue, kaupungintalo (ent. WPK:n talo), Poselli ja Wännin päiväkoti. Asemakaavasuunnittelussa on mukana kolme eri perusvaihtoehtoa, VE0, VE1 ja VE2, joista viimeinen sisältää edelleen kolme erilaista variaatiota. Vaihtoehto VE0 vastaa alueella voimassa olevien asemakaavojen mahdollistamaa rakentumista. Vaihtoehdossa VE1 kauppakeskus laajenee katolle ja pohjoisen suuntaa. Samassa vaihtoehdossa myös linjaautoasema on esitetty toteutettavaksi kauppakeskuksen yhteyteen, Nortamonkadun varrelle. Vaihtoehdossa VE2 on keskeistä Pipanpolun kevyenliikenteen reitin linjauksen säilyttäminen, sekä henkilöliikenneterminaalin toimintojen sijoittuminen nykyisen linja-autoaseman alueelle. Vaihtoehdon VE2 variaatiossa A mahdollistetaan nykyisen linja-autoaseman säilyminen, variaatiossa B nykyinen linja-autoasema korvataan uudisrakennuksella ja variaatiossa C linja-autoasema siirrettäisiin kauppakeskuksen yhteyteen, Tehtaankadun ja uuden Kotolankadun kulmaukseen. Vaihtoehdossa VE0 katujärjestelyt säilyvät entisellään. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 (sen kaikissa variaatioissa) Tallikedonkadun ja Tehtaankadun välinen liikenne katkaistaan nykymuodossa ja liikenne ohjataan Nortamonkadun ja Tehtaankadun yhdistävälle uudelle Kotolankadulle. Asemakaavasuunnittelulla, sen eri vaihtoehdoilla, ei ole merkittävää vaikutusta maailmanperintökohteeseen. Suunnitellulla kaava-alueella ei ole suojeltuja rakennuksia. Arvokkaaksi luokitellun linja-autoaseman säilyttäminen sisältyy osaan kaavasuunnitelmista. Kaavasuunnitelmat mahdollistavat riittävien kevyenliikenteenväylien rakentumisen. Kanalin länsirannan asemakaavamuutosehdotukseen voi tutustua ennen kokousta kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksessa tai Rauman kaupungin nettisivuilta Ehdotus: Päätös: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa lausuntonaan, että suunnittelun yhteydessä on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota kaavan vaikutuksiin suhteessa Vanhaan Raumaan. Uudisrakentamisalueen ja Vanhan Rauman yhtymäkohdan suunnitteluun on kiinnitettävä erityishuomiota. Uudisrakentamisen tulee olla Unescon maailmanperintöalueen suojavyöhykkeelle sopivaa. Myös liikkuminen erityisesti jalan tai kevyenliikenteen väyliä pitkin uuden suunnittelualueen ja Vanhan Rauman välillä tulee olla toimivaa. Hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta toteaa lausuntonaan, että kaavasuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, että suunnittelualueelle on mahdollista toteuttaa julkisen kokoontumisen tiloja, kuten nuorisotiloja. Otteen oikeaksi todistaa:

35 RAUMAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Sivu 3(3) LIITE 6 Lisätietojen antaja: Vs. kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Risto Kupari Puh. (02) Faksi (02) Otteen oikeaksi todistaa:

36 LIITE 6 Rauman kaupunki kaupunginhallitus PL RAUMA KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS AK Kiitämme mahdollisuudesta esittää mielipiteemme Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosluonnoksesta. Muutosalueella sijaitsee Rauman linjaautoasema ja asemakaavan muutoksella ja uudella rakentamisella tulee olemaan suuret vaikutukset linja-autoaseman ja Matkahuollon toimintaan. Asemakaavan muutosluonnoksessa VE1, VE2a ja VE2c nykyinen linjaautoasemarakennus esitetään purettavaksi. Siihen ei Matkahuollolla ole huomauttamista, kunhan uudessa asemakaavassa osoitetaan riittävät ja toimivat alueet ja tilat linja-autoasemalle. Mikäli päädytään asemarakennuksen sijoittamiseen entiselle paikalleen, tulisi rakennuksen peruskorjauksen sijaan kuitenkin mielestämme rakentaa kokonaan uusi rakennus. Esitetyistä asemakaavaluonnoksista vaihtoehto VE2c täyttää mielestämme parhaiten odotuksemme uudesta toimivasta linja-autoasemasta. Sen etuna muihin vaihtoehtoihin näemme olevan selkeän liikennealueen muodon sekä rahdinkäsittelyalueen sijoittuminen kauppakeskusrakennukseen mutta kuitenkin selkeästi erilleen muusta kaupallisesta toiminnasta. Rakennukseen on suunniteltu arkadi, jonka vapaan korkeuden tulisi olla vähintään 4,5 metriä. Tämä ratkaisu tekee käyttäjien asioimisesta linja-autoissa merkittävästi viihtyisämpää kuin nykyisellä avoimella kentällä. Uuden asemakaavan ja luonnosten mukainen rakentaminen edellyttää väliaikaisia muutoksia nykyisen linja-autoasemalle ja liikennealueelle. Jotta haitat toiminnalle olivat mahdollisimman pieniä, esitämme että väistötilat ja toiminta suunniteltaisiin rinnan asemakaavasuunnittelun kanssa. OY MATKAHUOLTO AB Hannu Tukonen kiinteistöpäällikkö

37 LIITE 6

38 LIITE 6 Rauman kauppakamarin kaupan valiokunta: Lausunto Kanaalin Länsirannan asemakaavamuutos (AK ) Rauman kauppakamarin kaupan valiokunta pitää suunnitteilla olevaa keskustan kauppakeskushanketta erittäin tärkeänä Rauman lähitulevaisuuden hankkeena kaupan kilpailussa. Rauma tarvitsee jatkuvasti lisää vetovoimatekijöitä pysyäkseen houkuttelevana työ-, asumis- ja asiointikaupunkina. Raumalla on selkeä valintatilanne, haluaako kehittyä kasvavaksi ja kehittyväksi kaupungiksi vai pitäytyä entisessä. Kauppakamarin kaupan valiokunnan jäsenistö koostuu kaupan ja majoitusalan keskeisistä yrityksistä eri kaupan, ravitsemus ja majoitustoiminnan aloilta ja myös Vanhan Rauman yrittäjät ovat hyvin edustettuna. Kauppakamari edustaa laajemminkin kattavasti Rauman seudun yrityselämää ja tästä syystä on hyvä todeta, että kaupan kehittäminen on osaa laajempaa Rauman elinkeinoelämän kehittämistä. Tästä syystä kaupan investointi liittyy kiinteästi koko elinkeinoelämän kehittämiseen. Raumalla ei tällä hetkellä ole tarjolla riittävän kokoisia ja toimivia ratkaisuja kaupan uusien liiketoimintakonseptien toteutukseen, sillä vaatimukset myymälöiden sijainnista ja neliöiden tehokkuudesta ovat korkeita. Tällaisia nykyajan edellytyksiä ei Raumalla voida tarjota. Raumalle suunnitteilla oleva keskustan kauppakeskus ei ole kooltaan mitenkään poikkeuksellinen, vaikka se toisi kerralla lisää uusia kaupan neliöitä melkoisesti. Neliömäärää ja sen vaikutuksia on syytä arvioida joka kannalta ja myös kriittisesti. Varmasti tämä tuo omat ongelmansa kaupan rakenteeseen ja sopeutukseen. Tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa vähittäiskaupan myynti kasvaa nimenomaan kauppakeskuksissa. Lisäksi verkkokauppa kasvaa jatkuvasti ja kasvattaa osuuttaan koko ajan. Verkkokaupan merkitystä ei ole mitään syytä aliarvioida, mutta se kuitenkin vaikuttaa eri tavoin eri tuoteryhmien myyntiin. Uudisrakentaminen on alueella omaleimaista ja siksi hyvin tärkeää olisi, että rakennukset sopeutuisivat upealle paikalle kanaalin rantaan ja Vanhan Rauman kupeeseen kokonaisvaltaisemmin ja entisestään sen imagoa parantaen. Kauppakeskuksen suunnittelussa tulee huomioida eritystarpeet, joita keskelle kaupunkia rakentaminen aiheuttaa. Sijainnin puolesta kauppakeskus yhdistyy erittäin hyvin Vanhaan Raumaan. Toimiakseen liikekeskuksen tulee olla rakenteiltaan yhtenäinen, mutta sisäänpäin menevä malli keventää näkymää Vanhaan Raumaan päin. Kauppakamarin kannattaman vaihtoehto 2 C :n kauppakeskuksen koko voi hieman täsmentyä kaavoituksen edistyessä. Uuden kauppakeskuksen merkitys ja vaikutus Kauppakeskuksella olisi varmasti vaikutuksia kaupan rakenteeseen Raumalla, mutta suojautumalla ei myöskään luoda kehitystä. Vanhan Rauman kaupan tilannetta tulee joka tapauksessa tukea järjestämällä RAUMAN KAUPPAKAMARI Valtakatu RAUMA p. (02) f. (02)

39 LIITE 6 hyvät kulkuyhteydet ottamalla huomioon myös joustavat kävely/pyöräily -yhteydet kanaalin yli uuteen kauppakeskukseen ja kehittämällä Vanhan Rauman ympärillä ja sisällä olevaa pysäköintimahdollisuuksia. Suhdannetilanne kaupan kannalta on tällä hetkellä vaikea eikä kauppa juuri kasva, mutta varmasti erikoiskaupan ostovoima tulee kasvamaan taantuman jälkeenkin. Rauma ei voi olla tästä kehityksestä pois. Rauman elinkeinoelämän kasvu on ollut taantuman ja STX:n telakan nykymuotoisen sulkemisen jälkeen osin pysähdyksissä, mutta tällä hetkellä on vireillä useita suuria investointihankkeita, jotka monipuolistavat ja kehittävät alueen elinkeinoelämää. Erikoiskaupan tarvitsemat lisäneliöt ovat Santasalon raportin mukaan reilusti yli m 2 jo 2010 luvulla ja saman verran 2020-luvulla. Raumalta on jatkuvasti puuttunut isommalle liiketoiminnalle sopivia tiloja ja tähän tarpeeseen ei juuri ole vaihtoehtoja. Nykyiset kaupan toimijat lisäävät jatkuvasti omaa tuotevalikoimaansa, mikä kasvattaa niin ikään tilantarvetta. Tätä arviota ollaan paraikaa täydentämässä ja on erittäin tärkeää perustaa päätös nykytiedon varaan. Pitää myös nähdä, että myös käytöstä poistuvia kaupan neliöitä (Tarvontori, Hesburger, SOKOS) on jo yli Lisäksi kaupungissa syntyy jatkuvasti kaupan tilaa, joka ei enää tyydytä nykyajan vaatimuksia. Lähikaupunkien Porin ja Turun jo toteutuneet tai toteumassa olevat hankkeet ovat suhteellisestikin kertaluokkaa suurempia. Porin Puuvillahanke esim. tuo jo yksinään uutta neliötä. TNS Gallupin vuoden 2011 vaikutusalueselvitysten mukaan Rauman vähittäiskaupan ostovoimaa valuu riippuen tuoteryhmästä jatkuvasi ulos. Vähittäiskaupan myynti per henkilö ei ole valtakunnan keskitasoakaan ja selkeästi alle Porin ja Huittisten tason. Tähän tilanteeseen tarvitaan parannusta, sillä kasvava tarjonta lisää myyntiä ja luo työpaikkoja. Asumisesta Kerrostaloasuminen on kaavaehdotuksessa laadittu melko tiiviiksi, mutta kaupan valiokunnan mukaan myös Raumalle pitää luoda kaupunkimaista asumismiljöötä. Keskustarakentaminen parantaa myös kaupan edellytyksiä menestyä keskustassa. Jo nyt seitsemän kerroksiset asuinrakennukset ovat kaava-alueen välittömässä läheisyydessä ja tulevat korkeat rakennukset olisivat hyvin sovitettavissa tähän kokonaisuuteen. Kaavavaihtoehdot Kauppakamari kannatta 2c vaihtoehtoa, jossa linja-autoasema on yhdistetty kauppakeskukseen. Tämä turvaa parhaiten linja-autojen kaukoliikenteen saavutettavuuden ja samalla liikennöinti on vaihtoehdoista joustavinta. Nortamonkadun pään liikennejärjestelyt vaativat joka tapauksessa uudelleen suunnittelua. Matkahuollon tilat olisivat kauppakeskuksen päässä. Samassa yhteydessä liikekeskuksen tiloja voidaan hieman täsmentää kaavoituksen edistyessä. RAUMAN KAUPPAKAMARI/KAUPAN VALIOKUNTA RAUMAN KAUPPAKAMARI Valtakatu RAUMA p. (02) f. (02)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos 1 (6) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tampere / J.Mäkelä 3.4.2007 TÄMÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ 13.4.-4.5.2007 Yhdyskuntalautakunnan kuulutuksella 12.4.2007 Asemakaavan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA 27.1.2014, tarkistettu 31.3.2014 KUNTA Kokemäki 271 Kylä Tulkkila 455 Korttelit 123 ja 127

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201 ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002 KILONPUISTO IA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVA KILONPUISTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot