Järviseudun kehittämisohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013"

Transkriptio

1 Järviseudun kehittämisohjelma

2 2 Sisällysluettelo 1. Järviseudun nykytilan kuvaus Alue Väestö Yritys- ja elinkeinorakenne sekä talous Työllisyys Koulutus ja vapaa-aika Alueen nykytilanteen analyysi Visio Järviseudusta vuonna Kehittämisstrategia Luonnon ja raaka-ainevarojen hyödyntäminen Yritystoiminnan edistäminen Osaamisen vahvistaminen Asuinympäristön ja viihtyvyyden kehittäminen Väestökehityksen kääntäminen positiiviseksi Aluetalouden vahvistaminen ja omaehtoisen toiminnan lisääminen Kuntapalveluiden järjestäminen Elinkeinojen kehittämissuunnitelma Alkutuotanto Jalostus Palvelut Matkailu Muut yksityiset palvelut...35

3 3 1. Järviseudun nykytilan kuvaus 1.1. Alue Järviseudun seutukunta koostuu Alajärven kaupungista sekä Evijärven, Kortesjärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnista. Seutukunta sijaitsee Etelä- Pohjanmaan maakunnan koillisosassa, noin 80 km:n etäisyydellä maakuntakeskuksesta Seinäjoesta. Järviseudulle saavuttaessa maakunnalle luonteen omainen tasainen lakeusmaisema alkaa kumpuilemaan ja kohoamaan saavuttaessa Suomenselkää kohti. Leimallista alueelle ovat Ähtävänjoen vesistöön liittyvät järvet ja joet. Vesistö jakaantuu (osittain tai kokonaan) kahdeksan kunnan alueelle ja vesistö on mm. tunnettu järvistään, jokihelmisimpukoistaan, purotaimenistaan, Lappajärven erikoisesta syntyhistoriasta sekä Kurejokilaakson kauniista kulttuurimaisemista. Seudun erityispiirteisiin kuuluvat runsas järvisyys sekä suistoalueen maannousu. Seutukunta on liikenteellisesti maantieliikenteen varassa. Seutukunnan läpi kulkevat kantatie 63 Seinäjoelta Ylivieskaan (Ouluun), kantatie 68 Virroilta Pietarsaareen sekä vt. 16 (Ylistaro-Kyyjärvi), joka on osana Atlantilta Karjalaan johtavaa Sinistä tietä. Tieyhteydet ovat aivan viime vuosina parantuneet huomattavasti etenkin alueen pohjoisosassa. Samalla myös liikennevirrat ovat huomattavasti kasvaneet mm. kantatie 63:lla. Rautatie ohittaa alueen länsipuolelta, jolloin lähimmät asemat ovat Lapua, Kauhava ja Pedersöre. Lähimmät henkilöliikennelentokentät ovat joko Seinäjoella tai Kruunupyyssä. Seutukunnan kuntien pinta-alat ovat seuraavat: Alajärvi 768,9 km 2 (vesi 30,2), Evijärvi 391 km 2 (36,2), Kortesjärvi 336,1 km 2 (8,3), Lappajärvi 523,2 km 2 (139,3) ja Vimpeli 328,8 km 2 (41,5), yhteensä 2.603,5 km 2. Etäisyydet kuntakeskusten välillä ovat suhteellisen lyhyitä, keskimäärin noin 20 km Väestö Järviseudun seutukunta kärsii maaseutumaisten seutujen tapaan väestökadosta. Seutukunnan asukasmäärä on vähentynyt vuoden 1995 lopusta vuoden 2006 loppuun 11,6 % eli henkeä. Vuodesta 1990 laskettuna asukasmäärä on vähentynyt vuoden 2006 loppuun henkeä eli 12,3 %: Järviseudun väestön väheneminen on ollut suurinta Etelä-Pohjanmaan maakunnan seutukunnista ja koko valtakunnassa vuonna 2005 seutukunnista yhdenneksitoista suurinta (seutukuntia 77 kpl).

4 4 Väestön muutos-% E-P:lla ,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00-4,00-6,00-8,00-10,00-12,00 Härmänmaa Järviseutu Kuusiokunnat Etel. seinänaapurit Seinäjoen seutuk. Suupohja Tarkasteltaessa sekä kunnittaisia että seutukunnittaisia tilastoja, voidaan todeta, että väheneminen on vuosittain varsin epätasaista johtuen todennäköisesti pienten yksiköiden satunnaisvaihtelusta. Alajärvi Evijärvi Kortesjärvi Lappajärvi Vimpeli Seutukunta Vuoden 2000 jälkeen on kaikkien Järviseudun kuntien asukasluku pudonnut jonkinlaisen portaan alapuolelle kuten Alajärvi alle as, Evijärvi alle as, Kortesjärvi alle as, Lappajärvi alle as ja Vimpeli alle as. Suhteellisesti suurinta väestön väheneminen on ollut Lappajärvellä; yli 17,6 % vuodesta 1995 vuoteen Kortesjärven vähennys on ollut n. 14,5 %. Alajärven tilanne on paras: vähennys vain noin 8,2 %.

5 5 Väestön muutos-% Järviseudulla e 5,00 0,00-5,00-10,00-15,00-20,00-25,00 Alajärvi Evijärvi Kortesjärvi Lappajärvi Vimpeli Väestön väheneminen johtuu sekä muuttoliikkeestä että syntyneiden vähemmyydestä kuolleisiin verrattuna. Muuttotaseemme oli vuonna 2005 seutukunnista yhdenneksitoista huonoin muuttotaseen ollessa noin -7,5 promillea väestöstä eli 160 henkeä. Koska useimmat poismuuttajat ovat nuoria, kuntien ikärakenne huononee ja kerrannaisvaikutuksena syntyvyys laskee edelleen kiihtyvällä vauhdilla. Väestörakenne Vuonna 2000 väestön rakenne kääntyi huonompaan suuntaan: yli 65- vuotiaiden osuus on suurempi kuin alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä. Valtakunnan tasoon verrattuna seutukunnan väestörakenne alkaa olla huolestuttava: yli 65-vuotaita on 20,6 % (valtakunta 16) ja alle 15-vuotiaita 18 % (valtakunta 17,5). Kunnittain tilanne vaihtelee huomattavasti; Alajärvellä suhde alle 15-vuotiaat/yli 65-vuotiaat oli ,8/18,5 % ja Lappajärvellä 14,4/24,3 %. Muiden kuntien sijoittuessa tälle välille kuitenkin siten, että ainoastaan Alajärvellä alle 15-vuotiaita on enemmän kuin yli 65-vuotiaita.

6 Järviseudun väestökehitys ikäryhmittäin Työttömyyden alenemisen myötä taloudellinen huoltosuhde (=työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät yhtä työllistä kohti) Etelä-Pohjanmaan seutukunnan kunnissa on parantanut huomattavasti vuodesta 1995, jolloin se oli seutukunnassa keskimäärin 2,16 kun se vuoden 2004 tiedon mukaan on 1,66. Järviseudun huoltosuhde on kuitenkin huonoin Etelä-Pohjanmaan seutukunnista ja valtakunnallisella tasolla 17. huonoin. Kunnittain huoltosuhde vaihtelee Alajärven 1,78:sta Evijärven 1,48:een. Väestöennusteet Tilastokeskuksen vuonna 2007 laaditun väestöennusteen mukaan seutukunnan väkiluku alenee vuodesta 2007 vuoteen 2040 mennessä 21,2 % eli noin asukkaalla. Tällöin asukasluku olisi noin Ennusteen mukaan vuonna 2010 seutukunnan asukasluku olisi Tämä näyttää hyvin realistiselta ennusteelta, mikäli väestön väheneminen jatkuu 2000-luvun alun mukaisesti, eli vähennys olisi n. 1-1,5 % vuodessa. Vuonna 2015 asukasluku olisi ennusteen mukaan Tilastokeskuksen väestöennuste vuoteen 2040 Alajärvi Evijärvi Kortesjärvi Lappajärvi Vimpeli Seutukunta

7 7 Etelä-Pohjanmaan liiton helmikuussa 2007 laatiman kehitysarvion (Sarja B:28) mukaan väestön ikääntymisellä, vähenemisellä ja keskittymisellä on useita seurauksia. Maakunnan pienimmissä kunnissa, joissa väestö on ikääntyneitä ja vähenee, nykymuotoisen väestökehityksen jatkuminen merkitsee suuria haasteita kuntien palveluiden rahoittamiselle jo nyt, kun väestön vähentyminen ja ikääntyminen vähentävät työvoimaa, verotuloja sekä heikentävät rahoituspohjaa. Kun väestön ikääntymiskehitys etenee, ulottuvat tämän kehityksen vaikutukset yhä enemmän myös kaupunkeihin. Väestöennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden määrä kasvaisi Etelä-Pohjanmaalla määrällisesti ja suhteellisesti eniten seuraavan vuoden aikana suurimmissa kunnissa. Tilastokeskuksen väestöennusteissa ongelmana on ollut se, että ne uusitaan 3-4 vuoden välein, mutta kehityskuva muuttuu aluetasolla jatkuvasti. Verrattaessa toteutunutta väestökehitystä Tilastokeskuksen vuoden 2004 väestöennusteeseen voidaan todeta, että Etelä-Pohjanmaan ennakkoväkiluku oli vuoden 2006 lopulla henkeä ennustettua suurempi. Väestöennuste aliarvioi 16 eteläpohjalaisen kunnan väestömäärän ja liian optimistinen se oli kymmenessä kunnassa. Suhteellisesti eniten ennuste aliarvioi Vimpelin (4,3 %) väkilukua ja suhteellisesti ylioptimistisin se oli Evijärven (2,6 %) osalta Yritys- ja elinkeinorakenne sekä talous Seudulle on erittäin tyypillistä pienyritysvaltaisuus ja maatalousyrittäjyys. Järviseudulla oli yritysten toimipaikkoja maaliskuussa 2006 kaikkiaan kpl, joista yli 50 työntekijän yrityksiä oli ainoastaan 8 kpl. Toimipaikkojen lukumäärä on kasvanut 98 kpl vuodesta 2000 vuoteen Eniten yrityksiä (E-P 3/2006) asukasta kohti laskettuna oli Evijärvellä eli 83 toimipaikkaa/1000 asukasta. Kaikki Järviseudun kunnat sijoittuvat maakunnassa 10 parhaan joukkoon. Muiden Järviseudun kuntien luvut olivat: Vimpeli 71, Kortesjärvi 68, Lappajärvi 64 ja Alajärvi 63. Arvonlisäys 1 Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Markkinatuotannossa se lasketaan vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot. (Tilastokeskus). Arvonlisäys vastaa läheisesti jalostusarvoa. Etelä-Pohjanmaan suurin arvonlisäys oli vuonna 2004 Seinäjoen seutukunnassa eli miljoonaa euroa (41 % maakunnan arvonlisäyksestä) ja Härmänmaalla, 527 miljoonaa euroa. Arvonlisäys oli seutukunnista pienin Järviseudulla, 336 miljoonaa euroa. Kahden arvonlisäykseltään suurimman seutukunnan osuus koko maakunnan arvonlisäyksestä oli 55 prosenttia. Seutukuntien väliset erot arvonlisäyksessä ovat varsin suuria. Arvonlisäys asukasta kohti oli vuonna 2004 suurin Seinäjoen seutukunnassa, eu-

8 8 roa ja pienin Suupohjassa, euroa. Järviseudun seutukunnassa arvonlisäys asukasta kohti oli euroa. Suupohjan arvonlisäys oli 63 prosenttia Seinäjoen seutukunnan tasosta, eli yli kolmasosan matalampi. Härmänmaalla arvonlisäystä asukasta kohti kertyi selvästi toiseksi eniten, euroa. Yhdenkään Etelä-Pohjanmaan seutukunnan arvonlisäys asukasta kohden ei ylittänyt koko maan tasoa. 1 Väestön, tuotannon ja työllisyyden kehitysarviot E-P:lla, E-P:n liiton julkaisusarja B:28 Vienti Viennin osuus maakuntien välisessä vertailussa on Etelä-Pohjanmaalla matalin. Vuonna 2005 vientiin maakunnan tuotannosta meni 23,3 % kun vastaava osuus koko maassa oli 49,3 %. Seutukunnittain tarkasteltuna (E-P:lla) koko maakunnan viennistä suurin vientiseutukunta oli Seinäjoen seutu 39,6 % ja pienin Suupohja 8,1 % Järviseudun viennin ollessa 13,8 %. Asukaslukuun suhteutettuna eniten vientiä oli Härmänmaalla 5,26 eur/asukas ja toiseksi eniten Järviseudulla 4,85. Kunnittain suurin vientikunta asukasta kohti oli Kauhava 9,96 eur/asukas ja hyvänä kakkosena Vimpeli 9,51. E-P:n vientitilasto (1000 eur) Seinäjoki 233 Kauhava 005 Alajärvi 301 Kurikka 975 Ylistaro 408 Lapua 934 Vimpeli 0 Elinkeinorakenne Järviseudun elinkeinorakenteelle on leimaa antavaa alkutuotannon suuri osuus. Seutukunnittaisessa tarkastelussa Järviseutu oli viidenneksi alkutuotantovaltaisin seutukunta vuonna 2004e (kahdeksantena vuoden 2000 tietojen perusteella). Erikseen tulee huomata, että alueella voimakas turkistarhaus luetaan myös alkutuotantoon. Vuosien aikana jalostus kasvoi

9 9 suuremmaksi kuin alkutuotanto. Ammatissa toimivasta väestöstä vuonna 2004 alkutuotannon osuus oli 18,4 %, jalostuksen 28 % ja palveluiden 50,9 %. Työpaikoista laskettuna vastaavat luvut olivat 19,1 %, 26,8 % ja 50,5 %. Kunnittain tilanne vaihtelee huomattavasti: alkutuotannon osuus vaihtelee Kortesjärven 31,1 %:sta Vimpelin 10,6 %:iin, jalostuksen osuus Vimpelin 34,8 %:sta Evijärven 23,7 %:iin ja palveluiden Alajärven 54,4 %:sta Kortesjärven 42 %:iin. Ammatissa toimiva väestö / Järviseutu Alkutuotanto Jalostus Palvelut Tuntematon Työpaikkojen määrä on Järviseudulla noussut vuosittain paria poikkeusta lukuun ottamatta 1990-luvun alun lamavuosista alkaen aina vuoteen 2000 asti, jonka jälkeen tapahtui pienoinen notkahdus. Työpaikkojen määrä vuonna 1993 oli Järviseudulla kpl ja vuonna kpl. Huipussaan työpaikkojen määrä oli vuonna 1998 yhteensä kpl. Vuoden 2004 tiedon mukaan työpaikat ovat lisääntyneet vuodesta kpl eli 9,3 %. Jos työpaikkamuutosta tarkastellaan toimialoittain, niin alkutuotannon työpaikat ovat vähentyneet vuodesta 1993 vuoteen kpl, jalostuksen lisääntyneet 725 kpl ja palveluiden lisääntynyt 691 kpl (tuntemattomat +91).

10 10 Järviseudun työpaikat e Alkutuotanto Jalostus Palvelut Tuntematon (e) 1.4. Työllisyys Työttömyys Etelä-Pohjanmaalla on 1990-luvun alun laman jälkeen kehittynyt suotuisaan suuntaan. Valtakunnan tasoon verrattuna maakunnan työttömyys oli 1990-luvulla hieman valtakunnan keskiarvoa korkeampi mutta kääntyi alle keskiarvon 2000-luvulla. Työttömyys seutukunnittain ,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Härmänmaa Järviseutu Kuusiokunnat Suupohja Eteläiset Seinänaapurit Seinäjoen seutu

11 11 Seutukunnittain tarkasteltuna Etelä-Pohjanmaalla Härmänmaan alhainen työttömyys on aivan omaa luokkaansa. Muiden seutukuntien työttömyys noudattelee lähes samaa kehitystrendiä. Vuonna 1997 pienin työttömyys oli Härmänmaata lukuun ottamatta Järviseudulla 15,2 % ja suurin Suupohjan seutukunnassa 16,4 %. Näistä luvuista on vuosien saatossa tultu tasaisen varmasta alaspäin. Vastaavat luvut vuodelta 2005 olivat Seinäjoen seutu 8,7 % ja Suupohja 10,1 %. Kunnittaisessa tarkastelussa kaikilla kunnilla on työttömyyden osalta selkeä suunta alapäin. Järviseudun kunnista Kortesjärvellä on perinteisesti ollut huomattavasti muita kuntia parempi työllisyys kuitenkin niin, että Evijärven hyvä työllisyyskehitys on vuodesta 2002 lähtien lähes saavuttanut Kortesjärven tason. Järviseudun työttömyys-% kunnittain ,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Alajärvi Evijärvi Kortesjärvi Lappajärvi Vimpeli Keskiarvo Kuntien väliset erot pienimmän ja suurimman työttömyysasteen välillä ovat kaventuneet 2006 mennessä huomattavasti. Vuonna 1997 oli pienimmän (Kortesjärvi 10,8 %) ja suurimman (Vimpeli 18,4 %) työttömyyden ero oli 7,6 % ja vastaava luku 2006 (Kortesjärvi 6,3 %, Vimpeli 9,2 %) 2,9 %.

12 12 Naisten, nuorten ja pitkäaikaistyöttömien suhteellinen kehitys Naiset Nuoret Pitkäaikaistyött. Ongelmallista Järviseudun työttömyydessä vuosina on se, että myönteinen yleiskehitys ei ulotu erityisryhmiin kuten naisiin, pitkäaikaistyöttömiin ja nuoriin. Paras tilanne erityisryhmistä on nuorilla. Nuorten suhteellisessa osuudessa on tapahtunut hienoista alentumista lukuun ottamatta 2000-luvun alun taantumaa. Pitkäaikaistyöttömien osalta kehitys on saman suuntainen kuin nuorilla. Naisten työttömyys on sitkeästi kasvanut vuoden 2002 notkahdusta lukuun ottamatta. Seudulla tulee ohjelmakauden alussa käynnistää selvitystyö siitä, mitkä syyt aiheuttavat sen että naisten työttömyyteen ei ole löytynyt positiivista ratkaisua. Varsinkin, kun jo nyt ja ainakin lähitulevaisuudessa samanaikaisesti seudulla tullaan todennäköisesti kärsimään työvoimapulasta Koulutus ja vapaa-aika Järviseudun seutukunnalla ja koko maakunnalla ongelmana on väestön alhainen koulutustaso, vaikka myönteistä kehitystä on viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut. Tilastokeskuksen kehittämän koulutustasomittaimen mukaan väestön koulutustaso oli vuonna 2005 koko maassa 305 eli perusasteen jälkeen suomalaiset opiskelevat noin kolme vuotta. Koulutustaso oli korkein Uudellamaalla 359 ja Etelä-Pohjanmaan koulutustaso oli 260, mikä oli Etelä-Savon ja Kainuun ohella maan matalin. Etelä-Pohjanmaan kunnista koulutustaso oli korkein Nurmossa (327) ja Seinäjoella (324) sekä heikoin Isojoella (181) ja Karijoella (185). Järviseudun kuntien koulutustasoista korkein oli Lappajärvellä (242) ja matalin Kortesjär-

13 13 vellä (216). Muiden kuntien koulutustasot olivat Alajärvi 240, Evijärvi 218 ja Vimpeli 239. Eniten tutkinnon suorittaneita 15 vuotta täyttäneestä E-P:n väestöstä vuonna 2005 oli Nurmossa, missä 69,1 prosentilla oli suoritettuna perusasteen jälkeinen tutkinto. Vähiten tutkinnon suorittaneita oli Soinissa, 45,5 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla tutkinnon suorittaneiden osuus oli 59,4 prosenttia, mikä oli maakunnista neljänneksi matalin. Koko maassa tutkinnon suorittaneiden osuus oli 63,4 prosenttia. Järviseudun kuntien vastaavista luvuista korkein oli Vimpelillä (56,8) ja matalin Evijärvellä (53,0). Muiden kuntien koulutustasoprosentit olivat Alajärvi 54,6, Kortesjärvi 53,2 ja Lappajärvi 56,5. Perusopetuksen osalta Järviseudun alueella on kattava kouluverkko. Vaikka kouluverkkoa perusopetuksen 0-6 luokkien osalta on viime vuosina lasten vähenemisen vuoksi karsittu, koulumatkat eivät ole kasvaneet kohtuuttoman pitkiksi, eikä koulujen koko liian suureksi. Perusopetuksen luokilla 7-9 on kyetty takaamaan pätevä opetushenkilöstö etenkin kunnissa, joissa on lukio. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen paikkoja Järviseudulla on JAMI:n kolmessa eri toimipisteessä. Opetuksessa on painotettu yrittäjyyttä ja erikoistumista alueen yrityselämän tarpeisiin sekä kansainvälisyyttä. Myös lukioiden kanssa tehdään vahvaa yhteistyötä. Yleissivistävää koulutusta antaa Järviseudulla neljä lukiota (Alajärvellä, Evijärvellä, Lappajärvellä ja Vimpelissä). Lukiot ovat yleislukioita, joissa on painotettu eri asioita matemaattisluonnontieteellisestä painotuksesta palloiluun. Lukiot tekevät vahvaa yhteistyötä keskenään etenkin virtuaali- ja verkko-opiskelun osalta. Osalla lukioista on myös yhteistyötä yliopistojen kanssa. Vapaan sivistystyön osalta alueella on kaksi kansalaisopistoa, Järviseudun Opisto (Evijärvi, Kortesjärvi, Lappajärvi ja Vimpeli) ja Järvipohjanmaan Opisto (Alajärvi, Soini ja Lehtimäki). Etenkin nuorten työttömien ja syrjäytymisuhan alla olevien nuorten auttamiseksi seutukunnalla toimii työpaja. Sen osaprojektit tukevat koulun keskeyttäneitä ja keskeyttämisuhan alla olevia nuoria. Näiden nuorten saaminen koulutukseen ja työmarkkinoille on seutukunnalla haasteellinen tehtävä. Nuorten kasvun monipuolinen tukeminen ja seutukunnalla viihtyminen ovat avainasioita väestön vähenemisen estämiseksi. Myös seutukunnan asukkaiden harrastusmahdollisuudet ja hyvinvointipalvelut vaihtelevat kunnittain, joten asukkaiden saamat palvelut eriarvoistuvat alueella. Kuntien satsaukset vapaa-aikapalveluihin vähenevät ja kolmas sektori on osassa kunnista järjestänyt tarvittavia palveluja. Osa kunnista tarjoaa vain osittaisia vapaa-aikapalveluja (esim. liikuntapalveluja).

14 14 2. Alueen nykytilanteen analyysi Järviseudun seutukunnan kunnilla Alajärvellä, Evijärvellä, Kortesjärvellä, Lappajärvellä ja Vimpelillä on pitkä yhteistyön historia. Samoin alueen kunnilla on pitkiä perinteisiä yhteistyösuhteita seutukunnan ulkopuolisiin kuntiin. Talousalueena Järviseutu on melko yhtenäinen johtuen pitkähköstä etäisyydestä maakunnan keskukseen. Pendelöintiä tapahtuu eniten seutukunnan sisällä Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin kesken. Seutukunnan ulkopuolelle työpaikkaliikennettä suuntautuu Kortesjärveltä Härmänmaalle ja Alajärveltä Seinäjoelle sekä Evijärveltä Kruunupyyhyn, Pedersöreen ja Pietarsaareen. Alueen infrastruktuuri on kattava ja tietoliikenneyhteydet ovat keskitasoa. Tietoliikenneinfrastruktuurin rakentuminen on hyvässä vauhdissa. Toimialojen sisäisessä tarkastelussa alkutuotanto on edelleen melko vahva. Maataloudet vahvuuksia ovat maito ja lihantuotanto. Erikoiskasvien viljely, esim. perunan ja maustekasvien viljely on laajamittaista. Elintarvikkeiden jalostusta harjoittavia yrityksiä on toistaiseksi vähän. Erikoismaatalous, turkistarhaus, on saavuttanut nahkojen tuotannossa merkittävän kansainvälisen markkinaosuuden. Tarhaus on kuitenkin erittäin suhdanneherkkä ala, jonka äkkinäiset vaihtelut luovat tiettyä epävarmuutta. Edelleen alan epävarmuutta lisäävät vaatimukset tarhauksen kieltämisestä. (maatalouden tilastotieoja osoittamaan em. asiaa) Jalostustoiminta on edelleen pääosin tuotantolähtöistä, perinteistä tekniikkaa käyttävää kotimarkkinateollisuutta. Vientiä harjoittavia yrityksiä on kuitenkin jo useilla toimialoilla. Pääosa teollisuudesta liittyy tavalla tai toisella rakentamiseen. Rakennusala on tällä hetkellä ennätyslukemissa. Palvelualalla korostuu keskimääräisen kokoinen julkinen sektori, koska muut palvelualan sektorit ovat maakuntaa ja etenkin muuta maata kehittymättömämmät. Julkinen sektori on 1990 luvulla supistunut sekä kuntien säästöohjelmien että valtionhallinnon uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Kuntien taloudellinen tilanne heikkenee edelleen. Matkailun osuus on jatkuvassa nousussa, joskin kaikkia alueen mahdollisuuksia ei vielä hyödynnetä.

15 15 Järviseudun nelikenttäanalyysi Vahvuudet Rakentamisklusteri Alkutuotannon osaaminen Liikenneyhteydet Kaunis luonto Monipuolinen yrittäjyys Asumisympäristö Kulttuuri Korkea työmoraali Järjestötoiminta ja hyvät vapaa-ajan palvelut Hyvät ammatilliset koulutusmahdollisuudet Vienti (teollisuus ja turkistarhaus) Mahdollisuudet Matkailu Omaehtoinen kehittämistoiminta Halu toimia alueen hyväksi Kehittyvät oppilaitokset Kuntien yhteistyö Informaatioyhteiskunta alueellinen tietoverkko Yritysten verkostoituminen ja yhteistyö Seutukuntien yhteistyö Raaka-aineiden jalostus (maatalous, turkistarhaus, metsätalous, peltoenergia) Maaseutuasuminen Kasvuyritysten kehittäminen Työperäinen maahanmuutto Uudet yritys ja elinkeinopalvelut Hyvinvointiyrittäjyys Jalostusarvon nosto Rakentamisen uudet ratkaisut Heikkoudet Alkutuotannon rakenne Teknologinen kilpailukyky Alhainen koulutustaso Taloudelliset resurssit Seuturakenteen hajanaisuus Liikenteellinen sijainti Toimijoiden vähäisyys Ammattikorkeakoulutasoisen opetuksen puute Koulutuksen ja työmarkkinoiden kohtaaminen Työikäisen väestön sijoittuminen Vanhakantaisuus Sairastavuus Kunta- ja seutukuntatason vision puuttuminen Uhkat Maaseudun rakennemuutos Aktiivi-ikäisen väestön muuttoliike pois alueelta Työvoimapula Aluepolitiikan uudet suuntaukset Valtion ja kuntatalouden kehitys Ympäristön tilan huononeminen Ikärakenne Teollisuuden yksipuolisuus Riippuvuus kärkiyrityksistä

16 16 3. Visio Järviseudusta vuonna 2013 Visio: Järviseutu on vuonna 2013 yli asukkaan vireä ja kehittyvä seutukunta, joka tunnetaan monipuolisesta rakentamisklusterista, matkailusta ja alkutuotannosta ja jossa peruspalvelut tuotetaan kuntien yhteistoiminnalla tehokkaasti ja laadukkaasti. Seutukunta tunnetaan turvallisena ja vetovoimaisena asuinpaikkana jossa on hyvät peruspalvelut ja koulutustarjonta, perhekohtaiset ja yksilölliset perusturvapalvelut sekä monipuoliset ja laadukkaat vapaa-ajan palvelut. 4. Kehittämisstrategia Kun edellä olevasta nelikenttäanalyysistä johdetaan strategia, (= mikä vahvuus auttaa hyödyntämään kunkin mahdollisuuden ja torjumaan uhkan, mikä heikkous estää hyödyntämästä kutakin mahdollisuutta ja torjumasta uhkaa) niin päädytään seuraaviin painopisteisiin (ei tärkeysjärjestyksessä), johon kehittämistoimet seuraavalla ohjelmakaudella tulee kohdistaa: 4.1. Luonnon ja raaka-ainevarojen hyödyntäminen 4.2. Yritystoiminnan edistäminen 4.3. Osaamisen vahvistaminen 4.4. Asuinympäristön ja viihtyvyyden kehittäminen 4.5. Väestökadon kääntäminen positiiviseksi 4.6. Aluetalouden vahvistaminen ja omaehtoisen toiminnan lisääminen 4.7. Kuntapalveluiden järjestäminen 4.1. Luonnon ja raaka-ainevarojen hyödyntäminen Painopisteellä tarkoitetaan sekä luonnon (maisema, pinnanmuodostus) että luonnosta suoraan tai alkutuotannon kautta saatavien materiaalien hyödyntämistä. Edelleen tavoitteeseen sisältyy ympäristöasioiden huomioiminen ja luonnon säilyttäminen sellaisessa kunnossa että sen hyödyntäminen on mahdollista kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Aivan viime vuoden aikana on vahvasti keskustelu energian omavaraisuudesta. Puuenergian ja muiden uusiutuvien bioenergiamuotojen tuotantoa ja käyttöä edellytetään tehostettavan. Järviseudulla energiaraaka-aineen tuotanto (turvetuotanto, puuenergia) on viime vuosina laajentunut seutukunnan alueella huomattavasti tuoden mukanaan myös uusia työpaikkoja. Toiminnan laadun parantamiseksi sekä ympäristöseikkojen huomioimiseksi tulee alaa kehittää määrätietoisesti.

17 17 Tällä painopisteellä on erityisesti mahdollisuus muodostua alkutuotannon työpaikkoja korvaavaksi ja naistyöpaikkoja / lisäansiomahdollisuuksia luovaksi alaksi esim. matkailuelinkeino ja painopistettä tukee mm. Järviseudun ammatti-instituutin ympäristöosaaminen. Alajärvellä sijaitsevan liuskekiviesiintymän tunnettavuutta, louhintamääriä ja jatkojalostusta pyritään edelleen lisäämään Toimenpiteet ohjelmakaudella: luontoon perustuvien matkailupalveluiden lisääminen luonnon käytettävyyden parantamiseen liittyvien investointien lisääminen (uimarannat, kelkkailu- ja vaellusreitistöt) luonnontuotteiden keräilyn ja jatkojalostuksen kehittäminen ja lisääminen maatalouden, turkistarhauksen ja metsätalouden tuotteiden jalostustoiminnan lisääminen luomutuotannon lisääminen ympäristön ja vesistön kunnosta huolehtiminen 4.2. Yritystoiminnan edistäminen Yritysten kilpailukykyyn vaikuttavat mm. tuotannon laatu, työntekijöiden ja johdon osaaminen, ympäristöasioiden huomioiminen ja yhteistyötaidot muiden yritysten kanssa. Mikäli yritykset ovat kilpailukykyisiä, niillä on myös varaa kehittää toimintaansa. Jos yritys kehittyy, työntekijät kokevat työpaikkansa turvallisena, haastavana jne. Tällöin työntekijät eivät helposti hakeudu muihin työpaikkoihin ja myös muuttoliike vähenee. Kilpailukyky on hyvin pitkälle osaamiskysymys; sekä yrittäjän omaa osaamista että kykyä käyttää asiantuntijatahoja avukseen. Kyse on myös ajan tasalla pysymisestä ja yhteiskunnan muutossuuntien haistamisesta ja niihin vastaamiskyvystä. Kaikissa näissä kysymyksissä apua löytyy myös yritysten yhteistyöstä. Kilpailukykyvaatimus koskee myös alkutuotantoa. Seutukunnalla on parhaillaan menossa selvitystyö kehittämis- ja innovaatiotoiminnan käynnistämisestä. Kehitysyksikkö tuottaisi ja välittäisi elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tarpeisiin palveluja edistämään elinkeinoelämän kehittymistä sekä tukisi alueen koulutus-, väestö- ja työllisyyspolitiikkaa. EU on tuonut mukanaan hyvät mahdollisuudet laajentaa markkina-aluetta Suomen ulkopuolelle. Tämän mahdollisuuden hyödyntämiseen myös Järviseudun yritykset tulisi saada mukaan aikaisempaa laajemmin. Toimenpiteet ohjelmakaudella: kuntien ja muiden tahojen elinkeinoneuvonnan tehokkaan, koordinoidun yhteistyön vahvistaminen sekä työnjaon selkiyttäminen kasvu- ja kehittämishalukkaiden yritysten toiminnan edistäminen yritysten teknologisen tason nostaminen uuteen teknologiaan perustuvien yritysten saaminen alueelle yritysten tuotannon laadun parantaminen

18 18 yritysten verkostoitumisen ja yhteistyön tukeminen kansainvälistymisen lisääminen eri alojen kehittämisyksiköiden synnyttäminen alueen ammatillisen oppilaitoksen yhteyteen elinkeinoyhteistyön parantaminen rannikon suuntaan sukupolvenvaihdosten aktivointi työkyvyn ylläpitäminen 4.3. Osaamisen vahvistaminen Järviseudulla toisen asteen ammatillista koulutusta antaa Järviseudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämä Järviseudun ammatti-instituutti - JAMI, jolla on kaksi toimipistettä Alajärvellä ja yksi Lappajärvellä sekä sivutoimipiste Töysässä. JAMIn koulutusohjelmiin on lisätty yrittäjyyden opintoja ja erikoistumalla on vastattu alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. JAMI on yhteistyössä alueen lukioiden kanssa luonut mahdollisuuden opiskelijoilleen suorittaa rinnakkain ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto. Tulevaisuudessa yhteistyö tehdään mm. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa jatkoopintomahdollisuuksien lisäämiseksi. JAMI:ssa on panostettu myös erityisopetuksen menetelmien kehittämiseen. JAMI toimii kanavana ulkomaalaisten rekrytoinnissa Järviseudulle, jolloin ammatillinen koulutus nähdään valmentavana ja sopeuttavana toimintana ulkomaalisen ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi. Järviseudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämä Härmänmaan-Järviseudun Oppisopimuskeskus toimii Järviseudun alueella. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on ammatillisen perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen suoritusmahdollisuuksien tarjoaminen sekä muu täydentävä lisäkoulutus. Alajärvellä, Evijärvellä, Lappajärvellä ja Vimpelissä on omat lukiot. Järviseudulla lukiokoulutuksen ongelmana on, että kaikki lukiot ovat suhteellisen pieniä lukuun ottamatta Alajärven lukiota, joka on keskikokoinen. Lukioissa on paljon yhteisiä virkoja peruskoulun kanssa sekä Järviseudun opiston kanssa. Em. järjestelyllä on voitu taata pätevät opettajat myös pienissä yksiköissä. Alueen lukiot ovat panostaneet erityisesti virtuaaliopetuksen kehittämiseen kustannusten pienentämiseksi ja opetustarjonnan parantamiseksi. Lukiot ovat yleislukioita, joissa osassa on painotettu tiettyjä opintoaloja. Evijärven lukio on luonnontieteellismatemaattisesti painottunut ja siellä voi tehdä yliopistolliset arvosanat kemiasta ja tietojenkäsittelystä. Vimpelin lukiossa on palloilulinja ja ilmaisutaitopainotteisia kursseja. Vakiintuneesta yhteistoiminnasta alueen oppilaitosten kesken voidaan mainita Järviseudun kesälukio, jota on toteutettu jo yli kymmenen vuoden ajan seutukunnan lukioitten ja kansalaisopistojen yhteistyönä. Järviseudulla toimii kaksi kansalaisopistoa; Järviseudun opiston kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä Järviseudun Opisto, jonka toimialueeseen kuuluvat Evijärvi, Kortesjärvi, Lappajärvi ja Vimpeli sekä kunnallinen Järvi-

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet OPTIMI Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia vuoteen 21 Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen Kehittämiskeskus Oy Häme OPTIMI Hämeenlinnan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010 Maakuntavaltuusto hyväksynyt 13.11.2006 1 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2007-2010 Kuopio ISBN 952-5188-69-8 ISSN 1238-6383 2 3 Sisältö 1. JOHDANTO...6 1.1 Maakunnallinen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 2008 2009 MAAKUNTAHALLITUS ON HYVÄKSYNYT ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAN 2008-2009 22.10.2007 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020 Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020 0 PIENI JA VIKKELÄ TOIMIJA KEHITTÄÄ ALUETTA MONIPUOLISESTI Rajupusu Leader ry on toiminut

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 21.4.2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1 ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Maaseutu on moninaista... 4 1.2 Suomen Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelman

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 4.12.2006 2 Sisällysluettelo Esipuhe Sivu 1. Johdanto 3 1.1 Pohjanmaan vuosien 2007 2010 kehittämisen lähtökohdat 3 1.1.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

1 Ohjelmaan kuuluvien alueiden määrittely

1 Ohjelmaan kuuluvien alueiden määrittely 1 Ohjelmaan kuuluvien alueiden määrittely Ohjelmakaudella 2000-2006 Suomessa toteutettavat rakennerahasto-ohjelmat ovat tavoite 1, 2 ja 3, sekä yhteisöaloitteet LEADER+, INTER- REG III, EQUAL ja URBAN.

Lisätiedot

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA Kyläkaupassa keskellä maailmaa Vahva ja elävästi verkostoitunut pohjoispohjalainen naisyrittäjyys menestyy ja on arvostettua. ProAgria Oulun Maaseutukeskus, Oulun

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot