LIITE 4b. Salovaara

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 4b. Salovaara 19.3.2001"

Transkriptio

1 HY, analyysiharjoitus (30) LIITE 4b. Salovaara SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA VTT LEO SALOVAARASTA KOHTI VÄITÖSKIRJAA Gradu kansantaloustieteestä valtiotieteelliseen tiedekuntaan Gradu pääpiirteittäin Gradun sisällysluettelo ja lähdeluettelo Arvosana ja arvosanan perustelu Kodin taloustieteen gradu maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan Gradun lähdeluettelo ja pari kommenttia mm. muotoseikoista Salovaaran tekstin ja erään lähdetekstin arvoituksellinen suhde Eräs lahjakkaimmista kodin taloustieteen oppilaista Lisensiaatintyöstä lyhyesti VTM, MMK LEO SALOVAARAN VÄITÖSKIRJA Äänestys arvosanasta Lähdeluettelo Väitöskirjan rakenne Sisällysluettelo Tausta & relevanssi eli taustalla oleva laajempi ongelmatilanne Mitä VTL, MMK Leo Salovaara aikoo tehdä tutkimustyössään? Tutkimusmetodi Tutkimusvälineet (käsitteet) ja tutkimusmenetelmä(t) Hypoteesit ja tutkijakritiikki Leo Salovaaran tutkimustuloksia taulukkona Tutkija Leo Salovaara ja yleisön vakuuttaminen TIEDEMIES VT LEO SALOVAARA LÄHTEET... 30

2 HY, analyysiharjoitus (30) 1. TIETOJA VTT LEO SALOVAARASTA Leo Arno(ld) (Aarno) Albert Salovaara syntyi Mäntyharjulla ja kuoli Helsingissä. Isä oli ollut kansakoulunopettaja Mäntyharjulla. Salovaara kävi yksityisoppilaana Lapinpuiston yhteislyseota Helsingissä ja tuli ylioppilaaksi yleisarvosanalla approbatur. Hän avioitui ja puolison nimi oli Helvi Gurli Linnea (o.s. Laine). Perheeseen syntyi kaksi tytärtä (1942 ja 1949) ja kaksi poikaa (1939 ja 1945). Perheen lapsilukua kasvatti tammikuussa 1944 adoptoitu, vuonna 1932 Suojärvellä syntynyt tyttö. Tämän tutkimuksen aikajakson lopulla vuonna 1966 VTL, MMK Leo Salovaara työskenteli ylimääräisenä tarkastajana Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä, Työvoima-asiain osastolla. Helsingin yliopistoon hän tuli kirjoille 1. lokakuuta 1936 eli hän jatkoi lukujaan yliopiston puolella samana vuonna, jolloin valmistui ylioppilaaksi. Perheen perustaminen ja sotavuodet eivät katkaisseet opiskelua, vaan Salovaara valmistui valtiotieteen kandidaatiksi pääaineena kansantalous, johon laaditun laudaturtutkielman otsikkona oli Laskevien ja nousevien kustannusten laki tuotannollisessa toiminnassa. Tutkielmalle annettiin arvolauseeksi approbatur. Salovaara promovoitiin valtiotieteen maisteriksi Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan jäseneksi hänet kirjoitettiin samana päivänä, jolloin hänen maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkintonsa valmistui. Päivä oli 25. lokakuuta Loppumerkinnät MMK - tutkintoon vaadituista oppiaineista Salovaara sai syyskuun ja lokakuun kuluessa vuonna Pääaineena oli kodin taloustiede, josta Salovaara sai laudaturopinnot valmiiksi 13. lokakuuta Kodin taloustieteen professori Elli Saurio antoi suoritusmerkinnän. Laudaturtutkielman aiheena oli ollut Markkinahyödykkeiden ja kotiushyödykkeiden suhteellinen osuus kulutuksessa ja työ oli siis tehty kodin taloustieteen laitokselle. VTM Salovaaran pro gradulle annettiin arvosanaksi magna cum laude approbatur. MMK, VTM Leo Salovaara osallistui kodin taloustieteen lisensiaattiseminaariin syyslukukaudella Seminaariin oli merkitty neljä osanottajaa: Marjatta Turkka, Eino I. Alitalo, Leo Salovaara ja A. Karsten. Vain Marjatta Turkan kohdalle oli tehty aloitusmerkintä ja se oli Kenelläkään ei ole loppumerkintää. MMK Leo Salovaara toimi kodin taloustieteen assistenttina syyslukukauden 1957 alusta aina vuoden 1959 huhtikuun loppuun asti. Ajalla hänellä oli jaettu kodin taloustieteen assistentuuri yhdessä MMK Eva Oittilan kanssa. Lappeenrannan kesäyliopistossa MMK, VTM Leo Salovaara opetti kodin taloustieteen tutkintovaatimuksiin kuulunutta kansantaloustiedettä kirjekurssina 1960-luvun alussa. Valtiotieteen lisensiaatiksi VTM, MMK Leo Salovaara valmistui 13. joulukuuta 1961 ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa hän väitteli vuonna Väitöskirjan nimeksi oli annettu ELINTASO JA KOTIUSTULOT KANSANTALOUDESSA. Kriittinen analyysi kotius- ja markkinatuotannon sekä niiden antamien tulojen asemasta elintason määrääjänä. VTL Leo Salovaaran väitöskirja esitettiin Helsingin Yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi 30. maaliskuuta VTT, MMK Leo Salovaara on kirjoittanut mm. seuraavat lehtiartikkelit: 1. Tasapalkkaisuus (Kotitalous 5/1958, ) 2. Perhe markkinointikohteena (Mainostaja 4(94)/1959, 9 20) 3. Perheenjäsenten väliset taloudelliset suhteet (Kotitalous 7/1959, )

3 HY, analyysiharjoitus (30) 2. KOHTI VÄITÖSKIRJAA 2.1 Gradu kansantaloustieteestä valtiotieteelliseen tiedekuntaan Gradu pääpiirteittäin Leo Salovaaran Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan tekemän pro gradu -työn nimenä on Laskevien ja nousevien kustannusten laki tuotannollisessa toiminnassa. On mahdollista, että valtiotieteiden ylioppilas Salovaara oli graduaan tehdessään kiinnittänyt huomiota nimeen Elli Saurio, sillä professori Saurio oli aikoinaan valmistunut filosofian kandidaatiksi kansantaloustiede pääaineenaan ja tehnyt laudaturtyön kansantaloustieteeseen aiheesta "Vähenevän tuoton laki" 1. Gradussa on sivua ja se löytyy nykyään kyseisen tiedekunnan kirjastosta. Teen arviota gradun valokopiosta ja kopio vanhasta gradusta on heikko. Kaikki arvostelijan tekemät käsin kirjoitetut merkinnät eivät ehkä ole näkyvillä mutta heikonkin jäljen perusteella voi todeta, että valtaosalla Salovaaran gradun sivuista on korjausmerkintöjä. Kysymysmerkkejä löydän 25 kappaletta. Arvostelija on tehnyt rajuja alleviivauksia. Kaikkia kielioppivirheitä hän ei ole käynyt korjaamaan. Niitä on paljon. Lukija saa vaikutelman ikään kuin Salovaara kirjoittaisi suomea vieraana kielenä. Lauseet ovat hiomattomia Luonnonrikkaudet eivät vielä haltuunoton tapahduttua sinänsä ole hyödykkeitä näiden lopullisessa, nykyisen kehityskauden vaatimassa kulutuskelpoisuusmuodossa (s.10) tai ajatuksellisesti epäselviä kuten Ihmisellä on henki ja ruumis, jotka ovat toisiinsa sidotut ja jotka kumpikin voivat suorittaa työtä, so. osallistua tuotannolliseen toimintaan (s. 11) ja Ihmisen henkinen kehittyneisyys vaikuttaa suuressa määrin myös hänen jälkeläistensä synnynnäisiin ja kasvatuksella saataviin ominaisuuksiin, mikä juuri lieneekin ihmiselämän tarkoitus ja mitä todistaa sukupolvesta toiseen tapahtunut historiallinen kehitys (s. 16). Suuri puute ainakin nykykäytännön valossa on se, ettei Salovaara tee tekstisivuilla viittauksia lähdekirjoihinsa. Salovaara alkaa lähestyä otsikon aihetta sivulla 19: Kaiken tämän kehityksen tuloksena on nykyaikainen yhteiskunta, jossa fyysillisen työn määrä työntekijäyksilöä kohden on vähentynyt, henkisen työn suoritusmäärä lisääntynyt ja pääoma kasvanut sen reaalisessa ja henkisessä mielessä. Pääoman kasvu sen henkisessä mielessä esiintyy ihmiskunnan kyvyssä käsitellä monimutkaisia koneita ja laitteita ja fyysillisen työn taidossa rakentaa henkisen työn suunnittelemia koneita ja laitteita. Toisin sanoen ihmiskunnan kehitysasteessa sen kulkiessa kohti henkistä täydellisyyttä eli toteuttaessa elämän tarkoitusta on tapahtunut suuri edistys. Olemme todenneet, että pääoma suorittaa tuottavaa työtä, jos sen rinnalle tuottavaan toimintaan saatetaan fyysillistä ja henkistä työtä. Työ, näissä molemmissa muodoissaan, on laskevien ja nousevien kustannusten lain alainen. Meidän on nyt tutkittava, miten pääoma suhtautuu tähän lakiin, jonka väitetään vallitsevan tuotannollisessa toiminnassa. Ensiksi voimme todeta, että pääoma reaalisessa muodossaan kuluttaa hyödykkeitä sekä suorittaessaan että ollessaan suorittamatta tuottavaa työtä aivan samojen periaatteiden mukaan kuin fyysillinen ja henkinen työvoimakin. (s. 23) Näin ollen pääoman osuus tuotantoon on laskevien ja nousevien kustannusten lain alainen. Pääoman tuottavan työn yksikkökustannusten optimia pystyvät vain dynaamiset tekijät muuttamaan. Ihmisen tuotannolliseen toimintaan kohdistuva henkinen kehitys ilman yhteiskuntaa on mahdottomuus sen nykyisessä mielessä. Ilman yhteiskuntaa ei tuottavan pääomankaan muodostuminen ole mahdollista kuin korkeintaan kivikauden asteelle saakka. Jos kehitys olisi edelleen kivikauden asteella, ei maapallo kykenisi elättämään nykyistä asukasmääräänsä. Yhteiskunta on avannut portit henkiselle kehitykselle ja pääoman muodostumiselle. Nämä vuorostaan ovat tehneet mahdolliseksi väestön kasvun sen nykyiseen suuruuteen. Yhteiskunta on avannut tien työnjaolle, ja sitä tietä on päästy kehittämään ammattitaitoa, ts. henkisesti työskentelemään kunkin tuotantoalan rationalisoimiseksi. Yhteiskunnan puitteissa on voitu perustaa kouluja, yliopistoja, tieteellisiä tutkimuslaitoksia jne. Yhteiskunta on myös takeena siitä, että siihen kuuluvalle säilyy työrauha. Yhteiskunnan ylläpitäessä opetuslaitosta, järjestyslaitosta ja suojatessa jäseniään työrauhan häiritsijöiltä syntyy kulutusta, ja yhteiskunnan täytyy tähän kulutukseen tarvittavat hyödykkeet 1 SA/1. Kansio, Saurion todistuksia ym./1. Koulu- ja opiskelutodistukset/b Opiskelutodistukset ym. asiapaperit. Saurion kandidaattitutkinnon laudaturtyöt (kansantaloustiede, käytännöllinen filosofia, sosiologia) eivät ole säilyneet.

4 HY, analyysiharjoitus (30) hankkia jostakin. Ainoa keino tyydyttää yhteiskunnan tarpeet on saada osuus yhteiskunnan jäsenten tuotannollisen työn tuloksista. Tämän osuuden yhteiskunta ottaa jäseniltään erilaisten verojen muodossa. Näin ollen verot ovat oikeutettuja esiintymään tuotannollisen toiminnan kustannuksina. Yhteiskunnan vaikutus verotuksen muodossa tuotannolliseen toimintaan on vaihteleva ja riippuvainen sangen suuressa määrin siitä, millainen talouspolitiikka kulloinkin on vallalla. Talouspolitiikan niinä välikappaleina, joilla se vaikuttaa tuotannolliseen toimintaan, ovat verot, tuonti- ja vientitullit, tuonti- ja vientipalkkiot, korkokannan muutokset, työoloja ja työntekijöitä koskeva lainsäädäntö jne. Teoreettisessa mielessä talouspolitiikka on vaikutuksiltaan satunnainen. Sillä ei ole mitään lainmukaisuutta, vaan se on täysin sattumanvaraista. Salovaara esittelee sivuilla tuotannollista toimintaa koskevan käytännön esimerkin. Hän on ollut rationalisointiehdotuksen tekijänä sarjatuotantoa valmistavassa yrityksessä. Ehdotuksen periaatteita noudattava uusi rinnakkaistehdas aloitti toimintansa ja osoittautui pian tuottavaksi niin yrittäjän, työntekijän kuin valtionkin kannalta. Haittapuolena mainitaan vain työttömiksi jääneet 16 henkilöä. Tarkastelu siirtyy valtakunnan tasolle sivulla 33: Laskevien ja nousevien kustannusten lakia tutkiessamme emme voi kohdistaa tutkimusta vain kokonaisuuden osiin, koska olemme havainneet, että liiketoimintayksiköt ovat sidottuja toisiinsa muodostaen kokonaisuuden, jolle meidän tulisi löytää omat rajansa. Tämän kokonaisuuden tarkoituksena on ihmisten tarpeiden tyydyttäminen ja sen työn suorittaminen taloudellisesti, ts. mahdollisimman pienin kustannuksin tuottaa riittävästi erilaisia hyödykkeitä. Valtakunta muodostaa eräänlaisen tuotannollista toimintaa harjoittavan yksikön, minkä puitteissa voidaan laskevien ja nousevien kustannusten lakia tutkia Työ ja pääoma muodostavat omalla työllään hyödykkeitten tarjonnan, mutta samalla on muistettava, että työn ja pääoman olemassaolo ja toiminta muodostavat myös kulutuksen ja kysynnän. Kustannukset tuotannollisessa toiminnassa. Valtakunnan tuotannollisen toiminnan tuloksen havaitsemme sen väestön määrällisessä ja laadullisessa kehityksessä. Väestön henkinen kehittyminen vaatii vapautumista materialismin kahleista, ja vapautumisen välikappaleena on tuottavaa työtä suorittava materiaalinen pääoma. Työ ja pääoma ovat molemmat alati dynaamisessa tilassa olevia suureita. Salovaaran tutkimus lähtee sivulla 36 etenemään valtakunnallisella tasolla: Valtakunnan puitteissa tulevat esiin oikeat kustannusten muodostajat, ja vasta silloin voimme oikein käsitellä väestön asennoitumista tuotannolliseen toimintaan. Yksityisen liikeyrityksen puitteissa emme voi luoda oikeata kuvaa väestön psykologisesta asennoitumisesta tuotannolliseen toimintaan, emmekä sen niistä seuraamuksista, jotka määräävät kustannusten suuruuden. Valtakunnan rajoittamalla alueella joutuvat eri tuotannontekijät oikeisiin mittasuhteisiinsa tuotannon kokonaisuuteen nähden. Kun nyt jaottelemme tuotannontekijät eri ryhmiin valtakunnan rajojen sisäpuolella, ei meillä ole mahdollisuutta antaa väärää kuvaa niitten vaikutuksesta tuotantoprosessissa, eivätkä ne eri tuotantovälineitten osat, jotka ovat olemassa maan rajojen sisäpuolella, mutta syystä tai toisesta eivät osallistu tutkimushetkellä tuotannolliseen toimintaan aktiivisina, jäävät tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkikaamme nyt ensiksi eri tuotannontekijöitä lepotilassa nähdäksemme, mitä kustannuksia ne aiheuttavat, jotta niitten tuotantokyky säilyisi ja voisi jonkin aikayksikön jälkeen jatkaa toimintaansa Salovaara tarkastelee tuotannontekijöinä valtakunnan tasolla yrittäjätahtoa, luontoa, työtä, pääomaa ja yhteiskuntaa. Työstä hän mainitsee mm. (s. 37): Väestössä tapahtuu jatkuva määrällinen ja laadullinen muutos sen henkisessä ja fyysillisessä muodossa ja tämä muutos vuorostaan saattaa elintasovaatimuksen jatkuvaan dynaamiseen tilaan. Tuotannollinen toiminta onkin seurauksena elintasovaatimuksesta.tuotannollisen toimintakoneiston työjäsenen synnyttämä kulutus on tosiasiassa jotensakin samansuuruinen lepotilassa kuin työsuorituksessakin. Väestön kulutuksen määrää yksinomaan elintasovaatimus ja sen saavuttamiseksi vaadittu fyysillinen ja henkinen ponnistusaste työn suorituksessa. Yhteiskunnasta Salovaaralla on myös persoonallista sanottavaa (s. 38): Yhteiskuntakoneisto toimii aina tuotannollisista vaihteluista riippumatta. Sen synnyttämät kustannukset ovat politiikan ja väestön elintasokysymysten tulos. Kustannusten määrä on vaihteleva ja niitten vaikutus on joko kehitystä jarruttavaa tai kiihdyttävää. Mitään lainmukaista vaikutusta sillä ei tuotannolliseen toimintaan ole. Esittämänsä perusteella Salovaara tulee tulokseen, että valtakunnan tuotannollisessa toiminnassa tarkastellessamme laskevien ja nousevien kustannusten lakia saamme pääasiallisimman huomiomme keskittää työn ja pääoman keskinäisissä suhteissa tapahtuviin vaihteluihin (s. 39). Salovaara etenee ripeästi käsitellessään gradunsa otsikkoa ongelmana, joka vaatii häneltä ratkaisua (s ): Kustannukset esiintyvät näin ollen väestön elintason ylläpitoon kulutettuina hyödykkeinä, henkisen ja fyysillisen työn suorituksen aiheuttamana hyödykkeitten erikoiskulutuksena, pääoman kunnossapidon ja uusin-

5 HY, analyysiharjoitus (30) nan kuluttamina hyödykkeinä ja pääoman osallistumisesta tuottavaan toimintaan syntyneenä erikoiskulutuksena. Kehitys synnyttää myös omat hyödyketarpeensa. Lähtekäämme nyt kuitenkin staattisen toiminnan pohjalta, jolloin kehitys ja väestön lisääntyminen tai vähentyminen eliminoituu pois omine seuraamuksineen. Tuotannollisen toiminnan synnyttämät kustannukset jakaantuvat näin ollen kahteen osaan, työn ja pääoman erikoiskustannuksiin. Työn ja pääoman perushyödyketarpeet muodostavat kiinteän kysynnän, minkä tyydyttäminen on tuotannollisen toiminnan päämääränä, ja erikoiskustannukset ne alueet, joissa laskevien ja nousevien kustannusten lainmukaisuus esiintyy. Kustannusten optimipisteen saavuttaminen edellyttää, että mahdollisimman pieni joukko työn suorittajia osallistuu tuotannolliseen toimintaan, jotta tuotannollista toimintaa rasittavat kustannukset muodostuisivat minimaalisiksi. Koska teknologinen kehitysaste ja tuotannollisen toiminnan taloudellisuus edellyttävät, että määräsuuruinen pääoma vaatii määräsuuruisen työn, voidaan molempia mitata samoilla yksiköillä. Tällöin taloudellinen toiminta edellyttää sen, että Pääoma = Työ ja PT = hyödyketuotanto. Kustannusten minimi on tällöin saavutettu ja voimme kustannuksia kuvata lausekkeella V P + T, P = T. Jos nyt työn tai pääoman tuotannolliseen toimintaan osallistumisen määrässä tapahtuu lisäys ja sitä vastaava toisen osapuolen väheneminen siten, että TP pysyy muuttumattomana, niin (neliöjuuren arvo) kasvaa, oli T sitten suurempi tai pienempi kuin P. Elintasossa täytyy tapahtua muutos tai hyödyketuotannon kokonaismäärää on muutettava, Jos T ei ole = P. Edellisen perusteella voimme sanoa, että valtakunnan tuotannollinen toiminta seuraa laskevien ja nousevien kustannusten lakia staattisen tilan vallitessa. Lisätkäämme nyt dynaamiset tekijät ja tutkikaamme niitten vaikutusta kustannuksiin." Jo väestön kasvun kommentoituaan Salovaara huomauttaa havaintojen olevan samantapaiset muissakin dynaamisen tuotantotilan muutoksissa. Niinpä hän toteaa kustannusten minimin olevan saavutettavissa vain, kun työ ja pääoma ovat yhtä suuret teknologisen kehitysasteen edellyttämässä mielessä (s. 42). Kustannus-käsitteen kaksijakoisuuteen Salovaara päätyy Yhteenveto-luvussa (43 44): Laskevien ja nousevien kustannusten laki saa aivan erilaisen merkityksen, jos sitä tarkastellaan yksityisen liikeyrityksen tai valtakunnan kokonaistuotannon kannalta. Jälkimmäisessä tapauksessa se valaisee tuotannollisen toiminnan kustannuksia ja edellisessä sitä suhteellista osuutta, minkä muut kuin yrittäjä saavat liiketoiminnan tuloksena syntyneistä hyödykkeistä. Tämä kustannuskäsitteen erilaisuus perustuu yksityisen liikeyrityksen ja kokonaistuotannon pyrkimysten erilaisuuteen. Edellinen pyrkii toiminnallaan voiton tavoitteluun ja jälkimmäinen esiintyvien perushyödyketarpeitten tyydyttämiseen. Salovaaran tutkimuksellinen saavutus on kustannuskäsitteen uusi määrittely. Lähdekirjallisuudessa tohtori Esa Kaitila oli määritellyt liiketaloustieteen kustannuskäsitteeseen objektiivisesti kuuluviksi myös pääoman koron ja yrittäjän palkan (Salovaara, s. 1). Tämän Salovaara kiistää (s.43). Yrittäjän palkkio, pääoman korko ja verot eivät hänen mukaansa ole kustannuksia synnyttäviä, vaikka ne ovatkin tekijöitä tuotannollisessa toiminnassa. Ne ovat mukana vain tuotannon tuloksina saatujen hyödykkeitten jaossa. Ne eivät osallistu itse tuotantoprosessiin aineellisina hyödykkeinä tai palveluksina, Salovaaran mukaan. Salovaaran gradun lukijana ponnistelin ymmärtääkseni Salovaaran alkuperäisen älynväläyksen, sillä se valaisee koko hänen myöhempää tieteellistä taivaltaan. Yritin saada henkistä otetta himmeiden kopioiden tekstiin. Etsin yhteyksiä. Missä hän törmäilee käsitteisiin staattinen ja dynaaminen? Eikö 1950-luvun kansantalouden kaavapatteristossa käytetty aikaa? Eikö juuri ajan huomioiminen tee laskentaa dynaamiseksi ja kaavoja derivoituviksi? Eikö kaikki muutos ole jo ajan implisiittistä huomioon ottamista? Voidaanko työtä ja pääomaa mitata samoilla mittayksiköillä? Ja miksi kiinnittää harjoitustyössä, jonka päähuomio on Salovaaran väitöskirjassa, huomiota hänen varhaiseen graduunsa? Siksi, että Salovaara toteuttaa kohtaloaan johdonmukaisesti opinnäytetöissään. Väitöskirja on idullaan jo ensimmäisessä gradussa. Näytteeksi tästä asiaintilasta kirjataan seuraavaksi tähän käsillä olevaan työhön näkyville Salovaaran ensimmäisen pro gradun sisällysluettelo ja lähdeluettelo.

6 HY, analyysiharjoitus (30) Gradun sisällysluettelo ja lähdeluettelo Sisällysluettelo: Kustannusten määritelmä Kiinteitten ja liikkuvien tuotannontekijäin vaikutus Liikkuvat, kiinteät ja kokonaisyksikkökustannukset Tuotannontekijäin aiheuttamien kustannusten erittely laskevien ja nousevien kustannusten lain valossa Yrittäjätahto Luonto Työvoima Pääoma Yhteiskunta Tuotannollinen toiminta erillisenä liikkeenä ja kokonaistuotantona Erillisten liikkeitten sidonnaisuus Työn ja pääoman sidonnaisuus Tuotannollinen toiminta kokonaisuutena laskevien ja nousevien kustannusten lain valossa Yrittäjätahto Luonto Työ Pääoma Yhteiskunta Yhteenveto Lähdekirjallisuus Laatiakseni tämän tutkielman olen perehtynyt seuraavaan kirjallisuuteen: 1. Beveridge: Full Employment in a Free Society 2. Cassel: Teoretisk socialekonomi 3. Haberler: Prosperity and Depression 4. Heckseher: Industrialismen 5. : Merkantilismen 6. A. M. Mc Isaac-J. G. Smith: Den ekonomiska teorins grunder 7. Esa Kaitila: Kustannusten riippuvaisuus suoritemäärästä 8. : Kustannuskäsite liiketaloustieteessä 9. : Toiminta-aste ja toiminta-tasovaihtelut 10 I. V. Kaitila: Teollisuusliikkeen laskentatoimen perusteet 1. Omakustannuslaskenta 11. : Teollisuusliikkeen laskentatoimen perusteet 2. Kirjanpito 12. Keynes: General Theory of Employment, Interest and Money 13. A. Kurskij: Neuvostoliiton suunnitelmatalous 14. Leppo: Kansantulon yksityinen ja julkinen osuus 15. Karl Marx: Työ ja pääoma 16. Mellerowicz: Kosten und Kostenrechnung I 17. Myrdal: Konjunktur och offentlig hushållning 18. : Vetenskap och politik i nationalekonomien 19. Winding Pedersen: Samfundsökonomiens Grundtraek 20. Ricardo: Principles of Political Economy 21. Röpke: Krise und Konjunktur 22. Schumpeter: Capitalism, Socialism and Democracy 23. Smith: An Inquiry into Nature and Causes of the Wealth of Nations 24. Silverstolpe: Välstånd och fattigdom 25. Wicksell: Föreläsningar i nationalekonomi I II

7 HY, analyysiharjoitus (30) Arvosana ja arvosanan perustelu Graduun liitetty kirjallinen arviointi on sisällöltään seuraavanlainen: Jäsentely on huonosti harkittu ja epäsystemaattinen. Tekijän esittämät ajatukset eivät läheskään aina ole selviä tai riittävästi perusteltuja. Sama koskee diagrammeja. Laskevien ja nousevien kustannusten laki tuskin on tullut sen selvemmäksi. Mutta tutkimustyö osoittaa tavallista suurempaa kykyä itsenäiseen ajatteluun ja tekijän käytännöllinen rationalisointitutkimus on sekä ansiokas että kiintoisa. Tutkimuksen virheet ja puutteet ovat kuitenkin nykyisessä muodossaan siksi painavat, että voin vain epäillen puoltaa sen hyväksymistä arvolauseella: approbatur. (Allekirjoittajan nimikirjaimet) Toisena tarkastajana on ollut Leo Törnqvist. Hänen kommenttinsa on lyhyt: ylläolevaan yhdyn 2.2 Kodin taloustieteen gradu maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan Gradun lähdeluettelo ja pari kommenttia mm. muotoseikoista Vuoden 1956 gradun ilmiasu on edelliseen graduun verrattuna korrektimpi. Gradussa on 63 sivua. Lähdeluettelo on asiallinen. Lähteisiin viitataan tekstisivuilla, ei tosin kaikkiin. Maija Pekkarisen laudaturtyö on poikkeus. Palaan tähän asiaan kohdassa Sisällysluettelo on täsmällinen ja sivut olisivat muuten aivan siistit, jollei gradun arvostelija olisi tehnyt niihin merkintöjään. Arvostelija, professori Elli Saurio, on korjannut kielioppivirheitä, kirjoitusvirheitä, asiavirheitä, suoristanut mutkallisia ja hämäriä ilmaisuja, laittanut sulkuja turhien sanojen ympärille, kirjannut sivuun virhemerkkejä ja kysymysmerkkejä, kirjoittanut kommentteja ja tarkentavia kysymyksiä. Ikävä vain, että korjaavan kynän painallus on ollut paikoittain liian heikko näkyäkseen kopiossa. Minkähän takia arvioija ei vaatinut lopulliseen tekstiin korjausten huomioon ottamista? Ja kuinka VK Leo Salovaara saattoi pitää valmiina työtä, mikä on täynnä värikynän jälkeä? Ensimmäinen luku Kulutusyksikkötutkimusten historiikkia on tosin aika vapaa merkinnöistä. Seuraavana Leo Salovaaran LÄHDEKIRJALLISUUSLUETTELO Bigelow, Howard F.; Family Finance, New York 1936 Elinkustannustutkimus vuodelta 1928, A. Kaupunkien ja muiden asutuskeskuksien tilinpitoperheet, SVT XXXII, Sosiaalisia erikoistutkimuksia 14A, Helsinki 1936 von Hofsten, Erland; The Cost of Children, Esitelmä Rooman väestökongressissa v (ref. moniste) An International Survey of Recent Family Living Studies, II, Food Expenditure and Consumption Habits, International Labour Review, Vol. 39, 1939 Kirkpatrick, E. L., The Farmer s Standard of Living, U. S. Dept. Agric. Dept. Bull., Washington 1929 Lehtinen, Artturi, Suomen väestön muuntaminen kuluttajayksiköiksi, Sosiaalinen Aikakauskirja 27, 1933 Methods of Conducting Family Budget Enquiries, International Labour Office Studies and Reports, Series Nr 9, Geneva 1926 Methods of Family Living Studies, International Labour Office, Geneva 1949 Nutrition, Final Report of the Mixed Committee of the League of Nations on the Relation of Nutrition to Health, Agriculture and Economic Policy, Geneva 1937 Nyström, Paul H., Economic Principles of Consumption, New York 1929 Pekkarinen, Maija, Kuluttajayksikköasteikot, Hels. Yliop laud.työ Pipping, Hugo E., Behov och levnadsstandard, Helsingfors 1935 Pipping, Hugo E., Standard of Living. The Concept and its Place in Economics, Helsingfors 1953 Reid, Margaret G., Food for People, New York 1943 Research in Farm Family Living Scope and Method Social Science Research Council Bull. 11, New York 1933 Sauli, Liisa, Viljelijäperheiden elintaso Maataloushallituksen kirjanpitotiloilla 1935/ /49, Diss. Helsinki 1951

8 HY, analyysiharjoitus (30) Saurio, Elli, Maalaisemännän ajankäyttö suhteessa talouden laatuun ja rakenteeseen, Diss. Helsinki 1947 Miten paljon aikaa menee kodin hoitamiseen, Emäntälehti N:o 1 12/49 Suomen Rakennusmestarien Liitto, Suoritettu tutkimus rakennuskustannusten jakautumisesta materiaali- ja työpalkkakustannuksiin ennen toista maailmansotaa ja sen jälkeen. Rak.mest.Liiton julkaisematon tutkimus Tigerstedt, C., Untersuchungen uber die Nahrungszufuhr des Menschen in ihrer Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und Beruf, 1916 Taloudellinen Suunnitteluneuvosto, Ehdotus lähiajan talouspolitiikan suuntaviivoiksi, Helsinki 1954 Tutkimuksia kansanravitsemistilan parantamiseksi, Komiteamietintö, Helsinki 1940 Väestön ravitseminen Suomessa, Taloudellisen Puolustusneuvoston julkaisu, Helsinki 1932 Zimmerman, Carlie C., and Black, John D., How Minnesota Farm Family Income are Spent, An Interpretation of a One Year s Study Univ. Minnesota Agric. Exp.Stat.Bull Nimettyjä erillisiä lähteitä on yhteensä 25 kappaletta. Näistä on vain seitsemän sellaista, jota ei olisi myös Maija Pekkarinen -nimisen henkilön vuonna 1952 kodin taloustieteeseen valmistuneessa gradussa. Leo Salovaaran gradu valmistui Salovaaran tekstin ja erään lähdetekstin arvoituksellinen suhde Käyn läpi Salovaaran gradun ensimmäistä huomattavan virheetöntä lukua järjestelmällisesti lause lauseelta ja etsin löydänkö niille sisällöllisen vastineen Pekkarisen gradusta. Maija Pekkarisen gradu, Kulutusyksikköasteikot, käsittää 98 tekstisivua ja viisi lähdeluettelon sivua. Arvostelijan ei ole tarvinnut tehdä siihen graduun korjailuja tai vaihtoehtoisesti korjailtu kappale on saanut kannet vasta puhtaaksikirjoittamisen jälkeen. Pekkarinen väitteli 1962 tohtoriksi ravintokemiassa. Salovaara, 1. kpl: Kansantaloudellisen tutkimustyön yksinkertaistamiseksi ja osaksi myöskin palvelemaan talous- ja sosiaalipoliittisia tarkoitusperiä, on tapahtuvaan hyödykekulutukseen kohdistettujen tutkimusten avulla kehitetty eräänlainen kulutusyksikköjärjestelmä, minkä avulla eri ikäiset ja eri sukupuolta olevat kuluttajat ovat saatetut kulutuksensa suhteen yhteismitallisiksi ja toisiinsa nähden vertailukelpoisiksi. + Pekkarinen, JOHDANTO -luku ja 2. luku TUTKIMUSMENETELMÄT, JOIDEN TULOKSIIN KY-ASTEIKOT PERUSTUVAT, näytteenä Johdannon alkukappale: Perheen koon määrittäminen jotakin sopivaa mittapuuta käyttäen kuuluu välttämättömänä metodisena toimenpiteenä melkeinpä kaikkeen kulutustutkimukseen. Perheethän eroavat toisistaan niiden jäsenluvun sekä jäsenten iän ja sukupuolen suhteen. Eri-ikäisten ja eri sukupuolta olevien henkilöiden tarpeet taas poikkeavat toisistaan sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Henkilölukua sellaisenaan ei siis näin ollen voida pitää lähtökohtana perheen kokonaistarvetta ja sitä vastaavaa kulutusta tarkasteltaessa, vaan on käytettävä tarkempaa mittaa, jossa myös perheen ikä- ja sukupuolirakenne on otettu huomioon. Vasta kun tutkittavat tapaukset on saatettu kyseessä olevan tarpeen tai kulutuksen suhteen yhteismitallisiksi, on mahdollista tehdä vertailuja eri perheiden ja perheryhmien kulutuksen laatua ja määrää osoittavien tulosten välillä. Salovaara: Nykyaikaisen kuluttajatutkimuksen uranuurtajana pidetään englantilaista Sir William Pettyä. Vuonna 1665 hän julkaisi tutkimuksensa, jossa vertasi tilastollisesti ruoan, vaatetuksen ja asunnonkulutusta Irlannin, Ranskan ja Englannin välillä. Mittayksikkönä hän käytti täysikasvuista miespuolista kuluttajaa. + Pekkarinen, s. 5: Nykyisen kulutustutkimuksen uranuurtajana pidetään englantilaista sir WILLIAM PETTYä, joka käsitteli Irlannin taloudellista asemaa. V julkaistussa tutkimuksessaan hän tilastollisesti vertasi ruoan, vaatteiden ja asunnon kulutusta vastaavien hyödykkeiden kulutukseen Ranskassa ja Englannissa 1). Elintason mittaamiseksi hän kehitteli jonkinlaisen yksi-

9 HY, analyysiharjoitus (30) kön, joksi hän valitsi täysikasvuisen miehen päivittäisen ruoan kulutuksen, the day s food for adult man, at a medium. Salovaara: Varsinaisen kuluttajayksikköasteikon esitti Arthur Young vuonna 1758 ilmestyneessä teoksessaan The Farmer s Letters. Hänen kuluttajayksikköasteikkonsa rakentui sellaisen perheen kulutukseen, missä aviopuolisoitten lisäksi esiintyi kolme alle 15-v. lasta. + Pekkarinen, s. 5: Vuonna 1758 ilmestyneessä kirjassaan The Farmer s Letters ARTHUR YOUNG 2) esittää konstruoimansa asteikon, jota lienee pidettävä ensimmäisenä kuluttajayksikköasteikkona. Lähtökohtana asteikossa on vankan miehen ravinnon kustannus viikossa, the cost of seven day s messes for a stout man. Asteikko edellyttää, että miehen ja vaimon lisäksi perheessä on kolme alle 15-vuotiasta lasta 1). Asteikkoa on käytetty Ranskan kristillisen sosialistiliikkeen suunnittelemissa budjettitutkimuksissa Napoleonin sotien jälkeisenä aikana. Salovaara: Ranskalainen Lavoisier ryhtyi selvittelemään perheeseen kuuluvien kulutusyksiköitten kulutuksen välisiä suhteellisuusarvoja, mutta hänen työnsä jäi kuitenkin kesken, kunnes Lagrange suoritti sen loppuun v Pekkarinen, s. 5 6: 17. vuosisadan lopulla tutki LAVOISIER 3) Ranskan kulutusoloja arvioiden rahana Ranskan kokonaiskulutuksen. Naisen vuotuisten kustannusten hän laski olevan korkeintaan 2/3 miehen kustannuksista ja kolmen pienen lapsen vastaavan yhteensä äitinsä kustannusta eli 2/9 kustannuksista kutakin lasta kohden. LAVOISIERin v keskeneräiseksi jääneen työn LAGRANGE suoritti loppuun. Hän käytti miehen kuluttajayksikköarvona lukua 1, naisen 2/3 ja alle 10-vuotiaan lapsen 2/9 poiketen siten vain hiukan LAVOISIERin käyttämistä arvoista. Salovaara: Varsinaisen perustan nykyään esiintyville kulutustutkimuksille laskivat Ducpetiaux, Le Play ja Engel. Näistä ensiksi mainittu esitti jo v kolmeen eri yhteiskuntaluokkaan kuuluvan tyypillisen perheen, mihin kuului isä, äiti ja neljä lasta, lasten iän ollessa 16, 12, 6 ja 2 vuotta. + Pekkarinen, s. 6 7 (vain otteita, kirjoittaa laajasti): Nämä aikaisimmat yritykset kulutuksen suuruuden arvioimiseksi suhdelukujen perusteella jäivät unhoon vuosikymmeniksi. Vasta 19. vuosisadan puolivälissä alkoivat varsinaiset kulutustutkimukset, jotka ovat vielä nykyistenkin - tutkimusten ja niissä käytettyjen menetelmien perustana. Tällöin vaikutti kolme kuuluisaa tutkijaa, DUCPETIAUX, LE PLAY ja ENGEL. Näistä tutkijoista sanoo ZIMMERMAN1), että DUCPETIAUXn ( ) Belgian varattoman väestön elinkustannuksia koskevissa tutkimuksissa v:lta 1853 esiintyy ensimmäisen kerran ns. tyypillinen perhe 2). Tutkimus käsitti 153 belgialaista perhettä, jotka kuuluivat kolmeen eri varallisuusluokkaan ja joiden asema oli tyypillinen, so. ei erittäin hyvä, mutta ei kaikkein huonoinkaan. Tutkimuksen kohteeksi valittiin myös kokoonpanoltaan tyypillisiä perheitä, nimittäin sellaisia, joihin kuului isä, äiti ja neljä lasta, jotka olivat 16, 12, 6 ja 2 vuoden ikäisiä. Salovaara: Le Play keräsi varsin huomattavan kulutustutkimusmateriaalin eri maista, vieläpä eri maanosistakin. Hänen materiaalikäsittelynsä ei kuitenkaan ole saanut varsin suurta tunnustusta, ehkä lähinnä sen vuoksi, että hänen menetelmänsä oli luonteeltaan monograafinen. Ernst Engel suorittikin Le Playn tutkimusmateriaalin perusteella varsinaisen tilastoinnin ja siten kehitteli hänen työnsä tulokset tilastollisesti huomattavasti käyttökelpoisemmiksi. + Pekkarinen, s. 7 9 (otteita): FREDERIC LE PLAY ( ) on varsinaisesti nykyisen perhebudjettitutkimuksen alkuunpanija ja nimenomaan kuvaavan tutkimusmetodin kehittäjä. Hän oli kiinnostunut erityisesti sosiaalisten olojen tutkimisesta taloudelliselta pohjalta, mihin hänelle tarjoutui tilaisuus vuoritoimen asiantuntijana eri maissa suorittamiensa kenttätutkimusten yhteydes-

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 10 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE FINLAND, No. 10 VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 RISTO

Lisätiedot

Aila Kervinen KODIN TALOUSTIEDE TALOUSTIETEIDEN PARADIGMAMUUTOKSEN AIRUT

Aila Kervinen KODIN TALOUSTIEDE TALOUSTIETEIDEN PARADIGMAMUUTOKSEN AIRUT 1 Aila Kervinen KODIN TALOUSTIEDE TALOUSTIETEIDEN PARADIGMAMUUTOKSEN AIRUT * Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Kodin taloustiede 1946 1995 2010 2 ESIPUHE Tutkimukseni lähti liikkeelle

Lisätiedot

Koulutus, palkat ja talouskasvu

Koulutus, palkat ja talouskasvu TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Koulutus, palkat ja talouskasvu Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2011 Ohjaaja: Matti Tuomala Tuomas Silvennoinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

TYÖPALKKA, HINTA JA VOITTO

TYÖPALKKA, HINTA JA VOITTO KARL MARX TYÖPALKKA, HINTA JA VOITTO Sosialismi.net 2005 Kansalaiset! ALKUHUOMAUTUKSIA Ennen kuin käyn käsiksi varsinaiseen aiheeseen, sallikaa minun tehdä eräitä alkuhuomautuksia. Nykyisin vallitsee mannermaalla

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN SUHDE 1950-LUVULTA 2000-LUVULLE

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN SUHDE 1950-LUVULTA 2000-LUVULLE J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN SUHDE 1950-LUVULTA 2000-LUVULLE Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2004 Laatija: Tarja Välimäki Ohjaaja:

Lisätiedot

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSI(IJ;tJA 1962

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSI(IJ;tJA 1962 KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSI(IJ;tJA 1962 (Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan 58. vuosikerta) Ilmestyy neljänä niteenä. Tilaushinta 750 mk. TOIMITUS J. J. PAUNIO LAURI KORPELAINEN päätoimittaja toimitussihteeri

Lisätiedot

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS HELSINKI 2010 Julkaisija Vihreä Sivistysliitto ry Ruoholahdenranta 1 E 00180 Helsinki visio@visili.fi

Lisätiedot

Martti Grönfors LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KENTTÄTYÖMENETELMÄT

Martti Grönfors LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KENTTÄTYÖMENETELMÄT S A O F I SoFia Sosiologi- Filosofiapu Vilkka T u t k i T i e d ä T a i d a Martti Grönfors P o s s e n t i e 1 A 5, 1 3 2 0 0 H M L 0 4 0 5 8 3 9 6 2 6 h a n n a v i l k k a @ m e. c o m s o f i a. v

Lisätiedot

Vanity playing at love Naiseuden diskursseja naistenlehden The Englishwoman s Domestic Magazine keskustelupalstalla 1860-1864

Vanity playing at love Naiseuden diskursseja naistenlehden The Englishwoman s Domestic Magazine keskustelupalstalla 1860-1864 Vanity playing at love Naiseuden diskursseja naistenlehden The Englishwoman s Domestic Magazine keskustelupalstalla 1860-1864 Pro Gradu-tutkielma Yleinen historia Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden

Lisätiedot

Reino Salo suomalaisen sosiaalityön tutkimuksen uranuurtaja?

Reino Salo suomalaisen sosiaalityön tutkimuksen uranuurtaja? ARTIKKELIT Mikko Mäntysaari ja Tarja Pösö Reino Salo suomalaisen sosiaalityön tutkimuksen uranuurtaja? Sosiaalityön tutkimuksen erityislaadusta käydään parhaillaan aktiivista keskustelua (mm. Shaw & Gould

Lisätiedot

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 66» IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 32. Puoluesihteerin valinnan siirtäminen puoluekokoukselta puoluetoimikunnalle (IV/1) 33. Puoluesihteerin valinnan

Lisätiedot

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1960

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1960 KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1960 (Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan 56. vuosikerta) Ilmestyy neljänä niteenä. Tilaushinta 750 mk. VEIKKO HALME J. J. PAUNIO REINO ROSSI päätoimittaja TOIMITUS

Lisätiedot

VUOKRATYÖNTEKIJÄN ARKI JA LUOTTAMUSSUHTEET TYÖPAIKALLA

VUOKRATYÖNTEKIJÄN ARKI JA LUOTTAMUSSUHTEET TYÖPAIKALLA VUOKRATYÖNTEKIJÄN ARKI JA LUOTTAMUSSUHTEET TYÖPAIKALLA Sosiologia Turun yliopisto Pro gradu -tutkielma Henrik Jussila Joulukuu 2004 Turku TURUN YLIOPISTO Sosiologian laitos / yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta SITRAN RAPORTTEJA 60 Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta S I T R A H E L S I N K I Sitran Raportteja 60 2006

Lisätiedot

Tutkimus tuotekehityksen tukena

Tutkimus tuotekehityksen tukena TUOTETIEDE Tutkimus tuotekehityksen tukena Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 163. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Olli

Lisätiedot

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Anni Jyrinki Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Analyysi Savon Sanomien terveysjournalismista kolmella vuosikymmenellä Tiedeviestinnän pro gradu

Lisätiedot

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY?

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? 1 MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? Toimittaneet Ari Hyytinen ja Petri Rouvinen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 214) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2005 2 Kansi: Veera Aalto, Indicio

Lisätiedot

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1961

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1961 KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1961 (Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan 57. vuosikerta) Ilmestyy neljänä niteenä. Tilaushinta 750 mk. TOIMITUS J.J. PAUNIO päätoimittaja LAURI KORPELAINEN toimitussihteeri

Lisätiedot

;Kan santa I 0 u de II in en

;Kan santa I 0 u de II in en ;Kan santa I 0 u de II in en aikakauskirja Kansantaloudellisen Yhdistyksen julkaisema LXI I I vuosikerta 1967 Nide 3 KIRJOITUKSIA TIMO HELELÄ: Tulopolitiikka - uusi nimi vai uusi suunta 151 Puheenvuorot

Lisätiedot

Kulutus, tieto, hallinta Kulutuksen tilastoinnin muutokset 1900-luvun Suomessa

Kulutus, tieto, hallinta Kulutuksen tilastoinnin muutokset 1900-luvun Suomessa Tutkimuksia Forskningsrapporter Research Reports 252 Kulutus, tieto, hallinta Kulutuksen tilastoinnin muutokset 1900-luvun Suomessa Kirsti Ahlqvist Tutkimuksia Forskningsrapporter Research Reports 252

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU GRID -SEMINAARIN VAIKUTUKSET ERÄÄSSÄ METALLIALAN YRITYKSESSÄ Liiketaloustiede: hallinnon projektitutkielma Veikko Kärnä joulukuu 1979 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1. Tutkimuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU Kansantaloustiede, pro gradu - tutkielma Maaliskuu 2003 Laatija: Heikki Nupponen Ohjaaja:

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE Tuotantotalouden osaston diplomi-, seminaari- ja harjoitustyöohje Mika Hannula, Ulla Korsman, Eila Pajarre & Marko Seppänen TUOTANTOTALOUDEN OSASTO 2002 ii ALKUSANAT

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ 26 40-vuotiaiden ikäryhmässä tehdyt tilannearviot Espoon kaupungin aikuissosiaalityössä Julkinen versio Tiina Hofström Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden

Lisätiedot

MIPS-laskenta. Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus. Michael Ritthoff Holger Rohn Christa Liedtke. sekä Thomas Merten

MIPS-laskenta. Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus. Michael Ritthoff Holger Rohn Christa Liedtke. sekä Thomas Merten Michael Ritthoff Holger Rohn Christa Liedtke sekä Thomas Merten MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus WUPPERTAL SPEZIAL 27fi Wuppertal Spezial 27fi MIPS-laskenta Tuotteiden ja

Lisätiedot

MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus

MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen Institut Arbeit und Technik Kulturwissenschaftliches Institut Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH Michael Ritthof Holger Rohn Christa Liedtke sekä

Lisätiedot

Kahden kerroksen kääntäjiä: Kvantitatiivinen työolokysely av-kääntäjien ansioista alan muutosten käännekohdassa 2010-luvun alussa

Kahden kerroksen kääntäjiä: Kvantitatiivinen työolokysely av-kääntäjien ansioista alan muutosten käännekohdassa 2010-luvun alussa FM Tarmo Hietamaa tarmo.hietamaa@gmail.com 040 837 2955 tutkimusraportti syyskuu 2014 Kahden kerroksen kääntäjiä: Kvantitatiivinen työolokysely av-kääntäjien ansioista alan muutosten käännekohdassa 2010-luvun

Lisätiedot