2. Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma Tuloslaskelman tunnusluvut 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Tilikauden tuloksen muodostuminen 24 2.1 Tuloslaskelma 24 2.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 28"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Toimintaympäristö Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Henkilöstön määrä ja muutokset Jyväskylän talouden kehitys Strategiset kehittämishankkeet Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma Tuloslaskelman tunnusluvut Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma Rahoituslaskelman tunnusluvut Rahoitusasema ja sen muutokset Tase Taseen tunnusluvut Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernitase Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitaseen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja käyttötalousosan toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Ylittyneet määrärahat ja alittuneet tuloarviot 95

2 9. Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Omistukset muissa yhteisöissä Liikelaitosten tilinpäätöslaskelmat Kunnan konsernitilinpäätöksen liitetiedot Yhdistelmälaskelmat Käytetyt kirjanpitokirjat ja tositelajit Allekirjoitukset 148

3 1 TOIMINTAKERTOMUS 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Toimintaympäristö Jyväskylän kasvu jatkuu: Vuoden 2005 aikana kaupungin asukasluku nousi lähes 900:lla, mikä oli Espoon ja Oulun jälkeen suhteellisesti nopeinta suurten kaupunkien joukossa. Myös koko Jyväskylän seudun kasvu oli maan ripeimpiä. Naapurikuntien väestö lisääntyi yli 600:lla. Maakunnan veturiseudun osuus Keski-Suomen väestöstä on 62 % ja työpaikoista 64 % Väkiluvun muutokset * Seudun muut kunnat Jyväskylä * Jyväskyläläisten lisäys on pitkään koostunut pääosin nuorten aikuisten muuttovoitosta, mutta viime vuonna väkiluvun lisäys kertyi enemmän luonnollisesta kasvusta kuin muuttoliikkeestä. Vuonna 2005 syntyi jyväskyläläistä, mikä on suurin määrä vuoden 1984 jälkeen. Muuttoliikkeen johdosta 0-vuotiaita oli vuoden lopussa tuhatkunta. Kaupungin järjestämien päivähoidon palvelujen kysyntä pysyi ennallaan. Perusopetusta antavissa kouluissa ja lukioissa oli oppilaita 165 (1,9 %) vähemmin kuin vuonna Yli 65-vuotiaiden määrä lisääntyi 230:lla eli kaksi prosenttia. Uusia jyväskyläläisiä yrityksiä syntyi 424 ja nettolisäystä kertyi 213. Kasvumäärä oli korkein vuoden 1996 jälkeen. Neljän suurimman työnantajan osuus Jyväskylän työpaikoista on lähes neljännes. Työllisten määrän kasvu oli edelleen lähinnä palveluyritysten varassa. Vuonna 2005 oli jyväskyläläisiä ennakkotiedon mukaan Heistä työllisiä oli (42,6 %). Vuodesta 1995, jolloin työllisten osuus oli 36,9 %, väestön lisäys oli ja työllisten Työlliset ja muut jyväskyläläiset Työlliset Muut * 2005*

4 2 Työllisten lisääntymisestä huolimatta työttömyys jatkui suurimpana ongelmana. Työttömiä oli vuonna 2005 keskimäärin eli 19 vähemmän kuin edellisenä vuonna, ja keskimääräinen työttömyysaste (14,8 %) oli 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna Työttömyysasteen kehitys oli lähes yhtä heikkoa vertailukaupungeissakin. Suomen 14:ssä yli asukkaan kaupungissa työttömyysaste oli vuoden lopulla keskimäärin 12,4 %, pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa 13,4 % ja Jyväskylässä 15,3 %. 25 Jyväskylän työttömyysasteet joulukuussa Asunto- ja muu rakentaminen jatkui Jyväskylässä vilkkaana: Asuntoja valmistui 869, mikä on vähän enemmän kuin vuosina keskimäärin. Muu rakennustuotanto ( kuutiometriä) jäi pitkäaikaisen keskiarvon ( ) alapuolelle. Vuonna 2005 myönnettyjen rakennuslupien perusteella asuntorakentamisen määrä pysyy ennallaan ja muun rakentamisen volyymi kasvaa merkittävästi vuonna Taloustutkimus Oy:n vuonna 2005 valmistuneessa VIP imagotutkimuksessa sekä Efektia Oy:n palveluja koskeneessa tutkimuksessa Jyväskylä menestyi jälleen erinomaisesti. Uuden aallon Jyväskylä julistautui vuosikymmen sitten kaupunkipolitiikan uudistajaksi Suomessa. Strategian keskeisenä kulmakivenä oli ja on rajoja ylittävän kumppanuuspolitiikan rakentaminen. Kaupunki ei luo menestystään yksin omin toimin, vaan ja ainoastaan onnistumalla rakentamaan kehityshankkeita ja turvaamaan palvelunsa elinkeinoelämän, naapurikuntien, oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa Vuoden 2004 alusta virallistettu uusi seutukuntajako kasvatti Jyväskylän seudun kuntien lukumäärän viidestä yhdeksään. Noin asukkaan, toiminnallisesti rajattomaksi pyrkivä Jyväskylän seutu rakentaa yhä enemmän yhteen tiivistyvää tulevaisuuttaan verkostokaupunkihankkeella. Kymmenentenä kuntana siinä on mukana Suolahti. Verkostokaupungin ensimmäisessä aallossa luotiin luottamuksen pohjaa kirkastamalla käsityksiä monen toimijan yhteisistä pyrkimyksistä. Sitä jatkettiin toimintokohtaisilla selvityksillä. Nyt ollaan toisessa aallossa, jolloin käydään toteuttamaan seudullisia ratkaisuja myös kunnallisiin peruspalveluihin. Tämän askeleen on väitetty olevan seutupolitiikan uskottavuuden todellinen mittari. Näköpiirissä on jo vaiheittain etenevän verkostokaupungin kolmas aalto, kuntarakenteen uudistus seutupohjalta. Jo vuoden 2008 alkuun mennessä on verkostokaupungin alueella mahdollisuus järjestää kaksi kolmannesta kunnallisista palveluista yli kuntarajojen.

5 3 Toiminnallisuus ja seudullisuus ovat Jyväskylän lähtökohtia myös kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Asiaa koskevassa kannanotossa kaupunginhallitus totesi mm. seuraavaa: Kasvava Jyväskylä on mahdollinen, toiminnallisesti perusteltu ja kansanvaltainen vastaus myös demokratiavajeeseen, mikä on yhdessä ongelmaksi todettu. Jyväskylän kaupungin ja Korpilahden kuntaliitoksen selvityshanke on käynnistänyt kuntarakenneuudistuksen seuraavan vaiheen. Montako kuntaa on jo vuoden 2009 alussa liittymässä yhteen, sen näyttää lähitulevaisuus. Kaupungin vuosikate ei tilinpäätöksen mukaan kattanut poistoja ja lainakanta kasvoi merkittävästi. Investointien taso oli edelleen korkea. Talouden voidaan siten katsoa olleen vuonna 2005 epätasapainossa. Vuosikate kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja lainakannan kasvu pieneni, joten talouden suuntaa voidaan pitää oikeana. Tilikauden ylijäämä oli seurausta satunnaisista, kertaluonteisista tuloista joita ilman edellisten vuosien alijäämä olisi edelleen kasvanut. 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnallisvaalit Kaupunginvaltuusto valittiin lokakuussa vuonna 2004 toimitetuissa kunnallisvaaleissa. Vaalien tulos muodostui seuraavaksi: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Kansallinen Kokoomus Suomen Keskusta Vihreä liitto Vasemmistoliitto Kristillisdemokraatit Suomen Kommunistinen Puolue 18 valtuutettua 12 valtuutettua 12 valtuutettua 7 valtuutettua 5 valtuutettua 3 valtuutettua 2 valtuutettua. Vaalien jälkeen yksi valtuutettu ilmoitti siirtyvänsä vasemmistoliiton valtuustoryhmästä sitoutumattomana Suomen Kommunistisen Puolueen valtuustoryhmään. Kaupunginvaltuusto Valtuusto piti vuoden 2005 aikana 13 kokousta ja käsitteli 211 asiaa. Kokousten lisäksi pidettiin viisi valtuustoseminaaria. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Henna Virkkunen (KOK) ensimmäisenä varapuheenjohtajana Jukka Juusela (KESK) ja toisena varapuheenjohtajana Hilkka Illman (SDP). Keskeisiä asioita valtuuston työskentelyssä olivat hallinnon uudistuksen loppuunsaattaminen, kaupungin uusien strategioiden valmistelu ja hyväksyminen, peruspalvelut, kaupunkisuunnittelu ja talous sekä verkostokaupunkiyhteistyö ja siihen liittyen kunta- ja palvelurakenneuudistus. Valtuusto antoi lausunnon kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeesta. Valtuusto päätti Tanssisali Lutakon toimitiloista ja Cygnaeus-lukion toiminnan siirrosta Wilhelm Schildtin katu 2 koulukiinteistöön. Valtuusto päätti uuden voimalaitoksen sijoituspaikasta, Jyväskylän Veden liiketoiminnan ja omaisuuden myynnistä Jyväskylän Energia Oy:lle sekä uimahallin ja Hipposhallin lunastamisesta kaupungille.

6 4 Valtuusto hyväksyi Kinkomaan sairaalan muutostöiden rahoituksen ja Kyllön terveysaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman. Valtuusto hyväksyi vesihuollon kehittämissuunnitelman sekä asunto-ohjelman vuosille Valtuusto merkitsi tiedoksi kaupungin keskustan kehittämisen vision ja kaavoitusohjelman vuosille Kaupunkisuunnitteluun liittyen valtuusto hyväksyi postikorttelin asemakaavan muutoksen, Keljon Prisman asemakaavan muutoksen, Ainolanrinne II:n asemakaavan, asemakaavan muutoksen keskussairaalan pysäköintitaloa varten, entisen linja-autoaseman asemakaavan muutoksen, Haukkalanrannan alueen asemakaavan, Kaakkolampi II:n asemakaavan, Korteniityn alueen asemakaavan, Savelan alueen asemakaavan muutoksen sekä entisen rautatieaseman asemakaavan muutoksen. Lisäksi valtuusto hyväksyi Lutakonpuiston hankesuunnitelman. Valtuusto hyväksyi kaupungin liiketoiminnan omistajapoliittiset linjaukset. Valtuusto hyväksyi vuoden 2004 tilinpäätöksen ja sen yhteydessä henkilöstökertomuksen. Valtuusto hyväksyi myös vuoden 2006 talousarvion ja siihen liittyvän taloussuunnitelman sekä päätti voimalaitosrakennusta lukuun ottamatta pitää veroprosentit ennallaan. Lisäksi valtuusto päätti tilintarkastajan valinnasta vuosille Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus keskittyi kaupunkiyhteisön kokonaisjohtamiseen sekä toimialojen ja tytäryhtiöiden strategiseen johtamiseen. Kaupunginhallitus kokoontui 43 kertaa ja käsitteli 589 asiaa. Valmistelevia iltakouluja pidettiin 19 ja niissä käsiteltiin 45 asiaa. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Veijo Koskinen (SDP), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Pirkko Selin (KESK) ja toisena varapuheenjohtajana Ari Hiltunen (KOK). Kaupunginhallitus huolehtii valtuustossa käsiteltävien asioiden valmistelusta. Tällöin erityisesti hallinnon uudistamiseen, talouden tasapainottamiseen, kaupunkisuunnitteluun ja verkostokaupunkiyhteistyöhön sekä elinkeinopolitiikkaan liittyvät asiat olivat keskeisiä. Kaupunginhallitus antoi Keski-Suomen ympäristökeskukselle lausunnon Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelmasta ja Keski-Suomen tiepiirille Rantaväylän kehittämissuunnitelmasta sekä hyväksyi Hippoksen alueen suunnittelun periaatteet ja merkitsi tiedoksi kaavoitusohjelman vuosille Lisäksi kaupunginhallitus antoi ympäristökeskukselle lausunnon uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselvityksestä, Jyväskylän maalaiskunnalle Kuohu Vesanka - Ruoke osayleiskaavaehdotuksesta ja Keski- Suomen liitolle maakuntasuunnitelman alustavasta luonnoksesta. Kaupunginhallitus päätti kaupungin riskienhallinnasta ja vakuuttamisesta, omistajaohjauksen toteuttamisesta kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöissä ja toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) hankkimisesta sekä vahvisti konserniohjeet. Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstöpoliittisen Jyväskylä-sopimuksen ja Jyväskylän kaupungin kansainvälistämisstrategian. Kaupunginhallitus hyväksyi Jyväskylän kaupungin ja Kiinassa sijaitsevan Kunmingin kaupungin välisen yhteistyösopimuksen.

7 5 Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi opetuslautakunnan laatiman kouluverkon taloudellisia vaikutuksia koskevan selvityksen. Peruspalvelujen osalta kaupunginhallitus hyväksyi selonteon lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilanteesta vuonna 2004 sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman laatimisen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti hakeutumisesta Terve Kunta verkostoon toimikaudelle ja päätti, että kaupunki lähtee mukaan Keski-Suomen matkapalvelukeskuksen toimintaan. Kaupunginhallitus hyväksyi yhteisen selvityksen tekemisen Korpilahden kunnan ja Jyväskylän kaupungin kuntaliitoksesta. Toimielimet Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus ovat lisäksi valinneet jäsenet seuraaviin toimielimiin: - kaupunginhallitus - kaupunkisuunnittelulautakunta - opetuslautakunta - kulttuuri- ja nuorisolautakunta - kunnan keskusvaalilautakunta - liikuntalautakunta - rakennus- ja ympäristölautakunta - sosiaali- ja terveyslautakunta - tarkastuslautakunta - Keski-Suomen pelastuslautakunta - Säynätsalon kaupunginosalautakunta - tuotannollisten tukipalvelujen johtokunta - Jyväskylän Veden johtokunta - Kylän Kattauksen johtokunta - Jyväskylän Seudun Työterveyden johtokunta - Jyväskylän Tilapalvelun johtokunta - kuntayhtymien yhtymävaltuustot - historiatoimikunta - kaupungin edustajia eri yhteisöihin, yhtiöihin, yhdistyksiin, säätiöihin yms.

8 1.3 Henkilöstön määrä ja muutokset 6 Palkkaa saavan henkilöstön määrä vuosina Vakinaiset Määräaikaiset Palkkaa saavaa henkilöstöä oli vuoden 2005 viimeisenä päivänä (sis. 43 sivutoimista tuntiopettajaa) eli 95 henkilöä vähemmän kuin edellisvuoden viimeisenä päivänä. Vakinaisia työntekijöitä oli yhteensä henkilöä eli 78 % kaupungin henkilöstöstä. Vakinaisen henkilöstön määrä lisääntyi koko kaupunkitasolla 32 henkilöllä, kun verrataan keskenään vuoden viimeisten päivien lukuja ( ). Palkkaa saavat vakinaiset henkilöt ( ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Vakinaisten palvelussuhteiden lukumäärä oli ( ), joka oli sama kuin edellisvuonna. Vuoden lopussa oli palkattomalla virkavapaalla tai työlomalla yhteensä 346 henkilöä (vuonna henkilöä). Palkkaa saavan henkilöstön vähennykset ovat kohdistuneet määräaikaisiin työntekijöihin. Määräaikaisten työntekijöiden määrä väheni 127 työntekijällä, kun verrataan vuoden viimeisten päivien lukuja. Kaupungin määräaikaisesta henkilöstöstä oli sijaisia yli puolet, 57 %. Kaupungin sijaisista 71 % työskenteli sosiaali- ja terveystoimessa. Muita määräaikaisia työsuhteita kuin sijaisia oli erityisesti sivistystoimessa, jossa työskentelee puolet kaupungin muista määräaikaisista. Kuvio 2 kuvaa vakinaisen palkkaa saavan vakinaisen henkilöstön kuukausittaista vaihtelua. Kuviot 3 ja 4 kuvaavat määräaikaisen henkilöstön määrien vaihtelua vuoden aikana.

9 7 Määräaikaiset ilman sijaisia tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Sijaiset tammi helmi maalis 841 huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Henkilöstön määrä toimialoittain tilasto Toimiala: vakinaiset määräaikaiset sijaiset yhteensä työllistetyt Sos. ja terv.palv Sivistystoimi Yhdyskuntatoimi Liiketoiminta Hallintokeskus Liikelaitokset: Total Altek Kylän Kattaus Pelastuslaitos Työterveys Vesilaitos Tilapalvelu Yhteensä

10 8 Kaupungin henkilöstömäärä on lähtenyt laskuun kesästä 2005 alkaen. Henkilöstömäärät vähenivät kaikilla toimialoilla ja liikelaitoksissa, paitsi liiketoimintatoimialueella, jossa henkilöstömäärä kasvoi talous- ja hankintapalvelukeskuksen perustamisen myötä 50 henkilöllä vuoden aikana. Talous- ja hankintapalvelukeskukseen siirtyi toimialoilta pääasiassa kaupungin vakinaista henkilöstöä. Kaupungin henkilöstömäärän vähenemisen taustalla on taloustoimikunnan edellyttämä 10 % henkilöstömäärän vähennys. Vähennyksiä on saatu aikaan siten, että määräaikaisia työsuhteita ei ole uusittu, sijaisuuksia ei ole täytetty, eikä vapautuviin tehtäviin ole palkattu uusia työntekijöitä siinä määrin kuin edellisvuonna. Henkilöstövähennykset on toteutettu Jyväskylä-sopimuksen periaatteiden mukaisesti ilman irtisanomisia tai lomautuksia. Taloustoimikunnan lähtökohta henkilöstömäärän vähennyksille valtuustokaudella on kaupungin henkilöstömäärä, joka oli Vuoden 2005 lopulle asetettu henkilöstömäärätavoite oli (ei sisällä vesilaitoksen 67 työntekijää). Kaupungin palkkaa saava henkilöstömäärä oli viime vuoden lopussa (sisältää vesilaitoksen 67 työntekijää). Kun vesilaitoksen henkilöstö vähennetään kaupungin henkilöstömäärästä , on taloustoimikunnan edellyttämä henkilöstömäärän vähennystavoite alitettu 42 henkilöllä. 1.4 Jyväskylän talouden kehitys Kuntatalouden jatkuva vaikea tilanne heijastui myös Jyväskylään ja kaupungin taloudellinen tila oli vuonna 2005 edelleen heikko joskin edellistä vuotta parempi. Vuosikate oli 15,3 milj. euroa ja toteutui 12,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota ja 6,3 miljoonaa muutettua talousarviota parempana. Vuosikate kattoi poistoista 65,2 % ja näin mitaten kaupungin tulorahoitus oli epätasapainossa. Edelliseen vuoteen verrattuna vuosikate parani 10,2 milj. euroa. Käyttötulojen vertailukelpoinen kasvu oli 10,6 miljoonaa ja käyttömenot kasvoivat saman verran, joten käyttötalouden nettomenot pysyivät edellisen vuoden suuruisina (-0,02 %). Tähän ja samalla vuosikatteen suuruuteen vaikuttivat ratkaisevasti poikkeuksellisen suuret maan myyntitulot. Käyttömenojen 3,3 prosentin kasvu oli merkittävästi alhaisempi kuin kunnissa keskimäärin, joten kehityksen suunta on oikea ja talouden tasapainotustoimenpiteet alkavat tuottaa tulosta. Alkuperäinen talousarvio ylittyi myyntivoittojen osalta noin 9 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot lisääntyivät 7,5 milj. euroa eli 4,1 % ja opetustoimen nettomenot kasvoivat 3,5 milj. euroa (5,2 %). Verotulot kasvoivat 6,8 milj. euroa ja valtionosuudet 4,0 milj. euroa. Kunnallisverojen kasvu oli 4,2 milj. euroa eli 2,2 %. Kunnallisverojen pieni kasvu oli seurausta mm. ansiotulovähennyksen kasvusta, joka osin kompensoitiin valtionosuuksien lisäyksen avulla. Yhteisöveron tuotto kasvoi 1,1 milj. euroa (7,7 %). Kiinteistöveron tuotto kasvoi 1,4 miljoona euroa (9,8 %). Poikkeuksellisen suuri kasvu oli seurausta siitä, että vuoteen 2004 kohdistui suuria aikaisempien vuosien verojen oikaisuja. Toimialat pysyivät talousarvioissaan hyvin. Käyttötalouden nettomenot alittivat muutetun talousarvion 1,5 miljoonalla eurolla. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna nettomenot alittuivat 6,6 miljoonalla eurolla poikkeuksellisen suurten maan myyntivoittojen seurauksena. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot ylittivät alkuperäisen talousarvion 2 miljoonalla eurolla. Menojen ylittyminen pystyttiin ennakoimaan ja ottamaan huomioon talousarvion muutoksina vuoden aikana.

11 9 Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 159,1 milj. euroa eli euroa asukasta kohti. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 11,5 milj. euroa (118 /asukas). Muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna lainojen määrä on edelleen suuri. Investointien määrä pysyi edelleen korkealla tasolla ja oli kaikkiaan 37,8 milj. euroa. Suurimmat investointikohteet olivat Virastotalon peruskorjaus (3,6 milj. euroa), Kypärämäen (2,3), Lohikosken (1,1) ja Keljonkankaan (0,7) koulujen peruskorjaukset. Uimahalli ja Hipposhalli siirtyivät kaupungin omistukseen. Yhdyskuntarakentamiseen käytettiin 10,1 milj. euroa ja vesilaitoksen investointeihin 5,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 ylijäämä on 102,7 milj. euroa. Kun aikaisempien vuosien alijäämät olivat yhteensä 13,2 milj. euroa, vuoden 2005 lopussa yhteenlaskettuna ylijäämä on 89,5 milj. euroa. Poikkeuksellisen suuri ylijäämä on seurausta vuoden 2005 lopussa tehdystä Jyväskylän Veden myynnistä Jyväskylän Energia Oy:lle. Kaupasta kirjattiin kaikkiaan 116,2 miljoonan euron myyntivoitto. Ilman tätä vuosi 2005 olisi ollut edelleen selvästi alijäämäinen. Talous toteutui talousarviossa ennakoitua paremmin mutta talouden voidaan katsoa olleen vuonna 2005 edelleen epätasapainossa. Plussat + Asukasluku ja työpaikkojen määrä kasvoivat edelleen + Jyväskylän ja seudun asema tutkimusten mukaan maan vahvimpia + Ohjelma talouden tervehdyttämiseksi ja palvelurakenteen uudistamiseksi + Talouden suunta kääntyi, alijäämä pystyttiin kattamaan + Kunta- ja palvelurakenneuudistus käynnistyi Miinukset - Työttömyysaste oli edelleen korkea - Vuosikatteen paraneminen ja alijäämän kattaminen osin kertaluonteisten tekijöiden seurausta - Palvelurakennepäätökset näkyvät taloudessa viiveellä - Talouden rakenteellinen epätasapaino on edelleen olemassa 35 Nettoinvestoinnit (ilman vesilaitoskauppaa), poistot ja vuosikate Miljoonaa euroa ,6 15, , , , ,8 10 3,5 5,7 5, Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate

12 10 Tulot ,7 milj.euroa Investointitulot 19,8 % Antolainojen vähennys 0,8 % Lainanotto 4,8 % Käyttötulot 11,9 % Verotulot 26,8 % Tulorahoituksen korjauserät 15,5 % Satunnaiset tulot 13,8 % Korko-, rahoitus- ja muut tuotot 1,1 % Valtionosuudet 5,6 % Menot ,5 milj.euroa Lainojen lyhennykset 4,6 % Antolainojen lisäys 24,5 % Konsernihallinto 2,5 % Liiketoimintatoimiala 1,3 % Sosiaali- ja terveystoimen toimiala 33,8 % Investointimenot 6,2 % Korko-, rahoitus- ja muut menot 0,8 % Tulorahoituksen korjauserät 0,1 % Valmistus omaan käyttöön 2,3 % Liikelaitokset 11,8 % Sivistytoimen toimiala 9,5 % Yhdyskuntatoimen toimiala 2,7 %

13 1.5 Strategiset kehittämishankkeet Kaupunkistrategian uudistaminen Tavoite: Koulutus- ja kehittämisohjelman yhteydessä uudistetaan kaupungin strategia. Poliittisten päätöksentekijöiden osallistumisesta strategian laadintaan tehdään erillinen ohjelma. Strategialla vahvistetaan verkostokaupunkiyhteistyötä, tuetaan uudistuvaa ja innovatiivista kaupunkipolitiikkaa, parannetaan palvelutuotantoprosessien toimivuutta, tehostetaan resurssien käyttöä ja saatetaan kaupungin talous tasapainoon. Kaupunkistrategian uudistaminen perustui ns. kolmikantaperiaatteelle eli poliittisten päättäjien, viranhaltijoiden ja henkilöstön edustajien yhteistyölle. Strategian laadinnassa olivat toimialat keskeisesti mukana. Ne tekivät omat strategiansa laatimisprosessin yhteydessä. Strategian laadinta kytkettiin yhteen toiminta- ja taloussuunnitelman tekemiseen. Strategiset linjaukset sisältyvät vuosien taloussuunnitelmaan. 2. Palvelutuotannon seudullinen uudistaminen Tavoite: Vuonna 2004 tehdään selvitys seudullisesta palvelurakenteesta ja -kapasiteetista. Selvityksen perusteella tunnistetaan niitä kohdealueita, joissa on eritystä tarvetta uudistaa palvelurakenteita seudulliselta perustalta. Vuonna 2005 kehittämistoimet suunnataan selvityksen perusteella valittuihin kohteisiin. Tavoitteena on nykyisen palveluranteen seudullinen tiivistäminen ja kapasiteetin tehokkaampi hyödyntäminen. Erityisenä tavoitteena on estää turhia opetus- sekä sosiaali- ja terveystoimen investointeja ja vahvistaa yhteisten palvelujen käyttöä yli hallinnollisten rajojen. Vuoden 2005 aikana valmistui edellisvuonna alkanut peruspalveluita koskenut seudullinen selvitys, joka käsitti mm. päivähoitoa, vanhuspalveluja, peruskouluja, lukioita ja tilahallintoa. Selvityksen jälkeen työtä on jatkettu edellishankkeilla, joissa on ollut omat vastuuhenkilöt. Hankkeista on raportoitu kunnanjohtajien ja kunnanhallitusten puheenjohtajien ryhmää, joka on ohjannut valmistelua. Päivähoidon seudullinen hanke on edennyt vuonna 2006 päätöksentekovaiheeseen. 3. Kolmannen sektorin toiminnan tukirakenteiden vahvistaminen Tavoite: Järjestöistä on muodostunut merkittäviä seudullisia hyvinvointipoliittisia toimijoita. Niiden kautta kanavoituu taloudellisia resursseja ja sisällöllistä osaamista seudulle. Kolmannen sektorin yhteistyön edistäjänä ja tuki- ja neuvontaorganisaationa toimii Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT). Kaupunki yhdessä seudun ja maakunnan muiden toimijoiden kanssa vahvistaa KYT:in toimintaedellytyksiä kolmannen sektorin tukirakenteiden luomisessa. Yhtenä konkreettisena tavoitteena on aikaansaada Ray:n rahoituksen turvin toimitilaratkaisu (Hyvinvoinnin edistämiskeskus), joka turvaa järjestöjen ammattihenkilökunnalle riittävät ja ajanmukaiset tilat sekä edistää järjestöjen välistä yhteistyötä. Kaupunki on myöntänyt vuoden 2005 talousarvion työllistämismäärärahasta tukea Keski-Suomen yhteisöjen Tuki ry:lle (KYT), joka on järjestöjen tuki- ja neuvontaorganisaatio ja joka vastaa useista järjestöjen yhteistä Eu- yms. hankkeista. KYT on aloittanut vuoden aikana uusia hankkeita.

14 12 Vuoden aikana aloittivat Jyväskylässä Stakesin aluetoimisto ja lapsiasiainvaltuutetun toimisto. Kaupunki on antanut vuokratukea Stakesin aluetoimistolle, joka sijaitsee osoitteessa Matarakatu 4. Samaan taloon on muuttanut useita järjestöjä ja sinne on syntymässä Hyvinvoinnin Edistämiskeskuksen nimellä kulkeva hyvinvointialan toimijoiden keskittymä. 4. Vitapolis Tavoite: Vitapolis kokoaa yhteen ikääntyvän väestön hyvinvointiin liittyvää osaamista Jyväskylän seudulla. Tavoitteena on tuottaa palveluja sekä seudullisiin että valtakunnallisiin, ja mahdollisesti myös kansainvälisiin tarpeisiin. Vitapolis yhdistää julkista ja yksityistä osaamista ja toimintaa vankkaan yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkimukseen ja -opetukseen. Yhteistyönä kehitetään laaja-alaista osaamista ja näyttöön ja uusiin näkemyksiin perustuvia hyvän toiminnan malleja. Osaaminen Vitapolikseen kuuluva Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter -säätiö on aloittanut toimintansa loppuvuodesta Säätiölle on valittu hallitus ja valtuuskunta sekä määräaikainen johtaja vuodelle Säätiössä tulee työskentelemään lisäksi osa-aikainen projektityöntekijä ja alkuvuodesta 2006 haetaan myös määräaikaiseen työsuhteeseen erikoistutkijaa, jonka tehtävänä on hankevalmistelutyö yhdessä johtajan kanssa. Erityisesti vuosi 2006 tulee olemaan säätiön jäsenyhteisöjen käynnissä olevien gerontologian alueen hankkeiden verkottamista GeroCenter - säätiön toiminta-alustalle sekä uusien hankevalmistelujen työstämistä eri yhteistyötahojen kanssa. Säätiön tarkoitus on ylläpitää ja edistää ikääntyvien ja iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä ja hyvinvointia sekä luoda tiedollisia ja toiminnallisia edellytyksiä hyvälle ja tasapainoiselle vanhenemiselle gerontologisen ja muiden vanhenemista tutkivien tieteenalojen tiedon ja osaamisen pohjalta. Säätiön kotipaikka on Jyväskylä, mutta sen jäsenyhteisöt edustavat monipuolisesti seudullista ja kansallista toimintakenttää. Kiinteistöt Vitapolis-hankkeen toteuttamisedellytyksistä kiinteistötalouden näkökulmasta päätettiin teettää hankeselvitys syksyllä Hankeselvityksessä konkretisoidaan toimintakokonaisuus erityisesti yksityisten palveluntuottajien osalta. Konkretisoidun toimintakokonaisuuden ja kiinteistöistä tehtävien kuntoarvioiden perusteella laaditaan arviot Vitapolis-hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta kiinteistötalouden näkökulmasta. Hankeselvitys valmistuu kesään 2006 mennessä. 5. Seudullinen päivähoito Tavoite: Hankkeen tavoitteena on palvelujärjestelmä, joka tarjoaa seudulla asuville perheille joustavan päivähoitopalvelun ja kuntien yhteiset erityispalvelut. Samalla tarkistetaan päivähoidon palveluverkko, toimitilatarve ja peruskorjaustarpeet. Yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen muodot ja taso yhdenmukaistetaan. Kaksivuotinen päivähoidon seudullinen kokeilu käynnistyi toukokuussa 2005, mukana on kahdeksan kuntaa. Hankkeen tuloksena on valmisteltu päivähoidon seudullinen palvelualue, joka mahdollistaa alkaen päivähoitopaikkojen käytön yli kuntarajojen. Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan päivähoitopalveluiden yhdistämisestä yhteiseen organisaatioon on valmistunut esitys päätöksentekoa varten.

15 13 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä on yhdenmukaistettu alkaen neljässä kunnassa ja kolmen kunnan kuntalisä maksatus on keskitetty päivähoidon palvelukeskukselle. Jyväskylän kaupungin päiväkotiverkkosuunnitelma perustuu kaupungin kaavoitussuunnitelmiin, rakentamisaikatauluihin, väestöarvioon, palvelutarpeen kehittymiseen. Siinä on huomioitu tilojen kunto, alueen koulu- ja muut tilat. Jyväskylän maalaiskunnan kanssa on sovittu kuntien raja-alueiden päivähoitopalveluiden järjestämisestä. 6. Innoroad Jyväskylä - Tieliikenteen osaamiskeskus Tavoite: Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiantona ELC Finland Oy teki vuonna 2004 esiselvityksen tiekuljetuselinkeinon kehittämisestä Suomessa. ELC Finland Oy on tehnyt sittemmin Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön ja Keski-Suomen liiton toimeksiannosta liiketoimintasuunnitelman Jyväskylän vahvuuksista ja mahdollisuuksista tieliikenteen osaamisen kehittämiselle. Sen mukaan Jyväskylän poikkitieteellinen human technology -ajattelu sekä kuljetusinsinöörikoulutuksen pitkät perinteet luovat hyvän pohjan toimialan strategiselle kehittämiselle. Suunnitelman pohjalta käynnistettävä hanke yhdistää tieliikenteen tutkimustoiminnan (Jyväskylän yliopisto), kuljetus- ja ajoneuvoteknologian opetuksen ja kehityksen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), ammattihenkilöstön koulutuksen (Jyväskylän ammattiopisto) liiketoiminnan kehittämiseen (Jykes). Projekti laaditutti kevään aikana Tietoykköset Oy:llä selvityksen Jyväskylä - Oulu - ja Jyväskylä - Tukholma -lentoyhteyksien tarpeellisuudesta vientiyrityksille ja julkisille toimijoille. Innoroadin osalta Yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen ajosimulaattori -hanke on edennyt: Agorassa sijaitsevalla simulaattorilla voidaan testata mm. henkilön suoriutumiskykyä väsyneenä ja tämänvaikutuksia ajokäyttäytymiseen. Jamk/TeLi:llä on meneillään kaksi merkittävää hanketta: TEMIL vuoden 2006 loppuun ja KUPES kuljetusalan perusselvitys. Innoroad -hanke osallistui (JAO ja Jamk/TeLi) Logistiikka -seminaariin yhteisosastolla Innoroad Learning Cafe järjestettiin Tilaisuudessa oli läsnä n. 30 tieliikenteen alan asiantuntijaa, seminaarin tavoitteena oli markkinoida hanketta maakunnassa ja jäsentää sitä yhdessä alan keskeisten toimijoiden kanssa. Hanke rahoitti Lievestuoreen Road Traffic ja Motor Center -hankkeen liiketoimintasuunnitelman laatimisen. Suunnitelma valmistui Jamk on käynnistänyt Innoroad - kehittämiskeskuksen toiminnan viidellä kehittämisalueella: ihminen liikenteessä, turvallisuus, ympäristö, liikenneteknologia ja liiketoimintaosaaminen; keskukseen on resurssoitu myös vetäjät. Yliopiston osalta on selvitetty tutkimuskohteita, jotka liittyvät Agoran Innoroad -teemaan. Yliopiston, Jamk:n ja JAO:n tutkimus- ja kehittämishankkeista on päätetty laatia tarkennettu hankelista, jotka kootaan Innoroadin pääteemojen alle ja selvitetään hankkeiden käynnistysrahoituksen tarpeet (päätökset siirtyivät vuodelle 2006). Innoroadin visuaalinen ilme on päätetty ja käynnistetty markkinointimateriaalin tuotanto. 7. Tuotteistamisklinikka Tavoite: Suomessa on kehittämisessä, rahoittamisessa ja riskien hallinnassa tarve uusille kustannustehokkaille prosessityökaluille. Aluekeskusohjelman kautta käynnistetyssä hyvinvointiteknologiaprosessissa (Wellness Dream Lab) saatua kokemusta voidaan monistaa eri

16 14 toimialoille ja laajemminkin kehittämistoimintaan. Kaupungin aloitteesta käynnistetään selvitys jatkotoimenpiteistä yhdessä prosessin toimijoiden kanssa. Tähän mennessä saatujen kokemusten mukaan hankkeelle on saatavissa ulkopuolista rahoitusta, minkä lisäksi palveluille on testattua kysyntää sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Uusi lähestymistapa muuttaa myös oppimisympäristöjä. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on menettely otettu jo käytäntöön, kuten myös Jyväskylän yliopiston Agora Centerissä. Ammattikorkeakoulukentässä on ilmennyt kysyntää saada menettely käyttöön eri puolille Suomea. Hankkeen valmistelu on vielä kesken. Hanke sisältyy korkeakoulujen aluestrategiaan, joka käsitellään opetusministeriön tulosneuvotteluissa kevään 2006 aikana. 8. Monitoimijaisessa ympäristössä tuotettavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannonohjausmalli TUMA Tavoite: Hankkeen päätavoite on tuotteistaa tuotannonohjausmalli ja siihen kehitettävä tuotannonohjausjärjestelmä. Tavoitteena on tarjota palvelutuotantoon aikaisempaa tehokkaammat prosessienhallinnan, laadunvalvonnan ja kilpailuttamista tukevat työkalut. Hanke tukee yksityisten ja 3. sektorin palveluntuottajien mahdollisuuksia integroitua aikaisempaa paremmin kuntien hallinnoimiin palveluprosesseihin. Pienten palveluntarjoajien mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin ja aidosti kilpailla suurten kansa ovat vähäiset, ellei kehitetä uusia ratkaisuja kuntien vastuulla oleviin prosesseihin, laadunvalvontaan ja viestinnän menetelmiin. Hankkeessa pilotoidaan sähköisiä työkaluja, jotka tarjoavat myös pienille palveluntuottajille mahdollisuuden tarkoituksenmukaiseen viestintään palvelujen tilaajan kanssa. Nämä työkalut pääosin ostetaan (kilpailutuksen perusteella) olemassa olevilta yrityksiltä ja ne räätälöidä tarpeiden ja tavoitteiden mukaisiksi. Kehitettyjen ratkaisujen pohjalta sekä viranomaisille että palveluyrityksille laaditaan koulutusohjelmat niiden tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Yritysten kasvun ja kehityksen kannalta oleellista on tuottaa palveluita liiketaloudellisesti kannattavasti ja siten, että asiakassuhteista muodostuu riittävän pitkäjänteisiä. Palvelujen tilaaja on suurimmalta osin julkinen sektori (kunnat). Yritysten toiminnan kannalta onkin tärkeää, että ne osallistuvat päämiehen prosessien kehittämiseen ja näin varmistetaan myös kehitettävien työkalujen osuvuus. Tuotannonohjauksen tavoitteet: 1. Mahdollistaa useista palveluntuottajista (monitoimijaympäristössä) koostuvan, joustavan tuotantoresurssin hyödyntämisen. 2. Antaa mahdollisuuden suunnitella ja järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalle hänen tarpeisiinsa sopivin, kustannustehokkain palvelu ja hoito laatutasolla. 3. Mahdollistaa asiakkaan saaman palvelun ja hoidon seuraamista reaaliajassa. 4. Kehittää informaation kulkua, dokumentointia, tietoturvaa ja laadunvalvontaa. Hanke toteutetaan suurimmissa Länsi-Suomen tavoite 2-alueen kaupungeissa. Prosessimallien ja työkalujen kehittäminen tapahtuu yhteistyössä erikokoisten palveluntuottajien kanssa. Projektin kokonaisjohtamisesta vastaa projektin omistaja Jyväskylän kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus. Prosessin läpiviemisessä hyödynnetään Wellness Dream Labissa käyttöönotettua vaiheistettua tuotteistamismallia, jonka avulla järjestelmä saatetaan käyttöön. Malli integroi yleiset laatujärjestelmäkriteerit tuotteistamishankkeeseen. Hankkeen laadun ohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota.

17 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Konsernihallinto Vuoden 2005 alussa tuli voimaan kaupungin uusi organisaatiorakenne ja uudet luottamuselimet aloittivat toimintansa. Uusi organisaatio perustuu toimialamalliin. Toimialoja ovat sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, yhdyskuntatoimi ja liiketoiminnan toimiala. Myös uudistettu hallintokeskus aloitti toimintansa. Entisestä keskushallinnosta siirtyi toimintoja liiketoiminnan ja yhdyskuntatoimen toimialueille. Hallintokeskus jakaantuu kaupunginkanslian, suunnittelun ja kehittämisen sekä kaupunkipolitiikan vastuualueille. Vuoden aikana on uudistettu johtamisjärjestelmiä ja toimintamalleja uuden organisaatiorakenteen mukaiseksi. Jyväskylän Veden liiketoiminta siirtyi Jyväskylän Energia Oy:n yhteyteen vuoden 2006 alussa. Jyväskylän Veden liikelaitoksen johtokunnan toiminta päättyi vuoden 2005 lopussa. Kaupungille laadittiin uusi strategia, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa taloussuunnitelman yhteydessä. Strategiaa laadittiin vuoden aikana valtuustoseminaareissa, kaupunginhallituksen iltakouluissa sekä viranhaltija- ja henkilöstöseminaareissa. Strategiassa määritellään suunnat, joilla tasapainotetaan kaupungin talous, varmistetaan kaupungin ja seudun menestys ja kilpailukyky sekä turvataan kuntalaisten hyvinvoinnin perusta. Strategian yhteydessä laadittiin henkilöstöpoliittinen Jyväskylä-sopimus, jonka allekirjoittivat kaupunginhallituksen, kaupungin johdon ja ammattijärjestöjen edustajat. Kaupunginvaltuusto on merkinnyt sopimuksen tiedoksi. Sopimuksessa määritellään kaupungin henkilöstöpolitiikan periaatteet valtuustokauden ajaksi. Liiketoiminta Vuoden 2005 alussa käynnistyi liiketoiminnan toimialueella kehittämistyö, jonka tavoitteena on tuotannollisten tukipalvelujen avaaminen kilpialulle. Kehitystyö on koskenut Altek Aluetekniikka, Total Kiinteistöpalvelut ja Kylän Kattaus liikelaitoksia. Syksyllä valmistuivat liikelaitoksia koskeneet konsulttiselvitykset ja kaupunginhallitus teki niiden perusteella periaatepäätöksen kehittämistyön jatkamisen suunnasta. Talous- ja hankintapalvelukeskus aloitti toimintansa liiketoiminnan toimialueella vuoden 2005 aikana. Toiminta käynnistyi siirtämällä kirjanpitoon, laskutukseen, hankintoihin, ostolaskujen käsittelyyn, rahoitukseen ja palkanlaskentaan liittyvät tehtävät ja niihin sitoutuneet resurssit toimialoilta ja liikelaitoksista palvelukeskukseen. Palvelukeskuksen tehostamiselle on asetettu selkeät tavoitteet vuoden 2008 loppuun saakka. Vuoden aikana valmisteltiin periaatteet hankintatoimen linjauksista ja kaupungin omistajapolitiikasta. Hankintatoimen linjaukset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa. Omistajapolitiikan periaatteista päättäminen siirtyi vuoden 2006 puolelle. Total Kiinteistöpalvelu Liikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, joihin itse voitiin vaikuttaa, saavutettiin tai ylitettiin. Sisäisten sopimusten hintataso on edelleen pääsääntöisesti vuoden 2002 tasolla verrattuna toimialan yleiseen kehitykseen. Tämä on perustunut pitkäjänteiseen tuottavuuden kasvuun ja kulujen suhteelliseen vähentymiseen. Myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut organisoinnin, tuotantotapojen ja uusien innovaatioiden kehittäminen. Vuodesta 2001 alkanut johdon, esimiesten ja henkilöstön valmennus ja muu ammatillinen koulutus ovat osaltaan vaikuttaneet hyvien tulosten saavuttamiseen.

18 16 Henkilöstö väheni tuotannossa suunnitellusti. Hallintohenkilöstö väheni neljällä. Omista mikrotukipalveluista luovuttiin, hallintopalveluita keskitettiin talous- ja hankintapalvelukeskukseen ja yksikköön jääneet palvelut järjestettiin uudelleen. Toimintavuotena pääpaino oli nykyisten palveluiden kehittämisessä niin sisäisesti kuin asiakkaidenkin kanssa. Kumppanuuteen perustuvien palveluiden kysyntä ja määrä lisääntyivät. Hyvää kilpailukykyasemaa markkinoilla osoitti valtakunnallisen markkinatutkimuksen tulos. Kylän Kattaus Kylän Kattaus on toiminut kaksi vuotta liikelaitoksena toteuttamalla asiakaslähtöistä liiketoimintamallia. Tulosaluepohjaisesta liiketoimintamallista on saatu myönteisiä kokemuksia. Joitakin muutoksia on tehty saatujen kokemusten perusteella. Tilaus- ja laskutuskäytännöt on muutettu sähköisiksi. Laskentaa ja raportointia on kehitetty. Laskentajärjestelmän kautta tarkennetaan ja tehostetaan liikelaitos- ja talokohtaista kehittämistyötä. Talokohtaisen hinnoittelun myötä tilaajan osallistumista palveluntarvearviointiin on tehostettu. Arvioitua suurempi liikevaihto selittyy lisääntyneellä palvelutuotannolla erityisesti vanhusruokailun sekä päiväkotiruokailun tulosalueella. Lisääntynyt palvelutuotanto on vastaavasti aiheuttanut arvioitua enemmän kustannuksia. Samoin palvelujen ostojen, lähinnä kuljetuskustannusten, menot olivat ennakoitua korkeammat. Henkilöstökustannukset säilyivät tehostuneen toiminnan vuoksi lähes vuoden 2004 tasolla. Henkilötyövuosien määrä aleni 4,7:llä vuoden 2005 aikana. Keski-Suomen pelastuslaitos Palkkojen harmonisointi otettiin käyttöön Henkilöstömenot nousivat 7,9 %. VPK:n palkanlaskenta siirtyi kunnista pelastuslaitokselle. Pelastuslaitos aloitti talous- ja hankintapalvelukeskuksen asiakkaana. Sairaankuljetuksen kaikissa viidessä toimipisteessä otettiin käyttöön uusi laskutusohjelma. Pelastuslaitoksen yhtenäinen palveluhinnasto vahvistettiin ja otettiin käyttöön Sosiaali- ja terveystoimi Johto ja hallinto Kaupungin talouspalvelujen uudelleenjärjestäminen ja talouspalvelukeskuksen perustaminen palvelemaan koko kaupunkia keskitetysti merkitsivät suuria muutoksia johdon ja hallinnon henkilöstörakenteeseen. Kuluneen vuoden aikana palvelukeskukseen siirtyi kaikkiaan 14 palkkasihteeriä ja neljä maksuliikesihteeriä, jotka olivat hoitaneet sosiaali- ja terveyspalveluiden palkanlaskennan sekä maksuliikenteen. Henkilöstön siirron myötä hallintoon jäi vain strateginen talousohjaus ja -laskenta. Sosiaali- ja mielenterveyspalvelut Yleinen edunvalvonta siirtyi vuoden 2005 alussa liiketoiminnan erillispalveluihin ja nuorisotyö sivistystoimeen. Hyve- ja vapaaehtoistoiminta siirtyivät sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallintoon. Työllisyyspalveluiden muutto Kolmikulmaan edisti tavoitteellisen yhteistyön alkamista kuntouttavan sosiaalityön ja perusturvan palveluyksikön kanssa. Kuokkalan sosiaaliaseman palveluiden integrointi osaksi Tapionkadun ja Vapaudenkadun sosiaaliasemia paransi palveluiden sisäistä koordinointia. Asiakkaiden asiointimatkat pitenivät. Tulosalueen useissa palveluissa otettiin käyttöön Effica-tietojärjestelmä.

19 17 Avoterveydenhuoltopalvelut Hoitoon pääsyn turvaamisen lainsäädäntö astui voimaan Palvelutarve kasvoi, koska laki edellyttää välitöntä yhteydensaantia terveysasemalle, kolmessa arkipäivässä tapahtuvaa terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa terveyspalvelutarpeen arviointia ja tarpeelliseksi todetun hoidon toteuttamista kolmen kuukauden sisällä (hammashuollossa kuuden kuukauden sisällä). Hoitotakuun mukanaan tuomaan palvelutarpeen kasvuun voitiin avosairaanhoidossa vastata viiden sairaanhoitajan lisäresurssilla. Se mahdollisti myös omahoitajajärjestelmän laajentamisen koko kaupunkia koskevaksi. Hammashuollossa hoitotakuuseen vastaamiseen ei ollut lisähenkilöstöresurssia osoitettavissa; hoidon toteuttamisen jonotusajat pitkittyivät neljän kuukauden mittaisiksi. Lasten päivähoito Päivähoidon palveluvalikoimaa monipuolistettiin perhe- ja leikkitoiminnan uusilla järjestelyillä. Lastenkerhojen määrää ja kestoa sekä henkilöstöresurssia lisättiin elokuun alusta. Tavoitteena oli tarjota täysipainoinen vaihtoehto lapsille, joilla ei ole varsinaisen päivähoidon tarvetta sekä vähentää päiväkotien osapäivähoidon tarvetta. Kerhotoiminnan tilastointi aloitettiin, sen vaikutus näkyy myös päivähoidon tunnusluvuissa, joiden mukaan 68 prosenttia päivähoitoikäisistä lapsista käytti kunnallisia päivähoitopalveluita vuoden 2005 aikana. Päiväkotiverkkosuunnitelma vuosille valmistui kaupunkisuunnittelun, tilapalvelun ja päivähoidon yhteistyönä lukuun ottamatta Kortepohja Kypärämäen ja ydinkeskustan alueiden palveluita. Päiväkotiverkkosuunnitelmassa arvioitiin Myllytuvan päiväkodin uudisrakennus kiireellisimmäksi, koska päiväkodin toiminta siirrettiin väistötiloihin sisäilmaongelmien vuoksi. Pienimpien päiväkotiyksiköiden ruokapalvelut siirtyivät päivähoidon henkilöstön hoidettavaksi ja päiväkotien ryhmärakenteita tarkistettiin. Tällöin päiväkotien hoitopaikkojen määrä lisääntyi. Päiväkotien toimintaa supistettiin koulujen loma-aikoina; samalla henkilöstön vuosilomia keskitettiin ja vähennettiin sijaisten käyttöä. Asiakasmaksujen määrittäminen keskitettiin tulosalueen toimistoon, jolloin päiväkotien johtajilta vapautui työaikaa asiakaspalveluun ja lähiesimiestyöhön. Vuoden aikana valmistui Jyvävasu Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma, esiopetuksen linjaukset sekä erityisvarhaiskasvatuksen linjaukset ja toimintasuunnitelma päivähoidossa ja esiopetuksessa Päivähoidon turvallisuussuunnitelmaa täydennettiin lasten turvallisuus päivähoitopalveluissa -osiolla. Jyväskylä oli mukana maakunnallisissa pelastetaan perhepäivähoito ja verkostoituva erityispäivähoito -kehittämishankkeissa. Niiden tuloksia käytetään perhepäivähoidon ohjauksen tukena sekä perustana erityispäivähoidon seudulliselle yhtenäistämiselle. Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala Päiväkeskustoimintojen siirtyminen Keljon vanhainkodille mahdollisti tilojen käytön tehostamisen ja ulkopuolelta vuokratuista tiloista luopumisen. Fysio- ja toimintaterapian yhdistyminen kuntoutuksen kokonaisuudeksi selkiytti uusien tiimien avulla toimintamallia ja vahvisti entisestään kotona ja laitoksessa toteutettavan työn kuntouttavaa näkökulmaa. Muutos lisäsi tulosalueen henkilöstömäärää 41,5 henkilöllä. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit ja palveluohjaus vakiintuivat osaksi päiväkeskusten toimintaa, ennaltaehkäisevänä toimintana käynnistettiin seniorineuvolatoiminta. Palveluohjausta järjestettiin päiväkeskusten lisäksi kolmessa tavaratalossa.

20 18 Palvelusetelien vakiinnuttaminen osaksi koti- ja omaishoitoa lisäsi asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia ja nopeutti kotiutuksia. Palveluasumiseen lisättiin asukaspaikkoja muuttamalla yhden hengen huoneita kahden hengen huoneiksi. Palveluasumista laajennettiin omana toimintana Telkänpesän ja Kotikaaren uusissa tiloissa. Terveyskeskussairaalan hoidettujen potilaitten määrän kasvu mahdollistui ylipaikkojen avulla. Päiväsairaalan hoitoaika lyheni. Sivistystoimi Johto ja hallinto Perustettiin sivistystoimen hallinto- ja suunnitteluyksikkö. Sivistystoimenjohtajan lisäksi vuoden aikana yksikköön siirrettiin talousjohtaja ja osa tiedottajan ja sihteerin työpanoksesta. Tarvittavat määrärahat siirrettiin opetuspalvelu-keskuksen määrärahasta. Opetustoimi Jyväskylän seudun kansalaisopisto aloitti toimintansa kuntayhtymämuotoisena. Perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön vuosiluokilla 4,6 ja 8. Lukion uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön. Lukioiden johtokunta aloitti toimintansa. Perusopetuksen kaikki johtokunnat ovat nyt aluejohtokuntia. Erityiskouluilla on kaksi johtokuntaa. Kesäkuussa päätettiin lakkauttaa kolme koulua: Jokivarren koulu , Cygnaeuksen koulu ja Voionmaan koulu alkaen. Cygnaeus-lukio päätettiin siirtää ammattiopistolta vapautuviin tiloihin Wilhelm Schildtin katu 2:een. Säynätsalon koulut päätettiin liittää yhteiseksi hallinnolliseksi yksiköksi alkaen. Käynnistettiin sekä perusopetuksen että toisen asteen opetuksen seutuyhteistyön selvittämisprojektit. Kulttuuri- ja nuorisotoimi Kuvataidekoulun uusi opetussuunnitelma arkkitehtuuri- ja kuvataideopetukseen hyväksyttiin. Koulu siirtyi antamaan ainoastaan laajan oppimäärän mukaista opetusta syyslukukaudesta 2005 alkaen. Jyväskylän taidemuseo luopui Valtiontalon näyttelytilasta Suojasta. Kaupunginteatteri ja kaupunginorkesteri siirtyivät kulttuuri- ja nuorisolautakunnan alaisuuteen. Kaupunginkirjaston Aalto-kirjastojärjestelmään liittyivät Korpilahti, Luhanka, Sumiainen, Suolahti ja Äänekoski. Kirjastoverkkoselvitys valmistui. Alueellinen nuorisotyö ja kulttuurinen nuorisotyö ja kansalaistoiminta yhdistettiin Nuorisoasiainkeskukseksi Nuorisotilaverkostoa supistettiin luopumalla vuoden aikana Keljonkankaan kerhotilasta, Linja-autoaseman bänditilasta ja Lohikosken asukas- ja nuorisotilasta. Liikuntatoimi Vehkalammen jalkapallokenttä otettiin käyttöön.

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2005

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2005 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2005 Kaupunginhallitus 27.3.2006 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Toimintaympäristö 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS NETTO

KÄYTTÖTALOUS NETTO Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talous lyhyesti. Asukasluku 1.1 82 409 83 400 84 200 Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 18,50 %

Talous lyhyesti. Asukasluku 1.1 82 409 83 400 84 200 Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 18,50 % LIITE 1: TALOUS LYHYESTI Talous lyhyesti TP 2003 Arvio 2004 TAE 2005 Asukasluku 1.1 82 409 83 400 84 200 Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 18,50 % Verotulot, milj. 218,4 218,9 228,4 Vuosikate, milj. 5,7 1,5

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Strategiset tukipalvelut Taloustyöryhmä

Strategiset tukipalvelut Taloustyöryhmä Strategiset tukipalvelut Taloustyöryhmä Strategiset tukipalvelut Talousryhmä Aaro Honkola, puheenjohtaja Jari Iso-Koivisto, sihteeri Miia Kiviluoto Seija Ylitalo Kari Suoverinaho Tiina Lehtinen Maija Kallio

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 1.1. 31.12. Väestömäärän kehitys jatkuu myönteisenä Joensuun väestömäärä oli marraskuun lopussa Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 75 92. Väestömäärä oli 386 edellisen vuoden marraskuuta

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 16/215 [1] Syntyneet Vuonna 215 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talous ja omistajaohjaus

Talous ja omistajaohjaus Talous ja omistajaohjaus Kaupunginvaltuuston perehdytyskoulutus 30.5.2017 Jukka Weisell Talouden kolme tasoa Oulun kaupunki: Liikelaitokset Rahastot Oulu-konserni: Tytäryhteisöt om. >50 % Osakkuusyhtiöt

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot