HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 TASEKIRJA"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS

2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen 20 järjestämisestä Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumien Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA 105

3 1. TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Suomen talouden kehitys oli vuonna 2014 jälleen negatiivinen (bkt -0,1 %). Tämä oli jo kolmas perättäinen taantumavuosi. Myös työllisyystilanne heikkeni viime vuonna. Ennakkoarvioiden perusteella on vuodesta 2015 tulossa 0-kasvun vuosi. Näin heikko taloudellinen kehitys on hyvin poikkeuksellista Suomen historiassa ja kansainvälisessäkin tarkastelussa. Heinolan kaupungin taloudellinen kehitys oli arvioitua parempi. Tilikauden tulos oli 4,3 M positiivinen, ja kun huomioidaan tilinpäätössiirrot, niin tilikauden tulos nousi reiluun 4,5 M :oon. Tuloksen muodostumiseen on vaikuttanut sekä toimintakulujen alittuminen että rahoitustuottoihin sisältyvän energiarahaston arvioitua parempi nettotuotto. Erityisen positiivista oli onnistunut menokehityksen hillintä. Tilinpäätöksen tulosta voi pitää hyvänä, ja se edelleen vahvistaa kaupungin taloudellista puskuria. Taseeseen muodostuva ylijäämä on 904 /asukas. Samalla kaupungin lainakantaa on kyetty alentamaan 2,3 M :lla. Kokonaislainamäärä oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 45,5 M. Asukasta kohden se on euroa, ja suhteellinen velkaantuneisuus painuu alle 50 %:n (48,1 %). On kuitenkin syytä varautua siihen, että lainamäärä tulee tulevina vuosina nousemaan, kun isoimmat talonrakennushankkeet käynnistyvät. Talouden näkökulmasta haasteitakin toki riittää. Työttömyysaste oli toimintavuoden lopussa erittäin korkea koko Päijät-Hämeessä ja Heinolassa prosentti oli lähes 19. Myös asukaslukumäärän kehitys on ollut edelleen negatiivinen. Molemmat seikat vaikuttavat heikentävästi mm. verotuloihin. Heinolan kaupunki on joutunut vuonna 2014 maksamaan työttömyydestä aiheutuvina suorina korvauksina, ns. sakkomaksuina valtiolle yhteensä 1,2 M. Niinpä tulevien vuosien ponnistelut on suunnattava entistä voimallisemmin työllisyyskehityksen parantamiseen ja uusien kehittämisedellytysten luomiseen. On kuitenkin muistettava, että kaupunki on vain yksi toimija, mutta sen rooli on toki merkittävä. Tulevina vuosina on edelleen huolehdittava kaupungin talouden tasapainoisesta kehityksestä. Talouskehitykseen muutospainetta tulee kaupungin omista tarpeista ja lähtökohdista, joita ovat esimerkiksi tulevat investoinnit, kasvavat ja muuttuvat palvelutarpeet sekä valtion toimenpiteistä. Tähän mennessä valtion toimenpiteet, kuten esimerkiksi kuntien velvoitteiden ja tehtävien vähentämiseksi eivät ole tuottaneet todellista hyötyä. Lisäksi epävarmuutta ja tietoisuutta kuntakenttään on luonut vireillä olevien eri uudistushankkeiden edistämispyrkimykset ja niiden vaikutukset kuntatalouteen, asiakaspalveluihin ja päätöksentekoon. Olemme siis isojen muutosten edessä joka tapauksessa ja niiden vastaanottamiseksi on syytä toimia aktiivisesti ja omaa toimintaa kehittäen. Tältä perustalta on kaupungin palvelustrateginen työ käynnistetty vuoden 2014 puolella. Selvitystyössä tarkastellaan palvelutuotannon ja verkon suunnittelu sekä mitoitus. Tulosalueiden palvelut ja niiden tuotanto läpikäydään sekä haetaan toiminnan taloudelliset ja toiminnalliset

4 4 kehittämistoimenpiteet. Strategista selvitystyötä linjataan vuoden 2015 aikana. Kuluneen vuoden aikana myös elinkeinotoimen kokonaisuutta organisoitiin uusiksi sekä edelleen kehitettiin kaupungin riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa. Kehittämistyötä on siis odotettavissa myös tulevina vuosina. Toisaalta meillä on hyvät eväät onnistua, kun kaupungin talous ei ole syvässä ahdingossa eikä siten pakkotoimien kohteena. Ns. etsikkoaikamme linjauksille ja päätöksille ei ole kuitenkaan pitkä. Olen kuluneen vuoden aikana voinut havaita, että yhteistyön voimaa ja halua meillä on ja että tahtotila pitää ohjat omissa käsissä on selvä. Haluankin kiittää teitä kaikkia, niin kaupungin päätöksentekijöitä kuin koko henkilöstöä toimintavuodesta Tulos kertokoon hyvästä ja onnistuneesta yhteistyöstämme. Tästä meidän on hyvä jatkaa! Jussi Teittinen

5 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupungin hallinto-organisaatio Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Puheenjohtaja Timo Ihamäki (Kok) saakka I varapuheenjohtaja Risto Turunen (HeNy) II varapuheenjohtaja Petteri Niemi (PaHe) Kaupunginhallitus ( alkaen) Puheenjohtaja Raili Hildén (SDP) I varapuheenjohtaja Niina Varjo (KOK) II varapuheenjohtaja Sanna Karppinen (PaHe) Jäsen Eero Avén (PS) Jäsen Ilkka Jaakkola (KOK) Jäsen Kaija Järvinen (PaHe) Jäsen Jouko Rajajärvi (SDP) Jäsen Kirsi Timonen (KD) Jäsen Timo Virtanen (KESK) Poliittiset voimasuhteet kaupunginvaltuustossa ja hallituksessa Puolue/ ryhmä valtuusto hallitus KOK 10 2 SDP 9 2 PaHe 9 2 PS 5 1 KESK 3 1 KD 3 1 HeNy 3 - SKP 1 - Yhteensä 43 9

6 Heinolan kaupungin luottamushenkilöorganisaatio 6 KAUPUNGINVALTUUSTO 43 KAUPUNGINHALLITUS 9 TARKASTUSLAUTAKUNTA 7 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 5 SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA 9 SIVISTYSLAUTAKUNTA 9 LIIKUNTA- JA KULTTUURI- LAUTAKUNTA 9 TEKNINEN LAUTAKUNTA 9 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 9 HEINOLAN KAUPUNGIN TILIVELVOLLISET VUONNA 2014 Kuntalain mukaan kunnan toimielimen jäsenet, kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat sekä niiden jaostot ja toimikunnat Viranhaltijat: Teittinen Jussi Hepo-oja Pirjo Konsernihallinto Malin Sinikka Manninen Pirjo Walldén Riitta Juuti Harri Louko Reijo Vuorela Ella Kaattari Timo va. kaupunginjohtaja 1.3. alkaen va. kaupunginjohtaja saakka tulosaluejohtaja / hallinto- ja kehitysjohtaja yksikönpäällikkö / henkilöstöjohtaja alkaen yksikönpäällikkö / vs. henkilöstöjohtaja 30.9 saakka yksikönpäällikkö / tietohallintopäällikkö yksikönpäällikkö / kaupunginkamreeri yksikönpäällikkö / asianhallintapalvelut yksikönpäällikkö / elinkeinopalelut

7 7 Sosiaali- ja terveystoimi Korttila Kirsi tulosaluejohtaja / sosiaali- ja terveysjohtaja Posti Paavo yksikköpäällikkö / talouspäällikkö Riusala Aila osastopäällikkö / johtava ylilääkäri Nykänen Päivi osastopäällikkö / sosiaalipalvelujohtaja West Riitta osastopäällikkö / vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Aalto-Setälä Eero yksikköpäällikkö / ylihammaslääkäri Hemmilä Irja yksikköpäällikkö / hyvinvointipalvelujohtaja Hurme Tiina yksikköpäällikkö / asumispalvelujohtaja Korpinen Anu yksikköpäällikkö / vuodeosastopalvelujohtaja -1.5., , Toivanen Lea vs. yksikköpäällikkö / vuodeosastopalvelujohtaja , Liisa Leppä vs. yksikköpäällikkö / vuodeosastopalveluj , , Lahti Marjatta yksikköpäällikkö / kotihoidon johtaja Kanerva Marja-Liisa yksikköpäällikkö / avo- ja tukipalvelujohtaja Sairanen Ritva vs. yksikköpäällikkö / avo- ja tukipalvelujohtaja , Timonen Kirsi yksikköpäällikkö / perusterveydenhuollon ylilääkäri Sivistystoimi Hepo-oja Pirjo tulosaluejohtaja / sivistystoimenjohtaja Kemppi Miia vs. tulosaluejohtaja / sivistystoimenjohtaja asti Patrakka Juha osastopäällikkö / koulutusjohtaja 9.2. asti Marttinen Tiina vs. osastopäällikkö / koulutusjohtaja Rinkinen Johannes osastopäällikkö / koulutusjohtaja 1.8. alkaen Granqvist Jarkko vs. yksikköpäällikkö / rehtori Kauppinen Anu yksikköpäällikkö / rehtori Rauhala Martti yksikköpäällikkö / rehtori Marttinen Tiina yksikköpäällikkö / rehtori 9.2. asti Outinen Mervi vs. yksikköpäällikkö / rehtori Kärkkäinen Jukka yksikköpäällikkö / rehtori Walldèn Salla yksikköpäällikkö / rehtori Helander Pia yksikköpäällikkö / rehtori 2.6. alkaen Nipuli Eija vs. yksikköpäällikkö / rehtori 2.6. saakka Hautala Sari yksikköpäällikkö / rehtori Kivistö Virpi yksikköpäällikkö / rehtori Männikkö Tarja yksikköpäällikkö / rehtori Sajaniemi Pertti yksikköpäällikkö / rehtori Kemppi Miia osastopäällikkö / varhaiskasvatusjohtaja Mäkilä Kirsi vs.yksikköpäällikkö / varhaiskasvatusjohtaja saakka Salminen Päivi yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja Mikkonen Päivi yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja Koski-Lammi Salme yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja Tea Volanen vs. yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja Tuusjärvi Hannele yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja 1.9.alkaen Kansalahti Pirjo vs. yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja 1.9. saakka Kokko Pirjo yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja Vesikko Jaana yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja Häyrinen Liisa osastopäällikkö / kirjastotoimenjohtaja Jäppinen Saija osastopäällikkö / kulttuurisihteeri Kokki Kari-Paavo yksikköpäällikkö / museotoimenjohtaja Nieminen Matti osastopäällikkö / liikuntatoimenjohtaja Warto Heli osastopäällikkö / nuorisotoimenjohtaja Tuominen Paula yksikköpäällikkö / vastaava ohjaaja Tekninen toimi Pesonen Tapio Hyytiä Ilpo Inkilä Jukka tulosaluejohtaja / teknisen toimen johtaja osastopäällikkö / kiinteistöpäällikkö osastopäällikkö / ympäristöinsinööri

8 Kuuskoski Ritva-Maija Luukkonen Marko Marttinen Annika Juvonen Asta Matteinen Ari Sinkkonen Mirja Hämäläinen Jari Vanne Eve Hynninen Reijo Lumme Juho Rinne Risto Matinlompolo Pertti Ylijoki Riitta Mara Juha 8 osastopäällikkö / va.kaavoituspäällikkö 4.5. saakka osastopäällikkö / va. kaavoituspäällikkö 5.5. alkaen osastopäällikkö / hallintopäällikkö saakka osastopäällikkö / va. hallintopäällikkö alkaen osastopäällikkö / rakennuspäällikkö osastopäällikkö / palvelupäällikkö yksikönpäällikkö / katumestari yksikönpäällikkö/ kaupunginpuutarhuri yksikönpäällikkö / metsätalousinsinööri yksikönpäällikkö / maankäyttöinsinööri yksikönpäällikkö / rakennuttajarakennusmestari yksikönpäällikkö / rakennuttajainsinööri yksikönpäällikkö / siivoustyönjohtaja yksikönpäällikkö / rakennustarkastaja saakka yksikönpäällikkö / vastaava rakennustarkastaja alkaen Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Hitaan kasvun jakso maailmantaloudessa on jatkunut jo nelisen vuotta. Yhdysvalloissa kasvu on pysytellyt runsaassa parissa prosentissa ja kahden taantumavuoden jälkeen euroalueen vuoden 2014 BKT:n ennakoidaan päätyvän vajaan prosentin suuruiseen kasvuun. Kehittyvät maat ovat kärsineet läntisen kysynnän laskusta ja aiemmat ripeät kasvuluvut ovat romahtaneet. Euroalueella luottamus pankkisektoriin ja valtioiden velanmaksukykyyn on palautunut. Elvytykseen tähtäävä rahapolitiikka yhdistettynä valtioiden pidättyvään finanssipolitiikkaan ei ole saanut investointeja ja yksityistä kulutusta kasvuun. Pelkona on ollut, että euroalue ajautuisi deflaatiokierteeseen. Myös Suomen talouden elpyminen vuoden 2009 puolivälin syvästä suhdannekuopasta on ollut vaikeaa. Kahden kasvuvuoden jälkeen BKT ennakoidaan supistuvan kolmatta vuotta peräkkäin. Vuoden 2014 BKT:n muutokseksi ennakoidaan -0,1 % (2013*: -1,3%), investointien -4,5 %, viennin +1,5 % ja tuonnin -0,5 %. Yksityisen kulutuksenkin ennakoidaan supistuvan 0,2 % ja kuluttajahintojen nousevan 1,0 %. Verohallinnon mukaan vuonna 2014 kunnille tilitetyt verotulot kasvoivat edellisvuodesta 2,6 % Heinolan tilitysten kasvaessa 1,5 %. Kuntaliitto arvioi kuntien valtionosuuksien supistuneen 1,3 %, toimintamenojen kasvun jääneen alle 0,5 %:n ja vuosikatteen kasvavan 1,2 %. Keskimääräiseksi lainakannaksi arvioidaan 2733 /as (-13: 2542). Tilastokeskuksen mukaan työttömiä oli joulukuussa ja työttömyysaste oli 8,8 % (2013: 7,9%). Koko vuoden työttömyysaste oli 8,7 % (2013: 8,2%). Työllisyysaste oli joulukuussa 67,4 % (2012: 66,9%). Työ- ja elinkeinoministeriön tilastointiperusteissa otetaan huomioon myös lomautetut. Koko maassa oli joulukuun lopussa työttömiä ja lomautettuja työnhakijoita yhteensä , mikä oli 13,9 % työvoimasta (2013: / 12,6%). Heinolassa työttömiä ja lomautettuja työnhakijoita oli vuoden lopussa 1 661, mikä oli 18,9 % työvoimasta (2013: 1498/16,7%). Koko Päijät-Hämeen vastaava luku oli 17,2 % (2013: 15,1).

9 9 Euroopan talouskasvu ja inflaatio ovat lähellä nollatasoa, mikä on pitänyt korkotasot jo vuosia poikkeuksellisen alhaisina. Euribor 3kk-korko oli vuoden lopussa 0,08 % ja 10 vuoden lainakorko (TyEL) 1,15 %. Heinolan verotulot kasvoivat edellisvuodesta 1,5 %.Vuoden 2013 verotustietojen mukaan kunnallisveron (20,50) efektiivinen tuotto verovähennysten jälkeen oli 15,12 %. Vastaavasti verotettavilla tuloilla painotettu koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti oli 19,38 % ja sen efektiivinen tuotto 14,71 %. Viime vuosina tapahtuneet satojen työpaikkojen menetykset, työttömyyden kasvu ja suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen ovat supistaneet työikäisten ja työllisen työvoiman määriä ja hidastaneet Heinolan verotulojen kasvua. Kaupungin asukaskohtaiset verotulot ovat pudonneet alle maan keskiarvon ja kaupunki saa valtionosuudessa kuntien välistä verotulotasausta, joka vuonna 2014 vastasi 1,1 prosenttiyksikön tuottoa kunnallisverotuksessa. Asukasluku vuoden lopussa Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Oleellisia erikseen merkille pantavia muutoksia toiminnassa ja taloudessa ei tapahtunut. Kaikkien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumat ja tiedot tilikauden toiminnasta on eritelty talousarvion toteutumisvertailuissa. Tässä yhteydessä todetaan yli euron suuruiset poikkeamat talousarvion sitovista määrärahoista ja tuloarvioista siltä osin kuin valtuusto ei niitä vuoden aikana hyväksynyt talousarvion muutoksina. Käyttötalousosa Konsernihallintoon kuuluvassa Yleishallinnossa (110) tulot ylittyivät 0,241 M (11,8 %), sisäisten atk-palvelujen ja muiden myyntitulojen sekä seudullisten eu-hankkeiden tulojen kohdalla. Tehtävän kokonaismenot puolestaan alittuivat 0,657 M (9,3 %), kun erityisesti henkilöstökuluissa muodostui merkittävä säästö.

10 10 Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon (200) menot ylittyivät 0,077 M (3,7 %) henkilöstökuluista ja sisäisistä atk-palvelumenoista johtuen. Tutkimus- ja tukipalveluissa (210) menot alittuivat 0,335 M (12,1%) koko tehtäväalueella ja erityisesti henkilöstö-, ostopalvelu- ja tarvikemenoissa. Perusterveydenhuollon (230) tulot ylittyivät 0,061 M (4,2 %) johtuen suun terveydenhuollon ja vuodeosasto tulojen ennakoitua suuremmista kertymistä. Erikoissairaanhoidossa kaupunginsairaalan (2600) menot alittuivat 0,359 M (24,4 %) erityisesti leikkaustoiminnan mutta myös lääkärivastaanottojen osalta. Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen (2650) menot ylittyivät 0,612 M (3,3 %) johtuen lähes pelkästään Phsotey:n menoista. Koti- ja vanhuspalvelujen (270) menot ylittyivät 0,445 M (2,7 %) pääosin henkilöstö- ja asiakaspalvelumenojen kohdalta. Ylitys kohdistui mm. tehostetun asumisen ostopalveluihin, Mäntylä-kotiin ja vanhainkotiin. Tulot ylittyivät 0,465 M (13,4 %) sekä asiakaspalvelumaksujen että vuokratuottojen johdosta. Vammaisten erityispalveluissa (280) menot ylittyivät 0,439 M (7,5 %) johtuen laitos- ja asumispalvelumenoista. Sosiaalipalveluiden (290) tulot alittuivat 0,142 M (6,2 %) erityisesti perustoimeentulotuen menoihin saadun KELA-osuuden osalta. Määrärahan käyttö ylittyi 0,091 M (0,7 % ). Ylitystä syntyi mm. erityisryhmien asumispalvelujen, lastensuojelun tukipalvelujen ja aikuissosiaalityön menoissa. Lastensuojelun laitoshoidon, lasten ja perheiden palvelujen ja toimeentulotuen menoarviot puolestaan alittuivat. Perusopetuksen (410) tulot ylittyivät 0,171 M (34,7 %) johtuen pääosin tuki- ja avustustuloista. Menot alittuivat 0,795 M (5,5 %) valtaosin henkilöstömenojen säästöistä ja myös sisäisten ostopalvelumenojen säästöistä Lukio-opetuksen (416) menot alittuivat 0,202 M (10,4 %) johtuen myös säästöistä henkilöstömenoissa ja sisäisissä ruokapalvelumenoissa. Muun koulutuksen (418) menot alittuivat 0,072M (17,4 %), koska PH-koulutuskonserni alkoi osallistua Heinolan koulutuskuntayhtymän eläkemenoperusteisiin vakuutusmaksuihin. Varhaiskasvatuspalvelujen (420) tuloarvio alittui 0,069 M (7,8 %) pääosin vähenevistä päivähoitomaksuista johtuen. Menoarvio alittui 0,727 M (7,9 %), kun säästöjä saavutettiin mm. henkilöstö-, siivous- ja ruokahuoltomenoissa sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tukimenoissa. Liikuntapalvelujen (475) menot alittuivat 0,115 M (5,8 %) johtuen rakennusten ja alueiden sisäisistä kunnossapitomenoista. Maankäytön ja mittaustoimen (502) tulot ylittyivät 0,133 M (10,2 %). Maa-alueiden vuokratuottoja ja hankeavustuksia kertyi ennakoitua enemmän. Menot alittuivat 0,160 M (10,0 %) palkkamenojen ja asiantuntijapalvelujen ostojen jäätyä arvioitua pienemmiksi.

11 11 Tehtävän Kunnallistekniset työt ja puistot (505) menot ylittyivät 0,224 M (4,6 %) erityisesti viherpalvelujen kohdalla mutta myös joukkoliikenteen, korjaamon, jätehuollon menoarviot ylittyivät. Vesihuollon (516) tulot alittuivat 0,084 M ( 2,3 %) mm. vesi- ja jätevesimaksujen tuoton alittaessa tuottoarviot. Menot ylittyivät 0,067 M (2,5 %) asiantuntija- ja erilaisten kunnossapitomenojen osalta. Rakennusten ja isännöinnin (520) tulot ylittyivät 0,084 M (1,4 %) erilaisten myyntituottojen ja valmistuksesta omaan käyttöön kirjattujen tulojen osalta. Menot ylittyivät 0,165 M (2,6 %) johtuen vuokra- ja vastikekuluista, kun mm. kunnossapitoja henkilöstökuluissa syntyi säästöjä. Ruoka- ja siivouspalvelujen (550) menot alittuivat 0,536 M (8,1 %) mm. henkilöstö- ja tarvikemenojen osalta. Tehtävän tulot alittuivat vastaavasti 0,526 M (8,0 %) ennakoitua pienemmästä sisäisestä laskutustarpeesta johtuen. Ympäristötoimen (594) menot alittuivat 0,065 M (9,0 %) Phsotey:n palvelujen, henkilöstömenojen ja asiantuntijapalvelujen kohdalta. Tuloslaskelmaosa Verotulot (700) tuottivat 0,226 M (0,3 %) ennakoitua enemmän. Yhteisöveron ja kunnallisveron tuottoarviot ylittyivät ja kiinteistöverojen tuottoarvio alittui. Käyttötalouden valtionosuuksia (710) kertyi 0,375 M (1,0 %) vähemmän kuin oli arvioitu johtuen oppilasmäärien vähenemisestä. Tehtävän korot ja muu rahoitus (720) budjetoitu sitova nettotuloarvio ylittyi 1,404 M (78,7%). Energiarahastolle budjetoitu nettotulo ylittyi 1,124 M. Muille erille budjetoidut nettomenot alittuivat 0,280 M johtuen mm. ennakoitua pienemmistä korkokuluista sekä suuremmista myyntivoitoista ja asuntosäätiön fuusiovoitosta. Investointiosa Kiinteistöjen myynteihin budjetoitu 0,400 M :n tuloarvio alittui 0,371 M (92,7 %) ja ostoihin osoitetusta 0,400 M :n määrärahasta jäi käyttämättä 0,397 M (99,4%). Osakkeiden ja elinkeinojen kehittämisinvestointien myynteihin oli budjetoitu Ennakoimattomat asunto-osakkeiden myynnit ylittivät summan 0,100 M :lla. Muiden sivistystoimen rakennuksiin osoitettu määräraha alittui 0,098 M (39,3 %). Alitus syntyi jäähallin ja uimahallin osamäärärahoissa. Terveydenhuollon rakennuksiin osoitetun määrärahan käyttö alittui 0,147 M (23,5 %) sairaalan ja Reumantie 2 kiinteistön osalta. Sosiaalihuollon rakennuksissa vanhusten palvelukeskuksen kustannuksiin varatun määrärahan käyttö alittui 0,476 M (79,3%). Budjetoitu investointiavustus (0,150 M ) ei toteutunut.

12 12 Katujen, viemärien ja vesijohtojen rakentamiseen oli osoitettu määrärahaa 1,500 M, jonka käyttö alittui 0,200 M (13,4 %). Vesihuoltolaitoksen investointeihin oli varattu määrärahaa 0,820 M, jonka käyttö alittui 0,245 M (29,9 %). Investointiavustustuloiksi arvioitu 0,270 M alittui 0,134 M (49,4 %). Määrärahan ja tuloarvion alittuminen johtui keskustan ja kirkonkylän välisen johtoyhteyshankkeen myöhentymisestä. Rahoitusosa Antolainojen (900) sitova nettomenoarvio oli Uusia lainoja ei myönnetty ja vanhoja lyhennettiin siten, että nettotulo oli 0,075 M budjetoitua suurempi. Talousarviolainojen (910) nettolisäykseksi oli budjetoitu 1,213 M. Pitkäaikaiset lainat vähenivät 10,787 M, kun uusia lainoja ei nostettu Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kaupungin taloudellinen asema vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella on tunnuslukujen valossa tasapainoinen. Energiarahaston sijoitukset toimivat monella tavalla kaupungin talouden tukijalkana. Vuoteen 2018 ulottuva taloussuunnitelma perustuu oletuksille, että verotulot kasvavat vuosittain reaalisesti n. 0,3 %, henkilöstömenot 0,4 % ja valtionosuudet supistuvat 1,1 %. Kumulatiiviseksi tulokseksi tältä jaksolta ennustetaan 0,2 M. Vuosien investointien omahankintameno on keskimäärin 7,7 M /v, josta noin kolmasosa on ylitse nykyisen poistotason (5,2). Valmisteilla olevan SOTE-uudistuksen toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset ovat epäselvät. Lähtökohtaisesti uudistuksella tavoitellaan palvelujen parantumista ja toiminnan tehostamista. Esitettyjen kustannusten jakoperusteiden on ennakoitu tasaavan kuntien välisiä asukaskohtaisia kustannuseroja, jolloin Heinolan asukaskohtaiset sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvaisivat merkittävästi. Tähän taloussuunnitelmassa ei ole varauduttu. Suomen talous on taantumassa ja tulevien vuosien kasvuodotukset ovat heikot. Verotettavien tulojen kehitys tulee olemaan koko taloussuunnitelmajaksolla huono ja paineet valtionosuuksien alentamiseen ovat todelliset. Merkittäviä kevennyksiä palveluvelvoitteisiin ei tulla säätämään, jolloin kaupungin on omin päätöksin ratkaistava talouden ja toiminnan tasapainottamisen haasteet. Jos tässä työssä epäonnistutaan, edessä on velkaantuminen ja paineet verojen korottamiseen kasvavat. Kaupungin välittömät vaikutusmahdollisuudet verotettavien tulojen kertymään tai käyttömenojen valtionosuuksiin ovat vähäiset. Edellytykset henkilöstömenojen kasvun hillitsemiseksi ovat kuitenkin kohtuulliset. Investointien tulorahoituksen eli riittävän ylijäämän kerryttäminen nykyisillä veroasteilla tulee olemaan haasteellista. Kaavaillut suuret talonrakennusinvestoinnit joudutaan siksi punnitsemaan perusteellisesti ja laajemmasta näkökulmasta.

13 13 Arvioidaan, että taloussuunnitelman investoinnit eivät toteudu kaavaillussa laajuudessa ja aikataulussa. Talouden ja toiminnan tasapainottaminen tulee olemaan vaikeampaa kuin vuosien taloussuunnitelman laadinnassa on osattu olettaa Kaupungin henkilöstö Henkilöstön kokonaismäärä oli 1365 (2013: 1357), josta työllistettyjä oli 50 (2013:40). Tilikaudelta on laadittu erillinen henkilöstökertomus, jonka mukaan palkkojen ja palkkioiden suoriteperusteinen yhteismäärä on 42,831 M, mikä on 2,2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (2013: 43,813). Sairaudesta johtuvat poissaolot pysyivät edellisen vuoden tasolla ja poissaolopäiviä oli työtekijää kohden keskimäärin 12,8 (2013:12,6). Vuosia 2013 ja 2014 koskevan tuoreimman valtakunnallisen tilaston mukaan kunta-alan keskiarvo oli 16,7 pv Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kuntarakenneuudistukseen kytkeytyvä lainsäädäntö voi supistaa merkittävästi nykyistä sosiaali- ja terveystoimen toimialaa. Uusien hallinnollisten rajojen ja toimintayksikköjen perustaminen kuluttaa palvelutuotannon resursseja. Riskinä on, että uudistuksissa ajaudutaan merkittäviin uusiin ylikunnallisiin investointeihin samalla, kun nykyisiä palvelujärjestelmiä toimintatiloineen lakkautetaan. Sosiaali- ja terveystoimessa ja teknisessä toimessa on edelleen ollut vaikeuksia saada palkatuksi joidenkin ammattialojen päteviä työntekijöitä. Rekrytointiongelmia on hoidettu käyttämällä tilapäistä työvoimaa ja ostopalveluita. Toiminnan rahoituksessa merkittävin riski liittyy investointien rahoittamiseen ja vanhan lainakannan uusimiseen. Kaupungilla on edessään suuria investointeja ja lainojen lyhennyksiä. Talousarviolainojen painotettu juoksuaika on 4,4 vuotta. Jos uusien lainojen korkotaso nousee huomattavasti, investointien toteuttaminen lainarahoituksella voi osoittautua odotettua kalliimmaksi. Lainarahoituksen vaihtoehtona kaupungin on mahdollista kotiuttaa energiarahaston sijoituksia, jos se nähdään taloudellisesti järkeväksi. Talousarviolainoista 98% on kiinteäkorkoisia, joten lainojen korkoriski on vähäinen. Kuntien edellytykset saada luottoa ovat kunnossa Kuntien Takauskeskuksen hyvän luottoluokituksen (AAA) vuoksi. Antolainoissa ei ole merkittäviä luottoriskejä Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä Heinolan kaupungin selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta perustuu tulosalueiden sekä tytäryhtiöiden antamiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selontekoihin. Kaupunginvaltuusto on määritellyt Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Perusteiden mukaisesti

14 14 kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta. Muut tilivelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat vastaavat kukin omilla vastuualueillaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja tuloksellisuuden seurannasta Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Päätöksenteko ja delegointia koskevat linjaukset on kuvattu hallinto- ja johtosäännöissä. Hallintosääntöä on päivitetty vuoden 2014 aikana vastaamaan Kuntalain vaatimuksia riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan tehtävien ja vastuiden osalta. Hallintosäännössä on painotettu sisäisen valvonnan vastuista. Lisäksi päivityksiä on tehty mm. pelastussuunnitelmiin. Vuoden aikana sääntöjen noudattamisen valvontaa on tehostettu mm. henkilöstöasioissa. Paikalliset säännöt, ohjeet ja ohjelmat löytyvät kaupungin intranetistä ja ovat sieltä kaikkien saatavilla. Sisäisen valvonnan osalta huomiota on kiinnitetty tehtävänkuviin niitä päivittämällä. Vuoden aikana toimintaan on kohdistunut joitain oikaisuvaatimuksia. Lisäksi eri oikeusasteissa on kesken valituksia koskien mm. viran täyttöjä ja perustamisia, talousarviokäsittelyä sekä maankäyttöä. Myös kaupunki on kyseenalaistanut omaa toimintaansa koskevia päätöksiä ja saanut valitusoikeutta käyttämällä taloudellista hyötyä. Konserniyhtiöt Konsernivalvonnasta vastaa konsernijohto, johon kuntalain mukaan kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ja muut hallintosäännössä mainitut tahot. Kaupungin voimassa oleva hallintosääntö ei pidä sisällään lisämäärittelyjä konsernijohdon kokonaisuudelle. Konsernivalvonnan vahvistamiseksi vuoden aikana yhteydenpitoa kaupungin johdon sekä konserniyhtiöiden toimitusjohtajien välillä on tiivistetty. Konserniyhtiöiden toimintaa ohjaa osakeyhtiölaki. Konserniohjeen mukaan yhtiöt noudattavat toiminnassaan osakeyhtiöiden hyvää hallintotapaa. Lisäksi yhtiöissä noudatetaan Heinolan kaupungin konserniohjetta ja konserniohjauspäätöksiä. Yhtiöiden ylimmästä päätöksenteosta vastaa yhtiön hallitus ja toimitusjohtajat käyttävät päätösvaltaa hallituksen sopimalla tavalla. Toimitusjohtajat vastaavat hallituksen päätösten toimeenpanosta yhtiöissä. Yhtiön hallinnon järjestämisestä ja henkilökunnan toiminnasta vastaa toimitusjohtaja. Yhtiöiden lakisääteisestä tilintarkastuksesta vastaa Heinola-konsernin tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Hallituksen lausuma Kaupunkikonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmä varmistaa lainsäädännön, säädösten, määräysten ja päätösten noudattamista. Toiminnan ja talouden lainmukaisuudessa ja talousarvion noudattamisessa ei ole havaittu merkittäviä puutteita. Yhteydenpitoa kaupungin johdon ja konserniyhtiöiden välillä on tiivistetty konsernivalvonnan vahvistamiseksi.

15 15 Kehittämiskohteet Sisäisen valvonnan kehittämiseksi tulee vahvistaa esimiesten ymmärrystä sisäisen valvonnan vastuista. Ohjeistuksien päivittämistyön tulee olla jatkuvaa ja tähdätä näkyvään ja täsmälliseen ohjeistukseen. Sisäisen valvonnan osalta tulee kiinnittää huomiota myös ohjeiden noudattamisen valvontaan. Konsernivalvonnan vahvistamiseksi kaupungin johdon ja tytäryhtiöiden yhteydenpito tulee olla säännöllistä Tavoitteiden toteutuminen, varjojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Talousarvion yhteydessä on asetettu taloudelliset ja toiminnalliset (sitovat) tavoitteet. Talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista ja tuloksellisuutta on arvioitu toimielimissä käsiteltävän osavuosikatsauksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Tavoiteasetantaehdotuksen yhteydessä sitovien tavoitteiden määrään on kiinnitetty huomiota ja niiden määrää on vähennetty. Talousseurannan tehostaminen on aloitettu ohjeistamalla tulosalueita käsittelemään taloustilanne toimielimissä kuukausittain. Harvemmin kokoontuvissa toimielimissä seuranta toteutetaan joka kokouksen yhteydessä. Varojen käytön valvontaa suoritetaan talouden seurannan yhteydessä sekä tarkemmin laskujen tarkastamis- ja hyväksymismenettelyillä. Käteisvarojen valvontaa on suoritettu sisäisen valvonnan lisäksi pääkassaan kohdistuneilla tarkastuksilla. Tarkastuksissa ei ole ilmennyt huomautettavaa. Johdon seurantajärjestelmän kehittämistyötä on aloitettu osassa organisaatiota. Kehittäminen on kohdistunut toiminnan ja talouden tavoiteasetantaan niin, että tavoitteita voitaisiin mitata paremmin. Edellisessä selonteossa on todettu, että tehtäväkohtaisessa tavoitteenasettelussa on puutteita. Mitattavia tavoitteita on liian vähän, tavoitteenasettelu ei ohjaa riittävästi tulokselliseen toimintaan eikä tuloksellisuuden arviointi ole kattavaa. Konserniyhtiöt Yhtiöiden tavoitteiden toteutumista seuraavat yhtiöiden hallitukset. Heinolan kaupungin konserniohjeen mukaan tytäryhtiöiden tulee raportoida kaupunginhallitukselle neljännesvuosittain. Lisäksi kaupunginjohtaja voi pyytää yhteisöjen toiminnasta ja taloudesta erillisiä selvityksiä. Yhtiöt ovat raportoineet toiminnastaan konserniohjeen mukaisesti. Hallituksen lausuma Toimintatavat ja menettelyt tavoitteiden saavuttamisen, varojen käytön valvonnan sekä tuloksellisuuden osalta ovat hyväksyttävällä tasolla. Konsernitavoitteiden asettaminen, toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisuuden sekä taloudellisen aseman seuranta tytäryhteisöjen osalta on hyväksyttävällä tasolla.

16 Kehittämiskohteet 16 Tavoiteasetantaehdotuksen yhteydessä sitovien tavoitteiden määrään on kiinnitetty huomiota ja niiden määrää on vähennetty. Tavoiteasetantaa tulee edelleen kehittää, sillä sen tarkoituksena on ohjata toimintaa entistä tuloksellisemmaksi. Jotta tulokset ovat helposti raportoitavissa, on tavoitteita pystyttävä myös mittaamaan. Talousseurannan informatiivisuuden lisäämiseksi osavuosikatsausten yhteydessä tulee seurata myös investointihankkeiden etenemistä sekä tytäryhtiöiden tilannetta. Investointien etenemisen seurannalla voidaan mahdollistaa nopeammat reagoinnit poikkeamiin. Säännöllisellä tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisuuden analysoinnilla ja siitä raportoinnilla vahvistetaan konsernivalvontaa Riskienhallinnan järjestäminen Kuntalain vaatiman kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toteuttamiseksi kaupungissa käynnistettiin riskienkartoitustyö tammikuussa ja se saatiin päätökseen toukokuussa. Kaupunginjohtajan johtoryhmän riskienhallintapäivä toteutettiin kesäkuussa, jolloin käytiin läpi riskejä tulosalueiden työskentelyn sekä johtoryhmälle toteutetun kyselyn perusteella. Riskienhallinnan kokonaisvaltaistamiseksi käyttöön on otettu yhteinen työkalu, johon tunnistetut riskit on kuvattu, luokiteltu ja arvioitu. Lisäksi niille on määritelty hallintatoimenpiteet sekä raportointi ja aikataulutettu mahdolliset kehittämistoimenpiteet. Työkalu ohjatun käyttöönoton myötä tulosalueiden riskienhallintakäytänteet on voitu yhtenäistää ja prosessi dokumentoimaan. Toimintaan liittyvät riskit Toiminnan järjestämisen riskienhallinnassa on käytössä mm. turvallisuus- ja kriisi- ja valmiussuunnitelmat, joita tarkastellaan ja päivitetään säännöllisesti. Pelastussuunnitelmat ovat kiinteistökohtaisia. Säännöllisiä poistumisharjoituksia on järjestetty mm. päiväkodeissa, kouluissa ja kirjastossa. Erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa toiminnan järjestämisen riskiksi on noussut henkilöstön rekrytointiin liittyvät vaikeudet. Vaikeuksia on ollut erityisesti eri alojen erityisosaajien kuten erikoislääkäreiden rekrytoinneissa. Sosiaali- ja terveystoimen rekrytointiyksikön toiminnan vakiintumisen myötä sijaisten saaminen on kuitenkin helpottunut. Toimintamalli on tuonut mukanaan myös taloudellista säästöä. Tietosuojaan ja turvaan on organisaatiossa panostettu eritasoisesti. Sosiaali- ja terveystoimi on laatinut oman tietosuoja- ja tietoturvapolitiikan ja strategian. Investointeihin ja rahoitukseen liittyvät riskit Edellisessä selonteossa on todettu, että päätöksenteossa ja kiinteistöhallinnossa on suunnitelmia useiden kiinteistöjen rakentamisesta ja peruskorjaamisesta. Rakennushankkeiden toiminnallisen koordinaation, toteuttamisen ja rahoituksen suunnittelun ei ole todettu olevan riittävän pitkäjänteistä. Riskiksi on katsottu, että rakennetaan, peruskorjataan tai otetaan vuokralle tiloja, joiden käyttötarkoitus pitkällä aikavälillä ei ole selvä ja loppuun saakka harkittu. Toimintavuoden aikana riskin haltuun ottamiseksi

17 17 on käynnistetty sivistystoimen palveluverkkoselvitys. Selvityksen on määrä valmistua vuoden kevään 2015 aikana. Kaupungin kassavarojen lyhytaikaisessa sijoittamisessa on käytetty hyväksyttyjen sijoitusperiaatteiden mukaisesti vain kotimaisia talletuspankkeja, osakeriskejä ei ole otettu. Energiarahastojen sijoitusstrategia on varovainen ja perustuu sijoitusten laajalle hajauttamiselle. Sijoitustoiminnan riskit on tiedostettu. Kaupungin pitkäaikaisista lainoista vaihtuvakorkoisia on vain 2 % ja koko lainakannan keskikorko on 1,73%. Velkojen vahinkoriskejä voidaan pitää vähäisenä. Vahinkoriskit Vahinkoriskeihin on varauduttu pääsääntöisesti vakuutuksilla. Kaupungin vakuutuksien hallinta on keskitettyä, omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisen vastuu on voimassa olevan hallintosäännön mukaan hallinto- ja kehitysjohtajalla. Vahinkoriskien vakuuttamisessa on turvauduttu v kilpailutuksessa valittuun yhtiöön. Vuoden 2015 aikana tulee selvittää vakuutusten järkevä tapa sekä kilpailuttamisajankohta. Voimassa olevien vakuutusten ulkopuolella on muutamia vähäarvoisia kiinteistöjä. Luonnonilmiövahingot eivät myöskään ole vakuutusturvan piirissä eikä kaupungin metsien vakuuttamista ole katsottu taloudellisesti kannattavasti. Konserniyhtiöt Tytäryhtiöiden hallitusten vastuulla on huolehtia siitä, että riskienhallinta on järjestetty asianmukaisella tavalla. Tytäryhtiöiden hallitusten tulee varmistua siitä, että toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niitä seurataan. Tytäryhtiöt ovat raportoineet kaupungin johdolle riskienhallinnan toimintatavoista toimintakertomuksen yhteydessä. Lisäksi riskienhallintaa on käsitelty kaupungin johdon ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien tapaamisissa. Hallituksen lausuma Kaupunkikonsernissa riskienhallinnan järjestäminen on hyväksyttävällä tasolla. Kehittämiskohteet Kaupungin riskienhallinnan toimintamalli on yhtenäistetty ja käyttöönotettu vuoden 2014 aikana. Prosessin arvioiminen ja jatkuvuus tulee varmistaa ja kehittää toimintamallia enemmän organisaation toimintaa tukevaksi toiminnaksi. Tietosuojaan ja turvaan on organisaatiossa panostettu eritasoisesti. Riskienhallinnan toimintasuunnitelmia tulee kehittää ja ottaa käyttöön organisaatiotasoisesti Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hankinta on pohjautunut määrärahapäätöksiin ja määriteltyihin hankintaja sopimusvaltuuksiin. Omaisuuden hankkimisessa on noudatettu voimassa olevia ohjeistuksia ja lakeja. Hankinnat on pääasiallisesti kilpailutettu ja rakentajilta sekä tavarantoimittajilta on pyydetty riittävät vakuudet. Hankintoja on myös suoritettu maakunnallisena yhteistyönä. Hankinnoissa ei ole meneillään hallintoriitoja eikä tällä alueella ole sattunut merkittäviä taloudellisia menetyksiä.

18 18 Merkittäviä omaisuuden luovutuksia ei ole ollut, eikä oleellisia kauppahintasaamisia ole syntynyt. Valtionosuuksia tai vähennettyjä arvonlisäveroja ei ole jouduttu palauttamaan. Kiinteistöissä on tehty erilaisia katselmuksia ja kuntoarvioita ja välittömät kunnostustarpeet on todettu. Jo edellisessä selonteossa todettiin, että kunnossapito- ja peruskorjaustoimintaa ei ole kaikilta osin voitu toteuttaa riittävän pitkäjänteisesti ja suunnitellusti, jonka johdosta on muodostunut korjausvelkaa. Samankaltainen tilanne on jatkunut menneenä tilikautena. Konserniyhtiöt Konserniyhtiöissä kiinteistöomaisuuden hoitoa on ennakoitu mm. PTS-suunnitelmien (pitkätähtäimen suunnitelma) vuosittaisella päivityksillä ja riittävän tiheillä katselmuksilla. Heinola-konsernin vakuutustarjoukset on pyydetty keskitetysti. Tytäryhtiöiden vahinkoriskit on turvattu vahinkovakuutuksilla. Hallituksen lausuma Kaupunkikonsernin omaisuuden hankinta ja luovutus sekä hoidon valvonta ovat hyväksyttävällä tasolla. Kehittämiskohteet Korjausvelan vähentämiseksi pitkän tähtäimen investointisuunnitelmien ylläpitoa ja seurantaa ja siitä raportointia tulee tehostaa ja näin mahdollistaa nopea reagointi poikkeamiin. Toimintamallin avulla investointihankkeiden toteutusta voidaan hallita paremmin ja estää niiden kasaantuminen toteutettavaksi lyhyellä aikavälillä Sopimustoiminta ja keskitettyjen konsernitoimintojen ja palvelujen käyttö Kaupunkikonsernin sopimustoiminta ja kumppanuuksien hallinta hoidetaan hajautetusti. Sopimusten laadintaa ja valvontaa koskevia ohjeita on annettu sisäisen valvonnan yleisohjeessa. Valvontaa ja täytäntöönpanoa toteutetaan asianhallintajärjestelmän sopimushallinnan avulla. Sopimusten tallennus sopimushallintaan on vielä joiltain osin kesken. Sopimusriski on toteutunut vuonna virassa olleen kaupunginjohtajan johtajasopimuksen osalta. Itä-Suomen Hovioikeus on tuomiolauselmassaan velvoittanut kaupungin maksamaan korvauksia valtuuston irtisanomalle kaupunginjohtajalle johtajasopimuksen perusteella ,74 euroa viivästyskorkoineen sekä oikeudenkäyntikuluineen. Tuomiolauselman johdosta on tehty valituslupahakemus ja asian käsittely on tältä osin kesken. Muita toteutuneita sopimusriskejä ei menneellä tilikaudella ole ollut. Heinolan kaupungin konserniohjeessa on annettu ohjaus mm. yhteisten palvelujen hankinnan sekä konsernissa sovellettavan henkilöstöpolitiikan osalta. Konserniohjetta ei ole noudatettu kaikilta osin. Parannusta ohjeen noudattamiseen on kuitenkin tapahtunut mm. hankintojen osalta. Konserniohjeistus on annettu

19 Konserniyhtiöt 19 Yhtiöiden toiminnan kannalta merkittävistä sopimuksista päättää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajat vastaavat yhtiöidensä perustoimintaan liittyvistä sopimuksista. Toteutuneita sopimusriskejä ei ole ollut menneellä tilikaudella. Hallituksen lausuma Kaupunkikonsernin sopimustoiminta on hyväksyttävällä tasolla. Kehittämiskohteet Organisaatiotasoinen sopimusten hallinta tulee varmistaa ja saattaa ajantasaiseksi. Kaupungin konserniohje tulee saattaa ajantasaiseksi ja tietoisuuteen Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäisen tarkastuksen vastuulle kuuluu tavoitteiden saavuttamisen, toiminnan tehokkuuden, tiedon ja päätösten oikeellisuuden arviointi ja seuranta. Sisäinen tarkastaja avustaa kaupunginjohtajaa hänen valvontavelvollisuutensa täyttämisessä ja tukee toiminnallaan kaupungin tavoitteiden saavuttamista. Heinolan kaupungissa on yksi sisäisen tarkastajan virka. Tehtävänkuvan mukaisesti sisäinen tarkastaja toimii myös tarkastuslautakunnan sihteerinä ja lautakunnan asioiden valmistelijana, sekä toimii tilintarkastajan ja kaupunkiorganisaation yhteyshenkilönä. Tarkastuksien ja kannanottojen riippumattomuuden varmistamiseksi sisäinen tarkastus toimii suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa. Tarkastuskohteina ovat olleet mm. sisäiset laskutukset. Kuntalain asettamien velvollisuuksien täyttämiseksi järjestelmälliset riskienarvioinnit toteutettiin organisaatiotasoisesti ja käyttöön otettiin yhteinen työkalu riskienhallinnan kokonaisvaltaistamiseksi. Huomiota on kiinnitetty myös organisaation talousosaamisen kehittämiseen. Tarkastusten yhteydessä ei ole havaittu merkittäviä puutteita. Muista tarkastusten yhteydessä tehdyistä havainnoista on annettu kehittämisehdotukset. Keskeiset sisäisen valvonnan parantamisen pääpainot ovat johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytäntöjen uudistamisessa. Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma on sovitettu yhteen tilintarkastajan tarkastussuunnitelman sekä tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman kanssa mahdollisimman kattavan tarkastus- ja arviointitoiminnan varmentamiseksi. Hallituksen lausuma Sisäisen tarkastuksen järjestäminen on hyväksyttävällä tasolla. Tarkastuksen riippumattomuus on varmistettu sisäisen tarkastuksen sijoittamisella suoraan ylimmän johdon alaisuuteen. Kehittämiskohteet Sisäisen tarkastuksen lisäarvon tuottamista johdolle tulee arvioida tarkastuksen kohteilta kerättävän palautteen avulla.

20 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Alkuperäisen talousarvion mukainen vuosikate oli 6,279 M ja tulosennuste 0,979 M voitollinen. Vuoden aikana käyttötalouden tuloarvioita korotettiin nettomääräisesti 0,051 M ja määrärahoja 2,131 M. Talousarvion vuosikate oli muutosten jälkeen 4,199 M. Kun suunnitelman mukaisiksi poistoiksi oli arvioitu 5,3 M, tarkennetun talousarvion mukainen tulos ennakoi 1,101 M :n tappiota. Tilinpäätöksessä ulkoiset toimintatuotot ylittyivät 0,9 M ja toimintakulut alittuivat 3,0 M, jolloin toimintakate muodostui 4,0 M budjetoitua pienemmäksi. Kulujen suuri poikkeama johtui henkilöstömenojen alittumisesta 3,5 M :lla. Rahoitustuotot ja -kulut - ryhmän nettotuotto oli talousarviossa 1,155 M, kun tilinpäätöksen mukainen toteutuma on 2,492 M. Rahoitus-tuottoihin ja -kuluihin sisältyvän energiarahaston nettotuotto on 3,374 M (TA: 2,250 M ). Vero- ja valtionosuustuloarviot alittuivat yhteen laskien 0,160 M. Tilikauden 2014 vuosikate on 9,370 M. Poistoja kirjataan 5,1 M ja tilikauden tulos on 4,297 M. Tilinpäätössiirtoina tuloutetaan yhteensä 0,267 M poistoerojen vähennyksiä. Taseeseen kirjattava tilikauden 2014 ylijäämä on 4,564 M (-13: 2,785). TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (1000 ) (Ulkoiset tulot ja menot) TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 21.3.2016 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2015 2 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot