Mukana myös Vanajavesikeskus 1/2013. HS-Veden asiakaslehti. Suodatinkangas vähentää Vanajaveden. s. 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mukana myös Vanajavesikeskus 1/2013. HS-Veden asiakaslehti. Suodatinkangas vähentää Vanajaveden. s. 7"

Transkriptio

1 HS-Veden asiakaslehti 1/2013 Suodatinkangas vähentää Vanajaveden typpikuormaa s. 7 Aulanko Golf kastelee kenttiään säästeliäästi s. 3 Kutalanjoen asukkaita etsittiin sähkökalastuksella s. 14 Puhdistamo vastaa tiukentuviin vaatimuksiin s. 10 Mukana myös Vanajavesikeskus

2 Pääkirjoitus VESIHUOLTO VAATII ERIKOISOSAAMISTA Vesihuoltolaitostoiminnan osa-alueita ovat raakaveden hankkiminen ja käsittely, veden johtaminen putkiverkkoa pitkin asiakkaille sekä jätevesien kerääminen viemäriverkoston avulla ja niiden käsittely HS-Veden toimintakenttä on siis laaja. Vesilaitospuoli on tärkeää laatutoimintaa, jossa ei saa tapahtua esimerkiksi alueen asukkaiden terveydentilaan vaikuttavia, veden laatua heikentäviä lipsahduksia. Jätevesilaitostoiminta puolestaan on merkittävää ympäristötyötä, jota kehittämällä on pystytty vaikuttamaan mm. Vanajaveden vedenlaatuun, kuten tässä Vanajavesikeskuksen kanssa yhteistyössä tehdyssä lehdessä toisaalla on seikkaperäisesti kuvattu. Viemäröintijärjestelmä on merkittävä osa yhtiön ylläpitämää maanalaista tekniikkaa. Viemäröintiä on rakennettu Hämeenlinnan kaupungin alueella viime vuosisadan alkuvuosikymmenistä lähtien, Akaassa, Hattulassa ja vanhoissa maalaiskunnissa rakentaminen alkoi myöhemmin. Alkuvaiheessa viemäreitä rakennettiin yksinkertaisesti vesien pois johtamiseksi. Vaikka viemärien purkupaikka oli läheinen vesistö, oli toimista merkittävää kansanterveydellistä hyötyä, kun tautia aiheuttavat likavedet saatiin johdettua pois taajamista, eikä Talvi tulee! Älä anna vesiputkien jäätyä, tai pakkasen sisään taloon päätyä. Muuten juomaveden tulo lakkaa, etkä voi edes huuhdella pöntöstä kakkaa. Vesimittarikaan ei siitä tykkää, jos kylmä raosta sisään lykkää, silloin vesimittarin lasi halkeaa, vaikkei olis vielä maassa valkeaa. Turhia kustannuksiakin siitä koituu, ja laskua sitten myöhemmin noituu. vesiklosettien yleistyttyä muita vaihtoehtoja edes ollut. Sittemmin jätevesiä alettiin käsitellä jätevedenpuhdistamoilla Hämeenlinnassa 60-luvulla, maalaiskunnissa pääasiassa 70-luvulla. Jätevedenpuhdistamoiden kehittymisen alkuvaiheessa kiinnitettiin erityistä huomioita siihen mihin tänäkin päivänä, eli fosforin poistoon. Luonnollisesti myös kiintoainesta poistettiin ja estettiin vesistöjen selkeä roskaantuminen viemäristön kautta. Erityisesti 1980-luvulla alettiin kiinnittää huomiota myös orgaanisen aineen poistoon mm. vesistöjen happitilanteen takia. Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien käsittelyn kehittyminen on turvannut pintavesistöjen elinvoimaisuuden säilymisen. Tätä voi pitää jonkinlaisena menestystarinana, kuten tässä lehdessä Reijo Oravaisen artikkelista voi lukea. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistuksen suhteen ollaan niin pitkällä, että jatkossa keskityttäneen etenkin toimintavarmuuteen liittyviin kysymyksiin. Toki yhdyskuntien jätevesissä on myös uusia tutkimuskohteita ja haasteita: esimerkiksi hormonien, lääkejäämien ja orgaanisten haitta-aineiden puhdistettavuutta tullaan tulevina vuosina varmastikin arvioimaan. Laajemmin Vanajaveden ja muiden vesistöjen tilaan voidaan vaikut- MUISTATHAN PITÄÄ HYVÄÄ HUOLTA VESIJOHDOISTA JA -MITTAREISTA Siis raot ja kolot tilki huolella, olet silloin jo voiton puolella. Varmista vielä että lämpö on päällä, silloin hanasta tulee vettä joka säällä. Huoletta voit sä vettä käyttää, löylykiuluakin hanasta täyttää, saa tulla rauhassa talvi ja joulu, kun on läpäisty tämä varautumiskoulu. Kim Westerholm, putkimestari, HS-Vesi Timo Heinonen toimitusjohtaja, HS-Vesi taa maatalouden kuormitusta vähentämällä sekä muuhun hajakuormitukseen vaikuttamalla. Jätevedenpuhdistuksessa syntyy lietettä, jonka HS-Vesi käsittelee varsin pitkälle itse. Esimerkiksi Paroisten puhdistamolla liete mädätetään, siitä otetaan metaanikaasua hyötykäyttöön ja lopuksi se kompostoidaan. Yhtiön valmistamat kompostituotteet ovat Eviran hyväksymiä ja niitä voidaan lainsäädännön asettamien rajoitusten puitteissa käyttää erilaisiin maanparannustarkoituksiin. Liete on arvokasta: se sisältää mm. maailmanlaajuisesti hupenevaa fosforia, ja sen jatkokäytön tehostamista tutkitaan tällä hetkellä laajasti. Liete on kuitenkin kaikissa tilanteissa saatava ajettua puhdistamoiden aitojen ulkopuolelle. Toivottavasti lietetuotteiden kysyntä on jatkossakin sellaista, että niitä voidaan tavalla tai toisella jatkojalostaen palauttaa luonnon kiertokulkuun. AULANKO GOLF KIERRÄTTÄÄ KASTELUVEDET TEKSTI TIA YLISKYLÄ KUVAT TIA YLISKYLÄ, SHUTTERSTOCK Vedenkulutusta seurataan ympäristösertifikaatin ohjeiden mukaan. Golf-kenttään liitetään mielikuva tolkuttomasti vettä hörppivästä viheriöstä. Tuo mielikuva on harhaa. Suomen kesät ovat yleensä sen verran sateisia, että kasteluvettä tarvitaan vain kuivana aikana, Aulanko Golfin toimitusjohtaja Kari Kuivasaari sanoo. Aulanko Golfissa pelikenttien kasteluvetenä käytetään luonnonvettä. Suurin osa kasteluvedestä kierrätetään. Salaojiin valunut vesi kerätään talteen kentällä sijaitseviin lampiin. Niihin kerättyä vettä käytetään uudestaan viheriöiden ja välialueiden kasteluun. Kuivina aikoina molempien kenttien kasteluvesi otetaan viereisestä Vanajavedestä. Vesi pumpataan kastelualtaaseen järven rannalla sijaitsevalta pumppaamolta. Järvestä otamme vain tarpeellisen määrän vettä, kuutiota kaudessa. Rantapumppaamoon on tulossa tarkka kulutusmittari, Kuivasaari kertoo. Hänen mukaansa vedenkierrätys näkyy lampien puhtautena. Golfkentän ruohopintojen kasvualustana käytettävä hiekkakerros toimii hyvänä suodattimena. Ruoho pidetään hengissä Aulanko Golf sai keväällä kansainvälisen GEO (Golf Environment Organisation) -ympäristösertifikaatin. Se tarkoittaa sitä, että yritys on valmis panostamaan kestävään kehitykseen ympäristötoimenpiteiden jatkuvalla parantamisella. Merkittäviä kehityskohteita ovat esimerkiksi vedenkulutuksen mittaaminen, niittyalueiden monipuolisuuden parantaminen, vesianalyysien arvioinnin parantaminen ja energiankulutuksen vähentäminen. Lisäksi Aulanko Golf dokumentoi tarkasti toimintatapansa. GEO-sertifikaatti on meille tärkeä viesti siitä, että ruohoon ei tuhlata ylimääräistä vettä tai lannoitetta. Ruoho pidetään hengissä, mutta sitä ei kasvateta turhanpäiten, Kuivasaari sanoo. Pelikenttien ruoholajit on valittu mahdollisimman hyvin kuivuutta kestäviksi. Kuivasaari korostaa, että vain lyhyeksi leikattuja nurmialueita keinokastellaan. Reuna-alueet pidetään luonnonvaraisina niittyinä ja karheikkoina. Aulanko Golf on neljäs GEO-sertifikaatin saanut golfkeskus Suomessa. Sertifikaattiin kuuluvat Aulangon molemmat golfkentät, Eversti ja Hugo, rakennuksineen. Aulangon golfkentät on nimetty Aulangon perustajan eversti Hugo Standertskjöldin mukaan. Vuonna 1940 perustettu yhdeksän reiän Hugo on Suomen vanhin alkuperäisessä muodossaan oleva golfkenttä. Aulanko Golf käyttää kasteluun noin kuutiota järvivettä vuodessa. OMA VESILÄHDE Oman vesilähteen käyttäminen vaatii erikoisjärjestelyjä kiinteistössä, jossa on liittymä HS-Veden vesijohtoverkostoon. Laitoksen veden ja oman vesilähteen veden saa yhdistää samaan putkeen ainoastaan niin sanotun avoimen ilmatilan kautta, eli kiinteää putkiyhteyttä ei saa olla. Oman vesilähteen vettä saa laskea viemäriin vain, jos vesilaitos on sen mitannut. Esimerkiksi karjatilat ja golf-kentät liitetään vesilaitoksen veteen usein silloin kun oman kaivon kanssa on ongelmia. Yleensä omaa vesikaivoa ei kuitenkaan poisteta käytöstä, koska sitä on tarkoitus käyttää esimerkiksi kasteluun. Jarno Laine, suunnittelupäällikkö, HS-Vesi Vain lyhyeksi leikattuja nurmialueita keinokastellaan, Aulanko Golfin toimitusjohtaja Kari Kuivasaari sanoo. VESIMITTARI 3

3 Leena SELVITTÄÄ VANAJAVEDEN KUORMITUSTA ON ONNISTUTTU KEVENTÄMÄÄN Kaikki panokset on suunnattava fosforikuorman vähentämiseen, limnologi Reijo Oravainen kirjoittaa. LASKUJEN TAUSTAT Jätevesikuormituksen aiheuttama likaantuminen oli Vanajaveden reitillä voimakasta ennen puhdistamoiden valmistumista. Lisäksi vesistöä kuormitti kausiteollisuus: Turengin Sokeritehdas Janakkalas- Kausiteollisuus oli merkittävä orgaanisen aineen kuormittaja vielä 1970-luvun alussa, mutta se supistui voimakkaasti vuosikymmenen puolivälissä. Kausiteollisuus loppui kokonaan vuoteen 1998, kun Turengin sokeriteh- Leena Kari, palvelusihteeri Toimipaikka Akaan Toijalassa Työtehtävät: Laskutus ja asiakaspalvelu TEKSTI TIA YLISKYLÄ KUVAT TIA YLISKYLÄ, SHUTTERSTOCK sa ja Hämeen Peruna Hämeenlinnassa. Kausiteollisuuden kuormitus painottui loppukesään ja syksyyn. Alkutalvella 1971 koettiin jopa laaja happikato ja kalakuolemien suma reitin das lopetti. Orgaaninen kuormitus väheni 1980-luvun puolivälissä myös Tervakoski Oy:n jätevesien biologisen käsittelyn ansiosta. Reijo Oravainen, limnologi alaosalla. Vanajavesi kärsi myös voi- Ammattilaisen nurkka Aurinko tervehtii sivuikkunasta, kun HS-Veden palvelusihteeri Leena Kari istahtaa työtuoliinsa. Pian soi puhelin. Soittaja saa Leena Karilta selvityksen vesilaskun perusteista. Yleensä ihmiset soittavat vesilaskun suuruudesta. Lasku on asiakkaan mielestä liian suuri, ja silloin selvitellään, mistä yllätykset johtuvat, Leena Kari kertoo. Tavallista suurempaa vesilaskua ihmetteleviä hän neuvoo ensimmäisenä tarkistamaan mahdolliset vesivuodot. Vessanpytystä kannattaa aloittaa. Pytyn sisäpuoli vuorataan illalla vessapaperilla. Jos paperi on aamulla kostunut, pytty vuotaa. Pikkuvuodoillakin on merkitystä. Ompelulangan ohut vuotokohta aiheuttaa vuodessa noin 30 kuution ylimääräisen vedenkulutuksen. Jos taas vuoto on parsinneulan kokoinen, valuu vettä hukkaan jo noin 300 kuutiota vuodessa. Vessanpytyn jatkuvaa vuotoa verrataan tulitikun kokoiseen vuotoaukkoon. Se tietää noin kuutiota hukkavettä vuodessa. Työpiste siirtyy ensi vuonna Leena Kari on työskennellyt vesihuollon parissa kaikkiaan 13 vuoden ajan. Viime vuoden alussa hän siirtyi Akaan kaupungin vesipalveluista HS-Veden palvelukseen. YLEENSÄ IHMISET SOITTAVAT VESILASKUN SUURUUDESTA. Hänen tehtäviinsä kuuluu asiakaspalvelun lisäksi yleislaskutus. Parasta työssäni on, jos onnistun selvittämään asian niin, että asiakaskin on vastaukseeni tyytyväinen. Hankalissa tapauksissa yritän asettua asiakkaan asemaan ja ymmärtää hänen tilanteensa. Leena Karin työnkuva ei ole vuosien saatossa muuttunut paljonkaan, mutta laskutusohjelmat ovat. Seuraava suuri muutos on maaliskuussa 2014, kun hänen työpisteensä muuttaa kaupungintalolta uuteen toimitilaan, jätevedenpuhdistamon kylkeen. Vapaa-ajallaan Leena Kari harrastaa liikuntaa: tyttären Sulo-koiran kanssa lenkkeilyä, kuntonyrkkeilyä ja kahvakuulaa. Nytkin on hauikset kipeät kahvakuulatreenistä! E-LASKUN SAA VERKKOPANKKIIN HS-Vesi tarjoaa asiakkailleen nykyaikaisen maksutavan, e-laskun. Se on sähköisessä muodossa oleva lasku, jonka asiakas saa omaan verkkopankkiinsa. E-lasku hyväksytään nappia painamalla, mutta laskulle voi määritellä myös automaattisen veloitusajankohdan. E-laskut arkistoituvat verkkopankkiin, joten niistä ei tule jätettä. Asiakas saa internetin kautta toimivan palvelun käyttöönsä solmimalla verkkopankkisopimuksen omassa pankissaan. Tämän jälkeen voi tehdä verkkopankissa e-laskutussopimuksen HS-Veden laskuista. Tunnistetietona tarvitaan viitenumero edellisestä laskusta. Laura Haavisto, talouspäällikkö, HS-Vesi makkaasta likaantumisesta, leväkukinnoista ja rehevyydestä. Tilanne alkoi korjaantua 1970-luvun puolivälissä, kun asutuksen puhdistamot valmistuivat ja sokeritehdas tehosti jätevesien käsittelyä. Hämeen Peruna siirtyi samaan aikaan Renkoon. Orgaaninen kuormitus romahtanut Vanajanselkään Lepaan virran kautta kohdistunut orgaaninen kuormitus on vähentynyt 1970-luvun alusta jopa 95 prosenttia. µg/l REHEVYYS RIIPPUU NYT HAJAKUORMITUKSESTA. Vanajaveden happitilanne on korjaantunut näillä toimilla tuntuvasti, eikä laaja-alaista happikadon vaaraa enää ole. Syvänteissä toki hapettomuutta edelleen esiintyy voimakkaan rehevyyden takia. Fosforikuormituksessa huima lasku Myös fosforikuormitus on vähentynyt noin 95 prosenttia 1970-luvun alun tilanteeseen verrattuna (kuva). LEPAANVIRTA (PISTE VAN1/23) Fosforikuormitus (kg/d) ja fosforipitoisuus (µg/l) vuosina fosforikuormitus kesä talvi kg/d Eniten tähän on vaikuttanut asutuksen jätevesien käsittelyn tehostuminen. Suurin yksittäinen kuormittaja on HS-Veden Paroisten puhdistamo, mutta sen kuormitus on kuitenkin laskenut viimeisten 10 vuoden aikana. Typpikuormitus on pysynyt koko ajan samalla tasolla vaihteluvälissä kg N/d. Typpikäyrät ovat olleet koko ajan nousussa, koska sekä typpitason että vuosittaiset pitoisuusvaihtelut määrää hajakuormitus. Onneksi typpi ei ole minimiravinne Vanajaveden eikä myöskään Vanajanselän alueella. Kaikki panokset on siten jatkossakin suunnattava fosforikuorman vähentämiseen. Hajakuormitus suurin ongelma Vanajaveden rehevyys riippuu nyt lähes yksinomaan hajakuormituksesta. Lopputalven alhaiset fosforipitoisuudet paljastavat, että pistekuormitus on saatu hallintaan, mutta se ei näy kesätuloksissa, koska hajakuormitus lisää voimakkaasti rehevyyttä. Hajakuorma nostaa rehevyyden avovesiaikana erittäin rehevälle tasolle. Rehevyydestä seuraa leväkukintoja ja alusveden happikatoa, joka kiihdyttää sisäistä kuormitusta. Ilman hajakuorman vähentämistä tätä noidankehää ei saada katkaistua. Asiantuntijavieras 4 VESIMITTARI VESIMITTARI 5

4 KIRISTYVÄT VAATIMUKSET muokkaavat jätevesien käsittelyä TEKSTI TAPANI SULIN KUVAT SANNA HEINONEN Biologinen jätevedenpuhdistus yleistyi kunnallisilla puhdistamoilla ja 1960-luvuilla. Biologinen jätevedenpuhdistus muutti eloperäisen lika-aineen bakteerikasvun avulla bakteerimassaksi ja hiilidioksidiksi. Ylimääräinen bakteerimassa kuivattiin jätevesilietteeksi muiden laskeutettujen lietteiden kanssa. Näin saatiin vähennettyä biologista kuormitusta. Pohjoismaissa huomattiin, että vesistöjen rehevöityminen riippuu fosforin määrästä ja puhdistamoissa aloitettiin jo 1970-luvun alussa fosforin saostus alumiini- ja rautakemikaaleilla. Typen poistovaatimus tiukentui Keski-Euroopassa vedet kulkevat joissa nopeasti meriin, ja sisävesistöjä on varsin vähän verrattuna Pohjoismaihin. Tämä vaikuttaa jätevesien puhdistamiseen siten, että meriluonnon hyvinvoinnin kannalta pitää jätevesistä poistaa typpeä ennemmin kuin fosforia, eli typpi on siellä minimiravinne. Typen käsittelyn vaatimukset tulivat myös Suomeen. Aluksi ammoniakkia hapetettiin nitraatiksi. Myöhemmin vaatimukset tiukentuivat, ja siirryttiin kokonaistypen poistovaatimuksiin. ALUKSI PUHDISTAMOILLA EROTETTIIN ROSKAT JA HIEKKA VEDESTÄ. Typen poisto alkoi Hämeenlinnassa vuonna 1991, jolloin ammoniakin hapettamiseen tarkoitettu biologinen puhdistamo aloitti toimintansa. Kokonaistypen poistovaatimus astui voimaan vuoden 2012 alusta. Hämeenlinnassa kehitetään uutta Orgaanisen kuormituksen, fosforin, sekä typen eri muotojen, ammoniakin ja kokonaistypen, määrien täytyy olla alle lupaviranomaisten asettamien raja-arvojen puhdistetussa jätevedessä. Tavoitteeseen on Hämeenlinnassa pyritty pääsemään käyttämällä jo olemassa olevia rakenteita ja altaita hyväksi uusissa prosesseissa, rakentamalla uutta ja saneeraamalla. Esimerkiksi puhdistamon esikäsittely- ja flotaatiovaiheen prosessit on uudistettu. Lisäksi vuonna 2013 on otettu käyttöön typenpoistoa tehostava lisäravinteen (metanoli) annostelu. Prosessien kehittäminen tällä tavalla tiukentuvien vaatimusten ja mahdollisuuksien mukaan on taloudellisinta, mutta työlästä. Erityisesti se edellyttää työntekijöiden taitoa ja avoimuutta uusille ratkaisulle, riittävästi tietoa puhdistamoprosessin eri vaiheista ja lisäksi luotettavaa prosessiautomaatiota. HS-Veden käyttöpäällikkö Tapani Sulin ja metanoliasemasta lopputyötä tekevä Enni Rokkanen tänä vuonna käyttöönotetulla metanoliasemalla. MIKROBIT HAUKKAAMAAN VANAJAVEDEN TYPPIKUORMAA Prosessien kehittäminen on taloudellisinta mutta työlästä, kirjoittaa HS-Veden käyttöpäällikkö Tapani Sulin. Jätevesien käsittely aloitettiin Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, terveydellisistä syistä. Ihmiset sairastuivat likaisen veden aiheuttamiin tauteihin, varsinkin koleraan, koska juomavedeksi käytetty vesi oli jäteveden saastuttamaa. Helsingissä ja muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa ryhdyttiin viime vuosisadan alussa johtamaan jätevesiä pois juomavesilähteinä käytetyistä vesistöistä ja tekemään puhdistushankkeita. Hämeenlinnaan rakennettiin ensimmäinen jätevesipuhdistamo ja sinne johtava viemäriverkko Paroisten syrjäiseen kaupunginosaan vuonna Laitos oli silloin varsin ajanmukainen, jopa edistyksellinen. Hämeenlinnan puhdistamoon laajennus Suomen laki velvoitti rakentamaan kunnallisia jätevedenpuhdistamoita 1970-luvun alussa. Silloin satoihin kuntiin nousikin enimmäkseen kemiallis-biologisesti vettä puhdistavia laitoksia. Hämeenlinnan alkuperäinen jätevedenpuhdistamo muuttui ahtaaksi 1960-luvun aikana. Laitoksen laajennus suunniteltiin suurten kasvuennusteiden aikaan 1970-luvulla, ja laajennuksesta tuli niin suuri, ettei tavoitteen mukaisia vesimääriä koskaan saavutettu. Aluksi Paroisten laitokselle tulivat Hattulan ja Hämeenlinnan jätevedet, mutta myöhemmin myös Rengon, Tuuloksen ja Hauhonkin vedet mahtuivat sinne. Fosforin merkitys ymmärrettiin Pohjoismaissa Aluksi jätevedenpuhdistamoilla erotettiin vain roskat ja hiekka vedestä. Professori Lauri Arvola johtaa N-SINK-tutkimushanketta. TEKSTI & KUVA TIA YLISKYLÄ N-SINK-hanke on Helsingin yliopiston Lammin biologisen aseman 4-vuotinen projekti. Hankkeen tarkoituksena on sisävesien ja Itämeren typpikuormituksen vähentäminen. Testauspaikat ovat Vanajaveden lisäksi Keurusselkä ja Petäjävesi. Kanta-Hämeestä mukana ovat myös HS-Vesi, Janakkalan Vesi, Vanajavesikeskus ja Hämeen liitto. Vanajaveden typpikuormitus vähenee huomattavasti, jos tutkijoiden ennakkolaskelmat pitävät paikkansa. Vastikään käynnistyneessä tutkimushankkeessa tullaan testaamaan mikrobien, eli vesistöjen pieneliöiden, tehoa nitraattitypen poistamisessa. Taustalla on EU:n vaatimus typenpoiston tehostamisesta. Vanajaveden pohjaan suodatinkangas Yksi testauspaikoista tulee olemaan Hämeenlinnassa. Paroisten jätevedenpuhdistamolta lasketaan puhdistettua jätevettä Vanajaveteen Kirstulansalmen eteläpuolelle. Järven pohjaan on tarkoitus asentaa kookas suodatinkangas. Sen tehtävänä on pidättää puhdistettua jätevettä järven pohjassa. Kun puhdistettu jätevesi pidetään nykyistä pidempään kosketuksessa pohjasedimentin kanssa, pääsevät rajapinnassa asuvat mikrobit kuluttamaan jäteveden nitraattityppeä. Tätä kutsutaan ekosysteemipalveluksi, kun järven pohjassa jo olemassa olevia mikrobeja syötetään nitraattitypellä, Lammin biologisen aseman professori Lauri Arvola selvittää. Typen poisto voi ruokkia leviä N-SINK-tutkimushankkeessa on menossa tiedonkeruuvaihe. Ennakkolaskelmat ovat erityisen tärkeitä, sillä vielä ei ole varmaa, onko typen poistaminen järkevää. Jos typpi loppuu vedestä kokonaan, se suosii sinileviä. Toisaalta, nitraattitypen määrä on Vanajavedessä keskimääräistä korkeampi, Lauri Arvola puntaroi. Hänen mukaansa menetelmää testataan aluksi laboratoriossa. Vanajaveteen suodatinkangas asennetaan aikaisintaan kesällä VESIMITTARI VESIMITTARI 7

5 Vanajavesikeskus ÄIMÄJÄRVEN PIENPUHDISTAMO TOIMII MAINIOSTI Ammattinaisen nurkka Säätiö takaa jatkuvuuden VANAJAVEDEN PARANTAMISEEN Sanni Manninen Johansen suunnittelee rahankeräyskampanjaa. Tämä on huippua, koska nyt meillä on tulevaisuus, Vanajavesikeskuksen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen iloitsee. Vanajavesi-hankkeen perintö jatkuu ensi vuodesta pitkäjänteisenä ja pysyvänä toimintana, jota ohjaa Vanajavesi-säätiö. Näin runsaat kolme vuotta sitten käynnistyneen Vanajavesikeskuksen toiminta jatkuu varmalla pohjalla. Hanke oli todella tärkeä, mutta hanke yksinään ei riitä, sillä kaikilla hankkeilla on päätepiste. Nyt saamme itsenäisyyden, vaikutusvaltaa ja lisää uskottavuutta oikeasti muuttaa maailmaa, Manninen Johansen sanoo. TEKSTI & KUVAT TIA YLISKYLÄ Vanajavesikeskuksen toiminnot siirtyvät ensi vuoden alusta vaiheittain Hämeen liiton alaisuudesta Vanajavesisäätiön alaisuuteen. Säätiön hallitus on ottanut ohjat ja suuntaa toimintaa. Olemme saaneet hankkeilla paljon aikaiseksi, mutta nyt voimme toimia määrätietoisemmin ja pitkäjänteisesti. Pohjatyö on tehty hyvin Vanajavesi-hanke on rakentanut varman perustan toiminnan jatkamiselle. Tärkeässä roolissa on Vanajavesikeskuksen ammattitaitoinen ja asiantunteva henkilökunta. Meillä on paljon eri alojen osaamista, ja kaikki panevat itsensä likoon, Manninen Johansen kiittää. Vanajavesikeskuksen takana on hyvin laaja yhteistyö: mukana on kansalaisjärjestöjä, tutkimus- ja oppilaitoksia, yrityksiä, viranomaisia, etujärjestöjä sekä kaikki alueen kunnat. On iso saavutus, että olemme näinä aikoina saaneet näin isot yhteistyökumppanit säätiön taakse. Lisäksi toimintaa tukee iso joukko innostuneita ihmisiä. He ovat alueen asukkaita tai muutoin vesiensuojelusta huolta pitäviä kansalaisia. Koko ajan julkisen puolen rahoja leikataan. Sitä enemmän on tarvetta Vanajavesikeskuksen kaltaiselle voimavaroja kokoavalle ja ihmisiä yhdistävälle toimijalle, joka myös etsii uusia resursseja, Manninen Johansen sanoo. Ensi vuonna käynnistyy rahankeräys Vanajavesikeskuksen perusrahoitus näyttää tällä hetkellä hyvältä, mutta uusia yhteistyökumppaneita etsitään koko ajan pitkäaikaiseen vesien laadun parantamistyöhön. Ensi vuoden alusta kaikki voivat tukea Vanajavesikeskuksen toimintaa rahallisesti. Parhaillaan haetaan keräyslupaa kampanjaa varten. NYT SAAMME LISÄÄ USKOTTAVUUTTA. Jokainen lahjoitus on meille yhtä arvokas. Olemme jo saaneet lahjoituksia, merkittäviäkin, Manninen Johansen kertoo. Häntä lämmittää myös pienlahjoittajien hyvät ideat. Esimerkiksi eräs Vanajaveden ystävä lahjoitti isänsä syntymäpäivälahjaan tarkoitetut rahat Vanajaveden suojelutoimintaan. Isä sai muistoksi kiitosdiplomin. Vanajavesikeskuksen rahankeräyskampanjan ennakkomarkkinointi alkaa loppuvuodesta. Silloin julkistetaan myös keräyskohteet. Rauno Hiekkanen esittelee pienpuhdistamoa, joka kuljettaa ojassa virtaavan veden kahden laskeutumisaltaan kautta Äimäjärveen. Rauno Hiekkanen Äimäjärven suojeluyhdistyksestä ei pidättele innostustaan esitellessään mustaa pömpeliä Äimäjärven rannan tuntumassa. Vaan hyvien uutisten lisäksi on huonojakin. Puhdistamon kautta kulkeneen veden ph-arvo on laskenut 7,5:stä 3,5:een. Vempele on fosforisieppari, eli Tätä ei kuitenkaan tarvinne pitää eräänlainen valumavesien pienpuhdistamo. Sen avulla Äimäjärveen laskevan ojan fosforipitoisuudet ovat pienentyneet. haitallisena, koska järveen valuva vesi leviää laajalle alueelle. Odotamme kuitenkin laitevalmistajalta ideoita pulman ratkaisemiseksi. Puhdistamo on poistanut fosfaatteja noin 80 prosenttia ja typpeä noin puolet luonnontilaan verrattuna. Järjestelmän on suunnitellut ja rakentanut Insinööritoimisto Saloy, Hiekkanen kertoo. Veteen lisätään rautasulfaattia Reilu vuosi sitten käyttöön otettu pienpuhdistamo kuljettaa ojassa virtaavan veden kahden laskeutumisaltaan kautta Äimäjärveen. Vanajavesikeskus ja sen tavoitteet Vanajavesikeskus aloitti toimintansa Muut ympäristö- ja kulttuuriarvot vuonna ovat vahvistuneet. Työntekijöitä on viisi. Vesiin liittyvä virkistyskäyttö ja Tavoitteet: matkailu on voimistunut. Vanajanselkä on hyvässä tilassa 15 Tieto ja osaaminen on lisääntynyt. vuoden kuluttua ja myös muiden Yhteistyö eri toimijoiden kesken sen valuma-alueella olevien järvien ja yli hallinnollisten rajojen on lisääntynyt. ja jokien tila on parantunut. Puhdistamossa kauttakulkumatkalla olevaan veteen lisätään rautasulfaattia, jonka avulla saostetaan fosfaatteja. Ensimmäinen allas kerää saostuneet fosfaattirakeet. Toiseen altaaseen kasvaa myöhemmin vesikasveja, jotka vielä puhdistavat vettä ennen kuin se virtaa Äimäjärveen. Kosteikkoaltaat rakennettiin Vanajavesikeskuksen, Hämeen Ely-keskuksen, Hämeenlinnan kaupungin ja Kutilan jakokunnan rahoituksella. Kustannuksia kertyi lähemmäs euroa. Lisäksi Vanajavesikeskus hankki fosforisiepparin ja rautasulfaattia kahden vuoden tarpeeksi. Äimäjärven suojeluyhdistys vastasi altaiden suunnittelusta ja rakennustöiden valvonnasta. Altaat rakensi maanrakennusurakoitsija Antero Jokinen. Tarkoitus on jatkaa vastaavanlaisten kosteikkoaltaiden rakentamista myös muihin rusaasti ravinteita kuljettaviin ojiin, Rauno Hiekkanen kertoo. Äimäjärven tila on luokiteltu välttävän ja tyydyttävän välille. Hämeen hienoista vesistä on tullut alueen asujille ja yrittäjille myönteistä imagoa. Lisätietoja ja yhteystiedot VANAJAVESI- ESIMERKKI YHTEISTYÖSTÄ Ammattinaisen nurkka 8 VESIMITTARI VESIMITTARI 9

6 ALAJÄRVESSÄ haihtuminen on suurempaa HAIHDUNTA 3,7milj. m 3 KUIN VEDENOTTO TEKSTI & KUVAT TIA YLISKYLÄ, SHUTTERSTOCK GRAFIIKKA SHUTTERSTOCK, PIIA LAITILA VEDEN- OTTO 3milj. m 3 /v LUPA VEDENOTTOON 7,3 milj. m3/v Laskelma ei silti ole lopullinen totuus, koska emme tiedä, minkä verran vettä valuu pohjaveteen, ja minkä verran taas pohjavedestä tulee vettä, Mäkelä korostaa. Saattaa olla, että järvestä poistuva vesi korvautuu pohjavedellä. Varmaa tietoa ei ole. Nykyinen vedenotto alle puolet sallitusta HS-Veden tilastojen mukaan vesiyhtiö pumppaa Alajärvestä noin kolme miljoonaa kuutiota vettä vuodessa. Määrälle voisi viheltää, mutta suurempi uutinen on kuitenkin se, että Alajärvestä haihtuu vettä peräti 3,7 miljoonaa kuutiota vuodessa. Luonnonmukaisen haihtumisen määrä siis ylittää vedenoton määrän. Tilastojen mukaan heinä- ja elokuussa saattaa järvien pinta Etelä-Suomessa laskea jopa 13 senttimetriä kuukaudessa haihtumisen vuoksi. Hämeenlinnassa vesiyhtiö ottaa Alajärvestä järvivettä paljon vähemmän kuin mitä vedenottolupa sallii. HS-Vesi saisi pumpata vettä jopa 7,3 miljoonaa kuutiota vuodessa. EMME TIEDÄ POHJAVEDEN OSUUTTA. Luvan mukainen maksimimäärä kuulostaa hurjalta Suvi Mäkelän korvissa. Vedenottolupa on myönnetty vuonna Lupa velvoittaa vesiyhtiötä tarkkailemaan vedenpinnan korkeutta jopa päivittäin. Minimivirtaus kuivattaisi kosket Nykyisellä vedenoton määrällä Alajärvestä virtaa vettä eteenpäin vähintään kuutiota vuorokaudessa. Tulva-aikana virtaus voi olla jopa kuutiota vuorokaudessa. Vedenottoluvassa määrätään, että vettä täytyy päästää virtaamaan eteenpäin vähintään kuutiota vuorokaudessa. Jos vesiyhtiö pumppaisi Alajärvestä vettä luvan mukaisen enimmäismäärän, virtaisi vettä pienimmillään vain noin kuutiota vuorokaudessa. Se tietäisi kuivia uomia. Silloin voisi jo sanoa, että hämeenlinnalaiset ovat juoneet vedet Katiskosken alapuolelta. POHJAVESI?milj. m 3 VIIPYMÄ * 513vrk Ammattinaisen nurkka Luvan mukaan Alajärvestä saisi pumpata paljon nykyistä enemmän juomavedeksi muutettavaa raakavettä. HS-Veden vedenotto vaikuttaa Hämeenlinnan Alajärven vedenpinnan korkeuteen hyvin vähän. *laskennallinen aika, kuinka kauan koko järven vesitilavuuden vaihtuminen kestää JÄRVEN TILAVUUS 52milj. m 3 Tosiasiassa luonnollinen haihtuminen on suurempaa kuin Alajärvestä pois pumpattavan veden määrä. Tämä selviää Vanajavesikeskuksen vesiasiantuntijan Suvi Mäkelän laskelmista. Hän selvitti, mikä osuus juomaveden ottamisella on Alajärven vesitaseeseen. VIRTAAMA POIS n.41milj. m 3 /v HS-Vesi tekee järvivedestä tekopohjavettä Ahveniston harjulla. Sinne pumpataan vettä Alajärvestä. HS-Vesi ottaa tällä hetkellä Alajärvestä vettä noin 3 miljoonaa kuutiota vuodessa. VAIKUTTAAKO VEDENOTTO JÄRVEN TILAAN? Vanajavesikeskuksen vesiasiantuntija Suvi Mäkelän mukaan vedenotolla ei pitäisi olla vaikutusta Alajärven tilaan. Paitsi välillisesti kuivina aikoina. Silloin kun veden haihtuminen on suurta, laskee vedenpinta hieman rajummin kuin luontaisesti. Vedenpinnan nopea lasku saattaa lisätä vesikasvillisuuden määrää, Mäkelä sanoo. Mäkelä muistuttaa, että HS-Vesi on sitoutunut pitämään Alajärven vedenpinnan pikemminkin ylätasolla kuin alatasolla. Näin ollen järven virkistyskäyttö otetaan huomioon niin hyvin kuin se on mahdollista. Toisaalta, padon alapuolisen veden riittävyyden kanssa joudutaan tasapainoilemaan, Mäkelä toteaa. Suvi Mäkelän mukaan vedenotto ei vaikuta Alajärven veden laatuun. Ammattinaisen nurkka 10 VESIMITTARI VESIMITTARI 11

7 VESISTÖÖN VALUU LÄÄKKEITÄ Vaikka jätevesien puhdistamisen tek- Voisiko puhdistusta tehostaa? VANAJAVEDEN TILA ON välttävä JA tyydyttävä TEKSTI TIA YLISKYLÄ KUVAT SHUTTERSTOCK niikka kehittyy, päätyy vesistöihin yhä lääkkeitä ja muita kemikaaleja. Viime syksynä käynnistynyt nelivuotinen Conpat-tutkimushanke kehittää uusia menetelmiä veden haitta-aineista johtuvien ongelmien ratkaisemiseksi. Ensimmäisiä tutkimustuloksia ei ole vielä julkaistu, mutta vesinäytteistä on jo löytynyt muun muassa antibiootteja sekä särky- ja epilepsialääkkeitä. Vaikka pitoisuudet ovat pieniä, on lääkejäämistä haittaa vesiympäristölle. Kun eri lääkkeiden voimakkuudet lasketaan yhteen, voi aineiden yhteisvaikutus olla haitallinen. Suomeen on penätty tehokkaampaa jätevesien puhdistamista. Nyt jätevedet puhdistetaan useimmiten kemiallisella saostuksella, joka poistaa hyvin ravinteita, mutta päästää läpi monia lääkeaineita. Tehokkaampana menetelmänä pidetään esimerkiksi aktiivihiiltä tai otsonointia. Varmaan näin on, mutta puhdistamisen kustannukset olisivat myös erittäin huomattavat. Hankkeessamme tulemmekin tarkastelemaan altistumisen aiheuttamia haittoja suhteessa puhdistamiskustannuksiin, sanoo Conpat-hankkeen vastuuhenkilö, yksikönpäällikkö Timo Huttula Suomen ympäristökeskuksesta. Kuluttajat voivat itse vähentää lääkejäämien määrää vesistöissä toimimalla vastuullisesti. Vanhoja lääkkeitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana tai huuhtelemalla niitä viemäriin. Vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet ovat ongelmajätettä ja ne tulee toimittaa apteekkiin asianmukaisesti hävitettäviksi. Conpat on Suomen ympäristökeskuksen, Suomen Akatemian, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT), Turun Seudun Veden, Readingin yliopiston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteinen tutkimushanke. Vanajaveden ekologinen tila on Miemalanselältä Lepaan virralle saakka edelleen välttävä ja Vanajanselän osalta tyydyttävä. Järvi sai täsmälleen samat arvosanat viisi vuotta sitten, jolloin edellinen luokittelu tehtiin. Uusimmat luokittelutiedot alueen vesien tilasta julkaistaan Hämeen ELY-keskuksen verkkosivuilla lokakuussa. Hajakuormituksen vähentäminen on äärimmäisen hidasta. Vaikka koko ajan tapahtuu jotain, se ei näy heti, Vanajavesikeskuksen vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä sanoo. Luonto reagoi viiveellä, Vanajavesikeskuksen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen lisää. Mäkelä ja Manninen Johansen korostavat, että jokaisen on tehtävä oma osuutensa vesien suojelussa. Mikään virasto tai instanssi ei hoida tätä kenenkään puolesta. Olemme avuksi, mutta emme voi ratkaista ongelmaa, Mäkelä sanoo. FOSFORIKUORIMITUKSEN AIHEUTTAJAT 70 % 13 % 9 % 8 % pellot muu maa-alue (esim. metsät ja suomaat) pistekuorma (esim. jätevedenpuhdistamot) haja-asutus LÄHDE SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS / GISBLOOM-HANKE On tärkeää vähentää pelloilta tulevaa kuormitusta, hydrologi Antti Taskinen sanoo. Pulman nimi on fosfori Vanajanselän pohjaan sedimentoituu vuosittain arviolta noin kiloa fosforia. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, hydrologi Antti Taskinen Suomen ympäristökeskuksesta? Osa sedimentoituvasta fosforista jää sedimenttiin, osa voi päätyä takaisin järveen aiheuttaen rehevöitymistä, Taskinen vastaa. Hänen mukaansa paras tapa järven tilan parantamiseksi pitkällä aikavälillä on ulkoisen ravinnekuormituksen vähentäminen. Silloin vähenee myös sisäinen kuormitus eli fosforin vapautuminen sedimentistä takaisin veteen. Sisäinen kuormitus on luonnollinen osa järven ravinnekiertoa, mutta ulkoisen kuormituksen kasvaessa se voi merkittävästi lisääntyä. Ratkaisu on hajakuormituksen vähentämisessä Valtaosa fosforikuormasta on peräisin pelloilta, mutta haja-asutuksen ja pistekuormituksen merkitystä ei pidä vähätellä. Jos haluamme parantaa vesien tilaa, niin ratkaisu on hajakuormituksen vähentämisessä, Suvi Mäkelä linjaa. Ympäristökeskuksen Antti Taskinen on samaa mieltä, koska hajakuormituksen osuus on selvästi suurin. Hajakuormituksesta 70 prosenttia on peräisin pelloilta ja 13 prosenttia muulta maa-alueelta. Tärkeää on vähentää nimenomaan pelloilta tulevaa kuormitusta. Fosforikuormitus on laskenut huikeasti Fosforikuormituksen määrä on pistekuormituksessa laskenut huikeasti vuoden 1974 huippulukemista. Silloin fosforia pääsi veteen pahimmillaan yli 200 kiloa vuorokaudessa pistekuormituspaikoissa. Vuonna 2010 vastaava luku oli noin 20 kiloa. Typen osalta kuormituksen vähentyminen ei ole ollut yhtä merkittävää. Typpi on teknisesti niin paljon vaikeampi saada pois, Mäkelä perustelee. Lisäksi typen poisto on kallista ja nykytiedon mukaan sisävesillä kannattaa keskittyä fosforin poistamiseen. Vaikka fosforikuormituksen määrä on laskenut, Vanajanselän fosforipitoisuus ei ole pienentynyt samaa tahtia. Viive johtuu siitä, että sisäinen kuormitus pääsee tasapainoon ulkoisen kuormituksen kanssa vasta pitkän ajan kuluttua, Taskinen sanoo. Hämeenlinnan keskustan suunnasta tuleva virtaama tuo Vanajanselälle vuosittain noin kiloa fosforia. Vanajanselältä lähtee fosforia Pirkanmaan suuntaan noin kiloa vuosittain. Fosforia sedimentoituu Vanajanselän pohjaan noin kiloa vuosittain. Kokonaisfosforin määrä on mg/m 3, ja kokonaistypen mg/m 3. Vanajanselän tilaa ja kustannustehokkaita kuormituksen vähennystoimenpiteitä on tarkasteltu GisBloom-nimisessä EU:n Life-hankkeessa. Lisätietoja: Lähde: Suomen ympäristökeskus. 12 VESIMITTARI VESIMITTARI 13

8 KUTALANJOKEA KUNNOSTETAAN KALA- APAJAKSI Uusimmat tiedotteet sekä lisätietoja hankkeista löydät HS-Veden verkkosivuilta osoitteesta HINNAT NOUSEVAT VUODENVAIHTEESSA HS-Vesi joutuu korottamaan hintojaan alkaen. Korotusten jälkeenkin hinnat ovat koko maan keskitasoa edullisemmat. Korotukset johtuvat HS-Veden toistaiseksi laajimmasta investointiohjelmasta. Parhaillaan on käynnissä kolme merkittävää hanketta: Vesihuoltolinjan rakentaminen välille Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala, vesihuoltolinjan rakentaminen Hattulassa välille Lepaa-Rahkoila ja Ahveniston vedenkäsittelylaitoksen perusparannus Hämeenlinnassa. Uudet käyttö- ja perusmaksut ovat seuraavat (suluissa hinta sis. alv 24 %) veden käyttömaksu 1,08 /m 3 (1,34 /m 3 ) jäteveden käyttömaksu 1,79 /m 3 (2,22 /m 3 ) TEKSTI TIA YLISKYLÄ KUVAT TIA YLISKYLÄ, SHUTTERSTOCK Mikko Tiaisella on selässään kummallinen kunnostussuunnitelma on hänen opin- ympäristötalouden tutkinto. Kutalanjoen reppu ja kädessään metallinpaljastinta muisnäytetyönsätuttava härveli. Taimen kaipaa soraikkoa Laitteella hän syöttää Kutalanjokeen Sähkökalastus osoitti, että esimerkiksi sähkövirtaa. Kun veteen muodostuu taimenta ei Kutalanjoesta nyt löydy. sähkökenttä, kalat uivat laitteen lähelle Taimenta voisi istuttaa Kutalanjokeen. Mutta se edellyttää taimenen ja taintuvat. Tiainen kerää kalat haaviin ja kartoittaa, mitä kaloja Kutalanjoessa ui. kojen rakentamista. Lisäksi sopivien poi- lisääntymisalueiksi soveltuvien soraik- Kun kalat on mitattu, ne palautetaan kasalueiden määrää tulee lisätä, Tiainen takaisin veteen vahingoittumattomina. Kutalanjoen veden sanoo. JOKI ON Sähkökalastus liittyy Kutalanjoen kun- olla huolissaan: joki laadusta ei tarvitse UIMAKELPOINEN nostussuunnitelmiin. on uimakelpoinen. Pusikkoon piiloutuneesta joesta toivotaan kalaisaa virkistysaluetta. lamisvedet, huonontavat kaupunkipu- Monesti hulevedet, eli sade- ja su- Tiaisen tehtävänä on suunnitella rojen veden laatua, koska ne kuljettavat kunnostustoimenpiteitä, jotka lisäisivät mukanaan esimerkiksi tiesuolaa, hiekkaa ja bakteereja. Kutalanjoen kalakantaa. Hän opiskelee Turun ammattikorkeakoulussa iktyonomiksi. Se on kala- ja joissa on paljon kasvillisuutta. Kun hu- Kutalanjoen onni on rehevät ojat, levesi virtaa niiden kautta, kasvit pidät- LEVÄNURKKA: PIILEVÄT Kutalanjoki laskee Katumajärvestä Vanajaveteen. Se on parin kilometrin pituinen, lähtee Idänpäästä ja päättyy Kantolaan. Kutalanjoessa on muun muassa ahvenia, särkiä ja haukia. Joen kunnostus on Vanajavesikeskuksen, Hämeen ELY-keskuksen, HAMKin sekä alueen koulun ja päiväkodin yhteishanke. televät vettä, ja osittain puhdistavat sitä, ennen kuin vesi päätyy jokeen. Lisäksi HAMKin maisemansuunnittelun opiskelijaryhmä on tekemässä suunnitelmaa Kutalanjoen maisemanhoidosta ja virkistyskäytöstä. Piilevät ovat kalastajille tuttu, verkkoihin ja katiskoihin rusehtavan peitteen muodostava leväryhmä. Niitä esiintyy runsaasti syksyllä ja keväällä, kun järvien täyskierto nostaa ravinteita pohjasta takaisin koko vesimassaan. Mikroskoopilla katsottuna piilevät ovat korumaisen kauniita: kovista piikapseleista muodostuneita yksittäisiä leväyksilöitä tai monen solun joukkoja. Kuolleiden piilevien kuoret voivat säilyä pohjasedimenteissä tuhansia vuosia. Vesistöjen ja ilmaston historian tutkimuksissa niistä saadaan tietoa entisaikojen elinympäristöstä. Suvi Mäkelä, vesistöasiantuntija, Vanajavesikeskus veden ja jäteveden perusmaksut: VESIMITTARIN KOKO VEDEN PERUSMAKSU, /vuosi JÄTEVEDEN PERUSMAKSU, /vuosi 20 mm tai alle 46,90 (58,16) 85,99 (106,62) mm 252,14 (312,66) 492,57 (610,78) mm 1 049,62 (1 301,52) 2 050,41 (2 542,51) 80 mm tai yli 1 422,95 (1 764,46) 2 787,28 (3 456,23) AHVENISTON POHJAVESILAITOS UUDISTUU Ahveniston pohjavesilaitoksen perusparannus alkoi syyskuussa. Remontin on tarkoitus valmistua toukokuussa Perusparannuksessa Ahveniston jo yli kolmekymmentä vuotta vanha laitekanta uudistetaan. Lisäksi sähköistys ja automaatio uusitaan ja ajanmukaistetaan. Veden laadun varmentamiseksi laitokselle asennetaan toinen UV-desinfiointilaite sekä ajanmukainen laitteisto verkostoveden desinfiointia varten. Vedenkäsittelyprosessia tehostetaan ottamalla käyttöön raudan ja mangaanin poisto. Pohjavedessä olevaa rautaa ja mangaania poistetaan jatkossa tehokkaammin uuden käsittelyosan rakentamisen jälkeen. Veden käsittelyosaan tulee kaksi hiekkasuodatinta ja ilmastustornia. Laitos on koko uudistustyön ajan käytössä, mikä vaatii niin urakoitsijoilta kuin laitoksen henkilökunnalta lisäponnistuksia. Harry Manninen, käyttöinsinööri, HS-Vesi VESIHUOLTOLINJA HÄMEENLINNASTA TOIJALAAN HS-Vesi rakentaa parhaillaan vesihuoltolinjoja Hämeenlinnasta Hattulan ja Iittalan kautta Akaan Toijalaan asti. Linjat ja niihin liittyvät laitokset valmistuvat tammikuun loppuun mennessä Hämeenlinnan Kiltintien ja Iittalan Sepänkaarteen Koko matkalle rakennetaan runkovesi- ja runkopaineviemärijohtojen lisäksi kytkentävesi- ja kytkentäpaineviemärijohdot. Tämän ansiosta linjojen lähellä olevat kiinteistöt voivat liittyä vesihuoltoon. kasta. Nykyinen heikko luokitus perustuu siihen, että alueella on käytössä vain yksi vesilähde. Uuden paineviemärin myötä Kalvolan vanhasta jätevedenpuhdistamosta luovutaan, koska jätevedet johdetaan välille. Vesijohdon valmistuttua Akaassa jatkossa Hämeenlinnaan ja Akaaseen Iittalan ja Toijalan välisten linjojen rakentaminen aloitetaan vuodenvaihteessa, ja koko linja on valmis syksyllä nautitaan pohjavettä ensi vuoden lopulla. Samalla Akaan kaupungin ja Iittalan taajaman vesihuollon toimintavarmuus nousee hyvään tasoon nykyisestä 0-luo- nykyaikaisempiin käsittelylaitoksiin. Jukka Sandelin, kehityspäällikkö, HS-Vesi Ajankohtaista 14 VESIMITTARI VESIMITTARI 15

9 Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. KÄYTTÖVEDEN TYYPILLISIÄ OMINAISUUKSIA AKAA HATTULA HAUHO HÄMEENLINNA KALVOLA LAMMI-TUULOS RENKO pehmeä/ pehmeä/ pehmeä/ Kovuus pehmeä keskikova keskikova keskikova pehmeä pehmeä pehmeä mmol/l ºdH ph Rauta µg/l TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT Vesihuoltotoiminnasta vastaa Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Akaassa HS-Vesi, jonka pääkonttori sijaitsee Hämeenlinnassa osoitteessa Paroistentie 7. Vikailmoitukset (24 h) HÄMEENLINNA JA HATTULA Viemäriviat Vesijohtoviat Veden laatuhäiriöt AKAA Viemäri- ja vesijohtoviat, veden laatuhäiriöt Laskutus ja omistajanvaihdokset (puhelinaika ma pe klo 8 14) Maksuvalvonta (ma pe klo 8 14) VESIMITTARI on HS-Veden asiakaslehti Julkaisija: HS-Vesi Päätoimittaja: Timo Heinonen Toimitus: Tia Yliskylä Taitto: Vispus Oy Paino: Painoyhtymä Oy Jakelualue: Hämeenlinna, Hattula ja Akaa, yhteensä kpl Sopimus- ja liittymisasiat (toimistoaika ma pe 9 11) HÄMEENLINNA JA HATTULA AKAA Liitoskohtalausunnot ja liittymisen tekninen neuvonta (toimistoaika ma pe 9 11) Tonttijohto- ja työtilaukset HÄMEENLINNA JA HATTULA AKAA Mittarinvaihdot HÄMEENLINNA JA HATTULA AKAA

Vesistöjen tila ja kuormituksen kestokyky

Vesistöjen tila ja kuormituksen kestokyky Vesistöjen tila ja kuormituksen kestokyky Antton Keto ja Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus Vesikeskus Maankuivatus- ja vesiensuojeluseminaari Salaojakeskus & BSAG 26.5.2016 Suitian linna Esityksen

Lisätiedot

Ajatuksia Vanajavesihankkeesta

Ajatuksia Vanajavesihankkeesta Ajatuksia Vanajavesihankkeesta Ympäristökeskuksen näkökulma, Vanajavesi kuntoon starttitilaisuus 1.10.2009 1 Vanajavesi mikä se on? 2 Millainen vesien tila on nyt? erinomainen hyvä tyydyttävä välttävä

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla

Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla Toiminnanjohtaja, limnologi Reijo Oravainen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Vesistö kuvaus 0 5 kilometriä 10 Siuron reitti

Lisätiedot

Fosfori- ja humuskuormituksen lähteiden selvittäminen ja Saloy Oy:n ratkaisut kuormituksen vähentämiseksi

Fosfori- ja humuskuormituksen lähteiden selvittäminen ja Saloy Oy:n ratkaisut kuormituksen vähentämiseksi Fosfori- ja humuskuormituksen lähteiden selvittäminen ja Saloy Oy:n ratkaisut kuormituksen vähentämiseksi Kuormituskartoitukset Saarijärven Pyhäjärvi 2010 sinilevä mg/l Sinileväkartoituksella saadaan selville

Lisätiedot

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku Pytty-kampanja Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Haaste Itämeren pelastamiseksi Turku ja Helsinki ovat sitoutuneet toimiin Itämeren tilan

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Kuva: Jukka Nurmien, Abyss Art Oy YHTEINEN ITÄMEREMME. Miina Mäki John Nurmisen Säätiö Puhdas Itämeri -hanke

Kuva: Jukka Nurmien, Abyss Art Oy YHTEINEN ITÄMEREMME. Miina Mäki John Nurmisen Säätiö Puhdas Itämeri -hanke Kuva: Jukka Nurmien, Abyss Art Oy YHTEINEN ITÄMEREMME Miina Mäki John Nurmisen Säätiö Puhdas Itämeri -hanke 16.5.2009 John Nurmisen Säätiö Säätiö perustettiin 1992. John Nurmisen Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Tornionjoen Suomen puoleisten pintavesien luokittelu ja ehdotetut lisätoimenpiteet

Tornionjoen Suomen puoleisten pintavesien luokittelu ja ehdotetut lisätoimenpiteet Tornionjoen Suomen puoleisten pintavesien luokittelu ja ehdotetut lisätoimenpiteet Petri Liljaniemi Biologi Lapin ympäristökeskus 1 Vesistön ekologisen tilan luokittelu Biologiset tekijät Levät, vesikasvillisuus,

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA Clean Watersin tarina alkaa Vapo Oy:n turvetuotannosta, jonka myötä on suunniteltu ja toteutettu suuri määrä vesienkäsittelyratkaisuja: noin 1000 laskeutusallasta

Lisätiedot

VANAJAVESIKESKUS. Valkeakoski KÄRJENNIEMENSELKÄ. MAKKARANSELKÄ RAUTTUNSELKÄ Akaa VANAJANSELKÄ. Kalvola. Lammi. Hattula PÄÄJÄRVI. Hämeenkoski TAKAJÄRVI

VANAJAVESIKESKUS. Valkeakoski KÄRJENNIEMENSELKÄ. MAKKARANSELKÄ RAUTTUNSELKÄ Akaa VANAJANSELKÄ. Kalvola. Lammi. Hattula PÄÄJÄRVI. Hämeenkoski TAKAJÄRVI Valkeakoski MAKKARANSELKÄ RAUTTUNSELKÄ Akaa Kalvola KÄRJENNIEMENSELKÄ VANAJANSELKÄ VANAJAVESIKESKUS TAKAJÄRVI RENKAJÄRVI Hattula Hämeenlinna Lammi Hämeenkoski PÄÄJÄRVI Hämeeseen on perustettu laaja-alainen

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

Järvikunnostushankkeen läpivienti

Järvikunnostushankkeen läpivienti Järvikunnostushankkeen läpivienti Vesistökunnostushankkeen vaiheet Lähtökohtana tarve kunnostukseen ja eri osapuolten intressit Hankkeen vetäjätahon löytäminen Suunnittelun lähtötietojen kokoaminen ja

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

Ravinteiden vähentäminen ja kierrätys. Saloy Oy

Ravinteiden vähentäminen ja kierrätys. Saloy Oy Ravinteiden vähentäminen ja kierrätys Saloy Oy 18.7.2015 Hankkeiden tulokset - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Maatalouden saostuspilotti Saaristomeren

Lisätiedot

Vantaanjoen veden laatu ja kuormitus toimenpiteet hyvän tilan saavuttamiseksi. Kirsti Lahti toiminnanjohtaja

Vantaanjoen veden laatu ja kuormitus toimenpiteet hyvän tilan saavuttamiseksi. Kirsti Lahti toiminnanjohtaja Vantaanjoen veden laatu ja kuormitus toimenpiteet hyvän tilan saavuttamiseksi Kirsti Lahti toiminnanjohtaja Kirsti Lahti KUVES 40 vuotta Heureka 26.5.2016 1 Vantaanjoen vesistön eri osien soveltuvuus talousveden

Lisätiedot

Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto

Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Kokonaiskuormituksesta hajakuormituksen osuus on fosforin osalta n. 60 % ja typen osalta n 80% (SYKE tilastot) Fosfori Typpi Toimenpiteiden kohdentaminen

Lisätiedot

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Taustaa Pohjaveden puolesta kansalaisaloite (2007) LrV esitys Lpr KH:lle toiminta-alueista 30.3.2010 Lpr Seudun Ympäristötoimen selvitys alueen vesihuollosta

Lisätiedot

Hämeenlinnan ja Janakkalan Valajärven tila. Heli Jutila ympäristötarkastaja 1.6.2009

Hämeenlinnan ja Janakkalan Valajärven tila. Heli Jutila ympäristötarkastaja 1.6.2009 Hämeenlinnan ja Janakkalan Valajärven tila Heli Jutila ympäristötarkastaja 1.6.2009 Valajärven valuma-alue Soita, metsää, harjuja; vähän peltoja: 15,01 km 2 : 4,3 x järven ala eli ei erityisen suuri 2.6.2009

Lisätiedot

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen virtaa seminaari Aurajoen nykyisyydestä ja tulevasta Lieto 28.11.213 Sari Koivunen biologi www.lsvsy.fi Sisältö: Aurajoen ja Aurajoen vesistöalueen yleiskuvaus

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY)

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Järkivihreä Forssa 19.11.2013 Taina Korpiharju Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Perustettu 1961 Toimialue Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueet Toimipaikat Tampereella ja Hämeenlinnassa

Lisätiedot

- Vesien rehevöitymisen vaikutukset kalakantoihin

- Vesien rehevöitymisen vaikutukset kalakantoihin Pro Immalanjärvi ry:n tiedotustilaisuus 4.5.2012 - Vesien rehevöitymisen vaikutukset kalakantoihin Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry Urpalanjokialueen kehittämishankkeen projektikoordinaattori Manu Vihtonen

Lisätiedot

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor-panospuhdistamot ovat olleet mukana useissa viranomaisten seurantakohteissa sekä puolueettomissa tutkimushankkeissa, kuten Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Renkajoki ja padot toiveissa esteettömyys

Renkajoki ja padot toiveissa esteettömyys Renkajoki ja padot toiveissa esteettömyys Suvi Mäkelä Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä Vesistöasiantuntija Renkajärven suojeluyhdistyksen kokous 24.5.2014 Esityksen sisältö: - Renkajoen ja sen valuma-alueen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sopimuspuolet Ympäristöministeriö (ministeriö), Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ja Suomen

Lisätiedot

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 Anne Laine, Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.10.2014 1 Pintavesien ekologinen tila Yksityiskohtaista

Lisätiedot

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Liite 17.12.2007 64. vuosikerta Numero 3 Sivu 5 Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Markku Puustinen, Suomen ympäristökeskus Kosteikot pidättävät tehokkaasti pelloilta valtaojiin

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.9.2014 90 Kunnanhallitus 6.10.2014 225 Kunnanvaltuusto 27.10.2014 63 Voimaantulo 1.1.2015 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Mikko Kajanus Suunnitteluinsinööri 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Maankäyttövaihtoehto 2... 3 2.1 Valuma

Lisätiedot

Itämeri pähkinänkuoressa

Itämeri pähkinänkuoressa Itämeri pähkinänkuoressa www.itamerihaaste.net www.ostersjoutmaningen.net www.balticseachallenge.net 12.2.2012 1 Itämeri on ainutlaatuinen, koska sen on: Suhteellisen nuori meri. Jääkauden jälkeen alkanut

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun):

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun): HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Kaikki tässä hinnastossa esiintyvät maksut ovat arvonlisäverottomia. Hintoihin lisätään voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero, joka hinnaston käyttöönottohetkellä on 24

Lisätiedot

Hulauden vesialueen järvien kunnostushanke

Hulauden vesialueen järvien kunnostushanke Hulauden vesialueen järvien kunnostushanke Yleisötilaisuus 15.6.2012 Mika Niemelä Hankepäällikkö Hulauden Vesialueen Kunnostusyhdistys ry Agenda Tervetulotoivotus Puheenjohtaja Heikki Kulmala, Hulauden

Lisätiedot

Vesivarojen hallinta ja vesihuolto

Vesivarojen hallinta ja vesihuolto Vesivarojen hallinta ja vesihuolto Vs. johtaja, yli-insinööri Hannu Wirola Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seuranta seminaari, 31.1.2013 5.2.2013 Tavoitteena vesivarojen

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Houhajärvi ry VUOSIKERTOMUS 2015

Houhajärvi ry VUOSIKERTOMUS 2015 Houhajärvi ry VUOSIKERTOMUS 2015 Houhajärvi 2015 yhdistyksen kuudestoista toimintavuosi Vedenkorkeus (Liite 1) Vuosi 2015 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin pato oli toiminnassa. Uusi pato näyttää

Lisätiedot

Tausta ja tavoitteet

Tausta ja tavoitteet Vesistöjen kunnostus Marjo Tarvainen Asiantuntija, FT 25.1.2011, Vesistöjen tila ja kunnostus 1 Tausta ja tavoitteet Järven kunnostamisella tarkoitetaan suoraan järveen kohdistettavia toimenpiteitä Tavoitteena

Lisätiedot

Nurminen Leena 1, Zhu Mengyuan 3, Happo Lauri 1, Zhu Guangwei 3, Wu Tingfeng 3, Deng Jianming 3, Niemistö Juha 1, Ventelä Anne-Mari 2 & Qin Boqiang 3

Nurminen Leena 1, Zhu Mengyuan 3, Happo Lauri 1, Zhu Guangwei 3, Wu Tingfeng 3, Deng Jianming 3, Niemistö Juha 1, Ventelä Anne-Mari 2 & Qin Boqiang 3 Tuulen ja vesikasvillisuuden vaikutus sedimentin resuspensioon ja sisäiseen kuormitukseen Pyhäjärvellä ja Taihulla - näkökulma ilmastonmuutoksen vaikutuksiin Nurminen Leena 1, Zhu Mengyuan 3, Happo Lauri

Lisätiedot

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki

Lisätiedot

Saarijärven reitin järvien sinileväkartoitus. Iso Suojärvi Pyhäjärvi Kyyjärvi

Saarijärven reitin järvien sinileväkartoitus. Iso Suojärvi Pyhäjärvi Kyyjärvi Saarijärven reitin järvien sinileväkartoitus Iso Suojärvi yhäjärvi Kyyjärvi Sinilevämittari Mittaussyvyys 30 cm Mittausvene Uusi mittarisuojus Kyyjärvellä Mittausmenetelmä äyte 1,5 sekunnin välein GS-Koordinaatit

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

Valkjärven tila. Elina Salo, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Pro Valkjärvi ry:n kokous 26.3.2014 Arkadian yhteislyseo

Valkjärven tila. Elina Salo, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Pro Valkjärvi ry:n kokous 26.3.2014 Arkadian yhteislyseo Valkjärven tila Elina Salo, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Pro Valkjärvi ry:n kokous 26.3.2014 Arkadian yhteislyseo Mikä Keski-Uudenmaan ympäristökeskus? Ympäristöterveydenhuollon & ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö,

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

METROPOLI JA VESI toimitusjohtaja Raimo Inkinen 17.3.2011 1

METROPOLI JA VESI toimitusjohtaja Raimo Inkinen 17.3.2011 1 METROPOLI JA VESI 1 Helsingin seudun toimintaympäristö 14 kuntaa, ylikunnalliset organisaatiot 1.3 miljoonaa asukasta Liikenne ja ympäristöpalvelut kaupunkiseudulla: HSY 4 kaupunkia,vesi- ja jätehuolto,

Lisätiedot

Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen

Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Sivu 1 25.11.2014 Lantakoordinaattori, lantamaisteri Sivu 2 25.11.2014 Miksi ravinteiden

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom

Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom Sari Väisänen SYKE Järvikalapäivän vesienhoitoseminaari Hollolan Siikaniemessä 31.5.2012 w w w. e n v i r o n m e n t. f i / s y k e /

Lisätiedot

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen Vesiturvallisuus Suomessa Ilkka Miettinen 29.9.2015 Ilkka Miettinen 1 Kyllä Suomessa vettä riittää Kuivuus maailmanlaajuinen ongelma Suomi Runsaat vesivarat: pinta- (235 km 3 ) ja pohjavedet (6 milj. m

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

Läsnä: Pauli Vaittinen Polvijärven kunta, kunnanjohtaja. Markku Mutanen Pro Polvijärvi ry/puheenjohtaja

Läsnä: Pauli Vaittinen Polvijärven kunta, kunnanjohtaja. Markku Mutanen Pro Polvijärvi ry/puheenjohtaja 1 Polvijärven kunnostuksen ohjausryhmä Aika: 05.09.2008 klo 9.00 11.00 Paikka: Polvijärven kunnantalo Läsnä: Pauli Vaittinen Polvijärven kunta, kunnanjohtaja Helena Kaasinen Polvijärven kunta, hallintojohtaja

Lisätiedot

Valuma-alueen merkitys vesien tilan parantamisessa. Vanajavesikeskus-hankkeen Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä

Valuma-alueen merkitys vesien tilan parantamisessa. Vanajavesikeskus-hankkeen Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä Valuma-alueen merkitys vesien tilan parantamisessa Vanajavesikeskus-hankkeen Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä Mikä valuma-alue? Kuinka kauas pitää katsoa? Lähivaluma-alue Kaukovaluma-alue Latvavedet 2.

Lisätiedot

Näytteenotto ja tulosten analysointi

Näytteenotto ja tulosten analysointi Haja-asutuksen jätevedet Näytteenotto ja tulosten analysointi Mirva Levomäki Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Näytteenoton tärkeys VN asetus 542/2003, hajajätevesiasetus kuormitusta vähennettävä

Lisätiedot

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 56 Espoon järvien tila talvella 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Kajaste Ilppo, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Tervetuloa! Tilaisuuden järjestää: Paimionjoen vesistön kunnostus ja virkistyskäytön kehittämien hanke

Tervetuloa! Tilaisuuden järjestää: Paimionjoen vesistön kunnostus ja virkistyskäytön kehittämien hanke Tervetuloa! Tilaisuuden järjestää: Paimionjoen vesistön kunnostus ja virkistyskäytön kehittämien hanke Ohjelma Aika Osio Henkilö 8.45-9.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.15 Tilaisuuden avaus puheenjohtaja

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat. Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen

Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat. Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Maakunnan suurhanke 1. valmistelu 16.11.2009-31.12.2010: Vanajavesikeskus-hanke 2.

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010)

Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010) Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010) Arvoisat yhteistyökumppanit, Ensi vuoden tariffit ovat nyt selvillä. Tariffien merkitys Indeksitalovertailun perusteella on seuraavan piiraan mukainen: 1. Kaukolämpö

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

Tariffit 2012 (versio 5.12.2011)

Tariffit 2012 (versio 5.12.2011) Tariffit 2012 (versio 5.12.2011) Tariffien merkitys Indeksitalovertailun perusteella on seuraavan piiraan mukainen: 1. Kaukolämpö Vattenfallin kaukolämmön kulutukseen perustuvat hinnat ovat vuonna 2012

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Meidän meremme - Itämeri on hukkumassa. - ja tarvitsee apuamme! Rotary Internationalin Piiri 1390 PETS 2013 Hämeenlinna, 16.3.2013

Meidän meremme - Itämeri on hukkumassa. - ja tarvitsee apuamme! Rotary Internationalin Piiri 1390 PETS 2013 Hämeenlinna, 16.3.2013 Meidän meremme - Itämeri on hukkumassa saasteisiin - ja tarvitsee apuamme! Rotary Internationalin Piiri 1390 PETS 2013 Hämeenlinna, 16.3.2013 Itämeri on sairas meri - Pahasti rehevöitynyt meri - Haitallisten

Lisätiedot

Joen määritelmä. Joella tarkoitetaan virtaavan veden vesistöä. Joen valuma-alue on vähintään 100 km 2.

Joen määritelmä. Joella tarkoitetaan virtaavan veden vesistöä. Joen valuma-alue on vähintään 100 km 2. Joet ja kunnostus Joen määritelmä Joella tarkoitetaan virtaavan veden vesistöä. Joen valuma-alue on vähintään 100 km 2. Valuma-alueella tarkoitetaan aluetta, jolta vedet kerääntyvät samaan vesistöön. Jokiekosysteemin

Lisätiedot

Tariffit 2014 (versio 14.11.2013)

Tariffit 2014 (versio 14.11.2013) Tariffit 2014 (versio 14.11.2013) Tariffien merkitys Indeksitalovertailun perusteella on seuraavan piiraan mukainen: 1. Kaukolämpö (2014) Elenian kaukolämmön kulutukseen perustuvat hinnat ovat vuonna 2014

Lisätiedot

HS-Veden asiakaslehti. Heidi Rämö. sivumakuja. s. 3. Entistäkin parempaa vettä. HS-Vesi on kartalla. s. 6. s. 4

HS-Veden asiakaslehti. Heidi Rämö. sivumakuja. s. 3. Entistäkin parempaa vettä. HS-Vesi on kartalla. s. 6. s. 4 HS-Veden asiakaslehti 2014 Heidi Rämö arvostaa juomavettä, jossa ei ole sivumakuja s. 3 Entistäkin parempaa vettä s. 4 HS-Vesi on kartalla s. 6 Vesi maistuu VEDELLE! KATI LAUKKANEN Makuihin perehtyneet

Lisätiedot

Jätevedet Elintavat vaikuttavat laatuun

Jätevedet Elintavat vaikuttavat laatuun Jätevedet Elintavat vaikuttavat laatuun Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY Jätevedenpuhdistus/HSY vesihuollon toimiala Jätevedenpuhdistus HSY:ssä 2 Jätevedenpuhd istus/hsy Jätevettä syntyy

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI

OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI FI LIITE OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI Taulukko 1 Perustiedot Jäsenvaltio: Suomi Raportointipäivä: 30.9.2014 Viitepäivä, jonka avulla tunnistetaan vaatimustenvastaisuudet tai erääntyvät

Lisätiedot

Katsaus Suomenlahden ja erityisesti Helsingin edustan merialueen tilaan

Katsaus Suomenlahden ja erityisesti Helsingin edustan merialueen tilaan Katsaus Suomenlahden ja erityisesti Helsingin edustan merialueen tilaan o Itämeri pähkinänkuoressa o Vedenlaadun kehitys Ulkoinen kuormitus Lämpötila ja suolapitoisuus Mitä on sisäinen kuormitus? Ravinteet

Lisätiedot

Turun toimenpiteitä. Olli-Pekka Mäki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Ympäristönsuojelutoimisto

Turun toimenpiteitä. Olli-Pekka Mäki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Ympäristönsuojelutoimisto Turun toimenpiteitä Olli-Pekka Mäki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Ympäristönsuojelutoimisto Pistekuormituksen vähentäminen Kakolanmäen seudullinen jätevedenpuhdistamo valmistui joulukuussa 2008 ja käsittelee

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely

Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely Aino Pelto-Huikko Tutkija, DI 5.6.2014 Kankaanpää Vesivälitteiset epidemiat 69 vesiepidemiaa vuosina 1998 2010 Suurin osa (pienillä) pohjavesilaitoksilla (25)

Lisätiedot

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 25.11.2014 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden

Lisätiedot

Haaste Itämeren pelastamiseksi

Haaste Itämeren pelastamiseksi Haaste Itämeren pelastamiseksi Oulun kaupungin toimenpideohjelma Marketta Karhu, Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Oulun seudun ympäristövirasto Itämerihaasteen kansallinen seminaari 3.12.2008, Helsinki

Lisätiedot

Pro-Polvijärvi ry 02.06.2008

Pro-Polvijärvi ry 02.06.2008 Pro-Polvijärvi ry 02.06.2008 POLVIJÄRVEN KUNNOSTUKSEN SUUNNITTELU, OHJAUSRYHMÄNKOKOUS N:RO 4 1) Pro-Polvijärvi ry Olemme perustaneet rekisteröidyn yhdistyksen Pro Polvijärvi ry:n puolustamaan Polvijärveä.

Lisätiedot

Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon

Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon Nyt kun Karhoismajan vesireittien järvien veden laatua ollaan parantamassa, on yksi tärkeä tekijä kiinteistöiltä tulevan kuormituksen vähentäminen. Kuormituksella

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT Reetta Räisänen biologi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Jätevedenpuhdistamoiden purkupaikoista Rannikkoalueella on varsin yleistä,

Lisätiedot

Suomalaisen vesilaitostoiminnan vahvuudet ja heikkoudet

Suomalaisen vesilaitostoiminnan vahvuudet ja heikkoudet Suomalaisen vesilaitostoiminnan vahvuudet ja heikkoudet Timo Heinonen Hallituksen puheenjohtaja, Vesilaitosyhdistys Toimitusjohtaja, HS-Vesi 16.12.2011 1 Timo Heinonen, HS-Vesi, VVY Esityksen sisältö Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Tiedote 1.4.2015. Julkaisuvapaa 1.4.2015 klo 12.30. Lisätietoja: Vesistötoimialan päällikkö Anne-Mari Ventelä, puh. 050-370 2919

Tiedote 1.4.2015. Julkaisuvapaa 1.4.2015 klo 12.30. Lisätietoja: Vesistötoimialan päällikkö Anne-Mari Ventelä, puh. 050-370 2919 Tiedote 1.4.2015 Julkaisuvapaa 1.4.2015 klo 12.30 Lisätietoja: Vesistötoimialan päällikkö Anne-Mari Ventelä, puh. 050-370 2919 Toiminnanjohtaja Teija Kirkkala, puh. 050-343 0432 Pyhäjärven suojelurahasto

Lisätiedot

Tuuloksen vesistöjen tilan parantaminen. Heli Jutila

Tuuloksen vesistöjen tilan parantaminen. Heli Jutila Tuuloksen vesistöjen tilan parantaminen Heli Jutila Tuuloksen vesistöhanke 2011-2013 300 000 euroa kolmen vuoden aikana käytettäväksi tähän vesistöjen tilan parantamiseen kohteina ovat kaikki Tuuloksen

Lisätiedot

Vedenlaatutilanne Imatran seutukunnassa loppukesällä 2014 Saimaan ammattiopisto, auditorio Esitelmöitsijä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n

Vedenlaatutilanne Imatran seutukunnassa loppukesällä 2014 Saimaan ammattiopisto, auditorio Esitelmöitsijä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n Vedenlaatutilanne Imatran seutukunnassa loppukesällä 2014 Saimaan ammattiopisto, auditorio Esitelmöitsijä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n toimitusjohtaja ja limnologi Pena Saukkonen Ympäristön,

Lisätiedot

Ovatko vesistöjen mikrobiologiset ja kemialliset saasteet uhka terveydelle? Ilkka Miettinen

Ovatko vesistöjen mikrobiologiset ja kemialliset saasteet uhka terveydelle? Ilkka Miettinen Ovatko vesistöjen mikrobiologiset ja kemialliset saasteet uhka terveydelle? Ilkka Miettinen AKVA-sidosryhmäseminaari 24.11.2015 1 Ovatko vesistöt puhtaita? Taudinaiheuttajamikrobien esiintyvyys vesistössä

Lisätiedot

Eurajoki viemäristä lohijoeksi?

Eurajoki viemäristä lohijoeksi? Eurajoki viemäristä lohijoeksi? Teija Kirkkala 3.2.2015 1 2 Ominaispiirteitä valuma-alueen pinta-ala 1336 km 2 joen pituus 52 km järvisyys 13 % peltojen osuus Pyhäjärven alapuolella 28 % metsiä (kangasmaita)

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

Miten media vaikuttaa Itämeren suojelupolitiikkaan? Mia Pihlajamäki, Suomen ympäristökeskus, mia.pihlajamaki@ymparisto.fi Itämeri-foorumi, 7.6.

Miten media vaikuttaa Itämeren suojelupolitiikkaan? Mia Pihlajamäki, Suomen ympäristökeskus, mia.pihlajamaki@ymparisto.fi Itämeri-foorumi, 7.6. Miten media vaikuttaa Itämeren suojelupolitiikkaan? Mia Pihlajamäki, Suomen ympäristökeskus, mia.pihlajamaki@ymparisto.fi Itämeri-foorumi, 7.6.2012 Tausta Media ja Itämeren rehevöityminen Kolme esimerkkiä

Lisätiedot

Putket upoksissa, haittaako se? Sopeutumisen haasteet pääkaupunkiseudun vesihuollolle

Putket upoksissa, haittaako se? Sopeutumisen haasteet pääkaupunkiseudun vesihuollolle Putket upoksissa, haittaako se? Sopeutumisen haasteet pääkaupunkiseudun vesihuollolle Helsingin seudun ilmastoseminaari 2013: Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Tommi Fred, osastonjohtaja 1 Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot