Mukana myös Vanajavesikeskus 1/2013. HS-Veden asiakaslehti. Suodatinkangas vähentää Vanajaveden. s. 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mukana myös Vanajavesikeskus 1/2013. HS-Veden asiakaslehti. Suodatinkangas vähentää Vanajaveden. s. 7"

Transkriptio

1 HS-Veden asiakaslehti 1/2013 Suodatinkangas vähentää Vanajaveden typpikuormaa s. 7 Aulanko Golf kastelee kenttiään säästeliäästi s. 3 Kutalanjoen asukkaita etsittiin sähkökalastuksella s. 14 Puhdistamo vastaa tiukentuviin vaatimuksiin s. 10 Mukana myös Vanajavesikeskus

2 Pääkirjoitus VESIHUOLTO VAATII ERIKOISOSAAMISTA Vesihuoltolaitostoiminnan osa-alueita ovat raakaveden hankkiminen ja käsittely, veden johtaminen putkiverkkoa pitkin asiakkaille sekä jätevesien kerääminen viemäriverkoston avulla ja niiden käsittely HS-Veden toimintakenttä on siis laaja. Vesilaitospuoli on tärkeää laatutoimintaa, jossa ei saa tapahtua esimerkiksi alueen asukkaiden terveydentilaan vaikuttavia, veden laatua heikentäviä lipsahduksia. Jätevesilaitostoiminta puolestaan on merkittävää ympäristötyötä, jota kehittämällä on pystytty vaikuttamaan mm. Vanajaveden vedenlaatuun, kuten tässä Vanajavesikeskuksen kanssa yhteistyössä tehdyssä lehdessä toisaalla on seikkaperäisesti kuvattu. Viemäröintijärjestelmä on merkittävä osa yhtiön ylläpitämää maanalaista tekniikkaa. Viemäröintiä on rakennettu Hämeenlinnan kaupungin alueella viime vuosisadan alkuvuosikymmenistä lähtien, Akaassa, Hattulassa ja vanhoissa maalaiskunnissa rakentaminen alkoi myöhemmin. Alkuvaiheessa viemäreitä rakennettiin yksinkertaisesti vesien pois johtamiseksi. Vaikka viemärien purkupaikka oli läheinen vesistö, oli toimista merkittävää kansanterveydellistä hyötyä, kun tautia aiheuttavat likavedet saatiin johdettua pois taajamista, eikä Talvi tulee! Älä anna vesiputkien jäätyä, tai pakkasen sisään taloon päätyä. Muuten juomaveden tulo lakkaa, etkä voi edes huuhdella pöntöstä kakkaa. Vesimittarikaan ei siitä tykkää, jos kylmä raosta sisään lykkää, silloin vesimittarin lasi halkeaa, vaikkei olis vielä maassa valkeaa. Turhia kustannuksiakin siitä koituu, ja laskua sitten myöhemmin noituu. vesiklosettien yleistyttyä muita vaihtoehtoja edes ollut. Sittemmin jätevesiä alettiin käsitellä jätevedenpuhdistamoilla Hämeenlinnassa 60-luvulla, maalaiskunnissa pääasiassa 70-luvulla. Jätevedenpuhdistamoiden kehittymisen alkuvaiheessa kiinnitettiin erityistä huomioita siihen mihin tänäkin päivänä, eli fosforin poistoon. Luonnollisesti myös kiintoainesta poistettiin ja estettiin vesistöjen selkeä roskaantuminen viemäristön kautta. Erityisesti 1980-luvulla alettiin kiinnittää huomiota myös orgaanisen aineen poistoon mm. vesistöjen happitilanteen takia. Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien käsittelyn kehittyminen on turvannut pintavesistöjen elinvoimaisuuden säilymisen. Tätä voi pitää jonkinlaisena menestystarinana, kuten tässä lehdessä Reijo Oravaisen artikkelista voi lukea. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistuksen suhteen ollaan niin pitkällä, että jatkossa keskityttäneen etenkin toimintavarmuuteen liittyviin kysymyksiin. Toki yhdyskuntien jätevesissä on myös uusia tutkimuskohteita ja haasteita: esimerkiksi hormonien, lääkejäämien ja orgaanisten haitta-aineiden puhdistettavuutta tullaan tulevina vuosina varmastikin arvioimaan. Laajemmin Vanajaveden ja muiden vesistöjen tilaan voidaan vaikut- MUISTATHAN PITÄÄ HYVÄÄ HUOLTA VESIJOHDOISTA JA -MITTAREISTA Siis raot ja kolot tilki huolella, olet silloin jo voiton puolella. Varmista vielä että lämpö on päällä, silloin hanasta tulee vettä joka säällä. Huoletta voit sä vettä käyttää, löylykiuluakin hanasta täyttää, saa tulla rauhassa talvi ja joulu, kun on läpäisty tämä varautumiskoulu. Kim Westerholm, putkimestari, HS-Vesi Timo Heinonen toimitusjohtaja, HS-Vesi taa maatalouden kuormitusta vähentämällä sekä muuhun hajakuormitukseen vaikuttamalla. Jätevedenpuhdistuksessa syntyy lietettä, jonka HS-Vesi käsittelee varsin pitkälle itse. Esimerkiksi Paroisten puhdistamolla liete mädätetään, siitä otetaan metaanikaasua hyötykäyttöön ja lopuksi se kompostoidaan. Yhtiön valmistamat kompostituotteet ovat Eviran hyväksymiä ja niitä voidaan lainsäädännön asettamien rajoitusten puitteissa käyttää erilaisiin maanparannustarkoituksiin. Liete on arvokasta: se sisältää mm. maailmanlaajuisesti hupenevaa fosforia, ja sen jatkokäytön tehostamista tutkitaan tällä hetkellä laajasti. Liete on kuitenkin kaikissa tilanteissa saatava ajettua puhdistamoiden aitojen ulkopuolelle. Toivottavasti lietetuotteiden kysyntä on jatkossakin sellaista, että niitä voidaan tavalla tai toisella jatkojalostaen palauttaa luonnon kiertokulkuun. AULANKO GOLF KIERRÄTTÄÄ KASTELUVEDET TEKSTI TIA YLISKYLÄ KUVAT TIA YLISKYLÄ, SHUTTERSTOCK Vedenkulutusta seurataan ympäristösertifikaatin ohjeiden mukaan. Golf-kenttään liitetään mielikuva tolkuttomasti vettä hörppivästä viheriöstä. Tuo mielikuva on harhaa. Suomen kesät ovat yleensä sen verran sateisia, että kasteluvettä tarvitaan vain kuivana aikana, Aulanko Golfin toimitusjohtaja Kari Kuivasaari sanoo. Aulanko Golfissa pelikenttien kasteluvetenä käytetään luonnonvettä. Suurin osa kasteluvedestä kierrätetään. Salaojiin valunut vesi kerätään talteen kentällä sijaitseviin lampiin. Niihin kerättyä vettä käytetään uudestaan viheriöiden ja välialueiden kasteluun. Kuivina aikoina molempien kenttien kasteluvesi otetaan viereisestä Vanajavedestä. Vesi pumpataan kastelualtaaseen järven rannalla sijaitsevalta pumppaamolta. Järvestä otamme vain tarpeellisen määrän vettä, kuutiota kaudessa. Rantapumppaamoon on tulossa tarkka kulutusmittari, Kuivasaari kertoo. Hänen mukaansa vedenkierrätys näkyy lampien puhtautena. Golfkentän ruohopintojen kasvualustana käytettävä hiekkakerros toimii hyvänä suodattimena. Ruoho pidetään hengissä Aulanko Golf sai keväällä kansainvälisen GEO (Golf Environment Organisation) -ympäristösertifikaatin. Se tarkoittaa sitä, että yritys on valmis panostamaan kestävään kehitykseen ympäristötoimenpiteiden jatkuvalla parantamisella. Merkittäviä kehityskohteita ovat esimerkiksi vedenkulutuksen mittaaminen, niittyalueiden monipuolisuuden parantaminen, vesianalyysien arvioinnin parantaminen ja energiankulutuksen vähentäminen. Lisäksi Aulanko Golf dokumentoi tarkasti toimintatapansa. GEO-sertifikaatti on meille tärkeä viesti siitä, että ruohoon ei tuhlata ylimääräistä vettä tai lannoitetta. Ruoho pidetään hengissä, mutta sitä ei kasvateta turhanpäiten, Kuivasaari sanoo. Pelikenttien ruoholajit on valittu mahdollisimman hyvin kuivuutta kestäviksi. Kuivasaari korostaa, että vain lyhyeksi leikattuja nurmialueita keinokastellaan. Reuna-alueet pidetään luonnonvaraisina niittyinä ja karheikkoina. Aulanko Golf on neljäs GEO-sertifikaatin saanut golfkeskus Suomessa. Sertifikaattiin kuuluvat Aulangon molemmat golfkentät, Eversti ja Hugo, rakennuksineen. Aulangon golfkentät on nimetty Aulangon perustajan eversti Hugo Standertskjöldin mukaan. Vuonna 1940 perustettu yhdeksän reiän Hugo on Suomen vanhin alkuperäisessä muodossaan oleva golfkenttä. Aulanko Golf käyttää kasteluun noin kuutiota järvivettä vuodessa. OMA VESILÄHDE Oman vesilähteen käyttäminen vaatii erikoisjärjestelyjä kiinteistössä, jossa on liittymä HS-Veden vesijohtoverkostoon. Laitoksen veden ja oman vesilähteen veden saa yhdistää samaan putkeen ainoastaan niin sanotun avoimen ilmatilan kautta, eli kiinteää putkiyhteyttä ei saa olla. Oman vesilähteen vettä saa laskea viemäriin vain, jos vesilaitos on sen mitannut. Esimerkiksi karjatilat ja golf-kentät liitetään vesilaitoksen veteen usein silloin kun oman kaivon kanssa on ongelmia. Yleensä omaa vesikaivoa ei kuitenkaan poisteta käytöstä, koska sitä on tarkoitus käyttää esimerkiksi kasteluun. Jarno Laine, suunnittelupäällikkö, HS-Vesi Vain lyhyeksi leikattuja nurmialueita keinokastellaan, Aulanko Golfin toimitusjohtaja Kari Kuivasaari sanoo. VESIMITTARI 3

3 Leena SELVITTÄÄ VANAJAVEDEN KUORMITUSTA ON ONNISTUTTU KEVENTÄMÄÄN Kaikki panokset on suunnattava fosforikuorman vähentämiseen, limnologi Reijo Oravainen kirjoittaa. LASKUJEN TAUSTAT Jätevesikuormituksen aiheuttama likaantuminen oli Vanajaveden reitillä voimakasta ennen puhdistamoiden valmistumista. Lisäksi vesistöä kuormitti kausiteollisuus: Turengin Sokeritehdas Janakkalas- Kausiteollisuus oli merkittävä orgaanisen aineen kuormittaja vielä 1970-luvun alussa, mutta se supistui voimakkaasti vuosikymmenen puolivälissä. Kausiteollisuus loppui kokonaan vuoteen 1998, kun Turengin sokeriteh- Leena Kari, palvelusihteeri Toimipaikka Akaan Toijalassa Työtehtävät: Laskutus ja asiakaspalvelu TEKSTI TIA YLISKYLÄ KUVAT TIA YLISKYLÄ, SHUTTERSTOCK sa ja Hämeen Peruna Hämeenlinnassa. Kausiteollisuuden kuormitus painottui loppukesään ja syksyyn. Alkutalvella 1971 koettiin jopa laaja happikato ja kalakuolemien suma reitin das lopetti. Orgaaninen kuormitus väheni 1980-luvun puolivälissä myös Tervakoski Oy:n jätevesien biologisen käsittelyn ansiosta. Reijo Oravainen, limnologi alaosalla. Vanajavesi kärsi myös voi- Ammattilaisen nurkka Aurinko tervehtii sivuikkunasta, kun HS-Veden palvelusihteeri Leena Kari istahtaa työtuoliinsa. Pian soi puhelin. Soittaja saa Leena Karilta selvityksen vesilaskun perusteista. Yleensä ihmiset soittavat vesilaskun suuruudesta. Lasku on asiakkaan mielestä liian suuri, ja silloin selvitellään, mistä yllätykset johtuvat, Leena Kari kertoo. Tavallista suurempaa vesilaskua ihmetteleviä hän neuvoo ensimmäisenä tarkistamaan mahdolliset vesivuodot. Vessanpytystä kannattaa aloittaa. Pytyn sisäpuoli vuorataan illalla vessapaperilla. Jos paperi on aamulla kostunut, pytty vuotaa. Pikkuvuodoillakin on merkitystä. Ompelulangan ohut vuotokohta aiheuttaa vuodessa noin 30 kuution ylimääräisen vedenkulutuksen. Jos taas vuoto on parsinneulan kokoinen, valuu vettä hukkaan jo noin 300 kuutiota vuodessa. Vessanpytyn jatkuvaa vuotoa verrataan tulitikun kokoiseen vuotoaukkoon. Se tietää noin kuutiota hukkavettä vuodessa. Työpiste siirtyy ensi vuonna Leena Kari on työskennellyt vesihuollon parissa kaikkiaan 13 vuoden ajan. Viime vuoden alussa hän siirtyi Akaan kaupungin vesipalveluista HS-Veden palvelukseen. YLEENSÄ IHMISET SOITTAVAT VESILASKUN SUURUUDESTA. Hänen tehtäviinsä kuuluu asiakaspalvelun lisäksi yleislaskutus. Parasta työssäni on, jos onnistun selvittämään asian niin, että asiakaskin on vastaukseeni tyytyväinen. Hankalissa tapauksissa yritän asettua asiakkaan asemaan ja ymmärtää hänen tilanteensa. Leena Karin työnkuva ei ole vuosien saatossa muuttunut paljonkaan, mutta laskutusohjelmat ovat. Seuraava suuri muutos on maaliskuussa 2014, kun hänen työpisteensä muuttaa kaupungintalolta uuteen toimitilaan, jätevedenpuhdistamon kylkeen. Vapaa-ajallaan Leena Kari harrastaa liikuntaa: tyttären Sulo-koiran kanssa lenkkeilyä, kuntonyrkkeilyä ja kahvakuulaa. Nytkin on hauikset kipeät kahvakuulatreenistä! E-LASKUN SAA VERKKOPANKKIIN HS-Vesi tarjoaa asiakkailleen nykyaikaisen maksutavan, e-laskun. Se on sähköisessä muodossa oleva lasku, jonka asiakas saa omaan verkkopankkiinsa. E-lasku hyväksytään nappia painamalla, mutta laskulle voi määritellä myös automaattisen veloitusajankohdan. E-laskut arkistoituvat verkkopankkiin, joten niistä ei tule jätettä. Asiakas saa internetin kautta toimivan palvelun käyttöönsä solmimalla verkkopankkisopimuksen omassa pankissaan. Tämän jälkeen voi tehdä verkkopankissa e-laskutussopimuksen HS-Veden laskuista. Tunnistetietona tarvitaan viitenumero edellisestä laskusta. Laura Haavisto, talouspäällikkö, HS-Vesi makkaasta likaantumisesta, leväkukinnoista ja rehevyydestä. Tilanne alkoi korjaantua 1970-luvun puolivälissä, kun asutuksen puhdistamot valmistuivat ja sokeritehdas tehosti jätevesien käsittelyä. Hämeen Peruna siirtyi samaan aikaan Renkoon. Orgaaninen kuormitus romahtanut Vanajanselkään Lepaan virran kautta kohdistunut orgaaninen kuormitus on vähentynyt 1970-luvun alusta jopa 95 prosenttia. µg/l REHEVYYS RIIPPUU NYT HAJAKUORMITUKSESTA. Vanajaveden happitilanne on korjaantunut näillä toimilla tuntuvasti, eikä laaja-alaista happikadon vaaraa enää ole. Syvänteissä toki hapettomuutta edelleen esiintyy voimakkaan rehevyyden takia. Fosforikuormituksessa huima lasku Myös fosforikuormitus on vähentynyt noin 95 prosenttia 1970-luvun alun tilanteeseen verrattuna (kuva). LEPAANVIRTA (PISTE VAN1/23) Fosforikuormitus (kg/d) ja fosforipitoisuus (µg/l) vuosina fosforikuormitus kesä talvi kg/d Eniten tähän on vaikuttanut asutuksen jätevesien käsittelyn tehostuminen. Suurin yksittäinen kuormittaja on HS-Veden Paroisten puhdistamo, mutta sen kuormitus on kuitenkin laskenut viimeisten 10 vuoden aikana. Typpikuormitus on pysynyt koko ajan samalla tasolla vaihteluvälissä kg N/d. Typpikäyrät ovat olleet koko ajan nousussa, koska sekä typpitason että vuosittaiset pitoisuusvaihtelut määrää hajakuormitus. Onneksi typpi ei ole minimiravinne Vanajaveden eikä myöskään Vanajanselän alueella. Kaikki panokset on siten jatkossakin suunnattava fosforikuorman vähentämiseen. Hajakuormitus suurin ongelma Vanajaveden rehevyys riippuu nyt lähes yksinomaan hajakuormituksesta. Lopputalven alhaiset fosforipitoisuudet paljastavat, että pistekuormitus on saatu hallintaan, mutta se ei näy kesätuloksissa, koska hajakuormitus lisää voimakkaasti rehevyyttä. Hajakuorma nostaa rehevyyden avovesiaikana erittäin rehevälle tasolle. Rehevyydestä seuraa leväkukintoja ja alusveden happikatoa, joka kiihdyttää sisäistä kuormitusta. Ilman hajakuorman vähentämistä tätä noidankehää ei saada katkaistua. Asiantuntijavieras 4 VESIMITTARI VESIMITTARI 5

4 KIRISTYVÄT VAATIMUKSET muokkaavat jätevesien käsittelyä TEKSTI TAPANI SULIN KUVAT SANNA HEINONEN Biologinen jätevedenpuhdistus yleistyi kunnallisilla puhdistamoilla ja 1960-luvuilla. Biologinen jätevedenpuhdistus muutti eloperäisen lika-aineen bakteerikasvun avulla bakteerimassaksi ja hiilidioksidiksi. Ylimääräinen bakteerimassa kuivattiin jätevesilietteeksi muiden laskeutettujen lietteiden kanssa. Näin saatiin vähennettyä biologista kuormitusta. Pohjoismaissa huomattiin, että vesistöjen rehevöityminen riippuu fosforin määrästä ja puhdistamoissa aloitettiin jo 1970-luvun alussa fosforin saostus alumiini- ja rautakemikaaleilla. Typen poistovaatimus tiukentui Keski-Euroopassa vedet kulkevat joissa nopeasti meriin, ja sisävesistöjä on varsin vähän verrattuna Pohjoismaihin. Tämä vaikuttaa jätevesien puhdistamiseen siten, että meriluonnon hyvinvoinnin kannalta pitää jätevesistä poistaa typpeä ennemmin kuin fosforia, eli typpi on siellä minimiravinne. Typen käsittelyn vaatimukset tulivat myös Suomeen. Aluksi ammoniakkia hapetettiin nitraatiksi. Myöhemmin vaatimukset tiukentuivat, ja siirryttiin kokonaistypen poistovaatimuksiin. ALUKSI PUHDISTAMOILLA EROTETTIIN ROSKAT JA HIEKKA VEDESTÄ. Typen poisto alkoi Hämeenlinnassa vuonna 1991, jolloin ammoniakin hapettamiseen tarkoitettu biologinen puhdistamo aloitti toimintansa. Kokonaistypen poistovaatimus astui voimaan vuoden 2012 alusta. Hämeenlinnassa kehitetään uutta Orgaanisen kuormituksen, fosforin, sekä typen eri muotojen, ammoniakin ja kokonaistypen, määrien täytyy olla alle lupaviranomaisten asettamien raja-arvojen puhdistetussa jätevedessä. Tavoitteeseen on Hämeenlinnassa pyritty pääsemään käyttämällä jo olemassa olevia rakenteita ja altaita hyväksi uusissa prosesseissa, rakentamalla uutta ja saneeraamalla. Esimerkiksi puhdistamon esikäsittely- ja flotaatiovaiheen prosessit on uudistettu. Lisäksi vuonna 2013 on otettu käyttöön typenpoistoa tehostava lisäravinteen (metanoli) annostelu. Prosessien kehittäminen tällä tavalla tiukentuvien vaatimusten ja mahdollisuuksien mukaan on taloudellisinta, mutta työlästä. Erityisesti se edellyttää työntekijöiden taitoa ja avoimuutta uusille ratkaisulle, riittävästi tietoa puhdistamoprosessin eri vaiheista ja lisäksi luotettavaa prosessiautomaatiota. HS-Veden käyttöpäällikkö Tapani Sulin ja metanoliasemasta lopputyötä tekevä Enni Rokkanen tänä vuonna käyttöönotetulla metanoliasemalla. MIKROBIT HAUKKAAMAAN VANAJAVEDEN TYPPIKUORMAA Prosessien kehittäminen on taloudellisinta mutta työlästä, kirjoittaa HS-Veden käyttöpäällikkö Tapani Sulin. Jätevesien käsittely aloitettiin Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, terveydellisistä syistä. Ihmiset sairastuivat likaisen veden aiheuttamiin tauteihin, varsinkin koleraan, koska juomavedeksi käytetty vesi oli jäteveden saastuttamaa. Helsingissä ja muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa ryhdyttiin viime vuosisadan alussa johtamaan jätevesiä pois juomavesilähteinä käytetyistä vesistöistä ja tekemään puhdistushankkeita. Hämeenlinnaan rakennettiin ensimmäinen jätevesipuhdistamo ja sinne johtava viemäriverkko Paroisten syrjäiseen kaupunginosaan vuonna Laitos oli silloin varsin ajanmukainen, jopa edistyksellinen. Hämeenlinnan puhdistamoon laajennus Suomen laki velvoitti rakentamaan kunnallisia jätevedenpuhdistamoita 1970-luvun alussa. Silloin satoihin kuntiin nousikin enimmäkseen kemiallis-biologisesti vettä puhdistavia laitoksia. Hämeenlinnan alkuperäinen jätevedenpuhdistamo muuttui ahtaaksi 1960-luvun aikana. Laitoksen laajennus suunniteltiin suurten kasvuennusteiden aikaan 1970-luvulla, ja laajennuksesta tuli niin suuri, ettei tavoitteen mukaisia vesimääriä koskaan saavutettu. Aluksi Paroisten laitokselle tulivat Hattulan ja Hämeenlinnan jätevedet, mutta myöhemmin myös Rengon, Tuuloksen ja Hauhonkin vedet mahtuivat sinne. Fosforin merkitys ymmärrettiin Pohjoismaissa Aluksi jätevedenpuhdistamoilla erotettiin vain roskat ja hiekka vedestä. Professori Lauri Arvola johtaa N-SINK-tutkimushanketta. TEKSTI & KUVA TIA YLISKYLÄ N-SINK-hanke on Helsingin yliopiston Lammin biologisen aseman 4-vuotinen projekti. Hankkeen tarkoituksena on sisävesien ja Itämeren typpikuormituksen vähentäminen. Testauspaikat ovat Vanajaveden lisäksi Keurusselkä ja Petäjävesi. Kanta-Hämeestä mukana ovat myös HS-Vesi, Janakkalan Vesi, Vanajavesikeskus ja Hämeen liitto. Vanajaveden typpikuormitus vähenee huomattavasti, jos tutkijoiden ennakkolaskelmat pitävät paikkansa. Vastikään käynnistyneessä tutkimushankkeessa tullaan testaamaan mikrobien, eli vesistöjen pieneliöiden, tehoa nitraattitypen poistamisessa. Taustalla on EU:n vaatimus typenpoiston tehostamisesta. Vanajaveden pohjaan suodatinkangas Yksi testauspaikoista tulee olemaan Hämeenlinnassa. Paroisten jätevedenpuhdistamolta lasketaan puhdistettua jätevettä Vanajaveteen Kirstulansalmen eteläpuolelle. Järven pohjaan on tarkoitus asentaa kookas suodatinkangas. Sen tehtävänä on pidättää puhdistettua jätevettä järven pohjassa. Kun puhdistettu jätevesi pidetään nykyistä pidempään kosketuksessa pohjasedimentin kanssa, pääsevät rajapinnassa asuvat mikrobit kuluttamaan jäteveden nitraattityppeä. Tätä kutsutaan ekosysteemipalveluksi, kun järven pohjassa jo olemassa olevia mikrobeja syötetään nitraattitypellä, Lammin biologisen aseman professori Lauri Arvola selvittää. Typen poisto voi ruokkia leviä N-SINK-tutkimushankkeessa on menossa tiedonkeruuvaihe. Ennakkolaskelmat ovat erityisen tärkeitä, sillä vielä ei ole varmaa, onko typen poistaminen järkevää. Jos typpi loppuu vedestä kokonaan, se suosii sinileviä. Toisaalta, nitraattitypen määrä on Vanajavedessä keskimääräistä korkeampi, Lauri Arvola puntaroi. Hänen mukaansa menetelmää testataan aluksi laboratoriossa. Vanajaveteen suodatinkangas asennetaan aikaisintaan kesällä VESIMITTARI VESIMITTARI 7

5 Vanajavesikeskus ÄIMÄJÄRVEN PIENPUHDISTAMO TOIMII MAINIOSTI Ammattinaisen nurkka Säätiö takaa jatkuvuuden VANAJAVEDEN PARANTAMISEEN Sanni Manninen Johansen suunnittelee rahankeräyskampanjaa. Tämä on huippua, koska nyt meillä on tulevaisuus, Vanajavesikeskuksen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen iloitsee. Vanajavesi-hankkeen perintö jatkuu ensi vuodesta pitkäjänteisenä ja pysyvänä toimintana, jota ohjaa Vanajavesi-säätiö. Näin runsaat kolme vuotta sitten käynnistyneen Vanajavesikeskuksen toiminta jatkuu varmalla pohjalla. Hanke oli todella tärkeä, mutta hanke yksinään ei riitä, sillä kaikilla hankkeilla on päätepiste. Nyt saamme itsenäisyyden, vaikutusvaltaa ja lisää uskottavuutta oikeasti muuttaa maailmaa, Manninen Johansen sanoo. TEKSTI & KUVAT TIA YLISKYLÄ Vanajavesikeskuksen toiminnot siirtyvät ensi vuoden alusta vaiheittain Hämeen liiton alaisuudesta Vanajavesisäätiön alaisuuteen. Säätiön hallitus on ottanut ohjat ja suuntaa toimintaa. Olemme saaneet hankkeilla paljon aikaiseksi, mutta nyt voimme toimia määrätietoisemmin ja pitkäjänteisesti. Pohjatyö on tehty hyvin Vanajavesi-hanke on rakentanut varman perustan toiminnan jatkamiselle. Tärkeässä roolissa on Vanajavesikeskuksen ammattitaitoinen ja asiantunteva henkilökunta. Meillä on paljon eri alojen osaamista, ja kaikki panevat itsensä likoon, Manninen Johansen kiittää. Vanajavesikeskuksen takana on hyvin laaja yhteistyö: mukana on kansalaisjärjestöjä, tutkimus- ja oppilaitoksia, yrityksiä, viranomaisia, etujärjestöjä sekä kaikki alueen kunnat. On iso saavutus, että olemme näinä aikoina saaneet näin isot yhteistyökumppanit säätiön taakse. Lisäksi toimintaa tukee iso joukko innostuneita ihmisiä. He ovat alueen asukkaita tai muutoin vesiensuojelusta huolta pitäviä kansalaisia. Koko ajan julkisen puolen rahoja leikataan. Sitä enemmän on tarvetta Vanajavesikeskuksen kaltaiselle voimavaroja kokoavalle ja ihmisiä yhdistävälle toimijalle, joka myös etsii uusia resursseja, Manninen Johansen sanoo. Ensi vuonna käynnistyy rahankeräys Vanajavesikeskuksen perusrahoitus näyttää tällä hetkellä hyvältä, mutta uusia yhteistyökumppaneita etsitään koko ajan pitkäaikaiseen vesien laadun parantamistyöhön. Ensi vuoden alusta kaikki voivat tukea Vanajavesikeskuksen toimintaa rahallisesti. Parhaillaan haetaan keräyslupaa kampanjaa varten. NYT SAAMME LISÄÄ USKOTTAVUUTTA. Jokainen lahjoitus on meille yhtä arvokas. Olemme jo saaneet lahjoituksia, merkittäviäkin, Manninen Johansen kertoo. Häntä lämmittää myös pienlahjoittajien hyvät ideat. Esimerkiksi eräs Vanajaveden ystävä lahjoitti isänsä syntymäpäivälahjaan tarkoitetut rahat Vanajaveden suojelutoimintaan. Isä sai muistoksi kiitosdiplomin. Vanajavesikeskuksen rahankeräyskampanjan ennakkomarkkinointi alkaa loppuvuodesta. Silloin julkistetaan myös keräyskohteet. Rauno Hiekkanen esittelee pienpuhdistamoa, joka kuljettaa ojassa virtaavan veden kahden laskeutumisaltaan kautta Äimäjärveen. Rauno Hiekkanen Äimäjärven suojeluyhdistyksestä ei pidättele innostustaan esitellessään mustaa pömpeliä Äimäjärven rannan tuntumassa. Vaan hyvien uutisten lisäksi on huonojakin. Puhdistamon kautta kulkeneen veden ph-arvo on laskenut 7,5:stä 3,5:een. Vempele on fosforisieppari, eli Tätä ei kuitenkaan tarvinne pitää eräänlainen valumavesien pienpuhdistamo. Sen avulla Äimäjärveen laskevan ojan fosforipitoisuudet ovat pienentyneet. haitallisena, koska järveen valuva vesi leviää laajalle alueelle. Odotamme kuitenkin laitevalmistajalta ideoita pulman ratkaisemiseksi. Puhdistamo on poistanut fosfaatteja noin 80 prosenttia ja typpeä noin puolet luonnontilaan verrattuna. Järjestelmän on suunnitellut ja rakentanut Insinööritoimisto Saloy, Hiekkanen kertoo. Veteen lisätään rautasulfaattia Reilu vuosi sitten käyttöön otettu pienpuhdistamo kuljettaa ojassa virtaavan veden kahden laskeutumisaltaan kautta Äimäjärveen. Vanajavesikeskus ja sen tavoitteet Vanajavesikeskus aloitti toimintansa Muut ympäristö- ja kulttuuriarvot vuonna ovat vahvistuneet. Työntekijöitä on viisi. Vesiin liittyvä virkistyskäyttö ja Tavoitteet: matkailu on voimistunut. Vanajanselkä on hyvässä tilassa 15 Tieto ja osaaminen on lisääntynyt. vuoden kuluttua ja myös muiden Yhteistyö eri toimijoiden kesken sen valuma-alueella olevien järvien ja yli hallinnollisten rajojen on lisääntynyt. ja jokien tila on parantunut. Puhdistamossa kauttakulkumatkalla olevaan veteen lisätään rautasulfaattia, jonka avulla saostetaan fosfaatteja. Ensimmäinen allas kerää saostuneet fosfaattirakeet. Toiseen altaaseen kasvaa myöhemmin vesikasveja, jotka vielä puhdistavat vettä ennen kuin se virtaa Äimäjärveen. Kosteikkoaltaat rakennettiin Vanajavesikeskuksen, Hämeen Ely-keskuksen, Hämeenlinnan kaupungin ja Kutilan jakokunnan rahoituksella. Kustannuksia kertyi lähemmäs euroa. Lisäksi Vanajavesikeskus hankki fosforisiepparin ja rautasulfaattia kahden vuoden tarpeeksi. Äimäjärven suojeluyhdistys vastasi altaiden suunnittelusta ja rakennustöiden valvonnasta. Altaat rakensi maanrakennusurakoitsija Antero Jokinen. Tarkoitus on jatkaa vastaavanlaisten kosteikkoaltaiden rakentamista myös muihin rusaasti ravinteita kuljettaviin ojiin, Rauno Hiekkanen kertoo. Äimäjärven tila on luokiteltu välttävän ja tyydyttävän välille. Hämeen hienoista vesistä on tullut alueen asujille ja yrittäjille myönteistä imagoa. Lisätietoja ja yhteystiedot VANAJAVESI- ESIMERKKI YHTEISTYÖSTÄ Ammattinaisen nurkka 8 VESIMITTARI VESIMITTARI 9

6 ALAJÄRVESSÄ haihtuminen on suurempaa HAIHDUNTA 3,7milj. m 3 KUIN VEDENOTTO TEKSTI & KUVAT TIA YLISKYLÄ, SHUTTERSTOCK GRAFIIKKA SHUTTERSTOCK, PIIA LAITILA VEDEN- OTTO 3milj. m 3 /v LUPA VEDENOTTOON 7,3 milj. m3/v Laskelma ei silti ole lopullinen totuus, koska emme tiedä, minkä verran vettä valuu pohjaveteen, ja minkä verran taas pohjavedestä tulee vettä, Mäkelä korostaa. Saattaa olla, että järvestä poistuva vesi korvautuu pohjavedellä. Varmaa tietoa ei ole. Nykyinen vedenotto alle puolet sallitusta HS-Veden tilastojen mukaan vesiyhtiö pumppaa Alajärvestä noin kolme miljoonaa kuutiota vettä vuodessa. Määrälle voisi viheltää, mutta suurempi uutinen on kuitenkin se, että Alajärvestä haihtuu vettä peräti 3,7 miljoonaa kuutiota vuodessa. Luonnonmukaisen haihtumisen määrä siis ylittää vedenoton määrän. Tilastojen mukaan heinä- ja elokuussa saattaa järvien pinta Etelä-Suomessa laskea jopa 13 senttimetriä kuukaudessa haihtumisen vuoksi. Hämeenlinnassa vesiyhtiö ottaa Alajärvestä järvivettä paljon vähemmän kuin mitä vedenottolupa sallii. HS-Vesi saisi pumpata vettä jopa 7,3 miljoonaa kuutiota vuodessa. EMME TIEDÄ POHJAVEDEN OSUUTTA. Luvan mukainen maksimimäärä kuulostaa hurjalta Suvi Mäkelän korvissa. Vedenottolupa on myönnetty vuonna Lupa velvoittaa vesiyhtiötä tarkkailemaan vedenpinnan korkeutta jopa päivittäin. Minimivirtaus kuivattaisi kosket Nykyisellä vedenoton määrällä Alajärvestä virtaa vettä eteenpäin vähintään kuutiota vuorokaudessa. Tulva-aikana virtaus voi olla jopa kuutiota vuorokaudessa. Vedenottoluvassa määrätään, että vettä täytyy päästää virtaamaan eteenpäin vähintään kuutiota vuorokaudessa. Jos vesiyhtiö pumppaisi Alajärvestä vettä luvan mukaisen enimmäismäärän, virtaisi vettä pienimmillään vain noin kuutiota vuorokaudessa. Se tietäisi kuivia uomia. Silloin voisi jo sanoa, että hämeenlinnalaiset ovat juoneet vedet Katiskosken alapuolelta. POHJAVESI?milj. m 3 VIIPYMÄ * 513vrk Ammattinaisen nurkka Luvan mukaan Alajärvestä saisi pumpata paljon nykyistä enemmän juomavedeksi muutettavaa raakavettä. HS-Veden vedenotto vaikuttaa Hämeenlinnan Alajärven vedenpinnan korkeuteen hyvin vähän. *laskennallinen aika, kuinka kauan koko järven vesitilavuuden vaihtuminen kestää JÄRVEN TILAVUUS 52milj. m 3 Tosiasiassa luonnollinen haihtuminen on suurempaa kuin Alajärvestä pois pumpattavan veden määrä. Tämä selviää Vanajavesikeskuksen vesiasiantuntijan Suvi Mäkelän laskelmista. Hän selvitti, mikä osuus juomaveden ottamisella on Alajärven vesitaseeseen. VIRTAAMA POIS n.41milj. m 3 /v HS-Vesi tekee järvivedestä tekopohjavettä Ahveniston harjulla. Sinne pumpataan vettä Alajärvestä. HS-Vesi ottaa tällä hetkellä Alajärvestä vettä noin 3 miljoonaa kuutiota vuodessa. VAIKUTTAAKO VEDENOTTO JÄRVEN TILAAN? Vanajavesikeskuksen vesiasiantuntija Suvi Mäkelän mukaan vedenotolla ei pitäisi olla vaikutusta Alajärven tilaan. Paitsi välillisesti kuivina aikoina. Silloin kun veden haihtuminen on suurta, laskee vedenpinta hieman rajummin kuin luontaisesti. Vedenpinnan nopea lasku saattaa lisätä vesikasvillisuuden määrää, Mäkelä sanoo. Mäkelä muistuttaa, että HS-Vesi on sitoutunut pitämään Alajärven vedenpinnan pikemminkin ylätasolla kuin alatasolla. Näin ollen järven virkistyskäyttö otetaan huomioon niin hyvin kuin se on mahdollista. Toisaalta, padon alapuolisen veden riittävyyden kanssa joudutaan tasapainoilemaan, Mäkelä toteaa. Suvi Mäkelän mukaan vedenotto ei vaikuta Alajärven veden laatuun. Ammattinaisen nurkka 10 VESIMITTARI VESIMITTARI 11

7 VESISTÖÖN VALUU LÄÄKKEITÄ Vaikka jätevesien puhdistamisen tek- Voisiko puhdistusta tehostaa? VANAJAVEDEN TILA ON välttävä JA tyydyttävä TEKSTI TIA YLISKYLÄ KUVAT SHUTTERSTOCK niikka kehittyy, päätyy vesistöihin yhä lääkkeitä ja muita kemikaaleja. Viime syksynä käynnistynyt nelivuotinen Conpat-tutkimushanke kehittää uusia menetelmiä veden haitta-aineista johtuvien ongelmien ratkaisemiseksi. Ensimmäisiä tutkimustuloksia ei ole vielä julkaistu, mutta vesinäytteistä on jo löytynyt muun muassa antibiootteja sekä särky- ja epilepsialääkkeitä. Vaikka pitoisuudet ovat pieniä, on lääkejäämistä haittaa vesiympäristölle. Kun eri lääkkeiden voimakkuudet lasketaan yhteen, voi aineiden yhteisvaikutus olla haitallinen. Suomeen on penätty tehokkaampaa jätevesien puhdistamista. Nyt jätevedet puhdistetaan useimmiten kemiallisella saostuksella, joka poistaa hyvin ravinteita, mutta päästää läpi monia lääkeaineita. Tehokkaampana menetelmänä pidetään esimerkiksi aktiivihiiltä tai otsonointia. Varmaan näin on, mutta puhdistamisen kustannukset olisivat myös erittäin huomattavat. Hankkeessamme tulemmekin tarkastelemaan altistumisen aiheuttamia haittoja suhteessa puhdistamiskustannuksiin, sanoo Conpat-hankkeen vastuuhenkilö, yksikönpäällikkö Timo Huttula Suomen ympäristökeskuksesta. Kuluttajat voivat itse vähentää lääkejäämien määrää vesistöissä toimimalla vastuullisesti. Vanhoja lääkkeitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana tai huuhtelemalla niitä viemäriin. Vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet ovat ongelmajätettä ja ne tulee toimittaa apteekkiin asianmukaisesti hävitettäviksi. Conpat on Suomen ympäristökeskuksen, Suomen Akatemian, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT), Turun Seudun Veden, Readingin yliopiston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteinen tutkimushanke. Vanajaveden ekologinen tila on Miemalanselältä Lepaan virralle saakka edelleen välttävä ja Vanajanselän osalta tyydyttävä. Järvi sai täsmälleen samat arvosanat viisi vuotta sitten, jolloin edellinen luokittelu tehtiin. Uusimmat luokittelutiedot alueen vesien tilasta julkaistaan Hämeen ELY-keskuksen verkkosivuilla lokakuussa. Hajakuormituksen vähentäminen on äärimmäisen hidasta. Vaikka koko ajan tapahtuu jotain, se ei näy heti, Vanajavesikeskuksen vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä sanoo. Luonto reagoi viiveellä, Vanajavesikeskuksen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen lisää. Mäkelä ja Manninen Johansen korostavat, että jokaisen on tehtävä oma osuutensa vesien suojelussa. Mikään virasto tai instanssi ei hoida tätä kenenkään puolesta. Olemme avuksi, mutta emme voi ratkaista ongelmaa, Mäkelä sanoo. FOSFORIKUORIMITUKSEN AIHEUTTAJAT 70 % 13 % 9 % 8 % pellot muu maa-alue (esim. metsät ja suomaat) pistekuorma (esim. jätevedenpuhdistamot) haja-asutus LÄHDE SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS / GISBLOOM-HANKE On tärkeää vähentää pelloilta tulevaa kuormitusta, hydrologi Antti Taskinen sanoo. Pulman nimi on fosfori Vanajanselän pohjaan sedimentoituu vuosittain arviolta noin kiloa fosforia. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, hydrologi Antti Taskinen Suomen ympäristökeskuksesta? Osa sedimentoituvasta fosforista jää sedimenttiin, osa voi päätyä takaisin järveen aiheuttaen rehevöitymistä, Taskinen vastaa. Hänen mukaansa paras tapa järven tilan parantamiseksi pitkällä aikavälillä on ulkoisen ravinnekuormituksen vähentäminen. Silloin vähenee myös sisäinen kuormitus eli fosforin vapautuminen sedimentistä takaisin veteen. Sisäinen kuormitus on luonnollinen osa järven ravinnekiertoa, mutta ulkoisen kuormituksen kasvaessa se voi merkittävästi lisääntyä. Ratkaisu on hajakuormituksen vähentämisessä Valtaosa fosforikuormasta on peräisin pelloilta, mutta haja-asutuksen ja pistekuormituksen merkitystä ei pidä vähätellä. Jos haluamme parantaa vesien tilaa, niin ratkaisu on hajakuormituksen vähentämisessä, Suvi Mäkelä linjaa. Ympäristökeskuksen Antti Taskinen on samaa mieltä, koska hajakuormituksen osuus on selvästi suurin. Hajakuormituksesta 70 prosenttia on peräisin pelloilta ja 13 prosenttia muulta maa-alueelta. Tärkeää on vähentää nimenomaan pelloilta tulevaa kuormitusta. Fosforikuormitus on laskenut huikeasti Fosforikuormituksen määrä on pistekuormituksessa laskenut huikeasti vuoden 1974 huippulukemista. Silloin fosforia pääsi veteen pahimmillaan yli 200 kiloa vuorokaudessa pistekuormituspaikoissa. Vuonna 2010 vastaava luku oli noin 20 kiloa. Typen osalta kuormituksen vähentyminen ei ole ollut yhtä merkittävää. Typpi on teknisesti niin paljon vaikeampi saada pois, Mäkelä perustelee. Lisäksi typen poisto on kallista ja nykytiedon mukaan sisävesillä kannattaa keskittyä fosforin poistamiseen. Vaikka fosforikuormituksen määrä on laskenut, Vanajanselän fosforipitoisuus ei ole pienentynyt samaa tahtia. Viive johtuu siitä, että sisäinen kuormitus pääsee tasapainoon ulkoisen kuormituksen kanssa vasta pitkän ajan kuluttua, Taskinen sanoo. Hämeenlinnan keskustan suunnasta tuleva virtaama tuo Vanajanselälle vuosittain noin kiloa fosforia. Vanajanselältä lähtee fosforia Pirkanmaan suuntaan noin kiloa vuosittain. Fosforia sedimentoituu Vanajanselän pohjaan noin kiloa vuosittain. Kokonaisfosforin määrä on mg/m 3, ja kokonaistypen mg/m 3. Vanajanselän tilaa ja kustannustehokkaita kuormituksen vähennystoimenpiteitä on tarkasteltu GisBloom-nimisessä EU:n Life-hankkeessa. Lisätietoja: Lähde: Suomen ympäristökeskus. 12 VESIMITTARI VESIMITTARI 13

8 KUTALANJOKEA KUNNOSTETAAN KALA- APAJAKSI Uusimmat tiedotteet sekä lisätietoja hankkeista löydät HS-Veden verkkosivuilta osoitteesta HINNAT NOUSEVAT VUODENVAIHTEESSA HS-Vesi joutuu korottamaan hintojaan alkaen. Korotusten jälkeenkin hinnat ovat koko maan keskitasoa edullisemmat. Korotukset johtuvat HS-Veden toistaiseksi laajimmasta investointiohjelmasta. Parhaillaan on käynnissä kolme merkittävää hanketta: Vesihuoltolinjan rakentaminen välille Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala, vesihuoltolinjan rakentaminen Hattulassa välille Lepaa-Rahkoila ja Ahveniston vedenkäsittelylaitoksen perusparannus Hämeenlinnassa. Uudet käyttö- ja perusmaksut ovat seuraavat (suluissa hinta sis. alv 24 %) veden käyttömaksu 1,08 /m 3 (1,34 /m 3 ) jäteveden käyttömaksu 1,79 /m 3 (2,22 /m 3 ) TEKSTI TIA YLISKYLÄ KUVAT TIA YLISKYLÄ, SHUTTERSTOCK Mikko Tiaisella on selässään kummallinen kunnostussuunnitelma on hänen opin- ympäristötalouden tutkinto. Kutalanjoen reppu ja kädessään metallinpaljastinta muisnäytetyönsätuttava härveli. Taimen kaipaa soraikkoa Laitteella hän syöttää Kutalanjokeen Sähkökalastus osoitti, että esimerkiksi sähkövirtaa. Kun veteen muodostuu taimenta ei Kutalanjoesta nyt löydy. sähkökenttä, kalat uivat laitteen lähelle Taimenta voisi istuttaa Kutalanjokeen. Mutta se edellyttää taimenen ja taintuvat. Tiainen kerää kalat haaviin ja kartoittaa, mitä kaloja Kutalanjoessa ui. kojen rakentamista. Lisäksi sopivien poi- lisääntymisalueiksi soveltuvien soraik- Kun kalat on mitattu, ne palautetaan kasalueiden määrää tulee lisätä, Tiainen takaisin veteen vahingoittumattomina. Kutalanjoen veden sanoo. JOKI ON Sähkökalastus liittyy Kutalanjoen kun- olla huolissaan: joki laadusta ei tarvitse UIMAKELPOINEN nostussuunnitelmiin. on uimakelpoinen. Pusikkoon piiloutuneesta joesta toivotaan kalaisaa virkistysaluetta. lamisvedet, huonontavat kaupunkipu- Monesti hulevedet, eli sade- ja su- Tiaisen tehtävänä on suunnitella rojen veden laatua, koska ne kuljettavat kunnostustoimenpiteitä, jotka lisäisivät mukanaan esimerkiksi tiesuolaa, hiekkaa ja bakteereja. Kutalanjoen kalakantaa. Hän opiskelee Turun ammattikorkeakoulussa iktyonomiksi. Se on kala- ja joissa on paljon kasvillisuutta. Kun hu- Kutalanjoen onni on rehevät ojat, levesi virtaa niiden kautta, kasvit pidät- LEVÄNURKKA: PIILEVÄT Kutalanjoki laskee Katumajärvestä Vanajaveteen. Se on parin kilometrin pituinen, lähtee Idänpäästä ja päättyy Kantolaan. Kutalanjoessa on muun muassa ahvenia, särkiä ja haukia. Joen kunnostus on Vanajavesikeskuksen, Hämeen ELY-keskuksen, HAMKin sekä alueen koulun ja päiväkodin yhteishanke. televät vettä, ja osittain puhdistavat sitä, ennen kuin vesi päätyy jokeen. Lisäksi HAMKin maisemansuunnittelun opiskelijaryhmä on tekemässä suunnitelmaa Kutalanjoen maisemanhoidosta ja virkistyskäytöstä. Piilevät ovat kalastajille tuttu, verkkoihin ja katiskoihin rusehtavan peitteen muodostava leväryhmä. Niitä esiintyy runsaasti syksyllä ja keväällä, kun järvien täyskierto nostaa ravinteita pohjasta takaisin koko vesimassaan. Mikroskoopilla katsottuna piilevät ovat korumaisen kauniita: kovista piikapseleista muodostuneita yksittäisiä leväyksilöitä tai monen solun joukkoja. Kuolleiden piilevien kuoret voivat säilyä pohjasedimenteissä tuhansia vuosia. Vesistöjen ja ilmaston historian tutkimuksissa niistä saadaan tietoa entisaikojen elinympäristöstä. Suvi Mäkelä, vesistöasiantuntija, Vanajavesikeskus veden ja jäteveden perusmaksut: VESIMITTARIN KOKO VEDEN PERUSMAKSU, /vuosi JÄTEVEDEN PERUSMAKSU, /vuosi 20 mm tai alle 46,90 (58,16) 85,99 (106,62) mm 252,14 (312,66) 492,57 (610,78) mm 1 049,62 (1 301,52) 2 050,41 (2 542,51) 80 mm tai yli 1 422,95 (1 764,46) 2 787,28 (3 456,23) AHVENISTON POHJAVESILAITOS UUDISTUU Ahveniston pohjavesilaitoksen perusparannus alkoi syyskuussa. Remontin on tarkoitus valmistua toukokuussa Perusparannuksessa Ahveniston jo yli kolmekymmentä vuotta vanha laitekanta uudistetaan. Lisäksi sähköistys ja automaatio uusitaan ja ajanmukaistetaan. Veden laadun varmentamiseksi laitokselle asennetaan toinen UV-desinfiointilaite sekä ajanmukainen laitteisto verkostoveden desinfiointia varten. Vedenkäsittelyprosessia tehostetaan ottamalla käyttöön raudan ja mangaanin poisto. Pohjavedessä olevaa rautaa ja mangaania poistetaan jatkossa tehokkaammin uuden käsittelyosan rakentamisen jälkeen. Veden käsittelyosaan tulee kaksi hiekkasuodatinta ja ilmastustornia. Laitos on koko uudistustyön ajan käytössä, mikä vaatii niin urakoitsijoilta kuin laitoksen henkilökunnalta lisäponnistuksia. Harry Manninen, käyttöinsinööri, HS-Vesi VESIHUOLTOLINJA HÄMEENLINNASTA TOIJALAAN HS-Vesi rakentaa parhaillaan vesihuoltolinjoja Hämeenlinnasta Hattulan ja Iittalan kautta Akaan Toijalaan asti. Linjat ja niihin liittyvät laitokset valmistuvat tammikuun loppuun mennessä Hämeenlinnan Kiltintien ja Iittalan Sepänkaarteen Koko matkalle rakennetaan runkovesi- ja runkopaineviemärijohtojen lisäksi kytkentävesi- ja kytkentäpaineviemärijohdot. Tämän ansiosta linjojen lähellä olevat kiinteistöt voivat liittyä vesihuoltoon. kasta. Nykyinen heikko luokitus perustuu siihen, että alueella on käytössä vain yksi vesilähde. Uuden paineviemärin myötä Kalvolan vanhasta jätevedenpuhdistamosta luovutaan, koska jätevedet johdetaan välille. Vesijohdon valmistuttua Akaassa jatkossa Hämeenlinnaan ja Akaaseen Iittalan ja Toijalan välisten linjojen rakentaminen aloitetaan vuodenvaihteessa, ja koko linja on valmis syksyllä nautitaan pohjavettä ensi vuoden lopulla. Samalla Akaan kaupungin ja Iittalan taajaman vesihuollon toimintavarmuus nousee hyvään tasoon nykyisestä 0-luo- nykyaikaisempiin käsittelylaitoksiin. Jukka Sandelin, kehityspäällikkö, HS-Vesi Ajankohtaista 14 VESIMITTARI VESIMITTARI 15

9 Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. KÄYTTÖVEDEN TYYPILLISIÄ OMINAISUUKSIA AKAA HATTULA HAUHO HÄMEENLINNA KALVOLA LAMMI-TUULOS RENKO pehmeä/ pehmeä/ pehmeä/ Kovuus pehmeä keskikova keskikova keskikova pehmeä pehmeä pehmeä mmol/l ºdH ph Rauta µg/l TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT Vesihuoltotoiminnasta vastaa Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Akaassa HS-Vesi, jonka pääkonttori sijaitsee Hämeenlinnassa osoitteessa Paroistentie 7. Vikailmoitukset (24 h) HÄMEENLINNA JA HATTULA Viemäriviat Vesijohtoviat Veden laatuhäiriöt AKAA Viemäri- ja vesijohtoviat, veden laatuhäiriöt Laskutus ja omistajanvaihdokset (puhelinaika ma pe klo 8 14) Maksuvalvonta (ma pe klo 8 14) VESIMITTARI on HS-Veden asiakaslehti Julkaisija: HS-Vesi Päätoimittaja: Timo Heinonen Toimitus: Tia Yliskylä Taitto: Vispus Oy Paino: Painoyhtymä Oy Jakelualue: Hämeenlinna, Hattula ja Akaa, yhteensä kpl Sopimus- ja liittymisasiat (toimistoaika ma pe 9 11) HÄMEENLINNA JA HATTULA AKAA Liitoskohtalausunnot ja liittymisen tekninen neuvonta (toimistoaika ma pe 9 11) Tonttijohto- ja työtilaukset HÄMEENLINNA JA HATTULA AKAA Mittarinvaihdot HÄMEENLINNA JA HATTULA AKAA

Vanajavesi. Veden matkassa tanssien ja laulaen sivu 4. Isosorsimo jyrää rantamaiseman sivu 6. Fantastinen fisuateria sivu 7

Vanajavesi. Veden matkassa tanssien ja laulaen sivu 4. Isosorsimo jyrää rantamaiseman sivu 6. Fantastinen fisuateria sivu 7 ilkka lastumäki Vanajavesi Veden matkassa tanssien ja laulaen sivu 4 Isosorsimo jyrää rantamaiseman sivu 6 Fantastinen fisuateria sivu 7 Hämeen Sanomat ja Vanajavesikeskus tekevät yhteistyötä vesistöjen

Lisätiedot

Pyhäjärven puolesta artikkelisarja 1995-2006

Pyhäjärven puolesta artikkelisarja 1995-2006 Pyhäjärven puolesta artikkelisarja 1995-2006 Pyhäjärven puolesta artikkelisarja... 1 2006... 4 Tammikuu: Valuma-alueen vesiensuojelukohteetkin tarvitsevat kunnostusta... 4 Helmikuu: Otteita onnistuneen

Lisätiedot

Lapsiperheen vesileikit. Verkostosaneerauksia asukkaiden hyväksi 8-9 Nurmijärvi tarvitsee lisää vettä 10-11. Nurmijärven Veden asiakaslehti 2014

Lapsiperheen vesileikit. Verkostosaneerauksia asukkaiden hyväksi 8-9 Nurmijärvi tarvitsee lisää vettä 10-11. Nurmijärven Veden asiakaslehti 2014 Nurmijärven Veden asiakaslehti 2014 Lapsiperheen vesileikit Verkostosaneerauksia asukkaiden hyväksi 8-9 Nurmijärvi tarvitsee lisää vettä 10-11 Kun hälytys pirahtaa kännykkään, ei jäädä ihmettelemään. s.7

Lisätiedot

2 Oulun Veden asiakastiedote 2013. Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen!

2 Oulun Veden asiakastiedote 2013. Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen! H OuluO 2 Oulun Veden asiakastiedote 2013 Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen! Oulun Veden asiakastiedote 2013 H Oulu O 2 Oulun Veden asiakastiedote 2013 Jaetaan joka talouteen Oulun

Lisätiedot

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 01/2013 Kymen Vesi Oy asiakaslehti www.kymenvesi.fi Haju paljastaa vaarallisen päästön Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 Hyvä asiakkaamme! Olemme muuttaneet

Lisätiedot

1/2013. Vihti VIHDIN VEDEN TIEDOTUSLEHTI. Eerola-Yhtiöt vikapäivystäjäksi. Mikä vedessä maksaa?

1/2013. Vihti VIHDIN VEDEN TIEDOTUSLEHTI. Eerola-Yhtiöt vikapäivystäjäksi. Mikä vedessä maksaa? 1/2013 Vihti H2O VIHDIN VEDEN TIEDOTUSLEHTI Eerola-Yhtiöt vikapäivystäjäksi Mikä vedessä maksaa? 1/2013 Vihti H2O Sisältö VIHDIN VEDEN TIEDOTUSLEHTI Kustantaja / julkaisija Vihdin Vesi Asemantie 30 PL

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

Sisällys. Porilainen vesiopas VESI ON MONESSA MUKANA... 4

Sisällys. Porilainen vesiopas VESI ON MONESSA MUKANA... 4 Porilainen vesiopas Sisällys Porilainen vesiopas Julkaisija: Porin kaupungin ympäristövirasto Julkaisuvuosi: 2014 Toimitus: Marjut Mykrä ja Anu Pujola (Palmgrén) Kansikuva: Anssi Riihiaho Piirrokset: Kari

Lisätiedot

1/2011. Vesiosuuskunnat. hoitavat haja-asutusalueiden vesihuoltoa. Hyvä talousvesi. on tutkittu juttu

1/2011. Vesiosuuskunnat. hoitavat haja-asutusalueiden vesihuoltoa. Hyvä talousvesi. on tutkittu juttu solina -liikelaitoksen asiakaslehti 1/2011 Vesiosuuskunnat hoitavat haja-asutusalueiden vesihuoltoa Hyvä talousvesi on tutkittu juttu Pääkirjoitus 1/2011 Hyvä lukija, Puhdas vesi on elämämme perusedellytys.

Lisätiedot

KUIVIKE. Käymälöitä kyliin ja köyhille asuinalueille. Mukana Kuiva käy! -talousvesiliite. Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2011

KUIVIKE. Käymälöitä kyliin ja köyhille asuinalueille. Mukana Kuiva käy! -talousvesiliite. Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2011 KUIVIKE KUIVIKE Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2011 1 Jenni Koivisto Mzundusalaiset raivaavat ja parantavat viljelysmaita sekä viljelevät ravintokasveja kaupunkialueella. Käymälöitä kyliin ja köyhille

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Ohjelman

Lisätiedot

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 1/06 HIIDENVEDEN RANTA ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU

Lisätiedot

Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon

Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon päätoimittajalta Iisisti kohti huomista EU:ssä on päätetty, että haja-asutusalueidenkin jätevedet on puhdistettava. Vesistöön ja muualle luontoon ei enää haluta päästää saasteita. Etenkin vesistöjä rehevöittävä

Lisätiedot

VESIKOULU. Tietopaketti jätevedestä, sen puhdistuksesta ja ympäristövaikutuksista Suomessa

VESIKOULU. Tietopaketti jätevedestä, sen puhdistuksesta ja ympäristövaikutuksista Suomessa VESIKOULU Tietopaketti jätevedestä, sen puhdistuksesta ja ympäristövaikutuksista Suomessa Aino Pelto-Huikko ja Niina Vieno 13.11.2009 Vesi-Instituutti WANDER/Prizztech Oy Sisällysluettelo Esipuhe.......................................................................

Lisätiedot

Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri

Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri Turun kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2006 2013... 2 1

Lisätiedot

KUIVIKE. Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon. Hajuja vai helpotusta? Seminaarissa keskustellaan hajajätevesistä

KUIVIKE. Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon. Hajuja vai helpotusta? Seminaarissa keskustellaan hajajätevesistä KUIVIKE Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2015 Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon sivu 6 Hajuja vai helpotusta? Huussinomistajat kertovat kokemuksistaan sivut 12 14 Seminaarissa

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

19 vuotta 2/2014 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2014

19 vuotta 2/2014 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2014 JO 19 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! 19 vuotta 2/2014 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2014 Kuva: lotta kölli Kuva: MIKA TONTERI Villisika on arka mutta aggressiivinen

Lisätiedot

Porvoon maisemat tutuiksi kanootilla

Porvoon maisemat tutuiksi kanootilla 1 2012 Porvoon maisemat tutuiksi kanootilla Vedenkulutus kerros- ja omakotitalossa Autopesulavertailu Ylijäämäliete biokaasuksi PIILOVESI - keskiaukeama Pääkirjoitus sisältö 1 2012 Palveluhakemisto Palveluhakemisto...

Lisätiedot

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Yhtä aikaa vesilaitoksen kanssa ryhdyttiin rakentamaan viemäriverkostoa. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Kun Hämeenlinnan kaupungin vesilaitos aloitti toimintansa syksyllä 1910,

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 15.1.2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VESIHUOLLON NYKYTILA... 4 2.1 YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA... 4 2.1.1 Asutus... 4 2.1.2

Lisätiedot

Biovoimalaitos viittä vaille valmis

Biovoimalaitos viittä vaille valmis PORVOON ENERGIA -YHTIÖIDEN ASIAKASLEHTI 1 2013 Energiani -palvelu Elämäntehtävänä Itämeren pelastaminen Metsäpolut odottavat Mittarinvaihdon loppurutistus alkaa Biovoimalaitos viittä vaille valmis Porvoon

Lisätiedot

SE ON KIVAA, KUN SEN OSAA TIETÄÄ KILPAILIJA JA KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

SE ON KIVAA, KUN SEN OSAA TIETÄÄ KILPAILIJA JA KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ 1 2011 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY kaksi KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI SE ON KIVAA, KUN SEN OSAA TIETÄÄ KILPAILIJA JA KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ KENTÄLLÄ AHKEROI

Lisätiedot

1 Johdanto 4. 2 Selkämeren yleiskuvaus 4

1 Johdanto 4. 2 Selkämeren yleiskuvaus 4 1 1 Johdanto 4 2 Selkämeren yleiskuvaus 4 2.1 Vesien kuormittajat ja veden laatu...5 2.2 Selkämeren virtaukset ja muilta merialueilta tuleva ravinnekuormitus...6 2.3 Kokemäenjoki ja sen veden laatu...7

Lisätiedot

KUIVIKE. säästää jätevesimaksuissa, ja lisäksi saa kompostista ravinteet oman kukkamaan lannoittamiseen.

KUIVIKE. säästää jätevesimaksuissa, ja lisäksi saa kompostista ravinteet oman kukkamaan lannoittamiseen. 1 Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2010 Huussikortteli ja seminaareja Käymäläseura Huussi ry:n hanke jatkuu Sambian Kalokossa Puhtaan veden puolesta OmaMökki 10 -messuilla Tietoisku päivittäin hallin

Lisätiedot

Yhteenveto Sulkavuoren vaihtoehdon arviointiselostuksesta annetuista mielipiteistä (kuuluu yhteysviranomaisen lausuntoon)

Yhteenveto Sulkavuoren vaihtoehdon arviointiselostuksesta annetuista mielipiteistä (kuuluu yhteysviranomaisen lausuntoon) Yhteenveto Sulkavuoren vaihtoehdon arviointiselostuksesta annetuista mielipiteistä (kuuluu yhteysviranomaisen lausuntoon) Tampereen Maan ystävät ry. Jätevesien keskittäminen suureen laitokseen tuo mukanaan

Lisätiedot

Oulun keskustan uusi ilme Ensi talvena Rotuaarilla kelpaa kävellä. Sivut 30 34. Petri Koivula: Lämpöpumppujen käyttökokemuksista tutkittua tietoa.

Oulun keskustan uusi ilme Ensi talvena Rotuaarilla kelpaa kävellä. Sivut 30 34. Petri Koivula: Lämpöpumppujen käyttökokemuksista tutkittua tietoa. Asiakaslehti 2/2011 Petri Koivula: Lämpöpumppujen käyttökokemuksista tutkittua tietoa. sivu 15 Oulun keskustan uusi ilme Ensi talvena Rotuaarilla kelpaa kävellä. Sivut 30 34 Tehokasta talotekniikkaa Hulevesien

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tekninen keskus 2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot... 4 2.1 Yleistietoja... 4 2.2 Väestö... 4 2.3 Elinkeinoelämä ja vapaa-ajan toiminnot...

Lisätiedot

MAATILAN VESIENHOITO. Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä

MAATILAN VESIENHOITO. Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä MAATILAN VESIENHOITO Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä Maanviljelijä tekee vuoden aikana kymmeniä ellei satoja päätöksiä, jotka suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat vesien laatuun. Maataloustuotannosta

Lisätiedot