Tulevaisuuden kirjasto Poriin. Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden kirjasto Poriin. Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden kirjasto Poriin Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI

2 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kauppakeskuskirjastoajattelun taustaa Projektin tavoitteet ja toteutus Nykyiset tilat ja toiminta sekä vertailua muihin kirjastoihin Miksi kauppakeskuskirjasto? Suomen kirjastolaitos tänään Kirjaston vaikuttavuus Internet synnyttää kiireettömyyden tarpeen Tulevaisuuden kirjasto Tukholman metrokirjastot Kirjaston henkilökunta kehityksen kärjessä Kustannukset ja rahoitus Asiakkaiden kirjasto Millainen on kyselyiden perusteella asiakkaiden toivekirjasto? Asiakkaat ja sosiaalinen media Tilaa kohtaamiselle Tiloja lapsille ja nuorille Oppia muualta? Viihtyisä ja monipuolinen tila Lisää asiantuntijapalvelua automaation avulla Tapahtumat Asiakaskunta ja kirjaston vaikuttavuus Yhteenveto Lähteet 48 2

3 1. Johdanto Informaatioyhteiskunta ja kirjasto sen mukana ovat muutoksen alla. Asiakkaiden vapaaajan käyttö ja mielenkiinto kohdistuu tulevaisuudessa yhä laajemmalle. Kirjaston, kuten muidenkin sivistys- ja kulttuuripalveluiden pitää pysyä ajassa mukana. Kirjastonkäyttö ei enää ole itsestäänselvyys, vaan siltä vaaditaan ponnisteluja asiakkaiden kiinnostuksen herättämiseksi ja uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi. Aineiston lainaaminen ei pelkästään riitä, vaan kirjaston pitää tarjota palveluita yhä laajemmille asiakasryhmille. Tulevien sukupolvien kirjastokäyttäytyminen poikkeaa tämän päivän asiakkaiden tarpeista. Lukemista ja mediankäyttöä koskevat tutkimukset tukevat tätä väitettä. Suomessa on ulkomaisten esikuvien mukaisesti lähdetty uudistamaan kirjastojen toimintaa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Kirjastonkäyttö on demokraattisen yhteiskunnan peruspalvelu ja sen on tarkoitus kiinnittyä ihmisten arkipäivään luontevalla tavalla myös tulevaisuudessa. Kirjasto edustaa tasa-arvoista ja kaikille avointa foorumia tiedonsaantiin ja sen jäsentelyyn. Mallia uudenlaiseen kirjastoajatteluun on saatu ulkomaisista kirjastoista ja Suomessa ajattelu on konkretisoitunut uusissa kirjastoissa, lähinnä pääkaupunkiseudulla. Puuvillan kauppakeskuksen yhteyteen on suunniteltu Porin kaupunginkirjaston sivupistettä, joka vastaisi käyttäjäkunnan taholta esitettyihin muutostarpeisiin. Keskeinen sijainti sekä suurten asiakasmäärien tavoitettavissa oleva kauppakeskuskirjasto on samalla harppaus kohti tulevaisuuden kirjastotoimintaa. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa mahdollistaa yhä laajemman näkyvyyden ja vaikuttavuuden. Kirjasto on kaikkien kansalaisten perusoikeus ja kirjaston tulee yhä aktiivisemmin näkyä kaupunkilaisten arjessa. Informaatioyhteiskunnan tarjoamat palvelut suunnataan kaikille ja tämän mahdollistamiseksi on kehitettävä uusia toimintatapoja. Kauppakeskuskirjasto on konseptina käytössä muualla Suomessa ja asiakkaiden ja henkilökunnan kokemukset uudenlaisesta kirjastosta ovat osoittautuneet myönteisiksi. 2. Kauppakeskuskirjastoajattelun taustaa Iso-Britanniassa lanseerattiin vuonna 1999 Idea Store, jossa kirjastojen suunnittelussa lähdettiin ajatuksesta tarjota parhaita kirjaston perinteitä, mutta uudella jännittävällä tavalla. Tämän arvioitiin miellyttävän olemassa olevia käyttäjiä ja houkuttelevan uusia. 1 Porin Puuvillaan tulevan kauppakeskuskirjaston suunnittelun tavoitteena on ollut säilyttää vanhat hyvät kirjastoperinteet, mutta tarjota samalla yllättäviä ja perinteisistä kirjastoista poikkeavia tila- ja sisustusratkaisuja. Porin Puuvillan kauppakeskuskirjastoon on suunniteltu muunneltavia, helposti lähestyttäviä tiloja, perinteisessä ja uudessa muodossa erilaisia aineistoja uutuuksiin painottuen, monipuolisia tapahtumia uusien yhteistyökumppaneiden kanssa sekä ajantasaista palvelua. Kiinteistösijoitusyhtiö Renor Oy:n aloitteesta syntynyt keskusteluyhteys Puuvillan kauppakeskuksen ja Porin kaupunginkirjaston välillä aloitettiin vuonna Kauppakeskuskirjasto tai paremminkin kirjasto kauppakeskuksessa on Renor Oy:n käyttämä konsepti useilla muilla paikkakunnilla. Espoossa sijaitseva Iso Omena on kauppakeskuksena Suomen suu

4 rimpia. Kauppakeskuksen kirjasto tavoittaa runsaasti kävijöitä, sillä vuonna 2011 Ison Omenan liikevaihto oli lähes 250 miljoonaa euroa. Pääkaupunkiseudun kirjastoista Espoossa sijaitsevat Sellon ja Entressen kauppakeskuskirjastot ja Helsingin rautatieaseman kupeessa sijaitseva Kirjasto Kymppi edustavat uudenaikaista, asiakaslähtöistä kirjastoajattelua. Puuvillan kauppakeskushankkeessa on alusta saakka ollut neuvottelukumppanina Porin yliopistokeskus ja sen yhteydessä oleva tiedekirjasto. Kulttuurilautakunta, apulaiskaupunginjohtajat Aulis Laaksonen ja Kari Hannus sekä kirjaston oma henkilökunta ovat käyneet Renor Oy:n kanssa neuvotteluja kirjaston suunnitelmasta perustaa pääkirjaston sivupiste puuvillaan. Puuvillan kauppakeskuksen rakennustyöt on aloitettu vuoden 2012 loppupuolella ja sen on määrä valmistua joulukuussa Kauppakeskus Puuvillasta tulee suurin kauppakeskus Satakunnan alueella. Koko Suomen mittakaavassa se sijoittuu kymmenen suurimman joukkoon. Kauppakeskuksen valmistuttua siinä on vuokrattavaa liike- ja toimitilaa noin neliömetriä. Uusia työpaikkoja keskukseen syntyy Puuvillan alueella on jo nyt noin sata aktiivista toimijaa. Alueella asioi, työskentelee ja opiskelee tuhansia ihmisiä päivittäin. Puuvillan kauppakeskuksesta rakentuu uudenlainen kaupan, julkisten palveluiden, koulutuksen, kulttuurin, hallinnon ja vapaa-ajan keskus, joka palvelee koko Satakuntaa. 2 Yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun yhteisen kampusalueen mahdollisena sijoituspaikkana esitetään juuri Puuvillaa. Opiskelijat nähdään potentiaalisina uuden kirjaston käyttäjinä ja sen sijainti Puuvillassa lisäisi yliopisto-opiskelijoiden osuutta entisestään. Puuvillan alue on kauppakeskuksen ja uuden siltahankkeen myötä liittymässä kiinteäksi osaksi Porin ydinkeskustaa muodostaen vetovoimatekijän joen pohjoisrannalle. Pohjois- Porin asuntorakentaminen tuo lähialueille tulevina vuosina runsaasti uusia asukkaita, joille Puuvillan kauppakeskuskirjasto olisi samalla lähikirjasto. Tutkimusten mukaan kirjasto tuo hyvinvointia lähiseudulle ja vilkastuttaa sen vaikutuspiirissä olevien muiden palveluiden kysyntää. Kauppakeskuskirjasto tarjoaa tilat vapaasti saavutettavalle ja ilmaiselle kohtaamispaikalle, joka parhaimmillaan muotoutuu olohuonemaiseksi levähdyspaikaksi ja tiedon hankkimisen keitaaksi. Kirjaston saavutettavuus on yhteydessä asiakasvirtoihin. Pääkaupunkiseudun kauppakeskuskirjastojen käyttäjätutkimusten mukaan kävijöiden määrä on erittäin suuri helpon saavutettavuuden kirjastoissa. Kynnys kirjastoasiointiin madaltuu, jos pääsy kirjastoon on vaivaton. Tietoa ja sen jäsentelyä tarjoavan kirjaston tulee olla lähellä ihmistä. 2.1 Projektin tavoitteet ja toteutus Kauppakeskuskirjastoa koskeva raportti perustuu kirjastonkäyttöä mittaaviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Raporttia laadittaessa on huomioitu Puuvillan kauppakeskuksen suunnittelutilanteen ratkeaminen myönteisesti rakentamisen alkamiseen sekä kaupunkikeskustan tiimoilta käyty keskustelu. Raportin tarkoituksena on ollut koota yhteen alan viimeisin tutkimus- ja käyttäjätieto sekä antaa asianosaisille pohdittavaksi kirjaston tulevaisuuden suuntalinjat ja mahdolliset ratkaisumallit. Projekti alkoi 2010 ja saadaan päätökseen Renor Oy:n kanssa aloitettujen neuvottelujen perusteella Porin kaupunginkirjasto määritti kauppakeskuskirjaston suunnitteluprojektin oleellisen toimeksiannon seuraavasti: 2 Satakunnan Kansa

5 Oleellista kauppakeskuskirjaston palvelujen suunnittelussa on potentiaalisen asiakaskunnan segmentointi ja kirjastopalvelujen suunnittelu sen pohjalta. Tulevaisuuden kirjaston tulee vastata erilaisten, tulevaisuudessa yhä muuttuvien asiakasryhmien tarpeisiin. Kirjaston tulee pysyä informaatioyhteiskunnan kehityksen kärjessä. Kirjaston nykyiset sekä laajamittaiset sivistystä ja tietoa lisäävät toiminnot tulee pitää ajan tasalla ja helposti eri asiakasryhmien saatavilla. Projektissa pyritään siihen, että alueen asukkaille ja muille kirjaston käyttäjille voitaisiin tarjota - paikka pistäytyä, virkistyä, viisastua ja viihtyä - tila- ja sisustusratkaisut ovat yllättäviä ja perinteisistä kirjastoista poikkeavia - elämää ja tapahtumia pursuava tila - tila, johon on helppo tulla ja josta löytää helposti etsimänsä - ajankohtainen ja asiakkaita kiinnostava aineisto - paljon uutta ja ennen kokematonta säilyttäen vanhat hyvät kirjastoperinteet Porin Puuvillaan suunniteltu kauppakeskuskirjasto on soveltaen ottanut mallia muista Suomen kauppakeskuskirjastoista. Kirjaston henkilökunta vieraili pääkaupunkiseudun kauppakeskuskirjastoissa vuonna 2010 ja projektityöntekijä joulukuussa Käyttäjäkokemuksia on saatu Helsingin Keskustakirjasto Kympistä, Espoon Entressen kirjastosta sekä Sellon kauppakeskuskirjastosta. Sellon kauppakeskuskirjasto on Espoon suurin sekä kävijämäärältään että tilakokonsa perusteella neliön suuruinen Sellon kauppakeskuskirjasto saavutti marraskuussa tänä vuonna kävijän rajan. Sellon alakerta on tapahtumille ja kohtaamiselle varattu avoin tila ja sen yläkerta on perinteisempi kirjastotila kokoelmineen ja työskentelypisteineen. Sellossa on mahdollisuus järjestää tapahtumia ja esiintymisiä sekä varata erilaisia tiloja kokoontumisiin. Levähtämiseen ja omaan tiedon hakemiseen on runsaasti erilaisia sohva- ja istuinryhmiä. Asiakaspalvelu pyrkii matalan palvelun periaatteeseen ja virkailijat käyskentelevät asiakkaiden saavutettavissa kirjaston tiloissa. Entresse on leimallisesti nuorten ja maahanmuuttajien kirjasto. Henkilökunnasta osa on itsekin maahanmuuttajataustaisia, jotka eivät välttämättä ole kirjastoalan koulutuksen saaneita, vaan muun alan osaajia. Nuorille suunniteltuja tapahtumia on runsaasti ja kirjaston palvelupäällikkö Pälvi Lepoluodon mukaan kirjastolla on Keski-Espoossa merkittävä rooli syrjäytymistä ehkäisevässä työssä. Kirjaston pitkät aukioloajat antavat mahdollisuuden ilta- ja viikonlopputapahtumien järjestämiseen. Vilkkaasti käytössä oleva kirjasto sijaitsee juna-aseman välittömässä läheisyydessä Entressen kauppakeskuksen sisällä ja viereistä Espoontorin kauppakeskusta vastapäätä. Elielinaukiolla Helsingin rautatieaseman kupeessa sijaitseva Kirjasto Kymppi ja Lasipalatsin tiloissa sijaitseva kirjasto ovat hallinnollisesti samaa kirjastoa. Lasipalatsi on tunnettu urban office - tilaa tarjoavana paikkana eli lyhytaikaista työtilaa laitteistoineen on varattavissa kirjastosta. Kymppi on cd-levyn kokoelmineen erityisesti musiikin harrastajien kirjasto. Kympissä on asiakkaiden käytössä musavalmentaja, musiikkiteknikkoja sekä läppäritohtori. Tietokoneen käyttöön saa varata asiantuntijan ja palvelua käyttää erityisesti vanhempi väestö. Kympin kirjakokoelma on pieni ja koostuu uusimmista bestsellereistä sekä suomen että englannin kielellä. Pääkaupunkiseudun kirjastot ovat keskenään omaleimaisia ja niiden asiakaskunta on valikoitunut osittain sijainnin, osittain kirjaston tarjonnan mukaan. 5

6 Espoon kaupunginjohtaja tervehtii kirjastoon saapujaa. Seinäjoen uudessa Apila- kirjastossa pidetty kirjastorakentamisen seminaari Uutta, vanhaa ja lainattua avasi uusia näkökulmia maamme kirjastorakentamiseen. Seinäjoen uusi kirjasto on herättänyt runsaasti kiinnostusta. Kun kirjaston viereisessä Alvar Aallon suunnittelemassa vanhassa kirjastossa kävi päivässä viitisensataa ihmistä, on elokuussa 2012 avatussa uudessa kirjastossa laskettu kävijämääräksi henkeä. 3 Uusi kirjasto kiinnostaa uusiakin kävijöitä. Kävijöiden esittämiä toiveita on tullut esiin ja pääkirjaston ahtauden tai tilajärjestelyiden vuoksi eivät aiemmin olleet mahdollisia toteuttaa. Porissa tehtyjen kyselyiden mukaan nuorten kirjastopalvelut vaatisivat erilaisia toimintoja varten eniten lisätilaa. Seuraavaksi eniten tilaa kaipaa musiikkiosasto. Puuvillan kauppakeskuskirjastoa koskeva kysely tehtiin sekä asiakkaille että kirjaston henkilökunnalle. Vuoden 2012 lopulla tehtiin asiakaskysely, jonka teemoiksi nousivat sosiaalisen median käyttö ja kirjaston henkilökunnan palveluvalmius. Kyselyiden ja asiantuntijahaastatteluiden tarkoituksena on ollut kerätä tietoa siitä, millainen tulevaisuuden kirjasto parhaiten palvelisi erilaisia käyttäjäryhmiä. Suomalaisista uusista kirjastoista saadut käyttäjäkokemukset sekä ulkomaiset esikuvat ovat antaneet Puuvillan kauppakeskuskirjaston suunnittelulle raamit sekä aineksia ideointiin. Kauppakeskuskirjaston perustamisen tarkoituksena on aktivoida uusia asiakkaita ja tarjota tietoyhteiskunnan vaatimuksiin nivoutuvia uudenlaisia palveluita historiallisessa teollisuusympäristössä osana kaupallista liikekeskusta. 3 Helsingin Sanomat

7 2.2 Nykyiset tilat ja toiminta sekä vertailua muihin kirjastoihin Kirjastotoiminta nykyisessä talossa Gallen-Kallelankadulla käynnistyi Vuonna 2011 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston kokoelmaan kuului nimekettä. Pääkirjaston käyttö on edelleen aktiivista. Fyysisten käyntien ja etenkin verkkokäyntien määrä kasvoi jonkin verran vuodesta 2010 vuoteen Kirjaston toimipaikkoihin tehtiin vuonna käyntiä ja verkkokirjastoon käyntiä. Asukaslukuun suhteutettuna voidaan sanoa, että jokainen porilainen asioi joko kirjaston tiloissa tai verkkokirjastossa vuoden aikana 15,4 kertaa. Lainausoikeuttaan käyttäneiden asiakkaiden määrä lisääntyi edellisvuodesta sekä tietokirjallisuuden että kaunokirjallisuuden osalta eli lainaukset lisääntyivät 1,5 prosenttia. Lainausten määrä oli yli 1,8 miljoonaa eli 21,9 lainaa/asukas. Kirjalainausten osuus kaikista lainoista oli 79 prosenttia. Lasten- ja nuorten lukemisharrastuksen lisääntyminen on havaittu. Lasten- ja nuorten kaunokirjallisuus nousikin lainatuimmaksi aineistoryhmäksi ohi aikuisten tietokirjallisuuden. Kolmanneksi suurin lainausmäärä kohdistui aikuisten kaunokirjallisuuteen. DVD -aineiston lainaus lisääntyi suhteellisesti eniten, kun taas vähennystä oli videoiden ja musiikkiäänitteiden lainauksessa. Kirjastossa tulee olla alati uusiutuva kokoelma. Uutta aineistoa hankittiin aineistoyksikköä ja lähes sama määrä poistettiin vanhentuneina tai huonokuntoisina. Lisäksi kirjaston toimipaikkoihin tuli 129 sanoma- ja 1098 aikakauslehti-vuosikertaa. Aineiston hankintaan käytettiin yhteensä euroa eli 8,46 euroa/asukas. Kirjastossa järjestettiin vuoden 2011 aikana 35 erilaista tapahtumaa. Kirjanäyttelyitä koottiin vuoden aikana 32 ja aulan näyttelytilassa järjestettiin vuoden aikana vaihtuvia näyttelyitä 31 kappaletta. Porin kaupunginkirjaston eri toimipaikoissa järjestetään kaikille avoimia lukupiirejä, joissa yhdessä luetaan ja keskustellaan kirjallisuudesta. Lukupiirejä järjestettiin vuonna 2011 pääkirjaston lisäksi Sampolan, Pihlavan ja Noormarkun kirjastoissa. Osallistujia lukupiireissä yhteensä oli noin 300 henkilöä. Kirjaston vakiintuneeseen toimintaan kuuluvat satutunnit lapsille. Vuoden 2011 aikana satutunteja pidettiin pääkirjastossa sekä Pihlavan ja Sampolan kirjastoissa yhteensä 63 kertaa. Satuja luettiin usealla kielellä. 4 Pääkirjasto on avoinna maanantaista keskiviikkoon klo 10-20, torstaista perjantaihin klo sekä lauantaisin klo Toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita on vuoden 2011 lopussa ollut Porin pääkirjaston tilat ovat alimitoitetut alueen asukasmäärään nähden. Kirjaston laajuus on 73,58 hym2/1000 asukasta. Opetusministeriön suositus kirjastojen mitoitukseksi on 100 hym2 / 1000 asukasta. Kirjaston hyötyala on yhteensä 4674htm². 4 Porin kaupunginkirjasto- Satakunnan maakuntakirjasto. Toimintakertomus pdf _2011.pdf

8 Vertailutietoa muista kirjastoista: Keravan pääkirjasto Rauman pääkirjasto 97 hym2/1000 asukasta. 97 hym2/1000 asukasta. Maakuntakirjastojen vertailussa Satakunnan maakuntakirjasto sijoittuu viimeiseksi, kun katsotaan tilakustannuksia/asukasluku. Viimeiselle sijalle 19. sijoittuvan Satakunnan maakuntakirjaston tilakustannukset olivat 4,34 e asukasta kohden vuonna 2010, kun ensimmäiseksi sijoittuvan Pohjois-Savon maakuntakirjaston vastaava luku oli 14,23 e asukasta kohden. Satakirjastoihin kuuluu vuoden 2013 alussa yhteensä 20 kunnan- ja kaupunginkirjastoa, joiden kokoelmissa on yli 2 miljoona teosta. Lainoja kertyy vuodessa yli 4,3 miljoonaa. Toimintansa Satakirjastot -yhteisjärjestelmä aloitti marraskuussa Satakirjastoihin kuuluvat kaikki Satakunnan kaupungin- ja kunnankirjastot: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Köyliö, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä ja Ulvila Miksi kauppakeskuskirjasto? Kauppakeskuskirjastolla tavoitellaan näkyvyyttä, koska kirjasto kannattaa sijoittaa sinne missä ihmiset liikkuvat. Kauppakeskuskirjasto tavoittaa laajan, uusiakin kohderyhmiä sisältävän asiakaskunnan. Erityisesti nuoret asiakkaat eksyvät helpommin kirjastoon, jos se sijaitsee helposti saavutettavassa paikassa. Kauppakeskuksiin mennään ostoksille, ravintolaan syömään ja viettämään aikaa. Ostosten lomassa on helppo poiketa kirjastoon. Tutkimukset tukevat ajatusta siitä, että myös kirjastoissa haluttaisiin viettää kerrallaan pidempiä aikoja. 7 Ajatuksena on kirjastopalveluiden tuominen ihmisten lähelle ja tarjota tilat viihtymiseen ja oleiluun, erilaiseen tekemiseen. Porin Puuvillaan rakennettavan kauppakeskuksen vaikutusalue ulottuu runsaan asukkaan alueelle Karviasta Huittisiin. Kauppakeskuksen suunnittelun yhteydessä tehdyissä markkinatutkimuksissa on arvioitu että kauppakeskuksessa tulisi vuosittain olemaan miljoonia asiakaskäyntejä. Suomessa toimivat kauppakeskuskirjastot ovat selkeästi hyötyneet kauppakeskuksen läheisyydestä ja yhteistyö muiden kauppakeskuksen toimijoiden kanssa on koettu antoisaksi. Kauppakeskus tuo synergiaetuja, joita erillään toimivalle kirjastolle ei synny. Porissa Sampolan kirjasto saattaa asiakasmäärissä mitattuna hyötyä liikekeskuksen yhteydessä olevasta sijainnistaan muihin porilaisiin kirjastoihin verrattuna. Sampolassa on suhteellisen vilkasta toimintaa kuten lukupiirit ja satutunnit. Kauppakeskuskirjasto hyötyisi Puuvillan uutisoinnista ja kiinnostusta voisi lisätä lähialueille jaetulla mainonnalla sekä lähestymällä Puuvillan toimijoita ja mahdollisia yhteistyökumppaneita. Pääkirjaston tilanahtaus on ongelma, johon kauppakeskuskirjasto toisi helpotusta. Tilanahtaus vaikuttaa henkilökuntakyselyn mukaan etenkin kokoontumistilojen ja hiljaisen lukutilan puutteena. Useimpiin muihin maakuntakirjastoihin verrattuna Porin pääkirjastorakennus on ahdas, eikä sen tiloihin ole nykyisellään mahdollista uudistaa ajan vaatimusten mukaisia toimintoja. Hiljaisten tilojen lisäksi kysyntää olisi kokoontumistiloille, open officetyyppisille työtiloille sekä musiikin kuunteluun ja esittämiseen tarkoitetuille tiloille ja

9 Sellon kirjaston lastenosasto Kesällä 2011 Porin asukkaille järjestetyssä kyselyssä saatiin paljon palautetta koskien pääkirjaston pieniä ja vanhanaikaisia tiloja. Mikäli kauppakeskuskirjasto rakennettaisiin, pääkirjaston musiikkipalvelut olisi tarkoitus siirtää kokonaisuudessaan tai suureksi osaksi uuteen kirjastoon. Tällöin myös pääkirjastosta vapautuisi tilaa asiakkaita paremmin palvelevaksi monitoimitilaksi. Musiikkiosaston henkilökunnalle tehdyn kyselyn ( ) mukaan musiikkiosasto hyötyisi uusista ja moderneista tiloista eniten sekä musiikin kuuntelun, soittamisen ja lainaamisen lisääntymisenä. Entressen kirjaston musiikkiosasto siirrettiin sopivampaan paikkaan ja huomattiin lainauslukujen tämän jälkeen nousevan. Sijoittamalla kirjasto kauppakeskuksen yhteyteen hyödytään yhteistyöstä kauppakeskuksen ja sen muiden toimijoiden kanssa. Kirjasto on näkyvästi esillä ja esimerkiksi tapahtumien markkinoinnissa voidaan hyödyntää kauppakeskuksen julkaisemaa materiaalia, kuten asiakaslehteä. Kirjaston suunnittelussa on tärkeää, että kirjasto saadaan näkymään ympäri kauppakeskusta. Ostoskeskuksessa kirjasto sijaitsee muiden palveluiden lähellä, helposti julkisilla liikennevälineillä saavutettavalla paikalla, vilkkaiden jalankulkuvirtojen varrella. Kirjasto muodostaa ei-kaupallisen, helposti saavutettavan paikan kauppakeskuksen perinteisen tarjonnan vastapainona. Kauppakeskuksen asiakkaiden käytössä oleva kirjasto palvelee paitsi lainojen haku- ja noutopisteenä, myös ajankuluttamisen ja virkistäytymisen paikkana. Ostosten lomassa on helppo lepuuttaa jalkoja vaikka päivän lehtiä selaillen. Kauppakeskuskirjastot ovat tätä päivää ympäri Suomea ja niistä saadut kokemukset ovat erittäin myönteisiä. Espoossa on kolme kauppakeskuskirjastoa: Entresse, Iso Omena ja Sellon kirjasto, joista jokainen on korvannut jonkin aikaisemman, ei-kauppakeskuksessa sijaitsevan kirjaston. Kokemukset kauppakeskukseen siirtymisestä ovat olleet erinomaisia. Yleensä lainaus on kasvanut vähintään 50 prosenttia ja kävijämäärät vähintään 100 prosenttia kauppakeskukseen siirtymisen jälkeen. Kävijämäärät ovat edelleen kasvussa 9

10 kauppakeskuksessa. Espoon Entressen kävijämäärä on noin 1000/päivä. Kauppakeskussijainti ja tämän myötä asiakaspohjan laajeneminen muuttaa jonkin verran kirjaston palvelutarpeita ja näihin tarpeisiin on pääkaupunkiseudun kauppakeskuskirjastoissa osattu myös vastata. Porin kaupungin asukkailta saatiin kannatusta kauppakeskuskirjaston avaamiseen. Kesällä 2011 tehdyn asiakaskyselyn mukaan on selkeästi tarvetta uudelle kirjastolle. Kyselystä kävi ilmi, että kirjasto olisi ei-kaupallisena tilana tärkeä kauppakeskuksessa (54 prosenttia vastaajista). Mielestäni kauppakeskuskirjasto voisi olla rennompi paikka. Pääkirjasto olisi niin sanottu hiljainen kirjasto, jossa sitten voi hiljentyä ja keskittyä. Uusi kauppakeskuskirjasto mielletään vähemmän perinteiseksi, moderniksi paikaksi. Kirjasto on kaupunkiympäristössä lähes ainut ilmainen paikka istahtaa ja levähtää. Museot ja taidemuseot perivät kävijöiltä yleensä maksun. Vastaajien vähemmistön mielestä kirjastoa ei tulisi sijoittaa kauppakeskukseen, koska nuorison pelätään valtaavan kirjaston tilat ja aiheuttavan meteliä. Toisaalta kirjaston ei ajatella soveltuvan kaupallisen markkinapaikan tiloihin. Asiakaskyselyn palautteen mukaan jotkut pelkäävät nuorison käyttäytymistä. Toivon, että kauppakeskuskirjastosta ei tule nuorisotilan jatketta vaan se olisi kaikkien ikäryhmien luontevasti käytettävissä oleva oma tila, johon uskaltaa piipahtaa minkä ikäinen tahansa. Pääkaupunkiseudun uusissa kauppakeskuksen sisällä toimivissa kirjastoissa ei ole törmätty nuorison aiheuttamiin ongelmiin. Kauppakeskuskirjasto on luontevasti lähestyttävä paikka kaiken ikäisille. Kynnys asiointiin on ehkäpä matalampi kuin perinteisessä, erillisenä toimivassa kirjastorakennuksessa. Nuorisolle varattu oma tila, jota nuoret melko vapaasti saavat muokata kalustejärjestelyin, on toiminut hyvin Sellon ja Entressen kirjastoissa. Nuorten osasto on aktiivisessa käytössä myös päiväsaikaan ja toimii sekä kokoontumistilana että läksyjen lukemisen paikkana. Aikuisen läsnäolo osastolla luo turvaa ja estää häiriötilanteiden syntymisen. Pelisääntöjen luominen on ensiarvoisen tärkeää. Puuvillan kauppakeskuksesta on käyty runsaasti keskustelua. Ketjumyymälöitä on kaivattu täydentämään porilaista kulutustavarakysyntää. Kauppakeskus nähdään keskikaupungin vetovoimaisuutta lisäävänä tekijänä ja uudenlainen kauppakeskusajattelu porilaisten olohuone nähdään toisaalta automarkettien kilpailijana. Uuden kauppakeskuksen väkinäisen oloista kaupallisuutta on lehtien mielipideosastoilla myös arvosteltu. Kauppakeskuskirjaston ja mahdollisesti ei-kaupallisten muiden julkisyhteisöiden sijoittuminen kauppakeskuksen tiloihin taittaisi kärjen viimeksi mainitulta arvostelulta. 8 Kaupunkilaisten olohuoneena itseään markkinoiva ja Puuvillan nykyistä kiinteistöä hallinnoiva Renor Oy on vastaamassa asiakaspalautteeseen ja se on strategiallaan vahvistamassa uudenlaista kauppakeskusajattelua. Muualla toimivat kauppakeskuskirjastot ovat sekä kävijämäärissä mitaten että asiakaspalautteen perusteella menestyneet yli odotusten. Kirjaston tärkeä tehtävä on tehdä lukutaidosta houkutteleva kaiken ikäisille ihmisille ja antaa mielikuva paikasta, jonne kaikki ovat tervetulleita. Porin kirjastokyselyssä 2011 saatu asiakaspalaute. Nuortenkirjastopalveluihin tulisi panostaa, koska nuoriso on tulevaisuuden kirjastonkäyttäjä. Päiväkotilapsi kasvaa erilaiseksi käyttäjäksi kuin nykyiset aikuiset. - Henkilökuntakyselyn palautetta. 8 levat+puuvillaan.html

11 2.3 Suomen kirjastolaitos tänään Suomessa kirjastot ovat aina olleet kiinteä osa yhteiskunnan kehitystä ja nykyaikana niillä on huomattava asema sivistyksen ylläpitäjänä. Kirjasto on tasa-arvoinen ja ilmainen peruspalvelu, joka vaikuttaa laaja-alaisesti oppimiseen, opetukseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Ajantasainen aineisto ja palvelu tekee osaltaan mahdolliseksi ammatinharjoittamisen, etätyön ja opiskelun myös maaseudulla. Kirjasto varmistaa kansalaisten tasavertaisen pääsyn tiedon ja kulttuurin lähteille. Informaatio- ja mediaympäristön radikaalin ja kiihtyvän muuttumisen myötä kirjaston perustehtävä on entistä ajankohtaisempi. Informaation paljous vaikeuttaa aineiston löytymistä. Tiedonhallintataitojen opastaminen onkin nousemassa kirjastojen ydintehtäväksi. Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. 9 Kirjasto on maamme käytetyin kulttuuripalvelu. Vuonna 2010 kirjastoja oli yhteensä 842. Näistä pääkirjastoja oli 312, sivukirjastoja 486 ja laitoskirjastoja 44. Lainaajia vuonna 2010 oli noin 2,1 miljoonaa ja kirjoja lainattiin kappaletta. Kirjastotilastoja tarkasteltaessa voidaan havaita kirjastojen käyttäjämäärien vähentyneen sekä fyysisten käyntien ja verkkokäyntien kasvaneen samalla kun kirjastoja on suljettu. Kirjastojen korkeakoulutetun henkilöstön väheneminen, väestön koulutustason nousu, kirjasto-osaamisen kasvava kysyntä sekä opetustoimen ja elinikäisen oppimisen laajentuneet tarpeet tuovat palveluille uusia vaatimuksia. Kirjastopoliittisen ohjelman mukaan kirjaston tehtävät paikallistasolla ovat: 9 Kirjastolaki:

12 1. Yhteisön olohuone 2. Tie kulttuurin ja tiedon universumiin eli tieto sisällöistä 3. Kyky hakea tietoa, tietopalvelu 4. Käyttäjien omatoimisen tiedonhaun ohjaus 5. Paikallinen kansalaisen perustieto 6. Kansalaistoiminnan forum, järjestöt, vapaaehtoisen verkottumisen alustat 7. Virtuaalinen paikallisyhteisö 8. Kulttuuripalvelujen ja tapahtumien järjestäminen Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopoliittinen tiivistelmä Kirjaston vaikuttavuus Useissa tutkimuksissa on todettu kirjastojen tuottavan taloudellista hyötyä. Jokainen kirjastoon sijoitettu rahayksikkö tuo 4-6 rahayksikköä takaisin. Esimerkiksi Norjan yleisten kirjastojen tuottosuhde on nelinkertainen. Floridan yleisistä kirjastoista tehtyjen tutkimusten mukaan jokainen kirjastoon sijoitettu dollari tuo 6,54 dollaria takaisin. Kanadassa on tutkittu kirjaston sijainnin merkitystä sitä ympäröivien liikkeiden tulokseen. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 75 prosenttia kirjastokävijöistä käy myös läheisissä liikkeissä, joille näin kertyy dollarin vuotuiset lisätulot asiakasta kohti. Iso-Britanniassa on samankaltaisia kokemuksia, kun erään ostoskeskuksessa sijaitsevan kirjaston väliaikainen sulkeminen laski selvästi ostoskeskuksen liikevaihtoa. Kirjasto tuottaa kansalaisille myös ajallista ja rahallista hyötyä. Kirjasto vähentää alueellista epätasa-arvoa tiedonsaannissa toimien sekä fyysisenä tilana että virtuaaliverkkona. Kirjaston tarjoama opastus helpottaa oikean tiedon löytämistä suuresta informaatiotulvasta. Vaikka virtuaaliset palvelut ovat lisääntyneet, fyysisten kirjastotilojen käyttö ja tarve ovat lisääntyneet kaikkialla maailmassa. Kirjastot toimivat yhteisöllisinä keskuksina ja avoimina, ei-kaupallisina kohtaamispaikkoina. Kirjaston asema fyysisenä tilana on muuttumassa. 10 teet/kirjastopoliittinen_tiivistelma.pdf

13 Kirjaston SWOT-analyysi Vahvuudet Arvostettu ja käytetty kulttuuripalvelu Luotettavuus, laadukkuus, tunnettuus Verkostoituminen, kuntien rajat ylittävä yhteistyö Käyttäjien tarpeiden tunteminen Tasa-arvoisuus Henkilökunnan osaaminen Kokoelman ja sisältöjen laajuus Heikkoudet Vaisu mielikuva Muutoshitaus Resurssipula Asiakaspula Arvostuksen puute Mahdollisuudet Yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa Informaatiotekniikan kehittyminen Erikoistuminen Maksuttomuus Uusi teknologia Tärkeä rooli tulevaisuudessa Uhat Muutoskyvyttömyys Ammattitaitoisen henkilöstön väheneminen Kirjastoverkon supistuminen Kustannusten nousu Resurssien väheneminen entisestään Kilpailu mm. Internetin kanssa Sykkivä sydän Työhuone Tiedon temppeli Kirjasto Olohuone Älytalo Ammattitaitoisen ja osaavan hen- Kohtaamispaikka kilökunnan edellytyksenä on virkojen täyttäminen asianmukai- sesti. Tällä pyritään kattamaan eläkkeelle siirtymisen ja lakisääteis- ten vapaiden muodostama aukko. Henkilökunnan koulutuksen korkean tason ylläpito ja jatkuva pysyminen ajan hermolla oli eräs kirjaston henkilökuntakyselyn eniten keskustelua herättäneistä aiheista. Kirjaston heikkouksiksi mielletty hidas muutosvauhti näyttäytyy kirjaston henkilökunnalle erilaisena kuin asiakkaille. Kirjasto on viime vuosina kokenut muutoksia, joista osa näkyy myös selkeästi asiakkaiden suuntaan. Automaatio ja itsepalvelu tulevat lisääntymään myös kirjastoissa. Itsepalvelun lisääntyminen kirjaston tilassa käsittää lainaus- ja palautusautomaatit. Asiakkaat lainaavat ja palauttavat kirjat lainaus- ja palautusautomaateilla, varaavat itse aineiston netissä ja jopa maksavat itse sakkonsa. Tämä suuntaus tuntuu asiakaskyselyi- 13

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila Salla Erho 9.5.2012 Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Kirjaston ulkoisen ilmeen määrittäjä: Alvar Aalto Aalto-sali, pääkirjaston keskus Pääkirjasto

Lisätiedot

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto 23.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke 2016-2017 Helsingin kaupunginkirjasto hallinnoi, mukana myös Espoo, Inari, Tampere ja Vihti

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi 2001-2004 Keskeisimmät asiat MIKSI ESITYS KIRJASTO- POLIITTISEKSI OHJELMAKSI Eduskunta on antanut kunnallisille kirjastoille tehtäväksi ottaa osavastuu kansalaisen

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE Perusturva Bia Kaski 27.10.2016 Lausuntopyyntö 1 (2) Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE 2017 2019 Porin perusturva on valmistellut ja toiminut hallinnoijana Ohjaamo Satakunta nimisessä

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen 14.06.2016 Sivu 1 / 1 2646/2016 10.03.02 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Nieminen, puh. 050 328 6764 Heidi

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kehittämishankkeet. Kommenttipuheenvuoro kentältä Jari Paavonheimo

Kirjastojen kehittämishankkeet. Kommenttipuheenvuoro kentältä Jari Paavonheimo Kirjastojen kehittämishankkeet Kommenttipuheenvuoro kentältä 24.11.2015 Jari Paavonheimo Hankerahoitus Kirjastojen kehittämiselle vaikutus on ollut merkittävä Kirjastojen budjeteissa kehittämispanos usein

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Osaava kirjasto ovi tulevaisuuteen Itä-Suomen kirjastopäivät 7.-8.6.2016, Mikkeli Leena Aaltonen Kirjastolain uudistaminen ei ole helppoa!

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN Jyväskylä 27.10.2005 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto LIISA NIINIKANGAS LIISA.NIINIKANGAS@LIGHTHOUSE.FI WWW.LIGHTHOUSE.FI

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kirjastot kaupunkilaisten olo- ja työhuoneina

Kirjastot kaupunkilaisten olo- ja työhuoneina Kirjastot kaupunkilaisten olo- ja työhuoneina Tuula Haavisto Kirjastotoimen johtaja Uudet työntekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio 13.1.2017 Helsingin kaupunginkirjasto Yleisten kirjastojen keskuskirjasto

Lisätiedot

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Mitä uuden kirjastolain pitäisi mahdollistaa? Kirjastolain uudistamisen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä Tieteiden talo 11.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen kirjastoseuran järjestämässä työpajassa

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen 9.5.2016 Jouni Vataja 1.1. 31.12.2015 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu 32 476 turvapaikanhakijaa, joista Irakilaisia 63 % 20 485 Afganistanilaisia 16 %

Lisätiedot

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kirjaston monikulttuurinen palvelukonsepti Open Zone -hankkeen aikana 2008-2011 syntyneet hyvät käytännöt, joista on tullut

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Pohjois-Suomen kirjastoautohenkilöstön koulutuspäivä 6.6.2014 Helena Kokko Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu -koulutus Tampere 26.11.2015 Erityispalvelujen tiimi Tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa palveluja,

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Pirkanmaan seutukirjasto?

Pirkanmaan seutukirjasto? Pirkanmaan seutukirjasto? Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, sivistystyöryhmä 13.1.2010 Tuula Haavisto kirjastotoimenjohtaja, Tampere Tampereen kaupunki Preludi: Maakuntakirjastotoiminta [Ainoa] lakisääteinen

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Satakunnan maakuntatilaisuus

Satakunnan maakuntatilaisuus Satakunnan maakuntatilaisuus 14.4.2016 Satakunnan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi AUTA-hankkeen seminaari 8.2.2017 Sami Kivivasara, projektiryhmän PJ AUTA-hanke - Mitä sillä tavoitellaan? - Mihin se liittyy?

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu HSPACE / Vuosaaren peruskoulu Ryhmä 4 18.3.2011 Konsepti Monitoimitila ja käytävät, yhdistäminen Kirjaston nykyinen funktio - Äidinkielen opettajien hoidossa - Auki noin 15 min päivässä - Vanhoja kirjoja

Lisätiedot

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä 16.6.2016 Saaranen, Reunanen Sponda lyhyesti Sponda on pääkaupunkiseudun ja Tampereen toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Liikevaihto 230,5

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Satakunnan alueprofiili 2025

Satakunnan alueprofiili 2025 Satakunnan alueprofiili 2025 Sisältö Satakunnan alueprofiiliin vuonna 2025 liittyviä karttoja, taulukoita ja graafeja: 1.Hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta 2.Elinvoiman näkökulmasta 1. Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Merja Kummala-Mustonen 15.9.2016 PSAVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus ja kulttuuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi PALVELUMUOTOILUN METODIT Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi KULTTUURILAUTAKUNTA KIRJASTON INTERNETSIVUT ASIAKAS ITSEPALVELULAINAUS KIRJASTON HENKILÖKUNTA PALAUTUSAUTOMAATTI

Lisätiedot

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI 24.11.2014 Esimerkkejä oppimisympäristöistä Avara museo - kehitettiin museoammattilaisten aikuispedagogista

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto, Pudasjärven kaupunginkirjasto ja Iin kunnankirjasto Lukuiloa kaikille hanke, Isa Kotilaine 2016 Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Toimintamallin lähtökohdat

Lisätiedot

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 18 Satakunta 18.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 18.1. SATAKUNTA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 12 kpl Satakunnan

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 Satakunnan seutulipputyöryhmä Vastauksia kpl yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 1 SUKUPUOLI mies 22 % nainen 78 % Turku 2009: - nainen 74 % - mies 26 % 2 1 % 1 % IKÄ 9 % 26 % 15 % 14 % 14 % 20

Lisätiedot

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa 9.8.2016 Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa Taustaa Suomen kirjastoseura selvitti kirjastoautojen tilannetta verkkokyselyllä kesäkuussa 2016. Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Puhelin on hämmästyttävä keksintö, mutta mitä käyttöä sillä muka voisi olla? (1876, Rutherford B. Hayes, Yhdysvaltojen presidentti)

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Syrjäytetty Nuori? Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman

Syrjäytetty Nuori? Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Syrjäytetty Nuori? 9.10.2013 Avaus ulkopuolisuuskeskustelun näkökulmasta Ungas levekår koulutuksen ulkopuolella työelämän ulkopuolella sosiaalinen ulkopuolisuus taloudellinen ulkopuolisuus Terveydellinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA!

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! Osaamisen kehittäminen 2014 2015 Tampereen kaupunginkirjasto Paula Rautaharkko, Susanna Lampola-Autio Tampereen kaupunginkirjaston perustehtävä: Kirjasto avaa ovet sivistykseen,

Lisätiedot

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti 3.12.2013 Mihin tilastotietoja tarvitaan? Budjetin laadinta Kokoelmatyö Henkilöstön mitoitus Aukioloajat Maakunnallinen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

Tilat toimimaan - hanke

Tilat toimimaan - hanke Tilat toimimaan - hanke Uudenlaiset kirjaston ja nuorisotoimen yhteistyömallit 1.8.2015-31.12.2016 /Joensuun seutukirjasto & nuorisopalvelut 3.10.2016 YLEISTÄ HANKKEESTA Resurssit: puolikas kirjastotyöntekijä

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 1. Kulttuuri on oleellinen osa hyvinvointiyhteiskuntaa

Lisätiedot

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kirjastosta juuret elämään projektit Ulla-Maija Maunu 10.11.2016 Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kolme projektia 1. Kirjastosta juuret elämään - AVI:n rahoittama - Rahoitus 85.000-1.8.2012-31.1.2014

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvitystyöryhmän tehtävät Selvitystyöryhmän tulee: tehdä esitys siitä, millä edellytyksillä maahamme voidaan synnyttää kansallisesti ja

Lisätiedot

Yleisiä kirjastoja koskevan lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yleisiä kirjastoja koskevan lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yleisiä kirjastoja koskevan lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Laki yleisistä kirjastoista opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston järjestämä

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi. Valtiovarainministeriö haastaa sinut mukaan AUTA-hankkeeseen.

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi. Valtiovarainministeriö haastaa sinut mukaan AUTA-hankkeeseen. Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Valtiovarainministeriö haastaa sinut mukaan AUTA-hankkeeseen. Julkisten palveluiden digitalisaatio etenee ja syvenee Ihmiset

Lisätiedot

SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN POLKUPYÖRÄVIESTI MYÖTÄTUULEEN

SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN POLKUPYÖRÄVIESTI MYÖTÄTUULEEN Kehitysvammaisten Suuri Ristiretki, jolla tuodaan Myötätuulta Satakuntalaisille päättäjille, jotta heillä olisi enemmän rohkeutta tehdä viisaita päätöksiä. Viestin tarkoitus on myös lyödä rumpua Satakunnan

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut.0.05 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA SISÄLTÖ Tutkimus sisälsi seuraavat aihekokonaisuudet: suomalaisten lukemiseen, musiikin kuunteluun ja lehtien lukemiseen käyttämä

Lisätiedot

Mikkelin kirjastoauton konseptointia

Mikkelin kirjastoauton konseptointia Mikkelin kirjastoauton konseptointia Mari Haatainen Pääkirjasto, kahdeksan lähikirjastoa, kolme seutukirjastoa Yksi kirjastoauto Uuden auton hankinta v. 2015? Kirjastoauton toimintalukuja 2013 Lainat 29

Lisätiedot