Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 5/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 90 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena Tuina Juhani Karppinen Hannele poissa poissa varajäsen varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva Toiviainen Inkeri Koivisto Virpi Halme Olli-Petri Husso Markku KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri toimistosihteeri vastuukappalainen kiinteistöpäällikkö ylipuutarhuri poissa ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Inkeri Toiviainen Riitta Puupponen Inga-Lill Rajala

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 107. Kokouksen avaus 108. Sihteerin valinta 109. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 110. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 111. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 112. Kauppakeskustyöryhmän väliraportti kirkkoneuvostolle 113. Kytäjän kirkon ja hautausmaan aidan suunnitelmat 114. Seurakuntakeskuksen risti 115. Seurakuntakeskuksen esitepöytä 116. Avantouimareiden vuokrasopimus 117. Sääksin leirikeskuksen kappelin ja maalämmön urakkakyselyn käynnistäminen 118. Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus 119. Kirkolliskokouksen päätöksiä: Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen luominen ja tilintarkastuksen siirtäminen pelkästään tilintarkastajapätevyyden omaaville tarkastajille 120. Taloustoimiston toimistovirkailijan tehtävän muuttaminen palkanlaskijan tehtäväksi ja palkanlaskijan viran lakkauttaminen 121. Taloustoimiston palkanlaskijan palkkauksen tarkistus 122. Diakonian viran täyttäminen 123. Vs. johtavan sairaalasielunhoitajan palkkaus 124. Edustajan valinta Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 125. Vakuutusten vuositarkastus 126. Osavuosiraportti 1/2010: tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen Tilintarkastajien tarkastuspöytäkirja kirkkoneuvostolle 128. Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat 129. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 130. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 131. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 132. Kirkkovaltuustoon uusi jäsen Antero Röngän tilalle 133. Pastori Jyrki Rauhalan virkavapausanomus 134. Muita asioita 135. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus 108 Sihteerin valinta Alkuvirren 125 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen sihteeriksi valittiin toimistosihteeri Inkeri Toiviainen. 109 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 110 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Riitta Puupponen ja Inga-Lill Rajala. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa tiistaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asioilla 1. Kirkkovaltuuston uusi jäsen Antero Röngän tilalle. 2. Pastori Jyrki Rauhalan virkavapausanomus. 3. Esityslistan asia 127 Pitopalvelun taloudelliset tavoitteet ja tuoteryhmäkohtainen tulos vuodelta 2009 siirrettiin seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

4 Kirkkoneuvosto Kauppakeskustyöryhmän väliraportti kirkkoneuvostolle Kirkkoneuvoston esityslistalla todettiin kauppakeskus-hankkeesta mm. seuraavaa: Hyvinkäälle on nousemassa Keskustakortteli eli Keko sekä Ykkös-kortteli. Aamupostin haastattelussa ( ) kauppias Kari Järvenpää mainitsee, että Keskustakorttelin avajaisiin on aikaa vielä kaksi ja puoli vuotta. Erilaisia yrityksiä on tulossa mukaan useita kymmeniä. Siellä on tulevaisuuden vision mukaan mm. kodin tavaroita ja tekstiilejä, muotia, ravintoloita ym. Yleisesti kauppakeskushankkeella halutaan parantaa Hyvinkään vetovoimaa. Kauppakeskuksiin ovat viime vuosina myös seurakunnat menneet mukaan. Tunnetuin hanke on ollut Espoon Isossa Omenassa oleva kappeli. Siellä on ollut monenlaista toimintaa, mm. kauppakeskuspappi, hiljentymismahdollisuus, ryhmiä lapsille, nuorille, sinkuille ja maahanmuuttajille. Muuallakin Suomessa kauppakeskuksien nousemisen myötä asia on ollut ajankohtainen. Hyvinkäällä on keskusteltu eri yhteyksissä kauppakeskushankkeesta myös seurakunnan osalta. Tähän mennessä on ollut työaloilla, mm. diakoniassa toiveita tähän suuntaan. Tunnusteluja on tehty myös rakentajalle päin. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on seurakuntatyön yhdeksi painopisteeksi ja tavoitteeksi kirjattu Kauppakeskukseen jalkautumisen valmistelu ja työryhmän perustaminen valmistelemaan hanketta. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu, että työryhmä aloittaa työskentelyn vuoden 2010 aikana. Vastuukappalainen Virpi Koivisto ja kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme ovat tavanneet YIT Rakennus Oy:n edustajan Merja Rikkosen ja neuvotelleet alustavasti seurakunnan kauppakeskustilasta. Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan kauppakeskustyöryhmään puheenjohtajaksi Virpi Koiviston ja muiksi jäseniksi Kosti Kallion ja Juha Koivulahden sekä luottamushenkilöistä Pentti Helttusen, Jouni Pallosen ja Sinikka Ala-Paavolan. Kirkkoherra ja kiinteistöpäällikkö osallistuvat ryhmän työskentelyyn tarpeen mukaan. Työryhmän ensisijaiseksi tehtäväksi määriteltiin tehdä hankesuunnitelma/tarvekartoitus ja tuoda raporttinsa siitä kirkkoneuvoston toukokuun kokoukseen Kauppakeskustyöryhmän väliraportti liitteenä 1. Kirkkoherra on pyytänyt Virpi Koivistoa kokoukseen esittelemään työryhmän raporttia. Kirkkoneuvosto kuulee kappalainen Virpi Koiviston esittelyn asiasta, merkitsee tiedoksi raportin ja päättää jatkotoimenpiteistä.

5 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto kuuli kappalainen Virpi Koiviston esittelyn asiasta. Raportissa on kaksi vaihtoehtoa toimintamalleiksi: Yhden toimintapisteen malli, jossa seurakunta vuokraa toimitilaa uudesta keskuskorttelista / kauppakeskuksesta (malli A). Liikkuvassa eli usean toimintapisteen mallissa voisi olla esim. kantapöytä, vastaanottotiski, matka-alttari, puutarhapöytä ja tuolit (malli B). Käydyssä keskustelussa kumpikin vaihtoehto sai kannatusta. Työryhmä oli käynyt tutustumassa Espoon Isossa Omenassa, jossa Olarin seurakunta on toiminut noin kymmenen vuoden ajan. Keskustelussa todettiin, että Iso Omena sijaitsee parin kilometrin päässä Olarin seurakuntakeskuksesta, Hyvinkäällä seurakuntakeskus on kadun toisella puolella. Mitä sellaista toimintaa kauppakeskuksessa voisi olla, mikä täydentäisi Kirkonmäen toimintaa? Useassa puheenvuorossa todettiin, että jos seurakunta lähtee hankkeeseen mukaan, siihen on osoitettava myös voimavaroja ja henkilöresursseja. Olarissa on toiminnassa mukana 70 vapaaehtoista. Saataisiinko Hyvinkäällä vapaaehtoiset kiinnostumaan asiasta? Olarin seurakunnan toiminta Isossa Omenassa on lapsipainotteista, jossa päätoiminen työntekijä vastaa myös vahtimestarin tehtävistä. Lisäksi papin työpanos on kaksi päivää viikossa. Mainittiin myös, että kyse on katuevankelioimisesta. Koska Hyvinkäällä ei ole kristillisiä kirjakauppoja, voisi hankkeen yhdistää kauppaan, jolloin ihmisten olisi helpompi tulla sinne. Pitäisi kartoittaa, olisiko idealle yhteistyökumppaneita, esim. paikkakunnalla toimiva lähetysjärjestö Sanansaattajat. Puheenjohtaja totesi koeäänestyksen jälkeen, että melkein kaikki kirkkoneuvoston jäsenet ovat sitä mieltä, että jollakin tavalla seurakunta on hankkeessa mukana. Kirkkoneuvosto merkitsi raportin tiedoksi ja päätti, että työryhmä jatkaa hankesuunnitelman / tarvekartoituksen tekemistä keskustelussa esiin tulleiden näkökohtien mukaisesti. 113 Kytäjän kirkon ja hautausmaan aidan suunnitelmat (Husso) Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti lausunnot aidan suunnitelmaluonnoksista pyydettiin museovirastolta, kaupungin julkisivutoimikunnalta sekä kirkkohallitukselta. Museoviraston päivätyssä lausunnossa todetaan, että aita ja portit ovat mahdollista toteuttaa muilta osin suunnitelman mukaisesti, mutta suosituksena on kaariaiheen jättäminen pois aidasta. Julkisivutoimikunnan lausunto saapui Lausunnossa kaariaihetta pidettiin vieraana vaikka se esiintyykin kirkkorakennuksessa. Aidan pystypuikkoja ehdotettiin muutettavaksi lähemmäksi portin jaotusta. Kytäjän alueneuvosto on jo aikaisemmin antanut puoltavan lausuntonsa aidasta. Lausunnot liitteenä numero 2. Kirkkohallitus ei anna ennakkolausuntoa alistusasiassa.

6 Kirkkoneuvosto Aidan suunnittelua on jatkettu lausuntojen perusteella. Kaariaihe on poistettu aidasta ja porttien kaari on muutettu lähemmäs alkuperäistä aihetta. Aidan ja portin pystypuikkojen tiheys on muutettu lähemmäksi toisiaan. Lopputuloksena on selkeä ja yksinkertainen aitamalli, johon ilmettä tuovat maaston mukaiset porrastukset sekä kolme sisään vientiä Palkkisillantien varrella. Ilmeeltään neutraalina aita ei kilpaile kirkon arkkitehtuurin kanssa. Porttien rakennetta on tukevoitettu oleellisesti nykyisiin portteihin verrattuna. Aidan linjaus noudattelee pääosin nykyisen kuusiaidan linjausta. Poikkeuksena on sankaripatsaan alue. Siellä aidan linjaus on suunniteltu siten, että sankaripatsas liittyy osaksi hautausmaata. Sankaripatsaan taustaksi ja näkösuojaksi hakattua metsää ja tulevaa asuinaluetta vasten istutetaan kuusiaita. Suunnitelmaselostus sekä suunnitelmat ovat liitteenä numero Hyväksytään aidan suunnitelmapiirustukset. 2. Alistetaan päätös kirkkovaltuuston ja edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 3. Päätös kirkon aidan ja portin osalta alistetaan edelleen opetusministeriön vahvistettavaksi. 114 Seurakuntakeskuksen risti (Halme) Seurakuntalaiset ovat esittäneet toivomuksen, että seurakuntakeskuksen päädyssä olisi risti tai iso nimikyltti paikan löytämisen helpottamiseksi. Arkkitehti Teppo Pietarinen on hahmotellut ristin seurakuntakeskuksen päätyyn. Risti toimisi merkkinä ihmisille, jotka tulevat muilta paikkakunnilta esimerkiksi muistotilaisuuteen. Risti toteutettaisiin tummanharmaaksi polttomaalatusta teräksestä, joka olisi valaistu led-tekniikalla takaa ilta- ja yöaikaan. Parkkipaikan katulamppuja madallettaisiin, omia liikennemerkkejä pienennettäisiin ja koivut kaadettaisiin sekä seurakuntakeskuksen kulmalta että kellotornin edestä. Liitekuvissa ristiehdotuksia on kaksi, paksumpi ja ohuempi (liite 4). Kustannusarvio on alustavasti seuraavaa: Risti valoineen Katulamput Liikennemerkit 500 Suunnittelu Muut työt 2.500

7 Kirkkoneuvosto Päätetään hankkia risti seurakuntakeskuksen seinään ja valtuutetaan kiinteistöpäällikkö tilaamaan työkuvat arkkitehdiltä ja hankkimaan ristin kaikkine muine töineen. Päätettiin hankkia ehdotuksen mukainen paksumpi risti seurakuntakeskuksen seinään ja valtuutettiin kiinteistöpäällikkö tilaamaan työkuvat arkkitehdiltä ja hankkimaan ristin kaikkine muine töineen. Päätettiin, että seurakuntakeskuksen päätyseinään tulee myös teksti: Seurakuntakeskus. Lisäksi päätettiin, että tupakointipaikka siirretään välittömästi pois seurakuntakeskuksen pääsisäänkäynnin edestä. 115 Seurakuntakeskuksen esitepöytä (Halme) Tilatyöryhmässä on käsitelty ilmoitustaulun ja esitepöydän toimimattomuutta, josta myös tiedottaja on huomauttanut. Tilatyöryhmä halusi muuttaa aulan ilmettä ja antoi Leena Koliselle (Deserac Oy) tehtäväksi suunnitella esitepöytä ilmoitustauluineen. Deserac Oy on sama arkkitehtitoimisto, joka suunnitteli Hyvinkään kirkon sakastin ilmeen. Taidetoimikunta on hyväksynyt suunnitelmat. Kustannusarvio muutoksille on noin euroa. Kalusteet on tarjonnut AB Karl Andersson & Söner (liite 5). Esitepöytään ja ilmoitustauluun ei tälle vuodelle ole varattu määrärahoja. Jos kiinteistötoimen budjetti ylittyy, joudutaan kirkkovaltuustolta pyytämään lisärahoitusta. Päätetään hankkia tarjouksen mukaiset kalusteet ja tehdä ilmoitustaulu siihen liittyvin oheistöin. 116 Avantouimareiden vuokrasopimus (Halme) Avantouimarit ovat toivoneet vuokrasopimuksen uusimista ja selkeyttämistä koskien Sääksin leirikeskuksen saunarakennuksen käyttöä talvikaudella. Avantouimarit kuuluvat Nurmijärven latu ry:n alaisuuteen. Kiinteistöpäällikkö on yhdessä talousjohtajan kanssa muotoillut vuokrasopimuksen, jonka avantouimarit ovat hyväksyneet. Vuokrakulut kattavat tilojen kustannukset kulumisineen. Siivouksen avantouimarit voivat ottaa halutessaan muualta. Vuokrasopimusehdotus on liitteenä 6.

8 Kirkkoneuvosto Päätetään vuokrata Sääksin saunarakennus avantouimareille ja valtuutetaan talousjohtaja Jouni Lätti allekirjoittamaan toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen. 117 Sääksin leirikeskuksen kappelin ja maalämmön urakkakyselyn käynnistäminen (Halme) Sääksin kappelin ARK, RAK ja LVIS+A suunnitelmat ovat valmistuneet. Suunnitelmat ovat nähtävissä kiinteistöpäällikön huoneessa. Urakan suuruudesta johtuen kirkkoneuvosto päättää urakkakyselyn käynnistämisestä. Liitteenä on luonnos tarjouspyynnöstä, jota käytetään pääurakassa eli rakennus ja LVI, sekä S+A. Rakennusurakkakyselyn tarjoajiksi ehdotetaan ainakin Väriläiskä Oy:tä, Palmberg-urakoitsijat Oy:tä, HRT Oy:tä (vähintään viisi kyselyä). Sähkö- ja automaatiourakan kyselyn tarjoajiksi ehdotetaan ainakin Hyvin Sähkö Oy:tä, Hämeen Sähköasennus Oy:tä, Sähköpalvelu Koskela Oy:tä, Sähkötaloasennus Oy:tä (vähintään viisi kyselyä). LVI -urakka kyselyn tarjoajiksi ehdotetaan LVI-Ropponen Oy:tä, YIT kiinteistötekniikka Oy:tä (vähintään viisi kyselyä). Tarjouspyyntöluonnos liitteenä 7. Hyväksytään urakkakyselyjen käynnistäminen ja hyväksytään alustava lista yrityksistä, joille urakkakyselyt lähetetään, ja merkitään kirkkoneuvoston kannanotot. 118 Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus (Lätti) Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut muulta julkiselta (esimerkiksi seurakunnalta) tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Hyvinkään kaupunki on maksanut elokuusta 2004 alkaen seurakunnalle avustusta koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Avustuksen suuruus on sidottu valtionosuuteen, joka perustuu lakiin aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä.

9 Kirkkoneuvosto Vs. johtava lapsityönohjaaja Ari-Pekka Laakso on neuvotellut kaupungin opetustoimen edustajien kanssa jatkosopimuksesta tulevalle talvikaudelle. Lopullinen sopimusluonnos saadaan viimeistään kirkkoneuvoston kokoukseen (liite 8; valmisteluvaiheen luonnoksessa oli vielä niin paljon tarkennettavia kohtia, että sitä ei ole liitetty esityslistaan). Sopimuksen asiasisältö vastaa pitkälti aikaisempien vuosien sopimusta. Monin paikoin sopimuksen sisältöä on täsmennetty yksityiskohtaisemmilla sopimusmäärityksillä. Sopimusluonnoksista on lisäksi viestittynyt selkeästi se, että kaupunki pyrkii aikaisempaa vahvemmin määräämään toiminnan sisällöstä yksityiskohtia myöten. Avustusperusteena sovelletaan syyskauden alun ilmoittautumistilanteen mukaista todellista lapsimäärää (ilmoittautuneita 235, edellisenä vuonna 205 lasta) kaavamaisesti kaikkien kuukausien osalta. Korvaus on edelleen 51,17 euroa/euroa/lapsi/kuukausi. Kevätkauden 2011 avustussumma on vähintään 47 euroa/lapsi /kuukausi. Todellinen avustussumma neuvotellaan mennessä ja tavoitteena on avustaa samalla summalla kuin syyskaudella Kuukausikorvaus on syyskaudella yhteensä ,95 euroa ja kevätkaudella vähintään euroa. Talousarvion 2010 mukaan kaupungin avustus kattaa vain 12,5 % iltapäivätoiminnan omakustannusarvon mukaan lasketuista kustannuksista, asiakasmaksut (kerhomaksut) 15 % ja loput 72,5 % rahoitetaan kirkollisverovaroin. Hyväksytään avustussopimus (liite 8). 119 Kirkolliskokouksen päätöksiä: kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen luominen ja tilintarkastuksen siirtäminen pelkästään tilintarkastajapätevyyden omaaville tarkastajille (Lätti) Kirkolliskokous hyväksyi kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen luomisen (HeTa) Liitteenä 9 kirkon tiedotuskeskuksen uutinen asiasta. Seurakuntien enemmistö vastusti hankkeen toteuttamista, mutta kirkolliskokouksessa sen kannalla oli lakimuutoksen hyväksymiseen vaadittava ¾:n enemmistö. Seurakuntien tulee liittyä uuteen palvelukeskukseen viimeistään vuonna Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto ilmoitti lausunnossaan elokuussa 2009, että seurakuntamme ei ole halukas käyttämään palvelukeskuksen palveluja eikä nähnyt toteutusedellytyksiä pakkoon perustuvalle ja kaikkia seurakuntia sitovasti velvoittavalle palvelukeskusmallille. Myös Hyvinkään kirkolliskokousedustaja äänesti lakimuutoksen puolesta.

10 Kirkkoneuvosto Kirkolliskokous päätti myös, että seurakuntien tilintarkastajien tulee jatkossa olla tilintarkastuspätevyyden omaavia (KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Päätöksen perusteella luottamushenkilötilintarkastajista luovutaan. Seurakuntiin ei perusteta myöskään kunnallisen mallin mukaisia tarkastuslautakuntia. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran valtuustokaudella Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 120 Taloustoimiston toimistovirkailijan tehtävän muuttaminen palkanlaskijan tehtäväksi ja palkanlaskijan viran lakkauttaminen (Lätti) Taloustoimistossa on kokoaikainen toimistovirkailijan työsuhde. Toimistovirkailijan tehtävät koostuvat keskeisesti palkanlaskennan ja siihen liittyvän henkilöstöhallinnon tehtävistä. Tehtävän nimike ei vastaa työtehtävien sisältöä. Tehtävää hoitaa yo-merkonomi Kirsti Penttilä. Taloustoimiston virkasuhteisen palkanlaskijan tehtävä jäi avoimeksi, kun ko. viran hoitaja siirtyi Kehä-IT:n palvelukseen lukien. Käytännössä ko. viran tehtävien painopiste oli siirtynyt vähitellen palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon tehtävistä tietohallinnon tehtäviin. Virat tulee täyttää virkasäännön mukaan julistamalla ne ennen viran täyttöä haettavaksi. Virat voidaan täyttää haettavaksi julistamatta vain virkasäännössä määritellyissä erityisissä tilanteissa tai muusta erityisen painavasta syystä. Työmarkkinalaitoksen edustaja on todennut, että toimistotehtävissä virkasuhteen käyttö on tarpeen vain esimiesten kohdalla tai esittelyvastuuta sisältävissä tehtävissä. Perinteisesti pääosa seurakuntien toimistotehtävistä on ollut virkoja, mutta työsuhteiden osuus on lisääntymässä. Virka- ja työsuhteiden ehdoissa on käytännössä enää hyvin vähän eroja. Esitetään kirkkovaltuustolle, että 1) Taloustoimiston työsuhteisen toimistovirkailijan tehtävän nimike muutetaan palkanlaskijan tehtäväksi alkaen. Tehtävän vaativuusryhmä säilyy ennallaan ja on ) Lakkautetaan palkanlaskijan virka alkaen. 121 Taloustoimiston palkanlaskijan palkkauksen tarkistus Toimistovirkailija Kirsti Penttilälle siirtyi kokonaisvastuu palkanlaskennasta ja siihen liittyvistä henkilöstöhallinnon tehtävistä palkanlaskijan virassa olleen henkilön siirryttyä Kehä-IT:n palvelukseen.

11 Kirkkoneuvosto Toimistovirkailijan nimike esitetään palkanlaskijaksi alkaen. Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 501. Vaativuusryhmässä 501 osa taloustoimiston ja kirkkoherranviraston tehtävistä on tehtävänkuvausten perusteella todettu muita vaativammiksi (toimistosihteerit ja kirjanpitäjä). Palkanlaskijan tehtävä vastaa vaativuudeltaan kyseisiä tehtäviä, joten tehtävää kokonaisvastuullisesti alkaen hoitavan palkanlaskija ( saakka toimistovirkailijan nimike) Kirsti Penttilän palkkaus tulee tarkistaa muuttuneen tehtävänkuvan ja vastaavalle vaativuustasolle määriteltyjen muiden toimistotehtävien mukaisesti. Tarkistetaan palkanlaskija Kirsti Penttilän palkkaus lukien siten, että peruspalkka on 2.019,41 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaisesti määräytyvä vuosisidonnainen palkanosa. 122 Diakonian viran täyttäminen Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan diakoniatyöntekijä Anna- Kaisa Kuokkaselle eron diakonian virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta lukien. Samassa kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti julistaa diakoniatyöntekijän viran haettavaksi. Hakuaika määrättiin päättyväksi Määräaikaan mennessä virkaan tuli kahdeksan hakemusta. Myöhemmin yksi hakijoista peruutti hakemuksensa. Kirkkoneuvoston nimeämä haastattelutyöryhmä, kirkkoherra Ilkka Järvinen, vastuukappalainen Virpi Koivisto, diakoniasihteeri Tuija Mattila ja luottamushenkilöistä palvelujohtokunnan puheenjohtaja Jorma Leppänen sekä johtokunnassa kirkkoneuvoston edustajana toimiva Tuula Karhunen, haastatteli hakijoista seuraavat kolme: Riikka Huuskonen, Suvi Kurikka ja Kaisa Rantala. Johtokunta käsitteli asian kokouksessaan ja yksimielisesti esittää lausuntonaan kirkkoneuvostolle, että diakonian virkaan valittaisiin sosionomi, diakoni AMK Suvi Kurikka. Yhteenveto hakijoista liitteenä 10 ja haastattelutyöryhmän lausunto liitteenä 11. Valitaan diakonian virkaan alkaen sosionomi, diakoni AMK Suvi Kurikka. Suvi Kurikan palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen, peruspalkka 2.077,27 euroa kuukaudessa ja lisäksi henkilökohtaisesti määräytyvä vuosisidonnainen palkanosa.

12 Kirkkoneuvosto Vs. johtavan sairaalasielunhoitajan palkkaus (Lätti) Kirkkoneuvosto päätti, että vs. johtavan sairaalasielunhoitajan palkkaan palataan vielä toukokuun kokouksessa. Kirkkoneuvosto päätti valitessaan Jussi Ollilan sairaalasielunhoitajan virkaan, että palkkausta vähennetään kahdella prosentilla, kunnes hän on suorittanut sairaalasielunhoitajan erikoistumiskoulutuksen. Puuttuvan pätevyyden vuoksi kappalaisten ja perheneuvojien sekä esimiessijaisuuksien hoitajien kohdalla on yleensä sovellettu viiden prosentin vähennystä. Ollilan kohdalla muissa tehtävissä hankittu pitkäaikainen kokemus katsottiin niin painavaksi, että puuttuvan erikoistumiskoulutuksen vähennykseksi kirkkoneuvosto päätti kaksi prosenttia. Jussi Ollila valittiin vs. johtavaksi sairaalasielunhoitajaksi lukien. Hänen palkkansa nousi voimassa olevien vaativuusryhmien ja peruspalkkojen sekä tutkinnon puuttumisesta aikaisemmin määritellyn kahden prosentin vähennyksen jälkeen 93,46 euroa kuukaudessa (ml. vuosisidonnainen lisä). Puuttuvan pätevyyden vuoksi palkkaus on tässä tilanteessa vain noin prosentin suurempi kuin sairaalasielunhoitajan. Koko maan sairaalasielunhoidon peruspalkkojen vertailusta tilanteessa nähdään, että Hyvinkään seurakunnan johtavan sairaalasielunhoitajan palkka on alimman kymmenyksen yläpuolella, mutta koko vertailuryhmän keskiarvoa noin 78 euroa alempi (liite 12, salainen). Palkkaustaso on looginen ja perusteltu sen perusteella, että Hyvinkäällä johtavalla sairaalasielunhoitajalla on vain yksi alainen. Sairaalasielunhoidossa johtavassa asemassa olevat saavat keskimäärin vain 130 euroa (4,4 %) korkeampaa peruspalkkaa kuin muut sairaalasielunhoitajat. Maksetaan vs. johtavalle sairaalasielunhoitaja Jussi Ollilalle vahvistetun vaativuusryhmittelyn ja palkkatason mukaista peruspalkkaa. Sovelletaan henkilökohtaista kahden prosentin vähennystä puuttuvan erikoistumiskoulutuksen vuoksi myös johtavan sairaalasielunhoitajan viran sijaisuushoidon aikana. Kirkkoherra Ilkka Järvinen ehdotti, että Jussi Ollilan palkkausta ei vähennetä kahdella prosentilla, koska työnantaja on pyytänyt Ollilan johtavan sairaalasielunhoitajan tehtävään. Aila Haapamäki kannatti kirkkoherran ehdotusta. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Hän esitti äänestysjärjestykseksi: ne, jotka kannattavat esityslistan mukaista ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat kirkkoherran esitystä, äänestävät ei. Äänestys tapahtuu kädennostolla. Jaa-ääniä annettiin 4, ja ei-ääniä 9, joten muutosehdotus oli hyväksytty äänin 9-4.

13 Kirkkoneuvosto Edustajan valinta Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Suomen Lähetysseuran vuosikokous pidetään lähetysjuhlien yhteydessä Varkauden Pääkirkossa. Lähetysseura pyytää Hyvinkään seurakuntaa Suomen Lähetysseuran jäsenenä nimeämään edustajansa vuosikokoukseen. Julistusjohtokunta tekee kokouksessaan ehdotuksen vuosikokousedustajasta. Valitaan seurakunnan edustajiksi Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen julistusjohtokunnan ehdotuksen mukaisesti Kirsti Mauranen ja lähetyssihteeri Johanna Rantalankila, ja maksetaan matkasta aiheutuneet kulut kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä. 125 Vakuutusten vuositarkastus Vakuutusten vuositarkastus Pohjola Vakuutus Oy:n kanssa pidettiin Vuositarkastuksessa tehtiin vain vähäisiä teknisluontoisia tarkistuksia vakuutuksiin. Omaisuusarvojen tai muiden vakuutusehtojen tarkistukseen ei todettu erityistä tarvetta. Kameravalvonta vaikuttaa omaisuusvakuutuksia vähentävästi, mutta kyse on seurakunnan kohdalla vähäisestä summasta. Yhden kiinteistön ottaminen kameravalvontaan maksaa vuosikuluna ennakkotietojen mukaan jopa viisi kertaa niin paljon kuin kaikkien kiinteistöjen nykyiset vakuutukset yhteensä vuodessa! Liitteenä 13 on vakuutustietoja tapaturmien ja muiden vakuutusten määristä ja korvaussummista viime suosilta. Vakuutusyhtiön edustaja piti vahinkojen määrää hyvin kohtuullisena ja seurakuntien riskienhallintaan ajan tasalla olevana. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 126 Osavuosiraportti 1/2010: tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen (Lätti) Kirkkoneuvosto päätti , että sille toimitetaan kolmannesvuosittain osavuosiraportti (tavoitteiden ja talousarvion toteutumisraportti).

14 Kirkkoneuvosto Vuoden 2010 ensimmäinen osavuosiraportti tammi - huhtikuulta on liitteessä 14. Merkitään osavuosiraportti 1/2010 tiedoksi. Merkittiin osavuosiraportti 1/2010 tiedoksi. 127 Tilintarkastajien tarkastuspöytäkirja kirkkoneuvostolle (Lätti) Tilintarkastajat ovat jättäneet kirkkoneuvostolle erillisen tarkastuspöytäkirjan vuoden 2009 tilintarkastuksen yhteydessä tekemistään havainnoista (erillinen liite). Kirkkoneuvosto päätti edellisessä kokouksessaan, että tarkastuspöytäkirjassa esille otettuja asioita toukokuun kirkkoneuvostossa erillisenä asiakokonaisuutena ja osittain osavuosiraporttien yhteydessä. 1. Seurakunnan talous ja siihen liittyvät havainnot Tilintarkastajat kiinnittivät huomiota siihen, että vuoden 2010 alkukuukausina verotulojen kertymä on ollut edellisvuotta alhaisempi, joten talouteen liittyvät riskit ovat lisääntymässä. Verokertymää seurataan taloustoimistossa kuukausittain ja kirkkoneuvostolle raportoidaan kolmannesvuosittain verokertymän kehittymisestä. Talousarvion 2011 laadintaohjeissa kirkkoneuvosto ottaa kantaa taloustilanteeseen. Seurakunnan taloustilanne on parantunut viime vuosina, joten jossain määrin on mahdollista ja perusteltua käyttää taantumavaiheessa edellisten vuosien säästöjä. Pitopalvelun taloudesta kirkkoneuvostolle on valmisteltu erillinen pykälä. 2. Hankintojen suorittaminen Hankintojen kilpailuttamisesta tehdään erillinen kokonaisselvitys kirkkoneuvostolle vuoden 2010 aikana. Ruokapalvelujen hankintojen kilpailuttaminen tehdään syksyllä Rippikoulupastorin kanssa on alustavasti sovittu, että rippikoulujen pitopaikkojen kilpailutus tehdään vuotta 2012 varten keväällä 2011, vuoden 2011 osalta suuri osa leiripaikoista on jo sovittu. 3. Jäsenmäärän kehittyminen Jäsenmäärän kehitystä on arvioitu tuomiokapitulille toimitetussa raportissa vuoden 2009 alussa. Toimintakertomuksessa kirkkoherran on käsitellyt omassa tervehdyksessään asiaa ja jäsenistön kohdalla on seikkaperäinen analyysi vuoden 2009 toteutuneesta tilanteesta. Jäsenkehitys on keskeinen seurannan kohde seurakuntatyön suunnittelussa ja seurannassa koko ajan. Vuoden 2010 puolella eroamiskehitys näyttää tasoittuvan selvästi. 4. Rippikouluun osallistuvien määrä Seurakuntatyöltä on saatu rippikoulupastorin selvitys (liite 15). Taloustoimistossa on lisäksi laadittu kooste taustatiedoksi vuosien rippikoulutyön määrällisestä ja taloudellisesta kehityksestä (liite 16). Kirkkoherran on antanut asiasta seuraavat näkökohdat: Tosiasia lienee se, että rippikoululaisten määrä on joka tapauksessa laskussa hieman. Kokonaiskirkon

15 Kirkkoneuvosto tasolla kehitys on samanlainen. Mutta suosio on toki edelleen hyvä. Kirkosta eroaminen vaikuttaa varmasti kokonaisten perheiden osallistumiseen toimintoihimme kuten rippikouluun. Nuorisokulttuurin muutoksesta ei liene kysymys. 5. Arvostusperiaatteiden toteaminen Taseen liitetietoja täydennetään seuraavaan tilinpäätökseen tilintarkastajien esittämällä tavalla. Aikaisemmin ei vastaaviin täydennystarpeisiin ole kiinnitetty huomiota tarkastuksissa. 6. Toiminnan arviointi Tilintarkastajat kiinnittivät edelleen huomiota siihen, että talousarvion toiminnan arviointia tukevia mittareita ja tunnuslukuja selkeytetään ja kehitetään, jotta toiminnan arvioinnille saadaan hyvät yhtenäiset perusteet. Esitys on perusteltu ja kehitystyötä on tehty ja jatketaan edelleen. Oman vaikeutensa asiaan tuo se, että mittaaminen on erilaista työmuodosta riippuen. Käytäntöä pyritään yhtenäistämään, jos mahdollista. Kaikilta osin Jumalan valtakunnan työ ei ole kuitenkaan mitattavissa meidän mittareillamme. Annetaan esittelyssä mainitut näkökohdat ja suunnitellut toimenpiteet tilintarkastajille tiedoksi. Annetaan esittelyssä mainitut näkökohdat ja suunnitellut toimenpiteet tilintarkastajille tiedoksi. 128 Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat Kirkkovaltuuston kokoukseen tulevat seuraavat kirkkoneuvoston valmistelevat asiat: 1. Tilinpäätös vuodelta Mahdollinen äänestysaluejako seurakuntavaaleissa Seurakuntapapin viran perustaminen 4. Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 5. Taloustoimiston toimistovirkailijan tehtävän muuttaminen palkanlaskijan tehtäväksi ja palkanlaskijan viran lakkauttaminen 6. Kirkkovaltuustoon uusi jäsen Antero Röngän tilalle Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t 95-99 Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(10) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.3.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(10) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.3.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(10) Aika 9.3.2010 klo 17:00 17.45 9.3.2010 klo 18.00 21.00 Strategian suunnitteluseminaari kasvatustyön johtavien ja vastaavien kanssa Paikka Kyttälänkatu

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.6.2012 klo 16 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) Aika: Ti 27.11.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Karjalainen, Seppo

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot