Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 5/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 90 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena Tuina Juhani Karppinen Hannele poissa poissa varajäsen varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva Toiviainen Inkeri Koivisto Virpi Halme Olli-Petri Husso Markku KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri toimistosihteeri vastuukappalainen kiinteistöpäällikkö ylipuutarhuri poissa ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Inkeri Toiviainen Riitta Puupponen Inga-Lill Rajala

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 107. Kokouksen avaus 108. Sihteerin valinta 109. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 110. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 111. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 112. Kauppakeskustyöryhmän väliraportti kirkkoneuvostolle 113. Kytäjän kirkon ja hautausmaan aidan suunnitelmat 114. Seurakuntakeskuksen risti 115. Seurakuntakeskuksen esitepöytä 116. Avantouimareiden vuokrasopimus 117. Sääksin leirikeskuksen kappelin ja maalämmön urakkakyselyn käynnistäminen 118. Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus 119. Kirkolliskokouksen päätöksiä: Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen luominen ja tilintarkastuksen siirtäminen pelkästään tilintarkastajapätevyyden omaaville tarkastajille 120. Taloustoimiston toimistovirkailijan tehtävän muuttaminen palkanlaskijan tehtäväksi ja palkanlaskijan viran lakkauttaminen 121. Taloustoimiston palkanlaskijan palkkauksen tarkistus 122. Diakonian viran täyttäminen 123. Vs. johtavan sairaalasielunhoitajan palkkaus 124. Edustajan valinta Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 125. Vakuutusten vuositarkastus 126. Osavuosiraportti 1/2010: tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen Tilintarkastajien tarkastuspöytäkirja kirkkoneuvostolle 128. Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat 129. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 130. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 131. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 132. Kirkkovaltuustoon uusi jäsen Antero Röngän tilalle 133. Pastori Jyrki Rauhalan virkavapausanomus 134. Muita asioita 135. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus 108 Sihteerin valinta Alkuvirren 125 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen sihteeriksi valittiin toimistosihteeri Inkeri Toiviainen. 109 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 110 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Riitta Puupponen ja Inga-Lill Rajala. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa tiistaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asioilla 1. Kirkkovaltuuston uusi jäsen Antero Röngän tilalle. 2. Pastori Jyrki Rauhalan virkavapausanomus. 3. Esityslistan asia 127 Pitopalvelun taloudelliset tavoitteet ja tuoteryhmäkohtainen tulos vuodelta 2009 siirrettiin seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

4 Kirkkoneuvosto Kauppakeskustyöryhmän väliraportti kirkkoneuvostolle Kirkkoneuvoston esityslistalla todettiin kauppakeskus-hankkeesta mm. seuraavaa: Hyvinkäälle on nousemassa Keskustakortteli eli Keko sekä Ykkös-kortteli. Aamupostin haastattelussa ( ) kauppias Kari Järvenpää mainitsee, että Keskustakorttelin avajaisiin on aikaa vielä kaksi ja puoli vuotta. Erilaisia yrityksiä on tulossa mukaan useita kymmeniä. Siellä on tulevaisuuden vision mukaan mm. kodin tavaroita ja tekstiilejä, muotia, ravintoloita ym. Yleisesti kauppakeskushankkeella halutaan parantaa Hyvinkään vetovoimaa. Kauppakeskuksiin ovat viime vuosina myös seurakunnat menneet mukaan. Tunnetuin hanke on ollut Espoon Isossa Omenassa oleva kappeli. Siellä on ollut monenlaista toimintaa, mm. kauppakeskuspappi, hiljentymismahdollisuus, ryhmiä lapsille, nuorille, sinkuille ja maahanmuuttajille. Muuallakin Suomessa kauppakeskuksien nousemisen myötä asia on ollut ajankohtainen. Hyvinkäällä on keskusteltu eri yhteyksissä kauppakeskushankkeesta myös seurakunnan osalta. Tähän mennessä on ollut työaloilla, mm. diakoniassa toiveita tähän suuntaan. Tunnusteluja on tehty myös rakentajalle päin. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on seurakuntatyön yhdeksi painopisteeksi ja tavoitteeksi kirjattu Kauppakeskukseen jalkautumisen valmistelu ja työryhmän perustaminen valmistelemaan hanketta. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu, että työryhmä aloittaa työskentelyn vuoden 2010 aikana. Vastuukappalainen Virpi Koivisto ja kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme ovat tavanneet YIT Rakennus Oy:n edustajan Merja Rikkosen ja neuvotelleet alustavasti seurakunnan kauppakeskustilasta. Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan kauppakeskustyöryhmään puheenjohtajaksi Virpi Koiviston ja muiksi jäseniksi Kosti Kallion ja Juha Koivulahden sekä luottamushenkilöistä Pentti Helttusen, Jouni Pallosen ja Sinikka Ala-Paavolan. Kirkkoherra ja kiinteistöpäällikkö osallistuvat ryhmän työskentelyyn tarpeen mukaan. Työryhmän ensisijaiseksi tehtäväksi määriteltiin tehdä hankesuunnitelma/tarvekartoitus ja tuoda raporttinsa siitä kirkkoneuvoston toukokuun kokoukseen Kauppakeskustyöryhmän väliraportti liitteenä 1. Kirkkoherra on pyytänyt Virpi Koivistoa kokoukseen esittelemään työryhmän raporttia. Kirkkoneuvosto kuulee kappalainen Virpi Koiviston esittelyn asiasta, merkitsee tiedoksi raportin ja päättää jatkotoimenpiteistä.

5 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto kuuli kappalainen Virpi Koiviston esittelyn asiasta. Raportissa on kaksi vaihtoehtoa toimintamalleiksi: Yhden toimintapisteen malli, jossa seurakunta vuokraa toimitilaa uudesta keskuskorttelista / kauppakeskuksesta (malli A). Liikkuvassa eli usean toimintapisteen mallissa voisi olla esim. kantapöytä, vastaanottotiski, matka-alttari, puutarhapöytä ja tuolit (malli B). Käydyssä keskustelussa kumpikin vaihtoehto sai kannatusta. Työryhmä oli käynyt tutustumassa Espoon Isossa Omenassa, jossa Olarin seurakunta on toiminut noin kymmenen vuoden ajan. Keskustelussa todettiin, että Iso Omena sijaitsee parin kilometrin päässä Olarin seurakuntakeskuksesta, Hyvinkäällä seurakuntakeskus on kadun toisella puolella. Mitä sellaista toimintaa kauppakeskuksessa voisi olla, mikä täydentäisi Kirkonmäen toimintaa? Useassa puheenvuorossa todettiin, että jos seurakunta lähtee hankkeeseen mukaan, siihen on osoitettava myös voimavaroja ja henkilöresursseja. Olarissa on toiminnassa mukana 70 vapaaehtoista. Saataisiinko Hyvinkäällä vapaaehtoiset kiinnostumaan asiasta? Olarin seurakunnan toiminta Isossa Omenassa on lapsipainotteista, jossa päätoiminen työntekijä vastaa myös vahtimestarin tehtävistä. Lisäksi papin työpanos on kaksi päivää viikossa. Mainittiin myös, että kyse on katuevankelioimisesta. Koska Hyvinkäällä ei ole kristillisiä kirjakauppoja, voisi hankkeen yhdistää kauppaan, jolloin ihmisten olisi helpompi tulla sinne. Pitäisi kartoittaa, olisiko idealle yhteistyökumppaneita, esim. paikkakunnalla toimiva lähetysjärjestö Sanansaattajat. Puheenjohtaja totesi koeäänestyksen jälkeen, että melkein kaikki kirkkoneuvoston jäsenet ovat sitä mieltä, että jollakin tavalla seurakunta on hankkeessa mukana. Kirkkoneuvosto merkitsi raportin tiedoksi ja päätti, että työryhmä jatkaa hankesuunnitelman / tarvekartoituksen tekemistä keskustelussa esiin tulleiden näkökohtien mukaisesti. 113 Kytäjän kirkon ja hautausmaan aidan suunnitelmat (Husso) Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti lausunnot aidan suunnitelmaluonnoksista pyydettiin museovirastolta, kaupungin julkisivutoimikunnalta sekä kirkkohallitukselta. Museoviraston päivätyssä lausunnossa todetaan, että aita ja portit ovat mahdollista toteuttaa muilta osin suunnitelman mukaisesti, mutta suosituksena on kaariaiheen jättäminen pois aidasta. Julkisivutoimikunnan lausunto saapui Lausunnossa kaariaihetta pidettiin vieraana vaikka se esiintyykin kirkkorakennuksessa. Aidan pystypuikkoja ehdotettiin muutettavaksi lähemmäksi portin jaotusta. Kytäjän alueneuvosto on jo aikaisemmin antanut puoltavan lausuntonsa aidasta. Lausunnot liitteenä numero 2. Kirkkohallitus ei anna ennakkolausuntoa alistusasiassa.

6 Kirkkoneuvosto Aidan suunnittelua on jatkettu lausuntojen perusteella. Kaariaihe on poistettu aidasta ja porttien kaari on muutettu lähemmäs alkuperäistä aihetta. Aidan ja portin pystypuikkojen tiheys on muutettu lähemmäksi toisiaan. Lopputuloksena on selkeä ja yksinkertainen aitamalli, johon ilmettä tuovat maaston mukaiset porrastukset sekä kolme sisään vientiä Palkkisillantien varrella. Ilmeeltään neutraalina aita ei kilpaile kirkon arkkitehtuurin kanssa. Porttien rakennetta on tukevoitettu oleellisesti nykyisiin portteihin verrattuna. Aidan linjaus noudattelee pääosin nykyisen kuusiaidan linjausta. Poikkeuksena on sankaripatsaan alue. Siellä aidan linjaus on suunniteltu siten, että sankaripatsas liittyy osaksi hautausmaata. Sankaripatsaan taustaksi ja näkösuojaksi hakattua metsää ja tulevaa asuinaluetta vasten istutetaan kuusiaita. Suunnitelmaselostus sekä suunnitelmat ovat liitteenä numero Hyväksytään aidan suunnitelmapiirustukset. 2. Alistetaan päätös kirkkovaltuuston ja edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 3. Päätös kirkon aidan ja portin osalta alistetaan edelleen opetusministeriön vahvistettavaksi. 114 Seurakuntakeskuksen risti (Halme) Seurakuntalaiset ovat esittäneet toivomuksen, että seurakuntakeskuksen päädyssä olisi risti tai iso nimikyltti paikan löytämisen helpottamiseksi. Arkkitehti Teppo Pietarinen on hahmotellut ristin seurakuntakeskuksen päätyyn. Risti toimisi merkkinä ihmisille, jotka tulevat muilta paikkakunnilta esimerkiksi muistotilaisuuteen. Risti toteutettaisiin tummanharmaaksi polttomaalatusta teräksestä, joka olisi valaistu led-tekniikalla takaa ilta- ja yöaikaan. Parkkipaikan katulamppuja madallettaisiin, omia liikennemerkkejä pienennettäisiin ja koivut kaadettaisiin sekä seurakuntakeskuksen kulmalta että kellotornin edestä. Liitekuvissa ristiehdotuksia on kaksi, paksumpi ja ohuempi (liite 4). Kustannusarvio on alustavasti seuraavaa: Risti valoineen Katulamput Liikennemerkit 500 Suunnittelu Muut työt 2.500

7 Kirkkoneuvosto Päätetään hankkia risti seurakuntakeskuksen seinään ja valtuutetaan kiinteistöpäällikkö tilaamaan työkuvat arkkitehdiltä ja hankkimaan ristin kaikkine muine töineen. Päätettiin hankkia ehdotuksen mukainen paksumpi risti seurakuntakeskuksen seinään ja valtuutettiin kiinteistöpäällikkö tilaamaan työkuvat arkkitehdiltä ja hankkimaan ristin kaikkine muine töineen. Päätettiin, että seurakuntakeskuksen päätyseinään tulee myös teksti: Seurakuntakeskus. Lisäksi päätettiin, että tupakointipaikka siirretään välittömästi pois seurakuntakeskuksen pääsisäänkäynnin edestä. 115 Seurakuntakeskuksen esitepöytä (Halme) Tilatyöryhmässä on käsitelty ilmoitustaulun ja esitepöydän toimimattomuutta, josta myös tiedottaja on huomauttanut. Tilatyöryhmä halusi muuttaa aulan ilmettä ja antoi Leena Koliselle (Deserac Oy) tehtäväksi suunnitella esitepöytä ilmoitustauluineen. Deserac Oy on sama arkkitehtitoimisto, joka suunnitteli Hyvinkään kirkon sakastin ilmeen. Taidetoimikunta on hyväksynyt suunnitelmat. Kustannusarvio muutoksille on noin euroa. Kalusteet on tarjonnut AB Karl Andersson & Söner (liite 5). Esitepöytään ja ilmoitustauluun ei tälle vuodelle ole varattu määrärahoja. Jos kiinteistötoimen budjetti ylittyy, joudutaan kirkkovaltuustolta pyytämään lisärahoitusta. Päätetään hankkia tarjouksen mukaiset kalusteet ja tehdä ilmoitustaulu siihen liittyvin oheistöin. 116 Avantouimareiden vuokrasopimus (Halme) Avantouimarit ovat toivoneet vuokrasopimuksen uusimista ja selkeyttämistä koskien Sääksin leirikeskuksen saunarakennuksen käyttöä talvikaudella. Avantouimarit kuuluvat Nurmijärven latu ry:n alaisuuteen. Kiinteistöpäällikkö on yhdessä talousjohtajan kanssa muotoillut vuokrasopimuksen, jonka avantouimarit ovat hyväksyneet. Vuokrakulut kattavat tilojen kustannukset kulumisineen. Siivouksen avantouimarit voivat ottaa halutessaan muualta. Vuokrasopimusehdotus on liitteenä 6.

8 Kirkkoneuvosto Päätetään vuokrata Sääksin saunarakennus avantouimareille ja valtuutetaan talousjohtaja Jouni Lätti allekirjoittamaan toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen. 117 Sääksin leirikeskuksen kappelin ja maalämmön urakkakyselyn käynnistäminen (Halme) Sääksin kappelin ARK, RAK ja LVIS+A suunnitelmat ovat valmistuneet. Suunnitelmat ovat nähtävissä kiinteistöpäällikön huoneessa. Urakan suuruudesta johtuen kirkkoneuvosto päättää urakkakyselyn käynnistämisestä. Liitteenä on luonnos tarjouspyynnöstä, jota käytetään pääurakassa eli rakennus ja LVI, sekä S+A. Rakennusurakkakyselyn tarjoajiksi ehdotetaan ainakin Väriläiskä Oy:tä, Palmberg-urakoitsijat Oy:tä, HRT Oy:tä (vähintään viisi kyselyä). Sähkö- ja automaatiourakan kyselyn tarjoajiksi ehdotetaan ainakin Hyvin Sähkö Oy:tä, Hämeen Sähköasennus Oy:tä, Sähköpalvelu Koskela Oy:tä, Sähkötaloasennus Oy:tä (vähintään viisi kyselyä). LVI -urakka kyselyn tarjoajiksi ehdotetaan LVI-Ropponen Oy:tä, YIT kiinteistötekniikka Oy:tä (vähintään viisi kyselyä). Tarjouspyyntöluonnos liitteenä 7. Hyväksytään urakkakyselyjen käynnistäminen ja hyväksytään alustava lista yrityksistä, joille urakkakyselyt lähetetään, ja merkitään kirkkoneuvoston kannanotot. 118 Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus (Lätti) Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut muulta julkiselta (esimerkiksi seurakunnalta) tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Hyvinkään kaupunki on maksanut elokuusta 2004 alkaen seurakunnalle avustusta koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Avustuksen suuruus on sidottu valtionosuuteen, joka perustuu lakiin aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä.

9 Kirkkoneuvosto Vs. johtava lapsityönohjaaja Ari-Pekka Laakso on neuvotellut kaupungin opetustoimen edustajien kanssa jatkosopimuksesta tulevalle talvikaudelle. Lopullinen sopimusluonnos saadaan viimeistään kirkkoneuvoston kokoukseen (liite 8; valmisteluvaiheen luonnoksessa oli vielä niin paljon tarkennettavia kohtia, että sitä ei ole liitetty esityslistaan). Sopimuksen asiasisältö vastaa pitkälti aikaisempien vuosien sopimusta. Monin paikoin sopimuksen sisältöä on täsmennetty yksityiskohtaisemmilla sopimusmäärityksillä. Sopimusluonnoksista on lisäksi viestittynyt selkeästi se, että kaupunki pyrkii aikaisempaa vahvemmin määräämään toiminnan sisällöstä yksityiskohtia myöten. Avustusperusteena sovelletaan syyskauden alun ilmoittautumistilanteen mukaista todellista lapsimäärää (ilmoittautuneita 235, edellisenä vuonna 205 lasta) kaavamaisesti kaikkien kuukausien osalta. Korvaus on edelleen 51,17 euroa/euroa/lapsi/kuukausi. Kevätkauden 2011 avustussumma on vähintään 47 euroa/lapsi /kuukausi. Todellinen avustussumma neuvotellaan mennessä ja tavoitteena on avustaa samalla summalla kuin syyskaudella Kuukausikorvaus on syyskaudella yhteensä ,95 euroa ja kevätkaudella vähintään euroa. Talousarvion 2010 mukaan kaupungin avustus kattaa vain 12,5 % iltapäivätoiminnan omakustannusarvon mukaan lasketuista kustannuksista, asiakasmaksut (kerhomaksut) 15 % ja loput 72,5 % rahoitetaan kirkollisverovaroin. Hyväksytään avustussopimus (liite 8). 119 Kirkolliskokouksen päätöksiä: kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen luominen ja tilintarkastuksen siirtäminen pelkästään tilintarkastajapätevyyden omaaville tarkastajille (Lätti) Kirkolliskokous hyväksyi kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen luomisen (HeTa) Liitteenä 9 kirkon tiedotuskeskuksen uutinen asiasta. Seurakuntien enemmistö vastusti hankkeen toteuttamista, mutta kirkolliskokouksessa sen kannalla oli lakimuutoksen hyväksymiseen vaadittava ¾:n enemmistö. Seurakuntien tulee liittyä uuteen palvelukeskukseen viimeistään vuonna Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto ilmoitti lausunnossaan elokuussa 2009, että seurakuntamme ei ole halukas käyttämään palvelukeskuksen palveluja eikä nähnyt toteutusedellytyksiä pakkoon perustuvalle ja kaikkia seurakuntia sitovasti velvoittavalle palvelukeskusmallille. Myös Hyvinkään kirkolliskokousedustaja äänesti lakimuutoksen puolesta.

10 Kirkkoneuvosto Kirkolliskokous päätti myös, että seurakuntien tilintarkastajien tulee jatkossa olla tilintarkastuspätevyyden omaavia (KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Päätöksen perusteella luottamushenkilötilintarkastajista luovutaan. Seurakuntiin ei perusteta myöskään kunnallisen mallin mukaisia tarkastuslautakuntia. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran valtuustokaudella Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 120 Taloustoimiston toimistovirkailijan tehtävän muuttaminen palkanlaskijan tehtäväksi ja palkanlaskijan viran lakkauttaminen (Lätti) Taloustoimistossa on kokoaikainen toimistovirkailijan työsuhde. Toimistovirkailijan tehtävät koostuvat keskeisesti palkanlaskennan ja siihen liittyvän henkilöstöhallinnon tehtävistä. Tehtävän nimike ei vastaa työtehtävien sisältöä. Tehtävää hoitaa yo-merkonomi Kirsti Penttilä. Taloustoimiston virkasuhteisen palkanlaskijan tehtävä jäi avoimeksi, kun ko. viran hoitaja siirtyi Kehä-IT:n palvelukseen lukien. Käytännössä ko. viran tehtävien painopiste oli siirtynyt vähitellen palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon tehtävistä tietohallinnon tehtäviin. Virat tulee täyttää virkasäännön mukaan julistamalla ne ennen viran täyttöä haettavaksi. Virat voidaan täyttää haettavaksi julistamatta vain virkasäännössä määritellyissä erityisissä tilanteissa tai muusta erityisen painavasta syystä. Työmarkkinalaitoksen edustaja on todennut, että toimistotehtävissä virkasuhteen käyttö on tarpeen vain esimiesten kohdalla tai esittelyvastuuta sisältävissä tehtävissä. Perinteisesti pääosa seurakuntien toimistotehtävistä on ollut virkoja, mutta työsuhteiden osuus on lisääntymässä. Virka- ja työsuhteiden ehdoissa on käytännössä enää hyvin vähän eroja. Esitetään kirkkovaltuustolle, että 1) Taloustoimiston työsuhteisen toimistovirkailijan tehtävän nimike muutetaan palkanlaskijan tehtäväksi alkaen. Tehtävän vaativuusryhmä säilyy ennallaan ja on ) Lakkautetaan palkanlaskijan virka alkaen. 121 Taloustoimiston palkanlaskijan palkkauksen tarkistus Toimistovirkailija Kirsti Penttilälle siirtyi kokonaisvastuu palkanlaskennasta ja siihen liittyvistä henkilöstöhallinnon tehtävistä palkanlaskijan virassa olleen henkilön siirryttyä Kehä-IT:n palvelukseen.

11 Kirkkoneuvosto Toimistovirkailijan nimike esitetään palkanlaskijaksi alkaen. Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 501. Vaativuusryhmässä 501 osa taloustoimiston ja kirkkoherranviraston tehtävistä on tehtävänkuvausten perusteella todettu muita vaativammiksi (toimistosihteerit ja kirjanpitäjä). Palkanlaskijan tehtävä vastaa vaativuudeltaan kyseisiä tehtäviä, joten tehtävää kokonaisvastuullisesti alkaen hoitavan palkanlaskija ( saakka toimistovirkailijan nimike) Kirsti Penttilän palkkaus tulee tarkistaa muuttuneen tehtävänkuvan ja vastaavalle vaativuustasolle määriteltyjen muiden toimistotehtävien mukaisesti. Tarkistetaan palkanlaskija Kirsti Penttilän palkkaus lukien siten, että peruspalkka on 2.019,41 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaisesti määräytyvä vuosisidonnainen palkanosa. 122 Diakonian viran täyttäminen Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan diakoniatyöntekijä Anna- Kaisa Kuokkaselle eron diakonian virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta lukien. Samassa kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti julistaa diakoniatyöntekijän viran haettavaksi. Hakuaika määrättiin päättyväksi Määräaikaan mennessä virkaan tuli kahdeksan hakemusta. Myöhemmin yksi hakijoista peruutti hakemuksensa. Kirkkoneuvoston nimeämä haastattelutyöryhmä, kirkkoherra Ilkka Järvinen, vastuukappalainen Virpi Koivisto, diakoniasihteeri Tuija Mattila ja luottamushenkilöistä palvelujohtokunnan puheenjohtaja Jorma Leppänen sekä johtokunnassa kirkkoneuvoston edustajana toimiva Tuula Karhunen, haastatteli hakijoista seuraavat kolme: Riikka Huuskonen, Suvi Kurikka ja Kaisa Rantala. Johtokunta käsitteli asian kokouksessaan ja yksimielisesti esittää lausuntonaan kirkkoneuvostolle, että diakonian virkaan valittaisiin sosionomi, diakoni AMK Suvi Kurikka. Yhteenveto hakijoista liitteenä 10 ja haastattelutyöryhmän lausunto liitteenä 11. Valitaan diakonian virkaan alkaen sosionomi, diakoni AMK Suvi Kurikka. Suvi Kurikan palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen, peruspalkka 2.077,27 euroa kuukaudessa ja lisäksi henkilökohtaisesti määräytyvä vuosisidonnainen palkanosa.

12 Kirkkoneuvosto Vs. johtavan sairaalasielunhoitajan palkkaus (Lätti) Kirkkoneuvosto päätti, että vs. johtavan sairaalasielunhoitajan palkkaan palataan vielä toukokuun kokouksessa. Kirkkoneuvosto päätti valitessaan Jussi Ollilan sairaalasielunhoitajan virkaan, että palkkausta vähennetään kahdella prosentilla, kunnes hän on suorittanut sairaalasielunhoitajan erikoistumiskoulutuksen. Puuttuvan pätevyyden vuoksi kappalaisten ja perheneuvojien sekä esimiessijaisuuksien hoitajien kohdalla on yleensä sovellettu viiden prosentin vähennystä. Ollilan kohdalla muissa tehtävissä hankittu pitkäaikainen kokemus katsottiin niin painavaksi, että puuttuvan erikoistumiskoulutuksen vähennykseksi kirkkoneuvosto päätti kaksi prosenttia. Jussi Ollila valittiin vs. johtavaksi sairaalasielunhoitajaksi lukien. Hänen palkkansa nousi voimassa olevien vaativuusryhmien ja peruspalkkojen sekä tutkinnon puuttumisesta aikaisemmin määritellyn kahden prosentin vähennyksen jälkeen 93,46 euroa kuukaudessa (ml. vuosisidonnainen lisä). Puuttuvan pätevyyden vuoksi palkkaus on tässä tilanteessa vain noin prosentin suurempi kuin sairaalasielunhoitajan. Koko maan sairaalasielunhoidon peruspalkkojen vertailusta tilanteessa nähdään, että Hyvinkään seurakunnan johtavan sairaalasielunhoitajan palkka on alimman kymmenyksen yläpuolella, mutta koko vertailuryhmän keskiarvoa noin 78 euroa alempi (liite 12, salainen). Palkkaustaso on looginen ja perusteltu sen perusteella, että Hyvinkäällä johtavalla sairaalasielunhoitajalla on vain yksi alainen. Sairaalasielunhoidossa johtavassa asemassa olevat saavat keskimäärin vain 130 euroa (4,4 %) korkeampaa peruspalkkaa kuin muut sairaalasielunhoitajat. Maksetaan vs. johtavalle sairaalasielunhoitaja Jussi Ollilalle vahvistetun vaativuusryhmittelyn ja palkkatason mukaista peruspalkkaa. Sovelletaan henkilökohtaista kahden prosentin vähennystä puuttuvan erikoistumiskoulutuksen vuoksi myös johtavan sairaalasielunhoitajan viran sijaisuushoidon aikana. Kirkkoherra Ilkka Järvinen ehdotti, että Jussi Ollilan palkkausta ei vähennetä kahdella prosentilla, koska työnantaja on pyytänyt Ollilan johtavan sairaalasielunhoitajan tehtävään. Aila Haapamäki kannatti kirkkoherran ehdotusta. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Hän esitti äänestysjärjestykseksi: ne, jotka kannattavat esityslistan mukaista ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat kirkkoherran esitystä, äänestävät ei. Äänestys tapahtuu kädennostolla. Jaa-ääniä annettiin 4, ja ei-ääniä 9, joten muutosehdotus oli hyväksytty äänin 9-4.

13 Kirkkoneuvosto Edustajan valinta Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Suomen Lähetysseuran vuosikokous pidetään lähetysjuhlien yhteydessä Varkauden Pääkirkossa. Lähetysseura pyytää Hyvinkään seurakuntaa Suomen Lähetysseuran jäsenenä nimeämään edustajansa vuosikokoukseen. Julistusjohtokunta tekee kokouksessaan ehdotuksen vuosikokousedustajasta. Valitaan seurakunnan edustajiksi Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen julistusjohtokunnan ehdotuksen mukaisesti Kirsti Mauranen ja lähetyssihteeri Johanna Rantalankila, ja maksetaan matkasta aiheutuneet kulut kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä. 125 Vakuutusten vuositarkastus Vakuutusten vuositarkastus Pohjola Vakuutus Oy:n kanssa pidettiin Vuositarkastuksessa tehtiin vain vähäisiä teknisluontoisia tarkistuksia vakuutuksiin. Omaisuusarvojen tai muiden vakuutusehtojen tarkistukseen ei todettu erityistä tarvetta. Kameravalvonta vaikuttaa omaisuusvakuutuksia vähentävästi, mutta kyse on seurakunnan kohdalla vähäisestä summasta. Yhden kiinteistön ottaminen kameravalvontaan maksaa vuosikuluna ennakkotietojen mukaan jopa viisi kertaa niin paljon kuin kaikkien kiinteistöjen nykyiset vakuutukset yhteensä vuodessa! Liitteenä 13 on vakuutustietoja tapaturmien ja muiden vakuutusten määristä ja korvaussummista viime suosilta. Vakuutusyhtiön edustaja piti vahinkojen määrää hyvin kohtuullisena ja seurakuntien riskienhallintaan ajan tasalla olevana. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 126 Osavuosiraportti 1/2010: tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen (Lätti) Kirkkoneuvosto päätti , että sille toimitetaan kolmannesvuosittain osavuosiraportti (tavoitteiden ja talousarvion toteutumisraportti).

14 Kirkkoneuvosto Vuoden 2010 ensimmäinen osavuosiraportti tammi - huhtikuulta on liitteessä 14. Merkitään osavuosiraportti 1/2010 tiedoksi. Merkittiin osavuosiraportti 1/2010 tiedoksi. 127 Tilintarkastajien tarkastuspöytäkirja kirkkoneuvostolle (Lätti) Tilintarkastajat ovat jättäneet kirkkoneuvostolle erillisen tarkastuspöytäkirjan vuoden 2009 tilintarkastuksen yhteydessä tekemistään havainnoista (erillinen liite). Kirkkoneuvosto päätti edellisessä kokouksessaan, että tarkastuspöytäkirjassa esille otettuja asioita toukokuun kirkkoneuvostossa erillisenä asiakokonaisuutena ja osittain osavuosiraporttien yhteydessä. 1. Seurakunnan talous ja siihen liittyvät havainnot Tilintarkastajat kiinnittivät huomiota siihen, että vuoden 2010 alkukuukausina verotulojen kertymä on ollut edellisvuotta alhaisempi, joten talouteen liittyvät riskit ovat lisääntymässä. Verokertymää seurataan taloustoimistossa kuukausittain ja kirkkoneuvostolle raportoidaan kolmannesvuosittain verokertymän kehittymisestä. Talousarvion 2011 laadintaohjeissa kirkkoneuvosto ottaa kantaa taloustilanteeseen. Seurakunnan taloustilanne on parantunut viime vuosina, joten jossain määrin on mahdollista ja perusteltua käyttää taantumavaiheessa edellisten vuosien säästöjä. Pitopalvelun taloudesta kirkkoneuvostolle on valmisteltu erillinen pykälä. 2. Hankintojen suorittaminen Hankintojen kilpailuttamisesta tehdään erillinen kokonaisselvitys kirkkoneuvostolle vuoden 2010 aikana. Ruokapalvelujen hankintojen kilpailuttaminen tehdään syksyllä Rippikoulupastorin kanssa on alustavasti sovittu, että rippikoulujen pitopaikkojen kilpailutus tehdään vuotta 2012 varten keväällä 2011, vuoden 2011 osalta suuri osa leiripaikoista on jo sovittu. 3. Jäsenmäärän kehittyminen Jäsenmäärän kehitystä on arvioitu tuomiokapitulille toimitetussa raportissa vuoden 2009 alussa. Toimintakertomuksessa kirkkoherran on käsitellyt omassa tervehdyksessään asiaa ja jäsenistön kohdalla on seikkaperäinen analyysi vuoden 2009 toteutuneesta tilanteesta. Jäsenkehitys on keskeinen seurannan kohde seurakuntatyön suunnittelussa ja seurannassa koko ajan. Vuoden 2010 puolella eroamiskehitys näyttää tasoittuvan selvästi. 4. Rippikouluun osallistuvien määrä Seurakuntatyöltä on saatu rippikoulupastorin selvitys (liite 15). Taloustoimistossa on lisäksi laadittu kooste taustatiedoksi vuosien rippikoulutyön määrällisestä ja taloudellisesta kehityksestä (liite 16). Kirkkoherran on antanut asiasta seuraavat näkökohdat: Tosiasia lienee se, että rippikoululaisten määrä on joka tapauksessa laskussa hieman. Kokonaiskirkon

15 Kirkkoneuvosto tasolla kehitys on samanlainen. Mutta suosio on toki edelleen hyvä. Kirkosta eroaminen vaikuttaa varmasti kokonaisten perheiden osallistumiseen toimintoihimme kuten rippikouluun. Nuorisokulttuurin muutoksesta ei liene kysymys. 5. Arvostusperiaatteiden toteaminen Taseen liitetietoja täydennetään seuraavaan tilinpäätökseen tilintarkastajien esittämällä tavalla. Aikaisemmin ei vastaaviin täydennystarpeisiin ole kiinnitetty huomiota tarkastuksissa. 6. Toiminnan arviointi Tilintarkastajat kiinnittivät edelleen huomiota siihen, että talousarvion toiminnan arviointia tukevia mittareita ja tunnuslukuja selkeytetään ja kehitetään, jotta toiminnan arvioinnille saadaan hyvät yhtenäiset perusteet. Esitys on perusteltu ja kehitystyötä on tehty ja jatketaan edelleen. Oman vaikeutensa asiaan tuo se, että mittaaminen on erilaista työmuodosta riippuen. Käytäntöä pyritään yhtenäistämään, jos mahdollista. Kaikilta osin Jumalan valtakunnan työ ei ole kuitenkaan mitattavissa meidän mittareillamme. Annetaan esittelyssä mainitut näkökohdat ja suunnitellut toimenpiteet tilintarkastajille tiedoksi. Annetaan esittelyssä mainitut näkökohdat ja suunnitellut toimenpiteet tilintarkastajille tiedoksi. 128 Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat Kirkkovaltuuston kokoukseen tulevat seuraavat kirkkoneuvoston valmistelevat asiat: 1. Tilinpäätös vuodelta Mahdollinen äänestysaluejako seurakuntavaaleissa Seurakuntapapin viran perustaminen 4. Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 5. Taloustoimiston toimistovirkailijan tehtävän muuttaminen palkanlaskijan tehtäväksi ja palkanlaskijan viran lakkauttaminen 6. Kirkkovaltuustoon uusi jäsen Antero Röngän tilalle Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

16 Kirkkoneuvosto Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 19/ Kirkon tilastot ja toimintatilastojen A3-A6 täyttöohjeiden päivitykset Kirkkohallituksen yleiskirje 20/ Kristillisen yhdistyksen, säätiön tai laitoksen järjestämät rippikoulut Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A5/ Harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA) täytäntöönpanosta. Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Merkittiin yleiskirjeet tiedoksi. 130 Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat Palvelujohtokunta Johtokunnan lausunto diakonian viran täyttämisestä. Merkitään asialista tiedoksi. Merkittiin asialista tiedoksi. 131 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista Teologian ylioppilas Hanna Osipowin seurakuntatyöharjoittelu Talousjohtajan päätösluettelon asialista Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Raija Pakarinen 47. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Annica Maljanen 48. Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen määräaikaiseen talletukseen 49. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Pirkko Pohjolainen 50. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Sirpa Lappalainen 51. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Anja Ahovalli 52. Työasemahankinnat keväällä Sairauslomien myöntäminen 54. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Suvi Keinänen 55. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Helenenkatu C 22, Anttonen Merkitään asialistat tiedoksi. Merkittiin asialistat tiedoksi.

17 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuustoon uusi jäsen Antero Röngän tilalle Kirkkovaltuuston jäsen Antero Rönkä on kuollut Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 :ssä todetaan, että jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se toteaa Antero Röngän luottamustoimen lakanneen ja että Antero Röngän tilalle kutsutaan IV valtuustoryhmän järjestyksessä seuraava varajäsen Charlotta Kivistö. 133 Pastori Jyrki Rauhalan virkavapausanomus (liite 17) Jyrki Rauhala anoo virkavapautta Kyseessä on vanhempainvapaa ja ns. lisäkuukausi kuten anomuksesta ilmenee. Anomus on osoitettu Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille. KJ: 6:12 :n mukaan virkavapauden myöntää seurakunnan papinviran haltijalle tuomiokapituli. Kirkkoherra voi myöntää enintään kuukauden pituisen virkavapauden. Milloin seurakunnan papinviran haltija pyytää virkavapautta kahta kuukautta pitemmäksi ajaksi muun kuin sairauden, raskauden ja synnytyksen vuoksi, hänen tulee liittää hakemukseensa kirkkoneuvoston lausunto. Kirkkoneuvosto puoltaa pastori Jyrki Rauhalan virkavapausanomusta. Kirkkoneuvosto puoltaa pastori Jyrki Rauhalan virkavapausanomusta. 134 Muita asioita Seuraavat kokoukset 135 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Kirkkoneuvosto 16.6., 18.8., 22.9., , , , Kirkkovaltuusto 26.5., ja Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.

18 Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 135 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät , Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 122 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16, HYVINKÄÄ Postiosoite: PL 29, HYVINKÄÄ Telekopio: (019) Sähköposti: Pykälä 122 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

19 Kirkkoneuvosto VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Pykälät Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9, HELSINKI Postiosoite: PL 120, HELSINKI Telekopio: (09) Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kotikyläntie 3, ESPOO Postiosoite: PL 203, ESPOO Telekopio: (09) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185, (Satamakatu 11, HELSINKI) Telekopio: (09) Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

20 Kirkkoneuvosto Hankintaasian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: (09) Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 Aika Keskiviikko 21.4.2010 KLO 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Raanti Seppo varapuheenjohtaja Marjaana Suurnäkki sihteeri Taavitsainen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 4/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 4/2016 AIKA: Perjantai 29.7.2016 klo 18.00 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa Katila

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.30. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2017 Aika 16.1.2017 klo 18.00-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Arkki, Kirkkotanhuantie 1 Kutsuttu: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja Erkkilä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 Aika Maanantai 23.1.2017 klo 18 20 Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi Jäsenet Harjunmaa Antti

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 28.4.2011 klo 9.00 11.10 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013.

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013. ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 51 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Aika Maanantaina 13.2.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1, Puolanka Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Terttu Herukka Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Reijo Mikkonen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Aika 8.2.2011 klo 15:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo, 4. krs, diakoniakeskuksen kokoustila Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ihanamäki Johanna. Kujansuu Samuli. Sällilä Raimo

Ihanamäki Johanna. Kujansuu Samuli. Sällilä Raimo KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.11.2017 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA: Vanha pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Marjatta vara Esa Vuorenmaa Ihanamäki Johanna Koivumäki Anu 109-116 poistui klo 20:45 Koivunen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 17 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) Aika: Tiistai 16.6.2009 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Harri Hernesmaa Poistui 72 käsittelyn aikana klo 19.10 Kyllikki Honkanen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30) LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9 AIKA Torstai 26.10. klo 19.00 (Kahvitus klo 18.30) PAIKKA Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 71 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16.

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16. IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 140 KOKOUSAIKA: torstai 31.5.2017 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Koivikko Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha Salo Miikka

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden 149/2015 127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden puitesopimukseen Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää, että Malmin seurakunta sitoutuu KL- Kuntahankinnat kilpailuttamaan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot