LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2010 1 (46) 12.5.2010"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Anja Hiltunen Ahti Kiiskinen ja Maija Määttänen Matti Ponkilainen Sirkka Raassina Maija Riikonen ja Jorma Sarkkinen, Seppo Pulkkisen varajäsen Liisa Turunen, Marja-Leena Ilvosen varajäsen Seppo Pulkkinen, vpj. Marja-Leena Ilvonen Kaija Öystilä Leena Kokkonen, Kaija Öystilän varajäsen MUUT LÄSNÄ- Aimo Saarelainen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3) OLLEET Kari Mustonen, talousjohtaja (OS 7 ) ASIAT N Hannu Juntunen Maija Riikonen Kari Mustonen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri JA VARMENNUS ja N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa Martti Hara Maija Määttänen NÄHTÄVILLÄOLO- Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko- TODISTUS herranvirastossa Hannu Juntunen kirkkoherra Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Seija Hermiö toimistosihteeri

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 59 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden, jonka aiheena oli helatorstai. Virsi 339:1-4 ja rukous. 60 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esteestä olivat ilmoittaneet Seppo Pulkkinen, Marja-Leena Ilvonen ja Kaija Öystilä, joiden tilalle oli kutsuttu Jorma Sarkkinen, Liisa Turunen ja Leena Kokkonen, mikä hyväksyttiin. Myös Leena Kokkonen oli estynyt. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 61 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 ). Puheenjohtaja: Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Valittiin Martti Hara ja Maija Määttänen. 62 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä. Muihin asioihin lisättiin kaksi asiaa, muuten esityksen mukainen.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 63 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle viiden (5) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset /2010: Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan päätökset /2010: Palvelutyön johtokunnan päätökset 2/ : Saapuneet avustusanomukset Yhteisvastuukeräyksen tilanne Kehitysvammaisten rippikoulu Näkövammaisten päivä Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan päätökset 1/ : Todetaan lahjoitusrahaston tiliasema Vuoden 2009 tilinpäätös ja toimintakertomus Varojen käyttö Viekin seurakuntatalon keittiöremonttiin Metsästysoikeuden vuokra-anomus Puukauppa-asia Lisätietoja: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. kirkkoherra Hannu Juntunen hannu.juntunen(at)lieksanseurakunta.fi

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 64 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta viiden (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset 2010: 17: Virkavapauden myöntäminen sairauden takia 18: Isoskurssilaisten turvallisuusasiakirjan hyväksyminen 19: Virkavapauden myöntäminen sairauden takia 20: Kesätyöntekijän palkkaaminen nuorisotyöhön : Seurakuntapastori Penna Parviaisen vuosiloma 22: Työloman myöntäminen sairauden takia 23: Papiston ja kanttoreiden loma- ja vapaapäivät 5-8/ : Työloman myöntäminen sairauden takia Talousjohtajan päätökset 2010 : 19-20: Työloman myöntäminen sairauden takia 21: Määräaikaisen talletuksen tekeminen 22: Hautausmaanhoitajan palkkaaminen 23: Siivoojan palkkaaminen määräaikaiseen palvelussuhteeseen 24: Ylikylän Erä ry:n metsästysvuokrasopimuksen uusiminen Kiinteistöpäällikön päätökset 2010: Seurakuntapuutarhurin päätökset 2010: 1: Kesätyövoiman palkkaaminen 2: Kausityövoiman palkkaaminen Lapsityönohjaajan päätökset 2010: Palvelutyön johtokunnan sihteerin päätökset 2010: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. kirkkoherra Hannu Juntunen hannu.juntunen(at)lieksanseurakunta.fi

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 65 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN LIITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE ESITETTÄVIIN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOIHIN Liite 1 allekirjoitti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja antaa tilit tarkastettavaksi sekä päätti esittää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi tilintarkastuslausunnolla täydennettynä. Tilintarkastajat antoivat loppulausunnon tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta kirkkovaltuustolle Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomus ei ollut tarkastuskertomuksen mukaan tilintarkastajien käytettävissä. Tilintarkastajat esittävät 1. tilinpäätöksen hyväksymistä 2. vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Talousjohtaja: esittää tilintarkastuskertomuksen tilinpäätösasiakirjojen kanssa kirkkovaltuustolle. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomus vuodelta 2009 liitetään asiakirjoihin erikseen. Esitetään kirkkovaltuustolle päätösehdotuksen mukaisesti. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastusmuistio liitettiin asiakirjoihin. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 66 ESITYKSEN TEKEMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMISESTÄ Lieksan seurakunnan II ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää kanttorin virkaa on hakuajan päättymiseen mennessä ainoana hakijana hakenut musiikin maisteri Tommi Samuli Autio. Tuomiokapituli on kirkkojärjestyksen 6 luvun 42 ja 32 a :n nojalla todennut musiikin maisteri Tommi Aution kelpoiseksi Lieksan seurakunnan II ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan. Kirkkoherra: esittää kirkkovaltuustolle, että se pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan viran uudelleen haettavaksi Jos (kappalaisen/kanttorin) virkaa on hakenut tai hakemuksen peruutuksen vuoksi tai muusta syystä on vain yksi pätevä hakija, kirkkovaltuusto voi pyytää tuomiokapitulia julistamaan viran uudelleen haettavaksi. KJ 6:32b 2. mom. Lisätietoja: Esitetään kirkkovaltuustolle päätösehdotuksen mukaisesti. Tommi Autio Riitta Lehtimäki Tiina Laiho kirkkoherra Hannu Juntunen hannu.juntunen(at)lieksanseurakunta.fi

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 67 SEURAKUNNAN II SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on anomuksesta lakkauttanut pastori Penna Parviaiselle annetun virkamääräyksen Lieksan seurakunnan II seurakuntapastoriksi päättymään Vuoden 2010 talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaan kirkkoneuvosto arvioi ja antaa luvan ryhtyä valmistelemaan avoimen viran tai yli kuusi kuukautta voimassa olevien muiden palvelusuhteiden täyttämistä. Vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan kirkkoneuvoston tulee laatia seurakunnalle talouden tasapainotussuunnitelma ennen kuin päätetään vuoden 2011 talousarviokehyksestä ja tuloveroprosentista. Keskusteltuaan seurakunnan työvoimatarpeesta ja henkilöstösuunnittelusta, kirkkoneuvosto antoi luvan ryhtyä valmistelemaan avoimeksi tulevan II seurakuntapastorin viran täyttöä määräajaksi Kirkkoherra: Virkaa ei voida tuomiokapitulin tulkinnan mukaan täyttää määräajaksi. pyytää Kuopion tuomiokapitulia määräämään seurakunnan II seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi teologian kandidaatti Simo Parnin alkaen. päättää määrätä Simo Parnin peruspalkaksi 2.440,12 euroa/kk (vaativuusryhmä 601) ja määrää virkapaikaksi Lieksan seurakuntakeskuksen. Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kuopion tuomiokapituli Simo Parni Kirkkoherra Salme Kärkkäinen kirkkoherra Hannu Juntunen hannu.juntunen(at)lieksanseurakunta.fi

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 68 PASTORI YRJÖ SAHAMAN PALKKAUKSEN MÄÄRITTELY Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt pastori Yrjö Sahaman hoitamaan viransijaisena seurakunnan II seurakuntapastorin virkaa alkaen enintään saakka. päättää viranhaltijan palkkauksesta. Virka on Lieksan seurakunnassa sijoitettu vaativuusryhmään 601 ja viran peruspalkka on 2.440,12 euroa. Lisätietoja: Kirkkoherra: päättää määrätä pastori Yrjö Sahaman peruspalkaksi 2.440,12 euroa/kk ja määrää Sahaman virkapaikaksi Lieksan seurakuntakeskuksen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yrjö Sahama Kirkkoherra Salme Kärkkäinen kirkkoherra Hannu Juntunen hannu.juntunen(at)lieksanseurakunta.fi

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 69 ESITYKSEN TEKEMINEN MÄHKÖN HAUTAUSMAAN LAAJENNUSOSAN KAAVAKSI JA KÄYT- TÖSUUNNITELMAKSI Liite 2 (talletetaan kirkkovaltuuston pöytäkirjaan) Hankkeen valmistelu suoritti Mähkön hautausmaan katselmuksen (pöytäkirja 7/2008 asia 183). Kokouksessa käsiteltiin laaja seurakuntapuutarhuri Leo Sutisen laatima hautapaikkojen tarveselvitys. Katselmuksessa tutustuttiin Mähkön hautausmaan laajennusta varten varattuun alueeseen. Keskusteltiin tarpeesta varautua mahdolliseen suurempaan hautatarpeeseen ja raakamaan hankkimisesta siihen tarkoitukseen esimerkiksi Pankakosken tien varresta. Seurakuntapuutarhuri Leo Sutisen mielestä hänen esittämien laskemien mukaan uusia alueita ei tarvitse hankkia. Vara-alueina ovat Lamminkylän tien varressa olevat jo olemassa olevat hautausmaapalstat. Suunnittelun käynnistämistä varten esitetään määräraha vuoden 2009 talousarvioon. Määrärahan suuruus määritellään talousarvion laadinnan yhteydessä. Suunnittelijan valinta Mähkön hautausmaan laajennuksen suunnitteluhanke sisältyy vuoden 2009 talousarvioon. Seurakuntapuutarhuri ja talousjohtaja valmistelivat ja toteuttivat rajoitetun kansallisen suunnittelutarjouskilpailun ilmoittautuneiden ehdokkaiden kesken. Määräaikaan mennessä saapui kuusi (6) tarjousta. päätti asiakohdassa 112 hyväksyä jyväskyläläisen Viherteema Oy:n tarjouksen ja valita yhtiön Mähkön hautausmaan laajennuksen suunnittelijaksi kokonaishintaan Yleissuunnitelman hyväksyminen hyväksyi Mähkön hautausmaan laajennuksen yleissuunnitelman asiakohta 183 Suunnitteluhortonomi Jarmo Väisänen Viherteema Oy:stä Jyväskylästä on laatinut yleissuunnitelmaluonnoksia Mähkön hautausmaan laajentamisesta. Käyttäjät ovat kommentoineet luonnoksia. Suunnitelma perustuu Maa ja Vesi Oy:n 1990 luvulla tekemään suunnitelmaan ja maaperätutkimukseen. Suunnittelijan mukaan laajennusalueen hautakortteleita ei ole tarpeen salaojittaa, jos haudataan yhteen syvyyteen. Muilla Mähkön hauta-alueilla ja ortodoksisella hautausmaalla pohjavedestä on ollut haittaa. Laajennusalueelle tulee suunnitelman mukaan 1579 kpl yhden arkkuhautasijan hautapaikkoja. Suunnittelussa on pyritty löytämään sopiva paikka kompostointi- ja varastointialueelle ja kohentamaan kappelin ja huoltorakennusten ympäristön yleisilmettä. Kompostointialueen sijoittamista viereiselle puistoalueelle kauemmaksi hautakortteleista on selvitetty toisena sijoitusvaihtoehtona. Vaihtoehto jättäisi hautakortteleiden viereen laajemman suojaavan puistometsikön, mutta koneiden ajomatka pitenisi. Pysyvän mullankäsittely/varastoalueen sijoittaminen puistoksi kaavoitetulle seurakunnan omistamalle maalle nykyisen hautausmaa-alueen ulkopuolelle edellyttää kaavamuutoksen.

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) Hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma Nimi Mähkön hautausmaa On myös pyritty löytämään ratkaisu hautausmaan aitaamiseen ja parantamaan turvallisuutta estämällä henkilöautoilla ajo hautausmaalla ja huoltoalueilla. Laajennusalueen reunaan järjestetään uusi paikoitusalue. Joitakin vuosia sitten rauenneessa aloitteessa toivottiin paikoitusaluetta hautausmaalla kävijöille Reunatien päähän. Kappelin paikoitusalueet järjestellään uudella tavalla. Kappelin ja huoltorakennusten kohdalla aidalle on useita linjausvaihtoehtoja. Suunnittelun yksi perusolettamus on, että seurakunnan oma henkilökunta ja kausityöntekijät sekö oma kalusto tarvitsevat edelleen huoltohallin ja toimistotilan sekä muuta huolto- ja sosiaalitilaa. Vanhan huoltorakennuksen/sosiaalitilan peruskorjauksen vaihtoehdoksi on hahmoteltu uudisrakennuksen paikkaa huoltopihan yhteyteen. Yksityiskohtainen maa-, sähkö- ja vesirakenteiden suunnittelu ja tarkempi kustannuslaskenta käynnistyy yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Suunnittelusopimuksen mukaan suunnitelmat valmistuvat Seurakuntapuutarhuri Leo Sutinen oli kuultavana kokouksessa. Sijainti Mähkön hautausmaa sijaitsee Lieksan kaupungin Mähkön kaupunginosassa n. 1,5 km päässä kaupungin keskustasta itään, osoitteessa Kirkkotarhantie 12. Maanomistus, tilan nimi ja rekisteritunnus Hautausmaa-alueen omistaa Lieksan seurakunta. Tilan nimi on Tuonenkangas RN:o 83:260. Tila on muodostettu tiloista Hautausmaa RN:o 53:1 ja Tuonenkangas RN:o 83:2 sekä Rauhalan tilasta RN:o 108:45 hautausmaaksi lohkotuista määräaloista. Tilaan kuuluu kolme palstaa, joiden kokonaispinta-ala on n. 18,1 ha. Tämä käyttösuunnitelma koskee Mähkön hautausmaan (Kirkkotarhantien) palstaa. Mähkön hautausmaan koko Mähkön hautausmaapalstan kokonaispinta-ala on n. 11,0 ha. Laajennusalueen pinta-ala on n. 2,7 ha. Hautausmaan perustamisajankohta Mähkön hautausmaa on otettu käyttöön Suunnitelmat Vanhimman osan kartan on suunnitellut Otto Mannström vuonna Maa ja Vesi Oy teki maaperätutkimukset, kartoitti hautausmaan ja laati kaavan vuonna Suunnittelu Aula Oy laati kuivatus- ja vesijohtosuunnitelmat vuonna Laajennus on suunniteltu vuonna 2009, tekijä Viherteema Oy. Työ sisältää osastot sekä paikoitusalueiden uudelleen järjestelyn ja maankäsittelyalueen. Samassa yhteydessä suunniteltiin koko hautausmaa-alueen sähköistys ja valaistus. Suhde aikaisempaan käyttösuunnitelmaan

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) Muilta osin Lieksan seurakunnan Mähkön hautausmaalla noudatetaan Pielisjärven ja Viekijärven seurakuntayhtymälle laadittua käyttösuunnitelmaa ja hautausmaakaavaa. HAUTAAMINEN Haudat Haudat ovat arkkuhautoja, joihin voidaan haudata myös uurnia. Arkkuhaudan syvyys on 1,5 m. Arkkuhautojen mitat ovat leveys 120 cm ja pituus 220 cm. Uurnahautaosasto on lohkossa 64. Uurnahaudan mitat ovat 1 x 1 m. Uurnalehto sijaitsee kappelin vieressä lohkoissa 98 ja 99. Muistomerkit Hautamuistomerkkejä koskevat periaatteet on määritelty hautaustoimen ohjesäännössä ja muistomerkkiohjeessa. Käyttöönottojärjestys Osastot otetaan käyttöön kirkkoneuvoston päätöksen mukaan. Hautaoikeuksien hallinta-aika Hautaoikeuksien hallinta-aika on 40 vuotta, jota voidaan jatkaa hakemuksesta 20 vuodella. HAUTAUSMAAN RAKENTEET Vainajien säilytys Vainajien säilytys on järjestetty kappelin yhteydessä olevassa kylmäsäilytystilassa, jossa on tilaa 15 vainajalle. Hautausmaan kaikki toimisto-, henkilöstö-, varasto- ja huoltotilat sijaitsevat Kirkkotarhantien liittymän välittömässä läheisyydessä pysäköintialueen takana. Jätehuolto Koko hautausmaa-alueella on kattava jätteidenkäsittelyjärjestelmä. Sekajäte ja muut toiminnasta aiheutuvat jätteet toimitetaan jätehuoltolain edellyttämällä tavalla käsiteltäväksi. Eloperäisen jätteen kompostointi tehdään alueella olevalla maankäsittelyalueella. Pintavesien ohjaus Pintavedet ohjataan kallistuksin käytävien kautta alueen alaosassa oleviin pintavesikaivoihin, joista vesi johdetaan putkilinjojen kautta Kirkkotarhantien varressa olevaan kaupungin sadevesiviemäriin. Hautausmaan hoito Hautausmaata hoidetaan Viherympäristöliiton hoitoluokituksen mukaan. Kappelin lähellä lohkoissa 37 40, ja säilytetään vanhan hautausmaan ilme. Lieksassa 4. päivänä toukokuuta 2010 Viherteema Oy Lieksan seurakunta

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) Mähkön hautausmaan laajennusta koskeva kaavakartta ja käyttösuunnitelma kokonaisuudessaan ovat nähtävänä kokouksessa. Talousjohtaja: tekee esityksen kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Mähkön hautausmaan laajennusosan kaavan ja käyttösuunnitelman. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Kuopion tuomiokapitulin tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Talousjohtaja esitteli kartalta laajennusalueen ja liikennealueet sekä selvitti kuinka laajennussuunnitelma liittyy aikaisempaan Maa ja Vesi Oy:n laatimaan hautausmaakaavaan ja suunnitelmaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. Mähkön hautausmaan laajennusosan kaava ja käyttösuunnitelma esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Lisätietoja Seurakuntapuutarhuri Kiinteistöpäällikkö seurakuntapuutarhuri Leo Sutinen puh. (013) leo.sutinen(at)lieksanseurakunta.fi

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 70 HAUTAUSMAAKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN VUONNA 2010 Seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön (vahvistettu Kuopion tuomiokapitulissa ) 16 :n mukaan kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten katselmuksesta Hautausmaan katselmus huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan, 1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu; 2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa; 3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja 4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja Talousjohtaja: päättää hautausmaakatselmuksen laajuudesta ja määrää katselmuksen suorittajat sekä ajankohdan. Päätettiin pitää Mähkön hautausmaan katselmus klo Katselmukseen osallistuvat Jorma Sarkkinen, Leo Sutinen, Martti Hara, Maija Riikonen ja varalla Liisa Turunen. Viekissä katselmuksen suorittavat Ahti Kiiskinen ja Leo Sutinen erikseen sovittavana aikana. Maija Riikonen pyysi kirjaamaan pöytäkirjaan, että Mähkön hautausmaalla on liian vähän roskasäiliöitä sesonkipäivinä ja talvisin hautausmaalla on liukkaita käytäviä. Lisätietoja Seurakuntapuutarhuri Kiinteistöpäällikkö Kutsukirje nimetyille seurakuntapuutarhuri Leo Sutinen puh. (013) leo.sutinen(at)lieksanseurakunta.fi

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 71 AULIS KÄRKKÄISEN KESÄMÖKKITONTIN VUOKRA-AJAN JATKAMINEN Aulis Kärkkäiselle on vuokrattu tontti Pärnänvaaran tilasta 108:44. Vuokra-aika päättyy Kärkkäinen pyytää, että vuokra-aikaa jatketaan viidellä vuodella. Vuosivuokra on 350,00. Vuokrantarkistus suoritetaan Pärnänvaaran alueen lyhyissä (5 v.) vuokrasopimuksissa sopimusta uudistettaessa. Nykyisen vuokran laskenta: Entinen vuosivuokra 252,28 + vuoden 2001 tasokorotus 84,10 + indeksikorotuksesta 13,63 = 350,00. Indeksikorotuksen laskentatekijät: Perusvuokra tasokorotettu vuoden 2001 vuokra 336,38, perusindeksi elinkustannusindeksi tammikuu 2001 (1514 pistettä), vertailuindeksi tammikuu 2005 (1575 pistettä). Lieksan eteläpuolen rantaosayleiskaavan kaavaluonnos on ollut nähtävänä, mutta kaavoitushanke on edelleen kesken. Talousjohtaja: päättää jatkaa Aulis Kärkkäisen vuokrasopimusta entisin ehdoin saakka. Päätösehdotus hyväksyttiin. Asiaan palataan keväällä Aulis Kärkkäinen Kiinteistöpäällikkö Taloustoimisto Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi kiinteistöpäällikkö Heikki Nevalainen puh sähköposti: heikki.nevalainen(at)evl.fi.

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 72 MARJUKKA JA KARI MAURON KESÄMÖKKITONTIN VUOKRA-AJAN JATKAMINEN Marjukka ja Kari Maurolle on vuokrattu tontti Pärnänvaaran tilasta 108:44. Vuokra-aika päättyy Maurot pyytävät, että sopimus uudistetaan entisin ehdoin alkaen. Vuosivuokra on 354,00. Vuokrantarkistus suoritetaan Pärnänvaaran alueen lyhyissä (5 v.) vuokrasopimuksissa sopimusta uudistettaessa. Nykyisen vuokran laskenta: Entinen vuosivuokra 336,38 + indeksikorotus 18,00 = 354,00. Indeksikorotuksen laskentatekijät: Perusvuokra tasokorotettu vuoden 2001 vuokra 336,38, perusindeksi elinkustannusindeksi tammikuu 2001 (1514 pistettä), vertailuindeksi tammikuu 2006 (1595 pistettä). Lieksan eteläpuolen rantaosayleiskaavan kaavaluonnos on ollut nähtävänä, mutta kaavoitushanke on edelleen kesken. Talousjohtaja: Koska vuokra-aikaa on vielä jäljellä, kirkkoneuvosto päättää odottaa kaavoitushankkeen valmistumista ja lykkää asian käsittelyä. Päätösehdotus hyväksyttiin. Asiaan palataan keväällä Marjukka ja Kari Mauro Kiinteistöpäällikkö Taloustoimisto Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi kiinteistöpäällikkö Heikki Nevalainen puh sähköposti: heikki.nevalainen(at)evl.fi

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 73 ESITYKSEN TEKEMINEN MÄÄRÄALAN MYYMISESTÄ RAUHALAN TILASTA RN:O 108:43 IRJA JA KARI PIPPOLALLE Liite 3 Lieksalaiset Irja ja Kari Pippola ovat halukkaat ostamaan Lieksan kaupungin Lieksan kylässä Rauhalan tilalla RN:o 108:43 (kiinteistötunnus ) sijaitsevan n m2:n suuruisen määräalan n euron kauppahinnasta. Määräala sijaitsee Ison Hangasjärven rannalla ja muodostaa Rauhala-Lukkarilan ranta-asemakaavan rakennuspaikan nro Määräala on merkitty maastoon metallipaaluilla. Pippolat omistavat määräalalla olevat lomarakennukset. Määräala on vuokrattu Pippoloille elinkustannusindeksiin sidotulla kolmentuhannen (3.000) markan vuosivuokralla 30 vuodeksi. Kartta liitteenä. Määräala saa osalukunsa mukaisen osuuden emätilan osuudesta yhteisiin vesialueisiin ei kuitenkaan koskiin eikä muihin yhteisiin tai erityisiin etuuksiin. Määräalaan ei kohdistu kiinteistökiinnityksiä ja se myydään rasitteista ja rasituksista vapaana. Määräalan hintaa ei ole tarkistettu useaan vuoteen ja se näyttää jääneen jälkeen käyvästä hintatasosta. Lieksan OP-kiinteistökeskus laatii kirkkohallituksen edellyttämän asiantuntijalausunnon kauppahinnasta liitettäväksi asiakirjoihin. Talousjohtaja: tekee kirkkovaltuustolle esityksen määräalan myymisestä Irja ja Kari Pippolalle euron hinnalla. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Talousjohtaja esitteli ostajien kannanoton, jonka mukaan Kari Pippola hyväksyy vain indeksitarkistuksen siihen tontin hintaan, jota on käytetty vuosivuokraa määriteltäessä. Vuokran tarkistuksessa käytetty indeksi on kehittynyt maltillisesti 2000-luvulla. Aikaisemmin, kun tontin hinta nostettiin markkaan, indeksin muutos oli merkittävämpi. Joillakin alueilla tonttien hinnat ovat nousseet indeksinmuutosta enemmän. Toisaalta tonttien kysyntä pienien järvien rannoilla on ollut hiljaisempaa. Liitettiin asiakirjoihin Lieksan OP-kiinteistökeskuksen lausunto , minkä sisältö oli talousjohtajan tiedossa päätösehdotusta tehtäessä. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto yksimielisesti asettui asiantuntijalausunnon kannalle ja päätti esittää, että kirkkovaltuusto päättää määräalan myymisestä päätösehdotuksen mukaisesti. Toimenpiteet: Lisätietoja Irja ja Kari Pippola Taloustoimisto Kirkkovaltuuston päätös toimitetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kautta talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 74 ESITYKSEN TEKEMINEN KAHDEN MÄÄRÄALAN MYYMISESTÄ OY LEXI AB:LLE Liite 4 Helsinkiläinen professori Olli Ryynänen/ Oy Lexi Ab on halukas ostamaan Lieksan kaupungin Lieksan kylässä Rauhalan tilalla RN:o 108:43 (kiinteistötunnus ) sijaitsevat kaksi määräalaa euron kauppahinnasta. Määräalat sijaitsevat Pudasjärven rannalla ja muodostavat Rauhala-Lukkarilan ranta-asemakaavan rakennuspaikat nro 16.2 (n m2 ) ja 16.4 (n m2). Määräalat on merkitty maastoon metallipaaluilla. Määräaloilla ei ole rakennuksia. Kartta liitteenä. Määräalat saavat osalukunsa mukaisen osuuden emätilan osuudesta yhteisiin vesialueisiin ei kuitenkaan koskiin eikä muihin yhteisiin tai erityisiin etuuksiin. Määräaloihin ei kohdistu kiinteistökiinnityksiä ja ne myydään rasitteista ja rasituksista vapaana. Määräalan hintaa ei ole tarkistettu useaan vuoteen ja se näyttää jääneen jälkeen käyvästä hintatasosta. Lieksan OP-kiinteistökeskus laatii kirkkohallituksen edellyttämän asiantuntijalausunnon kauppahinnasta liitettäväksi asiakirjoihin. Talousjohtaja: tekee kirkkovaltuustolle esityksen määräalojen myymisestä Oy Lexi Ab:lle euroa kappale eli yhteishintaan euroa. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Talousjohtaja esitteli ostajan kannanoton, jonka mukaan Olli Ryynänen, verrattuaan talousjohtajan esittämää myyntihintaa joihinkin muihin myynnissä olevien tonttien hintoihin, pitää pyyntöhinnan korottamista pettymyksenä. Ryynäselle oli toimitettu hinnasto, jossa tonttien hinta oli euroa/kpl. Tieto vireillä olevasta myyntihinnan mahdollisesta korottamisesta ei välittynyt Ryynäselle. Joillakin alueilla tonttien hinnat ovat nousseet indeksinmuutosta enemmän. Toisaalta tonttien kysyntä pienien järvien rannoilla on ollut hiljaisempaa. Ryynänen teki perustelunsa jälkeen vastatarjouksen euroa/kpl eli yhteensä euroa. Liitettiin asiakirjoihin Lieksan OP-kiinteistökeskuksen lausunto , minkä sisältö oli talousjohtajan tiedossa päätösehdotusta tehtäessä. Asiasta keskusteltiin. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto yksimielisesti asettui asiantuntijalausunnon kannalle ja päätti esittää, että kirkkovaltuusto päättää määräalojen myymisestä päätösehdotuksen mukaisesti. Toimenpiteet: Lisätietoja Olli Ryynänen/Oy Lexi Ab Taloustoimisto Kirkkovaltuuston päätös toimitetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kautta talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) ; sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 75 LAUSUNNON ANTAMINEN LIEKSAN KIRKON VIEREEN LIEKSAN JOEN RANTAAN SIJOITTU- VAN SIIRTOLAPUUTARHAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA Liite 5 Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien tekninen virasto pyytää Lieksan seurakunnan lausuntoa Lieksan kirkon viereiselle alueelle sijoittuvan siirtolapuutarhan asemakaavan muutoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mennessä. Asemakaavakartta merkintöineen on oheisena liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä taloustoimistossa ja kokouksessa. Alue kuuluu kokonaan vahvistetun asemakaavan piiriin. Suunnittelualue on voimassa olevan asemakaavan mukaan yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) sekä puistoaluetta (P). Suunnittelualueen idän puoleisella naapuritontilla sijaitsee 1982 valmistunut Lieksan kirkko, joka on Raili ja Reima Pietilän suunnittelema. Länsinaapurina on yksityistontti, jonka länsipuolella kulkee junarata. Hieman kauempana on satama. Lieksanjoen vastarannalla on Pielisen museo. Pusikoituneella alueella ei ole säilytettävää arvopuustoa tai muuta kasvillisuutta taikka eläimistöä. Rakentaminen tulee olemaan pienimittakaavaista. Siirtolapuutarha-alueen tarkoitus on olla ympäristöhäiriöitä aiheuttamaton, miellyttävä virkistysalue. Alueen koko on n. 2,6 ha. Kokonaisrakennusoikeus on m2 ja yksittäisen rakennuksen enimmäiskoko 70 m2. Alueen reunoille tonttien ulkopuolelle suunnitellaan kaksi autopaikka-aluetta ( ap). Kirkon aidan viereen sijoitetaan 12 autopaikkaa pitkittäispysäköintiä varten. Joensuun rantaan istutettavalle alueelle sijoitetaan yhteiskäyttöön tarkoitettu saunarakennus. Rakennukset on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön ja ne liitetään kunnalliseen vesi ja viemäriverkostoon. Suunnittelualueen vieressä on joukko kirkollisia rakennuksia ja hautausmaa. Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset. Kirkkopihan sekä sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sovelletaan mitä kirkollisista rakennuksista on säädetty ja määrätty. Kirkkopihan ja hautausmaan aidan ja portin lukeminen kirkollisiin rakennuksiin johtuu rakennussuojelullisista näkökohdista. KL 14:2 Lieksan ev.lut. kirkkopihassa on Lieksan ortodoksisen seurakunnan tsasouna, jonne kuljetaan kirkkopihan eteläreunaa pitkin. Talousjohtaja: antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja alustavasta kaavaehdotuksesta lausunnon: - seurakunta on saanut riittävästi tietoa hankkeen valmistelusta ja on voinut seurata ja kommentoida sitä; - kirkkoneuvosto katsoo, että ehdotuksessa kuvattu toiminta soveltuu kirkkopihan naapuriin ja kirkkopihan puisto erottaa sen seurakunnan toiminnoista, jotka sijoittuvat pääosin tontin pohjois- ja keskiosaan;

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) - kirkkoneuvosto tukee alueen kehittämistä joutomaasta hyötykäyttöön - vaikka kirkkopihan aita on osin romahtanut ja kaipaa kohentamista, maanrakennustyöt ja autopaikkojen sijoittaminen tulee toteuttaa siten, että kirkkopihan aita säilyy ja sitä voidaan tarvittaessa huoltaa. Tutustuttiin kaavaluonnokseen ja keskusteltiin asiasta. Keskustelun jälkeen asemakaavan muutoksesta päätettiin antaa päätösehdotuksen mukainen lausunto. Ahti Kiiskinen ja Maija Riikonen eivät osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä päätöksen tekemiseen. Lisätietoja Tekninen virasto Kiinteistöpäällikkö Talousjohtaja talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

20 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 76 VIEKIJÄRVEN RIISTAMIEHET RY:N JA KOIVURINTENTEEN ERÄ RY:N METSÄSTYSOIKEUK- SIEN VUOKRAAMISEN OTTAMINEN UUDELLEEN KÄSITELTÄVÄKSI Liitteet 6-7 päätti asia 50 metsästysoikeuksien vuokraamisesta Viekijärven Riistamiehet ry:lle ja Koivurinteen erä ry:lle: Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä talousjohtajan päätösehdotuksen siten muutettuna, että tilojen Tila Pinta-ala Kunta/Kylä Vuokran kohde Törmälä 5:59 77,1 ha Lieksa/Vieki hirvenmetsästys Pekkala 21:61 69,3 ha Lieksa/Vieki hirvenmetsästys hirvenmetsästysoikeus vuokrataan Koivurinteen Erä ry:lle väliseksi ajaksi 30,35 euron (sis. alv. 22 %) vuosivuokrasta. ja että tilojen Tila Pinta-ala Kunta/Kylä Vuokran kohde Ilveslouhi 38:23 52,1 ha Lieksa/Vieki metsästysoikeus Kärkkäinen 20:81 8,9 ha Lieksa/Vieki metsästysoikeus Suoperä 53:6 19,1 ha Lieksa/Vieki metsästysoikeus Törmälä 5:59 77,1 ha Lieksa/Vieki pienriistan mets. Pekkala 21:61 69,3 ha Lieksa/Vieki pienriistan mets. Koivusilta 43:91 48,3 ha Lieksa/Vieki metsästysoikeus Valkeinen 128:7 270,0 ha Lieksa/Vieki metsästysoikeus Takamaa 38:15 154,0 ha Lieksa/Vieki pienriistan mets. Kirkkopelto 11:76 3,9 ha Lieksa/Vieki metsästysoikeus Mikko II 14:16 14,1 ha Nurmes/ metsästysoikeus Höljäkkä Rauhala II 14:13 42,1 ha Nurmes/ metsästysoikeus Höljäkkä Kärkkäinen II 10:16 42,6 ha Nurmes/ metsästysoikeus Nurmes vuokrataan Viekijärven Riistamiehet ry:lle väliseksi ajaksi 281,15 euron (sis. alv. 22 %) vuosivuokrasta Koivurinteen Erä ry:n sihteeri Merja Katajasalo toimitti talousjohtajalle päätöstä koskevan oikaisupyynnön (sähköposti ). Oikaisuvaatimusta perusteltiin sillä, että yhdistykset ovat sopineet toimi-alueidensa rajoista. n päätöksestä tiedotettiin yhdistyksille pöytäkirjanotteella, jotka postitettiin Oikaisuvaatimus tuli tehdä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Koska oikaisuvaatimus myöhästyi, sitä ei käsitellä. Asian uudelleen käsitteleminen on kuitenkin perusteltua sen takia, että Viekijärven Riistamiehet ry ja Koivurinteen Erä ry ovat keskenään sopineet toiminta-alueistaan. Viekijärven Riistamiehet ry luopuu

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) KOKOUSAIKA Tiistai klo 18.00 20.35 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) ASIALISTA 1/2012 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 8.12.2014 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ 28.8.2012/ 100 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 8/ 2012 Aika Tiistai 28.8.2012 klo 18.00 21.15 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00-20.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014 Aika: Keskiviikkona 11.6.2014 klo 18.00 19.50 Paikka: Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä Läsnä: Jäsen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot