LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2010 1 (46) 12.5.2010"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Anja Hiltunen Ahti Kiiskinen ja Maija Määttänen Matti Ponkilainen Sirkka Raassina Maija Riikonen ja Jorma Sarkkinen, Seppo Pulkkisen varajäsen Liisa Turunen, Marja-Leena Ilvosen varajäsen Seppo Pulkkinen, vpj. Marja-Leena Ilvonen Kaija Öystilä Leena Kokkonen, Kaija Öystilän varajäsen MUUT LÄSNÄ- Aimo Saarelainen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3) OLLEET Kari Mustonen, talousjohtaja (OS 7 ) ASIAT N Hannu Juntunen Maija Riikonen Kari Mustonen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri JA VARMENNUS ja N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa Martti Hara Maija Määttänen NÄHTÄVILLÄOLO- Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko- TODISTUS herranvirastossa Hannu Juntunen kirkkoherra Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Seija Hermiö toimistosihteeri

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 59 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden, jonka aiheena oli helatorstai. Virsi 339:1-4 ja rukous. 60 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esteestä olivat ilmoittaneet Seppo Pulkkinen, Marja-Leena Ilvonen ja Kaija Öystilä, joiden tilalle oli kutsuttu Jorma Sarkkinen, Liisa Turunen ja Leena Kokkonen, mikä hyväksyttiin. Myös Leena Kokkonen oli estynyt. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 61 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 ). Puheenjohtaja: Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Valittiin Martti Hara ja Maija Määttänen. 62 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä. Muihin asioihin lisättiin kaksi asiaa, muuten esityksen mukainen.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 63 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle viiden (5) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset /2010: Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan päätökset /2010: Palvelutyön johtokunnan päätökset 2/ : Saapuneet avustusanomukset Yhteisvastuukeräyksen tilanne Kehitysvammaisten rippikoulu Näkövammaisten päivä Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan päätökset 1/ : Todetaan lahjoitusrahaston tiliasema Vuoden 2009 tilinpäätös ja toimintakertomus Varojen käyttö Viekin seurakuntatalon keittiöremonttiin Metsästysoikeuden vuokra-anomus Puukauppa-asia Lisätietoja: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. kirkkoherra Hannu Juntunen hannu.juntunen(at)lieksanseurakunta.fi

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 64 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta viiden (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset 2010: 17: Virkavapauden myöntäminen sairauden takia 18: Isoskurssilaisten turvallisuusasiakirjan hyväksyminen 19: Virkavapauden myöntäminen sairauden takia 20: Kesätyöntekijän palkkaaminen nuorisotyöhön : Seurakuntapastori Penna Parviaisen vuosiloma 22: Työloman myöntäminen sairauden takia 23: Papiston ja kanttoreiden loma- ja vapaapäivät 5-8/ : Työloman myöntäminen sairauden takia Talousjohtajan päätökset 2010 : 19-20: Työloman myöntäminen sairauden takia 21: Määräaikaisen talletuksen tekeminen 22: Hautausmaanhoitajan palkkaaminen 23: Siivoojan palkkaaminen määräaikaiseen palvelussuhteeseen 24: Ylikylän Erä ry:n metsästysvuokrasopimuksen uusiminen Kiinteistöpäällikön päätökset 2010: Seurakuntapuutarhurin päätökset 2010: 1: Kesätyövoiman palkkaaminen 2: Kausityövoiman palkkaaminen Lapsityönohjaajan päätökset 2010: Palvelutyön johtokunnan sihteerin päätökset 2010: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. kirkkoherra Hannu Juntunen hannu.juntunen(at)lieksanseurakunta.fi

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 65 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN LIITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE ESITETTÄVIIN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOIHIN Liite 1 allekirjoitti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja antaa tilit tarkastettavaksi sekä päätti esittää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi tilintarkastuslausunnolla täydennettynä. Tilintarkastajat antoivat loppulausunnon tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta kirkkovaltuustolle Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomus ei ollut tarkastuskertomuksen mukaan tilintarkastajien käytettävissä. Tilintarkastajat esittävät 1. tilinpäätöksen hyväksymistä 2. vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Talousjohtaja: esittää tilintarkastuskertomuksen tilinpäätösasiakirjojen kanssa kirkkovaltuustolle. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomus vuodelta 2009 liitetään asiakirjoihin erikseen. Esitetään kirkkovaltuustolle päätösehdotuksen mukaisesti. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastusmuistio liitettiin asiakirjoihin. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 66 ESITYKSEN TEKEMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMISESTÄ Lieksan seurakunnan II ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää kanttorin virkaa on hakuajan päättymiseen mennessä ainoana hakijana hakenut musiikin maisteri Tommi Samuli Autio. Tuomiokapituli on kirkkojärjestyksen 6 luvun 42 ja 32 a :n nojalla todennut musiikin maisteri Tommi Aution kelpoiseksi Lieksan seurakunnan II ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan. Kirkkoherra: esittää kirkkovaltuustolle, että se pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan viran uudelleen haettavaksi Jos (kappalaisen/kanttorin) virkaa on hakenut tai hakemuksen peruutuksen vuoksi tai muusta syystä on vain yksi pätevä hakija, kirkkovaltuusto voi pyytää tuomiokapitulia julistamaan viran uudelleen haettavaksi. KJ 6:32b 2. mom. Lisätietoja: Esitetään kirkkovaltuustolle päätösehdotuksen mukaisesti. Tommi Autio Riitta Lehtimäki Tiina Laiho kirkkoherra Hannu Juntunen hannu.juntunen(at)lieksanseurakunta.fi

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 67 SEURAKUNNAN II SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on anomuksesta lakkauttanut pastori Penna Parviaiselle annetun virkamääräyksen Lieksan seurakunnan II seurakuntapastoriksi päättymään Vuoden 2010 talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaan kirkkoneuvosto arvioi ja antaa luvan ryhtyä valmistelemaan avoimen viran tai yli kuusi kuukautta voimassa olevien muiden palvelusuhteiden täyttämistä. Vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan kirkkoneuvoston tulee laatia seurakunnalle talouden tasapainotussuunnitelma ennen kuin päätetään vuoden 2011 talousarviokehyksestä ja tuloveroprosentista. Keskusteltuaan seurakunnan työvoimatarpeesta ja henkilöstösuunnittelusta, kirkkoneuvosto antoi luvan ryhtyä valmistelemaan avoimeksi tulevan II seurakuntapastorin viran täyttöä määräajaksi Kirkkoherra: Virkaa ei voida tuomiokapitulin tulkinnan mukaan täyttää määräajaksi. pyytää Kuopion tuomiokapitulia määräämään seurakunnan II seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi teologian kandidaatti Simo Parnin alkaen. päättää määrätä Simo Parnin peruspalkaksi 2.440,12 euroa/kk (vaativuusryhmä 601) ja määrää virkapaikaksi Lieksan seurakuntakeskuksen. Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kuopion tuomiokapituli Simo Parni Kirkkoherra Salme Kärkkäinen kirkkoherra Hannu Juntunen hannu.juntunen(at)lieksanseurakunta.fi

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 68 PASTORI YRJÖ SAHAMAN PALKKAUKSEN MÄÄRITTELY Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt pastori Yrjö Sahaman hoitamaan viransijaisena seurakunnan II seurakuntapastorin virkaa alkaen enintään saakka. päättää viranhaltijan palkkauksesta. Virka on Lieksan seurakunnassa sijoitettu vaativuusryhmään 601 ja viran peruspalkka on 2.440,12 euroa. Lisätietoja: Kirkkoherra: päättää määrätä pastori Yrjö Sahaman peruspalkaksi 2.440,12 euroa/kk ja määrää Sahaman virkapaikaksi Lieksan seurakuntakeskuksen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yrjö Sahama Kirkkoherra Salme Kärkkäinen kirkkoherra Hannu Juntunen hannu.juntunen(at)lieksanseurakunta.fi

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 69 ESITYKSEN TEKEMINEN MÄHKÖN HAUTAUSMAAN LAAJENNUSOSAN KAAVAKSI JA KÄYT- TÖSUUNNITELMAKSI Liite 2 (talletetaan kirkkovaltuuston pöytäkirjaan) Hankkeen valmistelu suoritti Mähkön hautausmaan katselmuksen (pöytäkirja 7/2008 asia 183). Kokouksessa käsiteltiin laaja seurakuntapuutarhuri Leo Sutisen laatima hautapaikkojen tarveselvitys. Katselmuksessa tutustuttiin Mähkön hautausmaan laajennusta varten varattuun alueeseen. Keskusteltiin tarpeesta varautua mahdolliseen suurempaan hautatarpeeseen ja raakamaan hankkimisesta siihen tarkoitukseen esimerkiksi Pankakosken tien varresta. Seurakuntapuutarhuri Leo Sutisen mielestä hänen esittämien laskemien mukaan uusia alueita ei tarvitse hankkia. Vara-alueina ovat Lamminkylän tien varressa olevat jo olemassa olevat hautausmaapalstat. Suunnittelun käynnistämistä varten esitetään määräraha vuoden 2009 talousarvioon. Määrärahan suuruus määritellään talousarvion laadinnan yhteydessä. Suunnittelijan valinta Mähkön hautausmaan laajennuksen suunnitteluhanke sisältyy vuoden 2009 talousarvioon. Seurakuntapuutarhuri ja talousjohtaja valmistelivat ja toteuttivat rajoitetun kansallisen suunnittelutarjouskilpailun ilmoittautuneiden ehdokkaiden kesken. Määräaikaan mennessä saapui kuusi (6) tarjousta. päätti asiakohdassa 112 hyväksyä jyväskyläläisen Viherteema Oy:n tarjouksen ja valita yhtiön Mähkön hautausmaan laajennuksen suunnittelijaksi kokonaishintaan Yleissuunnitelman hyväksyminen hyväksyi Mähkön hautausmaan laajennuksen yleissuunnitelman asiakohta 183 Suunnitteluhortonomi Jarmo Väisänen Viherteema Oy:stä Jyväskylästä on laatinut yleissuunnitelmaluonnoksia Mähkön hautausmaan laajentamisesta. Käyttäjät ovat kommentoineet luonnoksia. Suunnitelma perustuu Maa ja Vesi Oy:n 1990 luvulla tekemään suunnitelmaan ja maaperätutkimukseen. Suunnittelijan mukaan laajennusalueen hautakortteleita ei ole tarpeen salaojittaa, jos haudataan yhteen syvyyteen. Muilla Mähkön hauta-alueilla ja ortodoksisella hautausmaalla pohjavedestä on ollut haittaa. Laajennusalueelle tulee suunnitelman mukaan 1579 kpl yhden arkkuhautasijan hautapaikkoja. Suunnittelussa on pyritty löytämään sopiva paikka kompostointi- ja varastointialueelle ja kohentamaan kappelin ja huoltorakennusten ympäristön yleisilmettä. Kompostointialueen sijoittamista viereiselle puistoalueelle kauemmaksi hautakortteleista on selvitetty toisena sijoitusvaihtoehtona. Vaihtoehto jättäisi hautakortteleiden viereen laajemman suojaavan puistometsikön, mutta koneiden ajomatka pitenisi. Pysyvän mullankäsittely/varastoalueen sijoittaminen puistoksi kaavoitetulle seurakunnan omistamalle maalle nykyisen hautausmaa-alueen ulkopuolelle edellyttää kaavamuutoksen.

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) Hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma Nimi Mähkön hautausmaa On myös pyritty löytämään ratkaisu hautausmaan aitaamiseen ja parantamaan turvallisuutta estämällä henkilöautoilla ajo hautausmaalla ja huoltoalueilla. Laajennusalueen reunaan järjestetään uusi paikoitusalue. Joitakin vuosia sitten rauenneessa aloitteessa toivottiin paikoitusaluetta hautausmaalla kävijöille Reunatien päähän. Kappelin paikoitusalueet järjestellään uudella tavalla. Kappelin ja huoltorakennusten kohdalla aidalle on useita linjausvaihtoehtoja. Suunnittelun yksi perusolettamus on, että seurakunnan oma henkilökunta ja kausityöntekijät sekö oma kalusto tarvitsevat edelleen huoltohallin ja toimistotilan sekä muuta huolto- ja sosiaalitilaa. Vanhan huoltorakennuksen/sosiaalitilan peruskorjauksen vaihtoehdoksi on hahmoteltu uudisrakennuksen paikkaa huoltopihan yhteyteen. Yksityiskohtainen maa-, sähkö- ja vesirakenteiden suunnittelu ja tarkempi kustannuslaskenta käynnistyy yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Suunnittelusopimuksen mukaan suunnitelmat valmistuvat Seurakuntapuutarhuri Leo Sutinen oli kuultavana kokouksessa. Sijainti Mähkön hautausmaa sijaitsee Lieksan kaupungin Mähkön kaupunginosassa n. 1,5 km päässä kaupungin keskustasta itään, osoitteessa Kirkkotarhantie 12. Maanomistus, tilan nimi ja rekisteritunnus Hautausmaa-alueen omistaa Lieksan seurakunta. Tilan nimi on Tuonenkangas RN:o 83:260. Tila on muodostettu tiloista Hautausmaa RN:o 53:1 ja Tuonenkangas RN:o 83:2 sekä Rauhalan tilasta RN:o 108:45 hautausmaaksi lohkotuista määräaloista. Tilaan kuuluu kolme palstaa, joiden kokonaispinta-ala on n. 18,1 ha. Tämä käyttösuunnitelma koskee Mähkön hautausmaan (Kirkkotarhantien) palstaa. Mähkön hautausmaan koko Mähkön hautausmaapalstan kokonaispinta-ala on n. 11,0 ha. Laajennusalueen pinta-ala on n. 2,7 ha. Hautausmaan perustamisajankohta Mähkön hautausmaa on otettu käyttöön Suunnitelmat Vanhimman osan kartan on suunnitellut Otto Mannström vuonna Maa ja Vesi Oy teki maaperätutkimukset, kartoitti hautausmaan ja laati kaavan vuonna Suunnittelu Aula Oy laati kuivatus- ja vesijohtosuunnitelmat vuonna Laajennus on suunniteltu vuonna 2009, tekijä Viherteema Oy. Työ sisältää osastot sekä paikoitusalueiden uudelleen järjestelyn ja maankäsittelyalueen. Samassa yhteydessä suunniteltiin koko hautausmaa-alueen sähköistys ja valaistus. Suhde aikaisempaan käyttösuunnitelmaan

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) Muilta osin Lieksan seurakunnan Mähkön hautausmaalla noudatetaan Pielisjärven ja Viekijärven seurakuntayhtymälle laadittua käyttösuunnitelmaa ja hautausmaakaavaa. HAUTAAMINEN Haudat Haudat ovat arkkuhautoja, joihin voidaan haudata myös uurnia. Arkkuhaudan syvyys on 1,5 m. Arkkuhautojen mitat ovat leveys 120 cm ja pituus 220 cm. Uurnahautaosasto on lohkossa 64. Uurnahaudan mitat ovat 1 x 1 m. Uurnalehto sijaitsee kappelin vieressä lohkoissa 98 ja 99. Muistomerkit Hautamuistomerkkejä koskevat periaatteet on määritelty hautaustoimen ohjesäännössä ja muistomerkkiohjeessa. Käyttöönottojärjestys Osastot otetaan käyttöön kirkkoneuvoston päätöksen mukaan. Hautaoikeuksien hallinta-aika Hautaoikeuksien hallinta-aika on 40 vuotta, jota voidaan jatkaa hakemuksesta 20 vuodella. HAUTAUSMAAN RAKENTEET Vainajien säilytys Vainajien säilytys on järjestetty kappelin yhteydessä olevassa kylmäsäilytystilassa, jossa on tilaa 15 vainajalle. Hautausmaan kaikki toimisto-, henkilöstö-, varasto- ja huoltotilat sijaitsevat Kirkkotarhantien liittymän välittömässä läheisyydessä pysäköintialueen takana. Jätehuolto Koko hautausmaa-alueella on kattava jätteidenkäsittelyjärjestelmä. Sekajäte ja muut toiminnasta aiheutuvat jätteet toimitetaan jätehuoltolain edellyttämällä tavalla käsiteltäväksi. Eloperäisen jätteen kompostointi tehdään alueella olevalla maankäsittelyalueella. Pintavesien ohjaus Pintavedet ohjataan kallistuksin käytävien kautta alueen alaosassa oleviin pintavesikaivoihin, joista vesi johdetaan putkilinjojen kautta Kirkkotarhantien varressa olevaan kaupungin sadevesiviemäriin. Hautausmaan hoito Hautausmaata hoidetaan Viherympäristöliiton hoitoluokituksen mukaan. Kappelin lähellä lohkoissa 37 40, ja säilytetään vanhan hautausmaan ilme. Lieksassa 4. päivänä toukokuuta 2010 Viherteema Oy Lieksan seurakunta

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) Mähkön hautausmaan laajennusta koskeva kaavakartta ja käyttösuunnitelma kokonaisuudessaan ovat nähtävänä kokouksessa. Talousjohtaja: tekee esityksen kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Mähkön hautausmaan laajennusosan kaavan ja käyttösuunnitelman. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Kuopion tuomiokapitulin tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Talousjohtaja esitteli kartalta laajennusalueen ja liikennealueet sekä selvitti kuinka laajennussuunnitelma liittyy aikaisempaan Maa ja Vesi Oy:n laatimaan hautausmaakaavaan ja suunnitelmaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. Mähkön hautausmaan laajennusosan kaava ja käyttösuunnitelma esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Lisätietoja Seurakuntapuutarhuri Kiinteistöpäällikkö seurakuntapuutarhuri Leo Sutinen puh. (013) leo.sutinen(at)lieksanseurakunta.fi

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 70 HAUTAUSMAAKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN VUONNA 2010 Seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön (vahvistettu Kuopion tuomiokapitulissa ) 16 :n mukaan kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten katselmuksesta Hautausmaan katselmus huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan, 1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu; 2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa; 3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja 4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja Talousjohtaja: päättää hautausmaakatselmuksen laajuudesta ja määrää katselmuksen suorittajat sekä ajankohdan. Päätettiin pitää Mähkön hautausmaan katselmus klo Katselmukseen osallistuvat Jorma Sarkkinen, Leo Sutinen, Martti Hara, Maija Riikonen ja varalla Liisa Turunen. Viekissä katselmuksen suorittavat Ahti Kiiskinen ja Leo Sutinen erikseen sovittavana aikana. Maija Riikonen pyysi kirjaamaan pöytäkirjaan, että Mähkön hautausmaalla on liian vähän roskasäiliöitä sesonkipäivinä ja talvisin hautausmaalla on liukkaita käytäviä. Lisätietoja Seurakuntapuutarhuri Kiinteistöpäällikkö Kutsukirje nimetyille seurakuntapuutarhuri Leo Sutinen puh. (013) leo.sutinen(at)lieksanseurakunta.fi

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 71 AULIS KÄRKKÄISEN KESÄMÖKKITONTIN VUOKRA-AJAN JATKAMINEN Aulis Kärkkäiselle on vuokrattu tontti Pärnänvaaran tilasta 108:44. Vuokra-aika päättyy Kärkkäinen pyytää, että vuokra-aikaa jatketaan viidellä vuodella. Vuosivuokra on 350,00. Vuokrantarkistus suoritetaan Pärnänvaaran alueen lyhyissä (5 v.) vuokrasopimuksissa sopimusta uudistettaessa. Nykyisen vuokran laskenta: Entinen vuosivuokra 252,28 + vuoden 2001 tasokorotus 84,10 + indeksikorotuksesta 13,63 = 350,00. Indeksikorotuksen laskentatekijät: Perusvuokra tasokorotettu vuoden 2001 vuokra 336,38, perusindeksi elinkustannusindeksi tammikuu 2001 (1514 pistettä), vertailuindeksi tammikuu 2005 (1575 pistettä). Lieksan eteläpuolen rantaosayleiskaavan kaavaluonnos on ollut nähtävänä, mutta kaavoitushanke on edelleen kesken. Talousjohtaja: päättää jatkaa Aulis Kärkkäisen vuokrasopimusta entisin ehdoin saakka. Päätösehdotus hyväksyttiin. Asiaan palataan keväällä Aulis Kärkkäinen Kiinteistöpäällikkö Taloustoimisto Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi kiinteistöpäällikkö Heikki Nevalainen puh sähköposti: heikki.nevalainen(at)evl.fi.

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 72 MARJUKKA JA KARI MAURON KESÄMÖKKITONTIN VUOKRA-AJAN JATKAMINEN Marjukka ja Kari Maurolle on vuokrattu tontti Pärnänvaaran tilasta 108:44. Vuokra-aika päättyy Maurot pyytävät, että sopimus uudistetaan entisin ehdoin alkaen. Vuosivuokra on 354,00. Vuokrantarkistus suoritetaan Pärnänvaaran alueen lyhyissä (5 v.) vuokrasopimuksissa sopimusta uudistettaessa. Nykyisen vuokran laskenta: Entinen vuosivuokra 336,38 + indeksikorotus 18,00 = 354,00. Indeksikorotuksen laskentatekijät: Perusvuokra tasokorotettu vuoden 2001 vuokra 336,38, perusindeksi elinkustannusindeksi tammikuu 2001 (1514 pistettä), vertailuindeksi tammikuu 2006 (1595 pistettä). Lieksan eteläpuolen rantaosayleiskaavan kaavaluonnos on ollut nähtävänä, mutta kaavoitushanke on edelleen kesken. Talousjohtaja: Koska vuokra-aikaa on vielä jäljellä, kirkkoneuvosto päättää odottaa kaavoitushankkeen valmistumista ja lykkää asian käsittelyä. Päätösehdotus hyväksyttiin. Asiaan palataan keväällä Marjukka ja Kari Mauro Kiinteistöpäällikkö Taloustoimisto Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi kiinteistöpäällikkö Heikki Nevalainen puh sähköposti: heikki.nevalainen(at)evl.fi

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 73 ESITYKSEN TEKEMINEN MÄÄRÄALAN MYYMISESTÄ RAUHALAN TILASTA RN:O 108:43 IRJA JA KARI PIPPOLALLE Liite 3 Lieksalaiset Irja ja Kari Pippola ovat halukkaat ostamaan Lieksan kaupungin Lieksan kylässä Rauhalan tilalla RN:o 108:43 (kiinteistötunnus ) sijaitsevan n m2:n suuruisen määräalan n euron kauppahinnasta. Määräala sijaitsee Ison Hangasjärven rannalla ja muodostaa Rauhala-Lukkarilan ranta-asemakaavan rakennuspaikan nro Määräala on merkitty maastoon metallipaaluilla. Pippolat omistavat määräalalla olevat lomarakennukset. Määräala on vuokrattu Pippoloille elinkustannusindeksiin sidotulla kolmentuhannen (3.000) markan vuosivuokralla 30 vuodeksi. Kartta liitteenä. Määräala saa osalukunsa mukaisen osuuden emätilan osuudesta yhteisiin vesialueisiin ei kuitenkaan koskiin eikä muihin yhteisiin tai erityisiin etuuksiin. Määräalaan ei kohdistu kiinteistökiinnityksiä ja se myydään rasitteista ja rasituksista vapaana. Määräalan hintaa ei ole tarkistettu useaan vuoteen ja se näyttää jääneen jälkeen käyvästä hintatasosta. Lieksan OP-kiinteistökeskus laatii kirkkohallituksen edellyttämän asiantuntijalausunnon kauppahinnasta liitettäväksi asiakirjoihin. Talousjohtaja: tekee kirkkovaltuustolle esityksen määräalan myymisestä Irja ja Kari Pippolalle euron hinnalla. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Talousjohtaja esitteli ostajien kannanoton, jonka mukaan Kari Pippola hyväksyy vain indeksitarkistuksen siihen tontin hintaan, jota on käytetty vuosivuokraa määriteltäessä. Vuokran tarkistuksessa käytetty indeksi on kehittynyt maltillisesti 2000-luvulla. Aikaisemmin, kun tontin hinta nostettiin markkaan, indeksin muutos oli merkittävämpi. Joillakin alueilla tonttien hinnat ovat nousseet indeksinmuutosta enemmän. Toisaalta tonttien kysyntä pienien järvien rannoilla on ollut hiljaisempaa. Liitettiin asiakirjoihin Lieksan OP-kiinteistökeskuksen lausunto , minkä sisältö oli talousjohtajan tiedossa päätösehdotusta tehtäessä. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto yksimielisesti asettui asiantuntijalausunnon kannalle ja päätti esittää, että kirkkovaltuusto päättää määräalan myymisestä päätösehdotuksen mukaisesti. Toimenpiteet: Lisätietoja Irja ja Kari Pippola Taloustoimisto Kirkkovaltuuston päätös toimitetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kautta talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 74 ESITYKSEN TEKEMINEN KAHDEN MÄÄRÄALAN MYYMISESTÄ OY LEXI AB:LLE Liite 4 Helsinkiläinen professori Olli Ryynänen/ Oy Lexi Ab on halukas ostamaan Lieksan kaupungin Lieksan kylässä Rauhalan tilalla RN:o 108:43 (kiinteistötunnus ) sijaitsevat kaksi määräalaa euron kauppahinnasta. Määräalat sijaitsevat Pudasjärven rannalla ja muodostavat Rauhala-Lukkarilan ranta-asemakaavan rakennuspaikat nro 16.2 (n m2 ) ja 16.4 (n m2). Määräalat on merkitty maastoon metallipaaluilla. Määräaloilla ei ole rakennuksia. Kartta liitteenä. Määräalat saavat osalukunsa mukaisen osuuden emätilan osuudesta yhteisiin vesialueisiin ei kuitenkaan koskiin eikä muihin yhteisiin tai erityisiin etuuksiin. Määräaloihin ei kohdistu kiinteistökiinnityksiä ja ne myydään rasitteista ja rasituksista vapaana. Määräalan hintaa ei ole tarkistettu useaan vuoteen ja se näyttää jääneen jälkeen käyvästä hintatasosta. Lieksan OP-kiinteistökeskus laatii kirkkohallituksen edellyttämän asiantuntijalausunnon kauppahinnasta liitettäväksi asiakirjoihin. Talousjohtaja: tekee kirkkovaltuustolle esityksen määräalojen myymisestä Oy Lexi Ab:lle euroa kappale eli yhteishintaan euroa. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Talousjohtaja esitteli ostajan kannanoton, jonka mukaan Olli Ryynänen, verrattuaan talousjohtajan esittämää myyntihintaa joihinkin muihin myynnissä olevien tonttien hintoihin, pitää pyyntöhinnan korottamista pettymyksenä. Ryynäselle oli toimitettu hinnasto, jossa tonttien hinta oli euroa/kpl. Tieto vireillä olevasta myyntihinnan mahdollisesta korottamisesta ei välittynyt Ryynäselle. Joillakin alueilla tonttien hinnat ovat nousseet indeksinmuutosta enemmän. Toisaalta tonttien kysyntä pienien järvien rannoilla on ollut hiljaisempaa. Ryynänen teki perustelunsa jälkeen vastatarjouksen euroa/kpl eli yhteensä euroa. Liitettiin asiakirjoihin Lieksan OP-kiinteistökeskuksen lausunto , minkä sisältö oli talousjohtajan tiedossa päätösehdotusta tehtäessä. Asiasta keskusteltiin. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto yksimielisesti asettui asiantuntijalausunnon kannalle ja päätti esittää, että kirkkovaltuusto päättää määräalojen myymisestä päätösehdotuksen mukaisesti. Toimenpiteet: Lisätietoja Olli Ryynänen/Oy Lexi Ab Taloustoimisto Kirkkovaltuuston päätös toimitetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kautta talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) ; sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 75 LAUSUNNON ANTAMINEN LIEKSAN KIRKON VIEREEN LIEKSAN JOEN RANTAAN SIJOITTU- VAN SIIRTOLAPUUTARHAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA Liite 5 Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien tekninen virasto pyytää Lieksan seurakunnan lausuntoa Lieksan kirkon viereiselle alueelle sijoittuvan siirtolapuutarhan asemakaavan muutoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mennessä. Asemakaavakartta merkintöineen on oheisena liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä taloustoimistossa ja kokouksessa. Alue kuuluu kokonaan vahvistetun asemakaavan piiriin. Suunnittelualue on voimassa olevan asemakaavan mukaan yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) sekä puistoaluetta (P). Suunnittelualueen idän puoleisella naapuritontilla sijaitsee 1982 valmistunut Lieksan kirkko, joka on Raili ja Reima Pietilän suunnittelema. Länsinaapurina on yksityistontti, jonka länsipuolella kulkee junarata. Hieman kauempana on satama. Lieksanjoen vastarannalla on Pielisen museo. Pusikoituneella alueella ei ole säilytettävää arvopuustoa tai muuta kasvillisuutta taikka eläimistöä. Rakentaminen tulee olemaan pienimittakaavaista. Siirtolapuutarha-alueen tarkoitus on olla ympäristöhäiriöitä aiheuttamaton, miellyttävä virkistysalue. Alueen koko on n. 2,6 ha. Kokonaisrakennusoikeus on m2 ja yksittäisen rakennuksen enimmäiskoko 70 m2. Alueen reunoille tonttien ulkopuolelle suunnitellaan kaksi autopaikka-aluetta ( ap). Kirkon aidan viereen sijoitetaan 12 autopaikkaa pitkittäispysäköintiä varten. Joensuun rantaan istutettavalle alueelle sijoitetaan yhteiskäyttöön tarkoitettu saunarakennus. Rakennukset on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön ja ne liitetään kunnalliseen vesi ja viemäriverkostoon. Suunnittelualueen vieressä on joukko kirkollisia rakennuksia ja hautausmaa. Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset. Kirkkopihan sekä sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sovelletaan mitä kirkollisista rakennuksista on säädetty ja määrätty. Kirkkopihan ja hautausmaan aidan ja portin lukeminen kirkollisiin rakennuksiin johtuu rakennussuojelullisista näkökohdista. KL 14:2 Lieksan ev.lut. kirkkopihassa on Lieksan ortodoksisen seurakunnan tsasouna, jonne kuljetaan kirkkopihan eteläreunaa pitkin. Talousjohtaja: antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja alustavasta kaavaehdotuksesta lausunnon: - seurakunta on saanut riittävästi tietoa hankkeen valmistelusta ja on voinut seurata ja kommentoida sitä; - kirkkoneuvosto katsoo, että ehdotuksessa kuvattu toiminta soveltuu kirkkopihan naapuriin ja kirkkopihan puisto erottaa sen seurakunnan toiminnoista, jotka sijoittuvat pääosin tontin pohjois- ja keskiosaan;

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) - kirkkoneuvosto tukee alueen kehittämistä joutomaasta hyötykäyttöön - vaikka kirkkopihan aita on osin romahtanut ja kaipaa kohentamista, maanrakennustyöt ja autopaikkojen sijoittaminen tulee toteuttaa siten, että kirkkopihan aita säilyy ja sitä voidaan tarvittaessa huoltaa. Tutustuttiin kaavaluonnokseen ja keskusteltiin asiasta. Keskustelun jälkeen asemakaavan muutoksesta päätettiin antaa päätösehdotuksen mukainen lausunto. Ahti Kiiskinen ja Maija Riikonen eivät osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä päätöksen tekemiseen. Lisätietoja Tekninen virasto Kiinteistöpäällikkö Talousjohtaja talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

20 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/ (46) 76 VIEKIJÄRVEN RIISTAMIEHET RY:N JA KOIVURINTENTEEN ERÄ RY:N METSÄSTYSOIKEUK- SIEN VUOKRAAMISEN OTTAMINEN UUDELLEEN KÄSITELTÄVÄKSI Liitteet 6-7 päätti asia 50 metsästysoikeuksien vuokraamisesta Viekijärven Riistamiehet ry:lle ja Koivurinteen erä ry:lle: Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä talousjohtajan päätösehdotuksen siten muutettuna, että tilojen Tila Pinta-ala Kunta/Kylä Vuokran kohde Törmälä 5:59 77,1 ha Lieksa/Vieki hirvenmetsästys Pekkala 21:61 69,3 ha Lieksa/Vieki hirvenmetsästys hirvenmetsästysoikeus vuokrataan Koivurinteen Erä ry:lle väliseksi ajaksi 30,35 euron (sis. alv. 22 %) vuosivuokrasta. ja että tilojen Tila Pinta-ala Kunta/Kylä Vuokran kohde Ilveslouhi 38:23 52,1 ha Lieksa/Vieki metsästysoikeus Kärkkäinen 20:81 8,9 ha Lieksa/Vieki metsästysoikeus Suoperä 53:6 19,1 ha Lieksa/Vieki metsästysoikeus Törmälä 5:59 77,1 ha Lieksa/Vieki pienriistan mets. Pekkala 21:61 69,3 ha Lieksa/Vieki pienriistan mets. Koivusilta 43:91 48,3 ha Lieksa/Vieki metsästysoikeus Valkeinen 128:7 270,0 ha Lieksa/Vieki metsästysoikeus Takamaa 38:15 154,0 ha Lieksa/Vieki pienriistan mets. Kirkkopelto 11:76 3,9 ha Lieksa/Vieki metsästysoikeus Mikko II 14:16 14,1 ha Nurmes/ metsästysoikeus Höljäkkä Rauhala II 14:13 42,1 ha Nurmes/ metsästysoikeus Höljäkkä Kärkkäinen II 10:16 42,6 ha Nurmes/ metsästysoikeus Nurmes vuokrataan Viekijärven Riistamiehet ry:lle väliseksi ajaksi 281,15 euron (sis. alv. 22 %) vuosivuokrasta Koivurinteen Erä ry:n sihteeri Merja Katajasalo toimitti talousjohtajalle päätöstä koskevan oikaisupyynnön (sähköposti ). Oikaisuvaatimusta perusteltiin sillä, että yhdistykset ovat sopineet toimi-alueidensa rajoista. n päätöksestä tiedotettiin yhdistyksille pöytäkirjanotteella, jotka postitettiin Oikaisuvaatimus tuli tehdä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Koska oikaisuvaatimus myöhästyi, sitä ei käsitellä. Asian uudelleen käsitteleminen on kuitenkin perusteltua sen takia, että Viekijärven Riistamiehet ry ja Koivurinteen Erä ry ovat keskenään sopineet toiminta-alueistaan. Viekijärven Riistamiehet ry luopuu

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (6) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (6) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2016 1 (6) KOKOUSAIKA 14.4.2016 klo 20.25 20.40 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kilponen Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija,

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 / (6) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 / (6) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2015 1 (6) KOKOUSAIKA 1.9.2015 klo 16 19.05 Pötönkankaan hautausmaalla katselmus ja sen jälkeen kokous KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 24.4.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 44 - Kokouksen avaus 45 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 18.50 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 24.9.2015 klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola puheenjohtaja Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 30.5.2017 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 54 - Kokouksen avaus 55 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 56 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Aika: 2.9.2015 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan leirikeskus PELLINMÄKI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2014 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2014 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 6/2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistaina 17.6.2014 klo 10 Kokouspaikka Kokoonnumme Simeon-talon parkkipaikalla klo 10, josta lähdemme liikkeelle Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 81 Kokouksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 17.3.2014 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 85 Kirkkoneuvosto 8/2010 08.12.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 85 Kirkkoneuvosto 8/2010 08.12.2010 85 83 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 08.12.2010 83 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 113 - Kokouksen avaus 114 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010 54 52 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 11.10.2010 52 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.2.2014 klo 9-12

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.2.2014 klo 9-12 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 8 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.20 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola Marja Himanka Ismo Iso-Heiniemi Anita Kallio

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013. Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013. Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen Kellberg 132 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013 KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 02/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 02/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Maanantai 27.03.2017 kello 17.00 19.20 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Eronen Juha Härmälä Irja Julkunen Pia Hynninen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 04.09.2013 1 Aika Keskiviikkona 04.09.2013 klo 16.00 19.15 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Kirkkoneuvosto 26.4.2017 1 KOKOUSAIKA 26.4.2017 kello 17.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo, musiikkihuone OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Timo Heikkilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 22 Kirkkoneuvosto 3/2010 05.05.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 22 Kirkkoneuvosto 3/2010 05.05.2010 22 21 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 05.05.2010 21 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 21.2.2017 klo 18 18.17 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 14.4.2015 klo 17.30-18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Kirkkovaltuusto 09.05.2012

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Kirkkovaltuusto 09.05.2012 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 19.00 21.02 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot