Yliopistojen toimitilastrategiat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yliopistojen toimitilastrategiat"

Transkriptio

1 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yliopistojen toimitilastrategiat Ohjeaineisto strategioiden laatimiseksi Opetusministeriön monisteita 2005:1

2 Yliopistojen toimitilastrategiat Ohjeaineisto strategioiden laatimiseksi Opetusministeriön monisteita 2005:1 Opetusministeriö Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 2005 Undervisningsministeriet Utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen 2005

3 Alkusanat Yliopistojen toimitilat ja niiden vuokrat määräytymisperusteineen ovat olleet pitkään esillä valtionhallinnossa sekä työryhmien ja selvitysten kohteena. Selvitysmies Pajakkalan ehdotuksen mukaisesti valtiovarainministeriö asetti elokuussa 2002 työryhmän selkeyttämään yliopistojen vuokrajärjestelmäkäytäntöjä. Tämän työryhmän tekemät toimenpide-ehdotukset on julkaistu yliopistojen vuokratyöryhmän muistiossa VM 20 / Pajakkalan raportissa on myös esitetty, että valtionhallinnossa tulisi ottaa käyttöön strategisen toimitilajohtamisen menetelmät, joilla integroidaan toimitilojen johtaminen virastojen ja laitosten toimintastrategiaan. Toimitilastrategian avulla saavutetaan kustannustietoisuuden lisääntymistä ja toiminnan läpinäkyvyyttä sekä pyritään poistamaan tilasubventioita. Alkukeväällä 2004 opetusministeri Haatainen käynnisti yliopistojen toimitilastrategioiden laatimisen pohjaksi tarvittavan selvitystyön. Opetusministeriön hallinnonalalla yliopistojen toimitilastrategia on ensimmäinen ja voi toimia näin pilottina tuleville hankkeille, mikäli toimitilastrategia on tarkoitus saattaa käytännöksi yliopistojen lisäksi myös ministeriön hallinnonalan muissa laitoksissa. Yliopistojen toimitilastrategia kytketään myös osaksi opetusministeriön tuottavuushanketta. Opetusministeriö vahvisti jo aiemmin määräajoin kokoontuneen yliopistojen toimitilatyöryhmän kehittämään ja koordinoimaan yliopistojen toimitilahallintoa, edistämään yliopistojen välistä vuorovaikutusta sekä yhteydenpitoa opetusministeriöön ja vuokra-asioita käsittelevään VM:n asettamaan johtoryhmään. Tässä toimitilatyöryhmässä on opetusministeriöllä ja kaikilla yliopistoilla edustajansa. Työryhmän jäsenistä koottiin pienempi ohjausryhmä valmistelemaan toimitilastrategioiden laatimisen pohjaksi aineistoa, jonka eri kehitysvaiheita esiteltiin isolle työryhmälle hyväksyttäväksi. Ohjausryhmä kokoontui 10 kertaa puheenjohtajanaan Helsingin yliopiston tekninen johtaja Toivo Vainiotalo ja sihteerinään Jaana Ihalainen, myös Helsingin yliopistosta. Työryhmän jäseninä olivat Ari Nisonen Turun yliopistosta, Ulla-Maija Posti Oulun yliopistosta, Esko Korhonen Jyväskylän yliopistosta, Juha Kurki Helsingin kauppakorkeakoulusta, Matti Paavonsalo Kuopion yliopistosta, Eija Ruokamo Lapin yliopistosta sekä Tuulikki Terho ja Liisa Munsterhjelm opetusministeriöstä. Työryhmän johdolla aineiston laati Catella Kiinteistökonsultointi Oy erityisasiantuntijanaan Pertti Tuominen. Yliopistojen toimitilastrategioiden laatimisen ohjeaineisto on syyskaudella 2004 esitelty yliopistojen rehtoreille sekä hallintojohtajille. Lisäksi ohjeaineiston pääkohdat samoin kuin yliopistoilta pyydetty palaute strategia-aineistosta esiteltiin yliopistojen johdon seminaarissa

4 Kuopiossa Opetusministeriön yliopistoille toimittamissa tulosneuvotteluohjeissa yliopistoja velvoitetaan laatimaan oma toimitilastrategiansa tämän aineiston pohjalta. Yliopistojen strategiat käsitellään keväällä 2005 käytävissä tulosneuvotteluissa. Yliopistojen toimitilastrategioiden laatimisen ohjeaineisto poikkeaa muodoltaan perinteisestä raportista tai muistiosta: se tarjoaa yliopistoille työvälineitä oman toimitilastrategiansa laatimiseen. Aineistossa mallinnetaan toimitilastrategioissa käsiteltäviä asioita ja esitetään harkittavaksi yliopistokohtaisia ratkaisuja. Osa aineiston sisältämistä asioista on yliopistoja sitovia, yhteismitallisia seikkoja ja osa taas yliopistokohtaisesti määriteltäviä. Toimitilastrategia-aineiston asiasisällön lähtökohtana on ollut yliopistojen vuokratyöryhmän muistiossa kirjatut ehdotukset. Raportin tarkoituksena on myös tuoda esiin toimitilahallinnon tärkeä rooli yliopiston toimintamenojen säätelyssä ja toimitilojen kehittämisessä. Työryhmä luovuttaa yliopistojen toimitilastrategioiden laatimisen ohjeaineiston kunnioittavasti opetusministeri Haataiselle ja opetusministeriön käyttöön. Helsingissä Toivo Vainiotalo työryhmän puheenjohtaja teknillinen johtaja, Helsingin yliopisto

5 Sisältö A Johdanto kalvot 1 3 Osallistujat Tehtävä ja tavoitteet Toimitilastrategioiden laatiminen B Toimitila-asiat kalvot 4 16 Määrittelyt Toimitila-asioiden toimintaympäristö (muutos 1995) Toimintaympäristö kuvana Toimitila-asioiden toimintaympäristö (nykyinen ohjaus) Toimitila-asiat eri organisaatiotasoilla Toimitilastrategioiden lähtökohdat Perustoiminnan luokittelu toimitilastrategiassa Toimitilojen ominaisuuksien tarkastelu Yleistä toimitiloille asetettavista tavoitteista Esimerkkejä strategisista tavoitteista toimitiloille Työtapojen ja toiminnan välinen yhteys Vanhan rakennuskannan käyttö C Tilakustannukset ja palvelut kalvot Kustannuskehikon tarve ja luonne Kustannuskehikon rakenne Kiinteistöpalvelut Tilapalvelut Liitännäispalvelut Yleiskuluihin sisältyvät tehtävät Taloudelliset tunnusluvut Pinta-alan käsitteitä Nettokäyttöala Tilakustannusten suunnittelujänne Tilakustannusten sitovuus suunnitelmissa Suunnittelun vuorovaikutus Seurannaiskustannukset Yleistä tilakustannusten muutoksista Vaikuttaminen tilakustannuksiin

6 D Vuokrasopimukset ja vuokran määräytyminen kalvot Vuokrasuhteen luonne toiminnan lähtökohtana Mihin kannattaa vaikuttaa? Vuokrasumman nousun rakenne Vuokrien nousun osatekijät Vaikutusmahdollisuudet vanhan kannan vuokriin Vaikutusmahdollisuudet uudisrakennusten vuokriin Korjausinvestointien vuokravaikutus Vaikutusmahdollisuus korjausinvestoinneissa Vaikuttaminen vuokranmäärittelyperiaatteisiin Vuokrasopimusten luokittelu Vuokra-ajan pituuden merkitys Sijoittajat vuokranantajina (uudisrakennukset) Sijoittajat vuokranantajina (olevat rakennukset) E Kustannusten kohdentaminen ja sisäinen vuokraus kalvot Kustannusvastuun sisäinen kohdentaminen Tilakustannusten jako sisäisessä vuokrauksessa Sisäisen vuokrauksen piirteitä Vyörytys vai jyvitys? Tarve jyvittää vuokrakustannuksia Valtion vuokrien epäjatkuvuuskohdat Jyvittäminen F Toimitilaorganisaatio ja tietojen hallinta kalvot Organisaatio Palvelujen tuottaminen Tarvittavat taidot Tietojen hallinta G Riskit ja toiminnan arviointi kalvot Yleistä kiinteistötoiminnan riskeistä Yliopistojen toimitilariskejä Vuokranantajan ja palvelutoiminnan arviointi Vuokranantajan toimintaedellytysten seuranta H Tiivistelmä sitovista ohjeista kalvot Liite. Selvitys poistoista kalvot 67 80

7 Osallistujat A. JOHDANTO Tilaaja: Opetusministeriö Ohjausryhmä: Toivo Vainiotalo, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja Ari Nisonen, Turun yliopisto Ulla-Maija Posti, Oulun yliopisto Esko Korhonen, Jyväskylän yliopisto Juha Kurki, Helsingin kauppakorkeakoulu Matti Paavonsalo, Kuopion yliopisto Eija Ruokamo, Lapin yliopisto Liisa Munsterhjelm, opetusministeriö Tuulikki Terho, opetusministeriö Jaana Ihalainen, Helsingin yliopisto, sihteeri Konsultti: Catella Kiinteistökonsultointi Oy Pertti Tuominen Kari Asiala ( saakka) Janne Alho ( alkaen) Kalvo 1. Tehtävä ja tavoitteet A. JOHDANTO Tarkoituksena on, että yliopistot laativat opetusministeriön ohjeistuksen perusteella itselleen toimitilastrategian, joka on mukana tulosneuvotteluissa keväällä (sitova) Raportti mallintaa strategioissa käsiteltävät asiat ja toimii apuna laadittaessa yliopistokohtaisia strategioita. Yliopistojen vuokratyöryhmän ehdotukset on raportissa otettu lähtökohdaksi. Toimitilastrategiat ovat tarpeen osana yliopistojen sisäistä ohjausta, varmistamaan toimitila-asioiden huomioon ottamisen toimintaa koskevien päätösten valmistelussa ja tulevaisuuden suunnittelussa sekä opetusministeriössä että yliopistoissa, sitouttamaan eri osapuolet yhteisesti hyväksyttyihin pelisääntöihin. Raportti sisältää sekä yliopistoja sitovia (yhteismitallisia) asioita että yliopistokohtaisesti määriteltävissä olevia asioita. valinnaisista asioista esitetään taustoja ja esimerkkejä sitovaksi ehdotetut asiat on merkitty tekstiin (sitova) ja myös koottu tiivistelmänä raportin loppuun Kalvo 2.

8 Toimitilastrategioiden laatiminen A. JOHDANTO Toimitilastrategia käsittelee nimensä mukaisesti toimitila-asioita ja on laajaalainen, koska toimitilastrategian tulee tukea perustoimintoja, palvelunäkökulmaa on korostettava, toimitila-asiat ovat oleellinen osa yhteistä taloutta ja hallintoa. Valmisteluryhmän tulisi olla monipuolinen, esim. yleishallinnon edustaja taloushallinnon edustaja perustoimintojen edustaja toimitilahallinnon edustaja Koska toimitilastrategia koskee kaikkia yliopiston yksiköitä, on tärkeää informoida ja kouluttaa henkilöstöä laajalti. periaatteiden ja pelisääntöjen tunteminen tehostaa puolin ja toisin operatiivisten toimitila-asioiden hoitamista Kalvo 3. Määrittelyt B. TOIMITILA-ASIAT Toimitila-asiat = (fyysinen) toimitila + (toimitilahallintoon sisällytetyt) palvelut Toimitilastrategiassa ilmaistaan yleisellä tasolla tärkeimmät toimintaperiaatteet, toimintajärjestelmät ja tavoitteet. strategia on pitkävaikutteinen ja tarkistetaan tarvittaessa toimenpideohjelmat täydentävät strategiaa ja ovat määräaikaisia Toimitilastrategiassa tarkastellaan kaikkia yliopiston käytössä olevia toimitiloja riippumatta niiden hallintamuodosta. tilojen hallinta voi olla myös välillistä (esimerkiksi yhteiseen toimintaan liittyvä käyttöoikeus) Kalvo 4.

9 B. TOIMITILA-ASIAT Toimitila-asioiden toimintaympäristö (muutos 1995) Valtion kiinteistöhallinnon uudistus oli rakenteellinen: kiinteistöjen hallinto keskitettiin vastuu tiloista delegoitiin käyttäjille tilat tulivat maksulliseksi Uudistuksessa korostettiin taloudellisia näkökohtia. Vähälle huomiolle jäi se, että muutos oli välttämätön seuraus siirtymisestä tulosohjaukseen. kysymys oli jo silloin tila-asioiden kytkemisestä osaksi ydintoimintoja (orastava palvelunäkökulma) Tila-asioiden palveluluonne on sittemmin noussut johtavaksi periaatteeksi koko kiinteistöalalla. Toimitilastrategioilla tulee tukea ja kehittää palvelunäkökulmaa, unohtamatta kustannustehokkuutta. Kalvo 5. Toimintaympäristö Eduskunta B. TOIMITILA-ASIAT Raha-asiain valiokunta VN Lupa vuokrata Toimitila-asiat osana toiminnan ja talouden ohjausta Yliopistot Yliopistot Yliopistot OPM sovitteluryhmä Vuokrasopimukset muu yhteistyö Vuokrasopimukset VM Kiinteistöasioiden ohjaus Senaatti-kiinteistöt Muut Muut Muut Kalvo 6.

10 Toimitila-asioiden toimintaympäristö (nykyinen ohjaus) Eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden ohjaus on yleistä ja painottuu talouteen. poikkeuksena on eräitä sopimuksia koskeva hankekohtainen alistusmenettely Kiinteistötoimen ohjaus on luonteeltaan liiketaloudellista, kun taas toimintojen (ml tila-asiat) tulosohjauksessa pyritään kustannustehokkuuteen. lähestymistavat ovat erilaiset, mutta asiat eivät välttämättä ole kaukana toisistaan esimerkiksi kun liiketaloudellisessa ohjauksessa pyritään sidotun pääoman tuottoon, toiminnan ohjauksessa pyritään pääoman (toimitilojen) tehokkaaseen käyttöön Erilaiset painotukset sovitetaan yhteen yliopistojen ja vuokranantajien kesken puitesopimuksin vuokrasopimuksin käyttösopimuksin toimenpideohjelmin yhteisin toimintaperiaattein Vuokranantajat ovat ammattilaisia kiinteistöalalla. asetelma ei siis ole tasapainoinen yliopistojen taitoja toimitila-asioissa on parannettava, mutta myös vuokranantajan tietoja ja taitoja on käytettävä yliopistojen hyväksi lopullinen vastuu tila-asioista on kuitenkin yliopistoilla B. TOIMITILA-ASIAT Kalvo 7. Toimitila-asiat eri organisaatiotasoilla B. TOIMITILA-ASIAT Sitovat asiat OPM Yliopisto Tiedekunta Laitos Asioiden määrä Kalvo 8.

11 Toimitilastrategioiden lähtökohdat (sitova) B. TOIMITILA-ASIAT Lähtökohtana on, että toimitila-asioilla tuetaan perustoimintaa. erityisen tärkeää tämä on muutostilanteissa Toimitilastrategian on siis sovelluttava yliopiston perustoiminnan strategioihin ja tuettava niitä. parhaimmillaan oltava osa perustoiminnan strategiaa Toimitilat voivat olla fyysinen, taloudellinen tai ajallinen rajoite perustoiminnalle ja etenkin sen muutoksille. Tavoitteiden ja mahdollisuuksien välinen vuorovaikutus korostuu. Kalvo 9. Perustoiminnan luokittelu toimitilastrategioissa Toimitilastrategian sisältö saattaa vaihdella sen mukaan, mistä näkökulmasta asioita tarkastellaan. erityisesti ero rahoituksessa johtaa eroihin toimitila-asioissa Asioita on syytä tarkastella seuraavan toimitila-asioiden kannalta oleellisen jäsentelyn mukaisesti. 1. Tulosalueet (opetus, tutkimus, yhteiskuntaan vaikuttaminen) 2. Koulutusalat (sitova) 3. Toiminnan rahoituslähteet, budjettirahoitus, täydentävä rahoitus (sitova) koulutusalat B. TOIMITILA-ASIAT tulosalueet rahoitus Kalvo 10.

12 Toimitilojen ominaisuuksien tarkastelu B. TOIMITILA-ASIAT Toimitilojen ominaisuuksien ryhmittelyä tarvitaan nykytilaa arvioitaessa sekä toimitilasuunnittelussa että hankkeiden tavoitteenasettelussa. arviointi vaatii luokitteluja (pisteytystä, symboleja ) tietohallinto on järjestettävä niin, että luokittelu näkyy jäljempänä oleva jaottelu on esimerkki Käyttötarkoitus esimerkiksi tilanhallintajärjestelmän mukaan Määrä pinta-ala (nettokäyttöala, jyvitetty ala, virallinen huoneistoala ) yhteiskäyttötilat (huoneala) tyhjät tilat (huoneala, huoneistoala) Sijainti toiminnallinen yhteys liikenteellinen yhteys Kalvo 11. Toimitilojen ominaisuuksien tarkastelu (jatkoa) B. TOIMITILA-ASIAT Tarpeellisuus tarvitaan ydintoiminnassa, avain- toimitila tarvitaan muussa perustoiminnassa tarvitaan projektitoiminnassa Toimivuus ja laatu työympäristö (toimivuus, sisäilmasto, häiriötekijät ) tekninen laatu (materiaalit, tekniset järjestelmät, varustelutaso ) turvallisuus, esteettömyys Muuta ekologiset näkökohdat, kestävä kehitys imago (toimitilan, rakennuksen ja sijainnin) ruokalapalvelujen saatavuus pysäköinti Kustannukset luokittelu käsitelty kustannuskehikon yhteydessä Kalvo 12.

13 Yleistä toimitiloille asetettavista tavoitteista B. TOIMITILA-ASIAT Toimitilastrategiassa on esitettävä yleisiä tavoitteita (sitova) yleisellä tasolla edellä olevaa ryhmittelyä ei voida suoraan soveltaa asiat yhtyvät laajemmiksi kokonaisuuksiksi seuraavalla sivulla on esimerkki strategisista tavoitteista Yksityiskohtaisia tavoitteita tarvitaan tilasuunnittelussa sekä muutosten ja hankkeiden yhteydessä on hyödyllistä käsitellä kutakin ominaisuutta erikseen kuitenkin siten, että niitä peilataan toisiinsa ja erilaisiin rajoituksiin Kalvo 13. Esimerkkejä strategisista tavoitteista toimitiloille Toimitilat ovat perustoiminnan vaatimusten mukaiset. Toimitilamuutokset tukevat perustoiminnan muutoksia. Tilakustannukset ovat hallinnassa ja kustannuspuitteisiin sopeutettuja. Tilat ovat toiminnan tarpeisiin nähden edulliset. Toimitilojen määrään suhtaudutaan kriittisesti. Työolosuhteet ovat turvalliset ja terveelliset. Työympäristö on työntekijöiden, tutkijoiden ja opiskelijoiden kannalta kilpailukykyinen. Sijainti tukee toiminnallisia tarpeita ja yhteyksiä. Tilojen hallintaoikeus on turvattu toiminnan vaatimusten mukaisesti. Tilat joustavat toiminnan vaatimusten mukaan. tilaratkaisun joustavuus (työtavat muuttuvat, projektit ovat uusia ) tilakoon tarjoama jousto (vastuuyksiköiden koot ja rajat muuttuvat ) sijainnin tarjoama jousto (erilliskohteet ongelma) vuokrasopimusten keston jousto (mm irtisanomisen eriaikaisuus) B. TOIMITILA-ASIAT Kalvo 14.

14 Työtapojen ja toimitilojen välinen yhteys B. TOIMITILA-ASIAT Toimitilastrategioissa on tarkasteltava ns. Workplace - näkökulmaa. (sitova) Toimitila-asioita lähestytään ensisijaisesti toiminnan kautta. work 1 workplace space 2 building Toimintakeskeinen ajattelu on tärkeätä erityisesti tilamuutosprosesseissa. ennen perinteistä esisuunnittelua käydään läpi toiminnan ja työn kehittämistarpeet ja pyritään tätä kautta kuvaamaan tilavaatimuksia Suuri tilamuutos (peruskorjaus ja erityisesti uudisrakennus) on kertatapahtuma, sitoo toimintaa pitkäksi aikaa, mutta antaa hyvän mahdollisuuden tukea toiminnan kehittämistä. Uudisrakennusten tilakustannukset ovat olevaa tilannetta kalliimpia, joten Workplace - ajattelulla on myös taloudelliset perusteet. kompensoivia säästöjä on saatava toiminnan tehokkuutta parantamalla tähän on hyvät mahdollisuudet, koska tilakustannusten osuus on noin 15 % Huonoin ratkaisu on siirtää toiminta sellaisenaan uusiin tiloihin Kalvo 15. Vanhan rakennuskannan käyttö B. TOIMITILA-ASIAT Olemassa olevien rakennusten käyttäminen on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista ja usein myös elinkaariedullista. On hyväksyttävä, että toimintaa ja tilaratkaisuja on sovitettava rakennuksen ominaisuuksiin. toiminnan maksimaalisista vaatimuksista tinkiminen kompensoituu yleensä edullisempina tilakustannuksina ongelmat ovat pääasiassa käytännön tasolla Jos kysymyksessä on vanha suojeltava (entisöitävä) rakennus, syntyy usein myös periaatteellinen ristiriita. tilankäyttö on väljää korjaaminen ja ylläpito on kallista Lähtökohtana on, että vastuu rakennussuojelusta on omistajalla. vuokratyöryhmä on esittänyt periaatteita neuvotteluja varten Kalvo 16.

15 Kustannuskehikon tarve ja luonne Kustannuskehikkoa tarvitaan mm seurattaessa tilakustannusten osuutta toimintamenoista ja niiden muutoksia mahdollisessa sisäisessä laskutuksessa täydentävän rahoituksen kohteissa ulosvuokrattujen tilojen vuokranmäärittelyssä käsiteltäessä toimintamenoja tulosneuvotteluissa Nimikkeet ovat tällä hetkellä epäselviä tai niitä käytetään eri tavoin, joten luotettavia vertailuja ei voida tehdä. ALV ei sisällytetä vertailukustannuksiin. Kustannuskehikon rakenne on sitova. Kustannuskehikko sitoo kustannuslaskentaa, mutta ei organisatorisia ratkaisuja. palvelut voidaan organisoida tarpeen mukaan palvelut voidaan ostaa tai tehdä itse C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT liitännäispalveluja voidaan tarvittavissa määrin ottaa mukaan tilakustannuksiin Kalvo 17. Kustannuskehikon rakenne C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Kokonaisvuokra Pääomavuokra + ylläpitovuokra Pääomavuokra + kiinteistöpalvelut Kiinteistöosakeyhtiöissä pääomavastike + hoitovastike Vuokrakustannus + Tilapalvelut + yleiskulut = Tilakustannus + Liitännäispalvelut + yleiskulut = Laaja tilakustannus Vuokratuotot ulkoa Palvelutuotot ulkoa Palvelutuotot ulkoa Tummenetut käsitteet ovat sitovia Kalvo 18.

16 Kiinteistöpalvelut C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Määrittely (sitova) kiinteistön isännöinti kiinteistön hoito (sis. ulkoalueet) lämmitys kiinteistösähkö * normaali vesi * kiinteistön tilojen siivous * normaali jätehuolto * kuntokatselmukset kiinteistön laitteiden huolto vuosikorjaukset vakuutukset liputus tontinvuokrat * = näitä kustannuksia ei tarvitse laskennallisesti erottaa, jos ne on sopimuksellisesti tai toiminnallisesti yhdistetty vastaaviin tilapalveluihin Kalvo 19. Tilapalvelut C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Määrittely (sitova) siivous ikkunoiden pesu toiminnan sähkö valaisinhuolto toiminnan kaasu (kiinteiden) laitteiden huolto erityisjätehuolto prosessivesi omarahoitteiset korjaus- ja muutostyöt turvallisuus Kalvo 20.

17 Liitännäispalvelut C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Yliopistokohtaisesti tilahallintoon liitettävissä mm. irtaimistoasiat (huonekalut, varusteet, verhot, juoma-automaatit ) hankinta, kunnossapito, verstas aulapalvelut, opastus vahtimestaritoimi puhelinasiat (sopimukset, vaihteen hoito) postinjakelu opiskelijoiden ja henkilöstön ruokailu kopiot, monistus, painatus (repro) muutot kokoustilojen hallinta (varaukset, välineet, kokouspalvelut) pysäköinti työvaatehuolto varastointi taide, sisäkasvit yliopistomyymälä autot (käyttö, hankinta) kuljetuspalvelut asuntojen hallinto Kalvo 21. Yleiskuluihin sisältyvät tehtävät C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Palvelujen kustannuksiin on sisällytettävä toimitilahallinnon yleiskulut. (sitova) Niillä katetaan mm. toimitilaorganisaatio (myös siihen liittyvä henkilöstö- ja taloushallinto) toimitilojen analysointi toimitilasuunnittelu vuokraneuvottelut toimenpideohjelmien laatiminen projekteihin osallistuminen tietohallinto (toimitilat, sopimukset) toimitiloihin liittyvät juridiset asiat ydintoiminnan yksiköiden avustaminen asiakasyhteydet yliopiston sisällä ja ulkona toimintaympäristön ja kehityksen seuraaminen sisäinen laskutus ostettujen palvelujen valvonta Kalvo 22.

18 C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Taloudelliset tunnusluvut Tulosohjauksessa tarvittavat (sitova) vuokrakustannusten kokonaissumma tilakustannusten kokonaissumma kumpikin ryhmiteltynä koulutusaloittain tilakustannusten prosenttiosuus kaikista menoista ja budjettirahoituksesta Yliopistojen sisällä ja mahdollisesti yliopistojen kesken, lisäksi mm. edelliset monipuolisemmin ryhmiteltynä laaja tilakustannus yksikkökustannuksia ( /m 2, /henkilö, m 2 /henkilö) energiamenekit ja -kustannus omia tunnuslukuja voi käyttää, jos huomio kiinnitetään vain tunnusluvun muutoksiin samassa aineistossa omien tunnuslukujen sisällön tarkastelu auttaa toiminnan kehittämisessä Kalvo 23. C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Pinta-alan käsitteitä Tunnuslukujen vertailuja vaikeuttaa eri pinta-alakäsitteiden eroavuus. vaihteluväli on suuri, maksimissaan noin 1:2 Sisäisissä vertailuissa ja kustannusten kohdentamisessa ongelmaksi tulee sekundääritilojen ja talon tilojen erilainen määrä, jonka käyttäjä voi kokea epäoikeudenmukaiseksi tai vieraaksi tekijäksi. Sisäisessä tulosohjauksessa ja yksityiskohtaisemmissa vertailuissa käytetään nettokäyttöalaa. (sitova) on huoneala, jossa ei ole mukana yhteiskäyttötiloja, käytäviä, auloja, wc-tiloja, talon tiloja yms. yksikkökustannuksia laskettaessa pois jätetyt alat ovat tasattuna mukana kustannuksissa eli yksikköhinta / nettokäyttöala nousee Kokonaisuuksien vertailuissa on hyvä käyttää myös huoneistoalaa (htm 2 ). vuokrasopimuksissa se on määräävä mitta verrattaessa vuokria markkinavuokriin käytetään myös huoneistoalaa Kalvo 24.

19 Nettokäyttöala C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Kalvo 25. Tilakustannusten suunnittelujänne C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Toimitila-asiat ja -kustannukset vaativat pitkän suunnittelujänteen. oltava vähintään 5 vuotta (sitova) Alkuosa toimitilakustannusten suunnittelukaudesta kuuluu yleiseen tulosohjaussysteemiin. rakenteen oltava sama (sitova) Pitkät sopimukset vaikuttavat tilakustannuksiin hyvin pitkällä viiveellä ja sitovat suunnittelukauden jälkeisiä menoja. Niiden osalta on käytettävä todellista aikajännettä, vaikka se ylittäisi normaalin suunnittelukauden. (sitova) Kalvo 26.

20 Tilakustannusten sitovuus suunnitelmissa C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT ennuste / tavoite periaatteellinen toimintavapaus sitovat sopimukset 3v 5v aika Kalvo 27. Suunnittelun vuorovaikutus C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Strategiassa on käsiteltävä suuria muutoksia tarkemmin myös erikseen (sitova) Toiminnan suunnittelu Talouden suunnittelu Suuria muutoksia Ei suuria muutoksia 1 Toimintamenot 1 3 Toimitila-asioiden suunnittelu 2 Tilamenot Muutosten tilasuunnittelu Uudisrakennusohjelma Norm tilasuunnittelu Korjausohjelma Norm muutokset Suuret muutokset Vaikutussuunta Vuorovaikutus (rajoitusten huomioon ottaminen) Kalvo 28.

21 Seurannaiskustannukset C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Varsinaisten tilakustannusten ohella on otettava huomioon myös toimitiloista ja toimitilojen muutoksista aiheutuvat seurannaiskustannukset (liitännäiskustannukset) kuten kalusteet muu irtaimisto toimintavarustelu teleyhteydet väistötilat muutto Kalvo 29. Tilakustannusten muutokset (yleistä) Tilakustannusten muutokseen vaikuttaa määrän ja hinnan muutos vanha tila x hinnan muutos + vanha hinta x tilamuutos + hinnan muutos x tilamuutos Kerrannaisvaikutuksesta johtuen muutokset voivat olla suuria Senaatti (YO:t) 4v ( ): 32 % = Kokonaismuutos Yliopistojen vuokratyöryhmän ennusteen pohjalta 4v ( ): kokonaismuutos = 16 % 4v ( ): kokonaismuutos = 10% Uppsalan yliopisto 9v ( ): = 64% Yksittäisen kohteen kannalta muutos voi olla erittäin suuri Seuraavilla sivuilla on selostettu mahdollisuuksia vaikuttaa tilakustannuksiin Kalvo 30.

22 C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Vaikuttaminen tilakustannuksiin Oman toiminnan tehostaminen Palvelujen vaatimustason tarkistaminen ei kuitenkaan ydintoiminnan kustannuksella Ulkoisen palvelutuotannon hankintojen tehostaminen parempi kilpailu yhteishankinnat Laitteiden yhteiskäyttö Energiamenekkien alentaminen hyödyn kohdentuminen riippuu sopimuksesta Energiahintojen kilpailuttaminen Kriittinen suhtautuminen lisätiloihin etenkin uudisrakentamisella on voimakas vaikutus tilakustannusten nousuun Vuokrakustannuksiin vaikuttaminen (käsitellään myöhemmin) Kalvo 31. D. VUOKRASOPIMUKSET JA VUOKRAN MÄÄRÄYTYMINEN Vuokrasuhteen luonne toiminnan lähtökohtana Vuokrasuhde perustuu vuokrasopimukseen, josta neuvotellaan ja sovitaan. Kummallakin osapuolella on oikeus olla hyväksymättä sopimusehdotusta. uudisrakennushanke jää tällöin toteuttamatta haitta on yliopistoille suurempi kuin vuokranantajalle jatkosopimuksissa syntyy sopimukseton tila (sopimus jatkuu toistaiseksi) tilanne on molemmille osapuolille yhtä haitallinen tekee toiminnan lyhytjänteisiksi Kun sopimus on syntynyt, on kumpikin osapuoli sen kokonaisuutena hyväksynyt. vuokran ohella neuvotellaan monista muista asioista (muutostöistä, kunnossapidosta, kiinteistöpalveluista, tilamäärästä, ajoituksesta ) Valtion vuokrajärjestelmässä on kysymys kaksipuolisesta monopolista. kummallakaan osapuolella ei usein ole käytännössä mahdollisuuksia vaihtoehtoihin (ainakaan nopeasti) Kalvo 32.

23 Mihin kannattaa vaikuttaa? D. VUOKRASOPIMUKSET JA VUOKRAN MÄÄRÄYTYMINEN 70 % nykyisistä vuokrista aiheutuu ennen v.1997 rakennetuista kohteista (vanha rakennuskanta). lähtövuokrat olivat erittäin kaavamaiset (liian homogeeniset) sopimukset ovat lyhyitä, ellei ole ollut peruskorjauksia vuokra on sopimuskysymys 30 % aiheutuu vuosina valmistuneista uudisrakennuksista. rajoitettu mahdollisuus vaikuttaa vuokrien kehitykseen Nykyisellä investointitasolla yli puolet tulevasta vuokrasumman noususta aiheutuu uusista uudisrakennuksista (seuraava sivu). ennusteen mukaan investointitaso puolittuu uudisrakennusten vaikutus on tällöin enää runsas kolmannes nousu on kuitenkin merkittävä Tehokkainta on siis vaikuttaa toisaalta vanhan kannan ja toisaalta tulevien uudisrakennusten vuokriin. Kalvo 33. Vuokrasumman nousun rakenne D. VUOKRASOPIMUKSET JA VUOKRAN MÄÄRÄYTYMINEN Yksikkövuokra x Tilan määrä Vanha rakennuskanta Uudet tilat Uudet tilat Luopuminen Indeksisidonnaisuus Sopimusten uusiminen Peruskorjaukset Uudet tilat eli lähinnä uudisrakennukset vaikuttavat sekä yksikkövuokraan että määrään Kalvo 34.

24 D. VUOKRASOPIMUKSET JA VUOKRAN MÄÄRÄYTYMINEN Vuokrien nousun osatekijät (vuokratyöryhmän mietinnön pohjalta v ) Mietinnön lukuihin on lisätty korjausinvestointien vaikutus %/v - luvut laskettu korkoa korolle Indeksisidonnaisuuden vaikutus kantaan Korjausinvestointien vaikutus Vaikutus kantaan yhteensä Uudisinvestointien vaikutus Edellisten indeksisidonnaisuuden vaikutus Yhteensä 2,2 %/v 0,6 %/v 2,8 %/v 2,4 %/v 0,3 %/v 5,5 %/v Tilamäärän lisäys keskimäärin (v2004 noin 35000m2 eli 2% kannasta ja v2112 noin 13000m2 eli 0,7%, pienenee 60 %) Korjausinvestointien määrä/ nykyinen kanta keskimäärin (v2004 noin 34 /m2 ja v2112 noin 49 /m2v, nykyarvossa, lisääntyy 45 %) 1,1 %/v 42 /m2v Kalvo 35. Määrään vaikuttaminen D. VUOKRASOPIMUKSET JA VUOKRAN MÄÄRÄYTYMINEN Vaikutusmahdollisuudet vanhan kannan vuokriin tilatehokkuuden parantaminen (rajoittavana tekijänä toiminnallisuus) toimintojen järjestäminen pienempiin tiloihin jos tarvitaan uutta tilaa, tilakustannukset yleensä nousevat pienistä muutostöistä kannattaa maksaa, jos jatkuvat toiminnan kustannukset alenevat tilojen yhteiskäyttö kokonaiskäyttöajan pidentäminen (illat, viikonloput, loma-ajat) luopuminen tyhjistä tiloista Yksikkökustannuksiin vaikuttaminen korjausinvestointien taso pidetään rahoituskaton (poistot + pääomavuokran indeksikorotus) alapuolella vuokrasopimuksia muutoin jatkettaessa alkuperäinen vuokrien kohdentaminen tapahtui erittäin karkeasti, joten kohdekohtaisilla neuvotteluilla voidaan asiaan vaikuttaa eli tuodaan esille mm. kohteen kuntoa ja toimivuutta koskevia näkökohtia tulisi myös tavoitella kunnossapitoa ja pieniä muutoksia koskevia hyötyjä ilman vuokravaikutusta ilman perusteluja ei neuvotteluissa menestytä Kalvo 36.

25 D. VUOKRASOPIMUKSET JA VUOKRAN MÄÄRÄYTYMINEN Vaikutusmahdollisuudet uudisrakennusten vuokriin Kustannuksiin vaikuttaminen toiminnallinen ala (eli nettokäyttöala) ja tilojen toiminnallinen vaatimustaso on yliopistojen itsensä määrättävissä bruttoalaan ja lopulliseen vaatimustasoon vaikuttavat tämän jälkeen yleiset suunnittelutavoitteet ja omistajan tavoitteet suunnitteluratkaisuihin on siis vaikutettava kustannuksiin vaikuttaa lisäksi tekijöitä, joihin vuokralainen ei voi vaikuttaa rakennuspaikan olosuhteet urakkakilpailun onnistuminen projektin ohjauksen onnistuminen tontin arvo on neuvottelukysymys erityisesti rakentamiskelpoiseksi saattaminen pyrittävä sisällyttämään tontin hintaan ei rakennuksen kustannuksiin, joissa vuokraprosentti on suurempi Yksikkökustannukseen vaikuttaminen tuottoprosentin valinta on sopimuskysymys, joten siihen kannattaa vaikuttaa Kalvo 37. Korjausinvestointien vuokravaikutus D. VUOKRASOPIMUKSET JA VUOKRAN MÄÄRÄYTYMINEN Vuokratyöryhmän ehdotuksen mukaan vuokrat eivät nouse, jos korjausinvestointien kustannus on enintään sama kuin poistot lisättynä pääomavuokran indeksikorotuksella. ylittävältä osalta tuottovaatimus on sama kuin uudisrakentamisessa Hankala korjausinvestointien hankekohtainen luokittelu jää pois, mutta vuokravaikutus selviää vasta jälkikäteen. Periaatetta ei ole mahdollista soveltaa rakennuskohtaisesti eikä pienissä tilamäärissä. korjaustarve ei jakaudu tasaisesti kuten poistot yksittäisen kohteen poisto on pieni jos ei ole korjausinvestointeja, poistot jäävät hyödyntämättä Vuokrat ovat kuitenkin rakennuskohtaisia. Seurauksena on, että on sovittava miten vuokran nousut kohdennetaan. maksaja ei voi olla kohde, jossa ylitys tapahtuu tasaus on tarpeen, joten korjausohjelman merkitys korostuu Yliopistolaitosta olisi hyvä tarkastella kokonaisuutena korjauskehystä ja sen ylityksestä aiheutuvia vuokria määritettäessä. Kalvo 38.

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja Jyväskylän kaupunki Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA HUS-Logistiikka johtokunta 32 22.10.2009 LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA LOGIS 32 HUS-Tilakeskus on pyytänyt lausuntoa sisäisen vuokran

Lisätiedot

Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset

Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry KTI Kiinteistötieto Oy Ylläpitokustannusten kehitys kerrostalokiinteistöissä Kaikki kuluerät (ml. korjaukset)

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOS

KIINTEISTÖLIIKELAITOS KIINTEISTÖLIIKELAITOS Kiinteistöliikelaitos vastaa koulutuskuntayhtymän kiinteistönpidosta Omistuksesta ja kiinteistökehityksestä Toimitilasuunnittelu Rakennuttaminen (suunnittelun ohjaus, rakentaminen)

Lisätiedot

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013 Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta Nykyinen toimitilavuokra ja sen laskentaperiaatteet

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

HTH 2017 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2017 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2017 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2017 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2017 ennustea 2016issa Muutos*is Henkilö lkm. 72 300 72 800-0,7 % HTV 69 900 71 700-2,6 % Toimisto-HTV 50 000 50 800-1,6 %

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 12.04.2016 KLO 12:30 TOIMITUSJOHTAJA JARI SARJO SENAATTI-KIINTEISTÖT KESKEISIMMÄT

Lisätiedot

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk 1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA Luonnos 16.2.2017 tekninen ltk 2(5) 1. JOHDANTO Kiinteistöstrategialla tavoitellaan kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden ylläpidon pitkäjänteistä kehittämistä sekä

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Tutkimuslaitosseminaari

Tutkimuslaitosseminaari Tutkimuslaitosseminaari Valtion toimitilastrategia Tutkimusympäristöjen tehokkuusmittaus - mitä tulisi mitata 17.11.2014 Juha Lemström Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Valtion sisäisen vuokrajärjestelmän

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä

Lisätiedot

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa 1 VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa Kiinteistömassan ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti nopeampaa kuin yleinen kustannuskehitys

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa KTI Kiinteistötieto Oy Kimmo Virtanen 14.11.2007 14.11.2007 Tallinna 1 Agenda Ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa Kulujen ryhmittely

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Jyväskylän perusopetuksen tuottavuusselvitys Vertikal Oy Juho Innanen Esko Sainio

Jyväskylän perusopetuksen tuottavuusselvitys Vertikal Oy Juho Innanen Esko Sainio Jyväskylän perusopetuksen tuottavuusselvitys 2017 1.9.2017 Vertikal Oy Juho Innanen Esko Sainio 1 Selvityksen tavoite Selvityksen lähtöoletuksena oli käsitys Jyväskylän perusopetuksen kalleudesta eli korkeasta

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit (esim.

Lisätiedot

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Henkilöstön määrä 35 Tilakanta (oma ja vuokrattu yht.) 453 000 m 2 TA 2014 Liikevaihto

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuus miten tehdä energiatehokkuussuunnitelma 22.4.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TOIMITILOISTA: - SISÄILMAONGELMIA JA KORJAUSVELKAA

AJANKOHTAISTA TOIMITILOISTA: - SISÄILMAONGELMIA JA KORJAUSVELKAA AJANKOHTAISTA TOIMITILOISTA: - SISÄILMAONGELMIA JA KORJAUSVELKAA ESKO KORHONEN 21.3.2013 Erityisasiantuntija/Toimitilat esko.korhonen@kuntaliitto.fi SISÄILMAONGELMIEN NYKYTILANNE 2 Vesa Pekkola, STM TIETOA

Lisätiedot

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2016 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2016 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2016 ennustea 2015issa Muutosissa Henkilö lkm. 73 000 73 300-0,2 % HTV 70 800 72 500-2,3 % Toimisto-HTV 50 700 51 400-1,3

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa. KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa. KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008 Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008 Agenda KTI:n osaprojekti: kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Kulujen ryhmittely

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS LIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS LIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ Sopimusosapuolet: Oy Vihdin Jäähalli Ab, myöhemmin Myyjä Vihti-Nummela Mudo Taekwondoseura ry, myöhemmin Ostaja Tausta Myyjä on kolmannen sektorin yritys, joka yhtiöjärjestyksensä

Lisätiedot

Turku Runosmäki Majoitusmestarinkatu 3 A 6, 20360 Turku Runosmäen kaupunginosa

Turku Runosmäki Majoitusmestarinkatu 3 A 6, 20360 Turku Runosmäen kaupunginosa MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 24.09.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI JA TALOUDELLISEN TOIMIVALLAN RAJAT

PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI JA TALOUDELLISEN TOIMIVALLAN RAJAT Sääntökokoelma C 13 Sääntö hyväksytty YKN 25.4.2016 Kumoaa säännön YKN 8.12.2014 PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI JA TALOUDELLISEN TOIMIVALLAN RAJAT 1. Säädöspohja 1 Hallintoelinten toimivalta on määritelty kirkkolaissa

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentaminen Mitä tarkoitetaan? Yhtiö, osakas, insinöörit, juristit AOYL:nkäsitteet: kunnossapito muutostyö

Lisätiedot

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin.

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin. Arvoisa kaupunginvaltuutettu, kun tarkastellaan kassamaksuja, investointikustannuksia sekä nykyarvomenettelyä on edullisin ratkaisu katettuputki sekä vuokraus. Merikadun hidasteet tai tienkatkaisu häviävät

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Sovellettava laki: Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä a) Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei tietoja voi yksipuolisesti muuttaa ja ne

Lisätiedot

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs.

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 18.12.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALOHUONEISTO

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f.

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f. 1 (5) Vuokranantaja: Vuokralainen: Vuokrakohde: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sibbo sjärgådsförening r.f. Simsalö fd skola, Simsalö, 01150 Söderkulla. Vuokrakohteen

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen TERMIT JA NIMIKKEET 1/2 Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Infran hallinta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

Omaisuudenhallinta Senaattikiinteistöissä. Tuomme tilalle ratkaisut. KEHTO-FOORUMI Kuopiossa 3.-4.10.2013. Jari Sarjo 3.10.2013

Omaisuudenhallinta Senaattikiinteistöissä. Tuomme tilalle ratkaisut. KEHTO-FOORUMI Kuopiossa 3.-4.10.2013. Jari Sarjo 3.10.2013 Omaisuudenhallinta Senaattikiinteistöissä KEHTO-FOORUMI Kuopiossa 3.-4.10.2013 Jari Sarjo 3.10.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen historia Intendentin konttori 3.9.1811 1865 Yleisten

Lisätiedot

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen Sairaalarakentamisen rahoitusmallit Keski-Suomen uusi sairaalahanke 1.3.2011 talousjohtaja Matti Häyrynen Investointi Investointi tehdään strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi Investoinnin jälkeen

Lisätiedot

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2016 RAPORTOINNIN 1.1.-31.12.2016 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2016a 2015issa Muutos*is Henkilö lkm. 72 800 73 300-0,7 % HTV 71 700 72 500-1,1 % Toimisto-HTV 50 800 51 400-1,0 % *muutos

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousmuistio 23.02.2015 PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousaika: 20.02.2015 klo 13.30-15.00 Kokouspaikka: Läsnä: Poissa: Pohjois-Savon liitto Juha Piiroinen (Suonenjoki), puheenjohtaja Mikko Hollmén (KYS)

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi SVING-hankkeen seminaari, Tartto Kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Kimmo Virtanen KTI Kiinteistötieto Oy 23.11.2006 KTI:n osaprojekti: kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja.

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja. VUOKRSOPIMUS 1.1 Sopijapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Easy-Lift Oy, jäljempänä yritys. Teollsuustie 8, 89400 HYRYNSALMI 1.2 Sopimuksen kohde 2. VUOKRAMINEN Vuokrattava

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Kiljavan Sairaala Oy Kiljavantie 539 A 05250 Kiljava (Y-tunnus 2048008-0) 2. VUOKRALAINEN Nurmijärven kunta Keskustie 2 01900 Nurmijärvi (Y-tunnus: 9014643-2)

Lisätiedot

Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b )

Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b ) Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b ) Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja kilpailuneutraliteetin valvontaseminaari Helsinki 15.11.2013,Kuntatalo Tero

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

Asiakkuuksien ja niiden johtamisen eri tasot Projektiryhmä

Asiakkuuksien ja niiden johtamisen eri tasot Projektiryhmä Asiakkuuksien ja niiden johtamisen eri tasot Projektiryhmä 25.4.2017 MAAKUNTIEN TILANKÄYTÖN JÄRJESTÄMINEN Maakunnissa toiveita / tarpeita saada ohjeistusta mitä tilahallintoon liittyviä tehtäviä niiltä

Lisätiedot

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI / SAARISTOLAUTAKUNTA Käsityöläiskatu

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Palvelulupaus maakunnille

Palvelulupaus maakunnille Palvelulupaus maakunnille 23.3.2017 KESKEISET EDUT TILAKESKUKSEN TOIMINNASTA Tilakeskus tarjoaa parhaan tiloihin liittyvän osaamisen ja sitä kautta parhaat toimintaympäristöt maakuntien toiminnoille Tilakeskus

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020 Kaupalliset asiat Talvihoitotyöt projektinjohtomallilla Kesähoitotyöt kokonais- ja yksikköhinnoilla Tarjouslomakkeella pyydetään urakoitsijalta Tarjoushinta

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista

Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista tilaaja: Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ajankohta: 12. - 19.1.2005 toteutus: kyselyyn kutsuttiin 50 merkittävintä kiinteistönhoidon

Lisätiedot

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja, Kjs Jyväskylän Tilapalvelu Jyväskylällä on vahvan

Lisätiedot

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus 1868028-6 Kyläkonttori, Velkuantie 988, 21180 Livonsaari 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI/TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (5) 151 Tripla-rakennushankkeen HKL:n kustannusosuuksien hyväksyminen HEL 2016-008432 T 02 08 03 01 Päätös Käsittely päättää hyväksyä Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen Heli Leskinen, lehtori, TAMK heli.leskinen@tamk.fi Agenda Mitä on liiketoimintaosaaminen? Miten sote-uudistus haastaa liiketoimintaosaamista?

Lisätiedot

Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n kem², oma tontti m². Sepänkatu 1, Kuopio

Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n kem², oma tontti m². Sepänkatu 1, Kuopio Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n. 3.474 kem², oma tontti 5.084 m² Sepänkatu 1, 70100 Kuopio Sijainti Kuopio Sepänkatu 1, 70100 Kuopio Kiinteistö sijaitsee keskustassa hyvien liikenneyhteyksien

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

Jäsenkokous 13.10.2009 Risto Maunula

Jäsenkokous 13.10.2009 Risto Maunula Jäsenkokous 13.10.2009 Risto Maunula OLLAKO VAI EIKÖ OLLA SIINÄPÄ PULMA Hamlet Vuokrasopimustilanne Kenttäpohjan maavuokra Uusi sopimus Voimaan 1.1.2010, voimassa 25 v (päättyy 2034) Vuokra 62.555,10 /

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot