uusi miksi loviisaan, miksi juuri nyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uusi miksi loviisaan, miksi juuri nyt"

Transkriptio

1 uusi YDINVOIMALAitos miksi loviisaan, miksi juuri nyt

2 Valmiit suunnitelmat Olemassa olevat valmiudet Käynnistetyt kärkihankkeet UUSI YDINVOIMALAitosyksikkö ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMISEN NRO. 1 Vuoden 2010 alussa muodostunut uusi Loviisa on täysillä mukana tukemassa Fortumin kolmannen ydinvoimalaitosyksikön toteutusprosessia. Loviisan kaupungin pitkäjänteisen suunnittelu- ja strategiatyön lopputuloksena projektin toteuttamiselle ja sen tuoman lisäarvon hyödyntämiselle on luotu erinomaiset valmiudet ja toteuttaminen voi alkaa. Uusi ydinvoimalaitosyksikkö liittyy läheisesti muihin kaupungin alueelle sijoittuviin lähivuosien suuriin hankkeisiin, jotka yhdessä toteutettuina muodostaisivat ainutlaatuisen kehittämiskokonaisuuden Loviisan maaseutukaupungille. 1 Uusi moottoritie sujuvampi työssäkäynti Loviisan ohittava E18-tie on tarkoitus rakentaa kokonaisuudessaan moottoritieksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Hankkeen kustannusarvio on noin 654 miljoonaa euroa. Loviisan keskustan itäinen liittymä palvelee jatkossa myös Fortumin ydinvoimalaitoksille suuntautuvaa liikennettä. Uusi tie tekee ydinvoimarakentamisessa ja -tuotannossa työskentelevien työssäkäynnistä sujuvampaa erityisesti tärkeästä Kymenlaakson suunnasta. 2 Alihankinta- ja tukipalveluverkosto kehittyvää osaamista ja pysyviä työpaikkoja Loviisan kaupunki ja Fortum ovat telemassa verkostoutumishanketta, jonka päätavoitteena on luoda edellytykset alueen yritysten osallistumiselle uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen. Verkostohankkeen kautta voidaan hyödyntää kaupungin kansallisesti korkeaa yritystiheyttä ja tarjota palveluntuotantomahdollisuuksia yrityksille, jotka ovat aiemmin olleet toimintakapasiteetiltaan ja volyymiltään liian pieniä osallistuakseen alihankintaja tukipalveluiden tarjoamiseen. Hankkeen tavoitteita ovat mm. pää- ja alihankkijoiden liiketoimintaprosessien kehittäminen, osaamisen kerryttäminen, pienempien yritysten valmentaminen suurempien päähankkijayritysten kumppaneina toimimiseen ja hyödyn realisoiminen alueen pienyrittäjien saamien työmahdollisuuksien kautta. Palvelut hankkiva asiakas hyötyy toimittajien kasvavasta volyymistä. 3 Liiketoiminta- ja logistiikka-alue pysyvää infrastruktuuria Sijoittamalla uuden ydinvoimayksikön rakentamisen vaatimia logistiikkatoimintoja E18- moottoritien liittymän yhteyteen voidaan luoda laajemmin hyödynnettävissä olevaa infrastruktuuria ja pysyviä työpaikkoja. Ydinvoimaprojektit tulevat työllistämään Loviisassa myös jatkossa. Sijaintinsa vuoksi logistiikka- ja liiketoimintakeskus ei häiritse Loviisan historiallisen keskustan kulttuuriympäristöä. Useiden satamien ja kasvukeskittymien läheisyys, idänkauppa ja valtaväylät luovat edellytykset keskuksen rakentamiselle ja menestymiselle tulevaisuudessa. 4 Vihreä moottoritie -hanke yhteistyötä kehityksen puolesta Hanke toteutetaan johtavien yritysten ja tuotekehittäjien ainutlaatuisen laajana ja kilpaileviakin toimijoita yhdistävänä kehittämisfoorumina. Tavoitteena on, että E18-moottoritiestä kehitetään hankekokonaisuuden toteuttamisen myötä kestävän kehityksen mukaisen liikenteen mahdollistava tie. Hanke yhdistää Loviisan alueen energiatuotannon osaamisen rakentuvan moottoritien kehittämiseen ja hyödyntämiseen. 5 Uusi kaupunginosa ta tilaa uusille asukkaille Loviisan asemakaavaehdotusvaiheessa oleva Harmaakallion alue tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa kokonaan uusi kaupunginosa keskustan välittömään läheisyyteen kaupungin omistamalle maalle. 6 Tuulivoima uusiutuvaa energiaa Loviisassa halutaan panostaa myös uusiutuvan energian tuotantoon; tuulivoimateknologian tuotantoa kaupungissa jo onkin. Tuulipuistoalueen sijainti ydinvoimatuotantoalueen välittömässä läheisyydessä mahdollistaa kustannustehokkaat ratkaisut. 7 Ydinvoimalaitosyksikkö Hästholmenille todistetusti menestyksellinen konsepti Viime vuosikymmenet ovat osoittaneet jo 1960-luvulla tehtyjen ydinvoiman sijoituspäätösten menestyksellisyyden. Uuden energiantuotannon sijoittamista Loviisan Hästholmeniin puoltaa infrastruktuuri. Loviisan sijainti ja edut ovat edelleen kiistattomat. Muita hankkeen mahdollistavia tekijöitä ovat mm. Varaus energiantuotantoalueelle johtavalle, uudelle erikoiskuljetuksia helpottavalle tieyhteydelle Uusi omakotitaloalue ja muut asuinaluevaraukset Ympäristövaikutusten arviointiprosessin läpäisseet uuden voimalinjan varaukset Valmis suunnittelu uudelle rantaradalle Tuotantoalueen oma satama ja meriväylä Saariston Natura-alue on otettu huomioon suunnittelussa. loviisassa on pitkälle viety valmius projektin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen. Avaa ja katso oheinen kartta nähdäksesi valmiudet kokonaisuutena

3 asemakaava tuu keväällä 2010 Loviisa ratavaraus 4 Kotka 44 Työ käynnistyy uusi moottoritie Uusi liittymä 3 liiketoiminta- ja logistiikka-alue Tesjoki kehä III 75 asemakaava tuu keväällä 2010 uusi kaupunginosa n uutta asukasta 5 KAUPUNKI- KESKUSTA taajaman ulkopuolinen tieyhteys asuinaluevaraukset uusi omakotitaloalue voimalinjat n. 500 uutta asukasta asemakaava lisäkapasiteetin yva tehty kiviylimäärän hyödyntäminen satama Raskas metalliteollisuus Merirakentaminen kaukolämpömahdollisuus Loviisa 2 Loviisa 1 Valko tuulipuistovaraus 6 Laivaväylä ( 9,5 ) Loviisa 3 2 energiahuolto, palvelu- ja tukitoiminnot asemakaava Toinen kulkuyhteys Hästholmen energiantuotantoalue 7 Satama kaukolämpövalmius toteutetaan Master Plan loviisan kaupungin TAVOITTEET: 1) Hankkeen mahdollistaminen 2) Projektin sujuvan etenemisen varmistaminen 3) Alueen saaman lisäarvon realisointi 5 km säteellä alle 200 asukasta natura-alue huomioitu Väylä useita vaihtoehtoja jäähdytysveden ottamiseen ja purkamiseen

4 65 km Lahti Kouvola Orimattila Mäntsälä työssäkäyntietäisyydellä miljoona asukasta Järvenpää lämmön tuomia mahdollisuuksia runkoverkko kehä iii 75 vaalimaa 95 Loviisa Pyhtää Kotka Hamina Kerava Vantaa Sipoo Porvoo kaukolämpömahdollisuus Hästholmen Fortum Loviisan voimalaitos kehä iii Espoo Helsinki suomen merkittävin tuleva uusi asutuskeskittymä Erinomainen sijainti Valmis infrastruktuuri Pitkä kokemus ja vankka osaaminen Fortumin sähköä ja kaukolämpöä TUOTTAVA YDINVOIMAlaitos on kokonaistaloudelliselta kannattavuudeltaan ylivoimainen Työtä Loviisan energiantuotantoalueesta muodostuu lähivuosikymmeninä valtakunnallisesti merkittävä rakentamis- ja tuotantokeskittymä, jonka työllistävä vaikutus ulottuu Eteläja Kaakkois-Suomen alueelle. Loviisa on noin miljoonalle suomalaiselle toimivan työssäkäyntietäisyyden päässä. Yhteydet pääkaupunkiseudulle ja Kymenlaaksoon ovat erinomaiset, ja Koskenkylästä Vaalimaalle ulottuva uusi moottoritie lisää entisestään työssäkäynnin sujuvuutta. Työssäkäyntialueelta löytyy projektin toteuttamiseen tarvittava osaaminen. Metsäteollisuuden rakennemuutos on viime vuosina vaarantanut Kotkan, Kouvolan ja Haminan kaltaisille teollisuuspaikkakunnille kertyneen osaamisen säilymisen. Loviisassa toteutettu hanke tarjoaisi työtä näille osaajille ja mahdollistaisi osaamisen edelleen kehittämisen. Energiaa Fortumin Loviisan voimalaitos sijaitsee lähellä kulutusta, energiaintensiivisen ruuhka- Suomen ja Itä-Suomen välissä. Loviisa 3 on uusista ydinvoimalahankkeista ainoa, jossa yhdistyvät sekä sähkön että lämmön tuotanto taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys sillä hankkeen toteuttamisessa on sitouduttu myös kaukolämmön tuotantoon. Ydinkaukolämpöä Ydinvoimalla tuotettu lämpöenergia olisi merkittävä ympäristöteko. Erityisesti ydinkaukolämmön CO 2 - ja hiukkaspäästöttömyys tekevät siitä houkuttelevan fossiilisten polttoaineiden korvaajan. Pelkästään pääkaupungin lämmittäminen ydinkaukolämmöllä vähentäisi Suomen hiilidioksidipäästöjä 4 prosenttia, mikä vahvistaa Loviisa 3 -hankkeen asemaa osana pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaa. Helsingin ja Porvoon välille suunniteltuun Suomen suurimpaan uuteen asutuskeskittymään on arvioitu muuttavan noin uutta asukasta vuoteen 2050 mennessä. Ympäristöystävälliselle lämpöenergialle syntyy tilausta myös tällä alueella. Ydinkaukolämpö tarjoaa lisäksi uusia mielenkiintoisia liiketoiminta- ja työllistymismahdollisuuksia. Edullinen lämpöenergia lisää mahdollisuuksia muun muassa laajamittaisen kasvihuone- ja kuivaamotoiminnan, kylpylä- ja vapaa-ajantoiminnan sekä teollisen ja kaupallisen toiminnan kehittymiselle. Ydinkaukolämpöyhteyden varrelle sijoittuminen olisi selkeä kustannus- ja lisäarvotekijä monelle toiminnolle.

5 Uusi Loviisa - palvelut ja kehitys Uusi Loviisa on Loviisan kaupungin sekä Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kuntien vuoden 2010 alusta muodostama maaseutuja merenrantakaupunki, jolla on ihanteellinen maantieteellinen sijainti ja aluerakenne. Ydinvoimatuotannon takaaman tulopohjan varmistuminen edistäisi ratkaisevasti uuden Loviisan mahdollisuuksia kehittää kaupunkia ja sen laajaa maaseutualuetta sekä tarjota palveluita tasapuolisesti koko kunnan alueella. Ydinvoimatuotannon verotulot muodostavat tällä hetkellä lähes viidenneksen kaupungin tuloista. Monien kaupungin ja maakunnan kärkihankkeiden, kuten alihankinta- ja tukipalveluverkoston, logistiikka-alueen sekä vihreä moottoritie -hankkeen, toteutuminen on epävarmaa ilman periaatepäätöstä, joka takaa sähköntuotannon jatkumisen Loviisassa. Aiemmin kilpailuasemassa olleiden Loviisan seudun kuntien yhdistyminen paransi entisestään kaupungin edellytyksiä uuden ydinvoimalaitosyksikön vastaanottamiseen. Loviisa 3 on kaupungille suuri mahdollisuus. Loviisan asukkaiden selvä enemmistö antaa tukensa Hästholmenin saarelle nykyisten ydinvoimalaitosyksiköiden läheisyyteen sijoitettavalle kolmannelle ydinvoimalaitosyksikölle. Myös uuden Loviisan valtuusto totesi heti toimintansa aloitettuaan, että ydinvoiman lisärakentaminen on kaupungin elinkeinojen kehittämisen ykkösstrategia. Loviisa 3 -projekti hyödyttää myös toista kansallisesti merkittävää hanketta, uutta E18-moottoritietä, jonka on määrä tua vuoden 2015 loppuun mennessä. Uusiutuvaan energiaan panostetaan alueella muun muassa tuulivoimapuiston ja tuulivoimakoneikkojen teollisen kokoonpanon kautta. Suomalainen ydinvoimatuotanto aloitettiin ensimmäisenä Loviisassa 60-luvulla tehtyjen päätösten ohjaamana. Loviisan kaupunki, voimayhtiö ja valtio sitoutuivat tuolloin ydinvoiman tuottamiseen Suomen tarpeisiin. Vuosikymmenien myötä tämä ratkaisu on osoittautunut erittäin menestykselliseksi. Loviisan kaupunki ja energiayhtiö Fortum ovat sitoutuneet Loviisa 3-hankkeeseen ja niillä on omalta osaltaan kaikki valmiudet sen toteuttamiseen. Myös valtion on tunnettava vastuunsa aiemmin tekemistään päätöksistä ja ydinvoimatuotannon jatkumisesta Loviisassa. Oheinen aikajana kertoo, miksi Fortumin Loviisa 3 hanke tarvitsee myönteisen periaatepäätöksen nyt jo tällä kierroksella. Näin varmistetaan sähköntuotannon katkeamaton jatkuminen Loviisassa ja siihen liittyvien työpaikkojen ja verotulojen säilyminen. loviisa 3 projektin alustava aikataulu YMPÄRISTÖVAIKU- TUSTEN ARVIOINTI periaatepäätöshakemus Poliittinen päätös televat työt rakentaminen kaupallinen käyttö alkaa LO1 käyttölupa päättyy LO2 käyttölupa päättyy Loviisa 3 -hanke muut telut kaavoitus E18 moottoritien rakentaminen Korvaavan kapasiteetin rakentamisesta on päätettävä nyt. Lisätietoja: Loviisan kaupunki Kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kehittämisjohtaja Risto Nieminen Lay-out: peak press, Paino: Print Mill,

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Ehdotus 30.9.2013 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Kaavaselostus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 27 Liiketoimintakatsaus Vastuullisesti kaikessa toiminnassa Tulevaisuudesta on kannettava vastuuta monella tavalla. Voimalaitosten ja muiden työpaikkojen ohella tämä koskee vuorovaikutustamme

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI: VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI 30.1.2013 Loppuraportti Sivu 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1.1. Prosessi ja vuorovaikutus... 3 1.2. Työn

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet Luonnos 15.10.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI Kaakkois-Suomen liikennestrategia MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI RAPORTTEJA 86 2014 KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Markku Kivari Kansikuva:

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj

Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj 2008 Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj TVO:n yhteiskuntavastuu Tavoitteemme Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhteiskuntavastuuraportin tavoite on antaa yrityksestämme kiinnostuneille monipuolisesti

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO 4.4.2005 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006

KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO 4.4.2005 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 Asiakirjan tarkoitus Keski-Suomen kärkihankelistassa esitellään valtion tulo- ja menoarvioon sekä valtion yksiköiden talousarvioihin tähtääviä

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi

Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi ja prosessit KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom Tausta Aluerakentamisprosessit

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009. Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009. Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009 Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla Kuntaliitos vahvistaa Kalajoen ja Himangan elinvoimaa Topi-Kalustaja ja Sievin Jalkine varautuvat

Lisätiedot

Lappi- sopimusmaakuntaohjelman

Lappi- sopimusmaakuntaohjelman Lapin liiton hallitus 6.10.2014 Liite 14. MYR 6.10.2014 Liite. Lappi- sopimusmaakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 TEM / 6.10.2014 ohjelmapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ytimekäs. Olkiluoto 4. Uutta voimaa. Kolmannen sukupolven reaktoriteknologia

Ytimekäs. Olkiluoto 4. Uutta voimaa. Kolmannen sukupolven reaktoriteknologia Ytimekäs T e o l l i s u u d e n V o i m a O y j : n y h t i ö l e h t i 3 / 2 0 0 9 Kolmannen sukupolven reaktoriteknologia Olkiluoto 4 Uutta voimaa 3/2009 Ytimekäs 1 Pääkirjoitus Anna Lehtiranta Haasteet

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

UUDEN ENERGIAN PO H JANMAA POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2010 2020

UUDEN ENERGIAN PO H JANMAA POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2010 2020 UUDEN ENERGIAN PO H JANMAA POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2010 2020 2 1. JOHDANTO... 3 2. ENERGIASTRATEGIA OSANA MAAKUNNAN SUUNNITTELUA... 4 2.1 Energiastrategian valmisteluprosessi...

Lisätiedot

YHTEENVETO KUNTIEN LÄHTÖKOHDISTA JA TAVOITTEISTA MALe TEEMOITTAIN

YHTEENVETO KUNTIEN LÄHTÖKOHDISTA JA TAVOITTEISTA MALe TEEMOITTAIN YHTEENVETO KUNTIEN LÄHTÖKOHDISTA JA TAVOITTEISTA MALe TEEMOITTAIN MALe työn taustaselvitys, jossa on dokumentoitu kahden kuntakierroksen anti Materiaali on ollut keskeinen lähtökohta- ja tavoiteaineisto

Lisätiedot