KESTÄVYYDEN KUVIA VIHREÄN VISUAALISEN VIESTINNÄN VAIKUTTAVUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESTÄVYYDEN KUVIA VIHREÄN VISUAALISEN VIESTINNÄN VAIKUTTAVUUS"

Transkriptio

1 KESTÄVYYDEN KUVIA VIHREÄN VISUAALISEN VIESTINNÄN VAIKUTTAVUUS FT Mirja Kälviäinen Yliopettaja Muotoiluinstituutti Lahden ammattikorkeakoulu Lahden tiedepäivä

2 Behavioral Economics näkökulma Mikä estää ja haittaa ympäristömyötäisiä, vihreämpiä, kuluttamisen valintoja? Mikä tukee niitä? Tausta-aineisto erityisesti eurooppalaisesta tutkimuksesta, osin myös globaalista vihreää, ympäristömyötäistä kuluttamista koskevasta tutkimuksesta. MIRJA KÄLVIÄINEN 2014 Kohti ympäristömyötäisen kuluttamisen innovaatioita. Kirjassa Kestävä innovointi. Oppimista korkeakoulun ja työelämän dialogissa. Toim. Rautkorpi Mutanen Vanhanen-Nuutinen. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja TAITO-TYÖELÄMÄKIRJAT 7. Helsinki.

3 Empiirinen tutkimus Kuvajärjestelytehtävä ja siihen liittyvä haastattelu 76:lle osallistujalle Kuvat (30 kpl) esittävät aiempien tutkimuksien teemoista valittuja kohteita Osallistujat: 38 Helsingin seudulla asuvaa ja 38 Joensuun seudulla asuvaa, 40 naista ja 36 miestä, eri ammateissa toimivia vuotiaita. Osallistujien hankkimisessa oli kiinnitetty huomiota siihen, että he eivät edustaneet vihreään kuluttamiseen syvästi sitoutuneita vaan olivat pikemminkin ns. täysin sitoutumattomien ja syvästi sitoutuneiden välimaastosta, joka on muutokseen vaikuttamisen kannalta kiinnostavin ryhmä. (Kälviäinen 2014) Osallistujia pyydettiin järjestämään 30 kuvaa neljään eri ryhmään: positiiviset ja vaikuttavat, negatiiviset ja vaikuttavat, positiiviset ja ei vaikuttavat, negatiiviset ja ei vaikuttavat. Järjestelytehtävän jälkeen varsinaisessa haastattelussa jokainen kuva käytiin läpi ja osallistujat kertoivat, mitä siitä tuli mieleen ja miksi se päätyi tiettyyn ryhmään. Lopuksi keskusteltiin myös yleisesti siitä, mitkä asiat osallistujat kokivat vaikuttaviksi sen suhteen että ne muistuttavat heitä kuluttamaan vihreämmin.

4 Kuvavalinnat aiemman tutkimuksen teemoista Saasteet ja ilmastonmuutos, veden kulutus ja puute Kuluttamisen, tavaran ja ihmisten määrän kasvu sekä kierrätystoiminnot Kuluttamisen vaikutus eri puolilla maailmaa Nostalgiset elämäntyyliratkaisut, Lifestyles of Voluntary Simplicity (LOVOS), tee-se-itse kulttuuri Terveellinen ja kestävä elämäntyyli, Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS) Teknologiset ratkaisut Erilaiset energiamuodot Eläinten kohtelu ja eläintuotanto Luontosuhde, matkustaminen Ympäristöaktivismi ja normaali kuluttaminen (Kälviäinen 2014; Ottman 2011 mm. segmentoi kuluttajat heidän vihreiden intressiensä mukaan: resurssien säästäjät, terveysintoilijat, eläinrakkaat ja ulkoilmassa kulkijat)

5 Kaikki 76 vastaajaa Vaikuttava Negatiivinen 1 30 Positiivinen Ei vaikuttava

6 Yleisiä huomioita kuvavalinnoista Positiivinen negatiivinen jako oli selvempi kuin vaikuttava ei vaikuttava, kokonaan ei vaikuttavia kuvia ei löytynyt Tietyt kuvat kuitenkin valikoituvat kaikissa osallistujaryhmissä vaikuttaviksi Negatiivisille ja positiivisille tai vaikuttaville ja ei vaikuttaville saatettiin antaa samoja selityksiä, vaikka kuvat oli lajiteltu eri kasoihin. Kuvista kerrotut tarinat olivat vielä yhteneväisempiä kuin tehty ryhmittely Estetiikka vaikutti jonkin verran esim. saastepilvikuva tai kuivunut maa positiivisiin koska hienoja kuvia, taas uusiutuvan energiateknologian kuvista aurinkopaneeli vähemmän vaikuttava koska pidetiin ankeana kuvana Muistettava, että eri tilanteessa osallistujat olisivat voineet tulkita ja ryhmitellä kuvia eri tavoin. Heille olisi saattanut tulla mieleen erilaisia assosiaatioita. Tehtäväksianto vaikutti heidän tulkintoihinsa esim. luontokuvia pidetiin vaikuttavina ympäristömyötäisyyden kannalta..

7 Vaikuttavat ja positiiviset Puhtaat, suomalaiset, jopa itse kasvatetut lähivihannekset, ovat luomua, hyvän makuisia, terveellisiä, vihannesten käyttö on parempi kuin käyttää lihaa, tuttu, jokapäiväinen ja raikas asia. Neg. näin puhtaat vihannekset eivät ole luomua koska käsiteltyjä ja erityisesti koneellisesti pestyjä. Tuulivoima tai vaihtoehtoisesti aurinkopaneelit ovat paras energiamuoto, uusiutuvaa, luonnonmukaista, ilmaista, luontoa kuormittamatonta energiaa, paikallisesti tuotettua, osallistavaa, tällaisia energiamuotoja pitäisi käyttää. Neg. omassa kotimaisemassa vähän vieraita, jopa rumia, tuulivoimala on meluisa, vievät paljon energiaa ja raaka-aineita valmistaa (alumiini, kevytmetallit), ovatko todella tehokkaista?, pitää kehittää, paikasta riippuvainen onko hyvä ratkaisu.

8 Kohtuu vaikuttavat ja positiiviset Hieno, keväinen maisema, pyörällä kulkeminen tuo oikeasti vapautta, on terveellistä ja päästötöntä, hyvä kun autoilukiellon sijaan suositellaan pyöräilyä. Neg. pidettiin kliseisenä ja mainosmaisena. Lappi, hiihtely ja talvi ovat hienoja, toivotiin, että jatkossakin on talvi, kotimaan matkailua pitäisi suosia, kuitenkin paikan pitäisi löytyä läheltä, jotta ekologista. Vanhan säilyttäminen, perinnerakentaminen, vanhanaikainen, sähkötön elämäntapa, puusauna, mökkitunnelma, maalle meno, vapaa-aika, rauhallisuus, kotoisuus, lämpö, pienimuotoinen, uusiutuva ja omavarainen energia, jota voi puuhastella läheisten kanssa, joillekin kuvat olivat liian kliseistä suomalaisromantiikkaa ollakseen vaikuttavia. Neg. mökkeily ei vihreää, kun ihmiset kulkee yksityisautoilla, puulämmityksen pienhiukkasongelma (kuitenkin pienempi paha kuin ydinvoima).

9 Vaikuttavat ja negatiiviset Saastepilvi tupruaa ilmaan, käy keuhkoihin, ruma, ei puhdistuslaitteita, tuo mieleen hiilidioksiidipäästöt ja ilmastonmuutoksen, kuvaa tuotannon seurauksia, teollisuuden pitäisi maksaa tuhoistaan, halpatuotannossa ympäristöasiat ei vaikuta, päästökauppa pitäisi saada toimimaan, tehdäänkö lämpöä vai turhia tuotteita, tämä on jostain muualta (Aasia). Pos. ehkä vain savua ja vesihöyryä, koska valkoista, ihmiset tekee töitä ja tuotanto on pystyssä. Kauhea kasa turhaa liikakulutuksen jätettä, tuotteilla liian lyhyt elinkaari, ei ole kuvan pojan kuluttamaa, syyllisyydentuntoa eriarvoisuudesta, musta poika kaatopaikalla tuo mieleen slummialueen, edustaa hirveää köyhyyttä, rankkaa elämää, jossa jätteitä kerätään hengen pitimiksi, pojalla on kornisti Hard Rock cafe paita, länsimainen liiallinen eletroniikka päätyy kehitysmaihin, jätteet pitäisi lajitella paikallisesti. Pos. nuori poika. Kurjan näköisiä eläimiä, inhottaa ja puistattaa, välittäminen on tärkeää, lihaa ostaessa mietittiin sen alkuperää ja eläinten kohtelua, ruoan tuotannon esiintuominen on tärkeää, siihen liittyvä mielenosoitus oli monesta positiivinen asia, tehomaatalous on negatiivista, joillekin tämä oli eläinsuojeluasia ja vihreä kuluttaminen tai lihantuotanto oli toinen asia. Osalle tämän laatuinen ntä oli fanaattisuutta ja syyttelyä, todettiin myös, että suomalaisilla tiloilla eläimiä kohdellaan hyvin, maalla naapurit vahtivat sosiaalisesti toisiaan ja ihmiset tarvitsevat myös elinkeinonsa.

10 Kohtuu vaikuttavat ja negatiiviset Ilmastonmuutoksen seurauksena ääri-ilmiöt ja luonnonmullistukset lisääntyy (tsunami, hirmumyrskyt), sillä maksetaan kulutuksen hintaa, olisi kurja, jos itseltä menisi koti. Osa ei uskonut, että luonnonkatastrofeille voi tehdä mitään, jotkut kysyivät, miksi tällaisille vaara-alueille on yleensä rakennettu heikosti, muutamat eivät nähneet muuta kuin levälleen jätettyä rojua. Kuva kuivasta maasta oli joillekin ilmaston muutokseen liittyvää maan kuivumista tai vain kuivunut maa, joillekin tuli myös mieleen liiallisen kuluttamiseen liittyvä luonnon tuhoisa liikakäyttö, veden puutteen leviäminen jatkoseurauksineen, kuten konfliktit ja nälänhätä (isovatsaiset etiopialaiset lapset). Pos. kuvaa pidettiin myös kauniina. Öljyn pumppaus tuhoaa luontoa, luonnonvarat käytetään loppuun, fossiilista polttoainetta pumpataan lisää poltettavaksi, maailma elää öljykoukussa, se aiheuttaa jopa sotia, suurkulutuksen takia jossain täytyy on ankeaa ja likaista, koneita, teollisen näköistä, kuva on amerikkalaisen öljyalueen arkkityyppi tai Muurmanskin karu maisema, luonto on karmivasti tuhottu ihmisen riistokulttuurilla, kuvan haluaa ohittaa, koska asialle ei voi yksin mitään. Köyhä asuinalue, ränsistynyt eikä houkuta asukkaita vihreään kuluttamiseen, huonosti järjestetty kun kaikilla on oma ilmastointi, pitäisi yhdistää ja säästää energiaa, ilmastointilaitteita tarvitaan kun ilmastonmuutos nostaa lämpötiloja, tuo mieleen myös väestön kasvun ja ihmisten pakkautumisen kaupunkeihin.

11 Ristiriitaiset mutta positiiviset Jätteiden lajittelu ja kierrätys on hyvä asia, sen tekeminen tuotti tyytyväisyyttä omaan toimintaan ja tekemättä jättäminen syyllisyyttä, jätteiden tuottaminen on negatiivinen asia, monenlaisia mielikuvia jätevuorista, kaatopaikoista, eletroniikkajätteen haitoista, ja merten muovijätteestä, kuvasti myös kierrätyksen vaikeutta, osa näki tässä on selkeät kuvat, mitä pitää laittaa mihinkin ja mihin ne päätyvät. Neg. pöntöt olivat osasta rumia, ankeita, epämiellyttäviä, kaatopaikkajätettä oli tässä likaa kuten biojätettä, kierrätys pitäisi järjestää hyvin ja se ilmaistiin jopa taitolajiksi, jossa voi oppia aina paremmaksi, epäilyksiä esitettiin siihen, meneekö lajiteltu jäte todella jatkokäyttöön. Hyvä, että on puhdasta vettä, meille liian itsestään selvää, liiallinen vedenkulutus kuluttaa luontoa, veden käyttöä pitäisi miettiä, opastaa ja vähentää, kulutusmittarit ovat tarpeellisia, osassa maailmaa jo kova pula puhtaasta vedestä. Neg. että puhdasta vettä lasketaan turhaan viemäriin joko itse tai muut esim. omat lapset. Kirjanvaihto on hyvä asia, viittaa pehmeisiin elämäntapoihin, kirpputorit hyvä juttu ja niitä käytetään, se on myös yhteisöllisyyttä, monelle oli kuitenkin epäselvää, mikä asia tässä oli kyseessä, ehdotettiin mm. sisustusliike, kauneushoitola, kylpylä, luksuspaikka, jotka kaikki viittaavat liialliseen kuluttamiseen eikä kierrätykseen.

12 Risiriitaiset ja negatiiviset 30 Stop global warming on tärkeä asia, muistuttaa siitä, että kulutuksen hintaa ei haluta maksaa, hyvä että ollaan aktiivisia, hereillä ja osoitetaan mieltä, kuva kuitenkin epämiellyttävä, ruma, hämmentävä, liian monitasoinen, hankala ymmärtää (mitä materiaalia, mitä esittää, mitä tarkoittaa). Koettiin myös liian fanaattiseksi, toisten haukkumista, joka voi vaikuttaa jopa toiseen suuntaan kuin on tarkoitettu. Pos. humoristinen, kieli poskella tapa muistuttaa ilmastonmuutoksen estämisen tärkeydestä. Nesteen mainoksesta nousi epäilys, että iso öljy-yhtiö ei voi olla vihreä, kiillotetaan vain pintaa, jopa positiivisena kuvaa pitävät epäilivät, onko totta ja tekevätkö loppuun asti, hyvä että öljy-yhtiö pyrkii kehittämään, lapsen kuvaa pidettiin positiivisena, se tähtää tulevaisuuteen, huonoa, että iso yritys käyttää lasta mainonnassa, palmuöljy ei kannatettavaa, pitäisi käyttää vaikka jäteruokaöljyä, assosiaatioita ralliautoiluun ja yksityisautoiluun (osa mielsi pahana ja osa sanoi tarvitsevansa) ja niiden bensiinin kulutukseen, vain muutama näki astronautin. Hienoa, jos voi ostaa luotettavilta viljelijöiltä, jotka kiinnittää huomiota eläinten hyvinvointiin, lihakin voi olla paremman makuista, toisille kuitenkin mieleen tehotuotanto ja mainontaskeptisyys, liiallinen lihantuotanto ei ole hyvästä, ekologinen jättää lihan syömättä, tehotuotanto voi olla jopa ekologisempaa kuin luomu. Tekstiä pidetiin jopa sarkastisella tavalla humoristisena, amerikkalaisen suuryityksen mainoksen oloinen epäilyttää.

13 Naiset 40 vastaajaa Vaikuttava 8 20 Negatiivinen Positiivinen Ei vaikuttava

14 Miehet 36 vastaajaa Vaikuttava Negatiivinen 30 Mökki, puukasa nousivat vaikuttaviksi miehillä Positiivinen Ei vaikuttava

15 Helsinki 38 vastaajaa Vaikuttava Negatiivinen Positiivinen Ei vaikuttava

16 Negatiivinen Joensuu 38 vastaajaa Vaikuttava Positiivinen Luontokuvat, erityisesti luminen talvimaisema nousi vaikuttavaksi Joensuussa Ecosport auto Oli negatiivinen ja Ei vaikuttava Joensuussa Book swap oli negatiivisempi ja ei vaikuttava Joensuussa Ei vaikuttava

17 Negatiivinen Alle 40-vuotiaat vastaajat 37 Vaikuttava Positiivinen 24 Ei vaikuttava

18 Yli 40-vuotiaat vastaajat 39 Vaikuttava 6 Porkkanat olivat vaikuttavampia vanhempien vastaajien mielestä Negatiivinen 6 Positiivinen Nesteolin mainos oli negatiivisempi vanhempien vastaajien mielestä Ei vaikuttava

19 Ympäristöasioita tarkastellaan vertailujen kautta Minä / muut, mikä on normi/ normaali vaikuttaa ja siihen liittyy kiire, rahan vähyys ja hankaluus. Suomi / muut maat Me ei voida mitään, pieni ihminen ei voi mitään Mikä vaikuttaa mainonnalta tai kulutusviritteiseltä (sisustaminen) on pahaa vihreän kuluttamisen yhteydessä. Suuryritykset nähtiin helposti syyllisinä ja niiden halua muuttaa toimintaansa epäiltiin. Mainokset havaittiin kuva-aineistosta helposti, niihin suhtauduttiin epäillen ja niitä pidettiin manipulointina = yrityksen pinnan kiillotus viherpesulla.

20 Täydennystä kuluttajatyyppeihin Kuluttajat määrittelevät vihreää kuluttamista eri tavoin: se on kierrättämistä, resurssien säästöä (vesi tai energia), eläinten kohtelusta huolehtimista. Vain kolme haastateltavaa koti teknologian tuottavan ratkaisun ympäristöhaasteisiin, suurimmalle osalle luonto oli haavoittuva ja siitä pitää erityisesti huolehtia. Erilaiset kiinnostuksen kohteet määrittelivät ihmisten toiminnan kohdentumista. Vihreä kuluttaminen liitettiin helposti yhteen muiden kuin puhtaiden ympäristöasioiden kanssa, kuten tuottajien työolosuhteet tai eläinten kohtelu. Keskusteluista nousi esiin miellettyjä ihmisryhmiä: mielenilmauksia harrastavat fanaattiset, suuryrityksiä epäilevät boikotoijat, normaalit, kiireiset, laiskat ja välinpitämättömät. Haastateltavien selitykset siitä, että yrittää tehdä jotain ja siitä, miksi ei tee enemmän kuvastavat asian taustalla piilevää syyllisyydentuntoa: jos asiat tehtäisiin helpoksi, niin ihmisiä olisi mahdollista tukea toimimaan vihreämmin. Jotkut sanoivat tekevänsä vain vähän arkisessa kuluttamisessaan, koska kokivat saavansa enemmän ja vaikuttavampaa aikaan työnsä kautta: mm. uusia kimppakyytiapplikaatioita, vaikuttamista teollisuuden prosesseihin, pitkään kestäviä sisustusratkaisuja. Yksi keino vaikuttaa olisi tuottaa työelämään enemmän mahdollisuuksia tehdä ympäristömyötäisiä ratkaisuja.

21 Johtopäätöksiä kuluttajiin vaikuttamisen mahdollisuuksista Kuluttajat ovat valmiita tekemään asioita, kun he ymmärtävät mitä tehdä ja tekeminen ja vaikuttavuus näkyvät konkreettisesti: Myös muut tekevät (aasialaiset), järjestelmä ei estä vaikuttavuutta (kierrätysmateriaalit käyttöön) Tietoa on helposti saatavilla ja se on selkeää eikä ristiriitaista. Kuluttaja saa nopeaa palautetta, että tekee jotain merkityksellistä. Läpinäkyvyys ja rehellisyys, todellisen ympäristömyötäisen toiminnan ja tulosten esiintuominen tärkeää. Positiivinen/ negatiivinen tulevaisuuden mahdollisuus vertailuna voi olla sopiva tapa ä vaikutuksia, koska vertailu oli tyypillinen ymmärtämisen tapa. Toiset pitävät pelottelua herättävänä arjen keskellä, toiset haluaisivat tulla vaikutetuksi positiivisilla asioilla, osa kokee mielenosoittamisen herättävänä ja positiivisena osa pitää fanaattisena ja negatiivisena, Meillä koettiin olevan paljon liian itsestään selvästi hyvää, kuten puhdas luonto. Luontosuhde ei välttämättä ole vaikuttava, vaikka sitä on nnässä hyödynnetty paljon. Dokumenttifilmit toivat ongelmakohtia iholle ja tietoisuuteen: tarinallisuus, empatia, syyt ja seuraukset, miten jokin asia todella käytännössä vaikuttaa. Erilaisten intressien kautta vaikuttamiseen voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota. Perheessä vanhemmat näyttävät esimerkkiä lapsille tai lapset muuttavat vanhempien asenteita. Sosiaalinen toiminta: ystävät postaa kampanjoita facebookissa, kilpailu pyöräilykilometreistä, yhteisöllinen puusavotta tai puusaunominen. Tärkeät asiat kuten terveys ja virkistäytyminen voivat tukea kuluttamisen muutosta.

22 KIITOKSET

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

TIEDOSTAVA KULUTTAJA

TIEDOSTAVA KULUTTAJA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE E-kierrättäminen Kehity mukana - kierrätys tehostuu Matkustaminen Selvitä tarjonta - valintasi merkitsevät Energiatehokkuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA. Yläkouluille!

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA. Yläkouluille! GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA Yläkouluille! Päivi Pöyhönen/FinnWatch 2008 On vain yksi maapallo Näkyvää ja näkymätöntä kulutusta Iida on oikeilla jäljillä pohtiessaan kulutusta. Kulutamme joka päivä erilaisia

Lisätiedot

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Toukokuu 2011 Lapuan kaupunki ja Thermopolis Oy 1 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tausta ja toteutus...3 2. Tulosten analysointia...3 2.1 Yleistä...3 2.2 Energiankulutus

Lisätiedot

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Toimittaneet: Aila Kantojärvi & Sanna Välkkilä, Soilikki Alanne & Anne Grönroos Kehitysvammaisten Tukiliitto 2009 1 Kirjan

Lisätiedot

PARHAAT IDEAT TULEVAT, KUN ON TILAA OLLA OMA ITSENSÄ

PARHAAT IDEAT TULEVAT, KUN ON TILAA OLLA OMA ITSENSÄ E vä i tä m a a s E u d u n u u t E E n ta l o u t E E n PARHAAT IDEAT TULEVAT, KUN ON TILAA OLLA OMA ITSENSÄ Sasu Ripatti, äänitaiteilija Muutti Berliinistä Hailuotoon vuonna 20 Maaseutu vetoaa uudella

Lisätiedot

VALINNOILLASI ON VALTAVA MERKITYS! Kulutusopas. Ympäristö

VALINNOILLASI ON VALTAVA MERKITYS! Kulutusopas. Ympäristö VALINNOILLASI ON VALTAVA MERKITYS! Kulutusopas Ympäristö 2 Sisältö Kampanja 3 Luonnonvarojen tehokas käyttö 4 Mikä se on? 4 Miksi tarvitsemme sitä? 4 Jätteiden muuntaminen resursseiksi 4 Vesi: elintärkeä

Lisätiedot

Mitä se vastuullinen matkailu oikein on? Responsible tourism is actually about doing something not just talking

Mitä se vastuullinen matkailu oikein on? Responsible tourism is actually about doing something not just talking Mitä se vastuullinen matkailu oikein on? Responsible tourism is actually about doing something not just talking Anu Nylund (0240747) Kandidaatintutkielma Tutkimusraportti Lapin Yliopisto Matkailun ja liiketoiminnan

Lisätiedot

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA. lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA. lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille Päivi Pöyhönen/FinnWatch 2008 On vain yksi maapallo Näkyvää ja näkymätöntä kulutusta Iida on oikeilla jäljillä pohtiessaan kulutusta.

Lisätiedot

2012 Julkaisija: Ekokumppanit Oy Teksti: Sanna Ovaska Kuvitus ja taitto: Kiira Käkönen, Nasta Design osk Paino: Kirjapaino Hermes Oy

2012 Julkaisija: Ekokumppanit Oy Teksti: Sanna Ovaska Kuvitus ja taitto: Kiira Käkönen, Nasta Design osk Paino: Kirjapaino Hermes Oy Lukijalle Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristön tilaan. Velvollisuutemme on huolehtia siitä, että maapallo säilyy elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. Perheen kasvaessa tehdään

Lisätiedot

Rönsy 4/2012. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn poliittinen aikakauslehti 4/2012. Materialismin paluu

Rönsy 4/2012. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn poliittinen aikakauslehti 4/2012. Materialismin paluu Rönsy 4/2012 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn poliittinen aikakauslehti 4/2012 Materialismin paluu 2 Rönsy 4/2012 Materialismin Rönsy... Rönsy 4/2012 Julkaisija: Vihreiden nuorten ja

Lisätiedot

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tervetuloa käyttämään Tuumasta toimeen opasta! Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti - kasvattajan

Lisätiedot

Kysymyksiä kestävän kehityksen arvioinnin tueksi LIITE 1

Kysymyksiä kestävän kehityksen arvioinnin tueksi LIITE 1 Kysymyksiä kestävän kehityksen arvioinnin tueksi LIITE 1 Kesäyliopiston arvot ja toiminta-ajatus Onko kesäyliopistolla kestävää kehitystä tukevia ja/tai jarruttavia arvoja? Onko kesäyliopiston arvot ja

Lisätiedot

Opettajan Opas Luokat 3 6

Opettajan Opas Luokat 3 6 Opettajan Opas Luokat 3 6 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 MITÄ KESTÄVÄ KEHITYS ON?... 3 Miksi kestävää kehitystä tarvitaan?... 4 Ekologinen jalanjälki... 4 KALVOSARJA... 5 Kalvosarjan lähteet... 13 PIIRUSTUSTEHTÄVIÄ

Lisätiedot

Portin vartijat TUULI KASKINEN OUTI KUITTINEN ROOPE MOKKA ALEKSI NEUVONEN MARIA RIALA ELI KUINKA TEHDÄ ENERGIANSÄÄSTÖSTÄ MAHDOLLISTA.

Portin vartijat TUULI KASKINEN OUTI KUITTINEN ROOPE MOKKA ALEKSI NEUVONEN MARIA RIALA ELI KUINKA TEHDÄ ENERGIANSÄÄSTÖSTÄ MAHDOLLISTA. Portin vartijat ELI KUINKA TEHDÄ ENERGIANSÄÄSTÖSTÄ MAHDOLLISTA malias TUULI KASKINEN OUTI KUITTINEN ROOPE MOKKA ALEKSI NEUVONEN MARIA RIALA Portin vartijat ELI KUINKA TEHDÄ ENERGIANSÄÄSTÖSTÄ MAHDOLLISTA

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KOTITALOUS. Resurssiviisaan arjen tavat ja palvelut

TULEVAISUUDEN KOTITALOUS. Resurssiviisaan arjen tavat ja palvelut TULEVAISUUDEN KOTITALOUS Resurssiviisaan arjen tavat ja palvelut ALKUSANAT Tulevaisuuden Kotitalous -hankessa viisi jyväskyläläistä kotitaloutta kutsuttiin kokeilemaan tulevaisuuden resurssiviisaasta elämistä.

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri. Opettajan lisämateriaali

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri. Opettajan lisämateriaali Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri Opettajan lisämateriaali Tämä opettajan lisämateriaali täydentää vuonna 2006 ilmestynyttä opasta Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille. Se on laadittu helpottamaan Lennu-materiaalien

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä yhdyskuntarakenne: Taloyhtiöhaastattelut Lahdessa

Sosiaalisesti kestävä yhdyskuntarakenne: Taloyhtiöhaastattelut Lahdessa Tutkimusraportti Eeva Mynttinen & Terttu Nupponen 2011 Sosiaalisesti kestävä yhdyskuntarakenne: Taloyhtiöhaastattelut Lahdessa 2 SISÄLLYS 1. Johdanto... 4 2. Taloyhtiöiden ja asuinalueiden kuvaus... 4

Lisätiedot

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Kertomuksen laatija Tomi Enäjärvi 1 Hyvä OIVAlainen OIVA Matkailuyrittäjien koulutusohjelman ensimmäinen viiden päivän kestoinen

Lisätiedot

Mobiilit palvelut osana työn psyykkisen kuormituksen hallintaa

Mobiilit palvelut osana työn psyykkisen kuormituksen hallintaa Leena Korpinen, professori, LT, TkT Tampereen teknillinen yliopisto Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Mobiilit palvelut osana työn psyykkisen kuormituksen hallintaa Viimeisten vuosien aikana on varsin

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.204 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS 1 JULKAISU No 34 Avoin yliopisto 2 KESTÄVÄ KEHITYS 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL

Lisätiedot

Kestävien valintojen taito

Kestävien valintojen taito Kestävien valintojen taito Kati Vähä-Jaakkola ekotehokkuus ja kohtuus koulussa Kuvitus Seppo Leinonen 2 OSA I: KÄSIKIRJA Sisällys OSA I: KÄSIKIRJA Esipuhe... 3 1. Johdanto... 4 2. Kuluttamisen monet kasvot...

Lisätiedot

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2008 Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen

Lisätiedot