Rauno Pietiläinen Jaana Ågren Jaana Virtanen. Hyvinvointi, matkailu ja kuntoutus Näkymiä Länsi-Lapissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauno Pietiläinen Jaana Ågren Jaana Virtanen. Hyvinvointi, matkailu ja kuntoutus Näkymiä Länsi-Lapissa"

Transkriptio

1 Rauno Pietiläinen Jaana Ågren Jaana Virtanen Hyvinvointi, matkailu ja kuntoutus Näkymiä Länsi-Lapissa Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 3/

2 Hoiva- ja hoitotyön innovaatio-, teknologia- ja opetusyksikkö projekti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Loppuraportti Rauno Pietiläinen, Jaana Ågren ja Jaana Virtanen JULKAISIJA PUBLISHER Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu PL KEMI puh (0) Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja tekijät Taitto: Pia-Maria Lausas ISBN (pdf) ISSN

3 Sisältö 1 Johdanto 6 2 Hyvinvointi ja hyvinvointimatkailu Matkailussa käytettäviä terveyspalveluita Suomalaisten kylpylöiden terveyspalvelut Alueella toimivien fysioterapiayrittäjien näkökulmia Alueella toimivien matkailuyrittäjien näkökulmia 18 3 Kuntoutusnäkökulma hyvinvointipalveluihin Kuntoutuslaitoksien kehitys Sairaaloiden kuntoutustoiminnan kehityslinjoja Pienten ja keskisuurten fysioterapiayritysten kehitys Kuntoutustoiminta Länsi-Pohjan alueella 25 4 Matkailua ja kuntoutusta yhdistävät hyvinvointipalvelut 4.1 Mind-body terapiat Mielikuvahoidot Musiikki Huumori Jooga Chi kung ja tai chi Biofeedback Meditaatio Tarinat Muut 28

4 4.2 Energiahoidot Magneettihoidot Parantava kosketus Reiki Akupunktio Refleksologia 4.3 Manipulaatioon ja kehon käsittelyyn pohjautuvat hoidot Hieronta Liikunta Aktiivinen lihasrentous 4.4 Biologiaan pohjautuvat hoidot Aromaterapia Yrtit Funktionaalinen ravinto 4.5 Hoitojen soveltuvuus liiketoimintaperusteiseen palvelutuotantoon 52 5 Yhteenveto ja suositukset jatkotoimenpiteistä 54 Lähteet 60 Liitteet Liite 1: Selvityksessä arvioidut suomalaiset kylpylät Liite 2: Fysioterapia-alan yrittäjien haastattelurunko Liite 3: Elävän meren keidas

5 Tiivistelmä Tässä selvityksessä kartoitetaan hyvinvointimatkailun, kuntoutuksen ja alueen väestön omaehtoiseen hyvinvoinnin (wellness) edistämisen kehittämisen mahdollisuuksia Länsi-Lapin alueella. Selvityksen tarkoituksena on etsiä hoito- ja hoivatyön alueilta matkailun kehittymistä tukevaa jatkoprojektia. Raportissa selvitetään matkailussa käytettäviä hyvinvointipalveluja sekä alueella toimivien fysioterapia- ja matkailuyrittäjien näkökulmia ja kehittämistarpeita. Lisäksi selvityksessä arvioidaan Suomen kuntoutuslaitosten ja kuntoutusalalla toimivien palveluyrittäjien toiminnan kehitystä sekä julkisen sektorin että yrittäjien näkökulmista. Selvityksessä kuvataan tutkimustiedon valossa matkailua, kuntoutusta ja hyvinvointiajattelua yhdistävien hoitomuotojen sisältöä ja vaikutusta. Lopussa tehdään yhteenveto ja esitys jatkoprojektiksi Länsi-Lapin alueella. Raportissa suositellaan sellaista jatkoprojektia, missä kehitetään matkailijoiden, kuntoutusasiakkaiden sekä alueen väestön hyvinvointia edistäviä vaihtoehtoisiin tai täydentäviin hoitomuotoihin perustuvia palvelupaketteja. Jatkoprojektissa voidaan hyödyntää alueen sosiaali- ja terveysalan, kaupan ja kulttuurin sekä tekniikan alan osaamista. Projektin päärahoittajana on ollut Lapin Liitto ja projekti kuuluu aluekeskusohjelmiin. Avainsanat: matkailu, hyvinvointi, wellness, kuntoutus, vaihtoehtoiset hoitomuodot, täydentävät hoitomuodot 5

6 1 Johdanto Projektin lähtökohtana on ollut löytää sopivaa yhteistä toimintakenttää aluekehitysohjelmien, hoiva- ja hoitotyön sekä koulutuksen välille. Hoiva- ja hoitotyön innovaatio-, teknologia- ja opetusyksikkö -projektin selvitysvaiheen tarkoitus on ollut kartoittaa näitä yhdistäviä tekijöitä ja löytää esitykset konkreettisille jatkokehityshankkeille. Projektin suunnitteluvaiheessa keväällä ja alkusyksystä 2007 todettiin, että uusi aluekeskusohjelmakausi tuo muutoksen myös hyvinvointipalveluiden kehittämistyöhön. Elinkeinotoiminnan harjoittajien, innovaatio- ja kehittämistoiminnan asiantuntijoiden sekä kouluttajien tulisi löytää entistä paremmin toisensa. Hyvinvointialojen alueellinen merkitys on kasvamassa. Alat nähdään entistä merkittävämpänä elinkeinotoiminnan muotona ja työllistäjänä. Tästä osoituksena on mm. valtakunnalliset kehittämisohjelmat, kuten aluekeskusohjelma tai erilaiset alueelliset hyvinvointialan kehittämisverkostot kuten ITÄHYVÄ (Itä-Suomen hyvinvointipalvelujen yhteistyöverkosto). Kemi-Tornion vuoden 2007 aluekeskusohjelman toiminta- ja taloussuunnitelmakierroksen yhteydessä esille nousi Digipoliksen toiminnan laajentaminen uusille toimialoille siten, että hyvinvointiala nousi myös kehitettäväksi toimialaksi. Näistä taustatekijöistä johtuen järjestettiin neuvottelut Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen, Digipolis Oy:n, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin edustajien kesken hyvinvointialan kehittämishankkeen valmistelemiseksi. Projektin käynnistämisen alkuvaiheille on tyypillistä eri toimijoiden tarpeiden monimuotoisuus (kts. esim. Anger et al 1989, Marttala et al 1999). Niin oli myös tässä projektissa. Hankkeen perustamisvaiheessa Digipolis näki erityisen tärkeänä pilotointiympäristön ja etabloitumisympäristön synnyttämistä hoitoalojen teknologiayrityksiä varten sekä hoitoalan yrityksien saamisen mukaan yrityshautomotoimintaan. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu puolestaan painotti sosiaali- ja terveysalojen elinkeinotoiminnan edistämistä terveysteknologian ja palveluyrittämisen alueilla sekä harjoittelupaikkojen luomista liiketoimintaperiaatteilla toimiviin yrityksiin. Kemi-Tornio -alueen kehittämiskeskuksen erityistavoitteena oli yksityisen palvelutuotannon edistäminen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä, uusien työpaikkojen luominen hoiva-aloille sekä alueen imagon 6

7 kehittymisen edistäminen. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin erityistarpeena oli opetussairaalan kehittäminen ja mitoituksen testaaminen. Alueen toimijat päättivät käynnistää projektin, jonka tavoitteena oli alueellisen hoivaja hoitotyön innovaatio-, teknologia- ja opetusyksikön hankekokonaisuuden suunnittelu ja koordinointi. Hanke perustettiin jatkoprojektien valmisteluhankkeeksi ja se päätettiin toteuttaa vuoden 2007 aikana. Tämän jälkeen varsinaiselle kehittämishankkeelle päätettiin hakea rahoitus erikseen toimintaan soveltuvista lähteistä. Koska hanke päästiin käynnistämään melko myöhään, sille haettiin jatkoa maaliskuuhun 2008 saakka. Hanke toteutettiin osana Kemi-Tornion aluekeskusohjelmaa. Hankkeen hallinnoijana toimi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa valittiin ohjausryhmän jäsenet sekä keskusteltiin valmistelevan projektin suunnitelmasta ja tavoitteista. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valitiin Leena Leväsvirta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta. Varapuheenjohtajaksi valitiin Riitta Luosujärvi Länsi-pohjan sairaanhoitopiiristä. Jäseniksi valittiin Kimmo Heikka Digipolis Oy:stä sekä Jukka Kujala kehittämiskeskuksesta. Ohjausryhmän asiantuntijoina projektissa toimivat Rauno Pietiläinen, Jaana Ågren ja Jaana Virtanen. Projektin käynnistyspalaverin yhteenvetona voidaan todeta, että toimijoilla oli yhteinen tahto edistää hoiva- ja hoitotyön yrittäjyyden ja osaamisen kehittymistä siten, että siitä hyötyy koko alueen väestö, erityispalvelujen tarpeessa olevat sekä matkailijat. Käynnistyspalaverissa todettiin myös, että nopeimmin tuloksia saadaan palveluyrittämisen sektorilla, sillä teknologiayrityksien synnyttäminen vaatii aikaa. Kokouksessa tuotiin myös esille se, että aikaisempien projektien tulokset, esim. vanhusten hoidon ja ehealthin alueella, pitäisi saada elämään myös tässä projektissa. Koska hyvinvointiteknogian ja sosiaali- ja terveysalojen yhteyksistä oli jo kokemuksia ja koska alueellisessa elinkeinoelämän kehittämisessä matkailulla on tärkeä merkitys, päätettiin projektin ensimmäisessä vaiheessa suuntautua siihen ja tutkia hyvinvointialojen mahdollisuuksia tukea tämän toimialan kehitystä ja samanaikaisesti edistää väestön hyvinvointia. Kemi-Tornion alueella on merkittävää kansainvälistä matkailutoimintaa erityisesti Lumilinnan ja Sammon tuotteiden ympärillä. Näiden tuotteiden tukemiseksi on alueelle syntynyt myös erilaisia ohjelmapalvelu- ja elämysmatkailutuotteita. Alueen matkailijavirrat ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti myös Haaparanta-Tornion alueen kaupan ja palvelun kehittymisen vuoksi. Kemin kaupungilla on suunnitteilla yhteistyössä YIT:n kanssa Sarius niminen kylpylähanke (http://www.digipolis.fi/web/viewer.php, 03.12,2007). Nämä olivat niitä toimintaympäristön kehitystekijöitä, jotka ohjasivat projektia alkuvaiheessa suuntaamaan pyrkimyksiään selvittää hyvinvointialojen mahdollisuuksia edistää alueen matkailua ja väestön hyvinvointia. 7

8 2 Hyvinvointi ja hyvinvointimatkailu Terveyspsykologian näkökulmasta hyvinvointi- tai wellness-käsitteellä tarkoitetaan tilaa, missä ihminen on suhteellisen vapaa sairauksista ja hänellä on aktiivinen ja positiivinen asenne oman terveydentilansa edistämiseen (Friedman & Di Matteo 1989, 64-66). Sillä ei suinkaan tarkoiteta täysin sairaudesta vapaata tilaa, koska kenellä tahansa ihmisellä saattaa olla akuutteja ja piileviä sairauksia aktiivisesta hyvinvointisuuntautumisesta huolimatta. Oleellista wellness-ajattelussa on ihmisen pyrkimys tehdä positiivisia tietoisia terveysvalintoja, kuten liikkua säännöllisesti, syödä terveellisesti, välttää tupakointia sekä seurata aktiivisesti terveydentilaansa. Friedman & Di Matteo (1989, 64-66) korostavatkin, että wellness-orientoituneet ihmiset keskittyvät omiin yksilöllisiin tarpeisiinsa ja kuuntelevat kehoaan terveytensä edistämiseksi sekä he kokevat itsevastuullisuutta terveytensä edistämisessä. Wellness-suuntautuneille ihmisille wellness on ideaalitila, johon ihminen pyrkii sitä koskaan saavuttamatta. Tavoitellaan sairauksien ehkäisyä, missä aktiivinen pyrkimys tai yrittäminen ihannetilaan pääsemiseksi on keskeinen elementti. Wellness-ajattelu lähtee hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesta kokemisesta. Terveyspsykologian lähtökohta ihmisen ymmärtäminen biopsykososiaalisena kokonaisuutena on yleisimminkin ottaen psykologian, erityisesti soveltavan kliinisen psykologian orientoitumisperusta (kts. esim. Plante 2005). Biopsykososiaalinen ajattelutapa näkee ihmisen käyttäytymisen kokonaisuutena, johon vaikuttavat sekä biologiset, sosiaaliset sekä psykologiset tekijät. Tällaista näkökulmaa voidaan kutsua myös holistiseksi, joskin tällöin siihen voidaan joutua liittämään jopa hengellisiä ts. spirituaalisia tekijöitä. Tässä merkityksessä spirituaalisuudella tarkoitetaan niitä oleellisia elämänvoimia, jotka motivoivat, ja vitalisoivat ihmisen olemassaoloa (Swinton 2001, 14). Tämän näkökulman mukaan spirituaalisuus on se erityinen tapa, jolla yksilöt ja yhteisöt reagoivat hengen olemassaoloon. Sitä voidaan pitää jonkinlaisena elämän merkityksiä antavana energiana (Swinton, 2001, 15). Useimmiten siihen liitetään ihmisen elämänsuuntautumista ja arvoja muokkaavat elementit, elämän tarkoituksen etsiminen, tietynlainen suhde muihin ihmiseen ja kosmokseen, jumalsuhde, elämänvoima, eheyttävät energiat, oman itsensä ylittävien voimien henkilökohtainen kokeminen sekä toivo (Meier 2005, 45-47). 8

9 Wellness-toiminta elinkeinotoimintana on liiketoimintaa, missä hyvinvoinnin kokemisen kesto, syvyyden ja laadun arviointi jäävät useimmiten yksilöllisen viihtymisen kokemisen tasolle. Viihtymisen kokeminen lisää todennäköisyyttä, että ihminen palaa uudelleen viihtymisen aiheuttajan lähteille. Vaikka hyvinvointimatkailun yhteydessä saatetaan puhua spirituaalisuudesta toiminnan yhtenä tavoitteena, jää se vain yleisimmin markkinoinnin ammattilaisten puheeksi, koska esim. elämän tarkoituksen kohtaaminen on useimmiten enemmän ahdistuksien kohtaamisen tie, jolla ei ole mitään tekemistä viihtymisen ja viihteen kanssa. Viihdettä ja viihtymistä voidaan pitää jossakin mielessä, jopa spirituaalisen kasvun kääntöpuolena tai kasvun esteenä. Kuitenkin hyvinvointiin liittyvässä liiketoiminnassa esim. tarkasteltaessa kylpylöiden historiaa, viihtyminen ja viihde ovat olleet ja ovat edelleen ihmisten hoitoihin hakeutumisen keskeinen motiivi (Suonranta ja Tyni 2005, 8). Liiketoiminnan näkökulmasta hyvinvointi- tai wellness-ajattelulla tuotetaan sellaisia kaupallisia palveluita, joilla ihminen voi helpottaa myönteisten terveysvalintojen tekemistä. Suonranta ja Tyni (2005, 43) kuvaavat hyvinvointimatkailun lähtökohtia sellaisiksi, että siinä sairaus ja hyvinvointi nähdään jatkumona, jonka toisessa päässä ovat ennenaikainen kuolema ja akuutit sairaudet, joissa tarvitaan erilaisia hoitomuotoja (sekä myös hyvinvointi mallia) ja toisessa päässä ovat ihmisen tietoisuuden kasvu ja oppiminen (Suonranta ja Tyni 2005, 43). Suonrannan ja Tynin (2005, 45) näkemyksen mukaan kehon, sielun ja mielen elementit (fyysinen kunto, kauneudenhoito, ravitsemus, ruokavalio, lepo, mietiskely, henkinen aktiivisuus ja oppiminen) ja niistä itsenäisesti huolehtiminen edistävät ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Tässä ajattelussaan Suonranta ja Tyni lähestyvät terveyspsykologian tutkimusperinnettä ja sen määrittelyä hyvinvointi käsitteestä. He myös korostavat terveyspsykologisen ajattelun tapaan ihmisen omavastuullisuutta terveydestään (Suonranta & Tyni 2005, 44-45). Toisaalta he sisällyttävät käsitejärjestelmäänsä myös holistisia spirituaalisia elementtejä, kuten sielu, jolloin he liikkuvat myös holistisen ihmiskäsityksen alueella. Voidaankin sanoa, että tällaisessa ajattelussa kaikki on kaupan, jos asiakas haluaa siitä maksaa. Voi kuitenkin epäillä, kyetäänkö esimerkiksi sielunrauhaa myydä vai onko se yleensäkään kaupan? Suonranta ja Tyni (2005, 46-47) tarkentavat hyvinvoinnin määrittelyä kuvaamalla sen tilaksi, missä keho, sielu ja mieli ovat tasapainossa. Hyvinvointiin kuuluvat heidän mielestään sekä onnellisuuden hetkittäiset tuntemukset, mutta myös pitkän aikavälin tyytyväisyys. Heidän mielestään wellness ajatteluun pohjautuvissa palveluissa pyritään tyydyttämään ihmisen hedonistisia nautintoja ja tekemisen iloa yhdistämällä niitä sopivassa määrin (Suonranta ja Tyni 2005, 46-47). Riittääkö se sitten kehon, sielun ja mielen tasapainon saavuttamiseen, on mielestäni vaikea kysymys? Hyvinvointi- tai wellness-ajattelu ja siitä aiheutuva palvelun kysyntä ovat kasvussa. Wellness-matkailun kasvun syiksi Suonranta ja Tyni (2005, 49-57) arvioivat suurten ikääntyvien ikäluokkien halun ikääntyä elämänlaadusta tinkimättä, terveyteen liittyvien arvojen 9

10 lisääntymisen, aktiivisen terveyskäsityksen kasvun, työelämän kuormittavuuden lisääntymisen, työn ja vapaa-ajan suhteen muuttumisen, ns. luovien töiden lisääntymisen, terveystietoisuuden lisääntymisen, matkailijoiden kokemuksien kasvun sekä naisten aseman vahvistumisen yhteiskunnassa. Hyvinvointipalveluja etsiviksi asiakasryhmiksi Suonranta ja Tyni (2005, 66) kuvaavat ikääntyvät, omasta terveydestään huolehtivat, työssä käyvät ja työkykyään ylläpitävät, työntekijöittensä työkyvyn ylläpitämiseen panostavat yritykset, äärimmäisiä elämyksiä etsivät sekä lisääntyvä joukko ulkomaalaisia asiakkaita. Terveys- ja hyvinvointimatkailu eivät ole mitään uusia asioita. Matkailun edistämiskeskuksen (2005, 4) raportin mukaan länsimaisen terveys- ja hyvinvointimatkailun juuret ovat Kreikan ja Rooman kylpylöissä. Myös muissa kulttuureissa on harjoitettu kuumia kylpyjä kuten Aasiassa ja Maya kulttuurissa Väli-Amerikassa (MEK 2005, 4). Keski- Euroopassa kylpylämatkailulla on pitkät perinteet ja erityisesti 1600-luvulla se piristyi, koska yleisesti uskottiin veden mineraalien olevan hyväksi terveydelle (Suonranta et al 2005, 9). Nykypäivän hyvinvointimatkailun motiiveja voidaan etsiä myös kehittyneen ja globalisoituneen ympäristön tuottamista haittavaikutuksista kuten työpäivien suhteellisesta pituudesta, kuormittavasta elämäntyylistä, liikalihavuudesta sekä myös yleisen sosiaalisen hyvinvoinnin kasvun aiheuttamasta pidentyneestä elämänkaarestamme. Vaikka hyötyliikunta on vähentynyt niin arkipäivän hyvinvointi- ja liikuntapalvelut ovat lisääntyneet ja täydentävistä hoitomuodoista on tullut osa matkailun tuotepaketteja. (MEK 2005, 4). WTO:n ja YK:n määritelmien mukaan matkailu on toimintaa, jossa ihmiset matkustavat tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolelle ja oleskelevat siellä korkeintaan yhden vuoden. Tavanomaiseen elinpiiriin voidaan määritellä kuuluvaksi sellaiset kohteet, jotka ovat fyysisesti lähellä henkilön kotipaikkaa ja toisaalta ne kohteet, joissa henkilö käy säännöllisesti. Matkan tarkoitus voi olla vapaa-aikaan ja virkistykseen, sukulaisten ja tuttavien tapaamiseen, työhön, terveydenhoitoon, uskontoon liittyvä syy. (MEK 2005, 5). Terveysmatkailun määrittelystä on useita erilaisia painotuksia, mutta akateemisissa matkailututkimuksissa terveysmatkailulla tarkoitetaan kaikenlaisia oman terveyden ja hyvinvoinnin hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi tehtyjä matkoja (MEK 2005, 7). Wellness -matkailutuotteella tarkoitetaan laadukasta matkailutuotetta, jossa asiakkaan henkilökohtaiset sekä ruumiin, mielen että sielun tarpeet on huomioitu. Palvelutuotannossa korostuvat rauhallinen, esteettinen ja ylellinen ympäristö. Tuotteessa on ripaus luksusta ja se on suunnattu aikuisille. Palvelun tuottaminen vaatii henkilökunnalta erityistä palvelualttiutta ja tietotaitoa. (MEK 2005, 11). 10

11 Kuviossa 1 on kuvattu terveysmatkailun luokittelua Suorannan ja Tynin (2005, 69) luokituksen mukaan. Terveysmatkailu Terveydenhoitomatkailu Hyvinvointimatkailu Lääketieteelliset toimet Tyky-matkailu Kuntoilu ja liikunta Kauneudenhoito Terveellinen ravinto Mietiskely Rentoutuminen Oppiminen Ympäristötietoisuus Sosiaaliset kontaktit Kuvio 1 Terveysmatkailun luokittelu (mukaeltu Suoranta et al, 2005, 69) Kuviossa 1 esitetään Suorannan ja Tynin (2005,69) terveysmatkailuun liittyviä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita. Siinä terveysmatkailu (health tourism) määritetään laajasti matkustamiseksi kotipaikkakunnalta terveyteen liittyvien syiden vuoksi. Matkan tavoitteena voi olla terveyden parantaminen tai sen edistäminen ja matkan aikana osallistutaan parantaviin hoitoihin, menetelmiin, kursseihin tai muutoin terveyttä edistäviin tai parantaviin palveluihin. Terveysmatkailu nähdään yläkäsitteenä terveydenhoito-matkailulle ja hyvinvointimatkailulle. Terveydenhoitomatkailua ovat matkat, joiden aikana matkailija on lääketieteellisten toimenpiteiden kohteena. Hyvinvointimatkailu nähdään kokonaisuutena, johon kuuluu useita erilaisia palveluita ja tuotteita, jotka on tarkoitettu elvyttämään ja ylläpitämään mielen, sielun ja kehon hyvinvointia. Tyky matkailu, missä pyritään tukemaan jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä työuran kaikissa vaiheissa, nähdään yhdistelmäksi terveydenhoito- ja hyvinvointimatkailua. Wellness tuote on osa hyvinvointimatkailua ja se voi pitää sisällään kaikenlaisia hyvinvointimatkailuun liittyviä palveluita ja usein myös kulttuurisen elämyksen. Terveysmatkailun jakaminen terveydenhoitomatkailuun ja hyvinvointimatkailuun on sosiaali- ja terveysalojen näkökulmasta hieman pulmallinen, koska ne molemmat sisältävät terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviä elementtejä. Terveydenhoitomatkailun rajoittaminen matkoihin, missä saadaan vain lääketieteellisiä palveluja, on jokseenkin kapea-alainen, mutta ymmärrettävä, jos palveluihin osallistuminen edellyttää esim. lääketieteellistä diagnoosia. Mutta pulmalliseksi tilanne tulee esim. arvioitaessa sellaisia matkoja, joihin ei ole lääkärin lähetettä, vaan kysymys on esim. psykologisten ongelmi- 11

12 en hoidosta ilman lääkärin diagnoosia. Toinen kysymys on se, eikö hyvinvointimatkailuun liitettävillä monilla palveluilla ole myös kiistattomia terveysvaikutuksia kuten esim. erilaisilla liikunta- tai ravintointerventioilla. Sosiaali- ja terveysalojen näkökulmasta palvelujen ennaltaehkäisevät vaikutukset ovat yhtä merkityksellisiä kuin hoitavat vaikutukset. Palvelujen käyttäjän näkökulmasta ei silläkään ole erityistä merkitystä, onko hän kuntoutuja, turisti vai vain alueella asuva henkilö. Oleellista on se, että hän saa luvattuja vaikutuksia. Erityinen merkitys onkin sillä, mitä luvataan ja millaiseen tietoon lupaukset perustuvat. Merkityksellisyys korostuu erityisesti, jos ihminen hakee palveluja esimerkiksi sairauksien hoitoon, kuntoutukseen tai esim. psyykkisen pahan olon kuten masennuksen tai ahdistuksen hoitoon. Silloin näissä tapauksissa toimenpiteiden pitäisi perustua tutkittuun tietoon. Hetkelliseen hyvään oloon tai arjen katkaisuun tähtäävät palvelut voivat olla enemmän viihteellisiä ja hedonistisesti suuntautuneita. Lisäksi palvelujärjestelmä voi tuottaa palveluja, joilla ei ole suoria terveyttä edistäviä vaikutuksia, mutta saattavat esim. vaikuttaa välillisesti sosiaaliseen hyvinvointiin ja terveyteen esim. uusien ihmissuhteiden syntyminen palvelujen tuottamisen prosessissa. Keski-Euroopassa luvatuista hoitojen tasosta keskustellaan. Monet suomalaisetkin matkustavat Itävallan ja Sveitsin Alpeille hemmottelemaan itseään erilaisilla eksoottisilla kylvyillä ja hoidoilla. Wellness- ja spa-hotellit kilpailevat erikoisilla hoitomuodoilla, joissa saatetaan luvata esim. ikuista nuoruutta tai rypytöntä ihoa. Keski-Euroopassa yritetään saada nyt epätervettä kilpailua kuriin testaajien avulla. Asiakkaita kehotetaan peräämään lääketieteellisiä todisteita hoitojen väitetyistä vaikutuksista. Itävallassa joka kolmas wellness-hotelli on EU-sertifikaatteja myöntävän Best Health Austrian mukaan vakavasti otettava. (http://www.mtv3.fi/uutiset/45min/jaksot.shtml?572912). 2.1 Matkailussa käytettäviä terveyspalveluita Outi Ponkala teki hoiva- ja hoitotyön innovaatio-, teknologia- ja opetusyksikkö -projektia varten keväällä 2007 selvityksen matkailussa käytettävistä palveluista ja palvelupaketeista. Selvityksen tulokset on kuvattu taulukossa 1. Taulukossa mainittuja palveluita on kohdennettu eri asiakasryhmille mm. ikääntyville, stressin haittavaikutuksista kärsiville, elämäntapaansa uusia ratkaisuja etsiville etc. Palvelujen tarjonnan erityispiirteinä on se, että niissä pyritään kokonaisvaltaiseen asiakaspalveluun sekä eri aistinjärjestelmien aktivoimiseen (visuaalisuus sisustuksessa, musiikki, makuelämykset, kosketushoidot etc). Ihmisen kohtaaminen kokonaisuutena (holistinen näkökulma) vaikuttaa siihen, että palveluissa pyritään tuottamaan ainakin elämyksiä fyysisellä, psyykkisellä ja henkisellä (spirituaalisella) osa-alueella. 12

13 Taulukko 1 Matkailussa käytettävät terveyttä edistävät ja hyvinvointia tuottavat palvelut (Ponkalan 2007 selvitystä mukaillen) PALVELUN MUOTO Hieronta ja lämpöhoidot Kylvyt Liikunta Rentoutuminen Kauneudenhoito Ravinto Vaihtoehtoiset tai täydentävät hoidot Hyvinvointineuvonta Terveystutkimus Työyhteisöjen kehittäminen PALVELUT Klassisen hieronnan eri muodot, lämpöhoidot Hierontakylvyt, lämpövaihtelukylvyt, yrttikylvyt Kuntoliikunta, Body & mind liikunta (esim. jooga ja Pilates) Rentouskylvyt, ohjattu rentous, polariaterapia, mietiskely ja hiljentyminen, luontoretket, biofeedback Solarium, suihkurusketus, kampaamo, kosmetologi Painonhallinta, terveellisen ruokavalion hallinta, elävä ravinto, luontaislääkintä, luontaislääkinnän muodot, yrttihoidot Akupunktio, ayurveda, homeopatia, vyöhyketerapia, shiatsu, intialainen päänhieronta, kiropraktiikka, naprapatia, osteopatia, reiki, väriterapia, alexandertekniikka Elämäntavan konsultointi Kuntotestaus, lääkärintarkastus, -hoidot, fysioterapeutin tutkimus tai hoito, psykologin tutkimus tai neuvonta Tiimien kehityspäivät, työyhteisövalmennukset, tykyohjelmat Koska hyvinvointipalveluiden tarkoituksena on useimmiten tuottaa tasapainoa elämän osa-alueiden välillä, on oletettavaa, että yksilötasolla vaikutukset keskittyvät ainakin oman elämäntavan ja tilanteen tuottaman stressin hallintaan joko suorasti tai epäsuorasti. Näin ollen erilaiset taulukossa 1 nähtäviä hyvinvointipalveluita on tarkasteltava ainakin stressin hallinnan näkökulmasta. Kohonneen ja pitkäkestoisen stressitilan on puolestaan todettu lisäävän altistumista monille fyysisille ja psyykkisille sairauksille. Hakeutumalla edellä kuvattuihin palveluihin asiakas voi parantaa omaa koettua terveyttään myös omaehtoisesti sekä saada virikkeitä elämäntavan muutoksille. Palvelun tuottamisessa syntyy mm. seuraavanlaisia kysymyksiä: minkälaiset palvelut sopivat millekin asiakasryhmälle, millainen on optimaalinen palvelu kullekin asiakasryhmälle, millaisilla ohjelmilla on tutkittua vaikuttavuutta, mitä osaamista niiden tuottaminen vaatii, voidaanko tätä osaamista tuottaa ja miten palvelut yksilöllistetään ja miten niiden vaikutuksia seurataan. 13

14 2.2 Suomalaisten kylpylöiden terveyspalvelut Projektissa selvitettiin suomalaisten kylpylöiden palveluja arvioimalla satunnaisesti valitun 40 suomalaisen kylpylän internetissä tarjoamia palveluja (liite 1: selvityksessä arvioidut suomalaiset kylpylät), jotka pyrittiin luokittelemaan palvelujen muotojen suhteen. Palvelujen luokittelussa käytettiin taulukossa 1 esitettyä palvelujen luokittelua. Luokiksi muodostettiin fysioterapian soveltamiseen liittyvät hoitomuodot (hieronta ja lämpöhoidot), kylvyt, liikunta (terveysliikunta, body & mind liikunta, elämysliikunta), rentoutuminen (ohjattu rentous, mietiskely), kauneudenhoito (kosmetologi, kampaamo), ravinto (terveellinen ravinto, ravintoneuvonta), täydentävät hoitomuodot, kuntotestaus, terveysalan ammattilaisten tutkimus ja neuvonta, kuntoutusohjaus sekä työyhteisöjen kehittäminen. Lisäksi on käytetty muu-luokkaa kuvaamaan palvelujen monimuotoisuutta. Tulokset on esitetty taulukossa 2. Luokittelun perustana käytettiin internetissä ilmoitettua tietoa. Selvityksen tekijällä ei ole tietoa markkinointiesitteen ja todellisen nykytilanteen palvelutarjonnan vastaavuudesta. Taulukon 2 perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että tyypillinen suomalainen kylpylä tarjoaa monipuolisia hierontapalveluja ja erilaisia kylpyjä, mahdollisuutta omaehtoiseen liikuntaan, kauneudenhoitopalveluja ja ns. vaihtoehtoisia tai täydentäviä hoitoja. Alle puolet kylpylöistä tarjoaa ohjattuja liikuntapalveluja ja vielä vähemmän elämysliikunnan eri muotoja. Ohjattua rentoutumista ei tarjota juuri lainkaan. Toisaalta rentoutuminen saattaa olla monen muun palvelun, esim. hieronnan sivutuote. Terveydenhoitoalan ammattilaisten palveluista hierojan palveluja tarjotaan eniten. Korkeakoulutasoisten ammattilaisten palveluja tarjotaan lähinnä kuntoutuskursseilla tai työelämän valmennuskursseilla. Monet fysioterapeutit kylläkin osallistuvat monien hierontapalvelujen tuotantoon. 14

15 Taulukko 2 Suomalaisten kylpylöiden terveyspalvelut (n=40) Hieronta TERVEYSPALVELU ESIMERKKEJÄ PALVELUISTA N % Klassinen hieronta, aromahieronta jne. *Vähintään peruspalvelut *Monipuoliset palvelut Lämpöhoidot Pinta- ja syvälämpöhoito, savihoito jne Kylvyt Yrttikylvyt, hierontakylvyt, turvekylvyt jne. *Vähintään peruspalvelut *Monipuoliset palvelut Terveysliikunta Kuntosali, vesiliikunta, pelit jne. *Omaehtoinen liikunta mahdollisuus (tilat ja välineet) *Ohjatut liikuntapalvelut Body & mind liikunta Jooga, pilates, taichi,shindo jne. 2-4? 5-10 Elämysliikunta Retket safarit, vaellukset, sienestys jne Ohjattu rentous 1 Meditaatio Kauneudenhoitopalvelut Kosmetologipalvelut, kampaamo jne. *Vähintään peruspalvelut *Monipuoliset palvelut Erikoisravinto Ravintoneuvonta Luennot, ohjaus 2 5 Täydentävät hoitomuodot Akupunktio, vyöhyketerapia, shiatsu jne Kuntotestaus Kuntotestipaketit (lihas- ja kestävyyskunto) Lääkäripalvelut Monialaisen työryhmän jäsen, yksilövastaanotto?? (1) Psykologipalvelut Monialaisen työryhmän jäsen, ammattityö?? (2) Sairaanhoitajan palvelut Näytteiden otto, verenpaineen mittaus jne Kuntoutustutkimus ja -ohjaus Kuntoutuskurssit, tyky, aslak, työyhteisövalmennus jne. 15

16 2.3 Alueella toimivien fysioterapiayrittäjien näkökulmia Koska fysioterapian osaamisalueen sisällöillä on keskeinen merkitys kylpylän palveluiden tuotannossa, projektissa päätettiin selvittää, ovatko Kemin alueen yrittäjät jo verkostoituneet matkailuun ja missä määrin. Lisäksi tarkoitus oli selvittää heidän tällä hetkellä tuottamien palvelujen luonnetta ja asiakasryhmiä. Lisäksi tarkoituksena oli hankkia tietoa siitä, millainen kiinnostus alueella toimivilla yrityksillä oli mahdollisten kylpyläpalveluiden tuottamiseen. Kyselyt suoritettiin Kemin alueella, jolloin vältyttiin matkakustannuksilta. Haastateltavat yrittäjät valittiin satunnaisesti paikallisessa ilmoituslehdessä olevan palveluhakemiston perusteella täydennettynä satunnaisesti valitulla kahdella muulla yrityksellä. Ensimmäisessä kontaktissa selvityksen tekijä esitteli projektin ja sopi lounashaastattelusta, jolloin yrittäjät olivat motivoituneita osallistumaan haastatteluun. Lounashaastattelu valittiin metodiksi juuri siksi, että se mahdollisti yrittäjien osallistumisen haastatteluun. Jokainen ihminen syö, eikä siis aina rahallisesti mittaa ruokailuun käytettyä aikaa. Tämän vuoksi kukaan ei kieltäytynyt haastattelusta. Haastattelut kestivät 45 minuutista puoleentoista tuntiin. Haastattelussa haastateltavat kertoivat kokeneensa positiiviseksi sen, että lähestyin heitä ensimmäisellä kerralla tulemalla heidän luokseen suoraan soittamatta. Pelkkä puhelinkeskustelu olisi saattanut johtaa heidän mukaansa kieltäytymiseen kiireiden vuoksi. Haastattelun runkona käytettiin liitteessä 2 kuvattua runkoa, joskin haastattelu eteni yrittäjien tarinan mukaan haastattelijan yrittäessä pysyä mukana. Häiriöttömän vuorovaikutuksen varmistamiseksi haastattelussa ei käytetty nauhuria. Yhteensä haastateltuja yrityksiä oli 6 ja haastateltavia yrittäjiä 8. Haastateltujen yrittäjien käsityksen mukaan asiakkaat tulevat heille ensisijaisesti puskaradion perusteella. Hoitoa saaneet asiakkaat markkinoivat palveluja edelleen. Puskaradio koettiin tärkeimmäksi ja tehokkaimmaksi markkinointikeinoksi. Enemmistö yrityksistä mainosti myös Lounais-Lapissa, vaikka heistäkään kaikki eivät kokeneet siitä selvää hyötyä muuta kuin alueellisen näkyvyyden. Jollakin yrittäjistä oli kotisivu, yhdellä ei ollut edes sähköpostia. Lisäksi joku yrittäjistä oli kokeillut tapahtumamarkkinointia, osallistumista markkinointimielessä työpaikkojen tyky tilaisuuksiin sekä yrityksen ovella olevia pika-aikoja. Joku yrittäjistä pohti netti ilmoittelun tuomia hyötyjä. Yrittäjien asiakasrakenne vaihteli. Kokeneimmilla tai suuremmilla yrityksillä oli suhteellisesti enemmän Kelan lähettämiä kuntoutusasiakkaita, vaikeavammaisia tai vakuutusyhtiön asiakkaita kuin vasta yritystoiminnan aloittaneilla tai pienemmillä yrittäjillä. Nuoremmille vasta-alkajille hakeutuu ensisijaisesti työikäisiä tules asiakkaita. Joku yrittäjä oli tuonut asiakkaita mukanaan edellisestä yrityksestä. Turisteista yrittäjillä oli 16

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Raportteja ja

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN Merja Konu Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 16.5.2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen 1 OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen Niina Seppänen Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Ammatillinen kuntoutus kouluttaa uuteen työhön Sivu 4 Terveydenhuollon asiakkaille lisää valinnan vapautta Sivu 6 Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Moniammatilliset tiimit

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

KUNTOUTUSKYSELY: CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN VASTAUKSET KUNTOUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ. Invalidiliitto ry

KUNTOUTUSKYSELY: CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN VASTAUKSET KUNTOUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ. Invalidiliitto ry Invalidiliitto ry CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella projekti 2007-2010 KUNTOUTUSKYSELY: CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN VASTAUKSET KUNTOUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ Tiina Airaksinen,

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Osaamista työhön, tukea elämään

Osaamista työhön, tukea elämään 3 4 Osaamista työhön, tukea elämään Heikkinen Anne & Sipilä Salla (toim.) Osaamista työhön, tukea elämään Kiipula 60 v. ISBN 952-99381-7-9 (sid.) ISBN 952-99381-8-7 (pdf) Kiipula 2005 Julkaisija Kiipulasäätiö

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2002 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA. Jarmo Saastamoinen. Opinnäytetyö. Helmikuu 2004

HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA. Jarmo Saastamoinen. Opinnäytetyö. Helmikuu 2004 HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA Jarmo Saastamoinen Opinnäytetyö Helmikuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta Pauliina Kovanen Sisä-Savon seutuyhtymä Toukokuu 2009 Hankkeen nimi Hoiva-alan tulevaisuus maaseutumaisilla

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alle 35-vuotiaat Kelan työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Pitkät portaat, korkeat kynnykset

Pitkät portaat, korkeat kynnykset Riikka Konttinen Pitkät portaat, korkeat kynnykset Lahtelaisen työllistämistoiminnan nykytila ja tulevaisuudennäkymät SISÄLLYS JOHDANTO...5 LINKKI YHTEYS TYÖELÄMÄÄN...6 HANKKEEN TAUSTA MISTÄ SE AJATUS

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS. Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu

GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS. Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu 1 GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu 2 Sisältö 1. KARTOITUKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2. AINEISTO

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN

TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Heini Lekander kandidaatin tutkielma kevät 2008 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta Marja Haapa-aho Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja hyvinvointi 2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä Jos kohtelet ihmistä sellaisena kuin hän on, hän jää sellaiseksi; mutta jos kohtelet häntä sellaisena kuin hänen pitäisi ja hän voisi olla, hänestä tulee sellainen kuin hänen pitäisi olla ja hän voisi

Lisätiedot