Tyyli. J0 PITKAAN ON TUNNUSTETTU, etta ihmiskunnan kaytannollinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tyyli. J0 PITKAAN ON TUNNUSTETTU, etta ihmiskunnan kaytannollinen"

Transkriptio

1 ~ \ Tyyli J0 PITKAAN ON TUNNUSTETTU, etta ihmiskunnan kaytannollinen olemassaolo kuluu yksilollisen ja yleisen valisessa taistelussa ja etta lahes jokaisella olemisemme alueella kuuliaisuus yleispatevaa, ulkoista tai sisaista lakia kohtaan joutuu konfliktiin puhtaasti sisalta kiisin oman maareensa, vain omaa elamantarkoitustaan noudattavan persoonan itsenaisyyden kanssa. Saattaa kuitenkin vaikuttaa paradoksaaliselta, etta nama poliittiset, taloudelliset ja siveelliset yhteentormaykset ilmentavat vain muuatta paljon yleisempaa vastakkaismuotoa, joka mahdollistaa perustavan esityksen taiteellisen tyylin perimmaisesra olemuksesta. Aloitan tarkasteluni aivan yksinkertaisella taidepsykologisella kokemuksella. Mita syvemman ja ainutkertaisemman vaikutuksen taideteos meihin tekee, sita vahemman teoksen tyylilla yleensa on merkitysta vaikutelman muodostumiseen. Katsellessamme jotakin uvun vahemman viehattavaa patsasta olemme tietoisia ennen kaikkea patsaan barokkiluonteesta, 1800-luvun alussa synryneiden antiikkia jaijittelevien muoto- Das Problem des Stils. Dekorative Kunst 16,1908, s

2 / kuvien yhteydessa ajattelemme ennen muuta aikalaistyylia, ja nykyajan lukuisten taysin yhdentekevien kuvien kohdalla huomiomme kohdistuu lahinna vain siihen, etta ne ovat natural istisia. Katsellessamme sen sijaan Michelangelon veistosta, Rembrandtin uskonnollista maalausta tai Velazquezin maalaamaa muotokuvaa tyylikysymys on meille taysin epaolennainen. Taideteos eheana kokonaisuurena, jollaisena sen kohtaamme, lumoaa meidat kokonaan, eika ainakaan pelkastaan esteettisesti kiinnostuneen katsojan mieleenkaan juolahda kysymys, edustaako se lisaksi jonkin tietyn aikakauden tyylisuuntaa. Ainoastaan silloin, kun teoksen vaikutustavan taydellisen vierauden takia em me lainkaan pysty kasittamaan taideteoksen varsinaista yksilollisyytta niin, etta tunkeudumme vain teoksen yleisimmalle ja tyypillisimmalle tasolle, kuten usein kay esimerkiksi itamaisen taiteen tapauksessa, jaa tietoisuus tyylista myos merkittavien teosten yhteydessa e1avaksi ja erityisella tavalla vaikuttavaksi. Ratkaisevaa naet on, etta poikkeuksetta juuri tyyli kantaessaan taideteoksen antamaa vaikutelmaa antaa sille muodon, joka lcieltaa taideteokselta sen aivan yksilollisen olemuksen ja arvon, ainutlaatuisen merlcityksen. Tyyli alistaa yksittaisen teoksen erityisyyden yleisen, myos muihin teoksiin patevan muodon alaiseksi. Taideteokselta niin sanotusti riistetaan sen absoluuttinen vastuu omasta itsestaan, silla teoksen luonne tai jolcin sen hahmon osa on toisten teosten kanssa yhteinen ja viittaa niin muodoin yhteiseen, yksittaisen taideteoksen u1kopuolelia sijaitsevaan alkuperaan - painvastoin kuin ne teokset, jotka ovat syntyneet kokonaan omalta pohjaltaan eli taiteellisen persoonallisuuden arvoituksellisesta absoluuttisesta ykseydesta 88 ja kasvaneet pelkastaan omaa itseaan vanen olevaan ainutkertaisuuteen. Ja niin kuin teoksen tyylittely saa aikaan yleisyyden savyn seka katsomis- ja tuntemistavan, joka ylittaa yksittaisen taiteilijayksilollisyyden, niin tyylitteleminen on samaa taideteoksen aiheen kannalta katsottuna. Vastakohtana yksittaisen ruusun yksilolliselle todellisuudelle tyylitellyn ruusun on maara kuvata kaiklcien ruusujen yleinen malli, tyyppiruusu. Eri taiteilijat pyrlcivat tahan eri muotokeinoin aivan kuten eri filosofeille taysin erilaiset, jopa vastakkaiset asiat edustavat heidan kunkin "kailcille todellisuuksille yhteisena" pitamaansa asiaa. Sen tahden tuollainen tyylittely johtaa intialaisen, goottilaisen ja empire-taiteilijan keskenaan varsin erilaisiin ilmaisuihin. Yhta kaiklci, kunkin tarkoitus on kuitenkin tehda tuntuvaksi yksittaisen ruusun sijasta ruusun rakennekaava ikaan kuin sen muodon juurena, joka on koossapitava yleinen tekija kaikessa muotojensa moninaisuudessaankin. Tassa kohdin vastavaite lienee kuitenkin kiistatta paikallaan. Mehan puhumme Botticellin, Michelangelon, Goethen tai Beethovenin tyylista. Niin meidat oikeuttaa tekemaan se, etta nama suuret mestarit ovat luoneet itselleen taysin omasta yksilollisesta neroudestaan kumpuavan ilmaisutapansa, jonka nyt koemme olevan yleinen tekijii heidiin kaikissa yksittiiisissii teoksissaan. Sittemmin muut ehka omaksuvat tuon yksilollisen mestarin tyylin, ja siita tulee monien taiteilijapersoonallisuuksien yhteista omaisuutta. Muiden teoksissa se i1menee kohtalokkaasti tyylina, jonakin persoonallisen ilmauksen vieressa tai ulkopuolella olevana. Kielemme ilmaiseekin asian sattuvasti: nama ovat omaksuneet Michelangelon tyylin niin kuin otetaan omaksi omaisuus, joka ei ole peraisin meista itsestamme vaan 89

3 ja etta jokainen niista on pelkastaan sattumanvarainen esimerk ki yleisesta. Lyhyesti sanottuna esineen muodon merkitys on talloin tyyli eika ainutkertaisuus, jolla sielu saa juuri tassa yh dessa esineessa ilmaisunsa aina sen mukaan, mika siina on ai nutkertaista.* Tata ei suinkaan pida ymmartaa kayttotaiteen vahattelyksi eika yleisyysprinsiippia ja yksilollisyysprinsiippia ylipaansa pida asettaa arvojarjestykseen. Ne edustavat pikem minkin ihmisen luomismahdollisuuksien aaripaita, jotka kum pikin ovat korvaamattomia ja jotka vain vuorovaikutuksessa toistensa kanssa maarittavat niin sisaisen kuin ulkoisenkin, niin aktiivisen kuin nautiskelevankin elaman omalle paikalleen, jos kin lukemattomin eri muunnelmin. Ja opimme viela tunre maan ne elinvoimaiset tarpeet, joita kykenee tyydyttamaan vain tyylitelty esineisto, ei taiteellis-yksilollinen. Edella taiteellis-yksilollisen luomisen kasite nostatti vasta vaitteen, etta onhan suurillakin mestareilla tyyli - nimittain heidan omans a, joka, vaikka onkin laki ja niin muodoin tyyli, on kuitenkin yksilollinen laki. Vastaavasti voimme nayttaa, kuinka etenkin nykyaikana taideteollisia esineita luodaan yksi lollisesti ja etta huomattavat henkilot antavat luomuksilleen tunnistettavan, juuri heille ominaisen ja ainutlaatuisen jalken sa; usein yksittainen kayttoesine on uniikki kappale ja kenties yhta ainoaa kayttajaa varten valmistettu. Kuitenkin muuan Sen emden myos materiaali on cyylillisesei niin merkittava. Esimerkiksi ihmis hankittu ulkopuolelta ja vasta jalkikateen lisa tty minamme piiriin. Sen sijaan Michelangelo on itse tama tyyli, han on oman Michelangelo-olemisensa myota sen kanssa yhta, ja taman vuoly i han on se yleinen, joka ilmenee kaikissa Michelangelon taiteellisissa luomuksissa ja savyttaa niita, mutta vain koska han on naiden ja vain naiden teosten alkuvoima ja sen takia "loogisesti" mutta ei asiallisesti erotettavissa siita, mika yksittaiselle teokselle sellaisenaan on ominaista. Tassa tapauksessa puoltaa paikkaansa lause, etta tie tty tyyli on tietty ihminen, joskin pikemminkin niin pain, etta tietty ihminen on tietty tyyli - kun taas ulkoapain tulevan, muille taiteilijoille ja aikakaudelle yhteisen tyylin tapauksessa tuolla lauseella on korkeintaan se merkitys, etta tyyli nayttaa, missa yksilon alkuperaisyyden raja kulkee. Tyyli on yleisen prinsiippi, joka joko sekoittuu yksilollisyyden prinsiippiin tai syrjayttaa sen ja polkee sen jalkoihinsa. Tasta perusmotiivista kehittyvat kaikki tyylin yksittaiset piirteet todellisena sielullis-taiteellisena asiantilana. Erityisesti tass a nakyy taideteollisen kayttotaiteen ja taiteen valinen periaatteellinen ero. Taideteollisen esineen olemus on, etta se on olemassa monena kappaleena ja etta sen levinneisyys ilmaisee maarallisesti sen tarkoituksenmukaisuutta, silla se palvelee aina monille ihmisille yhteista tarkoitusta. Taideteoksen olemus on sen sijaan ainutkertaisuus: taideteos ja siita tehty kopio ovat jotakin aivan muuta kuin malli ja mallin toteutus, esimerkiksi mallin mukaan tehty kangas tai koru. Mutta se, etta lukemattomia kankaita ja koruja, tuoleja ja kirjaniteita, lampunvarjostimia ja juomalaseja valmistetaan samalla tavoin mallin mukaan, kertoo siita, etta jokaisella naista esineista on itsensa ulkopuolinen laki hahmo edellyttaa esityseavalta erilaista cyylia sen mukaan, tehdaanko se posliinisea vai pronssista, puusta vai marmorisea. Materiaali on naee tosiasiassa se yleinen tekijii, joka earjoutuu yhea lailla rninkalaiseen erityiseen rnuotojen eahansa kaytet tavaksi ja joka sen emden rnaaraa muoeoja niiden yleisena edellytyksena

4 erikoinen, tassa yhteydessa vain viittaukseksi jaava yhteys vie pohjan tuolta vastava'itteelta. Kun jostakin asiasta sanotaan, etta se on ainutlaatuinen, ja toisesta sanotaan, etta se on yksi muiden joukossa, niin talla on usein ja tassa tapauksessa aivan varmasti vain symbolista merkitysta. Tarkoitamme talla tiettya laatua, joka on esineelle tai asialle ominainen ja joka antaa sen olemassaololle joko ainutkertaisuuden - tai toistettavuuden merkityksen - ilman etta sen satunnainen ulkoinen kohtalo aina toteuttaisi tata sen olemuksen maaralliseksi kaannettya olemustao Olemme kaikki kokeneet, miten jokin kuulemarnme lause tuntuu lattealta, banaalilta, ja tympaisee meita, vaikkemme voisi vaittaa kuulleemme sita usein tai edes koskaan aiemmin. Lause vain on sisaisesti ja laadullisesti kulunut kuin vanha kolikko, vaikkei kukaan olisi sita aiemmin kayttanytkaan; se on banaali, koska se ansaitsee oha banaali. Ja painvastoin monet suoritukset ja ihmiset herattavat meissa vastaansanomattoman vaikutelman ainutkertaisuudesta, vaikka olosuhteiden oikusta olisikin olemassa toinen sarnanlainen tai useitakin taysin samanlaisia esineita tai ihmissieluja. Se ei horjuta niista yhtakaan, silla niiden merkitys, niin sanoakseni niiden oikeus, on olla ainutkertaisia. Tai pikemminkin voisi sanoa, etta ta.ma numeerinen maare vain ilmaisee niiden olemuksen laadullista ylemmyytta; taman olemuksen ela.mantunto on olla vertaansa vailla silloinkin, kun silla on aivan sarnanlainen pari rinnallaan. Aivan sarno in on taideteollisten yksittaiskappaleiden laita: koska niiden olemus on tyyli ja koska yieinen, niille erityisen muodon antanut taiteellinen substanssi on niissa aina tunnettavissa, niiden on tarkoitus tulia monistettaviksi. Ne on sisalta kasin maaratty moninkertaisuuteen silloinkin, kun ne joko korkean hinnan, 92 olosuhteiden oikkujen tai mustasukkaisen kiellon takia paasisivatkin toteutumaan vain yhden ainoan kerran. Toisin on niiden taiteellisesti muotoiltujen kayttoesineiden laita, jotka tosiaankin muotokielensa kautta kieltavat tyylimerkityksensa ja haluavat vaikuttaa tai todella myos vaikuttavat yksilollisina taideteoksina. Tata taideteollisuuden tendenssia vastaan tahtoisinkin esittaa jyrkan vastalauseeni. Taideteolliset esineet on maaratty otettaviksi mukaan elamaan, palvelemaan ulkoa annettua tarkoitusta. Nain ne ovat taydellisia vastakohtia taideteokselle, joka on majesteettisesti itseensa sulkeutunut ja sellaisenaan oma maailmansa. Taideteos on paa.maara sinansa, ja jo sen kehykset osoittavat vertauskuvallisesti, etta se torjuu kaikki yritykset tulia sulautetuksi palvelemaan ymparoivaa ulkoista kaytannon elamaa. Tuoli on olemassa, jotta silla istutaan, lasi on olemassa, jotta se taytetaan viinilla ja otetaan kateen. Mikali jompikumpi muotokielellaan herattaa vaikutelman itseriittoisesta, vain omaa lakiaan noudattavasta, oman sielunsa autonomiaa taysin ilmaisevasta taiteellisuudesta, syntyy mita ikavin konflikti. Taideteoksen paalla istuminen, taideteoksen hypisteleminen tai taideteoksen kayttaminen arjen tarpeisiin on kuin ihmissyontia - kuin alistaisi orjaksi herran, joka ei ole herra suosiollisesta sattuman oikusta vaan sisimmaltaan, luontonsa lain puolesta. Teoreetikot, joiden kuulee yhdesta suusta julistavan, etta taideteollinen e~ine on taidetta ja taiteen korkein prinsiippi on tarkoituksenmukaisuus, eivat nayta tajuavan ristiriitaa: tarkoituksenmukainen esine on valine, jonka tarkoitus on oman itsensa ulkopuolella, kun taas taideteos ei koskaan ole valine vaan itsessaan loppuunsaatettu teos, ja toisin kuin tuo "tarkoituksenmukainen" se ei koskaan lainaa oikeuksiaan 93

5 ), \) joltakin, mita se ei itse ole. Periaate, etta mahdollisimman moni kayttoesine on yksiiollinen taideteos samalla tapaa kuin Michelangelon Moosestai RembrandtinJan Six, on ehka modernin individualismin raikein vaarinkasitys. Moderni individualismi haiuaa antaa muita varten oiemassa oieville asioilie ja esineille muodon, joka kuuluu sellaisille, joiden merkitys on ylpeassa omaa-irseaan-varten-olemisessa. Se haiuaa antaa rarvittaville ja kaytettavilie, kulutetraville ja ympariinsa jaettavilie esineille ja asioille muodon, joka kuuluu seliaisilie, jorka kuin auvoisa saari jarkkymatta uhmaavat arjen tyrskyja. LopuJra se haiuaa anraa ruon muodon esineille ja asioille, jotka yieishyodyllisen kayttorarkoiruksensa takia vetoavat meissa ojevaan yjeiseen, yhraiaiseen ja yhteiseen. Mutta tuo muoro kuuluu vain seliaisilie, jorka ovar ainurkertaisia, koska niissa on ruumiillisrunut yksiloiiisen sielun ainurkertaisuus, ja jorka sen tahden gravitoivat myos meissa kohri ainurkertaisuutta, kohti sita kohtaa, jossa jokainen ihminen on yksin itsensa kanssa. Tassa onkin vihdoin perusra siiie, miksi nuo kaytrotaiteesta esitetyt varaukser eivat suinkaan merkitse, etta se ojisi jotakin aiempiat:voista. YksiJollisyyden sijasta sita Iuonnehtikoon tyyli, lavea yleisyys, jol1a ei rierenkaan tarkoitera ken en tahansa tolvanan tai minka rahansa makusuuntauksen saavurettavissa oievaa ehdoronta laveutta. Siten se edustaa esteettisen aiueella erilaisra elamanprinsiippia kuin varsinainen taide muttei miliaan muotoa alempiarvoista. Tama erilaisuus ei kuitenkaan saa johtaa harhaan: kayttotaiteen rekijan subjekriivinen suoritus saattaa olla aivan yhra hienoa ja suurta, syvaa ja luomisvoimaista kuin maalarin rai kuvanveistajan tyo. Tiukasti tyylirel1yn esineen meissa herattama Iohdun, rurvallisuuden ja hairiottomyyden ) tunne juontuu siita, etta myos katsojassa tyyli puhurtelee puhtaasti yksijojjisen ulkopuolisia kerrosrumia, laajoja, meissa pii Ievia yjeisille elamanlaeilie aiisteisia tunnekategorioita. Yksilollisyytta puhuttelevista arsykekohdista, joihin taideteos niin usein vetoaa, stilisoiru Iuomus johdattaa ihmisen rauhoiretumpi in kerroksiin, joissa han ei tunne itseaan enaa yksinaiseksi. TaIloin - nain naita tiedostamattomia prosesseja ainakin voidaan tujkita - edessamme ojevan objektiivisen Iuomuksen yliyksilollinen Iainalaisuus Ioytaa vastakuvansa runteessa siita, etta mekin reagoimme yliyksiiollisella, yleisen lain aiaisella puolellamme ja siten vapaudumme absoluuttisesta vasruusta omaa itseamme kohraan ja paasemme tasapainoilemasta pelkan kapeaaiaisen yksilollisyyden varassa. Tama on syvempi syy siihen, miksi arkemme perustana ja taustana olevien esineiden tulisi olla stilisoiruja. Kotonaan ihminen nimittain on paaasia, asian ydin, ja jotta syntyisi Ofgaaninen ja sopusoinruinen kokonaistunne, ytimen tulisi levata laajempien, mukautuvampien ja vahemman yksilollisten kerrosten varassa ja myos erottaurua niista. SeinaIla kehyksissa riippuva, jaiustalla seisova tai kansiin sidottu taideteos osoittaa jo tiettyyn tilaan sulkeurumisellaan, ettei se ota osaa vaiittomaan elamaan samalia tavoin kuin poyta ja lasi tai lamppu ja matto ja ettei se pysty hyodyttamaan yksiloa olemalla "tarpeellinen sivuseikka". - Lepotilan prinsiippi, jonka rulee leimata kotoista ymparistoa, on ihmeellisella vaistonvaraisella tarkoituksenmukaisuudella johtanut taman ympariston stilisointiin: kaikista kayttotarvikkeistamme kaiketi juuri huonekalur lienevat voimakkaimmin jonkin tietyn "tyylin" merkitsemia. Tama tulee selvimmin esille ruokailuhuoneessa, joka jo fysiologisista 94 95

6 syista suosii rentoutumista, irrottautumista yksittaisen paivan koettelemuksista laajempaan, toisten kanssa jaettuun viihtymiseen. Olematta tietoinen tasta perustasta on esteettinen tendenssi aina pyrkinyt "tyylittelemaan" erityisesti ruokailuhuonetta, ja niin 1870-luvulla Saksassa virinnyt tyylisuuntaus ilmenikin ensimmaisena juuri ruokailuhuoneessa. Mutta kaikkialla tyylin ja ainutkertaisen muodon prinsiipit kuitenkin osoittavat sekoittuvansa ja sovittavansa vastakohtansa, ja aivan samoin oikaistuu kuin korkeammassa oikeusasteessa myos kodinsisustuksen varautuneisuus yksiloliis-taiteeliista muotoa kohtaan ja myos sen vaatimus tyylittelysta. Omalaatuisesti nimittain ihminen - ja nyt puhumme modernista ihmisesta - esittaa taman tyylittelyn vaatimuksen oikeastaan vain ymparistonsa yksittaisille esineille mutta ei ymparistolle kokonaisuutena. Miten yksittainen ihminen makunsa ja tarpeidensa mukaan asuntonsa sitten sisustaakin, se voi olia hyvinkin persoonallinen, poiketa muista ja kertoa juuri taman yksilon erityisyydesta, ja kuitenkin olisi sietamatonta, jos jokainen konkreettinen sisustuselementti i1maisisi tuota samaa yksiloliisyytta. Tama saattaa akkiseltaan tuntua paradoksaaliselta. Mutta jos otaksumme sen pitavan paikkansa, selittyisi ensinnakin se, miksi tiukasti jotakin tiettya historiallista tyylia noudattaen sisustetut huoneet ovat mielestamme epamukavia, outoja ja kyl_ mia, kun taas erilaisista, vaikkakin aivan yhta tiukkojen tyylien mukaisesti kootuista palasista koostuvat asuinhuoneet, joissa ; on noudatettu yksilollista, joskin vaittamatta vakaata ja yhtenaista makua, voivat tuntua varsin viihtyisilta ja lampimilta. Pelkiistaan yhta historiallista tyylia edustavista esineista koostuva ymparisto muodostaa naet suljetun kokonaisuuden, joka 96 /! \ \I{ ~ \ \ niin sanotusti sulkee siina asuvan ihmisen ulkopuolelie: han ei Ioyda tilaa, jossa hanen persoonallinen, tuolle muinaiselle tyy Iille vieras elamansa voisi sulautua tai johon se voisi liittya. Kummallista kylla, asia muuttuu kokonaan, kun yksilo makunsa mukaan kokoaa lukemattomista tyylitellyista objekteista oman ymparistonsa. TaIloin objektit saavat uuden keskuksen, joka ei sijaitse yhdessakaan niista itsessaan mutta jota ne nyt yhdistymisen erityisen luonteen takia i1maisevat. Ne muodostavat subjektiivisen ykseyden ja saavat niissa nyt tunnettavan elamyksellisyyden sulautuessaan persoonalliseen sieluun. Juuri tassa piilevan verrattoman viehatyksen takia sisustamme kotimme muinaisilla esineilla ja kokoamme uuden kokonaisuuden esineista, joista jokainen kantaa tyylin, toisin sanoen yliyksilollisen muotosaannon, levollista onnea. Taman uuden kokonaisuuden synteesi ja kokonaismuoto on nyt kuitenkin olemukseltaan puhtaasti yksiloliinen ja siis suhteessa yhteen, erityisella tavalla virittyneeseen persoonallisuuteen. Modernin ihmisen ajaa niin vahvasti tyylin puoleen juuri henkilokohtaisesta vapautuminen ja sen katkeminen, mika onkin tyylin olemus. Subjektivismi ja individualismi on viety aarimmilleen, ja tyylitellyissa muodoissa aina kayttayrymisesta kodinsisustukseen tama akuutti persoonallistaminen lievenee ja vaimenee yleiseksi ja yleisen alaiseksi. Nayttaa silta, ettei "mina" sittenkaan enaa pysty kannattelemaan itseaan yksin oman itsensa varassa rai ecrei seainakaan tahdo nayttaa itseaan ja verhoutuu siksi yleiseen, tavanomaiseen, sanalla sanoen tyyliteltyyn asuun. Hienonhieno kainouden tunne seuraa siita, etta yliyksilollinen muoto ja laki asetetaan subjektiivisen persoonallisuuden ja sita ymparoivan inhimillisen ja esineellisen 97

7 ympariston valille; tyylitelty ilmaus, elamanmuoto ja maku ovat keinoja vetaa raja-aitoja ja ottaa etaisyytta, jolloin ajan yl tiosubjektivismille loytyy vastapaino ja suojakuori. Modernin ihmisen mieltymys ymparoida itsensa antiikkiesineilla - esi neilla, joissa olennaisinta on tyyli, ajan leima, esinetta ymparoi va yleinen tunnelma - ei suinkaan ole mita tahansa sattuman varaista keikarointia, vaan se palautuu syvaan tarpeeseen antaa yksilollisesti ylikorostuneelle elamalle levollista avaruutta, tyy pillista saannonmukaisuutta. Aiemmin, kun vallalla oli yksi ai,: noa ja niin muodoin itseoikeutettu tyyli, naihin hankaliin elamankysymyksiin suhtauduttiin taysin eri tavoin. Kun kysymykseen tulee vain yksi tyyli, jokainen yksilollinen ilmaus kasvaa siita orgaanisesti eika sen lainkaan tarvitse ersia juuriaan ja yleinen ja persoonallinen sulautuvar tuloksessa hankauksitta yhreen. Kreikkalaisuudessa ja joissakin keskiajan ajanjaksoissa kadehtimamme yhrenaisyys ja ongelmattomuus perustuu sellaiseen yleisen elaman perustan irsesraanselvyyreen, toisin sanoen tyyliin, jossa suhde yksittaiseen tuotantoon jarjestyi paljon yksinkertaisemmin ja ristiriidattomammin kuin mika on mahdollista meille. Meillahan on joka alalia kaytettavissamme suuri maara tyyleja niin, etta yksilon suoritus, kayrtaytyminen ja maku ovat ikaan kuin loyhassa valintasuhteessa laajaan perusraan tai yleiseen lakiin, jota se kuitenkin tarvirsee. Sen tahden aikaisempien aikojen luomukset vaikuttavat usein paljon tyylikkaammilta kuin omamme. Tyylittomaksihan nimitamme toimintaa tai toiminnan tulosta, kun se nayttaa syntyneen yhdesta ainoasta hetkellisesta, erillisesta, ikaan kuin irrallisesta arsykkeesta ilman yleisesti patevan tuntemuksen ja satunnaisen ylittavan normin perustaa. Tama valttamaton ja perustava voi 98.t aivan hyvin olla sita, mita nimitin yksilolliseksi tyyliksi. Suuret ja luovat ihmiset ammentavat yksittaiset suorituksensa oman olemisensa pohjattomasta syvyydesta niin, etta juuri tassa omassa olemisessaan suoritus yltaa varmuuteensa, perustukseensa, siihen, mika on enemman kuin "tassa ja nyt", joka taas leimaa mitattomamman ihmisen suoritusta ulkoapain omaksutun tyylin myota. Tassa yksilollinen tarkoittaa yksilollista lakia: sen, joka ei ole siihen tarpeeksi vahva, taytyy pitaytya 'yleiseen lakiin; mikali han ei tee niin, hanen suorituksestaan tulee tyyliton. Kuten nyt kasitamme, tama taas voi tapahtua oikeastaan vain aikakausina, jolloin tarjolla on useita tyylivaihtoehtoja. Lopultakin tyyli on esteettinen yritys ratkaista suuri elamanongelma: kuinka yksi kokonaisuus, itsessaan suljetun ykseyden muodostava yksittainen teos tai kaytos voi kuulua samanaikaisesti korkeampaan kokonaisuuteen, ylikayvaan yhteiseen yhteyteen. Samalla kun vahaisempien ihmisten yleinen tyyli eroaa suurten mestareiden yksilollisesta tyylista, tassa saa ilmaisunsa tuo laaja kaytannon ohje"ellet itse kykene tulemaan kokonaiseksi, liity kokonaisuuteen sita sen osana palvellen". Nain asia ilmaistaan taiteen kielella, joka tosin suo vahaisemmallekin suoritukselle kaytannon maailmassa vain kaikkein suurimmille sadehtivan suvereeniuden ja eheyden sadekehan. 99

8 // Muoti OLEMUKSEMME FYSIOLOGINEN PERUSTA osoittaa meille levon ja liikkeen, passiivisen vastaanottavuuden ja aktiivisen toiminnan vuorottelevan rytmin. Samalla se sisaltaa my6s henkisen kehityksemme tyypin. Kun tietoisuuttamme ohjaa yhta lailla pyrkimys yleistaa asioita mita korkeimman abstraktion tasolle kuin tarve ilmaista kaikkein yksittaisimpia ja erityisimpia asioita; kun tunne-e1amamme saa tyydytysta siita, etta se vuoroin levollisesti antautuu ihmisten ja asioiden valtaan ja vuoroin taas omalla toiminnallaan energisesti vaikuttaa niihin; kun siveellisen minamme varahtelytaajuus ulottuu yhdesta aaripaasta, sosiaalistavasta omaan ryhmaamme sulautumisesta, aina coiseen aaripaahan, individualisoivaan ryhmasta erottautumiseen - niin kaikki nama ilmi6t ovat ikaan kuin suurten, toisilleen vastakkaisten voimien paikallisia ilmentymia, joiden valinen taistelu ja sovinto maaraa kohtalomme. Naita inhimillisen toiminnan alkulahteita ja perimmaisia olemuksellisia suuntauksia ei voida itsessaan ilmaista sanoin: Zur Psychologie def Mode. Sosiologische Studie. Die Zeit, Wien 12. Oktober 1895, s vain sellaisissa yksittaisissa ilmi6issa, joita ne e1amansisall6issa coteutuessaan ja niita ohjatessaan tuottavat, ne voidaan irrottaa eri vaikutusalueistaan ja niiden voidaan osoittaa olevan samoja voimia - ruumiillistuupa niissa sitten vuosituhansien takainen elealaisten ja Herakleitoksen valinen kiista tai sosialismin ja individualismin valinen vastakohtaisuus, kuten nykyaikana. Oman lajihiscoriamme keskeiset e1amanmuodot osoittavat kautta linjan naiden vastakkaisten prinsiippien vaikutuksen. Kukin niista on omalia alueellaan esimerkki siita, miten pyrkimys kestavyyreen ja pysyvyyteen yhdistyy muutokseen ja vaihtuvuuteen, miten pyrkimys yleiseen ja yhtalaiseen sopeutuu erityiseen ja ainutlaatuiseen seka miten sulautuminen sosiaaliseen kokonaisuuteen ja yksil611isyyden pyrkimys muodostavat kompromissin. Najden vastavoimien sosiaalisissa ilmenemismuodoissa toinen niista perustuu yleensa psykologiseen taipumukseen ja/jite/la. Jaljitteleminen vetoaa meihin ensi kadessa siksi, etta koemme mielihyvaa tallaisesta kulloinkin tarkoitukseen sopivasta voimankayt6sta, joka ei vaadi meilta mitaan suunnatonta henkil6kohtaista luovaa panosta, vaan sujuu meilta annettuna otetun sisalt6nsa takia kevyesti ja vaivattomasti. Kuitenkin jaljitteleminen samalla rauhoittaa meita, silla niin tehdessamme emme ole yksin. Kun jaljittelemme toisten aikaisempia toimia, toimimme vankalla ja turvallisella pohjalla ja vapaudumme vaikeudesta itse maarata omaa sen hetkista toimintaamme. Jaljittelyn my6ta ryhma kannattelee yksil6a, jolle se yksinkertaisesti siirtaa kayttaytymisensa muodot ja vapauttaa siten hanet valitsemisen tuskasta ja yksil611isesta vastuusta. Jaljitteleminen vastaa kuitenkin vain yhta olemuksemme perussuuntausta, nimittain

9 / sita, joka etsii samanlaisuutta ja yhdenmukaisuutta, sulauttaa yksilon joukkoon ja korostaa pysyvyytta muutoksessa. Jaljitteleminen ei puhuttele meissa niinkaan sita puolta, joka painvastoin pyrkii yksilollisyyteen, itsenaisyyteen ja joukosta erottautumiseen seka korostaa muutosta pysyvyydessa. Jos naita kahta vastakkaista kehityssuuntaa tarkastelee niiden biologisista perusmuodoista ruin, jaljittelya voisi luonnehtia psykologiseksi perimaksi, kun taas pyrkimyksen olla jaljittelematta ja etsia uusia ja omia elamanmuotoja voidaan katsoa vastaavan muuntelua. Olennaista on, etta vaikka muoti, mikali se perustuu jaljittelyyn, yhtaalta palveleekin sosiaalisen tukeutumisen tarvetta se johdattaa ihmisen tielle, jota kaikki tallaavat - niin toisaalta muoti tyydyttaa myos eron tekemisen tarvetta, pyrkimysta esiintymiseen, vaihteluun ja erottautumiseen. Nain se tekee ensinnakin siksi, etta muoti vaihtelee sisaltojaan, mika luo taman paivan muodille yksilollisen leiman erotukseksi eilisen ja huomisen muodista, ja toiseksi siksi, etta muodit edustavat aina luokkamuoteja. Ylemman kerrostuman muodit eroavat alempien muodeista, ja ne hylataan oitis, kun alemmat kerrostumat ottavat ne omakseen. Muoti on aivan erityinen esimerkki niistd eliimanmuodoista, joiden avulla yritetaan sovittaa yhteen sosiaalisen samanlaisuuden ja yksilollisen erottautumisen pyrkimys. Taman muodin perusolemuksen mukaan jarjesryvat ne yksittaiset psykologiset piirteet, joita muodissa voimme tarkastella. Kuten sanottua, sosiologisessa katsannossa muoti on luokkiin jakautumisen tuote. Kunnia on alun perin merkinnyt saatykunniaa, toisin sanoen kunnian perusluonne ja ennen kaikkea kunnian moraalinen oikeutus juontui siita, etta yksilo 102 omalla kunniallaan edusti ja vaali sosiaalisen piirinsa ja saatynsa kunniaa. Niinpa muoti merkitsee yhtaalta liittymista samanarvoisten seuraan ja toisaalta taman samanarvoisten ryhman sulkeutumista ryhmana itseaan alempiarvoisten suuntaan. Muoti muuttaa jatkuvasti yhteiskunnallisia muotoja, vaatetusta, esteettisia arvoja, ilmaisua ja koko tyylia kuitenkin niin, etta "muoti", siis uusin muoti, tulee vain ylempien saatyjen omaksi. Muodin avulla ne sulkevat alemmat saadyt ulkopuolelleen, ja sen avulla ne leimaavat yhteisonsa jasenet keskenaan samanlaisiksi ja alempiinsa nahden erilaisiksi. Heti kun alemmat saadyt alati ylospain tahytessaan ja ylospain pyrkiessaan alkavat omaksua ylempien saatyjen muotia - juuri muodin alaisilla elamanaloilla eli niilla elamanaloilla, joissa muoti esiintyy - kaantavat ylemmat saadyt kyseiselle muodille selkansa ja omaksuvat jonkin uuden muodin, jolla he jalleen voivat erottautua laajoista massoista. Erottautumismomentti muodostaa jaljittelymomentin ohella muodin olemuksen, ja se toteutuu hierarkkisesti rakentuvien kerrostumien puuttuessa myos vierekkaisten, tasavertaisten kerrostumien valilla. Joistakin luonnonkansoista kerrotaan, etta lahekkain ja taysin samankaltaisissa oloissa elavat ryhmat tuottavat joskus selkeasti toisistaan poikkeavia muoteja, joiden avulla kukin ryhma korostaa seka sisaista yhteenkuuluvuuttaan etta erilaisuuttaan ulospain. Sisaisen yhteenkuuluvuuden momentin saattaa aivan erityiseen valoon huomio, etta varsin usein muoti on peraisin ryhman itsensa ulkopuolelta. Ryhma arvostaa muotia "muotina" erityisesti, kun se ei ole syntynyt piirin itsensa keskuudessa. Muodin tullessa ulkopuolelta se luo ryhmalle erityisen yhteisen sosiaalisuuden, joka syntyy, 103

10 kun johonkin ryhman ulkopuolella sijaitsevaan kohteeseen on yhteinen suhde. Joskus vaikuttaakin silta, etta sosiaaliset elementit, kuten silmatkin, vaativat yhtyakseen kohteen, joka ei ole liian likella. Ja jotta muodin sosiaalistavan ja keskusvetoisen puolen lisaksi myos vaihteluntarve ja muutoksenhalu tyydyttyisivat, takaa muodin ulkopuolinen alkupera muodin uutuuden, teravan eron edelliseen olotilaan nahden, vastakohtaisuuksien akillisen ja tuntuvan vaihtelun, silla usein vasta vastakohtien jyrkkyys saa meidat kunnolla tietoisiksi siita. Olemuksemme vastakkaiset pyrkimykset yhdisryvat muodissa: toinen saa tyydyryksensa muodin sosiaalisessa muodossa ja toinen sen sisallossa. Muodin valtakunta paattyy siella, missa jompikumpi naista momenteista puuttuu - siis joko tarve ja mahdollisuus erottautua tai tarve ja halu yhdistya. Siksi alemmilla saadyilla esiintyy harvoin ja niukasti erityisia muoteja, joita sellaisinaan tavoiteltaisiin, ja siksi luonnonkansojen muodit ovat paljon pysyvampia kuin meidan muotimme. Painvastaisesta syysta taas johtuu, etta muotia ei esiinny piireissa, joissa jaljittelya kammoksutaan ja joissa kukin yksilo haluaa itse olla jotakin erikoistao 1390-luvun Firenzessa ei kertoman mukaan ollut minkaanlaista vallitsevaa miestenmuotia, koska kaikki halusivat kayttaytya ja pukeutua omaleimaisesti. Muodin olemukseen kuuluu poikkeuksetta, etta vain tietty vaestonosa noudattaa sita valtaosan vasta matkatessa sita kohti. Muoti ei koskaan ole, vaan se on aina vasta tulollaan. Heti kun muoti on lyonyt taydellisesti lapi eli heti kun kaikki harrastavat sita, mita alun perin harrasti vain muutama - olkoon se sitten tietty vaatekappale, asuste tai jokin seurustelumuoto - ei tata asiaa enaa sanota muodiksi. Koska muoti ei seuaisenaan voi oua 104 yleisesti levinnyt, muoti suo yksittaiselle ihmiselle sen tyydytyksen, etta se tekee yksilon jollain tapaa erilaiseksi ja merkittavaksi, ja silti yhtaikaisesti yksilo on kaikkien samaan asiaan pyrkivien joukossa - eika samaa asiaa jo tekevien, kuten yleensa sosiaalisissa kontakteissa. Siksi muodikkaaseen henkiloon kohdistuu hanta hivelevaa hyvaksynnan ja kateuden sekaista mielenkiintoa. Muoti tarjoaa nain oivallisen areenan yksiloille, jotka ovat sisaisesti ja sisallollisesti epaitsenaisia ja turvautuvat toisiin ihmisiin ja joiden itsetunto kaipaa ponkitysta ja erityista huomiotao Muoti naet korottaa mitattomankin ihmisen yhteisen joukon edustajaksi, ja han tuntee olevansa yhteishengen siivittama. Muotinarrissa ja keikarissa twa piirre korostuu niin, etta se jo nayttaa yksilollisyydelta ja erilaisuudelta. Keikari on yliampuvan muodikas: kun teravakarkiset ken gat ovat muotia, hanen kenkansa karjet sojottavat kuin veneen kokka, kun korkeat kaulukset ovat muodissa, hanen kauluksensa ulottuvat korviin, ja kun on muotia kayda sunnuntaisin kirkossa, han istuu kirkonpenkissa aamusta iltaan, ja niin edelleen. Hanen ilmentamansa yksilollisyys korostaa vain maarallisesti sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat muuten tasonsa puolesta kaikkien yhteisomaisuutta. Han kulkee toisten edella, mutta han kulkee tasmalleen samaa reittia kuin muut. Naennaisesti han marssii joukon karjessa, koska edustaa yleisen maun viimeisinta huippua, mutta todellisuudessa muotisankariimme - niin kuin ylipaansa yksiloon ja hanen sosiaaliseen ryhmaansa - patee huomio, etta viime kadessa johtaja onkin johdettu. Muotisankarimme luokin omintakeisen tasapainotilan yhtaalta sosiaalisen ja toisaalta yksilollistavan viettymyksen valille, ja tasta saatu tyydyryksen 105

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset The Holy See Ioannes Paulus PP. II Fides et ratio Usko ja järki 1998.09.14 Kunnioitettavat veljet piispanvirassa, lähetän teille tervehdykseni ja apostolisen siunauksen! Usko ja järki (fides et ratio)

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

IHMINEN NÄKYVÄISENÄ JA NÄKYMÄTTÖMÄNÄ

IHMINEN NÄKYVÄISENÄ JA NÄKYMÄTTÖMÄNÄ TEOSOFINEN MAAILMANKATSOMUS IHMINEN NÄKYVÄISENÄ JA NÄKYMÄTTÖMÄNÄ [Man Visible And Invisible] [1902] Esimerkkejä eri ihmistyypeistä nähtynä harjaantuneen selvänäön avulla Kirjoittanut C. W. LEADBEATER Suomentanut

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

pentagrammi sisällys suuri ihme, oi asklepius, on ihminen 9. vuosikerta nro 2-2008 kutsuttu suuruuteen antakaamme viiniköynnöksen kukkia

pentagrammi sisällys suuri ihme, oi asklepius, on ihminen 9. vuosikerta nro 2-2008 kutsuttu suuruuteen antakaamme viiniköynnöksen kukkia pentagrammi suuri ihme, oi asklepius, on ihminen Suuri ihme, oi Asklepius, on ihminen, ovat tunnetut Hermeksen sanat. 9. vuosikerta nro 2-2008 sisällys Mitä meidän olisi tehtävä, että nuoret ihmiset löytäisivät

Lisätiedot

Jos rakastaminen on taito, silloin siihen vaaditaan tietoa ja ponnistelua.

Jos rakastaminen on taito, silloin siihen vaaditaan tietoa ja ponnistelua. 1 RAKKAUS TAITONA (Tiivistelmä Erich Frommin kirjasta Rakkauden vaikea taito koonnut Ulla Andersson) Onko rakastaminen taito? Jos rakastaminen on taito, silloin siihen vaaditaan tietoa ja ponnistelua.

Lisätiedot

ESOTEERISET OHJEET I, II

ESOTEERISET OHJEET I, II H.P. Blavatsky ESOTEERISET OHJEET I, II ja III H.P. Blavatsky ESOTEERISET OHJEET I, II ja III Lahden Minerva ry. Lahti 1998 Alkuperäisteos H.P. Blavatsky THE SECRET DOCTRINE Volume III, Instructions I,

Lisätiedot

Valotyöntekijäsarja. Viestejä Joshualta kanavoinut. Pamela Kribbe www.jeshua.net. Suomennos: Tapio Närhi

Valotyöntekijäsarja. Viestejä Joshualta kanavoinut. Pamela Kribbe www.jeshua.net. Suomennos: Tapio Närhi Valotyöntekijäsarja Viestejä Joshualta kanavoinut Pamela Kribbe www.jeshua.net Suomennos: Tapio Närhi Sisällysluettelo VALOTYÖNTEKIJÄSARJA... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 2 ALKUSANAT... 3 UUSI MAA I... 4 HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Tuomaan evankeliumin avain

Tuomaan evankeliumin avain 1 2 3 Kalervo Mielty Tuomaan evankeliumin avain Painetun kirjan kustantaja: ARATOR OY 4 Arator Oy Puustellintie 4 A 10 00410 Helsinki ISBN 952-9619-19-7 5 SISÄLTÖ JOHDANTOA 1. TUOMAAN EVANKELIUMIN AJATUS-

Lisätiedot

HEIJASTE. 2/2002 31.5.2002 18. vuosikerta Irtonumero 4,00

HEIJASTE. 2/2002 31.5.2002 18. vuosikerta Irtonumero 4,00 HEIJASTE 2/2002 1 HEIJASTE 2/2002 31.5.2002 18. vuosikerta Irtonumero 4,00 Kalevi Eklöf Puheenjohtajan kynästä...3 Matti Tossavainen Sielu Ajatuksensuuntaajan ja persoonallisuuden yhteistyön tulos...4

Lisätiedot

MAAILMANUSKONNOISTA Johdannollista Pyrkimys takaisin yhteyteen

MAAILMANUSKONNOISTA Johdannollista Pyrkimys takaisin yhteyteen MAAILMANUSKONNOISTA Johdannollista Ihminen on uskonnollinen olento. Maailmasta löytyy ainakin 30 000 erilaista uskonnollista ryhmittymää. Lukumäärän suuruus ei kuitenkaan merkitse sitä, että todellisia

Lisätiedot

Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima

Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima polemia Markku Lehto Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima Markku Lehto Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima kaks

Lisätiedot

MIKÄ JYVÄSKYLÄ SINFONIAN KONSERTEISSA KIINNOSTAA? SOSIOLOGINEN JA ESTEETTINEN NÄKÖKULMA YLEISÖN KONSERTTIKOKEMUKSEN RAKENTUMISEEN

MIKÄ JYVÄSKYLÄ SINFONIAN KONSERTEISSA KIINNOSTAA? SOSIOLOGINEN JA ESTEETTINEN NÄKÖKULMA YLEISÖN KONSERTTIKOKEMUKSEN RAKENTUMISEEN MIKÄ JYVÄSKYLÄ SINFONIAN KONSERTEISSA KIINNOSTAA? SOSIOLOGINEN JA ESTEETTINEN NÄKÖKULMA YLEISÖN KONSERTTIKOKEMUKSEN RAKENTUMISEEN Heini Siltainsuu Pro gradu -tutkielma Musiikkitiede Kevät 2011 Jyväskylän

Lisätiedot

Kun todellisuus tulee yhdeksi

Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi on tiivistelmä kirjasta Todellinen valaistuminen, joka kuvaa kuinka tietoisuus, todellisuus ja vapaus yhdistyvät yhdeksi ja jäljelle jää vain

Lisätiedot

Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje. (Toivossa pelastetut)

Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje. (Toivossa pelastetut) Spe salvi Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje Spe salvi (Toivossa pelastetut) piispoille, papeille ja diakoneille, Jumalalle vihityille sekä kaikille Kristukseen uskoville kristillisestä

Lisätiedot

#Fashion #Followme. 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset. Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi

#Fashion #Followme. 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset. Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi #Fashion #Followme 20-35-vuotiaiden naisten trendienseuraamistottumukset Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Sirpa Anundi Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta Työn nimi: #Fashion

Lisätiedot

AVIOLIITTO JA LAPSEN KASVATUS

AVIOLIITTO JA LAPSEN KASVATUS PEKKA ERVAST AVIOLIITTO JA LAPSEN KASVATUS HELSINGISSÄ 1948 RUUSU-RISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö Hyvinkää 1947 ALKULAUSE Tämä Pekka Ervastin uusi teos, niinkuin muutkin hänen

Lisätiedot

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN Marianna Roine Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia - ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIISTELMÄ DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ Marianna

Lisätiedot

KAKSITOISTA. 12.1 Meidän elintilamme 1 Tilan, jossa asumme, kotimme aurinkokunnassa, jaamme kaikkien involuutio- ja

KAKSITOISTA. 12.1 Meidän elintilamme 1 Tilan, jossa asumme, kotimme aurinkokunnassa, jaamme kaikkien involuutio- ja KAKSITOISTA 12.1 Meidän elintilamme 1 Tilan, jossa asumme, kotimme aurinkokunnassa, jaamme kaikkien involuutio- ja evoluutioluomakuntien elementaalien, kivien, kasvien, eläinten, luonnonhaltijoiden, ihmisten,

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

Esa Kirkkopelto: HUMANOIDIHYPOTEESI. Posthumanismia pelkän järjen rajoissa

Esa Kirkkopelto: HUMANOIDIHYPOTEESI. Posthumanismia pelkän järjen rajoissa 1 Esa Kirkkopelto: HUMANOIDIHYPOTEESI Posthumanismia pelkän järjen rajoissa Tämän esseen tarkoitus on tarjota filosofinen näkökulma Maan ulkopuolista kehittynyttä elämää koskevaan pohdintaan ja kiistaan.

Lisätiedot

4/2010 7.12.2010 26. vuosikerta Irtonumero 4,00

4/2010 7.12.2010 26. vuosikerta Irtonumero 4,00 HEIJASTE 4/2010 1 4/2010 7.12.2010 26. vuosikerta Irtonumero 4,00 Tapio Talvitie Puheenjohtajan kynästä... 3 Pertti Leinonen Päätoimittajalta... 5 Eija Seppänen-Bolotinski Nojatuolimatka evoluutioon, osa

Lisätiedot

Kauhistuksen kanahäkki

Kauhistuksen kanahäkki Kauhistuksen kanahäkki Osa 2 Luonnehäiriöisen uhri alkaa vapautua Luonnehäiriö ja luonnehäiriöinen käyttäytyminen Mikä on luonnehäiriöisen uhrin asema Markku Vuori Julkaisija: IHMINEN TAVATTAVISSA ry.

Lisätiedot

Näihin kysymyksiin lähdemme etsimään vastauksia selvittämällä:

Näihin kysymyksiin lähdemme etsimään vastauksia selvittämällä: Artikkeli on julkaistu kirjassa: Tensing, M & Totro T. (toim) Vallaton strategia. Puheenvuoroja strategisesta toisinymmärtämisestä. Metanoia Instituutti 2010. IHMISMIELEN TOIMINTAA YMMÄRTÄVÄ STRATEGIA

Lisätiedot

kansikuva: On olemassa arabial ainen perinne, jossa hermeettisen gnosiksen aarrekammio on vuosisatojen ajan säilynyt. Persialainen runoilija,

kansikuva: On olemassa arabial ainen perinne, jossa hermeettisen gnosiksen aarrekammio on vuosisatojen ajan säilynyt. Persialainen runoilija, pentag ram m i He, jotka haluavat yhdistää meidät suureen V aloon, josta olemme lähtöisin, käyttävät sielun kieltä. Valaistut puhuvat tällä kielellä runoudessa, musiikissa. O n sanottu, että aikojen lopussa

Lisätiedot

Pia Houni Pentti Paavolainen Heta Reitala Hanna Suutela (toim.) Esitys katsoo meitä. näyttämö& TUTKIMUS 1

Pia Houni Pentti Paavolainen Heta Reitala Hanna Suutela (toim.) Esitys katsoo meitä. näyttämö& TUTKIMUS 1 Pia Houni Pentti Paavolainen Heta Reitala Hanna Suutela (toim.) Esitys katsoo meitä näyttämö& TUTKIMUS 1 Tätä julkaisua myy ja välittää: Yliopistopaino Kustannus Helsinki University Press PL 4 (Vuorikatu

Lisätiedot

niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010

niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010 niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010 niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 67 talvi 4/2010 3 Antti Salminen 7 Antti Salminen, Jean-Luc Nancy ja ei-minkään ruumis 11 Harry G. Frankfurt,

Lisätiedot

Konteksti ja sen ulottuvuudet

Konteksti ja sen ulottuvuudet Jari Peltola 1 Jyväskylän Yliopisto Avoin korkeakoulu PSY C 21: Kehityspsykologia II Essee / lukupäiväkirja Väärinkäsityksiä, virhetulkintoja ja sekaannuksia eli Konteksti ja sen ulottuvuudet Mies saapuu

Lisätiedot

Tiloja vuokrattavana Kerimäellä

Tiloja vuokrattavana Kerimäellä Tiloja vuokrattavana Kerimäellä Via-Akatemia, Kaukalinna (rakennettu1853), Viitamäentie 189 Via ry, Wanha Apteekintalo (rakennettu 1911), Ristisolantie 1 AAMIAISMAJOITUS oopperajuhlien aikaan 2011 Wanhalla

Lisätiedot