Hannele Tverin SYÖMISHÄIRIÖPERHEIDEN TUKIPROJEKTI PROJEKTIRAPORTTI 2OO7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hannele Tverin SYÖMISHÄIRIÖPERHEIDEN TUKIPROJEKTI PROJEKTIRAPORTTI 2OO7"

Transkriptio

1 Hannele Tverin SYÖMISHÄIRIÖPERHEIDEN TUKIPROJEKTI PROJEKTIRAPORTTI 2OO7

2 Tiivistelmä Sointu oli Huoltoliitto ry:n projekti, jossa tähdättiin syömishäiriöistä kärsivien nuorten perheiden tukemiseen niin, että he saisivat helpotusta ahdistavaan tilanteeseensa ja voimavaroja olla sairastavan nuoren tukena tämän kamppaillessa vakavan sairautensa kanssa. Ensimmäiset ryhmät koottiin Pohjois-Karjalan ja Päijät-Hämeen seuduilta ja seuraavat Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueilta. Perheille järjestettiin yhteisiä kokoontumisia viikonloppuisin. Ohjelman sisältöinä olivat eri asiantuntijoiden antama tietopuolinen ohjaus, virkistymiseen tähtäävät toiminnat sekä vertaistuen käyttäminen voimavarojen lisäämiseen. Perheillä oli korkea kynnys osallistua projektiin, koska syömishäiriöt koetaan edelleen asioina, joista perheessä tunnetaan syyllisyyttä ja häpeää. Mukaan tulleet perheet kuitenkin pysyivät hyvin ohjelmassa. Asiakaspalaute oli myönteistä. Useimmat asiakaskyselyyn vastanneet kokivat saaneensa tietoa syömishäiriöistä sekä voimavarojensa ja jaksamisensa lisääntyneen projektin aikana. Asiantuntijoiden alustuksia ja luentoja pidettiin hyödyllisinä. Vertaistukea pidettiin myös erittäin tärkeänä.

3 Sisällys 1. Soinnun taustaa Yleisimmät syömishäiriöt Syömishäiriö on perheen ongelma Soinnun tavoite Kohderyhmä Henkilöstö Toteutus Osallistujien rekrytointi Viikonlopputapaamiset Tulokset Yhteenveto Lähteet...35

4 Soinnun taustaa 1. Arvion mukaan noin parilla prosentilla vuotiaista naisista on anoreksia eli laihuushäiriö. Samassa ikäryhmässä bulimian eli ahmimishäiriön esiintyvyydeksi on arvioitu noin neljä prosenttia. Miehillä syömishäiriö on harvinaisempi, mutta yleistymässä. Osuus sairastuneista on noin 5 %. Suomessa syömishäiriön esiintyvyyttä on tutkittu vuotiailla kouluterveystutkimuksessa, jossa todettiin ahmimisoireita olevan selvästi enemmän kuin aiemmissa ulkomaisissa tutkimuksissa (1). Syömishäiriöt ovat selvästi kulttuuriin liittyviä sairauksia, joiden esiintyvyys vaihtelee suuresti eri alueilla. Ne ovat pääasiassa nuorten naisten häiriöitä, ja niitä esiintyy eniten koulutetuilla, keski- tai yläluokan perheistä tulevilla tytöillä. Niiden esiintyvyydestä ei ole tarkkaa tietoa, mutta kyselytutkimuksissa jopa 50 % yhdysvaltalaisista opiskelijatytöistä kiinnittää jatkuvaa huomiota syömiseensä ja painoonsa ja kokee ongelmia niiden suhteen. Syömishäiriöiden keskeisiä piirteitä ovat häiriintynyt ruumiinkuva, pyrkimys pudottaa painoa, jatkuva ruoan ja syömisen ajatteleminen ja aikuisen naisen roolin omaksumiseen liittyvät ristiriidat sekä usein korostunut riippuvuus äidistä (2). Syömishäiriöiden esiintyminen näyttää olevan yhteydessä laihuuden ihannointiin. Niitä ei tavata kulttuureissa, joissa ruoan vähyys on todellinen riski ja / tai joissa lihavuutta pidetään toivottavana. Koska ne ovat yleisimpiä koulutetuilla, hyvin menestyneillä naisilla, on arveltu, että rooliodotukset ovat heillä erityisen tiukat ja ahdistavat ja syömishäiriö voi olla reaktio ylivoimaiseksi koetuille vaatimuksille. Laihuuden ihannointi länsimaissa jatkuu. Tiedotusvälineissä välitetään ihmiskuvaa, jossa menestyjät ovat langanlaihoja. Television ns. tosi-tv-sarjoissa muun muassa valitaan huippumalleja tai malleiksi haluavia, jotka yleisen terveyskäsityksen mukaan ovat aliravitun näköisiä. Ohjelmia seuraavat innokkaimmin nimenomaan nuoret. Perheet ruokailevat entistä harvemmin yhdessä ja valmis- ja pikaruokia käytetään paljon. 4

5 Terveyden arvostus on myös lisääntynyt ja liikunta koetaan olennaiseksi osaksi terveyden vaalimista. Syömishäiriöisillä liikunnan harrastus on usein ryöstäytynyt ylenpalttiseksi. Ylipainoisia on entistä enemmän, mutta toisen ääripään syömishäiriöisiä on myös enenevästi. Duodecimin ja erikoislääkärijärjestöjen Käypä hoito -suositukset on laadittu myös syömishäiriöisten lasten ja nuorten hoidosta. Terveydenhuoltohenkilöstö ei kuitenkaan Sointu-projektia aloitettaessa laajasti tuntenut ja soveltanut niitä käytäntöön. Syömishäiriöisten lasten ja nuorten perheiden tukitoimista ei ole annettu suosituksia. Perheellä on kuitenkin syömishäiriöisen paranemisessa erittäin tärkeä osa. l 5

6 Yleisimmät syömishäiriöt 2. Syömishäiriöitä on useita erilaisia. Tavallisimmat muodot ovat anoreksia ja bulimia. Syömishäiriöt jaetaan ICD-10 -tautiluokituksessa laihuushäiriöön ahmimishäiriöön näiden epätyypillisiin muotoihin ja muihin syömishäiriömuotoihin. Anoreksia eli anorexia nervosa tai laihuushäiriö on lääketieteellisin termein ilmaistuna psyykkisistä syistä johtuva, itse aiheutettu nälkiintymis- ja aliravitsemustila, joka saattaa johtaa hyvinkin vaikeisiin ja vaarallisiin muutoksiin sekä henkisesti että fyysisesti. Sairauden oireina voivat olla raju laihduttaminen, ruokailutottumusten muutokset sekä ylenpalttinen kiinnostus ruuanlaittoon. Lihomisen pelko johtaa painon jatkuvaan tarkkailuun. Yliaktiivisuus ja liikunnan lisääntyminen kuuluvat oirekuvaan, ja naisilla usein kuukautisten poisjääminen. Potilaalla on lisäksi näkemys itsestään lihavana äärimmäisestä laihuudesta huolimatta (3). Laihuushäiriön kriteerit ICD-10 -tautiluokituksen mukaan: A. Paino vähintään 15 % alle pituuden mukaisen keskipainon tai BMI korkeintaan 17,5. BMI lasketaan paino kiloina jaettuna pituuden neliöllä metreinä ja tätä käytetään 16 vuoden iästä lähtien. Esimurrosikäisten potilaiden paino saattaa kasvun aikana jäädä jälkeen pituuden mukaisesta keskipainosta ilman, että paino varsinaisesti laskee. Vanhemmilla potilailla painon tulee laskea. B. Painon lasku on itse aiheutettua välttämällä lihottavia ruokia. Lisäksi saattaa esiintyä liiallista liikuntaa, itse aiheutettua oksentelua sekä ulostuslääkkeiden, nestettä poistavien tai ruokahalua hillitsevien lääkkeiden käyttöä. C. Potilas on mielestään liian lihava ja pelkää lihomista. Kyseessä on ruumiinkuvan vääristymä. Potilas asettaa itselleen alhaisen painotavoitteen. 6

7 D. Todetaan laaja-alainen hypotalamus-aivolisäke-sukupuolirauhasakselin endokriininen häiriö, joka ilmenee naisilla kuukautisten puuttumisena ja miehillä seksuaalisen mielenkiinnon ja potenssin heikkenemisenä. Mikäli häiriö alkaa ennen murrosikää, kasvu ja murrosiän fyysiset muutokset viivästyvät tai pysähtyvät. Potilaan toipuessa murrosiän kehitys jatkuu usein normaalisti, mutta tavallista myöhempään. Lisäksi kasvuhormonin ja kortisolin pitoisuudet saattavat olla koholla, kilpirauhashormonin aineenvaihdunta elimistössä saattaa olla muuttunut ja insuliinineritys voi olla poikkeavaa. E. Ahmimishäiriön kriteerit A ja B eivät täyty (4). Anoreksian riskitekijöinä pidetään perfektionistista persoonallisuutta ja haurasta itsetuntoa, joka ilmenee kielteisenä minäkuvana. Anoreksia on pohjimmiltaan mielenterveyden häiriö. Taudin puhkeaminen liittyy usein elämäntilanteen muutokseen. Anoreksian arvellaan kehittyvän, kun ihminen pyrkii säätelemään ahdistustaan käyttäen välineenä omaa kehoaan, johon vaikuttaminen on konkreettista ja selkeää sekä tulokset näkyviä ja mitattavia. Anoreksia on vakava sairaus, johon kuolee arviolta viisi prosenttia sairastuneista. Noin puolessa tapauksista kysymyksessä on itsemurha. Muita kuolinsyitä ovat muun muassa suolatasapainon häiriöt ja sydänpysähdys. Anoreksia vaatii suurimmassa osassa tapauksista sekä somaattista että psyykkistä hoitoa. Bulimialla eli bulimia nervosalla tai ahmimishäiriöllä tarkoitetaan jaksottain esiintyvää hallitsematonta ylensyömistä. Bulimiaa sairastavalla on toistuvia, muilta salattuja, hallinnasta riistäytyviä ahmimiskohtauksia, jotka päättyvät usein fyysiseen pahoinvointiin ja itse aiheutettuun oksentamiseen. Bulimiaa sairastavalla on jatkuva, liiallinen huoli omasta kehonkuvastaan ja painostaan. Ahmimisen lihottavaa vaikutusta pidetään kurissa joko oksentamalla, ulostuslääkkeillä / laksatiiveilla, ankaralla ruokavaliolla tai liikunnalla (5). Ahmimishäiriön kriteerit ICD-10 -tautiluokituksen mukaan: A. Toistuvia ylensyömisjaksoja (vähintään kahdesti viikossa ainakin kolmen kuukauden ajan), jolloin potilas nauttii suuria ruokamääriä lyhyessä ajassa. B. Ajattelua hallitsee syöminen ja voimakas halu tai pakonomainen tarve syödä. C. Potilas pyrkii estämään ruuan lihottavat vaikutukset itse aiheutetun oksentelun, ajoittaisen syömättömyyden, ruokahalua hillitsevien lääkkeiden, ulostuslääkkeiden, kilpirauhaslääkkeiden tai nesteenpoistolääkkeiden väärinkäytön avulla. D. Potilaalla on käsitys, että hän on liian lihava, ja hänellä on lihomisen pelko, mikä johtaa usein alipainoisuuteen. 7

8 8 Psykopatologian muodostaa sairaalloinen lihavuuden pelko. Potilas asettaa itselleen tarkan painorajan, joka selvästi alittaa ihanteellisen, terveen painon. Usein, mutta ei aina, potilas on aikaisemmin sairastanut laihuushäiriötä (6). Bulimian oireiden taustalla ovat psyykkiset ristiriidat. Usein bulimikko kokee olevansa kykenemätön kontrolloimaan paitsi syömistään, myös elämäänsä kokonaisuudessaan ja sietämään voimakkaita tunteitaan. Bulimiasta johtuviin ruumiillisiin haittoihin kuuluvat muun muassa suola- ja nestetasapainon häiriöt sekä erilaiset vatsan, ruokatorven, hampaiden ja suun vauriot. Pahimmillaan se voi johtaa kuolemaan. Bulimia vaatii kuitenkin etupäässä psyykkistä hoitoa, sillä se aiheuttaa masennuksen lisäksi muita vakavia tunne-elämän ongelmia, erilaisia pelko- ja ahdistustiloja sekä vääristyneen kuvan omasta kehosta ja minuudesta. Lisäksi on erilaisia epätyypillisiä syömishäiriöitä, kuten esimerkiksi BED (binge eating disorder) ja ortoreksia. Binge eating disorder (BED) on tavallisin epätyypillinen syömishäiriö. Epätyypillisten syömishäiriöiden taudinkuva muistuttaa anoreksiaa tai bulimiaa, mutta jokin keskeinen oire puuttuu. Lihavan ahmimishäiriössä on kyse syömishäiriöstä, jossa henkilö ahmii ruokaa suuria määriä hyvin nopeasti. Nämä ahmimiskohtaukset ovat toistuvia ja hallitsemattomia ja ne yritetään salata ja niitä hävetään. Useimmiten ahmiminen aiheuttaa syyllisyyden tunteita, masentuneisuutta ja ahdistusta. Ahmija ei oksenna syömäänsä ruokaa. Joskus ahmimista yritetään hallita jättämällä syönti väliin aamulla tai aamupäivästä, tai jättämällä muuten ruokailuja väliin. Tämä vain johtaa ahmimiskohtaukseen myöhemmin illasta. Ahmimishäiriö alkaa usein jo hyvin nuorena ja se on yleisempää naisilla. BED johtaa usein vaikeaan lihavuuteen ja suuriin painonvaihteluihin. Laihdutusyritykset saattavat usein laukaista ahmimisen. Siksi onkin ensisijaisen tärkeää lopettaa ne. Hoidossa pyritään saavuttamaan säännölliset ruokailutavat ja ote elämästä. Kun nämä asiat ovat hallinnassa, voidaan aloittaa muu painonhallinta, kuten laihdutus. Arvioiden mukaan lihavan ahmimishäiriöstä kärsii 2 3 % väestöstä (7). Anoreksian, bulimian ja BED:n rinnalle on ilmestynyt uusi syömishäiriö nimeltään orthorexia nervosa. Tämän häiriön taustalla on halu syödä mahdollisimman terveellisesti. Sana orthorexia tulee kreikan sanoista ortho (oikea) ja orexia (syöminen). Häiriöstä voidaan ajatella olevan kyse, kun terveellisen ruokavalion tavoittelemisesta muodostuu pakkomielle. Ortoreksia ei siis tarkoita sitä, että valikoi elintarvikkeensa tarkasti. Häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä voidaan puhua, jos ruoka ja syömisen suunnittelu alkavat hallita jokapäiväistä elämää. Anorektikosta ja bulimikosta poiketen ortorektikko siis keskittää huomionsa ruuan määrän sijasta sen laatuun.

9 Tämä syömishäiriö lähtee liikkeelle usein terveellisen ruokavalion tavoittelemisesta tai joidenkin ruoka-aineiden sopimattomuudesta, allergiasta. Usein ortorektikko on aikaisemmassa elämässään ollut kasvissyöjä ja hänellä on ollut sen lisäksi jokin muu ankara ruokavalio. Taustalla voi olla myös jokin ideologia. Kuten muissakin syömishäiriöissä, ortoreksiassa ihminen pyrkii syömisen säätelyllä luomaan järjestystä ympäröivään kaoottiseen maailmaan. Ympäristöä ei voi hallita, mutta omaa elämää ja syömistään pystyy. Yleensä ortoreksia vain pahenee ajan myötä, kuten muutkin syömishäiriöt, jollei sitä aleta hoitaa. Ongelmaksi muodostuu usein se, että ortorektikon mielestä oikeanlaista ruokaa ei ole muualla kuin kotona tarjolla. Hän ei pysty lähtemään minnekään ilman omia eväitä. Usein ortorektikot alkavatkin etääntyä sosiaalisesta verkostostaan, koska kylään ei voi oikein lähteä, kun siellä pitäisi yleensä syödä jotakin, luultavasti väärää ruokaa. Tämä johtaa usein eristäytymiseen ja sitä kautta masennukseen. Yleensä ortorektikon ruokavaliosta muodostuu hyvin yksipuolinen. Syötäväksi kelpaavien tuotteiden määrä vähenee ja tarpeellista määrää energiaa on vaikea saada. Tämä aiheuttaa puutostiloja. Pahimmillaan ruokavalion rajoittaminen johtaa aliravitsemukseen ja sitä kautta kuolemaan (8). Yhteisiä oireita kaikille syömishäiriöille ovat eristäytyminen, itseinhon tunteet, ahdistuneisuus ja masennus. Syömistä hallitsevat erilaiset rituaalit ja säännöt, joista poikkeamisesta sairastunut rankaisee itseään. Ajatukset pyörivät ruuan ympärillä ja keskittyminen muuhun voi olla vaikeaa. Syömishäiriö alkaa vähitellen hallita sairastunutta yhä enemmän. Syömishäiriöt esiintyvät harvoin esimerkiksi puhtaana anoreksiana, vaan ovat monesti sekoitus useampia tyyppejä (9). Syömishäiriöiseltä puuttuu usein sairauden tunne. Mitä nopeammin syömishäiriöinen ohjataan hoitoon, sitä paremmat edellytykset hoidon onnistumiselle on. Noin puolet laihuushäiriöpotilaista paranee, 30 %:lla oireilu jatkuu ja %:lla sairaus kroonistuu (10). Syömishäiriöihin liittyy laaja-alainen elämänlaadun heikkeneminen verrattuna ikävakioituun normaaliväestöön (11). Sairauden hoidon kustannuksia on pidetty kalliina. Siihen liittyvät epäsuorat kustannukset, kuten esimerkiksi työkyvyttömyys, ovat myös erittäin suuria (12). Syömishäiriöiden hoito osoittautui tutkimuksen mukaan erittäin kustannusvaikuttavaksi laskettuna laatupainotteisina elinvuosina eli QALY:ina (13). Tosin tutkimuksessa QALY:n hinta perustuu oletukseen, että potilaiden kohentunut elämänlaatu on pysyvä, ja seuranta-aika oli suhteellisen lyhyt. l 9

10 Syömishäiriö on perheen ongelma 3. Syömishäiriöperheiden tilanne on usein äärimmäisen ahdistava. Lapsen psyykkinen sairaus aiheuttaa vanhemmille voimakasta sosiaalista häpeää. Vanhemmat syyllistävät itseään asiasta. Joskus koko ongelma kielletään, ikään kuin sitä ei olisi edes huomattu. Tietämättömyys syömishäiriön syistä ja hoitomahdollisuuksista, huoli lapsen terveydentilan heikkenemisestä, epäonnistumisen tunne vanhempina sekä murhe ja pelko lapsen mahdollisesta menehtymisestä nakertavat koko perheen voimavaroja. Perheen elämä alkaa pyöriä ruoan ja syömishäiriöisen nuoren ehdoilla. Vanhempien tukeminen esimerkiksi perheterapian avulla tai ohjaaminen samassa elämäntilanteessa elävien perheiden pariin vertaistukea saamaan helpottaa usein ahdistusta. Sekä häiriökäyttäytymisestä kärsivien että syömishäiriöön sairastuneiden lasten ja nuorten vanhemmat ovat tutkimusten mukaan kokeneet hyötyvänsä tukiohjelmista turvallisessa ryhmässä, joka ei syyllistä heitä lasten sairaudesta tai häiriökäyttäytymisestä. Valtaosa tutkimuksiin osallistuneista piti perheterapiaa tärkeänä osana anoreksian hoitoa (14, 15). Syömishäiriöperheiden vanhemmat ovat erittäin kiinnostuneita saamaan tietoa syömishäiriöistä ja ovat yleensä kiitollisia saadessaan neuvoja lapsensa sairaudesta selviytymiseen (16). Perheen merkitys syömishäiriöpotilaan kuntoutumisessa on suuri. Tutkimuksessa lapsen vihamielisyys vanhempiaan kohtaan ja vanhempien osoittama vähäinen kiintymys lisäsi riskiä sairastua ahmimishäiriöön (17). Tutkimusten mukaan perhesuhteet, sosiaaliset suhteet sekä psyykkinen vointi vaikuttivat syömishäiriöpotilaan ennusteeseen eniten (18). Sekä perheterapia että psykoedukatiiviset perheryhmät ovat osoittautuneet tehokkaiksi keinoiksi tukea syömishäiriöisten nuorten hoitoa (19). Syömishäiriönuorten vanhemmille suunniteltu ryhmäohjelma sai osallistujilta myönteisen vastaanoton: vanhemmat olivat sitä mieltä, että ohjelma paransi 10

11 heidän taitojaan vanhempina, kohensi heidän itsehoitoaan ja vähensi lapsen hoitamisen rasitusta (20). Syömishäiriöisten lasten ja nuorten hoito Suomessa on melko sirpaleista. Pieniä hoitoyksiköitä syömishäiriöisille on useita ympäri maata. Vaikeimmat tapaukset ohjataan yliopistosairaaloihin, akuutissa aliravitsemusvaiheessa sisätauti- ja myöhemmin lasten- ja nuortenpsykiatrisille osastoille. Syömishäiriöisen nuoren hoitosuhde voi katketa paitsi osasto- myös ikäjaottelun vuoksi. Syömishäiriölapset hoidetaan usein lastentautien tai lastenpsykiatrian klinikoilla, nuoret sisätautien klinikalla ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilla / osastoilla. Usein kuntoutettaville nuorille on vaikea löytää jatkohoitopaikkaa, ja heidät ohjataankin yksityiseen terapiaan esim. nuorisopsykoterapeuteille. Syömishäiriöisen nuoren hoito on pitkäaikaista, ja vaatii useiden eri ammattiryhmien panosta. Syömishäiriöperheiden saama tuki eri puolilla maata on eriarvoista. Suomen ensimmäinen yksityinen syömishäiriökeskus aloitti toimintansa Helsingissä vuonna Syömishäiriöliitto SYLI ry alueellisine yhdistyksineen puolestaan järjestää vanhempien ja läheisten vertaistukitoimintaa, yleisöluentoja sekä nuorten ja aikuisten sairastuneiden vertaistukiryhmätoimintaa muutamilla paikkakunnilla. Sen perustajajäseninä olivat Etelä-Suomen syömishäiriöperheet ry, Pohjanmaan syömishäiriöperheet ry ja Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. SYLI ry:n jäsenyhdistyksiä ovat tällä hetkellä Etelä-Suomen syömishäiriöperheet ry, Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry, Pohjanmaan syömishäiriöperheet ry ja Väli-Suomen syömishäiriöperheet ry. l 11

12 Soinnun tavoite 4. Syömishäiriöistä kärsivien nuorten perheille suunnatun tukiprojektin tavoitteena oli se, että perheiden tilanne helpottuisi ja voimavarat lisääntyisivät tiedon saamisen, vertaistuen ja erilaisten toiminnallisten ohjelmien keinoin. Perhetilanteen paranemisen myötä päämääränä oli myös tukea syömishäiriöisen nuoren tervehtymistä sairaudestaan. Perheiden voimavarojen kohentuessa perheenjäsenet jaksavat paremmin tukea toisiaan ja vuorovaikutus perheissä muuttuu myönteisemmäksi, mikä osaltaan tukee syömishäiriöisten nuorten kuntoutumista. Projektin välittömänä perheisiin kohdistuvana tavoitteena oli se, että osallistujat saavat tietoa syömishäiriöistä ja niiden hoidoista sekä saavat vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta perheiltä. Perhedynamiikan kohentumisen lisäksi perheille tarjottiin mahdollisuuksia selviytyä sairauden tuomista ongelmista. Myös perheen virkistys ja elämänhallinnan parantaminen olivat hankkeen tavoitteena. Projektin tavoitteena oli lisäksi vertaistukiryhmien toiminnan jatkuminen omaehtoisesti projektin jälkeen. Projektialueella syntyy pysyvää syömishäiriöperheiden tukitoimintaa, joka voi niveltyä Syömishäiriöliiton toimintaan. l 12

13 Kohderyhmä 5. Soinnun kohderyhmänä olivat syömishäiriöistä kärsivien lasten ja nuorten perheet Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Päijät-Hämeessä. Kahtena ensimmäisenä vuotena ( ) mukana olivat ryhmät Pohjois-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueilta. Pohjois-Karjalan ryhmään kuului 9 perhettä ja Päijät-Hämeen ryhmään 6 perhettä. Seuraavat osallistujaryhmät ( ) koottiin Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueilta. Keski-Suomen ryhmässä oli 5 perhettä ja Pohjois-Savon ryhmässä 6 perhettä. Perheenjäsenet kertoivat haastateltaessa, miten nuoren sairastuminen oli vaikuttanut perheen elämään. Sairaus aiheutti perheille pitkäaikaista stressiä: eräs äiti kuvaili perheensä tilannetta niin, että koko perhe oli anorektinen. Nuoren sairaus hallitsi ajatuksia joka hetki. Joissakin perheissä perheenjäsenten välit olivat sairauden johdosta tulehtuneet käsirysyn asteelle. Perheiden kontaktit ystäviin ja tuttaviin olivat vähentyneet ja joku puhuikin erakoitumisesta. Jatkuva varpaillaan olo verotti kaikkien perheenjäsenten voimia. Osalle perheenjäsenistä oli ilmaantunut ahdistuksen ja stressin lisäksi myös somaattisia oireita. Kysyttäessä perheiltä, miksi he lähtivät mukaan Sointuun, osa kertoi saaneensa tiedon projektista vertaisryhmässä, kun projektityöntekijä tuli kertomaan ohjelmasta. Osa sai tiedon netistä, sairastunutta hoitavasta sairaalasta, lehti-ilmoituksesta tai Syömishäiriöliitosta. l 13

14 Henkilöstö 6. Projektin puolipäiväisinä työntekijöinä olivat psykoterapeutti / perheterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja / terveydenhoitaja, jolla oli erityisopettajan opinnot loppuvaiheessa. He hoitivat osallistujien rekrytoinnin ja tapaamisviikonloppujen käytännön järjestelyt. He olivat myös perheiden yhdyshenkilöinä projektissa. Asiantuntijoina projektissa oli syömishäiriöiden hoitoon perehtyneitä henkilöitä viikonloppujen teeman mukaan. Mukana oli psykoterapeutteja, psykologeja, työnohjaajia, psykiatri, ravitsemusasiantuntija sekä ohjaajia erilaisilla liikunta- ja luontoretkillä, sairaanhoitaja, ensiapukurssin kouluttaja, parisuhdeasiantuntija sekä pienryhmäkeskustelujen ohjaajia, fysioterapeutti, värikonsultti sekä erilaisten hemmotteluhoitojen ammattilaisia. Lasten ohjaajana oli psykiatrinen sairaanhoitaja. Projektin ohjausryhmään kuuluivat toiminnanjohtaja Marja-Leena Laiho- Lehto Syömishäiriöliitto SYLIstä, psykologi Leena Sievänen-Pääkkönen Päijät-Hämeen keskussairaalan nuorisopsykiatrian poliklinikalta, psykologi Sanna Heikkinen Psykologian TietoTaito Oy:stä Joensuusta sekä toimitusjohtaja Marjatta Huuhtanen Huoltoliitto ry:stä. l 14

15 Toteutus 7. Osallistujien rekrytointi Projektityöntekijät alkoivat keväällä 2004 ottaa yhteyttä syömishäiriönuoria hoitaviin Päijät-Hämeen ja Pohjois-Karjalan seuduilla. Päijät-Hämeessä projektista tiedotettiin keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikköön ja projektityöntekijä kävi henkilökohtaisesti esittelemässä hanketta sen anorex-tiimille, johon kuului lääkäreitä, sairaanhoitajia, ravitsemusterapeutti ja toimintaterapeutti. Paikallisiin kouluterveydenhuoltoihin (Lahti, Padasjoki, Hartola, Hollola) oltiin yhteydessä. Projektityöntekijä kävi esittelemässä Sointu-ohjelmaa terveydenhoitajille näiden kokouksissa. Alueen liikunnanopettajiin otettiin yhteyttä ja sovittiin, että projektityöntekijä käy lukioikäisten terveystiedon tunnilla kertomassa Soinnusta. Pohjois-Karjalassa tiedotettiin samoin syömishäiriöisiä hoitaville: kouluterveydenhuollolle sekä Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiölle ja ammattikorkeakoulun / ammattikoulujen terveydenhuolloille. Julkinen sektori oli ymmärrettävästi äärimmäisen jäykkä ja tarkka siitä, millaisiin toimintoihin voivat asiakkaitaan ohjata. Siksi projektista oli tälle taholle annettava yksityiskohtainen selvitys, jonka perusteella tietoa alettiin jakaa asiakkaille. Molempien alueiden paikallislehdissä julkaistiin alkusyksystä ilmoitus Soinnusta, jotta perheet, jotka eivät sillä hetkellä olleet minkään hoidon piirissä, voivat saada tiedon meneillään olevasta hankkeesta. Lisäksi Syömishäiriöliitto SYLI ry ja sen paikallisyhdistykset julkaisivat jäsentiedotteissaan ilmoituksia Soinnun käynnistymisestä. Projektityöntekijät haastattelivat henkilökohtaisesti kaikki mukaan ilmoittautuneet perheet tutustuakseen heihin ja heidän tilanteeseensa. Samalla projektityöntekijät voivat informoida perheitä tarkemmin Soinnun tavoitteista ja kertoa tulevasta ohjelmarungosta. Projektissa oli järjestettävä mahdollisuus perheille tulla kokeeksi mukaan johonkin alkuvaiheen tapahtumaan ja antaa heidän päättää sen jälkeen, jat- 15

16 kavatko mukana. Ne, jotka tulivat mukaan alussa, jatkoivat projektissa huomattuaan, että he voivat todella hyötyä ohjelmasta. Yhteydenottoja tuli ilmoitusten jälkeen melko runsaasti. Soittajat olivat kiinnostuneita siitä, että heitä koskevaan ongelmaan oli kiinnitetty huomiota. Monet kuitenkin ilmoittivat olevansa avun tarpeessa, mutta eivät voi osallistua ryhmätoimintoihin aikataulujen tai sen takia, etteivät halua leimaantua syömishäiriöisen nuoren perheeksi ammattinsa tai perheen muun tilanteen vuoksi. Soinnussa oli vuonna 2004 mukana yhteensä 14 perhettä. Yksi perhe perui osallistumisensa. Osallistujaperheiden sairastuneet lapset olivat aloitettaessa iältään vuotiaita. Osa lapsista oli syksyllä 2004 sairaalahoidossa, osalla sairauden akuuttivaihe oli jo takanapäin. Muutamat olivat itsenäistymässä ja muuttamassa pois vanhempien luota. Useimmat vanhemmat olivat työelämässä, joukossa oli johtavassa asemassa olevia ja muutama kansainvälisessä toiminnassa työskentelevä. Monella oli korkea koulutustaso. Perheiden sairastuneet lapset olivat valtaosin perheen esikoislapsia. Perheiden sisäiset suhteet vaikuttivat eri perheissä hyvinkin erilaisilta. Osassa perheistä muiden perheenjäsenten suhdetta sairastuneeseen lapseen / nuoreen kuvailtiin läheiseksi, mutta ei kuitenkaan riippuvuussuhteeksi. Tilannetta pidettiin vakaana. Joissakin perheissä sisarusten välillä vallitsi viha-rakkaussuhde. Sairastuneesta oltiin huolissaan, samalla hän kuitenkin aiheutti läheisissä suurta ahdistusta. Jotkut sisarukset vetäytyivät sairastuneen läheisyydestä. Vanhemmat olivat luonnollisesti lapsen sairaudesta hyvin huolissaan ja osalla oli siitä syyllisyydentunteita. Monet kokivat tilanteen käsittelyn sairastuneen kanssa vaikeaksi, vaikka kuvailivat muuten suhdettaan lämpimäksi. Joillakin perheillä oli onnekseen ystäviä, jotka eivät hylänneet, vaikka omat voimavarat eivät riittäneet yhteydenpitoon ja tapaamiseen. Yhteistä projektiperheillä oli huoli lapsestaan, elämän pyöriminen syömishäiriön ympärillä ja monilla voimattomuus pitää yllä omia harrastuksiaan ja sosiaalisia kontaktejaan näiden ongelmien vuoksi. Viikonlopputapaamiset Soinnussa ei ollut tarkoitus järjestää perheille varsinaista perheterapiaa tai perheenjäsenille psykoterapiaa, vaan heidän tilanteensa helpottamiseen pyrittiin tiedon jakamisella, ryhmäkeskusteluilla, perheen yhteisellä tekemisellä ja vertaistuen välityksellä. Perheiden tapaamiset järjestettiin viikonloppuisin, ja tarkoituksena oli, että jokainen perhe pystyisi osallistumaan ainakin viiteen viikonlopputapaamiseen ohjelman aikana. Tapaamisia järjestettiin syksyllä 2004 Päijät-Hämeen ja Pohjois-Karjalan alueella seuraavasti: 16

17 Päijät-Hämeen ryhmän kokoontumiset alkoivat vanhempien viikonlopulla Siuntion kuntoutumiskeskuksessa, jossa tutustuttiin ryhmän muihin jäseniin, tehtiin luontoliikuntaretki keskuksen uudessa luontoliikuntapuistossa patikoiden ja pelattiin leikkimielistä frisbeegolfia. Lisäksi osallistujat saivat omatoimisesti käyttää kuntoutumiskeskuksen / kylpylän palveluita. Illalla käytiin tanssimassa ja seuraavana aamuna harjoiteltiin joogaa. Viikonlopun tavoitteena oli saada aikaa parisuhteen hoidolle ja voimavaroja virkistymisestä ja rentoutumisesta. Seuraava tapaaminen oli äitien viikonloppu, joka toteutettiin niin ikään Siuntion kuntoutumiskeskuksessa. Äidit harjoittelivat etelän rytmejä karibialaisten tanssien muodossa: salsaa, merenqueta ja sambaa. Ohjelmassa oli myös aquabiciä allasosastolla sekä jumppaa. Äidit saivat pään ja kasvojen hieronnan. Seuraavana aamuna harjoiteltiin taijia ja joogaa. Muut kuntoutumiskeskuksen palvelut, kuten saunat ja altaat, olivat omatoimisesti käytettävissä. Marraskuussa Päijät-Hämeen isillä ja lapsilla / nuorilla oli yhteinen viikonloppu Siuntiossa. Työnohjaaja Timo Tikka puhui toiminnallisen ohjelman ohessa vanhemmille aiheesta mies / isyys. Isät saivat ulkoilun, kuntoilun ja kylpyläpalvelujen lisäksi mahdollisuuden puolihierontaan. Lapsille ja nuorille järjestettiin samalla toiminnallista ohjelmaa kuten pelejä ja kädentaitojen harjoittamista ohjaaja Anne Hämäläisen johdolla. Sointu-projektin ensimmäinen Pohjois-Karjalan ryhmän kokoontuminen toteutettiin Joensuun Kuntohovissa teemoilla Perheen voimavarat ja Perheen arki ja jaksaminen. Asiantuntijaohjaajana oli psykoterapeutti Leena Hiltunen. Ohjelmassa oli lisäksi ohjattua sauvakävelyä ja mahdollisuus vesijuoksun opetteluun. Iltaohjelmana käytiin teatterissa katsomassa Niskavuoren Heta. Seuraavana päivänä järjestettiin aamupalan jälkeen mahdollisuus itsenäisesti kokeilla vesijuoksuvöitä Kuntohovin kylpylässä. Sen jälkeen psykoterapeutti alusti vanhemmille aihetta Perheen arki ja jaksaminen. Naisten viikonloppu äideille pidettiin Kunnonpaikassa, teemana Naiseus, jumalattaret naisessa. Tässäkin viikonlopussa asiantuntijaosuudet hoiti Leena Hiltunen. Ohjelma sisälsi lisäksi värianalyysiä alan ammattilaisen opastuksella, vesikylpyjä sekä fysioterapeutin neuvoja itsensä hoitamisessa ja fyysisen kunnon kohentamisessa. Koska viikonlopputapaamiset eivät aina sopineet kaikille perheille, järjestettiin kolmas viikonloppu samalla teemalla kuin ensimmäinen, jotta siitä pois jääneet perheet pääsivät osallisiksi käsiteltyihin aiheisiin. Iltaohjelmana oli Joensuun kaupunginteatterin Rakas lurjus. Neljäs viikonloppu oli suunnattu perheiden isille teemalla Isän rooli perheessä. Asiantuntijana oli hahmoterapeutti Risto Tarkiainen. Alun rekrytointiongelmista huolimatta mukaan lähteneet perheet pysyivät hyvin ohjelmassa. Viikonloppuja järjestettiin vuonna 2005 Pohjois-Karjalan perheille yhteensä 6 ja Päijät-Hämeen perheille 3. Lisäksi toteutettiin kaksi yhteistä viikonloppua molempien alueiden osallistujille. 17

18 Pohjois-Karjalan ryhmän vanhempien viikonloppu järjestettiin Joensuun Kuntohovissa tammikuussa Viikonlopun asiateemana olivat perheen voimavarat ja jaksaminen. Tavoitteena oli perheen voimavarojen ja jaksamisen lisääntyminen sekä vuorovaikutuksen paraneminen. Viikonlopun asiantuntijana oli Leena Hiltunen. Helmikuussa toteutui miesten viikonloppu Kuopion Rauhanlahdessa teemalla Elämän voima isän rooli perheessä. Asiantuntijaosuudesta huolehti Risto Tarkiainen. Viikonlopun tarkoituksena oli vertaistuen ja -voiman mahdollisuuksien valottaminen osallistujille. Maaliskuun vanhempien viikonlopussa Syömishäiriö ja sen maailma tavoitteena oli tiedon lisääminen syömishäiriöistä. Ulkopuolisena asiantuntijana oli Pia Charpentier Syömishäiriökeskuksesta. Isien ja äitien yhteinen viikonloppu järjestettiin Kuopiossa lokakuussa. Kouluttajina toimivat psykoterapeutti, perheterapeutti Leena Hiltunen ja hahmoterapeutti Risto Tarkiainen. Perheiden yhteinen viikonloppu Mikkelin Anttolanhovissa toteutui marraskuussa ja Soinnun lopetus joulukuussa Katinkullassa. Asiantuntijoina olivat psykiatri Siru Kinnunen ja seksuaaliterapeutti Leena Huttunen. Päijät-Hämeen ryhmä ehti kokoontua vuoden 2004 aikana useammin kuin Pohjois-Karjalan ryhmä, joten Päijät-Hämeen ryhmälle jäi vuodelle 2005 vähemmän viikonloppuja kuin pohjoiskarjalalaisille. Helmikuussa toteutui äitien hemmottelu / virkistysviikonloppu Siuntion kuntoutumiskeskuksessa. Viikonlopun sisältönä olivat käsienhoito, ehostus ja pukeutuminen. Teemojen alustajana toimi Liisa Järvinen Lahdesta. Tavoitteena oli löytää hyviä ja mukavia asioita omasta itsestä, oppia hemmotteluhoito, jota voi tehdä kotona itselle tai toiselle, sekä lisätä voimavaroja arkeen. Vanhempien viikonloppu Anttolanhovissa Saimaan rannalla järjestyi huhtikuussa. Teemana olivat Vanhemmuusko huviretki ja Voimavaroja vanhemmuuteen. Teemojen alustajina toimivat psykoterapeutit Erja Vanhala ja Taimi Niskasaari. Tavoitteena oli tarjota osallistujille uusia näkökulmia vanhemmuuteen ja lisätä voimavaroja syömishäiriöisen vanhempana olemiseen. Kesäkuun tapaaminen oli koko perheen viikonloppu Korpilammella. Tavoitteena oli vertaistuen saaminen ja mahdollisuus keskusteluun nuoren syömishäiriöstä. Uudet ryhmät koottiin Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueilta. Soinnun toiminnassa oli vuonna 2006 yhteensä 10 perhettä Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueilta. Valtaosa perheistä oli sellaisia, joissa oli molemmat vanhemmat ja sairastuneen lisäksi myös muita lapsia. Molemmat vanhemmat olivat joko työelämässä tai opiskelivat. Syömishäiriöisellä nuorella oli yksi tai 18

19 useampia sairaalahoitojaksoja takanaan. Sairaus akutisoitui joillakin nuorilla myös Soinnun kestäessä. Vuoden alussa projektityöntekijä teki vierailukäynnin Jyväskylään Syömishäiriöliiton vanhempien tukiryhmään. Helmikuun puolivälissä haastateltiin neljää perhettä. Maaliskuussa järjestettiin Keski-Suomen perheille ensimmäinen Sointuviikonloppu Peurungassa. Siellä myös haastateltiin ryhmän viidettä perhettä. Asiantuntijana viikonlopussa oli yksilöpsykoterapeutti Marja-Leena Laaksonen, joka työskentelee syömishäiriöisten nuorten parissa. Hän valaisi perheille omaa työtään ja mm. psykodynaamista terapiaa. Lahden ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat esittelivät lopputyönsä syömishäiriöisten nuorten kokemuksista osastohoidossa. Lapsille järjestettiin viikonloppuna omaa toimintaa, jota ohjasi sairaanhoitaja Marjo Koskinen. Toukokuussa oli ryhmän toinen viikonloppu, joka niin ikään toteutui Peurungassa. Kaikki viisi perhettä olivat mukana. Asiantuntijana tässä viikonlopussa oli psykologi / kognitiivinen psykoterapeutti Pauliina Juntunen Syömishäiriökeskuksesta. Hän kertoi ryhmälle syömishäiriöiden synnystä ja sairastamisesta. Lapsia ohjasi perheiden toivomuksesta sama sairaanhoitaja kuin edellisellä kerralla, sillä perheet toivoivat lasten ohjelmaan jatkuvuutta. Syyskuun Sointu-viikonloppu järjestettiin Taulun Kartanossa. Tällä kertaa asiantuntijana oli ravitsemustieteilijä Patrik Borg UKK-instituutista. Hän suunnittelee ravitsemusta syömishäiriöisille nuorille myös Syömishäiriökeskuksessa. Patrik Borg kertoi syömishäiriöistä ravitsemustieteen näkökulmasta ja antoi perheille konkreettisia neuvoja siitä, kuinka syömisen määrää voi anoreksiassa lisätä ja bulimiassa vähentää. Esitys perustui syömiskäyttäytymisen hallintaan. Lasten ohjaajana oli Marjo Koskinen. Lokakuussa Sointu-ryhmä oli jälleen Peurungassa. Perheet toivoivat asiantuntijaksi uudelleen Marja-Leena Laaksosta. Tilaisuudessa vanhemmilla oli mahdollisuus työstää omaa jaksamistaan ammattilaisen avulla. Läpikäytiin myös mm. yhteiskunnan tukimuotoja vanhempien voinnin parantamiseksi. Kaikki viisi perhettä olivat mukana, yksi äideistä tosin vain osan aikaa: lapsen tilanne oli akutisoitunut ja hän oli joutunut sairaalahoitoon. Lapsista huolehti Marjo Koskinen. Marraskuun viikonlopulle perheet kokoontuivat Peurunkaan teemalla Yhdessä oleminen. Perheet viettivät yhdessä pikkujoulua. Ohjelmassa oli lasten valmistamia esityksiä ja laulua erään muusikkoäidin säestyksellä. Äiti esitti myös omia laulujaan itse ja lastensa kanssa. Lisäksi oli seuraleikkejä, ruokailu ja joulupukin vierailu. Pohjois-Savon ryhmän useat tapaamiset järjestettiin Kunnonpaikassa Vuorelassa, joka sijaitsi osallistujien kannalta hyvän välimatkan päässä kotoa. Huhtikuun tapaaminen oli molempien vanhempien yhteinen. Teemana 19

20 oli Perheen voimavarat ja jaksaminen. Asiantuntijana viikonlopussa oli psykoterapeutti Leena Hiltunen. Myös toukokuussa asiantuntijana oli Leena Hiltunen. Ohjelmana olivat Kohtaaminen Soinnussa sekä Elämän voimavarat. Illalla perheet kävivät katsomassa Kultaiset hupsut Kuopion kaupunginteatterissa. Myös heinäkuun viikonloppu toteutettiin Kunnonpaikassa. Asiantuntijana oli Leena Hiltunen. Teemana oli Elämän isot valinnat kuinka uusi suunta löytyy. Elämän valtapeli. Lisäksi oli ulkoilua ja uintia sekä mahdollisuus osallistua Kallavesi-risteilylle. Syyskuun tapaamisessa asiantuntijoina olivat Leena Hiltunen ja Pia Charpentier Syömishäiriökeskuksesta. Aiheina olivat Kohtaaminen ja arjen kokemuksia, Naisen ja miehen maailma parisuhteen luominen sekä Syömishäiriö. Lisäksi ohjelmassa oli liikuntaa ja ulkoilua. Halutessaan perheet saivat käydä katsomassa Jari Sillanpään show n Rauhalahdessa. Lokakuussa järjestettiin Joensuussa hotelli Kimmelissä Viikonloppu naisille. Asiantuntijoina olivat Leena Hiltunen ja terveystieteiden maisteri Lea Salin. Teemoina olivat Jumalatar naisessa sekä Hätäensiapu. Osallistujat kävivät viikonlopun aikana myös seuraamassa kilpatanssin aluemestaruuskisoja Joensuun urheilutalolla. Vuoden 2007 puolella järjestettiin Sointu-perheiden viimeiset tapaamiset. Keski-Suomen ryhmä kokoontui tammikuussa Vierumäen urheiluopistolla. Tapaamisen tavoitteena oli rentoutuminen hyvien palvelujen ääressä, joita tarjosivat alueen luonto, erilaiset liikunta-aktiviteetit ja muut opiston tarjoamat hyvinvointipalvelut. Ryhmä kävi läpi projektin päättymistä ja sitä, miten perheet voivat lisätä jaksamistaan jatkossa. Perheet täyttivät myös asiakaskyselylomakkeen. Maaliskuussa osa Keski-Suomen perheistä osallistui vielä islanninhevosvaellukselle Niemenpellon tallilla Mikkelin lähellä. Lokakuussa 2007 Sointu-perheille järjestettiin seurantaviikonloppu Peurungan kylpylähotellissa Laukaalla. Tapahtumaan osallistui 13 perhettä. Osallistujia oli sekä Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen että Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ryhmistä. Asiantuntijaosuuksia ei tällä jaksolla enää järjestetty, vaan tarkoituksena oli antaa perheille mahdollisuus vielä tavata toisiaan ja vaihtaa kuulumisia sekä saada vertaistukea tutuilta projektiperheiltä. Viikonlopun ohjaajana oli Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen ryhmien projektityöntekijä Jutta Leinonen. Lauantaipäivänä kokoonnuttiin Peurungan Pölkin talossa aloituskahvien merkeissä. Lapsille / nuorille järjestettiin sen jälkeen laserammuntaa projektin lastenohjaajan Marjo Koskisen ja Peurungan työntekijän ohjauksessa. Perheiden vanhemmat siirtyivät aloituskahvien jälkeen rantasaunan kokoustilaan keskustelemaan. 20

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA

SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIOPINTOJEN (ET) LOPPUTYÖ 2 ULLA

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 13. Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 13. Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 13 Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 13 Anoreksia ja bulimia nuorten hoitoyössä -opas

Lisätiedot

ENSISYLI -projekti 2008 2013

ENSISYLI -projekti 2008 2013 ENSISYLI -projekti 2008 2013 ensitietoryhmämalli syömishäiriöön sairastuneiden vanhemmille LOPPURAPORTTI Tea Viljanen, Syömishäiriöliitto SYLI ry, tea.viljanen@syomishairioliitto.fi, 040 754 4933 Sisältö

Lisätiedot

Kokemuksia ja kohtaamisia

Kokemuksia ja kohtaamisia Jäsen ja tiedotuslehti 2/2013 Jäsen ja tiedotuslehti 3/2013 Kokemuksia ja kohtaamisia Tilalle oli tullut häivähdys ilosta, välähdys toivosta. Annakaisa Vääräniemi Parantava hoitosuhde Toivomme, että SYLILLI-

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Uuteen ammattiin. Röntgenopiskelija Helena Ojala. Parantavia annoksia syömishäiriöihin. Tuloksentekijät Dragsfjärdissä n Lähihoitajatutkinto uudistui

Uuteen ammattiin. Röntgenopiskelija Helena Ojala. Parantavia annoksia syömishäiriöihin. Tuloksentekijät Dragsfjärdissä n Lähihoitajatutkinto uudistui 11 7.9.2010 Parantavia annoksia syömishäiriöihin Ministeri Rehula Röntgenopiskelija Helena Ojala Uuteen ammattiin Tehy 11 2010 9 Tuloksentekijät Dragsfjärdissä n Lähihoitajatutkinto uudistui th11 kansivalmis.indd

Lisätiedot

ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ

ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 12 Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 12 Anoreksia

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia

Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Hoitotieteen laitos Marraskuu 2011 Pro gradu -tutkielma Susanna Parkkali TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

AAPO ALAKOULUIKÄISTEN PAINONHALLINTAOHJELMA HANNELE TVERIN PROJEKTIRAPORTTI 2006 TIIVISTELMÄ

AAPO ALAKOULUIKÄISTEN PAINONHALLINTAOHJELMA HANNELE TVERIN PROJEKTIRAPORTTI 2006 TIIVISTELMÄ AAPO HANNELE TVERIN ALAKOULUIKÄISTEN PAINONHALLINTAOHJELMA PROJEKTIRAPORTTI 2006 TIIVISTELMÄ HUOLTOLIITON JULKAISUJA 1/2006 ULKOASU JA TAITTO: Juha Räty, www.j-form.fi PIIRROSKUVITUS: Hanna Vehviläinen

Lisätiedot

INTENTIOMME TÄNÄÄN TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET OHJELMAMME AIKATAULU HARRASTUKSENI KOULUTTAJANNE TÄNÄÄN. Opiskellaan minkälaisia ovat toiminnalliset

INTENTIOMME TÄNÄÄN TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET OHJELMAMME AIKATAULU HARRASTUKSENI KOULUTTAJANNE TÄNÄÄN. Opiskellaan minkälaisia ovat toiminnalliset TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET AROINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituutti www.psyk.fi Raul Soisalo, VET kouluttajapsykoterapeutti, p kliininen yksilö-, pari- ja perheterapeutti INTTIOMME TÄNÄÄN Opiskellaan

Lisätiedot

Kun on pakko pelata s. 8

Kun on pakko pelata s. 8 1/2009 ADHD-liiton jäsenlehti Vintiöstä ADHDtiedon jakajaksi s. 6 Kun on pakko pelata s. 8 Mikä ihmeen Tyttöjen Talo? s. 10 1 1/ 2 0 0 9 s i s ä l l y s p ä ä k i r j o i t u s Tässä numerossa ADHD-liitto

Lisätiedot

SYÖMISHÄIRIÖTÄ SAIRASTAVAN NUOREN KOHTAAMINEN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSSA

SYÖMISHÄIRIÖTÄ SAIRASTAVAN NUOREN KOHTAAMINEN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSSA SYÖMISHÄIRIÖTÄ SAIRASTAVAN NUOREN KOHTAAMINEN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSSA Opinnäytetyö Saila Häkkinen, Taru Liimatainen Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti EROPERHEEN KAHDEN KODIN LAPSET -PROJEKTI 2011 2013 Lahden ensi- ja turvakoti ry Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti Anne Meritie, Marjut Pitkänen, Mika Ketonen 2 (40) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ.4

Lisätiedot

Terveyttä ja elämän voimaa eturauhassyöpäkursseilta

Terveyttä ja elämän voimaa eturauhassyöpäkursseilta MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:30 Kurki Merja Tavio Hannu Hamström Kirsti Terveyttä ja elämän voimaa eturauhassyöpäkursseilta TERVEYTTÄ JA ELÄMÄN VOIMAA ETURAUHASSYÖPÄKURSSEILTA Terveyttä ja elämän

Lisätiedot

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta Jenni Päivinen Kati Sell Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

KANNEN KUVA: JENNI UUSITALO TAITTO: JENNI UUSITALO VALOKUVAT: JENNI UUSITALO, TONI LEHTOLA, JOHANNA SALMI JA ORVO UUSITALO

KANNEN KUVA: JENNI UUSITALO TAITTO: JENNI UUSITALO VALOKUVAT: JENNI UUSITALO, TONI LEHTOLA, JOHANNA SALMI JA ORVO UUSITALO 1 KANNEN KUVA: JENNI UUSITALO TAITTO: JENNI UUSITALO VALOKUVAT: JENNI UUSITALO, TONI LEHTOLA, JOHANNA SALMI JA ORVO UUSITALO TAITEEN MAISTERIN TUTKINNON OPINNÄYTETYÖ VISUAALISEN KULTTUURIN MAISTERIOHJELMA

Lisätiedot

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ Tampereen yliopisto Psykologian laitos Pro gradu -tutkielma Mirka Hynninen ja Liisa Lento Joulukuu

Lisätiedot

6sääntöä. pätkätyöstä. ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen. kahden maan hoitaja. ongelmana mustasukkaisuus? alzheimer. No 12. rajaseutu s.

6sääntöä. pätkätyöstä. ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen. kahden maan hoitaja. ongelmana mustasukkaisuus? alzheimer. No 12. rajaseutu s. No 12 25.9.2012 ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen kahden maan hoitaja rajaseutu s. 14 ongelmana mustasukkaisuus? hyvinvointi s. 28 alzheimer terveys s. 24 6sääntöä pätkätyöstä elämyksiä ja liikunnan

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet s. 14-16

Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet s. 14-16 3/2010 ADHD-liiton jäsenlehti Tule mukaan vaikuttamaan, mielipiteesi on tärkeä s. 12-13 Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet s. 14-16 Jäsenyhdistykseltä Sählärit pelaavat taas s. 20-21 1 3/ 2 0 10 s i

Lisätiedot

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( 2 0 1 0-2 0 1 1 ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

Suomen Meniere-liitto ry:n yhdistykset ja niiden puheenjohtajat

Suomen Meniere-liitto ry:n yhdistykset ja niiden puheenjohtajat Suomen Meniere-liitto ry:n yhdistykset ja niiden puheenjohtajat Etelä-Karjalan Meniere-yhdistys ry Esa Antikainen Ainonkatu 28 a 11 53130 Lappeenranta puh. 040 541 7782 eska.antik@gmail.com Keski-Suomen

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

JÄSEN- JA TIEDOTUSLEHTI 2/2015 S Y L I L L I N E N. ESITTELYSSÄ matalan kynnyksen toiminta. Tampereella, Turussa ja Helsingissä

JÄSEN- JA TIEDOTUSLEHTI 2/2015 S Y L I L L I N E N. ESITTELYSSÄ matalan kynnyksen toiminta. Tampereella, Turussa ja Helsingissä JÄSEN- JA TIEDOTUSLEHTI 2/2015 S Y L I L L I N E N ESITTELYSSÄ matalan kynnyksen toiminta Tampereella, Turussa ja Helsingissä S Y L I L L I NEN JÄSEN- JA TIEDOTUSLEHTI 2/2015 valtakunnallinen kokemusasiantuntija

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Omaisjärjestöt: Euroopan Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto European federation of associations of families of mentally ill people/ Eu Fami Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

Vastanneista 87% on naisia. Vastanneista alle 22-vuotiaita on 41%, 22-40 vuotiaita 20%, 40-50 vuotiaita 22% ja yli 50 vuotiaita 17%.

Vastanneista 87% on naisia. Vastanneista alle 22-vuotiaita on 41%, 22-40 vuotiaita 20%, 40-50 vuotiaita 22% ja yli 50 vuotiaita 17%. Kaikki auki, odotamme mahdollisen hoidon alkamista jossakin Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n raportti syömishäiriötä sairastavan läheisille tehdystä kyselystä 28 Kyselyn tuloksia Syömishäiriöliitto-SYLI ry

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot