Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition"

Transkriptio

1 Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 1992 No Julkaistu uudelleen 2002 Petri Matikainen Suuri pamaus - Puolan talousuudistus 1990 Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, BOFIT

2 ISSN Uudelleenjulkaistu pdf-muodossa 2002 Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) PL Helsinki Puh: (09) Faksi: (09) Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa.

3 Petri Matikainen "Suuri pamaus" - Puolan talousuudistus Aluksi Tama artikkeli perustuu Helsingin yliopiston Valtiotieteellisessii tiedekunnassa toukokuussa 1992 hyvaksyttyyn pro gradu-tutkielmaan. Puolan talouden uudistamisohjelma liittyy laajemmin koko itaisessa Euroopassa 1980-luvun lopulla tapahtuneeseen poliittis-taloudelliseen mullistukseen, joka alkor Neuvostoliiton johdon vaihduttua Puolan vuoden 1990 talousuudistus liittyy valittomiisti maassa tapahtuneeseen poliittiseen muutokseen. Maa sai uuden hallituksen, jonka ensisijainen tehtava oli ohjata maa uuteen poliittiseen ja taloudelliseen jarjestelmaan. Tutkielman tavoitteena on selvitiaa syita Puolan talousohjelman syntyyn sekii toteuttamiseen. Aluksi kaydaan lapi toimivan talousohjelman edellytyksia. Puolan ohjelmalla oli kaksi tavoitetta, vakauttaminen ja sihtyminen markkinatalouteen. Valitun ohjelman esittiimisen jalkeen tarkastellaan asetettujen tavoitteiden toteutumista ensimmaisen vuoden kuluttua. Talousjarjestelman muuttaminen ei kuitenkaan toteudu nopeasti. Muutos voi kestaa useita vuosia. Vasta taman jiiikeen voi tehda todellisia arvioita ohjelman pitkan tahtaimen tavoitteiden tayttymisesta. Puolan ohjelmaa voi pitaa erittain merkityksellisena, koska se ontoiminut esimerkkina mm. Tsekkoslovakiassa ja nykyisella Venajiilla aloitetuille talouden uudistamisohjelmille. Vaikka Puolan ohjelma on alunperin "kansallinen" ohjelma, niin Iiihes kaikki sen paaarkkitehdit ovat saaneet taloudellisen koulutuksensa lannessa. Puolan ohjelmaa voi osittain taman vuoksi pitaa myos sellaisena, etta se pyrkii muuttamaan sosialistisen talouden markkinataloudeksi lantisia tukijoita (esim. IMP ja Maailmanpankki) tyydyttavasti. 33

4 2 Hallituksen vaihdos ja "suuri pamaus" Syyskuun 12. paivana 1989 Puolaan valittiin uusi kokoomushallitus. Tama oli ensimmainen ei-kommunistinen hallitus Puolassa yli 40 vuoteen. Hallitus muodostettiin Solidaarisuus-ammattiyhdistysliikkeen johdolla. Sen muodostamisen aikana Puolan taloudellinen tilanne oli heikko: valtio karsi budjetin alijaamasta, korkeasta inflaatiosta ja valtavasta ulkomaanvelasta. Uuden hallituksen ensimmaisena tehtavana oli loytaa syyt ongelmiin ja ennen kaikkea pyrkia poistamaan ne. Valittomasti sen jalkeen, kun hallitus oli perustettu ryhdyttiin tutkimaan mahdollisuuksia vakauttaa huonossa tilassa olevaa taloutta. Hallituksen lopullisesti hyvaksymaa talouden vakautusohjelmaa kutsutaan Balcerowiczin talousohjelmaksi valtiovarainministeri Leszek Balcerowiczin mukaan. Ohjelma heratti aikanaan varsin laajaa kansainvalista huomiota,.koska se sisalsi vakauttamisen lis aks i myos Puolan talouden rakenteen muuttamisen sosialistisesta taloudesta markkinataloudeksi. Siina hylattiin uvulla aloitettu talouspoliittinen linja, jonka pyrkimyksena oli saattaa maa markkinasosialismiin. Tosin saattaa o11a mahdollista, etta ilman 1980-luvun uudistusyrityksia julkistetun ohjelman sisalto olisi ollut toisenlainen. Talousohjelma pyrki korjaamaan "mahdollisimman paljon, mahdollisimman nopeasti", ja se saikin lempinimekseen "the big bang" - suuri pamaus. Vaikka ohjelma sisalsi pyrkimyksen itse talousjarjestelman muuttamiseksi olisen sekvensoinnissa nimenomaan vakauttamista pidetty ensisijaisena. 34

5 3 Miten siirtya sosialistisesta taloudesta markkinatalouteen? 3.1 Asteittain siirtyminen Asteittainen siirtyminen markkinatalouteen oli Puolassa aloitettu jo 1980-luvun lopussa, kun "puolalaista sosialismia" pyrittiin kehiwimiuin. Naiden talouden uudistamispyrkimysten viimeisena vaiheena kaynnistettiin tammikuussa 1989 Puolassa ohjelma, joka osoitti jo selvasti pyrkimyksen markkinatalouteen. (Kolodko 1989, ) Vuoden 1989 alusta alkaen puhuttiin sosialistisessapuolassa sellaisista kasitteista kuin talouden tasapainon saavuttamisesta (vakauttamisesta), jotta voitaisiin helposti sen jalkeen luoda toimivat matkkiriat. Eiko mma juuri ole pyrkimysta markkinatalouteen? Perinteisessa talousteoriassa ei ole suoraan sanottu, ewi markkinatalous ja yksityinen omistus sinallaan kuuluisivat yhteen. Yleisesti oikeastaan vain pidetaan tyypillisena piirteena markkinataloudelle sita, etta tuotannontekijoiden omistuspohja on yksityinen. Sosialistisissa maissa oltiin jo vuoden 1989 alussa realisteja ja varsin avoimesti myonnettiin, etta suunnitelmatalouden suurimpia ongelmia olivat paitsi kyvyttomyys jarkevasti simuloida markkinahintoja niin myos valtionyritysten kyvyttomyys luoda insentiiveja tehokkaalle toiminnalle. On paradoksaalista, etta jo von Mises ja Hayek uvulla arvostelivat sosialistista taloutta naista samoista asioista. Tuossa kirjallisessa vaittelyssa uvulla yksi perusargumentti Hayekin ja von Misesin vaitteita vastaan oli Oskar Langen arvelu siita, etta ei omistamisen tarvitse toimia insentiivina yrityksen tuottamiselle. Riittaa se, etta yrityksien johdossa on tarpeeksi kyvykkaita henkiloita, jotka osaavat maaritella tasapainohinnat ja tata kautta tekevat yritykset aina mahdollisimman tehokkaiksi. (Vaughn 1980, ) Puolaankin oli jo luotu jarjestelma, missa suunnitteluelimet, toimialojen johtajat ja yritysten johtajat (nama oletetut kyvykkaat henkilot) keskenaan suunnittelivat optimaalisen tuotannon koon. Suunnitellusta tuotannon koosta riippuen voitiin suunnitella myos esimerkiksi palkkojen suuruus, hyodykkeiden hinnat ja resurssien allokaatio koko taloudessa. Koska kuitenkin suunnitelmataloudessa tasapainohinnat arvioidaan, on niilla taipumus vaaristya. Virheellisten hintojen vuoksi syntyy liikatarjontaa ja varsinkin liikakysyntaa. Tama tunnetaan padottuna inflaationa. Liikakysynnasta on seurauksena se, etta ihmisilla on liikaa ostovoimaa (monetary overhang) verrattuna hyodykemarkkinoidentarjontaan. Tuotantolaitosten on puolestaan hyvin vaikea sopeutua kysynnan muutoksiin, koska suunnitelmatalouksissa tuotannon maarat suunnitellaan vuosiksi eteenpain ja esimerkiksi tuotannon kohottamiseksi tarvitaan myos valituotteita, joiden tuotantosuunnitelmia tulisi puolestaan muuttaa jne. Mikali kansalaisilla on liikaa ostovoimaa ja kaikki hinnat vapautettaisiin samanaikaisesti on tau a valiton inflaatiovaikutus hintoihin (ja palkkoihin). Asteittaista siirtymista on usein juuri perusteltu silla, etta esimerkiksi hinnat voitaisiin vapauttaa asteittain (samalla tuotannossa paatoksentekoa itsenaistettaisiin markkinoiden ehdoilla toimivaksi), jotta valtyttaisiin loputtomalta hintapalkkainflaatiokierteelta. 35

6 Myos tehtyjen piuitosten polkuriippuvuus (tehdyt piuitokset johtavat aina uusiin toimenpiteisiin ja sulkevat pois mahdolliset vaihtoehtoiset toimenpiteet) on voimakkaampi shokkihoidossa, koska toimenpiteet tehdiuin lyhyessa ajassa. Nain mahdolliset virhepaatokset ovat ehtineet jojohtaa toimenpiteisiin joita ei ehaa voi helposti purkaa. Tata polkuriippuvuutta voidaan pitaa myos yhtena argumenttina shokkihoitoa vastaan. Suunnitelmajarjestelman mutkallisuus ja monitahoisuus voi myos antaa perustelun shokkihoitoa vastaan. Sen nopeaa purkarnista pidetaan ongelmallisena ja sen seuraukset voivat yksinkertaisesti olla liian raskaita kansalaisille. Mikali sosialistinen talous puretaan tulee tama purkaminen tapahtua asteittain, jotta voitaisiin valttaa mahdollisimman paljon hyvinvointitappioita. Kun Puolan talousohjelma vuodelle 1990 oli jo julkistettu, niin eniten arvostelua tuli juuri shokkihoidon sopivuudesta Puolan talouden uudistamiseksi. Esimerkiksi ekonomisti Gregorz Kolodko arvioi, etta Balcerowiczin talousohjelma saattaa aiheuttaa Puolaan pitkan taloudellisen taantuman ja entista korkeamman pysyvan inflaation. (Kolodko -Sachs 1989 (keskustelu), 7.) (Liite1.) 3.2 Shokkihoito Miksi Puola lopulta valitsi shokkihoidon on kysymys, johon ei yksiselitteisesti voi antaa vastausta. Kuitenkin valittu talousohjelma lllokitellaan shokkihoidoksi erityisesti vakauttamisaikataulunsa ja osin talouden rakenteiden muuttamisen puolesta. Seuraavassa esitetaan joitakin perusteluja valinnalle. Shokkihoidon kannattajat puoltavat kantaansa usein silla, etta shokkihoito antaa markkinatalouden mukanaan tuoman hyvinvoinnin mahdollisimman nopeasti. He eivat kiella sita, etteiko shokkihoito olisi "kova kuuri", mutta heperustelevatkin sen tehokkuutta juuri shokkihoidon finaalisuudella. Vaikka shokkihoito onkin - aluksi - nimensa mukainen, niin se. ainakin sulkee nopeasti. mahdollisuuden "palata vanhaan" ja markkinatalous saa shokkihoidon jalkeen kasvaa tukevalla perustalla, koska valtion maaraysvalta talouteen on lopetettu. Lisaksi shokkihoitoa on perusteltu silla, etta hintojen asteittainen vapauttaminen saattaa sisaitaa hyvan mahdollisuuden arbitraasiin. Onhan ilmeista, etta (jos on ilmoitettu hintojen asteittaisesta vapauttamisesta) ennen tietyn tuotteen hintojen vapauttamista spekulantit saattavat kerata "varastoon" kyseista tuotetta. Valtion tuki saattaa valua epatoivottujen yrittajien "kukkaroon". Mikali talousohjelmalle halutaan ulkoista tukea, niin useimmiten taman tuen edellytyksena on juuri muuttaa maan markkinarakenteita pysyvasti, eli ulkoinen tuki edellyttaa implisiittisesti juuri shokkihoitoa myos rakenteille. (Thumm 1991, 50.) Puolan talousohjelman yhtena perussuunnittelijana tunnetun Jeffrey Sachsin mukaan shokkihoito Puolassa on perusteltua, jajulkistettu talousohjeima ohjelma on suunniteltu hyvin korjaamaanvallitsevia olosuhteita. Vakautusohjelma tulisi hanen mukaansa hyvin nopeasti pysayttamaan inflaation ja vakauttamaan talouden, mikali siina vain kirjaimellisesti pysyttaisiin. Myos pyrkimys markkinatalouteen tulisi toteutumaan nopeasti ja se pitaisi ylla vakauttamisessa saavutettuja tuloksia. (Kolodko - Sachs 1989 (Keskustelu), 7.) (Liite 1.) 36

7 4 Toimivan vakautusohjelman edellytykshi 4.1 Poliittinen piiatoksenteko Toimivan vakautusohjelman edellytyksena ei ole yksinomaan vakautusohjelman sisalto. Vaikka ohjelma olisi suunniteltu kuinka hyvin tahansa niin sen toimivuuden maaraa viime kadessa maan poliittisen jarjestelman toimivuus. Toimivan vakautusohjelman tulee saada riittavan laaja hyvaksynta maassa vaikuttavilta poliittisilta paatoksentekijoilta. Pelkka paatoksenteko ei riita. Poliittiset paatokset tulee saattaa myos toimeen ja niiden tulee vastata ohjelmanedellyttamia paatokshi. (Guitian 1991, 10.) Poliittinen paatoksenteko vaikuttaa vakautusohjelmiin monilla eri tavoilla. On ilmeisili, etta vakautusohjelman sisa110lla ei ole merkitysta ellei tarvittavaa lainsaadantoa tai instituutioita vakautusohjelmalle kyeta luomaan. Lisaksi vakautusohjelmasta valtilimatta seuraavien sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten laajuus saattaa riippua poliittisesta paatoksenteosta. (Domberg 1990, 116.) Jotta poliittisilla paatoksilla olisi merkitysta ne tulee myos toteuttaa. Poliittinen paatoksenteko on aina joss akin maarin sopimusasia. Hallituksessa istuvat puolueet sopivat keskenaan paatosten sisallosili. Paatoksen lopullinen toteutettava sisalto tulee vastata mahdollisimman paljon vakautusohjelman sisaltoa. Nimenomaan poliittisen paatoksenteon tulokset ovat aina vaikeasti ennakoitavissa. (Tanzi 1991, 226.) Kuten edella kuvailin, Puolassa oli vakautusohjelman alussa hallitus, jolla oli selkeasti yksimielinen pyrkimys yhteiseen paamaaraan. Talla hallituksella oli syntyhetkellaan myos laaja yhteiskunnallinen tuki(hallituksen vaihtoehto olisi ollut kommunistinen hallitus). Kuitenkaan tama ei yksin riita vaan hallituksen (tulevienkin hallituksien) tulee myos vastata annettuun haasteeseen ja toimia odotetulla tavalla, jotta suunniteltu vakautusohjelma saataisiinpaatokseen; 4.2 Hinnat ja liikakysynta Jo edella kuvatut suunnitelmataloudelle tyypilliset ilmiot, kuten krooninen liikakysynta kulutushyodykkeille ja hintojen vaaristymat ovat ongelmia, jotka ovat riippuvaisia toisistaan. Vaikka liikakysyntaa voitaisiinkin vahentaa hetposti vain nostamalla hintoja tarpeeksi korkealle, niin politiikka ei saa oha nain lyhytnakoistao Keinotekoisesti korotettu hinta on todennakoisesti edeheen vaaristynyt ja pidemmalla aikavalilla se johtaa jalleen kysynnan ongelmiin. Suhteellisten hintavaaristymien korjaaminen saa aikaan tehokkaamman resurssien ahokaation ja helpottaa liikakysyntaa. (Calvo 1991, 199.). Jotta vakautusohjelmalla voitaisiin saavuttaa haluttu tiukka raha;. ja finanssipolitiikka tulee korjata taloudessa vallitsevat varanto- ja virtaepatasapainot. (Hansson 1991, 1; Guitian 1991, 11.) Puolassa oli vuonna 1989 huomattavasti liiallista ostovoimaa (monetary overhang) hyodykemarkkinoiden tarjontaan verrattuna. Tama talouden epatasapainotila on tyypillinen varantoepatasapaino. Koska kotimaan valuutalla zlotyllaei ollut kaytannossa vaihdettavuutta hyodykemarkkinoilla, sita pyrittiin korvaamaan muilla valuutoilla, jotka olivat helpommin 37

8 vaihdettavissa hyodykkeisiin (mustilla markkinoilla). Vuosien 1980 ja 1989 valilui valuuttatalletusten osuus kaikista talletuksista kasvoi Puolassa 20 prosentista perati 69 prosenttiin. Vallitsevaa tilannetta voisi osittain korjata muuttamalla hyodykkeiden hintoja, mutta kotimaan rahan arvon palauttaminen saattaa vaatia tuekseen myos rahauudistuksen. (Coricelli - Rocha 1991, 105.) Pankkien kayttopihiomat ovat aivan Hian pienia, Jotta pankit voisivat riittavassa maarin rahoittaa yritystoimintaa. Jotta pankit saataisiin jalleen kayttoon tehokkaan finanssipolitiikan valikappaleiksi, tulisi pankit uudelleenkapitalisoida omavaraisuusasteen nostamiseksi. Pankkitoiminnanherattaminen uudelleenkapitalisoinnin kautta lisaksi helpottaa pankkien tulevaa yksityistamista esimerkiksi myymisen kautta. (Guitian 1991, 12.) Virtaepatasapainot johtuvat paikallisesta Hikakysynnasta. Kun hyodykkeiden hintoja on aikaisemmin tuettu voimakkaasti niin niille on vallinnut liikakysyntaa. Kun hintoja vapautetaan niin markkinoiden kysyntatilanne saattaa parantua. Liiallinen ostovoima voi purkautua hyodykemarkkinoille niinnopeasti, etta se ruokkii hintojen nousua ja hinnat nousevat korkeammalle kuin tasapainotasolleen. Virtaepatasapainoilla on nimenomaan taipumus ruokkia aiheuttamiaan ilmioitii kuten inflaatiota. Esimerkiksi hintapalkka-inflaatiokierre ontyypillinen virtaepatasapaino. (Calvo 1991, 202.) Myos virtaepatasapainojen poistamiseksi vaaditaan raha- ja finanssipoliittisia toimia. Rahapolitiikassa tulisi olla keskeista, etta pyrittaisiin pitamaan rahan tarjonta tasapainossa rahan kysynnan kanssa. Talla tarkoitetaan sita, ettakotimaan valuutan arvo pitaisi vakiinnuttaa ja saadauskottavaksi.mahdollisia keinoja saavuttaa rahan taijonnan ja kysynnan tasapaino ovat esimerkiksi kultakanta tai currency board - jaijestelma, missa keskuspankilla on aina vastaava maaraulkomaanvaluuttaa kuin kierrossa on kotimaan valuuttaa. (Guitian 1991, ) Finanssipoliittisesti on keskeista, etta pyritaan tasapainottamaan valtion budjetti ja yllapitamaan tata saavutettua tasapainoa. Valtion budjetti tulee pitaa tasapainossa, jotta pankkien uudelleenkapitalisointi voitaisiin suorittaa. (Calvo 1991, ; Guitian 1991, ) 4.3 Politiikka.. ankkurit Politiikka-ankkureilla tarkoitetaan poliittisia toimia, jotka on "valettu hetoniin". Naita toimenpiteita pidetaan tarpeellisina, jotta talousohjelma saavuttaisiriittavasti uskottavuutta toimiakseen odotetulla tavalla. Tyypillinen politiikka-ankkuri on maaritella maan valuutalle kiintea nimelliskurssi. Kiintealla valuutan nimelliskurssilla on siirtymavaiheen talouksille. paljon etuja. Kiintean nimelliskurssin kautta voidaan esimerkiksi suoraan verrata maailmanmarkkinahintoj a kotimaan hintoihin. Nimelliskurssin pitamista ankkurina puoltaa myos se, etta hintavaaristymat eivat paase voimistumaan esimerkiksi jatkuvasti heikkenevan valuutan vuoksi. (Lipton - Sachs 1990a, ) Jotta vakautusohjelmille tyypillinen hintojen vapauttaminen voisi onnistua tyydyttavasti tulee palkat Sitoa jotenkin hintatasoon.samoin loputtoman palkkojen ja hintojen nousukierteen valttamiseksi on parasta varmistaa, ettapalkkojen nousu pysyy hitaampana kuin hintojen nousu (Optimaalisinta olisi jaadyttaa palkat). (Guitian 1991, 14.) 38

9 5 Vaihtoehtoiset vakautusohje1mat Kuten jo alussa mainittiin, Puolassakin oli ensisijaisesti kysymys talouden vakauttamisesta ja vasta taman jalkeen talousjarjestelman muuttamisesta. Tassa luvussa esitetaan nelja vaihtoehtoista ohjelmaa, joilla kullak:in on tavoitteena Puolan talouden vakauttaminen. Ensimmainen vakautusohjelma on Gregorz Kolodkon laatima. Sita hallitus ei edes harkinnut vaihtoehtoiseksi ohjelmaksi, koska Kolodkon vakautusohjelma pyrkii vakauttamaan sosialistisen talouden (vrt. "markkinasosialismin viimeinen vaihe"). Ohjelma onesitetty jo tammikuussa 1989, mutta sita olisi voinut aivan hyvin soveltaa vallitsevaan tilanteeseen Kolme muuta vakautusohjelmaa ovat Sorosin ohjelma, Sachs in ohjelma ja Balcerowiczin ohjelma. 5.1 Kolodkon vakautusohjelma Kolodkon ohjelma on enemmankin ohjelmaluonnos siita, mita tulisi tehda. Kolodko itse sanae ohjelmaluonnosta keskitien ohjelmaksi (aaripaiksi han mainitsee paluun vanhaan suunnitelmatalouteen tai radikaalin siirtyroisen markkinatalouteen). Mielenkiintoinen on myos Kolodkon perusteluomalle ohjelmaluonnokselleen: "Keskitie on poliittisesti mahdollinen". (Kolodko 1989, ) Kolodkon vakautusohjelma pyrkii vakauttamaan nimenomaan sosialistista taloutta ja poikkeaa siina suhteessa muista esitetyista ohjelmista. (Kolodko 1989, ) VaItion budjetin tasapainottamiseksi Kolodko suosittelee kannattaroattomalle tuotannolle kohdennettujen tulonsiirtojen ja tukiaisten leikkaamista. Tama tapahtuisi sulkemalla kannattamattomia yrityksia ja muuttamalla hinnoittelua kustannuspohjaiseksi. Taten budjetin menot pienentyisivat ja tulot kasvaisivat. Lisaksi verotusta tulisi lisata Iahinna luomalla uusia veroja kuten tulovero ja arvonlisavero (aikaisemmasta liikevaihtoverosta luovuttaisiin). Nailla toimenpiteilla Kolodkon mukaan pystyttaisiin tasapainottamaan valtion budjettia. (Kolodko 1989, ) Kulutushyodykkeiden markkinoita Kolodko tasapainottaisi tukemalla pienimuotoista yksityista yrittamista. Lisaksi investointien kohdentamisen pitaisi tapahtua markkinoiden ehdoilla. Thlisi tukea tuotantoa, jolla olisi kysyntaa eli voitaisiin heikentaa "niukkuusinflaatioita". Hyodykkeiden liikakysyntaa voisi vahentaa myos epasuoralla verotuksella ja hintojen nostamisella seka asettamalla rajoituksia yksityisten ihmisten nimellistulojen kasvdle (palkkaindeksit). Saastamisalttiutta tulisi kasvattaa luomalla toimivat paaoma- ja osakemarkkinat seka talletusten positiivisella reaalikorolla. Kaikkien naiden tekijoidenyhteisvaikutuksella saavutettaisiin realistiset hinnat ja parantunut kilpailukyky, jqka suosisi tehokkuutta. Samanaikaisesti heikennettaisiin "mustien markkinoiden" toimintaymparistoa. (Kolodko 1989, ) Vaihtotaseen ja maksutaseen tasapainottamiseksi Kolodko suosittelee ensisijaisesti valuutan vaihtokurssin muuttamista realistiseksi (ts. devalvoimista). Lisaksi rahoitusmarkkinoiden tulisi suosia vientiyrityksia ja ulkomaisilla yrityksilla tulisi olla lahes vapaa mahdollisuus perustaa yhteisyrityksia puolalaisten yritysten kanssa. Ulkomaanvelan suuri osuus kansantuotteesta tulisi poistaa esitnerkiksi taka amalia ulkomailta saatua dollarilainaa vastaavan suuruisella zlotylainalla 39

10 velkojalle tietyn kiintean kurssin mukaan (swap.. sopimus). Nailla.toimenpiteilla saavutettaisiin nopeammin kasvavat vientitulot, positiivinenvaihtotase seka ulkomaanvelan asteittainen pieneneminen. Ulkomaista tukea Kolodko pitaa merkityksettomana ellei maan sisaista taloutta ensinpystyta kunnostamaan. (Kolodko 1989, ) 5.2 Sorosin, Sachsin ja Balcerowiczin vakautusohjelmat Naita ohjelmia voi pitaa perustana vakautusohjelmalle, joka lopulta valittiin toteutettavaksi vuoden pussa. Naista ohjelmista on Sachsinja Balcerowiczin ohjelmat tehty varsin lyhyessa ajassa ja ne ovat sisallollisesti varsinsamankaltaisia. Sorosin ohjelrp.a on esitetty jo ennen hallituksen vaihtumista. Ensimmaisena naista "vakavista" vaihtoehdoista Puolan talouden vakauttamiseksi esitettiin julkisuudessa nk. Sorosin ohjelma jo kesakuussa 1989 (ohjelma on saanut nimensa rahoittajansa George Sorosin mukaan). Sorosin ohjelma on ensimmainen ohjelma, joka sisalilia "shokkihoidon" talouden vakauttamiseksi. Se sisalsi valittoman ja samanaikaisen hintojen liberalisoinnin, vaihtokurssin vapauttamisen, valtion yritysten muuttamisen yhteisyrityksiksi seka niiden yksityistamisen myymalla osakkeitaperustettavan porssin kautta. Ulkomaan velkaa helpotettaisiin mm. swap-sopimuksilla, osittaisella velkojen anteeksiannolla seka muilla mahdollisilla avustuskeinoilla. (Nuti 1990, ) Sachsin alkuperainen ohjelma poikkeaa Sorosin ohjelmasta eniten aikataulultaan: Sachs in ohjelma on suunniteltu kestamaan kolme vuotta, ja uudistukset tapahtuisivat asteittain. Siina painotetaan finanssi- ja rahapoliittista kuria,seka hintojen vapauttamista. Valttamattomyyshyodykkeiden hintoja ei vapautettaisi heti vaan asteittain. Palkat tulisi indeksoida hintoihin siten, etta ne nousisivat hitaammin kuin hinnat. Sachs kannattaa myos yksityistamista aloittaen asunnoista (asunnot olivat jo de facto yksityisten omistuksessa, koska sosialistisissa maissa niille asetettu vuokra oli hyvin halpa jaasumisoikeus kaytannossa rajoittamaton (Sutela 1991, 454». Yritysten yksityistiimisessa Sachs oil taipuvainen kannattamaan mieluummin asteittaista kuin valitonta yksityistamista ("Puolassa tulee yksityistaa, mutta yksityistaminen ei saa hairita vakautusohjelmaa"). Ulkomaanve Ian helpottamiseksi Sachs suosittelee swap-sopimuksia sen huomattavaa lansimaista tukea, jotta valuutan vaihtokurssi voitaisiin muuttaa todellisemmaksi. (Nuti 1990, ) Kolmas ohjelma eli Balcerowiczin ohjelma perustuu todennakoisesti osin Sachsin esittamaan ohjelmaan ja muistuttaakin sita paljon.suurin ero on siina, etta kaikki toimenpiteet on tarkasti sekvensoitu eli vaiheitettu. Balcerowiczin ohjelma vaatii myos nopeampaa ja viihemman asteittaista vaition maksamien tukien ja tulonsiirtojen leikkaamista. Vaatimukset palkan indeksoinnista hintatasoon sisaltyivat myos ohjelmaan. Ulkomaanvelan keventamiseksi ohjelma ei sisalla ehdotuksia swap-sopimuksista ja ulkomaisen tuen merkityksen korostuskin on vahaisempi kuin Sachsin ohjelmassa. (Nuti 1990, ) 40

11 6 Puolan vakautusohjelma Ioulukuun lopussa 1989 Puolan hallitus valitsi vakautusohjelman~ joka kaynnistettaisiin Ohjelman kestoksi maarattiin yksi vuosi, ja sen sisalto tarkastettaisiin viiden kuukauden kuluttua aloittamisesta. Koko vakautusohjelma pyrittaisiin saattamaan voimaan valittomasti. (Nuti 1990, 180.) Varsinainen vakautusohjelma koostui budjetin alijaamanrajusta pienentamisesta (paatavoitteena saavuttaa vuoden 1990 loppuun mennessa budjetin alijaamaksi 1 %) lahinna leikkaamalla tukiaisia ja tulonsiirtoja seka muuttamalla verotusta. Rahapolitiikkaa kiristettiin pyrkimalla positiiviseen reaalikorkoon ja rajoittamalla valtion tukemien lainojen myontamista. Reaalista rahan tarjontaa tuli supistaa huomattavasti, mutta varsinaista prosenttilukua ei silti maaritelty. Kaytettavissa olevia tuloja supistettiin verottamalla ja" sitomalla palkat hintoihin siten, etta hintojen nousua ei kompensoitaisi palkkoihin taydellisesti. Maan valuutasta zlotysta tehtiin vapaasti vaihdettava devalvoimalla zlotyn kurssia" huomattavasti lyhyessa ajassa (zlotyn kurssi syyskuussa 1989 oli 1800 zl/lusd ja Zlotyn kurssi oli 9500 zl/l USD). Zlotyn uusi nimelliskurssi maariteltiin kiinteaksi eli sita kaytettiin valuuttakurssiankkurina. (Nuti 1990, ; Polfacts1990, 3-5.) Hintojen vapauttamisesta liikakysynnan vallitessa seka"zlotynulkoisen arvon heikentamisesta (devalvoinnista) seuraa entista korkeampi inflaatio. Tata hintainflaatiota Lipton ja Sachs kutsuvat korjaavaksi infiaatioksi, koska se nostaa hinnat oikealle - oletetulle tasapaino - tasolleen. Tata korjaavaa inflaatiota hillittiin ohjelmassa tiukalla raha- ja finanssipolitiikallaseka edellamainitulla palkkaanklrurilla. (Lipton - Sachs 1990, ) Itse talouden rakennetta pyrittiin muuttamaan systemaattisesti mm. sallimalla palveluiden myynti, jopa valuutanvaihto (valuutan vaihtaminen olilaillistettu jo maalis-kuussa 1989). Hintojen vapautus toteutettiin siten, ettatuotteiden joiden hintoja oli kontrolloitu, maiira laski n. 50 %:sta 10 %:iin kaikista hyodykkeista (valtion hintakontrolli sailyi mm. energiassa, lannoitteissa ja Iaakkeissa).Pankkijarjestelmaa uusittiin poistamalla mm. korottomat (nimelliskorko = 0 %) lainat, joilla aikaisemmin oli paikattu alijaamia (vrt. aiemmin nk. "pehmeabudjettirajoite" ja jatkossa pyrkimys positiiviseen reaalikorkoon). Ulkom:aankauppa vapautettiin molempiin suuntiin eli seka vienti etta tuonti vapautettiin. (Nuti 1990, ) Paikallisten monopolien valtaa pyrittiin vahentamaan valmistelemalla rahoitussektorin taydellista uusimista seka luomalla pohjaa tulevalle nopealle yksityistamiselle. (Osiatynski 1991, 11-12; Nuti 1990, 180.) Puolan ulkomaanvelka koettiin ohjelmassa niin suureksi ongelmaksi, etta sille ei katsottu voitavan tehda nopeasti mitaan muuta kuin neuvotella sen uudelleenjarjestelyista velkojien kanssa. 41

12 7 Shokkihoitoa Puolan taloudelle Talousuudistuksen perustana on edelhimainittu Balcerowiczin talousohjelma. Tassa luvussa pyritihin selvittamaan esitetynohjelman sisalto ja seuraavassa luvussa silla saavutetut tulokset. Tuloksien tarkastelu on keskitetty vuonna 1990 saavutettuihin tuloksiin, koska ohjelmassa edellytetty vakauttaminen tuli toteuttaa yhdessa vuodessa. Koska ohjelma ei pyrkinyt yksinomaan vakauttamaan, vaan se sisalsi myos tavoitteen muuttaa talouden rakennetta, joudun sivuamaan myos hieman rakenneseikkoja tulosten tarkastelussa. Paapaino on jatkossa vakauttamisohjelman tuloksissa. 1. Balcerowiczin talousohjelma pyrki ratkaisemaan.nelja perusongelmaa: Vuoden 1989 lopussa seka hinta- etta palkkainflaatio olivat olleet huomattavan korkeita. Korkea inflaatio johtui kahdesta toimenpiteesta, jotka toteutettiin vuoden 1989 loppupuolella. Puolassa vapautettiin elokuussa 1989 lahes kaikki elintarvikkeiden hinnat ja nk. Pyorean poydan neuvotteluissa hallitus joutui myontymaan Solidaarisuus-ammattiyhdistysliikkeen vaatimuksiin ja palkat sidottiin hintaindeksiin liihes tiiysin kompensoivasti. Ulkomaanvelka oli kasvanut Puolalle kohtuuttoman suureksi Valtion budjetti oli voimakkaasti alijiiamainen. 4. Maasta puuttui toimiva markkinamekanismi. (Beksiak 1990, 1-5.) Balcerowiczin talousohjelman ensisijaisena tavoitteena oli pysiiyttaii inflaatio ja tasapainottaa Puolan talous. Ohjelmassakirjattiin seuraavat keinot vakauttamisen saavuttamiseksi: 1. Hinnat vapautettaisiin koko kansantaloudessa ainoastaan joitakin ~ valiaikaisia ~ poikkeuksia lukuunottamatta. Tamii hintojen vapauttaminen toteutettaisiin valittomiisti. 2. Valtion budjetti tulisi tasapainottaa vuoden loppuun mennessa keinoilla, jotka kuvailen myohemmin. 3. Kansantalouteen tulisi saada positiivinen reaalikorko. Lisaksi rahamarkkinat tulisi saattaa toimiviksi lahinna muuttamalla luotto- ja pankkijarjestelmaa vuoden aikana. 4. Puolan valuutta tulisi saada kokonaisuudessaan vaihtokelpoiseksi ulkomaanvaluuttaa vastaan mahdollisimman nopeasti. 5. Neuvottelut ulkomaanvelan pienentamiseksi tulisi viilittomastialoittaa. 6. Palkat tulisi sitoa hintoihin siten, etta palkat nousisivat hitaammin kuin hinnat. Lisiiksi ylimiiiiriiisille palkankorotuksille miiiiriittiin erillinen "rangaistusvero" (ns. popiwek). Vakautusohjelma maarattiin alkavaksi , sen pituudeksi maiiriteltiin yksi vuosi ja sen sisaltoii tarkistettaisiin viiden kuukauden jalkeen aloitushetkesta. (Beksiak 1990, 1-5.) Ohjelma sisalsi vakauttamisen lisiiksi tavoitteen Puolan siirtiimiseksi markkinatalouteen. Tiita siirtymistii varten ohjelmassa ali tavoitteena luoda talouteen toimivat markkinat talouden liberalisoinnin kautta. Paikallisten monopolien valtaa tuti pystyii viihentiimiiiin. Tulevalle yksityistamiselle tuli luoda pohjaa saatamiilla mahdollisimman nopeasti yksityistiimislaki. Puuttuvat markkinarakenteet pyrittiin luomaan nopeasti, esim~rkiksi vapaa yrittaminen sallittiin valittomasti. (Beksiak 1990, 1-5.) 42

13 Ohjelma oli alunperin laadittu siten, etta se edellytti ulkoisen tuen saamista. Taman ulkoisen tuen saamiseksi ohjelman tuli tyydyttaamm. IMF:n ja Maailmanpankin edellytykset toimivalle vakautusohjelmalle. Eraita minimivaatimuksia tallaiselle ohjelmalle ovat: 1. Ohjelman tulee luoda vakaa makrotaloudellinen ymparisto ja markkinavetoiset insentiivit. 2. Markkinat tulee hajauttaa ja niille tulee luoda kilpailua. 3. Yrityksille tulee luoda yksityinenomistuspohja. Pelkastaan nama vaatimukset edellyttavat myos talousjarjestelman muuttamista. (Thumm 1991, 50.) Puola sai vakautusohjelmalleen myos ulkoista tukea. Uinnesta rahoitettiin vakauttamisrahasto, joka oli yhden miljardin USD:in suuruinen. IMF myonsi Puolalle lainan vakauttamistarkoituksiin ja Pariisin klubin velkojamaat lykkasivat lainojen takaisinmaksua maaliskuulle (Asselain 1991, 231.) 43

14 8 Vakauttaminen 8.1 Hintojen vapautus ja inflaatio EdelHi todettiin, ewi taloudessa vallitseva liikakysynta (vrt. padottu inflaatio) ja siita johtuva kansalaisten liiallinen ostovoima verrattuna hyodykemarkkinoiden tarjontaan johtaa hintojen vapauttamisen yhteydessa valthimatta korkeaan inflaatioon, koska hinnat hakeutuvat todelliselle tasapainotasolleen. Nain kavi myos Puolassa vuonna 1989, kun no,in puolet kaikista hinnoista vapautettiin elokuussa ja palkat sidottiin hintoihin siten, etta palkat pyrittiin nostamaall Uiysin hintojen nousua vastaavasti. Joulukuussa 1989 hinnat olivat 7,4 kertaa korkeammat kuin saman vuoden tammikuussa. Tilanne vuonna oli kuitenkin huolestuttava siina mielessa, etta palkkojen nousu seurasi taysimaaraisesti hintojen nousua ja oletetun tasapainotason loytaminen vaikutti mahdottomalta.(osiatynski, 1991, 11; Kolodko 1991, 7.) Puolassa vapautettiin tahes kaikki hinnat. Ainoastaan n; 10 % hyodykkeista sai enaa valtion hintatukea valiaikaisesti (hintakontrolli jatettiin joillekin laakkeille ja lannoitteille seka energialle. (Osiatynski 1991, '12.) Hintojen vapauttamisen valit6nta inflaatiovaikutusta hillittiin sitomalla palkat hintoihin siten, etta hinnannousuista ei maksettu taytta kompensaatiota palkansaajille. Lisaksi ylimaaraisia palkankorotuksia verotettiin voimakkaasti ja maassa ryhdyttiin noudattamaan tiukkaa rahapolitiikkaa. (Lipton - Sachs 1990a, 115; Coricelli -- Rocha 1991, 106 ja Beksiak 1990, 1-5.) Ohjelmassa oletettiin, etta siina vaiheessa kun hinnat hakeutuvat tasapainotasolleen tulee inflaatio entiseshian kiihtymaan. Kuitenkin, mikali edellamainittuja toimenpiteita kayttaen katkaistaan mahdollisuudet inflaatiokierteelle, inflaatio talttuu nopeasti ja tulisi jaamaan noin yhden prosentin kuukausitasolle. Tata hakeutumisvaihetta kutsuttiin "korjaavaksi inflaatioksi". (Osiatynski 1991; Lipton - Sachs 1990a, 119 ja Dhanji 1991, '324.) Hintojen vapauttamisen 'seurauksena inflaatio lahtikiri nopeaan nousuun vuoden 1990 alussa. Tammikuussa hinnat nousivat 79,6 % ja helmikuussa vastaavasti 23,8 %. Maaliskuussa inflaatio oli 4,3 %, jonka jalkeen inflaatio jai n. 5 %:n kuukausitasolle. (Osiatynski 1991, 12.) 8.2 Zlotyn devalvointi Samanaikaisesti kun hinnat vapautettiin, Puolan valuutta zloty devalvoitiin. Devalvaatiolla pyrittiin saattamaan Puolan valuutta vaihtokelpoiseksi ulkoinaan valuuttoihin. Lisaksi devalvaatio tuki vientia ja sitakautta maksutasetta. Puolan zlotyn valuuttakurssia muutettiin asteittain vuoden 1989 lopusta vuoteen 1990 alkuun mennessa siten, etta sen uusi kurssi (9500 ZV1USD) oli hyvin Uihella sen hetken mustan porssin zlotyn kurssia ( zl/ 1USD). Tama zlotyn uusi nimelliskurssi sidottiin kiinteaksj dollarin arvoon nahden, joten siita tehtiin politiikka-ankkuri. (Lipton - Sachs 1990a, 113; Osiatynski 1991, 13.) Suoritettu devalvaatio oli hyvin raju. Zlotyn arvoheikkeni ulkomaanvaluuttoihin nahden noin seitsemankei1aisesti. Devalvointi nosti tuontihintoja ja ne 44

Baltian maiden omat valuutat ja talouden vakautus - pienten maiden suuri menestys

Baltian maiden omat valuutat ja talouden vakautus - pienten maiden suuri menestys Kansantaloudellinen aikakauskirja - 91. vsk. - 2/1995 Baltian maiden omat valuutat ja talouden vakautus - pienten maiden suuri menestys SEIJA LAINELA Baltian maat irtautuivat Venäjän ruplasta vuonna 1992,

Lisätiedot

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset VATT-JULKAISUJA 27:5 VATT PUBLICATIONS 1990-luvun talouskriisi Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset Jaakko Kiander VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 1995 No. 7 14.11.1995 Julkaistu uudelleen 2002 Inkeri Hirvensalo Maksurästit Venäjän transitiotaloudessa Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos,

Lisätiedot

Markan matkassa - Suomen rahajärjestelmän historiaa 1840-1997*

Markan matkassa - Suomen rahajärjestelmän historiaa 1840-1997* Kansantaloudellinen aikakauskirja - 93.vsk. - 211997 Markan matkassa - Suomen rahajärjestelmän historiaa 1840-1997* ANTTI KUUSTERÄ erikoistutkija, dosentti Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 1 Raha ja

Lisätiedot

Suomen pankki- ja valuuttakriisin synty ja kehitys

Suomen pankki- ja valuuttakriisin synty ja kehitys LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Suomen pankki- ja valuuttakriisin synty ja kehitys Kandidaatintutkielma, rahoitus Tarkastajat: Eero Pätäri, Professori (rahoitus) Jaakko

Lisätiedot

VELKALOUKKU Kehitysmaiden velkaongelma, kansainvälisen velkapolitiikan haasteet ja Jubilee 2000.

VELKALOUKKU Kehitysmaiden velkaongelma, kansainvälisen velkapolitiikan haasteet ja Jubilee 2000. Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen kehityspoliittiset tietolehtiset 8 VELKALOUKKU Kehitysmaiden velkaongelma, kansainvälisen velkapolitiikan haasteet ja Jubilee 2000. Kehitysmaiden velka on kestämätön

Lisätiedot

c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta

c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta HENRI J. VARTIAINEN Vapaakauppa, kasvu, sopeutuminen VESA KANNIAINEN Vielä differensseistä c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.1.2004 KOM(2004) 12 lopullinen KOMISSION KERTOMUS budjettivallan käyttäjälle yleisestä talousarviosta katettavien takausten käytöstä tilanne 30. kesäkuuta 2003 [SEK(2004)

Lisätiedot

venäläinen kapitalismi ja suomi

venäläinen kapitalismi ja suomi venäläinen kapitalismi ja suomi Simon-Erik Ollus www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

IDÄNTALOUKSIEN VIIKKO

IDÄNTALOUKSIEN VIIKKO 1995 IDÄNTALOUKSIEN VIIKKO Venäjää, Baltian maita ja muita siirtymätalouksia koskevia keskeisiä taloustapahtumia vuonna 1995 SUOMEN PANKKI BANK OF FINLAND Idäntalouksien yksikkö Unit fof Eastern EUfopean

Lisätiedot

IMF ja kehitysmaat. Linus Atarah

IMF ja kehitysmaat. Linus Atarah Linus Atarah 2 Sisältö Tiivistelmä 3 1. Osa: 5 Johdanto 2. Osa: 6 Bretton Woods ja kultakanta 3. Osa: 7 Rakennesopeuttaminen Työkalupakin ainoa työkalu 4. Osa: 9 Tuomari ja syyttäjä: IMF ja HIPC-velkaohjelma

Lisätiedot

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 1992 No. 1 7.2.1992 Julkaistu uudelleen 2002 Pekka Sutela Neuvostoliiton hajoamisen taloudelliset aspektit Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos,

Lisätiedot

Minotauroksen perintö euroalueen synty, kriisi ja tulevaisuus

Minotauroksen perintö euroalueen synty, kriisi ja tulevaisuus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Minotauroksen perintö euroalueen synty, kriisi ja tulevaisuus Taloustiede Pro Gradu tutkielma Eeli Jaakkola Helmikuu 2015 Ohjaaja: Hannu Laurila TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka

Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka Kansantaloudellinen aikakauskirja 108. vsk. 4/2012 Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka Juha Tervala Yliopistonlehtori Helsingin yliopisto Tämä artikkeli käsittelee talouspolitiikkaa euroalueen talouskriisissä.

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

E MU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS

E MU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS E MU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS 1 2 Jari Hyvärinen Paavo Okko EMU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ 3 EMU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS Kunnallisalan

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

FERENC KOZMA Unkarin talouspolitiikka ja taloudenohjau~

FERENC KOZMA Unkarin talouspolitiikka ja taloudenohjau~ FERENC KOZMA Unkarin talouspolitiikka ja taloudenohjau~ AHTI PEKKALA Vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesitys PEKKA SIREN Terveydenhuollon menot, rakenne ja rahoitus HEIKKI SOLTTILA Työttömyyden kohdistuminen

Lisätiedot

SELVITYS KANSAINVÄLISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN VAKAUTTA EDISTÄVISTÄ TOIMISTA

SELVITYS KANSAINVÄLISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN VAKAUTTA EDISTÄVISTÄ TOIMISTA TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET RESEARCH REPORTS 1/2001 ISSN 1455-7614 ISBN 951-804-185-7 SELVITYS KANSAINVÄLISTEN PÄÄOMANLIIKKEIDEN VAKAUTTA EDISTÄVISTÄ TOIMISTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ HELSINKI 2001 ESIPUHE

Lisätiedot

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin?

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? Vesa Vihriälä EU:N AJOLÄHTÖ Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? YHTEENVETO Suomi on suhtautunut hyvin varauksellisesti euromaiden taloudellisen yhteisvastuun laajentamiseen. Sille ei kuitenkaan ole

Lisätiedot

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie GnS economicsin erikoisraportti 2012 Tämä GnS economicsin raportti ei sisällä kehotusta ostaa mitään hyödykkeitä, arvopapereita tai investointeja. Raportissa

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Intian talouden täyskäännös suojatusta kotimaisuudesta avoimeen ylikansallisuuteen 1

Intian talouden täyskäännös suojatusta kotimaisuudesta avoimeen ylikansallisuuteen 1 Intian talouden täyskäännös suojatusta kotimaisuudesta avoimeen ylikansallisuuteen 1 Arun Kumar Julkaistu kirjassa Talous ja demokratia - Ratkaisuja Suomesta ja muualta maailmasta. Hakkarainen, Airaksinen,

Lisätiedot

Simulointeja NiGEM-mallilla

Simulointeja NiGEM-mallilla ETLA Raportit ETLA Reports 14.11.2014 No 39 EMU-eron vaikutukset Simulointeja NiGEM-mallilla Paavo Suni * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, paavo.suni@etla.fi Suositeltava lähdeviittaus: Suni, Paavo

Lisätiedot

Venäjän automarkkinat Auto market in Russia

Venäjän automarkkinat Auto market in Russia LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tarkastaja: Professori Juha Väätänen Kevät 2008 Venäjän automarkkinat Auto

Lisätiedot

Euroopan ongelma on kokonaiskysynnän

Euroopan ongelma on kokonaiskysynnän artikkeli pertti haaparanta Professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu pertti.haaparanta@aalto.fi Kuvat maarit kytöharju Miten Suomen taloutta voitaisiin elvyttää? Euroopan, erityisesti euroalueen ongelma

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Sisällys 1 / 2012. T a l o u Y h t e i s k u n t a

Sisällys 1 / 2012. T a l o u Y h t e i s k u n t a s& T a l o u Y h t e i s k u n t a Sisällys 1 / 2012 40. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535

Lisätiedot

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT Toimittanut Vesa Kanniainen Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT 1 2 Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT TOIMITTAJA: VESA KANNIAINEN KUSTANTAJA: AJATUSPAJA LIBERA EUROTHINKTANK-TYÖRYHMÄN JÄSENET: Vesa

Lisätiedot