TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous Kokouksen avaus 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Aika Paikka Torstai klo Näsin seurakuntasali Käsiteltävät asiat 35 Kokouksen avaus 5 36 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille ja läsnäolevien toteaminen 5 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 38 Pöytäkirjantarkastajat 5 39 Käsittelyjärjestys 5 40 Kirkkovaltuutettujen aloitteet 5 41 Ilmoitusasioita 5 42 Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valitseminen vuodeksi Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstökertomus Jäsentietoraportti Talousraportti Talousarviomuutokset vuoden 2015 talousarvioon Tilintarkastuspalvelujen hankinta vuosille Kasvatuksen sovitut toiminnot ja niiden hoitaminen Diakoniatyön ja yhteiskunnallisen työn sovitut toiminnot ja niiden hoitaminen Yhteisten tehtävien johtosäännön hyväksyminen Lapsityön johtajan (varhaiskasvatustyön johtajan) viran muuttaminen kasvatustyön pastorin viraksi lukien 45

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 2(55) 54 Rippikoulupastorin viran muuttaminen kasvatustyön pastorin viraksi Nuorten aikuisten toiminnan koordinaattorin viran muuttaminen kasvatustyön pastorin viraksi Nuorisotyönjohtajan viran lakkauttaminen Nuorisosihteerin viran muuttaminen koulutusasiantuntijan viraksi Musiikinopetuksen johtajan viran muuttaminen kasvatuksen kanttorin viraksi Koulutyön pastorin viran siirtäminen Tuomiokirkkoseurakuntaan Kasvatustyön muutokseen sisältyvät virkojen siirrot Valitusosoitus ja kokouksen päätös 55

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 3(55) Aika Paikka Osallistujat Torstai klo Näsin seurakuntasali Jäsenet Häikiö, Leevi puheenjohtaja Alajoki, Asko Koivisto, Sirpa Koski, Kirsi Lehtola, Liisa Lähteinen, Ilpo Niemenmaa, Marjo Parviola, Jarno Sadeharju, Jaakko Salminen, Tiina Simelius, Maija Sippola, Marja-Leena Alatalo, Seija Asula-Myllynen, Ritva Eskola, Vesa Karintaus, Katja Koskiniemi, Helena Pellinen, Jenni Poussa, Mauri Rauhala, Leena Rusi, Riitta-Liisa Särkilahti, Marko Tahlo-Jortikka, Satu Harju-Autti, Raisa Hilliaho, Arja Huotari, Tarja Ilveskoski, Matti Jehkonen, Mervi Juva, Kaisa Karjalainen, Miisa Karttunen, Elina Kulkas, Matti Majlund, Marjo Silfverhuth, Leena Tarkkala, Janne Tuomela, Eerika Cederqvist, Hans Sjöholm, Suzanne Arvola, Pentti Backström, Rainer Eskelinen, Tiina Jokinen, Ahti

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 4(55) Karvo, Marja Koskimäki, Eeva Lipponen, Varpu Numminen, Anna Pekki, Anu Punkari, Antti Rautelo, Marja-Liisa Sompa-Hokkanen, Riitta Uusitalo, Pekka Muut osallistujat Mäkinen, Jussi Järvinen, Veli-Pekka Vuorio, Juha Rantala, Kim Hallikainen, Olli Fabrin, Jukka-Pekka Takala, Timo Kallioinen, Sami Sipola, Antti Hakala, Kirsi Hjerppe, Ilkka Soukka, Kari Syrjämäki, Heikki Mukari, Eija Bragge, Birgitta Lehtonen, Jyrki Salminen, Petri Nyrhinen, Jukka Toivonen, Gun Autio, Hanna-Leena yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra hallintojohtaja kehitysjohtaja viestintäjohtaja sairaalasielunhoidon johtaja varhaiskasvatustyön johtaja diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja vt. nuorisotyönjohtaja perheneuvontatyön johtaja henkilöstöpäällikkö talouspäällikkö hautaustoimen päällikkö vt. kiinteistöpäällikkö tietohallintopäällikkö palvelukeskuksen päällikkö pöytäkirjanpitäjä

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 5(55) 35 Kokouksen avaus 36 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille ja läsnäolevien toteaminen 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kirkkovaltuutetuille Kokouksesta kuulutetaan viikon ajan ennen kokousta Seurakuntien talon ilmoitustaululla pidettävällä kuulutuksella. 38 Pöytäkirjantarkastajat Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettuja Tiina Eskelinen ja Vesa Eskola. 39 Käsittelyjärjestys Ehdotetaan vahvistettavaksi esityslistan mukainen käsittelyjärjestys. 40 Kirkkovaltuutettujen aloitteet 41 Ilmoitusasioita 1. Kirkkohallitus on myöntänyt Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymälle Kirkon ympäristödiplomin vuosiksi Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu syksyllä 2015 torstaisin (seminaari), ja 3.12.

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 6(55) D:TAL: 371/011/ Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valitseminen vuodeksi 2015 Esittely Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa pöytäkirjanpitäjän. Kokouksessaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsi pöytäkirjanpitäjäksi hallinnon assistentti Päivi Antilan. Hallinnon assistentin työparina on maaliskuussa 2015 aloittanut hallintosihteeri Hanna-Leena Autio. Yleishallinnon sihteerien työjärjestelyiden vuoksi on tarpeen uudelleen valita yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjä vuodeksi Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjanpitäjän vuodeksi Päätös Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 7(55) D:TAL: 368/043/ Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Esittely Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli hautainhoitorahaston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2014 kokouksessaan ja lähetti sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tarkastus on suoritettu koko seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä Mitään huomautettavaa ei tilintarkastuksessa havaittu. Hautainhoitorahaston tilinpäätös voidaan näin vahvistaa. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että vahvistetaan hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Päätös Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 8(55) D:TAL: 368/043/ Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ja allekirjoitti seurakuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2014 kokouksessaan Toimintakertomus ja tilinpäätös lähetettiin tilintarkastajien tarkastettavaksi. Samalla yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että tilikauden tuloksesta esitetään siirrettäväksi euroa peruskorjausrahastoon ja tilikauden ylijäämä määrältään ,21 esitetään siirrettäväksi yli- /alijäämätilille omaan pääomaan. Tilintarkastajat ovat tarkastaneet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen Vuoden 2014 toimintakertomus ja tasekirja on liitteenä. Erillinen liite Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että 1. käsitellään vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös 2. siirretään tilikauden tuloksesta euroa peruskorjausrahastoon 3. siirretään tilikauden ylijäämä ,21 euroa yli-/alijäämätilille omaan pääomaan 4. käsitellään tilintarkastuskertomus vuodelta vahvistetaan vuoden 2014 tilinpäätös 6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta Päätös Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 9(55) D:TAL: 126/029/ Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstökertomus 2014 Esittely Seurakuntayhtymässä on laadittu henkilöstökertomus vuodesta 2000 lähtien. Tavoitteena on antaa kootusti tietoa erilaisista henkilöstöön liittyvistä asioista ja toimia yhtenä välineenä henkilöstösuunnittelulle sekä työn, työyhteisön, työkykyä ylläpitävän toiminnan ja henkilöstön kehittämiselle. Henkilöstökertomukseen on kerätty muun muassa henkilöstön rakennetta, työkykyä, vapaiden käyttöä ja henkilöstöinvestointeja kuvaavia tunnuslukuja. Lisäksi on kerrottu työkykyä ylläpitävästä toiminnasta, yhteistoiminnasta ja tasa-arvoasioista. Vuoden 2014 henkilöstökertomus vastaa rakenteeltaan aiempien vuosien kertomuksia, joten myös vertailua edellisten vuosien tietoihin on mahdollista tehdä. Kirkkohallituksen antaman suosituksen mukaan henkilöstökertomuksessa esitetyissä lukumäärissä ovat mukana kaikki ne henkilöt, joiden palvelussuhde oli voimassa Henkilöstön kokonaislukumäärään sisältyvät näin myös erilaisilla virka- tai työvapailla tuolloin olleet henkilöt sekä heidän sijaisensa. Vuonna 2014 seurakuntayhtymässä tehtiin työtä 563 henkilötyövuoden verran, mikä on jonkin verran vähemmän kuin viime vuonna 2013 (586 henkilötyövuotta). Suurin osa, 510 henkilötyövuotta, kertyi päätoimisista viroista ja työsuhteista. Kesä- ja kausityöntekijöiden osuus oli 53 henkilötyövuotta. Vuoden 2014 lopussa vakituisessa päätoimisessa virka- tai työsuhteessa oli 511 henkilöä (v / 501) ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 62 henkilöä (v / 84). Yhden henkilötyövuoden hinnaksi tuli laskennallisesti euroa. Naisia henkilöstöstä oli 72 % ja miehiä 28 %. Seurakuntayhtymässä on paljon pitkään palvelussuhteessa ollutta henkilökuntaa, ja tämä näkyy osaltaan myös ikärakenteessa. Naisten keski-ikä oli 48 vuotta ja miesten 50 vuotta. Henkilöstö on hyvin koulutettua ja yli puolet on suorittanut vähintään alemman korkea-asteen koulutuksen. Esityslistan erillisenä liitteenä on henkilöstökertomus vuodelta Erillinen liite Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että - seurakuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2014 merkitään tiedoksi.

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/ (55) Päätös Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/ (55) D:TAL: 142/009/ Jäsentietoraportti Esittely Vakiintuneen käytännön mukaisesti ensimmäisen vuosikolmanneksen jäsentietoraportti saatetaan yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston sekä seurakuntien ja yksiköiden tiedoksi vuosittain. Jäsentietoraportti on liitteenä. Erillinen liite Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että merkitään tiedoksi Tampereen seurakuntien jäsentietoraportti Päätös Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/ (55) D:TAL: 143/041/ Talousraportti Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymälle kertyi kirkollisverotuloja tammihuhtikuussa n. 11,8 milj. euroa (12,1 milj. euroa). Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kirkollisverotuloja kertyi 0,4 milj. euroa vähemmän (-2,9 %). Toteutuman perusteella näyttäisi siltä, että kuluvan vuoden talousarviosta jäädään kirkollisveron osalta n. 1,2 milj. euroa. Yhteisöveroa on kertynyt n. 1,4 milj. euroa (1,6 milj. euroa), mikä on viime vuoden vastaavan ajankohdan kertymää 0,2 milj. euroa vähemmän (-14,1 %). Yhteisöveroa saattaisi kuitenkin kertyä budjetoitua enemmän n. 0,6 milj. euroa. Yhteensä verotuloja on kertynyt 4,2 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden vähemmän. Oletettavaa on, että verotuloissa jäädään n. 0.6 milj. euroa budjetista. Varainhoidon uudelleenjärjestelyjen toimenpiteet aloitettiin vuoden vaihteen tienoilla ja ne oli määrä toteuttaa loppuun toukokuun alkuun mennessä, jolloin päästiin sijoitussuunnitelman noudattamiseen. Varallisuuserien siirroista aiheutuvista toimenpiteistä johtuen myyntivoittoja on kirjattu kuluvalle vuodelle n. 2,9 milj. euroa. On huomattava, että seurakuntien tilinpäätöksessä vasta kirjataan sijoitusten arvonmuutokset alimman arvon periaatteella, joten on riski, että sijoitusten arvostamisessa tilinpäätöshetkellä joudutaan vielä tekemään päinvastaisia kirjauksia. Sitä paitsi sijoitusten myyntivoittoja ei missään tapauksessa tule käyttää käyttötalouden menojen katteeksi. Koko kirkon (ev.lut.) kumulatiivinen kirkollisverokertymä huhtikuun loppuun oli 337,1 milj. euroa (344,5 milj. euroa). Vähennystä edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymään oli 2,2, %. Yhteisöveron kumulatiivinen kertymä huhtikuun loppuun oli 33,8 milj. euroa (38,5 milj. euroa). Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 12,2 %. Yhteensä verotulot ovat koko kirkossa vähentyneet 3,2 %. Näin ollen Tampereella verokertymät ovat pienentyneet suhteessa koko kirkkoa enemmän. Taloudellinen toimintaympäristö koko maassa jatkuu haasteellisena. Valtionvarainministeriön taloudellisen katsauksen (kevät 2015) mukaan vuonna 2015 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,5 %. Vienti lisääntyy 1,5 % ja vastaavasti tuonti lisääntyy vain prosentin johtuen heikosta kotimaisesta kysynnästä. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,8 prosenttiin. Työllisten määrä nousee hieman, mutta se johtuu suurimmalta osin ikääntyneen väestön työn tarjonnan lisääntymisestä. Inflaatio jää 0,3 prosenttiin ja siitä iso osa on veronkorotusten hintoja nostavaa vaikutusta. Julkisyhteisöjen alijäämä ylitti viime vuonna EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 3 prosentin viitearvon ja tulee ylittämään sen myös tänä vuonna. Myös 60 prosentin velkaraja on ylittymässä. Syvä ali-

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/ (55) jäämä johtuu ennen muuta pitkään jatkuneesta matalasuhdanteesta. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan talous kasvaa vaimeasti lähivuosina, eikä kasvu yksin riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Liitteet 1-5 Tuloslaskelman toteutuma, käyttötalouden toteutuma toimintayksiköittäin ja investointiosan toteutuma sekä sijoitusraportit ja verotulojen toteutumataulukko tammi-huhtikuulta ovat liitteinä. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että talousraportti merkitään tiedoksi. Päätös Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/ (55) D:TAL: 209/041/ Talousarviomuutokset vuoden 2015 talousarvioon Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän taloussäännön mukaan silloin, jos sitovuustason mukainen määräraha talousarviossa ei riitä, seurakuntayhtymän viranomaisten on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston tulee viipymättä saattaa asia yhteisen kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha. Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle 2015 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille Vuoden 2015 talousarvion toteutumaa ja määrärahoja sekä toiminnan tarpeita tarkasteltaessa on tullut esille tarve tehdä muutoksia vahvistettuun talousarvioon. Käyttötalousosa 1. Kpa 1901 Puhelintuki Vuoden 2015 alusta puhelintuen ja hankinnan käytännöt ovat muuttuneet ja puhelimet hankitaan puhelintuen kustannuspaikalle ja yksiköt maksavat sisäisinä vuokrina kahden vuoden aikana puhelimen hinnan. Tätä ei ollut huomioitu vuoden 2015 talousarviota laadittaessa. Syy muutokseen on se, että aikaisemmassa käytännössä puhelintukeen kerääntyi käyttämättömiä yksiköiden puhelimia. Uusittu käytäntö selkeyttää tilannetta ja tuo säästöjä puhelinten hankintaan kokonaisuutena. Vuoden 2015 puhelinten hankinta-arvioksi on määritelty euroa ja saatavaksi sisäiseksi vuokratuloksi euroa. Nettovaikutus on näin ollen euroa vuonna Lisämäärärahaa puhelimien hankintoihin esitetään myönnettäväksi euroa. 2. Valmiuspäällikkö esittää euron lisämäärärahaa valmiustoimikunnalle kuolinviestipäivystyksiin. Uusi KirVesTes tuli voimaan lukien ja sen 211 velvoittaa maksamaan puhelinpäivystyksestä korvauksen. Valmiustoimikunnan osalta puhelinpäivystystä vuonna 2015 ovat kuolinviestipäivystys ja valmiuspäivystys. Valmiuspäivystykseen voidaan valmiustoimikunnan talousarviosta osoittaa määrärahaa, mutta ei kuolinviestipäivystykseen. Neuvottelussa , jossa olivat läsnä henkilöstöpäällikkö, luottamushenkilöt ja valmiuspäällikkö, sovittiin, että aloittavien uusien päivystysryhmien jäsenille (6 hlöä) maksetaan 50 korvaus niiltä kuukausilta, joina päivystysryhmä päivystää ja 50 korvaus henkilölle/henkiöille, jotka lähtevät tehtävää suorittamaan. Sovittiin, että korvaus maksetaan takautuvasti kuolinviestipäivystäjille lukien. Korvaus nähtiin tärkeänä motivaatiotekijänä. Tarvittava määräraha euroa valmiustoimikunnalle esitetään siirrettäväksi yhteisistä henkilöstömenovarausmäärärahoista.

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/ (55) Epilän toimintakeskuksen Martinus-säätiölle siirron johdosta tehtävät talousarviomuutokset esitetään kuluvan vuoden syksyn aikana toisessa talousarvion muutoserässä. Investointiosa 3. Kpa Tietokonelaitteet IT-yhteistyöalueen johtokunta on hyväksynyt Tampereen seurakuntayhtymän valmiussuunnitelmaan liittyvän IT-alueen valmiussuunnitelman. Sen mukaan toiminnallisten järjestelmien palautusjärjestelyjä on nostettava niin, että varajärjestelyihin tarvitsisi turvautua mahdollisimman lyhyen aikaa. Se edellyttää, että varmistusmenettelyihin hankitaan varalaitekapasiteettia. Johtokunta on päättänyt esittää varalaitekapasiteetin ja yhteyksien nostamista. Tarvittava määräraha laitehankintaan on euroa ja tietoliikenteen parantamiseen vuodelle (kpa 1905). Esitetään myönnettäväksi euroa laitehankintaan. Tietoliikenteen parantaminen toteutetaan nykyisen budjetin puitteissa tai esitetään ensi vuoden talousarvioon. 4. Kpa Kalevan kirkon ilmastointi- ja rakennusautomaatiosaneeraus Hankkeelle oli varattu viime vuoden investointibudjetissa euroa ja myönnetty lisämäärärahaa euroa. Hankkeen toteutuma viime vuonna oli ,56 euroa. Projekti jatkui vielä tämä vuoden puolella ja lisää ennakoimattomia asioita on ilmennyt. Kaksi huippuimuria on jouduttu uusimaan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. Rakennusautomaation kaapelointi osoittautui huomattavasti suuremmaksi kuin arvioitiin, koska kaapelointien piiloon saamiseksi käytettiin löydettyjä pidempiä kaapelointireittejä. Siitä huolimatta jouduttiin käyttämään langattomia antureita kolmessa kohdassa kiinteistöä. Yhden tuloilmakoneen kanavointia jouduttiin muuttamaan, jotta suunniteltu painetaso saavutettiin. Tulo- ja poistopäälaitteiden sopivuus suoraan vanhojen paikalle ei onnistunut, vaan jouduttiin tekemään lisäkaulukset lähes kaikkiin. Myös rakennusteknisiä töitä jouduttiin tekemään laajemmin kuin suunniteltiin. Edellä mainituista johtuen anotaan tälle vuodelle määrärahaa yhteensä euroa, mitä esitetään myönnettäväksi. 5. Kpa Vanhan kirkon vesikaton maalaus Keskustorin Vanhan kirkon vesikatteen maalaus on heikkokuntoinen ja kattopellit ovat paikoitellen pintaruosteessa. Koska kattopellit ovat vielä kohtalaisessa kunnossa ja maalauksen uusimisella katon ikää saadaan vielä jatkettua vaurioitumisen etenemisen pysäyttämiseksi, katon maalaus on edullisinta tehdä tässä vaiheessa. Kirkko sijaitsee kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla ja se täytyy pitää ulkonäöllisestikin hyvin hoi-

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/ (55) dettuna. Anotaan euroa määrärahaa Vanhan kirkon vesikatteen maalaukseen, mitä esitetään myönnettäväksi. Katetaan investointien määrärahaesitykset seuraavien hankkeiden määrärahoja vähentämällä: 6. Kpa Aitolahden seurakuntatalo ja huoltorakennus, liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon Vähennetään määrärahaa euroa, määrärahaa jää jäljelle euroa. 7. Kpa Pättiniemi ja Aitolahden vanha pappila, liittymiset vesija viemäriverkostoon Poistetaan määräraha euroa. 8. Kpa Kalevankangas, huoltorakennuksen nosto-oven uusinta Poistetaan määräraha euroa. 9. Kpa Aitolahden kirkko, lämmitysjärjestelmän uusiminen Muutetaan investointihankkeen nimikkeeksi Lämmitysjärjestelmän uusiminen ja energiatehokkuuden parantaminen siitä syystä, että kirkkosalin ikkunaremontti parantaisi Aitolahden kirkon energiatehokkuutta merkittävästi nykyisestä. Talousarvion mukaan käyttötalousosan toimintatuotot ovat euroa ja toimintakulut euroa. Toimintakate on euroa. Talousarviomuutosten jälkeen toimintakulut ovat euroa ja toimintakate euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi tulee euroa. Talousarvion mukaan investointiosan investointimenot ovat 3,365 milj. euroa, investointitulot 3,315 milj. euroa ja investoinnit nettomeno euroa. Talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta investointiosan tuloihin tai menoihin yhteensä. Talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on euroa, jonka jälkeen rahoituslaskelman rahavarat ovat euroa ja rahavarojen muutos euroa. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, 1. että tehdään vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosaan edellä esitetyt muutokset. Talousarviomuutosten jälkeen toimintakulut ovat euroa ja toimintakate euroa. Tilikauden yli- /alijäämäksi tulee euroa. 2. että talousarviomuutosten jälkeen rahoituslaskelman rahavarat ovat euroa ja rahavarojen muutos euroa.

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/ (55) Päätös Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/ (55) D:TAL: 355/042/ Tilintarkastuspalvelujen hankinta vuosille Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän lakisääteisestä tilintarkastuksesta pyydettiin tarjoukset yhteisen kirkkovaltuuston vuosien toimikautta vastaavalta ajalta. Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta sen jälkeen kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Tarjoukset tuli tehdä kirkkojärjestyksen (KJ 15:8-9) määräämistä hallinnon ja talouden tarkastuksesta ja jäljempänä erikseen mainituista muista tehtävistä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 pykälän mukaan tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1. Onko seurakuntayhtymän hallintoa hoidettu laillisesti ja asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti 2. Onko seurakuntayhtymän tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesti kehityksestä ja taloudellisista vastuista sekä 3. Onko seurakuntayhtymän sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Yhteisvastuukeräyksen tilityksen, rahavarojen ja sijoitusten, lahjoitusten, testamenttien ja hautainhoitorahaston, maksuliikenteen, konsernitilinpäätöksen ja hankintojen tarkastus kuuluvat seurakuntayhtymässä vuosittaisiin vakiotarkastustehtäviin. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 pykälän mukaan tilintarkastajien on annettava yhteiselle kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta toukokuun loppuun mennessä kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa tulee esittää, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tarjous pyydettiin vuosittaisen 23 tarkastuspäivän mukaan, josta yhteisvastuun tilintarkastukseen arvioitiin tilintarkastajan yhden päivän työpanos ja tietoturvatarkastukseen arvioitiin kaksi työpäivää. Tarkastuspäivien lukumääräarviota käytettiin vertailussa, mutta se ei ole vähimmäisostovelvoite. Mahdollisista projektirahoitukseen (esim. EUprojektit) liittyvistä tilintarkastuksista sovitaan erikseen. Hinnat tuli ilmoittaa arvonlisäverottomina hintoina. Hankintamenettely oli avoin menettely. Kyseessä oli kansallinen kilpailutus. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen virallisella ilmoituskanavalla, HILMAssa, ja seurakuntayhty-

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/ (55) män nettisivuilla osoitteessa Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ( /348). Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle osoitetut tarjoukset tuli toimittaa kirjallisesti suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo postiosoitteella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto, Hallinnon assistentti, PL 226, Tampere tai käyntiosoitteeseen Näsilinnankatu 26 (7. krs), Tampere. Lisätietopyynnöt tuli toimittaa sähköpostitse osoitteeseen klo mennessä. Muulla tavoin esitettyihin lisätietopyyntöihin ei vastattu. Vastaukset julkaistiin seurakuntayhtymän nettisivuilla viimeistään keskiviikkona osoitteessa Tilintarkastuslain 3. luvun 12 :n mukaan emoyrityksen tilintarkastajan on tarkastettava myös konsernitilinpäätös sekä varmistuttava siitä, että konserniin kuuluvien yritysten tilintarkastajat ovat suorittaneet tilintarkastuksen asianmukaisesti. Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat seurakuntayhtymän ja sen epäitsenäisen rahaston, hautainhoitorahaston, lisäksi itsenäiset organisaatiot: Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkatu 28, As Oy Tampereen Takahuhdin Pappila, Asunto Oy Lampirivi, Kiinteistö Oy Tampereen Rosmariini, Kiinteistö Oy Hallilan Männikkö ja Martinus-säätiö. Martinus-säätiössä seurakuntayhtymällä on määräysvalta. Martinus-säätiö puolestaan omistaa Kiinteistö Oy Martinuskodit ja Martinus-palvelut Oy-nimiset yhtiöt. Hankinnan ja sopimuksen piiriin on voitava sisällyttää tarvittaessa myös konserniyhteisöjen tilintarkastus. Kukin yhteisö tekee itsenäisesti päätöksen ja sopimuksen tilintarkastuspalveluista. Kirkkojärjestyksen 22 luvun 3 b :n mukaan kirkkohallituksen yhteydessä toimii kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus (Kipa), joka hoitaa standardoidut kirjanpidon ja palkanlaskennan prosessit, muun muassa seurakuntatalouksien kirjanpidon, ostolaskut, ostoreskontran, myyntilaskut, myyntireskontran, käyttöomaisuuskirjanpidon, palkanlaskennan, matka- ja kululaskut sekä niihin liittyvän maksuliikenteen. Tehtävien hoitamisesta palvelukeskuksessa sovitaan tarkemmin palvelusopimuksessa. Kirkolliskokouksen tekemän päätöksen perusteella jokainen seurakuntatalous on velvoitettu liittymään palvelukeskuksen asiakkaaksi. Seurakuntatalouksille siirtymäaika päättyy , jolloin Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä on ilmoittanut siirtyvänsä palvelukeskuksen asiakkaaksi. Kipa-palvelukeskuksen palvelutuotannon näkökulmasta keskeisimmät tietojärjestelmät ovat SAP (kirjanpito, osto- ja myyntireskontra,

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/ (55) matka- ja kululaskut), Populus (palkanlaskenta) sekä BasWare (maksuliikenne). Kipa tulee tarjoamaan asiakkaittensa ja näiden tilintarkastajien käyttöön ISAE 3402-standardin mukaisen varmennuslausunnon. Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymässä on aloitettu palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen valmistelu. Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä toimii isäntäseurakuntana 36 muulle seurakuntataloudelle tietohallintopalveluiden tuottajana. Palvelut perustuvat keskinäiseen sopimukseen. IT-yhteistyön isäntäseurakunnan tulee hankkia tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tilintarkastuksen vuodenvaihteen tienoilla, jotta tarkastuksen tulokset olisivat IT-yhteistyön seurakuntien tilintarkastajien käytettävissä kevättalven ja kevään aikana. Isäntäseurakunta lähettää tiedot tietoturvallisuuden tarkastamisesta ITyhteistyöalueen seurakunnille ja kirkkohallituksen tietohallintoyksikköön. IT-yhteistyötä varten Tampereen seurakuntayhtymässä on tietohallintopalvelut, jota seurakuntayhtymä ylläpitää yhdessä sopijaseurakuntien kanssa. Kirjuri on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä, joka otettiin Tampereella käyttöön vuonna Kirkonkirjat on siirretty sähköiseen muotoon, mikä helpottaa asiointia. Paikalliset tietojärjestelmät korvattiin yhteisellä tietokannalla. Valtakunnalliseen Kirjuri-tietokantaan merkitään muun muassa seurakuntalaisten kasteet, rippikoulut, vihkimiset ja hautaamiset. Kirjanpidon ja palkanlaskennanpalvelukeskus (Kipa) ja Kirjurijärjestelmän käyttö edellyttävät, että seurakuntien on noudatettava uusia tietoturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä, jotka Kirkkohallitus on antanut seurakunnille kirkkolain 16 luvun perusteella. Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 31/2014 ( ) mukaan eduskunnalle on marraskuussa 2014 annettu esitys uudeksi tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tarkastuksesta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. Kirkkohallituksessa on valmisteilla kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutosesitys, jonka mukaan seurakuntatalouksissa tultaisiin noudattamaan lakia julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuksesta. Muutosesitykset on tarkoitus käsitellä kirkolliskokouksessa toukokuussa Lain voimaan tullessa kumotun lain nojalla hyväksytty JHTTtilintarkastaja ja JHTT-yhteisö voi jatkaa toimintaansa edellyttäen, että JHTT-tilintarkastaja ja JHTT-yhteisö rekisteröityy määräajassa tilintarkastuslaissa säädetylle Tilintarkastusvalvonnalle. Ehdotetut säädösmuutokset tarkoittaisivat sitä, että seurakuntataloudessa tulisi lukien olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu JHT-tilintarkastaja tai - tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajana voisi toimia edellä mainitulla perusteella myös JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö. Voimassa olevien

21 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/ (55) säännösten mukaiset HTM- ja KHT-tilintarkastajat tai -yhteisöt eivät voisi jatkaa jälkeen seurakuntatalouden tilintarkastajina. Tarjouksessa tuli ilmoittaa jos tarjouksen antaja varaa mahdollisuuden hintojen tarkastamiseen valtuustokauden aikana ja peruste. Mahdollinen vuosittainen hinnanmuutos tuli ilmoittaa tarjouksessa euroina kiinteinä kokonaishintoina vuotta kohti sisältyen kokonaishintaan. Laskutus tulee tehdä tehdyn työn perusteella vähintään neljä kertaa vuodessa. Seurakuntayhtymä ei hyväksy muita laskutusperusteita kuin tarjouksessa on ilmoitettu. Laskussa tulee olla riittävä erittely laskutusperusteista. Erityisesti erikseen määritellyistä tai tilatuista palveluista tulee olla kustannusten kohdistamisen vuoksi erittelyt tai oma erillinen lasku (esim. EU-projektit). Seurakuntayhtymälle ja sen konserniyhteisöille lähetetään suoraan omat laskunsa. IT-yhteistyön asioiden tarkastuksen osuus tulee laskuttaa omalla laskullaan ko. viitteellä tai tunnuksella ja lasku toimitetaan Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymälle. Kaikki seurakuntayhtymälle osoitetut laskut toimitetaan mielellään verkkolaskuina. Osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista muutoksista ilmoitetaan sopijaosapuolille. Sopimusta voidaan kesken sopimuskauden tarkistaa, jos molemmat osapuolet sen hyväksyvät. Muutoksista sovitaan kirjallisesti. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensin ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Tarvittaessa erimielisyydet viedään seurakuntayhtymän sijaintipaikkakunnan alioikeuden ratkaistavaksi. Osapuolet voivat olennaisissa sopimusrikkomuksissa irtisanoa kirjallisen sopimuksen siten, että irtisanominen astuu voimaan kuukauden kuluttua kirjallisen irtisanomisilmoituksen päivämäärästä. Hankintaprosessi oli tarjoajien ja tarjousten arvioinnin osalta kolmivaiheinen: tarjoajien kelpoisuuden arviointi, tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden arviointi ja tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu. a) Tarjoajan kelpoisuus Alla mainitut seikat ovat vähimmäisvaatimuksia tarjoajan kelpoisuudelle: Hyväksytyn tarjoajan tuli olla JHTT-tilintarkastaja tai JHTTtilintarkastusyhteisö, joka rekisteröityy uuden tilintarkastuslain myötä määräajassa tilintarkastuslaissa säädetylle Tilintarkastusvalvonnalle. Hyväksytyn tarjoajan tuli olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvolliseksi, työnantajarekisteriin, suorittanut

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9 1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 TAMPERE Y-tunnus 0206114-9 20.1.2015 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2015-2018 1. Seurakuntayhtymän

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Aika Torstai 18.8.2011 klo 16.15 17.05 Paikka Osallistujat Julkujärven leirikeskus, Ylöjärvi Jäsenet Karhola, Anne puheenjohtaja Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Aika Torstai 27.3.2014 klo 16.15 18.35 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 26.1.2015 klo 18:00 19:30 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Varsinaiset

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Yhteinen 17.4.2012 51 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Seppo Iivonen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(30) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.2.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(30) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.2.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(30) Aika 9.2.2010 klo 17:30 19.25 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Ropo, Eero puheenjohtaja Heiskanen, Jouni Kuusela,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

BDO OBSERVER. TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA

BDO OBSERVER. TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA MARRASKUU 2014 www.bdo.fi BDO OBSERVER MONIPUOLISEMPAA PALVELUA Seurakunnat voivat hyödyntää neuvonantopalveluitamme s. 3 monin tavoin ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot