JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO 30 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VASTUUALUE VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE KOULUJEN SELONTEOT KEVÄTLUKUKAUDESTA KOULUJEN TYÖSUUNNITELMAT LUKUVUODELLE SAIRAANHOITAJAN SIIRTYMINEN KOTIHOIDON TIIMIIN, KOTISAIRAANHOITOPALVELUN TOTEUTTAMINEN IKÄÄNTYNEIDEN HENKILÖIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT JUUPAJOEN VANHUSTYÖN JA VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA JUUPAJOEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN LAUSUNTO TOIMIVA LASTENSUOJELU -SELVITYSRYHMÄN LOPPURAPORTISTA JA ESITYKSESTÄ LASTENSUOJELUN LAATUSUOSITUKSEKSI JUUPAJOEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LASTENSUOJELULAIN 29 MUUTTAMISEKSI AVOIMEN PÄIVÄKOTITOIMINNAN JATKAMINEN VIRANHALTIJOIDEN HALLINTOASIOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT... 82

2 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kokouksen paikka ja aika Juupajoen kunnanvirasto, tiistaina alkaen klo Läsnäolevat jäsenet Muut läsnäolevat Mirja Saarinen Pekka Rae Juho Eskola Johanna Kallenautio Pertti Pasuri Kirsti Sahrakoski Sirkka Stepanoff-Koivu Matti Tammelin Ulla Voutilainen Jussi Valkeajoki Hannu Hämylä Lea Nurminen Sirkka Viiala Pirkko Lindström puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen kunnanhallituksen puheenjohtaja sivistystoimenjohtaja perusturvajohtaja kunnanjohtaja Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Tammelin ja Ulla Voutilainen. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Mirja Saarinen Pöytäkirjanpitäjä Lea Nurminen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juupajoella Matti Tammelin pöytäkirjantarkastaja Ulla Voutilainen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastossa klo

3 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VASTUUALUE Valmistelija: perusturvajohtaja Sirkka Viiala, p Hyvinvointilautakunnalle esitetään talousarvion toteutuminen ajalta Talousarvion seurantaraportit käyttömenojen toteumasta ja vertailutiedot vuoden 2012 tilanteeseen verrattuna esitetään liitteessä n:o 1. Sosiaali- ja terveystoimi Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveystoimen taloudelliset tavoitteet ovat pysyneet lähes talousarvion määräämissä rajoissa. Toimintatuottoja on kertynyt arvioitua enemmän, yht eli 55 % talousarvion määrärahoista. Toimintamenot olivat yht eli 51 % talousarvion määrärahoista. Toimintakate oli yht (TA ) eli 51 % talousarvion määrärahoista. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelulaskutus toteutuu kuukausittain tasaeräsummalla ja toteuma ja lopullinen laskutus todentuu tilinpäätöksessä. Seuraavana esitellään sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden 6 kk tilanne tulosalueittain: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Toimintakate oli kuuden kuukauden toteumana 42 % talousarvion määrärahoista. Hallinto on hoidettu talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Kehityskeskustelut on toteutettu ja henkilökunnan osaamista vahvistettu koulutusten ja työnohjausten kautta. Sosiaalityö Koko sosiaalityön tulosalueen toimintakate oli kuuden kuukauden toteumana 47 % talousarvion määrärahoista. Sosiaalityön nettomenot olivat (TA ). Toimintatuloja oli 60 % ( ) ja toimintamenoja 48 % ( ) talousarvion määrärahoista. Sosiaalityössä määrärahojen ylitys liittyy pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Talousarviossa on varattu määrärahaa yht , josta kuuden kuukauden aikana kului 91 % eli euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta suoritetaan keskimäärin 26 pitkäaikaistyöttömästä kuukaudessa. Pitkäaikaistyöttömissä 75 % on yli 50 -vuotiaita ja heistä kolmasosa on yli 60 -vuotiaita. Nuoria eli alle 29 -vuotiaita ei ole pitkäaikaistyöttömissä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) julkaiseman tiedotteen mukaan Pirkanmaan työllisyystilanne oli heikko koko maahan verrattuna.

4 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,2 % ja koko maassa osuuden ollessa 11,6 %. Työttömien lukumäärä kasvoi muualla paitsi Ylä- Pirkanmaan seutukunnassa, jossa työttömyys laski 3 %. Kunnittain tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni suhteellisesti eniten Juupajoella (9 %), Virroilla (7 %) ja Ruovedellä (3 %). Kesäkuun lopussa Juupajoella oli työvoimaan kuuluvaa väestöä 912 henkilöä työttömyysasteen ollessa 9,2 %. Työttömiä henkilöitä oli 84 henkilöä, joista naisia noin puolet. Työttömistä oli alle 20 -vuotiaita yht. 2 ja yli 50 -vuotiaita yht. 44. Yli vuoden työttöminä olleita oli yht. 31. Perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen kustannukset ovat pysyneet maltillisena toimintakatteen ollessa 40 % talousarvion määrärahoista. Toimeentulotuen (perustoimeentulotuki ja täydentävä toimeentulotuki) piirissä on ollut yht. 47 kotitaloutta. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelukustannukset ovat arvioitua suuremmat puolen vuoden toteuman mukaan. Toimintakate oli 62 % eli (TA ). Myös psykiatrisen hoidon kustannukset erikoissairaanhoidon puolella (TAYS toimialue 5) ovat myös arvioitua suuremmat. Akuutti psykiatrian ja nuorisopsykiatrian kustannukset ylittivät talousarvion ennusteen, 6 kk toteuma 85,7 % ( ). Kehitysvammahuollon avopalvelujen osalta yhteistoiminta-alueella Juupajoen palvelutilaus on n suuruinen. Kehitysvammaisten kuntoutusohjaus ja kehitysvammaneuvolan kuntaosuusmaksut asiakaskäyntien osalta ovat olleet puolen vuoden ajalta arvioitua suuremmat, n. 60 % niille varatuista määrärahoista. Kuntoutusohjaajan työ on tukenut kunnan lastensuojelutyötä, mikä on perusteltu ja välttämätön palvelu sekä toiminnallisesti että kustannuksellisesti. Sosiaalityön ja perhetyön yhteistyötä on vahvistettu ja osaamista jaettu, mikä näkyy asiakastyön laadun paranemisena. Etsivä nuorisotyö on tukenut säännöllisesti nuorten koulunkäyntiä ja työllistymistä. Aikuisten kanssa tehtävä sosiaalityö on hoidettu ja toimeentuloturvan myöntämisessä on noudatettu määräaikoja. Lastenja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen on ollut vireillä. Puolen vuoden tarkastelujakson aikana kokonaisuudessaan sosiaalityö on hoidettu talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Päivähoito Päivähoidossa lasten lukumäärä on ollut alhaisempi kuin talousarviota 2013 laadittaessa arvioitiin. Talousarviota 2013 laadittaessa ennuste oli, että hoitopäiviä kertyy vuoden aikana päivähoidossa n , mutta toteuman mukaan hoitopäiviä tullee olemaan n hoitopäivää eli 3,65 % vähemmän kuin arvioitiin. Vuonna 2011 hoitopäivien lukumäärä oli n ja vuonna 2012 yht hoitopäivää.

5 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Päivähoidon tulosalueen toimintakate oli 6 kk ajalta yht. 51 % talousarvion määrärahoista. Päivähoidon nettomenot olivat (TA ). Toimintatuloja on 64 % ja toimintamenoja 52 % talousarvion määrärahoista. Lasten hoitopäivämaksuja on kertynyt arvioitua enemmän. Kuuden kuukauden aikana kertymä on 65 % talousarviossa esitettyihin toimintatuloihin nähden. Lastenhoidon tuen määrärahoista (TA ) maksettiin ajalla tammikuukesäkuu 2013 yht. 59 % eli , mikä on talousarvioon nähden arvioitua suurempi menoerä. Esiopetuksen kuljetuskustannukset ovat arvioitua suuremmat määrärahoista maksettiin n kuljetuskustannuksia eli 70 % talousarvion määrärahoista. Päivähoito on hoidettu talousarvion toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti ja lähes taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on toteutunut lain mukaan ja päivähoidon hoitopaikka on järjestetty hakemusten mukaisesti. Avoin päiväkoti ja lapsiparkki on tarjonnut monille perheille vaihtoehtoisen päivähoitopalvelun. Avoimessa päiväkodissa on käynyt jopa yli 50 kävijää kuukaudessa. Lapsiparkissa on ollut n. 8 lasta/päivä. Varhaiskasvatussuunnitelman laadinta on meneillään ja lasten ravitsemukseen on kiinnitetty huomiota Sapere -hankkeen kautta. Päivähoitopalveluiden siirto sivistystoimen alaisuuteen on aloitettu. Myös lasten aamu- ja iltapäiväkerhon suunnittelu on toteutunut ja toiminta alkaa elokuussa Kotihoito Kotihoidon tulosalueen toimintakate oli 41 % talousarvion määrärahoista. Kotihoidon nettomenot olivat (TA ). Toimintatuloja on 45 % ( ) ja toimintamenoja 42 % ( ) talousarvion määrärahoista. Talousarviossa esitetyt sijaismäärärahat ovat alhaiset suhteessa toteutuneisiin sairauslomasijaisten henkilöstömenoihin. Kuuden kuukauden aikana sijaismäärärahat on käytetty kokonaisuudessaan, yht Kotihoitoa ja ikääntyneen väestön kotona asumista tuetaan. Kotisairaanhoidon palvelun toteutumista on suunniteltu ja toteutetaan osana kotihoitoa. Vanhainkoti Vanhainkodin tulosalueen, joka tarkoittaa vanhainkotihoidon ja vanhusten ostopalvelupaikat, toiminnan toimintakate oli 55 % talousarvion määrärahoista. Vanhainkodin nettomenot olivat (TA ). Toimintatuloja on 54 % ( ) ja toimintamenoja 55 % ( ) talousarvion määrärahoista.

6 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kuuden kuukauden aikana vanhainkodin henkilöstömenojen osuus sisältäen palkkojen lisäksi sijaiskustannukset ja sosiaaliturvamaksut on yht. 52 % talousarvion määrärahoista. Ostopalveluna hankittujen vanhusten asumispalvelun kustannukset ylittivät talousarvion määrärahat kuuden kuukauden aikana. Talousarviossa oli varattu hoivapalvelujen ostamiseen, ja määräraha on käytetty kokonaisuudessaan 6 kk aikana. Kuljetuspalveluiden, hoitotarvikkeiden ja pesulapalveluiden kustannukset ovat arvioitua suuremmat. Lopulliset kustannukset mm. ruokapalvelusta puuttuvat ne tilitetään vuoden lopussa kunnan sisäisinä kustannuksina. Henkilökunnan kehityskeskustelut on toteutettu ja osaamista on vahvistettu koulutusten kautta. Lääkehoidon koulutuksiin on osallistunut muutama hoitaja ja huhti - toukokuussa järjestettiin kotihoidon henkilökunnalle mielenterveysasiakkaiden hoitoon liittyvää konsultaatiota ja ohjausta. Suunnitelma koko henkilökunnan osallistumisesta lääkehuollon koulutukseen on laadittu ja koulutus on aloitettu. Vanhuspalvelutyöryhmä on toiminut alkaen ja vanhusneuvoston kokoontumiset on aloitettu toukokuussa Vanhuksille ja pitkäaikaissairaille tarkoitetut rivitaloasunnot ovat valmistuneet, esittely ja avoimet ovet on pidetty Vanhainkodissa on suunnitellusti otettu käyttöön intervallihoitopaikka, joka tukee kotona asuvien vanhusten toimintakykyä ja kuntoutumista. Asiakasmaksut on tarkistettu ja hoitotuet on haettu. Vanhuspalvelusuunnitelmaa on laadittu vanhuspalvelutyöryhmän työskentelyn myötä. Vanhuspalvelulaki on tullut voimaan Vanhainkodin toiminnalliset tavoitteet on saavutettu ja taloudelliset kustannukset ylittävät n. 4,6 % talousarvion, mihin kiinnitetään huomiota talousarviovuoden 2013 jälkipuoliskolla. Perusterveydenhuolto Juupajoen osalta yhteistoiminta-alueen palvelutilaus vuodelle 2013 on arvoltaan yht euroa. Juupajoki maksaa ennakkolaskutuksen kautta Kangasalle euroa/kk. Vuoden 2013 lopussa tarkistetaan tilastojen kautta toteuma ja ennakkolaskutuksen oikeellisuus. Kolmen kuukauden toteuma ajalta tammikuu-maaliskuu 2013 ja ennuste vuodelle 2013 on esitetty hyvinvointilautakunnalle kk ajalta perusterveydenhuollossa hajautettujen palvelujen toimintakulut ovat olleet 46,85 % palvelutilauksesta. Keskitettyjen palvelujen toimintakulut ovat osittain olleet tilausta suuremmat ja joiltain osin pienemmät. Kuntoutuspalveluissa tilaus on ylittynyt ryhmäkäyntien osalta. Ryhmäkuntoutusta tilattiin yht. 900 suoritetta

7 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ edellisen vuoden (TP 2012) 829 suoritteen sijaan. 6 kk toteuma on 483 suoritetta. Yhden suoritteen hinta palvelutilauksessa on 33,65. Oleellisempi kustannuserä on odotettavissa vuodeosastohoitojen osalta: 6 kk toteuman mukaan ennuste Kangasalan tk vuodeosastohoitopäivien lukumäärälle vuonna 2013 on yht. 528 hoitopäivää hintaan 249 /päivä (6 kk hintataso). Oriveden tk vuodeosastohoitopäiväennusteen määrä on 280 päivää vuonna 2013 hintaan 237 /päivä (6 kk hintataso). Palvelutilauksessa Kangasalan tk hoitopäivän hinta määriteltiin 187 /päivä ja Oriveden tk hoitopäivän hinta 165 /päivä. Tällä kohonneella suoritehinnalla Juupajoen osalta terveyskeskusten vuodeosastohoitopäivien käytön osalta ennustetaan tulevan lisälaskua Kangasalan vuodeosastohoitopäivän hinnan korotuksen taustalla on tilapalvelun ilmoittamat odotettua suuremmat vuokrakustannukset ja potilaiden pienentynyt määrä. Vuoden 2013 alussa on Kangasalan vuodeosastolle palkattu geriatrisen hoitotyön vahvistamiseksi sairaanhoitaja ja lähihoitaja. Myös psykososiaalisten palvelujen (perheneuvola- ja mielenterveyspalvelut) käyttö on ollut tilaukseen nähden suurempaa ja määrältään suurempaa kuin edellisen vuoden aikana samana ajankohtana. Sitä vastoin Oriveden tk. päivystyspalveluiden käyttö on ollut 6 kk aikana sekä tilaukseen nähden ja viime vuoden käyttöön verrattuna pienempää. Vuosi sitten 6 kk toteuma (Orivesi) oli 405 käyntiä ja tänä vuonna käyntejä on ollut yht. 207 käyntiä. Kangasalan tk päivystyksessä on käyntejä palvelutilauksen mukaisesti, 86 käyntiä/6 kk. Myös röntgenpalveluiden käyttö on ollut pienempää. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon palvelutilaus vuodelle 2013 on yht euron arvoinen. Ajalta tammikuu kesäkuu toteuma on yht euroa, joka on n. 51 % palvelutilauksen määrästä. Toteuma ylittyy akuuttipsykiatrian ja nuorisopsykiatrian toimialueitten osalta, joissa 6 kk toteuma on jo 89 % palvelutilauksesta. Valkeakosken aluesairaalassa toteutuneiden hoitojen määrä ylittää palvelutilauksen sisätautien ja kirurgian osalta: 6 kk toteuma on ylittänyt palvelutilauksen sisätautien osalta 143 % ja kirurgian osalta 81 %. Mäntän sairaalassa erikoissairaanhoidon kustannukset ovat myös ylittäneet palvelutilauksen, 6 kk toteuma on 75,5 % palvelutilauksesta. Kuuden kuukauden toteumassa on myös toimialueita, joissa hoidon tarve on ollut arvioitua pienempi, minkä vuoksi erikoissairaanhoidon palvelutilaus kokonaisuudessaan on pysynyt palvelutilauksen määrärahojen puitteissa. Näitä ovat esim. TAYS:n sisätautien ja keuhkosairauksien hoidot sekä lastentautien, synnytysten ja lastenpsykiatrian hoitojaksot. Kalliin hoidon tasauslasku vaikuttaa lopullisessa tilinpäätöksessä, mitä tässä vaiheessa ei tiedetä. Siirtoviivemaksuja on tammikuun ja helmikuun ajalta poikkeuksellisen paljon, yht. 47 hoitopäivän määrän verran ja niistä on aiheutunut n lasku.

8 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Hoitoketjujen toimintaan ja potilaiden siirtoon on kiinnitetty huomiota ja yhteistyötä vahvistettu sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon välillä. Eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuollon kustannukset on maksettu palvelutilauksen mukaisesti, ei poikkeamaa (TA 2013 yht euroa). EHDOTUS (perusturvajohtaja): Merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

9 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, p Hyvinvointilautakunnalle esitetään talousarvion toteutuminen ajalta Talousarvion seurantaraportit käyttömenojen toteumasta ja vertailutiedot vuoden 2012 tilanteeseen verrattuna esitetään liitteessä n:o 2. Sivistystoimi Kokonaisuudessaan sivistystoimen taloudelliset tavoitteet ovat pysyneet lähes talousarvion määräämissä rajoissa. Toimintatuottoja on kertynyt yhteensä , joka on 48 % talousarvion määrärahoista. Toimintamenot olivat yhteensä eli 50 % talousarvion määrärahoista. Toimintakate oli yhteensä (TA ) eli 51 % talousarvion määrärahoista. Peruskoulu Peruskoulun toimintamenot olivat yht , joka on 51 % talousarvion määrärahoista. Koulukuljetuksiin on kulunut , joka on 64 % talousarvion määrärahoista ( ). Opettajien palkkojen, joka on suurin menoerä, toteuma on , joka on 49 % talousarvion määrärahoista. Kirkonkylän koulun kiinteistöjen huoltoon on kulunut , joka on 64 % talousarvion määrärahoista ( ) ja Juupajoen koulukeskuksen kiinteistöjen huoltoon on kulunut , joka on 55 % talousarvion määrärahoista ( ). Kirjasto Kirjaston toimintamenot olivat yht , joka on 53 % talousarvion määrärahoista. Menokehitys johtuu siitä, että vuotuisia aineistohankintoja on tehty kevään aikana. EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): Merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

10 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KOULUJEN SELONTEOT KEVÄTLUKUKAUDESTA 2013 Valmistelija: rehtori-sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, p ja rehtori Marju Puuri, p Hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta päättää perusopetuksen lukuvuosija työsuunnitelmat ja hyväksyy niiden arvioinnin. Koulut ovat laatineet kuluneesta lukukaudesta, kevät 2013, selonteon, jossa selvitetään koulun toimintaa, liite n:o 3. EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy koulun selonteot arviontina koulun toiminnasta. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

11 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KOULUJEN TYÖSUUNNITELMAT LUKUVUODELLE Valmistelija: rehtori-sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, p ja rehtori Marju Puuri, p Hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta päättää perusopetuksen lukuvuosija työsuunnitelmat ja hyväksyy niiden arvioinnin. Koulujen rehtorit ovat laatineet kouluille työsuunnitelman lukuvuodelle , liite n:o 4. EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy koulujen työsuunnitelmat lukuvuodelle PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

12 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ SAIRAANHOITAJAN SIIRTYMINEN KOTIHOIDON TIIMIIN, KOTISAIRAANHOITOPALVELUN TOTEUTTAMINEN Valmistelija: perusturvajohtaja Sirkka Viiala, p vs. vanhuspalvelujohtaja Taija Heletoja, p Kotihoito kuuluu sosiaalipalveluiden piiriin, joka sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelut. Kotihoitopalvelun kautta toteutuu sosiaali- ja terveydenhuollon luonteva yhteistyö asiakkaiden parhaaksi. Kotipalvelulla tarkoitetaan asiakkaan avustamista kotona sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Työhön kuuluu arkipäivän toiminnoissa avustamista, asiakkaan voinnin seurantaa ja hygieniasta huolehtimista sekä erilaista opastamista ja ohjaamista. Kotipalvelussa työskentelee pääasiassa lähihoitajia ja kodinhoitajia. Kotisairaanhoito suorittaa asiakkaan kotona lääkärin määräämiä sairaanhoidollisia toimia, ottaa näytteitä, valvoo lääkitystä ja seuraa asiakkaan vointia. Myös omaisten tukeminen on osa kotisairaanhoidon työtä. Kotisairaanhoidon henkilöstö on koulutukseltaan pääasiassa sairaanhoitajia. Kotisairaanhoitotyön tavoitteena on tukea pitkäaikaisesti sairaita ja iäkkäitä ihmisiä selviytymään kotona itsenäisesti, tukea kuntoutumista ja arvioida asiakkaan toimintakykyä. Juupajoen kunnassa asiakkaiden hoivasta ja huolenpidosta asiakkaan kotona ovat vastanneet kotihoidossa työskentelevät 10 hoitajaa, jotka ovat koulutukseltaan lähihoitajia ja kodinhoitajia. Perusterveydenhuolto on ollut yhteistoiminta-alueen kautta hoidettuna alkaen, joka ei ole sisältänyt kotisairaanhoitoa. Vanhainkodissa laitoshoidon puolella on neljä sairaanhoitajan vakanssia, jotka kaikki on tällä hetkellä täytetty pätevillä sairaanhoitajilla. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kotisairaanhoidon yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Kotisairaanhoidosta säädetään terveydenhuoltolaissa, jonka 25 :n mukaan kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden kotisairaanhoito. Kotisairaanhoito on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista tai tilapäistä potilaan asuinpaikassa, kotona tai siihen verrattavassa paikassa moniammatillisesti toteutettua terveyden ja sairaanhoidon palvelua. Kotisairaanhoidossa käytettävät hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon. Juupajoen kunnan vanhuspalveluista vastaavat esimiehet ovat yhdessä perusturvajohtajan kanssa suunnitelleet kotisairaanhoitopalvelun järjestämistä sekä kotisairaanhoitajan tehtäväkuvaa. Suunnittelutyössä on otettu huomioon voimaan tullut vanhuspalvelulaki, terveydenhuoltolaki (2011) ja sosiaali- ja terveysministeriön ja kuntaliiton julkaisema laatusuositus (2013:11) hyvän

13 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Lisäksi on huomioitu Juupajoen kunnan hallintosääntö. Väestön ikääntyessä ja heidän hoitonsa painottuessa laitosten sijasta kotiin, kotisairaanhoitotyön rooli etenkin vanhenevan väestön terveyden ja elämänlaadun ylläpidossa tulee väistämättä lisääntymään. Kotihoidossa työskentelevän sairaanhoitajan työ on monipuolista ja vaativaa, sillä asiakaskunta käsittää huonokuntoiset vanhukset, pitkäaikaissairaat ja vammaiset, satunnaisesti myös lapsiperheetkin. Kotisairaanhoitajan työ on kuitenkin vanhuspainotteista. Kotisairaanhoidossa tarvitaan sairaanhoitajan ammatillisuuden lisäksi sosiaalisia taitoja kuten kommunikointitaitoja, havainnointitaitoa, joustavuutta ja tiimityöskentelytaitoja. Asiakkaan kotona tapahtuva hoitaminen vaatii myös erityisosaamista, kuten kunnioitusta asiakkaan arvoja kohtaan ja yksilöllisyyden huomioimista. Hoitoympäristönä koti on erilainen kuin esimerkiksi sairaalat, joissa hoidon lähtökohtana on laitosmaisuus ja lääketieteellisyys. Kotisairaanhoito perustuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja edistää asiakkaan kuntoutumista ovat vs. vanhuspalvelujohtaja ja perusturvajohtaja kuulleet kunnan palveluksessa olevia kaikkia neljää sairaanhoitajaa. Heistä kaksi sairaanhoitajaa on esittänyt kiinnostuksensa siirtyä laitoshoidon sairaanhoitajan virasta myös avohoidon puolelle. Heidän kanssaan on pidetty erillinen yksilö- ja ryhmäkeskustelutilaisuus Päädytty ratkaisuun, että kotisairaanhoitajan tehtäviä jaetaan kahden sairaanhoitajan kesken, jolloin osaaminen jakaantuu eri henkilöille. Lähiesimies vs. vanhuspalvelujohtajan kanssa vastaa sairaanhoitajien työjärjestelyistä laitoshoidon ja kotihoidon välillä. Kotisairaanhoitajalle on laadittu tehtäväkuva, jossa huomioidaan kotisairaanhoidon ja nykyisen kotihoidon tehtävien yhteensovittaminen. Kotisairaanhoidon järjestämistä arvioidaan vuoden 2013 lopussa ja liittyen vuoden 2014 talousarvion laadintaan. Hallintosäännön mukaan (64 ) perusturvajohtaja päättää vastuualueensa henkilöstön yhteiskäytöstä ja henkilöstön jakautumisesta vastuualueen sisällä. Henkilöstön tehtäväkuvan vahvistaa asianomainen esimies (62 ), joten sairaanhoitajan tehtäväkuvan ja kotisairaanhoitajan tehtäväkuvan vahvistaa vs. vanhuspalvelujohtaja.

14 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ EHDOTUS (perusturvajohtaja): Hyvinvointilautakunnalle annetaan tiedoksi vanhuspalveluiden organisaation kehittäminen ja kotisairaanhoitopalvelun toteuttaminen kotihoidossa. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

15 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ IKÄÄNTYNEIDEN HENKILÖIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT Valmistelija: perusturvajohtaja Sirkka Viiala, p vs. vanhuspalvelujohtaja Taija Heletoja, p voimaantullut vanhuspalvelulaki velvoittaa hyvinvointia edistävien palveluiden järjestämisen kunnissa. Lain 12 :n mukaan kunnan on mm. järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Lisäksi kunnan on tarjottava hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti niille, joiden elämäntilanteeseen tai elinoloihin arvioidaan liittyvän palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä. Ikääntyneiden henkilöiden neuvontapalvelut Neuvonnan ja ohjauksen kautta pyritään löytämään oikea-aikaiset ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet itsenäisen suoriutumisen vahvistamiseksi. Erityishuomio kiinnitetään kuntoutuspalvelujen kokonaisuuteen, sillä kotona asuminen edellyttää kuntoutuspalvelujen merkittävää lisäämistä ja monipuolisuutta. Neuvonta ja ohjaus käsittää myös ravitsemusneuvontaa ja liikunnan ohjausta. Tavoitteena on omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen väheneminen. Neuvontapalveluiden avulla parannetaan iäkkäiden henkilöiden elämänlaatua. Neuvontapalvelut sisältävät myös palveluihin ohjaamista, alueella toimivien ryhmien esittelyä sekä sosiaaliturvaa koskevaa ohjausta. Tavoitteena on neuvontapalvelujen kautta koota palvelut kuntalaisten tueksi ja pyrkimys vähentää palveluverkoston hajanaisuuden haittoja. Neuvontapalvelujen merkitys korostuu tällä hetkellä siitäkin syystä, sillä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus on ajankohtainen koko maassa, mikä saattaa aiheuttaa epätietoisuutta yksittäisille kuntalaisille. Neuvontapalveluissa toteutetaan yksilöllistä palvelujen tarpeen arviointia ja suunnittelua ikääntyneelle väestölle. Ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevia henkilöitä eli 65 vuotta täyttäneitä. Neuvontapalveluja voivat saada ikääntyneeseen väestöön kuuluvien lisäksi muutkin asiasta kiinnostuneet kuten omaiset ja läheiset. Juupajoen kunnassa iäkkäiden henkilöiden neuvontapalveluja järjestetään vt. vanhuspalvelujohtajan Taija Heletojan kautta, vastaanotto torstaisin klo , Kunnanvirasto, Koskitie 50, Korkeakoski. Vastaanoton varmistamiseksi suositellaan ajanvarausta, puh

16 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Neuvontapalvelujen toteuttamisella Juupajoen kunnassa toteutetaan eri viranomaisten ja ammattiryhmien yhteistyötä ja laadukasta asiakaslähtöistä palvelujen kokonaisuutta. Neuvontapalveluista laaditaan julkinen tiedote. Iäkkäiden henkilöiden hyvinvointia tukevat kotikäynnit Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja palvelutarpeiden ennakoimiseksi Juupajoen kunnassa tehdään hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ikäihmisten luokse syksyllä Käynnit kohdistetaan vuonna vuotta täyttäneiden tai täyttävien luokse. Kotikäynneistä sovitaan etukäteen ja se perustuu vapaaehtoisuuteen. Ikäihmiset voivat kertoa kotikäynnillä heitä askarruttavista kysymyksistä ja palvelutarpeistaan. Tarkoituksena on pohtia yhdessä kunnan työntekijän kanssa toimenpiteistä kotona asumisen tukemiseksi ja millä tavalla. Hyvinvointia tukevien kotikäyntien toteuttajana ja organisoijana ovat vt. vanhuspalvelujohtaja Taija Heletoja ja geronomi Hannele Hyvönen. Kotikäyntien sijaan 75 -vuotta täyttäneet voivat varata yksilöajan em. henkilöiden luokse sosiaalitoimistoon. Lisäkustannuksia em. hyvinvointia edistävien palveluiden järjestämisestä ei aiheudu. EHDOTUS (perusturvajohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy iäkkäiden henkilöiden hyvinvointia edistävien palveluiden toteuttamisen edellä esitetyllä tavalla. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

17 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ JUUPAJOEN VANHUSTYÖN JA VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA Valmistelija: perusturvajohtaja Sirkka Viiala, p vs. vanhuspalvelujohtaja Taija Heletoja, p Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) eli vanhuspalvelulaki on tullut voimaan Lain tavoitteena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja terveyttä ja lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa palvelujen kehittämiseen kunnassa. Tavoitteena on parantaa iäkkäiden henkiöiden mahdollisuutta saada laadukkaita palveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen. Kunnan on laadittava valtuustokausittain suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ja arvioitava vuosittain palvelujen riittävyyttä ja laatua (5 ). Lain 5 :ää sovelletaan alkaen. Liitteenä olevan Juupajoen kunnan ikäihmisten hyväksi laaditun suunnitelman on laatinut työryhmä, johon on kuulunut vanhuspalveluista vastaavat esimiehet, Taija Heletoja, Terhi Lahtinen ja Eila Kallonen, henkilöstön edustajat Ulla Nurkkala ja Elsa Hyvönen, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Mirja Saarinen ja perusturvajohtaja Sirkka Viiala. Työryhmä on erikseen kuullut asiantuntijoita terveydenhuollon puolelta sekä järjestöjä ja seurakuntaa vanhusneuvoston kautta. LIITE 5: Juupajoen vanhustyön ja vanhuspalveluiden suunnitelma EHDOTUS (perusturvajohtaja): Hyvinvointilautakunta esittää liitteenä olevan Juupajoen vanhustyön ja vanhuspalveluiden suunnitelman vuosille kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja valtuuston hyväksyttäväksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

18 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ JUUPAJOEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN LAUSUNTO TOIMIVA LASTENSUOJELU -SELVITYSRYHMÄN LOPPURAPORTISTA JA ESITYKSESTÄ LASTENSUOJELUN LAATUSUOSITUKSEKSI Valmistelija: perusturvajohtaja Sirkka Viiala, p Peruspalveluministerin lasten ja perheiden palvelujen sekä lastensuojelulain toimivuutta selvittämään asetettu ryhmä on luovuttanut loppuraporttinsa Selvitysryhmän tehtävänä on ollut - selvittää pikaisesti viranomaisten toimintatapoja ja viranomaisyhteistyön toimivuuteen liittyvät ongelmat lastensuojelussa - selvittää tietojen vaihdon ongelmat viranomaisten välillä sekä arvioida tähän liittyvien salassapitosäännösten toimivuus - arvioida, miten ennaltaehkäisevät toimet niin lastensuojelussa kuin lasten ja lapsiperheiden palveluissa toimivat - arvioida lastensuojelulain toimivuutta ja sen resurssointia sekä lain nojalla annettavaa ohjeistusta - arvioida lastensuojelun johtamista, asiakastyön toimintamalleja ja koulutustarvetta - arvioida lastensuojeluilmoituskäytännön toimivuutta - tehdä toimenpide-ehdotuksia havaittujen ongelmien korjaamiseksi ja lainsäädännön muuttamiseksi. Selvitysryhmän toimikausi oli ja sitä jatkettiin saakka. Selvitysryhmä esittää raportissaan 54 eri toimenpidettä lastensuojelun kehittämiseksi. Työryhmä on tehnyt myös esityksensä lastensuojelun laatusuositukseksi. Laatusuosituksen valmistelutyössä on huomioitu sekä aiempi laatusuosituksen valmistelutyö että selvitysryhmän työ ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat valtakunnalliset valvontaohjelmat (Kunnalliset lastensuojelupalvelut, Lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito ja kasvatus). Laatusuositusta valmistelleessa ryhmässä on ollut edustus Suomen Kuntaliitosta, Lastensuojelun Keskusliitosta, Heikki Waris -instituutista/soccasta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Perhehoitoliitosta, Talentiasta, Valvirasta sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä.

19 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa päivätyllä kirjeellään Suomen kuntia antamaan lausuntonsa työryhmän esityksestä lastensuojelun laatusuositukseksi. Lisäksi pyydetään lastensuojelussa tarvittavien henkilöstömäärien selvittämistä varten ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Tulisiko lastensuojelun henkilöstömäärä suhteuttaa aikaan vai asiakasmääriin? 2. Mikä olisi työn laadun turvaava kohtuullinen henkilöstömäärä ja - rakenne? 3. Millaisia muutoksia ne toisivat nykytilanteeseen ja mikä olisi niiden vaikutus lastensuojelun kustannuksiin ja koulutustarpeisiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä Sosiaali- ja terveysministeriöön. Hallintosäännön 10 mukaan hyvinvointilautakunta antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa. Ehdotuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteisiin, jotka nivoutuvat kuntarakenteisiin ei hyvinvointilautakunta ota tässä lausunnossa kantaa. LIITE 6: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö selvitysryhmän loppuraportista. LIITE 7: Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton lausuntopyyntö työryhmän esityksestä lastensuojelun laatusuositukseksi. LIITE 8: Toimiva lastensuojelu, selvitysryhmän loppuraportti. LIITE 9: Lastensuojelun laatusuositus, työryhmän esitys. LIITE 10: Juupajoen hyvinvointilautakunnan lausunto Toimiva lastensuojelu selvitysryhmän loppuraportista ja esityksestä lastensuojelun laatusuositukseksi. EHDOTUS (perusturvajohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä olevan lausunnon, joka lähetetään Sosiaali- ja terveysministeriöön pyydetyssä ajassa. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaiseksi.

20 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ JUUPAJOEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LASTENSUOJELULAIN 29 MUUTTAMISEKSI Valmistelija: perusturvajohtaja Sirkka Viiala, p Sosiaali- ja terveysministeriössä on virkatyönä laadittu luonnos hallituksen esitykseksi lastensuojelulain 29 :n muuttamisesta. Esityksen valmistelussa on huomioitu lastensuojelun selvitysryhmän loppuraporttia (STM:n raportteja ja muistioita 2013:19) sekä lastensuojelun laatusuosituksen valmistelutyö (STM raportteja ja muistioita 2013:20). Voimassa oleva laki Lastensuojelua toteutettaessa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun sosiaalityöntekijän tulee tavata lapsi riittävän usein henkilökohtaisesti. Ehdotus Lastensuojelua toteutettaessa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun sosiaalityöntekijän tulee tavata lapsi asiakassuunnitelmaan tarkemmin kirjattavalla tavalla riittävän usein henkilökohtaisesti. Hallituksen esityksen taustalla on, että lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän velvollisuutta tavata lasta henkilökohtaisesti on selvennettävä. Sosiaalityöntekijä kirjaisi jatkossa lapsen asiakassuunnitelmaan, kuinka usein hän tai muu lapsen olosuhteita hyvin tunteva lastensuojelun työntekijä ja lapsi tapaavat henkilökohtaisesti. Hallituksen esityksen perusteluissa on tarkoitus ottaa huomioon lastensuojelun laatusuositusluonnoksen sisältämät lähtökohdat: 1. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työajasta vähintään puolet tulee käyttää lasten ja perheiden kohtaamiseen 2. Jokaisella asiakkaana olevalla lapsella tulee olla mahdollisuus saada aktiivisessa työskentelyvaiheessa vähintään kaksi tuntia kuukaudessa henkilökohtaista aikaa työntekijältään. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää päivätyllä kirjeellään Suomen kuntia antamaan lausunnon ehdotuksesta hallituksen esitykseksi. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä Sosiaali- ja terveysministeriöön. Hallintosäännön 10 mukaan hyvinvointilautakunta antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa.

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 12 VUODEN 2015 TALOUSARVIO / TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2015-31.3.2015 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE... 23 13 PÄIVÄHOITOMAKSUJEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 17 VUODEN 2015 TALOUSARVIO / TALOUDEN RAPORTIT AJ. 1.1.2015-30.6.2015 JA 1.1.2015-30.9.2015 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO 27 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2014-31.3.2014 / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VASTUUALUE... 55 28 VUODEN 2014 TALOUSARVIO

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 SISÄLLYSLUETTELO 19 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN... 39 20 VUODEN 2016 TALOUSARVIO / TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2016-30.6.2016 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE...

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.11.2014 klo 17.00 19.25 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 1/2013 27.2.2013 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANH 7 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 4 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 4 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Puumala Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 21.09.2017, klo 15:58-17:11 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.5.2012 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Haveri

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

8KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 8/

8KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 8/ 8KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 8/ 134 KOKOUSAIKA Tiistai 31.10. kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Laituritie 1, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 31.5.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 43

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 43 - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 43 KOKOUSAIKA 6.8.2013.2013 klo 18.00-19.23 KOKOUSPAIKKA Villa Konnevesi, Kuuselantie 12 JÄSEN: VARAJÄSEN: Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Miten kunnissa on varauduttu vanhuspalvelulain toimeenpanoon?

Miten kunnissa on varauduttu vanhuspalvelulain toimeenpanoon? Miten kunnissa on varauduttu vanhuspalvelulain toimeenpanoon? Anja Noro, THT, gerontologian dosentti, Tutkimuspäällikkö, Ikäihmisten palvelut yksikkö, THL KASTE-seminaari 13.11.2013 Vanhuspalvelulain toimeenpanon

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

klo Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET

klo Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Sivistyslautakunta Sivu 21 KOKOUSAIKA 28.2.2012 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Mäkinen

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/2015 49 Kokousaika 7.10.2015 kello 18.00-19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 Kokousaika 3.2.2016 kello 18.00 18.43 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 80 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 81 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 82 Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 43

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 43 - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 43 KOKOUSAIKA 6.8.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Villa Konnevesi, Kuuselantie 12 JÄSEN: VARAJÄSEN: Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Sos.ltk 9.10.2012 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Tilivelvollinen Sosiaalilautakunta, sosiaalijohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat

Lisätiedot

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Eija Puutinen Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Luento Kaste-hankkeen teemapäivässä 14.1.2010 Julkisen laitoshoidon vaikutus Kelan etuuksiin sairaanhoidosta

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO 19 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PERUSTAMINEN / JÄSENEN VALINTA YHTEISLAUTAKUNTAAN... 36 20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana

Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana 1 Määritelmiä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Ikääntynyt

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyvinvointivaliokunta 13.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Hyvinvointivaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Hyvinvointipalveluiden tehtävät... 3 3 Tulosalueen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot