JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO 30 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VASTUUALUE VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE KOULUJEN SELONTEOT KEVÄTLUKUKAUDESTA KOULUJEN TYÖSUUNNITELMAT LUKUVUODELLE SAIRAANHOITAJAN SIIRTYMINEN KOTIHOIDON TIIMIIN, KOTISAIRAANHOITOPALVELUN TOTEUTTAMINEN IKÄÄNTYNEIDEN HENKILÖIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT JUUPAJOEN VANHUSTYÖN JA VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA JUUPAJOEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN LAUSUNTO TOIMIVA LASTENSUOJELU -SELVITYSRYHMÄN LOPPURAPORTISTA JA ESITYKSESTÄ LASTENSUOJELUN LAATUSUOSITUKSEKSI JUUPAJOEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LASTENSUOJELULAIN 29 MUUTTAMISEKSI AVOIMEN PÄIVÄKOTITOIMINNAN JATKAMINEN VIRANHALTIJOIDEN HALLINTOASIOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT... 82

2 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kokouksen paikka ja aika Juupajoen kunnanvirasto, tiistaina alkaen klo Läsnäolevat jäsenet Muut läsnäolevat Mirja Saarinen Pekka Rae Juho Eskola Johanna Kallenautio Pertti Pasuri Kirsti Sahrakoski Sirkka Stepanoff-Koivu Matti Tammelin Ulla Voutilainen Jussi Valkeajoki Hannu Hämylä Lea Nurminen Sirkka Viiala Pirkko Lindström puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen kunnanhallituksen puheenjohtaja sivistystoimenjohtaja perusturvajohtaja kunnanjohtaja Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Tammelin ja Ulla Voutilainen. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Mirja Saarinen Pöytäkirjanpitäjä Lea Nurminen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juupajoella Matti Tammelin pöytäkirjantarkastaja Ulla Voutilainen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastossa klo

3 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VASTUUALUE Valmistelija: perusturvajohtaja Sirkka Viiala, p Hyvinvointilautakunnalle esitetään talousarvion toteutuminen ajalta Talousarvion seurantaraportit käyttömenojen toteumasta ja vertailutiedot vuoden 2012 tilanteeseen verrattuna esitetään liitteessä n:o 1. Sosiaali- ja terveystoimi Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveystoimen taloudelliset tavoitteet ovat pysyneet lähes talousarvion määräämissä rajoissa. Toimintatuottoja on kertynyt arvioitua enemmän, yht eli 55 % talousarvion määrärahoista. Toimintamenot olivat yht eli 51 % talousarvion määrärahoista. Toimintakate oli yht (TA ) eli 51 % talousarvion määrärahoista. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelulaskutus toteutuu kuukausittain tasaeräsummalla ja toteuma ja lopullinen laskutus todentuu tilinpäätöksessä. Seuraavana esitellään sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden 6 kk tilanne tulosalueittain: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Toimintakate oli kuuden kuukauden toteumana 42 % talousarvion määrärahoista. Hallinto on hoidettu talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Kehityskeskustelut on toteutettu ja henkilökunnan osaamista vahvistettu koulutusten ja työnohjausten kautta. Sosiaalityö Koko sosiaalityön tulosalueen toimintakate oli kuuden kuukauden toteumana 47 % talousarvion määrärahoista. Sosiaalityön nettomenot olivat (TA ). Toimintatuloja oli 60 % ( ) ja toimintamenoja 48 % ( ) talousarvion määrärahoista. Sosiaalityössä määrärahojen ylitys liittyy pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Talousarviossa on varattu määrärahaa yht , josta kuuden kuukauden aikana kului 91 % eli euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta suoritetaan keskimäärin 26 pitkäaikaistyöttömästä kuukaudessa. Pitkäaikaistyöttömissä 75 % on yli 50 -vuotiaita ja heistä kolmasosa on yli 60 -vuotiaita. Nuoria eli alle 29 -vuotiaita ei ole pitkäaikaistyöttömissä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) julkaiseman tiedotteen mukaan Pirkanmaan työllisyystilanne oli heikko koko maahan verrattuna.

4 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,2 % ja koko maassa osuuden ollessa 11,6 %. Työttömien lukumäärä kasvoi muualla paitsi Ylä- Pirkanmaan seutukunnassa, jossa työttömyys laski 3 %. Kunnittain tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni suhteellisesti eniten Juupajoella (9 %), Virroilla (7 %) ja Ruovedellä (3 %). Kesäkuun lopussa Juupajoella oli työvoimaan kuuluvaa väestöä 912 henkilöä työttömyysasteen ollessa 9,2 %. Työttömiä henkilöitä oli 84 henkilöä, joista naisia noin puolet. Työttömistä oli alle 20 -vuotiaita yht. 2 ja yli 50 -vuotiaita yht. 44. Yli vuoden työttöminä olleita oli yht. 31. Perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen kustannukset ovat pysyneet maltillisena toimintakatteen ollessa 40 % talousarvion määrärahoista. Toimeentulotuen (perustoimeentulotuki ja täydentävä toimeentulotuki) piirissä on ollut yht. 47 kotitaloutta. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelukustannukset ovat arvioitua suuremmat puolen vuoden toteuman mukaan. Toimintakate oli 62 % eli (TA ). Myös psykiatrisen hoidon kustannukset erikoissairaanhoidon puolella (TAYS toimialue 5) ovat myös arvioitua suuremmat. Akuutti psykiatrian ja nuorisopsykiatrian kustannukset ylittivät talousarvion ennusteen, 6 kk toteuma 85,7 % ( ). Kehitysvammahuollon avopalvelujen osalta yhteistoiminta-alueella Juupajoen palvelutilaus on n suuruinen. Kehitysvammaisten kuntoutusohjaus ja kehitysvammaneuvolan kuntaosuusmaksut asiakaskäyntien osalta ovat olleet puolen vuoden ajalta arvioitua suuremmat, n. 60 % niille varatuista määrärahoista. Kuntoutusohjaajan työ on tukenut kunnan lastensuojelutyötä, mikä on perusteltu ja välttämätön palvelu sekä toiminnallisesti että kustannuksellisesti. Sosiaalityön ja perhetyön yhteistyötä on vahvistettu ja osaamista jaettu, mikä näkyy asiakastyön laadun paranemisena. Etsivä nuorisotyö on tukenut säännöllisesti nuorten koulunkäyntiä ja työllistymistä. Aikuisten kanssa tehtävä sosiaalityö on hoidettu ja toimeentuloturvan myöntämisessä on noudatettu määräaikoja. Lastenja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen on ollut vireillä. Puolen vuoden tarkastelujakson aikana kokonaisuudessaan sosiaalityö on hoidettu talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Päivähoito Päivähoidossa lasten lukumäärä on ollut alhaisempi kuin talousarviota 2013 laadittaessa arvioitiin. Talousarviota 2013 laadittaessa ennuste oli, että hoitopäiviä kertyy vuoden aikana päivähoidossa n , mutta toteuman mukaan hoitopäiviä tullee olemaan n hoitopäivää eli 3,65 % vähemmän kuin arvioitiin. Vuonna 2011 hoitopäivien lukumäärä oli n ja vuonna 2012 yht hoitopäivää.

5 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Päivähoidon tulosalueen toimintakate oli 6 kk ajalta yht. 51 % talousarvion määrärahoista. Päivähoidon nettomenot olivat (TA ). Toimintatuloja on 64 % ja toimintamenoja 52 % talousarvion määrärahoista. Lasten hoitopäivämaksuja on kertynyt arvioitua enemmän. Kuuden kuukauden aikana kertymä on 65 % talousarviossa esitettyihin toimintatuloihin nähden. Lastenhoidon tuen määrärahoista (TA ) maksettiin ajalla tammikuukesäkuu 2013 yht. 59 % eli , mikä on talousarvioon nähden arvioitua suurempi menoerä. Esiopetuksen kuljetuskustannukset ovat arvioitua suuremmat määrärahoista maksettiin n kuljetuskustannuksia eli 70 % talousarvion määrärahoista. Päivähoito on hoidettu talousarvion toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti ja lähes taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on toteutunut lain mukaan ja päivähoidon hoitopaikka on järjestetty hakemusten mukaisesti. Avoin päiväkoti ja lapsiparkki on tarjonnut monille perheille vaihtoehtoisen päivähoitopalvelun. Avoimessa päiväkodissa on käynyt jopa yli 50 kävijää kuukaudessa. Lapsiparkissa on ollut n. 8 lasta/päivä. Varhaiskasvatussuunnitelman laadinta on meneillään ja lasten ravitsemukseen on kiinnitetty huomiota Sapere -hankkeen kautta. Päivähoitopalveluiden siirto sivistystoimen alaisuuteen on aloitettu. Myös lasten aamu- ja iltapäiväkerhon suunnittelu on toteutunut ja toiminta alkaa elokuussa Kotihoito Kotihoidon tulosalueen toimintakate oli 41 % talousarvion määrärahoista. Kotihoidon nettomenot olivat (TA ). Toimintatuloja on 45 % ( ) ja toimintamenoja 42 % ( ) talousarvion määrärahoista. Talousarviossa esitetyt sijaismäärärahat ovat alhaiset suhteessa toteutuneisiin sairauslomasijaisten henkilöstömenoihin. Kuuden kuukauden aikana sijaismäärärahat on käytetty kokonaisuudessaan, yht Kotihoitoa ja ikääntyneen väestön kotona asumista tuetaan. Kotisairaanhoidon palvelun toteutumista on suunniteltu ja toteutetaan osana kotihoitoa. Vanhainkoti Vanhainkodin tulosalueen, joka tarkoittaa vanhainkotihoidon ja vanhusten ostopalvelupaikat, toiminnan toimintakate oli 55 % talousarvion määrärahoista. Vanhainkodin nettomenot olivat (TA ). Toimintatuloja on 54 % ( ) ja toimintamenoja 55 % ( ) talousarvion määrärahoista.

6 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kuuden kuukauden aikana vanhainkodin henkilöstömenojen osuus sisältäen palkkojen lisäksi sijaiskustannukset ja sosiaaliturvamaksut on yht. 52 % talousarvion määrärahoista. Ostopalveluna hankittujen vanhusten asumispalvelun kustannukset ylittivät talousarvion määrärahat kuuden kuukauden aikana. Talousarviossa oli varattu hoivapalvelujen ostamiseen, ja määräraha on käytetty kokonaisuudessaan 6 kk aikana. Kuljetuspalveluiden, hoitotarvikkeiden ja pesulapalveluiden kustannukset ovat arvioitua suuremmat. Lopulliset kustannukset mm. ruokapalvelusta puuttuvat ne tilitetään vuoden lopussa kunnan sisäisinä kustannuksina. Henkilökunnan kehityskeskustelut on toteutettu ja osaamista on vahvistettu koulutusten kautta. Lääkehoidon koulutuksiin on osallistunut muutama hoitaja ja huhti - toukokuussa järjestettiin kotihoidon henkilökunnalle mielenterveysasiakkaiden hoitoon liittyvää konsultaatiota ja ohjausta. Suunnitelma koko henkilökunnan osallistumisesta lääkehuollon koulutukseen on laadittu ja koulutus on aloitettu. Vanhuspalvelutyöryhmä on toiminut alkaen ja vanhusneuvoston kokoontumiset on aloitettu toukokuussa Vanhuksille ja pitkäaikaissairaille tarkoitetut rivitaloasunnot ovat valmistuneet, esittely ja avoimet ovet on pidetty Vanhainkodissa on suunnitellusti otettu käyttöön intervallihoitopaikka, joka tukee kotona asuvien vanhusten toimintakykyä ja kuntoutumista. Asiakasmaksut on tarkistettu ja hoitotuet on haettu. Vanhuspalvelusuunnitelmaa on laadittu vanhuspalvelutyöryhmän työskentelyn myötä. Vanhuspalvelulaki on tullut voimaan Vanhainkodin toiminnalliset tavoitteet on saavutettu ja taloudelliset kustannukset ylittävät n. 4,6 % talousarvion, mihin kiinnitetään huomiota talousarviovuoden 2013 jälkipuoliskolla. Perusterveydenhuolto Juupajoen osalta yhteistoiminta-alueen palvelutilaus vuodelle 2013 on arvoltaan yht euroa. Juupajoki maksaa ennakkolaskutuksen kautta Kangasalle euroa/kk. Vuoden 2013 lopussa tarkistetaan tilastojen kautta toteuma ja ennakkolaskutuksen oikeellisuus. Kolmen kuukauden toteuma ajalta tammikuu-maaliskuu 2013 ja ennuste vuodelle 2013 on esitetty hyvinvointilautakunnalle kk ajalta perusterveydenhuollossa hajautettujen palvelujen toimintakulut ovat olleet 46,85 % palvelutilauksesta. Keskitettyjen palvelujen toimintakulut ovat osittain olleet tilausta suuremmat ja joiltain osin pienemmät. Kuntoutuspalveluissa tilaus on ylittynyt ryhmäkäyntien osalta. Ryhmäkuntoutusta tilattiin yht. 900 suoritetta

7 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ edellisen vuoden (TP 2012) 829 suoritteen sijaan. 6 kk toteuma on 483 suoritetta. Yhden suoritteen hinta palvelutilauksessa on 33,65. Oleellisempi kustannuserä on odotettavissa vuodeosastohoitojen osalta: 6 kk toteuman mukaan ennuste Kangasalan tk vuodeosastohoitopäivien lukumäärälle vuonna 2013 on yht. 528 hoitopäivää hintaan 249 /päivä (6 kk hintataso). Oriveden tk vuodeosastohoitopäiväennusteen määrä on 280 päivää vuonna 2013 hintaan 237 /päivä (6 kk hintataso). Palvelutilauksessa Kangasalan tk hoitopäivän hinta määriteltiin 187 /päivä ja Oriveden tk hoitopäivän hinta 165 /päivä. Tällä kohonneella suoritehinnalla Juupajoen osalta terveyskeskusten vuodeosastohoitopäivien käytön osalta ennustetaan tulevan lisälaskua Kangasalan vuodeosastohoitopäivän hinnan korotuksen taustalla on tilapalvelun ilmoittamat odotettua suuremmat vuokrakustannukset ja potilaiden pienentynyt määrä. Vuoden 2013 alussa on Kangasalan vuodeosastolle palkattu geriatrisen hoitotyön vahvistamiseksi sairaanhoitaja ja lähihoitaja. Myös psykososiaalisten palvelujen (perheneuvola- ja mielenterveyspalvelut) käyttö on ollut tilaukseen nähden suurempaa ja määrältään suurempaa kuin edellisen vuoden aikana samana ajankohtana. Sitä vastoin Oriveden tk. päivystyspalveluiden käyttö on ollut 6 kk aikana sekä tilaukseen nähden ja viime vuoden käyttöön verrattuna pienempää. Vuosi sitten 6 kk toteuma (Orivesi) oli 405 käyntiä ja tänä vuonna käyntejä on ollut yht. 207 käyntiä. Kangasalan tk päivystyksessä on käyntejä palvelutilauksen mukaisesti, 86 käyntiä/6 kk. Myös röntgenpalveluiden käyttö on ollut pienempää. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon palvelutilaus vuodelle 2013 on yht euron arvoinen. Ajalta tammikuu kesäkuu toteuma on yht euroa, joka on n. 51 % palvelutilauksen määrästä. Toteuma ylittyy akuuttipsykiatrian ja nuorisopsykiatrian toimialueitten osalta, joissa 6 kk toteuma on jo 89 % palvelutilauksesta. Valkeakosken aluesairaalassa toteutuneiden hoitojen määrä ylittää palvelutilauksen sisätautien ja kirurgian osalta: 6 kk toteuma on ylittänyt palvelutilauksen sisätautien osalta 143 % ja kirurgian osalta 81 %. Mäntän sairaalassa erikoissairaanhoidon kustannukset ovat myös ylittäneet palvelutilauksen, 6 kk toteuma on 75,5 % palvelutilauksesta. Kuuden kuukauden toteumassa on myös toimialueita, joissa hoidon tarve on ollut arvioitua pienempi, minkä vuoksi erikoissairaanhoidon palvelutilaus kokonaisuudessaan on pysynyt palvelutilauksen määrärahojen puitteissa. Näitä ovat esim. TAYS:n sisätautien ja keuhkosairauksien hoidot sekä lastentautien, synnytysten ja lastenpsykiatrian hoitojaksot. Kalliin hoidon tasauslasku vaikuttaa lopullisessa tilinpäätöksessä, mitä tässä vaiheessa ei tiedetä. Siirtoviivemaksuja on tammikuun ja helmikuun ajalta poikkeuksellisen paljon, yht. 47 hoitopäivän määrän verran ja niistä on aiheutunut n lasku.

8 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Hoitoketjujen toimintaan ja potilaiden siirtoon on kiinnitetty huomiota ja yhteistyötä vahvistettu sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon välillä. Eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuollon kustannukset on maksettu palvelutilauksen mukaisesti, ei poikkeamaa (TA 2013 yht euroa). EHDOTUS (perusturvajohtaja): Merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

9 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, p Hyvinvointilautakunnalle esitetään talousarvion toteutuminen ajalta Talousarvion seurantaraportit käyttömenojen toteumasta ja vertailutiedot vuoden 2012 tilanteeseen verrattuna esitetään liitteessä n:o 2. Sivistystoimi Kokonaisuudessaan sivistystoimen taloudelliset tavoitteet ovat pysyneet lähes talousarvion määräämissä rajoissa. Toimintatuottoja on kertynyt yhteensä , joka on 48 % talousarvion määrärahoista. Toimintamenot olivat yhteensä eli 50 % talousarvion määrärahoista. Toimintakate oli yhteensä (TA ) eli 51 % talousarvion määrärahoista. Peruskoulu Peruskoulun toimintamenot olivat yht , joka on 51 % talousarvion määrärahoista. Koulukuljetuksiin on kulunut , joka on 64 % talousarvion määrärahoista ( ). Opettajien palkkojen, joka on suurin menoerä, toteuma on , joka on 49 % talousarvion määrärahoista. Kirkonkylän koulun kiinteistöjen huoltoon on kulunut , joka on 64 % talousarvion määrärahoista ( ) ja Juupajoen koulukeskuksen kiinteistöjen huoltoon on kulunut , joka on 55 % talousarvion määrärahoista ( ). Kirjasto Kirjaston toimintamenot olivat yht , joka on 53 % talousarvion määrärahoista. Menokehitys johtuu siitä, että vuotuisia aineistohankintoja on tehty kevään aikana. EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): Merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

10 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KOULUJEN SELONTEOT KEVÄTLUKUKAUDESTA 2013 Valmistelija: rehtori-sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, p ja rehtori Marju Puuri, p Hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta päättää perusopetuksen lukuvuosija työsuunnitelmat ja hyväksyy niiden arvioinnin. Koulut ovat laatineet kuluneesta lukukaudesta, kevät 2013, selonteon, jossa selvitetään koulun toimintaa, liite n:o 3. EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy koulun selonteot arviontina koulun toiminnasta. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

11 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KOULUJEN TYÖSUUNNITELMAT LUKUVUODELLE Valmistelija: rehtori-sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, p ja rehtori Marju Puuri, p Hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta päättää perusopetuksen lukuvuosija työsuunnitelmat ja hyväksyy niiden arvioinnin. Koulujen rehtorit ovat laatineet kouluille työsuunnitelman lukuvuodelle , liite n:o 4. EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy koulujen työsuunnitelmat lukuvuodelle PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

12 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ SAIRAANHOITAJAN SIIRTYMINEN KOTIHOIDON TIIMIIN, KOTISAIRAANHOITOPALVELUN TOTEUTTAMINEN Valmistelija: perusturvajohtaja Sirkka Viiala, p vs. vanhuspalvelujohtaja Taija Heletoja, p Kotihoito kuuluu sosiaalipalveluiden piiriin, joka sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelut. Kotihoitopalvelun kautta toteutuu sosiaali- ja terveydenhuollon luonteva yhteistyö asiakkaiden parhaaksi. Kotipalvelulla tarkoitetaan asiakkaan avustamista kotona sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Työhön kuuluu arkipäivän toiminnoissa avustamista, asiakkaan voinnin seurantaa ja hygieniasta huolehtimista sekä erilaista opastamista ja ohjaamista. Kotipalvelussa työskentelee pääasiassa lähihoitajia ja kodinhoitajia. Kotisairaanhoito suorittaa asiakkaan kotona lääkärin määräämiä sairaanhoidollisia toimia, ottaa näytteitä, valvoo lääkitystä ja seuraa asiakkaan vointia. Myös omaisten tukeminen on osa kotisairaanhoidon työtä. Kotisairaanhoidon henkilöstö on koulutukseltaan pääasiassa sairaanhoitajia. Kotisairaanhoitotyön tavoitteena on tukea pitkäaikaisesti sairaita ja iäkkäitä ihmisiä selviytymään kotona itsenäisesti, tukea kuntoutumista ja arvioida asiakkaan toimintakykyä. Juupajoen kunnassa asiakkaiden hoivasta ja huolenpidosta asiakkaan kotona ovat vastanneet kotihoidossa työskentelevät 10 hoitajaa, jotka ovat koulutukseltaan lähihoitajia ja kodinhoitajia. Perusterveydenhuolto on ollut yhteistoiminta-alueen kautta hoidettuna alkaen, joka ei ole sisältänyt kotisairaanhoitoa. Vanhainkodissa laitoshoidon puolella on neljä sairaanhoitajan vakanssia, jotka kaikki on tällä hetkellä täytetty pätevillä sairaanhoitajilla. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kotisairaanhoidon yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Kotisairaanhoidosta säädetään terveydenhuoltolaissa, jonka 25 :n mukaan kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden kotisairaanhoito. Kotisairaanhoito on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista tai tilapäistä potilaan asuinpaikassa, kotona tai siihen verrattavassa paikassa moniammatillisesti toteutettua terveyden ja sairaanhoidon palvelua. Kotisairaanhoidossa käytettävät hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon. Juupajoen kunnan vanhuspalveluista vastaavat esimiehet ovat yhdessä perusturvajohtajan kanssa suunnitelleet kotisairaanhoitopalvelun järjestämistä sekä kotisairaanhoitajan tehtäväkuvaa. Suunnittelutyössä on otettu huomioon voimaan tullut vanhuspalvelulaki, terveydenhuoltolaki (2011) ja sosiaali- ja terveysministeriön ja kuntaliiton julkaisema laatusuositus (2013:11) hyvän

13 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Lisäksi on huomioitu Juupajoen kunnan hallintosääntö. Väestön ikääntyessä ja heidän hoitonsa painottuessa laitosten sijasta kotiin, kotisairaanhoitotyön rooli etenkin vanhenevan väestön terveyden ja elämänlaadun ylläpidossa tulee väistämättä lisääntymään. Kotihoidossa työskentelevän sairaanhoitajan työ on monipuolista ja vaativaa, sillä asiakaskunta käsittää huonokuntoiset vanhukset, pitkäaikaissairaat ja vammaiset, satunnaisesti myös lapsiperheetkin. Kotisairaanhoitajan työ on kuitenkin vanhuspainotteista. Kotisairaanhoidossa tarvitaan sairaanhoitajan ammatillisuuden lisäksi sosiaalisia taitoja kuten kommunikointitaitoja, havainnointitaitoa, joustavuutta ja tiimityöskentelytaitoja. Asiakkaan kotona tapahtuva hoitaminen vaatii myös erityisosaamista, kuten kunnioitusta asiakkaan arvoja kohtaan ja yksilöllisyyden huomioimista. Hoitoympäristönä koti on erilainen kuin esimerkiksi sairaalat, joissa hoidon lähtökohtana on laitosmaisuus ja lääketieteellisyys. Kotisairaanhoito perustuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja edistää asiakkaan kuntoutumista ovat vs. vanhuspalvelujohtaja ja perusturvajohtaja kuulleet kunnan palveluksessa olevia kaikkia neljää sairaanhoitajaa. Heistä kaksi sairaanhoitajaa on esittänyt kiinnostuksensa siirtyä laitoshoidon sairaanhoitajan virasta myös avohoidon puolelle. Heidän kanssaan on pidetty erillinen yksilö- ja ryhmäkeskustelutilaisuus Päädytty ratkaisuun, että kotisairaanhoitajan tehtäviä jaetaan kahden sairaanhoitajan kesken, jolloin osaaminen jakaantuu eri henkilöille. Lähiesimies vs. vanhuspalvelujohtajan kanssa vastaa sairaanhoitajien työjärjestelyistä laitoshoidon ja kotihoidon välillä. Kotisairaanhoitajalle on laadittu tehtäväkuva, jossa huomioidaan kotisairaanhoidon ja nykyisen kotihoidon tehtävien yhteensovittaminen. Kotisairaanhoidon järjestämistä arvioidaan vuoden 2013 lopussa ja liittyen vuoden 2014 talousarvion laadintaan. Hallintosäännön mukaan (64 ) perusturvajohtaja päättää vastuualueensa henkilöstön yhteiskäytöstä ja henkilöstön jakautumisesta vastuualueen sisällä. Henkilöstön tehtäväkuvan vahvistaa asianomainen esimies (62 ), joten sairaanhoitajan tehtäväkuvan ja kotisairaanhoitajan tehtäväkuvan vahvistaa vs. vanhuspalvelujohtaja.

14 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ EHDOTUS (perusturvajohtaja): Hyvinvointilautakunnalle annetaan tiedoksi vanhuspalveluiden organisaation kehittäminen ja kotisairaanhoitopalvelun toteuttaminen kotihoidossa. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

15 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ IKÄÄNTYNEIDEN HENKILÖIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT Valmistelija: perusturvajohtaja Sirkka Viiala, p vs. vanhuspalvelujohtaja Taija Heletoja, p voimaantullut vanhuspalvelulaki velvoittaa hyvinvointia edistävien palveluiden järjestämisen kunnissa. Lain 12 :n mukaan kunnan on mm. järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Lisäksi kunnan on tarjottava hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti niille, joiden elämäntilanteeseen tai elinoloihin arvioidaan liittyvän palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä. Ikääntyneiden henkilöiden neuvontapalvelut Neuvonnan ja ohjauksen kautta pyritään löytämään oikea-aikaiset ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet itsenäisen suoriutumisen vahvistamiseksi. Erityishuomio kiinnitetään kuntoutuspalvelujen kokonaisuuteen, sillä kotona asuminen edellyttää kuntoutuspalvelujen merkittävää lisäämistä ja monipuolisuutta. Neuvonta ja ohjaus käsittää myös ravitsemusneuvontaa ja liikunnan ohjausta. Tavoitteena on omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen väheneminen. Neuvontapalveluiden avulla parannetaan iäkkäiden henkilöiden elämänlaatua. Neuvontapalvelut sisältävät myös palveluihin ohjaamista, alueella toimivien ryhmien esittelyä sekä sosiaaliturvaa koskevaa ohjausta. Tavoitteena on neuvontapalvelujen kautta koota palvelut kuntalaisten tueksi ja pyrkimys vähentää palveluverkoston hajanaisuuden haittoja. Neuvontapalvelujen merkitys korostuu tällä hetkellä siitäkin syystä, sillä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus on ajankohtainen koko maassa, mikä saattaa aiheuttaa epätietoisuutta yksittäisille kuntalaisille. Neuvontapalveluissa toteutetaan yksilöllistä palvelujen tarpeen arviointia ja suunnittelua ikääntyneelle väestölle. Ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevia henkilöitä eli 65 vuotta täyttäneitä. Neuvontapalveluja voivat saada ikääntyneeseen väestöön kuuluvien lisäksi muutkin asiasta kiinnostuneet kuten omaiset ja läheiset. Juupajoen kunnassa iäkkäiden henkilöiden neuvontapalveluja järjestetään vt. vanhuspalvelujohtajan Taija Heletojan kautta, vastaanotto torstaisin klo , Kunnanvirasto, Koskitie 50, Korkeakoski. Vastaanoton varmistamiseksi suositellaan ajanvarausta, puh

16 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Neuvontapalvelujen toteuttamisella Juupajoen kunnassa toteutetaan eri viranomaisten ja ammattiryhmien yhteistyötä ja laadukasta asiakaslähtöistä palvelujen kokonaisuutta. Neuvontapalveluista laaditaan julkinen tiedote. Iäkkäiden henkilöiden hyvinvointia tukevat kotikäynnit Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja palvelutarpeiden ennakoimiseksi Juupajoen kunnassa tehdään hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ikäihmisten luokse syksyllä Käynnit kohdistetaan vuonna vuotta täyttäneiden tai täyttävien luokse. Kotikäynneistä sovitaan etukäteen ja se perustuu vapaaehtoisuuteen. Ikäihmiset voivat kertoa kotikäynnillä heitä askarruttavista kysymyksistä ja palvelutarpeistaan. Tarkoituksena on pohtia yhdessä kunnan työntekijän kanssa toimenpiteistä kotona asumisen tukemiseksi ja millä tavalla. Hyvinvointia tukevien kotikäyntien toteuttajana ja organisoijana ovat vt. vanhuspalvelujohtaja Taija Heletoja ja geronomi Hannele Hyvönen. Kotikäyntien sijaan 75 -vuotta täyttäneet voivat varata yksilöajan em. henkilöiden luokse sosiaalitoimistoon. Lisäkustannuksia em. hyvinvointia edistävien palveluiden järjestämisestä ei aiheudu. EHDOTUS (perusturvajohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy iäkkäiden henkilöiden hyvinvointia edistävien palveluiden toteuttamisen edellä esitetyllä tavalla. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

17 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ JUUPAJOEN VANHUSTYÖN JA VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA Valmistelija: perusturvajohtaja Sirkka Viiala, p vs. vanhuspalvelujohtaja Taija Heletoja, p Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) eli vanhuspalvelulaki on tullut voimaan Lain tavoitteena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja terveyttä ja lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa palvelujen kehittämiseen kunnassa. Tavoitteena on parantaa iäkkäiden henkiöiden mahdollisuutta saada laadukkaita palveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen. Kunnan on laadittava valtuustokausittain suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ja arvioitava vuosittain palvelujen riittävyyttä ja laatua (5 ). Lain 5 :ää sovelletaan alkaen. Liitteenä olevan Juupajoen kunnan ikäihmisten hyväksi laaditun suunnitelman on laatinut työryhmä, johon on kuulunut vanhuspalveluista vastaavat esimiehet, Taija Heletoja, Terhi Lahtinen ja Eila Kallonen, henkilöstön edustajat Ulla Nurkkala ja Elsa Hyvönen, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Mirja Saarinen ja perusturvajohtaja Sirkka Viiala. Työryhmä on erikseen kuullut asiantuntijoita terveydenhuollon puolelta sekä järjestöjä ja seurakuntaa vanhusneuvoston kautta. LIITE 5: Juupajoen vanhustyön ja vanhuspalveluiden suunnitelma EHDOTUS (perusturvajohtaja): Hyvinvointilautakunta esittää liitteenä olevan Juupajoen vanhustyön ja vanhuspalveluiden suunnitelman vuosille kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja valtuuston hyväksyttäväksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

18 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ JUUPAJOEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN LAUSUNTO TOIMIVA LASTENSUOJELU -SELVITYSRYHMÄN LOPPURAPORTISTA JA ESITYKSESTÄ LASTENSUOJELUN LAATUSUOSITUKSEKSI Valmistelija: perusturvajohtaja Sirkka Viiala, p Peruspalveluministerin lasten ja perheiden palvelujen sekä lastensuojelulain toimivuutta selvittämään asetettu ryhmä on luovuttanut loppuraporttinsa Selvitysryhmän tehtävänä on ollut - selvittää pikaisesti viranomaisten toimintatapoja ja viranomaisyhteistyön toimivuuteen liittyvät ongelmat lastensuojelussa - selvittää tietojen vaihdon ongelmat viranomaisten välillä sekä arvioida tähän liittyvien salassapitosäännösten toimivuus - arvioida, miten ennaltaehkäisevät toimet niin lastensuojelussa kuin lasten ja lapsiperheiden palveluissa toimivat - arvioida lastensuojelulain toimivuutta ja sen resurssointia sekä lain nojalla annettavaa ohjeistusta - arvioida lastensuojelun johtamista, asiakastyön toimintamalleja ja koulutustarvetta - arvioida lastensuojeluilmoituskäytännön toimivuutta - tehdä toimenpide-ehdotuksia havaittujen ongelmien korjaamiseksi ja lainsäädännön muuttamiseksi. Selvitysryhmän toimikausi oli ja sitä jatkettiin saakka. Selvitysryhmä esittää raportissaan 54 eri toimenpidettä lastensuojelun kehittämiseksi. Työryhmä on tehnyt myös esityksensä lastensuojelun laatusuositukseksi. Laatusuosituksen valmistelutyössä on huomioitu sekä aiempi laatusuosituksen valmistelutyö että selvitysryhmän työ ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat valtakunnalliset valvontaohjelmat (Kunnalliset lastensuojelupalvelut, Lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito ja kasvatus). Laatusuositusta valmistelleessa ryhmässä on ollut edustus Suomen Kuntaliitosta, Lastensuojelun Keskusliitosta, Heikki Waris -instituutista/soccasta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Perhehoitoliitosta, Talentiasta, Valvirasta sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä.

19 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa päivätyllä kirjeellään Suomen kuntia antamaan lausuntonsa työryhmän esityksestä lastensuojelun laatusuositukseksi. Lisäksi pyydetään lastensuojelussa tarvittavien henkilöstömäärien selvittämistä varten ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Tulisiko lastensuojelun henkilöstömäärä suhteuttaa aikaan vai asiakasmääriin? 2. Mikä olisi työn laadun turvaava kohtuullinen henkilöstömäärä ja - rakenne? 3. Millaisia muutoksia ne toisivat nykytilanteeseen ja mikä olisi niiden vaikutus lastensuojelun kustannuksiin ja koulutustarpeisiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä Sosiaali- ja terveysministeriöön. Hallintosäännön 10 mukaan hyvinvointilautakunta antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa. Ehdotuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteisiin, jotka nivoutuvat kuntarakenteisiin ei hyvinvointilautakunta ota tässä lausunnossa kantaa. LIITE 6: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö selvitysryhmän loppuraportista. LIITE 7: Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton lausuntopyyntö työryhmän esityksestä lastensuojelun laatusuositukseksi. LIITE 8: Toimiva lastensuojelu, selvitysryhmän loppuraportti. LIITE 9: Lastensuojelun laatusuositus, työryhmän esitys. LIITE 10: Juupajoen hyvinvointilautakunnan lausunto Toimiva lastensuojelu selvitysryhmän loppuraportista ja esityksestä lastensuojelun laatusuositukseksi. EHDOTUS (perusturvajohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä olevan lausunnon, joka lähetetään Sosiaali- ja terveysministeriöön pyydetyssä ajassa. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaiseksi.

20 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ JUUPAJOEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LASTENSUOJELULAIN 29 MUUTTAMISEKSI Valmistelija: perusturvajohtaja Sirkka Viiala, p Sosiaali- ja terveysministeriössä on virkatyönä laadittu luonnos hallituksen esitykseksi lastensuojelulain 29 :n muuttamisesta. Esityksen valmistelussa on huomioitu lastensuojelun selvitysryhmän loppuraporttia (STM:n raportteja ja muistioita 2013:19) sekä lastensuojelun laatusuosituksen valmistelutyö (STM raportteja ja muistioita 2013:20). Voimassa oleva laki Lastensuojelua toteutettaessa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun sosiaalityöntekijän tulee tavata lapsi riittävän usein henkilökohtaisesti. Ehdotus Lastensuojelua toteutettaessa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun sosiaalityöntekijän tulee tavata lapsi asiakassuunnitelmaan tarkemmin kirjattavalla tavalla riittävän usein henkilökohtaisesti. Hallituksen esityksen taustalla on, että lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän velvollisuutta tavata lasta henkilökohtaisesti on selvennettävä. Sosiaalityöntekijä kirjaisi jatkossa lapsen asiakassuunnitelmaan, kuinka usein hän tai muu lapsen olosuhteita hyvin tunteva lastensuojelun työntekijä ja lapsi tapaavat henkilökohtaisesti. Hallituksen esityksen perusteluissa on tarkoitus ottaa huomioon lastensuojelun laatusuositusluonnoksen sisältämät lähtökohdat: 1. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työajasta vähintään puolet tulee käyttää lasten ja perheiden kohtaamiseen 2. Jokaisella asiakkaana olevalla lapsella tulee olla mahdollisuus saada aktiivisessa työskentelyvaiheessa vähintään kaksi tuntia kuukaudessa henkilökohtaista aikaa työntekijältään. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää päivätyllä kirjeellään Suomen kuntia antamaan lausunnon ehdotuksesta hallituksen esitykseksi. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä Sosiaali- ja terveysministeriöön. Hallintosäännön 10 mukaan hyvinvointilautakunta antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa.

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 12 VUODEN 2015 TALOUSARVIO / TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2015-31.3.2015 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE... 23 13 PÄIVÄHOITOMAKSUJEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 17 VUODEN 2015 TALOUSARVIO / TALOUDEN RAPORTIT AJ. 1.1.2015-30.6.2015 JA 1.1.2015-30.9.2015 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 SISÄLLYSLUETTELO 19 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN... 39 20 VUODEN 2016 TALOUSARVIO / TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2016-30.6.2016 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE...

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.11.2014 klo 17.00 19.25 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*)

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvajaos Nro 11/2016 24.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Torstaina

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 Kokousaika 3.2.2016 kello 18.00 18.43 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO 19 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PERUSTAMINEN / JÄSENEN VALINTA YHTEISLAUTAKUNTAAN... 36 20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MUONION VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika KLO 14.00 16.30 Paikka Läsnä Sosiaalitoimiston kokoushuone Kutsutut/osallistujat Läsnä Yrjö Perkkiö veteraanijärjestöjen edustaja,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Perusturvan palvelut Suurin osa perusturvan toimialan eli sosiaali- ja terveyden huollon palveluista ovat lakisääteisiä. Palvelut

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 4/2014 2.12.2014 Asiat VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 VANH 26 TUTUSTUMINEN MAIJALAN LAAJENNUSOSAAN MATTILAAN 26 VANH 27 TIETOA KANGASALAN

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013 MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013 VANHUS- JA VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Aika Torstai 24.10.2013 klo 14.00 15.30 Paikka Läsnä sto Osallistujat

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.9.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2014 107

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2014 107 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2014 107 KOKOUSAIKA Tiistai 28.10.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (6) 116 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 25.08.2015 klo 10:00-12:15 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot