JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO 30 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VASTUUALUE VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE KOULUJEN SELONTEOT KEVÄTLUKUKAUDESTA KOULUJEN TYÖSUUNNITELMAT LUKUVUODELLE SAIRAANHOITAJAN SIIRTYMINEN KOTIHOIDON TIIMIIN, KOTISAIRAANHOITOPALVELUN TOTEUTTAMINEN IKÄÄNTYNEIDEN HENKILÖIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT JUUPAJOEN VANHUSTYÖN JA VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA JUUPAJOEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN LAUSUNTO TOIMIVA LASTENSUOJELU -SELVITYSRYHMÄN LOPPURAPORTISTA JA ESITYKSESTÄ LASTENSUOJELUN LAATUSUOSITUKSEKSI JUUPAJOEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LASTENSUOJELULAIN 29 MUUTTAMISEKSI AVOIMEN PÄIVÄKOTITOIMINNAN JATKAMINEN VIRANHALTIJOIDEN HALLINTOASIOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT... 82

2 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kokouksen paikka ja aika Juupajoen kunnanvirasto, tiistaina alkaen klo Läsnäolevat jäsenet Muut läsnäolevat Mirja Saarinen Pekka Rae Juho Eskola Johanna Kallenautio Pertti Pasuri Kirsti Sahrakoski Sirkka Stepanoff-Koivu Matti Tammelin Ulla Voutilainen Jussi Valkeajoki Hannu Hämylä Lea Nurminen Sirkka Viiala Pirkko Lindström puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen kunnanhallituksen puheenjohtaja sivistystoimenjohtaja perusturvajohtaja kunnanjohtaja Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Tammelin ja Ulla Voutilainen. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Mirja Saarinen Pöytäkirjanpitäjä Lea Nurminen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juupajoella Matti Tammelin pöytäkirjantarkastaja Ulla Voutilainen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastossa klo

3 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VASTUUALUE Valmistelija: perusturvajohtaja Sirkka Viiala, p Hyvinvointilautakunnalle esitetään talousarvion toteutuminen ajalta Talousarvion seurantaraportit käyttömenojen toteumasta ja vertailutiedot vuoden 2012 tilanteeseen verrattuna esitetään liitteessä n:o 1. Sosiaali- ja terveystoimi Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveystoimen taloudelliset tavoitteet ovat pysyneet lähes talousarvion määräämissä rajoissa. Toimintatuottoja on kertynyt arvioitua enemmän, yht eli 55 % talousarvion määrärahoista. Toimintamenot olivat yht eli 51 % talousarvion määrärahoista. Toimintakate oli yht (TA ) eli 51 % talousarvion määrärahoista. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelulaskutus toteutuu kuukausittain tasaeräsummalla ja toteuma ja lopullinen laskutus todentuu tilinpäätöksessä. Seuraavana esitellään sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden 6 kk tilanne tulosalueittain: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Toimintakate oli kuuden kuukauden toteumana 42 % talousarvion määrärahoista. Hallinto on hoidettu talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Kehityskeskustelut on toteutettu ja henkilökunnan osaamista vahvistettu koulutusten ja työnohjausten kautta. Sosiaalityö Koko sosiaalityön tulosalueen toimintakate oli kuuden kuukauden toteumana 47 % talousarvion määrärahoista. Sosiaalityön nettomenot olivat (TA ). Toimintatuloja oli 60 % ( ) ja toimintamenoja 48 % ( ) talousarvion määrärahoista. Sosiaalityössä määrärahojen ylitys liittyy pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Talousarviossa on varattu määrärahaa yht , josta kuuden kuukauden aikana kului 91 % eli euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta suoritetaan keskimäärin 26 pitkäaikaistyöttömästä kuukaudessa. Pitkäaikaistyöttömissä 75 % on yli 50 -vuotiaita ja heistä kolmasosa on yli 60 -vuotiaita. Nuoria eli alle 29 -vuotiaita ei ole pitkäaikaistyöttömissä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) julkaiseman tiedotteen mukaan Pirkanmaan työllisyystilanne oli heikko koko maahan verrattuna.

4 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,2 % ja koko maassa osuuden ollessa 11,6 %. Työttömien lukumäärä kasvoi muualla paitsi Ylä- Pirkanmaan seutukunnassa, jossa työttömyys laski 3 %. Kunnittain tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni suhteellisesti eniten Juupajoella (9 %), Virroilla (7 %) ja Ruovedellä (3 %). Kesäkuun lopussa Juupajoella oli työvoimaan kuuluvaa väestöä 912 henkilöä työttömyysasteen ollessa 9,2 %. Työttömiä henkilöitä oli 84 henkilöä, joista naisia noin puolet. Työttömistä oli alle 20 -vuotiaita yht. 2 ja yli 50 -vuotiaita yht. 44. Yli vuoden työttöminä olleita oli yht. 31. Perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen kustannukset ovat pysyneet maltillisena toimintakatteen ollessa 40 % talousarvion määrärahoista. Toimeentulotuen (perustoimeentulotuki ja täydentävä toimeentulotuki) piirissä on ollut yht. 47 kotitaloutta. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelukustannukset ovat arvioitua suuremmat puolen vuoden toteuman mukaan. Toimintakate oli 62 % eli (TA ). Myös psykiatrisen hoidon kustannukset erikoissairaanhoidon puolella (TAYS toimialue 5) ovat myös arvioitua suuremmat. Akuutti psykiatrian ja nuorisopsykiatrian kustannukset ylittivät talousarvion ennusteen, 6 kk toteuma 85,7 % ( ). Kehitysvammahuollon avopalvelujen osalta yhteistoiminta-alueella Juupajoen palvelutilaus on n suuruinen. Kehitysvammaisten kuntoutusohjaus ja kehitysvammaneuvolan kuntaosuusmaksut asiakaskäyntien osalta ovat olleet puolen vuoden ajalta arvioitua suuremmat, n. 60 % niille varatuista määrärahoista. Kuntoutusohjaajan työ on tukenut kunnan lastensuojelutyötä, mikä on perusteltu ja välttämätön palvelu sekä toiminnallisesti että kustannuksellisesti. Sosiaalityön ja perhetyön yhteistyötä on vahvistettu ja osaamista jaettu, mikä näkyy asiakastyön laadun paranemisena. Etsivä nuorisotyö on tukenut säännöllisesti nuorten koulunkäyntiä ja työllistymistä. Aikuisten kanssa tehtävä sosiaalityö on hoidettu ja toimeentuloturvan myöntämisessä on noudatettu määräaikoja. Lastenja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen on ollut vireillä. Puolen vuoden tarkastelujakson aikana kokonaisuudessaan sosiaalityö on hoidettu talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Päivähoito Päivähoidossa lasten lukumäärä on ollut alhaisempi kuin talousarviota 2013 laadittaessa arvioitiin. Talousarviota 2013 laadittaessa ennuste oli, että hoitopäiviä kertyy vuoden aikana päivähoidossa n , mutta toteuman mukaan hoitopäiviä tullee olemaan n hoitopäivää eli 3,65 % vähemmän kuin arvioitiin. Vuonna 2011 hoitopäivien lukumäärä oli n ja vuonna 2012 yht hoitopäivää.

5 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Päivähoidon tulosalueen toimintakate oli 6 kk ajalta yht. 51 % talousarvion määrärahoista. Päivähoidon nettomenot olivat (TA ). Toimintatuloja on 64 % ja toimintamenoja 52 % talousarvion määrärahoista. Lasten hoitopäivämaksuja on kertynyt arvioitua enemmän. Kuuden kuukauden aikana kertymä on 65 % talousarviossa esitettyihin toimintatuloihin nähden. Lastenhoidon tuen määrärahoista (TA ) maksettiin ajalla tammikuukesäkuu 2013 yht. 59 % eli , mikä on talousarvioon nähden arvioitua suurempi menoerä. Esiopetuksen kuljetuskustannukset ovat arvioitua suuremmat määrärahoista maksettiin n kuljetuskustannuksia eli 70 % talousarvion määrärahoista. Päivähoito on hoidettu talousarvion toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti ja lähes taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on toteutunut lain mukaan ja päivähoidon hoitopaikka on järjestetty hakemusten mukaisesti. Avoin päiväkoti ja lapsiparkki on tarjonnut monille perheille vaihtoehtoisen päivähoitopalvelun. Avoimessa päiväkodissa on käynyt jopa yli 50 kävijää kuukaudessa. Lapsiparkissa on ollut n. 8 lasta/päivä. Varhaiskasvatussuunnitelman laadinta on meneillään ja lasten ravitsemukseen on kiinnitetty huomiota Sapere -hankkeen kautta. Päivähoitopalveluiden siirto sivistystoimen alaisuuteen on aloitettu. Myös lasten aamu- ja iltapäiväkerhon suunnittelu on toteutunut ja toiminta alkaa elokuussa Kotihoito Kotihoidon tulosalueen toimintakate oli 41 % talousarvion määrärahoista. Kotihoidon nettomenot olivat (TA ). Toimintatuloja on 45 % ( ) ja toimintamenoja 42 % ( ) talousarvion määrärahoista. Talousarviossa esitetyt sijaismäärärahat ovat alhaiset suhteessa toteutuneisiin sairauslomasijaisten henkilöstömenoihin. Kuuden kuukauden aikana sijaismäärärahat on käytetty kokonaisuudessaan, yht Kotihoitoa ja ikääntyneen väestön kotona asumista tuetaan. Kotisairaanhoidon palvelun toteutumista on suunniteltu ja toteutetaan osana kotihoitoa. Vanhainkoti Vanhainkodin tulosalueen, joka tarkoittaa vanhainkotihoidon ja vanhusten ostopalvelupaikat, toiminnan toimintakate oli 55 % talousarvion määrärahoista. Vanhainkodin nettomenot olivat (TA ). Toimintatuloja on 54 % ( ) ja toimintamenoja 55 % ( ) talousarvion määrärahoista.

6 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kuuden kuukauden aikana vanhainkodin henkilöstömenojen osuus sisältäen palkkojen lisäksi sijaiskustannukset ja sosiaaliturvamaksut on yht. 52 % talousarvion määrärahoista. Ostopalveluna hankittujen vanhusten asumispalvelun kustannukset ylittivät talousarvion määrärahat kuuden kuukauden aikana. Talousarviossa oli varattu hoivapalvelujen ostamiseen, ja määräraha on käytetty kokonaisuudessaan 6 kk aikana. Kuljetuspalveluiden, hoitotarvikkeiden ja pesulapalveluiden kustannukset ovat arvioitua suuremmat. Lopulliset kustannukset mm. ruokapalvelusta puuttuvat ne tilitetään vuoden lopussa kunnan sisäisinä kustannuksina. Henkilökunnan kehityskeskustelut on toteutettu ja osaamista on vahvistettu koulutusten kautta. Lääkehoidon koulutuksiin on osallistunut muutama hoitaja ja huhti - toukokuussa järjestettiin kotihoidon henkilökunnalle mielenterveysasiakkaiden hoitoon liittyvää konsultaatiota ja ohjausta. Suunnitelma koko henkilökunnan osallistumisesta lääkehuollon koulutukseen on laadittu ja koulutus on aloitettu. Vanhuspalvelutyöryhmä on toiminut alkaen ja vanhusneuvoston kokoontumiset on aloitettu toukokuussa Vanhuksille ja pitkäaikaissairaille tarkoitetut rivitaloasunnot ovat valmistuneet, esittely ja avoimet ovet on pidetty Vanhainkodissa on suunnitellusti otettu käyttöön intervallihoitopaikka, joka tukee kotona asuvien vanhusten toimintakykyä ja kuntoutumista. Asiakasmaksut on tarkistettu ja hoitotuet on haettu. Vanhuspalvelusuunnitelmaa on laadittu vanhuspalvelutyöryhmän työskentelyn myötä. Vanhuspalvelulaki on tullut voimaan Vanhainkodin toiminnalliset tavoitteet on saavutettu ja taloudelliset kustannukset ylittävät n. 4,6 % talousarvion, mihin kiinnitetään huomiota talousarviovuoden 2013 jälkipuoliskolla. Perusterveydenhuolto Juupajoen osalta yhteistoiminta-alueen palvelutilaus vuodelle 2013 on arvoltaan yht euroa. Juupajoki maksaa ennakkolaskutuksen kautta Kangasalle euroa/kk. Vuoden 2013 lopussa tarkistetaan tilastojen kautta toteuma ja ennakkolaskutuksen oikeellisuus. Kolmen kuukauden toteuma ajalta tammikuu-maaliskuu 2013 ja ennuste vuodelle 2013 on esitetty hyvinvointilautakunnalle kk ajalta perusterveydenhuollossa hajautettujen palvelujen toimintakulut ovat olleet 46,85 % palvelutilauksesta. Keskitettyjen palvelujen toimintakulut ovat osittain olleet tilausta suuremmat ja joiltain osin pienemmät. Kuntoutuspalveluissa tilaus on ylittynyt ryhmäkäyntien osalta. Ryhmäkuntoutusta tilattiin yht. 900 suoritetta

7 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ edellisen vuoden (TP 2012) 829 suoritteen sijaan. 6 kk toteuma on 483 suoritetta. Yhden suoritteen hinta palvelutilauksessa on 33,65. Oleellisempi kustannuserä on odotettavissa vuodeosastohoitojen osalta: 6 kk toteuman mukaan ennuste Kangasalan tk vuodeosastohoitopäivien lukumäärälle vuonna 2013 on yht. 528 hoitopäivää hintaan 249 /päivä (6 kk hintataso). Oriveden tk vuodeosastohoitopäiväennusteen määrä on 280 päivää vuonna 2013 hintaan 237 /päivä (6 kk hintataso). Palvelutilauksessa Kangasalan tk hoitopäivän hinta määriteltiin 187 /päivä ja Oriveden tk hoitopäivän hinta 165 /päivä. Tällä kohonneella suoritehinnalla Juupajoen osalta terveyskeskusten vuodeosastohoitopäivien käytön osalta ennustetaan tulevan lisälaskua Kangasalan vuodeosastohoitopäivän hinnan korotuksen taustalla on tilapalvelun ilmoittamat odotettua suuremmat vuokrakustannukset ja potilaiden pienentynyt määrä. Vuoden 2013 alussa on Kangasalan vuodeosastolle palkattu geriatrisen hoitotyön vahvistamiseksi sairaanhoitaja ja lähihoitaja. Myös psykososiaalisten palvelujen (perheneuvola- ja mielenterveyspalvelut) käyttö on ollut tilaukseen nähden suurempaa ja määrältään suurempaa kuin edellisen vuoden aikana samana ajankohtana. Sitä vastoin Oriveden tk. päivystyspalveluiden käyttö on ollut 6 kk aikana sekä tilaukseen nähden ja viime vuoden käyttöön verrattuna pienempää. Vuosi sitten 6 kk toteuma (Orivesi) oli 405 käyntiä ja tänä vuonna käyntejä on ollut yht. 207 käyntiä. Kangasalan tk päivystyksessä on käyntejä palvelutilauksen mukaisesti, 86 käyntiä/6 kk. Myös röntgenpalveluiden käyttö on ollut pienempää. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon palvelutilaus vuodelle 2013 on yht euron arvoinen. Ajalta tammikuu kesäkuu toteuma on yht euroa, joka on n. 51 % palvelutilauksen määrästä. Toteuma ylittyy akuuttipsykiatrian ja nuorisopsykiatrian toimialueitten osalta, joissa 6 kk toteuma on jo 89 % palvelutilauksesta. Valkeakosken aluesairaalassa toteutuneiden hoitojen määrä ylittää palvelutilauksen sisätautien ja kirurgian osalta: 6 kk toteuma on ylittänyt palvelutilauksen sisätautien osalta 143 % ja kirurgian osalta 81 %. Mäntän sairaalassa erikoissairaanhoidon kustannukset ovat myös ylittäneet palvelutilauksen, 6 kk toteuma on 75,5 % palvelutilauksesta. Kuuden kuukauden toteumassa on myös toimialueita, joissa hoidon tarve on ollut arvioitua pienempi, minkä vuoksi erikoissairaanhoidon palvelutilaus kokonaisuudessaan on pysynyt palvelutilauksen määrärahojen puitteissa. Näitä ovat esim. TAYS:n sisätautien ja keuhkosairauksien hoidot sekä lastentautien, synnytysten ja lastenpsykiatrian hoitojaksot. Kalliin hoidon tasauslasku vaikuttaa lopullisessa tilinpäätöksessä, mitä tässä vaiheessa ei tiedetä. Siirtoviivemaksuja on tammikuun ja helmikuun ajalta poikkeuksellisen paljon, yht. 47 hoitopäivän määrän verran ja niistä on aiheutunut n lasku.

8 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Hoitoketjujen toimintaan ja potilaiden siirtoon on kiinnitetty huomiota ja yhteistyötä vahvistettu sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon välillä. Eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuollon kustannukset on maksettu palvelutilauksen mukaisesti, ei poikkeamaa (TA 2013 yht euroa). EHDOTUS (perusturvajohtaja): Merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

9 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, p Hyvinvointilautakunnalle esitetään talousarvion toteutuminen ajalta Talousarvion seurantaraportit käyttömenojen toteumasta ja vertailutiedot vuoden 2012 tilanteeseen verrattuna esitetään liitteessä n:o 2. Sivistystoimi Kokonaisuudessaan sivistystoimen taloudelliset tavoitteet ovat pysyneet lähes talousarvion määräämissä rajoissa. Toimintatuottoja on kertynyt yhteensä , joka on 48 % talousarvion määrärahoista. Toimintamenot olivat yhteensä eli 50 % talousarvion määrärahoista. Toimintakate oli yhteensä (TA ) eli 51 % talousarvion määrärahoista. Peruskoulu Peruskoulun toimintamenot olivat yht , joka on 51 % talousarvion määrärahoista. Koulukuljetuksiin on kulunut , joka on 64 % talousarvion määrärahoista ( ). Opettajien palkkojen, joka on suurin menoerä, toteuma on , joka on 49 % talousarvion määrärahoista. Kirkonkylän koulun kiinteistöjen huoltoon on kulunut , joka on 64 % talousarvion määrärahoista ( ) ja Juupajoen koulukeskuksen kiinteistöjen huoltoon on kulunut , joka on 55 % talousarvion määrärahoista ( ). Kirjasto Kirjaston toimintamenot olivat yht , joka on 53 % talousarvion määrärahoista. Menokehitys johtuu siitä, että vuotuisia aineistohankintoja on tehty kevään aikana. EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): Merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

10 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KOULUJEN SELONTEOT KEVÄTLUKUKAUDESTA 2013 Valmistelija: rehtori-sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, p ja rehtori Marju Puuri, p Hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta päättää perusopetuksen lukuvuosija työsuunnitelmat ja hyväksyy niiden arvioinnin. Koulut ovat laatineet kuluneesta lukukaudesta, kevät 2013, selonteon, jossa selvitetään koulun toimintaa, liite n:o 3. EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy koulun selonteot arviontina koulun toiminnasta. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

11 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KOULUJEN TYÖSUUNNITELMAT LUKUVUODELLE Valmistelija: rehtori-sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, p ja rehtori Marju Puuri, p Hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta päättää perusopetuksen lukuvuosija työsuunnitelmat ja hyväksyy niiden arvioinnin. Koulujen rehtorit ovat laatineet kouluille työsuunnitelman lukuvuodelle , liite n:o 4. EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy koulujen työsuunnitelmat lukuvuodelle PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

12 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ SAIRAANHOITAJAN SIIRTYMINEN KOTIHOIDON TIIMIIN, KOTISAIRAANHOITOPALVELUN TOTEUTTAMINEN Valmistelija: perusturvajohtaja Sirkka Viiala, p vs. vanhuspalvelujohtaja Taija Heletoja, p Kotihoito kuuluu sosiaalipalveluiden piiriin, joka sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelut. Kotihoitopalvelun kautta toteutuu sosiaali- ja terveydenhuollon luonteva yhteistyö asiakkaiden parhaaksi. Kotipalvelulla tarkoitetaan asiakkaan avustamista kotona sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Työhön kuuluu arkipäivän toiminnoissa avustamista, asiakkaan voinnin seurantaa ja hygieniasta huolehtimista sekä erilaista opastamista ja ohjaamista. Kotipalvelussa työskentelee pääasiassa lähihoitajia ja kodinhoitajia. Kotisairaanhoito suorittaa asiakkaan kotona lääkärin määräämiä sairaanhoidollisia toimia, ottaa näytteitä, valvoo lääkitystä ja seuraa asiakkaan vointia. Myös omaisten tukeminen on osa kotisairaanhoidon työtä. Kotisairaanhoidon henkilöstö on koulutukseltaan pääasiassa sairaanhoitajia. Kotisairaanhoitotyön tavoitteena on tukea pitkäaikaisesti sairaita ja iäkkäitä ihmisiä selviytymään kotona itsenäisesti, tukea kuntoutumista ja arvioida asiakkaan toimintakykyä. Juupajoen kunnassa asiakkaiden hoivasta ja huolenpidosta asiakkaan kotona ovat vastanneet kotihoidossa työskentelevät 10 hoitajaa, jotka ovat koulutukseltaan lähihoitajia ja kodinhoitajia. Perusterveydenhuolto on ollut yhteistoiminta-alueen kautta hoidettuna alkaen, joka ei ole sisältänyt kotisairaanhoitoa. Vanhainkodissa laitoshoidon puolella on neljä sairaanhoitajan vakanssia, jotka kaikki on tällä hetkellä täytetty pätevillä sairaanhoitajilla. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kotisairaanhoidon yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Kotisairaanhoidosta säädetään terveydenhuoltolaissa, jonka 25 :n mukaan kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden kotisairaanhoito. Kotisairaanhoito on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista tai tilapäistä potilaan asuinpaikassa, kotona tai siihen verrattavassa paikassa moniammatillisesti toteutettua terveyden ja sairaanhoidon palvelua. Kotisairaanhoidossa käytettävät hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon. Juupajoen kunnan vanhuspalveluista vastaavat esimiehet ovat yhdessä perusturvajohtajan kanssa suunnitelleet kotisairaanhoitopalvelun järjestämistä sekä kotisairaanhoitajan tehtäväkuvaa. Suunnittelutyössä on otettu huomioon voimaan tullut vanhuspalvelulaki, terveydenhuoltolaki (2011) ja sosiaali- ja terveysministeriön ja kuntaliiton julkaisema laatusuositus (2013:11) hyvän

13 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Lisäksi on huomioitu Juupajoen kunnan hallintosääntö. Väestön ikääntyessä ja heidän hoitonsa painottuessa laitosten sijasta kotiin, kotisairaanhoitotyön rooli etenkin vanhenevan väestön terveyden ja elämänlaadun ylläpidossa tulee väistämättä lisääntymään. Kotihoidossa työskentelevän sairaanhoitajan työ on monipuolista ja vaativaa, sillä asiakaskunta käsittää huonokuntoiset vanhukset, pitkäaikaissairaat ja vammaiset, satunnaisesti myös lapsiperheetkin. Kotisairaanhoitajan työ on kuitenkin vanhuspainotteista. Kotisairaanhoidossa tarvitaan sairaanhoitajan ammatillisuuden lisäksi sosiaalisia taitoja kuten kommunikointitaitoja, havainnointitaitoa, joustavuutta ja tiimityöskentelytaitoja. Asiakkaan kotona tapahtuva hoitaminen vaatii myös erityisosaamista, kuten kunnioitusta asiakkaan arvoja kohtaan ja yksilöllisyyden huomioimista. Hoitoympäristönä koti on erilainen kuin esimerkiksi sairaalat, joissa hoidon lähtökohtana on laitosmaisuus ja lääketieteellisyys. Kotisairaanhoito perustuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja edistää asiakkaan kuntoutumista ovat vs. vanhuspalvelujohtaja ja perusturvajohtaja kuulleet kunnan palveluksessa olevia kaikkia neljää sairaanhoitajaa. Heistä kaksi sairaanhoitajaa on esittänyt kiinnostuksensa siirtyä laitoshoidon sairaanhoitajan virasta myös avohoidon puolelle. Heidän kanssaan on pidetty erillinen yksilö- ja ryhmäkeskustelutilaisuus Päädytty ratkaisuun, että kotisairaanhoitajan tehtäviä jaetaan kahden sairaanhoitajan kesken, jolloin osaaminen jakaantuu eri henkilöille. Lähiesimies vs. vanhuspalvelujohtajan kanssa vastaa sairaanhoitajien työjärjestelyistä laitoshoidon ja kotihoidon välillä. Kotisairaanhoitajalle on laadittu tehtäväkuva, jossa huomioidaan kotisairaanhoidon ja nykyisen kotihoidon tehtävien yhteensovittaminen. Kotisairaanhoidon järjestämistä arvioidaan vuoden 2013 lopussa ja liittyen vuoden 2014 talousarvion laadintaan. Hallintosäännön mukaan (64 ) perusturvajohtaja päättää vastuualueensa henkilöstön yhteiskäytöstä ja henkilöstön jakautumisesta vastuualueen sisällä. Henkilöstön tehtäväkuvan vahvistaa asianomainen esimies (62 ), joten sairaanhoitajan tehtäväkuvan ja kotisairaanhoitajan tehtäväkuvan vahvistaa vs. vanhuspalvelujohtaja.

14 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ EHDOTUS (perusturvajohtaja): Hyvinvointilautakunnalle annetaan tiedoksi vanhuspalveluiden organisaation kehittäminen ja kotisairaanhoitopalvelun toteuttaminen kotihoidossa. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

15 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ IKÄÄNTYNEIDEN HENKILÖIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT Valmistelija: perusturvajohtaja Sirkka Viiala, p vs. vanhuspalvelujohtaja Taija Heletoja, p voimaantullut vanhuspalvelulaki velvoittaa hyvinvointia edistävien palveluiden järjestämisen kunnissa. Lain 12 :n mukaan kunnan on mm. järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Lisäksi kunnan on tarjottava hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti niille, joiden elämäntilanteeseen tai elinoloihin arvioidaan liittyvän palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä. Ikääntyneiden henkilöiden neuvontapalvelut Neuvonnan ja ohjauksen kautta pyritään löytämään oikea-aikaiset ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet itsenäisen suoriutumisen vahvistamiseksi. Erityishuomio kiinnitetään kuntoutuspalvelujen kokonaisuuteen, sillä kotona asuminen edellyttää kuntoutuspalvelujen merkittävää lisäämistä ja monipuolisuutta. Neuvonta ja ohjaus käsittää myös ravitsemusneuvontaa ja liikunnan ohjausta. Tavoitteena on omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen väheneminen. Neuvontapalveluiden avulla parannetaan iäkkäiden henkilöiden elämänlaatua. Neuvontapalvelut sisältävät myös palveluihin ohjaamista, alueella toimivien ryhmien esittelyä sekä sosiaaliturvaa koskevaa ohjausta. Tavoitteena on neuvontapalvelujen kautta koota palvelut kuntalaisten tueksi ja pyrkimys vähentää palveluverkoston hajanaisuuden haittoja. Neuvontapalvelujen merkitys korostuu tällä hetkellä siitäkin syystä, sillä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus on ajankohtainen koko maassa, mikä saattaa aiheuttaa epätietoisuutta yksittäisille kuntalaisille. Neuvontapalveluissa toteutetaan yksilöllistä palvelujen tarpeen arviointia ja suunnittelua ikääntyneelle väestölle. Ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevia henkilöitä eli 65 vuotta täyttäneitä. Neuvontapalveluja voivat saada ikääntyneeseen väestöön kuuluvien lisäksi muutkin asiasta kiinnostuneet kuten omaiset ja läheiset. Juupajoen kunnassa iäkkäiden henkilöiden neuvontapalveluja järjestetään vt. vanhuspalvelujohtajan Taija Heletojan kautta, vastaanotto torstaisin klo , Kunnanvirasto, Koskitie 50, Korkeakoski. Vastaanoton varmistamiseksi suositellaan ajanvarausta, puh

16 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Neuvontapalvelujen toteuttamisella Juupajoen kunnassa toteutetaan eri viranomaisten ja ammattiryhmien yhteistyötä ja laadukasta asiakaslähtöistä palvelujen kokonaisuutta. Neuvontapalveluista laaditaan julkinen tiedote. Iäkkäiden henkilöiden hyvinvointia tukevat kotikäynnit Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja palvelutarpeiden ennakoimiseksi Juupajoen kunnassa tehdään hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ikäihmisten luokse syksyllä Käynnit kohdistetaan vuonna vuotta täyttäneiden tai täyttävien luokse. Kotikäynneistä sovitaan etukäteen ja se perustuu vapaaehtoisuuteen. Ikäihmiset voivat kertoa kotikäynnillä heitä askarruttavista kysymyksistä ja palvelutarpeistaan. Tarkoituksena on pohtia yhdessä kunnan työntekijän kanssa toimenpiteistä kotona asumisen tukemiseksi ja millä tavalla. Hyvinvointia tukevien kotikäyntien toteuttajana ja organisoijana ovat vt. vanhuspalvelujohtaja Taija Heletoja ja geronomi Hannele Hyvönen. Kotikäyntien sijaan 75 -vuotta täyttäneet voivat varata yksilöajan em. henkilöiden luokse sosiaalitoimistoon. Lisäkustannuksia em. hyvinvointia edistävien palveluiden järjestämisestä ei aiheudu. EHDOTUS (perusturvajohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy iäkkäiden henkilöiden hyvinvointia edistävien palveluiden toteuttamisen edellä esitetyllä tavalla. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

17 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ JUUPAJOEN VANHUSTYÖN JA VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA Valmistelija: perusturvajohtaja Sirkka Viiala, p vs. vanhuspalvelujohtaja Taija Heletoja, p Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) eli vanhuspalvelulaki on tullut voimaan Lain tavoitteena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja terveyttä ja lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa palvelujen kehittämiseen kunnassa. Tavoitteena on parantaa iäkkäiden henkiöiden mahdollisuutta saada laadukkaita palveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen. Kunnan on laadittava valtuustokausittain suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ja arvioitava vuosittain palvelujen riittävyyttä ja laatua (5 ). Lain 5 :ää sovelletaan alkaen. Liitteenä olevan Juupajoen kunnan ikäihmisten hyväksi laaditun suunnitelman on laatinut työryhmä, johon on kuulunut vanhuspalveluista vastaavat esimiehet, Taija Heletoja, Terhi Lahtinen ja Eila Kallonen, henkilöstön edustajat Ulla Nurkkala ja Elsa Hyvönen, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Mirja Saarinen ja perusturvajohtaja Sirkka Viiala. Työryhmä on erikseen kuullut asiantuntijoita terveydenhuollon puolelta sekä järjestöjä ja seurakuntaa vanhusneuvoston kautta. LIITE 5: Juupajoen vanhustyön ja vanhuspalveluiden suunnitelma EHDOTUS (perusturvajohtaja): Hyvinvointilautakunta esittää liitteenä olevan Juupajoen vanhustyön ja vanhuspalveluiden suunnitelman vuosille kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja valtuuston hyväksyttäväksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

18 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ JUUPAJOEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN LAUSUNTO TOIMIVA LASTENSUOJELU -SELVITYSRYHMÄN LOPPURAPORTISTA JA ESITYKSESTÄ LASTENSUOJELUN LAATUSUOSITUKSEKSI Valmistelija: perusturvajohtaja Sirkka Viiala, p Peruspalveluministerin lasten ja perheiden palvelujen sekä lastensuojelulain toimivuutta selvittämään asetettu ryhmä on luovuttanut loppuraporttinsa Selvitysryhmän tehtävänä on ollut - selvittää pikaisesti viranomaisten toimintatapoja ja viranomaisyhteistyön toimivuuteen liittyvät ongelmat lastensuojelussa - selvittää tietojen vaihdon ongelmat viranomaisten välillä sekä arvioida tähän liittyvien salassapitosäännösten toimivuus - arvioida, miten ennaltaehkäisevät toimet niin lastensuojelussa kuin lasten ja lapsiperheiden palveluissa toimivat - arvioida lastensuojelulain toimivuutta ja sen resurssointia sekä lain nojalla annettavaa ohjeistusta - arvioida lastensuojelun johtamista, asiakastyön toimintamalleja ja koulutustarvetta - arvioida lastensuojeluilmoituskäytännön toimivuutta - tehdä toimenpide-ehdotuksia havaittujen ongelmien korjaamiseksi ja lainsäädännön muuttamiseksi. Selvitysryhmän toimikausi oli ja sitä jatkettiin saakka. Selvitysryhmä esittää raportissaan 54 eri toimenpidettä lastensuojelun kehittämiseksi. Työryhmä on tehnyt myös esityksensä lastensuojelun laatusuositukseksi. Laatusuosituksen valmistelutyössä on huomioitu sekä aiempi laatusuosituksen valmistelutyö että selvitysryhmän työ ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat valtakunnalliset valvontaohjelmat (Kunnalliset lastensuojelupalvelut, Lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito ja kasvatus). Laatusuositusta valmistelleessa ryhmässä on ollut edustus Suomen Kuntaliitosta, Lastensuojelun Keskusliitosta, Heikki Waris -instituutista/soccasta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Perhehoitoliitosta, Talentiasta, Valvirasta sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 Hyvinvointilautakunta 29.10. 2013 Kunnanhallitus 03.12. 2013 Valtuusto 09.12.2013 1 Sisällys 1 LASTEN HYVINVOINNIN JA LASTENSUOJELUN ARVOT... 5 2 VUODEN

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot