Lentoliikenteen merkitys aluekehitykselle. Savonlinnan näkökulma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lentoliikenteen merkitys aluekehitykselle. Savonlinnan näkökulma"

Transkriptio

1 1(11) Muistio Lokakuu 2013 Lentoliikenteen merkitys aluekehitykselle Savonlinnan näkökulma Tutkimukseen ja kansainväliseen vertailuun perustuva katsaus Northpoint Aviation Services Limited, Farr, Inverness, U.K. IV2 6XJ Savonlinnan Yrityspalvelut Oy, Puistokatu 1, FI Savonlinna

2 2(11) Muistio Lokakuu 2013 Johdanto 1. Finavia on tuonut julkisuuteen aikeensa sulkea lentokenttäverkoston pienimpiä lentoasemia (Savonlinna, Varkaus, Kemi-Tornio, Pori, Kajaani ja Enontekiö). Liikenneministeriön työryhmä valmistelee ilmailustrategian linjauksia. Niiden alueiden, joille lentoliikenteen säilyttäminen ja yhteydet Helsinkiin ja maailman talouskeskuksiin ovat keskeinen strateginen intressi, on pyrittävä vaikuttamaan strategian muotoiluun. Työhön vaikuttamiseksi on esitettävä vakuuttavat ja asialliset perusteet lentoasemien säilyttämiseksi aluekehityksen, liikenneyhteyksien merkityksen ja taloudellisten syiden vuoksi. 2. Lakkautusuhan alla on myös Savonlinnan lentoasema, jonka lentoliikenteen jatkuvuutta Savonlinna pitää kaupungille strategisesti merkittävänä. Savonlinnan kaupunki ja valtio ovat ylläpitäneet lentoliikennettä Savonlinna-Varkaus reitillä tukemalla sitä julkisen palvelun velvoitteen perusteella. Savonlinna on tilannut Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevalta lentoliikennekonsultilta Northpoint Aviationilta kattavan, todennettuun tietoon perustuvan katsauksen Savonlinnan lentoaseman säilyttämisen merkityksestä.. Katsauksen on tarkoitus olla kannanotto keskusteluun suomalaisen ilmailupolitiikan muutoksista. Tämä muistio kokoaa kansainvälisten tutkimusten perusteella todennettavat strategiset perustelut Savonlinnan lentoaseman säilyttämiselle. Northpoint Aviationilla on kattava kokemus- ja tietopohja, jolle tässä esitetyt strategiset linjaukset perustuvat. Niissä hyödynnettyä osaamista ja tutkimustietoa ovat laaja ja kasvava akateeminen ja ammattikirjallisuus, joka korostaa lentoyhteyksien merkitystä alueellisille ja kansallisille talouksille muiden Pohjois-Euroopan maiden linjaukset ja keinot tukea ja kehittää alueellisia lentoyhteyksiä Savonlinnassa Baltic Bird WP5.3 Interreg IVc-hankkeen aikana todennettu potentiaali ja suositukset menetelmistä, joilla turvattiin kilpailukykyinen tarjousprosessi julkisen palvelun velvoitteen mukaiselle reitille Helsinkiin Baltic Bird Interreg IVc projektin tuloksena on jaettu kokemuksia lentoliikennettä kehittävien ja turvaavien paikkakuntien kanssa eri Euroopan maissa sekä vertailtu erilaisia tilanteita sekä perusteluja lentoliikenteen kehittämiselle. 3. Tässä tarkastellaan taloudellisten hyötyjen osalta erityisesti ilmailupalvelujen heijastusvaikutuksia. Tarkoitus on myöhemmässä vaiheessa syventää paikallista aluekohtaista arviointia, jota mm. UniConsult-konsulttitoimisto on tehnyt Baltic Bird -hankkeessa. Näin luodaan tarkka analyysi Savonlinnan lentoaseman tämänhetkisistä suorista, epäsuorista ja katalyyttivaikutuksista. Samalla todennetaan ne seuraukset, joita lentokentän sulkemisella olisi koko kaupungille ja Savonlinnan seudulle. 4. Perusteluja Savonlinnan kaltaisten alueiden lentoyhteyksien säilyttämiselle ovat lentoyhteyksien luomat laajat taloudelliset ja sosiaaliset hyödyt vaihtoehtoisten alueellisten liikennöintimuotojen kehittämisen esteet ja niihin liittyvät ongelmat alustava, vertaileva analyysi toisten Euroopan laita-alueiden maiden, kuten Iso-Britannian ja Irlannin, ratkaisumalleista.

3 3(11) Muistio Lokakuu 2013 Lentoyhteyksien merkityksestä 5. Yhdistyneessä kuningaskunnassa käydään juuri nyt ilmailukeskustelua, jonka ytimessä ovat elinkeinoelämän liikennöintitarpeet pitkällä aikavälillä. Tarpeiden vastaamiseen etsitään mahdollisimman kustannustehokkaita tapoja, joilla pyritään pienimpiin mahdollisiin ympäristöhaittoihin joko käyttämällä nykyisiä lentokenttiä ja ilmatilaa parhaalla mahdollisella tavalla tai harkitsemalla uusien kiitoratojen paikat huolellisesti. Vuonna 2003 julkaistu Yhdistyneen kuningaskunnan ilmailun linjauksia 1 tukenut talousanalyysi keskittyi lentokenttien tuomiin hyötyihin ja työllistävyyteen. Sen tilalle on kuitenkin tullut monipuolisempi ja strategisempi arviointitapa, joka keskittyy lentokenttien yleiseen arvonlisäykseen (GVA General Value Added) ja seurannaisvaikutuksiin. Seurannaisvaikutuksia ovat esimerkiksi kaupankäynnin määrä, alueelle tulevat sijoitukset ja lisääntynyt matkailutulo. Liite A sisältää yhteenvedon siitä, miksi akateemisessa ja ammattimaisessa kirjallisuudessa pidetään keskeisinä erityisesti lentoliikenteen katalyyttivaikutuksia ja niiden suhdetta erilaisiin liikenneyhteyksiin. 6. Professori Jorma Mäntynen Tampereen teknillisestä yliopistosta esitti useita samoja argumentteja hiljattain julkaistussa artikkelissaan suomalaisesta lentoliikenteestä 2 : Lentoliikenneyhteydet ovat avainasemassa Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn takaamisessa. Ei riitä, että hyödynnämme tietoliikenneverkkoja. Tarvitaan lentoliikennettä yhdistämään suomalaisia muuhun maailmaan ja tekemään Suomesta houkutteleva maa yrityksille ja matkailijoille. Riippuvuus kansainvälisistä kauppasuhteista ja saavutettavuutemme edellyttävät Suomen entistä vahvempaa kytkemistä osaksi globaalia kanssakäymistä. Lentoasemat onkin nähtävä investointina Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Lentoasemien tärkein tehtävä on edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja maamme hyvinvointia. 7. Yhdistyneen kuningaskunnan hallinto päivitti juuri ilmailupolitiikkaansa ja päätyi samanlaisiin ajatuksiin 3. Se: myöntää, että lentokentillä on maassamme merkittävä asema sekä kotimaisten että ulkomaisten liikenneyhteyksien kannalta ja että ne voivat vauhdittaa ratkaisevasti alueellista talouskasvua. Lentäminen ei tarjoa syrjäseuduillemme ylellisyyttä vaan elintärkeitä yhteyksiä. (kappale 1.21). 8. Lentoyhteys Lontooseen ja pääsy sen tarjoamiin jatkoyhteyksiin on avainkysymys Yhdistyneen kuningaskunnan reuna-alueiden kuten Skotlannin, Pohjois-Irlannin ja Lounais-Englannin kehitykselle. Lentoyhteyksien palvelutaso vaikuttaa vahvasti alueiden pääsyyn maan suurimmille ja merkittävimmille markkinoille. Lontoon kautta niille avautuvat myös monet liiketoimintamahdollisuudet maailmalla. Juuri nyt Yhdistynyt kuningaskunta pyrkii monien Euroopan maiden tavoin toipumaan vuoden 2008 lamasta ja euroalueen velkakriisistä. Pyrkimysten aikana on huomattu lentoyhteyksien vaikuttavan ratkaisevasti yksittäisten 1 Department for Transport 2003: The Future of Air Transport White Paper. 2 Mäntynen, Jorma 2013: Lentoasemat ovat investointi Suomen menestykseen. K3 viestintä. 3 HMG 2013: Aviation Policy Framework. CMND 8454.

4 4(11) Muistio Lokakuu 2013 yritysten, kaupunkien ja kasvavien elinkeinosektoreiden kilpailukykyyn Euroopan- ja maailmanmarkkinoilla. 9. Ilman lentoyhteyksiä kaikki yllämainitut alueet ovat yli 4,5 tunnin matkan päässä Lontoosta ja siten myös jatkoyhteyksistä. Kestoltaan yhden päivän pituinen liikematka pääkaupunkiin ei tällaisilla matka-ajoilla ole mahdollinen, ja pääsy muualle Eurooppaan ja Euroopan ulkopuolelle käy erittäin hankalaksi. Suomessa Helsinki on Lontooseen verrattavassa asemassa sillä se on maan ydin ja suurten yritysten kotipaikka. Helsinki on ainoa kaupunki Suomessa, jonka lentokenttä tarjoaa laajan valikoiman kansainvälisiä kuljetuspalveluja ja liikenneyhteyksiä kilpailukykyisin aikatauluin. Kotimaisen syöttöliikenteen puuttuminen vähentäisi Helsinki-Vantaan lentoaseman kilpailukykyä ja matkustajamääriä. Herää siis kysymys, että onko jatkoyhteyksien käyttö otettu huomioon Finavian lentoasemaverkon talouslaskelmissa, vai onko tarkastelu rajoittunut vain yksittäisten lentoasemien tappioihin. 10. Tekijöille on syntynyt käsitys, ettei Finavia halua tai voi toivottavalla tavalla ottaa huomioon sitä merkitystä ja vaikuttavuutta mikä sen palveluilla on sen oman liiketoiminta-alueen lisäksi ja ulkopuolella. Alueelliset lentoyhteydet palvelevat myös erittäin merkittävällä tavalla koko maan sosiaalista koheesiota, sillä pääkaupunki tulee niiden avulla maan reuna-alueiden asukkaiden ulottuville. Ne mahdollistavat heille poliittisen edustuksen, pääsyn kulttuuri- ja urheilutapahtumiin, kouluttautumisen ja ehkä tärkeimpänä vierailut ystävien ja sukulaisten luo. Lentoyhteydet yhdistävät tärkeällä tavalla maata, joka on muutoin niin suuri ja harvaan asuttu. Vaihtoehtoiset liikennöintimuodot 11. Saamiemme tietojen mukaan Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa tarkastella lentoliikennettä osana joukkoliikenteen yleistä palvelutasoa ja matkustusketjua, jossa oletetaan joiden ilman lentoyhteyksiä jäävien alueiden tukeutuvan laajempia alueita palvelevien maakuntakenttien (regional hubs) tarjoamiin liikenneyhteyksiin. Kriteeriksi on 3 tunnin matka-aika maakuntakentälle (ennen Helsinkiin) ja 6 tunnin kokonaismatka-aika pääkaupunkiseudulle. Eräille väli-suomen kaupungeille tämä merkitsee huomattavaa saavutettavuuden ja palvelutason laskua. Päivän mittainen asiointi pääkaupungissa tulisi mahdottomaksi. Palvelutason näin radikaali huonontaminen ei vastaa EU:n liikennepolitiikassa oletettua kaupunkikeskusten palvelutasoa eikä sille löydy tutkimuksellisia perusteita. Matkaketjun pidentäminen myös lisää maaliikennettä ja erityisesti yksityisautoilua ja koko matkaketjun CO2- päästöjä verrattuna suoriin yhteyksiin verrattuna. 12. Useissa Länsi-Euroopan maissa nopeat junayhteydet ovat hyvä vaihtoehto lentopalveluille silloin, kun alueella on riittävän hyvä rautatieinfrastruktuuri. Tilanne on tällainen eritoten Ranskassa, Saksassa ja Benelux-maissa. Viime aikoina myös Espanjaan ja Italiaan on rakennettu korkeatasoisia rautatieyhteyksiä. Nopeat junayhteydet ovat onnistuneet valtaamaan suuren osan liikennemarkkinoista näiden maiden kaupungeissa silloin kun matka pääkaupunkiin kestää 2,5 3 tuntia maaliikenteessä. Rautatiet ja lentoliikenne tavallisesti sekä kilpailevat keskenään että täydentävät toisiaan 3 4,5 tuntia kestävillä matkoilla. Neljän tunnin kynnyksen ylityttyä lentäminen muuttuu kuitenkin monien matkojen käytännöllisimmäksi kulkumuodoksi sen sijaan, että se olisi rajoitettu pelkästään ajansäästöä tai jatkoyhteyksiä hakeville. Maaliikenneyhteydet Savonlinnasta

5 5(11) Muistio Lokakuu 2013 Helsinkiin osuvat juuri tähän neljän tunnin rajakohtaan, jossa maayhteyksiä kehittämällä tyydyttävää palvelutasoa ei pystytä järjestämään. 13. On hyvin epätodennäköistä, että junayhteyksillä, ja/tai yhdistämällä liikennemuotoja matkaketjuissa, voitaisiin Suomessa korvata, km:n mittaisia lentoreittejä. Tähän on useita syitä: Suomi on pinta-alaltaan suuri maa ja Etelä-Suomen ulkopuolelle jää harvaan asuttuja kuljetuspalveluita tarvitsevia alueita, joiden matkustajapotentiaali on rajoitettu. Riittävän tiheällä vuorovälillä toimivien tehokkaiden matkaketjujen tarjoaminen on monissa tapauksissa operaattoreille taloudellisesti kannattamatonta. Helsinki kattaa prosentuaalisesti valtaosan Suomen väkiluvusta (n. 1,2 miljoonaa 5,4 miljoonasta), samalla kun seuraavat kymmenen suurinta kaupunkia ovat varsin pieniä. Niistä vain Turun ja Tampereen väkiluvut ylittävät asukkaan rajan, jota on yleisesti pidetty kannattavuuskynnyksenä nopealle junayhteydelle. Kolme viidestä Helsingin jälkeen suurimmasta kaupungista (Tampere, Turku ja Lahti) on Helsingistä korkeintaan kahden tunnin ajomatkan päässä. Ne eivät sijaitse keskenään maantieteellisesti samalla suunnalla, joten alueelliset pikajunapalvelut sopivat niiden ja Helsingin välille paremmin kuin nopeat junayhteydet. Edellistä väitettä tukevat varsinkin suurnopeusraiteiden mittavat kustannukset. Ne ovat yleensä noin 12,5 25 milj. euroa kilometriltä silloin, kun reitille osuvat maanmuodot ja - rakenne ovat sopivia. Suomessa maasto mitä luultavimmin ei ole niin helppoa, mikä nostaisi kulut vielä korkeammiksi. Näin ollen useimmille suomalaisille kaupunkikeskuksille nopeiden junayhteyksien kehittäminen ei ole käyttökelpoinen vaihtoehto näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Lentoliikenne on infrastruktuurikustannuksiltaan ylivoimainen vaihtoehto erityisesti pienempien keskusten kuljetustarpeiden tyydyttämiseen. Professori Jorma Mäntysen arvion mukaan Suomessa on käytössä noin 70 km kaupallista kiitorataa. Raiteita sen sijaan on km ja teitä km. Lentokentät tukevat monia eri käyttötarkoituksia ja niillä on monitahoista taloudellista potentiaalia. Lentokenttien panos-tuotos-suhde voi olla huomattavasti suurempi kuin muilla liikennöintimuodoilla. Suurnopeusraiteiden ja kiskokaluston ylläpito on kallista varsinkin kiitoratoihin ja nykyaikaisiin lentokoneisiin verrattuna. On myös näyttöä siitä, että rautateiden ympäristöystävällisyyttä on ylikorostettu 4. Junien energiankäyttö kasvaa niiden nopeuden kasvattamisen myötä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa uutta suurnopeusraidetta HS2 (ja samalla siirtymistä ilmasta raiteille) ei enää perustella ympäristösyillä vaan kuljetuskapasiteetilla. Hyvänä esimerkkinä on myös vuoden 2008 tutkimus 5 Newquayn lentokentästä, josta on juuri neljän tunnin matka Lontooseen. Lentoliikenteessä matkalla Newquaysta Cornwalliin yhden matkustajan kilometrikohtaiset päästöt olivat vain hivenen suuremmat kuin autoillessa tai rautateillä. Poikkeuksena ovat energiatehokkailla autoilla matkustavat perheet. 14. Kansallisten voimavarojen kannalta pienten lentoasemien ja tehokkaiden lentoreittien ylläpito on huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin rautateiden rakentaminen, kun halutaan yhdistää Savonlinnan (seutukunnan ja vaikutusalueen väkiluku n ) kaltaisia, neljän tunnin ajomatkan päässä olevia kaupunkeja Helsinkiin. 4 ERAA 2012: Air and Rail Setting the Record Straight. 5 Newquay Cornwall Airport 2008: A Comparative Analysis of the Climate Change Impacts of Alternative Transport Modes to Cornwall.

6 6(11) Muistio Lokakuu 2013 Savonlinnan lentoliikenteen merkitys Baltic Bird-projektissa on tehty analyysi Helsingin-Varkauden-Savonlinnan lentoreitin matkustajapotentiaalista ja todettu, että reitin potentiaali optimoiduilla aikatauluilla on matkustajaa vuodessa. Tämä merkitsee, että reitin kehittämiselle on perusteet ja matkustajamäärien kasvattaminen on mahdollista. Alueellisten taloudellisten vaikutusten arvioinnin perusteella Savonlinna lentoaseman toiminnalla on Savonlinnalle 2-3 miljoonan euron suora vaikutus. Epäsuorat taloudelliset vaikutukset muodostuvat lentoyhteyden yritystoiminnalle saavutettavuuden muodossa tarjoamista mahdollisuuksista ja tehokkuushyödyistä erityisesti työajan säästöinä. Etelä-Savon kauppakamarin kyselyn ja yrityshaastattelujen perusteella Savonlinnassa on yrityksiä, joiden kilpailukyky merkittävästi heikkenee ja toimintaedellytykset vaarantuvat. Lentoliikenteen loppumisen on arvioitu johtavan työpaikkojen menetyksiin. Hankkeessa hyödynnetyssä taloudellisten vaikutusten laskentamallissa on arvioitu potentiaalisia hyötyjä optimoidun lentoyhteyden osalta sekä vaihtoehtoisena skenaariona lentoliikenteen loppumisen ja lentokentän sulkemisen taloudellisia vaikutuksia. Suorien ja välillisten aluetalousvaikutusten lisäksi Savonlinnan lentokentän sulkemisella olisi ratkaiseva merkitys tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien rajaamisen kautta. Rakennemuutospaineissa Savonlinnan on määrätietoisesti panostanut matkailun kehittämiseen tulevaisuuden kansainvälisenä matkakohteena. Matkakohteena Savonlinnan potentiaalinen saavutettavuus heikkenee oleellisesti, mikäli lentokenttä ei ole käytettävissä. Vertailuanalyysi 15. On luonnollista, että Finavian kaltainen, eurooppalaisessa kilpailuympäristössä toimiva ilmailuyritys arvioi toimintaansa taloudellisilla suoritusmittareilla, joita ovat: matkustajamäärien kehitys matkustajakohtainen tuotto matkustajakohtaiset subventiokulut lentokenttien brutto- ja nettokulut (eli pakollinen ristiintukeminen) tulevat pääomakulut sijoitetun pääoman tuotto. 16. Finavia on valtion omistama yhtiö, joten valtion omistajana pitää arvioida sen merkitystä ja toimintaa myös ottaen huomioon: Finavian lentokenttien ratkaisevan vaikutuksen liikkuvuuteen, elinkeinoelämän kehitysedellytyksiin ja matkailuun sekä näiden kautta toteutuvaan taloudelliseen tuottoon vaihtoehtoisen infrastruktuurin rakentamisen hinnan verrattuna Finavian liikennöintipalveluihin lentokenttien sulkemisen tai jäädyttämisen peruuttamattomat kulut ja niiden suorat sekä epäsuorat taloudelliset vaikutukset.

7 7(11) Muistio Lokakuu Etenkään valtion omistuksessa olevan lentokenttien ylläpitäjän ei tulisi tehdä näin merkittäviä päätöksiä pelkästään kapea-alaisten talouslukemien perusteella. Finavia argumentoi, että sen alueelliset lentoasemat kuluttavat ristiintukemisen muodossa resursseja, jotka se voisi investoida kaupallista potentiaalia omaaviin lentoasemiin. Jos Helsinki-Vantaan kehittämiselle on kestävät kaupalliset perusteet, panostuksia tulee hakea ensisijaisesti kaupalliselta sektorilta ja julkisen sektorin on keskityttävä enemmän tarkastelemaan valtakunnan kokonaisetua. Nyt esitetyt valinnat perustuvat enemmänkin lyhyen tähtäimen tappioiden eliminoimiseen ja maantieteeseen kuin tarpeeseen kehittää tehokkuutta ja optimoida verkoston kannattavuutta kokonaisuutena. Julkisia palveluja tuottavan ja julkisesti omistetun yhtiön toiminnan mittarina ei voi olla pelkästään liiketaloudellinen voitto vaan sitä on arvioitava myös julkisten panosten tuoman kokonaishyödyn ja taloudellisten heijastusvaikutusten näkökulmasta. Tämä tarkoittaa käytännössä, että a) on otettava huomioon kokonaisvaltaisesti tehtyjen ratkaisujen paikalliset ja alueelliset taloudelliset vaikutukset b) tätä tehtäessä on hyödynnettävä asian luonteen vaatimalla tavalla monimuuttujaisia ja useiden rinnakkaisten tavoitteiden tasapainottamiseen tähtääviä optimointiprosesseja (pareto optimization) päätösten valmistelussa. c) Suomen kansallisen intressin näkökulmasta Helsinki-Vantaa ja valtakunnallisen lentoasemaverkon kehittäminen eivät voi olla vaihtoehtoja, vaan koko verkoston ja kunkin lentoaseman strategisen kehittämisen mahdollisuudet on otettava huomioon. 18. EU:ssa on tehty useita eri suuntiin meneviä linjauksia pienten lentokenttien kehittämisen ja ylläpitämisen suhteen. Iso-Britanniassa pienten lentokenttien toimintaa on pyritty kaupallistamaan. Ruotsissa pienet lentokentät on pyritty siirtämään maakuntien hallintaan. Toistaiseksi ei tiedetä, voidaan esimerkiksi Ruotsin ratkaisuilla lisätä turvata lentokenttien toiminta ja lisätä toiminnan tehokkuutta siten, että se palvelee kansallista etua alueiden elinvoiman ja saavutettavuuden turvaamiseksi. Koska lentokenttien yhteiskunnalliset hyödyt monen lentokentän osalta todennäköisesti ovat merkittävästi suuremmat kuin niiden ylläpidosta syntyvät Finavian liiketoiminnalliset tappiot tulisi ilmailustrategian ensisijaisena tavoitteena olla Suomen toteutetun lentoasemaverkostoperiaatteen mukaisen toimintamallin optimointi ja toiminnan tehostaminen sekä vaikutusten arviointi. Osana optimointia ja verkostoperiaatteen rinnalla tulee arvioida kunkin lentoaseman kohdalla mahdollisuudet yhteistyössä paikallisten sidosryhmien ja liike-elämän kanssa lisätä tulovirtoja erilaisista liitännäistoiminnoista, kehittää kiinteistösektoria ja vahvistaa yleensä paikallista ilmailun ja lentoliikenteen tunnettuutta ja merkitystä. 19. Näkemyksemme mukaan Finaviasta on tehtävä analyysi, jossa sitä ja lentoasemaverkoston toimintaa verrataan useisiin muihin lentokenttäyhtiöihin ja lentokenttiin EU:n reuna-alueilla. Näin syntyy arvio sen toiminnan tehokkuudesta ja siitä, onko se kaupallisesti ja toiminnallisesti mahdollisimman innovatiivinen. Suomella on EU:n hyväksynnällä oikeus järjestää ilmailun palvelut lentoasemilla verkostoperiaatteen mukaisesti siten, että toteutetaan lentoasemien ristisubventiota. Tämä linjaukset ovat perustuneet näkemykseen Suomen kansallisen edun kannalta oleellisen ja Helsinki-Vantaan lentoaseman kehittymistä tukevan kotimaan

8 8(11) Muistio Lokakuu 2013 lentoliikenteen ylläpitämisen tarpeellisuudesta. Sitä ennen ei voi määrittää, onko nykyinen ristiintukeminen tarpeellista saati perusteltua laajempien taloudellisten etujen kannalta. Lentoasema verkoston purkaminen ja mahdollisesti jopa verkostoperiaatteesta ja ristiintukemisesta luopuminen olisi lyhytnäköistä. Yhteenveto 20. Tässä muistiossa on pyritty tarkastelemaan Suomen lentoliikennettä ja lentoasemaverkostoa sekä erityistapauksena Savonlinnan lentoaseman merkitystä laajemmassa kansainvälisessä perspektiivissä. Yhteenvetona havainnoista voidaan todeta: alueiden tavoitteleman kansainvälisen liiketoiminnan näkökulmasta hyvät yhteydet pääkaupungin kautta kansainvälisiiin keskuksiin ovat välttämättömiä Maakuntakenttien ja jopa pienten lentoasemien välilliset ja katalysoivat vaikutukset aluetalouteen ovat erittäin merkittäviä katalyyttisten vaikutusten näkökulmasta monien saavutettavuudeltaan heikkojen alueiden näkökulmasta elintärkeää Lentoasemaverkkoa koskevien poliittisten linjausten ja ratkaisujen tulee toiminnan kannattavuuden ja taloudellisen tehokkuuden tavoittelun ohella perustua kansallisen edun näkökulmasta tehtyyn tarkasteluun lentoliikenteen aluetaloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Saavutettavuuden turvaaminen lentoliikennettä ylläpitämällä on suuressa ja harvaanasutussa maassa usein kustannustehokkain vaihtoehto ja voi olla myös ympäristövaikutusten osalta kilpailukykyinen, jos se vähentää pitkien maakuljetusten osuutta ja yksityisautoilua. Lentoliikenteen tulee olla kuljetusvaihtoehtona myös keskuksissa, jotka ovat 4-8 tunnin maaliikenneyhteyksien päässä Helsingistä. Saavutettavuuden kannalta on tärkeää tarkastella paitsi yhteyksiä pääkaupunkiin, myös kansainvälisiä jatkoliikenneyhteyksiä Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta.

9 9(11) Muistio Lokakuu 2013 Liite A: Kuinka lentoyhteydet vaikuttavat alueellisiin talouksiin? i. Arviot lentokenttien taloudellisista vaikutuksista rajataan usein kapeasti, ja ne käsittelevät vain kenttien suoria, epäsuoria ja aktivoivia vaikutuksia, esimerkiksi työpaikkoja, yleistä arvonlisäystä ja matkailukulutusta. Niitä on helppo mitata, ja ne ovat varsin kouriintuntuvia mittareita. Pienessä mittakaavassa ne voivat olla toki tärkeitä, mutta yksin ne eivät muodosta vielä kokonaisuutta. On yhä enemmän ja vankempaa näyttöä siitä, että lentoliikenneyhteydet eivät edistä talouskasvua pelkästään lentokenttien lähialueilla, vaan niiden seurannaisvaikutukset ulottuvat myös alueelliselle ja kansalliselle tasolle. Tämä on yksi pääteemoista siinä perusteellisessa analyysissä, jota on tehty Yhdistyneessä kuningaskunnassa käydyn lentoliikenteen kehittämistä koskevan keskustelun tueksi. Tätä työtä voi soveltaa laajemminkin, ja seuraavassa on siitä yhteenveto. ii. lentoyhteyksien seurannaisvaikutuksena muiden elinkeinojen tuottavuus ja kilpailukyky paranee pääasiassa kolmella tavalla: Mahdollistaa voimavaroja siirtymisen tuottavampaan käyttöön, mikä puolestaan vahvistaa kansainvälistä kauppaa ja palveluliiketoimintaa sekä lisää matkailua. Lentoliikenteeseen panostamisen hyöty riippuu saavutettavasta tuottavuuden lisäyksestä sitä hyödyntävillä talouselämän sektoreilla ja matkailun arvonlisäyksestä. 6 Lisää pääomien siirtymistä alueille. Parempi saavutettavuus lisää ulkomaisia ja kotimaisia investointeja. Pääomaintensiteetin kasvu parantaa työn tuottavuutta ja kilpailukykyä. Syntyy innovaatiotoimintaa. Saavutettavuus parantaa osaamisen siirtoa ja hyödyntämistä sijoituksina uuteen ja kehittyneeseen teknologiaan. Osaamisen siirto ja uusien markkinoiden avautuminen luovat uusia työtapoja, menetelmiä ja liiketoimintasuhteita, joiden avulla kilpailukyky ja tehokkuus paranee ja hyödynnetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. iii. Lentoliikenteen hyödyt eivät rajoitu ilmailusektorin luomaan työllisyyteen ja arvonlisäykseen. Lentoliikenne ja ilmailusektori heijastusvaikutuksenaan edistää talouskasvua lisäämällä koko talouden tuottavuutta ja kilpailukykyä. Saavutettavuus ei yksinään synnytä talouskasvua ja kilpailukykyä, mutta lentoyhteydet ovat taloudellisen kehityksen välttämätön edellytys. Saavutettavuuden parantaminen auttaa hyödyntämään laajemmin työvoimaa, taitoja ja pääomaa, tekee kaupasta ja palveluliiketoiminnasta siirrosta tehokasta, mahdollistamalla kaukaisten markkinoiden tavoittamisen ja kannustaa sekä koti- että ulkomaisia yrityksiä sijoittamiseen 7. iv. Konkreettisia esimerkkejä hyvän saavutettavuuden mahdollistamasta pitkälle erikoistuneesta globaalista liiketoiminnasta löytyy Yhdistyneen kuningaskunnan reuna-alueilla Skotlannin 6 Voimavarojen siirto vientisektoreille voi nostaa keskimääräistä tuottavuutta, mutta se saattaa toisaalta nostaa vaihtokurssia. Siten se ehkä saattaa muut sektorit huonompaan asemaan, vaikka se halventaa tuontia ja nostaa käytettävissä olevia kansallisia tuloja. 7 Oxera 2010: Understanding the theory of international connectivity. Tilaustyö liikenneministeriölle.

10 10(11) Muistio Lokakuu 2013 Ylämailla. Siellä keskeinen kysymys on lentoyhteyden säilyttäminen Invernessiin. Paikallisen talouden tukipilari viskiteollisuus on hyvin kansainvälistä ja vientiin keskittynyttä eikä pystyisi toimimaan ilman lentoyhteyksiä. Sama koskee energiasektoria Aberdeenissa sekä matkailua Cornwallissa ja Länsi-Irlannissa. v. Lentoyhteyksien positiivisesta vaikutuksesta talouteen on nykyisin olemassa runsaasti kirjallisuutta 8. Yhdistyneen kuningaskunnan liikenneministeriön Oxeralta tilaaman selvityksen mukaan kulkuyhteyksien pääedut koskettavat matkaajia, alueellista kilpailukykyä ja kokonaistaloudellisia hyötyjä 9. Kuljetuspalveluiden käyttäjät hyötyvät enemmän laajasta tai laadukkaasta kohdevalikoimasta kuin lentokentästä, jonka yhteydet ovat heikommat. Hyvät lentoyhteydet lisäävät lentokenttää ympäröivän alueen houkuttelevuutta yritysten näkökulmasta. vi. Lentokenttien laajempiin taloushyötyihin lukeutuvat yritysten laajentuneet toiminta- ja markkinaalueen myötä syntyvät klusteroitumisvaikutukset (agglomeration benefits), mahdollisuus saada laajemmista työmarkkinoista ja vapaasta kilpailusta saatavat hyödyt panostusten tehokkaamman kohdentumisen myötä. Esimerkiksi pääsy laajemmille kansainvälisille tuotemarkkinoille voi lisätä yrityksen tuottoa ja työvoiman tarvetta, mikä näkyy lopulta työvoimamarkkinoilla. Paremmat liikenneyhteydet voivat myös lisätä kilpailua tuotteiden ja erityisesti palvelujen markkinoilla ja parantaa tuottavuutta. Kilpailun kasvu voi syntyä esimerkiksi markkinoiden maantieteellisen koon kasvusta. Näiden väittämien todenperäisyyttä tukevat tutkimuksissa todennetut empiiriset kokemukset. vii. Oxford Economics Forecastingin tutkimuksessa osoitettiin, että hyvät lentoyhteydet tukevat talouskasvua parantamalla tuottavuutta, houkuttelemalla sijoituksia ja lisäämällä innovaatiotoimintaa 10. Sen mukaan 11 : Kehitys muissa kuin ilmailusektorin yrityksissä syntyy pääasiassa kahdenlaisten vaikutusten kautta. Ensinnäkin ulkomaiset markkinat tulevat kotimaisten yritysten ulottuville, ja ulkomainen kilpailu kotimarkkinoilla kiihtyy. Toiseksi sijoituspääoman ja työvoiman liikkuvuus maiden välillä helpottuu. viii. Kansainvälisen ilmailuliiton IATA:n tilaamassa tutkimuksessa InterVISTAS-konsultointitoimisto katsoi asiaa laajemmasta, kansainvälisestä näkökulmasta. Sen mukaan 10 % lisäys liikenneyhteyksissä kasvatti työn tuottavuutta 0,07 % 12. Myös useissa muissa tutkimuksissa on todettu, että parempi saavutettavuus parantaa tuottavuutta aluetaloudessa. ix. On ratkaisevan tärkeää, että tämä korkeampi tuottavuus voi kasvattaa myös bruttokansantuotetta. On todistettu, että viimeisen vuosikymmenen aikana ilmailupalvelujen laajenemisesta seuranneet sijoitukset ja tuottavuus ovat kasvattaneet Euroopan BKT:ta 4 % Oxera 2010: Ibid. 9 Oxera 2010: Understanding the theory of international connectivity. Tilaustyö liikenneministeriölle. 10 IATA 2006: Airline Network Benefits. Kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n taloustiedote nro 3. Oxford Economic Forecasting. 11 IATA 2006: Airline Network Benefits. Kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n taloustiedote nro 3. Oxera 2010: Understanding the theory of international connectivity. Oxford Economics 2011: Economic benefits from Air Transport in the UK (sivu 9). 12 IATA 2007: Aviation Economic Benefits. IATA:n taloustiedote nro 8. InterVISTAS. 13 ATAG 2009: The economic and social benefits of air transport Oxford Economics.

11 11(11) Muistio Lokakuu 2013 Käänteisesti tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että saavutettavuuden heikkeneminen johtaa taloudellisen aktiviteetin ja tuottavuuden heikentymiseen. x. Yhdistyneessä kuningaskunnassa hiljattain julkaistu ilmailun kehysstrategia 14 tekee aiheesta hyvän yhteenvedon (kohta 1.39): Erinomainen liikkuvuus auttaa ylläpitämään maassamme erikoistuneita ja korkean lisäarvon toimialaryppäitä. Niihin lukeutuu huippuosaamista vaativia rahoitus-, laki- ja tietotekniikka-alan konsulttitoimistoja, jotka ovat käymässä yhä kansainvälisemmiksi. xi. Kehysstrategiassa todetaan myös näin: ilmailupalveluita käyttävät useat eri toimialat, kuten kemia, öljy, teollinen tuotanto, rakentaminen, vähittäismyynti, koulutus, terveydenhoito, viestintä, vapaa-aika, ateriapalvelut ja kuljettaminen. Lentoliikenne mahdollistaa matkat asiakkaiden luo, kaukaisten toimipaikkojen ja paikallistoimistojen hallinnan sekä kaupankäynnin resursseilla ja tuotteilla. Lisäksi lentoyhteydet mahdollistavat monikansallisten ja ulkomaisten yritysten yhteydenpidon pääkonttoreihin ja yhteistyökumppaneihin ja siten toiminnan alueella. xii. Tämän vuoksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa lentokeskustelun keskiössä ovat lentoyhteydet maan reuna-alueilta Lontooseen ja sieltä edelleen moniin maailman kohteisiin etenkin Heathrow n lentokentän kautta. Lisähuomiota tälle on tuonut lentoyhtiö Flyben (Finnairin kumppanuusyhtiö) hiljattainen päätös myydä Gatwickin lentokentän lähtö- ja laskeutumisaikansa EasyJetille. Yhdistyneen kuningaskunnan aluepolitiikka ja kokemus tarjoavat selvästi Suomen hallinnolle arvokkaita vertailukohtia. xiii. Ison Britannian ilmailuvirasto (CAA) suositteli valtiolle strategialinjauksia 1516, ennen varsinaisten ilmailupolitiikan työstämistä vuonna Niissä todetaan suoraan kauempana Lontoosta sijaitsevien alueiden ja kaupunkien tarvitsevan hyvän saavutettavuuden pääkaupungin lentokentälle ja sitä kautta muualle maailmaan. xiv. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on asettanut etusijalle talouden tasapainottamisen, yksityisten sijoitusten kannustamisen ja liikenne- ja liiketoimintasuhteiden vahvistamisen erityisesti kasvaviin talouksiin ja viennin kasvattamisen. Eräiden alueellisten lentokenttien yhteydet jäävät huonoiksi, koska linkki maan tärkeimmälle keskuslentokentälle puuttuu. Näin siitäkin huolimatta, että niillä on reittejä esimerkiksi Amsterdamin lentokentälle. Monet mahdollisista asiakkaista kulkevat maayhteyksiä käyttäen Lontooseen tarvitsemiensa lentoyhteyksien äärelle. Tämä on peruste, jonka vuoksi siviili-ilmailuviranomaiset luokittelivat lentoyhteydet Lontooseen ja sen lentokentille kansallisesti merkittäväksi asiaksi. 14 HMG 2013: Ibid. 15 CAA 2011: Insight Note 1 - Aviation Policy for the Consumer. 16 CAA 2011: Insight Note 3 - Aviation Policy for the Future.

12 Lentoliikenteen merkitys Savonlinnassa Etelä-Savon kauppakamari Savolinnan kauppakamariosasto

13 Savonlinna - Helsinki By car334 km 4-4,5 hours By plain50 min. Parikkala By train4,5 hours St. Petersburg 320 km via Lappeenranta

14 Airports and passenger air traffic in Finland Passenger air traffic in Finland Excluding Helsinki 2,72/12,16 mill Domestic International

15 Savonlinna Airport Runway2300 m 652 landings(2011) 1970 Construction started by the municipalities 1973 airportopenedand scheduledtrafficto Helsinki starts 1977 jet planetrafficstarts(withdc9) 1980 tranferred from municipal to Finavia administration 1995 new terminal opened grand piano in the lobbyand concertsorganizedat the airport during opera season

16 Routehistory Golden Air (Saab-34) 1 x overnight MIK-HEL 3 x direct HEL European Executive Express (Jetstream-41) 1 x overnight MIK-HEL 3 x direct HEL Golden Air (Saab-34) 2 x direct HEL Golden Air (Saab-34) 2 x direct HEL 1 x daytime VRK-HEL Golden Air (Saab-34) 2 x direct HEL difficulties to start operations with new A/C Finncomm Airlines (ATR-42/72) 3 x via VRK Finncomm/Flybe 2 x via VRK

17 SVL Passengervolumes

18 Lentoliikenteen merkitys Suomessa Suomen ilmailustrategian tulee perustua valtakunnallisen kokonaisedun arviointiin - ei pelkästään kustannusten karsimiseen tai Helsinki-Vantaan lentoaseman liiketoiminnan julkiseen tukemiseen Arvioinnissa tulee ottaa huomioon liikenteen taloudellinen tehokkuus sekä lentoliikenteen taloudelliset heijastus- ja katalyyttivaikutukset alueiden kilpailukykyyn pitkällä tähtäimellä. Onko kotimaan lentoliikenteen keskeinen merkitys ulkomaan liikenneyhteyksien mahdollistajana huomioitu LVM:n työryhmän ja Finavian kaavailuissa? Merkityksen arviointi: suorat taloudelliset vaikutukset, epäsuorat ja katalyytti-/heijastusvaikutukset

19 Vaihtoehtoiset liikennemuodot Nopeat junayhteydet ovat 2,5 3 tunnin kestävillä matkoilla toimiva vaihtoehto lentämiselle ja muutenkin hallitsevaksi tullut kulkumuoto Euroopassa. Rautatiet ja lentoliikenne sekä kilpailevat keskenään että täydentävät toisiaan 3 4,5 tuntia kestävillä matkoilla. Lentoliikenne on ylivoimainen kun maakuljetus kestää yli 4 tuntia Savonlinna osuu juuri tähän neljän tunnin rajakohtaan. Lentoliikennettä korvaavien tehokkaiden matkaketjujen synnyttäminen 4-8 tunnin (maayhteydet) matkustusetäiyydellä pääkaupungista ei ole mahdollista.

20 Näkökulma Finavian toimintaan Finavia keskittyy Helsingin hubin kehittämiseen matkustajamääriin matkustajakohtaiseen tuottoon matkustajakohtaisiin subventiokuluihin lentokenttien brutto- ja nettokuluihin (eli pakolliseen ristiisubventointiin) tuleviin pääomamenoihin sijoitetun pääoman tuottoon. Kansallisen edun näkökulmasta tulee pitää mielessä myös Finavian lentokenttien vaikutus liikkuvuuteen, yritysten kehittymiseen ja matkailuun Saavutettavuuden ylläpitämisen ratkaisevan tärkeä taloudellinen katalyyttivaikutus Vaihtoehtoisen infrastruktuurin rakentamisen investointikustannukset Finavian lentokenttien ylläpitoon verrattuna Lentokenttien sulkemisen aiheuttamat peruuttamattomat menetykset sekä suorat ja epäsuorat negatiiviset taloudelliset vaikutukset.

21 Kansallisen ilmailustrategian tavoitteet? Keskittävä näkökulma Lentoasemaverkoston ristiintukeminen kuluttaa voimavaroja ja heikentää Finavian mahdollisuuksia kehittää Helsinki-Vantaata kansainvälisenä hubina Valtakunnallinen näkökulmasta Sijoitusten Helsinki-Vantaalle pitää olla ensisijaisesti liiketaloudellisesti kannattavia ja pystyä houkuttelemaan yksityisiä sijoittajia Valtion Finaviaan tekemien sijoitusten tulee perustua valtakunnan kokonaisetuun, ja panostusten kohdentua kansallisen lentoliikenneverkoston kehittämiseen (ei purkamiseen) sekä verkoston kokonaisuutena tuomiin kansantaloudellisiin hyötyihin. Lentoasemaverkoston purkamisesta johtuvat kansantaloudelliset menetykset maakuntakeskuksissa voivat nousta suuruusluokaltaan vertailukelpoisiksi Helsinki- Vantaan kehittämisestä saatujen hyötyjen kanssa. Kansallista lentoasemaverkostoa ja Helsinki-Vantaan kehittämistä ei tule tarkastella toisensa poissulkevina vaihtoehtoina vaan toisiaan täydentävinä mahdollisuuksina.

22 Vaihtoehdot lentoasemien suhteen Kaupallinen toimintamalli (Iso-Britannia): kulujen karsiminen, tulovirtojen lisääminen muista lähteistä kuin ilmailusta, kiinteistökehittäminen ja näihin kaikkiin liittyvä kumppaneiden etsimisen alueelta ja yrityksistä. Maakuntamalli (Ruotsi): Lentokenttien siirtäminen maakunnille. Osaaminen? Säilyykö kyky toimia globaalissa ympäristössä? Suomella on mahdollisuus uudistaa omaksuttu verkostomalli kattavan arvioinnin pohjalta. Rajatun kaupallisen potentiaalin pohjalta useimmille kentille ainoa realistinen vaihtoehto. Nykyisen verkostomallin puutteena on vähäinen alueellisen yhteistyön hyödyntäminen useimmilla kentillä

23 Lentoliikenteen katalyyttivaikutukset Voimavarojen siirto tuotteliaampaan käyttöön sujuvoittaa tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä kauppaa sekä matkailua, sillä se Lisää pääomien saatavutta Edistää innovaatioita ja liiketoiminnan uudistumista Synnyttää ja vahvistaa vientisektorin yritystoimintaa Saavutettavuus ei ole yksinään riittävä, mutta useimmiten se on välttämätön edellytys vientiyritysten sijoittumiselle.

24 Parantunut kilpailukyky vauhdittaa talouskasvua Hyvä saavutettavuus ja liikenneyhteydet auttavat yrityksiä hyödyntämään laajemmin työvoimaa, osaamista ja pääomaa tekevät tavaroiden ja palvelujen vaihdannasta tehokasta ja mahdollistavat globaalien markkinoiden tavoittamisen kannustavat sekä ulko- että kotimaisia yrityksiä uusiin sijoituksiin

25 Lentoliikenteen merkitys yrityksille Savonlinnassa Lähde: Etelä-Savon kauppakamari, 2013

26 Lentoliikenteen merkitys yrityksille Savonlinnassa Lähde: Etelä-Savon kauppakamari, 2013

27 Liikkumisvaihtoehtojen tärkeys Lähde: Etelä-Savon kauppakamari, 2013

28 Iso-Britannian ilmailun linjaukset Erinomainen saavutettavuus auttaa ylläpitämään maassamme erikoistuneiden ja korkean lisäarvon toimialojen ryppäitä. Niihin lukeutuu huippuosaamista vaativia rahoitus-, laki- ja tietotekniikka-alan konsulttitoimistoja, jotka ovat käymässä yhä kansainvälisemmiksi. ilmailupalveluita käyttävät useat eri toimialat, kuten kemia, öljy, teollinen tuotanto, rakentaminen, vähittäismyynti, kouluttaminen, terveydenhoito, viestintä, vapaa-aika, ateriapalvelut ja kuljettaminen. Ilmailun avulla järjestyvät matkat asiakkaiden luo, kaukaisten toimipaikkojen ja paikallistoimistojen hallinta sekä kaupankäynti resursseilla ja tuotteilla. Lisäksi monikansalliset tai ulkomailla sijaitsevat yritykset pitävät niiden avulla yhteyttä päämajoihinsa ja yhteistyökumppaneihinsa.

29 All effectsaddeduptoa national grossvalueaddedof EUR 1.21 millionanda publicrevenueofeur 1.00 million Economic effects of the airport (status quo): Summary Dimension Effect Direct Indirect Induced Total (Finland) therofin the Airport Region Employees % Gross wages and salaries, EUR mln % Output (= revenue), EUR mln % Gross value added, EUR mln % Tax revenue (total), EUR mln Saved unemployment benefits, EUR mln In 2012, across all value added stages 27 personswere employed due to the direct and indirect production of the air transport services and due to the induced production of goods and services for private consumption; approx. 77% of the persons were employed in the Airport region The production of air transport and all indirect services generated a total national gross value added of almost EUR 1 million. Adding the induced value added, the total benefits added up to EUR 1.21 million, whereas approx. 65% remained in the Airport region. Moreover, tax revenues of EUR were generated, with the main part arising from value added taxes (50%), personal income taxes (27%) and corporate income taxes (3%) October, 2013 WP 5.3 PSO/RDF Final results - Task B 18

30 Reitin optimointi

31 Provision of services including supplier and consumption effects would generate gross value added of EUR 2.64 mln Scenario 1: Helsinki optimized / HEL Direct, indirect and induced effects (economic factor) Dimension Effect Direct Indirect Induced Total (Finland) therofin the Airport region Employees % Gross wages and salaries, EUR mln % Output (= revenue), EUR mln % Gross value added, EUR mln % Tax revenue (total), EUR mln Saved unemployment benefits, EUR mln The increase of direct production of the aviation sector (e.g. landing fee, handling fee, administration costs) and non-aviation sector (e.g. revenue of restaurants, local transport provider) would lead to further economic effects along the value chain Due to stimulated demand for upstream products, capital goods and private consumption, the total demand of goods and services would add up to EUR 7.61 mln this equals a national gross value added of EUR 2.64 mln, of which EUR 1.83 mln would be generated in the Aiport region The yearly tax revenue for the Finish Treasury would be around EUR , the sum of saved unemployment benefits would be EUR October, 2013 WP 5.3 PSO/RDF Final results - Task B 20

32 Close-Down scenario:negative short-term effects II. Additional time costs through decline of regional accessibility of Savonlinna PAX (status quo) Time value, per hour Additional time costs per PAX (weighted) Additional/ Saved time hours Addtitional time costs (total) Total business tourism + other / / Time costs are equivalent to the minimum loss of potential gross value added (opportunity costs); additional time costs for passengers presently using flights mainly from/to Helsinki would be approx. EUR ; accordingly, the total loss of potential tax revenue would be approx. EUR (= 35% of lost gross value added) * Assuming that outbound passenger mostly represent the local population and employees (= approx. 50% of total), additional time costs for regional employees would be EUR which equals a loss of potential value addedfor the regional economy at leastat the same level of the time costs * Tax revenue is comlpetely considered as income for Finish Treasury even though some foreign air travellers use the air connection to/from Savonlinna October, 2013 WP 5.3 PSO/RDF Final results - Task B 21

33 Close-Down scenario:negative-long term effects III. Loss of jobs and economic activities of regional businesses; loss of purchasing power and demand for consumer goods Loss of jobs at local business units (direct + indirect effects) Sector of industry Direct loss of economic values at local business units Employees Output (Regional) Gross value added (Regional) Net operating surplus (Regional) Gross salaries and wages (Regional) Total Manufacture of wood and of products of wood C Manufacture of computer, electronic and optical products C Manufacture of machinery and equipment n.e.c. C Creative, entertainment and other cultural/leisure activities R90-R Loss of purchasing power (induced effects) Regional producer of consumer goods: Employees Regional producer of consumer goods: Output Loss ofprivate consumption and domestic demand through loss of purchasing power of employees Regional producer of consumer goods: Gross value added Regional producer of consumer goods: Net operating surplus Regional producer of consumer goods: Gross salaries and wages Output of consumer good producers = Gross salaries and wages x consumptions rate (56%) x regional consumption quota (35%) x multiplier for supplier effects (1.3) October, 2013 WP 5.3 PSO/RDF Final results - Task B 22

34 Close-Down scenario: Negative-long term effects III. Loss of jobs and economic activities of regional businesses; loss of purchasing power and demand for consumer goods Total loss of economic effects Total loss of (direct + indirect + induced effects) public revenues Regional economic effects (direct + indirect + induced) Taxes Employees Gross value added Net operating surplus Gross salaries and wages Personal income tax Corporate income tax VAT Other Total Unemployment benefits Total Summary: Total losses of Employees -450 Gross value added EUR mln p.a. Public revenue EUR mln p.a October, 2013 WP 5.3 PSO/RDF Final results - Task B 23

35 Close-Down -Scenario:Negative effect due to a close-down will be even higher than positive effects in the status quo Summary Short-term effects Long-term effects Production of airport transport services (direct + indirect + induced) Additional time costs (opportunity costs in terms of lost value added) TOTAL thereof: in the region Job losses in regional industry (direct + induced) Employees Gross value added, EUR mln p.a. Public revenue, EUR mln p.a In the short-term, negative effects on regional economy would be over one million EUR per year both in terms of gross value added and of public revenue; 21 jobs would be at risk in the region, 27 in total 420 direct job losses in regional industry would lead in the long-term to an enormous loss of regional economic values; taking into account the induced effects arising from a decrease of regional purchasing power, further 30 jobs would be at risk; the total loss of regional gross value added would be EUR 35 mln p.a., whereas public revenue would decrease by EUR 22 mln p.a. October, 2013 WP 5.3 PSO/RDF Final results - Task B 24

36 Ajankohtaiset haasteet Myöntääkö eduskunta budjettirahoituksen? Asiantuntijakuuleminen Myöntävätkö SVL-VRK kaupunginvaltuustot määrärahan? Miten pienille lentokentille käy lentoliikennetyöryhmän ehdotusten perusteella? Miten matkustajamäärä saadaan kasvamaan PAX/vuosi

37 Kiitos mielenkiinnosta Pellervo Kokkonen P

38 Lentoliikenteen ja saavutettavuuden merkitys aluetaloudelle Suomessa Savonlinnan näkökulma

Lentoliikenteen merkitys aluekehitykselle. Savonlinnan näkökulma

Lentoliikenteen merkitys aluekehitykselle. Savonlinnan näkökulma 1(11) Lentoliikenteen merkitys aluekehitykselle Savonlinnan näkökulma Tutkimukseen ja kansainväliseen vertailuun perustuva katsaus Northpoint Aviation Services Limited, Farr, Inverness, U.K. IV2 6XJ Savonlinnan

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia. Väliraportti

Lentoliikennestrategia. Väliraportti Lentoliikennestrategia Väliraportti 17.12.2013 1 Sisällysluettelo 1. Lentoliikennestrategian tavoitteet... 2 Lentoliikennestrategian valmistelu... 3 3. Lentoliikenteen merkitys... 3 4. Lentoliikenteen

Lisätiedot

Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä. Selvitys

Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä. Selvitys Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä Selvitys Julkaisuja 29/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

LENTOASEMIEN VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN -GRANGER-KAUSAALISUUS ANALYYSIN SOVELLUS

LENTOASEMIEN VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN -GRANGER-KAUSAALISUUS ANALYYSIN SOVELLUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu LENTOASEMIEN VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN -GRANGER-KAUSAALISUUS ANALYYSIN SOVELLUS Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma 4.10.2011 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Lentoliikennestrategian taustaraportti

Lentoliikennestrategian taustaraportti Lentoliikennestrategian taustaraportti Julkaisuja 2b/2015 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Nopean junaliikenteen kehittämisen vaikutukset

Nopean junaliikenteen kehittämisen vaikutukset A 5/2009 Nopean junaliikenteen kehittämisen vaikutukset Kirjallisuustutkimus Antti Meriläinen Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 5/2009 Nopean junaliikenteen kehittämisen vaikutukset Kirjallisuustutkimus

Lisätiedot

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2009. Toimitusjohtajan katsaus. Finavia lyhyesti. Lentämisen merkitys. Lentoliikenne ja toimintaympäristön muutos

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2009. Toimitusjohtajan katsaus. Finavia lyhyesti. Lentämisen merkitys. Lentoliikenne ja toimintaympäristön muutos M A T K O J A M A I S E M I A 1 F I N A V I A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 9 New York 8:40 F I N A V I A N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 9 S I S Ä LT Ö Toronto 8:40 Boston 8:30 Reykjavik 3:35 K A

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia 2015 2030

Lentoliikennestrategia 2015 2030 Lentoliikennestrategia 2015 2030 Julkaisuja 2a/2015 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla

Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla Uudenmaan liiton julkaisuja C 45-2004 Uudenmaan liitto Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI

Lisätiedot

Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus

Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Fieldhouse 2009 Liiketoiminnan teknologian

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita Tutkimustulosten tulkintaa Alueiden kehittäminen 16/2004 SISÄASIANMINISTERIÖN JULKAISU 16/2004 Alueiden kehittäminen ISSN: 1236-2840 ISBN: 951-734-674-3 (nid.)

Lisätiedot

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 We weren t born to follow Jon Bon Jovi Lapin liitto ISBN Julkaisusarja Strategiaprosessista ja strategian kokoamisesta vastasi matkailuasiantuntija Satu Luiro Lapin liitosta.

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Petri Mäki-Fränti. Liikennehankkeiden epäsuorien taloudellisten vaikutusten arviointi

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Petri Mäki-Fränti. Liikennehankkeiden epäsuorien taloudellisten vaikutusten arviointi 02 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Petri Mäki-Fränti Liikennehankkeiden epäsuorien taloudellisten vaikutusten arviointi Petri Mäki-Fränti Liikennehankkeiden epäsuorien taloudellisten

Lisätiedot

Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen

Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen 8/2009 Rahoitusmarkkinat Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA FCG Planeko Oy HUMPPILAN KUNTA HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA Loppuraportti 350-D1823 12.2.2009 FCG Planeko Oy Loppuraportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 1 1.1 Toimeksiannon

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Suomen rautateiden kehitys

Suomen rautateiden kehitys Jose Hämäläinen Jose Lahtinen Eero Lehto Sakari Uimonen Suomen rautateiden kehitys RAPORTTEJA 22 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS Raportteja 22 Helsinki 2011 Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2008. Liikenteen kansantaloudelliset vaikutukset

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2008. Liikenteen kansantaloudelliset vaikutukset LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2008 Liikenteen kansantaloudelliset vaikutukset Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 26.5.2008 Tekijä Juha Honkatukia (toim.) Julkaisun laji

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat VALTIONEUVOSTON KANSLIA Maailman kasvumarkkinat Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 22/2004 Maailman kasvumarkkinat Ulkoasiainministeriö, kauppapoliittinen osasto Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT

VATT VALMISTELURAPORTIT VATT VALMISTELURAPORTIT 17 Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen Heikki A. Loikkanen Valtion taloudellinen

Lisätiedot

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOM (97) 7 Brysselissä YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE ALUEIDEN KOMITEALLE SEKÄ TALOUS-JA SOSIAALIKOMITEALLE - JOHDANTO - ASIA - TAUSTA RAKENNERAHASTOJEN

Lisätiedot