Affecto Vuosikertomus Parempaan. tiedolla johtamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Affecto Vuosikertomus 2012. Parempaan. tiedolla johtamiseen"

Transkriptio

1 Affecto Vuosikertomus 2012 Parempaan tiedolla johtamiseen

2 Affecto on liiketoimintatiedon hallinnan (Enterprise Information Management, EIM) edelläkävijä Pohjois- Euroopassa. Yhtiö auttaa asiakkaitaan parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään tiedon paremmalla hyödyntämisellä johtamisessa ja päätöksenteossa. Affecto toteuttaa myös organisaatioiden prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia ratkaisuja sekä tarjoaa paikkatietopalveluja.

3 sisältö Vuosi 2012 lyhyesti 1 toimitusjohtajan katsaus 2 strategia 4 toiminta ja PAlVElut 6 toimintaympäristö 9 AsiAkAsProjEktEjA 10 maayhtiöt 14 henkilöstö 18 tietoja osakkeenomistajille 20 tilinpäätös on julkaistu erillisenä liitteenä. valtiovarainministeriö 11 otti käyttöön Affecton toimittaman budjetti- ja kehystietojärjestelmän Buketin. forsvarsbygg, joka hallinnoi norjan puolustusvoimien kiinteistöomaisuutta, on ottamassa käyttöön ydintiedon hallintajärjestelmää 12 Affecton avustuksella. metsänomistajille tarkoitettu uusi sijainti- ja paikkatietoja hyödyntävä sovellus löytyy metsä GrouPin tarjoamasta maksuttomasta metsäverkko-palvelusta. sovelluksen metsä Groupille toteutti karttakeskus. 18 jossa Affecto-konserni pääsi ensimmäisenä suomalaislähtöisenä yrityksenä euroopan PArhAiDen listalle monikansallisten yritysten sarjassa, se saavutti 9. sijan. Best Workplaces 2012 Europe Affecton liikevaihto nousi uuteen ennätykseen. myös kannattavuus ja liikevoitto nousivat selvästi edellisestä vuodesta. Affecton palveluiden kysyntä kehittyi myönteisesti, vaikka toiminta-alueen yleinen talouskehitys oli heikkoa. Vuoden lopun ennätyksellinen tilauskanta antaa hyvän lähtökohdan vuoteen liikevaihto, m 127,3 133,4 liikevoitto, m 8,2 10,5 tilauskanta, m AvAinluvut ,1 61, liikevaihto, m 127,3 133,4 liikevoitto, m 8,2 10,5 tilauskanta, m 57,1 61,4 henkilöstö vuoden lopussa taseen loppusumma, m 145,1 147,9 tulos/osake, 0,26 0,37 osinko/osake, * 0,11 0,16 omavaraisuusaste 46,1 50,6 * hallituksen esitys

4 toimitusjohtajan katsaus Affecto vakaasti kasvu-uralla Affecton palvelujen kysyntä säilyi vuoden 2012 taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta vireänä. Ylsimme ennätykselliseen liikevaihtoon ja toimintamme kannattavuus parani. Tarjoomamme kehittämisessä keskityimme tiedolla johtamisen neuvonantopalveluihin ja ydintiedon hallinnan ratkaisuihin. Jatkossa erittäin merkittävää kasvupotentiaalia meille luovat big datan hallintaan, analysointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut. Affecto Vuosikertomus 2012 Y leinen taloustilanne muuttui vuoden 2012 aikana yhä epävarmemmaksi. Markkina-alueistamme tämä näkyi etenkin Suomessa asiakkaiden kasvaneena varovaisuutena ja investointipäätösten hitautena kesän jälkeen. Loppuvuotta kohti mentäessä palvelujemme kysyntä kuitenkin piristyi jälleen selvästi myös Suomessa. Tämän jopa yllättävän vahvan kysyntäkehityksen taustalla on se, että pitääkseen yllä kilpailukykyään organisaatiot suuntaavat haastavissa markkinatilanteissa voimavarojaan suorituskykyä lisääviin hankkeisiin. Tarjoamalla tietoa toiminnan ja toimintaympäristön hahmottamiseen EIM-ratkaisumme mahdollistavat toiminnan merkittävän tehostamisen. Tästä syystä palvelujemme kysyntä on yleensä säilynyt taantuma-aikoinakin kohtuullisen hyvänä. Näin kävi myös vuonna 2012, ja uskomme positiivisen vireen jatkuvan kuluvana vuonna. Kolmas peräkkäinen kasvuvuosi Päättynyt vuosi oli meille hyvä: liikevaihtomme kasvoi 5 prosenttia 133 miljoonaan euroon ja toimintamme kannattavuus parani. Tämä oli meille kolmas peräkkäinen kannattavan kasvun vuosi, ja liikevaihtomme ylitti aikaisemman vuoden 2008 ennätystason. Saavutus on merkittävä etenkin, kun emme vielä onnistuneet tavoitteessamme kääntää Ruotsin liiketoiminta tulokselliseen kasvuun. Ruotsin liiketoiminnan huono kehitys olikin meille selkeä pettymys siihen vuonna 2011 tehtyjen merkittävien investointien ja tuolloin lupaavilta vaikuttaneiden näkymien jälkeen. Tästä syystä päädyimme alkusyksystä vaihtamaan Ruotsin maajohtajan. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kehitys maassa kääntyi positiivisempaan suuntaan ja loi perusteet odottaa parempaa vuotta Muissa toimintamaissamme sekä liikevaihtomme että kannattavuutemme kehittyivät yleinen taloustilanne huomioon ottaen hyvin. Kysynnän säilyessä vahvana tilauskantamme saavuttikin uuden ennätyksen vuoden lopussa. Kehittämisen painopiste tiedolla johtamisen neuvonantopalveluissa Tarjoomamme kehittämisessä keskityimme vuonna 2012 tiedolla johtamisen neuvonantopalveluihin (business advisory). Näillä palveluilla autamme asiakkaitamme kehittämään tiedolla johtamisen strategian ja viemään sen johtamis- ja toimintaprosesseihin. Tällä strategisella lähestymistavalla voidaan tehostaa tiedolla johtamista niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukee organisaatiota sen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tiedolla johtamisen neuvonantopalvelut ja niihin liittyvät hankkeiden implementoinnin jälkeen jatkuvat palvelut ovat yksi painopistealueistamme myös lähivuosina. 2 Toinen tärkeä kehittämisalueemme on ollut tiedon laadun varmistamiseen ja ydintiedon hallintaan (Master Data Management) liittyvät palvelut. Kun asiakkaidemme tietojärjestelmät ja tiedon hallinnan ratkaisut ovat jo niin hyviä, että he saavat käyttöönsä erittäin runsaasti tietoa, lähtötiedon oikeellisuuden ja virheettömyyden merkitys korostuu. Ydintiedon hallinnan avulla voidaan edesauttaa tiedon oikeellisuuden säilymistä. Lisäksi olemme kiinnittäneet paljon huomiota ratkaisujemme ylläpitoon ja jatkokehittämiseen liittyvän palveluvalikoimamme laajentamiseen. Olemme keskittäneet henkilöstömme osaamisen kehittämisen sisäiseen koulutusohjelmaamme Affecto Universityyn. Parin viimeksi kuluneen vuoden aikana olemme panostaneet voimakkaasti uusien, verkon kautta suoritettavien opiskelumuotojen luomiseen. Nämä ratkaisut mahdollistavat opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta ja tuovat Affecto Universityn helposti kaikkien affectolaisten ulottuville. Konserninlaajuisista Unleash the Affecto potential -kehittämishankkeistamme panostimme vuonna 2012 paljon myös yhtenäisen myyntiprosessin kehittämiseen. Siihen liittyen saimme edellisenä vuonna alkaneen uuden CRM-järjestelmän käyttöönoton vietyä loppuun kaikissa toimintamaissamme.

5 Hyvä kilpailukyky keskikokoisena toimijana Yksi syy Affecton hyvälle menestykselle kaikissa suhdannevaiheissa on sen asema toimialalla suurten kansainvälisten, hyvin laajoja palveluvalikoimia tarjoavien yhtiöiden ja pienten, paikallisten konsulttiyritysten välissä. Kykenemme toimimaan suuria yhtiöitä huomattavasti ketterämmin, mutta olemme kuitenkin riittävän suuri toimittamaan asiakkaillemme kattavia ratkaisuja koko Itämeren ympäristössä. Toista kooltaan ja resursseiltaan vastaavaa yhtiötä ei löydy Euroopasta, eikä myöskään toiminta-alueeltamme maakohtaisesti tarkasteltuna. Tämä luo meille erittäin vahvan kilpailuaseman markkinoilla. Big data luo merkittäviä kasvumahdollisuuksia Markkinoidemme kehitystrendeistä meille merkittävin ja suurta kasvupotentiaalia luova ilmiö on niin sanottuun big dataan liittyvien ratkaisujen kysynnän nopea kasvu lähivuosina. Näillä ratkaisuilla tarkoitetaan erittäin suurten tietomassojen tallennus-, hallintaja analysointiratkaisuja, joilla voidaan auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin esimerkiksi toimintaympäristön muutoksia tai asiakkaiden käyttäytymistä ja mieltymyksiä. Big data -ratkaisuja tarvitsevat jatkossa kaiken kokoiset ja kaikilla toimialoilla toimivat yritykset ja muut organisaatiot, koska niille kaikille on tärkeää pystyä poimimaan jatkuvasti lisääntyvästä sisäisestä ja ulkoisesta tietotulvasta olennainen ja jalostamaan tätä tietoa omassa johtamisessa hyödynnettävään muotoon. Liiketoimintatiedon hallinnan huippuosaajina me olemme keskiössä big data -ratkaisujen kehittämisessä ja tarjoamisessa. Keskustelu big datasta on jo nyt tuonut aiemmin lähinnä IT-johdon vastuulla olleen tiedolla johtamisen entistä tutummaksi myös liikkeenjohdolle, mikä jatkossa lisää myös perinteisten BI-ratkaisujen kysyntää. Tulevina vuosina yritysten kilpailu- ja erottautumiskyvyn tärkein lähde on tiedolla johtamisen osaaminen, jonka avulla ne voivat tehdä koko organisaation laajuudelta faktoihin perustuvia oikeita päätöksiä mahdollisimman nopeasti. Arvioidaankin, että jo parin kolmen vuoden päästä markkinoilla on akuutti pula tämän alueen osaajista. Meille tämä luo suuria mahdollisuuksia! Kiitän lämpimästi henkilöstöämme, asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja osakkeenomistajiamme arvokkaasta panoksesta hyvien tulostemme saavuttamiseen päättyneenä vuonna. Olemme yhdessä luoneet erinomaiset edellytykset katsoa luottavaisina myös eteenpäin. Pekka Eloholma toimitusjohtaja 3

6 strategia selkeä suunta liiketoimintamme pohjana Affecton toiminta perustuu vahvaan erikoistumiseen sekä tasapainoon paikallisen läsnäolon ja konsernin yhteisen tekemisen välillä. Liiketoiminnan johtaminen perustuu moderniin maayhtiömalliin ja selkeään linjaorganisaatioon, jossa jokaisella on yksi esimies ja jossa työntekijöitä ja asiakkaita koskevat päätökset tehdään lähellä heitä. Konsernin yhteiset työkalut ja prosessit varmistavat laadun ja lisäävät toiminnan tehokkuutta. toiminnan KulmaKivet erikoistuminen: enterprise information management erottautumistekijä asiakkaille partnereille työntekijöille vahva PAikAllinen läsnäolo enterprise information management -työ, niin myynti kuin tuotanto, tehdään läheisessä vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa YhteiSet ProSeSSit yhteiset prosessit varmistavat laadun myynti palvelutuotanto johtaminen YhteiSet työkalut yhteiset työkalut tehostavat toimintaa Brändi osaamisen kehittäminen it-järjestelmät Affecto Vuosikertomus

7 Asiakaslupaus: Parannamme asiakkaidemme tuottavuutta ja kilpailukykyä tiedon paremman hyödyntämisen avulla. missio: teemme työtä sen puolesta, että jokaisella henkilöllä olisi käytössään tarvittava tieto työnsä tekemiseksi tehokkaasti ja innostuneesti. Visio: Vuonna 2013 Affecto on Pohjois-Euroopan johtava Enterprise information management (Eim) -ratkaisujen toimittaja niin liike vaihdon, kannattavuuden, asiakastyytyväisyyden kuin henkilöstötyytyväisyyden osalta. taloudelliset tavoitteet liikevaihdon orgaaninen kasvu ylittää selvästi markkinoiden kasvun, jonka arvioidaan olevan noin 6 8 prosenttia vuodessa relevanteilla markkinoilla kannattavuus: yksi korkeimmista segmentissämme (listatut pohjoismaiset it-palveluyhtiöt) UNLEASH THE AFFECTO POTENTIAL kehityshankkeet jotta strategian mukaisia muutosprosesseja taking Full responsibility saadaan vietyä yhtenäi- myyntiprosessien kehittäminen sesti eteenpäin koko affectossa, information as an asset käynnistettiin unleash the affecto tarjooman kehittäminen potential -ohjelma, joka määrittelee the affecto way seitsemän konserninlaajuis- toimitusprosessien ta kehityshanketta vuosille 2011 kehittäminen Kukin kehityshanke sisältää Building the affecto useita konkreettisia kehitysprojekteja platform ja kustakin kehityshankkeesta yhteiset tietojärjestelmät vastaa yksi konsernijohtoryhmän the lean eim Company jäsen. Kehityshankkeiden selkeä johtamisjärjestelmät määrittely sekä helpottaa yksittäisten making affecto visible kehitysprojektien priorisointia markkinointi ja brändi että auttaa koko henkilöstöä hahmottamaan we Can do it kehittämisaktiviteet- osaamisen kehittäminen tien päälinjat

8 toiminta ja PAlVElut liiketoimintojen ohjausta tiedon AVullA Affecton erikoisala on yritysten liiketoimintatiedon hallinta, Enterprise Information Management eli EIM. Affecto tarjoaa palveluja ja ratkaisuja yritysten tietojen jäsentämiseen, kuvaamiseen ja hallintaan ja auttaa asiakkaitaan parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään tietojen paremmalla hyödyntämisellä päätöksenteossa. Affecto Vuosikertomus 2012 tarkoittaa kattavaa liiketoimintatiedon hallintaa, jonka tavoitteena on organisaatioiden tehokkuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen. Eim-ratkaisujen avulla organisaatiot voivat luoda tarkan, reaaliaikaisen kuvan toiminnoistaan ja liiketoimintaympäristöistään ja linkittää strategiset tavoitteensa toiminnan ohjaamiseen. Eim kattaa sekä jäsennellyn tietokantatiedon että jäsentämättömät dokumentit ja muun sisällön. tiedolla johtamisen tavoitteena on hyödyntää informaatiota taloudellisen edun saavuttamiseen. Parempi kokonaiskuva asiakkuuksista auttaa kohdentamaan myynti- ja markkinointitoimenpiteet siten, että myyntipotentiaali pystytään hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Parempi tieto siitä, mitä asiakkaat ajattelevat tarjotuista palveluista, puolestaan antaa tärkeää osviittaa palvelujen kehittämiseen. hankintojen, resurssien käytön ja kustannusten analysoinnilla ja optimoinnilla taas voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Yleisesti organisaation keskeisten menestystekijöiden mittaaminen on lähtökohta jatkuvalle parantamiselle ja kilpailukyvyn ylläpitämiselle. Parantamalla informaation kulkua läpi toimintaketjujen voidaan prosessien tehostumisen myötä edelleen saavuttaa merkittäviä taloudellisia etuja. Business intelligence -ratkaisuista enterprise information management -ratkaisuihin organisaatioiden tietovarantojen määrä ja muoto kasvavat nopeasti, mikä lisää tarvetta tiedonhallintaan. jotta organisaation eri osiin pirstoutunutta tietoa voidaan käyttää liiketoiminnan ohjaamiseen ja päätöksentekoon, tiedot on koottava ja yhdistettävä. Pohjoismaiden suurimpana Business intelligence -ratkaisujen tarjoajana Affecto tahtoo olla kehityksen eturintamassa auttamassa yrityksiä integroimaan ja käyttämään tietoa johtamisen ja operatiivisen toiminnan tarpeisiin. Affecto on ottanut käyttöön termin Eim kuvaamaan liiketoimintaansa ja korostamaan tarjontansa laajuutta. Perinteisen Biliiketoimintansa lisäksi se tarjoaa ratkaisuja myös jäsentämättömän tiedon hallintaan. Affecto määrittelee Eim:in jokaisen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan optimoitujen liiketoiminnan päätöksentekoalustojen suunnitteluksi ja kehittämiseksi. tällaisella alustalla kaikki päätöksentekijät löytävät ja saavat käyttöönsä yhdestä paikasta kaikki tiedot perusteltujen päätösten tekemiseen ja niiden edistymisen seurantaan. ratkaisuja parempiin päätöksiin Affecton tarjooma koostuu neljästä ratkaisualueesta: tietopääoman hallinta, analytiikka 6 ja suorituskyvyn optimointi, tietotyöympäristöt ja sisällönhallinta, sekä operatiivisia prosesseja tehostavat ratkaisut. tietopääoman hallinta jotta organisaatio voisi hyödyntää tietoa tehokkaasti, sen erillisten järjestelmien tiedot on yhdistettävä, niiden laatua on tarkkailtava ja parannettava ja tiedot on jalostettava tukemaan liiketoiminnan tavoitteita. hyödyntämällä maailmanlaajuisesti toimivien kumppaniensa kehittämiä teknologioita Affecto tarjoaa ratkaisuja tiedon integrointiin, tietovarastoihin, ydintiedon hallintaan, tiedon laadun varmistamiseen ja tiedon elinkaaren hallintaan. se räätälöi näiden ratkaisujen sisällön asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan. Analytiikka ja suorituskyvyn optimointi Affecton analytiikan ja suorituskyvyn optimoinnin ratkaisut tarjoavat raportoinnin, analysoinnin ja suorituskyvyn hallinnan työkaluja, jotka tukevat organisaatioita niiden johtamisessa ja päätöksenteossa. raportointiratkaisut kokoavat tietoja, joita tarvitaan resurssien suunnitteluun, toimintoihin ja optimointiin, ja niitä käytetään yhä enemmän myös tulevaisuuden ennakoinnissa. Analysointi auttaa organisaatioita tutkimaan raporttien tietoja ja selvittämään

9 Affecton analytiikan ja suorituskyvyn optimoinnin ratkaisut tarjoavat raportoinnin, analysoinnin ja suorituskyvyn hallinnan työkaluja, jotka tukevat organisaatioita niiden johtamisessa ja päätöksenteossa. analytiikka ja Big data tarjoavat uusia mahdollisuuksia tiedolla johtamiseen monissa organisaatiossa raportoinnin ja suorituskyvyn seurannan perusratkaisut ovat jo pitkällä. näin ollen onkin siirrytty pohtimaan, miten tiedoista voitaisiin saada irti entistä enemmän sellaista uutta näkemystä, joka auttaa myös ennakoimaan ja optimoimaan tulevaa. tiedon louhinnan (data mining), ennakoivan analytiikan (predictive analytics) ja visualisoinnin (visualisation, data discovery) teknologiat voivat auttaa tässä. niiden avulla on löydettävissä kilpailukykyä merkittävästi kasvattavaa uutta näkemystä, jota perusraportointityökalut eivät anna. Big data, eli yrityksen päivittäisessä toiminnassa syntyvät suuret, monimuotoiset tietomassat ja esimerkiksi erilaisista mobiililaitteista, internetistä ja sosiaalisesta mediasta saatava tieto, laajentaa organisaatioiden käytettävissä oleva tietomäärää entisestään. näkökulma kasvaa merkittävästi, kun toiminnanohjaus-, talous- ja Crm-järjestelmistä saatavan strukturoidun tiedon lisäksi hyödynnettäväksi saadaan myös tätä jäsentymätöntä tietoa. valjastamalla Big data höytykäyttöön yritykset kykenevät ennustamaan tulevaa kehitystä entistä tarkemmin ja tekemään entistä parempia päätöksiä. ne voivat mm. ymmärtää paremmin asiakkaidensa käyttäytymistä ja mieltymyksiä sekä parantaa tuotantotehokkuuttaan. uudet markkinoilla tarjolla olevat Big data -teknologiat mahdollistavat suurtenkin tietomassojen hallinnan ja hyödyntämisen ja luovat näin valtavasti kilpailuetua. 7

10 toiminta ja palvelut Sanasto BI (Business Intelligence): liiketoimintatiedon hallinta, erityisesti raportointi ja analytiikka CDM (Collaborative decision making): kollaboratiivinen päätöksenteko CPM (Corporate Performance syy-seuraussuhteita. Raportointi ja analysointi koskevat kaikkia operatiivisia prosesseja. Suorituskyvyn hallinnan ratkaisut tukevat operatiivista suunnittelua tarjoamalla kokonaisvaltaisen, reaaliaikaisen kuvan liiketoiminnasta. Hyvä tiedon ja suorituskyvyn hallinta parantaa organisaatioiden tehokkuutta ja suorituskykyä, kun tieto saadaan koko organisaation käytettäväksi operatiivista suunnittelua varten. Se edistää myös faktapohjaista päätöksentekoa ja tarkempien ennusteiden laatimista Affecton paikkatietoratkaisut ja -palvelut on keskitetty Suomessa toimivaan Karttakeskus Oy:hyn. Karttakeskus tuottaa yritysratkaisuja pohjautuen kaikkiin merkittäviin paikkatietoteknologioihin. Karttakeskuksen omia paikkatietoaineistoja ja -palveluja käytetään laajasti yritysten ja julkishallinnon sijaintitiedolla johtamisen ja paikkatietopalveluiden osana. Kuluttajatuotteita tarjotaan autoilu-, matkailu- ja ulkoilusegmentteihin. Karttakeskus toimii myös paikkatietopalveluiden ulkoistuskumppanina julkiselle ja yksityiselle sektorille. Affecto Vuosikertomus 2012 Management): suorituskyvyn hallinta CRM (Customer Relationship Management): asiakkuuksien ja asiakassuhteiden hallinta DQ (Data Quality): tiedon laadun varmistaminen DW (Data Warehouse): tietovarasto ECM (Enterprise Content Management): sisällön ja dokumenttienhallinnan ratkaisut EIM (Enterprise Information Management): kokonaisvaltainen liiketoimintatiedon hallinta ERP (Enterprise Resource Planning): toiminnanohjausjärjestelmä GIS (Geographic Information Systems): paikkatietoratkaisut ILM (Information Lifecycle Management): tiedon elinkaaren hallinta MDM (Master Data Management): tiedon muodon ja oikeellisuuden hallinta, ydintiedon hallinta Tietotyöympäristöt ja sisällönhallinta Sen lisäksi, että yritykset käyttävät viestintään ja tietojen vaihtoon entistä useammin sosiaalisen median työkaluja, niissä valtaa alaa myös uudenlainen päätöksentekoa tukeva järjestelmä, jota kutsutaan kollaboratiiviseksi päätöksenteoksi. Yhdistäessään liiketoimintatiedon hallinnan sosiaalisen median työkaluista saatuun tietoon kollaboratiivinen päätöksenteko voi merkittävästi parantaa päätöksenteon laatua. Oman henkilökunnan lisäksi yritykset voivat hankkia arvokasta tietoa pyytämällä ulkoisten sidosryhmien jäseniä, kuten asiakkaita tai yhteistyökumppaneita, keskustelemaan itselleen tärkeistä asioista. Yhteistyöhön perustuvia teknologioita voidaan käyttää myös tehtyjen päätösten tulosten seurantaan. Affecto uskoo, että vielä kehittymässä olevan kollaboratiivisen päätöksenteon merkitys kasvaa, ja se haluaa ratkaisuillaan olla siihen liittyvien markkinoiden edelläkävijä. Kollaboratiivisen tiedon vaihtoon tarkoitettujen intranet-, extranet- ja portaaliratkaisujen lisäksi Affecto tarjoaa kollaboratiivisia ominaisuuksia myös BI-, dokumentinhallinta- ja asianhallintaratkaisuihinsa. Operatiivisia prosesseja tehostavat ratkaisut Affecton liiketoimintaprosessien optimointisovelluksiin kuuluvat mm. yrityksen toiminnanohjausjärjestelmät, tuotanto- ja toimitusketjujen hallintaratkaisut ja erilaiset ohjelmistopalvelut. Julkishallinto on näiden palvelujen merkittävin yksittäinen asiakastoimiala. Affectolla on laaja kokemus julkisen sektorin järjestelmien suunnittelusta, hankkeiden toteutuksesta ja edistyksellisestä tuotekehityksestä. Affecto tekee lisäksi tanskalaisen TIA-järjestelmän (The Insurance Application) implementointeja maailmanlaajuisesti. 8 AFFECTON TOIMINTA-ALUE Affecto toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Puolassa, joissa sillä on omat yksiköt. Affecto tarjoaa EIM-ratkaisuja kaikissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa, ja se on suurin näiden ratkaisujen tarjoaja Pohjoismaissa. Liiketoimintaprosessien optimoinnissa yrityksellä on vahva asema Suomessa ja Baltian alueella. LAAJA JA MONIPUOLINEN ASIAKASKUNTA Affecton asiakaskunta koostuu eri toimialojen suurista ja keskisuurista yrityksistä sekä julkisen sektorin organisaatioista. Vuonna 2012 suurimman asiakkaan osuus Affecton liikevaihdosta oli noin 3 prosenttia, ja kymmenen suurimman asiakkaan osuus noin 18 prosenttia. Suurin osa Affecton asiakassuhteista on pitkäaikaisia. JOHTAVIEN TEKNOLOGIATOIMITTAJIEN KUMPPANI IT-markkinat koostuvat laitteisto- ja ohjelmistotuottajista sekä Affecton tyyppisistä järjestelmäintegraatiota tarjoavista IT-palveluyrityksistä. Affecto toimittaa teknologiariippumattomia konsultointipalveluja. Ratkaisut perustuvat asiakkaiden kanssa yhteistyössä valittuihin teknologioihin. Koska asiakkailla on käytössään monia eri teknologioita, myös Affectolla on oltava monipuolista teknologiaosaamista. Affecto onkin määrätietoisesti kehittänyt ja laajentanut teknologiaosaamistaan, ja yhtiöllä on vahvaa osaamista kaikista johtavista teknologioista. Affecton teknologiakumppaneita ovat mm. ESRI, IBM, Informatica, MapInfo, Microsoft, OpenText, Oracle, QlikTech, SAP, Tableau ja TIA.

11 toimintaympäristö Epävarmuuden lisääntyminen hidasti investointipäätösten tekoa Maailmantalouden kasvu oli hidasta vuonna 2012 ja kasvun hidas vaihe jatkuu vielä ainakin vuoden 2013 alkupuolella. Pohjoismaiden eim-markkinat pysyivät kuitenkin melko vahvoina koko vuoden aailmantalouden yleisen epävarmuuden ja etenkin euroalueen ongelmien takia vuosi 2012 oli Affecton toiminta-alueella hitaan talouskasvun aikaa. Suomessa kokonaistuotanto ei kasvanut lainkaan. Muissa Pohjoismaissa BKT kasvoi alustavien arvioiden mukaan 1-4 prosenttia. Baltian maissa talous kasvaa koko muuta EU-aluetta nopeammin. Vuoden 2012 BKT:n kasvu oli alustavien arvioiden mukaan 3-5 prosenttia. IT-palvelujen kysyntä kehittyi vuonna 2012 Pohjoismaissa ja Baltian maissa melko vaisusti. Koska EIM-ratkaisut ovat työkalu toiminnan tehokkuuden parantamiseen, niiden kysyntä säilyy yleensä tasaisena myös laskusuhdanteessa. Esimerkiksi vuosien laman aikaan EIM-ratkaisujen kysyntä ei merkittävästi laskenut. Vuoden 2012 syyskesällä asiakkaiden päätöksenteossa oli havaittavissa hitautta ja varovaisuutta, mutta markkina toipui vuoden loppua kohden. Maailmantalouden elpymisen odotetaan käynnistyvän vuoden 2013 puolivälin tienoilla, jos Euroopan kriisimaiden vajeiden kehitys saadaan kestävälle uralle ja markkinoiden luottamus palautuu. Tämä saattaa käynnistää uusia investointeja IT-järjestelmiin ja vahvistaa ITpalvelujen kysyntää. Palvelujen hinta, kilpailutilanne ja palkkataso pysyivät melko vakaina vuoden aikana Pohjoismaiden ja Baltian maiden IT-palvelumarkkinoilla. Jos taloudellinen kasvu nopeutuu odotetusti vuonna 2013, myös palkkainflaatio saattaa kiihtyä. Palkkatasojen muutoksilla on merkittävä vaikutus IT-palveluyritysten tuotantokustannuksiin, koska työvoimakustannukset ovat ehdottomasti niiden suurin kustannuserä. Affecton kilpailijoihin kuuluu IT-markkinoilla toimivia monialayrityksiä, kuten Accenture, Tieto ja CGI, jotka tarjoavat osittain samoja palveluja kuin Affecto. Lisäksi markkinoilla on pieniä paikallisia kilpailijoita, joilla on osittain samoja palveluja kuin Affectolla. Hintakilpailu on kireää, mutta yleensä asiakkaat painottavat merkittävimpinä valintakriteereinään ratkaisujen sopivuutta, laatua ja toteuttajan kokemusta. TOIMINNAN TEHOSTAMISEN TARVE KASVAA Sekä yrityksissä että julkisella sektorilla on tarve jatkuvaan toiminnan tehostamiseen, mihin tietotekniikkaratkaisut tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia. Vaikka lähes kaikki pohjoismaiset yritykset käyttävät joitain BIratkaisuja, vain osa yrityksistä hyödyntää tiedolla johtamista kokonaisvaltaisena järjestelmänä ja on määritellyt itselleen tiedolla johtamisen strategian. Tarve saada organisaation teknologiaratkaisut, toimintatavat ja tietovirrat palvelemaan kokonaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla on kuitenkin havaittu yrityksissä, ja kehityshankkeita kokonaisvaltaisempien järjestelmien luomiseksi on käynnistetty. Tämä luo merkittävää kasvupotentiaalia tämän alan kattavia tietojärjestelmäratkaisuja ja neuvonantopalveluja tarjoaville yrityksille. Aiemmin EIM-ratkaisuja käyttivät lähinnä asiantuntijat ja ylin johtotaso, mutta nyt niitä hyödynnetään organisaatioissa entistä laajemmin, jotta kaikilla olisi käytössään tehtäviensä tehokkaaseen suorittamiseen tarvittavat tiedot. Kiinnostusta EIM-ratkaisuihin on edistänyt myös käytettävien teknologioiden kehittyminen. Ratkaisujen toteutus vaatii entistä vähemmän räätälöintiä, koska ratkaisurungot ovat aiempaa joustavampia ja tuotepaleteissa on jo valmiina erilaisia työkaluja. KASVUN ENNUSTETAAN JATKUVAN Analyytikkoennusteiden mukaan globaali vuotuinen BI- ja analyysiohjelmistojen lisenssimarkkinakasvu on keskimäärin noin 6-8 % lähivuosina. Pohjoismaisen EIM-palvelumarkkinan arvioidaan kasvavan vuosittain keskimäärin noin 6-8%. EIM-ratkaisutarjonnan sisältö muuttuu jatkuvasti ja uusien sovellusalueiden, kuten Master Data Managementin (MDM), tiedon laadun ja yhteisöllisen päätöksenteon, osuus ratkaisutarjonnasta lisääntyy. Affecton tavoitteena on edelleen parantaa johtavaa asemaansa EIM-ratkaisujen tarjoajana Pohjoismaissa. Erityisesti se pyrkii kasvattamaan toimintaansa ja saavuttamaan merkittävän markkina-aseman Ruotsissa, missä sen suhteellinen asema ei vielä ole tavoitellulla tasolla. Liiketoimintaprosessien optimointiratkaisuissa tavoitteena on vahvistaa nykyistä hyvää markkina-asemaa Suomessa ja Baltian alueella. Paikkatietopalveluissa Affecto jatkaa Suomen markkinajohtajana. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kustannustehokkaita toimintamenetelmiä, jatkuvaa osaamisen vahvistamista ja laadukkaiden ratkaisujen ja palveluiden tarjoamista. Osaamisen kehittämisen rinnalla lisätään eri maissa olevien resurssien käyttöä yli rajojen asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi. 9

12 ASIAKASPROJEKTEJA Tuottavuutta ja kilpailukykyä tietoa hyödyntämällä Ruukki uudisti ydintietojensa hallinnan Energiatehokkaita teräsratkaisuja toimittava Ruukki on yli työntekijän kansainvälinen konserni, jolla on toimintaa noin 30 maassa. Ruukilla on pitkät perinteet ydintietojen hallintajärjestelmistä, sillä ensimmäisen master data -järjestelmänsä (MDM) yritys rakensi itse jo vuonna Seuraavasta toisen sukupolven järjestelmästä päätettiin nyt luopua ja uusi rakentaa Informatican tuotteilla. Affecto valittiin projektiin kokemuksensa ja vahvan Ruukin tavoitteisiin sitoutumisen ansiosta. Jo käyttöönotetun järjestelmän avulla Ruukki hallitsee asiakas- ja toimittajatietojaan keskitetysti. Järjestelmässä onkin jo yli asiakas- ja toimittajatunnusta. Asiakastiedot tuotetaan 7 erilaisen sanoman avulla yhteensä 12 toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmään sekä tietovarastoon. Ainutlaatuisena ominaisuutena järjestelmä tarjoaa ajantasaisen muunnospalvelun toiminnanohjausjärjestelmien ja asiakkaiden sekä toimittajien väliseen integraatioon. Edellinen ja uusi järjestelmä on antanut sanomille jo yli 70 miljoonaa avainmuunnosta. Erityyppisillä liiketoiminnoilla ja eri organisaation tasoilla on erilaisia tarpeita asiakkaiden luokittelussa. Järjestelmän kautta toimitetaan yhdenmukaiset luokittelutiedot toiminnanohjausjärjestelmiin, asiakkuudenhallintajärjestelmään sekä johdon raportointijärjestelmiin. Näin saadaan koko konsernissa läpinäkyvyys liiketoimintaan. Hallitsemme järjestelmässä myös yhtiö- ja konsernirakenteet. Tällä on merkitystä sikäli, että mitä ylemmäs organisaatiossa mennään, sitä tiiviimpää raporttia halutaan. Johto katsoo koko konsernia, Ruukin ratkaisuarkkitehti Esa Pallaspuro sanoo. Lisää tehokkuutta ja täsmällisyyttä Uuden järjestelmän tavoitteena oli puolittaa perustietojen hallintaan menevä aika ja lisätä tiedon laatua. Olemme saavuttaneet jo 70 prosenttia tavoitteeksi asetetusta asiakasavauksiin kuluvan ajan puolittamisesta. Se viimeinen vaihe, jolla projektin tehokkuus saavutetaan, käyttöönotettiin maaliskuun alussa. Se on ohjattu sovellus, jolla pyydetään asiakas- ja toimittaja-avauksia sekä muutoksia, Pallaspuro kertoo. Ohjatulla lomakkeella pyynnöt saadaan tarkastettuna yhteismitallisessa muodossa. Kun pyyntöjä järjestelmään tekee ihmistä, lomakkeen tehokkuus korostuu. Affecto Vuosikertomus 2012 Kuva: Ruukki 10

13 Dina otti käyttöönsä TIA-ohjelmiston Ruotsalainen vakuutusyhtiö Dina Försäkringar uudisti tietojärjestelmäänsä laajasti vuoden 2012 aikana. Affecto toteutti projektista osan, joka sisälsi muun muassa TIA-ohjelmiston ja Saperion-dokumentinhallinnan käyttöönoton. Toimintojen kokonaisvaltainen toteutus kattoi kaikki vakuutustoiminnan osa-alueet, esim. autovakuutukset, kuljetusvakuutukset, kaupan ja maatalousalan vakuutukset sekä yksityishenkilöiden ja lemmikkien vakuutukset. TIA on vakuutusyhtiöiden operatiivisen toiminnan tukemiseen ja tehostamiseen tarkoitettu ohjelmisto. Affecto on yksi johtavia vakuutusjärjestelmän implementoijia. Projekti toteutettiin Affecton nearshore-mallilla. Affecton konsultit toimivat lähellä asiakasta Ruotsissa, mutta toteutuksen eli ohjelmiston muokkaamisen asiakkaan tarpeita vastaavaksi hoitivat pääasiassa Latvian ja Liettuan yksiköt. Dinan rakenne on siinä määrin poikkeuksellinen, että se koostuu paikallisesti toimivista yrityksistä, jotka toimivat omilla nimillään, mutta hyödyntävät Dinan tuotemerkkiä. Ennen projektin käynnistämistä Dina muodostui 50 yrityksestä, joiden konttoriverkosto kattoi koko Ruotsin. Projektin aikana yrityksiä fuusioitui, joten niiden kokonaismäärä on laskenut jo 16:een. Joustavan ja keskitetyn IT-järjestelmän ansiosta voidaan toimintaan ottaa helposti mukaan myös uusia itsenäisiä toimijoita. Yhtenäinen järjestelmä auttaa vakuutusyhtiötä keskittämään tärkeimpiä toimintojaan, huomaamaan markkinamuutokset ja reagoimaan niihin entistä nopeammin. Ajanmukaisen teknologian ansiosta päivittäinen työskentely tehostuu samalla, kun SOA-arkkitehtuuri tarjoaa lisää myyntikanavia. Lisäksi se mahdollistaa liiketoiminnan muokkaamisen kasvustrategian vaatimusten mukaisesti ja uusien vakuutusalan määräysten mukaisen raportoinnin. Näin valtavassa projektissa moni asia voi mennä vikaan, mutta ammattimainen yhteistyö Affecton kanssa auttoi meitä välttämään sudenkuopat. Olemme erittäin tyytyväisiä toteutukseen kokonaisuudessa ja onnistuimme saattamaan hankkeen päätökseen ja ottamaan järjestelmän käyttöön alle kolmessa vuodessa TIAn ja Affecto kanssa tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta lukien, sanoo projektinjohtaja Arnold Schagerström Dina Försäkring AB:stä. Valtiontalouden suunnittelussa luovuttiin käsityöstä Valtiovarainministeriö halusi helpottaa valtiontalouden kehyspäätösten ja talousarvioiden tekoa. Käytössä oli erillisiä järjestelmiä ja tieto kulki ministeriöstä toiseen taulukoissa ja tekstidokumenteissa, mikä lisäsi myös inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Ratkaisuksi haluttiin yksi järjestelmä, jolla voidaan hoitaa päätösten ja arvioiden valmistelu, siirto ja viimeistely. Joulukuussa 2011 otettiinkin käyttöön Affecton toimittama budjetti- ja kehystietojärjestelmä Buketti. Buketin käyttöönotto on ollut menestystarina. Kaikki sillä tehtävät työt ovat valmistuneet ajallaan eikä toiminnassa ole ollut merkittäviä keskeytyksiä. Sillä on laaja käyttäjäkunta, ja se toimii joka suunnalla asianmukaisesti, budjettineuvos Juha Majanen valtiovarainministeriön finanssipolitiikan yksiköstä sanoo. Järjestelmää käyttävät kaikki ministeriöt, eduskunnan valtiovarainvaliokunta ja käännöstoimisto. Valtiontalouden kehykset ja budjetit on laadittu aiemmin omissa järjestelmissään. Nyt molemmat on siirretty samaan järjestelmään, joka käyttää yhtä ja samaa tietokantaa. Käyttöliittymä on selainpohjainen. Uudessa järjestelmässä hyödynnetään dokumenttien rakenteellisuutta, jonka avulla samaa asiakirjaa voidaan muokata monessa paikassa yhtä aikaa ja järjestelmä hallitsee eri versiot automaattisesti. Historiatietojen haku ja niiden hyödyntäminen on aiempaa helpompaa. Buketissa lähes kaikki toimii sähköisesti: tiedot tuotetaan, käsitellään ja siirretään seuraavaan käsittelyvaiheeseen sähköisesti. Buketti on helpottanut työntekoa, mutta oman ymmärryksemme ja teknologian kehittyessä haluamme viilata sitä paremmaksi. Seuraavaksi aiomme esimerkiksi tutkia nykyisten raporttien tarkoituksenmukaisuutta, Majanen kertoo. Ensimmäisenä käyttövuotenaan Buketin avulla on laadittu valtiontalouden kehyspäätös , vuoden 2012 lisäbudjetit ja vuoden 2013 talousarvio. Vuoden 2012 alussa Bukettipohjaiseksi muuttui myös verkkopalvelu, jossa kansalaiset voivat tutustua talousarvioita koskeviin esityksiin ja päätöksiin. Affecto toimitti järjestelmän yhteistyössä tietämyshallintaan ja sisältötuotannon järjestelmiin erikoistuneen Index Information Technologies Oy:n kanssa, joka toimi hankkeessa XML-teknologioiden erityisosaajana. 11

14 Asiakasprojekteja Tiedot käyttöön tehokkaammin Forsvarsbygg, joka hallinnoi Norjan puolustusvoimien kiinteistöomaisuutta, on ottamassa käyttöön ydintiedon hallintajärjestelmää Affecton avustuksella. Projekti käynnistettiin vuoden 2012 alkupuolella ja vuoden lopussa työ oli edennyt jo testausvaiheeseen. Forsvarsbygg hoitaa kiinteistöjen hallinnoinnin rakentamisesta ylläpitoon ja vuokrauksesta laskutukseen asti. Koko kiinteistökanta onkin mittava sisältäen noin rakennusta ja 3,8 miljoonaa neliömetriä. Paikkansapitävien tietojen ja tilastojen nopea saanti on tärkeää, jotta omaisuuden hallinnoiminen sujuisi tehokkaasti. Täyttääkseen tämän tarpeen Affecto rakensi Forsvarsbyggille ydintiedon hallintajärjestelmän (Master Data Management, MDM) Microsoftin MDS:n pohjalle. Uuden järjestelmän edut Forsvarsbygille ovat moninaiset. Aiemmin järjestelmien vä- lillä tehtiin paljon manuaalista työtä, joka vei aikaa ja aiheutti virheitä. Nyt manuaalisen työn määrä vähenee oleellisesti vähentäen myös virheitä. Projektin kuluessa myös määriteltiin, mitkä prosessit ovat kytköksissä rakennusten tietoihin ja mietittiin, miten niitä voidaan tehostaa. Työmäärä onkin supistumassa, koska tulevaisuudessa tiedot syötetään järjestelmään vain kerran. Uuden järjestelmän käyttöönotto myös selventää rooleja ja vastuita tiedon omistamisen ja sen ylläpitämisen ympärillä. Hyvin edennyt projekti tulee myös saamaan jatkoa. Myöhemmässä vaiheessa kaikki muutkin Forsvarsbyggin toiminnot pääsevät hyödyntämään kiinteistötietojärjestelmää. Vaikka järjestelmää ei ole vielä otettu käyttöön, olemme tyytyväisiä Affectoon ja prosessin etenemiseen tähän mennessä. Uskomme, että hankkeesta koituu tulevaisuudessa merkittävää hyötyä. Vuoden 2013 alusta siirrymme ydintiedon hallintajärjestelmässä uudelle osa-alueelle eli työntekijätietoihin, kertoo ITosaston päällikkö Ingvild Skaufel. Metsä kasvaa jo verkossakin Uudistuksella halusimme antaa Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille työkaluja mahdollisimman vaivattomaan oman metsätalouden suunnitteluun ja kannustaa heitä metsien kestävään hyödyntämiseen ja hoitamiseen, kertoo kehityspäällikkö Olli Leino Metsä Groupista. Sovelluksen toteutuksessa käytettiin ketterän ohjelmistokehityksen menetelmiä. Työtapa mahdollisti projektin jatkuvan parantamisen alusta alkaen ja sovelluksen lopputuloksen muokkaamisen. Myös met- Affecto Vuosikertomus 2012 Vahvoista perinteistään huolimatta myös metsänhoidossa on käytössä nykyaikaiset välineet. Nyt yksityisetkin metsänomistajat voivat seurata metsäomaisuutensa kehittymistä ja suunnitella metsänhoitotoimenpiteitään verkossa. Metsänomistajille tarkoitettu uusi sijainti- ja paikkatietoja hyödyntävä sovellus löytyy Metsä Groupin tarjoamasta maksuttomasta Metsäverkko-palvelusta. Metsäyhtiöt ovat aiemminkin käyttäneet paikkatietoja monipuolisella tavalla, mutta metsänomistajille tarjottavassa palvelussa ominaisuus on uusi. Sovelluksen Metsä Groupille toteutti Karttakeskus. Location intelligence eli tietojen yhdisteleminen sijainnin avulla ja siitä johdettujen analyysien tai skenaarioiden tekeminen tuo uuden ulottuvuuden asioiden tarkasteluun ja johtamiseen. Tätä hyödyntää edistyksellisellä tavalla myös Metsä Groupin uusi sovellus. Metsänhoitotapojen suunnittelu ja niiden vaikutusten havainnollistaminen onkin entistä helpompaa karttapohjaisen käyttöliittymän ansiosta. Sovelluksen avulla voi verrata, miten eri metsänkäyttövaihtoehdot vaikuttavat metsästä saatavaan tuloon eri ajanhetkinä, esimerkiksi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Metsänomistaja voi itse päivittää metsäsuunnitelmaansa sitä mukaa kun metsissä tehdään hakkuita tai hoitotöitä. Myös hoitopalveluiden tilaaminen ja puukaupan tekeminen helpottuu, kun tiedonkulku metsäasiantuntijan kanssa on suoraviivaista ja selkeää työkalun tarjoamien yksityiskohtien myötä. 12 sänomistajat ovat olleet sovelluksen suunnittelussa mukana, ja koko Metsäverkon kehitystyössä on kuunneltu käyttäjiä mahdollisimman paljon, Olli Leino korostaa. Projekti käynnistettiin keväällä Portaittain uusittavan palvelun ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön syksyllä ja palvelun kehittämistä jatketaan edelleen. Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteet parantavat ihmisten arkea ja edistävät hyvinvointia kestävästi. Metsä Group keskittyy viiteen ydintoimintoon, jotka ovat pehmo- ja ruoanlaittopaperit, kartonki, sellu, puutuotteet sekä puunhankinta ja metsäpalvelut. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 5,0 miljardia euroa ja sillä on toimintaa noin 30 maassa.

15 lisäarvoa ratkaisuun workshopin avulla Teknologiasta ei ole paljon iloa, ellei toteutus perustu niiden prosessien ja järjestelmien syvälliseen ymmärtämiseen, joita ratkaisun on määrä helpottaa. Louis Poulsen Lighting A/S on tanskalainen laatuvalaisinten valmistaja, jonka tuotteita myydään ympäri maailmaa. Suunnitellessaan toiminnanohjausjärjestelmänsä päivittämistä yritys päätti panostaa sekä liiketoiminnan suunnittelu- ja tilinpäätösratkaisuun että BI-ratkaisuun. Uudistus ei kuitenkaan helpottanut Louis Poulsen suunnittelu- ja budjetointiprosessia millään tavoin. Myöskään myynnin analysointityökalut eivät toimineet niin kuin odotettiin. Ongelmat vaikuttivat niin mittavilta, että Louis Poulsenin johtoryhmä harkitsi jo koko ratkaisun kuoppaamista ja haaveiden unohtamista budjetoinnin, suunnittelun ja myynnin ja tuotteiden BI-analyysien sujuvoittamisesta. Sitten keskustelimme asiasta Affecton kanssa. He ehdottivat kolmen päivän workshoppia suunnittelu- ja budjetointiprosessien kehittämisestä. Workshopin jälkeen vakuutuimme asiasta ja päätimme jatkaa Affecton kanssa, Louis Poulsenin talousjohtaja Allan Clausen kertoo. Affecton workshopissa tehtiin yksityiskohtainen arvio järjestelmästä ja perehdyttiin Louis Poulsenin yksilöllisiin tarpeisiin ja haasteisiin. Vastuksia haettiin mm. seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisia raportteja tarvitaan? Keneltä? Mitkä tiedot ovat kunkin vastaanottajan kannalta merkityksellisiä? Miten raportteja voidaan räätälöidä näihin erilaisiin tarpeisiin tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Affecton avulla Louis Poulsen saavutti viimein tavoitteensa: tehokkaan ja sujuvan suunnitteluprosessin. Olemme oikein tyytyväisiä ratkaisun nykyiseen toimintaan. Ennustaminen ja suunnittelu oli aikaisemmin erittäin työläs ja hidas prosessi, mutta nykyään se hoituu murto-osassa aiemmin käytetystä ajasta. Järjestelmän suorituskyky on selvästi parantunut ja pystymme kehittämään uusia raporttityyppejä ilman asiantuntijoiden apua, Clausen toteaa. Clausen on tyytyväinen yhteistyöhön Affecton kanssa: Yhteistyö Affecton kanssa on ollut myönteistä ja palkitsevaa. Affecton ihmiset ovat osoittaneet kykynsä ymmärtää yrityksen liiketoimintaa ja tarpeita ja ehdottaa ratkaisuja, jotka luovat todellista arvoa asiakkaalle. He auttoivat meitä tunnistamaan uusia mahdollisuuksia ja hyödyntämään ne menestyksekkäästi. Alun perin täysin virheeksi luultu sijoitus saatiin Affecton ansiosta käännettyä tuottavaksi. Siksi olemme nyt päättäneet ottaa uuden askeleen ja aloittaa Business Intelligence -ratkaisun kehittämisen Affecton kanssa. Tavoitteena on ulosmitata täysi hyöty SAP BI -ratkaisuun tehdyistä investoinneista, Allan Clausen toteaa. Turun kaupunki yhtenäistää taloussuunnitteluaan Turussa uudistettiin taloushallinnon suunnittelujärjestelmä samanaikaisesti toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. Jo parikymmentä vuotta palvellut taloushallinnon tietojärjestelmä sai väistyä uuden SAP:n toiminnanohjausjärjestelmän myötä. Järjestelmä kattaa taloushallinnon, hankinnan, taloussuunnittelun ja seurannan. Affecto toteutti taloussuunnittelun ja seurannan kokonaisuuden, jonka avulla kaupunki yhtenäistää ja kehittää taloussuunnittelu- ja ennusteprosessiaan. Varsinainen toimitusprojekti aloitettiin marraskuussa 2009 ja käyttöönotto tapahtui syksyllä Alun perin aikataulu oli tiiviimpi, mutta tehtävän moninaisuus ja laajuus yllätti sekä toimittajan että tilaajan, eikä kaikkia tarpeita ollut aikataulutettu. Järjestelmän tavoitteita olivat päätöksentekoa tukevan tiedon lisääminen, toiminnallisen tiedon liittäminen osaksi talouden suunnittelua, talouden tarkempi ennustaminen sekä prosessien kehittäminen. Vanhaa prosessia ei ole järkevää istuttaa uuteen järjestelmään, vaan se arvioitiin uudelleen samalla kun järjestelmää kehitettiin, Turun kaupungin controller Valtteri Mikkola sanoo. Hänen mukaansa kyky arvioida toimintamallia ja sen parempaa hoitamista oli tärkeä haaste. Siihen, miten toiminta voitaisiin hoitaa toisin, käytettiinkin paljon aikaa. Myös raportoinnin kehittäminen oli merkittävä tavoite, ja yhdenmukainen raportointi onkin ollut yksi merkittävimmistä eduista. Tiedot syötetään nyt vain kerran, ja ne ovat heti kaikkien käytettävissä esimerkiksi budjetointiin ja kustannuslaskentaan. Järjestelmän myötä simuloinnit ja erilaisten ulottuvuuksien ja vaihtoehtojen suunnittelu ovat parantuneet. Koska ensimmäinen järjestelmään perustuva taloussuunnittelukausi on vielä käynnissä, kattavaa arviointia toimivuudesta ei ole vielä tehty. Järjestelmän myötä prosessiin käytettävää kokonaistyömäärää on kyetty vähentämään tarkentamalla käyttäjärooleja. Kaikkiaan käyttäjiä on niinkin laaja joukko kuin henkeä. Kolmiportaisessa hierarkiassa aktiivikäyttäjiä on viitisenkymmentä. Kehityspolkua meillä vielä riittää. Haaveena on järjestelmän optimaalinen käyttö, joka edellyttää kaikkien mahdollisten käyttäjien aktivointia järjestelmän pariin. Mikkola näkee, että käyttöönottoon liittyneessä prosessin kehittämisessä onnistuttiin suhteellisen hyvin. Uuden järjestelmän käyttöönotossa niin sanottu jalkautus on aina haasteellista. Meilläkin oli järjestelmän käytössä pieni alkushokki, kun oli totuttu vanhaan taulukkolaskentaan perustuneeseen suunnitteluun. Sen tasaannuttua on vastaanotto ollut positiivinen, Mikkola toteaa. 13

16 Maayhtiöt Kannattavuus kasvoi lähes kaikissa toimintamaissa Euroalueen epävarmuus näkyi myös Affecton toiminta-alueella Pohjoismaissa ja Baltiassa. Alueen talouskasvu oli hyvin hidasta ja asiakkaat olivat varovaisia investointipäätöksissään. Markkinoista huolimatta maayhtiöt pääosin kasvattivat liikevaihtoaan ja myös kannattavuus kehittyi myönteisesti lähes kaikissa maissa yltäen erinomaiseen tasoon Suomessa ja hyvään tasoon Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa. Affecto Vuosikertomus

17 Erinomaisia tuloksia Suomessa affecto suomi Osuus liikevaihdosta osuus henkilöstöstä Suomessa vuosi 2012 oli monellakin tapaa erinomainen. Tulos nousi ennätykselliselle tasolle ja samalla sekä henkilöstön tyytyväisyys että asiakastyytyväisyys paranivat entisestään. Maayhtiön liikevaihto nousi 52,6 miljoonaan euroon, jossa on kasvua 5 prosenttia. Suomen toimintoihin kuuluvan Karttakeskuspaikkatietoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi hieman edellisvuoden tasosta päätyen 11,9 miljoonaan euroon. Vuoteen 2012 lähdettiin ennätyksellisen korkean tilauskannan turvin. Kannattava kasvu jatkui alkuvuoden, mutta syksyllä varovaisuus valtasi alaa ja asiakkaiden investointipäätökset hidastuivat hetkellisesti. Loppusyksystä kysyntä kohentui ja vuoden päättyessä tilauskanta saavuttikin uuden ennätyksen. Liikevaihdon kasvu tuli pitkälti konsulttityön lisääntymisestä. Liiketoiminnan kannattavuus nousi erinomaiselle 15 prosentin tasolle ja operatiivista tulosta kertyi yhteensä 7,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 13 prosenttia. Uusien työntekijöiden palkkaamista jatkettiin ja vuoden lopussa henkilöstömäärä oli 406. Hyvän työnantajamaineen ja kiinnostavien tehtävien ansiosta uusien henkilöiden palkkaaminen oli helppoa. Affecton vahva markkina-asema sekä EIM-ratkaisujen että paikkatietopalvelujen tarjoajana säilyi. Asiakassopimuksia solmittiin mm. Yleisradion, OP Pohjolan, Kevan, Pauligin ja Maaseutuviraston kanssa. Suomen kansantalouden kasvu pysytteli vuoden 2012 aikana vain yhden prosentin paikkeilla ja ennusteet alkaneelle vuodelle ovat hyvin saman suuntaisia. Pitkän aikavälin odotukset Affecton EIM-ratkaisujen kysyn- 38 % 38 % liikevaihto, M 50,3 52,6 tulos, M 6,8 7,7 Liikevaihto, tulos ja tilauskanta saavuttivat uuden ennätyksen Asiakastyytyväisyys parani entisestään nälle ovat kuitenkin myönteiset, koska ajantasaisen tiedon tarve päätöksenteon tukena vain korostuu tulevaisuudessa. Markkinoiden ilmapiiri onkin melko positiivinen. Tulos jatkoi kasvuaan Norjassa Norjan talous kehittyi myönteisesti vuoden 2012 aikana. Tietotekniikkapalvelujen markkinoihin vaikuttavat tekijät olivat kahdensuuntaiset. Kysyntää piti vireänä asiakaskentän tarve parantaa edelleen kilpailukykyään toimintaa tehostavilla tietotekniikkaratkaisuilla. Toisaalta hintakilpailu kiristyi, kun palvelutuotantoa siirrettiin edullisemman kustannustason maihin. Maayhtiön liikevaihto laski ensimmäisten kolmen neljänneksen aikana edellisvuoteen verrattuna, mutta viimeisenä neljänneksenä päädyttiin hienoiseen kasvuun. Koko vuodelta Merkittäviä uusia asiakkaita liikevaihtoa kertyi 27,2 miljoonaa euroa, jossa on laskua 2 %. Sen sijaan maayhtiön kannattavuus parani liikevoiton noustessa 3,3 miljoonaan euroon. Kannattavuuden paraneminen saatiin aikaan ainakin osittain henkilöstörakenteen muokkaamisella tarpeen mukaiseksi. Vuoden lopussa Norjassa työskenteli 131 henkeä. Affecto säilytti markkinajohtajan aseman EIM-ratkaisujen toimittajana. Yhteistyö jatkui uusin sopimuksin mm. Santanderin ja Den Norske Veritaksen kanssa. Uusia asiakkuuksia solmittiin mm. Ruterin, Sparebanken1:n ja NSB:n kanssa. Ruter on Oslon ja Akershusin julkista liikennettä hallinnoiva yhtiö, ja NSB on Norjan rautatieyhtiö. Kansainvälisen kilpailun lisääntyminen ennakoi hintakilpailun jatkumista. Siitä huolimatta, että alan suurimpia sopimuksia ja joitakin toimintoja siirtyykin ulkomaille, markkinoiden odotetaan kasvavan. Affecton tavoitteena on hakea kannattavaa kasvua vastaamalla entistä yksityiskohtaisemmin asiakastarpeisiin sekä olemassa olevilla että uusilla palveluilla, ratkaisuilla ja tekniikoilla. affecto norja Osuus liikevaihdosta 20 % osuus henkilöstöstä 12% liikevaihto, M 27,8 27,2 tulos, M 3,1 3,3 Useita isoja sopimuksia uusien asiakkaiden kanssa Hintakilpailu kiristyi 15

18 Maayhtiöt Ruotsissa tehostettiin toimintoja kannattavuuden parantamiseksi affecto ruotsi Osuus liikevaihdosta 18 % osuus henkilöstöstä 13% Ruotsin kansantalous jatkoi kasvu-uralla vuoden 2012 aikana BKT:n noustessa noin yhden prosentin. Tietotekniikkapalveluiden kysyntä kasvoi hieman, mutta markkinoilla rettiin hallinnollisista tehtävistä asiakasrajapintaan. Organisaatiomuutoksen jälkeen asiakastyöhön käytetään enemmän aikaa ja myös aiempaa useampi työntekijä on suoras- oli odotteleva tunnelma ja investointipäätök- sa yhteydessä asiakkaisiin. Toimitusproses- siä tehtiin verkkaiseen tahtiin. Affecto ylitti seissa otettiin käyttöön monia konsernissa markkinoiden kasvun liikevaihdon noustessa parhaiksi todettuja käytäntöjä. Myös laadun- 11 prosenttia 24 miljoonaan euroon Ruotsissa. varmistuksen kehittämisprosessi käynnistet liikevaihto, M 21,5 24,0 tulos, M -2,1-0,9 Liiketuloksen osalta maayhtiö jäi tavoitteestaan, vaikka tappio supistuikin edellisvuodesta. Koko vuoden tulos jäi 0,9 miljoonaa euroa tiin vuoden aikana, mutta sitä jatketaan vielä vuoden 2013 aikana. Affecto on Ruotsin johtava BI-ratkaisu- Kannattavuushaasteita vuoden aikana, mutta voitollinen viimeinen neljännes Johdon ja organisaation uudelleenjärjestely tappiolliseksi, mutta loppuvuotta kohti operatiivinen kannattavuus parani ja viimeinen neljännes oli ensimmäinen voitollinen neljännes kolmeen vuoteen. Ruotsissa henkilöstömäärä pysyi edellisvuoden tasolla ollen 140. jen toimittaja, jonka tarjonta koostuu tiedon infrastruktuurin, suorituskyvyn hallinnan ja yhteisöllisen päätöksenteon ratkaisuista. Painopiste tarjonnassa on konsultoinnissa, jonka osuus edelleen kasvoi vuonna Syyskuussa maayhtiön johtajan vastuun otti Merkittäviä uusia asiakkuussopimuksia teh- René Lykkeskov, joka on aiemmin vastannut tiin lukuisia ja niissä oli asiakkaina usein suu- strategiasta ja liiketoiminnan kehittämises- ria kansainvälisesti toimivia yrityksiä. Yhtenä tä konsernissa. esimerkkinä mainittakoon sopimus suoritus- Liiketoiminnassa keskityttiin erityises- kyvyn hallinnan järjestelmien kehittämisestä ti kannattavuuden parantamiseen ja vuo- Toyota Material Handling Europelle. den loppupuolella toteutettiinkin monia ra- Markkinat vaikuttavat kokonaisuudessaan kenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. lupaavilta, vaikka pientä epävarmuuttakin on Maayhtiön hallintoa tehostettiin ja supistet- ilmassa. Viimeisen neljänneksen voitollisuus tiin. Johtoryhmä muodostettiin uudelleen ja antaa odottaa parantuvaa tuloskehitystä vuo- organisoitumisesta kolmeen alueelliseen den 2013 aikana. Myös toteutettujen mittavi- yksikköön luovuttiin tavoitteena vahvistaa en uudelleenjärjestelyjen oletetaan näkyvän yhtenäistä yrityskulttuuria. Johtamisessa kannattavuudessa kokonaisuudessaan vas- panostettiin entistä enemmän päätöksente- ta alkaneen vuoden aikana. Kasvu- ja kan- on ja toteutuksen tukemiseen. nattavuustavoitteita tuetaan myös monin uu- Asiakastyötä organisoitiin vastaamaan pa- sin kehityshankkein, joissa keskitytään mm. remmin markkinoiden tarpeita. Työnjakoa ja yhteistyöhön teknologiakumppanien kanssa tehtävänkuvia päivitettiin ja resursseja siir- ja tiettyjen osaamisalueiden vahvistamiseen. Viimeisen neljänneksen voitollisuus antaa odottaa parantuvaa tuloskehitystä vuoden 2013 aikana. Affecto Vuosikertomus

19 Ennätyksellinen vuosi Tanskassa Vaikka Tanskan kansantalouden kasvu lähes pysähtyi, niin Affecton maayhtiön liikevaihto kasvoi peräti 14 prosenttia 16 miljoonaan euroon (14,1 miljoonaa euroa). Myös tulos kasvoi 13 prosenttia 1,8 miljoonaan euroon (1,6 miljoonaa euroa) rikkoen edellisvuoden ennätyksen. Työntekijöiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Tietotekniikkapalvelujen kysynnän osalta markkinailmapiiri hieman parani. Affecton asema ja tunnettuus BI-ratkaisujen toimittajana vahvistui ja uusia projekteja käynnistettiinkin niin uusien kuin olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Kysynnän painopiste oli konsultoinnissa ja EIM-ratkaisujen implementoinnissa eri teknologiakumppaneiden alustoille. Voimakkaimmat panostukset tehtiin SAPin BI-alustan osaamisen kehittämiseen, koska maayhtiön tavoitteena on olla Markkinailmapiiri parani tähän teknologiaan pohjautuvien ratkaisujen johtava toimittaja. Affecton maine hyvänä työnantajana sai lisävahvistusta vuoden 2012 aikana, kun maayhtiö paransi tuloksiaan Great Place to Work -kilpailussa. Affecto voitti IT-alan työantajien sarjan ja oli 9. sarjassa työntekijää työllistävät yritykset. Kansantalouden kehitys jatkui myönteisenä Baltian maissa ja Puolassa. Alue olikin EU:n nopeimmin kasvava, vaikkei bruttokansantuotteiden kasvu sielläkään yltänyt kuin muutamiin prosentteihin. Affectolle vuosi oli vaihteleva. Alkuvuodesta liikevaihto supistui lisenssimyynnin hidastuttua, mutta loppuvuosi oli kohtalaisen kasvun aikaa. Vuosi päättyikin melko myönteisissä merkeissä liikevaihdon noustessa 3 prosenttia 16,7 miljoonaan euroon. Myös kannattavuus säilyi hyvällä 12 prosentin tasolla operatiivisen tuloksen ollessa 2,0 miljoonaa euroa. Kannattavuutta alensi muutamien projektien suunniteltua hitaampi valmistuminen. Uusien osaajien palkkaamista jatkettiin, ja vuoden lopussa Baltiassa työskenteli 340 henkilöä. Baltian maayhtiön toiminta käsittää Liettuan, Latvian ja Viron lisäksi Puolan ja Etelä-Afrikan toiminnot. Affecto on yksi suurimmista tietotekniikkapalvelujen tarjoajista Baltiassa. Sen tarjonta koostuu operatiivisista ratkaisuista, EIMaffecto tanska Osuus liikevaihdosta 12 % osuus henkilöstöstä 6 % liikevaihto, M 14,1 16,0 tulos, M 1,6 1,8 Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja tulos 13 prosenttia Valittiin Tanskan parhaaksi IT-työpaikaksi Asiakkaiden lisääntyneen aktiviteetin ansiosta odotukset vuodelle 2013 ovat myönteiset. Kaksijakoinen vuosi Baltiassa ratkaisuista ja vakuutusalan sovelluksista eli TIA-ohjelmistoista. Merkittävimmät asiakasryhmät ovat julkishallinnon organisaatiot ja vakuutusyhtiöt. Vuoden 2012 aikana uusia sopimuksia allekirjoitettiin mm. Liettuan Rautateiden, Klaipedan sataman, Liettuan Tilastokeskuksen, Kaunasin teknillisen yliopiston, Interpolskan, Viron tiehallinnon ja työttömyysvakuutusrahaston kanssa. Baltian talouksien myönteinen ilmapiiri luo odotuksia alkaneelle vuodelle, mutta EU:lla on edelleen suuri merkitys niin julkisten kuin yksityistenkin investointien rahoittajana. Alueen tietotekniikkapalvelujen markkinat ovat rajalliset ja hintakilpailu, samoin kuin kilpailu työvoimasta, on kovaa. Toisaalta kasvuodotukset ovat korkealla ja esimerkiksi Puolan markkinoilla on nähtävissä selkeää potentiaalia. Affecton entisestään vahvistunut markkina-asema ja tunnettuus hyvänä työnantajana mahdollistavat vastaamisen kovaankin kilpailuun. affecto baltian maat Osuus liikevaihdosta 12 % osuus henkilöstöstä 31 % liikevaihto, M 16,2 16,7 tulos, M 2,1 2,0 Optimistisempi yleinen talousilmapiiri kuin Pohjoismaissa Henkilöstön määrä kasvoi 17 17

20 HENKILÖSTÖ Best Workplaces 2012 Europe Yhteisin arvoin ETEENPÄIN Affecton menestyminen perustuu osaaviin ihmisiin ja osaamisen jakamiseen. Siksi yhteistyötä eri maayhtiöiden välillä ja työyhteisöjen sisällä pyritään jatkuvasti parantamaan. Vuoden 2012 aikana pitkäjänteistä työtä yhteisten toimintatapojen ja yhtenäisen kulttuurin vahvistamiseksi jatkettiin monin käytännön toimenpitein, mutta myös ottamalla käyttöön konserninlaajuiset arvot. IKÄJAKAUMA SUKUPUOLIJAKAUMA TYÖSUHTEEN KESTO < >60 Naiset Miehet < >25 Affecto Vuosikertomus

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digia Oyj osavuosikatsaus Q3 2016 Timo Levoranta 28.10.2016 Tammi-syyskuun pääkohdat + 8,7 % liikevaihdon kasvu 6,1 % liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-9/2013 1.11.2013 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Veroilmoitus_tehty Tarjouspyyntö_hyväksytty Eläkkeet_maksettu Asiakaspalaute vastaanotettu Työvuoro_vastaanotettu Asiakaspalaute_lähetetty

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2011. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Tilinpäätöstiedote 1-12/2011. Juha Varelius, toimitusjohtaja Tilinpäätöstiedote 1-12/2011 Juha Varelius, toimitusjohtaja 03.02.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski 6,8 prosenttia Liikevaihto 121,9 (130,8) miljoonaa euroa Liikevoitto kertaeristä johtuen

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/ Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj

SYSOPENDIGIA Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/ Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-3/2007 26.4.2007 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 2007 SYSOPENDIGIA Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 SysOpen Digia Plc in brief SYSOPENDIGIA Oyj Corporate

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

TILINPÄÄTÖS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj TILINPÄÄTÖS 2009 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 11.2.2010 Raisiokonserni: vuosi 2009 Jatkuvat toiminnot Liikevaihto 375,9 milj. euroa (463,2 ) Liiketulos ilman kertaeriä 20,5 milj. euroa (20,2

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA.

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2015 ja osavuosikatsaus Q4/2015 Juha Varelius 4.2.2016 Digia lyhyesti Suomalainen ohjelmisto-

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja

Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja tiedon hyödyntämisessä kotona ja kansainvälisesti. Yhtiökokous

Lisätiedot

Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen

Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen Tutkimusraportti keskisuurten ja suurten suomalaisten yritysten talouden suunnittelusta ja budjetoinnista Elokuu 2016 Budjetoinnista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.8 Esitys 3.4.8 8 Suominen yhteensä Milj. EUR Q1/8 Q1/7 Q4/7 7 Liikevaihto 54,5 54,3 54,1 15, Liikevoitto ennen arvonalennuksia liikearvosta -,1 1,3 -,6 1,7 Liikevoitto -,1 1,3-6,8

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA osavuosikatsaus 10-12/2007 ja tilinpäätös Juha Varelius, Toimitusjohtaja

SYSOPENDIGIA osavuosikatsaus 10-12/2007 ja tilinpäätös Juha Varelius, Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA osavuosikatsaus 10-12/2007 ja tilinpäätös 2007 Juha Varelius, Toimitusjohtaja 05.02.2008 SYSOPENDIGIA lyhyesti Pääkonttori Helsingissä Toimistoja Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Talousjohtaja vie perille. 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy

Talousjohtaja vie perille. 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy Talousjohtaja vie perille 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy 30.11.2011 Esityksen sisältö 1. Talousjohtajan tehtävät 2. Tilastoja taustaksi 3. Liiketoimintaa tukeva talousjohtaminen 4. Talousjohtamisen organisointi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Sanoman osavuosikatsaus 1-9/2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Handelsbankenin aamiaistilaisuus

Sanoman osavuosikatsaus 1-9/2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Handelsbankenin aamiaistilaisuus Sanoman osavuosikatsaus 1-9/28 Toimitusjohtaja Handelsbankenin aamiaistilaisuus 11.11.28 Vahva 3Q8 Liikevaihto ja liikevoitto kehittyivät kolmannella neljänneksellä hyvin Rakenteellisia uudistuksia parantamaan

Lisätiedot

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Heikki Lehtonen Toimitusjohtaja 10.2.2014 Componenta Tuloslaskelma Me Q4 2013 Q4 2012 Muutos Q1-Q4 2013 Q1-Q4 2012 Muutos Tilauskanta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN. Hotel Kämp

Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN. Hotel Kämp Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN Hotel Kämp 25.8.2016 Adaptive Insights -Budjetoinnista suorituskyvyn johtamiseen 9.00-9.10 9.10-9.30 9.30-10.00

Lisätiedot

IBM BusinessConnect A new era of thinking. A new era of thinking. Metsä Group. Mobiiliarkkitehtuuri. Ari Linja IBM Corporation

IBM BusinessConnect A new era of thinking. A new era of thinking. Metsä Group. Mobiiliarkkitehtuuri. Ari Linja IBM Corporation IBM BusinessConnect A new era of thinking Metsä Group Ari Linja Mobiiliarkkitehtuuri 1 2016 IBM Corporation 2 2016 IBM Corporation 2016 IBM Corporation Ari Linja Mobiiliarkkitehti Metsä Group ICT - Tietohallinto

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2012 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2013-2 - Vuosi 2012 oli haasteellinen

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja 10.3 2016 KONSERNIN JOHTORYHMÄ Eturivi, vasemmalta Jaana Rinne Johtaja, henkilöstöasiat Marcelo Cordaro Johtaja,

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Avainlukuja tammi kesäkuu 2011 1 6/11 1 6/10 Muutos % Q2/11 Q2/10 Muutos % Liikevaihto, Me 1066 903 18 % 536 487 10 % Liiketulos,

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot