Affecto Vuosikertomus Parempaan. tiedolla johtamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Affecto Vuosikertomus 2012. Parempaan. tiedolla johtamiseen"

Transkriptio

1 Affecto Vuosikertomus 2012 Parempaan tiedolla johtamiseen

2 Affecto on liiketoimintatiedon hallinnan (Enterprise Information Management, EIM) edelläkävijä Pohjois- Euroopassa. Yhtiö auttaa asiakkaitaan parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään tiedon paremmalla hyödyntämisellä johtamisessa ja päätöksenteossa. Affecto toteuttaa myös organisaatioiden prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia ratkaisuja sekä tarjoaa paikkatietopalveluja.

3 sisältö Vuosi 2012 lyhyesti 1 toimitusjohtajan katsaus 2 strategia 4 toiminta ja PAlVElut 6 toimintaympäristö 9 AsiAkAsProjEktEjA 10 maayhtiöt 14 henkilöstö 18 tietoja osakkeenomistajille 20 tilinpäätös on julkaistu erillisenä liitteenä. valtiovarainministeriö 11 otti käyttöön Affecton toimittaman budjetti- ja kehystietojärjestelmän Buketin. forsvarsbygg, joka hallinnoi norjan puolustusvoimien kiinteistöomaisuutta, on ottamassa käyttöön ydintiedon hallintajärjestelmää 12 Affecton avustuksella. metsänomistajille tarkoitettu uusi sijainti- ja paikkatietoja hyödyntävä sovellus löytyy metsä GrouPin tarjoamasta maksuttomasta metsäverkko-palvelusta. sovelluksen metsä Groupille toteutti karttakeskus. 18 jossa Affecto-konserni pääsi ensimmäisenä suomalaislähtöisenä yrityksenä euroopan PArhAiDen listalle monikansallisten yritysten sarjassa, se saavutti 9. sijan. Best Workplaces 2012 Europe Affecton liikevaihto nousi uuteen ennätykseen. myös kannattavuus ja liikevoitto nousivat selvästi edellisestä vuodesta. Affecton palveluiden kysyntä kehittyi myönteisesti, vaikka toiminta-alueen yleinen talouskehitys oli heikkoa. Vuoden lopun ennätyksellinen tilauskanta antaa hyvän lähtökohdan vuoteen liikevaihto, m 127,3 133,4 liikevoitto, m 8,2 10,5 tilauskanta, m AvAinluvut ,1 61, liikevaihto, m 127,3 133,4 liikevoitto, m 8,2 10,5 tilauskanta, m 57,1 61,4 henkilöstö vuoden lopussa taseen loppusumma, m 145,1 147,9 tulos/osake, 0,26 0,37 osinko/osake, * 0,11 0,16 omavaraisuusaste 46,1 50,6 * hallituksen esitys

4 toimitusjohtajan katsaus Affecto vakaasti kasvu-uralla Affecton palvelujen kysyntä säilyi vuoden 2012 taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta vireänä. Ylsimme ennätykselliseen liikevaihtoon ja toimintamme kannattavuus parani. Tarjoomamme kehittämisessä keskityimme tiedolla johtamisen neuvonantopalveluihin ja ydintiedon hallinnan ratkaisuihin. Jatkossa erittäin merkittävää kasvupotentiaalia meille luovat big datan hallintaan, analysointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut. Affecto Vuosikertomus 2012 Y leinen taloustilanne muuttui vuoden 2012 aikana yhä epävarmemmaksi. Markkina-alueistamme tämä näkyi etenkin Suomessa asiakkaiden kasvaneena varovaisuutena ja investointipäätösten hitautena kesän jälkeen. Loppuvuotta kohti mentäessä palvelujemme kysyntä kuitenkin piristyi jälleen selvästi myös Suomessa. Tämän jopa yllättävän vahvan kysyntäkehityksen taustalla on se, että pitääkseen yllä kilpailukykyään organisaatiot suuntaavat haastavissa markkinatilanteissa voimavarojaan suorituskykyä lisääviin hankkeisiin. Tarjoamalla tietoa toiminnan ja toimintaympäristön hahmottamiseen EIM-ratkaisumme mahdollistavat toiminnan merkittävän tehostamisen. Tästä syystä palvelujemme kysyntä on yleensä säilynyt taantuma-aikoinakin kohtuullisen hyvänä. Näin kävi myös vuonna 2012, ja uskomme positiivisen vireen jatkuvan kuluvana vuonna. Kolmas peräkkäinen kasvuvuosi Päättynyt vuosi oli meille hyvä: liikevaihtomme kasvoi 5 prosenttia 133 miljoonaan euroon ja toimintamme kannattavuus parani. Tämä oli meille kolmas peräkkäinen kannattavan kasvun vuosi, ja liikevaihtomme ylitti aikaisemman vuoden 2008 ennätystason. Saavutus on merkittävä etenkin, kun emme vielä onnistuneet tavoitteessamme kääntää Ruotsin liiketoiminta tulokselliseen kasvuun. Ruotsin liiketoiminnan huono kehitys olikin meille selkeä pettymys siihen vuonna 2011 tehtyjen merkittävien investointien ja tuolloin lupaavilta vaikuttaneiden näkymien jälkeen. Tästä syystä päädyimme alkusyksystä vaihtamaan Ruotsin maajohtajan. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kehitys maassa kääntyi positiivisempaan suuntaan ja loi perusteet odottaa parempaa vuotta Muissa toimintamaissamme sekä liikevaihtomme että kannattavuutemme kehittyivät yleinen taloustilanne huomioon ottaen hyvin. Kysynnän säilyessä vahvana tilauskantamme saavuttikin uuden ennätyksen vuoden lopussa. Kehittämisen painopiste tiedolla johtamisen neuvonantopalveluissa Tarjoomamme kehittämisessä keskityimme vuonna 2012 tiedolla johtamisen neuvonantopalveluihin (business advisory). Näillä palveluilla autamme asiakkaitamme kehittämään tiedolla johtamisen strategian ja viemään sen johtamis- ja toimintaprosesseihin. Tällä strategisella lähestymistavalla voidaan tehostaa tiedolla johtamista niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukee organisaatiota sen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tiedolla johtamisen neuvonantopalvelut ja niihin liittyvät hankkeiden implementoinnin jälkeen jatkuvat palvelut ovat yksi painopistealueistamme myös lähivuosina. 2 Toinen tärkeä kehittämisalueemme on ollut tiedon laadun varmistamiseen ja ydintiedon hallintaan (Master Data Management) liittyvät palvelut. Kun asiakkaidemme tietojärjestelmät ja tiedon hallinnan ratkaisut ovat jo niin hyviä, että he saavat käyttöönsä erittäin runsaasti tietoa, lähtötiedon oikeellisuuden ja virheettömyyden merkitys korostuu. Ydintiedon hallinnan avulla voidaan edesauttaa tiedon oikeellisuuden säilymistä. Lisäksi olemme kiinnittäneet paljon huomiota ratkaisujemme ylläpitoon ja jatkokehittämiseen liittyvän palveluvalikoimamme laajentamiseen. Olemme keskittäneet henkilöstömme osaamisen kehittämisen sisäiseen koulutusohjelmaamme Affecto Universityyn. Parin viimeksi kuluneen vuoden aikana olemme panostaneet voimakkaasti uusien, verkon kautta suoritettavien opiskelumuotojen luomiseen. Nämä ratkaisut mahdollistavat opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta ja tuovat Affecto Universityn helposti kaikkien affectolaisten ulottuville. Konserninlaajuisista Unleash the Affecto potential -kehittämishankkeistamme panostimme vuonna 2012 paljon myös yhtenäisen myyntiprosessin kehittämiseen. Siihen liittyen saimme edellisenä vuonna alkaneen uuden CRM-järjestelmän käyttöönoton vietyä loppuun kaikissa toimintamaissamme.

5 Hyvä kilpailukyky keskikokoisena toimijana Yksi syy Affecton hyvälle menestykselle kaikissa suhdannevaiheissa on sen asema toimialalla suurten kansainvälisten, hyvin laajoja palveluvalikoimia tarjoavien yhtiöiden ja pienten, paikallisten konsulttiyritysten välissä. Kykenemme toimimaan suuria yhtiöitä huomattavasti ketterämmin, mutta olemme kuitenkin riittävän suuri toimittamaan asiakkaillemme kattavia ratkaisuja koko Itämeren ympäristössä. Toista kooltaan ja resursseiltaan vastaavaa yhtiötä ei löydy Euroopasta, eikä myöskään toiminta-alueeltamme maakohtaisesti tarkasteltuna. Tämä luo meille erittäin vahvan kilpailuaseman markkinoilla. Big data luo merkittäviä kasvumahdollisuuksia Markkinoidemme kehitystrendeistä meille merkittävin ja suurta kasvupotentiaalia luova ilmiö on niin sanottuun big dataan liittyvien ratkaisujen kysynnän nopea kasvu lähivuosina. Näillä ratkaisuilla tarkoitetaan erittäin suurten tietomassojen tallennus-, hallintaja analysointiratkaisuja, joilla voidaan auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin esimerkiksi toimintaympäristön muutoksia tai asiakkaiden käyttäytymistä ja mieltymyksiä. Big data -ratkaisuja tarvitsevat jatkossa kaiken kokoiset ja kaikilla toimialoilla toimivat yritykset ja muut organisaatiot, koska niille kaikille on tärkeää pystyä poimimaan jatkuvasti lisääntyvästä sisäisestä ja ulkoisesta tietotulvasta olennainen ja jalostamaan tätä tietoa omassa johtamisessa hyödynnettävään muotoon. Liiketoimintatiedon hallinnan huippuosaajina me olemme keskiössä big data -ratkaisujen kehittämisessä ja tarjoamisessa. Keskustelu big datasta on jo nyt tuonut aiemmin lähinnä IT-johdon vastuulla olleen tiedolla johtamisen entistä tutummaksi myös liikkeenjohdolle, mikä jatkossa lisää myös perinteisten BI-ratkaisujen kysyntää. Tulevina vuosina yritysten kilpailu- ja erottautumiskyvyn tärkein lähde on tiedolla johtamisen osaaminen, jonka avulla ne voivat tehdä koko organisaation laajuudelta faktoihin perustuvia oikeita päätöksiä mahdollisimman nopeasti. Arvioidaankin, että jo parin kolmen vuoden päästä markkinoilla on akuutti pula tämän alueen osaajista. Meille tämä luo suuria mahdollisuuksia! Kiitän lämpimästi henkilöstöämme, asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja osakkeenomistajiamme arvokkaasta panoksesta hyvien tulostemme saavuttamiseen päättyneenä vuonna. Olemme yhdessä luoneet erinomaiset edellytykset katsoa luottavaisina myös eteenpäin. Pekka Eloholma toimitusjohtaja 3

6 strategia selkeä suunta liiketoimintamme pohjana Affecton toiminta perustuu vahvaan erikoistumiseen sekä tasapainoon paikallisen läsnäolon ja konsernin yhteisen tekemisen välillä. Liiketoiminnan johtaminen perustuu moderniin maayhtiömalliin ja selkeään linjaorganisaatioon, jossa jokaisella on yksi esimies ja jossa työntekijöitä ja asiakkaita koskevat päätökset tehdään lähellä heitä. Konsernin yhteiset työkalut ja prosessit varmistavat laadun ja lisäävät toiminnan tehokkuutta. toiminnan KulmaKivet erikoistuminen: enterprise information management erottautumistekijä asiakkaille partnereille työntekijöille vahva PAikAllinen läsnäolo enterprise information management -työ, niin myynti kuin tuotanto, tehdään läheisessä vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa YhteiSet ProSeSSit yhteiset prosessit varmistavat laadun myynti palvelutuotanto johtaminen YhteiSet työkalut yhteiset työkalut tehostavat toimintaa Brändi osaamisen kehittäminen it-järjestelmät Affecto Vuosikertomus

7 Asiakaslupaus: Parannamme asiakkaidemme tuottavuutta ja kilpailukykyä tiedon paremman hyödyntämisen avulla. missio: teemme työtä sen puolesta, että jokaisella henkilöllä olisi käytössään tarvittava tieto työnsä tekemiseksi tehokkaasti ja innostuneesti. Visio: Vuonna 2013 Affecto on Pohjois-Euroopan johtava Enterprise information management (Eim) -ratkaisujen toimittaja niin liike vaihdon, kannattavuuden, asiakastyytyväisyyden kuin henkilöstötyytyväisyyden osalta. taloudelliset tavoitteet liikevaihdon orgaaninen kasvu ylittää selvästi markkinoiden kasvun, jonka arvioidaan olevan noin 6 8 prosenttia vuodessa relevanteilla markkinoilla kannattavuus: yksi korkeimmista segmentissämme (listatut pohjoismaiset it-palveluyhtiöt) UNLEASH THE AFFECTO POTENTIAL kehityshankkeet jotta strategian mukaisia muutosprosesseja taking Full responsibility saadaan vietyä yhtenäi- myyntiprosessien kehittäminen sesti eteenpäin koko affectossa, information as an asset käynnistettiin unleash the affecto tarjooman kehittäminen potential -ohjelma, joka määrittelee the affecto way seitsemän konserninlaajuis- toimitusprosessien ta kehityshanketta vuosille 2011 kehittäminen Kukin kehityshanke sisältää Building the affecto useita konkreettisia kehitysprojekteja platform ja kustakin kehityshankkeesta yhteiset tietojärjestelmät vastaa yksi konsernijohtoryhmän the lean eim Company jäsen. Kehityshankkeiden selkeä johtamisjärjestelmät määrittely sekä helpottaa yksittäisten making affecto visible kehitysprojektien priorisointia markkinointi ja brändi että auttaa koko henkilöstöä hahmottamaan we Can do it kehittämisaktiviteet- osaamisen kehittäminen tien päälinjat

8 toiminta ja PAlVElut liiketoimintojen ohjausta tiedon AVullA Affecton erikoisala on yritysten liiketoimintatiedon hallinta, Enterprise Information Management eli EIM. Affecto tarjoaa palveluja ja ratkaisuja yritysten tietojen jäsentämiseen, kuvaamiseen ja hallintaan ja auttaa asiakkaitaan parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään tietojen paremmalla hyödyntämisellä päätöksenteossa. Affecto Vuosikertomus 2012 tarkoittaa kattavaa liiketoimintatiedon hallintaa, jonka tavoitteena on organisaatioiden tehokkuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen. Eim-ratkaisujen avulla organisaatiot voivat luoda tarkan, reaaliaikaisen kuvan toiminnoistaan ja liiketoimintaympäristöistään ja linkittää strategiset tavoitteensa toiminnan ohjaamiseen. Eim kattaa sekä jäsennellyn tietokantatiedon että jäsentämättömät dokumentit ja muun sisällön. tiedolla johtamisen tavoitteena on hyödyntää informaatiota taloudellisen edun saavuttamiseen. Parempi kokonaiskuva asiakkuuksista auttaa kohdentamaan myynti- ja markkinointitoimenpiteet siten, että myyntipotentiaali pystytään hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Parempi tieto siitä, mitä asiakkaat ajattelevat tarjotuista palveluista, puolestaan antaa tärkeää osviittaa palvelujen kehittämiseen. hankintojen, resurssien käytön ja kustannusten analysoinnilla ja optimoinnilla taas voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Yleisesti organisaation keskeisten menestystekijöiden mittaaminen on lähtökohta jatkuvalle parantamiselle ja kilpailukyvyn ylläpitämiselle. Parantamalla informaation kulkua läpi toimintaketjujen voidaan prosessien tehostumisen myötä edelleen saavuttaa merkittäviä taloudellisia etuja. Business intelligence -ratkaisuista enterprise information management -ratkaisuihin organisaatioiden tietovarantojen määrä ja muoto kasvavat nopeasti, mikä lisää tarvetta tiedonhallintaan. jotta organisaation eri osiin pirstoutunutta tietoa voidaan käyttää liiketoiminnan ohjaamiseen ja päätöksentekoon, tiedot on koottava ja yhdistettävä. Pohjoismaiden suurimpana Business intelligence -ratkaisujen tarjoajana Affecto tahtoo olla kehityksen eturintamassa auttamassa yrityksiä integroimaan ja käyttämään tietoa johtamisen ja operatiivisen toiminnan tarpeisiin. Affecto on ottanut käyttöön termin Eim kuvaamaan liiketoimintaansa ja korostamaan tarjontansa laajuutta. Perinteisen Biliiketoimintansa lisäksi se tarjoaa ratkaisuja myös jäsentämättömän tiedon hallintaan. Affecto määrittelee Eim:in jokaisen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan optimoitujen liiketoiminnan päätöksentekoalustojen suunnitteluksi ja kehittämiseksi. tällaisella alustalla kaikki päätöksentekijät löytävät ja saavat käyttöönsä yhdestä paikasta kaikki tiedot perusteltujen päätösten tekemiseen ja niiden edistymisen seurantaan. ratkaisuja parempiin päätöksiin Affecton tarjooma koostuu neljästä ratkaisualueesta: tietopääoman hallinta, analytiikka 6 ja suorituskyvyn optimointi, tietotyöympäristöt ja sisällönhallinta, sekä operatiivisia prosesseja tehostavat ratkaisut. tietopääoman hallinta jotta organisaatio voisi hyödyntää tietoa tehokkaasti, sen erillisten järjestelmien tiedot on yhdistettävä, niiden laatua on tarkkailtava ja parannettava ja tiedot on jalostettava tukemaan liiketoiminnan tavoitteita. hyödyntämällä maailmanlaajuisesti toimivien kumppaniensa kehittämiä teknologioita Affecto tarjoaa ratkaisuja tiedon integrointiin, tietovarastoihin, ydintiedon hallintaan, tiedon laadun varmistamiseen ja tiedon elinkaaren hallintaan. se räätälöi näiden ratkaisujen sisällön asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan. Analytiikka ja suorituskyvyn optimointi Affecton analytiikan ja suorituskyvyn optimoinnin ratkaisut tarjoavat raportoinnin, analysoinnin ja suorituskyvyn hallinnan työkaluja, jotka tukevat organisaatioita niiden johtamisessa ja päätöksenteossa. raportointiratkaisut kokoavat tietoja, joita tarvitaan resurssien suunnitteluun, toimintoihin ja optimointiin, ja niitä käytetään yhä enemmän myös tulevaisuuden ennakoinnissa. Analysointi auttaa organisaatioita tutkimaan raporttien tietoja ja selvittämään

9 Affecton analytiikan ja suorituskyvyn optimoinnin ratkaisut tarjoavat raportoinnin, analysoinnin ja suorituskyvyn hallinnan työkaluja, jotka tukevat organisaatioita niiden johtamisessa ja päätöksenteossa. analytiikka ja Big data tarjoavat uusia mahdollisuuksia tiedolla johtamiseen monissa organisaatiossa raportoinnin ja suorituskyvyn seurannan perusratkaisut ovat jo pitkällä. näin ollen onkin siirrytty pohtimaan, miten tiedoista voitaisiin saada irti entistä enemmän sellaista uutta näkemystä, joka auttaa myös ennakoimaan ja optimoimaan tulevaa. tiedon louhinnan (data mining), ennakoivan analytiikan (predictive analytics) ja visualisoinnin (visualisation, data discovery) teknologiat voivat auttaa tässä. niiden avulla on löydettävissä kilpailukykyä merkittävästi kasvattavaa uutta näkemystä, jota perusraportointityökalut eivät anna. Big data, eli yrityksen päivittäisessä toiminnassa syntyvät suuret, monimuotoiset tietomassat ja esimerkiksi erilaisista mobiililaitteista, internetistä ja sosiaalisesta mediasta saatava tieto, laajentaa organisaatioiden käytettävissä oleva tietomäärää entisestään. näkökulma kasvaa merkittävästi, kun toiminnanohjaus-, talous- ja Crm-järjestelmistä saatavan strukturoidun tiedon lisäksi hyödynnettäväksi saadaan myös tätä jäsentymätöntä tietoa. valjastamalla Big data höytykäyttöön yritykset kykenevät ennustamaan tulevaa kehitystä entistä tarkemmin ja tekemään entistä parempia päätöksiä. ne voivat mm. ymmärtää paremmin asiakkaidensa käyttäytymistä ja mieltymyksiä sekä parantaa tuotantotehokkuuttaan. uudet markkinoilla tarjolla olevat Big data -teknologiat mahdollistavat suurtenkin tietomassojen hallinnan ja hyödyntämisen ja luovat näin valtavasti kilpailuetua. 7

10 toiminta ja palvelut Sanasto BI (Business Intelligence): liiketoimintatiedon hallinta, erityisesti raportointi ja analytiikka CDM (Collaborative decision making): kollaboratiivinen päätöksenteko CPM (Corporate Performance syy-seuraussuhteita. Raportointi ja analysointi koskevat kaikkia operatiivisia prosesseja. Suorituskyvyn hallinnan ratkaisut tukevat operatiivista suunnittelua tarjoamalla kokonaisvaltaisen, reaaliaikaisen kuvan liiketoiminnasta. Hyvä tiedon ja suorituskyvyn hallinta parantaa organisaatioiden tehokkuutta ja suorituskykyä, kun tieto saadaan koko organisaation käytettäväksi operatiivista suunnittelua varten. Se edistää myös faktapohjaista päätöksentekoa ja tarkempien ennusteiden laatimista Affecton paikkatietoratkaisut ja -palvelut on keskitetty Suomessa toimivaan Karttakeskus Oy:hyn. Karttakeskus tuottaa yritysratkaisuja pohjautuen kaikkiin merkittäviin paikkatietoteknologioihin. Karttakeskuksen omia paikkatietoaineistoja ja -palveluja käytetään laajasti yritysten ja julkishallinnon sijaintitiedolla johtamisen ja paikkatietopalveluiden osana. Kuluttajatuotteita tarjotaan autoilu-, matkailu- ja ulkoilusegmentteihin. Karttakeskus toimii myös paikkatietopalveluiden ulkoistuskumppanina julkiselle ja yksityiselle sektorille. Affecto Vuosikertomus 2012 Management): suorituskyvyn hallinta CRM (Customer Relationship Management): asiakkuuksien ja asiakassuhteiden hallinta DQ (Data Quality): tiedon laadun varmistaminen DW (Data Warehouse): tietovarasto ECM (Enterprise Content Management): sisällön ja dokumenttienhallinnan ratkaisut EIM (Enterprise Information Management): kokonaisvaltainen liiketoimintatiedon hallinta ERP (Enterprise Resource Planning): toiminnanohjausjärjestelmä GIS (Geographic Information Systems): paikkatietoratkaisut ILM (Information Lifecycle Management): tiedon elinkaaren hallinta MDM (Master Data Management): tiedon muodon ja oikeellisuuden hallinta, ydintiedon hallinta Tietotyöympäristöt ja sisällönhallinta Sen lisäksi, että yritykset käyttävät viestintään ja tietojen vaihtoon entistä useammin sosiaalisen median työkaluja, niissä valtaa alaa myös uudenlainen päätöksentekoa tukeva järjestelmä, jota kutsutaan kollaboratiiviseksi päätöksenteoksi. Yhdistäessään liiketoimintatiedon hallinnan sosiaalisen median työkaluista saatuun tietoon kollaboratiivinen päätöksenteko voi merkittävästi parantaa päätöksenteon laatua. Oman henkilökunnan lisäksi yritykset voivat hankkia arvokasta tietoa pyytämällä ulkoisten sidosryhmien jäseniä, kuten asiakkaita tai yhteistyökumppaneita, keskustelemaan itselleen tärkeistä asioista. Yhteistyöhön perustuvia teknologioita voidaan käyttää myös tehtyjen päätösten tulosten seurantaan. Affecto uskoo, että vielä kehittymässä olevan kollaboratiivisen päätöksenteon merkitys kasvaa, ja se haluaa ratkaisuillaan olla siihen liittyvien markkinoiden edelläkävijä. Kollaboratiivisen tiedon vaihtoon tarkoitettujen intranet-, extranet- ja portaaliratkaisujen lisäksi Affecto tarjoaa kollaboratiivisia ominaisuuksia myös BI-, dokumentinhallinta- ja asianhallintaratkaisuihinsa. Operatiivisia prosesseja tehostavat ratkaisut Affecton liiketoimintaprosessien optimointisovelluksiin kuuluvat mm. yrityksen toiminnanohjausjärjestelmät, tuotanto- ja toimitusketjujen hallintaratkaisut ja erilaiset ohjelmistopalvelut. Julkishallinto on näiden palvelujen merkittävin yksittäinen asiakastoimiala. Affectolla on laaja kokemus julkisen sektorin järjestelmien suunnittelusta, hankkeiden toteutuksesta ja edistyksellisestä tuotekehityksestä. Affecto tekee lisäksi tanskalaisen TIA-järjestelmän (The Insurance Application) implementointeja maailmanlaajuisesti. 8 AFFECTON TOIMINTA-ALUE Affecto toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Puolassa, joissa sillä on omat yksiköt. Affecto tarjoaa EIM-ratkaisuja kaikissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa, ja se on suurin näiden ratkaisujen tarjoaja Pohjoismaissa. Liiketoimintaprosessien optimoinnissa yrityksellä on vahva asema Suomessa ja Baltian alueella. LAAJA JA MONIPUOLINEN ASIAKASKUNTA Affecton asiakaskunta koostuu eri toimialojen suurista ja keskisuurista yrityksistä sekä julkisen sektorin organisaatioista. Vuonna 2012 suurimman asiakkaan osuus Affecton liikevaihdosta oli noin 3 prosenttia, ja kymmenen suurimman asiakkaan osuus noin 18 prosenttia. Suurin osa Affecton asiakassuhteista on pitkäaikaisia. JOHTAVIEN TEKNOLOGIATOIMITTAJIEN KUMPPANI IT-markkinat koostuvat laitteisto- ja ohjelmistotuottajista sekä Affecton tyyppisistä järjestelmäintegraatiota tarjoavista IT-palveluyrityksistä. Affecto toimittaa teknologiariippumattomia konsultointipalveluja. Ratkaisut perustuvat asiakkaiden kanssa yhteistyössä valittuihin teknologioihin. Koska asiakkailla on käytössään monia eri teknologioita, myös Affectolla on oltava monipuolista teknologiaosaamista. Affecto onkin määrätietoisesti kehittänyt ja laajentanut teknologiaosaamistaan, ja yhtiöllä on vahvaa osaamista kaikista johtavista teknologioista. Affecton teknologiakumppaneita ovat mm. ESRI, IBM, Informatica, MapInfo, Microsoft, OpenText, Oracle, QlikTech, SAP, Tableau ja TIA.

11 toimintaympäristö Epävarmuuden lisääntyminen hidasti investointipäätösten tekoa Maailmantalouden kasvu oli hidasta vuonna 2012 ja kasvun hidas vaihe jatkuu vielä ainakin vuoden 2013 alkupuolella. Pohjoismaiden eim-markkinat pysyivät kuitenkin melko vahvoina koko vuoden aailmantalouden yleisen epävarmuuden ja etenkin euroalueen ongelmien takia vuosi 2012 oli Affecton toiminta-alueella hitaan talouskasvun aikaa. Suomessa kokonaistuotanto ei kasvanut lainkaan. Muissa Pohjoismaissa BKT kasvoi alustavien arvioiden mukaan 1-4 prosenttia. Baltian maissa talous kasvaa koko muuta EU-aluetta nopeammin. Vuoden 2012 BKT:n kasvu oli alustavien arvioiden mukaan 3-5 prosenttia. IT-palvelujen kysyntä kehittyi vuonna 2012 Pohjoismaissa ja Baltian maissa melko vaisusti. Koska EIM-ratkaisut ovat työkalu toiminnan tehokkuuden parantamiseen, niiden kysyntä säilyy yleensä tasaisena myös laskusuhdanteessa. Esimerkiksi vuosien laman aikaan EIM-ratkaisujen kysyntä ei merkittävästi laskenut. Vuoden 2012 syyskesällä asiakkaiden päätöksenteossa oli havaittavissa hitautta ja varovaisuutta, mutta markkina toipui vuoden loppua kohden. Maailmantalouden elpymisen odotetaan käynnistyvän vuoden 2013 puolivälin tienoilla, jos Euroopan kriisimaiden vajeiden kehitys saadaan kestävälle uralle ja markkinoiden luottamus palautuu. Tämä saattaa käynnistää uusia investointeja IT-järjestelmiin ja vahvistaa ITpalvelujen kysyntää. Palvelujen hinta, kilpailutilanne ja palkkataso pysyivät melko vakaina vuoden aikana Pohjoismaiden ja Baltian maiden IT-palvelumarkkinoilla. Jos taloudellinen kasvu nopeutuu odotetusti vuonna 2013, myös palkkainflaatio saattaa kiihtyä. Palkkatasojen muutoksilla on merkittävä vaikutus IT-palveluyritysten tuotantokustannuksiin, koska työvoimakustannukset ovat ehdottomasti niiden suurin kustannuserä. Affecton kilpailijoihin kuuluu IT-markkinoilla toimivia monialayrityksiä, kuten Accenture, Tieto ja CGI, jotka tarjoavat osittain samoja palveluja kuin Affecto. Lisäksi markkinoilla on pieniä paikallisia kilpailijoita, joilla on osittain samoja palveluja kuin Affectolla. Hintakilpailu on kireää, mutta yleensä asiakkaat painottavat merkittävimpinä valintakriteereinään ratkaisujen sopivuutta, laatua ja toteuttajan kokemusta. TOIMINNAN TEHOSTAMISEN TARVE KASVAA Sekä yrityksissä että julkisella sektorilla on tarve jatkuvaan toiminnan tehostamiseen, mihin tietotekniikkaratkaisut tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia. Vaikka lähes kaikki pohjoismaiset yritykset käyttävät joitain BIratkaisuja, vain osa yrityksistä hyödyntää tiedolla johtamista kokonaisvaltaisena järjestelmänä ja on määritellyt itselleen tiedolla johtamisen strategian. Tarve saada organisaation teknologiaratkaisut, toimintatavat ja tietovirrat palvelemaan kokonaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla on kuitenkin havaittu yrityksissä, ja kehityshankkeita kokonaisvaltaisempien järjestelmien luomiseksi on käynnistetty. Tämä luo merkittävää kasvupotentiaalia tämän alan kattavia tietojärjestelmäratkaisuja ja neuvonantopalveluja tarjoaville yrityksille. Aiemmin EIM-ratkaisuja käyttivät lähinnä asiantuntijat ja ylin johtotaso, mutta nyt niitä hyödynnetään organisaatioissa entistä laajemmin, jotta kaikilla olisi käytössään tehtäviensä tehokkaaseen suorittamiseen tarvittavat tiedot. Kiinnostusta EIM-ratkaisuihin on edistänyt myös käytettävien teknologioiden kehittyminen. Ratkaisujen toteutus vaatii entistä vähemmän räätälöintiä, koska ratkaisurungot ovat aiempaa joustavampia ja tuotepaleteissa on jo valmiina erilaisia työkaluja. KASVUN ENNUSTETAAN JATKUVAN Analyytikkoennusteiden mukaan globaali vuotuinen BI- ja analyysiohjelmistojen lisenssimarkkinakasvu on keskimäärin noin 6-8 % lähivuosina. Pohjoismaisen EIM-palvelumarkkinan arvioidaan kasvavan vuosittain keskimäärin noin 6-8%. EIM-ratkaisutarjonnan sisältö muuttuu jatkuvasti ja uusien sovellusalueiden, kuten Master Data Managementin (MDM), tiedon laadun ja yhteisöllisen päätöksenteon, osuus ratkaisutarjonnasta lisääntyy. Affecton tavoitteena on edelleen parantaa johtavaa asemaansa EIM-ratkaisujen tarjoajana Pohjoismaissa. Erityisesti se pyrkii kasvattamaan toimintaansa ja saavuttamaan merkittävän markkina-aseman Ruotsissa, missä sen suhteellinen asema ei vielä ole tavoitellulla tasolla. Liiketoimintaprosessien optimointiratkaisuissa tavoitteena on vahvistaa nykyistä hyvää markkina-asemaa Suomessa ja Baltian alueella. Paikkatietopalveluissa Affecto jatkaa Suomen markkinajohtajana. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kustannustehokkaita toimintamenetelmiä, jatkuvaa osaamisen vahvistamista ja laadukkaiden ratkaisujen ja palveluiden tarjoamista. Osaamisen kehittämisen rinnalla lisätään eri maissa olevien resurssien käyttöä yli rajojen asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi. 9

12 ASIAKASPROJEKTEJA Tuottavuutta ja kilpailukykyä tietoa hyödyntämällä Ruukki uudisti ydintietojensa hallinnan Energiatehokkaita teräsratkaisuja toimittava Ruukki on yli työntekijän kansainvälinen konserni, jolla on toimintaa noin 30 maassa. Ruukilla on pitkät perinteet ydintietojen hallintajärjestelmistä, sillä ensimmäisen master data -järjestelmänsä (MDM) yritys rakensi itse jo vuonna Seuraavasta toisen sukupolven järjestelmästä päätettiin nyt luopua ja uusi rakentaa Informatican tuotteilla. Affecto valittiin projektiin kokemuksensa ja vahvan Ruukin tavoitteisiin sitoutumisen ansiosta. Jo käyttöönotetun järjestelmän avulla Ruukki hallitsee asiakas- ja toimittajatietojaan keskitetysti. Järjestelmässä onkin jo yli asiakas- ja toimittajatunnusta. Asiakastiedot tuotetaan 7 erilaisen sanoman avulla yhteensä 12 toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmään sekä tietovarastoon. Ainutlaatuisena ominaisuutena järjestelmä tarjoaa ajantasaisen muunnospalvelun toiminnanohjausjärjestelmien ja asiakkaiden sekä toimittajien väliseen integraatioon. Edellinen ja uusi järjestelmä on antanut sanomille jo yli 70 miljoonaa avainmuunnosta. Erityyppisillä liiketoiminnoilla ja eri organisaation tasoilla on erilaisia tarpeita asiakkaiden luokittelussa. Järjestelmän kautta toimitetaan yhdenmukaiset luokittelutiedot toiminnanohjausjärjestelmiin, asiakkuudenhallintajärjestelmään sekä johdon raportointijärjestelmiin. Näin saadaan koko konsernissa läpinäkyvyys liiketoimintaan. Hallitsemme järjestelmässä myös yhtiö- ja konsernirakenteet. Tällä on merkitystä sikäli, että mitä ylemmäs organisaatiossa mennään, sitä tiiviimpää raporttia halutaan. Johto katsoo koko konsernia, Ruukin ratkaisuarkkitehti Esa Pallaspuro sanoo. Lisää tehokkuutta ja täsmällisyyttä Uuden järjestelmän tavoitteena oli puolittaa perustietojen hallintaan menevä aika ja lisätä tiedon laatua. Olemme saavuttaneet jo 70 prosenttia tavoitteeksi asetetusta asiakasavauksiin kuluvan ajan puolittamisesta. Se viimeinen vaihe, jolla projektin tehokkuus saavutetaan, käyttöönotettiin maaliskuun alussa. Se on ohjattu sovellus, jolla pyydetään asiakas- ja toimittaja-avauksia sekä muutoksia, Pallaspuro kertoo. Ohjatulla lomakkeella pyynnöt saadaan tarkastettuna yhteismitallisessa muodossa. Kun pyyntöjä järjestelmään tekee ihmistä, lomakkeen tehokkuus korostuu. Affecto Vuosikertomus 2012 Kuva: Ruukki 10

13 Dina otti käyttöönsä TIA-ohjelmiston Ruotsalainen vakuutusyhtiö Dina Försäkringar uudisti tietojärjestelmäänsä laajasti vuoden 2012 aikana. Affecto toteutti projektista osan, joka sisälsi muun muassa TIA-ohjelmiston ja Saperion-dokumentinhallinnan käyttöönoton. Toimintojen kokonaisvaltainen toteutus kattoi kaikki vakuutustoiminnan osa-alueet, esim. autovakuutukset, kuljetusvakuutukset, kaupan ja maatalousalan vakuutukset sekä yksityishenkilöiden ja lemmikkien vakuutukset. TIA on vakuutusyhtiöiden operatiivisen toiminnan tukemiseen ja tehostamiseen tarkoitettu ohjelmisto. Affecto on yksi johtavia vakuutusjärjestelmän implementoijia. Projekti toteutettiin Affecton nearshore-mallilla. Affecton konsultit toimivat lähellä asiakasta Ruotsissa, mutta toteutuksen eli ohjelmiston muokkaamisen asiakkaan tarpeita vastaavaksi hoitivat pääasiassa Latvian ja Liettuan yksiköt. Dinan rakenne on siinä määrin poikkeuksellinen, että se koostuu paikallisesti toimivista yrityksistä, jotka toimivat omilla nimillään, mutta hyödyntävät Dinan tuotemerkkiä. Ennen projektin käynnistämistä Dina muodostui 50 yrityksestä, joiden konttoriverkosto kattoi koko Ruotsin. Projektin aikana yrityksiä fuusioitui, joten niiden kokonaismäärä on laskenut jo 16:een. Joustavan ja keskitetyn IT-järjestelmän ansiosta voidaan toimintaan ottaa helposti mukaan myös uusia itsenäisiä toimijoita. Yhtenäinen järjestelmä auttaa vakuutusyhtiötä keskittämään tärkeimpiä toimintojaan, huomaamaan markkinamuutokset ja reagoimaan niihin entistä nopeammin. Ajanmukaisen teknologian ansiosta päivittäinen työskentely tehostuu samalla, kun SOA-arkkitehtuuri tarjoaa lisää myyntikanavia. Lisäksi se mahdollistaa liiketoiminnan muokkaamisen kasvustrategian vaatimusten mukaisesti ja uusien vakuutusalan määräysten mukaisen raportoinnin. Näin valtavassa projektissa moni asia voi mennä vikaan, mutta ammattimainen yhteistyö Affecton kanssa auttoi meitä välttämään sudenkuopat. Olemme erittäin tyytyväisiä toteutukseen kokonaisuudessa ja onnistuimme saattamaan hankkeen päätökseen ja ottamaan järjestelmän käyttöön alle kolmessa vuodessa TIAn ja Affecto kanssa tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta lukien, sanoo projektinjohtaja Arnold Schagerström Dina Försäkring AB:stä. Valtiontalouden suunnittelussa luovuttiin käsityöstä Valtiovarainministeriö halusi helpottaa valtiontalouden kehyspäätösten ja talousarvioiden tekoa. Käytössä oli erillisiä järjestelmiä ja tieto kulki ministeriöstä toiseen taulukoissa ja tekstidokumenteissa, mikä lisäsi myös inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Ratkaisuksi haluttiin yksi järjestelmä, jolla voidaan hoitaa päätösten ja arvioiden valmistelu, siirto ja viimeistely. Joulukuussa 2011 otettiinkin käyttöön Affecton toimittama budjetti- ja kehystietojärjestelmä Buketti. Buketin käyttöönotto on ollut menestystarina. Kaikki sillä tehtävät työt ovat valmistuneet ajallaan eikä toiminnassa ole ollut merkittäviä keskeytyksiä. Sillä on laaja käyttäjäkunta, ja se toimii joka suunnalla asianmukaisesti, budjettineuvos Juha Majanen valtiovarainministeriön finanssipolitiikan yksiköstä sanoo. Järjestelmää käyttävät kaikki ministeriöt, eduskunnan valtiovarainvaliokunta ja käännöstoimisto. Valtiontalouden kehykset ja budjetit on laadittu aiemmin omissa järjestelmissään. Nyt molemmat on siirretty samaan järjestelmään, joka käyttää yhtä ja samaa tietokantaa. Käyttöliittymä on selainpohjainen. Uudessa järjestelmässä hyödynnetään dokumenttien rakenteellisuutta, jonka avulla samaa asiakirjaa voidaan muokata monessa paikassa yhtä aikaa ja järjestelmä hallitsee eri versiot automaattisesti. Historiatietojen haku ja niiden hyödyntäminen on aiempaa helpompaa. Buketissa lähes kaikki toimii sähköisesti: tiedot tuotetaan, käsitellään ja siirretään seuraavaan käsittelyvaiheeseen sähköisesti. Buketti on helpottanut työntekoa, mutta oman ymmärryksemme ja teknologian kehittyessä haluamme viilata sitä paremmaksi. Seuraavaksi aiomme esimerkiksi tutkia nykyisten raporttien tarkoituksenmukaisuutta, Majanen kertoo. Ensimmäisenä käyttövuotenaan Buketin avulla on laadittu valtiontalouden kehyspäätös , vuoden 2012 lisäbudjetit ja vuoden 2013 talousarvio. Vuoden 2012 alussa Bukettipohjaiseksi muuttui myös verkkopalvelu, jossa kansalaiset voivat tutustua talousarvioita koskeviin esityksiin ja päätöksiin. Affecto toimitti järjestelmän yhteistyössä tietämyshallintaan ja sisältötuotannon järjestelmiin erikoistuneen Index Information Technologies Oy:n kanssa, joka toimi hankkeessa XML-teknologioiden erityisosaajana. 11

Affecto. Fiskars Homen ja Affecton yhteis työ laajeni brändisivustojen. toteutuksesta tietovarastoratkaisuun.

Affecto. Fiskars Homen ja Affecton yhteis työ laajeni brändisivustojen. toteutuksesta tietovarastoratkaisuun. Vuosikertomus 12 Fiskars Homen ja Affecton yhteis työ laajeni brändisivustojen teknisestä toteutuksesta tietovarastoratkaisuun. Vuosikertomus 2009 Sisältö Vuosi 2009 lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005. Making business more intelligent

Vuosikertomus 2005. Making business more intelligent Vuosikertomus 2005 Making business more intelligent AffectoGenimap ja vuosi 2005 lyhyesti Liikevaihto 2005: 46,7 miljoonaa euroa Liikevoitto (EBIT): 5,2 miljoonaa euroa Henkilöstö: 534 Tiedotteet www.affectogenimap.fi

Lisätiedot

TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006. Vuosikatsaus 2006. Towards one TietoEnator

TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006. Vuosikatsaus 2006. Towards one TietoEnator TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006 Vuosikatsaus 2006 Towards one TietoEnator Sisältö TietoEnator vuonna 2006 2 Toimitusjohtajan katsaus: Investointien vuosi 4 Strategia 2007-2009 6 Konsernikatsaus 10 Liiketoiminta

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 1 3 SISÄLTÖ Solteq ja vuosi 2011 lyhyesti... 4 Avainluvut... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toiminnan- ja taloudenohjaus... 10 Solteqin tarjonta täydentyi... 14 Toiminnanohjauksen

Lisätiedot

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Arvomme Yhdessä onnistumme. Meillä on yhteiset tavoitteet. Jaamme tietomme ja taitomme. Autamme toisiamme menestymään. Panostamme huippusuorituksiin. Toimintamme

Lisätiedot

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Vuosikertomus 2013 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2013 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 Vuosikertomus 2012 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2012 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftratkaisuihin

Lisätiedot

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3 Sisältö Solteq lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Solteq 2010 Avainluvut Liiketoiminnan rakenne ERP EAM DATA STORE Solteq 2011 Hallinto Tietoa sijoittajille 2 Solteq 2010 Solteq lyhyesti Solteq tarjoaa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 2011 lyhyesti 2 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Liiketoimintojen

Lisätiedot

Digitaalisuuden edistäjä

Digitaalisuuden edistäjä Digitaalisuuden edistäjä 2012 sisältö KONSERNI Vuosi 2012 lyhyesti 1 Teleste lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Megatrendit 7 Strategia 8 Teknologian kehitys 10 Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo Ixonos lyhyesti 3 Vuosi 2010 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Ixonosin strategia 8 Ixonosin liiketoiminta 10 Mobile Device Creation 12 Mobile Service Development

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2010 Konsernijohtajan katsaus Nordea oli finanssikriisin jälkeen yksi ensimmäisistä suurista pankeista, jotka käynnistivät laajan kasvuohjelman. Kutsumme sitä hallitun kasvun strategiaksi.

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership Vuosikatsaus 2005 Digitalized services in true partnership Sisältö TietoEnator vuonna 2005 2 Matti Lehti ja Pentti Heikkinen: Strategian määrätietoinen toteuttaminen jatkuu 4 Johtoajatukset ja strategia

Lisätiedot

Simpler Smoother Smarter

Simpler Smoother Smarter Vuosikertomus 2011 Sisältö ENFO Oyj Avainluvut 2011......3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Konsernin strategia...6 Enfon vuosi...7 Liiketoiminnot...9 Henkilöstö... 15 Yhteiskuntavastuu...17 Case Case Eduskunta...

Lisätiedot

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009 Building leaders of the digital world Vuosikertomus 2009 Tieto on tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja tarjoava palveluyhtiö. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden Pohjois-Euroopan

Lisätiedot

TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö. Affecto Oyj. Tu-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö 14.12.2007. Albert Nazander, 69532N

TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö. Affecto Oyj. Tu-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö 14.12.2007. Albert Nazander, 69532N TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö Affecto Oyj Albert Nazander, 69532N Seija Kurkinen, 80683L Palautettu: 14.12.2007 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 1/24 1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...

Lisätiedot

DIGITAALISUUDEN. edistäjä VUOSI

DIGITAALISUUDEN. edistäjä VUOSI DIGITAALISUUDEN edistäjä VUOSI 2013 SISäLTö KonseRni Vuosi 2013 lyhyesti 1 Teleste lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Strategia 8 Teknologian kehitys 10 liiketoiminta-alueet Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Toiminta vuonna 2012

Toiminta vuonna 2012 Toiminta vuonna 2012 Katse tulevaisuuteen Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia tuottaa edelleen tulosta. Palvelimme vuonna 2012 useampia asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin, ja

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Solteq Oyj on ohjelmistopalveluyhtiö, jonk a ydinosa amista ovat liiketoimintakriittiset. kehitykseen ja toiminnan ohjaukseen.

Solteq Oyj on ohjelmistopalveluyhtiö, jonk a ydinosa amista ovat liiketoimintakriittiset. kehitykseen ja toiminnan ohjaukseen. Vuosikertomus 2009 2 Solteq 2009 Sisältö Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 9 Solteq 2009 10 Kauppa 12 Autokauppa 16 Teollisuus 18 Tiedonhallinta 22 Solteq

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Case-kuvaukset

Sisällysluettelo. Case-kuvaukset Sisällysluettelo Ixonos 2008 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Liiketoiminnan periaatteet Liiketoimintasegmentit Organisaatio Markkina ja toimintaympäristö Liiketoimintakatsaus 2008 Henkilöstö Vastuullisuus

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2011 Konsernijohtajan katsaus Tavoitteenamme on luoda erinomaisia asiakaskokemuksia myös uusien säännösten voimaantulon jälkeen. Parannamme kustannustehokkuutta ja tehostamme pääoman käyttöä,

Lisätiedot