Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 KH 177 KH 178 KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 Talousarviolainan nostaminen Kunnanjohtajan vuosiloma Tonttimyynnin vastuuttaminen Etuosto-oikeuden käyttäminen Muut asiat Kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen

2 Sivu 2 Nro 11/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja, puheenjohtaja Kaisla Heikki, jäsen Karell Anders, jäsen Koroma-Hintikka Maria, jäsen Lautjärvi-Siikala Kristiina, varajäsen Malmgren Mikko, varajäsen, saapui 180 aikana klo ja poistui 180 jälkeen klo Martin Kirsi, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Pitkänen Kirsti, jäsen Sneck Minna, jäsen Svanfeldt Stefan, jäsen, poissa 180 Tanskanen Veikko, jäsen Muut läsnä olevat Alho Arja, KV:n puheenjohtaja Nordström Marcus, KV:n I varapuheenjohtaja Penttinen Arto, KV:n II varapuheenjohtaja Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja, poissa 178 Sorvanto Jarkko, hallintojohtaja Asiat Allekirjoitukset Merja Laaksonen puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä Kristian Parviainen pöytäkirjantarkastaja Kirsi Martin pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintojohtaja

3 Sivu 3 KH 173 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa päätti 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita Kirsi Martinin ja Kristian Parviaisen pöytäkirjan tarkastajiksi. päätti ottaa käsiteltäväksi pöydälle jaetun 182 Kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen Lautakunta Kunnanvaltuusto

4 Sivu 4 KH 174 Ehdotus: LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Tekninen lautakunta 8/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta 7/ Sivistyslautakunta 7/ Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Palkkahallinnon palvelujen hankkiminen Kunnan Taitoa Oy:ltä Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Liittyminen KL-kuntahankintojen Microsoft-lisenssien jälleenmyyntiä ja niihin liittyviä asiantuntijapalveluita koskevaan sopimukseen Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

5 Sivu 5 KH 175 SAAPUNEET KIRJEET, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset. Asiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. Ehdotus: merkitsee seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi: Oikeusministeriö Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2013 Inkoon kunta Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta Jätevesien puhdistusvaihtoehdot Kuntaliitto Yleiskirje Tietohallintolain toimeenpanon edistäminen Valtiovarainministeriö Kirje Kuntarakennelaki voimaan kuntien selvitysvelvollisuus on alkanut Novago Kirje Länsi-Uudenmaan yritysten työvoiman rekrytoinnin tukihanke Go! rekrypalveluiden laajentaminen Korkein hallinto-oikeus KHO:n päätös Kuntajakoa koskevista valituksista. Korkein hallinto-oikeus hylkää valitukset. merkitsi kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

6 Sivu 6 KH:526 /2013 KH 176 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 TARKLTK Liite Arviointikertomus laaditaan, allekirjoitetaan ja luovutetaan kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi. Arviointikertomus hyväksyttiin ja päätettiin antaa kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi ja samalla ehdottaa, että kunnanvaltuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen. KV Liite 6 Kunnanvaltuusto yksimielisesti merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja päätti velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen. = = = KH 176 Tarkastuslautakunta on laatinut oheisen arviointikertomuksen vuodelta 2012 ja valtuusto on käsitellyt sen Kunnanvaltuusto päätti velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen. Kohdassa edellisen arvioinnin vaikutuksista kunnan johtamisessa tarkastuslautakunta havainnoi, ettei kunnanhallitus ole esittänyt kantaansa investointien tasosta ja riittävyydestä. ilmoittaa, että n kunnan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa esitetty investointien taso on hallituksen mielestä kunnalle riittävä. Edelleen kohdassa edellisen arvioinnin vaikutuksista kunnan johtamisessa tarkastuslautakunnan tekemään havaintoon henkilöstökulujen lisäyksen analysoimattomuudesta kunnanhallitus toteaa vuoden 2011 tilinpäätöksestä käyvän ilmi kunnan henkilöstössä tapahtuneet lisäykset ja vähennykset henkilöstöosiossa ja liitetiedoissa, palkankorotusten ja henkilöstövuosien lisäysten osuudet tuloksen muodostumisen osuudessa sekä lomapalkkavelan kirjaamistavan muutoksen euromääräisen vaikutuksen liitetiedoissa. Kunnan taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin käyttötalousosan toteutumisen kohdalla esitettyyn kysymykseen henkilöstön määrän ja Lautakunta Kunnanvaltuusto

7 Sivu 7 -kulujen lisäyksestä kunnanhallitus vastaa tarkastuslautakunnalle, että henkilöstökulujen kasvuun on suurimmaksi osaksi vaikuttanut henkilöstötyövuosien lisäys. Lisäksi työvoimakustannuksia on lisännyt virka- ja työehtosopimuksen mukainen palkkojen yleiskorotus ja kertakorvaukset. Vuonna 2012 teknisen osaston henkilöstökulut nousivat 13 %. Kasvu selittyy henkilötyövuosien määrän kasvusta ja päiväkotien ruuanjakajien kustannusten kohdentamisesta palveluyksikköön, töiden uudelleenorganisoinnista siivousyksikössä sekä määräaikaisten sijaisten palkkakulujen kasvusta. Sivistysosaston palkkakulut kasvoivat 10 % ja henkilötyövuosien määrä lisääntyi kaikilla tulosalueilla avoinna olleiden vakanssien täytön myötä. Opetuksen tulosalueella resurssitarpeen lisäännyttyä on lisätty luokanopettaja- ja tuntiopettajaresurssia sekä koulunkäyntiavustajien ja varhaiskasvatuksen ryhmäavustajien määrää. Vapaan sivistystyön tulosalueella rekrytoitiin kaksi etsivää nuorisotyöntekijää. Perusturvaosaston henkilöstömenot kasvoivat 4 %. Perusturvatoimessa rekrytoitiin hallinnon ja sosiaalipalveluiden henkilöstöä toteuttamaan sosiaalija terveyspalveluiden henkilöstön siirtyminen takaisin n kunnan palvelukseen LOST-yhteistoiminta-alueen purkautuessa. Hallinto-osaston henkilöstökulut laskivat 2 %. Tarkastuslautakunnan havaintoja osassa olevaan lausumaan henkilöstön omaaman asiantuntemuksen tärkeydestä työn tuottavuuden ja jatkuvuuden kannalta sekä rekrytoinnin kehittämisestä sen varmistamiseksi, että olemassa olevan asiantuntemuksen ja osaamisen siirtyminen kunnan käyttöön myös henkilöstön eläköityessä on turvattu, kunnanhallitus toteaa kunnallisen vakanssirakenteen olevan jäykkä ja palkkabudjetoinnin perustuvan vakansseihin. Tästä johtuen uuden työntekijän/viranhaltijan palkkaaminen eläköityvän työntekijän rinnalle ei ole mahdollista. Yksikön esimiehen vastuulla on huolehtia osaamisen ja asiantuntemuksen siirtymisestä organisaation sisällä henkilöstön vaihtuessa tai eläköitymisen yhteydessä. Henkilöstön eläköityessä osastot arvioivat onko vastuualueiden uudelleenjakamisen tai toiminnan uudelleenorganisoinnin kautta mahdollista tehostaa toimintaa ja vähentää vakansseja. Ehdotus: toteaa, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus on käsitelty perusturvalautakunnassa , sivistyslautakunnassa , teknisessä lautakunnassa , rakennus- ja ympäristölautakunnassa ja keskusvaalilautakunnassa Lautakunta Kunnanvaltuusto

8 Sivu 8 ilmoittaa käsitelleensä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2012 ja merkitsee sen tiedoksi sekä ilmoittaa ottavansa toiminnassaan huomioon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esittämät asiat. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

9 Sivu 9 KH:158 /2013 KH 177 TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2013 talousarviossa rahoitusosaan sisältyy 6 miljoonan euron pitkäaikaisen talousarviolainan nostaminen. n kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n mukaan kunnanhallitus päättää talousarviolainojen ottamisesta talousarviossa vahvistetuissa rajoissa. on päättänyt miljoonan euron talousarviolainan nostamisesta. n kunta on pyytänyt vuoden kestoisesta 3 miljoonan euron kiinteäkorkoisesta talousarviolainasta tarjoukset seuraavilta rahoituslaitoksilta: Aktia Pankki Oyj, Svenska Handelsbanken AB, KEVA, Kuntarahoitus Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki ja Danske Bank Oyj. Pitkäaikainen kiinteäkorkoinen laina on riskiprofiililtansa paras vaihtoehto n kunnalle. Sen avulla kunnan lainasalkun korkoriskiä saadaan pienennettyä ja vähennettyä kunnan maksuvalmiusriskiä lyhytaikaisia lainoja lyhentämällä. Rahoituslaitokset jättävät lainatarjouksensa n kunnalle klo 13 mennessä. Kunnan pitkäaikaisten lainojen korkojakauma on seuraava: Pitkäaikaiset lainat Pääoma Osuus % Vaihtuvat viitekorot % Kiinteät korot % Yhteensä % Lainanoton jälkeen pitkäaikaisten lainojen korkojakauma olisi seuraava: Pitkäaikaiset lainat Pääoma Osuus % Vaihtuvat viitekorot ,8 % Kiinteät korot ,2 % Yhteensä % Tarjouspyyntö ja tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Ehdotus: päättää nostaa euroa 10 vuoden talousarviolainaa Kuntarahoitus Oyj-nimiseltä rahoituslaitokselta kiinteällä korolla 2,61 % p.a. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan sopimaan yksityiskohtaisemmin lainan nostoajankohdasta ja muista lainaan liittyvistä asioista sekä allekirjoittamaan laina-asiakirjat. Lautakunta Kunnanvaltuusto

10 Sivu 10 Käsittely: Esittelijän ehdotus jaettiin kokouksessa pöydälle. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

11 Sivu 11 KH:557 /2013 KH 178 KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA päättää kunnanjohtajan vuosilomasta. Kunnanjohtaja anoo vuosilomaa ajalle Ehdotus: myöntää kunnanjohtajalle vuosiloman ajalle Käsittely: Kunnanjohtaja Isotupa poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallintojohtaja Sorvanto toimi asian esittelijänä. Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: myöntää kunnanjohtajalle vuosiloman ajalle oikeuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan päättämään kunnanjohtajan korkeintaan viikon kestävistä vuosilomista. myönsi kunnanjohtajalle vuosiloman ajalle oikeutti kunnanhallituksen puheenjohtajan päättämään kunnanjohtajan korkeintaan viikon kestävistä vuosilomista. Lautakunta Kunnanvaltuusto

12 Sivu 12 KH:558 /2013 KH 179 TONTTIMYYNNIN VASTUUTTAMINEN Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteutumiseen liittyy suuria epävarmuustekijöitä. Suomen talouden heikon tilanteen sekä kunnan väestönkasvun selvän hidastumisen vuoksi tonttikauppa ei ole toteutunut vuonna 2013 odotusten mukaisesti. Osaltaan toimintatuottojen vaatimattomaan kehitykseen ovat myös vaikuttaneet teknisellä osastolla tapahtuneet henkilöstövaihdokset ja ulkopuolisen tonttimyyjän vaihtuminen. Lisäksi maankäyttösopimuksen tuloja arvioidaan saatavan tuloutettua odotettua vähemmän. Teknisen lautakunnan toimintatuottoihin liittyvät epävarmuustekijät on huomioitu kirjallisesti kunnanhallituksen kokoukseen toimitetussa maaliskuun talousseurannassa. on myös käynyt keskustelun vuoden 2013 talousarvion mahdollisesta uudelleen tarkastelusta. on kokouksessaan , teknisen lautakunnan toimintatuottojen talousarvion mukaisen toteutumisen näyttäessä yhä epätodennäköisemmältä, edellyttänyt, että tekninen lautakunta ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tonttimyynnin tehostamiseksi. Tekninen lautakunta on käsitellyt tonttimyynti- ja maankäyttösopimustulojen lisäämistoimenpiteitä seuraavasti: Tehdyt toimenpiteet: - Oikotie -kampanja: tekninen osasto on osatnut Oikotien sivuilta valitulle katsojakunnalle näkyvä bannerin, josta linkit kunnan ja välittäjän sivuille - kunnan tonttimyyntisivut: kunnan tonttimyyntisivut on uudistettu - uudet taulut: Tonttien ilmoitustauluja on asetettu paikoilleen ssa - standi -cupissa: n suurimmassa yleisötapahtumassa oli tonttimyyntistandi. Lautakunta toteaa, että tehdyillä toimenpiteillä ei ole ollut välittömiä vaikutuksia myyntiin. Kustannukset ovat olleet 5 10 tuhatta euroa. Tulossa olevat toimenpiteet: - suoramyynti Espoon tonttien hakijoille: Espoon kaupungin tontteja haki toista tuhatta hakijaa, 80 sai tontin. Tekninen osasto on ostanut Espoolta listan niistä 120 hakijasta, jotka sallivat suoramyynnin antamaansa yhteysosoitteeseen. Välittäjä soittaa listan läpi. Tehdään seuraavien kahden viikon aikana. Kustannus: listan osto laajempi suoramyynti: Haetaan suoramyyntiyhtiön kanssa sovittavien kriteereiden perusteella kontaktia, joihin suoramyyntiyhtiö ottaa Lautakunta Kunnanvaltuusto

13 Sivu 13 yhteyttä. Saatavien kiinnostuksen osoitusten perusteella välittäjä lähestyy potentiaalisia ostajia. Tehdään seuraavien 4-6 viikon aikana. Maksanee euroa riippuen kontaktoitavien määrästä. - talopaketin rahoitusselvitys: Tutkitaan seuraavaa mallia: Talotehdas ostaa kunnalta tontteja 8 10 kpl ja rakentaa niille pakettitalot. Kuntarahoitus ostaa ne ja leasing-vuokraa kunnalle. Kunta edelleen leasingvuokraa ne asiakkaille, joilla on 10 vuoden jälkeen mahdollisuus lunastaa loppuosa itselleen. Alustavasti menettelyn selvin ja paras etu kunnalle on, että tontit myydään ja niistä saadaan rahat. Riskeinä on, että edelleenvuokraus takkuaa, eikä suunniteltuja rahoja saada. Lisäksi menettely on kunnalle työläs, ja saattaa aiheuttaa muitakin ennalta arvaamattomia kuluja. Asiakkaiden kiinnostus ja mahdolliset varaukset selvitetään ennen hankkeeseen ryhtymistä. Mahdollisesti tehtävät toimenpiteet: - alennettu hintakampanja: kampanjaluonteisesti alennetaan hintoja esim. 20 %:lla. Toimenpiteet, joita ei toteuteta: - vihjepalkkio: AVI on kieltänyt välittäjiltä vihjepalkkioiden käytön - -bussi: ajatus oli tuoda bussillisia pääkaupunkiseutulaisia on esim. -päivänä. Hanke olisi vaatinut huomattavaa panostusta mainontaan ja osin hintavia järjestelyjä. Hinta per kontakti olisi muodostunut korkeaksi. Maankäyttösopimusten suhteen on - selvitetty mahdollisuuksia tulouttaa vanhojen sopimusten maksuja: Asuntosäätiön tilaa koskevasta sopimuksesta voitaneen tulouttaa noin euroa - selvitetty uusien sopimusalueiden toteutumista: Slussenin kaavan voimaan saattaminen voi olla mahdollista, muttei suinkaan varmaa tänä vuonna. Ehdotus: 1. merkitsee selostusosan tiedoksi 2. edellyttää teknisen lautakunnan raportoivan kunnanhallitukselle talousseurannan yhteydessä tonttimyynnin edistymisestä ja tonttimyynnin tehostamiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksesta ja 3. päättää vastuuttaa tonttimyynnin ja tonttimyynnin lisäämiseen liittyvät toimenpiteet teknisen johtajan tehtäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

14 Sivu 14 KH:566 /2013 KH 180 ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Etuosto tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostolain (EoL) mukaan kunta voi käyttää etuosto-oikeutta vastikkeellisissa kiinteistökaupoissa, joissa kohteen pintaala on yli m2 ja kaupan osapuolena ei ole valtio tai sen laitos, eikä kyseessä ole lain tarkoittama sukulaisluovutus tai pakkohuutokauppa. Etuosto-oikeutta voi lain mukaan käyttää ainoastaan maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuostoa ei saa käyttää maan hankkimiseksi muuhun kuin laissa mainittuihin tarkoituksiin. Jos kunta päättää käyttää etuosto-oikeutta, sen tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä ostajalle, myyjälle ja sille kirjaamisviranomaiselle, jonka toimialueella kiinteistö on. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Päätöksestä on ostajalla ja myyjällä valitusoikeus hallinto-oikeuteen. Etuosto on menettelynä saatettu loppuun, kun kunnan päätös on saanut lainvoiman. Tämän jälkeen kunta korvaa ostajalle kauppahinnan sekä mahdolliset kiinteistön hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta sekä kaupan rahoituksesta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset. Näille suorituksille maksetaan korkolain mukaista korkoa. Maakuntakaavan laatimisen yhteydessä on käyty yhdyskuntarakenteen kehittämiseen koskevia keskusteluja n osalta, jolloin Uudenmaan liitosta on tuotu esiin että pääkaupunkiseudun väestön kasvaessa ja yhdyskuntarakenteen laajetessa tulee tarpeelliseksi miettiä uuden rautatieaseman ja sitä tukevan yhdyskuntarakenteen suunnittelemista nykyisen Kirkkonummen ja n aseman välille. Uuden taajaman perustaminen tehostaa radan käyttöä ja vähentää osaltaan yksityisautoilun tarvetta pääkaupunkiin. n kunta on vastaanottanut kiinteistön luovutusilmoituksen (oheismateriaalina). Kaupan kohteen pinta-ala on likimääräisesti 34,6516 ha ja kohteen osoite on Itäinen Kuninkaantie ja se sijaitsee radan läheisyydessä (kartta oheismateriaalina). Myytävät alueet ovat Kaakkois-n yleiskaava alueella ja maatalousaluetta, pois lukien Ljungarskulla-tila, joka on M-2/sk aluetta. Kauppa hinta on Osaan kaupankohteesta kohdistuu vuokra-oikeus ja vuokrasopimus siirretään uudelle omistajalle. Maa-alueen sijaitsee mahdollisen aseman vaikutus alueella, jolloin voidaan ajatella, että rakentamistehokkuus vastaisi n kunta keskuksen tehok- Lautakunta Kunnanvaltuusto

15 Sivu 15 kuutta eli 0,32. Kyseisellä tehokkuudella voidaan rakentaa krs-m2. n kuntakeskuksen krs-m2 hinta on 120. Kunnan omistaessa maata on kunnan helpompi kehittää ja päättää alueen yhdyskuntarakenteesta. Maankäytön kehityskuvan mukaan n kunta tulee kehittämään kuntakeskusta ja Störsvikin aluetta ja näiden välisiä yhteyksiä lähemmän vuosikymmenen aikana. Maapolitiikka ja maanhankinta on kuitenkin vielä pitempijänteistä toimintaa, jonka tulee ottaa huomioon kehityspaineet, jotka välttämättä eivät ole yksistään n päätettävissä. ssa peltovuokra on keskimäärin 200 /ha/vuosi. Kunnan johtosäännöissä ei ole erikseen mainittu etuosto-oikeuden käytöstä, jolloin siitä päättää kunnanvaltuusto. Ehdotus: Käsittely: ehdottaa kunnanvaltuustolle 1. että se käyttää kyseisen kaupan kohdalla etuosto-oikeutta 2. että valtuusto myöntää tekniselle lautakunnalle vuoden 2013 talousarvioon euron lisämäärärahan kyseiseen etuosto-oikeuden käyttöön 3. että se kehottaa teknistä lautakuntaa toteuttamaan etuosto-oikeuden käyttämisen edellyttämät toimenpiteet. Svanfeldt poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tanskanen Karellin kannattamana ehdotti, että etuosto-oikeutta ei käytetä. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Tanskasen ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 9 (Kaisla, Koroma-Hintikka, Laaksonen, Lautjärvi-Siikala, Martin, Parviainen, Pitkänen, Sneck, Malmgren) 2 (Karell, Tanskanen). Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

16 Sivu 16 KH 181 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Kasvusopimuksen yhteistyöryhmän kokous Keskustelua teknisen toimiston tiloista Terveiset liikennejärjestelmien suunnitteluseminaarista Ehdotus: merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

17 Sivu 17 TEKNLTK:415 /2013 KH 182 KUNTALAIN 51 :N MUKAISEN OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN Teknisellä osastolla on kesän 2013 aikana ollut julkisessa haussa maankäyttöinsinöörin virka. Tekninen johtaja on päättänyt viranhaltijapäätöksellään täyttää maankäyttöinsinöörin viran. Eräs hakijoista on jättänyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Kuntalain 51 :n ja kunnan hallintosäännön 16 :n mukaan kunnanhallitus voi päättää asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Ottooikeuden käyttämisen johdosta asia siirtyy kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kuntalain 51 :n mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Mikäli kunnanhallitus päättää käyttää otto-oikeutta kokouksessaan, otto-oikeutta on käytetty oikaisuvaatimusajan kuluessa. Otto-oikeuden käyttämisen johdosta aiempi päätös menettää merkityksensä. Muodollisesti lausunnon antaminen oikaisuvaatimuksen johdosta raukeaa ja asia käsitellään otto-oikeuden nojalla uudelleen. Myöskään oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset eivät sido, koska asia käsitellään ottooikeuden nojalla. Maankäyttöinsinöörin viran täyttämisprosessissa ilmenneiden epäselvyyksien vuoksi asiaan on syytä käyttää kuntalain mukaista otto-oikeutta. Näin rekrytointiprosessi voidaan käynnistää uudelleen. Teknisen johtajan viranhaltijapäätös ja jätetty oikaisuvaatimus ovat oheismateriaalina. Ehdotus: päättää 1. käyttää teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ja todeta viranhaltijapäätöksen kumoutuneen sekä 2. palauttaa asian tekniselle johtajalle maankäyttöinsinöörin viran haettavaksi julistamista varten. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

18 Sivu 18 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: n kunta / Puistopolku Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Lautakunta Kunnanvaltuusto

19 Sivu 19 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Lautakunta Kunnanvaltuusto

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 79 SIVLTK 80 SIVLTK 81 SIVLTK 82 SIVLTK 83 SIVLTK 84 SIVLTK 85 SIVLTK 86 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan varhaiskasvatus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot