KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2009. Aika Tiistai , klo Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2009. Aika Tiistai 10.03.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää"

Transkriptio

1 KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2009 Aika Tiistai , klo Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää

2 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkastajien ja hallituksen varapuheenjohtajan valinta 4 3 Lisäpaikkojen tarve KUUMA-hallituksessa 4 4 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely 6 5 KUUMA-kilpailukykystrategian laadintatavoite ja Helsingin seudun kilpailukykystrategiaan mahdollisesti tarjottava osuus 7 6 MAL-visioluonnos (MAL-neuvottelukunnan seminaarin pohjalta) 10 7 Strategiasuositus seudullisesta yhteistyöstä 11 8 Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Tilinkäyttöoikeudet Muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 15

3 3 Aika Tiistai , klo Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää OSALLISTUJAT Tapio Bergholm Kv:n puheenjohtaja Järvenpää Kaarina Wilskman Kh:n puheenjohtaja Järvenpää Markku LiimatainenKv:n puheenjohtaja Kerava Eero Lehti Kh:n puheenjohtaja Kerava Anna Helin Kv:n puheenjohtaja Mäntsälä Veijo Peltola Kh:n puheenjohtaja Mäntsälä Petri Kalmi Kv:n puheenjohtaja Nurmijärvi Outi Mäkelä Kh:n puheenjohtaja Nurmijärvi Seppo Yrtti Kv:n puheenjohtaja Pornainen Risto Kuisma Kh:n puheenjohtaja Pornainen Merja Kuusisto Kv:n puheenjohtaja Tuusula Lauri Untamo Kv:n jäsen Tuusula Puheenjohtaja Tapio Bergholm Kv:n puheenjohtaja Järvenpää Kunnan- ja kaupunginjohtajat Erkki Kukkonen Rolf Paqvalin Esko Kairesalo Kimmo Behm Hannu Haukkasalo Hannu Joensivu Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Tuusula Esittelijä Johanna Viita yhteistyöjohtaja Allekirjoittajat Tapio Bergholm Johanna Viita puheenjohtaja yhteistyöjohtaja Pöytäkirjan tarkastajat:

4 4 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön mukaan kokouskutsut lähetetään lähetetään viimeistään kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu voidaan lähettää myös sähköisesti. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Esityslista on nähtävillä ennen kokousta sivulla. Kokouskutsut toimitetaan myös KUUMA-kuntien kunnan- ja kaupunginhallituksille. KUUMA-hallitus päättää todeta kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Käytännön järjestelyjen vuoksi hallitukselle on hyvä valita varapuheenjohtaja, vaikka yhteistyösopimus ei sitä edellytä. Varapuheenjohtaja edustaa KUUMAn seuraavaa puheenjohtajakuntaa. KUUMA-hallitus päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja hallituksen varapuheenjohtajan. 3 LISÄPAIKKOJEN TARVE KUUMA-HALLITUKSESSA KUUMA-komissio ja KUUMAn yhteistoimintasopimuksen 8 :n (hallitus ) mukaan kukin kunta valitsee KUUMAn hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset vara-jäsenet. Kuntien valtuustot voivat KUUMA-hallituksen esityksestä päättää, että KUUMAhallitukseen valitaan enintään neljä lisäjäsentä ja heille varajäsenet. Kohdan tarkoitus on saada kunnallisvaalien suhteellisuus toteutumaan toimielimen kokoonpanossa. Kuntien valinnat ovat tiedossa ilmeisesti vasta helmikuun lopulla, koska osassa kuntia KUUMA-hallituksen jäsenet nimetään vasta helmikuussa. Valmistelutyönä voidaan laskea kuntien äänien suhteelliset osuudet ja vertausluvut lisäpaikkojen määrän arviointia varten. Kuntalain mukaan toimielin jatkaa, kunnes uusi on kokonaisuudessaan valittu. Näin ollen uusi KUUMA-hallitus saadaan nimettyä maaliskuun aikana: helmikuun lopulla tiedetään kuntien valinnat. Sen jälkeen voidaan arvioida lisäpaikkojen tarve ja sopia niistä lisäpaikan paikan saavien puolueiden piirissä ja valita ko. edustajat kuntien valtuustoissa maaliskuussa. Uusi hallitus on siten toimivaltainen vasta huhtikuussa.

5 5 Järkevää olisi soveltaa kohtaa siten, että valitut KUUMA-hallituksen jäsenet aloittavat heti hallitustyön ja vanhat jatkavat niiden kuntien edustajina, joissa uusia ei ole vielä valittu. Täydennyspaikkojen hallitusjäsenet tulevat mukaan valintansa jälkeen. Ehdotus: Kuullaan kuntien valintatilanne. Komissio totesi kuntien valinneen KUUMA-hallitukseen seuraavat jäsenet eri puolueista ja ryhmistä: - Järvenpää: Tapio Bergholm (sdp), Kaarina Wilskman (kok) - Mäntsälä: Anna Helin (kok), Veijo Peltola (kesk) - Nurmijärvi: Petri Kalmi (kesk), Outi Mäkelä, (kok) - Tuusula: Juhani Sjöblom (kok), Päivö Kuusisto (sdp) - Kerava: valitsee edustajansa; luultavasti Markku Liimatainen (sdp) ja Eero Lehti (kok) - Pornainen: Seppo Yrtti (kok), Risto Kuisma (sdp) Yhteistyöjohtaja valmistelee kunnallisvaalilain mukaiset vertausluvut valintojen perusteella. Siten kartoitetaan hallituksen lisäpaikkatarpeet ja mille ryhmälle ne kuuluvat, jotta lain mukainen suhteellisuus toteutuu. Lisäpaikkatarve todetaan 3.3. komissiossa KUUMA-komissio Hallitukseen jo valituista ja todennäköisesti valittavista on ryhmillä jäseniä seuraavasti: kokoomus 6 jäsentä, sdp 4 jäsentä ja keskusta 2 jäsentä. Laskettaessa puolueiden ja ryhmien saamat äänimäärät saadaan 12-jäsenisen toimielimen vertausluvut seuraavasti (sitoutumattomia ): 12 jäsenen vertausluku: 1. kokoomus kokoomus sdp vihreät keskusta sdp kokoomus kokoomus sdp TuPu ja Järven keskusta pää sdp 4460 Uudenmaan liitosta saadun varmistuksen mukaan sitoutumattomien ryhmien saamat äänimäärät lasketaan yhteen. Vihreistä eniten ääniä sai Järvenpää, sitoutumattomista ryhmistä TuPu sai ääntä ja Järvenpää sai 1746 ääntä. Komissio toteaa lisäpaikkoja tarvittavan 2 kappaletta eli vertausluvun perusteella Vihreät ja vapaat ryhmät (Tupu: 3498 ääntä ja Järvenpää 2000+: 1746 ääntä) saavat kumpikin yhden lisäpaikan KUUMA-hallitukseen.

6 6 Komissio esittää KUUMA-hallitukselle , että lisäpaikkoja tarvitaan kaksi kappaletta. Vertausluvun perusteella vihreät ja sitoutumattomat ryhmät (TuPu ja Järvenpää 2000+) saavat kumpikin yhden lisäpaikan. Kokouksessa mainittiin Tuusulan osalta korjaus yllämainittuihin henkilövalintatietoihin KUUMA-hallituksen jäsenistä: - Lauri Untamo (kok), Merja Kuusisto (sdp) KUUMA-hallitus päättää - todeta, että lisäpaikkoja tarvitaan kaksi ja että vertausluvun perusteella vihreät ja sitoutumattomat ryhmät (TuPu) saavat kumpikin yhden lisäpaikan - nimetä lisäpaikkojen edustajat kokouksessaan TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN KÄSITTELY KUUMA-komissio KUUMA Toimintakertomuksen 2008 valmistelusta on vastannut assistentti Leena Krekola. Kertomus noudattaa toimintasuunnitelman 2008 rakennetta ja painotuksia. Sisäinen ja ulkoinen sidosryhmäjakelu tulee vuonna 2009 olemaan aiempaa laajempi. Luonnos menee vielä KUUMAn hallituksen käsittelyyn ennen painatusta. Liite 4: KUUMA Toimintakertomus 2008 (luonnos) Komissio käy läpi toimintakertomuksen 2008 ja esittää siihen mahdolliset lisäykset tai korjaukset. Komissio päätti KUUMA-seudun tilinpäätöksen käsittelyaikataulusta seuraavaa: - KUUMA-hallitus pitää ylimääräisen kokouksen klo 17, jolloin asiana on tilinpäätöksen allekirjoittaminen - tilintarkastaja Audiator Oy tekee tilintarkastuskertomuksen toukokuun loppuun mennessä - kunnan hallitusten yhteiskokous pitää ylimääräisen kokouksen kesäkuussa, jolloin asiana on tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Komissio päätti, että - kuntayhteistyön assistentti tekee toimintakertomukseen kokouksessa käsitellyt muutokset - toimintakertomuksen nimen voi tarvittaessa muuttaa vuosikertomukseksi Liite 1 on KUUMAn toimintakertomus 2008 ja se lähetetään suuren tiedostokoon vuoksi vain postitse.

7 7 KUUMA-hallitus päättää - merkitä tiedoksi tilinpäätöksen käsittelyaikataulun - hyväksyä vuosi-/toimintakertomuksen 2008 ja todeta, että siihen voidaan vielä tehdä stilistiä muutoksia. 5 KUUMA-KILPAILUKYKYSTRATEGIAN LAADINTATAVOITE JA HELSINGIN SEUDUN KILPAILUKYKYSTRATEGIAAN MAHDOLLISESTI TARJOTTAVA OSUUS KUUMA-komissio (4 ) Metropolipolitiikan kärkihanke 3: Helsingin seudun kilpailukykystrategian laadinta ja toteuttaminen - KUUMAn anti ohjelmaan Komissio (4 ) Metropolipolitiikan kärkihanke 3 osalta seudun kuntien ja valtion vastuulla on metropolialueen kilpailukykystrategian valmistelu ja toteutus. Kärki on innovaatiopolitiikassa, osaamisen kehittämisessä, osaavan työvoiman saannin varmistamisessa ja kansainvälisessä markkinoinnissa. Strategia luo perustan oman aiesopimuk-sen laadinnalle vuoden 2009 aikana. Tavoitteena on seudun kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen, mitä testataan ulkomaisten investointien ja yritysten sijoittumisella seudulle. Osaamisen ja innovointikyvyn arvostaminen tuo strategian kohteeksi suurten yliopistokeskittymien lisäksi koko Helsingin seudun kehys-alueen. PKS-kaupunginjohtajakokous on hyväksynyt oman kilpailukykystrategiansa He ovat esittäneet ministeriöille jo oman listansa tarvittavista toimenpiteistä. Strategia viedään sen jälkeen Ympäristöministeriön muistion mukaan PKS-kuntien kapunginhallitusten käsittelyyn. Strategiaa on keväästä 2008 lähtien valmisteltu omassa PKS-kuntien asettamassa ryhmässä. Muistion mukaan KUUMA-kunnat päivittävät yhteisen elinkeinostrategian, joka liitetään PKSstrategiaan yhteiseksi Helsingin seudun kilpailukykystrategiaksi. Maaliskuussa 2008 käynnistyi metropolialueen tutkimus- ja yhteistyöohjelman valmistelu, jonka tarkoituksena on solmia aie- tai kumppanuussopimus valtion, seudun kuntien ja seudun yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen kesken. Uudenmaan liitto on mm kokouksessaan arvostellut kilpailukykystrategian laadintatapaa: kyse on Helsingin seudun eikä vain PKS-kuntien strategiasta. Valtio odottaa laadittavaksi koko Helsingin seudun kilpailukykystrategian ennen aiesopimuksen laatimista. Liiton mukaan ympäryskunnat tarjoavat vaihtoehtoja pääkaupunkiseudulle, kun puhutaan mm. yrityksistä, työpaikoista ja asumisesta. PKS-kunnat korostivat sitä, että kaupunginjohtajat ovat nähneet ensisijaiseksi PKS-kuntien strategian. Yhtymäkohtia kehyskuntien asemaan on tarkoitus etsiä vain toimenpiteistä. KUUMA-kuntia on kuitenkin pidetty ajan tasalla työn etenemisestä. KUUMAa kahdessa viimeisessä neuvottelussa on edustanut Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumin tj. Petri Palovaara. Kokouk-sessa yhtä mieltä oltiin siitä, että Culminatumin edistämät temaattiset innovaatio-ympäristöt / living labit muodostavat kilpailukykystrategian terävimmän kärjen.

8 8 KUUMAn anti työlle Komissio KUUMA osallistui Laurean ja kuntaedustajien kautta Uudenmaan innovaatiostrategian laadintaan vuonna KUUMAn elinkeinostrategia on vuodelta 2006: sen päivittämistä on pidetty tarpeellisena. Etenemisen organisointi asiassa on KUUMAelinkeinoryhmän tehtävä ja sen anti ei ehdi nyt laadittavaan kilpailukykystrategiaan. Parhaillaan koostettava Helsingin seudun kilpailukykystra-tegia ja vuonna 2006 laadittu Uudenmaan innovaatiostrategia linjaavat osaksi myös kevään 2009 KOKOhakemuksen teemoja. Käsittelyn aikataulu: - asiaa käsittelee elinkeinoryhmä oppilaitosten rehtoreista ym. koostuva kehittäjäryhmä: tammikuun lopulla - mahdollinen neuvottelu kuntaryhmä Nelosten kanssa: pvm avoin - komissio uudelleen Asia käsitellään PKS:n, Uudenmaan liiton ja kehysalueen tapaami-sessa. Liite 2: PKS-kuntien laatima luonnos kilpailukykystrategiaksi sisältäen harkitta-vaksi esitetyt KUUMAn muutokset ja lisäykset. Liite 3: Metropolipolitiikan hankkeet tilannekatsaus Liite 4: Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmän muistio Ehdotus: Komissio toteaa laadintatilanteen KUUMAn osalta ja esittää näkemyksensä keskeisimmistä muutoksista liitteenä olevaan PKS:n laatimaan Kilpailukykystrategialuonnokseen. Varsinainen käsittely on komissiossa Elinkeinoryhmän ja KUUMAn kehittäjäryhmän (oppilaitokset, Keuke) käsittelyn jälkeen. Ellei kehysalueen rooli muuten nouse riittävästi esiin, niin harkitaan kokonaan uuden painopisteen valintaa. Kireästä aikataulusta huolimatta KUUMA pyrkii saamaan muutaman toimenpide-esityksen PKS-kilpailukykystrategian kehittämislinjauksiin liittyen. Toimenpiteitä harkittaessa voidaan hyödyntää HGV-aineiston visiotiivistelmiä. PKS-kuntien ja KUUMAn erillisyys Helsingin seudun kilpailukykystrategian laadinnassa nähtiin ongelmallisena. Asiaa käsitellään seuraavassa komission kokouksessa sekä KUUMAhallituksen kokouksessa helmikuussa Yhteistyöjohtajana toimineen Kirsi Monosen kertoman mukaan on keväällä 2008 sovittu PKS:n elinkeinoryhmän kanssa metropolihankkeesta seuraavaa: PKS laatii oman kilpailukykystrategiansa, KUUMA päivittää oman elinkeinostrategi-ansa, ja ne sovitetaan yhteen Helsingin seudun kilpailukykystrategiaksi. Matti Vatilola Ympäristöministeriöstä kertoi kärkihankkeiden aikataulusta, että ne on tarkoitus toteuttaa tällä hallituskaudella kuntien asiana on sopia etenemisvauhdista valmistelun osalta. Näin ollen KUUMAlla on periaatteessa edelleen mahdollisuus laatia oma kilpailukykylinjauksensa esim. osana elinkeinostrategiaa.

9 9 KUUMAn elinkeinostrategian päivitys aloitettiin v. 2008, mutta työ on pahasti kesken. Kuitenkin jo tehdystä päivitystyöstä tulisi saada esiin joitakin toimenpide-esityksiä PKS:n kilpailukykystrtegian toimenpiteisiin, joista valtion kanssa neuvotellaan KUUMA-kuntien tarpeet on määriteltävä. Alueen oppilaitosten rehtoreista koostuva KUUMAn kehittäjäryhmä kokoontuu ma , ja tapaamisen anti välitetään komissiolle heti kokouksen jälkeen. KUUMA tarvitsee tiiviin kilpailukykystrategiansa Helsingin seudun yhteistyötä varten: sitä edellyttää mm. metropolipolitiikan toteuttaminen. Myös aluekehitystyö (KOKO-hanke v:sta 2010 lähtien) tarvitsee kilpailukykyä koskevia seudun tavoitteita. Oman kilpailukykyosion laadinta vaatii aikaa helmi-maaliskuun. Pääkaupunkiseudun kuntien ja KUUMAn keväällä 2008 sovitun menettelytavan mukaan KUUMAlle ja Nelosille on suotu mahdollisuus esittää omat kilpailukykynäkemyksensä aikataulua liikaa venyttämättä. Ehdotus: KUUMA kokoaa eri ryhmien työn avulla mennessä tiiviin kilpailukynäkemyksensä. Se sovitetaan yhteen PKS:n kilpailukykystrategian kanssa Helsingin seudun kilpailukykystrategiaksi. KUUMA työstää samassa aikataulussa myös toimenpide-esityksensä ko. strategiaan liittyen. Aikataulunäkemys esitetään PKS:n strategiaa laati-neille tahoille. KUUMA-Kilpailukykystrategia laaditaan mennessä kehittäjäryhmän luonnostelemalta pohjalta: siinä sulautetaan yhteen KUUMAn tärkeitä linjauksia (mm. KOKO-linjaukset hakemuksessa), korostetaan Kuumaalueen innovatiivisten yksiköiden mittakaavaa, julkisten palvelujen tuottavuuden parantamista ja oppilaitosten kokonais-osaamisen hyödyntämistä. KUUMA käsittelee oleellisilta osin myös MAL-linjauksia kilpailukykyyn liittyen. KUUMA kertoo aikeensa PKS-tapaamisessa 5.2. Toiveena on, että aikataulu kävisi ja yhteensovittaminen luontevasti onnistuisi PKS:n ja kehysalueen kesken. Aikataulu sisältää kokonaisuuden: painopisteet, kehittämislinjaukset ja toimenpiteet, joista sitten valtion kanssa laaditaan aiesopimus siitä, miten valtion budjettiin voidaan sisällyttää resursseja strategian toteuttamiseksi. KUUMA-komissio KUUMAn kilpailukykystrategian laadinta on käynnistetty sovitusti. Maaliskuun loppuun mennessä koostetaan osio, joka liittyy Helsingin seudun kilpailukykystrategiaan (kehittämislinjaus ja toimenpide-esitykset). KUUMA saa edustajan valtion kanssa toimenpiteistä käytäviin aiesopimusneuvotteluihin. Laadinnan aikataulu on jaettu komissiolle kokouksessa. Kuntien johtoryhmil-tä on pyydetty kehittäjäryhmän palaverin luonnoksesta (1. kokous) näkemyksiä painotuksista ennen tarkempaa jatkotyöstämistä.

10 10 KUUMA-elinkeinoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan Elinkeinoryhmä haluaa olla tiiviisti mukana strategian laadinnassa. Kuntien kannanotot yleisasetelmasta on pyydetty viimeistään Liitteenä luonnos PKS:n laatimaksi toimenpideluonnokseksi, jota voidaan maaliskuun ajan täydentää ja josta käydään aiesopimusta varten neuvottelu valtion edustajien kanssa. Kyse on valtion panosta kaipaavista toimista. Liite 1: PKS-kaupunkien ja valtion välinen aiesopimus metropolialueen kilpailukykystrategian toteuttamisessa (Luonnos ) Komissio seuraa tiiviin laadinta-aikataulun johdosta asian etenemistä jokaisessa kokouksessa sekä esittää mahdolliset lisäyksensä PKS-luonnokseen KUUMAn osalta Komissio päätti - merkitä laatimistilanteen tiedoksi - todeta, että kuntien johtoryhmiltä on pyydetty lausunnot, jotka tulee palauttaa yhteistyöjohtajalle mennessä - palata asiaan seuraavissa kokouksissaan Liitteenä 2 on KUUMA-kilpailukykystrategian luonnos. Jukka Anttila esittelee KUUMA-kilpailukykystrategian taustaa, tavoitetta ja sisältöä. KUUMA-hallitus - käy asiasta evästyskeskustelun - päättää merkitä tiedoksi KUUMA-kilpailukykystrategian luonnoksen. 6 MAL-VISIOLUONNOS (MAL-neuvottelukunnan seminaarin pohjalta) KUUMA-komissio MAL-neuvottelukunnan visioseminaarin yhteydessä tammikuussa 2009 tuotettiin ryhmätöinä liitteen mukaiset Helsingin seudun visio vaihtoehdot. Visiolla on vaikutusta myöhemmin moneen asiaan. Liite 3: Helsingin seudun visio 2050 Komissio kuulee tiivistelmän vaihtoehtojen painotuksista ja käy niistä keskustelun jatkotyötä varten.

11 11 Komissio päätti - merkitä tiedoksi MAL-neuvottelukunnan visiovaihtoehdot - pyytää kaavoittajat-ryhmän puheenjohtaja Ilkka Holmilaa selvittämään kaavoittajat-ryhmän kannan koko Helsingin seudun rakennemallista, ei vain KUUMA-alueen mallista - pyytää Holmilan komission kuultavaksi seuraavaan kokoukseen - esittää KUUMA-hallitukselle, että se käy asiasta keskustelun ja merkitsee asian tiedoksi kokouksessaan Liitteenä 3 on Helsingin seudun visio KUUMA-hallitus - käy asiasta evästyskeskustelun - päättää merkitä MAL-visioluonnoksen tiedoksi. 7 SEUDULLISTA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVAT SUOSITUKSET KUNTAKOHTAISIA STRATEGIOITA LAADITTAESSA KUUMA-komissio Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimuksen 1.kohdan mukaan: "Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen. Helsingin seudun kunnat sitoutuvat poliittisen ja viranhaltijajohdon vapaaehtoiseen ja säännölliseen yhteistyöhön. Yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään vaiheittain. Yhteistyö perustuu Helsingin seudun kuntien yhteiseen näkemykseen alueen haasteista ja yhteiseen tahtoon vaikuttaa alueen kehittämiseen. Tavoitteena on kehittää seutua yhteistyössä valtion kanssa. Valtion osallistuminen, rahoitus ja muu tuki on merkittävä osa Helsingin seudun infrastruktuurin, palvelujen ja innovaatiojärjestelmän kehittämistä." KUUMAn yhteistyösopimukseen 1 :n mukaan KUUMA-yhteistyön tavoitteena on kilpailuaseman ja vetovoiman vahvistaminen, palvelutuotannon laadun ja tehokkuuden parantaminen sekä edunvalvonnan ja omistajapolitiikan tehostaminen. KUUMAn toimintasuunnitelmassa vuosille on kerrattu valtuustokauden alussa KUUMA-yhteistyölle asetetut strategiset tavoitteet: - alueella on tarjolla monipuolisia ja laadukkaita asumisen vaihtoehtoja ja myös erityisryhmien tarpeet on otettu huomioon. Kulttuuritarjonta on runsasta. - asukkaat saavat palvelut kuntarajoista riippumatta - KUUMA on vahvasti vaikuttamassa Helsingin seudun ja laajemmin metropolialueen maankäytön. asumisen ja liikenteen kehittämiseen ja luo siten edellytykset asukkaiden hyvälle ja toimivalle elinympäristölle, - yhteisellä omistajapolitiikalla vaikutetaan palvelujen laatuun ja kustannuksiin. - MAL-suunnittelua tehdään aktiivisessa vuorovaikutuksessa KUUMA-alueen asukkaiden ja Helsingin seudun kuntien kanssa sekä noudattaen kestävän kehityksen periaatteita,

12 12 - KUUMA-alueella on käytössä seutulippujärjestelmä. Työmatkaliikenne on sujuvaa - taajamien tärkeimmät ohikulkutiet on rakennettu. Mahdollista on. että KUUMA-hallitus ottaa suositukseen kantaa komission valmistelusta esim. maaliskuussa. Asia tulee valmistella helmikuun aikana. Ehdotus: Komissio sopii suosituksen annosta joko yhteistyösopimuksen 1 :n mukaisesti (periaattellinen) tai valmistelee tarkemman suosituksen valtuustokaudelle käsiteltäväksi maaliskuussa KUUMA-hallituksessa. Helsingin yhteistyösopimuksen kohta 1 sopii hyvin sen osalta suositukseksi. Komissio jatkaa keskustelua asiasta ja antaa suosituksen muotoilusta esityksenä KUUMA-hallituksen kokoukseen. Komissio suosittaa KUUMA-hallitukselle seuraavaa: a) KUUMA-yhteistyösopimuksen ( ) 1 strategisesta KUUMAkumppanuudesta: Yhteistyön tavoitteet: alueen kilpailuaseman ja vetovoiman vahvistaminen, palvelutuotannon laadun ja tehokkuuden parantaminen, edunvalvonnan ja omistajapolitiikan tehostaminen. b) Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimuksen 1. kohdan mukaan: "Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen. Helsingin seudun kunnat sitoutuvat poliittisen ja viranhaltijajohdon vapaaehtoiseen ja säännölliseen yhteistyöhön. Yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään vaiheittain. Yhteistyö perustuu Helsingin seudun kuntien yhteiseen näkemykseen alueen haasteista ja yhteiseen tahtoon vaikuttaa alueen kehittämiseen. Tavoitteena on kehittää seutua yhteistyössä valtion kanssa. Valtion osallistuminen, rahoitus ja muu tuki on merkittävä osa Helsingin seudun infrastruktuurin, palvelujen ja innovaatiojärjestelmän kehittämistä." KUUMA-hallitus hyväksyy seudullista yhteistyötä koskeviksi suosituksiksi kuntakohtaisia strategioita laadittaessa seuraavaa: i. Yhteistyön tavoitteina on alueen kilpailuaseman ja vetovoiman vahvistaminen, palvelutuotannon laadun ja tehokkuuden parantaminen, edunvalvonnan ja omistajapolitiikan tehostaminen. (KUUMA-yhteistyösopimuksen 1, kohta 3) ii. Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen. Helsingin seudun kunnat sitoutuvat poliittisen ja viranhaltijajohdon vapaaehtoiseen ja säännölliseen yhteistyöhön. Yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään vaiheittain. Yhteistyö perustuu Helsingin seudun kuntien yhteiseen näkemykseen alueen haasteista ja yhteiseen tahtoon vaikuttaa alueen kehittämiseen. Tavoitteena on kehittää seutua yhteistyössä valtion kanssa. Valtion osallistuminen, rahoitus ja muu tuki on merkittävä osa Helsingin seudun infrastruktuurin, palvelujen ja innovaatiojärjestelmän kehittämistä. (Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimuksen 1. kohta)

13 13 8 KUNNAN- JA KAUPUNGINHALLITUSTEN YHTEISKOKOUS KUUMA-komissio KUUMAn Yhteistoimintasopimuksen 5 :n mukaan "Kaupungin/kunnanhallitusten jäsenten, ja valtuustojen puheenjohtajistojen yhteískokous kutsutaan koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhteiskokous käsittelee ajankohtaiset ja periaatteelliset kuntayhteistyön kehittämiseen liittyvät asiat sekä seuraa ja arvioi toimintasuunnitelman toteutusta ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. " Tehtäväkuvauksen perusteella toimintasuunnitelman konkretisointi on eräs keskeinen tehtävä ja se hoitunee vuoden 2009 työryhmittäisten hankkeiden koontalistalla. KUUMA-yhteistyön näkyminen kuntien strategiatyössä on toinen hyvä keskustelun aihe: mikä on toimintajärjestys linjaavatko kunnat ensin seutuyhteistyön merkitystä kuntien strategioissa ja sitten KUUMA päivittää oman strategiansa vai toisinpäin? Yhteiskokous hyväksyy jonkin yhteiseksi tarkoitetun osan kuntien strategioihin. Kuntien taloustilanne puhuttaa v kaikkien kuntapäättäjien tapaamisissa. Liitteenä on Kuntaliiton rakennepäivillä tutkimusjohtaja Jaakko Kianderin (Palkansaajien tutkimuslaitos) pitämä esitys ja arvio julkisen talouden kehityksestä. Komissio voi halutessaan työstää KUUMAn arviota vuosista 2009 ja 2010 ja esittää sen kunnan/kaupunginhallitusten yhteiskokouksessa. Ehdotus: Komissio sopii kunnan/kaupunginhallitusten yhteiskokouksen kutsuun listattavat asiat ja etukäteismateriaalin. Yhteistyöjohtaja laatii ohjelmaluonnoksen ja kunnista kysytään siitä palautetta. Asiaan palataan tulevassa komission kokouksessa. KUUMA-komissio Liite 5: Ehdotus ohjelmasta kunnan/kaupunginhallitusten yhteiskokoukseen Ehdotus: Komissio antaa kommenttinsa ohjelmaluonnoksesta. Erillistä kuntakuulemista ei tarvita, vaan komission jäsenet ovat varmistaneet riittävän kuntapalautteen ohjelmasta. Komissio piti yhteiskokouksen sisältöä asiallisena, mutta muutti skenaarioiden esittelyä siten, että uusi yhteistyöjohtaja Johanna Viita esittelee vuonna 2008 laaditut skenaariot Tarja Meristön sijasta. Palvelukeskusten esittelyn sijaan pidetään ryhmätyöskentely osallistujien verkottamiseksi Liitteenä 4 on kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokouksen ohjelma. KUUMA-hallitus - käy kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokouksesta evästyskeskusten - päättää merkitä tiedoksi yhteiskokouksen ohjelman.

14 14 9 KUUMA-SEUDUN TILINKÄYTTÖOIKEUDET KUUMA-komissio KUUMA-seudulla on käytössä seuraavat pankkitilit: - Sampo Pankki Oyj, tilinumero: ***** - Aktia Pankki Oyj, tilinumero: ***** KUUMA-seudun tehtävissä toimivien henkilöiden osalta on tapahtunut vaihdoksia, minkä johdosta KUUMA-seudun tilinkäyttöoikeuksien lopettamiset ja avaamiset tulee määritellä uudelleen nykyistä tilannetta vastaavaksi. Komissio esittää tilinkäyttöoikeuksiin KUUMA-hallitukselle seuraavat muutokset: - voimassaoleva tilinkäyttöoikeus Kirsi Mononen(****) lopetetaan ja Jukka Anttilan (*****) lopetetaan myönnetään tilinkäyttöoikeus yllämainittuihin pankkitileihin yhteistyöjohtaja Johanna Viidalle (*****) lähtien ja talouspäällikkö Sirkku Cantellille (****) yhteistyöjohtajan hyväksymien laskujen ja tilisiirtojen maksatukseen samoin lähtien. Komissio esittää myös talouspäällikkö Sirkku Cantellille (*****) valtuutusta allekirjoittaa verottajalle meneviä asiakirjoja kuten arvonlisäveron palautushakemuksia ja verotukseen liittyviä lomakkeita. Komissio päätti esittää KUUMA-hallitukselle, että hallitus hyväksyy seuraavat tilinkäyttöoikeuksiin liittyvät muutokset: - voimassa oleva tilinkäyttöoikeus Kirsi Mononen (****) lopetetaan ja Jukka Anttilan (*****) lopetetaan myönnetään tilinkäyttöoikeus yllämainittuihin pankkitileihin yhteistyöjohtaja Johanna Viidalle (*****) lähtien sekä Tilitoimisto Centone Oy / talouspäällikkö Sirkku Cantellille (*****) yhteistyöjohtajan hyväksymien laskujen ja tilisiirtojen maksatukseen samoin lähtien. Komissio päätti esittää KUUMA-hallitukselle myös, että hallitus myöntää Tilitoimisto Centone Oy / talouspäällikkö Sirkku Cantellille (*****) valtuutuksen allekirjoittaa verottajalle meneviä asiakirjoja kuten arvonlisäveron palautushakemuksia ja verotukseen liittyviä lomakkeita KUUMA-hallitus päättää hyväksyä seuraavat KUUMA-seudun tilinkäyttöoikeuksiin liittyvät muutokset: - voimassa oleva tilinkäyttöoikeus Kirsi Mononen (*****) lopetetaan ja Jukka Anttilan (*****) lopetetaan myönnetään tilinkäyttöoikeus yllämainittuihin pankkitileihin yhteistyöjohtaja Johanna Viidalle (******) lähtien sekä Tilitoimisto Centone Oy /

15 15 talouspäällikkö Sirkku Cantellille (******) yhteistyöjohtajan hyväksymien laskujen ja tilisiirtojen maksatukseen samoin lähtien. KUUMA-hallitus päättää myöntää Tilitoimisto Centone Oy / talouspäällikkö Sirkku Cantellille (*****) valtuutuksen allekirjoittaa verottajalle meneviä asiakirjoja kuten arvonlisäveron palautushakemuksia ja verotukseen liittyviä lomakkeita. 10 MUUT ASIAT 11 SEURAAVA KOKOUS KUUMA-hallitus päättää - pitää ylimääräisen kokouksen klo Järvenpää-talolla, jolloin asiana on mm. KUUMA-seudun tilinpäätöksen allekirjoittaminen - todeta, että sitä seuraava hallituksen kokous on KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen.

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 9/2009. Aika Tiistai 15.12.2009, klo 17.00-18.00. YLE-keskus, Radiokatu 5, Helsinki Ison Pajan kokoussali

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 9/2009. Aika Tiistai 15.12.2009, klo 17.00-18.00. YLE-keskus, Radiokatu 5, Helsinki Ison Pajan kokoussali KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 9/2009 Aika Tiistai 15.12.2009, klo 17.00-18.00 Paikka YLE-keskus, Radiokatu 5, Helsinki Ison Pajan kokoussali 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Pöytäkirja 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00-20.45 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007 Pöytäkirja 1/2007 Aika Tiistai 06.02.2007 klo 18.00-19.20 Paikka Keravan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Järjestäytyminen 4 2 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 7/2012. Aika Torstaina 22.11.2012 klo 10.00-12.00. Finlandia-talo, Aurora-sali Mannerheimintie 13e, Helsinki

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 7/2012. Aika Torstaina 22.11.2012 klo 10.00-12.00. Finlandia-talo, Aurora-sali Mannerheimintie 13e, Helsinki KUUMA-HALLITUS Esityslista 7/2012 Aika Torstaina 22.11.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Finlandia-talo, Aurora-sali Mannerheimintie 13e, Helsinki 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2012. Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2012. Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 6/2012 Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2011 Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 Paikka Helsingin kaupungintalo, ryhmähuone 331, Aleksanterinkatu 20, Helsinki 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2012 Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 2/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.3.2015 klo 16.00 Paikka Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN OSALIITOSTA KOSKEVA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje.

Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje. Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje.htm Jos tarvitsette kuljetuksen kokoukseen niin pyydämme ilmoittautumaan

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015 Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015 Aika: 18.2.2015 klo 9.00 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Aamukahvi klo 8.30 alkaen. Kokouksen jälkeen klo 11 on mahdollisuus

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot