Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot"

Transkriptio

1 7/ Aika/Tid , klo/kl. 17:00-19:30 Paikka/Plats Kuntala KH 1 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Boman Rainer 17:00-19:30 Puh.joht./Ordf. Hursti Jari 17:00-19:30 Varapuh.joht./Viceordf. Jalas Jyri 17:00-19:30 Jäsen/Medlem Sandström Stefan 17:00-19:30 Jäsen/Medlem Holmberg Gunilla 17:00-19:30 Jäsen/Medlem Backström Hannele 17:00-19:30 Jäsen/Medlem Viita Mari 17:00-19:30 Jäsen/Medlem Björn Jani 17:00-19:30 Jäsen/Medlem Hämäläinen Monika 17:00-18:50 Jäsen/Medlem MUU/ANNAN Sirén Lari 17:00-19:30 Pöytäkirjanpit. / Protokollför. Myllyvirta Ilari 17:00-19:30 Esitt./Föredr. Björkell Rolf 17:00-19:30 Kh edust./kst repr. Seppälä Olli 17:00-19:30 Nuor.valt.ed./Ungdom sfull. Pohjonen Juha 17:00-19:30 Tilapalvelup. / Lokalservicechef Långsjö Rainer 17:00-18:50 Rak.ins. / Bygg.ing. Huttunen Matti 17:00-19:30 Vesihuoltop. / Vattenförsörj.chef Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Pöytäkirjan tarkastus Protokolljustering Pöytäkirja nähtävänä Protokollet framlagt Puheenjohtaja/Ordförande Pöytäkirjantarkastaja/Protokolljuste rare Pöytäkirjanpitäjä/Protokollförare Pöytäkirjantarkastaja/Protokolljustera re

2 7/ LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA/ÄRENDEFÖRTECKNING Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 81 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare 4 82 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan 5 83 Sopimus vesitornien käytöstä / Avtal om bruk av vattentorn 6 84 Kunnanhallituksen kokoustilan uudelleenkalustaminen / Förnyande av kommunstyrelsens mötesutrymmes inredning 8 85 Albackan kiinteistön myynti / Försäljning av fastigheten Albacka Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut Ilmoitusasiat / Delgivningar Muut asiat / Övriga ärenden 19

3 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet TEKVLK 80 Tekninen valiokunta / Tekniska Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Konstaterades att sammaträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.

4 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare TEKVLK 81 Tekninen valiokunta / Tekniska Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin / Till protokolljusterare valdes Gunilla Holmberg & Mari Viita

5 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan TEKVLK 82 Tekninen valiokunta / Tekniska Esityslista hyväksyttiin. Föredragningslistan godkändes.

6 / Sopimus vesitornien käytöstä / Avtal om bruk av vattentorn TEKVLK 83 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija/Beredare: Vesihuoltopäällikkö / Vattenförsörjningschef Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi Sipoon kunnan vesihuoltolaitoksella on voimassaoleva sopimus Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän (TSV) kanssa vesitornien käytöstä (Nikkilä ja Söderkulla). Liitteessä 1 on esitetty nykyisten sopimusten runko vuodelta TSV:llä on vastaava sopimus myös muiden jäsenkuntiensa kanssa. Syksyllä 2014 Söderkullassa sattuneen vesitorniongelman seurauksena käynnistyi keskustelu vesitornien kunnossapitovastuun rajoista. TSV on yhdessä jäsenkuntiensa vesilaitosjohtajien kanssa valmistellut uutta sopimusta, jossa vastuurajoja on tarkennettu entisestään. Muita oleellisia muutoksia sopimussisältöihin ei löydetty. Keskustelua herätti etenkin kolmansien osapuolien (esim. antenniyhtiöt) toiminta torneissa. Erityisesti vesiturvallisuuden kannalta vieraiden henkilöiden pääsy tornitiloihin on kyseenalaista. Sopimusehdotuksen (liite 2) mukaan uusia toimijoita ei enää torneihin sallittaisi. Liitteet: Liite 1/ 83: Sopimusrunko vuodelta 1998 Liite 2/ 83: Sopimusehdotus Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä sopimuksen vesitornien käytöstä kunnan vesihuoltolaitoksen ja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän välille ja valtuuttaa vesihuoltopäällikön allekirjoittamaan sopimuksen. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar att godkänna avtalet om bruk av vattentornen mellan kommunens vattenverk och Tuusulan seudun vesilaitos och befullmäktigar vattenförsörjningschefen att underteckna avtalet. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt.

7 / Kunnanhallituksen kokoustilan uudelleenkalustaminen / Förnyande av kommunstyrelsens mötesutrymmes inredning TEKVLK 84 Tekninen valiokunta/ Tekniska Valmistelija / Beredare: rakennusinsinööri / byggnadsingenjör Rainer Långsjö, Sipoon kunnan johtoryhmä päätti perustaa työryhmän selvittämän Kunnanhallituksen kokoustilan uudelleen kalustamista. Työryhmän tehtävänä oli antaa ehdotus kalustamisvaihtoehdosta. Työryhmään on kuulunut rakennusvalvontapäälllikkö Ulla- Maija Upola, työympäristöpäällikkö Tiina Salonen, kunnansihteeri Peter Stenvall ja rakennusinsinööri Rainer Långsjö. Työryhmän apuna on toiminut IT-suunnittelija Jarno Toivio IT- yksiköstä ja sisustussuunnittelija Esa Paasonen, Interior Consulting Oy:stä. Sipoon kunnan johtoryhmän helmikuussa 2015 työryhmälle antama toimeksianto oli seuraavanlainen: - Muutos koskee sekä kh- että kh2- tilaa - tavoitteena on luoda käytännöllinen ja ajanmukainen monitoimitila, jota voidaan käyttää eri tarkoituksiin - kh2-tilaan toivotaan inspiraatiotyylisiä ratkaisuja, eli ei välttämättä istuta koko ajan ja jos istutaan ei välttämättä perinteisillä tuoleilla. - välioviratkaisu tulisi miettiä uudelleen, jotta tilasta saadaan käytännöllisempi - tilan AV- ratkaisut ovat vanhentuneita ja ne tulisi päivittää vastaamaan nykyisiä tarpeita ja mahdollistamaan uudenaikaisempien digitaalisten työmenetelmien käyttö Työryhmä on selvittänyt ja arvioinut eri vaihtoehtoja kevään 2015 aikana. Kalustamisehdotus ja perustelut valitulle ehdotukselle Uuden siirtoseinän tärkeimmät ominaisuudet ovat sen helppo käytettävyys sekä ääneneristävyys. Lisäarvoa siirtoseinälle saa sille valitusta pinnasta: valkoinen piirtopinta mahdollistaa koko seinäalueen käyttämisen, ja molemmissa kokoushuoneissa, AV-laitteista heijastamiseen kuin myös perinteiseen "piirtämiseen"; lisäksi magneettiominaisuus mahdollistaisi nopean ja siistin karttojen/kuvien kiinnittämisen pintaan. KH 1 -tila toiminee ensisijaisena kokoustilana ja sen osalta on päädytty pöytäkohtaisiin ns. ATK-boxeihin (sähkön syöttö lattiakaivosta ja ketjutus pöytien välillä) sekä pyörällisiin tuoleihin (20 kpl), joissa on myös säätöominaisuuksia (ergonomia,

8 / siirrettävyys ja siivouksen helpottaminen). Siirtoseinällä jaettavien tilojen tulee olla kalustukseltaan samanilmeisiä, sillä tiloja käytetään myös yhtenä kokonaisuutena laajemmissa tilaisuuksissa; tämän vuoksi KH 2-tilaan valitaan samaa pöytätyyppiä sekä tuolit (16 kpl) samasta tuoteperheestä, kuitenkin ilman säätöominaisuuksia. Osassa tuoleista (8 kpl)on ns. sivupöytä/levennetty käsinoja, joka mahdollistaa mukavamman työskentelyn pöydän ulkopuolella, esim. seinustalla asiantuntijoiden käytössä. KH 2 -tilaan on mahdollista lisäksi sijoittaa kaksi sähkösäätöistä pöytää ikkunan viereen mahdollistaen seisomatyöskentelyn/lyhytaikaisen ryhmätyön. Pöytätasojen materiaaliksi on valittu kestävä, kevyt ja vaalea laminaatti reunoja kiertävällä pyökkilistalla (vrt. parkettilattia) sekä runkona grafiitin harmaa metalli. Tuolit ovat vähintään etuosaltaan kangaspäällysteisiä, pyökkikäsinojin ja grafiitin harmaalla metallirungolla. Kankaiden värit löytyvät Sipoon tunnuksesta: vihreä ja sininen. AV- varustuksen osalta ehdotus on seuravaa: - Kaksi uutta tykkiä KH1 tilaan, jotka projisoivat eri suuntiin - Yksi interaktiivinen tykki KH2 tilaan - 80" älykosketusnäyttö sähköisellä jalustalla KH 2 tilaan - Nappiesitysjärjestelmä molempiin tiloihin - Kaiuttimet ja asennus kokonaisuutena Työryhmä on esittänyt ehdotuksensa (ks. liite) Sipoon kunnan johtoryhmälle Johtoryhmä hyväksyi ehdotuksen ja kustannusarvion ja esitti että asia viedään Teknisen valiokunnan kokoukseen. Ehdotetun kalustamisvaihtoehdon kustannusarvio on euroa (alv 0%). Rahoitus ja muutokset aiemmin hyväksyttyihin peruskorjausinvestointeihin Ehdotetut kalustamiskustannukset esitetään otettavaksi vanhan kunnantalon investointituesta, joka ei toteudu tänä vuonna. Tälle vuodelle hyväksytyt peruskorjausinvestointihankkeet (summat euroina) ja esitetty muutos lihavoidulla tekstillä. Kohdennetut hankkeet: 1. Nikkilän soteasema, peruskorjaus Talman koulu. peruskorjaus Nikkilän pääkirjasto, peruskorjaus Vanha kunnantalo, investointituki Valiokunta hyväksynyt kohdennettavaksi 1. vaiheessa: 5. Seniorikeskus, puuosa Gumbostrand skola

9 / Lukkarin koulu Juhlatalo, Rak Valiokunta hyväksynyt kohdennettavaksi 2.vaiheessa: 9. Söderkullan kartano Södra Paipis skola Lukitus ja kulunvalvonta Lisä- ja muutostyövaraus Kunnanhall. kokoustil. uudelleenkal YHTEENSÄ Liitteet: Liite 1/ 84: Kunnanhallituksen tilojen kalustamis- ja sisustusehdotus Liite 2/ 84: Kunnanhallituksen tilojen AV-varusteluehdotus Liite 3/ 84: Pohjapiirros A Liite 4/ 84: Pohjapiirros B Liite 5/ 84: Pohjapiirros C Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää, että kunnanhallituksen kokoustilan uudelleenkalustaminen toteutetaan työryhmän esityksen mukaisesti ja että kustannukset katetaan kohdentamalla hankkeeseen euroa investointibudjetin peruskorjausinvestoinneissa toteutumatta jääneeseen hankkeeseen (Vanhan kunnantalon investointituki) aiemmin kohdennettuja varoja. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar att kommunstyrelsens mötesutrymmes inredning förnyas enligt arbetsgruppens förslag och att kostnaderna täcks genom att allokera euro i projektet från tillgångar som tidigare allokerats till ett ouppfyllt projekt (investeringsstöd för Gamla kommunhuset) i investeringsbudgetens grundreparationsinvesteringar. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt.

10 / Albackan kiinteistön myynti / Försäljning av fastigheten Albacka TEKVLK 85 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: tilapalvelupäällikkö/ lokalservicechef Juha Pohjonen, juha.pohjonen(at)sipoo.fi Albackan kiinteistö sijaitsee Laurilantie 223, Paippinen, Sipoo ja sen kiinteistötunnus on Rakennus on purkukuntoinen ja sijaitsee tontilla, jonka pinta-ala on m2. Vuoden 2014 lopussa hyväksytyn kiinteistösalkun ja sen toimenpideohjelmaan kuului yhtenä kohteena Albackan kiinteistön myyntivalmistelu. Albackan myyntivalmisteluun on kuulunut: 1) Kaksi hinta-arviota tilattiin kilpailutuksien jälkeen ulkopuolisilta arvioitsijoilta. Hinta-arviot ovat liitteissä yksi (Realia) ja kaksi (Newsec Valuation). Pohjahintana kiinteistölle arvioissa on euroa. 2) Myyntikohteen ilmoittaminen kiinnostuneille oli avoinna kunnan internetsivuilla helmikuun kahdeskymmenesneljäs päivä alkaen. 3) Ulkopuolinen kiinteistövälittäjä valittiin kilpailutuksen kautta Aktia kiinteistövälitys, jonka kanssa tehtiin toimeksiantosopimus Albackan kiinteistön esittelystä, myynnin valmistelusta, tarjouksien vastaanottamisesta ja mahdollisen kaupan synnyttyä sen vahvistamisesta. 4) Kiinteistövälittäjän toimesta kohde oli myynnissä netissä Oikotien, Jokakodin, Etuoven ja Aktia kiinteistövälityksen nettisivuilla ajalla Kävijämäärä Etuoven sivuilla oli 1005 kpl, joista tuli 10 yhteydenottopyyntöä. Kokonaiskävijämäärä eri portaaleissa on ollut n Suoria yhteydenottoja kohteesta tuli n. 20 kpl. Kohteeseen tutustui paikan päällä 15 asiakasta/perhekuntaa. 5) Ostotarjouksia on tullut kaksi, jotka ovat liitteenä. Liitteet: Liite 1/ 85: Kiinteistön arviokirja, Realia Liite 2/ 85: Kiinteistön arviokirja, Newsec Valuation Liite 3/ 85: Ostotarjous 1 Liite 4/ 85: Ostotarjous 2

11 / Teknisen johtaja esitys Tekninen valiokunta päättää myydä Albackan kiinteistön korkeimman tarjouksen jättäneelle henkilölle ja laatia kauppakirjat tarjouspyynnön ja tarjouksen pohjalta. Tekninen valiokunta valtuuttaa tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan kauppakirjat valiokunnan puolesta. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar sälja fastigheten Albacka till den person som lämnat det högsta anbudet och att göra upp köpebreven i enlighet med begäran om offert och offerten. Tekniska befullmäktigar lokalservicechefen att underteckna avtalet för. Paragrafen justeras omedelbart. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Beslut Förslaget godkändes enhälligt. Paragrafen justerades på mötet.

12 / Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden TEKVLK 86 Tekninen valiokunta / Tekniska Tekninen johtaja antaa ajankohtaiskatsauksen. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. Tekniska direktörens förslag Tekniska antecknar översikten för kännedom. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt.

13 / Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut TEKVLK 87 Tekninen valiokunta / Tekniska Tekninen johtaja / Tekniska direktör - Henkilöstöpäätös 8, Siivoustyönsuunnittelijan valinta Siivoustyönsuunnittelijan toimeen valitaan Pirkko Salonen. Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef - Hankintapäätös 16, Nikkilän sosiaali- ja terveysasema, osasto Sateenkaaren korjaustyö, urakoitsijan valinta Osasto Sateenkaaren korjaustyön urakoitsijaksi valitaan TeamRac Oy Ab tarjouksen mukaan kokonaishintaan euroa(alv 0%) - Hankintapäätös 17, Södra Paipis skola, uusien WC-tilojen rakennusurakka, urakoitsijan valinta Södra Paipis skolan uusien WC-tilojen rakennusurakoitsijaksi valitaan Pernajan Rakennus Oy tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan euroa (alv 0%) Vesihuoltopäällikkö / Vattenförsörjningschef - Hankintapäätös 5, Vuoden 2015 viemäreiden kuvaamisurakan urakoitsijan valinta Vuoden 2015 viemärikuvauksen urakoitsijaksi valitaan halvimman hinnan perusteella Lassila & Tikanoja Oy. - Hankintapäätös 7, Kaukovalvontajärjestelmän ala-asemalogiikoiden tilaus järjestelmätoimittajalta Tilataan Labkotec Oy:ltä viiden pumppaamon logiikkakokoonpanot tarvikkeineen ja asennustöineen hintaan (alv 0%). - Muu päätös 2, Anomus osittaisesta jätevesimaksun vapautuksesta / Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab Oy Sipoo Jäähalli -Sibbo Ishall Ab:lle myönnetään vapautus jätevesimaksusta välisenä aikana 527 m3 osalta. Kuntatekniikan päällikkö / Kommunteknisk chef - Hankintapäätös 4, Kone- ja kuljetusurakoitsijoiden valinta vuosille Kone- ja kuljetusurakoitsija valitaan soveltuvan kaluston osalta halvimman hinnan mukaan listan 2 mukaisista urakoitsijoista.

14 / Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se käytä kuntalain 51 mukaista otto-oikeutta. Tekniska direktörens förslag Teknsika antecknar besluten för kännedom och beslutar att inte använda sin upptagningsrätt i enlighet med 51 i kommunallagen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt.

15 Ilmoitusasiat / Delgivningar / TEKVLK 88 Tekninen valiokunta /Tekniska Päätöksiä / Beslut Sipoonlahden koulun vaiheittainen laajentaminen / Etappvis utvidgning av Sipoonlahden koulu KH 134 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä projektisuunnitelman 2. asettaa projektille valvojan, projektiryhmän ja ohjausryhmän projektisuunnitelman mukaisesti 3. nimetä seitsemän luottamushenkilöä ohjausryhmän jäseniksi. Kunnanhallitus nimesi seuraavat luottamushenkilöt ohjausryhmän jäseniksi: Kicka Lindroos, Heikki Vestman, Tapio Virtanen, Maarit Rope, Clara Lindqvist, Rauno Haapaniemi ja Bob Myrberg. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Liite 1/134. Kuntalaisaloite liikennemerkkien lisäkilpien ja tiennimikilpien kielijärjestyksestä Sipoossa sekä kilpien järjestyksen vaihtamisesta Suomen kielilain mukaiseksi/noranta ja edellistä kuntalaisaloitetta koskeva valtuuustoaloite/rope / Invånarinitiativ angående språkordningen för trafikmärkens tilläggsskyltar och vägnamnsskyltar i Sibbo samt bytande av skyltarnas ordning i enlighet med Finlands språklag/noranta och fullmäktigemotion gällande tidigare invånarinitiativ/rope KH 135 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi teknisen valiokunnan antaman vastauksen kuntalaisaloitteeseen ja siihen liittyvään valtuustoaloitteeseen. Kunnanhallitus antaa asian valtuustolle tiedoksi ja esittää, että aloite on täten loppuun käsitelty. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

16 Liite 1/ / KV 48 Valtuusto Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Liite 1-2/48. Söderkullan kartanon päärakennuksen vuokraus / Uthyrning av Söderkulla gårds huvudbyggnad KH 157 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää teknisen valiokunnan ehdotuksen mukaisesti vuokrata Söderkullan kartanon päärakennuksen Kosti Miinalaiselle ja Riitta Kuosmaselle edellä olevien periaatteiden mukaisesti ja oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan vuokrasopimuksen ja tarvittaessa tekemään pieniä tarkennuksia sopimusluonnokseen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Liite 1-3/157. Kerhotilan vuokraaminen Asunto Oy Torpanseudulta kansalaisopistolle / Hyrning av klubblokal i Torpnejdens Bostads Ab till medborgarinstitutet KH 158 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää teknisen valiokunnan esityksen mukaisesti vuokrata Torpanmäen kerhotilan niin, että yksi kolmasosa tilasta vuokrataan kansalaisopistolle ja kaksi kolmasosaa tilasta Porvoonseudun musiikkiopistolle ja Porvoon taidekoululle. Toimitilat-yksikkö laatii yllä esiteltyjen periaatteiden mukaisesti vuokrasopimukset, ja tilapalvelupäällikkö oikeutetaan allekirjoittamaan sopimus. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

17 / Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Tekniska direktörens förslag Tekniska antecknar delgivningarna för kännedom. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt.

18 Muut asiat / Övriga ärenden / TEKVLK 89 Tekninen valiokunta / Tekniska Gunilla Holmberg esitteli valiokunnalle metsäsuunnitelman laadinnan etenemistä.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat. Pöytäkirja 6/2013 1 Valtuusto Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25 Paikka Osallistujat Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali Nimi klo Tehtä vä Läsnä Aho Hanne 18:00-19:25 jäsen Alaterä Mandi 18:00-19:25

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 2/2015 1 Aika/Tid 18.03.2015, Klo/Kl. 17:00-20:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä

Lisätiedot

Juhlatalo Rak 29:n korjaus- ja muutostyöt, urakoitsijoiden valinta/ Juhlatalo Rak 29:s reparations-och ändringsarbeten, val av entreprenörer

Juhlatalo Rak 29:n korjaus- ja muutostyöt, urakoitsijoiden valinta/ Juhlatalo Rak 29:s reparations-och ändringsarbeten, val av entreprenörer Tekninen valiokunta/tekniska utskottet 63 04.06.2014 Juhlatalo Rak 29:n korjaus- ja muutostyöt, urakoitsijoiden valinta/ Juhlatalo Rak 29:s reparations-och ändringsarbeten, val av entreprenörer 571/10.03/2014

Lisätiedot

Aika/Tid 18.12.2012, klo/kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Gumbostrand/Konst & Form/ Vainuddintie/Vainuddsvägen 72-28, Söderkulla

Aika/Tid 18.12.2012, klo/kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Gumbostrand/Konst & Form/ Vainuddintie/Vainuddsvägen 72-28, Söderkulla 10/2012 1 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid 18.12.2012, klo/kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Gumbostrand/Konst & Form/ Vainuddintie/Vainuddsvägen 72-28, Söderkulla Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn

Lisätiedot

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo.

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo. Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 66 09.06.2010 Leppätien koulun uudisrakennuksen luonnospiirustukset 198/05.06.02/2009 KOULJAOS

Lisätiedot

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat:

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat: Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 01.12.2011 4 Leppätien koulun tilaohjelman muutos 198/05.06.02/2009 KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Pöytäkirja Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO 12.5.2015 klo 17.15 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 136 136 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 15/09 Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.8.2014 klo 16.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa Iitin kunta Pöytäkirja 5/2013 91 Tekninen lautakunta 11.06.2013 Aika 11.06.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa la Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Takauspäätös/Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab/Lausunto valituksen johdosta / Borgensbeslut/Oy

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot