TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Paraisten kaupunginvaltuuston hyväksymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Paraisten kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2014"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA Paraisten kaupunginvaltuuston hyväksymä

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet Käyttötalous Konsernipalvelut Sivistysosasto Sosiaali- ja terveysosasto Ympäristöosasto Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain Tuloslaskelma Investointiosa Rahoituslaskelma ja lainasuunnitelma

3 Yleiset perustelut Yleiset perustelut Suomen bruttokansantuotteen määrä laski 1,3 prosenttia vuonna 2013, eli Suomen talouskasvu on nyt kahtena peräkkäisenä vuonna ollut negatiivinen. Suomen talouden omien rakenneongelmien lisäksi Ukrainan kriisin kärjistyminen, siitä seuranneet vastapakotteet ja tulevaisuudennäkymien lisääntynyt epävarmuus ovat myötävaikuttaneet vuoden 2014 vaimeaan talouskehitykseen. Kaikki ennustelaitokset ovat yhtä mieltä siitä, että kriisin pitkittyessä epäsuorat vaikutukset Suomen talouteen ovat toteutuessaan vakavat. Toisaalta muu kansainvälinen talous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Yhdysvalloissa talouskasvun ennakoidaan jatkuvan lähivuodet kolmen prosentin tuntumassa. Euroalueella kasvu palautunee yhden prosentin lukemiin. Tiukimmin kasvun syrjässä ovat kiinni Saksa ja esimerkiksi Espanja, mutta erot euroalueen maiden välillä ovat hyvin suuret. Suomen kasvunäkymät ovat synkentyneet viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna. Valtiovarainministeriön ennuste taloudellisesta kasvusta on hieman myönteisempi kuin muiden ennustelaitosten luvut, mutta ennusteiden väliset erot ovat hyvin pieniä. Prognosinstitut Ennustelaitos Tidpunkt BNP/BKT 2013 Ajankohta TOT. /FÖRV. BNP/BKT 2014 BNP/BKT 2015 Arbetslösh. Työttöm TOT./FÖRV Arbetslösh. Työttöm Arbetslösh. Työttöm Inflation/ Inflaatio 2013 Inflation/ Inflaato 2014 Inflation/ Inflaato 2015 Aktia ,50 % 1,20 % 8,70 % 8,70 % 1,00 % 1,30 % Handelsbanken ,30 % 0,80 % 8,50 % 8,60 % 1,00 % 1,60 % ETLA ,40 % 0,80 % 8,70 % 8,70 % 1,10 % 1,30 % Nordea ,50 % 0,30 % 8,70 % 9,00 % 1,00 % 0,40 % OP-Pohjola ,10 % 0,60 % 8,60 % 8,80 % 1,00 % 0,80 % Valtiovarainministeriö ,00 % 1,20 % 8,60 % 8,50 % 1,10 % 1,50 % Danske Bank ,40 % 0,80 % 8,60 % 8,60 % 1,00 % 1,00 % PTT ,20 % 0,50 % 8,50 % 8,90 % 1,00 % 1,20 % PT ,20 % 1,00 % 8,70 % 9,00 % 0,90 % 1,30 % Suomen Pankki ,00 % 1,40 % 8,60 % 8,30 % 1,00 % 1,50 % LähiTapiola ,30 % 1,00 % 8,50 % 8,00 % 1,20 % 1,70 % Medeltal / Keskiarvo -1,40 % -0,26 % 0,87 % 8,20 % 8,61 % 8,65 % 2,80 % 1,03 % 1,24 % Ensi vuonna Suomen ennustetaan palaavan talouskasvuun, mutta kasvuluvut ovat tasoltaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuluvut asettuvat noin 0,3 1,4 prosentin tuntumaan (keskiarvo 0,87 %). Yksityinen kulutus kääntyy valtiovarainministeriön mukaan hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot eivät kasva. Yleisen talouskehityksen piristymisen arvioidaan kuitenkin hälventävän kuluttajien kokemaa epävarmuutta. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien lisääntyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Kasvuodotukset eri toimialoilla ovat hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon odotetaan lisääntyvän niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin runsaan prosentin. Odotetusta kasvu-uralle paluusta ja talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen vaikea. Työttömyyden arvioidaan pysyvän vuonna 2015 yhä entisellä, korkealla tasollaan. In- 3

4 Yleiset perustelut flaation odotetaan hieman kasvavan, mutta se on vielä hyvin alhaisella tasolla (ennustelaitosten arvioiden keskiarvo on 1,24 %). Kaupungin rahoituksellinen asema Paraisten kaupungin rahoituksellinen asema on pidemmän aikaa heikentynyt. Suuret käyttötalouden alijäämät yhdistettynä investointien korkeaan tasoon ovat johtaneet suurien vuotuisten rahoitusalijäämien syntymiseen. Kaupungin oma rahoitus ei ole riittänyt, vaan kaupunki on pidemmän aikaa joutunut lisäämään lainanottoaan. Merkittävä rahoituksellisen aseman heikkeneminen tapahtui jo vuonna 2008, kun kunnat yhden vuoden aikana käyttömenojaan lisäämällä ja massiivisia investointeja tekemällä loivat noin 12 miljoonan euron rahoitusalijäämän. Uuden kaupungin aloittaessa toimintansa eri toiminnot olivat paisuneet niin suuriksi, että kulujen karsimisesta huolimatta uudessa kaupungissa ei päästy tasapainotilanteeseen. Siitä lähtien tilanne on huonontunut kaupungin vuosina saamasta yhteensä lähes 8 miljoonan euron yhdistymisavustuksesta ja valtionosuus- ja verorahoituksen melko suotuisasta kehityksestä huolimatta. Vuonna 2009 toteutuneen kuntien yhdistymisen jälkeen kaupungilla on vuosittain ollut rahoitusalijäämää keskimäärin 3 miljoonaa euroa, ja kertynyt rahoitusalijäämä on vuosina kasvanut yhteensä 15,2 miljoonalla eurolla. Kaupungilla on näin ollen systemaattisesti ollut toimintaa ja siitä aiheutuvia kuluja, jotka eivät ole tasapainossa kaupungin rahoituksen kanssa (paitsi vuonna 2013, jolloin kaupunki sai budjetoimatonta tuloa inflaatiokoronvaihtosopimuksesta). Tämän seurauksena kaupunki kasvatti lainakantaansa 39,9 miljoonasta eurosta vuonna ,6 miljoonaan euroon vuonna Lainakannan vähennystä, joka vuonna 2013 pystyttiin toteuttamaan mainitun budjetoimattoman tulon ansiosta, odotetaan seuraavan lainakannan hienoinen kasvu vuonna 2014 ja huomattava, 2,7 miljoonan euron kasvu vielä vuonna

5 Yleiset perustelut Kaupungin rahoituksellinen asema on siten heikentynyt voimakkaasti, ja riski siitä, että kaupunki täyttää useita lainoitukseen liittyviä kriisikuntakriteerejä, on kasvanut tuntuvasti. Kaupungilla ei ole ollut kykyä sopeuttaa toimintaa rahoitukseensa lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä, eikä kehitys ole kestävää. Yleisesti ottaen mitään yleistä, luonnollista selitystä sille, että kaupunki on jatkuvasti elänyt yli varojensa, ei ole ollut eikä nytkään ole: väestönkehitys on ollut maltillista ja ajanjakson kokonaisrahoituksen kehitys on ollut hyvää. Myös absoluuttisesti tarkasteltuna ja muihin kuntiin verrattaessa kaupungilla on ollut ja on omaa rahoitusta, joka sinällään olisi mahdollistanut hyvän palvelutason. Myös tämän vuoden (vuoden 2014) talousarvion lähtökohtana on, että kaupunki tekee negatiivisen tuloksen (-1,9 miljoonaa euroa) ja lisää lainanottoa 3,8 miljoonalla eurolla. Kaupungin toiminta (käyttötalous ja investoinnit) on näin ollen vielä vuonna 2014 ylisuuri suhteessa kaupungin omaan kantokykyyn, ja lainanotto ja kaupungin talouden heikkeneminen jatkuvat. Kaupungin on parannettava taloussuunnitteluaan ja taloudenpitoaan ja todellista kykyään sopeuttaa toimintansa rahoitukseen vuosittain. Ellei kaupunki tee tätä, siitä on vaarassa tulla kriisikunta ja se on vaarassa menettää oman ohjaus- ja päätösvallan toiminnastaan ja taloudestaan. Valtion asettamia kriisikuntakriteerejä täydennetään vuodesta 2015 lukien tekemällä kuntalakiin uusi kirjaus, joka velvoittaa kunnat saattamaan käyttötaloutensa aidosti tasapainoon suunnittelukauden aikana. Jos kaupunki ei onnistu tässä tasapainottamisessa, yksi sinällään riittävä kriisikunnan kriteeri täyttyy. Valtion asettamat kriisikuntakriteerit eivät kuitenkaan ole lähestulkoonkaan ainoat syyt vastuulliselle taloudenhoidolle. Jatkuvan lainanoton varaan rakentuva taloudenpito merkitsee sitä, että nykyiset asukkaat nauttivat nyt palveluista, jotka tulevat asukkaat rahoittavat. Vastuullisempi taloudenhoito ja parempi rahoituksellinen asema merkitsisivät sitä, että kaupunki pystyy paremmin hoitamaan velvoitteensa pitkäjännitteisesti kaupungilla on parempi rahoituksellinen valmius tehdä tarvittaessa panostuksia kaupungilla on parempi valmius selvitä rahoituksellisista tai muista kriiseistä (lainanotto, veronkorotus jne.) vaikutus kaupungin imagoon ja vetovoimaan olisi myönteinen kaupungin itsenäisyys vahvistuu vastuu nykyisen toiminnan rahoittamisesta ja toiminnan sopeuttamisesta ei lykkäänny tuleville sukupolville. 5

6 Yleiset perustelut Kaupungin rahoitus Kaupungin vuoden 2015 arvioidut tulot muodostavat kehyksen toiminnalle, jonka kaupunki itse pystyy rahoittamaan. Kaupungin tulojen arvioidaan muuttuvan seuraavasti: Valtionosuuksien menetys kompensoituu osin kiinteistöveroprosentin korotuksella ja osin eräitä toiminnoista perittäviä maksuja korottamalla. Tästä huolimatta kaupungin tulojen kehitys on kokonaisuudessaan hyvin heikkoa. Kaupungin vuoden 2015 tuloista 52 prosenttia tulee verotuloista, 26 prosenttia valtionosuuksista, 22 prosenttia toimintatuotoista ja 0,2 prosenttia rahoitustuotoista. Finaniseringsintäkter Rahoitustuotot 0,2% Statsandelar Valtionosuudet 26% Verksamhetsintäkter Toimintatuotot 22% Skatteinkomster Verotulot 52% 6

7 Yleiset perustelut Valtionosuusuudistus heikentää kaupungin rahoitusta Kaupungin toiminta on talousarviovuoden 2015 kynnyksellä näin ollen pidemmän aikaa ollut liian laajaa suhteessa kaupungin omaan kantokykyyn. Tilannetta talousarviovuoden 2015 kynnyksellä vaikeuttaa entisestään se, että vuonna 2015 voimaan tuleva valtionosuusuudistus tulee viiden seuraavan vuoden ajan heikentämään kaupungin rahoitusta samaan aikaan kun verotulojen odotetaan vähenevän suhdannetilanteen heiketessä. Valtionosuusuudistus on merkittävin yksittäinen kaupungin rahoitukseen vaikuttava muutos vuosina Uudistus, joka kunnille kokonaisuutena merkitsee nollasummapeliä, tarkoittaa Paraisten kohdalla sitä, että valtionosuudet vähenevät ajanjakson aikana vuosittain päätyen lopulta tasolle, joka on jopa 3,8 miljoonaa euroa matalampi kuin mitä se olisi ollut aikaisemmassa valtionosuusjärjestelmässä. Uudistus on näin ollen äärimmäisen epäsuotuisa Paraisten kaupungille ja heikentää kaupungin rahoitusta voimakkaasti ja pysyvästi. Valtionosuuksien odotetaan vielä vuonna 2019 olevan vuoden 2012 valtionosuuksia vastaavalla tasolla. Verojen kehitys on edelleen heikkoa Suomi on erittäin huonossa suhdannetilanteessa eikä nopeaa elpymistä voitane odottaa. Verolajeista suhdanneherkin on yhteisövero, mutta suhdanteet vaikuttavat myös kunnalliseen tuloveroon ja vaikutus tuloveroon on helposti luonteeltaan pysyvämpi. Kiinteistöveron odotettu kehitys on melko tasaista, vaikkakin sitä jossain määrin haittaa rakennuskannan tämänhetkinen hitaampi kasvu. Kunnallinen tulovero Ansiotulot ovat kunnallisen tuloveron perusta ja ansiotulojen muutokset vaikuttavat suoraan kaupungille kertyviin tuloveroihin. Ansiotulot ja niiden kehitys määräytyvät työikäisten (työvoiman) määrän, työllisyysasteen sekä palkkatasojen ja niiden muutosten perusteella. Työvoiman väheneminen on jatkunut, ja kahden viime vuoden aikana työvoima on vähentynyt yhteensä 79 hengellä. Samaan aikaan työikäisten työllisyys on jonkin verran heikentynyt. Kaupungin työllisyysaste on kuitenkin vielä melko korkea. Jonkin verran heikentynyt työllisyys yhdistettynä jonkin verran vähentyneeseen työvoimaan vaikuttaa ansiotulojen kehittymiseen negatiiviseen suuntaan. Hyvä työllisyystilanne merkitsee myös sitä, että potentiaali verotulojen lisäämiseen paremman työllisyyden kautta on pieni. Mahdollisen tuloverojen kasvun vuosina on siksi tultava työpaikkojen määrän ja paikkakunnalle suuntautuvan muuton lisääntymisen kautta. Kaupungin verotuottojen lisäämisen kannalta avainasemassa ovat 7

8 Yleiset perustelut jatkossa aktiivinen elinkeinopolitiikka, jonka tavoitteena on luoda lisää työpaikkoja, sekä pyrkimys luoda edellytyksiä houkuttelevalle asumiselle. Palkkojen kehitykseen vaikuttavat yleiset työ- ja virkaehtosopimukset. Vuosien suhteellisen nopeaa palkkojen nousua on seurannut paljon hitaampi palkkojen nousu vuosina , ja vuosina palkkojen nousun odotetaan jäävän hyvin maltilliseksi. Kaiken kaikkiaan tästä seuraa, että ansiotulojen odotetaan kasvavan hitaammin. Tämän seurauksena kaupungin kunnallisesta tuloverosta saamat tulot kehittyvät hieman aikaisempaa hitaammin. Kunnallisesta tuloverosta saatavat tulot ovat laskeneet vuoden 2013 jälkeen (jolloin veroprosenttia korotettiin 0,5 prosenttiyksilöllä) aina vuoteen 2015 asti ja pientä elpymistä odotetaan vasta vuonna Odotettua kehitystä kuvattaessa lähtökohtana on veronkorotus vuonna 2016 (0,5 prosenttiyksiköllä): 8

9 Yleiset perustelut Yhteisövero-osuus Yhteisöverosta saataviin tuloihin vaikuttavat voimakkaimmin suhdanteet, ja odotuksiin vaikuttavat myös muuttunut veroprosentti (24,5 prosentista 20 prosenttiin vuonna 2014) sekä kunnan yhteisövero-osuuden muutokset. Kuntien osuus yhteisöverosta palautuu korotetusta prosenttiosuudesta takaisin matalammalle tasolle vuonna Kaiken kaikkiaan kaupungin yhteisöveroista saamien tulojen odotetaan pysyvän ennallaan tai hieman vähenevän vuosina Kiinteistövero Kiinteistöveron merkitys on kasvanut viime vuosina eniten. Kaupunki on korottanut kiinteistöveroprosenttia vuosina 2010 ja 2013 ja nyt vuodeksi Kiinteistöverotusta uudistettiin vuonna 2013 kaupungin kannalta edullisella tavalla, ja vuonna 2014 kiinteistöjen verotusarvoja tarkistettiin, mikä lisää kiinteistöverosta saatavia tuloja huomattavasti. Kiinteistöveron odotetaan vuonna 2015 tuottavan tuloja yhteensä noin 9,2 miljoonaa euroa, mitä voidaan verrata 4,3 miljoonaan euroon vuonna Kiinteistöveron merkitys kaupungin rahoitukselle on siten jatkuvasti kasvanut. Kiinteistöverosta saatujen tulojen kasvu on jossain määrin kompensoinut tulo- ja yhteisöverojen heikkoa kehitystä. 9

10 Yleiset perustelut Kokonaisuutena tarkastellen verotulojen kehityksessä tapahtui vuonna 2009 suunnanmuutos samaan aikaan kun suhdannetilanne heikkeni voimakkaasti. Siitä lähtien verotulojen kasvu on ollut hyvin vähäistä, lukuun ottamatta niitä vuosia, jolloin kaupunki on korottanut veroprosentteja (vuosina 2010 ja 2013). Samankaltaista kehitystä, hyvin hidasta kasvua odotetaan myös jatkossa. On olemassa vaara, että talouskriisi pitkittyy ja syvenee edelleen heikentäen työllisyystilannetta myös Paraisilla. Tällainen skenaario heikentäisi kaupungin rahoitusta entisestään. Kaupungin valtionosuuksista ja veroista saamien yhteenlaskettujen tulojen kehitys taantuu valtionosuusuudistuksen ja arvioidun heikon verojen kehityksen seurauksena. Vuonna 2015 (kiinteistövero) ja vuonna 2016 toteutettavista veronkorotuksista huolimatta tulojen kehitys on heikkoa. 10

11 Yleiset perustelut Toimintatulot Toimintatulojen arvioidaan kasvavan 1,8 prosenttia eli noin 0,5 miljoonaa euroa. Arvioidut tulot eivät yltäneet kehykseen, vaan ovat noin 0,7 miljoonaa euroa alle annetun kehyksen. Vuosina 2014 ja 2015 tulojen arvioidaan kasvavan vuosittain 2,0 prosenttia. Osa toimintatuloista on sellaisia, että heikot suhdanteet vaikuttavat niihin, minkä vuoksi kehyksen mukaiseen lisäykseen oli vaikea päästä. Toimintamenot Käyttömenoiksi arvioidaan 116,1 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,2 miljoonaa euroa eli 0,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 budjetoidut määrärahat. Käyttömenojen määrärahat alittavat kuitenkin elokuun ennusteen vuodesta Käyttötalouden nettomäärärahat pienenevät siten -0,2 miljoonalla eurolla suhteessa vuoden 2014 talousarvioon ja -0,7 miljoonalla eurolla suhteessa muutettuun talousarvioon. Kehys ylittyy kuitenkin edelleen 1 miljoonalla eurolla. Käyttötalouden arvioitu kustannuskehitys taloussuunnitelmavuosina on seuraavanlainen: Kustannusten muutokset , talousarvio-talousarvio Henkilöstömenot -1,17 % 1,05 % 1,20 % Palvelujen ostot 1,50 % 1,10 % 1,25 % Materiaalit, tavarat ja tarvikkeet -5,16 % 1,20 % 1,20 % Avustukset 5,04 % 3,00 % 2,20 % Muut menot * 6,24 % 2,00 % 2,00 % Yhteensä 0,28 % 1,20 % 1,30 % Vuoden 2015 talousarvio pitää kokonaisuutena sisällään seuraavaa: Tulos on euroa ja syntyy euron alijäämä. Käyttötalous ei vuoden 2015 talousarviossa ole tasapainossa. Käyttökustannukset pienenevät -0,17 prosenttia netto (-0,70 prosenttia muutetusta talousarviosta) samaan aikaan kun työ- ja virkaehtosopimusten mukaisten palkankorotusten arvioidaan nostavan kustannuksia 0,8 prosenttia ja inflaation arvioidaan olevan noin 1,25 prosenttia. 11

12 Yleiset perustelut Investointien nettosumma on 6,0 miljoonaa euroa. Talousarvion toteutuminen vaatii yhteensä 2,7 miljoonan euron lainanottoa vuonna Taloussuunnitelma on käyttötalouden suhteen tasapainossa. Vuosina vaikutus kertyneeseen ylijäämään on positiivinen (noin euroa). Taloussuunnitelmakauden päättyessä kaupungilla arvioidaan olevan kertynyttä ylijäämää 7,7 miljoonaa euroa. Käyttötalouden tasapainottaminen edellyttää kuitenkin jatkotoimenpiteitä käyttökustannusten ja investointien vähentämiseksi sekä veronkorotusta vuonna Vuoden 2015 käyttötalousarviossa kaupunki ei saavuta tasapainoa. Kaupunki ei saavuta tasapainoa myöskään investointien suhteen, vaan investoinneista syntyy 2,6 miljoonan euron rahoitusalijäämä ja tarve lisätä lainarahoitusta 2,5 miljoonalla eurolla. Tällainen kehitys ei ole kaupungin strategian mukaista. Vuosina 2016 ja 2017 lainakantaa arvioidaan voitavan jonkin verran vähentää. Ehdotus investointitalousarvioksi Vuoden 2015 talousarviossa kokonaisinvestointikustannukset ovat 6,0 miljoonaa euroa netto. Vuosikate ei riitä investointien omarahoitukseen, vaan syntyy 2,6 miljoonan euron rahoitustarve. Vuosikate kattaa investoinneista 54 prosenttia. Vuosikate kuvastaa karkeasti ottaen kaupungin investointirahoituksen kantokykyä. Jos vuosikate ei riitä investointien rahoittamiseen, syntyy rahoitusalijäämä. Kaupungilla on ollut vuosittain rahoitusalijäämää vuodesta 2005 asti ja se on näin ollen elänyt yli varojensa sillä seurauksella, että kaupunki on ensin tyhjentänyt kassavaransa ja sitten jatkuvasti lisännyt lainataakkaansa. Jos talous on tilikaudella tasapainossa, rahoitusalijäämää ei synny tai sitä syntyy hyvin vähän; veroihin perustuva rahoitus riittää sekä käyttötalouden että investointien rahoittamiseen. Kertynyt rahoitusalijäämä vuodesta 2005 vuoteen 2017 on noin 45 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 talousarviossa suunnitellut investoinnit ja taloussuunnitelmavuosien investointitaulukossa arvioidut investoinnit ovat kuitenkin sitä suuruusluokkaa, että ne merkitsisivät toteutuessaan suuria vuosittaisia rahoitusalijäämiä ja niin muodoin lainataakan nopeaa ja kestämätöntä kasvua. Vuosien rahoituslaskelmassa on huomioitu vain vuotuiselta nettomäärältään 5,2 12

13 Yleiset perustelut miljoonan euron investoinnit. Tällä tavoin kaupunki yltää vuosina 2016 ja 2017 rahoitusylijäämään ja voi vähentää lainakantaa marginaalisesti. Talousarvion sitovuustaso Taulukkojen mukaisesti käyttötalouden vastuualueisiin kohdistuvat määrärahat ovat sitovia nettomäärältään. Kaupunginhallitus on vahvistanut sisäiset vuokrat ja siivous- ja ruokapalvelukustannusten sisäisen jaon. Investointeihin myönnettävät määrärahat sidotaan investointiosassa erikseen kullekin investointihankkeelle merkittyyn nettomäärään. Uudistusten merkitys kaupungin taloudelle Talousarvio ja -suunnitelma on laadittu niin, että valtionosuusuudistuksen vaikutukset on otettu niissä huomioon. Vuosien 2016 ja 2017 osalta talousarvio rakentuu valtionosuuksia koskevien arvioiden varaan. Muut maan hallituksen alulle panemat ja kehittelemät uudistukset kaupunki on voinut talousarviossa ja -suunnitelmassa ottaa huomioon vasta varsin rajallisessa määrin. Näiden uudistusten toteutus ja taloudelliset vaikutukset kaupungille ovat vielä epävarmoja. 13

14 Yleiset perustelut Sote-uudistuksen toteutus vaikuttaa kaupungin tämänhetkisen tiedon valossa todennäköiseltä. Tarkat vaikutukset ja niiden ajankohdat ovat kuitenkin vielä epäselviä. Aikataulu, jonka mukaan uudistus olisi toteutettu vuoteen 2017 mennessä, on hyvin tiukka ja vaatii katkeamatonta päätöksentekoketjua. Jos päätökset mahdollistaisivat uudistuksen toteutuksen vuonna 2017, sen vaikutukset näkyisivät ja otettaisiin huomioon jo vuosina 2016 ja Ehdotettu malli merkitsisi sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niiden kustannusvaikutukset käytännössä siirtyisivät kaupungin vaikutus- ja päätösvallan ulottumattomiin, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta viidelle sote-alueelle ja palvelujen tuottaminen hoidetaan maan noin 20 tuotantoalueella. Sote-uudistuksen vaikutukset ulottuvat mitä suurimmassa määrin myös kaupungin kiinteistöihin. Epävarmuuden vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöihin liittyvät investoinnit on talousarviossa ja -suunnitelmassa karsittu minimiin. Se, millaisia taloudellisia vaikutuksia uudistuksella lopulta on kaupungille, riippuu siitä, miten kustannuksia ja vastuita säädellään uudessa tilanteessa ja kuinka hyvin kaupunki pystyy sovittamaan muun toimintansa uuteen tilanteeseen. Suurena haasteena on se, miten kaupunki pystyy sopeuttamaan hallintonsa ja tukitoimintonsa supistuneeseen omaan toimintaan. Sote-uudistus asettaa kaupungin riskialttiiseen asemaa sekä kaupungin sosiaali- ja terveyskulujen, kaupungin kiinteistöjen että kaupungin hallinnon osalta. Uudistuksen tavoitteena on saada hillittyä koko maan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitystä pitkällä aikavälillä. Tavoitteen toteutuminen vaikuttaa kuitenkin nykyisen esityksen perusteella hyvin epävarmalta, ja onkin todennäköistä, että uudistuksella ainakin kahden-kolmen ensimmäisen vuoden aikana on kaiken kaikkiaan kustannuksia nostava vaikutus. Sosiaali- ja terveydenhuolto muuttuu uudistuksen myötä toiminnaksi, jota kaupunki pelkästään rahoittaa, ja kustannukset, jotka vastaavat yli puolta kaupungin nykyisestä talousarviosta, tulevat kaupungille jatkossa saneltuina. Mikäli uudistus toteutuu, kaupunki voi sopeutua rahoituksen heikkenemiseen ainoastaan sivistyspuoleen, ympäristö- ja tekniseen puoleen tai hallinnollisiin toimintoihin kohdistettavilla toimenpiteillä. Ns. normitalkoot eli kuntien lakisääteisten tehtävien vähentäminen on alun perin esitelty toimenpiteinä, joiden on määrä vahvistaa kuntien taloutta. Talkoot ovat edenneet hitaasti ja säästöjen saavuttaminen esitetyssä kokoluokassa (yhteensä miljardi euroa) on hyvin epätodennäköistä. Mikäli talkoot saataisiin toteutettua tavalla, joka todellakin vähentäisi kuntien kustannuksia miljardilla eurolla ja mikäli rahoitus ei samanaikaisesti heikkenisi, potentiaali kuntien talouden parantamiseen olisi huomattava. 14

15 KONSERNITAVOITTEET 2015 Yleiset konsernitavoitteet 1. Tytäryhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteutumista. 2. Kaupungin konserniohjeet otetaan kaikilta osin huomioon tytäryhteisöjen toiminnassa ja kaupungin toteuttamassa yhtiöiden ohjauksessa. 3. Konserniyhteisöt ja kuntayhtymät toimivat taloudellisesti itsensä kannattavasti ja niiden tulee Paraisten kaupungin tavoin tehostaa toimintaansa jatkuvasti. 4. Paraisten kaupunki tavoittelee ammattimaisuutta ja alan osaamista nimittäessään edustajiaan tytäryhtiöihin. 5. Tytäryhteisöt pyrkivät minimoimaan lainarahoituksen, ja kaupungin talouspalveluja konsultoidaan ryhdyttäessä mahdollisiin operaatioihin ulkoisen rahoituksen saamiseksi. Erityiset tavoitteet: Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n hallinnoimien huoneistojen käyttöaste vuoden aikana on vähintään 90 %. Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy varmistaa riittävän vuokra-asuntokannan Korppoossa muuttamalla vanhan kunnanviraston vuokra-asunnoiksi. Paraisten Vesi Oy päättää toimintansa. Paraisten Kaukolämpö Oy ottaa käyttöön uuden hakekattilan ja laajentaa vuoden aikana kaukolämmön runkoverkkoa. 15

16 Konsernipalvelut KÄYTTÖTALOUS VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund Tiedotussihteeri Petra Öhman STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Jfr skillnad Centralvalnämnden Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Keskusvaalilautakunta Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,4 % Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,5 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,3 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,6 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7 % Toiminta Vuonna 2015 pidetään eduskuntavaalit ja vuonna 2016 kunnallisvaalit. 16

17 Konsernipalvelut TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Konsernipalvelut Ted Bergman, puheenjohtaja Monica Avellan, kaupunginlakimies REVISION/ TILINTARKASTUS Jfr skillnad Revisionsnämnden Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Tarkastuslautakunta Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7 % Toiminta Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle. Tavoitteet 2015 Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuspäivien lukumäärä on 50. Lisäksi tulevat tarkastuslautakunnan sihteeri- ja muut tehtävät. Tarkastuslautakunta arvioi toimintaa, kokoontuu tätä varten tarvittavaan määrään kokouksia ja antaa valtuustolle arviointikertomuksen. Arviointi: Tarkastusohjelman ja arviointiohjelman toteutuminen Tavoitetaso: Tarkastusohjelma ja arviointiohjelma toteutuvat. Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus annetaan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan työtä valtuuston apuelimenä hyödynnetään kunnan johtamis- ja arviointijärjestelmässä, ja tarkastuslautakunnan arviointityön tuloksista hyödytään organisaatiossa. Arviointi: Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet Tavoitetaso: Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle Valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan työssä Arviointi: Suosituksen soveltamisaste Tavoitetaso: Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä 17

18 Konsernipalvelut KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Monica Avellan, kaupunginlakimies CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,6 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,7 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,8 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,3 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,8 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,2 % Understöd / Avustukset ,0 % Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0 % Verksamh.kostn./Toimintakulut ,5 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5 % Toiminta Keskushallinto toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston sihteeristönä. Hallintopalvelut hoitaa kaupungin kirjaamon, koordinoi asiahallintaa ja vastaa päätearkistoista. Keskushallinto valmistelee itse kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltäviä asioita ja koordinoi muiden hallintoyksiköiden asioiden valmistelua kyseisiin toimielimiin. Keskushallinto hoitaa vastaavasti myös kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltävien asioiden täytäntöönpanon. Visio Keskushallinnon visiona on, että kaupungilla on hyvät toimintamahdollisuudet luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden väliseen vuorovaikutukseen kaupungilla on toimivat, kaksikieliset hallintorutiinit. Tavoitteet 2015 Kaupungin toimintastrategian täsmentäminen jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi Arviointi: Kaupunginhallitus valmistelee toimintastrategian valtuustossa hyväksyttäväksi Tavoitetaso: Kaupungin toimintastrategia hyväksytään kaupunginvaltuustossa viimeistään Tavoitteet Kaupungin vuosien toimintastrategian seuranta Koulutuksen järjestäminen vastavalituille luottamushenkilöille vuonna 2017 Kaupungin vuosien strategian valmistelu 18

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2014... 15 Käyttötalous... 16 Konsernipalvelut... 16 Sivistysosasto... 46 Sosiaali- ja terveysosasto...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2014... 15 Käyttötalous... 16 Konsernipalvelut... 17 Sivistysosasto... 44 Sosiaali- ja terveysosasto...

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio 2009. Taloussuunnitelma 2010-2011

Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio 2009. Taloussuunnitelma 2010-2011 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 1 Ehdotus Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällysluettelo... sivu

Kaupunginjohtajan katsaus TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällysluettelo... sivu TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginjohtajan katsaus Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleinen talouden kehitys...

Lisätiedot

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014 TILIN- PÄ TILINPÄÄTÖS ÄTÖS 2013 2014 Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleiset taloudelliset edellytykset...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 56 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Kvalt 15.12.2014 90 1 Sisältö: TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 Kunnanjohtajan katsaus 2 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 Kaupunginvaltuusto 18.12.2014 46 Sivu 0 / 105 SISÄLLYS YLEISPERUSTELUT...2 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE...2 10 KAUPUNGINVALTUUSTO...16 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA...19

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 22

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 20.10. 2 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA. Virolahden matkailun painopiste on luonto- ja kulttuurimatkailu TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

VIROLAHDEN KUNTA. Virolahden matkailun painopiste on luonto- ja kulttuurimatkailu TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 VIROLAHDEN KUNTA Virolahden matkailun painopiste on luonto- ja kulttuurimatkailu TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Kunnanhallitus 9.12.2013 205 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 59 VIROLAHDEN KUNTA

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot