4/2013. Uusi vartiolaiva, s. 20 Katselmoinnit alkavat, s. 22. Koulutusyhteistyötä, s meripelastustaitokilpailut Turussa, s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4/2013. Uusi vartiolaiva, s. 20 Katselmoinnit alkavat, s. 22. Koulutusyhteistyötä, s. 24. 28. meripelastustaitokilpailut Turussa, s."

Transkriptio

1 4/2013 Uusi vartiolaiva, s. 20 Katselmoinnit alkavat, s. 22 Koulutusyhteistyötä, s meripelastustaitokilpailut Turussa, s. 9-15

2 Navigointielektroniikan luottomerkki: TARKKA TEHOKAS KESTÄVÄ FURUNO-tuotteet ovat NMEA-palkittua elektroniikkaosaamista, joten voit täysin luottaa veneesi elektroniikkaan. FURUNOlta saat kaiken navigointiin, kommunikointiin ja kalanetsintään. Saatavilla on kaikki mitä vesillä tarvitset.

3 Vapaaehtoinen meripelastaja Den frivilliga sjöräddaren Suomen Meripelastusseura ry Finlands Sjöräddningssällskap rf Meripelastusseuran jäsenlehti 83. vuosikerta, ISSN Painos kpl Toimitusneuvosto Kristiina Jakobsson, Markus Karjalainen, Matti Murto, Eero Nurmikko, Jari Piirainen, Aki Seeck, Sanja Starck, Sadri Wirzenius Toimitus Päätoimittaja Jari Piirainen Toimitussihteeri Sadri Wirzenius Eero Nurmikko Ulkoasu M.E.N Oy Ilmoitusmyynti Ilmoitus-Seppo Ky, Aisakatu 7, Kaarina puh Myynti: Anne-Mari Pesonen, Ilmoitusaineistot: Paino Puna Musta Oy, Joensuu 2013 Ilmestymis- ja materiaaliaikataulu Seuraava jäsenlehti ilmestyy joulukuun alussa. Lehden aineiston on oltava toimituksessa mennessä. Sähköinen aineisto: Aineistoa ei palauteta. Osoitteenmuutokset pyydetään ilmoittamaan Seuran toimistoon Suomen Meripelastusseuran toimisto Vaihde: (ma-pe klo ja 13-15) Fax: Bulevardi 46, Helsinki Toimitusjohtaja Jari Piirainen Valmiuspäällikkö Jori Nordström Tekninen päällikkö Lasse Kämäräinen Talouspäällikkö Tiina Hietikko Tiedotuspäällikkö Sadri Wirzenius Koulutussuunnittelija Joonas Lahelma Alustarkastaja Taneli Mauno Jäsenvastaava Tiia-Maria Tykkä Bågaskärin isäntä Tomas Backman /2013 Komentosillalla 4 På bryggan 4 Kolumni 9 Yhteistyöllä maaliin! 11 Nuoriso kilpaili kolmatta kertaa 16 Verta, hikeä ja myrkkymaalia 18 Monitoimialus valvoo rajaa, meripelastaa ja torjuu ympäristövahinkoja 20 Raja aloittaa meripelastusyksiköiden katselmoinnit 22 Parempaa ja monipuolisempaa koulutusta useammille 24 Meripelastajan lokikirja 28 Sea Sunday palkinto komentaja Petteri Leppäselle 30 Verta, hikeä ja myrkkymaalia! Espoon uusi koulutusvene peruskorjattiin talkoovoimin, s.18. mepe-4-13.indd 34 Rajavartiolaitos aloittaa SRU:iden katselmoinnit. Mitä se tarkoittaa?, s. 22 Rajan uusi vartiolaiva on Turva, s. 20. MPTK13, kisakokonaisuus s Kannen kuvassa vapaaehtoinen toimitsija Chatarina Friman ensiapurastilta (kuva Eero Nurmikko).

4 Komentosillalla På bryggan Suomen Meripelastusseuran tärkein toimija on vapaaehtoinen meripelastaja. Siinä ei ole mitään uutta. Lausetta on toistettu tämän lehden pääkirjoituksissa, erilaisissa juhlapuheissa ja lukuisissa muissakin yhteyksissä. Mutta näkyykö tämä kaikkien tunnustama tosiasia riittävästi toiminnassamme? Olemmeko todella miettineet, millainen on vapaaehtoinen meripelastaja, mikä häntä motivoi ja auttaa jaksamaan? Ja ennen kaikkea; miten voimme auttaa häntä auttamaan muita? Meripelastusseuran uuden, keväällä 2014 valmistuvan strategian keskiössä tulee olemaan itse pyyteetöntä työtä tekevä meripelastaja. Tavoitteenamme on laatia strategia, joka keskittyy erityisesti vapaaehtoisten toimintaedellytysten turvaamiseen. Keinoja siihen voivat olla esimerkiksi koulutusjärjestelmämme joustavoittaminen sen laatua laskematta huomioimalla entistä paremmin esimerkiksi aiemmin hankittu merenkulun ja veneilyn osaaminen ja muut taidot, alushankintojen kokonaistaloudellisuuden parantaminen huomioiden myös niiden ylläpito- ja käyttökustannukset, jäsenyhdistyksille suunnattujen varainhankintakeinojen kehittäminen sekä nuorisotoiminnan aktivoiminen ja laajentaminen. On myös hyvä pitää mielessä, ketä ja mitä varten me strategiaa teemme? Miten se saadaan puhuttelemaan kaikkia vapaaehtoisiamme? Miten strategia jalkautetaan ja saadaan todelliseksi osaksi kaikkia päätöksiä ja jokapäiväistä toimintaamme? Kuinka varmistetaan kentän sitoutuminen siihen? Strategian tulee synnyttää lisää toiminnan iloa, ei tukahduttaa sitä liiallisilla vaatimuksilla ja ylimitoitetuilla tavoitteilla. Strategia ei voi olla eikä tule olemaan keskusjärjestön kentälle antama käsky, vaan se laaditaan yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Strategiaprosessi käynnistyi kesäkuussa Seuran hallituksen seminaarilla. Strategian ensimmäinen luonnos on lähetetty valtuustolle kommentointikierrokselle, ja käsittely jatkuu hallituksen syksyn kokouksissa sekä valtuuston seminaarissa marraskuussa. Sen jälkeen strategia lähetetään lausuntokierrokselle toiminta-alueille ja kaikkiin yhdistyksiin. Luonnollisesti sitä käsitellään myös Seuran kevään koulutuspäivillä. Palaute, jota odotamme saavamme runsaasti sekä yhdistyksiltä että yksittäisiltä meripelastajiltakin, kerätään maaliskuun loppuun mennessä ja lopullinen strategia hyväksytään valtuuston kevätkokouksessa huhtikuussa. Koko prosessista pyritään tekemään niin avoin ja osallistava kuin mahdollista. Jokaisen panos on tärkeä. Ole siis aktiivinen ja ota kantaa! Juha Toivola puheenjohtaja Strategian keskiössä vapaaehtoinen De frivilliga sjöräddarna utgör kärnan i strategin De frivilliga sjöräddarna är de viktigaste aktörerna i Finlands Sjöräddningssällskap. Det här är inget nytt. Denna fras har upprepats flitigt i denna tidnings ledare, i olika festtal och i många andra sammanhang. Men kommer detta faktum som vi alla underskriver tillräckligt fram i vår verksamhet? Har vi begrundat hurdan den frivilliga sjöräddaren verkligen är, vad som motiverar och hjälper henne eller honom att orka? Och framför allt: hur kan vi hjälpa henne eller honom att hjälpa andra? Den frivilliga sjöräddaren, som arbetar hårt utan egennytta, utgör kärnan i Sjöräddningssällskapets nya strategi, som blir klar våren Målet är att utarbeta en strategi som fokuserar på att trygga de frivilliga sjöräddarnas verksamhetsförutsättningar. Lämpliga metoder kunde vara exempelvis att vi gör vårt utbildningssystem smidigare utan att dess kvalitet blir lidande genom att bättre än förr ta i beaktande folks tidigare kunnande inom sjöfart och båtliv och övriga färdigheter. Därtill kunde man förbättra helhetsekonomin för båtförvärv genom att beakta också båtarnas underhålls- och brukskostnader och utveckla kapitalanskaffningsmetoderna för medlemsföreningarna samt effektivera och expandera ungdomsverksamheten. Vi bör också hålla i minnet för vem och varför vi tar fram denna strategi. Hur får vi alla våra frivilliga att visa intresse för den? Hur lyckas överföra strategin till gräsrotsnivån och få den att verkligen ingå i alla beslut och vår dagliga verksamhet? Hur kan vi säkerställa att fältet förbinder sig till strategin? Strategin borde leda till glad och aktiv verksamhet, inte dämpa den med för stora krav eller överdimensionerade mål. Strategin får inte och kommer inte att vara en order från centralorganisationen till fältet utan den utarbetas i samarbete med medlemsföreningarna. Processen med strategin kom igång under ett seminarium för Sällskapets styrelse. Det första utkastet till strategin har sänts för utlåtanden till fullmäktige, och strategin behandlas vidare under styrelsens möten under höstens lopp samt vid fullmäktiges seminarium i november. Efter det skickas strategin för utlåtanden till verksamhetsområdena och alla våra föreningar. Strategin behandlas naturligtvis också under Sällskapets utbildningsdagar på våren. Vi hopps få rikligt med respons från såväl föreningar som enskilda sjöräddare, och utlåtanden samlas in till slutet av mars. Den slutliga strategin godkänns sedan vid fullmäktiges vårmöte i april. Vi försöker göra hela processen så öppen som möjligt och få folk att delta i den. Allas vår insats är viktig. Var aktiv och berätta din åsikt! Juha Toivola ordförande 4 Meripelastaja 4-13

5 Vuonna 2013 oli mennessä suoritettu 1280 tehtävää, joissa autettiin 2850 ihmistä ja 1073 alusta. Meripelastajien koulutusvaihto n Eurooppalaisten vapaaehtoisten meripelastajien koulutusvaihto toteutetaan toista kertaa Hankkeen tavoitteena on tiedon, taidon ja kokemusten jakaminen osallistujien kesken. Lisäksi vaihtooppilaat välittävät oppimaansa edelleen kotimaassaan. Koulutusvaihdon osallistujamaat ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Saksa, Hollanti ja Englanti. Lisäksi mukana on kaksi oppilasta Kanadasta ja viisi Virosta, mutta maat eivät ota vastaan oppilaita. Hankkeen alullepanija on Hollannin vapaaehtoinen meripelastusorganisaatio KNRM, joka toimii myös sen kokonaiskoordinaattorina. Suomesta koulutusvaihtoon lähtevät Jartsa Karvonen Kuvassa viime vuoden vaihto-oppilaita Meriturvan koulutuksessa (kuva Jori Nordström). Ruotsiin, Jukka Palkonen Norjaan, Matti Pouhakka Tanskaan, Heikki Hämäläinen Islantiin, Jaakko Heikkilä Saksaan, Henri Roos Hollantiin ja Markku Tamminen Englantiin. Suomen Meripelastusseuran vieraaksi saapuu yksi meripelastaja kustakin osallistujamaasta sekä lisäksi yksi Kanadasta. Vaihto-oppilaiden kouluttajina toimivat Meripelastusseuran koulutussuunnittelija Joonas Lahelma sekä vapaaehtoiset meripelastuskouluttajat Roosa Voima, Tatu Pakarinen, Tuomas Kalanti ja Micky Vane-Tempest. Ryhmä vierailee viikon aikana myös Ahvenanmaan meripelastusyhdistyksessä. Koulutusvaihtohankkeen rahoittaja on Elinikäisen oppimisen ohjelman kansallinen toimisto, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. Suomen Meripelastusseuran hankkeeseen saaman tuen määrä on euroa, mikä sisältää yhteensä kaksi koulutusvaihtoa vuosina Alusluokkien tarkastelutyöryhmän työ kiivaimmillaan n Meripelastusseuran alusluokkien keväällä startannut tarkastelu on parhaillaan käynnissä. Seuran hallituksen asettama työryhmä on loppukesän aikana tutustunut noin kymmeneen eri alustyyppiin käyden koeajoilla, kuullen alusten miehistöjä sekä kuvaten, mittaillen ja testaillen alusten ominaisuuksia. Jokaisesta käynnistä on tehty muistiinpanoja sekä erilliseen evaluointilomakkeeseen että valokuvien muodossa. Eri alustyyppeihin tutustumiset jatkuvat avovesikauden loppuun. Meripelastusseuran omien alusten lisäksi ohjelmassa on merivartioston, pelastuslaitosten sekä naapurimaiden meripelastusseurojen veneitä. Alustutustumisten lisäksi ALTTR avaa meripelastusalusten miehistöille suunnatun nettikyselyn lokakuun aikana. Kyselyssä kartoitetaan, mitä nykyiset pelastusveneiden käyttäjät pitävät veneen tärkeinä ominaisuuksina ja esimerkiksi mitä varusteita veneistä pitäisi löytyä. Myös veneiden suorituskykytoiveita selvitellään. Alusluokkien tarkastelutyöryhmän on määrä antaa esityksensä Meripelastusseuran nykyisten alusluokkien päivittämisestä ensivuoden aikana. Teksti: Ilari Hatakka Aktia-säätiön tuella Porvooseen PV3-luokan alus n Porvoon Meripelastajat sai alkukesästä käyttöönsä PV3-luokan aluksen. Uusi meripelastusalus korvaa täysin palvelleen pelastusristeilijä Mac Elliotin, jonka ominaisuudet eivät enää vastanneet muuttuneen toimintaympäristön tarpeita. Aktia-säätiön hallituksen puheenjohtaja Ullrike Hjelt-Hansson kastoi uuden veneen kesäkuussa Porvoonjoessa pidetyssä kastetilaisuudessa PV Aktia Porvooksi. Meriturvallisuus ja vapaaehtoistyö ovat tärkeitä asioita saaristoseudulla toimivalle Aktia-säätiölle. Porvoon Meripelastajien puheenjohtaja Jorma Salopelto kiittelee uuden aluksen tuovan entistä tehokkaampaa apua Porvoon edustalla merellä liikkuville veneilijöille. Teksti ja kuva: Paula Rytkölä. Merellisen monialaonnettomuuden hallinta Itämerellä -hanke käynnistynyt n Rajavartiolaitos on käynnistänyt ulkoasiainministeriön rahoittaman koko Itämeren alueen kattavan meripelastushankkeen, jossa selvitetään alueen maiden varautumista merellisiin monialaonnettomuuksiin (Baltic Sea Maritime Incident Response Survey, BSMIR). Rajavartiolaitos toteuttaa hankkeen yhteistyössä sisäasiainministeriön pelastusosaston kanssa. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on kartoittaa kaikkien Itämeren alueen maiden ja muiden Pohjoismaiden keskeiset kansalliset merellisten suuronnettomuuksien yhteistoimintasopimukset ja -toimintamallit. Hankkeen avulla pyritään jakamaan parhaita käytänteitä monialaisten merionnettomuuksien hallinnassa ja kehittämään entistä tehokkaampia yhteistyömalleja Itämeren rantavaltioiden välille. Kuvaukset kansallisista varautumissuunnitelmista ja suositukset yhteistoiminnan kehittämiseksi kootaan loppuraporttiin keväällä Hanke toteutetaan , ja sen rahoitus tulee ulkoasiainministeriöstä, Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön rahastosta. Lähde: RVL Lue uusimmat tiedotteet: Meripelastaja

6 In memoriam Jaakko Ollikainen Kotkalaisen vapaaehtoisen meripelastuksen uranuurtaja Jaakko Ollikainen kuoli Hän oli syntynyt Kotkassa luvun lopulla kotkalaiset veneilijät kiinnostuivat vapaaehtoisesta meripelastuksesta ja perustivat yksityisistä veneistä koostuneen etsintälaivueen. Pelastustoimien lisäksi vuonna 1957 perustettu Suomen Meripelastusseuran Kymenlaakson paikallisosasto toimi aktiivisesti meripelastusaatteen levittämiseksi kotkalaisten keskuuteen ja järjesti vuonna 1959 ensimmäisen Merinäyttelyn, joka oli esimerkkinä 1960-luvulla alkaneille Kotkan Meripäiville. Näiden hankkeiden alkuunpanijana ja vetäjänä oli Jaakko Ollikainen. Yksityisten veneiden varaan vapaaehtoisessa meripelastuksessa ei kuitenkaan haluttu jäädä. Niinpä vuonna 1960 allekirjoitettiin Haminan Konepajan kanssa sopimus pelastusristeilijän rakentamisesta itäiselle Suomenlahdelle. Jaakko Ollikainen toimi PR Niilo Saarisen rakennusaikaisena valvojana ja aluksen valmistuttua 1962 sen päällikkönä. Valvojan tehtävään hänet nimettiin uudestaan, kun Meripelastusseura päätti sijoittaa Vaasassa Wärtsilän telakalla rakennettavan uuden pelastusristeilijän Kotkaan. PR Wilhelm Wahlforss valmistui 1967 ja Jaakko Ollikainen toimi sen päällikkönä vuoteen 1990 asti. Kotkan Meripelastusyhdistyksen johtokunnan jäsen hän oli Jaakko Ollikaisella oli laajat ja monipuoliset suhteet kotkalaiseen elinkeinoelämään ja kaupungin hallintoon sekä Kotkan silloiseen ystävyyskaupunkiin Tallinnaan ja virolaisiin meripelastajiin. Kotkan Meripelastusyhdistyksen menestymiselle niillä oli suuri merkitys. Ollikaiselle myönnettiin Meripelastusseuran ansiomerkki vuonna 1959 ja Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansiomitali kultaristein Seuran täyttäessä sata vuotta Meripelastajat ovat kiitollisia Jaakko Ollikaisen pitkäaikaisesta ja uhrautuvasta työstä vapaaehtoisen meripelastuksen hyväksi. Jorma Salopelto valtuuston varapuheenjohtaja Suomen Meripelastusseura Shipping Since 1897 Bore is a modern, international shipping company with a long history, recognized service quality and strong fleet. Constantly progressing and with the future in mind, Bore offers efficient transport solutions to its customers. A competent and service-minded crew operates our vessels that sail under the Finnish or Dutch flag. We let our key values openness, fairness, modesty, trust and respect define our business culture and the working environment of our company. 6 Meripelastaja 4-13

7 Veteen piirretty viiva Kaksi pientä gepsipaattii kulki näin, aurinkoista väyläviivaa eteenpäin Koska matka oli helppo niin, pyysivät he mukaan yhden kaverin. Kolme pientä... jne. Sanoitinpa tutun lastenlaulun uudelleen vastaamaan tämän päivän havaintojani mereltä. Huomaatko jotain yhtäläisyyttä otsikon ja laulun sanojen kesken? Jess, normitilanne merellä nykyisin. Kaikki nuo elef... anteeksi veneet kulkevat sitä veteen piirrettyä viivaa pitkin. Sitä viivaa, jota en ole mereltä löytänyt. Vain merikorteista ja gepsistä/ plotterista. Ja arvaas mitä tapahtuu kun vastaan tulee toinen elef... anteeksi venekolonna, joka myöskin on löytänyt sen viivan? Alkaa villi väistöliike joka kertaantuu jokaisen parin kohdalla uudelleen ja uudelleen. Näitä tilanteita näin tänäkin kesänä pari kertaa... Sen jotenkin ymmärrän, että laivat harrastavat tätä viivapeliä. Niiden oikeasti on pakko. Paitsi silloin kun vastaan tulee toinen laiva. Mutta sitä en ymmärrä, että huviveneiden pitäisi tehdä samoin. Merta riittää väylien reunoillakin ja loogista olisikin, että ne plotterireitit tehtäisiin väylän oikeaan reunaan. Se vain ei ole niin helppoa. Yksinkertaisinta on napsutella reitti niiden merikortilla/plotterikartalla olevien viivojen käännöspisteiden kautta. Vähän enemmän asiaan paneutumista vaatii tehdä tuo reitti hieman sivuun. Siis ikään kuin ulkomeren väyläjakojärjestelmän mukaan. Se olisi selkeämpää ja turvallisempaa. Suurin osa veneilijöistä ei tee reittejä etukäteen vaan seuraavat väylää kortilta/plotterilta ajantasaisesti. Silti kiusaus ajaa sitä viivaa pitkin on suuri. Koska se on helppoa. Liian helppoa. Mieleeni tulee hyvä ehdotus poistaa kartoilta tuo viiva. Jätettäisiin vain väylän reunamerkintä. Tosin suurimmalla osalla pienemmistä väylistä ei reunoja ole merkitty. Ei siis onnistu... Sovelletaan ajatusta kuitenkin, jookos... Toinen tuore haaste, joka kesän aikana pulpahti esiin muutaman kerran, on AISlaitteiden kasvava määrä huviveneissä. Enkä nyt puhu vastaanottavista laitteista, jotka ovat erittäin hyödyllisiä jokaiselle. Ne sijaintinsa lähettävät ovat ne haaste. Tähän asti on ollut mieltärauhoittavaa seurata plotterilta saarien takana liikkuvia/lähestyviä laivoja ja suunnitella mahdolliset väistämistoimenpiteet sen mukaisesti. Nyt alkaa enenevässä määrin ruudulla vilkkua myös pienten alusten täpät. Ruutu täyttyy pikku hiljaa pisteistä, joita lähtökohtaisesti pitää kaikkia väistää, mutta ei välttämättä tarvitsisi. AISin alkuperäinen idea huviveneilijän kannalta romuttuu sitä mukaa kun sijaintinsa lähettäviä laitteita ilmestyy lisää. Suurten alusten AIS-laitteet poistavat jo tarvittaessa nämä B-luokan (huviveneiden) signaalit, jotta ne eivät sotke näytöllä oikeasti tärkeää tietoa. Mutta mitä järkeä on rakentaa järjestelmä, jota pitää jo sen alkutaipaleella karsia turvallisuussyistä? Tätä kannattaa miettiä ja hyvien ideoiden pulpahtaessa esiin jakaa ne kaikkien kesken. AIS-lähetin antaa myös valheellisen turvallisuuden tunteen käyttäjälleen. Todennäköisyys sille, että oman lähettimen signaali näkyisi juuri siinä veneessä joka on edessämme, on melko pieni. Perinteisten merenkulkutaitojen merkitys kunniaan. Tähystä, havaitse, väistä. Yksikertainen turvallisuusperiaate ja toimii. Maailma ei ole vielä valmis. Hieman on kehitettävää kuten yllä totesin. Mutta kaiken kaikkiaan kulunut kesä oli upea. Niin sään kuin vesiolosuhteidenkin puolesta. Otetaan syksyn pimenevien iltojen teemaksi: AIS-pisteet pois viivalta ;-) Harri Sane Kirjoittaja on turvallisuuskouluttaja, Espoon Pursiseuran kommodori, Espoon Veneilyturvallisuusyhdistyksen puheenjohtaja, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n veneilytoimikunnan puheenjohtaja ja hallituksen jäsen. Meripelastaja

8

9 28. meripelastustaitokilpailut Turku

10 10 Meripelastaja 4-13

11 28. valtakunnalliset meripelastustaitokilpailut Yhteistyöllä maaliin! Kisapäivän aamuna klo 5.55 kaikki valmistelut alkoivat olla kunnossa ja meripelastustaitokilpailut olivat kilpailijoita vaille valmiit. Tähän hetkeen pääseminen oli vaatinut kisajärjestäjiltä kuukausien ajan suunnittelua, testausta, raakaa työtä ja yhteen hiileen puhaltamista. Nyt alkoi 25 joukkueen urakka. ja toteutuksellisesti haastava, onnistuimme radan kokoamisessa hyvin. Rastien sijainnit mahdollistuivat pitkälti yhteistyökumppaniemme kautta, ja myös rastien tehtäväsisällöt saatiin koottua heidän avullaan. Rastit olivat kaikki haastavuudeltaan samantasoisia, eikä mikään rasti ollut palautteen perusteella liian helppo tai vaikea. Halusimme painottaa rastien sisällössä käytännönläheisyyttä sekä sitä, että samanlaisiin tilanteisiin voisimme meripelastustoiminnassa törmätä. Koko radan suoritukseen, kellotetuilta osuuksiltaan, kului joukkueilla keskimäärin noin tunti ja viisitoista minuuttia. Kilpailunjohtaja Markus Takalan urakka alkaa olla lopuillaan. Vielä viimeiset ohjeet joukkueille karanteenissa. Pian saapuivat ensimmäiset joukkueet Auriga Port Centeriin, missä ilmoittautuminen ja karanteeni sijaitsivat. Tunnelma oli hieman jännittynyt, mutta kaikki olivat innokkaita ja iloisella mielellä. Ensimmäinen joukkue lähti radalle Navigointirasti sijaitsi merikoulun tiloissa, jonka jälkeen joukkueet jatkoivat kohti satamaa ja sieltä veneellä Ruissaloon. Toisena rastina oli ensiapu, jonka järjesti SPR Peimarin ensiapuryhmä. Joukkueilla oli mahdollisuus valita venekuljetuksessa joko käyttää kuljettajaa ja ottaa siitä viiden minuutin aikasakko tai ajaa itse. Merimiestaitorasti sijaitsi Hirvensalossa Latokarin alustukikohdassa. Rajavartiolaitoksen avulla koottu kolmas rasti suoritettiin ulkovartiolaiva Uiskolla. Lyhyen uiden kuljetun siirtymän jälkeen joukkueet pääsivät Forum Marinumin alueelle, missä huoltajat odottivat heitä. Neljäs rasti, viestintä, suoritettiin tykkivene Karjalalla, mistä siirryttiin ajankohtainen meripelastustehtävä -rastille miinalaiva Keihässalmen kannelle. Kuudes ja viimeinen rasti (vedestä pelastus) sijaitsi Crichtoninkadun joenvarressa olevilla portailla. Sieltä joukkueet jatkoivat kohti maalia, minkä ne saavuttivat viimeisen ponnistuksen, paksun ankkuriketjun siirtämisen jälkeen. Oppia ja onneakin Kisaprojekti oli kaiken kaikkiaan pitkä prosessi, jonka aikana uskon koko kisaorganisaation oppineen paljon. Kilpailun johtaja Markus Takala sekä ratamestari Mikko Tuomi johtivat työryhmää aktiivisesti ja tehokkaasti, ja koko projekti saatiin hyvin kasaan. Työryhmä koostui aktiivisista vapaaehtoisista, jotka toimivat hyvin yhteen, joten ongelmistakin päästiin aina yli. Olimme kaikki jännittäneet kisapäivään asti, miten kaikki tulee sujumaan, joten kun muutamat ensimmäiset joukkueet olivat radalla ja näimme radan toimivan, vierähti iso paino pois harteiltamme ja pääsimme itsekin nauttimaan kisoista. Lopulta kun viimeinen joukkue pääsi maaliin, voimme todeta, että homma oli hoidettu kunnialla loppuun. Loppupalaverissa saimme radasta paljon positiivisia kommentteja ja hyviä huomioita. Ihan kaikkeen ei kuitenkaan voi varautua, ja monessa suhteessa kisapäivänä oli myös onni myötä. Aamuinen sumu hälveni päivää kohti mentäessä ja loppupäivän nautimme kisoista upeassa säässä. Teksti: Henna Virolainen Kuvat: Eero Nurmikko Kirjoittaja toimi kisaorganisaatiossa tiedottajana. Rastit mielekkäitä ja hyvin toteutettuja Kaikki joukkueet suoriutuivat rasteista ja pääsivät maaliin. Rata toimi hyvin ja jouhevasti läpi kisojen, ja kilpailijoiden kommenteista päätellen rastit olivat sekä mielekkäitä että hyvin toteutettuja. Vaikka kisa-alue oli laaja Joukkueet odottivat lähtövuoroaan karanteenissa Auriga Port Centerissä. Meripelastaja

12 Rastitehtävät 1. Navigointi Rasti oli kaksiosainen ja se koostui karttatehtävästä sekä tutkasimulaattorilla suoritettavasta tehtävästä. Tehtävät eivät liittyneet toisiinsa. Ennen tutkasimulaattoritehtävän suoritusta annettiin lyhyt perehdytys simulaattorin käytöstä. Osa 1 Olette Nauvon kirkonkylän edustalla reittipiirroskarttaan merkatussa pisteessä. Saatte tehtävän 700A Korppoon Verkanin vierasvenesatamaan. Päällikkö on suunnitellut ja määrännyt käytettävän reitin reittipiirroskarttaan. Lähdette liikkeelle klo 16:18 ja päällikkö ajaa nopeudella 40 solmua. Päällikkö on antanut sinulle perämiehenä seuraavat tehtävät: - Laske matka oheisen reittipiirroskartan mukaan. - Laske ETA kohteeseen. - Mikä tekijä käytettävän reitin varrella sinun tulee ottaa huomioon ja ilmoittaa päällikölle? Aikaa tehtävän suorittamiseen 6 minuuttia. Osa 2 Olette pelastusaluksella ja teille on tullut black-out. Alus on ankkuroitu. Teillä on käytössä edelleen tutka ja toimiva kompassi. Muut navigointi-instrumentit eivät toimi. Olette Karttalehdellä Korppoo Utö. Tehtävänne on määrittää aluksen sijainti ja merkata paikka X merkillä kartalle. Alueella vallitsee sankka sumu ja tuuli on NW 4 m/s. Aikaa tehtävän suorittamiseen 5 minuuttia. 2. Ensiapu Joukkue oli saanut tehtävän Virvellä ja saapui paikalle ensivasteyksikkönä E VS 561. A753 sähköisku TURKU Hevoskarintie potilasta. Toinen ei heräteltävissä, toisella jalkaan sattuu. Ei opastusta, sisällä. E VS 1211, E VS 561. Puheryhmä: Turku SPR 2. Johtokeskus: MRCC Turku. Aikaa tehtävän suorittamiseen 8 minuuttia. 12 Meripelastaja Merimiestaito Joukkue toimi PV-2 -luokan avoveneellä ja oli saanut hälytyksen vesiliikenneonnettomuustehtävälle: UVL Uisko oli saanut pohjakosketuksen rantautumisen yhteydessä. Yksikön tehtävänä oli avustaa laivan miehistöä aluksen evakuoinnissa. Aluksen päällikkö toimi tilanteen johtajana ja antoi joukkueelle tehtäväksi tarkastaa kannen 1 keulanpuoleiset tilat ja evakuoida siellä olevat henkilöt aluksen peräkannelle. Toimikaa aluksen päällikön ohjeiden mukaisesti ja raportoikaa henkilömäärät ja mahdolliset muut havainnot vaurioista aluksen päällikölle. Alustavan tiedon mukaan aluksella ei ole välitöntä uppoamisvaaraa eikä vakavasti loukkaantuneita. Aluksella on yhteensä 10 henkilöä. Aikaa tehtävän suorittamiseen 11 minuuttia.

13 4. Viestiliikenne Joukkueen tehtävänä oli jakaa etsintäalueet sujuvaa viestiliikennettä käyttäen. Olette PV Rajakarilla (V LS 468) karttaan merkityssä paikassa. Kello on 22:30. Meripelastus Turku on määrännyt teidät onnettomuuspaikan johtajaksi (OSC) etsintätehtävään ja antanut teille karttaan piirretyn kokonais-etsintä alueen. Ilmoittautukaa Meripelastus Turulle puheryhmässä Saameri MPY2. Käytettävissä olevat VHF- kanavat ja VIRVE-puheryhmät: VHF ch 73 kutsukanava VHF ch 74 työskentelykanava Saameri MPY2 kutsu- ja työskentelypuheryhmä. Aikaa tehtävän suorittamiseen 10 minuuttia 5. Ajankohtainen meripelastustehtävä Joukkueen tehtävänä oli siirtää potilas pelastuspaareja käyttäen laivasta meripelastusaluksen kannelle kohtaan X. Potilas tuli pakata turvallisesti siirtoa varten. Siirtoa varten rakennettiin väkipyöristä ja köydestä talja, joka kevensi nostoon tarvittavan voiman 1:3. Talja kiinnitettiin laivan nosturiin puoshakaa apuna käyttäen. Potilaan hoitoa ja käsittelyä paareille nostamisen aikana ei arvosteltu. Aikaa tehtävän suorittamiseen 10 minuuttia. 6. Vedesta pelastaminen Joukkue oli tapahtumahetkellä kävelemässä Aurajoen varrella. Rannalla oleva henkilö oli hätääntynyt ja pyysi apua. Joukkueen tehtävänä oli selvittää, mitä on tapahtunut sekä pelastaa veden varaan joutunut henkilö, tarkistaa tämän elintoiminnot ja tehdä hätäilmoitus. Joukkueen käytössä olivat rastipaikalla olevat pelastusvälineet ja pelastajan varusteet. Aikaa tehtävän suorittamiseen 6 minuuttia.rastin suoritusaika oli 7 minuuttia. Meripelastaja

14 28. valtakunnalliset meripelastustaitokilpailut Kolme parasta joukkuetta vasemmalta oikealle: SMPS PIrkanmaa (2), Keski-Suomen maastopelastajat (1) ja Saaristomeren meripuolustusalue (3). Erikoispalkinnot 2013 Navigointi Korpilahden Järvipelastajat Ensiapu Keski-Suomen Maastopelastus Merimiestaito Joensuun Järvipelastajat Viestiliikenne Saaristomeren meripuolustusalue Ajankohtainen meripelastustehtävä Keski-Suomen Maastopelastus Vedestä pelastaminen Raja- ja merivartiokoulu Nopein joukkue SMPS Pirkanmaa Paras joukkueen johtaja Aku Virjula, SMPS Pirkanmaa Paras joukkuehenki Lahden Järvipelastajat 1 Tulokset 1 Keski-Suomen Maastopelastus Ry (Maastopelastus 1) 15,0 2 SMPS Pirkanmaa ry 16,5 3 Saaristomeren meripuolustusalue 18,5 4 Joensuun Järvipelastajat ry 19,5 5 Rajavartiolaitos (Raja- ja merivartiokoulu) 21,0 6 Suomenlahden meripuolustusalue 21,5 7 SMPS Korpilahden Järvipelastajat ry 24,5 8 Helsingin meripelastusyhdistys (HMPY 2) 25,0 9 Merivoimat (Merisotakoulu) 29,5 10 Lahden järvipelastajat ry (Lahti 1) 30,0 11 Länsi-Suomen merivartiosto (LSMV) 30,5 12 Suomenlahden merivartiosto (SLMV) 32,0 13 SMPS Jämsän järvipelastajat ry (Jämsä SaaMe) 33,0 14 Espoon Meripelastajat (Westhouse) 34,5 15 VOSABASE 35,0 16 Meripelastus Etelä-Saimaa (Etelä-Saimaa) 39,0 17 Espoon Meripelastajat (Emmi) 40,0 18 Pirkanmaan poliisilaitos (Pipo) 42,5 19 Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) 43,0 20 SMPS Porkkalan Meripelastajat ry (Porkkala Jr.) 46,5 21 Ålands Sjöräddningssällskap 48,0 22 SMPS Jyväskylän Järvipelastajat Ry 49,0 23 Helsingin Meripelastusyhdistys (naiset 1) 49,5 24 Lahden järvipelastajat ry (Lahti 2) 50,0 25 Vaajakosken VPK (Vaajakosken VPK Ykkönen) 50,5 14 Meripelastaja 4-13 Kiitos! Meripelastusseura kiittää lämpimästi 28. meripelastustaitokilpailut järjestänyttä Turun Meripelastusyhdistystä sekä kaikkia kisojen yhteistyökumppaneita ja tukijoita. Sydämellinen kiitos myös palkintoja lahjoittaneille yrityksille!

15 Meripelastustaitokisojen voittajat Maastopelastajat pesivät meripelastajat Meripelastustaitokilpailut voitti joukkue, jonka jäsenistä kukaan ei ole meripelastaja. Kirkkaimman mitalin veivät Jussi Mansikkaviita (34), Salomon Nelimarkka (31) ja Joona Kiili (25) Keski-Suomen maastopelastajista. Maastopelastajat osallistuivat meripelastustaitokilpailuihin ensimmäisen kerran Olimme palanneet ensiavun Euroopanmestaruuskilpailuista, missä osa yhdistyksen aktiiveista oli ollut Suomen Punaisen Ristin edustajina ja mietimme missä seuraavaksi pääsisimme harjoittelemaan ja testaamaan taitojamme, kertoo joukkueen johtaja Jussi Mansikkaviita. - Ehdotin meripelastustaitokilpailuihin osallistumista ja sain puhuttua yhdistyksen silloisen hallituksen mukaan. Vuosi 2011 jäi väliin, mutta viime vuonna Jämsän kisoissa maastopelastajat olivat jälleen mukana, jo samalla kokoonpanolla kuin tänä vuonna, ja joukkue sijoittui hienosti toiseksi. - Kun Jämsässä meillä oli taas kerran mukava kilpailupäivä ja nousimme jo palkinnoillekin, niin pitihän meidän sitten jatkaa hyvin alkanutta meripelastusuraamme ilmoittautumalla mukaan tänäkin vuonna, Mansikkaviita hymyilee. Ja loppu onkin historiaa. Kaksi eri lajia Meri- ja maastopelastusta yhdistää se, että molempien päätehtävänä on pelastaa hätään joutuneita ihmisiä. Käytännön toiminnasta sen sijaan ei monia yhtäläisyyksiä löydy. - Nämä kaksi lajia ovat aika erilaiset ja vesillä vastaantulevat avustustehtävät ovat usein teknisempää osaamista vaativampia ja ehkä myös vaihtelevampia kuin maalla, missä suurimmassa osassa hälytyksistä on kyseessä kadonneen henkilön etsiminen maastosta, Mansikkaviita arvioi. Jussi Mansikkaviita on lapsesta asti liikkunut paljon vesillä, koska hänen isänsä oli innokas veneilijä. Nuorena mies oli mukana myös Jyväskylän järvipelastajien toiminnassa ja PV Wiiman miehistössä. - Nykyisin vesillä liikkuminen on jäänyt vähemmälle, koska en ole saanut vaimoa innostumaan veneilystä. Ja koska kotoamme on hälytyksiin lähtemisen kannalta liian pitkä matka lähimmän järvipelastusyhdistyksen venelaiturille, myös meripelastustoiminta on vaihtunut maastopelastukseksi. Joukkueen muista jäsenistä Salomon Nelimarkka harrastaa sukellusta (kevytsukeltajan ammattitutkinto) ja satunnaisesti myös veneilyä. Auttaminen, kaverit ja oppiminen Kaikki kolme ovat olleet mukaan Keski-Suomen maastopelastusyhdistyksessä sen perustamisesta vuonna 2009 lähtien. Pienessä ja aktiivisessa yhdistyksessä kaikki tekevät lähes kaikkea. - Tällä hetkellä olen jäsenenä hallituksessa ja lisäksi vuorotellen koulutan jäsenistöä ja osallistun muiden järjestämiin koulutusiltoihin sekä osallistun varainkeräystalkoisiin, kertoo Mansikkaviita. - Yhdistys toimii myös Vapepan hälytysryhmänä ja itse toimin etsinnöissä yleensä etsinnänjohtopaikalla Vapepa-johtajana vastaamassa etsinnän suunnittelusta ja toteutumisesta vapaaehtoistoimijoiden osalta. Myös Salomon Nelimarkka toimii muiden tehtäviensä lisäksi Vapepa-johtajana etsinnöissä. Joona Kiili osallistuu aktiivisesti koulutuksiin ja hälytystehtäviin sekä kouluttaa tarvittaessa muita yhdistyksen jäseniä. Parasta maastopelastusharrastuksessa on joukkueen jäsenten mukaan ihmisten auttaminen, kaverit ja yhdessä tekeminen sekä jatkuva uuden oppiminen. Samat asiat, jotka ovat listan kärjessä myös vapaaehtoisilla meripelastajilla. Keski-Suomen Maastopelastus Keski-Suomen Maastopelastus ry on yhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on kehittää etsintä- ja pelastustoimintaa Keski-Suomen alueella. Yhdistys sai alkunsa vuonna 2009, kun joukko Punaisen Ristin ensiapuryhmässä toimineita Vapepa-aktiiveja ryhtyi kehittämään maastopelastustoimintaa ja koki järkevämmäksi toiminnan itsenäisenä yhdistyksenä kuin ensiapuryhmän alaisuudessa. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä, mutta sen toiminta-alue kattaa koko Keski-Suomen maakunnan. Yhdistys toimii Vapepan hälytysryhmänä ja on pääasiassa keskittynyt kehittämään etsinnän suunnittelua ja vapaaehtoistoimijoiden johtamista etsinnänjohtopaikan toimintaedellytyksiä parantamalla. Lisäksi maastopelastajat ovat harjoitelleet potilaan evakuointia maastosta sekä hankkineet evakuointiin tarvittavaa välineistöä. Meripelastaja

16 Nuoriso kilpaili kolmatta kertaa Voittajajoukkueessa kilpailivat Aaro Vasama, Laura Mörsky ja Tomi Koppanen. Toiseksi sijoittui Tammisaaren meripelastajien joukkue, jossa kilpailivat Jon Walls, Micke Lindholm ja Robin Laine. Kolmanneksi tuli Porkkalan meripelastajien joukkue; Oskari Närhi, Pyry Mörsky ja Erik Tuomiranta. Kisoihin osallistui tänä vuonna kuusi joukkuetta, joiden jäsenet olivat vuotiaita. Ensimmäistä kertaa mukana oli myös Meripelastusseuran ulkopuolinen joukkue, Sökö Sommarö FBK VPK. Kilpailijat ottivat rastit tosissaan, mutta tehtävät suoritettiin silti hymyssä suin ja kaveria auttaen. Kilpailussa oli viisi rastia, jotka olivat suoritusjärjestyksessä seuraavat: 1. Ensiapu Voittajajoukkue maalissa (kuva Olli Turunen). Kolmannet nuorison meripelastustaitokilpailut vietiin lauantaina 3.8. läpi vauhdikkaasti Bågaskärin toimintakeskuksen upeassa kesäsäässä. Kilpailut voitti Helsingin ja Porvoon junnujen yhteinen YTF -joukkue. Ensiapurastin aiheena oli vesiliikenneonnettomuus, jossa moottorivene oli törmännyt soutuveneeseen ja kadonnut sen jälkeen paikalta. Rastilla oli kaksi loukkaantunutta, toisella oli murtuma jalassa, toinen oli tajuton ja meni myöhemmin elottomaksi. Murtunut jalka piti tukea tilapäisvälineillä. Tajuton piti laittaa kylkiasentoon ja seurata potilaan hengitystä. Jos näin teki, niin huomasi kun potilas jossain vaiheessa lakkasi hengittämästä, jolloin piti aloittaa elvytys. Tilanteen muutoksista piti myös ilmoittaa meripelastuskeskukseen, jotta lisäapua saataisiin paikalle nopeammin. 2. Merenkulku Merenkulkurastilla oli muutamia karttatehtäviä, esimerkiksi: Ajat tänään Gammelbystä merelle päin väylää pitkin n. 10 m moottoriveneellä. Mikä on veneen nopeus 0,1 solmun tarkkuudella, kun ajomatka Gammelbyn linjassa Långön eteläisen linjan risteyksestä Svensksundin linjan risteykseen (missä väylä kääntyy pohjoiseen) kestää 13 min 20 sek? Lisäksi rastilla oli pari yleisempää merenkulkuun liittyvää tehtävää. Osa tehtävistä oli aikaa vieviä ja parhaan tuloksen rastilla saavutti jakamalla tehtävät joukkueenjäsenten kesken. Lopputulokset ja joukkueiden saamat kokonaispistemäärät: 1. YTF (Helsinki & Porvoo) 71,5 2. Ekenäs Porkkala Pirkanmaa Sökö Sommarö FBK VPK Espoo Ajankohtainen Ajankohtaisrastilla joukkue hälytettiin kiireelliseen meripelastustehtävään PV BLC:llä. Joukkueen piti pukeutua pelastuspukuihin ja ottaa radiopuhelimella yhteys meripelastuskeskukseen, joka antoi tehtäväksi etsiä kahta vedenvaraan joutunutta henkilöä Bågaskärin pohjoispuolelta. Ensimmäinen henkilö löytyikin suhteellisen nopeasti ja häneltä saatujen vinkkien perusteella lähdettiin etsimään toista kadoksissa ollutta. Valitettavasti veneen kuljettaja ajoi tohkeissaan pohjoisviitan väärältä puolelta, vene törmäsi kiveen ja joukkue joutui pelastautumaan rantaan uimalla. 4. Vedestä pelastaminen Bågaskärin länsipuolella olevalla luodolla makaa henkilö joka ei jaksa uida sieltä rantaan. Pelastakaa uhri ja toimikaa tilanteen mukaan. Helpolta tuntuneessa tehtävässä oli pari hoksattavaa asiaa: Jos pinturi lähti uimaan ensimmäisestä mahdollisesta paikasta, niin uintimatka oli pidempi ja pinturin köysi loppui kesken. Lisäksi pelastettu osasi haastateltaessa kertoa kateissa olevasta kaveristaan, eli rastilla oli alkutiedoista poiketen vielä toinenkin uhri, joka piti löytää. 5. Merimiestaito Merimiestaitorastilla tentattiin aluksen välineistöä ja mm. seuraaville esineille etsittiin nimiä: sakkeli, puoshaka, lepuuttaja ja heittoköysi. Lisäksi rastilla piti tunnistaa solmuja ja miettiä, onko solmua käytetty oikeassa paikassa, sekä lisäksi jokaisen joukkueen jäsenen piti tehdä paalusolmu itsenäisesti. Teksti: Ari Simanainen 16 Meripelastaja 4-13

17 SYKSY... JA VENEILYKAUSI JATKUU! VENEILIJÄN OMA KESTOKARTTA- VIHKO LOISTO Navigointija karttaohjelmat SÄÄN- KESTÄVÄT KARTTA- TULOSTEET Uutuus! Tasku Loisto for Android > Tabletteihin ja puhelimiin, joissa Android 4.0. Myydään kolmen karttasarjan paketteina. Paketin hinta 59,90 Tasku Loisto III > edullinen vaihtoehto PC:lle. Hinnat alk. 64,90 Iso Loisto > mm. meripelastusseurojen käyttämä luottotyökalu PC:lle. Hinnat alk. 380 Kokoa oma säänkestävä veneilyvihko haluamistasi karttalehdistä. Toimitus postitse kotiin. Merikartat ja sisävesikartat tarvittaessa samaan vihkoon! Uutuus! Vapaavalintainen karttarajaus, omat merkinnät kartalle, toimitus kotiin postitse. Kestokarttatulosteena ja halutessasi seinäkartaksi taustoitettuna. Yhteistä kaikille Loisto-ohjelmillle mm. > korkealaatuiset vektorikartat > automaattinen reititys väyliä pitkin > maasto- ja merikarttayhdistelmät > paketissa kaikki Suomen maastokartat MUISTA MYÖS: Kaikki liikenneviraston merikartat sekä vedenkestävät merikarttasarjataskut ja merikarttasivutaskut. Viralliset Liikenneviraston merikartat ja sisävesikartat Karttatuotteet merihenkiseen sisustamiseen Historialliset merikartat, 1: väyläkartat ja näyttävät veneilyseinäkartat. Myös valmiina seinätauluina! JMA-3300_210X150MM:ILMOITUS 11/14/12 10:55 AM Page 1 JMA-3300 tutkasarja Hernesaarenranta 13, Helsinki

18 Espoon Meripelastajille koulutusalus talkoovoimin Verta, hikeä ja myrkkymaalia Espoon Meripelastajien vapaaehtoiset kunnostivat talkoovoimin itselleen uuden koulutusaluksen vanhasta 0-luokan veneestä. Vuoden kestänyt urakka valmistui kesäkuun alussa ja PV Furuno teki ensimmäisen koulutusajonsa Espoon Meripelastajat käytti aiemmin koulutusaluksenaan vanhaa MOB-venettä nimeltään Meriaura V. Pari vuotta sitten yhdistys totesi, että Meriaura alkaa olla tiensä päässä ja olisi hyvä saada uudempi koulutusalus. Tavoitteena oli löytää viittavene tai vastaava, jossa olisi sisäohjaamo ja joka soveltuisi koulutuskäyttöön Meriauraa paremmin. Pohjaslahden pelastusasema lakkautti toimintansa vuonna 2011, jolloin heiltä jäi vapaaksi 0-luokan alus PV Olli II, järjestysnumeroltaan PV034. Espoon meripelastajat anoi Ollin käyttöönsä ja alus siirtyi Espooseen keväällä Samalla nimi Olli II siirtyi pois tämän aluksen käytöstä. Ajatuksena oli kunnostaa alus alkukesästä merikuntoon, mutta kuten aina kaikissa remonteissa, aikataulu venyi ensin syksyyn, sitten talveen ja lopulta seuraavaan kesään. Satoja työtunteja Aluksen kunnostustyöt aloitettiin toukokuussa Yli vuoden ajan erikokoiset ja näköiset talkooporukat laittoivat kuntoon aluksen runkoa, konehuonetta ja sisätiloja. Koko kesäkuu kului kylkien hiomiseen ja koko heinäkuu ja vähän elokuutakin niiden maalaukseen. Kun kyljet hohtivat 18 Meripelastaja 4-13 uutuuttaan, hytti alkoi näyttää nahistuneelta, joten sekin piti hioa ja maalata. Ja masto tietenkin myös. Jo heti alkuun selvitettiin, onko moottori käyttökelpoinen. Lähestulkoon jokainen asia, mihin koski, hajosi käsiin: jo ensihuollossa impelleri lähti vaihtoon kun entisessä oli enää neljä siivekettä tallella, polttoaine- ja öljynsuodatin vaihdettiin sekä myös potkuriakselin tiiviste. Satojen, ehkä jopa tuhansien työtuntien jälkeen vielä nimetön PV034 laskettiin veteen lokakuussa Testiajo Miessaarenselällä osoitti aluksen merikelpoiseksi, mutta paljon oli vielä hommia tehtävänä ennen kuin se voisi siirtyä koulutuskäyttöön. 4 Talveksi PV034 siirtyi Castellon tiloihin Veikkolaan talvehtimaan ja hommat jatkuivat siellä. Pohjan läpiviennit tarkastettiin ja moottoritilan äänieristys uusittiin. Kaiteet kunnostettiin ja navigaattorille nikkaroitiin penkki vanhan pesualtaan päälle. Näiden lisäksi tehtiin paljon kosmeettista huoltoa, eli sisäpintojen ja patjojen verhoilut uusittiin ja ikkunoiden tiivisteet vaihdettiin. Furuno lahjoitti navigointijärjestelmän Huhtikuun 2013 lopussa PV034 saapui takaisin Mellsteniin ja kunnostustyöt jatkuivat yhä kiihtyvällä tahdilla. Uudet harjoittelijakokelaat pääsivät mukaan hommiin kun pilssipumput asennettiin, kuskin pulpetti hiottiin ja lakattiin ja kaiteet maalattiin. Hommia riitti jokaiselle päivälle ja illalle koko toukokuun ajalle ja kesäkuun alussa katsastusta edeltävinä päivinä hommia tehtiin useampana iltana reippaasti yli puolen yön. Koko sähkö- ja polttoainejärjestelmät uusittiin ja kansikin hiottiin ja maalattiin. Kuljettajalle asennettiin hieno uusi penkki ja ikkunanpyyhkijätkin laitettiin uudet. Lämmitysjärjestelmä huollettiin syksyn pimeitä ja kylmiä öitä silmällä pitäen ja viimeisenä silauksena alukseen asennettiin Furunon navigointijärjestelmä, joka vastaa täysin Espoon meripelastajien ykköslähdön aluksena toimivan PV Emmin navigointijärjestelmää. Talkooväki vuoroin itki ja nauroi, vuoron oli epätoivoinen ja toiveikas. Ihan ei mennyt niin kuin Strömsössä ja katsastuksesta alus sai aino-

19 PV034 saapui Mellsteniin keväällä Jutun kirjoittaja ja PV Furunon maalausurakan vastuuhenkilö Anni Muukkonen valmiin koulutusveneen kannella kesäkuussa Furuno lahjoitti koulutusalukseen navigointijärjestelmän, joka vastaa täysin Espoon meripelastajien ykköslähdön aluksena toimivan PV Emmin navigointijärjestelmää. 4 Polttoaineletkua asentamassa Marcus Konkola ja Ilona Kitunen. 5 Kunnostusprojektin vetäjä Marcus Konkola hoitaa varustelua. 6 Pohjan kunnostustyöt kesällä Sähkötoitä tekemässä Pasi Halonen alkukesällä Sauman auki kilkutus hoituu Anni Muukkoselta. 9 Rungossa viimeinen silaus maalia elokuussa Ylpeinä Marcus Konkola ja Anni Muukkonen. astaan erikoisluvan siirtyä kastetilaisuuteen Haukilahden paviljongin eteen. Kasteessa alus sai arvoisensa nimen: PV Furuno. Talkooporukka juhlisti etappia asemalla saunoen ja grillaten. Sen jälkeen käärittiin taas hihat ja hommat jatkuivat. Lopulta alus sai käyttöluvan, ainoastaan viikko kastetilaisuuden jälkeen, ja ensimmäinen koulutusajo tapahtui , vuosi ja kuukausi siitä kun alus ensimmäisen kerran saapui Mellsteniin. Koulutusalus on lunastanut paikkansa Kesän ja syksyn 2013 aikana PV Furuno on osoittanut olevansa juuri sitä mitä Espoon meripelastajat siltä toivoivatkin: loistava koulutusalus, jolla on tehty lukuisia navigointi-, ajo- ja hinausharjoituksia sekä muutama meripelastuskeikkakin. Lisäksi yhdistyksen juniorit ovat päässeet aluksella merelle tekemään monipuolisempia harjoituksia, sekä myös saamaan osansa oikeasta meripelastustoiminnasta: Furunon ensimmäinen keikka oli maastopalon tähystys ja se tapahtui juuri junioreiden koulutusajon aikana. PV Furunon kunnostustyöt jatkuvat edelleen. Monta asiaa on vielä tekemättä ja monta tehtyä asiaa pitää tehdä uudestaan ja paremmin. Talkoisiin on osallistunut yhteensä yli 20 meripelastajaa, joista suuri osa ei ole koskaan aiemmin ollut millään tavalla osallisina aluskunnostuksessa. Jokainen talkoolainen on varmasti oppinut paljon ja varmasti tuntee pientä ylpeyttä sisällään kun PV Furunolla suoritetaan meripelastustehtäviä Espoon vesillä. Lisää PV Furunon kunnostustöistä ja seikkailuista voi lukea Verta, hikeä ja myrkkymaalia blogista osoitteessa sekä Espoon meripelastajien Facebook-sivuilta 9 Teksti : Anni Muukkonen Kuvat: Espoon meripelastajat Meripelastaja

20 Rajavartiolaitoksen uusi vartiolaiva on Turva Monitoimialus valvoo rajaa, meripelastaa ja torjuu ympäristövahinkoja Raumalla, STX Finland Oy:n telakalla rakenteilla oleva ulkovartiolaiva UVL10 sai 2.8 nimen Turva juhlallisessa kaste- ja vesillelaskutilaisuudessa. Vuoden lopussa valmistuvaa uuden sukupolven ulkovartiolaivaa tullaan käyttämään rajaturvallisuustehtävien ohella meripelastukseen sekä vaativiin merellisen ympäristöturvallisuuden tehtäviin. Laivan kummina toiminut sisäasiainministeri Päivi Räsänen toivotti laivalle miehistöineen onnea ja menestystä toiminnassaan merellä. Kummipuheessaan Räsänen totesi laivan valmistumisen olevan tärkeä osa hallitusohjelmaan kirjattua varautumista kasvavan meriliikenteen riskeihin ja ympäristövahinkojen torjuntaan. Laiva edustaa ministerin mukaan hallituksen ajamaa yhteistyöajattelua. Se on suunniteltu asiantuntijoiden ja aluksen käyttäjien yhteistyöllä, ja tukee monen viranomaisen työtä, mikä on erityisen tärkeää niukkojen resurssien aikana. Vuoden 2013 lopulla valmistuva, teknisesti huipputasoinen 1 96 metriä pitkä ja 17 metriä leveä ulkovartiolaiva on sinivalkoinen. Kansallislipun väritys tukee työskentelyä merialueittemme kansainvälisessä toimintaympäristössä. Laivan nimiehdotuksia saatiin avoimessa nimiehdotuskilpailussa kaikkiaan Rajavartiolaitos valitsi ehdotuksista nimen, jolla on perinteitä ja joka kuvaa hyvin laitoksen ydintehtäviä. Valmistuttuaan alus sijoitetaan Suomenlahdelle. Alus on vesillä läpi vuoden, noin 300 vuorokautta vuodessa. Tehtävät ja toimintakyky Ulkovartiolaivaa käytetään rajavalvontaan, meripelastukseen, ympäristönsuojeluun ja luonnon Vartiolaiva valmiina vesillelaskuun altaan pohjalla viikolla Turva kastettiin 2.8. Kummina toimi ministeri Päivi Räsänen. 3 Integroidun merenkulku- ja johtamisjärjestelmän tehdaskokeet käynnissä. 4 Havainnekuva vuoden lopulla valmistuvasta vartiolaivasta. Monikäyttöisellä aluksella on mahdollista kattaa useiden eri viranomaisten toiminnan tarpeita, mikä on kustannustehokasta. 5 Aluksen toinen ns. Z-vetolaite tyyppimerkiltään Rolls Royce AZP120CP. 20 Meripelastaja 4-13

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA SUOMEN MERIPELASTUSSEURA Valmiuspäällikkö Jori Nordström 26.9.2012 Esitys 1 SUOMEN MERIPELASTUSSEURA 65 meri- ja järvipelastusasemaa 58 jäsenyhdistystä 1780 aktiivista vapaaehtoista meripelastajaa 153

Lisätiedot

Suomen meripelastusseuran strategia

Suomen meripelastusseuran strategia Suomen meripelastusseuran strategia 2008-2014 Esitys 1 Seuran historian 3. strategiakierros a e Voimassa oleva 2004 2010 strategia vahvistettiin yleiskokouksessa 27.2.2004 Kierros oli laaja ja lähtökohtaisesti

Lisätiedot

SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta. Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö

SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta. Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö Visio Visio (ote): Suomessa on Euroopan turvallisimmat merialueet Rajavartiolaitos

Lisätiedot

Suomen Meripelastusseura ry Finlands Sjöräddningssällskap rf. Valmiuspäällikkö Jori Nordström

Suomen Meripelastusseura ry Finlands Sjöräddningssällskap rf. Valmiuspäällikkö Jori Nordström 1 OPERATIIVISEN TOIMINNAN KARTOITUS Valmiuspäällikkö Jori Nordström 30.2.2008 2 RVL AUDITOINTI Rajavartiolaitoksen it käynnistämä ä auditointiprosessi i ti i liittyy toiminnan i laadun hallintaan ja vireillä

Lisätiedot

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Koulutuspäivät 2008 Viestintä Sadri Wirzenius

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Koulutuspäivät 2008 Viestintä Sadri Wirzenius 1 SUOMEN MERIPELASTUSSEURA Koulutuspäivät 2008 Viestintä Sadri Wirzenius KALENTERI 2008 Tammikuu Vapaaehtoinen meripelastaja 1/2008 Helmikuu Vene 08 Båt messut Helsingissä Trossin markkinointi käyntiin

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN HYÖDYNTÄMINEN MERELLISISSÄ LAIVAONNETTOMUUKSISSA

PELASTUSTOIMEN HYÖDYNTÄMINEN MERELLISISSÄ LAIVAONNETTOMUUKSISSA Versio 19.11.2012 1 (6) PELASTUSTOIMEN HYÖDYNTÄMINEN MERELLISISSÄ LAIVAONNETTOMUUKSISSA HUOM: Tämän osan ylläpitämisestä ja päivittämisestä (ml. liitteet) vastaa valtakunnallinen MIRG - ohjausryhmä. Tämän

Lisätiedot

Gulf of Finland Race 2015

Gulf of Finland Race 2015 Gulf of Finland Race 2015 Purjehdusohje ORC1+ORC2 Osallistuvat veneet: ORC1-luokka omana luokkanaan ja ORC2-luokka johon on lisätty kilpailuun ilmoittautuneet ORC3-luokan veneet. 1. JÄRJESTÄVÄT SEURAT

Lisätiedot

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf 1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 22.4.2016 tehtävien ratkaisut Tutkinnossa käytetty moottorivene on 13 metriä pitkä, sen syväys on 1,0 metriä ja

Lisätiedot

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA Info-tilaisuus 20.8.2015 Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet 7 Tehtävät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä

Lisätiedot

Navigointi/suunnistus

Navigointi/suunnistus Navigointi/suunnistus Aiheita Kartan ja kompassin käyttö Mittakaavat Koordinaatistot Karttapohjoinen/neulapohjoinen Auringon avulla suunnistaminen GPS:n käyttö Reitin/jäljen luonti tietokoneella Reittipisteet

Lisätiedot

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta.

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. V-S aluepelastuslaitos lyhyesti Toimintavalmiudessa

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Koulutuspäivät 2008 Alukset, Lasse Kämäräinen

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Koulutuspäivät 2008 Alukset, Lasse Kämäräinen SUOMEN MERIPELASTUSSEURA Koulutuspäivät 2008 Alukset, Lasse Kämäräinen 1 Uudet alukset 2008 Esitys Kuva J-P Lumilahti Kuva J-P Lumilahti 2 Watercat 1450 Rescue, PV5-luokka Tilattu 1 kpl., hankintasopimus

Lisätiedot

7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten

Lisätiedot

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka 3 pisteen tehtävät Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 1. Missä kenguru on? (A) Ympyrässä ja kolmiossa, mutta ei neliössä. (B) Ympyrässä ja neliössä, mutta ei kolmiossa. (C) Kolmiossa ja neliössä, mutta

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Suorituskykyselvitys arktisten maiden lento- ja meripelastustoiminnasta, koulutus- ja harjoitusyhteistyön sekä tiedonvaihdon kehittäminen.

Suorituskykyselvitys arktisten maiden lento- ja meripelastustoiminnasta, koulutus- ja harjoitusyhteistyön sekä tiedonvaihdon kehittäminen. Suorituskykyselvitys arktisten maiden lento- ja meripelastustoiminnasta, koulutus- ja harjoitusyhteistyön sekä tiedonvaihdon kehittäminen Työryhmä 1 Juha Vuolle 24.10.2016 HANKEKOKONAISUUS Hankekokonaisuus

Lisätiedot

TOPSIDE. Opas taustatuelle. Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa. www.peer-training.eu. Inclusion Europe

TOPSIDE. Opas taustatuelle. Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa. www.peer-training.eu. Inclusion Europe TOPSIDE Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa Opas taustatuelle Inclusion Europe www.peer-training.eu Tekijät: TOPSIDE kumppanit Hugh Savage, ENABLE Skotlanti Petra Nováková, Inclusion

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin tutkinnon ratkaisut

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin tutkinnon ratkaisut Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin 09.12.2011 tutkinnon ratkaisut Harjoitus tehdään 12 m pituisella merikelpoisella moottoriveneellä, jossa on varusteina mm. pääkompassi,

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin tutkinnon ratkaisut

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin tutkinnon ratkaisut Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin 22.4.2016 tutkinnon ratkaisut Tutkinto tehdään 12 m pituisella merikelpoisella moottoriveneellä, jossa on varusteina mm. pääkompassi,

Lisätiedot

Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13.

Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13. Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13.20 Seuramme junioritoiminnan haasteet (Mikko) Parityö

Lisätiedot

Vapaaehtoiset öljyntorjuntaresurssina

Vapaaehtoiset öljyntorjuntaresurssina Katja Nuorvala/ WWF Vapaaehtoiset öljyntorjuntaresurssina Vanessa Ryan, WWF Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät, 27.9.2012 Mauri Rautkari/WWF-Finland Öljyonnettomuuden riski Itämerellä Itämerellä

Lisätiedot

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä Leirilehti 11.06.2015 NUMERO 2 Leirin avajaiset Pelastusjohtaja Harri Setälä Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA TAKU 1 ILOISIA LEIRIKASVOJA AKU 2 Sää huomenna 14 RUOAKSI HUOMENNA: 7.30 aamupala: kaurapuuro,

Lisätiedot

WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot

WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot WWF Laura Rahka/WWF WWF, Vanessa Ryan 10/10/2015 WWF lyhyesti WWF LYHYESTI +100 WWF toimii yli 100 maassa +5000 WWF:llä on yli 5000 työntekijää 1961 WWF perustettiin

Lisätiedot

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 10.12.2004 tehtävien ratkaisu

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 10.12.2004 tehtävien ratkaisu 1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 10.12.2004 tehtävien ratkaisu Tehtävät on ratkaistu Microsoft PowerPoint ohjelmalla. Apuna on käytetty Carta Marina

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit SPEKin Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -kurssi10.10.2015 Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Viranomaisten

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

EPT 4/2016. tiedottaa

EPT 4/2016. tiedottaa EPT 4/2016 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Lippukuntakoordinaattori Toimisto Pankkitili Martta Jämsén (050 551 4815) Tarja Vartiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 s-posti ept@partio.fi

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2013 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Tärkeät päivämäärät Sähkönkäyttö talviaikana Talvisäilytys ja pukkiaitaus Talvisäilytysmaksut

Lisätiedot

PALLO JALASSA VAI HUKASSA?

PALLO JALASSA VAI HUKASSA? Wanuvan toimintapäivä aloitettiin Vauhtikellarissa, erilaisilla leikkimielisillä kilpailuilla. Vetäjänä ja tuomarina kisoissa toimi Eetu Putkinen, joka työskentelee Vauhtikellarissa ja Energy Fitness Clubilla.

Lisätiedot

Jarmo Solja, Kommodori

Jarmo Solja, Kommodori Jarmo Solja, Kommodori Kommodorin mietteitä Vuoden viimeistä Puuskaa eetteriin! Tällä kertaa palstatilan valtaa kuvat, kun kauden ylivoimainen päätapahtuma, 50-vuotisjuhla, vietettiin Teatteriravintolassa

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon tehtävien ratkaisu

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon tehtävien ratkaisu 1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 20.04.2012 tehtävien ratkaisu Tutkinnossa käytetty moottorivene on 13 metriä pitkä, sen syväys on 1,2 metriä ja

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

Versio (8)

Versio (8) Versio 4.3.2014 1 (8) EVAKUOINTI MERELTÄ 1. Yleistä Aluksen joutuessa merihätään päällikkö on velvollinen tekemään kaiken voitavansa pelastaakseen aluksessa olevat sekä suojatakseen alusta ja lastia. Hän

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Alueellisen yhteistoimintasuunnittelun perusteet

Alueellisen yhteistoimintasuunnittelun perusteet Versio 19.11.2012 1 (5) Alueellisen yhteistoimintasuunnittelun perusteet 1. Yleistä Meripelastustoimessa pyritään valtakunnallisiin toimintamalleihin, jotka on huomioitava alueellisissa yhteistoimintasuunnitelmissa.

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin tutkinnon ratkaisut

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin tutkinnon ratkaisut Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin 13.12.2013 tutkinnon ratkaisut Tutkinto tehdään 12 m pituisella merikelpoisella moottoriveneellä, jossa on varusteina mm. pääkompassi,

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

JOUKKUETAITOKILPAILUSÄÄNNÖT JA LAJIT 2014

JOUKKUETAITOKILPAILUSÄÄNNÖT JA LAJIT 2014 JOUKKUETAITOKILPAILUSÄÄNNÖT JA LAJIT 2014 C- pojat ja C-tytöt 1. Haran potkutaitotesti 2. Lyhyt ja pitkä syöttö (paritaito) + haltuunotto 3. Kuljetus, syöttö ja laukaus (paritaito) Kilpailupallo: pallo

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä KIRKKONUMMI.,-YRKSLfrTI Liite PatuL 12 / 29.9.2016 ESPOO ESBO Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kirje 0303.00 6.9.2016 lw 09. 09, 2016, O. ^1/6^ Kftsil. Buhanri. 1(2) 13746/2016 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö

Lisätiedot

KIHTI TWO-STAR 2016 PURJEHDUSOHJEET

KIHTI TWO-STAR 2016 PURJEHDUSOHJEET KIHTI TWO-STAR 2016 PURJEHDUSOHJEET Tapahtuma: Kihti Two-Star -kilpailu 28.5. 2016 köliveneille, joissa on 2 hengen miehistö. Tapahtuma on avoin kaikille LYS-säännön täyttäville veneille ja SPL:n jäsenseurojen

Lisätiedot

MERIPELASTUS - MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö

MERIPELASTUS - MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö MERIPELASTUS - MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö Visio Visio (ote): Suomessa on Euroopan turvallisimmat merialueet Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden luokittelu

Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden luokittelu Versio 19.11.2012 1 (11) Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden luokittelu Meripelastuksen vaaratilanteet ja onnettomuustyypit voidaan luokitella hyvin monen eri muuttujan perusteella. Tällaisia muuttujia

Lisätiedot

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin tutkinnon ratkaisut

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin tutkinnon ratkaisut Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin 15.04.2011 tutkinnon ratkaisut Harjoitus tehdään 13 m pituisella merikelpoisella moottoriveneellä, jossa on varusteina mm. pääkompassi,

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin - mahdollisuudet valtionhallinnon tasolla. Sauli Ahvenjärvi Turku 27.5.2013

Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin - mahdollisuudet valtionhallinnon tasolla. Sauli Ahvenjärvi Turku 27.5.2013 Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin - mahdollisuudet valtionhallinnon tasolla Sauli Ahvenjärvi Turku 27.5.2013 Tulevaisuuden reaalinen kilpailukyky rakentuu olemassa olevan osaamisen pohjalle Kaikki

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön merkitys öljyntorjunnassa

Vapaaehtoistyön merkitys öljyntorjunnassa Vapaaehtoistyön merkitys Öljykuljetukset ja öljyntorjuntavalmiudet Itämerellä Kun öljy saavuttaa rannikon - vapaaehtoiset jälkitorjunnassa Jos ja kun avomeren ja rannikkovesien öljyntorjunta ei enää ole

Lisätiedot

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin tutkinnon ratkaisut

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin tutkinnon ratkaisut Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin 24.4.2015 tutkinnon ratkaisut Tutkinto tehdään 12 m pituisella merikelpoisella moottoriveneellä, jossa on varusteina mm. pääkompassi,

Lisätiedot

ARVOSTELU Oikeat laput oikeissa laatikoissa Tehtäväkäskyn vastainen suoritus

ARVOSTELU Oikeat laput oikeissa laatikoissa Tehtäväkäskyn vastainen suoritus Järvikoitos Etelä-Karjalan partiolaisten syys-pt 10.-11.9.2011 Lauritsalassa TEHTÄVÄKÄSKY Sarja SI PU RU HA Rasti 7 7 8 8 Tehtävä 8 8 11 11 Maksimipisteet 5 5 5 5 Taitotehtävä Saimaa ELÄMÄÄ Vartion tehtävänä

Lisätiedot

Tapahtuma: Finn-jolla Ranking 3. Aika: 1. 2. syyskuuta 2012

Tapahtuma: Finn-jolla Ranking 3. Aika: 1. 2. syyskuuta 2012 Tapahtuma: Finn-jolla Ranking 3 Järjestäjät: Turun Pursiseura ry (TPS) sekä Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. (ASS) Turun Työväen Pursiseura ry (TTPS) Naantalin Purjehdusseura ry (NPS) Gullkrona Kryssarklubb

Lisätiedot

Ro-ro-matkustaja-alusten kansipalot ja niiden ehkäisy

Ro-ro-matkustaja-alusten kansipalot ja niiden ehkäisy Ro-ro-matkustaja-alusten kansipalot ja niiden ehkäisy Valtteri Laine TRAFI/Erityisasiantuntija Merikapteeni/FM Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Laivapalon uhka Euroopassa muihin merionnettomuuksiin

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE 1 (5) KOTKA VTS MASTER'S GUIDE Alusliikennepalvelut Alusliikennepalveluista säädetään Alusliikennepalvelulaissa 623/2005 ja Valtioneuvoston asetuksella alusliikennepalvelusta 763/2005 ja 1798/2009. ALUSLIIKENNEPALVELUUN

Lisätiedot

Suomen Navigaatioliitto FinlandsNavigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin tutkinto

Suomen Navigaatioliitto FinlandsNavigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin tutkinto Suomen Navigaatioliitto FinlandsNavigationsförbund Rannikkomerenkulkuopin 20.04.2012 tutkinto Tutkinto tehdään 12 m pituisella merikelpoisella moottoriveneellä, jossa on varusteina mm. pääkompassi, kiinteä

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99 KATUKIIT TUKIITÄJÄ JÄT TIEDOTUSLEHTI 1/99 www.katukiitajat.fi.fi Hei taas kaikki vanhat ja uudet jäsenet! Taas on yksi luisteluvuosi takana ja pikkujoulut juhlittu. Porukkaa olikin mukavasti paikalla.

Lisätiedot

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 15.4.2011 tehtävien ratkaisut

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 15.4.2011 tehtävien ratkaisut 1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 15.4.2011 tehtävien ratkaisut YLEISTÄ Tutkinnossa käytetty vene on 13 metriä pitkä moottorivene. Veneen syväys

Lisätiedot

Alfred Kordelinin säätiön säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus ja säätiön perustajan johtava aate 3 Tarkoituksen toteuttaminen

Alfred Kordelinin säätiön säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus ja säätiön perustajan johtava aate 3 Tarkoituksen toteuttaminen Alfred Kordelinin säätiön säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto sr. Säätiön nimi on ruotsiksi Alfred Kordelins allmänna framstegs- och bildningsfond

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

2 Suomen kielen äänteet

2 Suomen kielen äänteet 1 Ruudulla on ensin vain Ali. Linkit kolmeen suomen kielen äänteiden alakokonaisuuteen (2.1 Kirjaintarjottimeen, 2.2 Yksittäisiin äänteisiin sekä 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi) ilmestyvät ruudulle

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:38.

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:38. PÖYTÄKIRJA Robin Hood ry Hallituksen kokous 1/2016 Aika: 15.12.2015 kello 18 Paikka: Tuulimäen väestönsuoja, Itätuulenkuja 9, Espoo Läsnä: Jaakko Setälä Seppo Hätönen Jukka Karvonen Anne Lantee Joonas

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon tehtävien ratkaisu

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon tehtävien ratkaisu 1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 15.12.2006 tehtävien ratkaisu Tehtävät on ratkaistu Microsoft PowerPoint ohjelmalla. Apuna on käytetty Carta Marina

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS HAKU 2015. Hankekuvaukset alla. Yhdyshenkilöt NCC-tilojen rakentaminen ja varustelu Maarajatekniikka Liikkuvien

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Toiminnalliset vanhempainillat

Toiminnalliset vanhempainillat Toiminnalliset vanhempainillat Pois syrjästä -hanke Satakunnan sairaanhoitopiiri 1.1.2014 30.9.2016 Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen sekä yhteistyön lisääminen kodin

Lisätiedot

PANSION KOULUN OPS PORTAAT

PANSION KOULUN OPS PORTAAT SYKSY 2012 TULEVAISUUDE N KOULU Kyselyt huoltajille, oppilaille ja opettajille SYKSY 2013 KOULUARJEN KEHITTÄMINEN Kyselyn tulosten hyödyntäminen VESO 16.11 Koulun toimintakulttu uri Mikä arjessa sujuu

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot