4/2013. Uusi vartiolaiva, s. 20 Katselmoinnit alkavat, s. 22. Koulutusyhteistyötä, s meripelastustaitokilpailut Turussa, s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4/2013. Uusi vartiolaiva, s. 20 Katselmoinnit alkavat, s. 22. Koulutusyhteistyötä, s. 24. 28. meripelastustaitokilpailut Turussa, s."

Transkriptio

1 4/2013 Uusi vartiolaiva, s. 20 Katselmoinnit alkavat, s. 22 Koulutusyhteistyötä, s meripelastustaitokilpailut Turussa, s. 9-15

2 Navigointielektroniikan luottomerkki: TARKKA TEHOKAS KESTÄVÄ FURUNO-tuotteet ovat NMEA-palkittua elektroniikkaosaamista, joten voit täysin luottaa veneesi elektroniikkaan. FURUNOlta saat kaiken navigointiin, kommunikointiin ja kalanetsintään. Saatavilla on kaikki mitä vesillä tarvitset.

3 Vapaaehtoinen meripelastaja Den frivilliga sjöräddaren Suomen Meripelastusseura ry Finlands Sjöräddningssällskap rf Meripelastusseuran jäsenlehti 83. vuosikerta, ISSN Painos kpl Toimitusneuvosto Kristiina Jakobsson, Markus Karjalainen, Matti Murto, Eero Nurmikko, Jari Piirainen, Aki Seeck, Sanja Starck, Sadri Wirzenius Toimitus Päätoimittaja Jari Piirainen Toimitussihteeri Sadri Wirzenius Eero Nurmikko Ulkoasu M.E.N Oy Ilmoitusmyynti Ilmoitus-Seppo Ky, Aisakatu 7, Kaarina puh Myynti: Anne-Mari Pesonen, Ilmoitusaineistot: Paino Puna Musta Oy, Joensuu 2013 Ilmestymis- ja materiaaliaikataulu Seuraava jäsenlehti ilmestyy joulukuun alussa. Lehden aineiston on oltava toimituksessa mennessä. Sähköinen aineisto: Aineistoa ei palauteta. Osoitteenmuutokset pyydetään ilmoittamaan Seuran toimistoon Suomen Meripelastusseuran toimisto Vaihde: (ma-pe klo ja 13-15) Fax: Bulevardi 46, Helsinki Toimitusjohtaja Jari Piirainen Valmiuspäällikkö Jori Nordström Tekninen päällikkö Lasse Kämäräinen Talouspäällikkö Tiina Hietikko Tiedotuspäällikkö Sadri Wirzenius Koulutussuunnittelija Joonas Lahelma Alustarkastaja Taneli Mauno Jäsenvastaava Tiia-Maria Tykkä Bågaskärin isäntä Tomas Backman /2013 Komentosillalla 4 På bryggan 4 Kolumni 9 Yhteistyöllä maaliin! 11 Nuoriso kilpaili kolmatta kertaa 16 Verta, hikeä ja myrkkymaalia 18 Monitoimialus valvoo rajaa, meripelastaa ja torjuu ympäristövahinkoja 20 Raja aloittaa meripelastusyksiköiden katselmoinnit 22 Parempaa ja monipuolisempaa koulutusta useammille 24 Meripelastajan lokikirja 28 Sea Sunday palkinto komentaja Petteri Leppäselle 30 Verta, hikeä ja myrkkymaalia! Espoon uusi koulutusvene peruskorjattiin talkoovoimin, s.18. mepe-4-13.indd 34 Rajavartiolaitos aloittaa SRU:iden katselmoinnit. Mitä se tarkoittaa?, s. 22 Rajan uusi vartiolaiva on Turva, s. 20. MPTK13, kisakokonaisuus s Kannen kuvassa vapaaehtoinen toimitsija Chatarina Friman ensiapurastilta (kuva Eero Nurmikko).

4 Komentosillalla På bryggan Suomen Meripelastusseuran tärkein toimija on vapaaehtoinen meripelastaja. Siinä ei ole mitään uutta. Lausetta on toistettu tämän lehden pääkirjoituksissa, erilaisissa juhlapuheissa ja lukuisissa muissakin yhteyksissä. Mutta näkyykö tämä kaikkien tunnustama tosiasia riittävästi toiminnassamme? Olemmeko todella miettineet, millainen on vapaaehtoinen meripelastaja, mikä häntä motivoi ja auttaa jaksamaan? Ja ennen kaikkea; miten voimme auttaa häntä auttamaan muita? Meripelastusseuran uuden, keväällä 2014 valmistuvan strategian keskiössä tulee olemaan itse pyyteetöntä työtä tekevä meripelastaja. Tavoitteenamme on laatia strategia, joka keskittyy erityisesti vapaaehtoisten toimintaedellytysten turvaamiseen. Keinoja siihen voivat olla esimerkiksi koulutusjärjestelmämme joustavoittaminen sen laatua laskematta huomioimalla entistä paremmin esimerkiksi aiemmin hankittu merenkulun ja veneilyn osaaminen ja muut taidot, alushankintojen kokonaistaloudellisuuden parantaminen huomioiden myös niiden ylläpito- ja käyttökustannukset, jäsenyhdistyksille suunnattujen varainhankintakeinojen kehittäminen sekä nuorisotoiminnan aktivoiminen ja laajentaminen. On myös hyvä pitää mielessä, ketä ja mitä varten me strategiaa teemme? Miten se saadaan puhuttelemaan kaikkia vapaaehtoisiamme? Miten strategia jalkautetaan ja saadaan todelliseksi osaksi kaikkia päätöksiä ja jokapäiväistä toimintaamme? Kuinka varmistetaan kentän sitoutuminen siihen? Strategian tulee synnyttää lisää toiminnan iloa, ei tukahduttaa sitä liiallisilla vaatimuksilla ja ylimitoitetuilla tavoitteilla. Strategia ei voi olla eikä tule olemaan keskusjärjestön kentälle antama käsky, vaan se laaditaan yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Strategiaprosessi käynnistyi kesäkuussa Seuran hallituksen seminaarilla. Strategian ensimmäinen luonnos on lähetetty valtuustolle kommentointikierrokselle, ja käsittely jatkuu hallituksen syksyn kokouksissa sekä valtuuston seminaarissa marraskuussa. Sen jälkeen strategia lähetetään lausuntokierrokselle toiminta-alueille ja kaikkiin yhdistyksiin. Luonnollisesti sitä käsitellään myös Seuran kevään koulutuspäivillä. Palaute, jota odotamme saavamme runsaasti sekä yhdistyksiltä että yksittäisiltä meripelastajiltakin, kerätään maaliskuun loppuun mennessä ja lopullinen strategia hyväksytään valtuuston kevätkokouksessa huhtikuussa. Koko prosessista pyritään tekemään niin avoin ja osallistava kuin mahdollista. Jokaisen panos on tärkeä. Ole siis aktiivinen ja ota kantaa! Juha Toivola puheenjohtaja Strategian keskiössä vapaaehtoinen De frivilliga sjöräddarna utgör kärnan i strategin De frivilliga sjöräddarna är de viktigaste aktörerna i Finlands Sjöräddningssällskap. Det här är inget nytt. Denna fras har upprepats flitigt i denna tidnings ledare, i olika festtal och i många andra sammanhang. Men kommer detta faktum som vi alla underskriver tillräckligt fram i vår verksamhet? Har vi begrundat hurdan den frivilliga sjöräddaren verkligen är, vad som motiverar och hjälper henne eller honom att orka? Och framför allt: hur kan vi hjälpa henne eller honom att hjälpa andra? Den frivilliga sjöräddaren, som arbetar hårt utan egennytta, utgör kärnan i Sjöräddningssällskapets nya strategi, som blir klar våren Målet är att utarbeta en strategi som fokuserar på att trygga de frivilliga sjöräddarnas verksamhetsförutsättningar. Lämpliga metoder kunde vara exempelvis att vi gör vårt utbildningssystem smidigare utan att dess kvalitet blir lidande genom att bättre än förr ta i beaktande folks tidigare kunnande inom sjöfart och båtliv och övriga färdigheter. Därtill kunde man förbättra helhetsekonomin för båtförvärv genom att beakta också båtarnas underhålls- och brukskostnader och utveckla kapitalanskaffningsmetoderna för medlemsföreningarna samt effektivera och expandera ungdomsverksamheten. Vi bör också hålla i minnet för vem och varför vi tar fram denna strategi. Hur får vi alla våra frivilliga att visa intresse för den? Hur lyckas överföra strategin till gräsrotsnivån och få den att verkligen ingå i alla beslut och vår dagliga verksamhet? Hur kan vi säkerställa att fältet förbinder sig till strategin? Strategin borde leda till glad och aktiv verksamhet, inte dämpa den med för stora krav eller överdimensionerade mål. Strategin får inte och kommer inte att vara en order från centralorganisationen till fältet utan den utarbetas i samarbete med medlemsföreningarna. Processen med strategin kom igång under ett seminarium för Sällskapets styrelse. Det första utkastet till strategin har sänts för utlåtanden till fullmäktige, och strategin behandlas vidare under styrelsens möten under höstens lopp samt vid fullmäktiges seminarium i november. Efter det skickas strategin för utlåtanden till verksamhetsområdena och alla våra föreningar. Strategin behandlas naturligtvis också under Sällskapets utbildningsdagar på våren. Vi hopps få rikligt med respons från såväl föreningar som enskilda sjöräddare, och utlåtanden samlas in till slutet av mars. Den slutliga strategin godkänns sedan vid fullmäktiges vårmöte i april. Vi försöker göra hela processen så öppen som möjligt och få folk att delta i den. Allas vår insats är viktig. Var aktiv och berätta din åsikt! Juha Toivola ordförande 4 Meripelastaja 4-13

5 Vuonna 2013 oli mennessä suoritettu 1280 tehtävää, joissa autettiin 2850 ihmistä ja 1073 alusta. Meripelastajien koulutusvaihto n Eurooppalaisten vapaaehtoisten meripelastajien koulutusvaihto toteutetaan toista kertaa Hankkeen tavoitteena on tiedon, taidon ja kokemusten jakaminen osallistujien kesken. Lisäksi vaihtooppilaat välittävät oppimaansa edelleen kotimaassaan. Koulutusvaihdon osallistujamaat ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Saksa, Hollanti ja Englanti. Lisäksi mukana on kaksi oppilasta Kanadasta ja viisi Virosta, mutta maat eivät ota vastaan oppilaita. Hankkeen alullepanija on Hollannin vapaaehtoinen meripelastusorganisaatio KNRM, joka toimii myös sen kokonaiskoordinaattorina. Suomesta koulutusvaihtoon lähtevät Jartsa Karvonen Kuvassa viime vuoden vaihto-oppilaita Meriturvan koulutuksessa (kuva Jori Nordström). Ruotsiin, Jukka Palkonen Norjaan, Matti Pouhakka Tanskaan, Heikki Hämäläinen Islantiin, Jaakko Heikkilä Saksaan, Henri Roos Hollantiin ja Markku Tamminen Englantiin. Suomen Meripelastusseuran vieraaksi saapuu yksi meripelastaja kustakin osallistujamaasta sekä lisäksi yksi Kanadasta. Vaihto-oppilaiden kouluttajina toimivat Meripelastusseuran koulutussuunnittelija Joonas Lahelma sekä vapaaehtoiset meripelastuskouluttajat Roosa Voima, Tatu Pakarinen, Tuomas Kalanti ja Micky Vane-Tempest. Ryhmä vierailee viikon aikana myös Ahvenanmaan meripelastusyhdistyksessä. Koulutusvaihtohankkeen rahoittaja on Elinikäisen oppimisen ohjelman kansallinen toimisto, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. Suomen Meripelastusseuran hankkeeseen saaman tuen määrä on euroa, mikä sisältää yhteensä kaksi koulutusvaihtoa vuosina Alusluokkien tarkastelutyöryhmän työ kiivaimmillaan n Meripelastusseuran alusluokkien keväällä startannut tarkastelu on parhaillaan käynnissä. Seuran hallituksen asettama työryhmä on loppukesän aikana tutustunut noin kymmeneen eri alustyyppiin käyden koeajoilla, kuullen alusten miehistöjä sekä kuvaten, mittaillen ja testaillen alusten ominaisuuksia. Jokaisesta käynnistä on tehty muistiinpanoja sekä erilliseen evaluointilomakkeeseen että valokuvien muodossa. Eri alustyyppeihin tutustumiset jatkuvat avovesikauden loppuun. Meripelastusseuran omien alusten lisäksi ohjelmassa on merivartioston, pelastuslaitosten sekä naapurimaiden meripelastusseurojen veneitä. Alustutustumisten lisäksi ALTTR avaa meripelastusalusten miehistöille suunnatun nettikyselyn lokakuun aikana. Kyselyssä kartoitetaan, mitä nykyiset pelastusveneiden käyttäjät pitävät veneen tärkeinä ominaisuuksina ja esimerkiksi mitä varusteita veneistä pitäisi löytyä. Myös veneiden suorituskykytoiveita selvitellään. Alusluokkien tarkastelutyöryhmän on määrä antaa esityksensä Meripelastusseuran nykyisten alusluokkien päivittämisestä ensivuoden aikana. Teksti: Ilari Hatakka Aktia-säätiön tuella Porvooseen PV3-luokan alus n Porvoon Meripelastajat sai alkukesästä käyttöönsä PV3-luokan aluksen. Uusi meripelastusalus korvaa täysin palvelleen pelastusristeilijä Mac Elliotin, jonka ominaisuudet eivät enää vastanneet muuttuneen toimintaympäristön tarpeita. Aktia-säätiön hallituksen puheenjohtaja Ullrike Hjelt-Hansson kastoi uuden veneen kesäkuussa Porvoonjoessa pidetyssä kastetilaisuudessa PV Aktia Porvooksi. Meriturvallisuus ja vapaaehtoistyö ovat tärkeitä asioita saaristoseudulla toimivalle Aktia-säätiölle. Porvoon Meripelastajien puheenjohtaja Jorma Salopelto kiittelee uuden aluksen tuovan entistä tehokkaampaa apua Porvoon edustalla merellä liikkuville veneilijöille. Teksti ja kuva: Paula Rytkölä. Merellisen monialaonnettomuuden hallinta Itämerellä -hanke käynnistynyt n Rajavartiolaitos on käynnistänyt ulkoasiainministeriön rahoittaman koko Itämeren alueen kattavan meripelastushankkeen, jossa selvitetään alueen maiden varautumista merellisiin monialaonnettomuuksiin (Baltic Sea Maritime Incident Response Survey, BSMIR). Rajavartiolaitos toteuttaa hankkeen yhteistyössä sisäasiainministeriön pelastusosaston kanssa. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on kartoittaa kaikkien Itämeren alueen maiden ja muiden Pohjoismaiden keskeiset kansalliset merellisten suuronnettomuuksien yhteistoimintasopimukset ja -toimintamallit. Hankkeen avulla pyritään jakamaan parhaita käytänteitä monialaisten merionnettomuuksien hallinnassa ja kehittämään entistä tehokkaampia yhteistyömalleja Itämeren rantavaltioiden välille. Kuvaukset kansallisista varautumissuunnitelmista ja suositukset yhteistoiminnan kehittämiseksi kootaan loppuraporttiin keväällä Hanke toteutetaan , ja sen rahoitus tulee ulkoasiainministeriöstä, Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön rahastosta. Lähde: RVL Lue uusimmat tiedotteet: Meripelastaja

6 In memoriam Jaakko Ollikainen Kotkalaisen vapaaehtoisen meripelastuksen uranuurtaja Jaakko Ollikainen kuoli Hän oli syntynyt Kotkassa luvun lopulla kotkalaiset veneilijät kiinnostuivat vapaaehtoisesta meripelastuksesta ja perustivat yksityisistä veneistä koostuneen etsintälaivueen. Pelastustoimien lisäksi vuonna 1957 perustettu Suomen Meripelastusseuran Kymenlaakson paikallisosasto toimi aktiivisesti meripelastusaatteen levittämiseksi kotkalaisten keskuuteen ja järjesti vuonna 1959 ensimmäisen Merinäyttelyn, joka oli esimerkkinä 1960-luvulla alkaneille Kotkan Meripäiville. Näiden hankkeiden alkuunpanijana ja vetäjänä oli Jaakko Ollikainen. Yksityisten veneiden varaan vapaaehtoisessa meripelastuksessa ei kuitenkaan haluttu jäädä. Niinpä vuonna 1960 allekirjoitettiin Haminan Konepajan kanssa sopimus pelastusristeilijän rakentamisesta itäiselle Suomenlahdelle. Jaakko Ollikainen toimi PR Niilo Saarisen rakennusaikaisena valvojana ja aluksen valmistuttua 1962 sen päällikkönä. Valvojan tehtävään hänet nimettiin uudestaan, kun Meripelastusseura päätti sijoittaa Vaasassa Wärtsilän telakalla rakennettavan uuden pelastusristeilijän Kotkaan. PR Wilhelm Wahlforss valmistui 1967 ja Jaakko Ollikainen toimi sen päällikkönä vuoteen 1990 asti. Kotkan Meripelastusyhdistyksen johtokunnan jäsen hän oli Jaakko Ollikaisella oli laajat ja monipuoliset suhteet kotkalaiseen elinkeinoelämään ja kaupungin hallintoon sekä Kotkan silloiseen ystävyyskaupunkiin Tallinnaan ja virolaisiin meripelastajiin. Kotkan Meripelastusyhdistyksen menestymiselle niillä oli suuri merkitys. Ollikaiselle myönnettiin Meripelastusseuran ansiomerkki vuonna 1959 ja Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansiomitali kultaristein Seuran täyttäessä sata vuotta Meripelastajat ovat kiitollisia Jaakko Ollikaisen pitkäaikaisesta ja uhrautuvasta työstä vapaaehtoisen meripelastuksen hyväksi. Jorma Salopelto valtuuston varapuheenjohtaja Suomen Meripelastusseura Shipping Since 1897 Bore is a modern, international shipping company with a long history, recognized service quality and strong fleet. Constantly progressing and with the future in mind, Bore offers efficient transport solutions to its customers. A competent and service-minded crew operates our vessels that sail under the Finnish or Dutch flag. We let our key values openness, fairness, modesty, trust and respect define our business culture and the working environment of our company. 6 Meripelastaja 4-13

7 Veteen piirretty viiva Kaksi pientä gepsipaattii kulki näin, aurinkoista väyläviivaa eteenpäin Koska matka oli helppo niin, pyysivät he mukaan yhden kaverin. Kolme pientä... jne. Sanoitinpa tutun lastenlaulun uudelleen vastaamaan tämän päivän havaintojani mereltä. Huomaatko jotain yhtäläisyyttä otsikon ja laulun sanojen kesken? Jess, normitilanne merellä nykyisin. Kaikki nuo elef... anteeksi veneet kulkevat sitä veteen piirrettyä viivaa pitkin. Sitä viivaa, jota en ole mereltä löytänyt. Vain merikorteista ja gepsistä/ plotterista. Ja arvaas mitä tapahtuu kun vastaan tulee toinen elef... anteeksi venekolonna, joka myöskin on löytänyt sen viivan? Alkaa villi väistöliike joka kertaantuu jokaisen parin kohdalla uudelleen ja uudelleen. Näitä tilanteita näin tänäkin kesänä pari kertaa... Sen jotenkin ymmärrän, että laivat harrastavat tätä viivapeliä. Niiden oikeasti on pakko. Paitsi silloin kun vastaan tulee toinen laiva. Mutta sitä en ymmärrä, että huviveneiden pitäisi tehdä samoin. Merta riittää väylien reunoillakin ja loogista olisikin, että ne plotterireitit tehtäisiin väylän oikeaan reunaan. Se vain ei ole niin helppoa. Yksinkertaisinta on napsutella reitti niiden merikortilla/plotterikartalla olevien viivojen käännöspisteiden kautta. Vähän enemmän asiaan paneutumista vaatii tehdä tuo reitti hieman sivuun. Siis ikään kuin ulkomeren väyläjakojärjestelmän mukaan. Se olisi selkeämpää ja turvallisempaa. Suurin osa veneilijöistä ei tee reittejä etukäteen vaan seuraavat väylää kortilta/plotterilta ajantasaisesti. Silti kiusaus ajaa sitä viivaa pitkin on suuri. Koska se on helppoa. Liian helppoa. Mieleeni tulee hyvä ehdotus poistaa kartoilta tuo viiva. Jätettäisiin vain väylän reunamerkintä. Tosin suurimmalla osalla pienemmistä väylistä ei reunoja ole merkitty. Ei siis onnistu... Sovelletaan ajatusta kuitenkin, jookos... Toinen tuore haaste, joka kesän aikana pulpahti esiin muutaman kerran, on AISlaitteiden kasvava määrä huviveneissä. Enkä nyt puhu vastaanottavista laitteista, jotka ovat erittäin hyödyllisiä jokaiselle. Ne sijaintinsa lähettävät ovat ne haaste. Tähän asti on ollut mieltärauhoittavaa seurata plotterilta saarien takana liikkuvia/lähestyviä laivoja ja suunnitella mahdolliset väistämistoimenpiteet sen mukaisesti. Nyt alkaa enenevässä määrin ruudulla vilkkua myös pienten alusten täpät. Ruutu täyttyy pikku hiljaa pisteistä, joita lähtökohtaisesti pitää kaikkia väistää, mutta ei välttämättä tarvitsisi. AISin alkuperäinen idea huviveneilijän kannalta romuttuu sitä mukaa kun sijaintinsa lähettäviä laitteita ilmestyy lisää. Suurten alusten AIS-laitteet poistavat jo tarvittaessa nämä B-luokan (huviveneiden) signaalit, jotta ne eivät sotke näytöllä oikeasti tärkeää tietoa. Mutta mitä järkeä on rakentaa järjestelmä, jota pitää jo sen alkutaipaleella karsia turvallisuussyistä? Tätä kannattaa miettiä ja hyvien ideoiden pulpahtaessa esiin jakaa ne kaikkien kesken. AIS-lähetin antaa myös valheellisen turvallisuuden tunteen käyttäjälleen. Todennäköisyys sille, että oman lähettimen signaali näkyisi juuri siinä veneessä joka on edessämme, on melko pieni. Perinteisten merenkulkutaitojen merkitys kunniaan. Tähystä, havaitse, väistä. Yksikertainen turvallisuusperiaate ja toimii. Maailma ei ole vielä valmis. Hieman on kehitettävää kuten yllä totesin. Mutta kaiken kaikkiaan kulunut kesä oli upea. Niin sään kuin vesiolosuhteidenkin puolesta. Otetaan syksyn pimenevien iltojen teemaksi: AIS-pisteet pois viivalta ;-) Harri Sane Kirjoittaja on turvallisuuskouluttaja, Espoon Pursiseuran kommodori, Espoon Veneilyturvallisuusyhdistyksen puheenjohtaja, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n veneilytoimikunnan puheenjohtaja ja hallituksen jäsen. Meripelastaja

8

9 28. meripelastustaitokilpailut Turku

10 10 Meripelastaja 4-13

11 28. valtakunnalliset meripelastustaitokilpailut Yhteistyöllä maaliin! Kisapäivän aamuna klo 5.55 kaikki valmistelut alkoivat olla kunnossa ja meripelastustaitokilpailut olivat kilpailijoita vaille valmiit. Tähän hetkeen pääseminen oli vaatinut kisajärjestäjiltä kuukausien ajan suunnittelua, testausta, raakaa työtä ja yhteen hiileen puhaltamista. Nyt alkoi 25 joukkueen urakka. ja toteutuksellisesti haastava, onnistuimme radan kokoamisessa hyvin. Rastien sijainnit mahdollistuivat pitkälti yhteistyökumppaniemme kautta, ja myös rastien tehtäväsisällöt saatiin koottua heidän avullaan. Rastit olivat kaikki haastavuudeltaan samantasoisia, eikä mikään rasti ollut palautteen perusteella liian helppo tai vaikea. Halusimme painottaa rastien sisällössä käytännönläheisyyttä sekä sitä, että samanlaisiin tilanteisiin voisimme meripelastustoiminnassa törmätä. Koko radan suoritukseen, kellotetuilta osuuksiltaan, kului joukkueilla keskimäärin noin tunti ja viisitoista minuuttia. Kilpailunjohtaja Markus Takalan urakka alkaa olla lopuillaan. Vielä viimeiset ohjeet joukkueille karanteenissa. Pian saapuivat ensimmäiset joukkueet Auriga Port Centeriin, missä ilmoittautuminen ja karanteeni sijaitsivat. Tunnelma oli hieman jännittynyt, mutta kaikki olivat innokkaita ja iloisella mielellä. Ensimmäinen joukkue lähti radalle Navigointirasti sijaitsi merikoulun tiloissa, jonka jälkeen joukkueet jatkoivat kohti satamaa ja sieltä veneellä Ruissaloon. Toisena rastina oli ensiapu, jonka järjesti SPR Peimarin ensiapuryhmä. Joukkueilla oli mahdollisuus valita venekuljetuksessa joko käyttää kuljettajaa ja ottaa siitä viiden minuutin aikasakko tai ajaa itse. Merimiestaitorasti sijaitsi Hirvensalossa Latokarin alustukikohdassa. Rajavartiolaitoksen avulla koottu kolmas rasti suoritettiin ulkovartiolaiva Uiskolla. Lyhyen uiden kuljetun siirtymän jälkeen joukkueet pääsivät Forum Marinumin alueelle, missä huoltajat odottivat heitä. Neljäs rasti, viestintä, suoritettiin tykkivene Karjalalla, mistä siirryttiin ajankohtainen meripelastustehtävä -rastille miinalaiva Keihässalmen kannelle. Kuudes ja viimeinen rasti (vedestä pelastus) sijaitsi Crichtoninkadun joenvarressa olevilla portailla. Sieltä joukkueet jatkoivat kohti maalia, minkä ne saavuttivat viimeisen ponnistuksen, paksun ankkuriketjun siirtämisen jälkeen. Oppia ja onneakin Kisaprojekti oli kaiken kaikkiaan pitkä prosessi, jonka aikana uskon koko kisaorganisaation oppineen paljon. Kilpailun johtaja Markus Takala sekä ratamestari Mikko Tuomi johtivat työryhmää aktiivisesti ja tehokkaasti, ja koko projekti saatiin hyvin kasaan. Työryhmä koostui aktiivisista vapaaehtoisista, jotka toimivat hyvin yhteen, joten ongelmistakin päästiin aina yli. Olimme kaikki jännittäneet kisapäivään asti, miten kaikki tulee sujumaan, joten kun muutamat ensimmäiset joukkueet olivat radalla ja näimme radan toimivan, vierähti iso paino pois harteiltamme ja pääsimme itsekin nauttimaan kisoista. Lopulta kun viimeinen joukkue pääsi maaliin, voimme todeta, että homma oli hoidettu kunnialla loppuun. Loppupalaverissa saimme radasta paljon positiivisia kommentteja ja hyviä huomioita. Ihan kaikkeen ei kuitenkaan voi varautua, ja monessa suhteessa kisapäivänä oli myös onni myötä. Aamuinen sumu hälveni päivää kohti mentäessä ja loppupäivän nautimme kisoista upeassa säässä. Teksti: Henna Virolainen Kuvat: Eero Nurmikko Kirjoittaja toimi kisaorganisaatiossa tiedottajana. Rastit mielekkäitä ja hyvin toteutettuja Kaikki joukkueet suoriutuivat rasteista ja pääsivät maaliin. Rata toimi hyvin ja jouhevasti läpi kisojen, ja kilpailijoiden kommenteista päätellen rastit olivat sekä mielekkäitä että hyvin toteutettuja. Vaikka kisa-alue oli laaja Joukkueet odottivat lähtövuoroaan karanteenissa Auriga Port Centerissä. Meripelastaja

12 Rastitehtävät 1. Navigointi Rasti oli kaksiosainen ja se koostui karttatehtävästä sekä tutkasimulaattorilla suoritettavasta tehtävästä. Tehtävät eivät liittyneet toisiinsa. Ennen tutkasimulaattoritehtävän suoritusta annettiin lyhyt perehdytys simulaattorin käytöstä. Osa 1 Olette Nauvon kirkonkylän edustalla reittipiirroskarttaan merkatussa pisteessä. Saatte tehtävän 700A Korppoon Verkanin vierasvenesatamaan. Päällikkö on suunnitellut ja määrännyt käytettävän reitin reittipiirroskarttaan. Lähdette liikkeelle klo 16:18 ja päällikkö ajaa nopeudella 40 solmua. Päällikkö on antanut sinulle perämiehenä seuraavat tehtävät: - Laske matka oheisen reittipiirroskartan mukaan. - Laske ETA kohteeseen. - Mikä tekijä käytettävän reitin varrella sinun tulee ottaa huomioon ja ilmoittaa päällikölle? Aikaa tehtävän suorittamiseen 6 minuuttia. Osa 2 Olette pelastusaluksella ja teille on tullut black-out. Alus on ankkuroitu. Teillä on käytössä edelleen tutka ja toimiva kompassi. Muut navigointi-instrumentit eivät toimi. Olette Karttalehdellä Korppoo Utö. Tehtävänne on määrittää aluksen sijainti ja merkata paikka X merkillä kartalle. Alueella vallitsee sankka sumu ja tuuli on NW 4 m/s. Aikaa tehtävän suorittamiseen 5 minuuttia. 2. Ensiapu Joukkue oli saanut tehtävän Virvellä ja saapui paikalle ensivasteyksikkönä E VS 561. A753 sähköisku TURKU Hevoskarintie potilasta. Toinen ei heräteltävissä, toisella jalkaan sattuu. Ei opastusta, sisällä. E VS 1211, E VS 561. Puheryhmä: Turku SPR 2. Johtokeskus: MRCC Turku. Aikaa tehtävän suorittamiseen 8 minuuttia. 12 Meripelastaja Merimiestaito Joukkue toimi PV-2 -luokan avoveneellä ja oli saanut hälytyksen vesiliikenneonnettomuustehtävälle: UVL Uisko oli saanut pohjakosketuksen rantautumisen yhteydessä. Yksikön tehtävänä oli avustaa laivan miehistöä aluksen evakuoinnissa. Aluksen päällikkö toimi tilanteen johtajana ja antoi joukkueelle tehtäväksi tarkastaa kannen 1 keulanpuoleiset tilat ja evakuoida siellä olevat henkilöt aluksen peräkannelle. Toimikaa aluksen päällikön ohjeiden mukaisesti ja raportoikaa henkilömäärät ja mahdolliset muut havainnot vaurioista aluksen päällikölle. Alustavan tiedon mukaan aluksella ei ole välitöntä uppoamisvaaraa eikä vakavasti loukkaantuneita. Aluksella on yhteensä 10 henkilöä. Aikaa tehtävän suorittamiseen 11 minuuttia.

13 4. Viestiliikenne Joukkueen tehtävänä oli jakaa etsintäalueet sujuvaa viestiliikennettä käyttäen. Olette PV Rajakarilla (V LS 468) karttaan merkityssä paikassa. Kello on 22:30. Meripelastus Turku on määrännyt teidät onnettomuuspaikan johtajaksi (OSC) etsintätehtävään ja antanut teille karttaan piirretyn kokonais-etsintä alueen. Ilmoittautukaa Meripelastus Turulle puheryhmässä Saameri MPY2. Käytettävissä olevat VHF- kanavat ja VIRVE-puheryhmät: VHF ch 73 kutsukanava VHF ch 74 työskentelykanava Saameri MPY2 kutsu- ja työskentelypuheryhmä. Aikaa tehtävän suorittamiseen 10 minuuttia 5. Ajankohtainen meripelastustehtävä Joukkueen tehtävänä oli siirtää potilas pelastuspaareja käyttäen laivasta meripelastusaluksen kannelle kohtaan X. Potilas tuli pakata turvallisesti siirtoa varten. Siirtoa varten rakennettiin väkipyöristä ja köydestä talja, joka kevensi nostoon tarvittavan voiman 1:3. Talja kiinnitettiin laivan nosturiin puoshakaa apuna käyttäen. Potilaan hoitoa ja käsittelyä paareille nostamisen aikana ei arvosteltu. Aikaa tehtävän suorittamiseen 10 minuuttia. 6. Vedesta pelastaminen Joukkue oli tapahtumahetkellä kävelemässä Aurajoen varrella. Rannalla oleva henkilö oli hätääntynyt ja pyysi apua. Joukkueen tehtävänä oli selvittää, mitä on tapahtunut sekä pelastaa veden varaan joutunut henkilö, tarkistaa tämän elintoiminnot ja tehdä hätäilmoitus. Joukkueen käytössä olivat rastipaikalla olevat pelastusvälineet ja pelastajan varusteet. Aikaa tehtävän suorittamiseen 6 minuuttia.rastin suoritusaika oli 7 minuuttia. Meripelastaja

14 28. valtakunnalliset meripelastustaitokilpailut Kolme parasta joukkuetta vasemmalta oikealle: SMPS PIrkanmaa (2), Keski-Suomen maastopelastajat (1) ja Saaristomeren meripuolustusalue (3). Erikoispalkinnot 2013 Navigointi Korpilahden Järvipelastajat Ensiapu Keski-Suomen Maastopelastus Merimiestaito Joensuun Järvipelastajat Viestiliikenne Saaristomeren meripuolustusalue Ajankohtainen meripelastustehtävä Keski-Suomen Maastopelastus Vedestä pelastaminen Raja- ja merivartiokoulu Nopein joukkue SMPS Pirkanmaa Paras joukkueen johtaja Aku Virjula, SMPS Pirkanmaa Paras joukkuehenki Lahden Järvipelastajat 1 Tulokset 1 Keski-Suomen Maastopelastus Ry (Maastopelastus 1) 15,0 2 SMPS Pirkanmaa ry 16,5 3 Saaristomeren meripuolustusalue 18,5 4 Joensuun Järvipelastajat ry 19,5 5 Rajavartiolaitos (Raja- ja merivartiokoulu) 21,0 6 Suomenlahden meripuolustusalue 21,5 7 SMPS Korpilahden Järvipelastajat ry 24,5 8 Helsingin meripelastusyhdistys (HMPY 2) 25,0 9 Merivoimat (Merisotakoulu) 29,5 10 Lahden järvipelastajat ry (Lahti 1) 30,0 11 Länsi-Suomen merivartiosto (LSMV) 30,5 12 Suomenlahden merivartiosto (SLMV) 32,0 13 SMPS Jämsän järvipelastajat ry (Jämsä SaaMe) 33,0 14 Espoon Meripelastajat (Westhouse) 34,5 15 VOSABASE 35,0 16 Meripelastus Etelä-Saimaa (Etelä-Saimaa) 39,0 17 Espoon Meripelastajat (Emmi) 40,0 18 Pirkanmaan poliisilaitos (Pipo) 42,5 19 Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) 43,0 20 SMPS Porkkalan Meripelastajat ry (Porkkala Jr.) 46,5 21 Ålands Sjöräddningssällskap 48,0 22 SMPS Jyväskylän Järvipelastajat Ry 49,0 23 Helsingin Meripelastusyhdistys (naiset 1) 49,5 24 Lahden järvipelastajat ry (Lahti 2) 50,0 25 Vaajakosken VPK (Vaajakosken VPK Ykkönen) 50,5 14 Meripelastaja 4-13 Kiitos! Meripelastusseura kiittää lämpimästi 28. meripelastustaitokilpailut järjestänyttä Turun Meripelastusyhdistystä sekä kaikkia kisojen yhteistyökumppaneita ja tukijoita. Sydämellinen kiitos myös palkintoja lahjoittaneille yrityksille!

15 Meripelastustaitokisojen voittajat Maastopelastajat pesivät meripelastajat Meripelastustaitokilpailut voitti joukkue, jonka jäsenistä kukaan ei ole meripelastaja. Kirkkaimman mitalin veivät Jussi Mansikkaviita (34), Salomon Nelimarkka (31) ja Joona Kiili (25) Keski-Suomen maastopelastajista. Maastopelastajat osallistuivat meripelastustaitokilpailuihin ensimmäisen kerran Olimme palanneet ensiavun Euroopanmestaruuskilpailuista, missä osa yhdistyksen aktiiveista oli ollut Suomen Punaisen Ristin edustajina ja mietimme missä seuraavaksi pääsisimme harjoittelemaan ja testaamaan taitojamme, kertoo joukkueen johtaja Jussi Mansikkaviita. - Ehdotin meripelastustaitokilpailuihin osallistumista ja sain puhuttua yhdistyksen silloisen hallituksen mukaan. Vuosi 2011 jäi väliin, mutta viime vuonna Jämsän kisoissa maastopelastajat olivat jälleen mukana, jo samalla kokoonpanolla kuin tänä vuonna, ja joukkue sijoittui hienosti toiseksi. - Kun Jämsässä meillä oli taas kerran mukava kilpailupäivä ja nousimme jo palkinnoillekin, niin pitihän meidän sitten jatkaa hyvin alkanutta meripelastusuraamme ilmoittautumalla mukaan tänäkin vuonna, Mansikkaviita hymyilee. Ja loppu onkin historiaa. Kaksi eri lajia Meri- ja maastopelastusta yhdistää se, että molempien päätehtävänä on pelastaa hätään joutuneita ihmisiä. Käytännön toiminnasta sen sijaan ei monia yhtäläisyyksiä löydy. - Nämä kaksi lajia ovat aika erilaiset ja vesillä vastaantulevat avustustehtävät ovat usein teknisempää osaamista vaativampia ja ehkä myös vaihtelevampia kuin maalla, missä suurimmassa osassa hälytyksistä on kyseessä kadonneen henkilön etsiminen maastosta, Mansikkaviita arvioi. Jussi Mansikkaviita on lapsesta asti liikkunut paljon vesillä, koska hänen isänsä oli innokas veneilijä. Nuorena mies oli mukana myös Jyväskylän järvipelastajien toiminnassa ja PV Wiiman miehistössä. - Nykyisin vesillä liikkuminen on jäänyt vähemmälle, koska en ole saanut vaimoa innostumaan veneilystä. Ja koska kotoamme on hälytyksiin lähtemisen kannalta liian pitkä matka lähimmän järvipelastusyhdistyksen venelaiturille, myös meripelastustoiminta on vaihtunut maastopelastukseksi. Joukkueen muista jäsenistä Salomon Nelimarkka harrastaa sukellusta (kevytsukeltajan ammattitutkinto) ja satunnaisesti myös veneilyä. Auttaminen, kaverit ja oppiminen Kaikki kolme ovat olleet mukaan Keski-Suomen maastopelastusyhdistyksessä sen perustamisesta vuonna 2009 lähtien. Pienessä ja aktiivisessa yhdistyksessä kaikki tekevät lähes kaikkea. - Tällä hetkellä olen jäsenenä hallituksessa ja lisäksi vuorotellen koulutan jäsenistöä ja osallistun muiden järjestämiin koulutusiltoihin sekä osallistun varainkeräystalkoisiin, kertoo Mansikkaviita. - Yhdistys toimii myös Vapepan hälytysryhmänä ja itse toimin etsinnöissä yleensä etsinnänjohtopaikalla Vapepa-johtajana vastaamassa etsinnän suunnittelusta ja toteutumisesta vapaaehtoistoimijoiden osalta. Myös Salomon Nelimarkka toimii muiden tehtäviensä lisäksi Vapepa-johtajana etsinnöissä. Joona Kiili osallistuu aktiivisesti koulutuksiin ja hälytystehtäviin sekä kouluttaa tarvittaessa muita yhdistyksen jäseniä. Parasta maastopelastusharrastuksessa on joukkueen jäsenten mukaan ihmisten auttaminen, kaverit ja yhdessä tekeminen sekä jatkuva uuden oppiminen. Samat asiat, jotka ovat listan kärjessä myös vapaaehtoisilla meripelastajilla. Keski-Suomen Maastopelastus Keski-Suomen Maastopelastus ry on yhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on kehittää etsintä- ja pelastustoimintaa Keski-Suomen alueella. Yhdistys sai alkunsa vuonna 2009, kun joukko Punaisen Ristin ensiapuryhmässä toimineita Vapepa-aktiiveja ryhtyi kehittämään maastopelastustoimintaa ja koki järkevämmäksi toiminnan itsenäisenä yhdistyksenä kuin ensiapuryhmän alaisuudessa. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä, mutta sen toiminta-alue kattaa koko Keski-Suomen maakunnan. Yhdistys toimii Vapepan hälytysryhmänä ja on pääasiassa keskittynyt kehittämään etsinnän suunnittelua ja vapaaehtoistoimijoiden johtamista etsinnänjohtopaikan toimintaedellytyksiä parantamalla. Lisäksi maastopelastajat ovat harjoitelleet potilaan evakuointia maastosta sekä hankkineet evakuointiin tarvittavaa välineistöä. Meripelastaja

16 Nuoriso kilpaili kolmatta kertaa Voittajajoukkueessa kilpailivat Aaro Vasama, Laura Mörsky ja Tomi Koppanen. Toiseksi sijoittui Tammisaaren meripelastajien joukkue, jossa kilpailivat Jon Walls, Micke Lindholm ja Robin Laine. Kolmanneksi tuli Porkkalan meripelastajien joukkue; Oskari Närhi, Pyry Mörsky ja Erik Tuomiranta. Kisoihin osallistui tänä vuonna kuusi joukkuetta, joiden jäsenet olivat vuotiaita. Ensimmäistä kertaa mukana oli myös Meripelastusseuran ulkopuolinen joukkue, Sökö Sommarö FBK VPK. Kilpailijat ottivat rastit tosissaan, mutta tehtävät suoritettiin silti hymyssä suin ja kaveria auttaen. Kilpailussa oli viisi rastia, jotka olivat suoritusjärjestyksessä seuraavat: 1. Ensiapu Voittajajoukkue maalissa (kuva Olli Turunen). Kolmannet nuorison meripelastustaitokilpailut vietiin lauantaina 3.8. läpi vauhdikkaasti Bågaskärin toimintakeskuksen upeassa kesäsäässä. Kilpailut voitti Helsingin ja Porvoon junnujen yhteinen YTF -joukkue. Ensiapurastin aiheena oli vesiliikenneonnettomuus, jossa moottorivene oli törmännyt soutuveneeseen ja kadonnut sen jälkeen paikalta. Rastilla oli kaksi loukkaantunutta, toisella oli murtuma jalassa, toinen oli tajuton ja meni myöhemmin elottomaksi. Murtunut jalka piti tukea tilapäisvälineillä. Tajuton piti laittaa kylkiasentoon ja seurata potilaan hengitystä. Jos näin teki, niin huomasi kun potilas jossain vaiheessa lakkasi hengittämästä, jolloin piti aloittaa elvytys. Tilanteen muutoksista piti myös ilmoittaa meripelastuskeskukseen, jotta lisäapua saataisiin paikalle nopeammin. 2. Merenkulku Merenkulkurastilla oli muutamia karttatehtäviä, esimerkiksi: Ajat tänään Gammelbystä merelle päin väylää pitkin n. 10 m moottoriveneellä. Mikä on veneen nopeus 0,1 solmun tarkkuudella, kun ajomatka Gammelbyn linjassa Långön eteläisen linjan risteyksestä Svensksundin linjan risteykseen (missä väylä kääntyy pohjoiseen) kestää 13 min 20 sek? Lisäksi rastilla oli pari yleisempää merenkulkuun liittyvää tehtävää. Osa tehtävistä oli aikaa vieviä ja parhaan tuloksen rastilla saavutti jakamalla tehtävät joukkueenjäsenten kesken. Lopputulokset ja joukkueiden saamat kokonaispistemäärät: 1. YTF (Helsinki & Porvoo) 71,5 2. Ekenäs Porkkala Pirkanmaa Sökö Sommarö FBK VPK Espoo Ajankohtainen Ajankohtaisrastilla joukkue hälytettiin kiireelliseen meripelastustehtävään PV BLC:llä. Joukkueen piti pukeutua pelastuspukuihin ja ottaa radiopuhelimella yhteys meripelastuskeskukseen, joka antoi tehtäväksi etsiä kahta vedenvaraan joutunutta henkilöä Bågaskärin pohjoispuolelta. Ensimmäinen henkilö löytyikin suhteellisen nopeasti ja häneltä saatujen vinkkien perusteella lähdettiin etsimään toista kadoksissa ollutta. Valitettavasti veneen kuljettaja ajoi tohkeissaan pohjoisviitan väärältä puolelta, vene törmäsi kiveen ja joukkue joutui pelastautumaan rantaan uimalla. 4. Vedestä pelastaminen Bågaskärin länsipuolella olevalla luodolla makaa henkilö joka ei jaksa uida sieltä rantaan. Pelastakaa uhri ja toimikaa tilanteen mukaan. Helpolta tuntuneessa tehtävässä oli pari hoksattavaa asiaa: Jos pinturi lähti uimaan ensimmäisestä mahdollisesta paikasta, niin uintimatka oli pidempi ja pinturin köysi loppui kesken. Lisäksi pelastettu osasi haastateltaessa kertoa kateissa olevasta kaveristaan, eli rastilla oli alkutiedoista poiketen vielä toinenkin uhri, joka piti löytää. 5. Merimiestaito Merimiestaitorastilla tentattiin aluksen välineistöä ja mm. seuraaville esineille etsittiin nimiä: sakkeli, puoshaka, lepuuttaja ja heittoköysi. Lisäksi rastilla piti tunnistaa solmuja ja miettiä, onko solmua käytetty oikeassa paikassa, sekä lisäksi jokaisen joukkueen jäsenen piti tehdä paalusolmu itsenäisesti. Teksti: Ari Simanainen 16 Meripelastaja 4-13

17 SYKSY... JA VENEILYKAUSI JATKUU! VENEILIJÄN OMA KESTOKARTTA- VIHKO LOISTO Navigointija karttaohjelmat SÄÄN- KESTÄVÄT KARTTA- TULOSTEET Uutuus! Tasku Loisto for Android > Tabletteihin ja puhelimiin, joissa Android 4.0. Myydään kolmen karttasarjan paketteina. Paketin hinta 59,90 Tasku Loisto III > edullinen vaihtoehto PC:lle. Hinnat alk. 64,90 Iso Loisto > mm. meripelastusseurojen käyttämä luottotyökalu PC:lle. Hinnat alk. 380 Kokoa oma säänkestävä veneilyvihko haluamistasi karttalehdistä. Toimitus postitse kotiin. Merikartat ja sisävesikartat tarvittaessa samaan vihkoon! Uutuus! Vapaavalintainen karttarajaus, omat merkinnät kartalle, toimitus kotiin postitse. Kestokarttatulosteena ja halutessasi seinäkartaksi taustoitettuna. Yhteistä kaikille Loisto-ohjelmillle mm. > korkealaatuiset vektorikartat > automaattinen reititys väyliä pitkin > maasto- ja merikarttayhdistelmät > paketissa kaikki Suomen maastokartat MUISTA MYÖS: Kaikki liikenneviraston merikartat sekä vedenkestävät merikarttasarjataskut ja merikarttasivutaskut. Viralliset Liikenneviraston merikartat ja sisävesikartat Karttatuotteet merihenkiseen sisustamiseen Historialliset merikartat, 1: väyläkartat ja näyttävät veneilyseinäkartat. Myös valmiina seinätauluina! JMA-3300_210X150MM:ILMOITUS 11/14/12 10:55 AM Page 1 JMA-3300 tutkasarja Hernesaarenranta 13, Helsinki

18 Espoon Meripelastajille koulutusalus talkoovoimin Verta, hikeä ja myrkkymaalia Espoon Meripelastajien vapaaehtoiset kunnostivat talkoovoimin itselleen uuden koulutusaluksen vanhasta 0-luokan veneestä. Vuoden kestänyt urakka valmistui kesäkuun alussa ja PV Furuno teki ensimmäisen koulutusajonsa Espoon Meripelastajat käytti aiemmin koulutusaluksenaan vanhaa MOB-venettä nimeltään Meriaura V. Pari vuotta sitten yhdistys totesi, että Meriaura alkaa olla tiensä päässä ja olisi hyvä saada uudempi koulutusalus. Tavoitteena oli löytää viittavene tai vastaava, jossa olisi sisäohjaamo ja joka soveltuisi koulutuskäyttöön Meriauraa paremmin. Pohjaslahden pelastusasema lakkautti toimintansa vuonna 2011, jolloin heiltä jäi vapaaksi 0-luokan alus PV Olli II, järjestysnumeroltaan PV034. Espoon meripelastajat anoi Ollin käyttöönsä ja alus siirtyi Espooseen keväällä Samalla nimi Olli II siirtyi pois tämän aluksen käytöstä. Ajatuksena oli kunnostaa alus alkukesästä merikuntoon, mutta kuten aina kaikissa remonteissa, aikataulu venyi ensin syksyyn, sitten talveen ja lopulta seuraavaan kesään. Satoja työtunteja Aluksen kunnostustyöt aloitettiin toukokuussa Yli vuoden ajan erikokoiset ja näköiset talkooporukat laittoivat kuntoon aluksen runkoa, konehuonetta ja sisätiloja. Koko kesäkuu kului kylkien hiomiseen ja koko heinäkuu ja vähän elokuutakin niiden maalaukseen. Kun kyljet hohtivat 18 Meripelastaja 4-13 uutuuttaan, hytti alkoi näyttää nahistuneelta, joten sekin piti hioa ja maalata. Ja masto tietenkin myös. Jo heti alkuun selvitettiin, onko moottori käyttökelpoinen. Lähestulkoon jokainen asia, mihin koski, hajosi käsiin: jo ensihuollossa impelleri lähti vaihtoon kun entisessä oli enää neljä siivekettä tallella, polttoaine- ja öljynsuodatin vaihdettiin sekä myös potkuriakselin tiiviste. Satojen, ehkä jopa tuhansien työtuntien jälkeen vielä nimetön PV034 laskettiin veteen lokakuussa Testiajo Miessaarenselällä osoitti aluksen merikelpoiseksi, mutta paljon oli vielä hommia tehtävänä ennen kuin se voisi siirtyä koulutuskäyttöön. 4 Talveksi PV034 siirtyi Castellon tiloihin Veikkolaan talvehtimaan ja hommat jatkuivat siellä. Pohjan läpiviennit tarkastettiin ja moottoritilan äänieristys uusittiin. Kaiteet kunnostettiin ja navigaattorille nikkaroitiin penkki vanhan pesualtaan päälle. Näiden lisäksi tehtiin paljon kosmeettista huoltoa, eli sisäpintojen ja patjojen verhoilut uusittiin ja ikkunoiden tiivisteet vaihdettiin. Furuno lahjoitti navigointijärjestelmän Huhtikuun 2013 lopussa PV034 saapui takaisin Mellsteniin ja kunnostustyöt jatkuivat yhä kiihtyvällä tahdilla. Uudet harjoittelijakokelaat pääsivät mukaan hommiin kun pilssipumput asennettiin, kuskin pulpetti hiottiin ja lakattiin ja kaiteet maalattiin. Hommia riitti jokaiselle päivälle ja illalle koko toukokuun ajalle ja kesäkuun alussa katsastusta edeltävinä päivinä hommia tehtiin useampana iltana reippaasti yli puolen yön. Koko sähkö- ja polttoainejärjestelmät uusittiin ja kansikin hiottiin ja maalattiin. Kuljettajalle asennettiin hieno uusi penkki ja ikkunanpyyhkijätkin laitettiin uudet. Lämmitysjärjestelmä huollettiin syksyn pimeitä ja kylmiä öitä silmällä pitäen ja viimeisenä silauksena alukseen asennettiin Furunon navigointijärjestelmä, joka vastaa täysin Espoon meripelastajien ykköslähdön aluksena toimivan PV Emmin navigointijärjestelmää. Talkooväki vuoroin itki ja nauroi, vuoron oli epätoivoinen ja toiveikas. Ihan ei mennyt niin kuin Strömsössä ja katsastuksesta alus sai aino-

19 PV034 saapui Mellsteniin keväällä Jutun kirjoittaja ja PV Furunon maalausurakan vastuuhenkilö Anni Muukkonen valmiin koulutusveneen kannella kesäkuussa Furuno lahjoitti koulutusalukseen navigointijärjestelmän, joka vastaa täysin Espoon meripelastajien ykköslähdön aluksena toimivan PV Emmin navigointijärjestelmää. 4 Polttoaineletkua asentamassa Marcus Konkola ja Ilona Kitunen. 5 Kunnostusprojektin vetäjä Marcus Konkola hoitaa varustelua. 6 Pohjan kunnostustyöt kesällä Sähkötoitä tekemässä Pasi Halonen alkukesällä Sauman auki kilkutus hoituu Anni Muukkoselta. 9 Rungossa viimeinen silaus maalia elokuussa Ylpeinä Marcus Konkola ja Anni Muukkonen. astaan erikoisluvan siirtyä kastetilaisuuteen Haukilahden paviljongin eteen. Kasteessa alus sai arvoisensa nimen: PV Furuno. Talkooporukka juhlisti etappia asemalla saunoen ja grillaten. Sen jälkeen käärittiin taas hihat ja hommat jatkuivat. Lopulta alus sai käyttöluvan, ainoastaan viikko kastetilaisuuden jälkeen, ja ensimmäinen koulutusajo tapahtui , vuosi ja kuukausi siitä kun alus ensimmäisen kerran saapui Mellsteniin. Koulutusalus on lunastanut paikkansa Kesän ja syksyn 2013 aikana PV Furuno on osoittanut olevansa juuri sitä mitä Espoon meripelastajat siltä toivoivatkin: loistava koulutusalus, jolla on tehty lukuisia navigointi-, ajo- ja hinausharjoituksia sekä muutama meripelastuskeikkakin. Lisäksi yhdistyksen juniorit ovat päässeet aluksella merelle tekemään monipuolisempia harjoituksia, sekä myös saamaan osansa oikeasta meripelastustoiminnasta: Furunon ensimmäinen keikka oli maastopalon tähystys ja se tapahtui juuri junioreiden koulutusajon aikana. PV Furunon kunnostustyöt jatkuvat edelleen. Monta asiaa on vielä tekemättä ja monta tehtyä asiaa pitää tehdä uudestaan ja paremmin. Talkoisiin on osallistunut yhteensä yli 20 meripelastajaa, joista suuri osa ei ole koskaan aiemmin ollut millään tavalla osallisina aluskunnostuksessa. Jokainen talkoolainen on varmasti oppinut paljon ja varmasti tuntee pientä ylpeyttä sisällään kun PV Furunolla suoritetaan meripelastustehtäviä Espoon vesillä. Lisää PV Furunon kunnostustöistä ja seikkailuista voi lukea Verta, hikeä ja myrkkymaalia blogista osoitteessa sekä Espoon meripelastajien Facebook-sivuilta 9 Teksti : Anni Muukkonen Kuvat: Espoon meripelastajat Meripelastaja

20 Rajavartiolaitoksen uusi vartiolaiva on Turva Monitoimialus valvoo rajaa, meripelastaa ja torjuu ympäristövahinkoja Raumalla, STX Finland Oy:n telakalla rakenteilla oleva ulkovartiolaiva UVL10 sai 2.8 nimen Turva juhlallisessa kaste- ja vesillelaskutilaisuudessa. Vuoden lopussa valmistuvaa uuden sukupolven ulkovartiolaivaa tullaan käyttämään rajaturvallisuustehtävien ohella meripelastukseen sekä vaativiin merellisen ympäristöturvallisuuden tehtäviin. Laivan kummina toiminut sisäasiainministeri Päivi Räsänen toivotti laivalle miehistöineen onnea ja menestystä toiminnassaan merellä. Kummipuheessaan Räsänen totesi laivan valmistumisen olevan tärkeä osa hallitusohjelmaan kirjattua varautumista kasvavan meriliikenteen riskeihin ja ympäristövahinkojen torjuntaan. Laiva edustaa ministerin mukaan hallituksen ajamaa yhteistyöajattelua. Se on suunniteltu asiantuntijoiden ja aluksen käyttäjien yhteistyöllä, ja tukee monen viranomaisen työtä, mikä on erityisen tärkeää niukkojen resurssien aikana. Vuoden 2013 lopulla valmistuva, teknisesti huipputasoinen 1 96 metriä pitkä ja 17 metriä leveä ulkovartiolaiva on sinivalkoinen. Kansallislipun väritys tukee työskentelyä merialueittemme kansainvälisessä toimintaympäristössä. Laivan nimiehdotuksia saatiin avoimessa nimiehdotuskilpailussa kaikkiaan Rajavartiolaitos valitsi ehdotuksista nimen, jolla on perinteitä ja joka kuvaa hyvin laitoksen ydintehtäviä. Valmistuttuaan alus sijoitetaan Suomenlahdelle. Alus on vesillä läpi vuoden, noin 300 vuorokautta vuodessa. Tehtävät ja toimintakyky Ulkovartiolaivaa käytetään rajavalvontaan, meripelastukseen, ympäristönsuojeluun ja luonnon Vartiolaiva valmiina vesillelaskuun altaan pohjalla viikolla Turva kastettiin 2.8. Kummina toimi ministeri Päivi Räsänen. 3 Integroidun merenkulku- ja johtamisjärjestelmän tehdaskokeet käynnissä. 4 Havainnekuva vuoden lopulla valmistuvasta vartiolaivasta. Monikäyttöisellä aluksella on mahdollista kattaa useiden eri viranomaisten toiminnan tarpeita, mikä on kustannustehokasta. 5 Aluksen toinen ns. Z-vetolaite tyyppimerkiltään Rolls Royce AZP120CP. 20 Meripelastaja 4-13

Uudet alusluokat käyttöön, s. 10 Hinaajana ja hinattavana, s. 14 Meripelastustaitoja testattiin Tampereella, s. 17

Uudet alusluokat käyttöön, s. 10 Hinaajana ja hinattavana, s. 14 Meripelastustaitoja testattiin Tampereella, s. 17 3/2014 Uudet alusluokat käyttöön, s. 10 Hinaajana ja hinattavana, s. 14 Meripelastustaitoja testattiin Tampereella, s. 17 Nuorten omat meripelastustaitokisat 28. meripelastustaitokilpailut Turussa, s.

Lisätiedot

Pelastustilastot 2013

Pelastustilastot 2013 1/2014 Pelastustilastot 2013 - mikä työllisti meripelastajia, s. 10 Kuinka välttyä joutumasta tilastoihin, s. 15 Miten pelastusalus saa nimensä?, s. 28 28. Kurssikalenteri meripelastustaitokilpailut 2014

Lisätiedot

Atlantic 75 kunnon työjuhta, s. 10 Uusien tulokkaiden Bootcamp, s. 12 Meripelastusseuran strategiset valinnat 2015-2020, s. 20

Atlantic 75 kunnon työjuhta, s. 10 Uusien tulokkaiden Bootcamp, s. 12 Meripelastusseuran strategiset valinnat 2015-2020, s. 20 2/2014 Atlantic 75 kunnon työjuhta, s. 10 Uusien tulokkaiden Bootcamp, s. 12 Meripelastusseuran strategiset valinnat 2015-2020, s. 20 28. meripelastustaitokilpailut Turussa, s. 9-15 29. meripelastustaitokilpailut

Lisätiedot

Yksi tehtävä kolme näkökulmaa, s. 9 Heben tarina, s. 12 RescOp hankkeen tuloksia, s. 16

Yksi tehtävä kolme näkökulmaa, s. 9 Heben tarina, s. 12 RescOp hankkeen tuloksia, s. 16 5/2013 Yksi tehtävä kolme näkökulmaa, s. 9 Heben tarina, s. 12 RescOp hankkeen tuloksia, s. 16 28. Koulutuspäivät meripelastustaitokilpailut 28.2-2.3.2014, s. 20 Turussa, s. 9-15 Navigointielektroniikan

Lisätiedot

Vapaaehtoinen meripelastus 2014

Vapaaehtoinen meripelastus 2014 NAANTALIN SEUDUN M E RIP EL ASTAJ AT ry Vapaaehtoinen meripelastus 2014 Naantali, Tullikatu 10, puh. 02 524 1080 1 JÄRJESTÄ ONNISTUNEET TILAISUUDET HIENOISSA PUITTEISSA! Kultaranta Resort tarjoaa saariston

Lisätiedot

Meripelastus SUURI SUURI 50-50-VUOT VUO ISJUHLANUMERO TISJUHLANUMERO 50 HMPY

Meripelastus SUURI SUURI 50-50-VUOT VUO ISJUHLANUMERO TISJUHLANUMERO 50 HMPY Meripelastus SUURI 50-50-VUOTISJUHLANUMERO HMPY 50 MERIPELASTUSLEHTI Meripelastus on Helsingin Meripelastusyhdistyksen jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraava lehti ilmestyy toukokuussa.

Lisätiedot

M E RIP EL AS TAJ AT ry. Vapaaehtoinen meripelastus 2012

M E RIP EL AS TAJ AT ry. Vapaaehtoinen meripelastus 2012 NAANTALIN SEUDUN M E RIP EL AS TAJ AT ry Vapaaehtoinen meripelastus 2012 1 WWW.KULTARANTARESORT.FI puh 0600550090 2 Puheenjohtajan terveiset Tätä kirjoittaessa eletään maaliskuun alkupäiviä, lunta on maassa

Lisätiedot

Vapaaehtoinen meripelastus 2013

Vapaaehtoinen meripelastus 2013 NAANTALIN SEUDUN M E RIP EL ASTAJ AT ry Vapaaehtoinen meripelastus 2013 OP-mobiili tuo pankki- ja vakuutuspalvelut sinne, missä liikut. OP-mobiili on nykyaikainen, turvallinen ja helppo tapa hoitaa pankki-

Lisätiedot

OTKANTTI. Jäsentiedote 2 n 2014

OTKANTTI. Jäsentiedote 2 n 2014 OTKANTTI Jäsentiedote 2 n 2014 PUHEENJOHTAJAN PALSTA Purjehduskausi on jo alkanut yhdistyksessämme. Isot alukset pääsivät poikkeuksellisesti veteen ennen pääsiäistä. On ollut ilo seurata yhdistyksen toimittaa

Lisätiedot

Lehti ottaa mielellään vastaan veneilyyn liittyviä kirjoituksia ja juttuvihjeitä. Sisältö Marinerit ry.. 1. Kommodorin mietteitä...

Lehti ottaa mielellään vastaan veneilyyn liittyviä kirjoituksia ja juttuvihjeitä. Sisältö Marinerit ry.. 1. Kommodorin mietteitä... Marineri, 1/2014 1 Marinerit ry Perustamisvuosi: 1989 Yhdistysrekisterinumero: 153.691 DSC-ryhmäkutsunumero: 0 230 99720 Pankkiyhteydet: Ålandsbanken Tapiola FI22 6601 0003 8594 85 Jäsenmäärä: 43 jäsentä,

Lisätiedot

HMPY:n juhlavuosi alkaa. Punainen pelastaja taivaalla. Pelastustehtävänä Itämeri HELSINGIN MERIPELASTUSYHDISTYS HELSINGFORS SJÖRÄDDNINGSFÖRENING

HMPY:n juhlavuosi alkaa. Punainen pelastaja taivaalla. Pelastustehtävänä Itämeri HELSINGIN MERIPELASTUSYHDISTYS HELSINGFORS SJÖRÄDDNINGSFÖRENING Meripelastus 1/11 HMPY 50 HMPY:n juhlavuosi alkaa Punainen pelastaja taivaalla Pelastustehtävänä Itämeri HELSINGIN MERIPELASTUSYHDISTYS HELSINGFORS SJÖRÄDDNINGSFÖRENING MERIPELASTUS 1/11 Meripelastus on

Lisätiedot

Vimppeli 2011 - sisällysluettelo

Vimppeli 2011 - sisällysluettelo VIMPPELI 2011 Imatran Purjehdusseura ry:n 1 vuosijulkaisu ImPS Vimppeli 2011 - sisällysluettelo Sisältö Pääkirjoitus Hallitus ja toimihenkilöt Suomen Purjehdus ja Veneily ry Toimintakalenteri Immen purjehdus

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2014 2015 N A A N TA L I N P U R J E H D U S S E U R A RY

VUOSIKIRJA 2014 2015 N A A N TA L I N P U R J E H D U S S E U R A RY VUOSIKIRJA 2014 2015 N A A N TA L I N P U R J E H D U S S E U R A RY 1 2 SISÄLLYSLUETTELO KOMMODORIN TERVEISET... 2 SEURAN KOMMODORIT 1917 2015... 3 TOIMINTASUUNNITELMA 2015... 5 PALKITUT VUONNA 2014...

Lisätiedot

Jäsenlehti uudistui. Yhdistyksen sääntöjä trimmataan. Esittelyssä lippulaivamme Rautauoma

Jäsenlehti uudistui. Yhdistyksen sääntöjä trimmataan. Esittelyssä lippulaivamme Rautauoma Meripelastus 2/09 Jäsenlehti uudistui Yhdistyksen sääntöjä trimmataan Esittelyssä lippulaivamme Rautauoma HELSINGIN MERIPELASTUSYHDISTYS HELSINGFORS SJÖRÄDDNINGSFÖRENING MERIPELASTUS 2/09 Meripelastus

Lisätiedot

Maanmittauslaitos: MML/121/033/2009 SMPS KUOPION JÄRVIPELASTAJAT RY HISTORIIKKI

Maanmittauslaitos: MML/121/033/2009 SMPS KUOPION JÄRVIPELASTAJAT RY HISTORIIKKI Maanmittauslaitos: MML/121/033/2009 SMPS KUOPION JÄRVIPELASTAJAT RY HISTORIIKKI Sisältö SMPS Kuopion Järvipelastajat ry:n toiminta-alue... 3 Suomen Meripelastusseura Kuopion Järvipelastajat ry... 4 HISTORIIKKI

Lisätiedot

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012 80 vuotta golfia Talissa Tali Golf 1 Syyskokous ja henkilövalinnat SYYSKOKOUS Jälleen on yksi golfkesä takana, on aika siirtää katse tulevaan. Menneen kauden tapahtumia

Lisätiedot

Yksi on kuitenkin loppu: paperitiedottamista ei enää tehdä.

Yksi on kuitenkin loppu: paperitiedottamista ei enää tehdä. Numero 5 / 2014 EPSBlaadia on nyt tehty vuodenvaihteesta lähtien ja se on saanut mukavasti ilmaa siipiensä alle. Kun tulin hallituksen viestintävastaavaksi, pidin selvänä että EPSin kokoisella seuralla

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

OTKANTTI LEHTI VUOTTA

OTKANTTI LEHTI VUOTTA Jäsentiedote 1 n 2015 OTKANTTI LEHTI 40 VUOTTA SMPS TURUN MERIPELASTUSYHDISTYS RY FSRS ÅBO SJÖRÄDDNINGSFÖRENING RF Jäsentiedote 1 n 2015 YHDISTYS: Postiosoite ja kerhohuoneisto Ankkuriplassi, Linnankatu

Lisätiedot

Lapin nuija. Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi. Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana

Lapin nuija. Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi. Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana Lapin nuija LAPIN RESERVIPIIRIEN, LAPIN ALUETOIMISTON JA MAANPUOLUSTUSVÄEN LEHTI 1 15 55. VSK Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi SIVU 3 Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana SIVU 6 Puolustusvoimien

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Suomen suosituimmat asut ulkoiluun. TREEKANTTI Porin Navigaatioseuran vuosijulkaisu. www.eratukku.fi

Pääkirjoitus. Suomen suosituimmat asut ulkoiluun. TREEKANTTI Porin Navigaatioseuran vuosijulkaisu. www.eratukku.fi Treekantti 2013 sisältö 2013 Pääkirjoitus 5 Kommodorin mietteet 6 Sihteerin väylä 7 Toimintakertomus vuodelta 2012 12 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 13 Katsastusasiaa 14 Uudet laivurit 17 Saaristomerenkulkuopin

Lisätiedot

merimies Suomi-Ruotsi sjömannen Yt-neuvotteluiden jäänmurtosopimus huolettaa aalto merenkulussa M/s Baltic Princess siirtyy Turun linjalle

merimies Suomi-Ruotsi sjömannen Yt-neuvotteluiden jäänmurtosopimus huolettaa aalto merenkulussa M/s Baltic Princess siirtyy Turun linjalle Nº /0 joulukuu merimies sjömannen Huolla itseäsi ja hae hyvinvointilomalle! Yt-neuvotteluiden aalto merenkulussa M/s Baltic Princess siirtyy Turun linjalle Kuivarahtialuksen matruusi Peppi Törni Suomi-Ruotsi

Lisätiedot

Tähtäimenä. Golf on ehdottomasti perhelaji s. 32. Ladies Euroopan Tour ja olympialaiset s. 30 31. Naisten lähdöt s. 22

Tähtäimenä. Golf on ehdottomasti perhelaji s. 32. Ladies Euroopan Tour ja olympialaiset s. 30 31. Naisten lähdöt s. 22 TarinaGolf ry:n jäsenlehti 1/2013 tiimigolf s. 12 Tähtäimenä Ladies Euroopan Tour ja olympialaiset s. 30 31 Kiitos kun opetit minut pelaamaan golfia s. 26 Golf on ehdottomasti perhelaji s. 32 Ympäristöprojekti

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

MERIPELASTUSOPAS 2006 6. SRU

MERIPELASTUSOPAS 2006 6. SRU MERIPELASTUSOPAS 2006 6. SRU Search and Rescue Unit Meripelastusyksikkö MERIPELASTUSOPAS 2006 6. SRU Search and Rescue Unit Meripelastusyksikkö Rajavartiolaitos Raja- ja merivartiokoulu PL 5 02151 Espoo

Lisätiedot

30.1.2015. Rannikkolaivaston uusi aikakausi alkaa

30.1.2015. Rannikkolaivaston uusi aikakausi alkaa 30.1.2015 2015 Rannikkolaivaston uusi aikakausi alkaa Rannikkolaivaston uudet yhteystiedot Rannikkolaivaston puhelinnumerot ovat vaihtuneet vuoden 2015 alussa. Keskeiset numerot: Komendantti 0299 311 300

Lisätiedot

Esittelyssä Castello Yachts. Kauppiailla. riittää asiakkaita

Esittelyssä Castello Yachts. Kauppiailla. riittää asiakkaita Esittelyssä Castello Yachts Kauppiailla riittää asiakkaita P E R Ä A A L L O I L L A Palautetta kentältä Veneily oli päättyneellä hallituskaudella kiitettävästi esillä eduskunnan asialistoilla. Kansanedustajia

Lisätiedot

PARIVARTIO. No: 4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 51. vuosikerta 27.8.2012

PARIVARTIO. No: 4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 51. vuosikerta 27.8.2012 PARIVARTIO No: 4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 51. vuosikerta 27.8.2012 Kertausharjoitus muuttui tositilanteeksi Turussa s. 4 Sotilaspastorina Pyhällä maalla s. 3 Sotilaspojat

Lisätiedot

vjs sanomat Vantaan Jalkapalloseura ry PL 40, 01601 Vantaa Puhhelin (09) 507 4974 Toimiston käyntiosoite: ISS-stadion, Raappavuorentie 10, Vantaa

vjs sanomat Vantaan Jalkapalloseura ry PL 40, 01601 Vantaa Puhhelin (09) 507 4974 Toimiston käyntiosoite: ISS-stadion, Raappavuorentie 10, Vantaa vjs sanomat 18. vsk Vantaan Jalkapalloseura ry PL 40, 01601 Vantaa Puhhelin (09) 507 4974 Toimiston käyntiosoite: ISS-stadion, Raappavuorentie 10, Vantaa 2010 VJS VJS - 40-40 vuotta yhdessä ja tunteella

Lisätiedot

Uuden strategian voimalla Amerikan tulokkaat antoivat nimen Pelaajaystävällinen väyläuudistus

Uuden strategian voimalla Amerikan tulokkaat antoivat nimen Pelaajaystävällinen väyläuudistus Uuden strategian voimalla Amerikan tulokkaat antoivat nimen Pelaajaystävällinen väyläuudistus Peuramaa: nautittavaa golfia! Sisällys: Pääkirjoitus... 3 Kenttämestarin kuulumisia...5 Peuramaata kehitetään

Lisätiedot