ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja"

Transkriptio

1 ASUKAS INVÅNAREN A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

2 2 Pääkirjoitus l Ledare Asumispalveluita aravasta vapaarahoitteiseen P orvoon kaupunginhallitus totesi kokouksessaan , että kaupungin asuntopoliittinen tavoiteohjelma antaa toimintaohjeet aravatuotannon suhteen, mutta sen lisäksi on tutkittava tapa toteuttaa, ylläpitää ja omistaa vapaarahoitteinen asuntotuotanto. Lisäksi linjattiin, että kiinteistönhoitotoiminta pitäisi hoitaa perustettavan yhtiön kautta Porvoon A- asunnot Oy:n hallitus kokouksessaan päätti perustaa Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab -nimisen yhtiön. Ensi töikseen uusi yhtiö osti Asunto Oy Suomentalon, mutta sen jälkeen A-lukaali eleli ruususen unta ja toimi pääsääntöisesti vain Suomentalon omistajana, isännöitsijänä ja vuokranantajana. Vasta vuonna 2006 ryhtyi yhtiön silloinen hallitus tekemään niitä päätöksiä, joilla voitiin toteuttaa omistajan linjaama ajatus perustettavasta yhtiöstä alkuperäisessä laajuudessaan. Koko yhtiön kiinteistönhuoltojärjestelmä päätettiin uudistaa ja henkilöstö siirtää A-Lukaalin alaisuuteen sekä ryhdyttiin todenteolla siirtämään aravasta vapautuneita kohteita A-asunnoista A-Lukaaliin. Lisäksi yhtiö osti Oslalta Kiinteistö Oy Porvoon Hansatie 10:n ja siten vahvisti asuntokantaansa. Uudelleen järjestetty organisaatio ja jo alun perin kaavaillut vuokrakohteiden siirrot muuttivat yhden kohteen vuokrataloyhtiön muutamassa vuodessa Porvoon suurimmaksi vapaiden markkinoiden vuokranantajaksi ja periaatteessa myös Porvoon suurimmaksi omia kohteitaan huoltavaksi huoltoyhtiöksi. A-Lukaalin nykymuodon toteuttajana voidaan pitää yhtiön toimitusjohtajaa Mika Vuorta, joka joutui tekemään monia raskaita ja merkittäviä päätöksiä lyhyessä ajassa siksi, että omistajan ja hallituksen antamat tavoitteet toimintakykyiselle yhtiölle täyttyisivät. Nykymuodossaan Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab vastaa koko konsernin kiinteistönhoidosta ja asiakaspalvelusta sekä omistaa ja isännöi 277 vuokra-asuntoaan. Uuden yhtiön todellisena työvoittona voidaan myös pitää Palomäen palvelukeskuksen rakennuttamista. Kaupungille elintärkeä hanke oli aiemmin kaatua rahoitusvaikeuksiin. Pitkällisen työn, selvitysten, neuvotteluiden ja kirjelmien jälkeen hankkeelle onnistuttiin saamaan osittainen ARA-rahoitus ja palvelutalo saatiin rakennettua. A-asunnot, A-lukaali ja A-yhtiöt on erinomainen esimerkki siitä, että vuokra-asuminen on laadukas asumismuoto. Tästä johtuen myös A-yhtiöden lippu on Suomentalon salossa joka päivä, tervehtimässä kaikkia Porvooseen saapuvia. Hyvää vuokra-asumista toivottaen Teppo Riski, kiinteistöpäällikkö Boendetjänster från arava till icke subventionerade S tadsstyrelsen i Borgå konstaterade på sitt möte den att stadens bostadspolitiska vägledande program nog innehåller handlingsdirektiv i fråga om aravaproduktionen, men att man också bör undersöka hur den icke subventionerade bostadsproduktionen skall genomföras, upprätthållas och förvaltas. För fastighetsskötseln borde ett nytt bolag bildas. På sitt möte den beslöt Borgå A-bostäder Ab:s styrelse att grunda fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab. Som sin första åtgärd köpte bolaget bostadsaktiebolaget Asunto Oy Suomentalo, men efter det hände inte så mycket utan A-Lukaali fungerade i huvudsak endast som Suomihusets ägare, disponent och hyresvärd. Först år 2006 började bolagets dåvarande styrelse fatta beslut, med vilka ägarens ursprungliga tanke med det nybildade bolaget kunde förverkligas i full utsträckning. Det beslöts att bolagets hela fastighetsskötselsystem skulle förnyas och personalen A-Lukaali. Bolaget köpte dessutom fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Porvoon Hansatie 10 av Osla och förstärkte på det sättet sitt bostadsbestånd. Omorganiseringen och den redan från första objekt ändrade på några år bolaget med bara ett enda hyreshus till den största hyresvärden på den fria bostadsmarknaden i Borgå och i princip också till det största fastighetsskötselbolaget i staden, vilket sköter sina egna fastigheter. Bolagets verkställande direktör Mika Vuori var den, som skapade A-Lukaali i dess nuvarande form. Han var tvungen att på kort tid fatta många tunga och viktiga beslut för att de mål, som ägaren och styrelsen ställt upp för ett funktionsdugligt bolag, skulle kunna uppnås. I sin nuvarande form svarar Kiinteistö Oy A- Lukaali Ab för fastighetsskötsel och kundbetjäning i hela koncernen samt sköter disponentuppgifterna för de 277 hyresbostäder, som bolaget äger. Byggandet av Brandbackens servicecenter var en verklig arbetsseger för det nya bolaget. Finansieringssvårigheter gjorde att det såg ut som om det för staden livsviktiga projektet inte skulle gå att förverkliga. Efter långvarigt arbete, utredningar, rådplägningar och inlagor lyckades man få en partiell kunde byggas. A-bostäder, A-Lukaali och A-bolagen visar med sina exempel att det är en högklassig boendeform ga varje dag högst uppe på Suomihuset som en hälsning till alla som kommer till Borgå. Med önskan om ett bra boende på hyra Teppo Riski, fastighetschef YHTIÖT - BOLAGEN ASUMISPALVELUJA VAUVASTA VAARIIN - ASUMISEN VAHVA OSAAJA Toimisto Kontor ma-pe / må-fre Vuorikatu Porvoo Berggatan Borgå Puh./tel (019) Fax (019) Asiakaspalvelu Kundbetjäning Pernilla Kastrén asiakaspalvelusihteeri kundbetjäningssekreterare Anne Hannus kiinteistösihteeri fastighetssekreterare Hallinto Administration Mika Vuori toimitusjohtaja VD Teppo Riski kiinteistöpäällikkö fastighetschef Carola Gustafsson talouspäällikkö ekonomichef Jukka Sulin isännöitsijä disponent Rami Niemi isännöitsijä disponent Päivi Nousiainen kiinteistösihteeri fastighetssekreterare henkilökohtaiset sähköpostisoitteet Huolto Service Arkisin/vardagar (019) Huoltopäivystys Servicedejour i nödfall A-yhtiöiden tiedotus- ja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning Päätoimittaja Toimittaja Svensk text Summary Paino KANNESSA ASUKAS INVÅNAREN Mika Vuori Kaisa Viitanen Rolf Gabrielsson Jörgen Wollsten Painotalo tt-urex Porvoo 2013 A-yhtiöiden tj Mika Vuori ja talouspäällikkö Carola Gustafsson

3 Talous l Ekonomi Porvoon A-asunnot Oy:n henkilöstö-, hoito- ja rahoituskulut Korko- ja muut rahoituskulut 25 % Muut hoitok+alv 1% Korjaukset 11 % Kiinteistövero 4% A-yhtiöiden budjetti 2014 valmistuu tässä kuussa A-yhtiöiden taloushallinto valmistelee parasta aikaa ensi vuoden budjettia. Ennusteet tasapainoisen ja tarkan taloudenpidon jatkumiseen näyttävät hyviltä. Vuokrat 1% Vahinkovak. 1% Kuluvan vuoden alkupuolella aravayhtiö Porvoon A-asunnot Oy:n henkilöstö-, hoito- ja rahoituskulut olivat yhteensä runsaat 3,5 miljoonaa euroa. Ylläoleva kaavio kuvaa selkeästi sen, että suurimmat menoerät ovat korko- ja muiden rahoituskulujen jälkeen käyttö ja huolto sekä lämmityskulut. A-yhtiöissä lainamassa on niin suuri, että lainojen korkotaso on meille aina yksi olennaisimmista tekijöistä budjetoinnissa ja taloudenpidossa. Nyt talousoppineet ovat ennustaneet, että korkotaso pysyisi nykyisessä seuraavat kaksi vuotta, ja sillä oletuksella myös meillä yhtiössä rakennetaan ensi vuoden budjettia, kertoo A-yhtiöiden talouspäällikkö Carola Gustafsson. A-yhtiöiden emoyhtiössä, ARA-kiinteistökantaa hallitsevassa Porvoon A-asunnot Oy:ssa, valtaosa rakennus- ja korjauslainoista on ns. yhtenäislaino- Jätehuolto 3% Sähkö 3% Henkilöstö 6% Hallinto 2% Vesi- ja jätevesi 5% Käyttö ja huolto 20 % Lämmitys 15 % Siivous 3% ja. Valtioneuvoston päätöksen mukainen vuosimaksu sisältää lyhennykset ja korot. Jos korkotaso yhtäkkiä heilahtaa ylös, lyhennyserät eivät suurene, lainan takaisinmaksuaika luonnollisesti venyy. Hyvän perustan A-yhtiöiden tulevan vuoden budjetoinnille antaa sekin, että tämän vuoden taloudenpidossa on pysytty budjetoidussa erittäin tarkasti. Viimeisin valmistunut seuranta on elokuun lopusta, ja siinä ollaan aivan yksi yhteen budjetin kanssa sekä yleensä että kaikissa osa-alueissa. Tottakai, jos syksy heittäytyy oikein kylmäksi, nousua voi tulla lämmityskuluissa, mutta tätä vuotta on jäljellä enää niin vähän, etteivät pienet heitot voi enää vaikuttaa kokonaisuuteen, Carola Gustafsson toteaa. Siitä ei budjetoinnissa päästä mihinkään, että kustannukset nousevat joka vuosi. A-yhtiöille merkittäviä kustannusosuuksia ovat ennen muuta energian hinnat sekä kiinteistöveron suuruus. Me A-yhtiöissä teemme oman budjettimme valmiiksi lokakuussa, ja tiedot näistä hinnoista tulevat enimmäkseen sen jälkeen. Tältä osin joudumme siis arvioimaan tilannetta ennakkotietojen mukaan, mutta hyvin olemme tässä joka vuosi onnistuneet, konsernin talouspäällikkö kertoo. A-yhtiöiden vuokralaisille budjetin teko on luonnollisesti tärkeä vaihe, koska sen perusteella lasketaan ja ilmoitetaan tulevan vuoden vuokrat. Budjetin laadinta on sen verran kesken, etten uskalla antaa vielä ennakkotietoja. Lokakuun loppupuolella ne ovat kuitenkin tiedossa, ja ne esitellään tuttuun tapaan A-yhtiöiden asukastoimikunnalle, talouspäällikkö Carola Gustafsson selventää. Porvoon A-asunnot Oy:n tunnusluvut ( ) sivulla 7. A-bolagens budget klar denna månad A-bolagens ekonomiförvaltning jobbar som bäst med budgeten för nästa år. Prognoserna när det gäller förutsättningarna för en fortsatt balanserad och noggrann ekonomihushållning ser bra ut. Lånemassan i A-bolagen är så stor att räntenivån alltid är en av de väsentligaste faktorerna i budgetering och hushållning med ekonomin. De ekonomiskt lärda förutspår att räntorna håller sig på nuvarande nivå de följande två åren, och det är på det antagandet också vi i vårt bolag baserar nästa års budget, berättar A-bolagens ekonomichef Carola Gustafsson. I A-bolagens moderbolag Borgå A-bostäder Ab, som administrerar ARA-fastighetsbeståndet, är merparten av byggnads- och reparationslånen så kallade enhetslån. Den av statsrådet fastställda årsavgiften innehåller både amorteringar och räntor. Om räntenivån skjuter i höjden blir de årliga amorteringarna inte större, däremot förlängs återbetalningstiden. Det faktum att budgeten för i år hållit ytterst väl underlättar också det budgeteringen för nästa år. Den senaste uppföljningen är från slutet av augusti och visar att budgeten realiserats ett till ett både som helhet och på samtliga delområden. Det är klart att om hösten blir riktigt kall kan uppvärmningskostnaderna stiga, men det är så litet kvar av det här året att små kast inte längre påverkar helheten, konstaterar Carola Gustafsson. Det kommer man inte ifrån att kostnaderna stiger varje år. För A-bolagens del utgörs de betydande utgiftsposterna av prisen på energi och storleken på fastighetsskatten. Vi gör vår budget klar i oktober och oftast fås ovanstående pris- och skatteuppgifter först senare. Till den delen är vi således tvungna att bedöma situationen på basen av preliminära uppgifter, men rätt bra har vi varje år lyckats med det, berättar koncernens ekonomichef. För A-bolagens hyresgäster är budgetarbetet naturligtvis ett viktigt skede, det är ju på basen därav, som nästa års hyror räknas ut och meddelas. Arbetet är ännu så mycket på hälft att jag inte vågar lämna ens några förhandsuppgifter. I slutet på oktober är hyrorna emellertid uträknade och de presenteras i vanlig ordning för A-bolagens invånarkommitté, klarlägger ekonomichefen. 3

4 Rakentaminen ja peruskorjaus l Byggande och grundsanering A-passiivitalot kohoavat jo A-yhtiöiden uudiskohde, Peippolaan rakennettavat passiivitalot, on lähtenyt ripeästi liikkeelle. A-yhtiöiden uraauurtava uudisrakennushanke sai startin kesäkuun lopussa, kun rakennustöiden urakkasopimukset solmittiin. Työt ovat lähteneet erittäin ripeästi käyntiin ja ne ovat sujuneet meitä rakennuttajana tyydyttävällä tavalla, luonnehtii A-yhtiöiden toimitusjohtaja Mika Vuori. A-yhtiöt rakennuttaa viisi luhtitaloa, joihin tulee yhteensä 40 asuntoa. Niistä 30 kappaletta on kaksioita, kymmenen neljän huoneen ja keittiön asuntoja. Kaikissa asunnoissa on oma sauna. Talot rakennetaan passiivikivitaloratkaisuun perustuen. Mahdollisimman suurta energiansäästöä hakevia passiivikivitaloja on rakennettu Suomeen jo jonkin aikaa, ja kokemukset ovat olleet hyviä. Uutta A-yhtiöiden hankkeessa on se, että A-passiivitalot on ensimmäinen isompia rakennuksia sisältävä passiivikivitalokohde. A-yhtiöiden kannalta kohde on poikkeava myös muuten kuin rakennustekniikaltaan. A-passiivitaloista rakentuvat yhtiön ensimmäiset aktiivisen asukkaan kodit. Vuokralaiset pääsevät itse aidosti päättämään omista lämmitys- ja muista asumiskuluistaan. Huoneistoihin asennetaan vesimittarit ja vesi laskutetaan kulutuksen mukaisesti. Lisäksi sähköpatterit ja lämminvesivaraajat asennetaan asukkaan omaan sähköön. Lämmitys hoidetaan huoneistokohtaisella ilmanvaihtokoneella. Lisäksi isoihin asuntoihin tulee tulilattialämmitys, joka toimii takan kautta puilla tai jos puita ei polta sähköllä. A-yhtiöt tarjoaa vuokralaisille takkapuut. A-passiivitaloilla A-yhtiöiden toiminta tukee yhä vahvemmin yhtiöiden omistajan, Porvoon kaupungin, energiansäästöohjelmaa, sanoo toimitusjohtaja Vuori. Kohteen rakennustyöt maksavat n. 6,6 miljoonaa euroa. A-passiivitalojen on määrä valmistua syksyyn 2014 mennessä. Asuntojen hausta ilmoitetaan myöhemmin. Byggnadsarbetena på A-passivhusen fortgår vintern igenom. 4

5 LYHYESTI I KORTHET Vuokrat nousussa koko Suomessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2013huhtitoukokuussa 3,6 prosenttia. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 3,8 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 4,1 prosenttia ja muualla Suomessa 3,6 prosenttia. ARA-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 3,4 prosenttia. Vuoden 2013 ensimmäiseen vuosineljännekseen eli tammi-maaliskuuhun verrattuna vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 1,0 prosenttia ja ARA-asuntojen vuokrat 0,9 prosenttia. Koko maassa keskivuokra oli Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan 11,55 euroa neliöltä. Pääkaupunkiseudun keskineliövuokra oli 13,87 euroa ja kehyskunnissa, joihin Porvoo kuuluu, 11,43 euroa. A-passiivitaloista on syntymässä erittäin kodikkaita luhtitaloja. A-passivhusen börjar redan ta form A-bolagens nyaste projekt, byggandet av passivhusen i Pepot, har fått en snabb start. Det banbrytande nybyggnadsprojektet inleddes i slutet på juni efter att entreprenadavtalen rörande byggnadsarbetena ingåtts. A-bolagen låter bygga fem lofthus. Av de sammanlagt 40 bostäderna i husen är 30 tvårummare och tio bostäder med fyra rum och kök. Alla bostäder har egen bastu. Passivhusen byggs i sten. Sådana har redan en tid byggts i Finland i syfte att åstadkomma ett så energisparsamt boende som möjligt. Erfarenheterna är goda. Det nya i A-bolagens projekt är dimensioneringen. A-passivhusen är det första passivstenhusobjektet, som omfattar större byggnader. Ur A-bolagens synvinkel sett är det inte bara byggnadstekniken som är ny, bostäderna i A- passivhusen blir också bolagets första hem för aktiva invånare. Hyresgästerna ges möjlighet att faktiskt själv bestämma över sina egna uppvärmnings- och andra boendekostnader. Varje bostad får en egen vattenmätare och faktureringen sker på basen av den uppmätta förbrukningen. Det samma gäller elförbrukningen. Elradiatorerna och varmvattenberedarna kopplas till elnätet i respektive bostad. Bostäderna förses med värmeåtervinningsventilation. De större bostäderna får dessutom vedeldningsbaserad golvvärme, som fungerar med el om man väljer att inte använda eldstaden i bostaden. A-bolagen står till tjänst med ved. Projektet kostar sammanlagt ca 6,6 miljoner euro. Husen skall vara inflyttningsklara hösten Information om hur man ansöker om bostad i husen ges senare. Hansatie 10:n A-talojen ikkunoiden vaihdot ovat jo hyvässä käynnissä. Fönsterbyte på Hansavägen 10 Fönstren och balkongdörrarna ersätts som bäst med nya på husen vid Hansavägen 10 i Vårberga. Fönsterreparationen ingår som en del i en större fasadreparation. Det pågående fönsterbytet inverkar inte på hyresgästernas vardagsliv. Bytet tar endast ett par dagar per lokal. De större fasadreparationsarbetena i husen från år 1974 inleds i slutet på året. Husen förses med utvändig tilläggsisolering och nya fa- Kevätkummussa sijaitsevien Hansatie 10:n talojen ikkunoita ja parvekeovia vaihdetaan parasta aikaa uusiin. Ikkunaremontti on osa isompaa julkisivukorjausta. Käynnissä oleva ikkunoiden vaihto ei vaikuta talojen vuokralaisten normaalielämään. Ikkunoiden vaihto kestää huoneistoa kohti vain parisen päivää. Isommat julkisivutyöt alkavat vuodelta 1974 olevissa taloissa loppuvuodesta. Taloihin rakennetaan sadskivor. Slutligen fräschas den nu rätt så trista färgläggningen upp på samma sätt som man gjort på husen vid Vikingavägen 7-9 i samma område. Inte heller senhöstens fasadarbeten förorsakar boendeolägenheter. Nästan alla arbeten utförs utomhus och förorsakar inget större buller. I invånarnas hem tittar man in bara för en kort stund och då också bara på balkongerna. Hansatie 10:n ikkunat vaihdossa ulkopuolelle lisälämmöneristykset ja uudet levytykset. Loppuviimeistelynä talojen nyt ankeahko väritys muuttuu vastaavanlaisella tavalla raikkaaksi kuin samalla alueella sijaitsevien Viikinkitie 7-9:n taloissa. Myöskään myöhäissyksyn julkisivutöistä ei aiheudu asumishaittaa koteihin. Lähes kaikki työt tehdään ulkona, eikä niiden aiheuttama meteli ole suuri. Asukkaiden koteihin piipahdetaan vain hetkeksi ja silloinkin vain parvekkeille. 5

6 LYHYESTI I KORTHET Asukastyytyväisyyttä kysytty jälleen A-yhtiöt on kahden edellisvuoden tapaan toteuttanut tänäkin syksynä asukastyytyväisyyskyselyn. Kuten myös viime vuonna, kyselyyn valikoitiin kattava valikoima eri-ikäisiä ja eri puolilla Porvoon keskusta-aluetta olevia A-taloja. Kyselyn vastaukset on jo saatu, ja niitä analysoidaan parhaillaan. Kyselyn tulokset julkaistaan tämän lehden joulukuun numerossa. Ny belåtenhetsenkät A-bolagen har liksom de två föregående åren också denna höst tagit reda på hur nöjda och belåtna invånarna i bolagens hus är. Det gjordes med en enkät riktad till ett omfattande urval A-hus av olika ålder och på olika håll i centrala Borgå. i dessa hus analyseras som bäst. Resultaten presenteras i tidningens decembernummer. Mopot talvisäilöön A-yhtiöt tarjoaa tänäkin vuonna vuokrattavaksi erittäin edullista talvisäilytystilaa mopoille ja skoottereille. Säilytystalli sijaitsee Tarmolan A-taloissa. Lisätietoa talvisäilytyksestä saa A-yhtiöiden toimistosta, Vuorikatu 3. Asiasta voi kysellä myös puhelimitse tai sähköpostilla Rakentaminen ja peruskorjaus l Byggande och grundsanering Opiskelijatalon suunnittelu lähdössä loppusuoralle A-yhtiöiden tulevien vuosien suurhanke, opiskelijatalon rakentaminen Porvoonjoen länsirannalle, etenee nyt nopeasti. Opiskelijatalon sijoituspaikalle kesällä hyväksytty asemakaavan muutos sai lain voiman, ja nyt me A-yhtiöissä voimme mahdollisimman nopeasti viimeistellä kaikki talon lopulliset suunnitelmat kun- A-yhtiöt on viime vuosina tehnyt koko ajan niin suuria kuin pienempiä peruskorjauksia taloissaan. Seuraavana on vuorossa erittäin iso saneeraus Joukahaisentie 3:n taloissa Kevätkumpu kakkosen alueella. Vuonna 1977 valmistuneita kolmekerroksisia taloja on viimeksi korjattu vuonna 1997 eli 16 vuotta sitten. toon, kertoo kiinteistöpäällikkö Teppo Riski. A-yhtiöiden tavoitteena on käynnistää urakkalaskenta jo heti joulun jälkeen. Rakennuttajan kannalta ihanteellista olisi, jos rakentaminen käynnistyi jo ensi vuoden keväällä. Opiskelijatalo tulee sijoittumaan Aleksanterinkaaren ja Tolkkistentien kulmaukseen perustetulle tontille. Kuusikerroksiseen taloon valmistuu satakunta opiskelija-asuntoa, pääosa niistä pieniä yksiöitä, sekä maanatasakerrokseen liiketiloja. Opiskelijatalo tulee ulkonäöltään nivoutumaan ympäröivään rakennuskantaan. Opiskelijatalon rakentaminen lähti muutama vuosi sitten käyntiin Porvoon kaupungin ja oppilaitosten yhteisestä tarpeesta saada helpotusta opiskelijoiden asuntopulaan. Kaupunki antoi tehtävän omistamalleen A-konsernille, ja taloa on suunniteltu yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Joukahaisentie 3:n korjaukseen etsitään yhä rahoitusta Nyt suunnitteilla olevassa korjauksessa on tarkoitus keskittyä sekä julkisivukorjaukseen että hissien asentamiseen taloihin. Tavoitteena on tehdä taloista niin esteettömiä kuin mahdollista. Peruskorjaustyöt vaativat Joukahaistentie 3:n talojen tyhjentämistä asukkaista. Iso korjaus vaatii luonnollisesti vankan ja rakentajalle edullisen rahoituksen. A-yhtiöissä hankkeen mielekäs rahoitus on koko ajan vahvasti tutkinnassa, ja samalla tehdään peruskorjausta varten alustavia suunnitelmia. Toteutusaikataulu on epävarman tilanteen vuoksi vielä avoin, mutta kun se tarkentuu, talojen asukkaita informoidaan puoli vuotta ennen yhdenkään työn alkua. Mopederna i vinterförvar A-bolagen kan också i år erbjuda vinterförvarsutrymme för mopeder och skotrar att hyra till en ytterst bolagens hus i Östermalm. Närmare uppgifter: A-bolagens byrå, Berggatan 3. Man kan också ringa och höra sig för: Taloglögejä A-asukasyhdistys ei järjestä tänä vuonna yhteistä glögitilaisuutta. Sen sijaan asukasyhdistys toivoo, että talokunnissa vietettäisiin omia glögihetkiä. Päiväksi yhdistys suosittaa 17. joulukuuta. Joukahaisentie 3:ssa sijaitsevat kaksi taloa on tavoitteena muuttaa peruskorjauksessa niin pitkälti esteettömiksi kuin mahdollista.

7 A-ASUNTOJEN TUNNUSLUVUT A-BOSTÄDERNAS NORMVÄRDEN KÄYTTÖASTE / ANVÄNDNINGSGRAD Keskimääräinen käyttöaste ajalla (asunnot) Genomsnittlig användningsgrad (bostäder) Tuloutetut vuokratuotot 1-6/ ,95 Redovisade hyresintäkter Laskennalliset vuokratuotot 1-6/ ,78 99,43 % Kalkylerade hyresintäkter VAIHTUVUUS / OMSÄTTNING Irtisanomisten määrä (myös as.vaihdot) 75 6,06 % Antal uppsägningar (också bostadsbyten) Asuntojen lukumäärä yhteensä 1237 Totalantal bostäder Tulevalle opiskelijatalolle on hyvin tilaa Aleksanterinkaaren ja Tolkkistentien kulmauksessa. Slutliga planer snabbt klara A-bolagens storprojekt under de följande åren, byggandet av ett bostadshus för studerande på västra åstranden i Borgå, avancerar nu snabbt. Den i somras godkända stadsplaneändringen på byggplatsen har fått laga kraft och vi kan nu i snabb takt göra alla slutgiltiga planer för huset klara, berättar A-bolagens fastighetschef Teppo Riski. A-bolagen har som mål att starta entreprenadoffertfasen genast Joukahainenvägen 3 A-bolagen har de senaste åren hela tiden gjort både stora och mindre grundreparationer i sina hus. Turen är nu kommen till husen vid Joukahainenvägen 3 i Vårberga. Där förestår en verkligt stor sanering. Trevåningshusen från år 1977 har senast reparerats år 1997, det vill säga för 16 år sedan. I den sanering, som nu planeras, har man för avsikt att koncentrera sig på såväl fasadreparationer som hissinstallationer. Strävan är att göra husen så fria efter julen. Ur byggherrens synvinkel sett vore det idealiskt om byggandet kunde komma igång redan nästa vår. Bostadshuset byggs på en tomt i hörnet av Alexandersbågen och Tolkisvägen. Sexvåningshuset kommer att inrymma ett hundratal bostäder för studerande, huvudparten av dem små enrummare, samt affärslokaler i gatuplanet. Utseendemässigt kommer huset att anpassas till det omkringliggande byggnadsbeståndet. Finansieringen är ännu öppen från hinder som möjligt. Grundreparationsarbetena kommer att förutsätta att husen utryms. Ett stort reparationsprojekt kräver givetvis en stabil och för byggaren förmånlig finansiering. Meningsfulla finansieringsmöjligheter utreds hela tiden inom A-bolagen samtidigt som preliminära grundreparationsplaner görs upp. Realiseringstidtabellen är på grund av det osäkra läget ännu öppen, men när den klarnar kommer invånarna att informeras minst ett halvt år innan något som helst görs. SAAMISET KIINTEISTÖN TUOTOISTA / HYRESFORDRINGAR (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) Vuokra- ja jälkiper.siirretyt saamiset ,76 0,60 /m 2 Hyresfordringar Vuokralla olevat huoneistoneliöt / Uthyrda lokal-kvm ,00 KESKINELIÖVUOKRA / MEDELHYRA PER KVM asunnot, lasketaan huhtikuun mukaan / bostäder, räknas per april Huhtikuun 2013 laskenn. vuokratuotot ,87 10,45 m 2 /kk Kalkylerade hyresintäkter Huoneistoneliöt per / Lägenhets-kvm ,50 KESKIMÄÄRÄISET HOITOKULUT / GENOMSN. SKÖTSELKOSTNAD (myös liikehuoneistot, mukaan ei lasketa pääoma-, korjaus- ja tontinvuokrakuluja / inkl. affärsutrymmen, icke inkl. kostnader för kapitel, reparationer och arrende) Hoitokulut ,38 4,36 /m 2 /kk Skötselkostnader Huoneistoala per / Lägenhetsyta ,00 KORJAUSKUSTANNUKSET / REPARATIONSKOSTNADER (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) Korjauskustannukset Reparationskostnader ,17 0,89 /m 2 /kk Huoneistoala per / Lägenhetsyta ,00 A-bolagen har ett brett urval hyreshöghus på olika håll i Borgå. Bilden visar Ilmarinenvägen 4-6 i Vårberga. 7

8 Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab 10 vuotta A-Lukaali juhli komeasti historiansa ensimmäistä vuosikymmentä A-yhtiöiden vuokralaisilleen tarjoama pihatapahtuma sai tänä syksynä tavanomaista juhlavamman sävyn. Runeberginkatu 36:ssa järjestetyn tapahtuman yhteydessä juhlittiin 10-vuotiasta A-Lukaalia sekä muistettiin Suomentalon 50-vuotista historiaa. Kiinteistö Oy A-lukaali Ab on Porvoon A-asuntojen tytäryhtiö ja siten osa A-konsernia. A-Lukaalin perustamiskokous pidettiin A-asuntojen hallituksen kokouksen yhteydessä. Nyt 10 vuotta täyttäneen A- Lukaali ja tänä vuonna 50 vuotta täyttänyt As Oy Suomentalo nivoutuivat alusta pitäen yhteen. Jo perustamiskokouksessaan A-Lukaali päätti jättää Suomentalosta tarjouksen sen silloiselle omistajalle Suomi-yhtiöille. A-Lukaali omistaa A-yhtiöiden vapaarahoitteiset talot. Sillä on tällä hetkellä 277 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Juhlassa 7. syyskuuta puheen pitänyt A-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Torolf Bergström muistutti koko A-konsernin tärkeydestä Porvoon kaupungille. Yksi kuntien keskeisistä peruspalveluista on järjestää asukkaiden asunto-olot niin, että asukkailla on käytettävissään elämäntilanteeseen ja asumistarpeisiinsa nähden hyvä ja tarkoituksenmukainen asunto. Tehtävän hoitaminen tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti vaatii suunnitelmallisuutta. Tämä on suora lainaus uusimmasta asuntopoliittisesta ohjelmasta. Tätä keskeistä sisältö on Porvoossa sekä virkamiesten että luottamushenkilöiden toimesta vaalittu jo lähes viisikymmentä vuotta. Tästä on osoituksena se, että Porvoon kaupunki on aikoinaan päättänyt perustaa nykyisen A-konsernin, joka tarjoaa asumispalveluja vauvasta vaariin luvun alkuun asti A- konsernin emoyhtiö Porvoon A- asunnot, tuotti Porvoolle aravavuokra-asuntoja. Vuosituhannen vaihteessa Porvoossa herättiin siihen, että aravatuotannon lisäksi oli tutkittava vapaarahoitteisen vuokra-asuntokannan rakentamista ja hallinnointia. Keväällä 2003 kaupunkiomistaja oli valmis ohjeistamaan A- asuntojen yhtiökokouksen. Kaupungin suunnitelmat kiteytyivät Kyseessä ei siis ollut aprillipila, vaan vuoden 2003 yhtiökokoukselle esitettiin toimenpiteet vapaarahoitteisen yhtiön perustamisesta, jossa keskeisenä sisältönä oli Vuorikatu 3 kiinteistön siirtäminen uuden yhtiön omistukseen ja siten pääomaksi. Samalla todettiin, että yhtiö saisi lisäarvoa tulevaisuudessa sillä, että A- asunnoista siirrettäisiin perustettavaan yhtiöön tulevaisuudessa muita rajoituksista vapautuneita kohteita. Samalla linjattiin, että kiinteistönhoitotoiminta pitäisi hoitaa perustettaan yhtiön kautta. A-Lukaalin toiminta on laajentunut ohi ensimmäisen kohteensa, mutta Runeberginkatu 36 on yhä merkittävä omistajalleen, sanoi Torolf Bergström. Suomentalo on koko olemassaolonsa ajan toiminut puhtaasti vuokratalona ja sellaisena se on myös A-Lukaalin omistuksessa, nyt ja tulevaisuudessa. A-lukaali on kuitenkin panostanut suuressa korjaustarpeessa olleeseen kohteeseen merkittävästi edellisiä omistajiaan enemmän ja on näin ollen saneerannut, kunnostanut ja kehittänyt kohdetta jo yli 2,5 milj. eurolla. A-Lukaali on Suomentalon ylpeä omistaja. Talo, joka näkyy kaikille sillan yli Porvooseen saapuville, on oikein hyvä esimerkki siitä, että vuokra-asuminen on laadukas asumismuoto. Hyvää mieltä ja huomionosoituksia A-yhtiöt tarjosi juhlassa palvipossua ja makkaraa tykötarpeineen sekä kakkukahvit. Vierasjoukkoa viihdytti useampi esiintyjä. Mika Vuorelle luovutettiin Isännöintiliiton hopeinen ansiomerkki sekä Carola Gustafssonille Isännöintiliiton ansiomerkki. Lisäksi luovutettiin alkuperäisille, syksyllä 1963 taloon muuttaneille asukkaille, Aarne ja Stina Romsille, muistotaulu. Samanlaisen taulun sai kiinteistössä pisimpään toiminut liike, PONY-Foto. Gott humör och utmärkelser Det gårdsevenemang, som A-bolagen bjuder sina hyresgäster på, hade i år en festligare inramning än vanligt Lukaalis tioårsjubileum samt blickade tillbaka på Suomihusets 50-åriga historia. Evenemanget gick av stapeln inne på Suomihusets gård. Fastighetsaktiebolaget Oy A-Lukaali Ab är ett dotterbolag till Borgå A-bostäder och därigenom en del av A-koncernen. A-Lukaali äger A-bo- ventionerade hyresbostäder. A-Lukaali har också hand om koncernens fastighetsskötsel och kundbetjäning. A-Lukaali och fastighetsbolaget As Oy Suomentalo hörde ihop med varandra från första början. Redan på det möte, där A-Lukaali grundades, fattades beslut om att ge ett bud på Suomihuset åt den dåvarande ägaren, Suomi-bolagen. Under festevenemanget bjöd A- bolagen alla sina hyresgäster på basturökt griskött och korv med allt vad där- artister stod för underhållningen. nentförbundets förtjänsttecken i silver och Carola Gustafsson förbundets förtjänsttecken. Dessutom överräcktes en canvastavla åt Arne och Stina Roms, som huset hösten En likadan tavla gavs också åt PONY-Foto, det företag, som verkat längst i fastigheten. A-bolagens styrelseordförande Torolf Bergström påminde i sitt festtal om såväl hela A-koncernens som också dess dotterbolags och Suomihusets betydelse för Borgå stad. Det basturökta grisköttet hade liksom förr om åren god åtgång. 8

9 Styrelsens ordförande Torolf Bergström överräckte på A-bolagens vägnar åt Arne Roms och hans hustru Stina en canvas-tavla föreställande det splitternya Suomihuset. 9

10 Suomentalo 50 vuotta l Suomihuset 50 år Runeberginkatu 36 juuri valmistuttuaan vuonna Kuva Eino Nurmi Tulipalo ja pommit tuhosivat Suomentalon edeltäjät Porvoon kaupungilla on kaikkiaan pitkä ja värikäs historia. Paljon on ehtinyt tapahtua myös 50 vuotta vanhan Suomentalon tontilla. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö berg ja varatuomari Aarne Souri ostivat Suomentalon nykyisen tontin rakennuksineen vuonna 1962 vuorineuvos Aukusti Asko-Avoniukselta. Hinta oli 15 milj. tuon ajan markkaa. Pienosakkaat myivät osakkeensa As Oy Suomentalosta siten, että vuonna 1983 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama omisti koko osakekannan. Rakennusliike Mikko Repo rakensi talon, ja ensimmäiset vuokralaiset muuttivat Kun Aukusti Asko-Avonius aikanaan alkoi rakentaa Mannerheiminkadun ja Runeberginkadun kulmaan, ei aiempien rakennusten purkutyöhön tarvinnut uhrata aikaa. TALVISODAN eniten tuhoja aiheuttanut pommitus kohtasi Porvoota Silloin pommitettiin tuusan nuuskaksi myös tuolloisen Nikolainkadun (Mannerheiminkatu) ja Runeberginkadun kulmatontti eli nykyisen Suomentalon paikka. Sotavuosina ja heti sen jälkeen tontti jäi valtaosin koivikkoa kasvavaksi rakentamattomaksi alueeksi. Ensimmäinen pikkurakennus tontille kyhättiin kuitenkin jo sodan kestäessä. Ennen pommitusta Suomentalon tontilla sijaitsi kirjakauppias Erik Söderströmin kiinteistö asuin- ja liiketiloineen. Vaikka kaikki oli pommituksessa mennyt, kirjakauppias rakennutti tontille hetimmiten pienen lautarakennuksen kirjakaupaksi. Porvoolaisten piti saada hengenravintoa. PIENI LAUTARAKENNUS siirrettiin myöhemmin Soturinkylän ensimmäiseksi pesulaksi. Sotien jälkeen Suomentalon tontille kohosi myös rivistö matalia tiilirakennuksia Suomentalon nykyisen Mannerheiminkadun liikehuoneistosiiven paikalle. Näissä toimi tuolta ajalta säilyneen valokuvan mukaan ainakin rengasliike. KUN ERIK SÖDERSTRÖM rakensi pommituksissa hävinnyttä puutaloaan Suomentalon nykyiselle tontille vuonna 1897, ei hänenkään tarvinnut huolehtia tontin vanhojen rakennusten purkutöistä. Vuonna 1894 Porvoota tuhosi tulipalo. Palon syttymispaikka oli nykyisen Suomentalon kohdilla ja koko korttelin rakennukset paloivat maan tasalle. Ennen paloa Suomentalon paikalla oli sijainnut räätäli Lindströmin omistama hieno, valkoiseksi rapattu kaksikerroksinen kaupunkitalo. 10

11 Nykyisen liikesiiven paikka noin vuonna Kuva Eino Nurmi Erik Söderströmin omistama talo pihan puolelta. Kuva A. Blomberg Eldsvåda och bomber förstörde Suomihusets föregångare Borgå stad har allt som allt en lång och färgrik historia. Men mycket har hunnit hända också på det 50 år gamla Suomihusets tomt. Ömsesidiga Livförsäkringsbola- berg och vicehäradshövding Aarne Souri köpte år 1962 det nuvarande Suomihusets tomt inklusive byggnader av bergsrådet Aukusti Asko-Avonius. Köpeskillingen var 15 miljoner dåvarande mark. Småaktionärerna sålde sedermera sina aktier i bostadsaktiebolaget As Oy Suomitalo. År 1983 hade hela aktiestocken övergått i Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi- Salamas ägo. Suomihuset byggdes Då Aukusti Asko-Avonius i tiden började bygga i hörnet av Mannerheimgatan och Runebergsgatan behövde ingen tid offras på att riva gammalt byggnadsbestånd. DEN BOMBNING, som förorsakade den största förödelsen i Borgå under vinterkriget, drabbade staden den , varvid bland annat husen på tomten i hörnet av Nikolaigatan (nuvarande Mannerheimgatan) och Runebergsgatan, det vill säga talförstördes. Under krigsåren och de omedelbart därpå följande åren var tomten ett så gott som obebyggt, björkbevuxet område. Ännu medan kriget pågick byggdes ändå ett första litet hus på platsen. Före bombningen fanns bokhandlare Erik Söderströms fastighet med bostads- och affärsutrymmen på Suomihusets tomt. Fastän bombningen hade ödelagt allt lät bokhandlaren genast uppföra en liten byggnad av bräder för bokhandelsändamål. Borgåborna behövde också andlig föda. DEN LILLA BRÄDBYGGNADEN den kom att fungera som den första tvättinrättningen på området. Efter krigen fördes också en rad låga tegelbyggnader upp på Suomihusets tomt på det ställe, där affärslängan vid Mannerheimgatan nu tiden inrymde byggnaderna åtminstone en däcksaffär. DÅ ERIK SÖDERSTRÖM år 1897 byggde det sedermera i bombningen förstörda trähuset på det nuvarande Suomihusets tomt behövde inte heller han först riva gamla byggnader. År 1894 härjade nämligen en förödande brand i Borgå, som började där Suomihuset nu står. Alla byggnader i kvarteret brann ner till grunden. Före branden hade det funnits ett på Suomihusets plats. Huset ägdes av skräddaren Lindström. museum Pommitustuhoja Suomentalon tontilla Kuva Georg Christiernin Porvoo Näsistä kuvattuna ennen vuotta Kuva Natalia Linsén 11

12 LYHYESTI I KORTHET A-talojen kerhotilat käytössäsi A-yhtiöiden omistamissa talokunnissa on erittäin paljon asukkaiden käytössä olevia kerhohuoneita tai huoneistoja. Ne ovat asukkaiden i käytettävissä niin kokouksiin, kerhotoimintaan kuin myös perhejuhliin. A-yhtiöiden vuokralaisilla on mahdollisuus myös käyttää muita kuin juuri oman talonsa kerhotiloja. Kerhotilojen käytöstä ja myös niiden varustelusta voi kysellä tarkemmin talokunnan luottamushenkilöltä. Avaimet on saatavissa A-yhtiöiden toimistosta, Vuorikatu 3. A-yhtiöiden kerhotilat Sammontie 4 Viikinkitie 7-9 Johannisbergintie 10 Linjatie 34 Galgbackantie 9 F.E.Sillanpään katu 4 Runeberginkatu 36 Sibeliuksenbulevardi Lähdepolku 3-4 Joukahaisentie Jousitie 8 8 Ilmarisentie 8 Sibeliuksenbulevardi 6 Jousitie 4-6 Joukahaisentie 3 Nordenskiöldinkatu 24 Hansatie 4-6 Kerhotilojen ohella A-yhtiöillä on Runeberginkatu 36:ssa vuokrattavissa saunaosasto. Lisätietoja on osoit- Klubbutrymmen till invånarnas förfogande kligt med klubbrum eller -lokaler, som står till invånarnas förfogande. Den kan användas för både möten, klubbverksamhet och familjefester. A-bolagens hyresgäster har rätt att använda också andra än just den egna fastighetens klubbutrymmen. Fastighetens förtroendevalda ger vid behov närmare uppgifter om klubbutrymmena och också om utrustningen i dem. Nycklarna till klubbrummen och -lokalerna kvitteras ut på A-bolagens byrå, Berggatan 3. I Suomihuset, Runebergsgatan och rymlig bastuavdelning att hyra. Isännöinti ja huolto l Disponentverksamhet och service Kuiva kesä edesauttoi A-pihojen korjauksia Sateeton ja lämmin kesä mahdollisti jopa ennakoitua enemmän A-talojen pihapiirien huoltokorjauksia. Isännöintialan huoltokorjausten luonteeseen kuuluu se, että vaikka olisi kuinka tarkkaan tehty suunnitelmat ja budjetoinnit, jotkut asiat siirtyvät väistämättä eteenpäin. Tänä kesänä on kuitenkin A-yhtiöiden pihoissa tapahtunut ylipäänsä paljon ja paljon myös selvästi näkyvää, sanoo A-yhtiöiden isännöitsijä Terhi Toppinen-Häyrinen. Asvaltoinnin korjauksia oli kuluneen kesän huoltokorjauslistaan merkitty aika lailla. Yksi menneen kesän positiivisimmasta, vaikkakin ei kuluiltaan, pienehköistä pihapiirin kunnostustöistä tehtiin Suomentalossa Runeberginkatu 36:ssa. Talon piha oli taannoisen peruskorjauksen ajan remonttityömaana, ja sekä pihan asvalttiosuus että oleskelupihan osuus olivat aika kärsineitä. A-yhtiöt hoiti luonnollisesti asvalttipaikkaukset ja autopaikkojen uudelleenmaalaukset, mutta oleskelupihan osalta vuokranantaja ja talon asukkaat tekivät hienoa yhteistyötä. Jo kun peruskorjaustalossa oli vielä kesken, Suomentalon talotoimikunta järjesti asukaskyselyn siitä, mitä asukkaat haluavat tuolloisenaan epätoimivalta oleskelupihalta. Kyselyn perusteella talotoimikunta laati A-yhtiöille sekä koosteen että yksilöidyn pihasuunnitelman asukkaiden näkemyksistä. A-yhtiöt hyväksyi pihasuunnitelman pienin korjauksin. Koska jo itse peruskorjaus oli talolle iso kuluerä, sekä asukkaat että vuokranantaja olivat yhtä mieltä siitä, että pihan kunnostuksen täytyy tapahtua minimirahal- Kaikki suunnitellut työt saatiin tehtyä ja lisäksi tehtiin myös joukko sellaisia paikkauksia, jotka oli välttämättömät mutta joista ei vielä korjaussuunnitelmaa tehdessä tiedetty. Valtaosa A-yhtiöiden kiinteistökannasta on jo ikääntynyttä, joten puiden ja istutusten karsimiset ovat jokavuotinen tarkkailunaihe. Tänäkin vuonna A-pihoista kaadettiin aikamoinen joukko liian isoiksi kasvaneita tai jo huonokuntoisia puita. Huoltomaalausten osalta kesä oli erityisen hyvä. Tietojeni mukaan kaikki suunnitellut maalaukset tehtiin. Tähän auttoi lämmin ja kuiva kesä, huoltomme ja sen apuna olleet kesätyöntekijät pystyivät työskentelemään tehokkaasti, isännöitsijä kertoo. Pihojen huoltorakennuksissa jäi osa alustavasti tälle kesälle suunnitelluista korjauksista ensi vuoteen. Loppusyksyksi on vielä ajoitettu jtalojen sisäpuolisia töitä. Ne ovat pääosin talojen julkisten tilojen maalauksia sekä saunaosastojen, ennen muuta löylyhuoneiden, pienehköjä kunnostuksia. Isännöitsijä Terhi Toppinen- Häyrinen muistuttaa kuitenkin, että korjauskulujen kanssa A-yhtiöissä eletään aivan yhtä tiukassa linjassa kuin kaikessa muussakin taloudenpidossa. Jos tulee hätätöitä, ne tietysti on hoidettava ensin, ja silloin vähemmän kiireelliset siirtyvät seuraavaan vuoteen. Talon oleskelupiha kuntoon yhteispelillä Suomentalon uusittu piha-alue tarjosi viihtyisät puitteet A-Lukaalin 10-vuotisjuhlille, joihin osallistui lähes 200 A-yhtiöiden vuokralaista. la. Asukkaat keksivät, mistä saada oleskelualueen ytimeen liuskekiviä lahjoituksena. A-yhtiöiden huolto toi kivet pihaan ja asukkaat laatoittivat talkoilla haluamansa alueen. Lopulta pihaan tarvittiin hankkia vain uusi hiekkalaatikko ja pyykinkuivausteline sekä asukkaiden haaveena ollut pihakeinu. Aktiiviset asukkaat ansaitsevat ison kiitoksen. Kiitos kuuluu myös A-yhtiöiden huollolle, joka teki oman osansa oleskelualueen töistä paneutuneesti, toteaa Suomentalon talotoimikunta. Suomentalon pihan ehostus jatkui syksyllä. Asukkaat istuttivat kevätkukkien sipuleita, jotta piha on kutsuva heti keväästä. 12

13 Isännöitsijä vaihtui A-yhtiöissä vaihtui toinen isännöitsijä tässä kuussa. Terhi Toppinen-Häyrinen siirtyi alan tehtäviin toisaalle, ja hänen sijalleen isännöitsijäksi nousi A-yhtiöissä huollon esimiehenä toiminut Rami Niemi. Terhi Toppinen-Häyrinen on työskennellyt A-yhtiöissä keväästä 2011 lähtien. Kaikkien muiden tehtäviensä ohella hänellä on ollut merkittävä rooli A-yhtiöiden asukasdemokratian kehittäjänä. Se on ollut todella antoisaa. Aiemmin tein vastaavaa työtä isossa kaupungissa ja isossa yhtiössä, nyt pääsin kokemaan, miten oikea asukasdemokratiamalli löytyy Porvooseen ja A-yhtiöille. A-yhtiöiden asukasaktiivit toimivat prosessissa upeasti. Yleensäkin Terhi kokee A-yhtiöissä työskentelyn kasvattaneen hänen ammattiosaamistaan. A-yhtiöiden isännöitsijän tehtävät ovat monipuolisempia kuin aiemmissa työpaikoissani, olen saanut kokemusta rutkasti lisää. Terhi Toppinen-Häyrisen viimeinen työpäivä A-yhtiöissä oli 11. lokakuuta. Heti lokakuun alusta hän sai ohjattavakseen uuden isännöitsijän Rami Niemen. Rami Niemi on tähän asti toiminut A- yhtiöissä huollon toisena esimiehenä. Rami Niemellä on monipuolinen kokemus kiinteistöalalta. Isännöitsijätutkinnon suorittamisen hän aloittaa välittömästi. Haastavaa on, Terhi on hoitanut isännöitsijän tehtävät niin hyvin. Mutta uskon mutkattomaan yhteistyöhön asukkaiden kanssa. Huollon toiseksi esimieheksi Keijo Mikkosen lisäksi A-yhtiöt on valinnut Kristian Tuomalan. Tuomala on tähän asti työskennellyt konsernissa huoltomiehenä. A-yhtiöt palkkaa uuden huoltomiehen. Syksyn remonttitöihin kuuluu muun muassa huoneistokorjauksia. Gårdsreparationerna gynnades av den torra sommare Den regnfattiga och varma sommaren möjliggjorde underhållsreparationer på A-husens gårdsplaner i större omfattning än beräknat. Disponentbranschens underhållsreparationer är till sin natur sådana att vissa saker bara måste skjutas på, hur noggrant planerna och budgeteringen än gjorts. Den här sommaren har det ändå skett mycket på A-husens gårdsplaner och en hel del av det är också klart synligt, säger Terhi Toppinen-Häyrinen. På sommarens underhållsreparationslista fanns ganska många asfalteringsreparationer. Allt blev gjort och dessutom kunde man göra en del sådana reparationer, som visade sig vara nödvändiga, men som man inte ännu kände till då reparationsplanerna gjordes upp. Huvudparten av A-bolagens fastighetsbestånd är redan av äldre datum och därför hör gallringsbehovet bland träd och i planteringar till det som årligen kontrolleras. Också i år fälldes ett rätt stort antal träd, som vuxit sig alltför stora eller som redan be- fann sig i dåligt skick. Särskilt gynnsam var sommaren för underhållsmålningsarbeten. Enligt vad jag har mig bekant kunde alla planerade målningsarbeten göras. Sommaren var varm och torr, vilket gjorde att vårt eget folk och de sommaranställda, som de hade till sin hjälp, kunde arbeta effektivt, berättar disponenten. När det gäller gårdsservicebyggnaderna skjuts en del av reparationerna på till nästa år. För den här hösten finns ännu en del invändiga arbeten i husen schemalagda och budgeterade. Det handlar främst om målningsarbeten i husens allmänna utrymmen samt om mindre reparationer i bastuavdelningarna, framförallt i själva basturna. Disponent Terhi Toppinen- Häyrinen påminner ändå om att man i A-bolagen beträffande reparationsanslagen lever i lika kärva tider som i fråga om ekonomin i övrigt. Om brådskande reparationsbehov uppstår skjuts mindre brådskande reparationer på till följande år. Rami Niemi ja Terhi Toppinen-Häyrinen osallistuivat yhdessä uuden asukastoimikunnan ensimmäiseen kokoukseen. Disponentbyte I oktober skedde ett byte på den ena av A-bolagens två disponentposter. Terhi Toppinen-Häyrinen övergick till arbetsuppgifter på annat håll i branschen och efterträddes av Rami Niemi, som hittills varit fastighetsskötselförman inom A-bolagen. Terhi Toppinen-Häyrinen anställdes av A-bolagen våren Vid sidan av alla sina andra uppgifter hade hon en viktig och uppskattad roll som utvecklare av A-bolagens invånardemokrati. Terhi Toppinen-Häyrinen gjorde sin sista arbetsdag i A-bolagen den 11 oktober. Redan i början på oktober började hon handleda efterträdaren Rami Niemi i hans nya uppgifter. Keijo Mikkonen fortsätter som den ena av A-bolagens två fastighetsskötselförmän. Rami Niemi efterträds av Kristian Tuomala, som hittills varit fastighetsskötare i A-koncernen. En ny fastighetsskötare anställs i hans ställe. 13

14 Asukastoiminta l Invånarverksamhet Asukastoimikunta kokouksessaan. 27 luottamushenkilöä hoitaa jatkossa A-asukkaiden asioita A-yhtiöiden asukastoimikunta kaudeksi valittiin syksyn asukaskokouksissa. Se koostuu 27 luottamushenkilöstä. Asukastoimikuntaa johtaa alkavalla kaudella Robert Gaggl. Syksyn asukaskokousten sarja sujui vaihtelevasti. Kokonaisuutena asukaskokouksiin osallistui hieman vähemmän A-yhtiöiden vuokralaisia kuin kahtena edellisenä syksynä. Yhtään kokousta ei jouduttu osanottajien puutteen vuoksi perumaan. Toisaalta taas kokouskimarassa oli useita runsaslukuisia ja erittäin vilkkaasti keskustelevia kokouksia. Asukaskokouksissa valittiin yhteensä 27 luottamushenkilöä, mikä on pari vähemmän kuin vuosi sitten. Luottamushenkilöjä ei kuitenkaan jouduttu kokouksissa uuden asukasdemokratiamallin käynnistymisen lailla maanittelemaan, vaan luottamushenkilöiksi oli luontevasti halukkaita. Luottamushenkilöissä tapahtui syksyn valinnoissa kohtuullinen vaihto, mikä ennustellee niin talokuntiin kuin asukastoimikuntaan virkeää toimintavuotta. A-yhtiöiden uusi asukastoimikunta kokoontui ensimmäisen kerran 2. lokakuuta. Puheenjohtajaksi valittiin Robert Gaggl Jousitieltä ja varapuheenjohtajaksi Ira Siltala Galgbackantieltä. Uuden puheenjohtajan mukaan alkavn kauden merkittävimpiä haasteita on asukasdemokratian ja asukasosallisuuden edelleenkehittäminen A-yhtiöissä. Asukastoimikunnan ja A- yhtiöiden yhteistyö ja myös tiedonvälitys on selkeästi saatava pyörimään paremmin. Talojen luottamushenkilöiden eli asukastoimikunnan tehtävänä on ajaa asukkaiden asioita, ja siinä meidän otettava entistä aktiivisempi rooli. Gaggl uskoo, että asukasaktiivisuudessa on paljon parantamismahdollisuuksia. Tänä syksynä valittiin useita uusia luottamushenkilöitä, ja he ovat osaltaan välittämässä viestiä kaikille asukkaille. Asukastoimikunta voisi ottaa aiempaa enemmän käsiteltäväkseen suoraan asukkailta tulevia asioita. A-yhtiöiden asukasdemokratiamalliin tehtiin tänä syksynä täsmennys. Asukastoimikunnan puheenjohtaja edustaa tästä eteenpäin aina ARA-puolen asukkaita. Näin siksi, että yksi asukastoimikunnan syksyn keskeisiä tehtäviä on käsitellä emoyhtiön eli Porvoon A-asunnot Oy:n budjettia ja tulevan vuoden aravavuokria. Asukastoimikunnan ensimmäisessä kokouksessa valittiin myös kahdeksanjäseninen asukashallitus. Sitä johtaa A-asuntojen hallituksessa aravavuokralaisia edustava Harri Rainio. Hallituksen muut jäsenet ovat Veikko Davitsainen, Robert Gaggl, Tuula Jörgensen, Reijo Perälä, Anette Schild, Ira Siltala ja Usko Tuukkanen. Tarkemmat tiedot niin asukaskokouksista, valituista luottamushenkilöistä ja talotoimikunnista sekä asukashallituksen kokoonpanosta löydät näiltä sivuilta. 14

15 Asukaskokoukset 2013 A-yhtiöiden asukasdemokratiamallin mukaisia asukaskokouksia järjestettiin tänä vuonna kiitettävästi kaikissa 30 asuintalokohteissa. Vain kahdessa A-yhtiöiden omistamassa kiinteistössä, Omenamäen ja Palomäen palvelukeskuksissa, asukaskokouksia ei kutsuttu koolle talojen erikoiskäytön takia. Sammontie 4 Sampovägen 4 Asukaskokous pidettiin talon kerhohuoneessa. Paikalla oli 7 talokunnan asukasta. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Sanna Manninen Varaluottamushenkilö/ suppleant Annmari Kinnunen Talotoimikunta/ huskommitté Sanna Manninen, Annmari Kinnunen, Yrjö Toivola, Raimo Nurme, Lissa Leinonen, Pasi Rutanen Hansatie 10 Hansavägen 10 Asukaskokous pidettiin talokunnan pesutuvassa Kokoukseen osallistui 7 asukasta. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Kjell Kortman Varaluottamushenkilö/ suppleant Keijo Weckman Talotoimikunta/ huskommitté Kjell Kortman, Keijo Weckman, Ilona Räsänen, Marina Sjöström, Kenneth Hagman 27 förtroendevalda sköter A-invånarnas ärenden A-bolagens invånarkommitté för perioden valdes på höstens invånarmöten. Kommittén består av 27 förtroendevalda. Kommittén leds av Robert Gaggl. Mötena gick i varierande tecken. Totalt deltog något färre hyresgäster än under de två föregående åren. Inget möte behövde ändå inhiberas. Det fanns också flera möten, som var ytterst välbesökta och där diskussionerna var mycket livliga. Antalet förtroendevalda är ett par färre än för ett år sedan. Man behövde ändå inte söka med ljus och lykta efter hugade kandidater så som fallet var då den nya invånardemokratimodellen togs i bruk, utan intresserade fanns på ett helt naturligt sätt att tillgå. Personomsättningen var moderat, varför man torde kunna räkna med att verksamhetsåret både i huskommittéerna och i A- koncernens invånarkommitté blir livligt. A-bolagens nya invånarkommitté höll sitt första möte den 2 oktober. I A-bolagens invånardemokratimodell gjordes i höstas en liten precisering. Invånarkommitténs ordförande representerar från och med nu alltid också ARA-invånarna. Detta för att en av invånarkommitténs centrala höstuppgifter är att behandla moderbolagets, eller Borgå A-bostäder Ab:s budget och det kommande årets aravahyror. På invånarkommitténs första möte valdes också en invånarstyrelse med åtta medlemmar. Den leds av Harri Rainio, som representerar aravahyresgästerna i A- bolagens styrelse. På dessa sidor finner du uppgifter om invånarmötena, förtroendepersonerna och huskommittéerna. Hansatie 4-6 Hansavägen 4-6 Asukaskokous pidettiin talokunnan kerhotilassa Kokoukseen osallistui 3 asukasta. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Ville Saarela Varaluottamushenkilö/ suppleant Marina Lehtinen Talotoimikunta/ huskommitté Ville Saarela, Marina Lehtinen, Pirjo Salmela Viikinkitie 7-9 Vikingavägen 7-9 Viikinkitien A-talojen asukaskokous oli koolla Paikalla oli 10 asukasta. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Veikko Davitsainen Varaluottamushenkilö/ suppleant Kurt Larsson Talotoimikunta/ huskommitté Veikko Davitsainen, Kurt Larsson, Beata Helenius, Maj-Britt Eriksson, Irja Larsson, Aatos Rantanen, Esko Eriksson, Stig Silfver, Irja Ålander, Carita Väinölä Ilmarisentie 2b Ilmarinenvägen 2b Talon asukaskokous oli koolla Kokous ei valinnut taloon luottamushenkilöitä. Ilmarisentie 8 Ilmarinenvägen 8 Ilmarisentie 8 aloitti ensimmäisenä tämän vuoden asukaskokousten sarjan Kokoukseen osallistui 6 asukasta. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Tuula Jörgensen Varaluottamushenkilö/ suppleant Ingegerd Wallenius Talotoimikunta/ huskommitté Tuula Jörgensen, Ingegerd Wallenius, Bror Blomqvist, Mari Hosiaisluoma, Anita Johansson, George Johansson, Juhani Lankinen, Sylvi Siren A-asukas huomaa: talotoimikuntien kokoukset ovat aina avoimet kenelle tahansa talon asukkaalle. Tervetuloa keskustelemaan oman talon asioista! 15

16 Asukastoiminta l Invånarverksamhet Asukasdemokratiassa vielä kehitettävää A-yhtiöiden nykyinen asukasdemokratian toimintamalli on ollut käytössä kaksi vuotta. Mallissa on paljon parannusta aiempaan mutta myös vielä petrattavaa. A-yhtiöt otti syksyllä 2011 käyttöön uuden asukasdemokratiamallin, jossa eri luottamuselimien roolia ja toimenkuvaa selkiytettiin. Samalla A-yhtiöt ulotti normaalisti vain ARA-vuokrakohteita koskevan asukasdemokratian soveltuvilta osin myös konsernin vapaarahoitteisiin vuokrataloihin. Asukasedemokratialaki sisältää säännöksen, että ARA-kohteissa asukkailla on oltava edustus vuokranantajan hallinnossa. A-yhtiöissä on ollut asukasedustus Porvoon A-asunnot Oy:ssä lain voimaantulosta alkaen. Nykyisin A-asuntojen hallitus koostuu neljästä jäsenestä. Heistä kolme edustaa Porvoon kau- punkia ja yksi henkilö asukkaita. Konsernitason keskeisin asukkaiden luottamuselin on talojen luottamushenkilöistä koostuva asukastoimikunta. Sen tehtävänä ensisijassa kehittää asukasdemokratiaa ja asukasosallisuutta, tukea talotoimikuntien ja luottamushenkilöiden toimintaa. Asukastoimikunta valitsee keskuudestaan asukashallituksen. Se toimii valmistelevana ja toimeksipanevana elimenä. Asukashallituksella on myös tärkeä rooli toimia viestinviejänä asukastoimikunnan ja A-yhtiöiden välillä. Talojen luottamushenkilöt toimivat oman talokuntansa asioissa yhdessä talotoimikuntien kanssa. A-yhtiöissä mallin käynnistäjänä on toiminut isännöitsijä Terhi Toppinen-Häyrinen. Asukastoimikunnan ensimmäinen toimintavuosi oli mielestäni päättynyttä toista vuotta parempi. Viime syksynä toimikunnan ensimmäisiin ja keskeisimpiin tehtäviin kuuluva toimintasuunnitelma jäi tekemättä, ja siksi asiat ehkä hieman riistäytyivät käsistä. Toppinen-Häyrinen pitää tärkeänä, että asukastoimikunta pystyisi ja malttaisi keskittyä vuosittain vain johonkin tai muutamaan keskeiseen kysymykseen. Ehdotukseni on, että asukastoimikunta alkavalla kaudella keskittyisi miettimään talojen kerhotilojen käyttöä ja toimintamallia. Riittävätkö rahkeemme hyödyntää tiloja enemmän kuin nyt? Terhi Toppinen-Häyrinen harmittelee sitä, että kahden ensimmäisen vuoden aikana valmista on saatu aika vähän. Petrattavaa on selvästi molemmin puolin, niin asukkailla kuin meillä vuokranantajana. Samaa mieltä on kaksi ensimmäistä vuotta asukastoimikunnassa puheetta johtanut Usko Tuukkanen. Yhteistyö asukkaiden ja A- yhtiöiden välillä ontuu vielä. Antaisin kouluarvosanaksi seiskan. Asukastoimikunnassa on koettu, että osa sen tärkeäksi kokemista asioista on jäänyt turhaan junnaamaan A-yhtiöiden hallintoon. Toisaalta on muistettava, että Porvoon kaupunki valmistelee vuokra-asuntokantansa tulevia ratkaisuja, ja se on tuonut A-yhtiöiden henkilöstölle paljon työtä ja varmasti myös henkistä epävarmuutta. Kaikki me odottelemme tulevia ratkaisuja. Asukastoimikunnan sisällä on välillä ollut eriäviä näkökantoja. Ei aina tarvitsekaan jeesjeessysteemillä toimia. Erilaisista mielipiteistä huolimatta yhteistyöhenki on ollut hyvä, Tuukkanen arvioi. Vaikka niin isännöitsijä kuin asukastoimikunta hieman harmittelevat ensimmäisten vuosien aikaansaannosten vähyyttä, asukkaat ja yhtiö ovat valmistelleet kaksi suurta asiaa. Niin konsernitason kuin talokuntien turvallisuussuunnitelmat on päivitetty ja taloihin valittu turvallisuusyhdyshenkilöt. A-yhtiöiden uudet järjestyssäännöt ovat viimeistä piirtoa vaille valmiit. Ne esitellään joulukuun lehdessä. Asukasdemokratia toimii näin A-yhtiöissä Talokunnissa: asukaskokous talotoimikunta luottamushenkilö Konsernitasolla: Toiminnan tavoitteet Asukashallituksen roolin luominen Asukastoimikunnan roolin selkeyttäminen Asukasyhdistystoiminnan vahvistaminen ja monipuolistaminen Asukasosallisuuden lisääminen Yhteistyön tiivistäminen isännöitsijän kanssa Viestinnän tehostaminen A-asukasyhdistys A-yhtiöiden asukasyhdistys on vapaamuotoista asukastoimintaa varten mutta toimii yhteistyössä asukasdemokratiaelinten kanssa. asukastoimikunta asukashallitus iso asukaskokous asukasedustaja yhtiön hallituksessa 16

17 Invånarmötena 2013 I år hölls invånarmöten i enlighet med A-bolagens invånardemokratimodell berömvärt i samtliga 30 bostadshusfastigheter. Endast itvä fastigheter, Äppelbackens och Brandbackens servicecenter, sammankallades inget invånarmöte på grund av fastigheternas speciella användningsändamål. Joukahaisentie 11 Joukahainenvägen 11 Kevätkumpu kakkosessa sijaitsevien talojen asukaskokous pidettiin Luottamushenkilö/ förtroendeperson Elvi Andersson Varaluottamushenkilö/ suppleant Stevan Lazarevic Ilmarisentie 2b Ilmarinenvägen 2b Talon asukaskokous oli koolla Kokous ei valinnut taloon luottamushenkilöitä. Ilmarisentie 8 Ilmarinenvägen 8 Ilmarisentie 8 aloitti ensimmäisenä tämän vuoden asukaskokousten sarjan Kokoukseen osallistui 6 asukasta. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Tuula Jörgensen Varaluottamushenkilö/ suppleant Ingegerd Wallenius Talotoimikunta/ huskommitté Tuula Jörgensen, Ingegerd Wallenius, Bror Blomqvist, Mari Hosiaisluoma, Anita Johansson, George Johansson, Juhani Lankinen, Sylvi Siren Joukahaisentie 11 Joukahainenvägen 11 Kevätkumpu kakkosessa sijaitsevien talojen asukaskokous pidettiin Luottamushenkilö/ förtroendeperson Elvi Andersson Varaluottamushenkilö/ suppleant Stevan Lazarevic Jousitie 8 Pilbågsvägen 8 Talokunnan asukaskokous oli koolla ABC-talon kerhohuoneessa Luottamushenkilö/ förtroendeperson Reijo Perälä Varaluottamushenkilö/ suppleant Jens Lindfors Luottamushenkilö ja hänen varansa muodostavat kohteen talotoimikunnan. Laamanninpolku 2 Lagmanstigen 2 Länsirannalla sijaitsevan aravatalon kokous keräsi 9 osanottajaa. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Harri Rainio Varaluottamushenkilö/ suppleant Kauko Aittomäki Talotoimikunta/ huskommitté Harri Rainio, Kauko Aittomäki, Heidi Mattila, Ismo Hyttinen, Raimo Laakkonen Nordenskiöldinkatu 24 Nordenskiöldsgatan 24 Nordenskiöldinkadun asukaskokoukseen ehti paikalle vain 2 talokunnan asukasta. Taloon ei valittu talotoimikuntaa. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Tiina Lindo A-invånare obs! Huskommittéernas möten är alltid öppna för husets alla invånare. Välkommen att diskutera frågor, som gäller det egna huset! Mannerheiminkatu 36:n luottamushenkilöksi valittiin Voldemar Klimask ja hänen varakseen Pekka Turtiainen. Ilmarisentie 4 Ilmarinenvägen 4 Talojen asukaskokous järjestettiin Ilmarisentie 2b:ssä olevassa henkilökunnan taukotuvassa Paikalla oli 2 asukasta. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Sune Forsbäck Varaluottamushenkilö/ suppleant Taisto Heiskanen Luottamushenkilöt muodostavat talotoimikunnan. Ilmarisentie 6 Ilmarinenvägen 6 Talojen asukaskokous järjestettiin Ilmarisentie 2b:ssä olevassa henkilökunnan taukotuvassa Paikalle tuli vain yksi asukas eikä luottamushenkilöitä valittu. Jousitie 4 Pilbågsvägen 4 Kevätkumpu kolmosessa sijaitsevien talojen asukaskokous järjestettiin pihan kerhohuoneessa Paikalla oli 2 osanottajaa. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Robert Gaggl Varaluottamushenkilö/ suppleant Lasse Lagerström Luottamushenkilöt muodostavat talotoimikunnan. Jousitie 6 Pilbågsvägen 6 Talojen asukaskokous pidettiin Kokoukseen osallistui 2 talokunnan asukasta. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Merja Kariniemi Varaluottamushenkilö/ suppleant Andres Salm Joukahaisentie 3 Joukahainenvägen 3 Talokunnan asukaskokouksessa oli paikalla pienen kerhohuoneen täyttävästi väkeä, 8 osanottajaa. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Peter Rosenström Varaluottamushenkilö/ suppleant Aili Väisänen Talotoimikunta/ huskommitté Peter Rosenström, Aili Väisänen, Viveca Öhberg, Ritva Idström, Olavi Moilanen, Yrjö Karppinen, Lyyli Hakala, Tia Koskinen 17

18 Asukastoiminta l Invånarverksamhet Asukaskokoukset 2013 Aleksanterinkaari 6 Alexandersbågen 6 Talokunnan asukaskokoukseen osallistui 10 henkilöä. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Raimo Lahti Runeberginkatu 36 Runebergsgatan 36 Suomentalon asukaskokous oli tämän vuoden kokouskimaran väkirikkain pidettyyn kokoukseen osallistui 12 talon asukasta. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Usko Tuukkanen Varaluottamushenkilö/ suppleant Minna Laakso Talotoimikunta/ huskommitté Usko Tuukkanen, Minna Laakso, Aarne Laakso, Veli-Pekka Nissinen, Kaisa Viitanen Sibeliuksenbulevardi 6 Sibeliusbulevarden 6 Asukaskokoukseen talon kerhohuoneessa osallistui 4 henkilöä. Kokous ei valinnut luottamushenkilöitä. Sibeliuksenbulevardi Sibeliusbulevarden Talokunnan asukaskokous pidettiin Paikalla oli 3 asukasta. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Anette Schild Mannerheiminkatu 25c Mannerheimsgatan 25c Lempinimellä Sinivuokko tunnettu talo piti asukaskokouksensa Paikalla oli 8 asukasta.talotoimikuntaa ei valittu. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Eija Mäkinen Mannerheiminkatu 36 Mannerheimsgatan 36 Kohteen asukaskokous keräsi mukavasti väkeä paikalle, 8 osanottajaa täytti talokunnan saunan pukuhuoneen viimeistä penkkiä myöten. Kokouksessa käytiin myös vilkasta keskustelua. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Voldemar Klimask Varaluottamushenkilö/ suppleant Pekka Turtiainen Talotoimikunta/ huskommitté Voldemar Klimask, Pekka Turtiainen, Sirkka Virtanen, Synnove Olander, Göran Olander, Irma Vilén, Nina Eshan, Maire Ståhlberg Johannisbergintie 10 Johannisbergsvägen 10 Johannisbergintien A-talojen asukaskokous järjestettiin talokunnan kerhohuoneessa. Kokoukseen ehti paikalle vain 3 asukasta. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Sheila Ziualova Varaluottamushenkilö/ suppleant Kate Lindroos Talotoimikunta/ huskommitté Sheila Ziualova, Kate Lindroos, Jaana Björs. F.E. Sillanpään katu 4 F.E. Sillanpääs gata 4 Hornahattulassa sijaitsevien A-talojen asukaskokous pidettiin Paikalla oli 6 asukasta. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Tapani Paananen Varaluottamushenkilö/ suppleant Tom Grönholm Talotoimikunta/ huskommitté Tapani Paananen, Tom Grönholm, Lars Blomberg, Monica Hanzik, Inkeri Eloranta, K.A. Liukkonen Tapani Löfvingin katu 6-8 Stefan Löfvinsgata 6-8 Asukaskokous järjestettiin talokunnan pesutuvassa Kokouksessa oli paikalla 4 talokunnan asukasta. Kokous päätti olla valitsematta talokuntaan luottamushenkilöä. Tapani Löfvingin katu Stefan Löfvinsgata Talokunnan asukaskokoukseen 9.9. osallistui 3 asukasta. Luottamushenkilö/ förtroendepersonmerja Forsblom Varaluottamushenkilö/ suppleant Tuuli Lattu Luottamushenkilö ja hänen varansa muodostavat kohteen talotoimikunnan. Karhupolku 2-4 Björnstigen 2-4 Talokunnan asukaskokous pidettiin naapurissa sijaitsevan Galgbackantie 9:n kerhohuoneessa Luottamushenkilö/ förtroendeperson Hannu Maho Lähdepolku 3-4 Källstigen 3-4 Lähdepolun A-talojen asukaskokoukseen osallistui 3 henkilöä. Kokous päätti olla nimeämättä talokuntaan luottamushenkilöä. Huuhkajan- Kurjentie Uvvägen 5 Tranvägen 6 Tarmolan A-taloissa asukaskokous pidettiin Paikalla oli 2 osanottajaa. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Rolf Helenius Varaluottamushenkilö/ suppleant Seija Anttonen Luottamushenkilöt toimivat myös talotoimikuntana. Fredrika Runebergin katu 5 Fredrika Runebergs gata 5 Johannesbergissä sijaitsevien talojen asukaskokous pidettiin Luottamushenkilö/ förtroendeperson Jari Kuismin A-invånare obs! Huskommittéernas möten är alltid öppna för husets alla invånare. Välkommen att diskutera frågor, som gäller det egna huset! Tunnelmia Tapani Löfvingin katu 6-8:n asukaskokouksesta. 18

19 LYHYESTI I KORTHET Turhat tavarat kiertoon? Tämän syksyn talokohtaisissa asukaskokouksissa tuli esille varsinaisten sääntömääräisten asioiden ohella erittäin paljon muita talokunnissa ajankohtaisia asioita. Yksi valitettavan yleinen ongelma tuntuu olevan polkupyörille, ulkoiluvälineille ja lasten pihaleluille tarkoitettujen piha- tai kellarivarastojen täyttyminen. A-yhtiöt toteutti parisen vuotta sitten mittavan siivoustyön talojen Onödiga saker till återanvändning På höstens invånarmöten framkom utöver de stadgeenliga ärendena mycket aktuellt i de olika husen. Ett bara alltför vanligt problem tycks vara de överfyllda, för cyklar, utomhusredskap och barnens gårdsleksaker avsedda gårds- och källarförråden. A-bolagen gjorde för några år sedan en verklig storstädning i cykelförråden, men höghusens förråd har pyörävarastoissa, mutta ylimääräisiä polkupyöriä kertyy kerrostalojen varastoihin nopeasti. Samoin lapsirikkaissa talokunnissa tahtoo olla vaarana se, että eri vuodenaikoina tarvittavia pihaleluja jää lojumaan yhteisiin varastoihin. A-asukas, jos tiedät säilöväsi turhia tavaroita ulkovälinetiloissa, pidäthän huolen niiden korjaamisesta talteen tai laittamisesta esimerkiksi kiertoon. efter det snabbt igen fyllts av överloppscyklar. I barnrika hus tycks det saker, som behövs under olika årstider, blir liggande i de gemensamma förråden. Oom du vet med dig att har onödiga saker liggande i utrymmena för utomhusredskap, ta vara på dem eller ge dem till exempel för återanvändning. Galgbackantie 9:n luottamushenkilöt Ira Siltala ja Else Borgman. Galgbackantie 9 Galgbacksvägen 9 Talokunnan asukaskokoukseen osallistui 6 henkilöä. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Ira Siltala Varaluottamushenkilö/ suppleant Else Borgman Kesätuulentie 8 Sommarvindsvägen 8 Huhtisissa sijaitsevan talokunnan asukaskokous pidettiin Galgbackantie 9:n kerhohuoneessa Vuokranantajalle vilkkaasti palautetta antaneeseen kokoukseen osallistui 6 henkilöä. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Merja Hokkanen Varaluottamushenkilö/ suppleant Pentti Kurttila Talotoimikunta/ huskommitté Merja Hokkanen, Pentti Kurttila, Marika Ingelin, Seija Hämäläinen, Vera Mäkeläinen Linjatie 34 Linjevägen 34 Linjatien A-talojen asukaskokous keräsi hyvin väkeä, paikalla oli 10 asukasta. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Jakob Thuneberg Varaluottamushenkilö/ suppleant Gunvor Rosenström Talotoimikunta/ huskommitté Jakob Thuneberg, Birgitta Andersson, Mylene Manninen, Eljas Nylund, Tina Vesterinen Kaikkien eri talojen luottamushenkilöt muodostavat yhdessä A-yhtiöiden asukastoimikunnan. Kiinteistöjen talotoimikunnat toimivat luottamushenkilöiden tukena omassa pihapiirissään. A-asukas huomaa: talotoimikuntien kokoukset ovat aina avoimet kenelle tahansa talon asukkaalle. Tervetuloa keskustelemaan oman talon asioista! Ole tarkkana biojätteen oikean pakkaamisen kanssa Jätekulut ovat merkittävä osa jokaisen kiinteistönomistajan kuluista. A-yhtiöiden pihoissa olevissa jätepisteissä on käytössä tarkka lajittelu: biojäte, sekajäte, keräyspaperi ja kartonki omiin astioihin. Eniten pulmia tuntuu tuottavan biojätteen lajittelu ja erityisesti sen oikeaoppinen pakkaaminen. Usein biojäte on kyllä kotona lajiteltu tarkkaan, mutta jos sitä ei pakata maatuvaan pussiin, talon biojäteastia lasketaan sekajätteeksi. Sekajätteen maksu on huimaavasti Bioavfallet kräver noggrannhet Avfallskostnaderna står för en betydande del av varje fastighetsägares utgifter. På A-bolagens gårdsplaner ring av soporna: bioavfall, blandavfall, papper och kartong allt i egna respektive avfallskärl. Mest problem tycks sorteringen och den korrekta paketeringen av bioavfall förorsaka. Bioavfallet har ofta sorterats nog så noggrant hemma, men om det inte lagts i förmultnande soppåsar och ändå läggs i husets bioavfallskärl korkeampi kuin biojätteen. A-yhtiöt muistuttelee vuokralaisia olemaan tarkkana siitä, että biojäte pakataan varmasti maatuviin pusseihin: kaupasta ostettaviin maatuviin muovipusseihin tai vaikkapa sanomalehden sisään. Käteviä vinkkejä esimerkiksi taitella sanomalehdestä biojätepussi tai pakata biojätettä keräysastiaa varten muuten löytyy internetistä googlettamalla. Tietoa lajittelusta yleisemminkin: betyder det i praktiken att soporna i bioavfallskärlet betraktas som blandavfall. Och hanteringsavgiften för blandavfall är svindlande mycket högre än för bioavfall. A-bolagen påminner därför hyresgästerna om att vara noggranna med att säkert lägga bioavfall i för- köpa, eller varför inte i tidningspapper. Genom att googla på nätet hittar man praktiska tips om hur man gör en bioavfallspåse av en dagstidning. 19

20 Summary A- Lukaali celebrated its 10 years A- Lukaali, a subsidiary of the A- Group celebrated its 10th birthday on 7 September. A-Lukaali currently owns 277 non-subsidized rental housing units. The company is also responsible for the entire A-Groups property management and customer service. The birthday was celebrated in the yard of Runeberginkatu 36. The house, nicknamed the Suomi House, celebrated its 50th anniversary at the same time. At the party, A- Companies treated all the residents both salty and sweet treats. There was also entertainment at the party. Resident meetings in 2013 Resident meetings, following the resident democracy model, were held this year in all 30 residential sites. Only in two residential sites, the Omenamäki and Palomäki service centers, resident meetings were not held, because of the special nature of the houses. In the house meetings a total of 27 persons were elected to positions of trust. Together they all form the residents committee of the A- Companies. The newly elected committee began its work on 2 October. More information on the residents magazine. The passive houses are already being built The main current new building project of the A- Companies is the construction of new buildings in Peippola. New energy saving houses, so called passive houses, are being built along the road to Tolkkinen. In these houses, the tenants themselves can decide on their own heating costs and other living expenses. Construction began this summer and is proceeding rapidly and the walls of the houses are already erected. The project is scheduled for completion by the autumn of The houses will be announced for rental later this coming winter. A-Lukaali celebrated its birthday in the yard of Suomi House. The design of the student building The major project of the A- Companies in the coming years is the construction of the student building on the western shore of the Porvoo River. nal calculations for the project immediately after Christmas. The aim is that the building of the houses will already start in the spring of next year. Club rooms for the tenants In the houses owned by the A- Companies, there are very many club rooms or club suites for the tenants to use. They can be used for meetings, club activities, as well as family gatherings. Tenants may also use other club rooms than the club rooms in the houses where they live. of the club facilities and also about the equipment in the club facilities. The keys to the club rooms The renewal of the windows at Hansatie 10 The window frames and balcony doors are being changed in the houses at Hansatie 10 in Kevätkumpu. The window renovation is part of a larger facade repair. extra heating insulation and new outer wall plates during the winter. Next year s budget for the A- Companies Next year s budget is currently being planned. It will be completed by the end of October, and it will form the basis for next years rents. The predictions of a balanced and accurate terest rates have not risen. The interest rates are important, because the A- Companies have a lot of construction and renovation loans. A good basis for the budget of the coming year is, that this year s budget has been met very carefully. Ostosretki Tallinnaan A-asukasyhdistys järjestää päiväretken Tallinnaan lauantaina Retken hintaan sisältyvät laivaliput sekä bussikuljetukset. Aikuiset 40 (* 55 ) Lapset 20 (* 30 ) Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet myöhemmin talojen ilmoitustauluilla. * Muilta kuin A-yhtiöiden vuokralaisilta Shoppingresa till Tallinn A-invånarföreningen ordnar en dagsutfärd till Tallinn lördagen den I priset ingår båtbiljetterna samt busstransporterna. Vuxna 40 (* 55 ) Barn 20 (* 30 ) Närmare uppgifter och anmälningsanvisningar kommer senare på husens anslagstavlor. *Andra än A-invånare 20

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 1 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan

Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan Tomtledningar - Vad är det - I vilket skick är de - Hur kan man sanera dem Porvoo/Borgå 14.9.2017 Tonttijohdot / Tomtledningar

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 2 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 953/2001 vp Kemira Oy:n työpaikkojen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Kemira Oy:n kohdalla ollaan tekemässä omistusjärjestelyjä talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksellä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1024/2004 vp Omakotitalojen saaminen energiansäästöavustusten piiriin Eduskunnan puhemiehelle Hyväksytyn ilmastostrategian mukaan Suomi sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju Lataa Kirjailija: Markku Harju ISBN: 9789529364893 Sivumäärä: 147 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 26.62 Mb Mervi-hirvenvasan tarina on koskettanut satojatuhansia

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

SYKSYISET. Käyttöideoita

SYKSYISET. Käyttöideoita SYKSYISET HÖSTKYSYMYKSET FRAGOR Keskustelukortit syystunnelman herättelyä ja syyskauden suunnittelua varten Diskussionskort för att väcka höststämning eller för att planera höstsäsongen Kysymykset liittyvät:

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Valtuutetut Fullmäktigeledamöterna. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut

Valtuutetut Fullmäktigeledamöterna. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut VALTUUSTOALOITTEET FULLMÄKTIGEMOTIONER 1 28 Loviisanlahden verkkokalastussäännöt Bestämmelser för nätfiske i Lovisaviken 27 Keskusosoitetietokannan ja yhteisten sähköpostilistojen luominen luottamushenkilöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul asukas invånaren www.a-yhtiot.fi 4 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja A-yhtiöt toivottaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren www.a-yhtiot.fi 3 2011 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning 27.10.2016 Tontin varaus / Reservering av tomt Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 28.2.2017

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Hakalan leivintuvassa oli vanha muurattu leivinuuni. Tupa sijatsi nykyseillä Lumenen tehtaan tontilla tehdasalueella.

Hakalan leivintuvassa oli vanha muurattu leivinuuni. Tupa sijatsi nykyseillä Lumenen tehtaan tontilla tehdasalueella. Oy Emil Halme Ab Emil sai 19 vuotiaana 16 toukokuuta vuonna 1896 leipurin kisällikirjansa, suoritettuaan ammattityönäytteen. Kisällikirjan luovutti Turun Käsityöläisyhdistyksen Valtuusmiehet. Emil fick

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi 1 2011 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1340/2010 vp Satakunnan rakennemuutoksen aiheuttamien haittojen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Digia Oyj ilmoitti eilen suunnittelevansa Porin toimipisteensä lakkauttamista. Vaikeuksien

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 8.3.2013 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 501/2002 vp Valtra-traktorituotannon jatkuminen Suolahdessa ja Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisia Valtra-traktoreita valmistava Partek-konserni on julkisuudessa olevien tietojen

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2009 vp Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen aravan rajoituksista vapautuminen Eduskunnan puhemiehelle Hiljattain julkisuudessa kerrottiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi 1 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.porvoona-asunnot.fi www.borgaa-bostader.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.porvoona-asunnot.fi www.borgaa-bostader.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2008 www.porvoona-asunnot.fi www.borgaa-bostader.fi A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi asukas invånaren 1 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 614/2013 vp Kotkaniemi-museon kulttuurihistoriallisen perinnön turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseon Kotkaniemen tulevaisuus on uhattuna: opetus-

Lisätiedot