Aikuiskoulutus Etelä-Karjalassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuiskoulutus Etelä-Karjalassa"

Transkriptio

1 Aikuiskoulutus Etelä-Karjalassa

2 Sisältö Etelä-Karjalan aikuiskoulutustarjonta Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA 4-5 Saimaan ammattikorkeakoulu 6-7 Etelä-Karjalan kesäyliopisto 8-9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Jaakkiman kristillinen opisto 12 Etelä-Karjalan kansalaisopisto 13 Joutsenon opisto 14 Imatran työväenopisto 15 Muut kansalaisopistot 16 Imatran Kansainvälinen Semiotiikan Instituutti ISI 17 Vuoksenniskan yhteiskoulun lukion etäopetus 18 Lauritsalan lukion aikuislinja 19 Muita aikuiskoulutukseen liittyviä palveluita Etelä-Karjalan oppisopimuskeskus 20 Työ- ja elinkeinotoimisto 21 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot Omaehtoinen koulutus 23 Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus 26 2

3 Aikuiskoulutus Etelä-Karjalassa Tässä oppaassa esitellään Etelä-Karjalan alueen aikuiskoulutustoimijat yhteystietoineen sekä koulutustarjontaa yleisellä tasolla. Aikuiskoulutusvaihtoehdot vaihtelevat vuosittain, joten tarkempaan koulutustarjontaan ja kulloinkin alkaviin koulutuksiin voi tutustua parhaiten oppaassa mainittujen oppilaitosten ja aikuiskoulutusta tarjoavien organisaatioiden Internet-sivuilla sekä ottamalla suoraan yhteyttä oppilaitoksiin. Yhteystiedot ja Internet-sivustojen osoitteet on koottu tähän oppaaseen kunkin oppilaitoksen kohdalle. Aikuiskoulutusoppaassa kerrotaan myös yleisesti aikuiskoulutuksesta sekä eri vaihtoehdoista rahoittaa opiskelu aikuisena. Lisäksi oppaaseen on koottu yhteystiedot muista aikuisopiskeluun liittyvistä palveluista. Etelä-Karjalan alueen aikuiskoulutustarjonnasta koottu opas on tehty EKA Opin Ovi -projektin aikana. Hanke kuuluu valtakunnalliseen Opin Ovi -hankeperheeseen ja toimii aikuisohjauksen kehittämisen parissa Etelä-Karjalan alueella välisenä aikana. Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan sosiaalirahasto ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen tavoitteena on muodostaa ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien verkosto, joka tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta aikuisopiskelijoille sekä verkostolle aikuiskoulutukseen liittyen. 3

4 Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA tarjoaa monipuolista aikuiskoulutusta. Oppilaitoksessa kehitetään ja toteutetaan työelämä- ja asiakaslähtöistä koulutusta sekä yksilön että yrityksen tarpeisiin elinikäisen oppimisen periaatteita soveltaen. Oppilaitoksen toimipaikat sijaitsevat Lappeenrannassa ja Imatralla. Oppilaitoksessa järjestetään perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sekä muuta valmentavaa ja ammattitaitoa täydentävää koulutusta. Oppilaitoksella on 77 tutkinnon järjestämissopimusta. Koulutusta toteutetaan valtionosuus-, työvoima-, henkilöstö- ja oppisopimuskoulutuksena ja tutkinnot suoritetaan näyttötutkintona. aktiva.fi aktiva.fi Vaihde: Koulutusta järjestetään useilla eri koulutusaloilla: kielet kuljetusala liiketalous luonnonvara-ala majoitus-, ravitsemis- ja puhdistuspalveluala metalli- ja prosessiteollisuus henkilövalmennus rakennus- ja sähköala sosiaali- ja terveysala vaatetus ja sisustus 4

5 Lappeenrannan toimipisteet Oppilaitoksessa järjestetään myös kielitutkintoja ja erilaisia kortti- ja lupakoulutuksia mm. työturvallisuuskorttikoulutuksia tulityökorttikoulutuksia ensiapukoulutuksia sähkötyöturvallisuuskoulutuksia (SFS 6002) tietokoneen A- ja AB-korttikoulutuksia märkätila-asentajakoulutuksia kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksia Armilankatu 40, Lappeenranta p Tukkikatu 2, Lappeenranta p Pohjolankatu 10, Lappeenranta p , kielet p , liiketalous Pohjolankatu 12, Lappeenranta p Imatran toimipisteet Koulukatu 5, Imatra p Kertakaari 5, Imatra p

6 Saimaan ammattikorkeakoulu on monialainen korkeakoulu, joka tarjoaa työelämää ja yrittäjyyttä palvelevaa ja kehittävää koulutusta, soveltavaa tutkimusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Se on noin 3200 opiskelijan ja 300 asiantuntijan työyhteisö. Saimaan ammattikorkeakoulu toteuttaa ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta viidellä koulutusalalla, jotka ovat tekniikka, sosiaali- ja terveysala, liiketalous, matkailu- ja ravitsemispalvelut sekä kulttuuri. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta toteutetaan neljässä koulutusohjelmassa: terveyden edistämisen, kulttuuriyrittäjyyden, rakentamisen ja International Business Management -koulutusohjelmissa. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvia opintojaksoja. Yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille suunnattu täydennyskoulutus tähtää ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Ammattikorkeakoulututkinnot kuvataiteilija (AMK) tradenomi restonomi (AMK) insinööri (AMK) rakennusmestari (AMK) ensihoitaja (AMK) fysioterapeutti (AMK) sairaanhoitaja (AMK) sosionomi (AMK) terveydenhoitaja (AMK) toimintaterapeutti (AMK) 6

7 Lappeenrannan toimipiste Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot kuvataiteilija (ylempi AMK) tradenomi (ylempi AMK) Master of Business Administration insinööri (ylempi AMK) ensihoitaja (ylempi AMK) fysioterapeutti (ylempi AMK) sairaanhoitaja (ylempi AMK) sosionomi (ylempi AMK) terveydenhoitaja (ylempi AMK) toimintaterapeutti (ylempi AMK) Skinnarilan kampus Skinnarilankatu 36, Lappeenranta p , liiketalous p , sosiaali- ja terveysala p , tekniikka Imatran toimipisteet Linnalan kampus Tietäjänkatu 3, Imatra p , matkailu- ja ravitsemispalvelut Itä-Vuoksen kampus Kanavakatu 6, Imatra p , kulttuuri p

8 Kesäyliopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on toiminut Etelä-Karjalassa jo vuodesta Kesäyliopisto tarjoaa monipuolisia kouluttautumismahdollisuuksia alueellisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Nimestään huolimatta kesäyliopisto toimii ympäri vuoden, joten kesäyliopistoa voisi kutsua myös neljän vuodenajan yliopistoksi. Etelä-Karjalan kesäyliopiston koulutustarjonta koostuu avoimesta yliopisto-opetuksesta, ammatillissivistävästä koulutuksesta, lukiolaiskursseista sekä luennoista ja tilauskoulutuksista. Koulutukset ovat kaikille avoimia iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta. Ammatillisessa täydennyskoulutuksessa kesäyliopiston painopistealueet ovat opetusala ja varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveydenhuolto, hallinto, ympäristö ja ekologia sekä kielet ja kulttuuri. 8

9 Kesäyliopisto tarjoaa koulutuksia seuraavilta aloilta: avoin yliopistoopetus opetusala varhaiskasvatus sosiaaliala terveydenhuolto hallintoala työyhteisökoulutukset ympäristö ja ekologia kielikoulutukset kulttuurialan koulutukset lukion kertauskurssit yleisöluennot tilauskoulutukset Kesäyliopiston järjestämä avoin yliopisto-opetus vastaa sisällöltään ja vaatimuksiltaan yliopistojen järjestämää opetusta. Avoin yliopisto-opetus tarjoaa viimeisintä tutkimustietoa eri aloilta ja sopii siten hyvin ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi. Kesäyliopistossa voi kuitenkin opiskella myös tutkintotavoitteisesti, jolloin opiskelija suorittaa erillisiä opintokokonaisuuksia kesäyliopistossa ja hakeutuu myöhemmin joko ns. avoimen väylän tai pääsykokeiden kautta yliopiston opiskelijaksi. Tutkinnon antaa aina yliopisto. Tutustu kesäyliopiston opintomahdollisuuksiin kesäyliopiston kotisivuilla Kesäyliopisto tarjoaa oppimisen iloa ympäri vuoden! Lappeenrannan toimipiste Koulukatu 11, Lappeenranta p Imatran toimipiste Koskikatu 1, Imatra p

10 Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) Kilpailuetua tekniikan ja talouden osaamisella Lappeenrannan teknillinen yliopisto on tieteellisen tutkimuksen ja akateemisen koulutuksen kansainvälinen yli 6500 opiskelijan ja asiantuntijan yhteisö. Yliopisto on toiminut jo vuodesta 1969 lähtien edellä aikaansa yhdistäen kaksi toisiaan täydentävää tieteenalaa tekniikan ja talouden. LUT:sta on valmistunut yli 9500 diplomiinsinööriä ja kauppatieteiden maisteria sekä yli 400 tekniikan, kauppatieteiden ja filosofian tohtoria. LUT rakentuu teknillisestä, teknistaloudellisesta ja kauppatieteellisestä tiedekunnasta ja koulutusta annetaan yhdeksässä koulutusohjelmassa: energiatekniikka, ympäristötekniikka, konetekniikka, sähkötekniikka, kemiantekniikka, teknillinen fysiikka ja matematiikka, tuotantotalous, tietotekniikka sekä kauppatieteet, jossa suuntautumisvaihtoehtoina johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta ja talousjohtaminen. Tutkintoon johtava koulutus kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtava koulutus tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin koulutus työn ohessa opiskeltavat maisteriohjelmat tekniikassa ja kauppatieteissä englanninkieliset maisteriohjelmat tekniikassa ja kauppatieteissä 10

11 Avoin yliopisto kaikille avointa yliopiston perusopetuksen mukaista tekniikan, kauppatieteiden ja kielten koulutusta avoinyliopisto Täydennyskoulutus johdon ja asiantuntijoiden ohjelmat, yrityskohtainen koulutus sekä henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat Yliopiston strategisina osaamisalueina kehitetään seuraavia aloja: energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus sekä Venäjä-osaaminen yliopiston strategisilla osaamisalueilla. LUT toimii kiinteässä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa vastaten yritysmaailman ja koulutettavien tarpeisiin. LUT kouluttaa sivistyneitä, liiketoimintaorientoituneita ja oman alansa hallitsevia huippuosaajia elinkeinoelämän ja julkisen sektorin palvelukseen. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Hakupalvelut Skinnarilankatu 34, Lappeenranta p , tekniikka p , kauppatieteet p , englanninkieliset maisteriohjelmat 11

12 Jaakkiman kristillinen opisto Jaakkiman kristillisessä opistossa järjestetään kristilliseen arvopohjaan liittyvää koulutusta, joka edistää monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista sekä monipuolista ihmisenä kasvamista. Opiston koulutuksissa painottuvat kasvatus- ja hoitoalan aineet sekä luonto. Opisto järjestää monipuolista ammatillista, ammattisivistävää ja yleissivistävää koulutusta. Keskeisiä koulutusalueita ovat lastenohjaaja- ja koulunkäyntiavustajakoulutus. Maahanmuuttajille tarjotaan koulutusta suomen kielen alkeissa, kotoutumiskoulutusta sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta. Opistossa järjestetään lyhytkursseja, joiden aiheet vaihtelevat harrastekursseista ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Lyhimmät kurssit ovat kahden päivän mittaisia ja pisimmät usean kuukauden pituisia. Tarvittaessa voidaan koulutus suunnitella myös täysin asiakkaan toiveiden mukaisesti esimerkiksi työyhteisöille, jolloin koulutuksen kestolle ei ole rajoituksia. Tutkinnot lapsi- ja perhetyön perustutkinto koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Vapaa sivistystyö avoimen yliopiston opinnot maahanmuuttajat pitkät koulutukset kurssi- ja leiritoiminta Kirkon täydennyskoulutus 12

13 Kurssitarjonta kieliä kädentaito- ja taideaineita liikuntaa ja tanssia musiikkia tietotekniikkaa yhteiskunnallisia aineita Etelä-Karjalan kansalaisopisto on säätiön ylläpitämä yksityinen opisto, joka toimii Lappeenrannan, Luumäen ja Taipalsaaren alueilla. Monipuolinen kurssivalikoima sisältää sekä pitkäkestoisia että lyhytkursseja päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Opisto järjestää myös kaikille avoimia ja maksuttomia luentoja sekä tilauskoulutuksia, jotka suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaisesti. Opinto-ohjelma jaetaan syksyllä kaikkiin toimintaalueen kotitalouksiin ja se on luettavissa myös opiston verkkosivuilla. Kursseille voi ilmoittautua netissä, puhelimitse tai opiston toimistossa. Kurssi-ilmoittautumiset tulee tehdä ennen kurssin alkua. Etelä-Karjalan kansalaisopisto Pohjolankatu 27, Lappeenranta p

14 Joutsenon Opisto on ideologisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton oppilaitos, joka sijaitsee Lappeenrannan kaupungissa. Opisto järjestää laaja-alaista avoimen yliopiston, kielten, kirjoittamisen ja kuvataiteen koulutusta. Opiskella voi seuraavilla linjoilla: yliopisto-opintojen linja englannin kielilinja kuvataiteen linja opeksi-linja suomen kielen ja kirjallisuuden linja japanin kielen ja kulttuurin linja maahanmuuttajalinja lisäopetuslinja Kesällä Joutsenon Opistossa toimii laaja-alainen taiteen ja kulttuurin, noin 30 eri kurssin koulutustapahtuma Joutsenon Taidekesä. Joutsenon opisto Pöyhiänniementie 2, Joutseno p

15 Imatran Työväenopisto Kurssitarjonta kieliä kuvataiteita kädentaitoja tietotekniikkaa liikuntaa tanssia musiikkia yleissivistäviä aineita ikäihmisten yliopiston luentoja Imatran työväenopisto on Imatran kaupungin omistama noin 3000 opiskelijan ja 80 opettajan ja luennoitsijan oppilaitos, jossa voi opiskella ja harrastaa laaja-alaisesti kieliä, kädentaitoja, taiteita, tanssia, musiikkia sekä tietotekniikkaa. Tarjolla on myös yleissivistäviä kursseja sekä luentoja. Lisäksi opistomme järjestää lasten ja nuorten taiteen perusopetusta kuvataiteissa, kädentaidoissa ja tanssissa. Opiston toiminta on kaikille avointa perustuen elinikäisen oppimisen periaatteille. Kurssit ovat joko koko lukuvuoden mittaisia tai lyhytkursseja. Lisäksi järjestämme tilauskoulutusta. Imatran Työväenopisto Juskunmäenkatu 24, Imatra p tyovaenopisto 15

16 Muut kansalaisopistot Kaakon kansalaisopisto Harjukuja 6, Parikkala p Kurssitarjonta Kädentaito- ja taideaineita Kieliä Liikuntaa ja tanssia Musiikkia Tietotekniikkaa Yhteiskunnallisia aineita Ruokolahden kansalaisopisto Virastotie 3, Ruokolahti p Kurssitarjonta Kädentaito- ja taideaineita Kieliä Musiikkia Liikuntaa ja tanssia Tietotekniikkaa Rautjärven kansalaisopisto Simpeleentie 12, Simpele p Kurssitarjonta Kädentaito- ja taideaineita Kieliä Liikuntaa ja tanssia Musiikkia Tietotekniikkaa Savitaipaleen kansalaisopisto Koulutie 11, Savitaipale p Kurssitarjonta Taito- ja taideaineita Kieliä Musiikkia Tanssia ja liikuntaa Tietotekniikkaa 16

17 Imatran Kansainvälinen Semiotiikan Instituutti ISI Termi semiotiikka on peräisin kreikan kielen merkkiä tarkoittavasta sanasta. Se tarkoittaa tiedettä, joka tutkii merkkejä, niiden elämää ja käyttöä. Kaikkein yleisimpiä merkkejä ovat kielen sanat, musiikin sävelet, logot, vaatteet, käyttäytyminen jne. Semiotiikka ei tutki vain konkreettisia ja korostuneita merkkejä vaan kaikkea merkeillä tapahtuvaa viestintää ja siitä syntyviä merkityksiä. International Semiotics Institute (ISI) järjestää semiotiikan opetusta ja tutkimusta, julkaisee Acta Semiotica Fennica-julkaisusarjaa sekä edistää semiotiikan koulutusta ja opiskelijavaihtoa kaikissa maissa. Instituutti on perustettu 1988 ja toiminut siitä lähtien Imatralla. Instituutin antama semiotiikan opetus tarjoaa yliopistojen ja avoimen yliopiston opiskelijoille semiotiikan opetusta eri aloilta. Opetus on monimuotoopetusta ja lähiopetusjaksoja täydentävät verkkokurssit. Alueellinen tutkimus ja kansainvälinen yhteistyö eri yliopistojen kanssa ovat instituutin painopistealueita. Etelä- Karjalan kesäyliopiston kanssa toteutetaan Studia Imatra -luentosarjaa ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston/etelä -Karjalan instituutin kanssa studia generalia -luentosarjaa. Imatran kansainvälinen semiotiikan instituutti järjestää talvisin suomenkielisen Semiotiikan talvikoulun, joka on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille ja toimii eri alojen jatkokoulutuksena. ISI järjestää vuosittain Imatralla kesäkongressin, joka on kansainvälisesti laajin ja tärkein säännöllisesti järjestettävä alan tapahtuma. Imatran Kansainvälinen Semiotiikan Instituutti ISI Virastokatu 1, Imatra, p

18 Vuoksenniskan yhteiskoulun lukion etäopetus Vuoksenniskan yhteiskoulun lukion etäopetus (etälukio) Imatralla antaa aikuisten tuntijaon mukaista lukiokoulutusta. Opetus tapahtuu iltaisin ja on tarkoitettu pääsääntöisesti aikuisille. Etälukion opiskelija voi olla ylioppilastutkintoon tähtäävä opiskelija tai aineopiskelija, joka opiskelee yksittäisiä aineita. Kurssien opetus tapahtuu pääsääntöisesti kolmen lähiillan kontaktiopetuksena ja niiden välillä tapahtuvana verkko opetuksena Moodle oppimisympäristössä, jossa tarvitaan kohtuullisia tietoteknisiä taitoja. Aiemmin keskeytyneet lukio opinnot luetaan hyväksi vastaaviksi kursseiksi. Myös aiemmin suoritetuista ammatillisista opinnoista on mahdollista saada lukioopintoihin hyväksi luetuksi lukion tuntijaon mukaisia tai ylimääräisiä kursseja. Ylioppilastutkintoon tähtäävän opiskelijan opetus on maksutonta, aineopiskelijalta peritään kurssikohtainen maksu. Aikuisille suunnattu etäopetus: keskeytyneiden lukio opintojen päättäminen lukio opintojen täydentäminen ylioppilaaksi valmistuminen ylioppilastutkinnon tai -kokeiden suorittaminen kieliopinnot Vuoksenniskan yhteiskoulun lukio Vuoksenniskantie 96, Imatra p opinto-ohjaaja, p rehtori, 18

19 Lauritsalan lukion aikuislinja Lukion aikuislinja: aikuislukion oppimäärä ja päättötodistus ylioppilastutkinnon kokeisiin osallistuminen lukion päättötodistuksen keskiarvon korottaminen aikaisempien opintojen täydentäminen yksittäiset oppiaineet, kuten kielet Lukion aikuislinja Lappeenrannassa on joustava opinahjo eri-ikäisille ja -taustaisille aikuisille opiskelijoille. Opiskelu tapahtuu lähiopetuksena, itsenäisenä opiskeluna tai verkko-opiskeluna. Aikuislinjalla voi aloittaa lukiokurssien suorittamisen lukuvuoden alussa tai kesken lukuvuoden jaksojen vaihtuessa. Jokaiselle lukion aikuislinjan opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Lukion aikuislinja tarjoaa yleissivistäviä opintoja aikuisille. Aikuislinjalla voi opiskella aineopiskelijana yksittäisiä oppiaineita, kuten esimerkiksi venäjän kieltä tai pitkää matematiikkaa, tai suorittaa kaikki lukion päättötodistukseen vaadittavat kurssit ja ylioppilastutkinnon. Koko tutkinnon suoritusaika vaihtelee kahdesta neljään vuoteen, pääsyedellytyksenä pidetään peruskoulun päättötodistusta. Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta, mutta yksittäisten oppiaineiden opiskelusta peritään kurssimaksu. Lauritsalan lukion aikuislinja Hallituskatu 22, Lappeenranta p rehtori, palvelut koulutus ja opiskelu 19

20 Etelä-Karjalan oppisopimuskeskus tarjoaa joustavan ja käytännönläheisen tavan kehittää ammatillista osaamista. Valittavana on yli 300 eri tutkintoa, joista osaan valmistava koulutus löytyy Etelä-Karjalasta. Oppisopimus perustuu joko uuteen tai olemassa olevaan työ- tai virkasuhteeseen. Myös yrittäjälle voidaan solmia oppisopimus. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta opiskelun rahoitusmuotona sivuilta Etelä-Karjalan oppisopimuskeskus Imatran toimisto Koulukatu 5, Imatra p Oppisopimuksen tavoitteena voi olla perustutkinto ammattitutkinto erikoisammattitutkinto jonkin tutkinnon osa muu lisäkoulutus, jolloin tavoite määritellään erikseen Lappeenrannan toimisto Pohjolankatu 12, Lappeenranta p aktiva.fi ek-aktiva.fi 20

21 Koulutus- ja ammattitietopalvelusta saa tietoa koulutusmahdollisuuksista, opintojen rahoituksesta sekä eri ammattialoista ja ammateista Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut auttavat löytämään ratkaisuja ammatinvalintaan, työhön tai koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Palvelun tavoitteena on selvittää asiakkaan edellytyksiä, tavoitteita ja vaihtoehtoja koulutuksessa ja työelämässä sekä auttaa häntä tekemään omaan elämäntilanteeseensa sopiva urasuunnitelma. Valtakunnallinen koulutusneuvonta p Etelä-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Lappeenranta Käyntiosoite: Villimiehenkatu 2 B Postiosoite: PL 117, Lappeenranta p Etelä-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Imatra Käyntiosoite: Tainionkoskentie 70 Postiosoite: PL 4, Imatra p te-toimisto.fi 21

22 22 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot

23 Omaehtoinen koulutus Omaehtoista koulutusta on kaikki sellainen koulutus, johon opiskelija hakeutuu itse oma-aloitteisesti. Omaehtoinen ammatillinen koulutus on valtion rahoittamaa koulutusta ja sitä järjestetään enimmäkseen ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Aikuisten omaehtoista ammatillista koulutusta järjestetään usein monimuotoisena päivä- tai iltaopiskeluna, joka on mahdollista suorittaa myös työn ohessa. Lisäksi järjestetään päiväkoulutusta, joka on päätoimista ja oikeuttaa opintotukiin. Omaehtoinen koulutus voi olla tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi avoimen yliopiston, ammattikorkeakoulun tai muuta vapaan sivistystyön koulutusta sekä lisä- tai täydennyskoulutusta. Huomioitavaa hakukelpoisuus haku- tai ilmoittautumisajat koulutuksen tai tutkinnon maksullisuus tarkista rahoitukseen liittyvät asiat rahoituksen myöntäjältä! Omaehtoisen koulutuksen taloudellinen tuki aikuiskoulutustuki sekä ammattitutkintostipendi (www.koulutusrahasto.fi) opintotuki (www.kela.fi opiskelijat) työttömyysetuudella (www.mol.fi koulutus ja ammatinvalinta) 23

24 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jonka mukaisesti ammattitaito hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tekemällä työpaikkaohjaajan opastuksella. Oppimista täydennetään oppilaitoksen antamalla tietopuolisella koulutuksella. Opiskelijan työtehtävien tulee olla tutkinnon perusteiden mukaisia. Tavoitteena on saavuttaa riittävät tiedot ja taidot oppilaitoksen järjestämiä tutkintotilaisuuksia varten, joissa ammattitaito osoitetaan. Jos oppisopimuksen tavoitteena on lisäkoulutus, tietopuolisen koulutuksen tulee syventää tai laajentaa opiskelijan osaamista hänen omissa työtehtävissään. Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan keskustelemalla asiasta ensin työnantajan kanssa ja sen jälkeen ottamalla yhteyttä oppisopimuskeskukseen. Jos työpaikkaa ei vielä ole, sitä kannattaa etsiä aktiivisesti. Myös yrittäjän on mahdollista suorittaa tutkinto tai päivittää osaamistaan oppisopimuksella, opinnoissa tukee ja auttaa yrittäjän valitsema tutoryrittäjä. Huomioitavaa työsuhde tai yrittäjyys tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tutkinnon perusteiden mukaiset työtehtävät 24

25 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksen rahoitus Oppisopimuskoulutus rahoitetaan valtion varoista, joten se on opiskelijalle maksutonta. Työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssäoloajalta ei ole velvollinen maksamaan opiskelijalle palkkaa tämän ollessa tietopuolisessa koulutuksessa oppilaitoksessa saa oppisopimuskeskukselta koulutuskorvausta voi hakea palkkatukea työ- ja elinkeinotoimistosta palkatessaan työttömän työnhakijan oppisopimustyösuhteeseen Opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssäoloajaltaan saa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa oppisopimuskeskuksen maksaman tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuudet, muussa lisäkoulutuksessa rahoitus neuvotellaan sopimuskohtaisesti maksaa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tutkintomaksun saa oppisopimuskeskukselta opintososiaalisia etuja palkattoman tietopuolisen koulutuksen ajalta oppisopimuskoulutus 25

26 Työvoimakoulutus Työvoimakoulutus (työvoimapoliittinen aikuiskoulutus) on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijalle maksutonta. Työvoimakoulutus on suunniteltu ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyysuhan alaisille 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Sen tavoitteena on parantaa henkilön työhön sijoittumisedellytyksiä. Koulutuksen sisältö vastaa yleensä muun aikuiskoulutuksen opetussisältöjä. Työvoimakoulutus voi olla ammatilliseen tutkintoon tai sen osaan tähtäävää. Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta ja koulutuksen ajalta opiskelija voi saada työttömyysturvaa vastaavaa koulutustukea tai työmarkkinatukea. Lisäksi koulutuksen ajalta maksetaan ylläpitokorvaus. 25 vuotta täyttänyt henkilö voi opiskella tietyin edellytyksin omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua työ- ja elinkeinotoimiston harkinnan mukaan. Huomioitavaa hakukelpoisuus haku- tai ilmoittautumisajat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella, sovittava etukäteen työ- ja elinkeinotoimiston kanssa koulutus ja ammatinvalinta 26

27 27 Muistiinpanoja

28 Muista liittyä mukaan ohjaajien ja neuvojien verkostoon! 28

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 EKA Opin Ovi -projektissa toimii neljä kehittämisryhmää, jotka on muodostettu aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA

VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 21.04.2015 08:13 VERTAA KOULUTUSTOIMIJOITA Kouvolan kaupunki Vastaajien kokonaismäärä 356 22411 Kohderyhmän koko 590 94211 60 % 24 % 01.01.2014 Raportin vertailujakso

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ellen Pautamo, lehtori, saamen kieli ja saamelaiskulttuuri Virtuaalikoulu Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inari, SUOMI Teemaistunti 1: Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Koulutusrahaston etuudet

Koulutusrahaston etuudet Koulutusrahaston etuudet 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta Etuudet aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Toimintaa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen koulutus 2016 2017 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa koulutuksessa

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE www.opintoluotsi.fi sivustolta koostanut Lapin TE-toimisto / YLEISET TUET Opintotuki Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta.

Lisätiedot

Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen

Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 11.10.2016 OKM reformin seurantaryhmässä: - Järjestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle. - Kuntien

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Suomen Yrittäjien näkökulma Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus 30.11. - taustatilastoja Ammattiasema - maisterin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ammattiluokituksen mukaan 2014 - yksi vuosi valmistumisesta Kasvatusalat

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön toimiala Aikuiskoulutuspolitiikka

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot