Aikuiskoulutus Etelä-Karjalassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuiskoulutus Etelä-Karjalassa"

Transkriptio

1 Aikuiskoulutus Etelä-Karjalassa

2 Sisältö Etelä-Karjalan aikuiskoulutustarjonta Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA 4-5 Saimaan ammattikorkeakoulu 6-7 Etelä-Karjalan kesäyliopisto 8-9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Jaakkiman kristillinen opisto 12 Etelä-Karjalan kansalaisopisto 13 Joutsenon opisto 14 Imatran työväenopisto 15 Muut kansalaisopistot 16 Imatran Kansainvälinen Semiotiikan Instituutti ISI 17 Vuoksenniskan yhteiskoulun lukion etäopetus 18 Lauritsalan lukion aikuislinja 19 Muita aikuiskoulutukseen liittyviä palveluita Etelä-Karjalan oppisopimuskeskus 20 Työ- ja elinkeinotoimisto 21 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot Omaehtoinen koulutus 23 Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus 26 2

3 Aikuiskoulutus Etelä-Karjalassa Tässä oppaassa esitellään Etelä-Karjalan alueen aikuiskoulutustoimijat yhteystietoineen sekä koulutustarjontaa yleisellä tasolla. Aikuiskoulutusvaihtoehdot vaihtelevat vuosittain, joten tarkempaan koulutustarjontaan ja kulloinkin alkaviin koulutuksiin voi tutustua parhaiten oppaassa mainittujen oppilaitosten ja aikuiskoulutusta tarjoavien organisaatioiden Internet-sivuilla sekä ottamalla suoraan yhteyttä oppilaitoksiin. Yhteystiedot ja Internet-sivustojen osoitteet on koottu tähän oppaaseen kunkin oppilaitoksen kohdalle. Aikuiskoulutusoppaassa kerrotaan myös yleisesti aikuiskoulutuksesta sekä eri vaihtoehdoista rahoittaa opiskelu aikuisena. Lisäksi oppaaseen on koottu yhteystiedot muista aikuisopiskeluun liittyvistä palveluista. Etelä-Karjalan alueen aikuiskoulutustarjonnasta koottu opas on tehty EKA Opin Ovi -projektin aikana. Hanke kuuluu valtakunnalliseen Opin Ovi -hankeperheeseen ja toimii aikuisohjauksen kehittämisen parissa Etelä-Karjalan alueella välisenä aikana. Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan sosiaalirahasto ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen tavoitteena on muodostaa ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien verkosto, joka tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta aikuisopiskelijoille sekä verkostolle aikuiskoulutukseen liittyen. 3

4 Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA tarjoaa monipuolista aikuiskoulutusta. Oppilaitoksessa kehitetään ja toteutetaan työelämä- ja asiakaslähtöistä koulutusta sekä yksilön että yrityksen tarpeisiin elinikäisen oppimisen periaatteita soveltaen. Oppilaitoksen toimipaikat sijaitsevat Lappeenrannassa ja Imatralla. Oppilaitoksessa järjestetään perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sekä muuta valmentavaa ja ammattitaitoa täydentävää koulutusta. Oppilaitoksella on 77 tutkinnon järjestämissopimusta. Koulutusta toteutetaan valtionosuus-, työvoima-, henkilöstö- ja oppisopimuskoulutuksena ja tutkinnot suoritetaan näyttötutkintona. aktiva.fi aktiva.fi Vaihde: Koulutusta järjestetään useilla eri koulutusaloilla: kielet kuljetusala liiketalous luonnonvara-ala majoitus-, ravitsemis- ja puhdistuspalveluala metalli- ja prosessiteollisuus henkilövalmennus rakennus- ja sähköala sosiaali- ja terveysala vaatetus ja sisustus 4

5 Lappeenrannan toimipisteet Oppilaitoksessa järjestetään myös kielitutkintoja ja erilaisia kortti- ja lupakoulutuksia mm. työturvallisuuskorttikoulutuksia tulityökorttikoulutuksia ensiapukoulutuksia sähkötyöturvallisuuskoulutuksia (SFS 6002) tietokoneen A- ja AB-korttikoulutuksia märkätila-asentajakoulutuksia kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksia Armilankatu 40, Lappeenranta p Tukkikatu 2, Lappeenranta p Pohjolankatu 10, Lappeenranta p , kielet p , liiketalous Pohjolankatu 12, Lappeenranta p Imatran toimipisteet Koulukatu 5, Imatra p Kertakaari 5, Imatra p

6 Saimaan ammattikorkeakoulu on monialainen korkeakoulu, joka tarjoaa työelämää ja yrittäjyyttä palvelevaa ja kehittävää koulutusta, soveltavaa tutkimusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Se on noin 3200 opiskelijan ja 300 asiantuntijan työyhteisö. Saimaan ammattikorkeakoulu toteuttaa ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta viidellä koulutusalalla, jotka ovat tekniikka, sosiaali- ja terveysala, liiketalous, matkailu- ja ravitsemispalvelut sekä kulttuuri. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta toteutetaan neljässä koulutusohjelmassa: terveyden edistämisen, kulttuuriyrittäjyyden, rakentamisen ja International Business Management -koulutusohjelmissa. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvia opintojaksoja. Yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille suunnattu täydennyskoulutus tähtää ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Ammattikorkeakoulututkinnot kuvataiteilija (AMK) tradenomi restonomi (AMK) insinööri (AMK) rakennusmestari (AMK) ensihoitaja (AMK) fysioterapeutti (AMK) sairaanhoitaja (AMK) sosionomi (AMK) terveydenhoitaja (AMK) toimintaterapeutti (AMK) 6

7 Lappeenrannan toimipiste Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot kuvataiteilija (ylempi AMK) tradenomi (ylempi AMK) Master of Business Administration insinööri (ylempi AMK) ensihoitaja (ylempi AMK) fysioterapeutti (ylempi AMK) sairaanhoitaja (ylempi AMK) sosionomi (ylempi AMK) terveydenhoitaja (ylempi AMK) toimintaterapeutti (ylempi AMK) Skinnarilan kampus Skinnarilankatu 36, Lappeenranta p , liiketalous p , sosiaali- ja terveysala p , tekniikka Imatran toimipisteet Linnalan kampus Tietäjänkatu 3, Imatra p , matkailu- ja ravitsemispalvelut Itä-Vuoksen kampus Kanavakatu 6, Imatra p , kulttuuri p

8 Kesäyliopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on toiminut Etelä-Karjalassa jo vuodesta Kesäyliopisto tarjoaa monipuolisia kouluttautumismahdollisuuksia alueellisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Nimestään huolimatta kesäyliopisto toimii ympäri vuoden, joten kesäyliopistoa voisi kutsua myös neljän vuodenajan yliopistoksi. Etelä-Karjalan kesäyliopiston koulutustarjonta koostuu avoimesta yliopisto-opetuksesta, ammatillissivistävästä koulutuksesta, lukiolaiskursseista sekä luennoista ja tilauskoulutuksista. Koulutukset ovat kaikille avoimia iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta. Ammatillisessa täydennyskoulutuksessa kesäyliopiston painopistealueet ovat opetusala ja varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveydenhuolto, hallinto, ympäristö ja ekologia sekä kielet ja kulttuuri. 8

9 Kesäyliopisto tarjoaa koulutuksia seuraavilta aloilta: avoin yliopistoopetus opetusala varhaiskasvatus sosiaaliala terveydenhuolto hallintoala työyhteisökoulutukset ympäristö ja ekologia kielikoulutukset kulttuurialan koulutukset lukion kertauskurssit yleisöluennot tilauskoulutukset Kesäyliopiston järjestämä avoin yliopisto-opetus vastaa sisällöltään ja vaatimuksiltaan yliopistojen järjestämää opetusta. Avoin yliopisto-opetus tarjoaa viimeisintä tutkimustietoa eri aloilta ja sopii siten hyvin ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi. Kesäyliopistossa voi kuitenkin opiskella myös tutkintotavoitteisesti, jolloin opiskelija suorittaa erillisiä opintokokonaisuuksia kesäyliopistossa ja hakeutuu myöhemmin joko ns. avoimen väylän tai pääsykokeiden kautta yliopiston opiskelijaksi. Tutkinnon antaa aina yliopisto. Tutustu kesäyliopiston opintomahdollisuuksiin kesäyliopiston kotisivuilla Kesäyliopisto tarjoaa oppimisen iloa ympäri vuoden! Lappeenrannan toimipiste Koulukatu 11, Lappeenranta p Imatran toimipiste Koskikatu 1, Imatra p

10 Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) Kilpailuetua tekniikan ja talouden osaamisella Lappeenrannan teknillinen yliopisto on tieteellisen tutkimuksen ja akateemisen koulutuksen kansainvälinen yli 6500 opiskelijan ja asiantuntijan yhteisö. Yliopisto on toiminut jo vuodesta 1969 lähtien edellä aikaansa yhdistäen kaksi toisiaan täydentävää tieteenalaa tekniikan ja talouden. LUT:sta on valmistunut yli 9500 diplomiinsinööriä ja kauppatieteiden maisteria sekä yli 400 tekniikan, kauppatieteiden ja filosofian tohtoria. LUT rakentuu teknillisestä, teknistaloudellisesta ja kauppatieteellisestä tiedekunnasta ja koulutusta annetaan yhdeksässä koulutusohjelmassa: energiatekniikka, ympäristötekniikka, konetekniikka, sähkötekniikka, kemiantekniikka, teknillinen fysiikka ja matematiikka, tuotantotalous, tietotekniikka sekä kauppatieteet, jossa suuntautumisvaihtoehtoina johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta ja talousjohtaminen. Tutkintoon johtava koulutus kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtava koulutus tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin koulutus työn ohessa opiskeltavat maisteriohjelmat tekniikassa ja kauppatieteissä englanninkieliset maisteriohjelmat tekniikassa ja kauppatieteissä 10

11 Avoin yliopisto kaikille avointa yliopiston perusopetuksen mukaista tekniikan, kauppatieteiden ja kielten koulutusta avoinyliopisto Täydennyskoulutus johdon ja asiantuntijoiden ohjelmat, yrityskohtainen koulutus sekä henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat Yliopiston strategisina osaamisalueina kehitetään seuraavia aloja: energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus sekä Venäjä-osaaminen yliopiston strategisilla osaamisalueilla. LUT toimii kiinteässä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa vastaten yritysmaailman ja koulutettavien tarpeisiin. LUT kouluttaa sivistyneitä, liiketoimintaorientoituneita ja oman alansa hallitsevia huippuosaajia elinkeinoelämän ja julkisen sektorin palvelukseen. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Hakupalvelut Skinnarilankatu 34, Lappeenranta p , tekniikka p , kauppatieteet p , englanninkieliset maisteriohjelmat 11

12 Jaakkiman kristillinen opisto Jaakkiman kristillisessä opistossa järjestetään kristilliseen arvopohjaan liittyvää koulutusta, joka edistää monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista sekä monipuolista ihmisenä kasvamista. Opiston koulutuksissa painottuvat kasvatus- ja hoitoalan aineet sekä luonto. Opisto järjestää monipuolista ammatillista, ammattisivistävää ja yleissivistävää koulutusta. Keskeisiä koulutusalueita ovat lastenohjaaja- ja koulunkäyntiavustajakoulutus. Maahanmuuttajille tarjotaan koulutusta suomen kielen alkeissa, kotoutumiskoulutusta sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta. Opistossa järjestetään lyhytkursseja, joiden aiheet vaihtelevat harrastekursseista ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Lyhimmät kurssit ovat kahden päivän mittaisia ja pisimmät usean kuukauden pituisia. Tarvittaessa voidaan koulutus suunnitella myös täysin asiakkaan toiveiden mukaisesti esimerkiksi työyhteisöille, jolloin koulutuksen kestolle ei ole rajoituksia. Tutkinnot lapsi- ja perhetyön perustutkinto koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Vapaa sivistystyö avoimen yliopiston opinnot maahanmuuttajat pitkät koulutukset kurssi- ja leiritoiminta Kirkon täydennyskoulutus 12

13 Kurssitarjonta kieliä kädentaito- ja taideaineita liikuntaa ja tanssia musiikkia tietotekniikkaa yhteiskunnallisia aineita Etelä-Karjalan kansalaisopisto on säätiön ylläpitämä yksityinen opisto, joka toimii Lappeenrannan, Luumäen ja Taipalsaaren alueilla. Monipuolinen kurssivalikoima sisältää sekä pitkäkestoisia että lyhytkursseja päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Opisto järjestää myös kaikille avoimia ja maksuttomia luentoja sekä tilauskoulutuksia, jotka suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaisesti. Opinto-ohjelma jaetaan syksyllä kaikkiin toimintaalueen kotitalouksiin ja se on luettavissa myös opiston verkkosivuilla. Kursseille voi ilmoittautua netissä, puhelimitse tai opiston toimistossa. Kurssi-ilmoittautumiset tulee tehdä ennen kurssin alkua. Etelä-Karjalan kansalaisopisto Pohjolankatu 27, Lappeenranta p

14 Joutsenon Opisto on ideologisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton oppilaitos, joka sijaitsee Lappeenrannan kaupungissa. Opisto järjestää laaja-alaista avoimen yliopiston, kielten, kirjoittamisen ja kuvataiteen koulutusta. Opiskella voi seuraavilla linjoilla: yliopisto-opintojen linja englannin kielilinja kuvataiteen linja opeksi-linja suomen kielen ja kirjallisuuden linja japanin kielen ja kulttuurin linja maahanmuuttajalinja lisäopetuslinja Kesällä Joutsenon Opistossa toimii laaja-alainen taiteen ja kulttuurin, noin 30 eri kurssin koulutustapahtuma Joutsenon Taidekesä. Joutsenon opisto Pöyhiänniementie 2, Joutseno p

15 Imatran Työväenopisto Kurssitarjonta kieliä kuvataiteita kädentaitoja tietotekniikkaa liikuntaa tanssia musiikkia yleissivistäviä aineita ikäihmisten yliopiston luentoja Imatran työväenopisto on Imatran kaupungin omistama noin 3000 opiskelijan ja 80 opettajan ja luennoitsijan oppilaitos, jossa voi opiskella ja harrastaa laaja-alaisesti kieliä, kädentaitoja, taiteita, tanssia, musiikkia sekä tietotekniikkaa. Tarjolla on myös yleissivistäviä kursseja sekä luentoja. Lisäksi opistomme järjestää lasten ja nuorten taiteen perusopetusta kuvataiteissa, kädentaidoissa ja tanssissa. Opiston toiminta on kaikille avointa perustuen elinikäisen oppimisen periaatteille. Kurssit ovat joko koko lukuvuoden mittaisia tai lyhytkursseja. Lisäksi järjestämme tilauskoulutusta. Imatran Työväenopisto Juskunmäenkatu 24, Imatra p tyovaenopisto 15

16 Muut kansalaisopistot Kaakon kansalaisopisto Harjukuja 6, Parikkala p Kurssitarjonta Kädentaito- ja taideaineita Kieliä Liikuntaa ja tanssia Musiikkia Tietotekniikkaa Yhteiskunnallisia aineita Ruokolahden kansalaisopisto Virastotie 3, Ruokolahti p Kurssitarjonta Kädentaito- ja taideaineita Kieliä Musiikkia Liikuntaa ja tanssia Tietotekniikkaa Rautjärven kansalaisopisto Simpeleentie 12, Simpele p Kurssitarjonta Kädentaito- ja taideaineita Kieliä Liikuntaa ja tanssia Musiikkia Tietotekniikkaa Savitaipaleen kansalaisopisto Koulutie 11, Savitaipale p Kurssitarjonta Taito- ja taideaineita Kieliä Musiikkia Tanssia ja liikuntaa Tietotekniikkaa 16

17 Imatran Kansainvälinen Semiotiikan Instituutti ISI Termi semiotiikka on peräisin kreikan kielen merkkiä tarkoittavasta sanasta. Se tarkoittaa tiedettä, joka tutkii merkkejä, niiden elämää ja käyttöä. Kaikkein yleisimpiä merkkejä ovat kielen sanat, musiikin sävelet, logot, vaatteet, käyttäytyminen jne. Semiotiikka ei tutki vain konkreettisia ja korostuneita merkkejä vaan kaikkea merkeillä tapahtuvaa viestintää ja siitä syntyviä merkityksiä. International Semiotics Institute (ISI) järjestää semiotiikan opetusta ja tutkimusta, julkaisee Acta Semiotica Fennica-julkaisusarjaa sekä edistää semiotiikan koulutusta ja opiskelijavaihtoa kaikissa maissa. Instituutti on perustettu 1988 ja toiminut siitä lähtien Imatralla. Instituutin antama semiotiikan opetus tarjoaa yliopistojen ja avoimen yliopiston opiskelijoille semiotiikan opetusta eri aloilta. Opetus on monimuotoopetusta ja lähiopetusjaksoja täydentävät verkkokurssit. Alueellinen tutkimus ja kansainvälinen yhteistyö eri yliopistojen kanssa ovat instituutin painopistealueita. Etelä- Karjalan kesäyliopiston kanssa toteutetaan Studia Imatra -luentosarjaa ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston/etelä -Karjalan instituutin kanssa studia generalia -luentosarjaa. Imatran kansainvälinen semiotiikan instituutti järjestää talvisin suomenkielisen Semiotiikan talvikoulun, joka on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille ja toimii eri alojen jatkokoulutuksena. ISI järjestää vuosittain Imatralla kesäkongressin, joka on kansainvälisesti laajin ja tärkein säännöllisesti järjestettävä alan tapahtuma. Imatran Kansainvälinen Semiotiikan Instituutti ISI Virastokatu 1, Imatra, p

18 Vuoksenniskan yhteiskoulun lukion etäopetus Vuoksenniskan yhteiskoulun lukion etäopetus (etälukio) Imatralla antaa aikuisten tuntijaon mukaista lukiokoulutusta. Opetus tapahtuu iltaisin ja on tarkoitettu pääsääntöisesti aikuisille. Etälukion opiskelija voi olla ylioppilastutkintoon tähtäävä opiskelija tai aineopiskelija, joka opiskelee yksittäisiä aineita. Kurssien opetus tapahtuu pääsääntöisesti kolmen lähiillan kontaktiopetuksena ja niiden välillä tapahtuvana verkko opetuksena Moodle oppimisympäristössä, jossa tarvitaan kohtuullisia tietoteknisiä taitoja. Aiemmin keskeytyneet lukio opinnot luetaan hyväksi vastaaviksi kursseiksi. Myös aiemmin suoritetuista ammatillisista opinnoista on mahdollista saada lukioopintoihin hyväksi luetuksi lukion tuntijaon mukaisia tai ylimääräisiä kursseja. Ylioppilastutkintoon tähtäävän opiskelijan opetus on maksutonta, aineopiskelijalta peritään kurssikohtainen maksu. Aikuisille suunnattu etäopetus: keskeytyneiden lukio opintojen päättäminen lukio opintojen täydentäminen ylioppilaaksi valmistuminen ylioppilastutkinnon tai -kokeiden suorittaminen kieliopinnot Vuoksenniskan yhteiskoulun lukio Vuoksenniskantie 96, Imatra p opinto-ohjaaja, p rehtori, 18

19 Lauritsalan lukion aikuislinja Lukion aikuislinja: aikuislukion oppimäärä ja päättötodistus ylioppilastutkinnon kokeisiin osallistuminen lukion päättötodistuksen keskiarvon korottaminen aikaisempien opintojen täydentäminen yksittäiset oppiaineet, kuten kielet Lukion aikuislinja Lappeenrannassa on joustava opinahjo eri-ikäisille ja -taustaisille aikuisille opiskelijoille. Opiskelu tapahtuu lähiopetuksena, itsenäisenä opiskeluna tai verkko-opiskeluna. Aikuislinjalla voi aloittaa lukiokurssien suorittamisen lukuvuoden alussa tai kesken lukuvuoden jaksojen vaihtuessa. Jokaiselle lukion aikuislinjan opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Lukion aikuislinja tarjoaa yleissivistäviä opintoja aikuisille. Aikuislinjalla voi opiskella aineopiskelijana yksittäisiä oppiaineita, kuten esimerkiksi venäjän kieltä tai pitkää matematiikkaa, tai suorittaa kaikki lukion päättötodistukseen vaadittavat kurssit ja ylioppilastutkinnon. Koko tutkinnon suoritusaika vaihtelee kahdesta neljään vuoteen, pääsyedellytyksenä pidetään peruskoulun päättötodistusta. Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta, mutta yksittäisten oppiaineiden opiskelusta peritään kurssimaksu. Lauritsalan lukion aikuislinja Hallituskatu 22, Lappeenranta p rehtori, palvelut koulutus ja opiskelu 19

20 Etelä-Karjalan oppisopimuskeskus tarjoaa joustavan ja käytännönläheisen tavan kehittää ammatillista osaamista. Valittavana on yli 300 eri tutkintoa, joista osaan valmistava koulutus löytyy Etelä-Karjalasta. Oppisopimus perustuu joko uuteen tai olemassa olevaan työ- tai virkasuhteeseen. Myös yrittäjälle voidaan solmia oppisopimus. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta opiskelun rahoitusmuotona sivuilta Etelä-Karjalan oppisopimuskeskus Imatran toimisto Koulukatu 5, Imatra p Oppisopimuksen tavoitteena voi olla perustutkinto ammattitutkinto erikoisammattitutkinto jonkin tutkinnon osa muu lisäkoulutus, jolloin tavoite määritellään erikseen Lappeenrannan toimisto Pohjolankatu 12, Lappeenranta p aktiva.fi ek-aktiva.fi 20

21 Koulutus- ja ammattitietopalvelusta saa tietoa koulutusmahdollisuuksista, opintojen rahoituksesta sekä eri ammattialoista ja ammateista Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut auttavat löytämään ratkaisuja ammatinvalintaan, työhön tai koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Palvelun tavoitteena on selvittää asiakkaan edellytyksiä, tavoitteita ja vaihtoehtoja koulutuksessa ja työelämässä sekä auttaa häntä tekemään omaan elämäntilanteeseensa sopiva urasuunnitelma. Valtakunnallinen koulutusneuvonta p Etelä-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Lappeenranta Käyntiosoite: Villimiehenkatu 2 B Postiosoite: PL 117, Lappeenranta p Etelä-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Imatra Käyntiosoite: Tainionkoskentie 70 Postiosoite: PL 4, Imatra p te-toimisto.fi 21

22 22 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot

23 Omaehtoinen koulutus Omaehtoista koulutusta on kaikki sellainen koulutus, johon opiskelija hakeutuu itse oma-aloitteisesti. Omaehtoinen ammatillinen koulutus on valtion rahoittamaa koulutusta ja sitä järjestetään enimmäkseen ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Aikuisten omaehtoista ammatillista koulutusta järjestetään usein monimuotoisena päivä- tai iltaopiskeluna, joka on mahdollista suorittaa myös työn ohessa. Lisäksi järjestetään päiväkoulutusta, joka on päätoimista ja oikeuttaa opintotukiin. Omaehtoinen koulutus voi olla tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi avoimen yliopiston, ammattikorkeakoulun tai muuta vapaan sivistystyön koulutusta sekä lisä- tai täydennyskoulutusta. Huomioitavaa hakukelpoisuus haku- tai ilmoittautumisajat koulutuksen tai tutkinnon maksullisuus tarkista rahoitukseen liittyvät asiat rahoituksen myöntäjältä! Omaehtoisen koulutuksen taloudellinen tuki aikuiskoulutustuki sekä ammattitutkintostipendi (www.koulutusrahasto.fi) opintotuki (www.kela.fi opiskelijat) työttömyysetuudella (www.mol.fi koulutus ja ammatinvalinta) 23

24 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jonka mukaisesti ammattitaito hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tekemällä työpaikkaohjaajan opastuksella. Oppimista täydennetään oppilaitoksen antamalla tietopuolisella koulutuksella. Opiskelijan työtehtävien tulee olla tutkinnon perusteiden mukaisia. Tavoitteena on saavuttaa riittävät tiedot ja taidot oppilaitoksen järjestämiä tutkintotilaisuuksia varten, joissa ammattitaito osoitetaan. Jos oppisopimuksen tavoitteena on lisäkoulutus, tietopuolisen koulutuksen tulee syventää tai laajentaa opiskelijan osaamista hänen omissa työtehtävissään. Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan keskustelemalla asiasta ensin työnantajan kanssa ja sen jälkeen ottamalla yhteyttä oppisopimuskeskukseen. Jos työpaikkaa ei vielä ole, sitä kannattaa etsiä aktiivisesti. Myös yrittäjän on mahdollista suorittaa tutkinto tai päivittää osaamistaan oppisopimuksella, opinnoissa tukee ja auttaa yrittäjän valitsema tutoryrittäjä. Huomioitavaa työsuhde tai yrittäjyys tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tutkinnon perusteiden mukaiset työtehtävät 24

25 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksen rahoitus Oppisopimuskoulutus rahoitetaan valtion varoista, joten se on opiskelijalle maksutonta. Työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssäoloajalta ei ole velvollinen maksamaan opiskelijalle palkkaa tämän ollessa tietopuolisessa koulutuksessa oppilaitoksessa saa oppisopimuskeskukselta koulutuskorvausta voi hakea palkkatukea työ- ja elinkeinotoimistosta palkatessaan työttömän työnhakijan oppisopimustyösuhteeseen Opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssäoloajaltaan saa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa oppisopimuskeskuksen maksaman tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuudet, muussa lisäkoulutuksessa rahoitus neuvotellaan sopimuskohtaisesti maksaa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tutkintomaksun saa oppisopimuskeskukselta opintososiaalisia etuja palkattoman tietopuolisen koulutuksen ajalta oppisopimuskoulutus 25

26 Työvoimakoulutus Työvoimakoulutus (työvoimapoliittinen aikuiskoulutus) on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijalle maksutonta. Työvoimakoulutus on suunniteltu ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyysuhan alaisille 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Sen tavoitteena on parantaa henkilön työhön sijoittumisedellytyksiä. Koulutuksen sisältö vastaa yleensä muun aikuiskoulutuksen opetussisältöjä. Työvoimakoulutus voi olla ammatilliseen tutkintoon tai sen osaan tähtäävää. Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta ja koulutuksen ajalta opiskelija voi saada työttömyysturvaa vastaavaa koulutustukea tai työmarkkinatukea. Lisäksi koulutuksen ajalta maksetaan ylläpitokorvaus. 25 vuotta täyttänyt henkilö voi opiskella tietyin edellytyksin omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua työ- ja elinkeinotoimiston harkinnan mukaan. Huomioitavaa hakukelpoisuus haku- tai ilmoittautumisajat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella, sovittava etukäteen työ- ja elinkeinotoimiston kanssa koulutus ja ammatinvalinta 26

27 27 Muistiinpanoja

28 Muista liittyä mukaan ohjaajien ja neuvojien verkostoon! 28

Sisällysluettelo. KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4

Sisällysluettelo. KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4 1 + T 9 A C f G8 n 6 T y 4 K 6 $ x 0 p @ 2 Sisällysluettelo KUUMA-kuntien ja Sipoon alueen aikuiskoulutustarjonta 4 Aikuisten ammatillinen koulutus 6 Edupoli 7 Hyria 8 Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS Julkaisija Lahden ammattikorkeakoulu, PL 214, 15101 Lahti Paino Multiprint Oy Painosmäärä 1000 kpl Toimituskunta Sari Niemi, Pirjo Malin, Pirjo Savolainen,

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa

Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa Sisällysluettelo 1. Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot... 4 1.1 Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto... 4 1.2 Harjun oppimiskeskus... 8 1.3 Kotkan aikuislukio...10 1.4 Kouvolan

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö) ESISELVITYSRAPORTTI 1 (54) AIKUISKOULUTUKSEN HAKUPALVELU ESISELVITYSRAPORTTI ESISELVITYSRAPORTIN TIEDOT Versio 1.0 Laatija Sari Ellonen ja Anu Suurnäkki Laatimispäivämäärä 5.6.2012 Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 Toimittanut Oulun yliopisto Avoin yliopisto Opiskelu ilman ajattelua on hyödytöntä. Ajattelu ilman

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2014 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2014 Oppaan vuosittain

Lisätiedot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA 3.12.2014 VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA 1. JOHDANTO... 2 2. TUTKINTOON JOHTAMATON AIKUISKOULUTUS... 5 2.1 Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus...

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus OPISKELIJAN OPAS 2011 Vaasan aikuiskoulutuskeskus www.vakk.fi Sisältö Rehtorin tervehdys 3 1. Vaasan aikuiskoulutuskeskus 4 2. Yhteystietoja 5 3. Koulutustarjonta ja tutkinnot 7 4. Tutkinnon suorittajaksi

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

ETÄLUKION OPINTO-OPAS

ETÄLUKION OPINTO-OPAS ETÄLUKION OPINTO-OPAS Ohjeita etäopiskelun aloittamiseen Käsikirjoitus: Mari-Anna Niemi ja Erja Vihervaara Toimittajat: Kimmo Koskinen ja Tellervo Renko Toimitus: Kimmo Koskinen ja Tellervo Renko, Opetushallitus

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2014

OPISKELIJAN OPAS 2014 OPISKELIJAN OPAS 2014 Vaasan aikuiskoulutuskeskus www.vakk.fi Sisältö Rehtorin tervehdys 3 1. Vaasan aikuiskoulutuskeskus 4 2. Yhteystietoja 5 3. Koulutustarjonta ja tutkinnot 7 4. Tutkinnon suorittajaksi

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2013 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2013 Julkaisija: Kuuma

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE SISÄLLYS 1 Ammatillisen koulutuksen uudet tuulet osaaminen ratkaisee... 4 2 Oppisopimuksen lähtökohdat ja edellytykset... 6 Oppisopimuskoulutuksen rahoitus... 8 Yrittäjän oppisopimus... 9 3 Suomalainen

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa

Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa 1. TURUN AMMATTI-INSTITUUTIN VISIO, ARVOT JA KOULUTUSTEHTÄVÄ Turun ammatti-instituutti on Turun kaupungin ylläpitämä monialainen ammatillinen oppilaitos.

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2012 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2012 Tämä koulutusopas

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot