Aikuiskoulutus Etelä-Karjalassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuiskoulutus Etelä-Karjalassa"

Transkriptio

1 Aikuiskoulutus Etelä-Karjalassa

2 Sisältö Etelä-Karjalan aikuiskoulutustarjonta Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA 4-5 Saimaan ammattikorkeakoulu 6-7 Etelä-Karjalan kesäyliopisto 8-9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Jaakkiman kristillinen opisto 12 Etelä-Karjalan kansalaisopisto 13 Joutsenon opisto 14 Imatran työväenopisto 15 Muut kansalaisopistot 16 Imatran Kansainvälinen Semiotiikan Instituutti ISI 17 Vuoksenniskan yhteiskoulun lukion etäopetus 18 Lauritsalan lukion aikuislinja 19 Muita aikuiskoulutukseen liittyviä palveluita Etelä-Karjalan oppisopimuskeskus 20 Työ- ja elinkeinotoimisto 21 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot Omaehtoinen koulutus 23 Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus 26 2

3 Aikuiskoulutus Etelä-Karjalassa Tässä oppaassa esitellään Etelä-Karjalan alueen aikuiskoulutustoimijat yhteystietoineen sekä koulutustarjontaa yleisellä tasolla. Aikuiskoulutusvaihtoehdot vaihtelevat vuosittain, joten tarkempaan koulutustarjontaan ja kulloinkin alkaviin koulutuksiin voi tutustua parhaiten oppaassa mainittujen oppilaitosten ja aikuiskoulutusta tarjoavien organisaatioiden Internet-sivuilla sekä ottamalla suoraan yhteyttä oppilaitoksiin. Yhteystiedot ja Internet-sivustojen osoitteet on koottu tähän oppaaseen kunkin oppilaitoksen kohdalle. Aikuiskoulutusoppaassa kerrotaan myös yleisesti aikuiskoulutuksesta sekä eri vaihtoehdoista rahoittaa opiskelu aikuisena. Lisäksi oppaaseen on koottu yhteystiedot muista aikuisopiskeluun liittyvistä palveluista. Etelä-Karjalan alueen aikuiskoulutustarjonnasta koottu opas on tehty EKA Opin Ovi -projektin aikana. Hanke kuuluu valtakunnalliseen Opin Ovi -hankeperheeseen ja toimii aikuisohjauksen kehittämisen parissa Etelä-Karjalan alueella välisenä aikana. Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan sosiaalirahasto ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen tavoitteena on muodostaa ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien verkosto, joka tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta aikuisopiskelijoille sekä verkostolle aikuiskoulutukseen liittyen. 3

4 Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA tarjoaa monipuolista aikuiskoulutusta. Oppilaitoksessa kehitetään ja toteutetaan työelämä- ja asiakaslähtöistä koulutusta sekä yksilön että yrityksen tarpeisiin elinikäisen oppimisen periaatteita soveltaen. Oppilaitoksen toimipaikat sijaitsevat Lappeenrannassa ja Imatralla. Oppilaitoksessa järjestetään perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sekä muuta valmentavaa ja ammattitaitoa täydentävää koulutusta. Oppilaitoksella on 77 tutkinnon järjestämissopimusta. Koulutusta toteutetaan valtionosuus-, työvoima-, henkilöstö- ja oppisopimuskoulutuksena ja tutkinnot suoritetaan näyttötutkintona. aktiva.fi aktiva.fi Vaihde: Koulutusta järjestetään useilla eri koulutusaloilla: kielet kuljetusala liiketalous luonnonvara-ala majoitus-, ravitsemis- ja puhdistuspalveluala metalli- ja prosessiteollisuus henkilövalmennus rakennus- ja sähköala sosiaali- ja terveysala vaatetus ja sisustus 4

5 Lappeenrannan toimipisteet Oppilaitoksessa järjestetään myös kielitutkintoja ja erilaisia kortti- ja lupakoulutuksia mm. työturvallisuuskorttikoulutuksia tulityökorttikoulutuksia ensiapukoulutuksia sähkötyöturvallisuuskoulutuksia (SFS 6002) tietokoneen A- ja AB-korttikoulutuksia märkätila-asentajakoulutuksia kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksia Armilankatu 40, Lappeenranta p Tukkikatu 2, Lappeenranta p Pohjolankatu 10, Lappeenranta p , kielet p , liiketalous Pohjolankatu 12, Lappeenranta p Imatran toimipisteet Koulukatu 5, Imatra p Kertakaari 5, Imatra p

6 Saimaan ammattikorkeakoulu on monialainen korkeakoulu, joka tarjoaa työelämää ja yrittäjyyttä palvelevaa ja kehittävää koulutusta, soveltavaa tutkimusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Se on noin 3200 opiskelijan ja 300 asiantuntijan työyhteisö. Saimaan ammattikorkeakoulu toteuttaa ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta viidellä koulutusalalla, jotka ovat tekniikka, sosiaali- ja terveysala, liiketalous, matkailu- ja ravitsemispalvelut sekä kulttuuri. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta toteutetaan neljässä koulutusohjelmassa: terveyden edistämisen, kulttuuriyrittäjyyden, rakentamisen ja International Business Management -koulutusohjelmissa. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvia opintojaksoja. Yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille suunnattu täydennyskoulutus tähtää ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Ammattikorkeakoulututkinnot kuvataiteilija (AMK) tradenomi restonomi (AMK) insinööri (AMK) rakennusmestari (AMK) ensihoitaja (AMK) fysioterapeutti (AMK) sairaanhoitaja (AMK) sosionomi (AMK) terveydenhoitaja (AMK) toimintaterapeutti (AMK) 6

7 Lappeenrannan toimipiste Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot kuvataiteilija (ylempi AMK) tradenomi (ylempi AMK) Master of Business Administration insinööri (ylempi AMK) ensihoitaja (ylempi AMK) fysioterapeutti (ylempi AMK) sairaanhoitaja (ylempi AMK) sosionomi (ylempi AMK) terveydenhoitaja (ylempi AMK) toimintaterapeutti (ylempi AMK) Skinnarilan kampus Skinnarilankatu 36, Lappeenranta p , liiketalous p , sosiaali- ja terveysala p , tekniikka Imatran toimipisteet Linnalan kampus Tietäjänkatu 3, Imatra p , matkailu- ja ravitsemispalvelut Itä-Vuoksen kampus Kanavakatu 6, Imatra p , kulttuuri p

8 Kesäyliopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on toiminut Etelä-Karjalassa jo vuodesta Kesäyliopisto tarjoaa monipuolisia kouluttautumismahdollisuuksia alueellisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Nimestään huolimatta kesäyliopisto toimii ympäri vuoden, joten kesäyliopistoa voisi kutsua myös neljän vuodenajan yliopistoksi. Etelä-Karjalan kesäyliopiston koulutustarjonta koostuu avoimesta yliopisto-opetuksesta, ammatillissivistävästä koulutuksesta, lukiolaiskursseista sekä luennoista ja tilauskoulutuksista. Koulutukset ovat kaikille avoimia iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta. Ammatillisessa täydennyskoulutuksessa kesäyliopiston painopistealueet ovat opetusala ja varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveydenhuolto, hallinto, ympäristö ja ekologia sekä kielet ja kulttuuri. 8

9 Kesäyliopisto tarjoaa koulutuksia seuraavilta aloilta: avoin yliopistoopetus opetusala varhaiskasvatus sosiaaliala terveydenhuolto hallintoala työyhteisökoulutukset ympäristö ja ekologia kielikoulutukset kulttuurialan koulutukset lukion kertauskurssit yleisöluennot tilauskoulutukset Kesäyliopiston järjestämä avoin yliopisto-opetus vastaa sisällöltään ja vaatimuksiltaan yliopistojen järjestämää opetusta. Avoin yliopisto-opetus tarjoaa viimeisintä tutkimustietoa eri aloilta ja sopii siten hyvin ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi. Kesäyliopistossa voi kuitenkin opiskella myös tutkintotavoitteisesti, jolloin opiskelija suorittaa erillisiä opintokokonaisuuksia kesäyliopistossa ja hakeutuu myöhemmin joko ns. avoimen väylän tai pääsykokeiden kautta yliopiston opiskelijaksi. Tutkinnon antaa aina yliopisto. Tutustu kesäyliopiston opintomahdollisuuksiin kesäyliopiston kotisivuilla Kesäyliopisto tarjoaa oppimisen iloa ympäri vuoden! Lappeenrannan toimipiste Koulukatu 11, Lappeenranta p Imatran toimipiste Koskikatu 1, Imatra p

10 Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) Kilpailuetua tekniikan ja talouden osaamisella Lappeenrannan teknillinen yliopisto on tieteellisen tutkimuksen ja akateemisen koulutuksen kansainvälinen yli 6500 opiskelijan ja asiantuntijan yhteisö. Yliopisto on toiminut jo vuodesta 1969 lähtien edellä aikaansa yhdistäen kaksi toisiaan täydentävää tieteenalaa tekniikan ja talouden. LUT:sta on valmistunut yli 9500 diplomiinsinööriä ja kauppatieteiden maisteria sekä yli 400 tekniikan, kauppatieteiden ja filosofian tohtoria. LUT rakentuu teknillisestä, teknistaloudellisesta ja kauppatieteellisestä tiedekunnasta ja koulutusta annetaan yhdeksässä koulutusohjelmassa: energiatekniikka, ympäristötekniikka, konetekniikka, sähkötekniikka, kemiantekniikka, teknillinen fysiikka ja matematiikka, tuotantotalous, tietotekniikka sekä kauppatieteet, jossa suuntautumisvaihtoehtoina johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta ja talousjohtaminen. Tutkintoon johtava koulutus kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtava koulutus tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin koulutus työn ohessa opiskeltavat maisteriohjelmat tekniikassa ja kauppatieteissä englanninkieliset maisteriohjelmat tekniikassa ja kauppatieteissä 10

11 Avoin yliopisto kaikille avointa yliopiston perusopetuksen mukaista tekniikan, kauppatieteiden ja kielten koulutusta avoinyliopisto Täydennyskoulutus johdon ja asiantuntijoiden ohjelmat, yrityskohtainen koulutus sekä henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat Yliopiston strategisina osaamisalueina kehitetään seuraavia aloja: energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus sekä Venäjä-osaaminen yliopiston strategisilla osaamisalueilla. LUT toimii kiinteässä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa vastaten yritysmaailman ja koulutettavien tarpeisiin. LUT kouluttaa sivistyneitä, liiketoimintaorientoituneita ja oman alansa hallitsevia huippuosaajia elinkeinoelämän ja julkisen sektorin palvelukseen. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Hakupalvelut Skinnarilankatu 34, Lappeenranta p , tekniikka p , kauppatieteet p , englanninkieliset maisteriohjelmat 11

12 Jaakkiman kristillinen opisto Jaakkiman kristillisessä opistossa järjestetään kristilliseen arvopohjaan liittyvää koulutusta, joka edistää monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista sekä monipuolista ihmisenä kasvamista. Opiston koulutuksissa painottuvat kasvatus- ja hoitoalan aineet sekä luonto. Opisto järjestää monipuolista ammatillista, ammattisivistävää ja yleissivistävää koulutusta. Keskeisiä koulutusalueita ovat lastenohjaaja- ja koulunkäyntiavustajakoulutus. Maahanmuuttajille tarjotaan koulutusta suomen kielen alkeissa, kotoutumiskoulutusta sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta. Opistossa järjestetään lyhytkursseja, joiden aiheet vaihtelevat harrastekursseista ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Lyhimmät kurssit ovat kahden päivän mittaisia ja pisimmät usean kuukauden pituisia. Tarvittaessa voidaan koulutus suunnitella myös täysin asiakkaan toiveiden mukaisesti esimerkiksi työyhteisöille, jolloin koulutuksen kestolle ei ole rajoituksia. Tutkinnot lapsi- ja perhetyön perustutkinto koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Vapaa sivistystyö avoimen yliopiston opinnot maahanmuuttajat pitkät koulutukset kurssi- ja leiritoiminta Kirkon täydennyskoulutus 12

13 Kurssitarjonta kieliä kädentaito- ja taideaineita liikuntaa ja tanssia musiikkia tietotekniikkaa yhteiskunnallisia aineita Etelä-Karjalan kansalaisopisto on säätiön ylläpitämä yksityinen opisto, joka toimii Lappeenrannan, Luumäen ja Taipalsaaren alueilla. Monipuolinen kurssivalikoima sisältää sekä pitkäkestoisia että lyhytkursseja päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Opisto järjestää myös kaikille avoimia ja maksuttomia luentoja sekä tilauskoulutuksia, jotka suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaisesti. Opinto-ohjelma jaetaan syksyllä kaikkiin toimintaalueen kotitalouksiin ja se on luettavissa myös opiston verkkosivuilla. Kursseille voi ilmoittautua netissä, puhelimitse tai opiston toimistossa. Kurssi-ilmoittautumiset tulee tehdä ennen kurssin alkua. Etelä-Karjalan kansalaisopisto Pohjolankatu 27, Lappeenranta p

14 Joutsenon Opisto on ideologisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton oppilaitos, joka sijaitsee Lappeenrannan kaupungissa. Opisto järjestää laaja-alaista avoimen yliopiston, kielten, kirjoittamisen ja kuvataiteen koulutusta. Opiskella voi seuraavilla linjoilla: yliopisto-opintojen linja englannin kielilinja kuvataiteen linja opeksi-linja suomen kielen ja kirjallisuuden linja japanin kielen ja kulttuurin linja maahanmuuttajalinja lisäopetuslinja Kesällä Joutsenon Opistossa toimii laaja-alainen taiteen ja kulttuurin, noin 30 eri kurssin koulutustapahtuma Joutsenon Taidekesä. Joutsenon opisto Pöyhiänniementie 2, Joutseno p

15 Imatran Työväenopisto Kurssitarjonta kieliä kuvataiteita kädentaitoja tietotekniikkaa liikuntaa tanssia musiikkia yleissivistäviä aineita ikäihmisten yliopiston luentoja Imatran työväenopisto on Imatran kaupungin omistama noin 3000 opiskelijan ja 80 opettajan ja luennoitsijan oppilaitos, jossa voi opiskella ja harrastaa laaja-alaisesti kieliä, kädentaitoja, taiteita, tanssia, musiikkia sekä tietotekniikkaa. Tarjolla on myös yleissivistäviä kursseja sekä luentoja. Lisäksi opistomme järjestää lasten ja nuorten taiteen perusopetusta kuvataiteissa, kädentaidoissa ja tanssissa. Opiston toiminta on kaikille avointa perustuen elinikäisen oppimisen periaatteille. Kurssit ovat joko koko lukuvuoden mittaisia tai lyhytkursseja. Lisäksi järjestämme tilauskoulutusta. Imatran Työväenopisto Juskunmäenkatu 24, Imatra p tyovaenopisto 15

16 Muut kansalaisopistot Kaakon kansalaisopisto Harjukuja 6, Parikkala p Kurssitarjonta Kädentaito- ja taideaineita Kieliä Liikuntaa ja tanssia Musiikkia Tietotekniikkaa Yhteiskunnallisia aineita Ruokolahden kansalaisopisto Virastotie 3, Ruokolahti p Kurssitarjonta Kädentaito- ja taideaineita Kieliä Musiikkia Liikuntaa ja tanssia Tietotekniikkaa Rautjärven kansalaisopisto Simpeleentie 12, Simpele p Kurssitarjonta Kädentaito- ja taideaineita Kieliä Liikuntaa ja tanssia Musiikkia Tietotekniikkaa Savitaipaleen kansalaisopisto Koulutie 11, Savitaipale p Kurssitarjonta Taito- ja taideaineita Kieliä Musiikkia Tanssia ja liikuntaa Tietotekniikkaa 16

17 Imatran Kansainvälinen Semiotiikan Instituutti ISI Termi semiotiikka on peräisin kreikan kielen merkkiä tarkoittavasta sanasta. Se tarkoittaa tiedettä, joka tutkii merkkejä, niiden elämää ja käyttöä. Kaikkein yleisimpiä merkkejä ovat kielen sanat, musiikin sävelet, logot, vaatteet, käyttäytyminen jne. Semiotiikka ei tutki vain konkreettisia ja korostuneita merkkejä vaan kaikkea merkeillä tapahtuvaa viestintää ja siitä syntyviä merkityksiä. International Semiotics Institute (ISI) järjestää semiotiikan opetusta ja tutkimusta, julkaisee Acta Semiotica Fennica-julkaisusarjaa sekä edistää semiotiikan koulutusta ja opiskelijavaihtoa kaikissa maissa. Instituutti on perustettu 1988 ja toiminut siitä lähtien Imatralla. Instituutin antama semiotiikan opetus tarjoaa yliopistojen ja avoimen yliopiston opiskelijoille semiotiikan opetusta eri aloilta. Opetus on monimuotoopetusta ja lähiopetusjaksoja täydentävät verkkokurssit. Alueellinen tutkimus ja kansainvälinen yhteistyö eri yliopistojen kanssa ovat instituutin painopistealueita. Etelä- Karjalan kesäyliopiston kanssa toteutetaan Studia Imatra -luentosarjaa ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston/etelä -Karjalan instituutin kanssa studia generalia -luentosarjaa. Imatran kansainvälinen semiotiikan instituutti järjestää talvisin suomenkielisen Semiotiikan talvikoulun, joka on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille ja toimii eri alojen jatkokoulutuksena. ISI järjestää vuosittain Imatralla kesäkongressin, joka on kansainvälisesti laajin ja tärkein säännöllisesti järjestettävä alan tapahtuma. Imatran Kansainvälinen Semiotiikan Instituutti ISI Virastokatu 1, Imatra, p

18 Vuoksenniskan yhteiskoulun lukion etäopetus Vuoksenniskan yhteiskoulun lukion etäopetus (etälukio) Imatralla antaa aikuisten tuntijaon mukaista lukiokoulutusta. Opetus tapahtuu iltaisin ja on tarkoitettu pääsääntöisesti aikuisille. Etälukion opiskelija voi olla ylioppilastutkintoon tähtäävä opiskelija tai aineopiskelija, joka opiskelee yksittäisiä aineita. Kurssien opetus tapahtuu pääsääntöisesti kolmen lähiillan kontaktiopetuksena ja niiden välillä tapahtuvana verkko opetuksena Moodle oppimisympäristössä, jossa tarvitaan kohtuullisia tietoteknisiä taitoja. Aiemmin keskeytyneet lukio opinnot luetaan hyväksi vastaaviksi kursseiksi. Myös aiemmin suoritetuista ammatillisista opinnoista on mahdollista saada lukioopintoihin hyväksi luetuksi lukion tuntijaon mukaisia tai ylimääräisiä kursseja. Ylioppilastutkintoon tähtäävän opiskelijan opetus on maksutonta, aineopiskelijalta peritään kurssikohtainen maksu. Aikuisille suunnattu etäopetus: keskeytyneiden lukio opintojen päättäminen lukio opintojen täydentäminen ylioppilaaksi valmistuminen ylioppilastutkinnon tai -kokeiden suorittaminen kieliopinnot Vuoksenniskan yhteiskoulun lukio Vuoksenniskantie 96, Imatra p opinto-ohjaaja, p rehtori, 18

19 Lauritsalan lukion aikuislinja Lukion aikuislinja: aikuislukion oppimäärä ja päättötodistus ylioppilastutkinnon kokeisiin osallistuminen lukion päättötodistuksen keskiarvon korottaminen aikaisempien opintojen täydentäminen yksittäiset oppiaineet, kuten kielet Lukion aikuislinja Lappeenrannassa on joustava opinahjo eri-ikäisille ja -taustaisille aikuisille opiskelijoille. Opiskelu tapahtuu lähiopetuksena, itsenäisenä opiskeluna tai verkko-opiskeluna. Aikuislinjalla voi aloittaa lukiokurssien suorittamisen lukuvuoden alussa tai kesken lukuvuoden jaksojen vaihtuessa. Jokaiselle lukion aikuislinjan opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Lukion aikuislinja tarjoaa yleissivistäviä opintoja aikuisille. Aikuislinjalla voi opiskella aineopiskelijana yksittäisiä oppiaineita, kuten esimerkiksi venäjän kieltä tai pitkää matematiikkaa, tai suorittaa kaikki lukion päättötodistukseen vaadittavat kurssit ja ylioppilastutkinnon. Koko tutkinnon suoritusaika vaihtelee kahdesta neljään vuoteen, pääsyedellytyksenä pidetään peruskoulun päättötodistusta. Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta, mutta yksittäisten oppiaineiden opiskelusta peritään kurssimaksu. Lauritsalan lukion aikuislinja Hallituskatu 22, Lappeenranta p rehtori, palvelut koulutus ja opiskelu 19

20 Etelä-Karjalan oppisopimuskeskus tarjoaa joustavan ja käytännönläheisen tavan kehittää ammatillista osaamista. Valittavana on yli 300 eri tutkintoa, joista osaan valmistava koulutus löytyy Etelä-Karjalasta. Oppisopimus perustuu joko uuteen tai olemassa olevaan työ- tai virkasuhteeseen. Myös yrittäjälle voidaan solmia oppisopimus. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta opiskelun rahoitusmuotona sivuilta Etelä-Karjalan oppisopimuskeskus Imatran toimisto Koulukatu 5, Imatra p Oppisopimuksen tavoitteena voi olla perustutkinto ammattitutkinto erikoisammattitutkinto jonkin tutkinnon osa muu lisäkoulutus, jolloin tavoite määritellään erikseen Lappeenrannan toimisto Pohjolankatu 12, Lappeenranta p aktiva.fi ek-aktiva.fi 20

21 Koulutus- ja ammattitietopalvelusta saa tietoa koulutusmahdollisuuksista, opintojen rahoituksesta sekä eri ammattialoista ja ammateista Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut auttavat löytämään ratkaisuja ammatinvalintaan, työhön tai koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Palvelun tavoitteena on selvittää asiakkaan edellytyksiä, tavoitteita ja vaihtoehtoja koulutuksessa ja työelämässä sekä auttaa häntä tekemään omaan elämäntilanteeseensa sopiva urasuunnitelma. Valtakunnallinen koulutusneuvonta p Etelä-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Lappeenranta Käyntiosoite: Villimiehenkatu 2 B Postiosoite: PL 117, Lappeenranta p Etelä-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Imatra Käyntiosoite: Tainionkoskentie 70 Postiosoite: PL 4, Imatra p te-toimisto.fi 21

22 22 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot

23 Omaehtoinen koulutus Omaehtoista koulutusta on kaikki sellainen koulutus, johon opiskelija hakeutuu itse oma-aloitteisesti. Omaehtoinen ammatillinen koulutus on valtion rahoittamaa koulutusta ja sitä järjestetään enimmäkseen ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Aikuisten omaehtoista ammatillista koulutusta järjestetään usein monimuotoisena päivä- tai iltaopiskeluna, joka on mahdollista suorittaa myös työn ohessa. Lisäksi järjestetään päiväkoulutusta, joka on päätoimista ja oikeuttaa opintotukiin. Omaehtoinen koulutus voi olla tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi avoimen yliopiston, ammattikorkeakoulun tai muuta vapaan sivistystyön koulutusta sekä lisä- tai täydennyskoulutusta. Huomioitavaa hakukelpoisuus haku- tai ilmoittautumisajat koulutuksen tai tutkinnon maksullisuus tarkista rahoitukseen liittyvät asiat rahoituksen myöntäjältä! Omaehtoisen koulutuksen taloudellinen tuki aikuiskoulutustuki sekä ammattitutkintostipendi (www.koulutusrahasto.fi) opintotuki (www.kela.fi opiskelijat) työttömyysetuudella (www.mol.fi koulutus ja ammatinvalinta) 23

24 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jonka mukaisesti ammattitaito hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tekemällä työpaikkaohjaajan opastuksella. Oppimista täydennetään oppilaitoksen antamalla tietopuolisella koulutuksella. Opiskelijan työtehtävien tulee olla tutkinnon perusteiden mukaisia. Tavoitteena on saavuttaa riittävät tiedot ja taidot oppilaitoksen järjestämiä tutkintotilaisuuksia varten, joissa ammattitaito osoitetaan. Jos oppisopimuksen tavoitteena on lisäkoulutus, tietopuolisen koulutuksen tulee syventää tai laajentaa opiskelijan osaamista hänen omissa työtehtävissään. Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan keskustelemalla asiasta ensin työnantajan kanssa ja sen jälkeen ottamalla yhteyttä oppisopimuskeskukseen. Jos työpaikkaa ei vielä ole, sitä kannattaa etsiä aktiivisesti. Myös yrittäjän on mahdollista suorittaa tutkinto tai päivittää osaamistaan oppisopimuksella, opinnoissa tukee ja auttaa yrittäjän valitsema tutoryrittäjä. Huomioitavaa työsuhde tai yrittäjyys tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tutkinnon perusteiden mukaiset työtehtävät 24

25 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksen rahoitus Oppisopimuskoulutus rahoitetaan valtion varoista, joten se on opiskelijalle maksutonta. Työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssäoloajalta ei ole velvollinen maksamaan opiskelijalle palkkaa tämän ollessa tietopuolisessa koulutuksessa oppilaitoksessa saa oppisopimuskeskukselta koulutuskorvausta voi hakea palkkatukea työ- ja elinkeinotoimistosta palkatessaan työttömän työnhakijan oppisopimustyösuhteeseen Opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssäoloajaltaan saa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa oppisopimuskeskuksen maksaman tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuudet, muussa lisäkoulutuksessa rahoitus neuvotellaan sopimuskohtaisesti maksaa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tutkintomaksun saa oppisopimuskeskukselta opintososiaalisia etuja palkattoman tietopuolisen koulutuksen ajalta oppisopimuskoulutus 25

26 Työvoimakoulutus Työvoimakoulutus (työvoimapoliittinen aikuiskoulutus) on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijalle maksutonta. Työvoimakoulutus on suunniteltu ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyysuhan alaisille 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Sen tavoitteena on parantaa henkilön työhön sijoittumisedellytyksiä. Koulutuksen sisältö vastaa yleensä muun aikuiskoulutuksen opetussisältöjä. Työvoimakoulutus voi olla ammatilliseen tutkintoon tai sen osaan tähtäävää. Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta ja koulutuksen ajalta opiskelija voi saada työttömyysturvaa vastaavaa koulutustukea tai työmarkkinatukea. Lisäksi koulutuksen ajalta maksetaan ylläpitokorvaus. 25 vuotta täyttänyt henkilö voi opiskella tietyin edellytyksin omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua työ- ja elinkeinotoimiston harkinnan mukaan. Huomioitavaa hakukelpoisuus haku- tai ilmoittautumisajat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella, sovittava etukäteen työ- ja elinkeinotoimiston kanssa koulutus ja ammatinvalinta 26

27 27 Muistiinpanoja

28 Muista liittyä mukaan ohjaajien ja neuvojien verkostoon! 28

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 EKA Opin Ovi -projektissa toimii neljä kehittämisryhmää, jotka on muodostettu aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansanopistojen tarjoamat mahdollisuudet urapolun eri vaiheissa Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut 24.3.2017 kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansaopistoista

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü 2 AMMATTILUKIO Entinen lukiopolku-nimitys Syksystä 2018 alkaen Ammattilukiolla tarkoitetaan lukioopintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Visio: päivälukiolaisilla mahdollisuus sisällyttää lukion oppimäärään

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa. Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen opiskelu Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.html www.kansanopistot.fi/ skybase/skymap.htm Kansanopistoja

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia 24.10.2013 Sannasirkku Autio 25.10.2013 Sannasirkku Autio

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto opiskelijaksi AMK tutkintoon? Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen amkin väylä Väylän kautta mahdollista hakea, kun suorittaa 60

Lisätiedot

Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY

Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY Yleistä avoin kaikille joustava, kokonaisvaltainen ja kokopäiväopiskelu yhteisöllisyys sosiaalisuus läheinen kansainvälinen

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Tässä päivässä ja tulevaisuudessa

Tässä päivässä ja tulevaisuudessa Alku uudelle... Tässä päivässä ja tulevaisuudessa 2 Otavan Opisto on Mikkelin kaupungin omistama kansanopisto, jossa voi suorittaa joustavasti lähi- ja etäopintoja. Erityisosaamistamme on verkkopedagogiikka,

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Ajankohtaiset koulutukset, kurssit ja hakuohjeet: www.oulundiakoniaopisto.fi keho ja mieli Monien mahdollisuuksien opisto Ammattikoulutus

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Eväitä opinnälkään Kaisu Lehtinen-Nevalainen Talentti-hankkeessa kartoitetaan keinoja luoda Suomussalmelle ammatillisen oppimisen mahdollisuuksia. Hankkeen myötä

Lisätiedot

OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys ry OAJ:s lokalförening i Vasa

OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys ry OAJ:s lokalförening i Vasa OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys ry OAJ:s lokalförening i Vasa KASVATUS- JA KOULUTUSSANASTOA KASVATUS- JA KOULUTUSSANASTOA Varhaiskasvatus ELTO eli erityislastentarhanopettaja, KELTO eli kiertävä erityislastentarhanopettaja

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Liite 1.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely Kuopion toimialue 1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1.1 / Savon ammatti- ja aikuisopisto PL 87 (Presidentinkatu 3 E1) www.sakky.fi

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Toimitusjohtaja Kari Juntunen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr Koulutusluokitus on vuodelta 2000

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Aikuiskoulutusjohtaja Anni Miettunen Projektisuunnittelija Niina Tikkanen 21.1.2014 Mikä NAO? Nuorten aikuisten osaamisohjelma osa nuorisotakuuta

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Jyväskylän oppisopimuskeskus on keskisuomalaisten yritysten ja työelämän kasvun tuki. Ammatillisen koulutuksen asiantuntijamme

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Johtaja Kirsi Kangaspunta 14.3.2013 Aikuiskoulutuksen budjettimuutokset Määrärahan muutokset kehyskaudella 2013-2016 verrattuna vuoteen

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot