SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 4/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 4/2008"

Transkriptio

1 ASIALISTA 4/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen asialista: KESKUSTAN KAAVOITUS, LIIKEKESKUS SAMMATIN POHJOISOSIEN OSAYLEISKAAVAN UUDELLEENVALMISTELU HAARJÄRVEN OSALTA E18 TIEN SAMMATIN ERITASOLIITTYMÄN ASEMAKAAVA URAKOITSIJA ERKKI SAARISEN JA KUNNAN MAANVAIHTO LÄHIHOITAJAN TOIMIEN JA MÄÄRÄAIKAISEN OPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN TYÖTEHOSEURAN OMISTAMIEN MAA ALUEIDEN KAAVOITUS TYÖTEHOSEURA LÖNNROT OPISTON MAANKÄYTTÖSOPIMUS LOHJAN JA LIITOSTA KOSKEVAN HALLINNON JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN TEHTÄVIEN VAATIVUUSARVIOINTI PITKÄAIKAISEN TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2008/ RIKOSUHRIPÄIVYSTYS AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2008/ KANSAN SIVISTYSRAHASTO AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2008/ HIIDEN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2008/ SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA, SOS KESKUS LUOTTAMUSHENKILÖSEMINAARI PARAS UUDISTUS KATSE KOHTI TULEVAISUUDEN PALVELURAKENTEITA YTV:N LAUSUNTOPYYNTÖ PÄÄKAUPUNKISEUDUN TAKSA JA LIPPUJÄRJESTELMÄN VAIHTOEHDOISTA KUNNAN METSÄTALOUSSUUNNITELMA KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT JA SAAPUNEITA PÄÄTÖKSIÄ JA TIEDOKSIANTOJA EI JULKINEN, yksilöasia OMAKOTITONTIN MYYNTI LOHNASNUMMEN ALUEELTA KUNNANJOHTAJALLE MAKSETTAVA ERILLISKORVAUS AJALLA Merk. Kari Uittamo puheenjohtaja Hanna Maria Grandell kunnanjohtaja

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KESKUSTAN KAAVOITUS, LIIKEKESKUS Khall 24 SSO esittää, että seudun omistamalla alueella käynnistetään asemakaavoitus ympäristöön soveltuvaa päivittäistavarakaupan laajennusta varten. Kaavoitettavan alueen alustava rajaus ja alueen käytön tavoitteet on esitetty asemakaavan luonnoksessa. Alueen pinta ala on noin m 2. Kaavoittaja Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä on laatinut SSO:n alueen kaavaa koskevan osallistumis ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen kartan sekä valmistellut merkinnät kaavaluonnokseen. Liite nro 1 a: Osallistumis ja arviointisuunnitelma Liite nro 5: Kaavaluonnoksen kartta ja merkinnät Khall 59 Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan saattamaan kaavaluonnoksen SSO.n asemakaavaa koskien luonnoksena nähtäville MRA 30 mukaisesti ajalle sekä pyytämään tarpeelliseksi katsottavat lausunnot kaavaluonnosta koskien. Asia jätettiin pöydälle. Edellisen kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen kaavoittaja on käynyt neuvottelut kaikkien kaavoitettavien alueiden maanomistajien kanssa ja laatinut käytyjen keskustelujen pohjalta uudet luonnokset. Käytyjen keskustelujen perusteella on päädytty siihen, että keskusta alueen kaava käsitellään neljässä osassa viiden sijaan. Valmistelun kuluessa on päädytty siihen, että Kaarlo Heinon perikunnan omistama Kallelan alue liitetään valmistelussa keskustan kaavoitukseen liikekeskuksen yhteyteen. Liite nro 1a: Yhteenveto Liite nro 1b: Keskustan OAS Liite nro 1c: Kaavakartta ja merkinnät Liite nro 1d: Havainnepiirros Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan saattamaan kaavaluonnoksen keskustan asemakaavaa (osuuskaupan osuus ja Kallelan alue) koskien luonnoksena nähtäville MRA 30 mukaisesti sekä pyytämään tarpeelliseksi katsottavat lausunnot kaavaluonnosta koskien.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus SAMMATIN POHJOISOSIEN OSAYLEISKAAVAN UUDELLEENVALMISTELU HAARJÄRVEN OSALTA Khall 45 Helsingin hallinto oikeus on hylännyt Sammatin pohjoisosien osayleiskaavasta tehdyn valituksen. E18 tien Sammatin liittymän pohjoispuolen maankäytön ja kaavoitustilanteen saattamiseksi maanomistajia tyydyttävään tilaan kunnanhallituksen tulisi käynnistää Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan uudelleenvalmistelu Haarjärven osalta ja muuttaa osayleiskaavaa siten, että tavoitteena on liittymän koillisen sektorin osoittaminen nykyisen käytön mukaisesti maa ja metsätalousalueeksi. Samalla tulisi jatkaa E18 liittymäalueen asemakaavan laatimista siten, että liittymän koillispuoli osoitettaisiin asemakaavassa nykyisen käytön mukaisesti maa ja metsätalousalueeksi Ehdotus annetaan kokouksessa. muutettu Asia jätetään pöydälle. Seija Salin poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä sukulaisuusjääviys. Tarja Lepola poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä intressijääviys. Khall 60 ehdotus. Edellisen käsittelyn jälkeen valittajatahojen kanssa on neuvoteltu ja päädytty yhteisymmärryksessä siihen, että asia viedään päätöksentekoon mahdollisimman nopeasti. Kunnanhallitus päättää käynnistää Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan uudelleenvalmistelun Haarjärven osalta ja muuttaa osayleiskaavaa siten, että tavoitteena on liittymän koillisen sektorin osoittaminen nykyisen käytön mukaisesti maa ja metsätalousalueeksi. Kunnanhallitus esittää asian valtuuston hyväksyttäväksi. Seija Salin poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä sukulaisuusjääviys.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarja Lepola poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä intressijääviys. Sari Lehtinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä yhteisöjääviys.

5 Kunnanhallitus E 18 TIEN SAMMATIN ERITASOLIITTYMÄN ASEMAKAAVA Khall 61 Uudenmaan ympäristökeskus on toimittanut kunnalle oikaisukehotuksen koskien E18 liittymäalueen kaavaa. Ympäristökeskus katsoo, että asemakaavaa tulee oikaista poistamalla siitä ratahallintokeskuksen mielipiteen pohjalta eritasoliittymän pohjoispuoliset T 1 korttelialueet. Oikaisukehotuksen johdosta kunnanvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva päätös. Kaavan voimaan saamiseksi kunnan tulisi toimia ympäristökeskuksen edellyttämällä tavalla ja poistaa kaavasta moottoritien pohjoispuolinen osuus. Asemakaavan hyväksymisen jälkeen on käyty neuvotteluja liittymäalueen maanomistaja Aino ja Erkki Saarisen kanssa asemakaavan hyväksymisestä myös hänen omistamilleen maille. Kaavoittaja on laatinut kaavaluonnoksen, johon maanomistaja on suostunut. Liite nro 2: Asemakaavaehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle E18 tien Sammatin eritasoliittymän asemakaavan uudelleen käsittelyä siten, että kaavasta poistetaan moottoritien pohjoispuolinen osa ja asemakaava hyväksytään moottoritien eteläpuolella kiinteistöille Haarapaju 8:15, Autio 8:7 ja Pulkkaniitty 8:18 (kortteli 45 ja siihen liittyvät katu ja liikennealueet sekä maa ja metsätalousalueet). Seija Salin poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä sukulaisuusjääviys. Tarja Lepola poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä intressijääviys.

6 Kunnanhallitus URAKOITSIJA ERKKI SAARISEN JA KUNNAN MAANVAIHTO Khall 62 Urakoitsija Erkki Saarinen toimittanut kunnalle seuraavan maanvaihtotarjouksen: Tarjoan Sammatin kunnalle maanvaihtoa siten, että luovutamme Pulkkaniitty 8:18 nimisestä tilasta karttaliitteeseen nro 1 merkityn Haarapajuntien ja LPalueen tarvitseman määräalan, mikäli saamme vastineeksi kunnalta karttaliitteeseen nro 2 merkityn Yrittäjäntien eteläpäässä olevan teollisuustontin. Liite nro 3: Vaihtokirja karttaliitteineen. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle seuraavaa: 1) Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vaihtokirjan, jolla Erkki ja Aino Saarinen luovuttavat Sammatin kunnalle noin neliömetrin karttaliitteeseen 1 merkityn määräalan Pulkkaniitty nimisestä tilasta ( ) Sammatin kunnan Haarjärven kylässä. 2) Kunta luovuttaa Erkki ja Aino Saariselle karttaliitteeseen 2 merkityn noin neliömetrin määräalan Ylä Löfkulla nimisestä tilasta ( ) Sammatin kunnan Luskalan kylässä. Ehdotus hyväksyttiin sillä tarkennuksella, että Ylä Löfkulla nimiselle tilalle ( ) Sammatin kunnan Luskalan kylässä määrätään kolmen vuoden rakentamisvelvoite. Kunnanhallitus määrittelee teollisuushallin vähimmäispintaalaksi 250m2. Asia esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. Seija Salin poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä sukulaisuusjääviys. Tarja Lepola poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä intressijääviys.

7 Kunnanhallitus LÄHIHOITAJAN TOIMIEN JA MÄÄRÄAIKAISEN OPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN Khall 63 Perusturvalautakunta esitti kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan valtuustolle, että vuodelle 2008 varataan määräraha kolmen lähihoitajan paikan perustamiseen päivähoitoon. Sivistyslautakunta esitti kuudennen määräaikaisen opettajan viran perustamista ja määrärahan varaamista talousarvioon Sammatin kunnanhallitus ( ) ja valtuusto ( ) ovat päättäneet lähihoitajien ja määräaikaisen kuudennen opettajan määrärahojen vahvistamisesta vuodelle Kunnanhallitus esittää valtuustolle päivähoitoon perustettavaksi kolme lähihoitajan tointa alkaen ja yhden määräaikaisen opettajan viran perustamista väliseksi ajaksi.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TYÖTEHOSEURAN OMISTAMIEN MAA ALUEIDEN KAAVOITUS Khall. 65 Työtehoseura ry on lähettänyt kunnanhallitukselle osoitetun kirjeen, jossa ehdotetaan kaavoitusyhteistyötä kunnan ja Työtehoseura ry:n kesken Työtehoseuran omistamilla mailla (liite 1). Työtehoseura on esittänyt, että sen omistamilla alueilla Lönnrot opiston yhteydessä käynnistetään korkeatasoisen pienataloalueen asemakaavoitus. Tavoitteena on ratkaisu, jossa Työtehoseura teettää kustannuksellaan kaavan suunniteltavalle alueelle. Lisäksi kunnan ja työtehoseuran kesken sovitaan kunnallistekniikan toteuttamiseen liittyvät vastuut ja velvoitteet. Asiasta on pidetty yhteistyöneuvottelu kunnan ja työtehoseura ry:n sekä Lönnrot opiston kesken (liite 2). Kaavoitettava alue sijaitsee Lönnrot opiston länsi puolella. Tonttien yhteenlaskettu pinta ala on n. 9 ha. Alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa. Alueelle on tarkoitus laatia asemakaava, jonka pohjalta alueelle suunnitellaan pientaloasumista. Tonttien koon on ajateltu olevan n m2. Alue on tarkoitus jakaa kahteen osaan, joista toinen on Työtehoseuran toimintaan ja tavoitteisiin liittyvä koerakentamiskohde. Toinen on yleisten tonttien alue, jonka rakentamista ohjattaisiin normaalein kaavamääräyksin. Alueelle on arvioitu sijoitettavaksi omakotitonttia sekä koerakentamisalueelle lisäksi yksi tontti rivi / paritaloille. Sammatin kunnassa kaavoitusasioista päättää kunnanhallitus. Työtehoseuran omistamat maat sijaitsevat erinomaisella paikalla tuleva moottoritie ja kuntakeskus huomioiden. Alueet sijoittuvat kunnallisteknisesti edullisiin paikkoihin, joka on kunnan kireän taloustilanteen kannalta järkevää. Myös ympäristökeskuksen kanssa käydyn kehityskeskustelun perusteella nähtiin tärkeänä yhteistyö eri kumppaneiden kesken.. Koska Työtehoseura itse laatii kaavaluonnoksen, maanomistaja valitsee kaavan laatijan. Valinnalle tulee saada kunnan hyväksyminen. Liite nro 2 a: Työtehoseuran kirjelmä kaavoitusyhteistyötä koskien Liite nro 2 b: Muistio työtehoseuran ja kunnan yhteistyöneuvottelusta Liite nro 2 c: Sammatin kunnan ja Työtehoseuran solmima yhteistyösopimus

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus /.. Kunnanhallitus antaa Työtehoseuralle luvan laatia kaavaluonnoksen kaavaselostuksineen koskien Työtehoseuran omistamia maita Lönnrot opiston ympäristössä. Kaavaluonnos laaditaan maanomistajan kustannuksella. Samalla kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan edelleen kaavoitusyhteistyötä yhdessä Työtehoseuran ja Lönnrot opiston kanssa. Ehdotus hyväksyttiin sillä tarkennuksella, että kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan edelleen kaavoitusyhteistyötä yhdessä kaavatoimikunnan, Työtehoseuran ja Lönnrot opiston kanssa. Asiantuntijana kuultiin kaavoittaja Tuomas Silvennoista. Khall 88 Työtehoseura on teettänyt esityslistan liitteenä olevan karttaliitteen mukaisesti Työtehoseuran asemakaavaluonnoksen. Samassa yhteydessä käsitellään myös asemakaavaluonnoksen osallistumis ja arviointisuunnitelma. Kunnanhallituksen vastuulla on asettaa luonnos nähtäville osallisten valmisteluvaiheen kuulemista varten. Asemakaavalla on tarkoitus saattaa alueelle korkeatasoisia asumisratkaisuja. Pääosa tulevasta rakentamisesta on puurakenteisia omakotitaloja mutta alueelle on suunniteltu myös kortteli paritaloille ja pienrivitaloille. Kaavoitettava alue on jaettu kahteen osaan, joista toinen on luonteeltaan Työtehoseuran toimintaan ja tavoitteisiin liittyvä koerakentamiskohde. Liite nro:1a Osallistumis ja arviointisuunnitelma Liite nro 1b Kaavakartta ja kaavamerkintöjen selitys Liite nro:1c Kaavaselostuksen yhteenveto Kunnanhallitus päättää 1) käynnistää Työtehoseuran Lönnrot opiston alueen asemakaavan laatimisen 2) asettaa Työtehoseuran Lönnrot opiston asemakaavaa koskevan luonnoksen MRA 30 mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin sillä tarkennuksella, että Työtehoseura laatii kustannuksellaan asemakaavan. Asiantuntijana kuultiin kaavoittaja Tuomas Silvennoista.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus /.. Khall 164 Työtehoseuran Lönnrot opiston alueen asemakaava on ollut luonnoksena nähtävillä ajalla Laaditusta Työtehoseuran asemakaavasta on saatu muistutuksia ja pyydetty lausunnot viranomaisilta. Yhteenveto ja kaavanlaatijan ehdotus muistutusten ja lausuntojen huomioimisesta on esityslistan liitteenä. Liite nro 5 a: Yhteenveto muistutuksista Työtehoseuran asemakaavaluonnosta koskien Liite nro 5 b: Kopiot saaduista lausunnoista Vs. kunnanjohtajan Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaavanlaatijan vastineen muistutuksia koskien. Khall 7 Työtehoseuran asemakaava on ollut MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä ajalla ja siitä on pyydetty lausunnot viranomaisilta. Kaavaluonnoksesta on käyty viranomaisneuvottelu Sammatissa. Kaikki muistutuksissa ja viranomaiskokouksessa esiin tulleet asiat on huomioitu liitteenä olevassa kaavamateriaalissa. Liite nro 4a: Kaavaselostus Liite nro 4b: Kaavakartta ja määräykset Liite nro 4c: Havainnepiirros Khall 64 Kunnanhallitus päättää asettaa Työtehoseura Lönnrot opiston asemakaavaehdotuksen nähtäville MRA 27 mukaisesti 30 päivän ajaksi. Työtehoseuran asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä ajalla ja siitä on pyydetty lausunnot viranomaisilta. Nähtävillä olon ja viranomaislausuntojen antamisen jälkeen kaavaluonnokseen on tehty teknisluonteisia tarkennuksia. Liite nro 4a: Korjattu kaavaselostus Liite nro 4b: Kaavakartta ja määräykset Liite nro 4c: Havainnepiirros Kunnanhallitus esittää Työtehoseura Lönnrot opiston asemakaavaehdotuksen valtuuston hyväksyttäväksi. Asiantuntijana kuultiin rehtori Terttu Louhikoski Alasuutaria.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus TYÖTEHOSEURA LÖNNROT OPISTON MAANKÄYTTÖSOPIMUS Khall. 8 Työtehoseuran Lönnrot opiston alueen asemakaavaa koskeva luonnos on pidetty MRA 30 :n mukaisesti nähtävänä Sammatin kunnantoimistolla välisen ajan. Kaavan on laatinut arkkitehti Tuomas Silvennoinen. Tämän jälkeen on laadittu virallinen kaavaehdotus, joka on nyt menossa nähtäville. Ennen kaavan hyväksymistä valtuustotasolla (MRL 52), tulee laatia kunnan ja Työtehoseura Lönnrot opiston välille maankäyttösopimus. Sammatin kunta on neuvotellut Työtehoseuran kanssa luonnoksen maankäyttösopimukseksi koskien Työtehoseuran Lönnrot opiston alueen asemakaavoitusta, rakentamista ja kunnallistekniikan toteuttamista. Asia on käsitelty myös Lönnrot opiston ja kunnan välisessä yhteistyöneuvottelussa, jossa olivat läsnä kunnan puolesta kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja. Työtehoseuran maankäyttösopimusluonnos jaetaan kokouksessa pöydille. Liite nro 5: Muistio neuvottelusta Khall 65 Kunnanhallitus keskustelee maankäyttösopimuksen sisällöstä Työtehoseuran ja kunnan kesken koskien Lönnrot opiston alueen asemakaavoitusta, rakentamista ja kunnallistekniikan rakentamista sekä valtuuttaa neuvottelijat jatkamaan maankäyttösopimuksen valmistelua siten, että kaava ja maankäyttösopimus pyritään saamaan valmiiksi kevään 2008 aikana. Edellisen käsittelyn jälkeen kunnanjohtaja on käynyt neuvotteluja maankäyttösopimuksen sisällöstä sekä Työtehoseura Lönnrot opiston että Lohjan kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa. Maankäyttösopimuksen ehdoista on päästy yhteisymmärrykseen. Liite nro 5a: Maankäyttöneuvottelun muistio Liite nro 5b: Maankäyttösopimusluonnos Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi maankäyttösopimusluonnoksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan maankäyttösopimuksen valmiiksi huhtikuun kunnanvaltuustokäsittelyyn mennessä.

12 Kunnanhallitus LOHJAN JA LIITOSTA KOSKEVAN HALLINNON JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN Khall 66 Sammatin kunnanvaltuusto hyväksyi Lohjan ja Sammatin hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi sopimuksen samansisältöisenä Sammatin kunta on sopimuksen toteuttamiseksi tehnyt valtioneuvostolle esityksen kunnan liittämisestä Lohjan kaupunkiin lukien. Sopimuksen kohtaan 12 "Yhdistymisestä aiheutuvat muut järjestelyt" sisältyy seuraava kohta: "Katu ja tieviitoitukset säilyvät suomenkielisinä. Kielellinen jaotus vahvistetaan uudelleen vuonna 2012." Kielilain 33 :n mukaan viranomaisten kaksikielisessä kunnassa asettamien kilpien, liikennemerkkien ja muiden yleisölle suunnattujen vastaavien opasteiden tekstin on oltava suomen ja ruotsinkielisiä, jollei kansainvälisen käytännön mukaan käytetä pelkästään vierasta kieltä. Lohjan kaupungin kaksikielisyydestä johtuvat velvoitteet koskevat kaupungin aluetta kokonaisuudessaan eikä kaupungin kielellinen asema muutu Sammatin kuntaliitoksen myötä. Kielellinen jaotus vahvistetaan uudelleen vuonna Lohjan ja Sammatin kuntaliitoksen ohjausryhmän työvaliokunta on osaltaan hyväksynyt esityksen. Ohjausryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan Kunnanhallitus päättää tehdä kunnanvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä muuttaa Lohjan ja Sammatin kuntaliitosta koskevan hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen kohtaa 12 siten, että siitä poistetaan maininta katu ja tieviitoitusten säilymisestä suomenkielisinä Sammatin alueella. Sopimuksen 12. kohta kuuluu muutoksen jälkeen seuraavasti: "12. Yhdistymisestä aiheutuvat muut järjestelyt Sammatin postitoimipaikan nimi (09220 Sammatti) säilyy entisenä. Päällekkäisyydet kylä, katu ja tienimistössä selvitetään, epäselvyydet poistetaan ja tarvittavat uudelleennimeämiset suoritetaan vuoden 2009 aikana. Uudelleennimeämisessä huomioidaan nimistön historia ja perinnetausta."

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus TEHTÄVIEN VAATIVUUSARVIOINTI Khall 14 Khall 67 Opettajat tulivat työn vaativuuden arvion piiriin alkaen. Muiden KVTES:in kuuluvien järjestelyerä lukien on myös käsittelemättä. Koska Sammatti on tehnyt kuntaliitospäätöksen Lohjan kaupungin kanssa, ei ole syytä tässä vaiheessa käynnistää erillistä perusteellista valmistelutyötä, vaan järjestelyvaraerät on sovittu jaettavaksi soveltaen mahdollisimman pitkälle Lohjalla laadittuja perusteita ja tehtäväkohtaisia palkkauksia. Asiasta on käyty neuvottelu Lohjan henkilöstöhallinnon edustajien kanssa ja sovittu edellä mainitusta menettelystä ja tehtäväkohtaisten palkkojen yhdenmukaistamisperiaatteesta. Opettajien palkkoihin maksettava 0,3 %:n järjestelyerä väliseltä ajalta on Lohjalla maksettu kaikille opettajille tasan jaettuna kertakorvauksena alkaen Lohjalle on laadittu opettajien työnvaativuuden arvioinnin kriteerit, joita on sovittu noudatettavan myös Sammatissa. Harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää ei jaettu kellekään edellisessä järjestelyerässä, mutta tulee uudelleen tarkasteltavaksi, koska tietty prosentuaalinen osuus on käytettävä harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin. Harkinnanvaraisina henkilökohtaisina lisinä otetaan laskennallisesti huomioon myös ns. rekrytointilisät, joita on myös joidenkin henkilöiden palkkaamisessa käytetty. Yhtenä harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän myöntämiskriteerinä voidaan käyttää myös henkilön omaehtoista ammattia tukevaa lisäkoulutuksen hankkimista. Kunnanhallitus päättää, että OVTES:n mukainen järjestelyerä 0,3 % maksetaan ajalta kaikille opettajille tasan jaettuna kertakorvauksena. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tehtävien vaativuusarviointia koskevan selvityksen mukaan lukien opettajien tehtävien vaativuusarviointi ja valtuuttaa kunnanjohtajan yhdessä perusturvajohtajan kanssa valmistelemaan tehtävien vaativuusarviointia koskevan järjestelyvaraesityksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi soveltaen Lohjalla käytössä olevaa tehtävien vaativuusarviointia sekä valmistelemaan ja kunnanjohtajan päätöksellä toimeenpanemaan mahdollisen harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän jakamisen. Syksyn 2007 järjestelyerä on käsitelty Sammatin valmistelutyöryhmässä sekä Lohjan ammattiyhdistysten kanssa. Ohessa ammattiyhdistysten hyväksymä esitys: Sammatin kunnan paikallinen järjestelyerä alkaen sekä harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä 1. Järjestelyerän käsittelyn viivästyminen Pyydämme ammattiyhdistyksiä huomioimaan seuraavat Sammatin kunnan järjestelyerän ja harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän 9/2007 arviointiin liittyvät ongelmat:

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sammatin kunnassa ei ole erikseen henkilöstöasioista vastaavia viranhaltijoita, työn vaativuuden arviointiin ja järjestelyerään liittyvät tehtävät ovat jakautuneet perusturvajohtajalle ja kunnanjohtajalle Sammatin kunnan organisaatiossa vuosittaiset järjestelyerälaskelmat ja vertailut on tehnyt perusturvajohtaja Saila Maarit Laitinen ja ne on arvioitu paikallisessa työryhmässä, mihin ovat kuuluneet kunnanjohtaja Hanna Maria Grandell, kirjanpitäjä/palkanlaskija Merja Laine Laurila sekä kunnanhallituksen edustajana Matti Selenius. Työryhmä on hyväksynyt esityksen. Perusturvajohtaja, jonka vastuulle järjestelyerän seuranta ja laskeminen on pitkälle jäänyt, on lisäksi viime syksyn aikana sijaistanut kunnanjohtajaa ja tämä on osaltaan vaikuttanut valmistelun ruuhkautumiseen Sammatin kunta ei ole tahallisesti halunnut viivästyttää asian käsittelyä ja järjestelyvara hoidetaan takautuvasti. 2. Järjestelyerän ja harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän jakaminen Sammatin kunnassa Perustelut: Sammatin kunta on ollut aktiivisesti mukana kunta alan palkkaukseen liittyvissä muutosprosesseissa ja kunnassa on aktiivisesti ja perusteellisesti jo vuosien ajan tehty järjestelyerien puitteissa tarkistuksia palkkauksiin. Tässä käytännössä on erityisesti pyritty korjaamaan ns. kuoppaan joutuneiden työntekijäryhmien ja työntekijöiden palkkauksia. Perustaksi on tehty alueellisia kartoituksia palkkaustasosta sekä vertailuja valtakunnalliseen keskiarvo ja mediaanitasoon. Sammatissa otettiin myös työn vaativuuden arviointi käyttöön ja toimenkuvia ja vaativuusarviointia on päivitetty tarpeen vaatiessa. Harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää on jaettu kahtena edellisenä vuonna ja sen arvioimiseen otettiin käyttöön oma arviointijärjestelmänsä. Harkinnanvaraisia henkilökohtaisia lisiä tulee olla käytössä työnantajakohtaisesti vähintään 1,1 % laskettuna kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Ehdotus: Koska Sammatin kunnassa henkilökohtaisiin harkinnanvaraisiin lisiin on käytetty ennen tehtäväkohtaisista palkoista laskettuna 1,45 %:ia, syksyn 2007 järjestelyerästä ei tarvitsisi käyttää harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin. Sammatin kunnassa on yhdeksi harkinnanvaraisen lisän kriteeriksi asetettu omalle alalle koulutuksen hankkiminen. Tällä perusteella esitetään 40 siirrettäväksi harkinnanvaraisiin lisiin ja maksettavaksi kahdelle 08SII012A luokkaan kuuluvalle, jotka ovat hankkineet laitoshuoltajan pätevyyden omaehtoisella kouluttautumisella työn ohessa.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sammatin kunta on käynyt kuntaliitosta ajatellen neuvottelut Lohjan kaupungin henkilöstöhallinnon edustajien kanssa ja sitoutunut vuoden 2007 ja 2008 ratkaisuissa sopeuttamaan palkat mahdollisimman samalle tasolle Lohjan kaupungin vastaavissa tehtävissä toimivien kanssa. Järjestelyerä korjaukset jaetaan tehtäväkohtaisiin palkkojen korjauksiin vastaamaan Lohjan kaupungin tasoa. Korjausten työstämistä jatketaan jaettavassa järjestelyerässä. Järjestelyerä ajalta maksetaan kertaluontoisesti erikseen, sen jälkeen erä näkyy normaalisti kuukausipalkoissa. Järjestelyerän jakaminen liittokohtaisesti: Järjestelyerä liitottain euromäärä liitto ei kuulu liittoon (2) Jyty (3) Toimihenk.unioni (1) 186,75 jhl ry/os 11 (11) 25,38 tekniset/jhl os 11 Super (10) 27,50 Akava (7) Tehy (2) 239,63 yht. Ammattiliitot ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä esityksen. Sammatin kunnanhallitus hyväksyy ammattiliittojen allekirjoittaman ehdotuksen järjestelyerän ja harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän jakamisesta takautuvasti.

16 Kunnanhallitus PITKÄAIKAISEN TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN Khall 68 Sammatin kunnan hallintosäännön kuudennen luvun 33 mukaan lainan ottamisesta tai antamisesta sekä muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista päättää valtuusto. Talousarvion ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2008 budjettiin sisältyen euron pitkäaikaisen lainan lisäämisen erinäisiä investointeja varten. Samalla se valtuutti kunnanhallituksen ottamaan kyseisen lainan. Kunnanjohtaja tulee pyytämään lainatarjoukset 12 vuoden lainaa varten esim. seuraavilta kahdeksalta (8) rahoituslaitokselta: Kuntien eläkevakuutus, Kuntarahoitus Oyj, Nordea, Länsi Uudenmaan Osuuspankki, Länsi Uudenmaan Säästöpankki, Sampopankki, Ålandsbanken ja Handelsbanken. Tarjoukset tuodaan nähtäville kunnanhallituksen kokoukseen. Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan kilpailuttamaan tässä vaiheessa vuoden 2008 budjettiin sisältyen euron pitkäaikaisen lainan ja tuomaan lainan hyväksymisen kunnanhallituksen päätettäväksi. Matti Selenius, Pekka Junikka, Seija Salin ja Tarja Lepola poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. Syynä yhteisöjääviys.

17 Kunnanhallitus AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2008/ RIKOSUHRIPÄIVYSTYS Khall 69 Rikosuhripäivystyksen Uudenmaan aluetoimisto hakee Sammatin kunnalta 1000 euron toiminta avustusta vuodelle Palvelujen kysyntä ja käyttö lisääntyvät vuosittain merkittävästi. Sammatin kunnalta saatava avustus käytettäisiin Uudenmaan aluetoimiston yhteydessä olevan pääkaupunkiseudun palvelupisteen toiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen Sammatin ja sen lähikuntien asukkaille. Rikosuhripäivystys rahoitetaan pääosin valtakunnallisesti Rahaautomaattiyhdistyksen, oikeus ja sisäasiainministeriön avustuksilla. Alueellinen tuotto saadaan pääosin kunnilta. Raha automaattiyhdistys pitää tärkeänä, että kunnat osallistuvat hankkeen rahoitukseen. Kunnanhallitus päättää, ettei kunta myönnä Rikosuhripäivystyksen toiminnalle avustusta vuodeksi 2008 määrärahojen niukkuuden vuoksi.

18 Kunnanhallitus AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2008/ KANSAN SIVISTYSRAHASTON UUDENMAAN RAHASTO Khall 70 Kansan Sivistysrahaston Uudenmaan rahasto jakoi vuonna 2007 apurahoja tieteelle ja tutkimukselle, taiteelle, sosiaaliseen työhön, opiskeluun ja harrastamiseen. Apurahojen jakamisperusteena ovat mm. sosiaaliset perusteet, yhteiskunnallinen merkittävyys sekä kulttuurielämän rikastuttaminen. Kansan sivistysrahaston Uudenmaan rahasto pyytää päivätyssä anomuksessaan tulla huomioiduksi Sammatin kunnan jakaessa avustuksiaan vuodelle Uudenmaan rahasto toivoo 500 euron tuella vahvistavansa toimintaansa alueen nuorison henkisen kasvun tukijana. Kunnanhallitus päättää, ettei kunta myönnä Kansan sivistysrahaston Uudenmaan rahastolle avustusta vuodeksi 2008 määrärahojen niukkuuden vuoksi.

19 Kunnanhallitus AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2008/ HIIDEN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Khall 71 Hiiden seudun omaishoitajat ja läheiset ry on perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on auttaa omaishoitajia jaksamaan työssään järjestämällä heille omais, neuvonta, virkistys ja vaikuttamistoimintaa. Yhdistys toimii Hiiden kuntien alueella sekä Vihdissä. Hiiden seudun omaishoitajat ja läheiset ry hakee päivätyllä kirjeellään Sammatin kunnanhallitukselta avustusta 250 euroa. Kunnassa on muutamia omaishoitajia. Kunnanhallitus myöntää 250 euron avustuksen vuodeksi 2008 Hiiden seudun omaishoitajat ja läheiset ry:lle.

20 Kunnanhallitus AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2008/ SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA, SOS KESKUS Khall 72 Suomen Mielenterveysseuran SOS keskus tarjoaa apua ja tukea kriiseissä oleville SOS auton, valtakunnallisen kriisipuhelimen, Tukinet nettikriisikeskuksen, rikosuhripäivystyksen, kriisivastaanoton, ryhmätoiminnan, vapaaehtoistoiminnan ja kuntoutuksen kautta. Lisäksi SOS keskus tuottaa tietoa kriiseistä ja kriisiauttamisesta sekä maahanmuuttajien asemasta ja tekee valistustyötä mielen hyvinvoinnin edistämiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. Toiminnan tavoitteena on varhaisen avun ja tuen avulla ehkäistä ongelmien pahenemista, sairastumista ja syrjäytymistä. SOS keskuksen toimintaa rahoitetaan RAY avustuksella, kunnilta, seurakunnilta ja yrityksiltä saatavilla avustuksilla sekä oman varainhankinnan kautta. Suomen Mielenterveysseura hakee päivätyllä kirjeellään Sammatin kunnanhallitukselta avustusta 1000 euroa. Kunnanhallitus päättää, ettei kunta myönnä Suomen Mielenterveysseuralle avustusta vuodeksi 2008 määrärahojen niukkuuden vuoksi.

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 2/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 04.02.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.3.2015 klo 18:30 20.17 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2011 558 Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71 Kunnanhallitus Aika 03.06.2013 klo 17:00-19:59 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 Kaupunginhallitus 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 16:00-19:16 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 203 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 02/07 Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot