SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 4/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 4/2008"

Transkriptio

1 ASIALISTA 4/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen asialista: KESKUSTAN KAAVOITUS, LIIKEKESKUS SAMMATIN POHJOISOSIEN OSAYLEISKAAVAN UUDELLEENVALMISTELU HAARJÄRVEN OSALTA E18 TIEN SAMMATIN ERITASOLIITTYMÄN ASEMAKAAVA URAKOITSIJA ERKKI SAARISEN JA KUNNAN MAANVAIHTO LÄHIHOITAJAN TOIMIEN JA MÄÄRÄAIKAISEN OPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN TYÖTEHOSEURAN OMISTAMIEN MAA ALUEIDEN KAAVOITUS TYÖTEHOSEURA LÖNNROT OPISTON MAANKÄYTTÖSOPIMUS LOHJAN JA LIITOSTA KOSKEVAN HALLINNON JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN TEHTÄVIEN VAATIVUUSARVIOINTI PITKÄAIKAISEN TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2008/ RIKOSUHRIPÄIVYSTYS AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2008/ KANSAN SIVISTYSRAHASTO AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2008/ HIIDEN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2008/ SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA, SOS KESKUS LUOTTAMUSHENKILÖSEMINAARI PARAS UUDISTUS KATSE KOHTI TULEVAISUUDEN PALVELURAKENTEITA YTV:N LAUSUNTOPYYNTÖ PÄÄKAUPUNKISEUDUN TAKSA JA LIPPUJÄRJESTELMÄN VAIHTOEHDOISTA KUNNAN METSÄTALOUSSUUNNITELMA KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT JA SAAPUNEITA PÄÄTÖKSIÄ JA TIEDOKSIANTOJA EI JULKINEN, yksilöasia OMAKOTITONTIN MYYNTI LOHNASNUMMEN ALUEELTA KUNNANJOHTAJALLE MAKSETTAVA ERILLISKORVAUS AJALLA Merk. Kari Uittamo puheenjohtaja Hanna Maria Grandell kunnanjohtaja

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KESKUSTAN KAAVOITUS, LIIKEKESKUS Khall 24 SSO esittää, että seudun omistamalla alueella käynnistetään asemakaavoitus ympäristöön soveltuvaa päivittäistavarakaupan laajennusta varten. Kaavoitettavan alueen alustava rajaus ja alueen käytön tavoitteet on esitetty asemakaavan luonnoksessa. Alueen pinta ala on noin m 2. Kaavoittaja Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä on laatinut SSO:n alueen kaavaa koskevan osallistumis ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen kartan sekä valmistellut merkinnät kaavaluonnokseen. Liite nro 1 a: Osallistumis ja arviointisuunnitelma Liite nro 5: Kaavaluonnoksen kartta ja merkinnät Khall 59 Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan saattamaan kaavaluonnoksen SSO.n asemakaavaa koskien luonnoksena nähtäville MRA 30 mukaisesti ajalle sekä pyytämään tarpeelliseksi katsottavat lausunnot kaavaluonnosta koskien. Asia jätettiin pöydälle. Edellisen kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen kaavoittaja on käynyt neuvottelut kaikkien kaavoitettavien alueiden maanomistajien kanssa ja laatinut käytyjen keskustelujen pohjalta uudet luonnokset. Käytyjen keskustelujen perusteella on päädytty siihen, että keskusta alueen kaava käsitellään neljässä osassa viiden sijaan. Valmistelun kuluessa on päädytty siihen, että Kaarlo Heinon perikunnan omistama Kallelan alue liitetään valmistelussa keskustan kaavoitukseen liikekeskuksen yhteyteen. Liite nro 1a: Yhteenveto Liite nro 1b: Keskustan OAS Liite nro 1c: Kaavakartta ja merkinnät Liite nro 1d: Havainnepiirros Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan saattamaan kaavaluonnoksen keskustan asemakaavaa (osuuskaupan osuus ja Kallelan alue) koskien luonnoksena nähtäville MRA 30 mukaisesti sekä pyytämään tarpeelliseksi katsottavat lausunnot kaavaluonnosta koskien.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus SAMMATIN POHJOISOSIEN OSAYLEISKAAVAN UUDELLEENVALMISTELU HAARJÄRVEN OSALTA Khall 45 Helsingin hallinto oikeus on hylännyt Sammatin pohjoisosien osayleiskaavasta tehdyn valituksen. E18 tien Sammatin liittymän pohjoispuolen maankäytön ja kaavoitustilanteen saattamiseksi maanomistajia tyydyttävään tilaan kunnanhallituksen tulisi käynnistää Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan uudelleenvalmistelu Haarjärven osalta ja muuttaa osayleiskaavaa siten, että tavoitteena on liittymän koillisen sektorin osoittaminen nykyisen käytön mukaisesti maa ja metsätalousalueeksi. Samalla tulisi jatkaa E18 liittymäalueen asemakaavan laatimista siten, että liittymän koillispuoli osoitettaisiin asemakaavassa nykyisen käytön mukaisesti maa ja metsätalousalueeksi Ehdotus annetaan kokouksessa. muutettu Asia jätetään pöydälle. Seija Salin poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä sukulaisuusjääviys. Tarja Lepola poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä intressijääviys. Khall 60 ehdotus. Edellisen käsittelyn jälkeen valittajatahojen kanssa on neuvoteltu ja päädytty yhteisymmärryksessä siihen, että asia viedään päätöksentekoon mahdollisimman nopeasti. Kunnanhallitus päättää käynnistää Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan uudelleenvalmistelun Haarjärven osalta ja muuttaa osayleiskaavaa siten, että tavoitteena on liittymän koillisen sektorin osoittaminen nykyisen käytön mukaisesti maa ja metsätalousalueeksi. Kunnanhallitus esittää asian valtuuston hyväksyttäväksi. Seija Salin poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä sukulaisuusjääviys.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarja Lepola poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä intressijääviys. Sari Lehtinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä yhteisöjääviys.

5 Kunnanhallitus E 18 TIEN SAMMATIN ERITASOLIITTYMÄN ASEMAKAAVA Khall 61 Uudenmaan ympäristökeskus on toimittanut kunnalle oikaisukehotuksen koskien E18 liittymäalueen kaavaa. Ympäristökeskus katsoo, että asemakaavaa tulee oikaista poistamalla siitä ratahallintokeskuksen mielipiteen pohjalta eritasoliittymän pohjoispuoliset T 1 korttelialueet. Oikaisukehotuksen johdosta kunnanvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva päätös. Kaavan voimaan saamiseksi kunnan tulisi toimia ympäristökeskuksen edellyttämällä tavalla ja poistaa kaavasta moottoritien pohjoispuolinen osuus. Asemakaavan hyväksymisen jälkeen on käyty neuvotteluja liittymäalueen maanomistaja Aino ja Erkki Saarisen kanssa asemakaavan hyväksymisestä myös hänen omistamilleen maille. Kaavoittaja on laatinut kaavaluonnoksen, johon maanomistaja on suostunut. Liite nro 2: Asemakaavaehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle E18 tien Sammatin eritasoliittymän asemakaavan uudelleen käsittelyä siten, että kaavasta poistetaan moottoritien pohjoispuolinen osa ja asemakaava hyväksytään moottoritien eteläpuolella kiinteistöille Haarapaju 8:15, Autio 8:7 ja Pulkkaniitty 8:18 (kortteli 45 ja siihen liittyvät katu ja liikennealueet sekä maa ja metsätalousalueet). Seija Salin poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä sukulaisuusjääviys. Tarja Lepola poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä intressijääviys.

6 Kunnanhallitus URAKOITSIJA ERKKI SAARISEN JA KUNNAN MAANVAIHTO Khall 62 Urakoitsija Erkki Saarinen toimittanut kunnalle seuraavan maanvaihtotarjouksen: Tarjoan Sammatin kunnalle maanvaihtoa siten, että luovutamme Pulkkaniitty 8:18 nimisestä tilasta karttaliitteeseen nro 1 merkityn Haarapajuntien ja LPalueen tarvitseman määräalan, mikäli saamme vastineeksi kunnalta karttaliitteeseen nro 2 merkityn Yrittäjäntien eteläpäässä olevan teollisuustontin. Liite nro 3: Vaihtokirja karttaliitteineen. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle seuraavaa: 1) Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vaihtokirjan, jolla Erkki ja Aino Saarinen luovuttavat Sammatin kunnalle noin neliömetrin karttaliitteeseen 1 merkityn määräalan Pulkkaniitty nimisestä tilasta ( ) Sammatin kunnan Haarjärven kylässä. 2) Kunta luovuttaa Erkki ja Aino Saariselle karttaliitteeseen 2 merkityn noin neliömetrin määräalan Ylä Löfkulla nimisestä tilasta ( ) Sammatin kunnan Luskalan kylässä. Ehdotus hyväksyttiin sillä tarkennuksella, että Ylä Löfkulla nimiselle tilalle ( ) Sammatin kunnan Luskalan kylässä määrätään kolmen vuoden rakentamisvelvoite. Kunnanhallitus määrittelee teollisuushallin vähimmäispintaalaksi 250m2. Asia esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. Seija Salin poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä sukulaisuusjääviys. Tarja Lepola poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Syynä intressijääviys.

7 Kunnanhallitus LÄHIHOITAJAN TOIMIEN JA MÄÄRÄAIKAISEN OPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN Khall 63 Perusturvalautakunta esitti kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan valtuustolle, että vuodelle 2008 varataan määräraha kolmen lähihoitajan paikan perustamiseen päivähoitoon. Sivistyslautakunta esitti kuudennen määräaikaisen opettajan viran perustamista ja määrärahan varaamista talousarvioon Sammatin kunnanhallitus ( ) ja valtuusto ( ) ovat päättäneet lähihoitajien ja määräaikaisen kuudennen opettajan määrärahojen vahvistamisesta vuodelle Kunnanhallitus esittää valtuustolle päivähoitoon perustettavaksi kolme lähihoitajan tointa alkaen ja yhden määräaikaisen opettajan viran perustamista väliseksi ajaksi.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TYÖTEHOSEURAN OMISTAMIEN MAA ALUEIDEN KAAVOITUS Khall. 65 Työtehoseura ry on lähettänyt kunnanhallitukselle osoitetun kirjeen, jossa ehdotetaan kaavoitusyhteistyötä kunnan ja Työtehoseura ry:n kesken Työtehoseuran omistamilla mailla (liite 1). Työtehoseura on esittänyt, että sen omistamilla alueilla Lönnrot opiston yhteydessä käynnistetään korkeatasoisen pienataloalueen asemakaavoitus. Tavoitteena on ratkaisu, jossa Työtehoseura teettää kustannuksellaan kaavan suunniteltavalle alueelle. Lisäksi kunnan ja työtehoseuran kesken sovitaan kunnallistekniikan toteuttamiseen liittyvät vastuut ja velvoitteet. Asiasta on pidetty yhteistyöneuvottelu kunnan ja työtehoseura ry:n sekä Lönnrot opiston kesken (liite 2). Kaavoitettava alue sijaitsee Lönnrot opiston länsi puolella. Tonttien yhteenlaskettu pinta ala on n. 9 ha. Alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa. Alueelle on tarkoitus laatia asemakaava, jonka pohjalta alueelle suunnitellaan pientaloasumista. Tonttien koon on ajateltu olevan n m2. Alue on tarkoitus jakaa kahteen osaan, joista toinen on Työtehoseuran toimintaan ja tavoitteisiin liittyvä koerakentamiskohde. Toinen on yleisten tonttien alue, jonka rakentamista ohjattaisiin normaalein kaavamääräyksin. Alueelle on arvioitu sijoitettavaksi omakotitonttia sekä koerakentamisalueelle lisäksi yksi tontti rivi / paritaloille. Sammatin kunnassa kaavoitusasioista päättää kunnanhallitus. Työtehoseuran omistamat maat sijaitsevat erinomaisella paikalla tuleva moottoritie ja kuntakeskus huomioiden. Alueet sijoittuvat kunnallisteknisesti edullisiin paikkoihin, joka on kunnan kireän taloustilanteen kannalta järkevää. Myös ympäristökeskuksen kanssa käydyn kehityskeskustelun perusteella nähtiin tärkeänä yhteistyö eri kumppaneiden kesken.. Koska Työtehoseura itse laatii kaavaluonnoksen, maanomistaja valitsee kaavan laatijan. Valinnalle tulee saada kunnan hyväksyminen. Liite nro 2 a: Työtehoseuran kirjelmä kaavoitusyhteistyötä koskien Liite nro 2 b: Muistio työtehoseuran ja kunnan yhteistyöneuvottelusta Liite nro 2 c: Sammatin kunnan ja Työtehoseuran solmima yhteistyösopimus

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus /.. Kunnanhallitus antaa Työtehoseuralle luvan laatia kaavaluonnoksen kaavaselostuksineen koskien Työtehoseuran omistamia maita Lönnrot opiston ympäristössä. Kaavaluonnos laaditaan maanomistajan kustannuksella. Samalla kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan edelleen kaavoitusyhteistyötä yhdessä Työtehoseuran ja Lönnrot opiston kanssa. Ehdotus hyväksyttiin sillä tarkennuksella, että kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan edelleen kaavoitusyhteistyötä yhdessä kaavatoimikunnan, Työtehoseuran ja Lönnrot opiston kanssa. Asiantuntijana kuultiin kaavoittaja Tuomas Silvennoista. Khall 88 Työtehoseura on teettänyt esityslistan liitteenä olevan karttaliitteen mukaisesti Työtehoseuran asemakaavaluonnoksen. Samassa yhteydessä käsitellään myös asemakaavaluonnoksen osallistumis ja arviointisuunnitelma. Kunnanhallituksen vastuulla on asettaa luonnos nähtäville osallisten valmisteluvaiheen kuulemista varten. Asemakaavalla on tarkoitus saattaa alueelle korkeatasoisia asumisratkaisuja. Pääosa tulevasta rakentamisesta on puurakenteisia omakotitaloja mutta alueelle on suunniteltu myös kortteli paritaloille ja pienrivitaloille. Kaavoitettava alue on jaettu kahteen osaan, joista toinen on luonteeltaan Työtehoseuran toimintaan ja tavoitteisiin liittyvä koerakentamiskohde. Liite nro:1a Osallistumis ja arviointisuunnitelma Liite nro 1b Kaavakartta ja kaavamerkintöjen selitys Liite nro:1c Kaavaselostuksen yhteenveto Kunnanhallitus päättää 1) käynnistää Työtehoseuran Lönnrot opiston alueen asemakaavan laatimisen 2) asettaa Työtehoseuran Lönnrot opiston asemakaavaa koskevan luonnoksen MRA 30 mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin sillä tarkennuksella, että Työtehoseura laatii kustannuksellaan asemakaavan. Asiantuntijana kuultiin kaavoittaja Tuomas Silvennoista.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus /.. Khall 164 Työtehoseuran Lönnrot opiston alueen asemakaava on ollut luonnoksena nähtävillä ajalla Laaditusta Työtehoseuran asemakaavasta on saatu muistutuksia ja pyydetty lausunnot viranomaisilta. Yhteenveto ja kaavanlaatijan ehdotus muistutusten ja lausuntojen huomioimisesta on esityslistan liitteenä. Liite nro 5 a: Yhteenveto muistutuksista Työtehoseuran asemakaavaluonnosta koskien Liite nro 5 b: Kopiot saaduista lausunnoista Vs. kunnanjohtajan Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaavanlaatijan vastineen muistutuksia koskien. Khall 7 Työtehoseuran asemakaava on ollut MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä ajalla ja siitä on pyydetty lausunnot viranomaisilta. Kaavaluonnoksesta on käyty viranomaisneuvottelu Sammatissa. Kaikki muistutuksissa ja viranomaiskokouksessa esiin tulleet asiat on huomioitu liitteenä olevassa kaavamateriaalissa. Liite nro 4a: Kaavaselostus Liite nro 4b: Kaavakartta ja määräykset Liite nro 4c: Havainnepiirros Khall 64 Kunnanhallitus päättää asettaa Työtehoseura Lönnrot opiston asemakaavaehdotuksen nähtäville MRA 27 mukaisesti 30 päivän ajaksi. Työtehoseuran asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä ajalla ja siitä on pyydetty lausunnot viranomaisilta. Nähtävillä olon ja viranomaislausuntojen antamisen jälkeen kaavaluonnokseen on tehty teknisluonteisia tarkennuksia. Liite nro 4a: Korjattu kaavaselostus Liite nro 4b: Kaavakartta ja määräykset Liite nro 4c: Havainnepiirros Kunnanhallitus esittää Työtehoseura Lönnrot opiston asemakaavaehdotuksen valtuuston hyväksyttäväksi. Asiantuntijana kuultiin rehtori Terttu Louhikoski Alasuutaria.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus TYÖTEHOSEURA LÖNNROT OPISTON MAANKÄYTTÖSOPIMUS Khall. 8 Työtehoseuran Lönnrot opiston alueen asemakaavaa koskeva luonnos on pidetty MRA 30 :n mukaisesti nähtävänä Sammatin kunnantoimistolla välisen ajan. Kaavan on laatinut arkkitehti Tuomas Silvennoinen. Tämän jälkeen on laadittu virallinen kaavaehdotus, joka on nyt menossa nähtäville. Ennen kaavan hyväksymistä valtuustotasolla (MRL 52), tulee laatia kunnan ja Työtehoseura Lönnrot opiston välille maankäyttösopimus. Sammatin kunta on neuvotellut Työtehoseuran kanssa luonnoksen maankäyttösopimukseksi koskien Työtehoseuran Lönnrot opiston alueen asemakaavoitusta, rakentamista ja kunnallistekniikan toteuttamista. Asia on käsitelty myös Lönnrot opiston ja kunnan välisessä yhteistyöneuvottelussa, jossa olivat läsnä kunnan puolesta kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja. Työtehoseuran maankäyttösopimusluonnos jaetaan kokouksessa pöydille. Liite nro 5: Muistio neuvottelusta Khall 65 Kunnanhallitus keskustelee maankäyttösopimuksen sisällöstä Työtehoseuran ja kunnan kesken koskien Lönnrot opiston alueen asemakaavoitusta, rakentamista ja kunnallistekniikan rakentamista sekä valtuuttaa neuvottelijat jatkamaan maankäyttösopimuksen valmistelua siten, että kaava ja maankäyttösopimus pyritään saamaan valmiiksi kevään 2008 aikana. Edellisen käsittelyn jälkeen kunnanjohtaja on käynyt neuvotteluja maankäyttösopimuksen sisällöstä sekä Työtehoseura Lönnrot opiston että Lohjan kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa. Maankäyttösopimuksen ehdoista on päästy yhteisymmärrykseen. Liite nro 5a: Maankäyttöneuvottelun muistio Liite nro 5b: Maankäyttösopimusluonnos Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi maankäyttösopimusluonnoksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan maankäyttösopimuksen valmiiksi huhtikuun kunnanvaltuustokäsittelyyn mennessä.

12 Kunnanhallitus LOHJAN JA LIITOSTA KOSKEVAN HALLINNON JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN Khall 66 Sammatin kunnanvaltuusto hyväksyi Lohjan ja Sammatin hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi sopimuksen samansisältöisenä Sammatin kunta on sopimuksen toteuttamiseksi tehnyt valtioneuvostolle esityksen kunnan liittämisestä Lohjan kaupunkiin lukien. Sopimuksen kohtaan 12 "Yhdistymisestä aiheutuvat muut järjestelyt" sisältyy seuraava kohta: "Katu ja tieviitoitukset säilyvät suomenkielisinä. Kielellinen jaotus vahvistetaan uudelleen vuonna 2012." Kielilain 33 :n mukaan viranomaisten kaksikielisessä kunnassa asettamien kilpien, liikennemerkkien ja muiden yleisölle suunnattujen vastaavien opasteiden tekstin on oltava suomen ja ruotsinkielisiä, jollei kansainvälisen käytännön mukaan käytetä pelkästään vierasta kieltä. Lohjan kaupungin kaksikielisyydestä johtuvat velvoitteet koskevat kaupungin aluetta kokonaisuudessaan eikä kaupungin kielellinen asema muutu Sammatin kuntaliitoksen myötä. Kielellinen jaotus vahvistetaan uudelleen vuonna Lohjan ja Sammatin kuntaliitoksen ohjausryhmän työvaliokunta on osaltaan hyväksynyt esityksen. Ohjausryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan Kunnanhallitus päättää tehdä kunnanvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä muuttaa Lohjan ja Sammatin kuntaliitosta koskevan hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen kohtaa 12 siten, että siitä poistetaan maininta katu ja tieviitoitusten säilymisestä suomenkielisinä Sammatin alueella. Sopimuksen 12. kohta kuuluu muutoksen jälkeen seuraavasti: "12. Yhdistymisestä aiheutuvat muut järjestelyt Sammatin postitoimipaikan nimi (09220 Sammatti) säilyy entisenä. Päällekkäisyydet kylä, katu ja tienimistössä selvitetään, epäselvyydet poistetaan ja tarvittavat uudelleennimeämiset suoritetaan vuoden 2009 aikana. Uudelleennimeämisessä huomioidaan nimistön historia ja perinnetausta."

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus TEHTÄVIEN VAATIVUUSARVIOINTI Khall 14 Khall 67 Opettajat tulivat työn vaativuuden arvion piiriin alkaen. Muiden KVTES:in kuuluvien järjestelyerä lukien on myös käsittelemättä. Koska Sammatti on tehnyt kuntaliitospäätöksen Lohjan kaupungin kanssa, ei ole syytä tässä vaiheessa käynnistää erillistä perusteellista valmistelutyötä, vaan järjestelyvaraerät on sovittu jaettavaksi soveltaen mahdollisimman pitkälle Lohjalla laadittuja perusteita ja tehtäväkohtaisia palkkauksia. Asiasta on käyty neuvottelu Lohjan henkilöstöhallinnon edustajien kanssa ja sovittu edellä mainitusta menettelystä ja tehtäväkohtaisten palkkojen yhdenmukaistamisperiaatteesta. Opettajien palkkoihin maksettava 0,3 %:n järjestelyerä väliseltä ajalta on Lohjalla maksettu kaikille opettajille tasan jaettuna kertakorvauksena alkaen Lohjalle on laadittu opettajien työnvaativuuden arvioinnin kriteerit, joita on sovittu noudatettavan myös Sammatissa. Harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää ei jaettu kellekään edellisessä järjestelyerässä, mutta tulee uudelleen tarkasteltavaksi, koska tietty prosentuaalinen osuus on käytettävä harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin. Harkinnanvaraisina henkilökohtaisina lisinä otetaan laskennallisesti huomioon myös ns. rekrytointilisät, joita on myös joidenkin henkilöiden palkkaamisessa käytetty. Yhtenä harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän myöntämiskriteerinä voidaan käyttää myös henkilön omaehtoista ammattia tukevaa lisäkoulutuksen hankkimista. Kunnanhallitus päättää, että OVTES:n mukainen järjestelyerä 0,3 % maksetaan ajalta kaikille opettajille tasan jaettuna kertakorvauksena. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tehtävien vaativuusarviointia koskevan selvityksen mukaan lukien opettajien tehtävien vaativuusarviointi ja valtuuttaa kunnanjohtajan yhdessä perusturvajohtajan kanssa valmistelemaan tehtävien vaativuusarviointia koskevan järjestelyvaraesityksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi soveltaen Lohjalla käytössä olevaa tehtävien vaativuusarviointia sekä valmistelemaan ja kunnanjohtajan päätöksellä toimeenpanemaan mahdollisen harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän jakamisen. Syksyn 2007 järjestelyerä on käsitelty Sammatin valmistelutyöryhmässä sekä Lohjan ammattiyhdistysten kanssa. Ohessa ammattiyhdistysten hyväksymä esitys: Sammatin kunnan paikallinen järjestelyerä alkaen sekä harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä 1. Järjestelyerän käsittelyn viivästyminen Pyydämme ammattiyhdistyksiä huomioimaan seuraavat Sammatin kunnan järjestelyerän ja harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän 9/2007 arviointiin liittyvät ongelmat:

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sammatin kunnassa ei ole erikseen henkilöstöasioista vastaavia viranhaltijoita, työn vaativuuden arviointiin ja järjestelyerään liittyvät tehtävät ovat jakautuneet perusturvajohtajalle ja kunnanjohtajalle Sammatin kunnan organisaatiossa vuosittaiset järjestelyerälaskelmat ja vertailut on tehnyt perusturvajohtaja Saila Maarit Laitinen ja ne on arvioitu paikallisessa työryhmässä, mihin ovat kuuluneet kunnanjohtaja Hanna Maria Grandell, kirjanpitäjä/palkanlaskija Merja Laine Laurila sekä kunnanhallituksen edustajana Matti Selenius. Työryhmä on hyväksynyt esityksen. Perusturvajohtaja, jonka vastuulle järjestelyerän seuranta ja laskeminen on pitkälle jäänyt, on lisäksi viime syksyn aikana sijaistanut kunnanjohtajaa ja tämä on osaltaan vaikuttanut valmistelun ruuhkautumiseen Sammatin kunta ei ole tahallisesti halunnut viivästyttää asian käsittelyä ja järjestelyvara hoidetaan takautuvasti. 2. Järjestelyerän ja harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän jakaminen Sammatin kunnassa Perustelut: Sammatin kunta on ollut aktiivisesti mukana kunta alan palkkaukseen liittyvissä muutosprosesseissa ja kunnassa on aktiivisesti ja perusteellisesti jo vuosien ajan tehty järjestelyerien puitteissa tarkistuksia palkkauksiin. Tässä käytännössä on erityisesti pyritty korjaamaan ns. kuoppaan joutuneiden työntekijäryhmien ja työntekijöiden palkkauksia. Perustaksi on tehty alueellisia kartoituksia palkkaustasosta sekä vertailuja valtakunnalliseen keskiarvo ja mediaanitasoon. Sammatissa otettiin myös työn vaativuuden arviointi käyttöön ja toimenkuvia ja vaativuusarviointia on päivitetty tarpeen vaatiessa. Harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää on jaettu kahtena edellisenä vuonna ja sen arvioimiseen otettiin käyttöön oma arviointijärjestelmänsä. Harkinnanvaraisia henkilökohtaisia lisiä tulee olla käytössä työnantajakohtaisesti vähintään 1,1 % laskettuna kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Ehdotus: Koska Sammatin kunnassa henkilökohtaisiin harkinnanvaraisiin lisiin on käytetty ennen tehtäväkohtaisista palkoista laskettuna 1,45 %:ia, syksyn 2007 järjestelyerästä ei tarvitsisi käyttää harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin. Sammatin kunnassa on yhdeksi harkinnanvaraisen lisän kriteeriksi asetettu omalle alalle koulutuksen hankkiminen. Tällä perusteella esitetään 40 siirrettäväksi harkinnanvaraisiin lisiin ja maksettavaksi kahdelle 08SII012A luokkaan kuuluvalle, jotka ovat hankkineet laitoshuoltajan pätevyyden omaehtoisella kouluttautumisella työn ohessa.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sammatin kunta on käynyt kuntaliitosta ajatellen neuvottelut Lohjan kaupungin henkilöstöhallinnon edustajien kanssa ja sitoutunut vuoden 2007 ja 2008 ratkaisuissa sopeuttamaan palkat mahdollisimman samalle tasolle Lohjan kaupungin vastaavissa tehtävissä toimivien kanssa. Järjestelyerä korjaukset jaetaan tehtäväkohtaisiin palkkojen korjauksiin vastaamaan Lohjan kaupungin tasoa. Korjausten työstämistä jatketaan jaettavassa järjestelyerässä. Järjestelyerä ajalta maksetaan kertaluontoisesti erikseen, sen jälkeen erä näkyy normaalisti kuukausipalkoissa. Järjestelyerän jakaminen liittokohtaisesti: Järjestelyerä liitottain euromäärä liitto ei kuulu liittoon (2) Jyty (3) Toimihenk.unioni (1) 186,75 jhl ry/os 11 (11) 25,38 tekniset/jhl os 11 Super (10) 27,50 Akava (7) Tehy (2) 239,63 yht. Ammattiliitot ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä esityksen. Sammatin kunnanhallitus hyväksyy ammattiliittojen allekirjoittaman ehdotuksen järjestelyerän ja harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän jakamisesta takautuvasti.

16 Kunnanhallitus PITKÄAIKAISEN TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN Khall 68 Sammatin kunnan hallintosäännön kuudennen luvun 33 mukaan lainan ottamisesta tai antamisesta sekä muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista päättää valtuusto. Talousarvion ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2008 budjettiin sisältyen euron pitkäaikaisen lainan lisäämisen erinäisiä investointeja varten. Samalla se valtuutti kunnanhallituksen ottamaan kyseisen lainan. Kunnanjohtaja tulee pyytämään lainatarjoukset 12 vuoden lainaa varten esim. seuraavilta kahdeksalta (8) rahoituslaitokselta: Kuntien eläkevakuutus, Kuntarahoitus Oyj, Nordea, Länsi Uudenmaan Osuuspankki, Länsi Uudenmaan Säästöpankki, Sampopankki, Ålandsbanken ja Handelsbanken. Tarjoukset tuodaan nähtäville kunnanhallituksen kokoukseen. Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan kilpailuttamaan tässä vaiheessa vuoden 2008 budjettiin sisältyen euron pitkäaikaisen lainan ja tuomaan lainan hyväksymisen kunnanhallituksen päätettäväksi. Matti Selenius, Pekka Junikka, Seija Salin ja Tarja Lepola poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. Syynä yhteisöjääviys.

17 Kunnanhallitus AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2008/ RIKOSUHRIPÄIVYSTYS Khall 69 Rikosuhripäivystyksen Uudenmaan aluetoimisto hakee Sammatin kunnalta 1000 euron toiminta avustusta vuodelle Palvelujen kysyntä ja käyttö lisääntyvät vuosittain merkittävästi. Sammatin kunnalta saatava avustus käytettäisiin Uudenmaan aluetoimiston yhteydessä olevan pääkaupunkiseudun palvelupisteen toiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen Sammatin ja sen lähikuntien asukkaille. Rikosuhripäivystys rahoitetaan pääosin valtakunnallisesti Rahaautomaattiyhdistyksen, oikeus ja sisäasiainministeriön avustuksilla. Alueellinen tuotto saadaan pääosin kunnilta. Raha automaattiyhdistys pitää tärkeänä, että kunnat osallistuvat hankkeen rahoitukseen. Kunnanhallitus päättää, ettei kunta myönnä Rikosuhripäivystyksen toiminnalle avustusta vuodeksi 2008 määrärahojen niukkuuden vuoksi.

18 Kunnanhallitus AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2008/ KANSAN SIVISTYSRAHASTON UUDENMAAN RAHASTO Khall 70 Kansan Sivistysrahaston Uudenmaan rahasto jakoi vuonna 2007 apurahoja tieteelle ja tutkimukselle, taiteelle, sosiaaliseen työhön, opiskeluun ja harrastamiseen. Apurahojen jakamisperusteena ovat mm. sosiaaliset perusteet, yhteiskunnallinen merkittävyys sekä kulttuurielämän rikastuttaminen. Kansan sivistysrahaston Uudenmaan rahasto pyytää päivätyssä anomuksessaan tulla huomioiduksi Sammatin kunnan jakaessa avustuksiaan vuodelle Uudenmaan rahasto toivoo 500 euron tuella vahvistavansa toimintaansa alueen nuorison henkisen kasvun tukijana. Kunnanhallitus päättää, ettei kunta myönnä Kansan sivistysrahaston Uudenmaan rahastolle avustusta vuodeksi 2008 määrärahojen niukkuuden vuoksi.

19 Kunnanhallitus AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2008/ HIIDEN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Khall 71 Hiiden seudun omaishoitajat ja läheiset ry on perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on auttaa omaishoitajia jaksamaan työssään järjestämällä heille omais, neuvonta, virkistys ja vaikuttamistoimintaa. Yhdistys toimii Hiiden kuntien alueella sekä Vihdissä. Hiiden seudun omaishoitajat ja läheiset ry hakee päivätyllä kirjeellään Sammatin kunnanhallitukselta avustusta 250 euroa. Kunnassa on muutamia omaishoitajia. Kunnanhallitus myöntää 250 euron avustuksen vuodeksi 2008 Hiiden seudun omaishoitajat ja läheiset ry:lle.

20 Kunnanhallitus AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2008/ SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA, SOS KESKUS Khall 72 Suomen Mielenterveysseuran SOS keskus tarjoaa apua ja tukea kriiseissä oleville SOS auton, valtakunnallisen kriisipuhelimen, Tukinet nettikriisikeskuksen, rikosuhripäivystyksen, kriisivastaanoton, ryhmätoiminnan, vapaaehtoistoiminnan ja kuntoutuksen kautta. Lisäksi SOS keskus tuottaa tietoa kriiseistä ja kriisiauttamisesta sekä maahanmuuttajien asemasta ja tekee valistustyötä mielen hyvinvoinnin edistämiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. Toiminnan tavoitteena on varhaisen avun ja tuen avulla ehkäistä ongelmien pahenemista, sairastumista ja syrjäytymistä. SOS keskuksen toimintaa rahoitetaan RAY avustuksella, kunnilta, seurakunnilta ja yrityksiltä saatavilla avustuksilla sekä oman varainhankinnan kautta. Suomen Mielenterveysseura hakee päivätyllä kirjeellään Sammatin kunnanhallitukselta avustusta 1000 euroa. Kunnanhallitus päättää, ettei kunta myönnä Suomen Mielenterveysseuralle avustusta vuodeksi 2008 määrärahojen niukkuuden vuoksi.

1. 5 LOHJAN JA SAMMATIN KUNTALIITOSTA KOSKEVAN HALLINNON JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN

1. 5 LOHJAN JA SAMMATIN KUNTALIITOSTA KOSKEVAN HALLINNON JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN ASIALISTA 2/2008 Kunnanvaltuusto 07.04.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 07.04.2008 klo 18.00 Kokouspaikka Johtokeskus Käsiteltävät

Lisätiedot

1. 1 KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008

1. 1 KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008 ASIALISTA 1/2008 Kunnanvaltuusto 21.01.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 21.01.2008 klo 18.00 Kokouspaikka Johtokeskus Käsiteltävät

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS ASIALISTA 12/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 10.11.2008 KLO 17:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 7/2008 2. 135 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 3. 136 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 7/2008 2. 135 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 3. 136 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 7/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 09.06.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

Lohjan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Lohjan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 1 SAMMATIN JA LOHJAN KUNTALIITOKSEN OHJAUSRYHMÄ Aika 27.2.2008 klo 17.00-18.28 Paikka Lohjan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä LOHJA SAMMATTI Poissa Jussi Patinen, valtuuston puheenjohtaja,

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Tarjoutuminen on liitteenä 2 ja Hankkeen OAS luonnos on liitteenä 3. Kaupunginjohtajan ehdotus:

Tarjoutuminen on liitteenä 2 ja Hankkeen OAS luonnos on liitteenä 3. Kaupunginjohtajan ehdotus: Maankäyttötoimikunta 5 22.02.2016 Maankäyttötoimikunta 5 25.04.2016 Maankäyttötoimikunta 4 07.06.2016 Kaupunginhallitus 133 13.06.2016 Maankäyttötoimikunta 26 25.10.2016 Kaupunginhallitus 232 14.11.2016

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 21 20.05.2014 Kaavoitustoimikunta 28 08.09.2014 Kaavoitustoimikunta 22 11.05.2015 Kunnanhallitus 118 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 51 12.10.2015 Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 7/2008. Sivistyslautakunta

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 7/2008. Sivistyslautakunta ASIALISTA 7/2008 Sivistyslautakunta 03.11.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 03.11.2008 klo 16:30 Kokouspaikka Paloaseman johtokeskus

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Kausalan itäinen osa-alue, asemakaavan muutos ja laajennus, toimeenpano

Kausalan itäinen osa-alue, asemakaavan muutos ja laajennus, toimeenpano Kaavoitustoimikunta 9 11.03.2013 Kaavoitustoimikunta 30 09.09.2013 Kunnanhallitus 241 07.10.2013 Kunnanhallitus 321 16.12.2013 Kunnanvaltuusto 1 28.01.2014 Kaavoitustoimikunta 8 25.03.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 KH 158 KH 159 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset n kunnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 240 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty.

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty. Maankäyttötoimikunta 4 22.02.2016 Maankäyttötoimikunta 4 25.04.2016 Maankäyttötoimikunta 5 07.06.2016 Kaupunginhallitus 134 13.06.2016 Maankäyttötoimikunta 25 25.10.2016 Itä-Huiskan asemakaava Maanktmk

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN Päiväys 24.11.2016 Asemakaavan muutos KOTOJÄRVENRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2017 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2017 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2017 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 11. syyskuuta 2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali 34 Keulainmetsän / Keulainniemen rantakaavan muuttaminen... 76 35 Metsäsuunnitelman

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1. 44 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA JULIA RITVAKSEN TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN

1. 44 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA JULIA RITVAKSEN TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN ASIALISTA 6/2008 Kunnanvaltuusto 13.10.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 13.10.2008 klo 19.00 Kokouspaikka Johtokeskus Käsiteltävät

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 1/ KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 1/ KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008 ASIALISTA 1/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 14.01.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

liitteenä B-50. Alueelta on aikaisemman asemakaavoituksen yhteydessä laadittu

liitteenä B-50. Alueelta on aikaisemman asemakaavoituksen yhteydessä laadittu Ympäristölautakunta 89 05.06.2008 Kaupunginhallitus 129 16.06.2008 Ympäristölautakunta 134 06.11.2008 Ympäristölautakunta 156 04.12.2008 Ympäristölautakunta 17 19.02.2009 Ympäristölautakunta 49 07.05.2009

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty.

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty. Maankäyttötoimikunta 4 22.02.2016 Maankäyttötoimikunta 4 25.04.2016 Maankäyttötoimikunta 5 07.06.2016 Kaupunginhallitus 134 13.06.2016 Maankäyttötoimikunta 25 25.10.2016 Maankäyttötoimikunta 3 28.03.2017

Lisätiedot

1. 27 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS KESKUSTAN KAAVOITUS, LIIKEKESKUS

1. 27 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS KESKUSTAN KAAVOITUS, LIIKEKESKUS ASIALISTA 4/2008 Kunnanvaltuusto 16.06.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 16.06.2008 klo 18.00 Kokouspaikka Johtokeskus Käsiteltävät

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

JA ARVIOINTISUUNNITELMA , MUUTETTU

JA ARVIOINTISUUNNITELMA , MUUTETTU KH 6.6.2017 Liite 2 1 PYHÄRANTA RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Pyhärannan Kukolan Salmelan ym tilat OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2016, MUUTETTU 25.4.2017 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Pyhärannan,

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008 ASIALISTA 5/2008 Sivistyslautakunta 11.08.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 11.08.2008 klo 16:30 Kokouspaikka Paloaseman johtokeskus

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty.

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty. Maankäyttötoimikunta 4 22.02.2016 Maankäyttötoimikunta 4 25.04.2016 Maankäyttötoimikunta 5 07.06.2016 Kaupunginhallitus 134 13.06.2016 Maankäyttötoimikunta 25 25.10.2016 Maankäyttötoimikunta 3 28.03.2017

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Kunnanhallitus 95 24.03.2009 Kunnanhallitus 37 09.02.2010 Kunnanhallitus 142 07.06.2011 Kunnanhallitus 256 22.11.2011 Kunnanhallitus 63 15.03.2012 Kunnanvaltuusto 15 11.04.2012 Rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Sivu 10 TEKNLTK:249 /2010 TEKNLTK 52 Teknltk 14.9.2010 62 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite 1 Liitteenä on kokonaissuunnitelma (alustava) jonka mukaan alueelle tulee - asuntoja - tuotantorakennuksia

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 23. toukokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 75 Micael Sjöbergin kirje kunnanhallitukselle... 145 76 Eron myöntäminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.9. 2012 koskien asemakaavan laatimista Nummi- Pusulan Tavolan kylän tilalle Alhonsora RN:o 29:0 pinta-alaltaan

Lisätiedot

Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan ja Teilimäen alueiden osittainen kumoaminen (läntinen alue), kaavaehdotus

Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan ja Teilimäen alueiden osittainen kumoaminen (läntinen alue), kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 40 24.09.2015 Kaavoitustoimikunta 55 09.11.2015 Kaavoitustoimikunta 3 13.01.2016 Kunnanhallitus 19 01.02.2016 Kunnanhallitus 58 21.03.2016 Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa 15.2.2017 Kuntastrategian linjaukset Maankäyttöstrategia KL 27.1.2017 - poimintoja - Yhteiskunnan edun mukaista olisi, että kaikki elinkeinot voisivat

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63 KOLMOSKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Sivu 1 / 4

PARKANON KAUPUNKI. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63 KOLMOSKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Sivu 1 / 4 Sivu 1 / 4 PARKANON KAUPUNKI KOLMOSKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos Parkanon kaupungin Pahkalan (5) ja Kallion (4) kaupunginosissa koskien Pahkalassa kortteleita 5005, 5060, 5061, 5062,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy 710 Kaustisen kunta Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA (06) 434 2300 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 6/2008 1. 112 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN MUKAINEN KEHITTÄMISKESKUSTELU

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 6/2008 1. 112 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN MUKAINEN KEHITTÄMISKESKUSTELU ASIALISTA 6/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 19.05.2008 KLO 17:30 18:50 JOHTOKESKUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 235 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201 ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002 KILONPUISTO IA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVA KILONPUISTO

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot