ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki"

Transkriptio

1 ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta Päiväys

2

3 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna Tilintarkastusyhteisö Tilinpäätöksen 2013 tarkastaminen ja tilintarkastuskertomus vuodelta Vuotta 2012 koskeneen arviointikertomuksen johdosta kaupungin organisaatiossa tehtyjen toimenpiteiden arviointi Strategisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Vuoden 2013 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Talouden toteutuminen Kaupunginhallituksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Perusturvalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Ympäristölautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Riihimäen vesihuoltoliikelaitos Investoinnit Henkilöstö Konserni Yhteenveto, tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle ja allekirjoitukset ja 17

4

5 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta Riihimäen kaupunginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Arviointivuoden 2013 aikana puheenjohtajana toimi Pertti Mäkelä. Tarkastuslautakunnan muut jäsenet ovat: Orvokki Elovaara, Hanna Hautala (vpj), Tuomo Koski, Mikko Lund, Tiina Mämmelä, Salla Niittymäki, Esko Nummela ja Ismo Portin. Kuvassa vasemmalta lukien Esko Nummela, Mikko Lund, Salla Niittymäki, Tuomo Koski, Orvokki Elovaara, Tiina Mämmelän varajäsen Kati Alanen, Hanna Hautala, Ismo Portin ja Pertti Mäkelä. Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimi puheenjohtaja ja valmistelijana ja pöytäkirjanpitäjänä sisäinen tarkastaja Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2013 Tarkastuslautakunnan tehtävät: Kuntalain 71 ja 75 :ssä säädetään tarkastuslautakunnan tehtävästä seuraavaa: Kuntalain 71 : Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Kuntalain 75 : Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Sen lisäksi Riihimäen kaupungin vuonna 2013 voimassa olleen tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnan oli: seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä 1

6 tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta on pyrkinyt samalla edistämään toiminnallisen ja taloudellisen itsearvioinnin kehittämistä kaupungin kaikilla toimialoilla. Tarkastuslautakunnan toimintamuodot ja arviointikertomuksen valmistelu Valtuustokauden tarkastuslautakunnan kokouksissa käsiteltiin kaupungin taloutta ja kustannuslaskentaa, kaavoitusta, investointeja, terveydenhuoltoa, kasvatus- ja opetustoimea, perusturvatoimen eri toimintoja, keskushallintoa ja seuraavia tytäryhteisöjä: Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy, RHL Data Oy, Riihimäen Teatteri Oy ja Riihimäen Kotikulma Oy. Asioita on käsitelty tutustumalla erilaisiin kirjallisiin materiaaleihin (esim. toimielinten pöytäkirjat) sekä haastattelemalla viranhaltijoita ja vierailemalla eri toimipisteissä. Osa tarkastuslautakunnan jäsenistä osallistui vuoden aikana tarkastuslautakunnille järjestettyihin koulutustilaisuuksiin. Tarkastuslautakunnan vuotta 2013 koskevaan arviointikertomukseen keräämät havainnot perustuvat tietoon, joka on saatu seuraavista lähteistä: tavoitteiden toteutumista koskevat selvitykset tilinpäätöskirjassa tarkastuslautakunnan vuoden 2013 aikana kokous- ja muun työskentelyn yhteydessä tekemät havainnot (kokoukset, viranhaltijoiden haastattelut, vierailut, toimielinten pöytäkirjat yms.) tarkastustoiminnan tuottama aineisto Arviointikertomus on laadittu osaltaan toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen perusteella eikä tietoja ole kuin osin toistettu arviointikertomuksessa. Toimintakertomus, henkilöstöraportti ja arviointikertomus ovat yhdessä toimiva kokonaisuus, ja niitä on hyvä lukea rinnakkain Tilintarkastusyhteisö Valtuustokauden ajan tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimi v JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela. Tilintarkastajat ovat esitelleet seuraavat, tarkastusvuoden 2013 ohjelmaan sisältyvien tarkastusten suorittamisesta laaditut tarkastusraportit: - Tilinavaus - Pankkitilien täsmäytys ja tiliotetapahtumat - Talous- ja toimintatilasto - Valtiolle ilmoitetut oppilastiedot - Ostolaskut - Vesihuoltoliikelaitos - Perusturvatoimen ostopalvelut - Poistot ja käyttöomaisuuskirjanpito - Konsernivalvonta - Käyttösuunnitelmat ja hyväksytty talousarvio Hallinto/Perusturvalautakunnan pöytäkirjat - Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi - Hankintalain noudattaminen - Investoinnit - Lainanhallinta - Viranhaltijapäätökset - Tilinpäätöksen tarkastaminen - Tilintarkastuskertomus 2013 Tilintarkastajan raporteissa esitetyt keskeiset havainnot ja suositukset käsitellään ao. toimialoilla ja tarkastuslautakunta seuraa suositusten huomioonottamista kaupungin organisaatiossa Tilinpäätöksen 2013 tarkastaminen ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 Tilintarkastaja on luovuttanut tarkastuslautakunnalle päivätyn tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta tarkastuslautakunnan kokouksessa

7 Tilintarkastaja on tarkastuksen tuloksena todennut seuraavaa: Kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kaupungin sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjestetty pääosin asianmukaisesti. Sosiaalipalvelujen hankintamenettelyissä on todettu puutteita. Saadun selvityksen mukaan kaupungin organisaatiossa on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin asian kuntoon saattamiseksi. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna tilinpäätöksessä käyttötalouden menot ylittyivät 1,9 milj. euroa ja investointiosan menot 8,7 milj. euroa. Merkittäviä menojen ylityksiä ja tulojen alituksia muutettuun talousarvioon verrattuna ei ollut. Tarkastuslautakunta kiinnittää valtuuston huomiota siihen, että talousarviota laadittaessa käyttöomaisuuden myynnit tulee arvioida erittäin suurta varovaisuutta noudattaen. Talousarvioita ei pidä rakentaa epävarmojen tulojen varaan! Tarkastuslautakunta katsoo, että kaupungin hankintamenettelyjä on tehostettava ja yhtenäistettävä toimintatapoja eri toimialoilla. Riihimäen kaupungin palvelujen ostot ilman terveyspalveluja yhdessä erilaisten tavarahankintojen kanssa olivat v n. 37 milj. Esimerkiksi yhden prosentin säästö olisi merkinnyt n. 0,4 milj. euroa pienempiä menoja. Tarkastuslautakunta korostaa kilpailuttamisessa kriteeristön luontia, jossa laatu, läheisyys ja elinkaari ym. tekijät on otettava pelkän hinnan rinnalle, koska sen nykyinenkin hankintalaki mahdollistaa. Lautakunta korostaa lisäksi, että kaupunkimme ostopalveluina toteutettavat sosiaalipalvelut on kilpailutettava, kuten tilintarkastajatkin ovat asiasta huomauttaneet. Tarkastuslautakunta tulee kiinnittämään jatkossa erityistä huomiota hankintamenettelyihin Riihimäen kaupungilla. Tarkastuslautakunta suosittelee tässä tiukassa taloustilanteessa valtuustoon tuotaviin lisätalousarvioesityksiin tarkkoja selvityksiä siitä, onko mahdollista rahoittaa menot ottamatta lisää lainaa. Tarkastuslautakunta painottaa sitä, että sekä ulkoisen että sisäisen tarkastustoiminnan tuloksena syntyvät suositukset tulee ottaa hallintokunnissa asianmukaisesti huomioon Vuotta 2012 koskeneen arviointikertomuksen johdosta kaupungin organisaatiossa tehtyjen toimenpiteiden arviointi Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen kokouksessaan Kaupunginhallitus käsitteli arviointikertomusta kokouksessaan ja pyysi hallintokunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan niiden toimintaa koskevien kannanottojen osalta mennessä. Arviointikertomusta käsiteltiin uudelleen kaupunginhallituksessa ja tarkastuslautakunnalle toimitettiin yhdessä hallituksen lausunnon kanssa muiden toimielinten toimittamat lausunnot. Tarkastuslautakunta merkitsi käsittelyt tiedoksi kokouksessaan

8 Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Arviointikertomuksessaan 2012 tarkastuslautakunta on todennut seuraavaa: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus tulee aikanaan kaupunginhallituksen kautta lautakuntien käsittelyyn ja lautakunnat kommentoivat omalta osaltaan tarkastuslautakunnan huomioita. Tarkastuslautakunta toivoo, että kaupunginhallitus kommentoisi omassa käsittelyssään koko arviointikertomusta eikä vain keskushallinnon osuutta. Tätä toivomusta hallitus ei ole vastauksissaan huomioinut. Kaupunginhallitus ei esimerkiksi ole pohtinut vastauksessaan lainkaan talouden kehitystä tai lainamäärän kasvua tai tarkastuslautakunnan kommentteja kaupunkistrategiasta tai konsernin osalta. Tarkastuslautakunta toteaa lisäksi, että lautakunnat ovat suhtautuneet asianmukaisesti tarkastuslautakunnan lautakuntien toiminnasta v esittämiin huomioihin. 2. Strategisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Valtuuston asettamilla strategioilla on vaikutuksia kaupunkiin ja sen asukkaisiin. Vaikuttavuutta on mitattu Riihimäellä asukaskyselyllä, joka on tehty vuosina 2007, 2009, 2011 ja Kuntalaiskysely muodostui aiempien vuosien tapaan pääosin visioon kytketyistä Hyvän elämän Riihimäki -väitteistä eli kaupungin turvallisuudesta, viihtyisyydestä, arkielämän sujuvuudesta sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Lisäksi kysyttiin työssäkäyntimahdollisuuksista sekä imagosta. Kysymykset ovat olleet eri vuosina samankaltaisia. Kaupunginhallituksen raportoinnin mukaan kuntalaisten vastausten perusteella on tapahtunut selkeää myönteistä muutosta erityisesti turvallisuuden, arkielämän sujuvuuden ja työssäkäyntimahdollisuuksien kokemisen suhteen edelliseen vuoteen verrattuna. Positiivisimpina koettiin arkielämä sujuvuus ja työssäkäyntimahdollisuudet. Omakohtaisesti merkityksellisempinä nähtiin turvallisuus ja arkielämän sujuvuus ja viihtyisyys. Vähiten tärkeiksi koettiin imago ja osallistumisja vaikuttamismahdollisuudet. Väittämiin annettujen vastausten lisäksi kuntalaisilta saatiin myös sanallista palautetta ja kehittämisehdotuksia, joista tehty kooste on toimitettu hallintokuntien käyttöön huomioitavaksi toiminnassa. Toimintakertomuksen raportointi strategisten päämäärien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta: Strateginen tavoite 1. TOIMIVAT PALVELUT Tavoitteet: a) Talouden tasapaino Kaupungin talouden tasapainoon saaminen edellyttää, että talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelma toteutetaan. Tämä merkitsee sekä kustannustehokkuuden parantamista että tulopohjan vahvistamista. Samalla on huolehdittava omaisuuden arvon säilymisestä oikein ajoitetuilla ja kohdennetuilla kunnossapito-, ja korvausinvestoinneilla. Myös investoinnit ja kehittämispanostukset toteutetaan talouden tervehdyttämisen linjausten mukaan. KH:n raportointi päämäärän toteutumisesta Toteutuminen: Tavoite toteutui vain osittain. Talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelmaa on soveltuvin osin noudatettu ja tulopohjaa on vahvistettu suunnitelmien mukaan maksuja ja taksoja korottamalla. Myös kustannustietoisuuden lisäämisen suhteen edettiin tavoitteiden suuntaan. Toimintamenot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna n. 1,9 milj. euroa, eli tavoite kustannusten kasvun hillinnän suhteen jäi toteutumatta erityisesti perusturvatoimessa. Investoinnit toteutuivat pääosin investointiohjelman mukaan. Kaupungin kokonaislainamäärä kasvoi n. 13 milj. euroa ja kassavarat hupenivat lähes nollaan mm. toteutumattomien tonttikauppojen, kaukolämmön osakkeiden oston ja vesihuoltoliikelaitoksen lainojen johdosta. b) Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta Kaupungin palveluiden riittävyys ja laatu edellyttävät palveluverkon kehittämistä, jossa toimintatapojen uudistaminen, panostaminen ennaltaehkäisevään toimintaan ja alueyhteistyön kehittäminen ovat lähivuosina keskeisiä. Toteutuminen: Tavoite on pääosin toteutunut. Lastensuojelun ja vammaispalveluiden osalta asetetut tavoitteet eivät ole toteutuneet ennakoitua suuremman palvelutarpeen ja resurssipulan vuoksi. Teknisen toimen yhteispalvelupiste ei ole toteutunut. 4

9 c) Osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö Kaupungin tulevaisuuden haasteet edellyttävät henkilöstön osaamisen, johtamisen ja tulosvastuullisuuden vahvistamista. Työyhteisöitä kannustetaan uudistumaan ja ottamaan käyttöön uusia moderneja työtapoja. Myönteisen työnantajakuvan ylläpitäminen edellyttää panostamista henkilöstön työ-kyvyn ylläpitämiseen, palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittämiseen. d) Organisaation uudistaminen Kaupungin organisaatiouudistusta jatketaan vuoden 2013 aikana muodostamalla hallintokeskus ja kolme toimialaa (sivistys-, tekninen ja ympäristötoimiala sekä sosiaali- ja terveystoimiala). Uudistukset valmistelee kaupunginvaltuuston päättämä työryhmä. Toteutuminen: Tähän tavoitteeseen kohdistetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Työterveyshuollon menot kasvoivat ennakoitua suuremmiksi, myös niiden ennaltaehkäisevien toimenpiteiden määrä kasvoi. Lisäksi eläkelaitokselle maksettavat varhaiseläkemenoperusteiset maksut alentuivat merkittävästi. Toteutuminen: Tavoite toteutui. Uudistusta valmisteli aluksi nimetty ryhmä. Keväällä 2013 kaupunginhallitus nimesi uuden kaikki poliittiset ryhmät kattavan työryhmän, jonka esityksen pohjalta organisaatiouudistus valmisteltiin. Kaikki johtosäännöt hyväksyttiin joulukuun valtuustossa. 2. MENESTYVIÄ YRITYKSIÄ, OSAAVIA IHMISIÄ Tavoitteet: a) Riihimäestä vetovoimainen seutukeskus Kaupungin myönteistä kehityskuvaa ja vetovoimaisuutta seutukeskuksena vahvistetaan kehittämällä mm. Peltosaarta osana kaupunkikeskustaa, panostamalla elinkeinopolitiikkaan ja suuntaamalla toimenpiteitä työttömyyden alentamiseen. Kaupungin vuosittainen väestön kasvun tavoite on 1,0 %. Kuntaliitos on mahdollisuus. Riihimäen seutukunnan muodostavat Loppi, Hausjärvi ja Riihimäki. Riihimäki kuuluu metropolialueeseen hyvien liikenneyhteyksien ja etelään suuntautuvan työssäkäynnin vuoksi. Näin ollen laajempikaan liitos ei ole uhka. Toteutuminen: Tavoite toteutui osittain. Peltosaaren kehittämistyö jatkui, kuntarakenneselvitys käynnistyi Riihimäen seudun kuntien kesken ja koulutoimen koulutustakuu toteutui. Kaupungin väestön kehitys ei toteutunut tavoitteen mukaan. Kaupungin väestömäärä oli vuoden 2013 lopussa , kasvua oli 103 asukasta eli 0,4 %. Työttömyyden alentamisen suhteen tavoitteet eivät toteutuneet. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi suunniteltua kuntouttavan kierrätyskeskustoiminnan laajentumista ei voitu toteuttaa tila-asioiden viiveiden vuoksi. Myöskään tonttien luovutuksissa ei päästy lamasta johtuen asetettuun tavoitteeseen. b) Koulutus elinkeinoelämän tueksi Kattava ja monipuolinen ammatillisten ja muiden oppilaitosten koulutus- ja kehittämisosaaminen luo pohjaa yrityselämän menestymiselle ja samalla vahvistaa Riihimäen seudun ja koko talousalueen vetovoimaisuutta. Toteutuminen: Tavoite toteutui. Riihimäen lukioilla ja Hyria koulutus Oy:llä ovat vakiintuneet käytännöt toisen asteen koulutusyhteistyöstä, kustannusten jaosta ja laskutuksesta. Vuoden 2013 aikana hyväksyttiin Hyria koulutus Oy:n hallituksessa koulutuksen järjestäjän uusi koulutusstrategia. Strategia monipuolistaa Riihimäen toimipisteen nuorille suunnattua koulutustarjontaa sosiaali- ja terveysalan koulutusaloilla syksystä 2014 alkaen. 3. TALOUDELLINEN, TIIVIS JA KESTÄVÄN KE- HITYKSEN MUKAINEN YHDYSKUNTARAKENNE Tavoite: a) Hallittu maa- ja kaavoituspolitiikka Kaupunki varautuu kasvuun varmistamalla raakamaan riittävyyden asumisen tarpeisiin noin 10 vuodeksi. Yleiskaavatasoinen maankäytön suunnittelu ja tonttien luovutus edellyttävät panostusta. Maa- ja kaavoituspolitiikan lähtökohtana on tiivis ja kestävänkehityksen mukainen kaupunkiympäristö, jossa on huomioitu kaupunkiympäristön moni-ilmeisyyden ja viihtyvyyden ohella myös ajankohtaiset energiakysymykset. Toteutuminen: Tavoite toteutui osittain. Yleiskaavatyö eteni tavoitteiden mukaan, samoin ilmastostrategian toteutus, seuranta ja työn koordinointi. Raakamaata hankittiin vähäisessä määrin Kalmun alueelta. Strategisten päämäärien toteutumista hallintokunnat ovat arvioineet päämäärien saavuttamiseksi asetettujen tavoitteiden toteutumisen kautta. Tavoitteiden toteutumisen yksityiskohtaiset selvitykset löytyvät toimintakertomuksesta kunkin hallintokunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumatiedoista eikä niitä kaikkia välttämättä toisteta arviointikertomuksessa. 5

10 Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset koskien strategisten tavoitteiden toteutumista Riihimäen kaupungin strategiassa on kaupungin toimintaa ohjaavaksi arvoksi nostettu luovuus. Tarkastuslautakunta ei ole havainnut, että luovuus erityisesti näkyisi käytännön toiminnoissa. Poikkeuksena on kasvatus- ja opetustoimen esimerkillinen hanketoiminta ja sitä kautta saatu ulkopuolinen rahoitus. Lautakunta toivoo, että kaupungin organisaatiossa hyödynnettäisiin laajaalaisesti ulkopuolista rahoitusta, jonka avulla etsitään uusia toimintatapoja. Tarkastuslautakunta toteaa, että strategisten tavoitteiden tulisi olla niin konkreettisia, että niille on mahdollista määritellä selkeät mittarit, joiden avulla toteutumista voitaisiin arvioida. Talouden tasapainottaminen on huolestuttavasti kesken. Kaupunginvaltuusto edellytti velanlyhentämisohjelman laatimista ja talouden tarkkaa kuukausittaista seurantaa. Seuranta on toteutunut v mutta konkreettisia toimenpiteitä ei ole vielä esitetty. Tarkastuslautakunnan mielestä kustannustietoisuus ei ole, vastoin kaupunginhallituksen näkemystä, mitenkään lisääntynyt. Toimintakulut (kaupunki + VHL) kasvoivat 4,7 % ja perusturvalautakunnan menot 9,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkastuslautakunta toteaa, että vuonna 2013 väestönkasvu jäi 0,4 %:iin, kun tavoitteena oli 1 %. Valtuuston tulisi jatkossa miettiä tätä tavoitetta uudelleen ottaen huomioon taloudellinen kantokyky. 3. Vuoden 2013 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 3.1. Talouden toteutuminen Tilinpäätös (kaupunki ja VHL) oli 3,7 milj. euroa ylijäämäinen. Kaupungin tulos ilman vesihuoltoliikelaitosta on n. 0,2 milj. euroa alijäämäinen ja vesihuoltoliikelaitoksen tulos n. 3,9 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 7,5 % ja olivat 29,9 milj. euroa. Verotuloja kertyi 115 milj. euroa eli 6,9 % edellisvuotta enemmän. Valtionosuudet olivat 37,7 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 0,7 %. Toimintatuotoilla katettiin 17 % toimintakuluista. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 4,7 %. Perusturvan osalta nettomenojen nousu edellisvuodesta oli 11,7 %! Kasvatus- ja opetuspalvelujen sekä terveydenhuollon osalta kasvu oli 3,5 %. Käyttötalousosan nettomenot ovat 146,6 milj. euroa. Menot jakaantuvat alla esitetyllä tavalla. 6

11 Kaupungin rahoitusasema heikkeni edellisestä vuodesta. Vuosikate oli 10,4 milj. euroa (kaupunki ja VHL). Vuosikate kertoo varsinaisen toiminnan tulojen ja menojen erotuksen eli paljonko vuotuisista tuloista jää jäljelle, kun kaikki normaaliin toimintaan kuuluvat menot ja kulut on vähennetty. Asukasta kohti vuosikate oli 355 euroa. Vuosikate (10,4 milj. euroa) ei ole riittänyt investointimenojen (29,2 milj. euroa) rahoittamiseen. Lainojen lyhennykset (26,5 milj. euroa) on maksettu ottamalla uutta velkaa. Lainakanta kasvoi n. 13 milj. eurolla ja oli vuoden lopussa 115,7 milj. euroa eli euroa/asukas. Lainojen keskikorko oli 1,47 %. Investointiosan toteutuminen on esitelty tilinpäätöskirjan sivulla 63 alkaen ja tarkastuslautakunnan arviointi investointien toteutumisesta arviointikertomuksen sivulla 12. Lainanhoitokate-tunnusluku kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan lainojen hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Taulukot: Taulukko1. Verotulot vv (1000 euroa) Taulukko 2. Lainanhoitokate vv ,7 0,5 0,4 0,4 Taulukko 3. Lainakanta/asukas vv kaupunki konserni Taulukko 4. Nettomenoja vv (sis. sisäiset erät) Hallintokunta ed.tp verr. % 2013 ed. tp verr. % Perusturvalautakunta , ,7 Kasvatus- ja opetusltk , ,5 Tekninen lautakunta Terveydenhuolto , ,5 Investointiosa , Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Tarkastuslautakunta toteaa, että Riihimäen kaupungin vuoden 2013 keskeinen tavoite oli talouden tasapainottaminen ja velkaantumisen pysäyttäminen. Toistaiseksi ei ole saatu aikaan vaikuttavia tasapainotustoimenpiteitä. 7

12 Laissa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta säädetään erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä. Jos kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot, kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Kriteerit lasketaan virallisesta tilinpäätöksestä. Riihimäen kaupungin vuoden 2013 tilinpäätöksestä laskettuna täyttyy kolme ns. B-kohdan kuudesta yksittäisestä kriteeristä. Sen vuoksi tarkastuslautakunta suosittelee, että kaupunginhallitus valmistelee selkeän talouden tasapainottamisohjelman, joka sisältää tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulun Kaupunginhallituksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Toimielin Keskushallinto pitää sisällään kaupunginvaltuuston, keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan. Tulosalueista kaupunginhallitus sisältää seuraavat tehtäväalueet: kaupungin yleishallinto, EU-hankkeet, elinkeinoelämän edistäminen, kulttuurin tukeminen, työllisyydenhoito, hallinto- ja tukipalvelut ja terveydenhuolto. Kaupunginhallituksen alaisten vastuualueiden menot alittuivat muutettuun talousarvioon verrattuna euroa ja tuloarvio ylittyi eurolla. Kuntouttavan työtoiminnan paikkamäärä on pysynyt edellisen vuoden tasolla mm. Kierrätyskeskuksen tila-asioiden viivästymisestä johtuen. Kierrätyskeskus ja kuntouttava työtoiminta aloittaa uusissa tiloissa kevään kuluessa. Työtoiminnassa on 50 asiakaspaikkaa. Nuorisotakuun toteutumista seurataan. Työmarkkinatuen kuntaosuus oli euroa. Alla taulukko työttömyyden kehityksestä: Työttömyysaste Riihimäki Koko maa nuorten työttömyysaste 19,7 % 16,6 % alle 25-vuotiaiden työttömyysasteen muutos + 34 % + 27 % vastavalmistuneiden nuorten työttömyyden muutos - 13 % + 24 % yli vuoden työttömänä olleiden määrän muutos + 18 % + 25,3 % Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Tarkastuslautakunta on erityisen huolestunut siitä, että työttömyyden alentamisen suhteen tavoitteet eivät ole toteutuneet. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut samoin kuin työmarkkinatuen kuntaosuuden ja toimeentulotukimenojen määrä. Toisaalta talousarviossa 2013 työllisyyden hoitoon oli varattu euroa, josta käytettiin euroa eli menot alittuivat euroa. Nuorisotakuun toteuttaminen on tärkeää. Tarvitaan aktiivisia toimenpiteitä ja tarvittaessa nopeaa reagointia, jotta työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia voidaan pienentää. Parhaillaan Riihimäellä on käynnissä esim. Nuoret esiin -hanke (omarahoitusosuus 25 %), jossa aktivoidaan nuoria ja etsitään heille työ-, harjoittelu- ja opiskelupaikkoja. Hanke on saanut aktivoitua 41 nuorta. Hankerahoitusta tulee esimerkin mukaisesti hyödyntää enemmänkin myös työllisyyden hoidossa. Riihimäki on pyrkinyt parantamaan nuorten työllisyyttä työllisyyssuunnitelmalla ja työllisyyspalveluja keskittämällä, mutta toimenpiteet ovat jääneet riittämättömiksi. Kierrätyskeskuksen tilaasioiden viivästyminen ei saisi olla syy toimimattomuudelle. Henkilöstöhallinnon palvelut ovat yhteistyössä toimialojen kanssa onnistuneet työurien pidentämisessä. Varhaiseläkkeistä aiheutuvien varhe -maksujen määrä on vähentynyt merkittävästi 8

13 ( e) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökyselyn mukaan myös työssä kuormittuminen on vähentynyt Perusturvalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Perusturvalautakunnan (Sosiaali- ja terveyslautakunta alkaen) toimialaan kuuluivat v toimialan yhteispalvelut, sosiaalityö, vammais-, koti- ja vanhuspalveluiden alainen toiminta. Perusturvatoimen nettomenot kasvoivat v tilinpäätökseen verrattuna 11,7 %. Kaupunginvaltuusto myönsi tilivuoden kuluessa perusturvalautakunnalle 1,6 milj. euron lisämäärärahan ja tilinpäätöksessä menot ylittyivät vielä n. 0,4 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden. Ylityksen aiheuttavat sosiaalipalvelujen ostot, joista merkittävin menoerä on lastensuojelun laitospalvelujen menot n euroa ja sijaisperhekulut n euroa. Tulojen alittuminen aiheutui siitä, että perustoimeentulotuen valtionosuus oli ennakoitua pienempi. Vammaispalvelujen menot ylittyivät muutettuun talousarvioon verrattuna n euroa ja merkittävimmäksi syyksi ylitykseen on raportoitu kehitysvammaisten asumispalvelujen ostomenojen kasvu. Myös vanhuspalveluissa ylittyivät palvelujen ostot. Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Tarkastuslautakunta korostaa, että kustannussäästöjen aikaansaamiseksi ja työn tuottavuuden lisäämiseksi ei pidä yksioikoisesti karsia palveluja vaan tehdä toiminnallisia muutoksia ja järjestää palvelut niin, että hoitoketjut toimivat. Perusturvatoimessa ja terveydenhuollossa voimavaroja on suunnattava enemmän ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Tarkastuslautakunta kaipaa selkeitä laskelmia valtuustolle päätöksenteon pohjaksi siitä, miten ennaltaehkäisevä työ vaikuttaa kustannusten kehittymiseen pidemmälläkin tähtäimellä. Samoin esimerkiksi virkapaketin yhteydessä tulisi esittää kustannusvaikutukset yli toimialarajojen. Tarkastuslautakunta on huolissaan siitä, että säästöjä tavoiteltaessa vaarannetaan Tiilikadun kuntoutusyksikön kehittäminen toimivaksi päihde- ja mielenterveyspalvelua tarjoavaksi yksiköksi tai Mäkikujan perhekodin kehittämistä niin, että voidaan tukea myös asiakkaiden itsenäistymistä (ao. tilatarve). Tilintarkastaja on huomauttanut perusturvatoimen palvelujen kilpailuttamisesta ja edellyttää, että asia hoidetaan kuntoon. Perusturvatoimen laatimista ja tarkastuslautakunnalle esittämistä sosiaalipalvelujen menojen vertailuluvuista vuodelta 2012 käy selville, että samankokoisten kuntien lukuihin verrattuna Riihimäen kaupungin sosiaalipalvelumenot ovat n euroa korkeammat asukasta kohden kuin vertailukunnissa eli yhteensä n. 1,2 3 milj. euroa suuremmat. Toimialan tulisi avoimin mielin seurata toisissa kaupungeissa toteutettuja hyviä käytänteitä ja pyrkiä soveltamaan niitä omaan toimintaan (esim. Imatra, Porvoo, Jyväskylä, Tampere) Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kasvatus- ja opetuslautakunnan (Sivistyslautakunta alk.) toimialaan kuuluvat toimialan hallinto- ja tukipalvelut, varhaiskasvatus, perusopetus, lukio-opetus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö, kirjasto ja ruokapalvelut. Kasvatus- ja opetuslautakunnan muutetun talousarvion meno- ja tuloarviot toteutuivat kokonaisuutena sataprosenttisesti. Nettomenojen kasvu oli edellisvuoteen verrattuna 3,5 %. Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Tarkastuslautakunta toteaa, että aktiivinen hankerahoituksen hakeminen on helpottanut toiminnan järjestämistä ja hillinnyt kustannusten kasvua. Hankerahoituksen avulla on päästy alkuun toiminnassa ja luodaan uusia käytänteitä. 9

14 Toimialalla on saavutettu asetetut tavoitteet. Kustannukset ovat pysyneet vertailukuntiin nähden hyvin edullisella tasolla. Säästöpotentiaali on käytetty lähes loppuun. Varhaiskasvatuksen siirtyminen koulutoimen kanssa samaan toimialaan on mahdollistanut asiakaslähtöisen toimintakulttuurin kehittämisen ja yhtenäisen koulupolkuajattelun. Tilojen puute tuo kuitenkin haasteita palvelujen järjestämiselle ja pitkäntähtäimen suunnittelulle. Tarkastuslautakunta toivoo kokonaisvaltaista ja joustavaa kokonaissuunnittelua, jotta tilaongelmat eivät ole kehittämisen esteenä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan (kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto alk.) toimiala sisälsi seuraavat tulosalueet: hallinto-, kulttuuri- ja matkailuyksikkö, nuorisoyksikkö, liikuntayksikkö, Suomen lasimuseo ja Riihimäen kaupungin museot (Riihimäen kaupunginmuseo ja Riihimäen taidemuseo). Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan muutetun talousarvion meno- ja tuloarviot toteutuivat kokonaisuutena n. sataprosenttisesti. Nettomenot kasvoivat 3,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Tarkastuslautakunta toteaa, että kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa tehtävä työ ei välttämättä ole sellaisenaan lakisäänteistä (pakollista), mutta se kohdistuu suoraan kuntalaisten, myös erilaisten erityisryhmien, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi toiminnalla on suuri merkitys siihen mielikuvaan, joka kunnasta syntyy ulospäin. Kustannuksia kävijää kohti vuodessa: Kaupunginmuseot (Taidemuseo ja kaupunginmuseo) 38,59 euroa Lasimuseo, 46,50 euroa Teatteri, 39,26 euroa Uimala/maauimala, 5,70 euroa. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää valtuutettujen huomiota siihen, että kaupungissa on huomattavan paljon kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa verrattuna kaupungin taloudelliseen tilanteeseen Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivat hallintoyksikkö, kaavoitusyksikkö, kartta- ja tonttiyksikkö, tilayksikkö, katu- ja puistoyksikkö sekä pelastustoiminta. Teknisen lautakunnan alaisten yksikköjen arvioidut menot alittuivat euroa ja tulot alittuivat 1,4 milj. euroa. Tulojen alittumisesta pääosa selittyy kartta- ja tonttiyksikön tulojen alittumisesta. Raportoinnin mukaan myyntituotoissa jäätiin jonkin verran odotuksista pääosin toteutuneiden henkilöstömuutosten vähennettyä myyntituottoja Vesihuoltoliikelaitokselta. Vuokratuotoissa päästiin odotusten mukaiseen tuottoon. Maksutuotoissa odotukset ylittyvät yksittäisen, merkittävän sopimustuoton verran. Muissa toimintatuotoissa tonttimyynti ei ole vastannut odotuksia: Etelä-Mattilan merkittävän elinkeino-alueen tonttikauppojen viivästyminen myyntipäätöksestä tehdyn valituksen vuoksi tuotti 2,5 milj. euron vajeen. Myös Puhinniemen kaupan toteutuminen viivästyi uudemman kerran jatkovalituksen vuoksi. Merkittävä osuus toteutumattomissa odotuksissa aiheutui myös kerrostalotonttien myyntiodotusten osalta; odotuksena oli yhden kerrostalotontin luovutus, joka jäi toteutumatta kylläisten markkinoiden ja yleisen asuntomarkkinatilanteen vuoksi. Erillispientalotonttien luovutuksissa rahoituslaitosten kiristynyt luotonanto tyrehdytti yhdessä yleisen markkinatilanteen kanssa merkittävästi tonttimyyntiä. Riihisalon myynti jäi myös toteutumatta. 10

15 Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Rakennushankkeisiin ja peruskorjauksiin on saatu hyvin valtionosuuksia, mutta jatkossa todennäköisesti näiden saanti vähenee tai jopa tyrehtyy. Hankkeiden toteuttamisen valvonta toimii. Oman rakentamisen/rakennuttamisen sijasta tulisi pohtia myös muita toimintatapoja, esimerkiksi vuokraaminen ja elinkaarimalli. Yleiskaavatyö on nyt lähtenyt ripeästi käyntiin. Voimassa oleva yleiskaava on vanha (v. 1997). Jatkossa kaavan ajan tasalla pitäminen lyhyemmälläkin aikajänteellä on tärkeää onnistuneen maankäytön suunnittelun kannalta. Yleiskaavan laatimiseen toivotaan kuntalaisten aktiivisen osallistumisen mahdollistamista Ympäristölautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Ympäristölautakunnan toiminta kattaa ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaistehtävät sekä kierrätyskeskustoiminnan. Ympäristölautakunnan 2013 talousarvion menot toteutuivat 104 prosenttisesti ja tulojen osalta toteutuma oli 73 %. Nettomenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 46,9 %. Lupamaksuista saatavat tulot eivät toteutuneet ennakoidusti. Menot ylittyivät mm. sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisen vuoksi. Rakennusvalvonnan osalta menot ylittyivät johtavan viranhaltijan vaihdoksesta johtuvista syistä. Raportoinnin mukaan Siisti Riksu -kampanja on edelleen jatkunut mm. koulujen Tee Siisti Työ -kilpailulla. Riihimäen ilmastostrategian 2020 Kohti hiilineutraalia Riihimäkeä toteutusta ja seurantaa on jatkettu kaupungin ilmastoryhmässä ympäristönsuojeluyksikön koordinoimana. Vuoden 2012 toimenpiteiden toteutuminen on raportoitu vuoden 2012 ympäristöraportissa. Vuoden 2013 toimenpiteet raportoidaan kesäkuussa kaupungin valtuustolle jaettavassa ympäristöraportissa Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä tehdään hyvää työtä luovasti suhteellisen niukoin resurssein. Taloutta tasapainotettaessa tulee kuitenkin muistaa kestävän kehityksen tavoitteet, joita ympäristölautakunta ansiokkaasti tuo esiin toiminnassaan. 4. Riihimäen vesihuoltoliikelaitos Vesihuoltoliikelaitos huolehtii toiminta-alueellaan kaupungin vesihuollosta. Vuonna 2013 Riihimäen vesihuoltoliikelaitoksen toiminta jatkui normaaliin tapaansa ja laitokselle asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Laitoksen vedenmyynti pysyi edellisen vuoden tasolla. Jäteveden määrä laski edellisestä vuodesta. Tilikauden ylijäämä oli 3,9 milj. euroa, 2,1 milj. euroa arvioitua parempi ja euroa edellisvuotta suurempi. Yksi suurimmista investoinneista laitoksen historiassa, jäteveden puhdistamon saneeraus, käynnistyi vuoden alussa. Saneerauksen kokonaiskustannusarvio on noin 20 milj. euroa, josta Hausjärven ja Lopen osuus on 3,9 milj. euroa. Saneeraus valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. 11

16 Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Tarkastuslautakunta toteaa, että toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Vesihuoltoliikelaitoksella on tärkeä merkitys Riihimäen kaupungille: hyvä vedenlaatu, kohtuullinen hintataso ja toimitusvarmuus sekä myönteinen merkitys kaupungin talouteen. 5. Investoinnit Seuraavassa taulukossa on esitetty investointimenojen toteutuminen kaupungin osalta: Milj.euroa TA2013 TA2013 +muutos TP2013 Ero vrt. TA2013 Ero vrt. TA2013 +muutos Menot 7,9 17,0 16,6 8,7-0,4 Rahoitusosuudet 1,2 1,3 0,6-0,6-0,7 Menot, netto 6,7 15,7 16,0 9,3 0,3 Investointimenot kasvoivat v verrattuna n. 6 milj.euroa. Harjunrinteen koulun perusparannustyöt valmistuivat niin, että oppilaat pääsivät uusiin tiloihin hiihtoloman jälkeen v Kokonaisinvestoinnin määrä oli n. 12,4 milj. euroa. Tiilikadun kuntoutusyksikön rakentaminen alkoi elokuussa Mäkikujan perhekodin toteutussuunnitelmat valmistuivat ja hanke on urakkalaskennassa. Uramon koulun oppilaat muuttivat kevättalvella entisen kauppaoppilaitoksen tiloihin evakkoon kosteus- ja homeongelmien takia. Paloaseman ja jäähallin rakentamista varten muodostettiin kiinteistöyhtiöt. Paloaseman (7 milj. euroa, veroton) rakentaminen alkoi elokuussa ja jäähallin (3,3 milj. euroa, veroton) marraskuussa Riihimäen Kaukolämpö Oy:n osakkeiden ostoon käytettiin 8,8 miljoonaa euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen investointeja varten otettiin velkaa 2013 etupainotteisesti 4,5 milj. euroa. Saneerauksen kokonaiskustannusarvio on noin 20 milj. euroa, josta Hausjärven ja Lopen osuus on 3,9 milj. euroa. Saneeraus valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että valtuusto saa pidemmän ajan investointiohjelman (esim. 10 vuotta), joka sisältää informaatiota tarpeista ja kohteista. Hankkeet tulee myös priorisoida hyvissä ajoin. Vahvistettuun investointiohjelmaan ei saa tulla olennaisia muutoksia kesken talousarviovuoden, koska se vaarantaa kaupungin rahoitusaseman. Mikäli välttämättömiä investointihankkeita tulee kesken talousarviovuoden, on niiden vaikutus toimintaan ja kokonaistalouteen selvitettävä valmistelussa perusteellisesti. Lisäinvestointien rahoittamiseen tulee etsiä velan lisäämisen vaihtoehtona omaisuuden myynnit. 12

17 6. Henkilöstö 7. Konserni Riihimäen kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön määrä kasvoi vuoden 2013 aikana yhteensä 41 henkilöllä. Kaupungin henkilöstö on naisvaltainen. Henkilöstön keski-ikä on pysynyt edelliseen vuoteen nähden ennallaan. Kaupungin vakinainen henkilöstö on keskimäärin pitkään palvellutta. Vuonna 2013 kuntoutustuelle, osa- tai kokoaikaiselle eläkkeelle jäi 32 kaupungin palveluksessa ollutta henkilöä. Vanhuuseläkkeelle jäävien määrä kasvaa lähivuosina. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eläkkeelle jääviä tulee olemaan eniten seuraavissa ammattiryhmissä: lähihoitajat, perhepäivähoitajat, opettajat, lastentarhanopettajat ja siivoojat. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on pysynyt lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspäiviä oli 12,7 työpäivää/henkilö (2012: 12,6 työpv/henkilö). Sairastavuus oli suurinta teknisessä keskuksessa ja perusturvakeskuksessa. Näillä toimialoilla myös ikääntyneiden sekä osatyökykyisten työntekijöiden osuus on suuri, samalla kun työt ovat monissa tehtävissä fyysisesti kuormittavia. Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä sitä, että Riihimäen kaupunki koetaan hyväksi työnantajaksi. Henkilöstökyselyn 2013 tulosten perusteella tulisi jatkossa kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin: resurssien mitoitus sekä sijaisjärjestelyt uusien työntekijöiden perehdytykseen työyksiköiden muutosvalmiudet ovat hiukan laskeneet, ammatin palkkausta ei koeta kilpailukykyiseksi muihin työnantajiin verrattuna, kokemukset työpaikan sisäisestä häirinnästä asiakkaiden taholta tulevan häirinnän koetaan hieman lisääntyneen. Konsernin rakenne on tilinpäätöskirjan sivulla 3. Riihimäen kaupunki on asettanut toimintalinjaukset Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:lle, Riihimäen Kotikulma Oy:lle, Riihimäen Teatteri Oy:lle, RHL Data Oy:lle, Riihimäen Kaukolämpö Oy:lle, Yritysvoimala Oy:lle, Hyria koulutus Oy:lle, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymälle, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymälle ja Riihimäen Kesäkonsertit ry:lle. Kaupunkikonsernin toiminnasta, taloudesta sekä kaupungin asettamien toimintalinjausten toteutumisesta ja konsernivalvonnasta on raportoitu tilinpäätöskirjan sivuilla Tilintarkastaja on suorittanut konsernivalvonnan tarkastuksen ja esittänyt johtopäätöksenään, että konsernissa ollaan tietoisia konsernivalvonnan puutteista ja niiden johdosta on ryhdytty toimenpiteisiin. Mitään merkittäviä puutteita valvonnassa ei tarkastuksessa kuitenkaan havaittu. Tarkla / Johtopäätökset ja suositukset Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:lle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla Tarkastuslautakunta toteaa, että Riihimäen kaupungin asettamien toimintalinjauksien toteutuksessa yhtiö on onnistunut hyvin. Erityisen ansiokkaasti yhtiö on edistänyt uusien yritysten saamista kaupunkiin, mistä esimerkkeinä ovat Valion laajennusinvestoinnit ja Bilteman myymälä- 13

18 kiinteistö. Yhtiön toiminnan onnistumisella on tärkeä merkitys mm. työllisyyden ja verotuottojen myönteiselle kehitykselle. Lisäksi yhtiö on toiminut aktiivisesti keskustan tyhjien toimitilojen edelleen vuokrauksissa. Toimenpiteillä on arvioitu saadun vuonna uutta työpaikkaa Riihimäelle. Tarkastuslautakunta pitää myös tärkeänä Riihimäen Matkakeskuksessa tapahtuvaa First Round Centerin toimintaa, mihin yhtiön lisäksi osallistuvat mm. Yritysvoimala, HAMK, Uusyrityskeskus, Suomen Tuotekehitysyhdistys. Tämän toimintakokonaisuuden tehokkuudesta ja tuloksista tulee saada vuosittain tietoa arvioinnin pohjaksi. Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n tulee kerätä eri toimijoiden tiedoista kattava yhteenveto. Tarkastuslautakunta toteaa, että Riihimäen kaupungin takaamat yhtiön lainat olivat ,25 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston vuonna 2005 hyväksymä lainatakauslimiitti on 15 milj. euroa. Yhtiön omavaraisuusaste on noussut yli 80 %:n ja nettovelkaantumisaste 26 %:iin. Yhtiön luottokelpoisuus on erinomainen. Yhtiöön ei liity minkäänlaista riskiä kaupungin näkökulmasta eikä myöskään Riihimäen Tilat ja Kehitys-konserniin liittyen. Yhtiön osingonjakokyky näyttää pitkälläkin aikajänteellä turvatulta. Riihimäen Kotikulma Oy:lle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla Yhtiön hallitus toteaa, että yhtiön taloudellinen tilanne on pysynyt lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna eikä näköpiirissä ole mitään sellaista, joka aiheuttaisi huomattavaa muutosta yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Toisaalta tarkastuslautakunta on huolestunut siitä, että korjausvelaksi on arvioitu n. 30 milj. euroa, joka edelleen kasvaa ja yhtiön taseessa on ennestään velkaa n. 35 milj. euroa. Yhtiö on itsekin esittänyt, ettei se selviä lähitulevaisuudessa ilman omistajan mittavia pääomapanostuksia. Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä, että yhtiö on laatinut viiden vuoden tekniset ja taloudelliset PTS:t,. Myönteisenä koettiin myös se, että Kotikulmalla on oma kiinteistöhuoltoyhtiö. Vuokratason olisi hyvä pysyä kilpailukykyisenä. Riihimäen Teatteri Oy:lle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla Toinen toimintavuosi sujui kokonaisuutena hyvin. Tilikauden voitto oli ,68 euroa, mikä osoittaa, että uudet tuotannolliset tavat ovat osoittautuneet tuloksellisiksi. Teatteri maksoi kaupungille kassalainan euroa. RHL Data Oy:lle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että palveluiden tuotteistamistyö on aloitettu, mutta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että toiminnan tehokkuuden mittarit ja yksikköhinnat puuttuvat, samoin vertailu muihin vastaaviin palveluntuottajiin. Uusi hankinta-asiantuntija on aloittanut työskentelyn maaliskuussa 2014 ja hankintojen toimintatapoja kehitetään. Hankintastrategian laatimisesta päätettiin huhtikuussa Tarkastuslautakunta odottaa, että RHL Datan asiantuntijan, yhteishankintayksiköiden ja kaupungin hankintastrategian hyödyntämisen tuloksena syntyy myös taloudellista hyötyä. Riihimäen Kaukolämpö Oy:lle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla 32. Kaupunki hankki vuoden 2013 lopulla yhtiön omistukseensa. Yhtiön taloudellisesta asemasta ja vuoden 2014 osinkotulo-odotuksesta annettiin kuitenkin valtuustolle puutteellinen kuva. Kau- 14

19 pungin 2014 talousarvioon on budjetoitu osinkotuloksi Riihimäen Kaukolämpö Oy:ltä 1,3 milj. euroa, joten alitusta tulee jopa 0,9 milj. euroa budjetoituun verrattuna. Valtuustolla ei ollut käytettävissä kaikkia olennaisia tietoja päättäessään osakkeiden ostamisesta. Tarkastuslautakunta huomauttaa tästä toiminnasta ja edellyttää jatkossa kiinnitettävän tarkempaa huomiota valtuustolle tuotavien tietojen kattavuuteen ja oikeellisuuteen. Yritysvoimala Oy:lle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla Hyria Koulutus Oy:lle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky:lle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivulla 35. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Terveyskeskukselle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla Perusterveydenhuollon perussopimuksen uudistamisen myötä laskutus aiheuttamisperiaatteella astui voimaan alkaen. Laboratorio- ja röntgenpalvelut ovat suuri talouden haaste. Keväällä 2013 perusterveydenhuollossa toimi talouden seurantaryhmä, jossa olivat alueen talousjohtajat, hallintojohtaja ja terveyskeskuksen edustajat. Terveyskeskukseen rekrytoitiin controller, koska tarve talouden ammattilaiselle oli ilmeinen. Omistajakuntien ohjaus on ollut aktiivista ja taloudenseuranta on ollut keskiössä. Yhtymähallitus on käsitellyt aktiivisesti mm. talouden seurantaryhmän asettamien tavoitteiden toteutumista. Uusi johtajaylilääkäri aloitti vuoden vaihteen tienoilla. Kuntayhtymän alijäämäkierre oli saatu katkaistuksi jäsenkuntien maksettua lisää yhteensä 0,4 milj. euroa, jolloin ylijäämäksi on tullut 0,137 milj. euroa. Ylijäämäinen tilinpäätös oli syntynyt lähinnä talouden rankkojen sopeuttamistoimien ja talouden seurantajärjestelmän parantamisen seurauksena. Toisaalta toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen oli jäänyt useimmissa tapauksissa saavuttamatta. Kuntalain uudistamisen myötä kuntalakiin mahdollisesti kirjataan säädökset talouden tasapainosta konsernissa ja alijäämien kattamisvelvoitteesta, mikä tarkoittaa sitä, että Riihimäen kaupungille olisi tulossa terveyskeskuskuntayhtymän osalta 3,2 milj. euron lasku. Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakennevision jatkovalmistelu tilatyöryhmässä, vastaanottopalveluiden kehittämistyöryhmässä sekä päihde- ja mielenterveyspalveluita kehittävässä työryhmässä on viivästynyt siksi, että valtakunnalliset sote-ratkaisut ovat alinomaa muuttuneet. Työryhmien työ on edelleen kesken. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla Toimenpideohjelmaa talouden tasapainottamiseksi ei ole tehty. Sairaanhoitopiiri ei ole ratkaissut yhteistyöongelmia Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköiden välillä. Riihimäen päiväkirurgiaa ei ole saatu täyteen käyttöön. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin talous on uhka jäsenkunnille. Kuntalain uudistamisen myötä kuntalakiin mahdollisesti kirjataan säädökset talouden tasapainosta konsernissa ja alijäämien kattamisvelvoitteesta, mikä tarkoittaa sitä, että Riihimäen kaupungille olisi tulossa Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirin osalta 3,9 milj. euron lasku. 15

20 Tilikauden alijäämä oli 8,8 miljoonaa euroa. Taseen kattamaton alijäämä on 24,1 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän talous ei ole tasapainossa, alijäämäkehitys on ollut voimakas ja maksuvalmius erittäin heikko. Sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan mukaan kuntayhtymän jäsenkuntien luottamuksen ja kuntien talouden tasapainon näkökulmasta on sitouduttava talouden tasapainon saavuttamiseen. Hämeen maakuntaliitto ky:lle asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivuilla Riihimäen kesäkonserteille asetetut toimintalinjaukset ja niiden toteutuminen on esitetty tilinpäätöskirjan sivulla Yhteenveto, tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle ja allekirjoitukset Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2013 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja toimenpiteitä varten ja toteaa, että: kaupunginhallituksen tulee valmistella selkeä talouden tasapainottamisohjelma, joka sisältää tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulun talousarvion muutokset kesken vuotta vaikuttavat myös valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumiseen eli tavoitteita pitäisi samalla muuttaa resurssien mukaiseksi hallintokuntien toiminnan kehittämisessä, laajentamisessa, supistamisessa yms. tulee pystyä esittämään kustannusvaikutukset yli toimialarajojen hankerahoituksen hakeminen on helpottanut toiminnan järjestämistä ja hillinnyt kustannusten kasvua. Hankerahoituksen avulla on aloitettu uusia toimintoja ja luotu uusia käytänteitä. Hankerahoitusta tulee aktiivisesti hyödyntää kaikilla toimialoilla. kaupungin palvelut tulee tuotteistaa ja yksikköhinnat tulee saada näkyviksi tiedon luotettavuuden varmistamiseksi. Tämä asia tulee kirjata myös konserniohjeisiin. Kuntamaisema -ohjelma antaa perustietoa, jota tulee hyödyntää kaikilla toimialoilla. luovuutta tarvitaan, jotta saadaan aikaan merkittäviä myös talouteen positiivisesti vaikuttavia toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia 16

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

ESITYSLISTA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ESITYSLISTA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ESITYSLISTA 3/2017 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2017 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 4 29.05.2012 VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2011 42/02/020/201/2012 yhty 4 Hallitus 58 27.3.2012

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

ESITYSLISTA 5/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA klo 09:00. Matkakeskus, 1 krs. KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ESITYSLISTA 5/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA klo 09:00. Matkakeskus, 1 krs. KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ESITYSLISTA 5/2017 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 09:00 Matkakeskus, 1 krs. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 37 Pöytäkirjantarkastajien valinta...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot