EXAPTpdo. Tuotantotietojen hallinta. Produktion Data Organization. EXAPT, / Titako Oy 2015, 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EXAPTpdo. Tuotantotietojen hallinta. Produktion Data Organization. EXAPT, / Titako Oy 2015, 1"

Transkriptio

1 EXAPTpdo Produktion Data Organization Tuotantotietojen hallinta EXAPT, / Titako Oy 2015, 1

2 Yleiskuvaus ERP / PPS Työkalutoimittaja Töiden suunnit. Työvälineidenhankinta CIMSource Valmistussuunnittelu Varusteluoptimointi Mallinnus EXAPTpdo Työvälineidenvarastointi NC-suunnittelu Työvälineidenvalmistelu muut NC-systeemit Valmistuksenohjaaminen DNC (esim. EXAPT) Työvälineasettelu EXAPT-NC/ -NC-Editor 2

3 Tuotantotietojen hallinnan toimintaympäristö NC-ohjelmisto esim EXAPT PPS / SAP Komponentit 2D-/3D-Grafiikka Teknologiatiedot Kokonainentyöväline Tilausorganisaatio Varasto-/Varausorganisaatio BMO EXAPTpdo Keskitetty Tietopankki EXABase 1 2 TLM FDO Valmistuspyynnöt Valmistussuunnitelmat Vaihesuunnitelmat NC-Mallitiedot NC-Ohjelmat Työvälinesuunnitelmat PPS/ SAP NC-ohjelmisto esim. EXAPT Varasto Työväline- ja valmisteluorganisaatio 3 EXAPT DNC/ NC-Editori WLAN Kokoamispaikka BMO: Työvälinehallinta FDO: Valmistustietojen hallinta TLM: Työkalujen elinkaaren hallinta 3

4 Työvälinetietojen käsittely Yhdistää kaikki käytössä olevat ja uudet työvälinetietojen käsittelytavat yhtenäisellä ja joustavalla tekniikalla Tavarakori yleiskäyttöinen ryhmittelytekniikka Työvälineiden käsittely Toimiston kyselyt Tilaukset Korjaaminen, huolto ja kunnossapito Lainaukset Palvelut Ulkoisten laitteiden ja järjestelmien tietojen hallinta Esiasetuslaitteet (kun Työkalulista ei ole noudettavissa tai halutaan ylläpitää työkalurekisteriä) Valmistuksen ohjaus MES Varastointi Rajapinta vientiin DIN määrityksen FB-14 muodossa Lisäksi muita käsittelytapoja kehityslisenssillä (optiona) 4

5 Yhtenäinen työkaluhallinta kaikille työvälinetyypeille Työvälinesuunnittelun toiminnot EXAPTpdo/BMO Tuoteohjautuva työvälineiden käyttösuunnittelu Moduulityökalut Mittaus- ja testivälineet Muut työvälineet Työvälinegrafiikanluominen Varaston, tilausten ja varausten hallinta Yhteydenpito varasto-ohjaukseen Tilausten käsittelyn hoitaminen Rajapinta CIMsource tietokantaan Sovitettava tietojen tuonti/vienti EXAbase työvälinekomponentit työvälinekokoonpanot työvälinesuunnitelmat työvälinegrafiikat osaluettelot käyttötiedot Työvälineiden käytön optimointi Työvälineiden sunnittelu Elinkaaren hallinta (TLM) Kommunikointi esiasetuslaitteiden kanssa 5

6 Menuohjaus ja tietojen rakenne Myös Suomeksi Päätoiminnot Työvälinelajit Työkalutyypit Yksittäistiedot per tyyppi 6

7 Parametriset työkalujen komponenttimallit automaattinen generointi, huomioiden muutettu palamäärä 10,00 6,00 7

8 Kokoonpano 3D-Solidi komponenteista Komponenteista, osaluettelon avulla generoitu 3D-malli 8

9 Komponenttiperustainen 3D-solidimallien luettelo yhdessä työkalukokoonpanomallien kokoamisen kanssa 3Dsolidigeneraattori: parametrinen sääntöohjattu EXAPTpdo/BMO: Työkalukokoonpanojen kokoaminen Mallinnuksenohjaustiedot Sähköinen Työkaluluettelo CIMsource Sääntöihin Perustuva Parametrinen 3D-mallien kuvaus 3Dtyökalumallien käyttö EXAPTsolid / EXAPTplus 9

10 CIMsource-Online eli ToolsUnited EXAPTpdo:ssa on Online-haku CIMsource-työvälinetietokantaan Online-haku n työkalutietoa n leikkuuarvoa n grafiikkatietoa Haku ja automaattinen valittujen työkalujen tietojen tuonti EXAPTpdo:hon erityinen EXAPTpdo-BMO sovitettu EXAPTpdo-ToolsUnited-Porttaali 10

11 Mobiili varaston- ja hankintojen hallinta Perinteinen työkaluvarasto viivakooditunnistuksella Liikkuva varastonhallinta viiveettömällä Online-tiedonsiirrolla EXAPTpdo BMO:hon Ethernet TCP/IP PDOtietokanta Viiveetön tiedonsiirto Wireless LAN Access Points kautta Personal Digital Assistent (PDA) jossa Windows Mobile Infrapuna, viivakoodilukija 11

12 Esimerkki liikkuvasta varastohallinnasta Toiminto: Lisääminen Tunnistus viivakoodista Varastotietojen näyttäminen Syötetään ao. työkalun uusi lukumäärä Toiminto: Vähentäminen Tunnistus viivakoodista Varastotietojen näyttäminen Syötetään ao. työkalun uusi lukumäärä 12

13 EXAPTpdo-FDO Työnkulku ja NC-tietojen luonti valmistelussa ja valmistuksessa Kappalemateriaalit Tietojen hallinta: teknologiatiedot leikkuuarvot Käsiteltävien tietojen tietolajit Tietojen hallinta: työkalut työvälineet Konetiedot Esiasetustiedot Valmistusdokumentit NC-ohjelmat esiasetustiedot työkalulistat 13

14 Työkappaleen kiinnityskuvien hallinta 14

15 EXAPTpdo-TLM:n (Tool Lifetime Management) määrittely ja periaatteet Erittäin merkittävä osa TLM:n kehittämisessä on työvälineiden nettotarpeen selvittäminen, käyttämällä bruttotarvetta (NCsuunnittelusta), varasto- ja koneiden nykyistä työkalutilannetta TLM on toteutettu valmistuspyyntö(tilaus) ohjautuvaksi Jokaisella työstökoneella on TLM-tilaus, joka sisältää työkalulistan ja NC-ohjelman. Konekohtainen TLM-tilaus sijoitetaan tilausjonoon (AWS), jossa sitä käsitellään ja hallitaan Tilausjonon (AWS) käsittely voi olla interaktiivista tai sen käsittely hoidetaan automaattisesti taustalla (generoidut tilaukset) Yhteydenpito ERP-järjestelmän kanssa tapahtuu tilaustietojen ja valmistussuunnitelmien tasolla (työnkulkua ohjaa vaihesuunnittelu). 15

16 Yleisiä toteutushuomioita Exapt TLM ratkaisuista Nettotarveselvitys, joka huomioi Bruttotarpeen NC-suunnittelusta, nykyisen koneiden tilanteen ja tulevat muutokset työtilausten työjonojen mukaan Työvirran ohjaus huomioiden työvälineiden asetteluprosessit Suunnittelua ohjaa myös työkalujen huoltotarve ja -tilaukset Bruttolistat työkalulistoista tai yksittäisistä kokoonpanotiedoista BMO:ssa Tukee erilaisia suunnittelu- ja asettelustrategioita (toimintatapoja) Tukee useita työvälineiden tunnistusmenetelmiä Yhteys BMO-varastohallintaan ja työkalujen hankinnan hallintaan Tukee mobiilia varastohallintaa (BMmobil) Tukee kaikka BMO työvälinelajeja ja -tyyppejä Käyttötapakohtainen skaalautuvuus, konfiguroitavuus ja automatisoitavuus Tietojen täsmäytys ja vaihto tilaus- ja valmistussuunnitelmille PPS - järjestelmiin (SAP) (optio) 16

17 Tulosohjautuva työnkulku TLM-suunnittelussa Valmistussuunnitelija Esiasettelija Koneenkäyttäjä Valmistuspyynnön luominen Konekohtaisen tilausjonon avaaminen Seuraavan valmistustilauksen avaaminen Konekohtaisen vaiheistuksen suunnittelu Kokoonpanolistan generointi Latauslistan mukaisten työkalujen lisääminen koneeseen NC-ohjelmien ja työkalulistojen hallinta Työvälineiden kokoaminen Esiasetuslistan generointi Valmistuksen aloituskuittaus DNC-kutsu: työkalujenasetusarvot ja NC-ohjelma Työkalujen esiasetus Työstö Latauslistan generointi Valmistuksen lopetuskuittaus Tilauksen vapauttaminen 17

18 Työvälineiden valmistelun ohjaus läpi kaikkien vaiheiden Valmistussuunnittelu PPS (SAP) Tilaussuunnittelu Automaattinen tietojen täsmäytys Vaihe- ja työvälinesuunnittelu EXAPTplus- NC-suunnittelu Koneiden asetusten purku Työvälineiden purku Tilausten käynnistys ja päättäminen Valmistustilausten jono EXAPTpdo Perustiedot (TV-komponentit, TVkokoonpanot) Valmistustilaustiedot Valmistus- ja vaihesuunnitelmat Työkalujen OLO-tiedot NC-dokumentit Valmistustapahtumien optimointi Fyys. kätettävissäolo / varasto Työkalujen kokoonpano DNC/työstö Koneiden asetusten teko 18 Työkalujen esiasettelu

19 Näkyvyys työvälinetietoihin Jokaisella käyttäjällä on oltava roolinsa mukaiset työkalutiedot näkyvillä ja toiminnot niiden käsittelyyn: tuotesuunnittelija, valmistuksen suunnittelija, menetelmäsuunnittelija, ostaja, varastomies, esiasettelija ja koneen käyttäjä. Rivinumero Kuvaus Varasto Kone Määrä Komponentit Osaluettelo Kokoonpano Asetustiedot Varastotilanne Käyttötilanne: ostossa varastossa käytössä poistossa 19

20 Käyttöedut Monenlaisten suunnittelutapojen (strategioiden) tuki Erilaisten työvälineiden tunnistustapojen tuki Työkalumakasiineista riippumaton asetusstrategia Tuloksiin perustuva tuotannonohjaus käyttötapasuunnattu skaalautuva-, konfiguroitava- ja automatisoitavissa oleva Yhteensopiva BMO:n varasto- ja hankintatoimintojen kanssa Liikkuvan työvälinevarastohallinnan tuki (BMmobil) Kaikkien BMO:n työvälinelajien ja -tyyppien tuki Käyttöliittymän dialogien määrittely merkitysmäärityksillä Suunnittelu pohjautuu tilausjonojen käsittelyyn (AWS) Tilaus- ja valmistussunnitelmatietojen päivitys PPS (SAP) 20

21 Roolit ja käyttäjäprofiilit Roolit määritellään käyttäjäkuvauksessa työasemakohtaisesti. Oletuksellisesti käytettäivssä ovat roolit: TLM suunnittelija Tilausten suunnittelu Toteutusjärjestyksen teko TLM esiasettelija Kokoonpano Tilauksen vapautus työlle Purkaminen TLM koneenkäyttäjä Lataaminen / Purkaminen Tilauksen aloitus ja Lopetus NC-ohjelman siirtäminen ja tarkastaminen Eri käyttäjäprofiilien ominaisuuksia voidaan myös vapaasti yhdistellä, eri organisaatio-, käyttö- ja hallintatilanteita varten. 21

22 Automatisointimahdollisuuksia Kokoonpano Esiasettelu Tilauksen vapautus työlle Lataaminen Tilauksen aloitus Tilauksen lopetus Koneen purku Kokoonpanon purku Automatisointi: Eri kirjaukset työpisteissä muodostetaan taustalla. Käyttäjän syötekohdat voidaan konfiguroida erikseen, joka vaiheessa. 22

23 Valmistuksen työtilausten odotusjono Työtilausten odotusjono yhdistää kaiken valmistelevan valmistustiedon Se on kaikkien TLM-toimintoja yhdistävä ydin Värikoodattu tilausten esitys halutussa esitysjärjestyksessä Tilasymboli, joka ilmaiseen työtilauksen tilan: Kiinnityksessä Esiasettelussa Koneen latauksessa Valmistuksessa (työstö) Koneen purkamisessa Valmistusprosessin optimointi Kapeikkojen tunnistus Työtilanteen läpinäkyvyys, valvonta ja seuranta 23

24 Gantt-diagrammi läpinäkyvää työtilausten seurantaa varten Työtilausten jonossa jo olevien tai siihen tulossa olevien tilausten seuranta on mahdollista työstökone ja -koneryhmäkohtaisesti. Esitystapana on Gantt diagrammi. 24

25 Valinnaisia laajennusmoduleja Työtilausjonon optimointi Automatisoitu koneen työkalustuksen suunnittelu Suunnittelutaulu (graafinen tilausten lista ja koneiden kuormitus) Esiasetuslaitteen hallinta (tietotekinen esi- ja jälkiasetus) DNC-tiedonsiirto (FDO/DNC tai DNC/automaattinen) Työvälineiden tunnistaminen BMmobil (kannettava varastohallinta) SAP R3 tiedonsiirto 25

26 ERP/PPS- ja CAM-tietojen yhteiskäyttö Ketjutettu tietorakenne tilauksesta valmistukseen Valmistustilaus, joka sisältää kaikki tarpeelliset viittaukset perusinformaatiorakenteena työvälinehuoltoa varten (TLM) Työjonot kaikille työhön osallistuville työstökoneille Näkymä kaikkiin tehtyihin valmistustilauksiin, sisältäen kaikki niihin liittyvät dokumentit Toteutusjärjestyksen päättäminen, luotettava valmistuksen toteuttaminen PPS = tuotannon ohjaus, ERP = resurssien käytön suunnittelu 26

27 Kommunikointi esiasetuslaitteiden kanssa Halutut mitat Tietokanta Muunnin Halutut mitat Muunnin Mitatut mitat Muunnin CNC muoto 27

28 Erilaisiin organisaatioihin sovittaminen Monia eri vaihtoehtoja, joilla ohjelmistoratkaisu voidaan sovittaa erilaisiin organisaatio - ja kehitysteknisiin tiedonkäsittelyketjuihin: 1. Tilaus, Työvuo, Vaihesuunnitelma, NC-ohjelma 2. Vaihesuunnitelma, NC-ohjelma 3. NC-ohjelma 4. Määrittelemätön tilaus (Villikorttitilaus) suoraan työvälinevalintaan ja työn suorittamiseen ilman työkalusuunnitelmaa Ennakkoehtoja: FDO työkalusuunnitelma bruttolistana vaihtoehdoissa 1-3 Työvälineiden pitää olla määriteltynä BMO:ssa (vaihtoehdot 1-4) 28

29 Ratkaisussa TLM-käytön sovittaminen asiakkaan ympäristöön Toimintojen modularisointi Toimintojen sovittaminen tietyn asiakkaan ympäristöön (konfiguroinnilla) PPS/ERP onlineyhteys Tilaustietojenkäsittely Valmistussuunnitelmien käyttö Valmisteleva organisaatio (tilaustenkäsittelyjono) NC-suunnittelu Valmis työväline Työvälinesuunnit. NC-suunnittelusta Vaihesuunnittelu Työvälineen osaluettelo Työväline suora jakelu Konfiguroinitesimerkkejä käyttötavoista: 1. NC-suunnittelu, Valmiit työkalut, Esiasetus, DNC 2. NC-suunnittelu, Työkalujen osaluettelot, Kokoaminen 3. NC-suunnittelu, Valmiit työkalut, Työvälinepoisto, Esiasettelut : n. Kokonaisratkaisu Generoidut OLO-numerot Väliaikaiset OLO-numerot Pysyvät OLO-numerot Kokoonpanoajan optimointi Vaihtoehtoinen konemittaus Kokoonpanonohjaus Saatavissa olon hallinta Koneen lataus Koneen purku Työvälineiden poisto DNC Esiasetuslaitteen yhteys Valmistustilauksen luonti ja poisto 29

30 BMO-tietojen pohjalta laskenta- ja analyysitoimintoja, graafiset esitystavat ja listaukset Esimerkki: Uusien NCohjelmien määrä vuodessa DNC-kutsut per jokainen työstökone Yleisnäkymä ja nykyinen valikoima laskentafuntioihin Työkalukutsuja per jokainen työstökone Viivakoodien-Generointi Kulutus per kustannuspaikka kaikille toimittajille aikarajoissa 30

31 Laskentaesimerkki: Työkalujen toimitusmäärä per toimittaja 31

32 TLM:n käyttöönoton tuottamat hyödyt Takaisinmaksuaika (ROI) noin 1,5 vuotta, koska: tietojen keruu ja tarpeellinen työkalutietojen yhtenäistäminen sekä suunnitteluajan arvot välineiden kokoamiselle toteutus työtapahtumien suunnittelulle, valmistustilauksille ja työvälineiden kierron hallintaan online-tiedonvälitys SAP:n kanssa Työn valmistelukulujen väheneminen Läpinäkyvä työtilausten ohjaaminen per työstökone Työvirran parannukset johtivat läpimenon nopeutumiseen Pienemmät työvälinekustannukset, koska voidaan joustavasti käyttää vapaata kapasiteettia Koneiden käyttöastetta on voitu nostaa ja näin väljentää pullonkauloja Tuottamattoman ajan määrä vähenee oleellisesti monella taholla ja sen vaikutus summautuu, jolloin läpimenoaika lyhenee. (lähde: asiakkaan tutkimustiedot) 32

33 Asiakas 1: Kokemuksia EXAPT-asiakkailta, joilla on EXAPTpdo ja TLM asennettuna Asetusaikojen lyheneminen, kun prosessi paranee, asettelua ohjataan ja toteutusjärjestystä optimoidaan: Sorvauskoneet: 11 % 30 % Jyrsintäkoneet: 29 % Työstökeskukset: 81 % Asennettuna täysi TLM-toiminnallisuus, sis. työkalujen, mittavälineiden ja kiinnittimien hallinnan sekä SAP-liitynnän Asiakas 2: Työkalujen huolto- ja asettelutarve/päivä väheni TLM-asennuksen myötä noin 35% Ajan säästö noin 7,5 h/päivä koko logistiikkaketjussa Suunniteltu 2. asetuslaite asetushuoneeseen ei ole tarpeen, koska esiasettelu on suunniteltua ja ohjattu esiasetustilauksilla Esiasetus työkalukokoonpanoille, ilman komponenttien- ja varaston hallintaa Motivaatio EXAPT:lle : TLM-moduuleja kehitetään edelleen ja tehdään tehokkaampia ratkaisuja Asiakkaita: LEWA, BARMAG, BOSCH jne. 33

34 Titako Oy ja EXAPT Systemtechnick GmbH Kumppaninne NC-suunnittelu NC-ohjelmointi Organisointi 34

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika K-PAMK

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Manageri II. Toiminnanohjaus. ManageApplications ratkaisu toiminnanohjaukseen.

Manageri II. Toiminnanohjaus. ManageApplications ratkaisu toiminnanohjaukseen. Manageri II Toiminnanohjaus Manage Applications Toiminnanohjausta 20 vuoden kokemuksella Manage Applications on keskittynyt Manageri II - toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen erilaisten yritysten

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille Opinnäytetyö AMK Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA Tietopaketti pk-yrityksille OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

1 Tietojärjestelmä 1 1.1 Katso myös... 1

1 Tietojärjestelmä 1 1.1 Katso myös... 1 Sisältö 1 Tietojärjestelmä 1 1.1 Katso myös.............................................. 1 2 Tuotannonohjaus 2 2.1 Tietojärjestelmien tukema tuotannonohjaus.............................. 2 2.2 Pullonkaulat

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Toimittajat ja palvelut

Toimittajat ja palvelut Yritysesittelyt Toimittajat ja palvelut Seuraavilla sivuilla Suomen merkittävät CAD/CAM/CAE/PLM/ BIM-alan toimittajat ja palveluntarjoajat esittelevät lyhyesti yritystään, tuotteitaan ja palveluitaan.

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE

EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE LOPPURAPORTTI EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 13/2005 EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE Loppuraportti Eduskunnan kanslian

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Gartner TCO-tutkimus Vaasan kaupunki TCO-selvityksen tiivistelmä

Gartner TCO-tutkimus Vaasan kaupunki TCO-selvityksen tiivistelmä Gartner TCO-tutkimus Vaasan kaupunki TCO-selvityksen tiivistelmä Viime aikoina on keskusteltu runsaasti siitä, mitä yksittäiset ohjelmistot maksavat. On myös oletettu, että säästö ohjelmiston hankintahinnassa

Lisätiedot

Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille. SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus

Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille. SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus Sisällys Johdanto 3 SAP Business One -ratkaisu: Keskeiset tekijät 4 Liiiketoimintaedut 5 Toimintojen

Lisätiedot

Uudet innovaatiot hitsausautomaatiossa

Uudet innovaatiot hitsausautomaatiossa Uudet innovaatiot hitsausautomaatiossa HitSavonia II hankkeen loppuraportti Esa Jääskeläinen, Kari Solehmainen ja Aku Tuunainen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201

Lisätiedot

T-DOC - INSTRUMENTTIHALLINTA OTTAKAA TOIMINTONNE KOMENTOONNE

T-DOC - INSTRUMENTTIHALLINTA OTTAKAA TOIMINTONNE KOMENTOONNE T-DOC - INSTRUMENTTIHALLINTA OTTAKAA TOIMINTONNE KOMENTOONNE 2 T-DOC OTTAKAA KOMENTO VIEKÄÄ TOIMINTANNE UUDELLE TASOLLE Useilla sairaaloilla ei ole yleiskuvaa instrumenteistaan, mikä ei ainoastaan aiheuta

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

CAD/CAM/PLM/BIM-alan yritykset Suomessa

CAD/CAM/PLM/BIM-alan yritykset Suomessa Yritysesittelyt CAD/CAM/PLM/BIM-alan yritykset Suomessa Seuraavilla sivuilla Suomen merkittävät CAD/CAM/CAE/PLM/BIM-alan toimittajat ja palveluntarjoajat esittelevät lyhyesti yritystään, tuotteitaan ja

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008 SAP ERP Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua Arto Jormanainen 31.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.)

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

Tarkastajat: Professori Markku Tuominen & Professori Janne Huiskonen Ohjaaja: Diplomi-insinööri Niko Alanen, ABB Oy Sähkökoneet

Tarkastajat: Professori Markku Tuominen & Professori Janne Huiskonen Ohjaaja: Diplomi-insinööri Niko Alanen, ABB Oy Sähkökoneet Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Tapio Pynnönen TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN PIENSARJATUOTANNOSSA Tarkastajat: Professori Markku Tuominen

Lisätiedot

16.9. RFID-tekniikka. Kari Hänninen, Finn-ID Oy. Konenäkö. Harri Ahlroth, Oy Delta-Enteprise Ltd.

16.9. RFID-tekniikka. Kari Hänninen, Finn-ID Oy. Konenäkö. Harri Ahlroth, Oy Delta-Enteprise Ltd. Luento-ohjelma 8.9. Kurssin esittely ja johdanto. Kappaleiden tunnistus ja idenfiointi. 16.9. RFID-tekniikka. Kari Hänninen, Finn-ID Oy. Konenäkö. Harri Ahlroth, Oy Delta-Enteprise Ltd. 23.9. Ohjelmoitavat

Lisätiedot

Solutions Material Handling. Aika ja tila 2

Solutions Material Handling. Aika ja tila 2 Solutions Material Handling Aika ja tila 2 Tutustu jo tänään modernien, dynaamisten varastointijärjestelmien tulevaisuuteen: Kardex Remstarin ratkaisut optimoivat yrityksen intralogistiikan. Kardex Remstarin

Lisätiedot

Kansainvälinen yritys, jolla on toimintaa useissa maissa. Tyytyväiset asiakkaat ovat menestyksemme avain SIVU 12. Fakta.

Kansainvälinen yritys, jolla on toimintaa useissa maissa. Tyytyväiset asiakkaat ovat menestyksemme avain SIVU 12. Fakta. Åke Persson Fakta Tyytyväiset asiakkaat ovat menestyksemme avain Kansainvälinen yritys, jolla on toimintaa useissa maissa Emme ole kuin muut. Yli 40 vuotta olemme pitäneet kiinni liikeideastamme toimitamme

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin kehittäminen RAKE

PROJEKTISUUNNITELMA. Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin kehittäminen RAKE Markus Melin Projektipäällikkö, etkk Projektisuunnitelma RAKE Luotu: 23.4.2007 Muokattu: 24.4.2007 Tulostettu: 7.6.2007 Sivu: 1/14 PROJEKTISUUNNITELMA Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin

Lisätiedot