Järjestelmäintegraatio Abakus Keskusvaraston ohjaus Tuotetilausjärjestelmä Kuljetusten ohjaus Asiakas Toiminnanohjausjärjestelmä Muut järjestelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järjestelmäintegraatio Abakus Keskusvaraston ohjaus Tuotetilausjärjestelmä Kuljetusten ohjaus Asiakas Toiminnanohjausjärjestelmä Muut järjestelmät"

Transkriptio

1 Optiscan Oy:n asiakaslehti Terveydenhuollon erikoispainos OPTIMUMNEWS Keskusvarasto / Muut tavarantoimittajat Järjestelmäintegraatio Abakus Keskusvaraston ohjaus Tuotetilausjärjestelmä Kuljetusten ohjaus Asiakas Toiminnanohjausjärjestelmä Muut järjestelmät Abakus-tuotetilaus Kertatilaukset Automaattitilaukset Vakiotilauslomakkeet Keskusvaraston ja tavarantoimittajien tuotekatalogit Abakus -kuljetusten ohjaus Kuljetustilausten laadinta Resurssien optimointi Kuljetusten hallinta Alustaseuranta Sairaala yms. yksikkö Tilaukset Käytönkirjaukset Inventointi Terveydenhuollon tilaus-toimitusketjun hallinta Sairaaloissa tavaravirrat ovat loputtomia, on hanskaa, pottaa, pyyhettä ja neulaa. Kaikki varastoituna osastovarastoihin, käytäväkaappeihin ja muihin varastoihin, joita yhdessä sairaalassa voi olla jopa satoja. Tavaroita tilataan, toimitetaan, käytetään, laskutetaan ja inventoidaan. Terveydenhuollon materiaalivirran optimaalisella hallinnalla säästetään aikaa ja rahaa sekä minimoidaan hävikki. Materiaalivirta osastovarastossa Tuotteet tilataan sairaalan osastovarastoihin sähköisesti Abakus-tuotetilausjärjestelmän avulla kertatilauksina tai valmiita vakiotilauspohjia hyödyntäen. ERP-järjestelmässä ylläpidettävät keskusvarastojen ja muiden tavarantoimittajien tuotekatalogit voidaan integroida Abakus-järjestelmään, jotta tuot- UUTISET Terveydenhuollon tilaus-toimitusketjun hallinta, s. 1 Turha työ pois logistiikkaa tehostamalla, s. 2 Tehokkuutta ja tarkkuutta Abakuksen avulla, s. 4 Päivä sairaalassa, s. 6 Tieto- ja materiaalivirrat tehokkaasti hallinnassa, s. 4 Puheohjaus tehosti varaston toimintaa s. 7 Logistiikkaratkaisut ja laitteet terveydenhuollon tarpeisiin, s. 8

2 teiden tilaaminen helpottuu. Materiaalitilaus syötetään manuaalisesti web-käyttöliittymän avulla tai lukemalla viivakoodi Androidkäsipääteellä, jopa puhepäätteitä voidaan käyttää. Samoilla työkaluilla kirjataan järjestelmään myös tuotteiden kulutus. Näin varastojen saldot pysyvät jatkuvasti oikeina, ja mikä tärkeintä, todelliset ma-teriaalikustannukset voidaan kohdentaa oikealle käyttäjäorganisaatiolle. Abakus Warehouse Tavaraa tulee ja menee keskusvarastossa Tilaukset ohjautuvat toiminnanohjausjärjestelmän kautta Abakus Warehouse -järjestelmään, jossa niistä muodostuu keräystehtäviä varastotyöntekijöille. Varastokeräyksessä käytetään pda-laitteita tai puheohjausta, jolloin kädet jäävät vapaiksi tuotteiden käsittelylle. Puheohjatun keräyksen luonteeseen kuuluvat keräyspaikan ja -määrän varmistukset poistavat virheelliset toimitukset. Järjestelmän avulla hallinnoidaan kaikkia varastoprosesseja vastaanotosta lähetyksiin, inventointia unohtamatta. Kuljetukset tärkeä tekijä sairaalalogistiikassa Varastossa kerätyt tilaukset siirtyvät Abakus-kuljetustenhallintajärjestelmään, jossa ne yhdistellään reittikohtaisiksi toimituksiksi jättöpaikkojen mukaisesti. Kuljettaja näkee Android-käyttöliittymällä avoimien kuljetustilausten tilan sekä mahdolliset kiirekuljetukset. Kuljetusjärjestelmän ydin on kuljetuspalveluiden työnjohdon käyttöliittymä, jonka avulla suunnitellaan ja hallitaan kuljetustehtäviä ja niihin liittyviä resursseja sekä seurataan reaaliaikaiesti kuljetusten tilaa. Järjestelmään liittyvällä kuljetusalustojen ja muuttolaatikoiden seurannalla parannetaan käyttöastetta ja pienennetään sitoutunutta pääomaa, koska järjestelmä tietää missä kuljetusalustat ovat. Kuljetusalustojen käytöstä on mahdollista tuottaa myös aikaperusteinen laskutusaineisto toteutuneen käytön perusteella. Järjestelmän avulla ohjataan myös sairaalan lähettien toimintaa. He kuljettavat pienempiä kolleja, usein jopa juosten, joka asettaa suuria vaatimuksia mobiilikäyttöliittymän toimintaan. Monipuolinen raportointi antaa mahdollisuuden analysoida toimintoja ja tarjoaa työkalut toiminnan jatkuvalle kehittämiselle. Abakus-järjestelmän hyödyt Virheiden ja manuaalisen työn vähentyminen; tilaukset, käytönkirjaukset ja inventoinnit syötetään sähköisesti päätelaitteiden avulla järjestelmään. Kustannusten kohdentaminen todellisen käytön mukaisesti käyttäjäorganisaatiolle Tarkentunut varastoihin sitoutuneen vaihtoomaisuuden seuranta Turha työ pois logistiikkaa tehostamalla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkapalveluissa on otettu käyttöön Optiscanin toimittama Abakustilausjärjestelmä, jonka avulla tehdään kaikki VSSHP:n materiaalitilaukset lääkkeitä lukuun ottamatta. Järjestelmän avulla noin käyttäjää VSSHP:n organisaatiossa hoitaa tuotetilausprosessia sähköisesti web-käyttöliittymän, käsipäätteiden ja puheohjausteknologian avulla.

3 Monipuoliset tilausominaisuudet Abakus-järjestelmässä tilaus voidaan luoda automaattisesti, mikäli vastuuhenkilö on määritellyt tuotekohtaiset hälytysrajat, joiden alittuessa tilaus lähtee logistiikkakeskukseen. Tilaus voidaan myös syöttää manuaalisesti järjestelmään joko web-käyttöliittymän avulla tai Android-käsipäätteillä viivakoodeja hyödyntäen. Käyttäjät, esimerkiksi hoitologistikot, voivat myös syöttää tilauksen Abakusjärjestelmään käyttäen puheohjausteknologiaa, jolloin kädet jäävät vapaaksi varastossa olevien tuotteiden käsittelyyn. Manuaalitilauksia tehtäessä työtä helpottavat valmiit tilauspohjat, joita muokkaamalla materiaalien tilaaminen on vaivatonta. Uusi tilaus voidaan myös tallettaa tilauspohjaksi. Abakus-järjestelmän myötä olemme voineet siirtyä nopeaan ja virheettömään materiaalitilausjärjestelmään, kertoo VSSHP:n hankinta- ja logistiikkapalveluista vastaava materiaalipäällikkö Outi Kalske. Osastovarastot hallintaan Tuotteiden kulutus kirjataan Abakusjärjestelmään web-käyttöliittymällä, Android-käsipäätteillä tai puhepäätteillä. Näin varastojen saldot pysyvät jatkuvasti oikeina, ja mikä tärkeintä, materiaalikustannukset voidaan kohdentaa oikealle käyttäjäorganisaatiolle. Web-käyttöliittymällä hallinnoidaan tuotetietoja, kuten minimi-maksimi saldorajoja ja saldotietoja. Tilaukset, käytönkirjaukset ja inventoinnit hoituvat nopeasti ja vaivattomasti, nyt voimme keskittyä auttavaan hoitotyöhön, kertoo sovellusasiantuntija Hanna Jääskeläinen Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiristä. Ennen tuotetilaukset olivat työläitä, kirjasimme tilauspohjalle tilausmäärät käsin ja syötimme tiedot tietojärjestelmään Hanna Jääskeläinen jatkaa. Abakus-järjestelmästä näemme nyt myös osastovarastokohtaisen ajantasaisen varastosaldon kertoo Logistiikkapäällikkö Mika Leivo Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiristä. Järjestelmän inventointityökalulla saamme osastovaraston inventointikirjaukset tehtyä aiempaa nopeammin, ja virheet ovat Abakus-järjestelmän myötä vähentyneet minimiin, Mika Leivo jatkaa. Uusi järjestelmä auttaa meitä myös seuraamaan tarkemmin varastoihin sitoutuneen vaihto-omaisuuden arvoa. Materiaalitilaukset, joita tehdään yli tilauspisteessä, ohjautuvat Abakusjärjestelmästä sairaanhoitopiirin ERP:n kautta logistiikkakeskuksen varastonohjaus-järjestelmään kerättäväksi. Varastotyöntekijä kerää tilauksen mukaiset tuotteet puheohjausta hyödyntäen. Jatkokehityshankkeet jo suunnitteilla Abakus-järjestelmää ollaan laajentamassa myös alustaseurantaan. Logistiikkakeskuksessa käytetään kuljetusalustoina rullakoita ja muovilaatikoita, jotka on identifioitu yksilöllisellä viivakoodilla. Käytettävä alusta skannataan lähettämöalueella, ja alustan saapuessa toimituspisteeseen se skannataan uudestaan. Voimme parantaa kuljetusalustojen käyttöastetta ja pienentää niihin sitoutunutta pääomaa, kun tiedämme missä kuljetusalustat ovat. Jatkossa voimme seurata, että alustat palautuvat takaisin logistiikkakeskukseen, mutta tarvittaessa voimme lähettää laskun perään kertoo Mika Leivo. Ergonomia on parantunut, työ on nopeutunut, kun papereiden ja koneen tuijottelu on jäänyt pois eikä virheitä juuri enää tule. Puhe ohjaus on vapauttanut henkilöstöä muuhun työhön, mihin sekä henkilökunta että työnantaja ovat tyytyväisiä. Outi Kalske, materiaalipäällikkö, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

4 Optiscan terveydenhuollon logistiikkaa Tehokkuutta ja tarkkuutta Abakuksen avulla! Terveydenhuollon ja laboratorioalan tukkutoimittaja Mediq Suomi Oy on ottanut käyttöön Optiscanin toimittaman Abakus-ratkaisun, jonka avulla ohjataan ja tehostetaan varastossa tapahtuvaa toimintaa, kuten vastaanottoa, hyllytystä, keräystä ja lähettämötoimintoja. Abakus-työnjohdon käyttöliittymä antaa ajantasaisen kokonaisnäkymän varaston toiminnoista. Sen avulla ohjataan varastotyöntekijöiden päivittäisiä toimintoja kuten saapuvia ja lähteviä lähteyksiä. Mediqin valikoimaan kuuluvat terveydenhuollon tarvikkeet tippapullotelineistä ruiskuihin ja vessapapereihin. Vain lääkkeet puuttuvat. Mediqille on tärkeää tarjota asiakkailleen yhden palveluluukun periaatetta - nopeasti ja virheettömästi. Tähän päästään minimoimalla keräilyvirheet ja muuttamalla keräys- ja vastaanottotoiminnot paperittomaksi. Abakus järjestelmän avulla saavutettu lisääntynyt tehokkuus ja toiminnan virtaviivaistuminen näkyvät myös asiakkaille, kertoo varastopäällikkö Satu Hallikainen Mediq Suomi Oy:stä. Toimitustarkkuuden ja poikkeamien hallinnan parantuminen tarkoittavat myös kuria kustannuksissa, hän jatkaa. Kirjaamolla ajantasainen näkymä toimintoihin Tapahtumia Mediqin varastossa on paljon. Tavarat saapuvat vastaanottoon, ne hyllytetään ja kerätään lopulta asiakaskohtaisiksi lähetyksiksi. Toimitus tapahtuu tilausta seuraavana arkipäivänä. Toimituksia ja henkilöresursseja hallinnoidaan kirjaamossa Abakusjärjestelmään kuuluvan työnjohdon web-käyttöliittymän avulla. Kirjaamon työnjohdolla on selkeä näkymä kaikkiin avoinna oleviin työtilauksiin ja niiden valmistumisasteisiin. Tarvittaessa työnjohto ohjaa lisäresursseja keräykseen, jos kiireellinen toimitus pitää saada nopeasti valmiiksi noutoa varten. Vastaavasti saapuvan tavaran käsittelyyn voidaan ohjata lisää henkilöstöä, mikäli toimituksia saapuu paljon yhtä aikaa.

5 Noin 40 prosenttia tilauksista on yhden rivin tilauksia. Abakus-järjestelmän avulla voidaan automaattisesti yhdistää useita tilauksia samalle kerääjälle keräystehokkuuden lisäämiseksi. Tehokkuutta voidaan myös lisätä sillä, että kerääjä voi tehdä täydennyspyynnön tai inventoida hyllypaikan kesken keräystä. Kirjaamon työtä helpottaa myös Abakusjärjestelmään määritellyt tuotteiden ja varastopaikkojen käsittelysäännöt. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että keräyksiä jaotellaan kerättävien tuotteiden painon ja tilavuuden mukaisesti hoidettavaksi joko puhekeräyksen tai käsipäätteiden avulla. Runsaasti tavarantoimittajia Laajasta tuotevalikoimasta johtuen Mediqillä on runsaasti tavarantoimittajia. Tämä aiheuttaa haasteita vastaanotossa ja varastoinnissa, sillä toimittajien tuotekohtaiset merkintätavat vaihtelevat paljon. Esimerkiksi yksi kappale tuotetta voi tarkoittaa monta asiaa. Se voi olla 12 kappaleen tuotepakkaus tai yksittäinen tuote. Yksi kappale voi myös olla vaikkapa tuotteen pohja ja kansi yhdessä. Vaihtelevista pakkausmerkinnöistä johtuen virheiden mahdollisuus tuotteiden käsittelyssä on suuri. Abakus hallinnoi nimikkeitä referenssi- ja tuotenumeroiden sekä tuotekuvausten avulla. Järjestelmä myös ohjaa varastotyöntekijää täydentämään tarvittavat tuote-tiedot, kuten erätiedot ja parasta ennen -päiväykset sekä mittatiedot tavaraa vastaanotettaessa.näin varmistetaan, että asiakkaalle toimitetaan oikea määrä oikeaa tuotetta oikeasta erästä. Päivä sairaalassa Sisätautiosastolla yövuorossa oleva Simo Sairaanhoitaja huomaa, että hoitohuoneesta 2A ovat S-koon suojakäsineet loppuneet. Hän menee osastovarastolle, ottaa käsipäätteen ja kirjautuu Abakus-järjestelmään. Hän etsii hyllyltä käsinelaatikot, skannaa viivakoodin ja kuittaa ottaneensa käyttöön yhden laatikon. Järjestelmä tietää, että kustannukset suojakäsineistä kirjataan Sisätautiosaston 3B kuluiksi. Taustalla Abakus-järjestelmä huomaa saldotiedoista, että S-koon käsineiden varastosaldo Sisätautiosaston 3B osastovarastossa putosi hälytysrajalle, joten järjestelmä lähettää automaattisesti lisätilauksen logistiikkakeskukseen. Heli Hoitologistikko aloittaa työpäivänsä ja kirjautuu Abakusjärjestelmään. Tänään hänen on tarkoitus tilata injektioruiskuja. Heli ottaa Abakus-järjestelmästä aikaisemmin tallettamansa valmiin tilauspohjan, tekee muutaman tarkennuksen ja lähettää tilauksen logistiikkakeskukseen. Heli huomaa, että yhden ruiskumallin hälytysraja on hieman turhan alhainen. Hän muuttaa hälytysrajaa muutamalla napin painalluksella, jotta varmistetaan, että ruiskuja on aina hyllyssä. Taustajärjestelmässä Helin tekemä tilaus ja yöllä automaattisesti lähtenyt suojakäsinetilaus yhdistyvät yhdeksi koontitilaukseksi, joka siirtyy automaattisesti logistiikkakeskuksen työjonoon. Koontitilaus ilmaantuu logistiikkakeskuksen avoimien tilausten jonoon, josta Ville Varastomies kuittaa sen itselleen. Tilaus latautuu Villen puheohjauspäätteeseen. Hän kuulee kuulokkeistaan ensimmäisen tilausrivin, suojakäsineiden varastopaikan käytävänumeron 14. Ville suuntaa käytävälle 14 ja kuulee varastopaikan numeron 33 suojakäsineet, koko S. Tällä varastopaikalla on tarkistenumerona 12, jonka Ville sanoo mikrofoniin. Hän kuulee kuulokkeistaan ota 6. Ville ottaa kuusi laatikkoa ja kuittaa mikrofoniin ottaneensa 6. Hän jatkaa keräystä tilausrivi kerrallaan puheohjausta hyödyntäen.

6 Tieto- ja materiaalivirrat tehokkaasti hallinnassa! Optiscanin puheohjattu ratkaisu ohjaa käyttäjiä päivittäisissä tehtävissä ja mahdollistaa reaaliaikaisen toimintojen seurannan. Terveydenhuollon ja julkisen sektorin tieto- ja materiaalivirrat pysyvät tehokkaasti hallinnassa puheohjauksen avulla. Tehokkaammat tukipalvelut puheohjauksen avulla Varastoinnissa ja jakelussa järjestelmien toimivuus on ensiarvoisen tärkeää. Näiden prosessien järkevöittämiseksi otimme keväällä 2012 ensimmäisenä suomalaisena terveydenhuollon yksikkönä käyttöön puheohjauksen varastotyössä, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin materiaalipäällikkö Outi Kalske. Optiscanin toimittaman puheohjatun keräysjärjestelmän käyttöönoton tavoitteena on ollut tuottavuuden parantaminen. Tähän päästiin siirtymällä paperittomaan keräykseen ja päivittämällä varaston ohjausjärjestelmiä. Paperiton keräys toteutetaan puheohjausteknologialla, joka tehostaa toimintaa ja parantaa tarkkuutta sekä muun muassa mahdollistaa moniasiakaskeräilyn, Kalske selvittää. Puheohjauksen käyttö tarjoaa järjestelmän käyttäjälle mahdollisuuden pitää silmät kohdistettuna toimintaan ja kädet vapaina tavaroiden käsittelyyn. Järjestelmä kertoo ja ohjaa mitä tehdään. Puheohjaus parantaa varaston työergonomisia olosuhteita ja vähentää merkittävästi keräilyvirheitä sekä nopeuttaa työtä, VSSHP:n logistiikkapäällikkö Mika Leivo kuvailee. Tavoitteenamme on myös osastojen tarvikkeiden tilaustyön siirtäminen logistiikkapalveluiden henkilökunnalle, ja tulemme ottamaan puheohjauksen käyttöön myös osastojen tarvikelogistiikassa, Outi Kalske mainitsee. Jos tuotteita yli- tai alikerätään, tieto voidaan puheella kuitata suoraan järjestelmään ja se siirtyy toimitusdokumentteihin ja varastokirjanpitoon, Leivo selvittää. Käsittelemme varastossamme noin 8000 riviä viikossa. Työntekijöitä varastossa on 14, jotka kaikki saivat koulutuksen puheohjausjärjestelmän käyttöön. Ennakkoon suurimmaksi haasteeksi varastonohjausjärjestelmän uudistamisessa koettiin puheohjauksen käyttöönotto. Tarkan suunnittelun ansiosta käyttöönotto oli odotettua helpompaa. Onnistumisessa auttoivat perusteellinen testaaminen ja kouluttaminen, Mika Leivo toteaa. Artikkelin on kirjoittanut Eini Kettunen, ja se on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä. Puheohjattu keräys Tärkein puheohjauksen sovellusalue on kappaletavaran keräys varastossa, mutta teknologia soveltuu myös muiden varastoprosessien ohjaamiseen. Puheohjausratkaisu koostuu kannettavasta päätteestä sovelluksineen sekä kuuloke-mikrofoni -yhdistelmästä. Sovellus välittää tietoa toimintaa ohjaavaan pääjärjestelmään reaaliajassa WLAN-verkon välityksellä. Puheohjattu ratkaisu ohjaa käyttäjiä päivittäisissä tehtävissä ja mahdollistaa reaaliaikaisen toimintojen seurannan. Mitä on puheohjaus? Käyttäjä saa kuulokkeisiinsa tietokoneistetut ohjeet seuraavasta tehtävästä (Käytävä 15, hylly A3). Hän kuittaa tehdyn tehtävän tietojärjestelmään mikrofonin avulla puheella (Tarkistenumero: 36) Ratkaisu Käyttäjän tehtävät, esimerkiksi keräyslistat, ladataan kannettavaan päätelaitteeseen. Käyttäjä kuulee tehtävän kerrallaan kuulokkeistaan. Tehdyt toiminnot raportoidaan yksi kerrallaan pääjärjestelmään puheteknologian avulla. Hyödyt Puheohjauksen käyttö tarjoaa järjestelmän käyttäjälle mahdollisuuden pitää silmät kohdistettuna toimintaan ja kädet vapaina tavaroiden käsittelyyn. Keskittymällä avoinna olevaan tehtävään, keräyslistojen selaamisen sijaan, vähentyvät keräysvirheet ja yksittäiseen keräykseen käytetty aika vähenee huomattavasti. Myös kerääjän oma työergonomia sekä työturvallisuus paranevat.

7 Puheohjaus tehosti varaston toimintaa MediCarrier AB toimittaa tarvikkeita sairaaloille ja muille julkisen terveydenhuollon organisaatioille Tukholmassa. Keväästä 2010 lähtien MediCarrierin varastossa kaikki tuotteet on kerätty puhekeräyksen avulla. Keräysvirheet ovat vähentyneet minimiin ja tehokkuus on kasvanut huomattavasti. Myös työntekijöidemme työergonomia on parantunut, kertoo Håkan Runnstrand, MediCarrierin Tukholman varaston vastaava johtaja. Keräys ja varastosiirrot hoituvat täysin paperittomasti MediCarrierin 9000 neliömetrin varasto on jaettu kahteen osaan. Suurempi alue on varattu trukkikeräykseen ja steriilivarastossa varastoidaan ja kerätään erityishuomiota tarvitsevia sairaalatarvikkeita ja terveydenhuollon tuotteita ja välineitä. Huipputehokkaaksi viritetty Medicarrierin varasto toimittaa Tukholman alueen sairaaloille ja muille julkisen terveydenhuollon organisaatioille monenlaisia tarvikkeita. Kahdessa vuorossa työskentelevät 35 kerääjää käsittelevät päivittäin noin 6500 keräysriviä. Jokainen lähetys koordinoidaan, järjestetään ja optimoidaan tarvittaessa loppukäyttäjän vaatimusten mukaisiin yksiköihin saakka. Meillä voi olla useita asiakkaita samassa sairaalassa. Kun koordinoimme lähetyksemme hyvin, minimoimme sekä kuljetuskulut että ympäristövaikutukset, huomauttaa Håkan Runnstrand. Puheohjattu keräys otettiin käyttöön samalla, kun MediCarrierin Apteanilta hankkima varastonhallintajärjestelmä päivitettiin uudempaan versioon. Halusimme lisätä kerääjien tehokkuutta ja vähentää turhaa paperin pyörittelyä. Meille tärkeää oli myös löytää aiempaa tehokkaampi tapa hoitaa moniasiakaskeräystä, kertoo Runnstrand. Optiscan valittiin myös viivakoodilukijoilla varustettujen tiedonkeruupäätteiden toimittajaksi, niiden avulla tavaroiden vastaanottaminen ja lähettäminen sekä varastosiirrot sujuvat aiempaa helpommin. Puheen monet hyödyt Håkan Runnstrand näkee puhekeräyksen käytössä useita selkeitä hyötyjä. Kerääjien ei tarvitse käsitellä paperisia keräyslistoja tai kuitata tuotteita kerätyiksi trukin näyttöpäätteellä. He voivat keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä tavaroiden keräämiseen. Kerääjillä on nykyisin aina kaksi kättä vapaana tuotteiden nosteluun ja keräämiseen. Tämä on suuri edistysaskel ergonomian kannalta, huomauttaa Runnstrand. Håkan Runnstrandin mukaan uusien kerääjien kouluttamiseen käytetyn ajan lyheneminen on myös merkittävä etu. Koulutusaika on pudonnut entisestä 3-4 päivästä vain yhteen päivään, jonka aikana luodaan myös uuden työntekijän puheprofiili. Uusien kerääjien kouluttaminen tapahtuu kätevästi Medi- Carrierin perustamalla harjoittelualueella. Alkuun työntekijöillämme oli ennakkoluuloja uutta keräysjärjestelmää kohtaan, kertoo Runnstrand. Luulisin, että suurin syy ennakkoluuloihin oli tunne siitä, että menettää oman työnsä hallinnan joutuessaan luopumaan käsin käsiteltävistä keräyslistoista. Kuitenkin paperisten keräyslistojen käytöstä poistaminen oli avaintekijä virheiden minimoimiseen ja tehokkuuden lisäämiseen», Runnstrand korostaa.

8 Optiscan Terveydenhuollon logistiikkaa Logistiikkaratkaisut ja laitteet terveydenhuollon tarpeisiin Abakus-järjestelmän hyödyt Virheiden ja manuaalisen työn vähentyminen Tilaukset, käytönkirjaukset ja inventoinnit syötetään sähköisesti järjestelmään. Tuottavuuden kasvu ja prosessien virtaviivaistaminen Tilausten yhdistäminen tehokkaiksi kokonaisuuksiksi. Keräyksen yhteydessä tehtävät täydennyspyynnöt ja inventointi. Paluulogistiikan väheneminen ja asiakastyytyväisyyden paraneminen Virheellisten toimitusten minimoiminen järjestelmään liittyvien vahvistusten ja kuittausten avulla Toimitussyklin nopeutuminen Prosessien optimaalinen hallinta Materiaalivirtojen ja henkilöstöresurssien parempi hallinta Työnjohdolla on reaaliaikainen näkymä avoimiin työtilauksiin sekä mahdollisuus ohjata lisäresursseja sinne missä niitä tarvitaan. Reittien optimointi, kiiretilausten käsittely sekä poikkeustilanteiden hallinta. Terveydenhuollon sisälogistiikka Terveydenhuollossa tavara liikkuu sairaaloilla ja terveyskeskuksissa on sekä suuria keskusvarastoja että pientarvike- ja käsivarastoja. Näiden varastojen materiaalivirtojen hallintaan soveltuvat Abakus. Terveydenhuollon logistiikassa haasteet liittyvät muunmuassa eräpäivättyjen tuotteiden hallintaan, varastojen nimikkeiden optimointiin sekä tarvikkeiden tilaustyön järkevöittämiseen. Säästöjä syntyy, kun siirretään tarvittavat nimikkeet pientarvikevarastosta toiseen, sen sijaan että tilataan aina uutta, vaikka naapuriosaston tarvikehyllyssä olisi nimikettä runsaasti. Terveydenhuollon toimintamallien kehittäminen tarkoittaa itse hoitotapahtuman sekä toimintaa tukevien prosessien kehittämistä. Toimintaa tukevia prosesseja ovat muun muassa laitteiden ylläpito ja sisälogistiikka. Yhtä tärkeää on käyttää työvälineitä, jotka ovat suunniteltuja julkisen sektorin ja erityisesti terveydenhuollon erikoistarpeisiin. Taataksemme asiakkaillemme parhaat ratkaisut, olemme valinneet laitevalmistajiksi maailman johtavia yrityksiä. Pitkäaikainen yhteistyömme julkisen sektorin terveydenhuollon toimijoiden kanssa sekä laaja valikoimamme tuotteita ja ratkaisuja, takaavat sen, että saat meiltä yksilölliset tarpeesi parhaiten täyttävät ratkaisut ja tuotteet. Voit lähettää tilauskortin meille myös sähköpostitse tai faxilla! tai +358 (0) Kiitos, ottakaa minuun otetaan yhteyttä terveydenhuollon sisälogistiikan tai kenttähenkilöstön ohjaukseen liittyvissä ratkaisuissa! Yritys... Vastaanottaja... Puhelinnumero... Katuosoite... Postinumero... Postitoimipaikka... Sähköpostiosoite... Optiscan Oy Tunnus PL Espoo Vastaanottaja maksaa postimaksun Mottagaren betalar portot (00003) PL 20, ESPOO Laturinkuja 6, ESPOO puh OptiscanGroup.com

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT Finn-ID -uutiset nyt myös selailtavana verkkoversiona! 8 Mauste-Sallisen varastonhallintaratkaisu vähensi keräilyvirheitä

Lisätiedot

Pakettiin yksi hirsitalo, kiitos!

Pakettiin yksi hirsitalo, kiitos! AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT WWW.FINN-ID.FI 1/2014 Finn-ID uutiset löydät myös selailtavana verkkoversiona! 14 Pakettiin yksi hirsitalo, kiitos! 9 ATTUNE

Lisätiedot

4 Nautorin materiaalinhallintaratkaisulla. 25 000 työtuntia vuodessa

4 Nautorin materiaalinhallintaratkaisulla. 25 000 työtuntia vuodessa FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT Finn-ID -uutiset nyt myös selailtavana verkkoversiona! 4 Nautorin materiaalinhallintaratkaisulla säästyy jopa

Lisätiedot

Onni on toimiva palveluvarasto 2/2012. Diabetes vaatii seurantaa myös varastossa

Onni on toimiva palveluvarasto 2/2012. Diabetes vaatii seurantaa myös varastossa AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT WWW.FINN-ID.FI 2/2012 Finn-ID uutiset löydät myös selailtavana verkkoversiona! 6 Diabetes vaatii seurantaa myös varastossa 14

Lisätiedot

4 Potilasturvallisuus on asennekysymys mikä on ihmishengen hinta?

4 Potilasturvallisuus on asennekysymys mikä on ihmishengen hinta? FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT Finn-ID -uutiset nyt myös selailtavana verkkoversiona! 4 Potilasturvallisuus on asennekysymys mikä on ihmishengen

Lisätiedot

Älykäs hoivatyön tietojärjestelmä tehostaa Jyväskylän kotihoitoa

Älykäs hoivatyön tietojärjestelmä tehostaa Jyväskylän kotihoitoa AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT WWW.FINN-ID.FI 2/2013 Finn-ID uutiset löydät myös selailtavana verkkoversiona! 10 Finn-ID ja AIVO löivät hynttyyt yhteen 14

Lisätiedot

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013 NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi Kemin Vesipiste Oy Adminet kasvun tukena DigiControl Ky Ei tarvetta paperinpyörittelijälle MTO-Sähkö Oy Eroon jälkilaskennasta

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

Varastoteknologian valinta

Varastoteknologian valinta Opinnäytetyö (AMK) Liiketoiminnan logistiikka 2010 Kari Ahola Varastoteknologian valinta - Case: Posten Logistik SCM Oy:n Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan

Lisätiedot

LOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN RFID-TEKNOLOGIAN AVULLA

LOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN RFID-TEKNOLOGIAN AVULLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Liiketoiminnan logistiikka Timo Aatola LOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN RFID-TEKNOLOGIAN AVULLA Opinnäytetyö 2006 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous

Lisätiedot

Terveydenhuollon teknologiaa 10-24

Terveydenhuollon teknologiaa 10-24 Terveysalan ammattilehti 2/2013 Terveydenhuollon teknologiaa 10-24 Tarvikelogistiikkaa 26-27 Sairaalan suunnittelua 28-34 ILMOITUS Alueellinen tietovarasto syntymässä Tricons Oy on tuotteistamassa kehittämäänsä

Lisätiedot

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto OHJELMISTO Sähköiset varaosaluettelot Sähköinen työinformaatio AutoFutur Pro Sähköiset hinnastot Yhteydet omiin jälleenmyyjiin Sähköiset tilausjärjestelmät AutoFutur Pro OHJELMISTO

Lisätiedot

Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) PROJEKTISUUNNITELMA

Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) PROJEKTISUUNNITELMA 1 (32) Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) Sairaanhoidon ja terveydenhuollon logistiikan ja tukipalvelujen kehittäminen sairaanhoitopiirien, kuntien ja yksityisen sektorin yhteistyönä

Lisätiedot

TARKEMPIA TARJOUKSIA

TARKEMPIA TARJOUKSIA LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 5/2013 ST-Hälytys Adminet virtaviivaisti toiminnan Sähkö-Systema Oy Kilpailukykyä kentällä, kiitosta kotona LISÄTÖIDEN LASKUTUS KORVAAVAT TUOTTEET Ukon-Ilma Oy laskee

Lisätiedot

VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE4-2004-14. Jakelun logistiikkaketjun langaton ohjaus ja seuranta (JALAN)

VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE4-2004-14. Jakelun logistiikkaketjun langaton ohjaus ja seuranta (JALAN) VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE4-2004-14 Jakelun logistiikkaketjun langaton ohjaus ja seuranta (JALAN) Julkinen tiivistelmäraportti, Versio 1.1 2.3.2004 JALAN Jakelun logistiikkaketjun langaton

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

Teknos sanoi EI raaka-ainevarastojensa 4

Teknos sanoi EI raaka-ainevarastojensa 4 AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT WWW.FINN-ID.FI Finn-ID uutiset löydät myös selailtavana verkkoversiona! Jakelumerkinnät just eikä melkein 6 Saarioisilla laatikoissa

Lisätiedot

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite N:o 3/Maaliskuu 2009 Tämä julkaisu on Mediaplanetin tuottama teemalehti. erp N:o 3. Maaliskuu 2009 Integroitavuus Toiminnanohjausjärjestelmien

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

SIIRRY TEOLLISEN INTERNETIN AIKAAN AGILON

SIIRRY TEOLLISEN INTERNETIN AIKAAN AGILON TEOLLISUUSNOSTURIT YDINVOIMALANOSTURIT SATAMANOSTURIT RASKAAT HAARUKKATRUKIT KUNNOSSAPITO TYÖSTÖKONEHUOLTO MATERIAALINHALLINTA SIIRRY TEOLLISEN INTERNETIN AIKAAN AGILON 2 Konecranes Agilon AGILON LISÄÄ

Lisätiedot

4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan. 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin imagoa

4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan. 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin imagoa FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT 4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

IRTI AJASTA JA PAIKASTA

IRTI AJASTA JA PAIKASTA LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 1/2014 LVI-Optimi Parasta hallittu kokonaisuus Jyty-Sähkö Varmisti töiden laskutuksen Mesiel: Pitkän haaveilun jälkeen IRTI AJASTA JA PAIKASTA 1.7. ILMOITUSVELVOLLISUUS

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 1/2013

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 1/2013 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 1/2013 Telilän Sähkötyö: Aikaa perheelle ja kehittämiselle Saarijärven Ilmastointi kyllästyi mappisirkukseen ULKOISTA ITSESI - VAIKKA LOMALLE LVI-Laskenta Oy hoitaa

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Yrityslehti. www.ssi-schaefer.fi. Numero 2/2012. Ajankohtainen aihe Autoteollisuus Lääketeollisuus. 4 Porsche: Pystykuljetusten

Yrityslehti. www.ssi-schaefer.fi. Numero 2/2012. Ajankohtainen aihe Autoteollisuus Lääketeollisuus. 4 Porsche: Pystykuljetusten Numero 2/2012 Yrityslehti Ajankohtainen aihe Autoteollisuus Lääketeollisuus Ostermann: Automaattiratkaisu reunalistojen ja helojen toimittajalle 4 Porsche: Pystykuljetusten 10 Pharmapool: 16 sietämätön

Lisätiedot

Edelläkävijä siirtyi sähköiseen aikaan

Edelläkävijä siirtyi sähköiseen aikaan LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2012 SIOMA OY: Adminet muutti tavan toimia TARJOUSLASKENNAN UUDET TUULET Adminetillä tarjoukset tarkemmin PIELAVEDEN SÄHKÖTALO OY: Adminetillä merkittävää ajansäästöä

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 4/2013 HSK Sähkö Oy Arki pyörii Adminetillä, henkilöstö keskittyy kasvuun Paratec Oy Enemmän rahaa vähemmällä työllä PeLVI Oy Jos jokin menee pieleen, hälytyskellot

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot