INTERACTION-toimenpideselvitys. Samuel Tuovinen, WSP Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INTERACTION-toimenpideselvitys. Samuel Tuovinen, WSP Finland"

Transkriptio

1 INTERACTION-toimenpideselvitys Samuel Tuovinen, WSP Finland

2 Sisältö 1. Energiatehokkuuden parantaminen yleisesti 2. Kuljetustoiminnan seuranta 3. Ympäristöön ja energiatehokkuuteen liittyvät laatuvaatimukset 4. Hyvät toimintatavat 5. Kuljetussuunnittelu ja ohjelmat 6. Yhteiskuljetukset 7. Yhdyskuntajätekuljetusten keskitetty kilpailuttaminen 8. Yhteenveto 2

3 1. Energiatehokkuuden parantaminen yleisesti Energiatehokkuus = Kuljetettua tavarayksikköä kohden kulutettu energiamäärä [J/tonni] 3

4 Energiatehokkuuden parantuessa Kokonaisenergiankulutus laskee Kuljetuskustannukset laskevat Hiilidioksidipäästöt vähenevät Edellytyksenä on, ettei kuljetettavan tavaran määrä tai kuljetusmatka kasva. 4

5 Energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät Yrityksen, asiakkaiden ja alihankkijoiden sijainnit Tuotantokapasiteettipäätökset Kuljetuksille asetettavat vaatimukset Pakkaukset 5

6 Energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät Kuljetusmuoto Keskimääräisiin kuormitusasteisiin perustuva arvio eri kuljetusmuotojen elinkaaren ominaisenergiankulutuksesta Lähde: Mäkelä

7 Energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät Täyttöaste Täysperävaunulla varustetun maantieajossa olevan Euro III kuorma-auton polttoaineen kulutus ja ominaisenergiankulutus eri täyttöasteilla Polttoaineen kulutus (l/100km) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ominaisenergiankulutus (MJ/tkm) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Täyttöaste Täyttöaste Lähde: VTT 2007a 7

8 Energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät Ajoneuvotyyppi Eri ajoneuvotyyppien likimääräisiä ominaisenergiakulutusarvoja eri kuormilla (Euro III) Maantieajossa 7 MJ/tonnikm PA (1,2t) KAIP (3,5t) KAIP (9t) KAPP (25t) KATP (40t) Tonni Lähde: VTT 2007a 8

9 Energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät Polttoaineen kulutukseen vaikuttavat tekijät 1. Ajoneuvotekniikka 2. Polttoaineen ominaisuudet 3. Kuljettajan ajotapa 4. Kuorma 5. Ulkoiset tekijät 9

10 Energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät Kuljetussuunnittelu: kuljetusmuoto ajoneuvotyyppi ajoreitit aikataulut kuormien yhdistely Toimitusketjunhallinta 10

11 Eri toimijoiden vaikutusmahdollisuudet 11

12 Ympäristövaikutukset Melu, tärinä, pakokaasupäästöt hiilimonoksidi (CO) hiilivedyt (HC) typen oksidit (NO X ) hiukkaset (PM) hiilidioksidi (CO 2 ) rikin oksidit (SO X ) Terveysvaikutukset Happamoituminen ja rehevöityminen Kasvihuoneilmiö 12

13 Suomen liikenteen hiilidioksidipäästöt Lähde: VTT 2007a 13

14 Toimenpiteiden vaikutusten arviointi 14

15 2. Kuljetustoiminnan seuranta Kuljetustoiminnan seurannan avulla voidaan: määrittää energiatehokkuuden nykytila, kohdistaa tehostamistoimenpiteet sinne, missä niistä on eniten hyötyä ja mitata toimenpiteiden vaikutukset. 15

16 Seurattavat suureet: Logistinen tehokkuus Täyttöaste (%) Käytetyn kuljetuskapasiteetin suhde ajoneuvon koko kuljetuskapasiteettiin Voidaan laskea massoilla, tilavuuksilla (max. 95%) tai esim. lavapaikoilla Tarkkuus asettaa rajat täyttöasteen parantamiselle Ajoneuvotyypin valinta Täyttöaste (%) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % TAVOITE Vuosi 16

17 Seurattavat suureet: Logistinen tehokkuus Tyhjänä ajetut kilometrit (%) Kertoo paluukuormien hankinnan onnistumisesta Tiukat toimitusaikavaatimukset vaikeuttavat paluukuormien löytämistä Tyhjä voidaan määritellä eri tavoin 17

18 Seurattavat suureet: Logistinen tehokkuus Tonnikilometrit (tkm, tonnikm) Kuljetusmatkan ja tavaramäärän tulo Voitaisiin laskea tarkasti kuljetusväleittäin Tarkan tiedon saamien käytännössä vaikeaa Automaattinen kuormapainon tunnistinlaite koekäytössä Tonnikilometrit (1000tkm) Vuosi 18

19 Seurattavat suureet: Logistinen tehokkuus Muut logistisen tehokkuuden suureet Ajoneuvojen lukumäärä ajoneuvotyypeittäin Ajokilometrit Kuljetetut tonnit Lavakilometrit 19

20 Seurattavat suureet: Energiankäytön tehokkuus Polttoaineen kulutus (l/100km) Kuvaa kulutetun polttoaineen määrää sadalla kilometrillä keskimäärin Helppo ymmärtää Riippuu täyttöasteesta, kalustosta, ajotavasta, ulkoisista tekijöistä Saattaa johtaa harhaan 20

21 Seurattavat suureet: Energiankäytön tehokkuus Ominaisenergiankulutus (J/tkm) Kuvaa tietyn massan kuljettamiseen tarvittavaa energiamäärää kuljetusetäisyyden suhteen Joulen sijasta voidaan käyttää litraa, jos kuljetusmuotoja ja polttoainetyyppejä yksi. Ominaisenergiankulutus (J/tkm) Vuosi 21

22 Seurattavat suureet: Energiankäytön tehokkuus Energiatehokkuus (J/tonni) Kerää yhteen kaikki kuljetusten energiankäyttöön vaikuttavat tekijät Kulutettu polttoainemäärä (l) Auttaa arvioimaan kuljetuksissa syntyviä päästöjä Voidaan käyttää litran sijasta jouleja (kokonaisenergiankulutus) 22

23 Seurattavat suureet: Energiankäytön tehokkuus Muut energiankäytön tehokkuuden suureet Polttoainetehokkuus (l/tonni) Ominaispolttoaineenkulutus (l/tkm) 23

24 Seurattavat suureet: Päästöt ja ympäristö Päästömäärät Myös hiilidioksidipäästöt tonnikilometriä kohti Lähde: EMISTRA 2007a 24

25 Seurattavat suureet: Päästöt ja ympäristö Euro-päästöluokkajakauma Lähde: EMISTRA 2007a 25

26 Global Reporting Initiativen raportointiohje Standardimuotoisella raportoinnilla ja ulkoisella auditoinnilla voidaan lisätä toiminnan uskottavuutta. Alko, Fortum, Kesko, Metso, Nokia ja Valio. Pilotointivaiheessa oleva liikenne ja logistiikka - toimialaohje 26

27 Global Reporting Initiativen raportointiohje EN3 Välitön energiankulutus: käytettävät energiamuodot kokonaiskulutus yksikkökulutus (vaihtoehtoisia muotoja: J/kuutiokilometri, J/tkm, J/tonni ja J/tuote.) EN8 Kasvihuonekaasupäästöt: Kasvihuonekaasupäästöt ilmoitetaan tonneina ja hiilidioksidi-ekvivalenttina. (CO 2, CH 4 ja N 2 O.) 27

28 Global Reporting Initiativen raportointiohje EN10 Happamoituminen: NO X ja SO X EN35 Ympäristökustannukset: Ympäristökustannukset kuvaavat yrityksen toiminnan ympäristömyönteisyyttä. Kohta on vapaaehtoinen 28

29 Global Reporting Initiativen raportointiohje LT2 Kalusto: ajoneuvomäärät ajoneuvotyypeittäin ajoneuvojen ikä tiedot moottorista kuten Euro-päästöluokka mahdolliset jälkiasennetut puhdistuslaitteet kulutettujen polttoaineiden määrät ajokilometrit keskikulutus sekä ajoneuvojen omistussuhde (oma, vuokrattu vai ulkoistettu) 29

30 Global Reporting Initiativen raportointiohje LT3 5 Ympäristöjohtaminen ja toimenpiteet: johtamiskäytännöt ympäristöstandardit tavoitteet toimenpiteet LT6 Ruuhkien huomiointi: yrityksen toimenpiteet ruuhkien huomioimisesta toiminnassa 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Tiedonkeräys Käsin, tietojärjestelmät, tiedonkeräyslaitteet Lähde: Paetronics Lähde: Paetronics 36

37 3. Ympäristöön ja energiatehokkuuteen liittyvät laatuvaatimukset Laatuvaatimusten ja vertailukriteerien avulla kuljetuspalvelujen hankinnassa voidaan ottaa huomioon ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökohdat. 37

38 Euro-päästöluokat Luokka Tyyppihyväksyntä EMISTRA NO X HC CO PM EURO I ,0 1,10 4,5 0,36-0,612 EURO II 10/1996 (10/1998) ,0 1,10 4,0 0,25 (0,15) EURO III 10/ ,0 0,66 2,1 0,10-0,13 EURO IV 10/ ,5 0,46 1,5 0,02 EURO V 10/2008 2,0 0,46 1,5 0,02 38

39 Euro-päästöluokat Luokka EMISTRAn vertailutieto Suomen Ajoneuvoja Jakauma autokanta Euro 0 5 1,4 % 24,2 % Euro I 16 4,6 % 11,8 % Euro II 19 5,5 % 17,0 % Euro III ,5 % 46,9 % Euro IV 0 0,0 % Euro V Vuosi

40 Euro-päästöluokat Lähde: Nylund 2006b 40

41 Taloudellisen ajotavan koulutus Lähde: Treatise 2006b 41

42 Toimintatavat Energia- ja ympäristöohjelma tavoitteet toimenpiteet (kuljettajakoulutus, kalustovalinnat, kulutusseuranta, tutkimustulokset ) ympäristöraportointi ISO sarja, EMAS 42

43 Laatuvaatimukset käytännössä Jätehuolto min. Euro III ajonohjaus- ja seurantalaitteet (kiinnostusta päästöjen selvittämiseen) (ajokilometrit, polttoaineen kulutus) Elintarviketeollisuus ja tukkukauppa (yhdellä vaatimus päästöluokasta ja ajotapakoulutuksesta) 43

44 4. Hyvät toimintatavat Muiden toimintatapoihin tutustuminen auttaa kehittämään omia toimintatapoja. 44

45 Kuljetusasiakkaan toimintatavat Kuljetusasiakkaan tiloissa toimivat ajojärjestelijät Jakeluremontti Energia- ja ympäristöasioiden järjestelmällinen seuranta Ympäristömyönteisyys 45

46 Kuljetusasiakkaan toimintatavat Ympäristöystävällisyyden tuotteistaminen Yhteistyö kalustohankinnoissa Päästöjen huomioiminen alihankinnassa Tiedonsiirron parantaminen Energiankäytön ja ympäristöasioiden vastuuhenkilö www 46

47 Hyvät toimintatavat jätehuollossa Ajo-opastusjärjestelmä POTTI-ajotavanohjausjärjestelmä Kaasukäyttöinen jäteauto Aluekeräyspisteiden täyttöasteen tunnistusmenetelmä Joustavat tyhjennysvälit huolellisesti lajitteleville ja kompostoiville kotitalouksille Siirtokuormaus 47

48 Kuljetusyrityksen toimintatavat Polttoaineen kulutuksen vastuuhenkilö Taloudellisen ajotavan palkitseminen Suorat kuljetukset Ruuhkien huomioon ottaminen toiminnassa 48

49 Kuljetusyrityksen toimintatavat Polttoaineen kulutuksen huomioon ottaminen kalustoja voiteluainevalinnoissa 49

50 5. Kuljetussuunnittelu ja ohjelmat Perinteisesti suunnittelun on suorittanut ihminen, mutta ongelman laajuuden kasvaessa avuksi tarvitaan tietokoneohjelmia. Reitinoptimoinnilla voidaan vähentää ajokilometrejä tapauksesta riippuen yli 10%. 50

51 Kuljetussuunnittelu Strateginen taso toimipisteiden sijaintipaikka- ja lukumäärä Taktinen taso kuljetusongelma (minimoidaan kuljetuskustannuksia varaston suhteen) kapasiteettiongelmat kustannusten, ajan, palvelun suhteen kaluston valintaongelma (määrä, kapasiteetti) Operatiivinen taso jakeluongelma (minimoidaan kustannuksia jakelussa käytettävän kaluston ja kapasiteetin suhteen) reitinvalintaongelma jakelutoiminnan ongelmat (kuormien yhdistely, ajokerrat, työajat) 51

52 Kuljetussuunnittelu Parasta mahdollista ratkaisua voidaan etsiä monin eri keinoin Osaoptimi vai systeemioptimi? Kenellä on osaamista ja kenen vastuulle kuljetussuunnittelu annetaan? 52

53 Ohjelmien hyödyt Reitinoptimoinnilla ajokilometrit -10%...-30% Tarkkuus Kapasiteetista kokoajan tietoisia, täyttöasteen nostaminen Suunnittelun automatisoituminen nopeus reagointi poikkeustilanteisiin henkilöitä muihin tehtäviin Tiedonkulku parantuu Kuljetustoiminnan mittaaminen Työkaluja kuljetussuunnitteluun 53

54 Ohjelmien hyödyt Hyödyt toteutuvat vain riittävän suurilla yrityksillä, koska pienen ongelman ratkaisu helppoa ohjelmat hintavia Optimoinnin rajoitukset poistettava ainakin osittain 54

55 Ohjelmalle asetettavat vaatimukset Suunnitteluongelma Reitinoptimointi Aikataulutus ja kuormasuunnittelu Kuljetusten seuranta ja ohjaus Liiketoimintaprosessien integrointi Ohjelma tai järjestelmä Reitinoptimointiohjelma Kuljetussuunnitteluohjelma Logistiikan ohjausjärjestelmä Toiminnanohjausjärjestelmä 55

56 Ohjelmalle asetettavat vaatimukset Integrointi olemassa oleviin järjestelmiin varastonhallinta hankintatoimi kuljetusten hinnoittelu ja laskutus e-liiketoiminta Asiakkaiden ja alihankkijoiden järjestelmät Desktop-versio vai palvelinversio? 56

57 Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) ERP on tietojärjestelmä, joka yhdistää sähköisesti eri prosessit tilaus valmistus toimitus laskutus Vaihtoehdot kuljetusasiakkaan ERP-lisäosa kuljetusyrityksen ERP 57

58 ArcLogistics Route ESRI:n ohjelma 999 pysähdystä/ajoneuvo/päivä Virallinen SAP-yhteys Toteumatietojen analysointiin Network Analyst 58

59 TransGT Planner Affecton ohjelma TransGT Analyzer, TransGT Server, TransGT Mobile ja TransGT Web. 59

60 TCS-Opti Logistiikan ohjausjärjestelmä Jätehuollon alalla markkinajohtaja Ajoneuvopäätelaitteet Paikannus, työaikaseuranta ja asiakastietojen hallinta 60

61 Transport Planning System TietoEnatorin ERP-lisäosa Osa logistiikan tuoteperhettä Yrityskoko ajoneuvoissa satoja Ei sovellu yhteiskuljetuksiin Liitettävissä ISMO-järjestelmään paikannus työajanseuranta 61

62 6. Yhteiskuljetukset Kun kuljetusasiakas järjestää kuljetuksensa yksin, joudutaan usein tilanteeseen, jossa kuorma-auto ajaa vajaana tai jopa tyhjänä. Yhdistämällä tavaravirtoja voidaan saavuttaa hyötyjä. 62

63 Tausta Paluukuorma on kuorma, joka on hankittu muuten tyhjänä ajettavalle paluumatkalle. (Tyhjät pakkaukset ja tuotepalautukset) 63

64 Keinot Omien kuljetusten järkeistäminen alihankkijat asiakastoimitukset molemmat yhdessä Yhteistyö kuljetusasiakkaiden kanssa Toimitusketju Ulkoistaminen logistiikkayritys kuorma- ja rahtitilapörssit Kuljetusyritykset Yhteislastauskeskukset 64

65 Edellytykset Maantieteellinen läheisyys lisäkustannukset (muuttuvat kust.) lisähinta (etäisyys, kuorma) Aikataulutekijät kuormien toimitusaikavaatimukset säännöllisyys myöhästymisen ketjureaktio Luottamus avoin kustannusten hinnoittelu 65

66 Edellytykset Asiakkaiden suhtautuminen Tiedonhallinta epäsäännöllisyys poikkeukset (telematiikka) ohjelmien integrointi tavaroiden massat ja tilavuudet odottamattomat paluukuormat Johtava osapuoli Lyhytaikainen varastointi Lisäinvestoinnit 66

67 Vaikutukset Täyttöaste nousee Tyhjänä ajo vähentyy Toimitusajat saattavat lyhentyä Asiakaspohjan laajentuminen +/- 67

68 7. Yhdyskuntajätekuljetusten keskitetty kilpailuttaminen Keskitetysti kilpailutettu jätteenkuljetus vähentää ajokilometrejä ja kulutettua polttoainemäärää suhteessa sopimusperusteiseen jätteenkuljetukseen. 68

69 Yhdyskuntajäte Tausta asumisessa syntyvä jäte sekä siihen ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään rinnastettava kaupan, teollisuuden sekä palvelutoiminnan jäte rajaus: asumisessa syntyä jäte Jätteenkuljetus: kunnan oma kuljetus sopimusperusteinen kunnan alueellisesti kilpailuttama 69

70 Suuntaa antava vertailu Keräilyajon määrä vähentyy Kulutettu polttoainemäärä vähenee enemmän 70

71 Keskitetyn kilpailuttamisen hyödyt Vaikutuksia ei ole seurattu järjestelmällisesti. Kuljetuskustannusten arvioitiin laskeneen 13-25% Ajokilometrien arvioidaan vähentyneen (-28%) Osa arvioi kuormapainon nousseen Kaluston laatu parantunut 71

72 Keskitetyn kilpailuttamisen haitat Urakoitsijoiden vaihtuessa reitit ja aikataulut voivat muuttua Asiakasvalituksia Vuodenvaihde Kuljettajien paikallistuntemus Yksittäisillä alueilla kustannukset saattaneet nousta 72

73 Hyvin järjestetty kilpailuttaminen Urakka-alueiden koko pieni Eri keräystekniikat erikseen Urakan pituus riittävä, jotta hankinnat mahd. päästöluokkavaatimukset ja hankinta aika Uusia kilpailuja riittävän usein Siirtokuljetukset kaatopaikkojen lakkauttaminen rautateitse 73

74 Hyvin järjestetty kilpailuttaminen Riittävän kilpailun varmistaminen kustannukset riippuvat kilpailutilanteesta urakoiden vaihtuvuus kalustomäärät reitinoptimointi, kuljetuskaluston omistus, yksityiskohtaiset tiedot urakasta Reittisuunnittelun kootusti Keskustelutilaisuudet kuljetusurakoitsijoiden kanssa Kerrotaan, miksi urakka hävittiin 74

75 8. Yhteenveto Kun energiaa kuluu vähemmän, kuljetuskustannukset laskevat ja CO 2 -päästöt vähenevät. Kuljetustoiminnan seurantamenetelmien avulla tehostamistoimenpiteet voidaan kohdistaa sinne, missä niistä on eniten hyötyä. Laatuvaatimuksin ja vertailukriteerein kuljetuksissa voidaan ottaa huomioon ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökohdat. Muiden toimintatapoihin tutustuminen auttaa kehittämään omia toimintatapoja. Kuljetussuunnittelu vaikuttaa energiatehokkuuteen paljon. Yhdistelemällä tavaravirtoja voidaan saavuttaa etuja. Keskitetysti kilpailutetussa jätteenkuljetuksessa kilpailun varmistaminen on tärkeää. 75

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen 17.12.2007 INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen Johdanto Vuonna 2005 Alankomaissa toteutettiin projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Raportti 12.8.2010 SISÄLTÖ KUVALUETTELO... 5 1. JOHDANTO... 6 2. KESTÄVÄ KEHITYS JA VIHREÄ LOGISTIIKKA... 7 2.1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Heikki Liimatainen. Kuljetusalan energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi

Heikki Liimatainen. Kuljetusalan energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi Heikki Liimatainen Kuljetusalan energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi Tampere 2010 [tyhjä sivu] Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan

Lisätiedot

Vihreän logistiikanohjekirja. yrityksille 11.9.2012. 1 Vihreä logistiikka ja toimitusketjut... 2. 2 Energiatehokkuuden mittaaminen logistiikassa...

Vihreän logistiikanohjekirja. yrityksille 11.9.2012. 1 Vihreä logistiikka ja toimitusketjut... 2. 2 Energiatehokkuuden mittaaminen logistiikassa... Vihreän logistiikan ohjekirja Sisällysluettelo 1 Vihreä logistiikka ja toimitusketjut... 2 2 Energiatehokkuuden mittaaminen logistiikassa... 3 2.1 Kuljetusketjun seurantatietojen keräys... 6 2.2 Balanced

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus Sisältö Vastuullisuusmalli kuljetusyrityksille ja kuljetusten tilaajille 3 Vastuullisen toiminnan elementit 4 Vastuullisuusmallin sisältö

Lisätiedot

Energiansäästösopimuksen seurantajärjestelmä

Energiansäästösopimuksen seurantajärjestelmä ESPOO 2004 TUTKIMUSRAPORTTI RTE 439/04 Energiansäästösopimuksen seurantajärjestelmä Esitutkimus Kari Mäkelä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Juhani Laurikko VTT Prosessit VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen Tutkimusraportti 1.2.2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu Liikenne- ja kuljetustekniikka 7 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...7

Lisätiedot

ROSK N ROLL OY AB BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSEN ELINKAARIARVIO

ROSK N ROLL OY AB BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSEN ELINKAARIARVIO ROSK N ROLL OY AB BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSEN ELINKAARIARVIO LOPPURAPORTTI 15.6.2010 P11303 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 1 JOHDANTO 3 1.1 Rosk n Roll Oy Ab 3 1.2 Tausta 3 1.3 Lähtötiedot 4 1.4 Päästölaskennasta

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus KierrätyskeskusMIPS Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus Marja Salo Michael Lettenmeier D-mat Oy 2 Sisällys 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu 31.1.2008 Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen

Lisätiedot

Energiatehokkuus logistiikassa. Logistiikan energiatehokkuuden mittaaminen ja parantaminen

Energiatehokkuus logistiikassa. Logistiikan energiatehokkuuden mittaaminen ja parantaminen Energiatehokkuus logistiikassa Logistiikan energiatehokkuuden mittaaminen ja parantaminen Julkaisuja 25/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan

Lisätiedot

Raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmien kehittäminen

Raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmien kehittäminen Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos Tutkimusraportti 63 Raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmien kehittäminen Harri Rauhamäki, Lauri Viitanen & Matti Liedes Tampere 2006 Tampereen

Lisätiedot

- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen

- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen Toimitusketjun tehostaminen - pikaopas - ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen Sivu/Page 1 / 50 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 1.1 TOIMITUSKETJUN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN...

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Heikki Liimatainen & Lasse Nykänen Kuorma-autokannan hallintamalli KAHMA. Tutkimusraportti 89

Heikki Liimatainen & Lasse Nykänen Kuorma-autokannan hallintamalli KAHMA. Tutkimusraportti 89 Heikki Liimatainen & Lasse Nykänen Kuorma-autokannan hallintamalli KAHMA Tutkimusraportti 89 [tyhjä sivu blank page] [tyhjä sivu blank page] Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Lisätiedot

Esri Finland Logistiikka EXTRA

Esri Finland Logistiikka EXTRA EXTRA 2012 Esri Finland Logistiikka EXTRA 12 Ympäristöpäästöt liikenteessä - Liikenneministeriön näkökulma Optimointiohjelmistojen käytettävyys ja liiketoimintamahdollisuudet kuntaorganisaatiossa 4 12

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN HDEnergia Yhteenvetoraportti 2003-2005

RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN HDEnergia Yhteenvetoraportti 2003-2005 PROJEKTIRAPORTTI VTT-R-03125-06 27.03.2006 RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN HDEnergia Yhteenvetoraportti 2003-2005 Kirjoittajat Toimittanut Nils-Olof Nylund Julkisuus: Julkinen Suorittajaorganisaatio

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Ellinoora Kiiskinen, Erika Kallionpää, Pasi Metsäpuro & Jarkko Rantala Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Tutkimusraportti 87 [tyhjä sivu blank page] [tyhjä sivu blank page] Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Puutavaran autokuljetuksen uudet organisointimallit

Puutavaran autokuljetuksen uudet organisointimallit Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Teijo Palander, Timo Säynäjoki ja Tore Högnäs Teijo Palander Timo Säynäjoki Tore Högnäs Puutavaran autokuljetuksen uudet organisointimallit

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot