Siirtoselvitys Puhti Loppuraportti Atte Niittylä Kehityspäällikkö, Kunnan Taitoa Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siirtoselvitys Puhti Loppuraportti 8.3.2012. Atte Niittylä Kehityspäällikkö, Kunnan Taitoa Oy"

Transkriptio

1 Siirtoselvitys Puhti Loppuraportti Atte Niittylä Kehityspäällikkö, Kunnan Taitoa Oy

2 Taitoa pähkinänkuoressa Perustettu syksyllä 2010 Tausta Sitran koordinoimassa Kuntien palvelukeskus -hankkeessa ( ) Kuntien omistama talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuottaja, joka toimii alueellisesti ja verkostomaisesti Henkilöstö: 14 henkilöä konsernihallinnossa, alueelliset toimipisteet Pohjois- ja Kaakkois-Suomessa. Kokonaishenkilöstömäärä on 260 ja 2012 aikana yli 300. Tavoitteena on muodostaa viisi useasta toimipisteestä muodostuvaa hallinnollista aluetta ja saavuttaa 25 %:n asiakkuuspeitto Suomen asukasluvulla mitattuna vuoteen 2015 mennessä.

3 Taitoan kasvu Taitoa -konsernin tuotanto on käynnissä Kaakkois- ja Pohjois-Suomessa Kotkassa, Mikkelissä, Kouvolassa, Rovaniemellä, Utsjoella, Inarissa ja Sodankylässä. Omistajuuspäätöksen tehneitä helmikuussa 2012 yhteensä 144. Uusien asiakkaiden tuotannon suunnittelua tehdään tällä hetkellä yhdeksällä paikkakunnalla mm. Salossa ja Keravalla. Asiakkaaksi tulon analyysivaiheessa, jossa tehdään siirtoselvitys päätöksenteon pohjaksi, on 20 kuntatoimijaa. Omistajista 38 on ilmoittanut halukkuutensa siirtää talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Taitoalle vuoden 2013 loppuun mennessä.

4 Taitoan organisaatio Yhtiökokous Ohjausryhmä Taloushallinto Hallitus Ohjausryhmä Henkilöstöhallinto Johdon assistentti Susanna Lumikangas Toimitusjohtaja Anne Lindqvist Talous- ja hallintojohtaja Ari Mäkinen Viestintäjohtaja Paula Marttinen Kehitysjohtaja Olli Ainasvuori Tuotantojohtaja Tiia Mäkiranta-Säisä Asiakkuusjohtaja Sari Törmälä Kehityspäälliköt Mikko Kokkala Sari Koljonen Atte Niittylä Kaakkois-Suomen alue Aluejohtaja Kati Kälviäinen Kaakon Taitoa Oy Päivi Norhio Kouvolan toimipiste oto Kati Kälviäinen Mikkelin toimipiste Pohjois-Suomen alue Aluejohtaja Tanja Peltovuoma Toimialapäällikkö Jaana Haarakangas Polar Taitoa Oy

5 Omistajaohjauksella voimaa Taitoan omistajat ohjaavat yhtiötä kuten omaansa. Taitoan yhtiökokous päättää kaikista suuremmista toimintaan tai sen muutokseen liittyvistä asioista. Taitoan kehittämistoimintaa ohjaavat ja koordinoivat ohjausryhmät, jonka jäsenet yhtiökokous valitsee. Omistajien, asiakkaiden ja ohjausryhmien kautta tapahtuvalla yhteistyöllä Taitoa varmistaa valtakunnallisen muutoksen läpiviennin sekä osaamisen jakamisen ja lisäämisen.

6 Taitoa on valtakunnallinen palveluyhtiö TP Alue TP TP Alue Taitoa-konserni Alue TP TP TP TP Alue TP TP Taitoa muodostuu useammasta hallinnollisesta alueesta, joissa on mahdollisesti useampi toimipiste. Alueilla voidaan tavoitetilassa tuottaa kaikkia palveluja TP TP TP Alue TP TP = Toimipiste

7 Kohti yhtenäistä toteutusmallia Yhtenäistetyt toimintamallit ja järjestelmät Vuonna 2012 luodaan perusta yhtenäistämiselle

8 Järjestelmäkehityksen ennakointia Asiakkaiden määrä Nykyiset asiakaskohtaiset järjestelmät Kuntien ERP Taloushallinnon yhtenäistetyt järjestelmät NN

9 Toteuttaminen

10 Taitoa Oy työnantajana Työehtosopimus PTYTES (lähes identtinen KVTES:n kanssa) Mahdollisuudet Taitoalle talous ja henkilöstöhallinnon toiminnot ovat ydintoimintoja Kehittämisresurssit ovat suuremmat verrattuna yksittäisiin kuntatoimijoihin Urakierto ja uralla etenemismahdollisuudet yksittäistä kuntatoimijaa paremmat Erikoistumismahdollisuus itseä kiinnostaviin tehtäviin Mitkä asiat säilyvät Eläkejärjestelmä (KEVA) Palkkaus (harmonisointi) Maaliskuu 2011

11 Palvelusalkku TALOUSHALLINTOPALVELUT Taloushallinnon peruspalvelut Ostolaskut ja ostoreskontra Myyntilaskut ja myyntireskontra Maksuliikenne Kirjanpito ja tilinpäätöslaskelmat Käyttöomaisuuskirjanpito (pysyvät vastaavat) Standardoitu talousraportointi Taloushallinnon lisäpalvelut Konsernitilinpäätökset Tiliöinti Kassanhallinta ja rahoituspalvelut Asiakaskohtainen talousraportointi Koulutus Strategisen taloushallinnon lisä- ja tukipalvelu Järjestelmien pääkäyttäjäpalvelut Talousarvio ja suunnitelma Ennustaminen ja seuranta Kustannuslaskenta Konsernilaskennan kehittämispalvelut Muut taloushallinnon neuvontapalvelut esim. hankkeiden ja avustusten suunnittelu ja seuranta Muu talousraportointi ( benchmarking BM ja business intelligence BI) HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUT Henkilöstöhallinnon peruspalvelut Palkkahallinto (palkat ja palkkiot) Matkalaskut Standardoitu henkilöstöhallinnon raportointi Henkilöstöhallinnon lisäpalvelut Palvelusuhdeasioiden neuvonta ja tuki Rekrytoinnin tuki Koulutus Asiakaskohtainen henkilöstöhallinnon raportointi Strategisen henkilöstöhallinnon lisä- ja tukipalvelut Sähköiset henkilöstöhallinnon järjestelmät (HR) Työvoimavuokraus Työajanseuranta Resurssien hallinta Henkilöstön suunnittelu Osaamiskartoitukset Huom: Taitoan palvelutarjonta edllyttää kaikkien prosessien osalta kuntatoimijoiden järjestelmien integroinnin Taitoan järjestelmiin. 9. Palvelutarjonta

12 Siirtoselvityksen sisältö, tavoitteet ja lopputulos

13 Asiakkaaksi tulemisen vaiheet

14 Siirtoselvitys (kestoltaan n. 1-3 kk) Laaditaan kuntatoimijan luottamuselinten päätöksenteon taustaaineistoksi Jatkumo alueselvityksille, joita tehty vuosina Tehdään kaikissa asiakkaaksitulon tilanteissa Vakioitu prosessi, jonka tavoitteena on sitouttaa toiminnasta vastaavat henkilöt muutoksen suunnitteluun Taitoan roolina on ohjata selvitysprosessin toteutuminen siten, että tuloksena syntyy objektiivinen analyysi toiminnan siirtoa koskevan päätöksenteon pohjaksi Asiakkaan roolina on tuottaa selvityksessä tarvittavat tiedot toiminnasta ja taloudesta Asiakkaalle maksullinen työ, joka tehdään tarjouksen mukaisesti

15 Palvelutuotantoympäristö Kuntatoimijan siirtäessä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannon Taitoan hoidettavaksi, kokonaispaketti sisältää sovittavat palvelut, näiden tuottamiseen osallistuvat henkilöt ja tarvittavat tietotekniset resurssit sekä usein myös sovitaan tarvittavista toimitilajärjestelyistä Siirto on kokonaistaloudellisesti hyvin kannattava Taitoa vastaa, että käytössä on optimaalinen määrä tarvittavia lisenssejä ei tarpeettomia/ erillisiä lisenssikuluja Taitoa, yhteistyössä Tieran kanssa, kansallisena toimijana kykenee hyödyntämään neuvotteluissa volyymietunsa Taitoan omistajana kunta voi vaikuttaa ohjaus- ja asiantuntijaryhmien kautta tietojärjestelmien kehityshankkeisiin Kehityskulut jakautuvat usean toimijan kesken Taitoan kehityspolku tuottaa yksittäistä kuntatoimijaan verrattuna laaja-alaisemmin mahdollisuuden tehostaa toimintaprosesseja

16 Palvelutuotannon järjestäminen Kehittäminen on valtakunnallisesti yhteistä tuoden säästöjä ja laatua kaikille asiakkaille Palvelutuotanto on laadukasta syvällisen kuntaosaamisen ja kansallisen verkoston johdosta Työntekijät siirtyvät Taitoalle kuntasektorin organisaatioista Vuonna 2012 Taitoassa työskentelee yli 250 kunta-alan talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaista Vuoden 2015 tavoitteena on yli 700 hengen henkilöstövahvuus ja 45 miljoonan euron liikevaihtotaso Tuotannossa kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan jatkuvuuden ja riskienhallinnan näkökulmasta Varamiesjärjestelyt Eläköitymisen ja rekrytoinnin ennakointi

17 Puhdin siirto Taitoaan

18 Siirtoselvitys Siirtoselvitys toteutetaan seuraavan vaiheistuksen mukaisesti: Aloitusneuvottelu, työpaja 1 ( ) Kokonaistilanteen kartoitus Olemassa olevien tietojen (mm. alueselvitys) toteaminen ja mahdolliset muutokset nykytilaan nähden Tarvittavien asiakirjapohjien läpikäynti (vastuujakotaulukot) Työpaja 2 (29.9.) Kerättyjen tietojen, kuvausten sekä tahtotilan välitarkastelu. Prosessinomistajien näkemys; vastuunjakotaulukot Siirtoselvityksen loppuraportin laadinta (valmis mennessä) Lopetusneuvottelu (johtoryhmälle ) Siirtoselvityksen loppuraportin läpikäynti ja sen hyväksyminen

19 Etenemisehdotus 1 Mikäli kunta ei ole vielä Taitoan omistaja, tulee osakemerkintä suorittaa ennen kuin Taitoa voi tuottaa palvelua kyseiselle kunnalle. Vihdin kunta ja Karviainen tekevät päätöksen osakemerkinnästä. Vihti, Karkkila ja Karviainen tekevät päätöksen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannon siirtämisestä liikkeenluovutuksen ehdoin Taitoan hoidettavaksi. Samalla toimijat päättävät tuotantosuunnittelun käynnistämisestä. Tuotantosuunnitelman valmistuttua Vihti, Karkkila ja Karviainen hyväksyvät suunnitelman tuotannon siirrosta Taitoalle ja antavat toimintaohjeen Puhdille. Kaikki Puhdin jäsenyhteisöt tekevät päätöksen Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin purkamisesta (jos tuotanto päätetään siirtää). ICT-toimintojen järjestämisen suhteen Taitoa on neuvotellut yhteistyöstä Tieran kanssa. Seudullisena yhteistyönä laadittava selvitys asiasta valmistuu kevään 2012.

20 Etenemisehdotus 2 Taitoa sitoutuu ottamaan vastaan kaikki Puhdin nykyiset työntekijät vähintään palvelusopimuksen osoittamaksi ajaksi. Työntekopaikka jää toistaiseksi Puhdin nykyisiin tiloihin. Mahdollisuuksia tuotannon laajentamiselle läntisellä Uudellamaalla kartoitetaan parhaillaan, mm. Kirkkonummi ja Lohja. Työntekopaikka tai em. alueelle mahdollisesti syntyvä toimipiste säilyy alueella palvelusopimuksen osoittaman ajan. Puhti siirtää talous- ja henkilöstöhallinnon toimintonsa liikkeenluovutuksena Taitoalle. Olemassa olevat kuntien ja Puhdin väliset sopimukset voisivat siirtyä liikkeenluovutuksen yhteydessä Taitoalle.

21 Tuotantojärjestelmien kehityspolku Tulevaisuudessa Taitoan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluratkaisun toteutuksessa hyödynnetään yhtenäistettyjä tuotantojärjestelmiä sekä valtakunnallista kuntien ERP-järjestelmää, jota suunnitellaan yhteistyössä Tieran kanssa Taitoan talous- ja henkilöstöhallinnon tuotantojärjestelmien yhtenäistämiseksi on käynnistetty vaatimusmäärittelyhanke Tuotantojärjestelmien hankintamenettely käynnistetään vuoden 2012 aikana

22 Hinta-arvio (tarkempi tarjous liitteenä) Palvelut prosesseittain suoritemääräarvio /suorite hinta-arvio Kirjanpito (sis. kom ja maksatus) , Ostolaskut , Myyntilaskut , Yhteensä Palkkahallinto (sis. matkalaskut) , Kaikki yhteensä Taitoan tarjoama kokonaishinta perustuu siirtoselvityksessä käsiteltyyn ja uudelleen arvioituun tuotantovolyymiin sekä siirtyväksi suunnitellun tuotannon kustannuksiin.

23 Jatkotoimenpiteet Siirtoselvityksestä tuotantosuunnitelmaan

24 Tuotantosuunnitelma (n. 3-6 kk) Yksityiskohtainen, asiakkaalle maksuton, suunnitelma, jonka laatimiseen ryhdytään myönteisen kuntapäätöksen jälkeen Tehtävät Mitkä tehtävät jäävät peruskuntaan, mitkä siirtyvät Rajapinnat Miten varmistetaan saumaton yhteistyö Liittymät Tarkka kuvaus, määrät ja liikenne; arvio kustannuksista Tiedonsiirto Aikataulut Milloin ollaan halukkaita/ valmiita tuotannon siirrolle

25 Siirtoselvityksen liitetiedot Siirtoselvityksessä on käytetty hyödyksi seuraavaa kuntatoimijoiden edustajilta saatua ja/ tai yhdessä tuotettua materiaalia: Selvitys tietojärjestelmistä Selvitys talous- ja henkilöstöhallinnon kustannuksista ja resursseista Vastuunjakotaulukot palvelutuotannon järjestämisestä Kuntatoimijoiden edustajien näkemys tahtotilasta ja reunaehdoista

26 Taitoan yhteystiedot Atte Niittylä Kehityspäällikkö, Kunnan Taitoa Oy

Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH perustettava yhtiö. Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä) v2.0 8.4.

Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH perustettava yhtiö. Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä) v2.0 8.4. 1 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä) v2.0 8.4.2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tavoiteltavat hyödyt 3. Liikeidea

Lisätiedot

SITR2. Sitran Kuntaohjelma. KunUen Palvelukeskus hanke. KPK ICT:n etenemissuunnitelma 20.4.2010

SITR2. Sitran Kuntaohjelma. KunUen Palvelukeskus hanke. KPK ICT:n etenemissuunnitelma 20.4.2010 20.4.2010 KPK ICT:n etenemissuunnitelma KunUen Palvelukeskus hanke Sitran Kuntaohjelma SITR2 S KPK etenemissuunnitelma 2 (11) Sisällysh.iettelo 1 Tiivistetmä 3 2 Taustaa ja haasteet 4 2.1 Taustaa 4 2.2

Lisätiedot

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT Yhtymähallitus 27.3.2012 40 Liite 9 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT Vaihtoehtoja Nummi-Pusulan kunnan erotessa kuntayhtymästä Taustamuistio päätöksenteon tueksi Hannu Nummela 19.3.2012 2 Taustaa

Lisätiedot

Valmistelukomitean kokous 23.6.2010

Valmistelukomitean kokous 23.6.2010 Valmistelukomitean kokous 23.6.2010 KPK yhtiöiden perustamiseen osallistavat kunnat Tilanne 22.6.2010 klo 18.00 ICT myönteiset 92 kpl 33,9 % väestöstä ICT kielteiset 46 kpl 6,0 % väestöstä ICT avoimet

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 4 20.01.2014. Mäntsälän kunnan taloushallintopalveluiden osto ja osakepääomamerkintä 10/02/2014. Kunnanhallitus 26.11.

Kunnanvaltuusto 4 20.01.2014. Mäntsälän kunnan taloushallintopalveluiden osto ja osakepääomamerkintä 10/02/2014. Kunnanhallitus 26.11. Kunnanvaltuusto 4 20.01.2014 Mäntsälän kunnan taloushallintopalveluiden osto ja osakepääomamerkintä 10/02/2014 Kunnanhallitus 26.11.2012 292 Mäntsälän kunta on ostanut taloushallinnon laskenta- ja kirjanpitopalvelut

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT:n etenemissuunnitelma

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT:n etenemissuunnitelma Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke etenemissuunnitelma 20.4.2010 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Taustaa ja haasteet... 4 2.1 Taustaa... 4 2.2 Nykytila ja kehittämishaasteet... 4 3 toimintamalli

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kuntajohtajakokous 16.9.2011 Katriina Damski palvelupäällikkö Tampereen kaupunki, taloushallinnon palvelukeskus Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto,

Lisätiedot

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Opetusministeriölle Opetusministeriö on asettanut 14.10.2005 (Dnro 61/040/2005) hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeen ja sen ohjausryhmän. Toimikausi päättyy 31.12.2008. Hankkeen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2012 Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA VERSIO 2.0 8.4.2010 VERSIOHISTORIA: Dokumentin tiedot Hankkeen nimi: KPK-kuntaneuvottelut ja yhtiöiden

Lisätiedot

KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi

KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi Kunnanhallitus 112 23.05.2011 Kunnanvaltuusto 31 30.05.2011 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 5502/10/101/2011 KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 8 23.01.2012 Kunnanvaltuusto 6 27.02.2012 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN K.hall. 8 Liitteet 1 ja 2 Uuden Oulun taloustiimi: Oulun talous ja strategia -ryhmän

Lisätiedot

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 DIAARI:237/2010 41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Työterveysverkko Oy 1 / 31 _ KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Raportti 1.12.2006 Laatija: Hannu Virokannas, prof Työterveysverkko Oy

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke

LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke HETA hanke 9.12.2007 Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 1.1 Lähtökohdat, taustat ja päätökset...2 2 Tiivistelmä...3 3 Projektin kulku...6 4 Taloushallinnon tila...8 4.1 Ostolaskujen käsittely...9 4.2 Myyntilaskutus...9

Lisätiedot

PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä. Väliraportti 15.4.2015

PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä. Väliraportti 15.4.2015 1 PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä Väliraportti 15.4.2015 2 Sisällys 1 Hankkeen tausta... 3 2 Tavoite... 4 3 Työryhmän tehtävät... 4 3.1 Talouspalveluiden järjestäminen... 4 3.2 Kuntien laskutus... 5

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Yhdistämis- ja kehittämissuunnitelma 9/2009 Budjetti Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Yhdistämis- ja kehittämissuunnitelma Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2003:17. Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen

TOIMINTA JA HALLINTO 2003:17. Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen TOIMINTA JA HALLINTO 2003:17 Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2003:17 Oikeusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot