Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2010"

Transkriptio

1 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu SISÄLTÖ sivu OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU KUNNAN TALOUDEN KEHITYS... 2 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Rahoituslaskelma Lainakanta 2. TOIMIALOJEN TALOUSARVIOIDEN TOTEUMA... 6 Yhteenveto toimialoittain Talouden toteumat toimialoittain ja tulosyksiköittäin 3. INVESTOINNIT... 22

2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU Osavuosikatsaus perustuu kirjanpidon elokuun lopun tilanteeseen. Osavuosikatsaukseen sisältyy kuluvan vuoden toinen tilinpäätösennuste. Koko kuntaa koskeva tilinpäätösennuste perustuu valiokuntien/keskusten tekemiin arvioihin. Koko kunnan tulos muodostunee budjetoitua paremmaksi. Sekä yhteisövero- että kunnallisveroennusteet ylittynevät, mikä johtanee kokonaisverotulojen noin 3,6 %:n lisäykseen vuoden talousarvioon verrattuna. Myös valtionosuusennusteet näyttävät toteutuvan jossain määrin budjetoitua paremmin. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenojen ennustetaan pienenevän noin 0,1 milj. euroa ja sivistystoimen noin 0,3 milj. euroa. Maanmyyntituloista jäänee noin 1,4 milj. euroa saamatta. Vuosikatteen arvioidaan olevan 9 milj. euroa, mikä on 4,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Tästä huolimatta vuosikate riittäisi kattamaan poistot. Tilikauden tulos muodostunee 3,6 milj. euroa ylijäämäiseksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja sivistysvaliokunnan nettotalousarviot alittunevat. Kunnanhallituksen nettotalousarvio ylittynee lähinnä arvioitua pienempien maanmyyntitulojen vuoksi. Muiden toimialojen ennustetaan pysyvän talousarviossa. Investointitalousarvion menot alittunevat noin 3,8 milj. euroa ja tulot noin 1,4 milj. euroa. Ensisijaisena syynä tähän on rakennushankkeiden aloitusajankohtien lykkääntyminen alkuperäisistä suunnitelmista. Kokonaisuudessaan kunnan eräiden menojen kasvu näyttää jatkuvan tuloperusteita nopeampana. Valtuuston hyväksyessä vuoden talousarvion vuosien 2012 nettomenojen kasvuksi tavoiteltiin keskimäärin noin 2 3 %. Vuoden nettomenojen ennustetaan kasvavan noin 2,8 %, vaikka palkkakulujen arvioidaan nousevan noin 6 %. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että on kiinnitettävä suurta huomiota palkkakustannusten kehitykseen ja että toiminta muilta osin sopeutetaan koko ajan arvioitujen tulojen toteumaan, jotta kunnan talous voitaisiin myös tulevina vuosina pitää tasapainossa. Sipoossa Sture Lindqvist kunnankamreeri 1

3 1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS TULOSLASKELMA Talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat noin 38,5 milj. euroa, joka ylittynee toimialoilta kerättyjen tietojen perusteella noin 0,2 milj. eurolla. Suurimmat yksittäiset syyt tähän ovat valtionosuuslainsäädännön muutos, joka nostaa perusopetuksen tuloja noin 1,2 milj. eurolla, ja noin 1,4 milj. euroa pienemmät maanmyyntitulot. Talousarvion mukaiset toimintakulut ovat noin 115,2 milj. euroa, joka ylittynee noin 1,2 milj. eurolla. Valtionosuuslainsäädännön muutos nostaa perusopetuksen menoja noin 0,8 milj. eurolla ja sivistystoimen muita menoja noin 0,2 milj. eurolla, kun taas sosiaali- ja terveystoimen menot näyttävät alittuvan noin 0,1 milj. eurolla. mn euroa TP TA 1-1- Toimintatuotot 32,30 17,01 23,73 38,45 38,69 39,5 Toimintakulut -107,91-69,84-77,60-115,24-116,43 11,1 T oiminta ka te -75,61-52,83-53,87-76,80-77,75 2,0 Verotulot 76,52 52,98 50,93 70,40 72,92-3,9 Valtionosuudet 14,28 9,62 10,29 14,80 15,40 7,0 Rahoitustuotot ja -kulut: -1,37-0,60-0,32-1,48-1,48-46,7 Vuosikate 13,82 9,17 7,03 6,92 9,09-23,4 Suunnitelman mukaiset poistot -5,42-3,61-4,03-5,50-5,50 11,6 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tilikauden tulos 8,40 5,56 3,00 1,42 3,59-46,1 Tammi-elokuun toimintakate on noin 1,0 milj. euroa huonompi kuin viime vuoden elokuussa. Toimintakulut ovat kasvaneet 2 % edellisvuoden elokuusta, mikä johtuu lähinnä henkilöstökulujen ja vuokramenojen lisääntymisestä. Toimintakatteen negatiivinen kehitys johtuu lähinnä toimintamenojen lisäyksestä. Tästä ja myös verotulojen vähenemisestä seuraa, että tammi-elokuun vuosikate on 2,1 milj. euroa huonompi kuin vuotta aiemmin. VEROTULOT Talousarvion mukainen kunnallisveron tuotto on 63,2 milj. euroa. Tammi-elokuun kunnallisverotilitysten pohjalta näyttää siltä, että tämän vuoden kunnallisveron tuotto on noin 1,3 milj. euroa budjetoitua suurempi. Milj. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kunnallisvero Kommunalskatt TA

4 Talousarvion mukainen yhteisöveron tuotto on 3,1 milj. euroa, joka ylittynee noin 1,1 milj. eurolla. Kasvu perustuu Suomen Kuntaliiton veroennustekehikkoon ja Sipoon jako-osuuteen yhteisöverotuotosta Yhteisövero Samfundsskatt TA Kokonaisuutena verotulot ylittynevät noin 2,5 milj. euroa. Tätä arviota voi hyvällä syyllä kutsua realistiseksi arvaukseksi, vaikka kunnallisveron todellista toteumaa on tänä vuonna vaikea ennustaa, koska kyseessä on ensimmäinen vuosi, jolloin liitosalueen verokertymät jäävät saamatta. Lisäksi yleinen taloudellinen tilanne on nyt todella herkkä, vaikka taloudessa on jo ollut pientä kasvua. Verolaji (milj. euroa) TP TA (TA10/Enn10) 1-1- Kunnallisvero 70,72 50,86 48,00 63,20 64,52 1,3-5,6 Yhteisövero 2,90 2,12 2,92 3,10 4,2 1,1 37,7 Kiinteistövero 2,90 0,00 0,01 4,10 4,2 0,1 #JAKO/0! Yhteensä 76,52 52,98 50,93 70,40 72,92 2,5-3,9 VALTIONOSUUDET Talousarvion mukaiset kassavaikutteiset valtionosuudet ovat noin 14,8 milj. euroa, joka ylittynee 0,6 milj. euroa. Tämä lisäys on huomioitu tämän vuoden tilinpäätösennusteessa. milj. euroa TP TA (TA10/Enn10) 1-1- Valtionosuus 14,28 9,62 10,29 14,8 15,4 0,6 7,0 3

5 VUOSIKATE kk -mån Kum.Vuosikate 09 Kum.Vuosikate 10 Kum.Vuosikate 08 Vaikka tammi-elokuun vuosikate on 2,1 milj. euroa huonompi kuin vuotta aiemmin, ennuste osoittaa, että 6,9 milj. euron budjetoitu vuosikate ylittyisi 2,6 milj. eurolla. Ennustettu vuosikate riittäisi kattamaan poistot 158-prosenttisesti. Työttömyys Väestö Sipoon työttömyysaste oli elokuun lopussa 4,9 %, eli 0,1 prosenttiyksikköä, pienempi kuin vuosi sitten. Koko maan työttömyysaste oli samaan aikaan 9,6 %. Sipoon työttömyysaste on siis koko maahan verrattuna lähes puolta pienempi. Työttömien määrä on vähentynyt Sipoossa alkuvuoden aikana 45 henkilöllä. Nuorisotyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut alkuvuodesta. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli elokuussa 49 henkilöä, mikä on 6 enemmän kuin alkuvuodesta ja 6 enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli elokuussa 104 henkilöä, mikä on 21 enemmän kuin alkuvuodesta ja 33 enemmän kuin vuotta aiemmin. Elokuun lopussa Sipoossa oli avoimena 47 työpaikkaa, mikä on 18 enemmän kuin alkuvuodesta ja 27 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Sipoon väkiluku oli elokuun lopussa Asukasmäärä kasvoi elokuussa 20 henkilöllä. Kuntien välinen nettomuutto kasvatti kunnan väkilukua 7 henkilöllä ja nettomaahanmuutto vähensi 2 henkilöllä. Syntyneitä oli 15 enemmän kuin kuolleita. Kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä kunnan väkilukua on lisännyt kuntien välinen nettomuutto 115 henkilöllä ja nettomaahanmuutto 11 henkilöllä. Syntyneitä on ollut 73 enemmän kuin kuolleita. Alkuvuoden väestönkasvu on ollut keskimäärin noin 25 henkilöä. Tammi-elokuussa väkiluku kasvoi 199 henkilöllä. Vastaava luku oli 298 vuonna 2008 ja 190 vuonna

6 RAHOITUSLASKELMA (sisältää sisäiset erät) euroa TP 2009 TA Toiminnan rahavirta , Investointien rahavirta , Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin , Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset -3 1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset , Rahavarojen muutos Maksuvalmius näyttää heikkenevän talousarvioon verrattuna noin 0,9 milj. eurolla. LAINAKANTA Pitkäaikaisen lainakannan kehitys 70, , ,0 40, ,0 20, , , Lainakanta 31.12, milj.euro Lainakanta, euro/asukas Pitkäaikainen lainakanta oli elokuun lopussa 61,3 milj. euroa, eli euroa/asukas. Valtuusto on talousarviossa myöntänyt kuluvalle vuodelle yhteensä 22 milj. euron lainanottovaltuudet, lainaa on tähän mennessä nostettu 15 milj. euroa ja arvion mukaan lainaa ei enää tänä vuonna tarvitse nostaa lisää ja välisenä aikana ottolainojen lyhennyksiä maksettiin 5,3 milj. euroa. 5

7 2. TOIMIALOJEN TALOUSARVIOIDEN TOTEUMA Yhteenveto toimialoittain 31. TA/ Ennuste Tarkastuslautakunta Toimintatulot 0 Toimintamenot , ,4 12,8 Netto , ,4 12,8 Kunnanhallitus Toimintatulot , ,7 Toimintamenot , ,9 Netto , ,8 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,2 Netto , ,2 Sivistysvaliokunta Toimintatulot , ,9 Toimintamenot , ,6 Netto , ,9 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,6 Netto , ,2 Yhteensä Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,1 Netto , ,0 TOIMIALA: TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUALUE: TILINTARKASTUS TP2009 TA 31. Toimintatulot 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 #JAKO/0! Toimintamenot , ,0-2 12,8 Toimintakate , ,8 6

8 TOIMIALA: KUNNANHALLITUS VASTUUALUE: YLEISHALLINTO JA KUNNAN JOHTO VASTUUHENKILÖ: Vs. kunnanjohtaja 31. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , ,8 TULOSYKSIKKÖ: KUNNANVIRASTON JOHTO VASTUUHENKILÖ: Vs. kunnanjohtaja 31. Toimintatulot ###### , ,6 Toimintamenot , ,0 34-4,2 Toimintakate , ,1 TULOSYKSIKKÖ: TALOUS- JA HALLINTOKESKUS VASTUUHENKILÖ: Osastopäällikkö 31. Toimintatulot , ,0 43 4,6 Toimintamenot , ,0 39-1,2 Toimintakate , ,6 IT-toiminta Toimintatulot ,1 41, ,0 31 4,1 Toimintamenot ,6 73, , ,6 Toimintakate ###### ,5 Sitovat tavoitteet vuodeksi Käyttövaltuushallintaa kehitetään ja järjestelmällistetään. Käyttövaltuushallintajärjestelmän valmistelutyö on käynnistetty. 7

9 Kunnan laskutuksesta tehdään asiakasystävällisempää ja sitä tehostetaan. Tiedotusta ja viestintää parannetaan. Sisäistä laskentaa ja tuotteistamista kehitetään. Taloushallinnon toimivuutta parannetaan. Sähköistä asiakaslaskutusta valmistellaan osana kirjanpito-ohjelmiston päivitystä. Pankkien kanssa tehtävät sopimukset sähköisten laskujen lähettämisestä on tehty.. Viestintäsuunnitelma on tekeillä. Palvelutuotteiden hinnoitteluprojekti käynnistetään syksyllä. Keskitettyä Talous- ja hallintokeskusta koskeva alustava suunnitelma on laadittu. Va. talous- ja hallintojohtaja palkattiin TULOSYKSIKKÖ: KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS VASTUUHENKILÖ: Kehitysjohtaja Mikko Aho 31. Toimintatulot , , ,8 Toimintamenot , , ,3 Toimintakate , ,9 Sitovat tavoitteet vuodeksi KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ Toimintaedellytykset monipuoliselle yrittämiselle Toimintaedellytykset monipuoliselle yrittämiselle Onnistunut maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikka Onnistunut maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikka SITOVA TAVOITE Laaditaan elinkeinostrategia. Työpaikka-alueiden kehittämiseen panostetaan. Vuonna käynnistetään koko kunnan kattava kaupan palveluverkkoselvitys. Laaditaan kaavoitusohjelma. Käynnistetään päätettyjen hankeyhteistyöalueiden suunnittelu. Kuntaan valmistellaan maanhankintaohjelma, johon sisältyy toimintasuunnitelma ohjelman toteuttamiseksi. Elinkeinostrategia valmistuu syksyllä. Uusia työpaikka-alueita kehitetään kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaupan palveluverkkoselvitys on valmistunut. Kaavoitusohjelma on laadittu ja hyväksytty. Eriksnäsin osayleiskaavatyö on aloitettu. Itäinen Jokipuisto II:n asemakaavoitus on käynnistetty. Maanhankintaohjelman lähtötiedot on selvitetty ja ohjelman luonnos on valmis. 8

10 Nopea reagointi ja päätöksentekokyky Nopea reagointi ja päätöksentekokyky Toimivat liikenneyhteydet Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen ympäristö Valmistellaan edelleen prosessimaiseen organisaatiomalliin siirtymistä sekä sopimusohjausjärjestelmää. Kunnan oman mittaustoiminnan käynnistäminen Vuonna käynnistetään liikenneverkkoselvitys eteläisen Sipoon osalta. Laaditaan viheraluestrategia/ ohjelma (diplomityö) Kunta osallistuu Suomen Kuntaliiton järjestämään Kuntien ilmastonsuojelukampanjaan. Valmiudet siirtyä prosessimaiseen organisaatioon ovat olemassa. Valmistelu jatkuu. Kunnan oma mittaustoiminta on käynnistynyt. Pohjakarttoja päivitetään kaavoituksen edellyttämässä aikataulussa. Liikenneverkkoselvitys käynnistetään vuonna Aalto-yliopiston kanssa on sovittu viheraluestrategian laatimisesta diplomityönä. Ohjelmaluonnos valmistuu vuodenvaihteeseen mennessä. Sipoon kunta ei toistaiseksi suoraan osallistu Suomen Kuntaliiton järjestämään ilmastonsuojelukampanjaan. Sipoon ilmastostrategian laadinta aloitetaan siten, että se on liitettävissä KUUMA-kuntien ilmastostrategiaan. Sipoo on mukana KUUMAkuntien KOKO-ohjelmassa, minkä kautta ilmastostrategian toimeenpano toteutetaan vuosittaisen toimenpideohjelman ja budjetoinnin kautta. TOIMIALA: SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko 31. TA/ Ennuste Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,2 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden talousrarvion ennustetaan osavuosikatsauksen perusteella alittuvan ainoastaan noin euroa. 9

11 TULOSYKSIKKÖ: HALLINTO JA TALOUS VASTUUHENKILÖ: Talouspäällikkö Kirsi Kettunen 31. Toimintatulot ###### ,2 Toimintamenot ,3 67, ,0 Toimintakate , ,3 Sitovat tavoitteet vuodeksi Palveluiden kustannustehokkuuden varmistaminen Talouden raportointi- ja seurantajärjestelmää kehitetään. Suomen Kuntaliiton raportti sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailusta 2009 on valmistunut. Pilotti on käynnistynyt Sosiaali- ja terveysosastolla. TULOSYKSIKKÖ: TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri Kati Liukko ja johtava hoitaja Carola Klawér 31. TA/ Toimintatulot , ,8 Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,0 Erikoissairaanhoito Toimintatulot ,3 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,2 Säästöä syntyy rekrytointiin liittyvistä viiveistä ja henkilöstösivukuluista. Sitovat tavoitteet vuodeksi Kuvataan laatusertifioinnin ensimmäiseen auditointiin vaadittavat pääprosessit. Kuvataan nuoren asiakkaan tuen ja hoidon kartoituksen prosessit ehkäisyneuvolassa. Prosessikuvaukset ovat käynnissä. Prosessikuvaukset ovat käynnissä. 10

12 Kuvataan kuntoutuspotilaiden hoitoprosessit potilaan osastolle saapumista koskevasta ilmoituksesta potilaan onnistuneeseen kotiutukseen saakka. Kuvataan potilaan hoitoprosessit suun terveydenhuollossa yhteydenotosta hoitojakson päättymiseen. Prosessikuvaukset ovat käynnissä. Terveyskeskuksen sairaalan hoitojaksot ovat potilaiden aktiivisen kuntouttamisen myötä lyhentyneet. Osasto 1:n lyhytaikaisten potilaiden kuntoutusaika lyheni vuodesta 2008 vuoteen ,8 % ja vuodesta 2009 vuoteen ( ) 5,7 %. Prosessikuvaukset ovat käynnissä. TULOSYKSIKKÖ: VANHUSTYÖ VASTUUHENKILÖ: Vanhustyön päällikkö Helena Räsänen 31. Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,0 Sitovat tavoitteet vuodeksi Vanhuspoliittisen ohjelman seuranta tehdään. Yhteistyössä päivähoidon ja ruokapalvelujen kanssa vakiinnutetaan ikääntyneiden ateriointimahdollisuus kunnan päiväkodeissa. Vanhuspoliittisen ohjelman arviointi ja seuranta valmistuvat loppusyksystä. Ateriointimahdollisuus on vakiintunut jo osassa päiväkoteja ja siitä on tiedotettu kuntalaisille. Ruokailumahdollisuutta muissa päiväkodeissa selvitetään parhaillaan ja siitä tiedotetaan kuntalaisille. TULOSYKSIKKÖ: SOSIAALITYÖ VASTUUHENKILÖ: Sosiaalityön päällikkö Mikaela Westergård 31. Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,2 11

13 Sitovat tavoitteet vuodeksi Yhteistyössä HUSin lastenpsykiatrian kanssa laaditaan lastensuojelun yhteistyömalli. Yhteistyössä työvoimapalvelukeskuksen kanssa laaditaan aikuissosiaalityön yhteistyömalli kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi. Ennalta ehkäisevää perhetyötä kehitetään. HUSin lastenpsykiatrian kanssa on pidetty säännöllisiä yhteistyökokouksia ja tehty asiakastapaamisia sisältäen yhteisiä kotikäyntejä. Yhteistyömallin kehittäminen jatkuu. Yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa on luotu kuntouttavan työtoiminnan työpaikkoja, paikkoja on nyt noin 10. Paikkoja tarvitaan lisää ja tavoitteena on saada työpaikkoja kuntaan. Perheneuvolatyöparin rekrytointi on meneillään. TULOSYKSIKKÖ: RUOKAPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö Birgit Mäkilä 31. Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,1 Sitovat tavoitteet vuodeksi Vanhusten ravitsemusprojektin tulosten hyödyntäminen Välitöntä asiakaspalautetta koskevan järjestelmän luominen Ruokaopas valmistuu ja se otetaan käyttöön osastoilla ja keittiössä syksyn aikana. Käytössä on järjestelmä, jossa asiakkailla on päivittäin mahdollisuus antaa palautetta ruokailusta päiväkodeissa, kouluissa ja henkilöstöruokailussa. 12

14 TOIMIALA: SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka 31. Toimintatulot ,86 97, , ,9 Toimintamenot ,94 67, , ,6 Toimintakate , ,9 Sitovat tavoitteet vuodeksi Sipoon muutosohjelman toteuttaminen osastotasolla Ydinprosessin alla olevat palvelukokonaisuudet on sijoitettu elämänkaarimallin mukaisesti. Osaprosessit kuvataan sitten, kun päätös prosessimaiseen työskentelytapaan siirtymisestä on tehty. Päätöstä prosessimaiseen työskentelytapaan siirtymisestä ei ole tehty, ja siksi osaprosesseja ei ole kuvattu. Tavoite ei toteudu vuonna. Palvelustrategian tekeminen yhteistyössä muiden palveluiden järjestäjien kanssa Palvelustrategian runko on valmisteltu. Työ etenee sen jälkeen, kun kouluverkon linjaukset on tehty. Kouluverkkotyö jatkuu. Palveluverkkosuunnitelmaa hyödynnetään palvelustrategiassa. TULOSYKSIKKÖ: HALLINTOPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Talouspäällikkö Mats Sund 31. Toimintatulot ,0 Toimintamenot , ,5 Toimintakate , ,5 Sitovat tavoitteet vuodeksi Tulosyksiköiden talouden toteutumasta ja loppuvuoden ennusteesta raportoidaan kuukausittain. Tulosyksiköt ovat saaneet tarvitsemansa ajantasaiset ennusteet talouden toteumasta. 13

15 Yksikön interaktiivista vuorovaikutusta oman osaston, muiden hallintokuntien ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa vahvistetaan lisäämällä yksikön tunnettuutta. Hallintopalvelujen henkilökunnan osaamista kehitetään siten, että sivistystoimen palveluille asetettuihin valtakunnallisiin vaatimuksiin ja tavoitteisiin voidaan vastata oikeaan aikaan. Mikäli kunnan talous- ja hallintopalvelut keskitetään ensi vuoden alusta, yksikköä koskeva tiedotus tapahtuu syksyn aikana vain soveltuvin osin. Henkilöstö on osallistunut kunnallisen sivistystoimen palveluita koskeviin luentoihin ja koulutustilaisuuksiin. Mikäli kunnan talous- ja hallintopalvelut keskitetään ensi vuoden alusta, jatkuu koulutus vain soveltuvin osin syksyn aikana. TULOSYKSIKKÖ: VARHAISKASVATUSPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Päivähoidon päällikkö Kristiina Blomqvist 31. Toimintatulot , ,8 Toimintamenot , ,9 Toimintakate , ,2 Sitovat tavoitteet vuodeksi Turvallisuussuunnitelman laatiminen Päiväkotien turvallisuutta koskeva kysely on tehty päiväkodinjohtajille. Kyselyn tuloksia hyödynnetään turvallisuussuunnitelmia laadittaessa. Yksikkökohtaisia turvallisuussuunnitelmia työstetään. Yksikkökohtaiset turvallisuussuunnitelmat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Asiakaspalvelun parantaminen Sähköinen päivähoitohakemus, päivähoito- ja maksupäätös on otettu käyttöön. Järjestelmän toimivuutta kehitetään yhteistyössä ohjelmansuunnittelijan ja kunnan it-yksikön kanssa. Päivähoitoyksiköiden kotisivujen runko on suunniteltu ja yhteisesti hyväksytty. Sivuja työstetään. Kotisivut julkaistaan vuoden loppuun mennessä. Kotihoidontuen kuntalisän selvitystyön jatkotoimista päätetään huhtikuun loppuun mennessä ja selvityksen perusteella kuntalisä otetaan käyttöön viimeistään Kotihoidontuen kuntalisän ehdoista ja määrästä on tehty päätös. Kuntalisä otetaan käyttöön

16 TULOSYKSIKKÖ: KOULUTUSPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Opetusjohtaja Jari Alasmäki 31. Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,9 Perusopetus Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,7 mistä oppilaskuljetus Toimintatulot ###### 46, ,4 Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,3 Lukio-opetus Toimintatulot ,41 44,7 30, ,8 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,3 Sitovat tavoitteet vuodeksi Oppilaan hyvinvointia parannetaan oppilashuoltotyötä kehittämällä. Arviointitoiminnan yhtenäistäminen ja kehittäminen Koulutuspalvelut on mukana kahdessa valtakunnallisessa hankkeessa: Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen sekä Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen esi- ja perusopetuksessa (KELPO). Oppilashuollon uusi palvelurakennemalli valmistuu moniammatillisena yhteistyönä vuoden aikana. Lisäksi laaditaan sähköinen oppilashuollon ja erityisopetuksen käsikirja, jota on työstetty siten, että se valmistuu kevään 2011 aikana. Sipoonlahden koulussa on meneillään kehittämispilotti esi- ja alkuopetuksen oppilashuollon ja erityisopetuksen yhteistyön järjestämisestä. Kaikki Sipoon koulut laativat vuoden aikana myös Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön Sipoon kouluissa -suunnitelman toimintamallin. Koulutuspalvelut on saanut vuodelle opetusministeriöltä valtionavustusta opetustoimen laatukriteereiden käyttöönottoon. Sipoon Koulutuspalveluiden laatiman aikataulun mukaisesti vuoden loppuun mennessä Sipoossa on yhteinen käsitys perusopetuksen laatukriteereistä sekä toimintamallit laatutyön toteuttamisesta. Tämän pohjalta kevään 2011 aikana otetaan käyttöön yhtenäinen laadun arviointijärjestelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa laadussa havaittavat kehittämiskohteet ja sitä kautta kohdentaa oikein kehittämistoimintaa ja resurssienjakoa. 15

17 Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Kouluverkkoa kehitetään keväällä valmistuvan kouluverkkoselvityksen pohjalta. Perusteellinen ja laajamittainen kouluverkkoselvitys tehdään siten, että valtuusto voi päättää linjauksista huhtikuun loppuun mennessä. Koulutuspalvelut on asettanut yhdeksi kehittämisen kärjeksi hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö. Opetustoimen työhyvinvoinnin kehittämisryhmä on valmistellut työhyvinvoinnin sipoolaista toimintamallia, joka valmistuu vuoden aikana. Henkilöstön koulutussuunnitelma valmistui toukokuussa ja se otettiin käyttöön lukuvuoden 2011 alussa. Sipoon kaikki rehtorit ovat mukana rehtorijet-koulutusohjelmassa (Johtamisen erikoisammattitutkinto) joko tutkinnonsuorittajina tai mentoreina. Myös koulujen apulais- ja vararehtorit osallistuvat koulutusohjelmaan, joka toteutetaan yhteistyössä Edupolin ja Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen kanssa. Työnohjaus on käytössä yksiköissä sekä ryhmätyönohjauksena että yksilötyönohjauksena. Valtuuston tekemä kouluverkkopäätös ei sisältänyt sellaisia kouluverkkoon tehtäviä rakenteellisia muutoksia, joiden avulla varsinaisia säästötoimia olisi mahdollista toteuttaa. Yhden pienen koulun lakkauttaminen mahdollisti pienen tuntiresurssilisäyksen muille kouluille jaettavaksi. Sipoon opetustoimen palveluverkkoselvitys julkaistiin 7.4., jonka jälkeen sivistysvaliokunta sekä sen neljä jaostoa antoivat selvityksestä omat lausuntonsa. Kunnanhallitus käsitteli palveluverkkoselvitystä Valtuusto päätti 26.4., että kouluverkon kehittämisen perusteena tulee olla yhdenvertaisuus, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus kaikkia oppilaita kohtaan. Kaikille oppilaille tulee pyrkiä takaamaan tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen perusopetukseen. Valtuusto tekee linjauksen kouluverkkotyöryhmän suunnitelman pohjalta lokakuun loppuun mennessä. Valitaan B- ja C- mallin yhdistelmä. Uudet koulut olisivat joko alakouluja (luokat 0-6) tai yhtenäisiä peruskouluja (luokat 0-9), joissa olisi myös muut sivistyksen tarvitsemat tilat. Yleisin yhtenäinen peruskoulu olisi 2-4-sarjainen. Osassa kuntaa voisi olla ns. kortteli- tai lähikouluja, joissa olisi luokka-asteet 0-6 sekä päiväkoti. Näissä korttelikouluissa voisi toimia myös toisenkielisiä kouluyksiköitä. Olemassa olevat koulut korjattaisiin ja laajennettaisiin mahdollisuuksien mukaan n. 150 oppilaan kouluiksi, mikäli oppilaita olisi tarpeeksi. Samalla tiloihin rakennettaisiin mahdolliset muut tarvittavat erityistilat, esim. liikuntasalit. Huonokuntoisista kouluista voidaan luopua, kun hyväkuntoisia korvaavia tiloja on käytettävissä. 16

18 Ohjausryhmä tukee normaalia Sivistysosaston valmistelua. Päätettiin, että Gesterby skola lakkautetaan 1.8. ja vanhemmat saavat päättää, siirretäänkö oppilaat Kyrkoby skolaan vai Söderkulla skolaan. Opetuksen taso säilyy vuoden 2009 tasolla. Sivistysosasto tekee kyselytutkimuksen selvittääkseen kuntalaisten mielipiteet kouluverkosta. Oppilaskohtainen opetustuntimäärä on pysynyt vuoden 2009 tasolla. Lisäksi Koulutuspalvelut on saanut opetusministeriöltä hakemuksesta perusopetuksen laadun kehittämiseksi kohdennettua valtionavustusta vuodelle opetusryhmien pienentämiseen. Opetustoimen palveluverkkoselvitys (julkaistu 7.4.) esiteltiin kuntalaisille avoimessa tiedotustilaisuudessa Osana opetustoimen palveluverkon jatkotyötä tehtiin kuntalaisille syksyllä kyselytutkimus tulevaisuuden kouluverkosta. TULOSYKSIKKÖ: LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Liikuntatoimenjohtaja Tom Sundbäck 31. Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,4 Sitovat tavoitteet vuodeksi Söderkullan keskusurheilukentän perusparannustyöt saatetaan loppuun. Tekonurmikentän ympärivuotinen käyttö mahdollistetaan. Kumirouhetekonurmikentän lämmittämiseen vaadittavat asennukset on suoritettu. Juoksuratojen ympärille asennettava ns. palloaita on hankkimatta ja asentamatta. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa tammikuussa. Nuorisolain 8 toteutuu. Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintansa. 17

19 TULOSYKSIKKÖ: KULTTUURIPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Kulttuurijohtaja Anne Laitinen 31. Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,6 Sitovat tavoitteet vuodeksi Kirjastoissa otetaan käyttöön lainausautomaatit. Asiakkaat hoitavat lainauksen itsepalveluna, tavoitetaso 50 %. Lainausautomaatit on otettu käyttöön. Tällä hetkellä arvio on, että 15 % lainauksista tapahtuu automaatilla vuoden loppuun mennessä. Söderkullan kirjastoon perustetaan taidelainaamo. Paikallisille taiteilijoille tarjotaan mahdollisuus myydä ja lainata asiakkaille taideteoksia. Taidelainaamo lisää kirjaston viihtyisyyttä / Lainattujen taideteosten määrä. Taidelainaamo on avattu ja sekä kirjaston asiakkaat, henkilöstö että taiteilijat ovat olleet tyytyväisiä. Tällä hetkellä taidelainaamossa on esillä yli kahdenkymmenen sipoolaisen taiteilijan töitä. TOIMIALA: TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA VASTUUALUE: TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja Veikko Raiskila 31. Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,2 18

20 TULOSYKSIKKÖ: TALOUS JA HALLINTO VASTUUHENKILÖ: Talouspäällikkö Helena Enari 31. Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,9 Toimintakate , ,7 TULOSYKSIKKÖ: RAKENNUSVALVONTA VASTUUHENKILÖ: Rakennusvalvontapäällikkö Kyösti Piipponen 31. Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,0 Sitovat tavoitteet vuodeksi Lupakäytännön ja -prosessin järkiperäistäminen Rakennuslupia koskevaa delegointia on laajennettu. Henkilöstöresursseja on jaettu uudelleen. TULOSYKSIKKÖ: YMPÄRISTÖNSUOJELU VASTUUHENKILÖ: Ympäristönsuojelupäällikkö Christel Kyttälä 31. Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,3 Sitovat tavoitteet vuodeksi Ryhdytään tarvittaviin toimiin valvontasuunnitelman käyttöönoton mahdollistamiseksi. Ympäristönsuojelun tiedonhallintaohjelma on markkinoilla kehitteillä, mutta se on vielä varsin puutteellinen. Valvontasuunnitelman käyttöönottoa muilla keinoin selvitetään. 19

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu 2010

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu 2010 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu SISÄLTÖ sivu OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HEINÄKUU... 1 1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS... 2 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Rahoituslaskelma Lainakanta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

INVESTOINNIT, YHTEENVETO

INVESTOINNIT, YHTEENVETO INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta ilman liikelaitosta Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset Tot-% Osasto Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -5 835-5 835-2 893 49,6-4 310 Laajennusinvestoinnit,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

6,3221.817$ 6LYLVW\VODXWDNXQWD 7$00,±(/2.88

6,3221.817$ 6LYLVW\VODXWDNXQWD 7$00,±(/2.88 6,3221.817$ 6LYLVW\VODXWDNXQWD 26$9826,.$76$86 7$00,±(/2.88 72,0,$/$ VASTUUALUE: 6,9,67

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Investointiosa

Tilinpäätös 2015 Investointiosa Investointiosa Kunnan toteutuneet bruttoinvestoinnit olivat 16,7 m talousarvion ollessa 18,5 m. Infran ja rakennusten bruttoinvestointibudjetti alittui 3,2 m :lla ja maanostossa talousarvio ylittyi 1,7

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Tilastotietoja Sipoosta

Tilastotietoja Sipoosta Tilastotietoja Sipoosta Esite on laadittu Sipoon kunnan kehittämis- ja kaavoituskeskuksessa 2.8.2010. Lähteet: Tilastokeskus (taulukot),työ- ja elinkeinoministeriö (työvoima), Maanmittauslaitos (kunnan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2011

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2011 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2011 SISÄLLYS sivu OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2011... 1 1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS... 2 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Rahoituslaskelma Lainakanta

Lisätiedot

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Hailuodon kunta Khall 14.12.2016 204 tili kp TP2015 +muutos Talousarviomuutokset ESITYS 1 (5) KÄYTTÖTALOUSOSA Sitovuustasoittain Tarkastuslautakunta -7 316-12 870 0

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot