Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2010"

Transkriptio

1 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu SISÄLTÖ sivu OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU KUNNAN TALOUDEN KEHITYS... 2 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Rahoituslaskelma Lainakanta 2. TOIMIALOJEN TALOUSARVIOIDEN TOTEUMA... 6 Yhteenveto toimialoittain Talouden toteumat toimialoittain ja tulosyksiköittäin 3. INVESTOINNIT... 22

2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU Osavuosikatsaus perustuu kirjanpidon elokuun lopun tilanteeseen. Osavuosikatsaukseen sisältyy kuluvan vuoden toinen tilinpäätösennuste. Koko kuntaa koskeva tilinpäätösennuste perustuu valiokuntien/keskusten tekemiin arvioihin. Koko kunnan tulos muodostunee budjetoitua paremmaksi. Sekä yhteisövero- että kunnallisveroennusteet ylittynevät, mikä johtanee kokonaisverotulojen noin 3,6 %:n lisäykseen vuoden talousarvioon verrattuna. Myös valtionosuusennusteet näyttävät toteutuvan jossain määrin budjetoitua paremmin. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenojen ennustetaan pienenevän noin 0,1 milj. euroa ja sivistystoimen noin 0,3 milj. euroa. Maanmyyntituloista jäänee noin 1,4 milj. euroa saamatta. Vuosikatteen arvioidaan olevan 9 milj. euroa, mikä on 4,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Tästä huolimatta vuosikate riittäisi kattamaan poistot. Tilikauden tulos muodostunee 3,6 milj. euroa ylijäämäiseksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja sivistysvaliokunnan nettotalousarviot alittunevat. Kunnanhallituksen nettotalousarvio ylittynee lähinnä arvioitua pienempien maanmyyntitulojen vuoksi. Muiden toimialojen ennustetaan pysyvän talousarviossa. Investointitalousarvion menot alittunevat noin 3,8 milj. euroa ja tulot noin 1,4 milj. euroa. Ensisijaisena syynä tähän on rakennushankkeiden aloitusajankohtien lykkääntyminen alkuperäisistä suunnitelmista. Kokonaisuudessaan kunnan eräiden menojen kasvu näyttää jatkuvan tuloperusteita nopeampana. Valtuuston hyväksyessä vuoden talousarvion vuosien 2012 nettomenojen kasvuksi tavoiteltiin keskimäärin noin 2 3 %. Vuoden nettomenojen ennustetaan kasvavan noin 2,8 %, vaikka palkkakulujen arvioidaan nousevan noin 6 %. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että on kiinnitettävä suurta huomiota palkkakustannusten kehitykseen ja että toiminta muilta osin sopeutetaan koko ajan arvioitujen tulojen toteumaan, jotta kunnan talous voitaisiin myös tulevina vuosina pitää tasapainossa. Sipoossa Sture Lindqvist kunnankamreeri 1

3 1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS TULOSLASKELMA Talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat noin 38,5 milj. euroa, joka ylittynee toimialoilta kerättyjen tietojen perusteella noin 0,2 milj. eurolla. Suurimmat yksittäiset syyt tähän ovat valtionosuuslainsäädännön muutos, joka nostaa perusopetuksen tuloja noin 1,2 milj. eurolla, ja noin 1,4 milj. euroa pienemmät maanmyyntitulot. Talousarvion mukaiset toimintakulut ovat noin 115,2 milj. euroa, joka ylittynee noin 1,2 milj. eurolla. Valtionosuuslainsäädännön muutos nostaa perusopetuksen menoja noin 0,8 milj. eurolla ja sivistystoimen muita menoja noin 0,2 milj. eurolla, kun taas sosiaali- ja terveystoimen menot näyttävät alittuvan noin 0,1 milj. eurolla. mn euroa TP TA 1-1- Toimintatuotot 32,30 17,01 23,73 38,45 38,69 39,5 Toimintakulut -107,91-69,84-77,60-115,24-116,43 11,1 T oiminta ka te -75,61-52,83-53,87-76,80-77,75 2,0 Verotulot 76,52 52,98 50,93 70,40 72,92-3,9 Valtionosuudet 14,28 9,62 10,29 14,80 15,40 7,0 Rahoitustuotot ja -kulut: -1,37-0,60-0,32-1,48-1,48-46,7 Vuosikate 13,82 9,17 7,03 6,92 9,09-23,4 Suunnitelman mukaiset poistot -5,42-3,61-4,03-5,50-5,50 11,6 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tilikauden tulos 8,40 5,56 3,00 1,42 3,59-46,1 Tammi-elokuun toimintakate on noin 1,0 milj. euroa huonompi kuin viime vuoden elokuussa. Toimintakulut ovat kasvaneet 2 % edellisvuoden elokuusta, mikä johtuu lähinnä henkilöstökulujen ja vuokramenojen lisääntymisestä. Toimintakatteen negatiivinen kehitys johtuu lähinnä toimintamenojen lisäyksestä. Tästä ja myös verotulojen vähenemisestä seuraa, että tammi-elokuun vuosikate on 2,1 milj. euroa huonompi kuin vuotta aiemmin. VEROTULOT Talousarvion mukainen kunnallisveron tuotto on 63,2 milj. euroa. Tammi-elokuun kunnallisverotilitysten pohjalta näyttää siltä, että tämän vuoden kunnallisveron tuotto on noin 1,3 milj. euroa budjetoitua suurempi. Milj. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kunnallisvero Kommunalskatt TA

4 Talousarvion mukainen yhteisöveron tuotto on 3,1 milj. euroa, joka ylittynee noin 1,1 milj. eurolla. Kasvu perustuu Suomen Kuntaliiton veroennustekehikkoon ja Sipoon jako-osuuteen yhteisöverotuotosta Yhteisövero Samfundsskatt TA Kokonaisuutena verotulot ylittynevät noin 2,5 milj. euroa. Tätä arviota voi hyvällä syyllä kutsua realistiseksi arvaukseksi, vaikka kunnallisveron todellista toteumaa on tänä vuonna vaikea ennustaa, koska kyseessä on ensimmäinen vuosi, jolloin liitosalueen verokertymät jäävät saamatta. Lisäksi yleinen taloudellinen tilanne on nyt todella herkkä, vaikka taloudessa on jo ollut pientä kasvua. Verolaji (milj. euroa) TP TA (TA10/Enn10) 1-1- Kunnallisvero 70,72 50,86 48,00 63,20 64,52 1,3-5,6 Yhteisövero 2,90 2,12 2,92 3,10 4,2 1,1 37,7 Kiinteistövero 2,90 0,00 0,01 4,10 4,2 0,1 #JAKO/0! Yhteensä 76,52 52,98 50,93 70,40 72,92 2,5-3,9 VALTIONOSUUDET Talousarvion mukaiset kassavaikutteiset valtionosuudet ovat noin 14,8 milj. euroa, joka ylittynee 0,6 milj. euroa. Tämä lisäys on huomioitu tämän vuoden tilinpäätösennusteessa. milj. euroa TP TA (TA10/Enn10) 1-1- Valtionosuus 14,28 9,62 10,29 14,8 15,4 0,6 7,0 3

5 VUOSIKATE kk -mån Kum.Vuosikate 09 Kum.Vuosikate 10 Kum.Vuosikate 08 Vaikka tammi-elokuun vuosikate on 2,1 milj. euroa huonompi kuin vuotta aiemmin, ennuste osoittaa, että 6,9 milj. euron budjetoitu vuosikate ylittyisi 2,6 milj. eurolla. Ennustettu vuosikate riittäisi kattamaan poistot 158-prosenttisesti. Työttömyys Väestö Sipoon työttömyysaste oli elokuun lopussa 4,9 %, eli 0,1 prosenttiyksikköä, pienempi kuin vuosi sitten. Koko maan työttömyysaste oli samaan aikaan 9,6 %. Sipoon työttömyysaste on siis koko maahan verrattuna lähes puolta pienempi. Työttömien määrä on vähentynyt Sipoossa alkuvuoden aikana 45 henkilöllä. Nuorisotyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut alkuvuodesta. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli elokuussa 49 henkilöä, mikä on 6 enemmän kuin alkuvuodesta ja 6 enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli elokuussa 104 henkilöä, mikä on 21 enemmän kuin alkuvuodesta ja 33 enemmän kuin vuotta aiemmin. Elokuun lopussa Sipoossa oli avoimena 47 työpaikkaa, mikä on 18 enemmän kuin alkuvuodesta ja 27 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Sipoon väkiluku oli elokuun lopussa Asukasmäärä kasvoi elokuussa 20 henkilöllä. Kuntien välinen nettomuutto kasvatti kunnan väkilukua 7 henkilöllä ja nettomaahanmuutto vähensi 2 henkilöllä. Syntyneitä oli 15 enemmän kuin kuolleita. Kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä kunnan väkilukua on lisännyt kuntien välinen nettomuutto 115 henkilöllä ja nettomaahanmuutto 11 henkilöllä. Syntyneitä on ollut 73 enemmän kuin kuolleita. Alkuvuoden väestönkasvu on ollut keskimäärin noin 25 henkilöä. Tammi-elokuussa väkiluku kasvoi 199 henkilöllä. Vastaava luku oli 298 vuonna 2008 ja 190 vuonna

6 RAHOITUSLASKELMA (sisältää sisäiset erät) euroa TP 2009 TA Toiminnan rahavirta , Investointien rahavirta , Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin , Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset -3 1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset , Rahavarojen muutos Maksuvalmius näyttää heikkenevän talousarvioon verrattuna noin 0,9 milj. eurolla. LAINAKANTA Pitkäaikaisen lainakannan kehitys 70, , ,0 40, ,0 20, , , Lainakanta 31.12, milj.euro Lainakanta, euro/asukas Pitkäaikainen lainakanta oli elokuun lopussa 61,3 milj. euroa, eli euroa/asukas. Valtuusto on talousarviossa myöntänyt kuluvalle vuodelle yhteensä 22 milj. euron lainanottovaltuudet, lainaa on tähän mennessä nostettu 15 milj. euroa ja arvion mukaan lainaa ei enää tänä vuonna tarvitse nostaa lisää ja välisenä aikana ottolainojen lyhennyksiä maksettiin 5,3 milj. euroa. 5

7 2. TOIMIALOJEN TALOUSARVIOIDEN TOTEUMA Yhteenveto toimialoittain 31. TA/ Ennuste Tarkastuslautakunta Toimintatulot 0 Toimintamenot , ,4 12,8 Netto , ,4 12,8 Kunnanhallitus Toimintatulot , ,7 Toimintamenot , ,9 Netto , ,8 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,2 Netto , ,2 Sivistysvaliokunta Toimintatulot , ,9 Toimintamenot , ,6 Netto , ,9 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,6 Netto , ,2 Yhteensä Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,1 Netto , ,0 TOIMIALA: TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUALUE: TILINTARKASTUS TP2009 TA 31. Toimintatulot 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 #JAKO/0! Toimintamenot , ,0-2 12,8 Toimintakate , ,8 6

8 TOIMIALA: KUNNANHALLITUS VASTUUALUE: YLEISHALLINTO JA KUNNAN JOHTO VASTUUHENKILÖ: Vs. kunnanjohtaja 31. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , ,8 TULOSYKSIKKÖ: KUNNANVIRASTON JOHTO VASTUUHENKILÖ: Vs. kunnanjohtaja 31. Toimintatulot ###### , ,6 Toimintamenot , ,0 34-4,2 Toimintakate , ,1 TULOSYKSIKKÖ: TALOUS- JA HALLINTOKESKUS VASTUUHENKILÖ: Osastopäällikkö 31. Toimintatulot , ,0 43 4,6 Toimintamenot , ,0 39-1,2 Toimintakate , ,6 IT-toiminta Toimintatulot ,1 41, ,0 31 4,1 Toimintamenot ,6 73, , ,6 Toimintakate ###### ,5 Sitovat tavoitteet vuodeksi Käyttövaltuushallintaa kehitetään ja järjestelmällistetään. Käyttövaltuushallintajärjestelmän valmistelutyö on käynnistetty. 7

9 Kunnan laskutuksesta tehdään asiakasystävällisempää ja sitä tehostetaan. Tiedotusta ja viestintää parannetaan. Sisäistä laskentaa ja tuotteistamista kehitetään. Taloushallinnon toimivuutta parannetaan. Sähköistä asiakaslaskutusta valmistellaan osana kirjanpito-ohjelmiston päivitystä. Pankkien kanssa tehtävät sopimukset sähköisten laskujen lähettämisestä on tehty.. Viestintäsuunnitelma on tekeillä. Palvelutuotteiden hinnoitteluprojekti käynnistetään syksyllä. Keskitettyä Talous- ja hallintokeskusta koskeva alustava suunnitelma on laadittu. Va. talous- ja hallintojohtaja palkattiin TULOSYKSIKKÖ: KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS VASTUUHENKILÖ: Kehitysjohtaja Mikko Aho 31. Toimintatulot , , ,8 Toimintamenot , , ,3 Toimintakate , ,9 Sitovat tavoitteet vuodeksi KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ Toimintaedellytykset monipuoliselle yrittämiselle Toimintaedellytykset monipuoliselle yrittämiselle Onnistunut maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikka Onnistunut maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikka SITOVA TAVOITE Laaditaan elinkeinostrategia. Työpaikka-alueiden kehittämiseen panostetaan. Vuonna käynnistetään koko kunnan kattava kaupan palveluverkkoselvitys. Laaditaan kaavoitusohjelma. Käynnistetään päätettyjen hankeyhteistyöalueiden suunnittelu. Kuntaan valmistellaan maanhankintaohjelma, johon sisältyy toimintasuunnitelma ohjelman toteuttamiseksi. Elinkeinostrategia valmistuu syksyllä. Uusia työpaikka-alueita kehitetään kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaupan palveluverkkoselvitys on valmistunut. Kaavoitusohjelma on laadittu ja hyväksytty. Eriksnäsin osayleiskaavatyö on aloitettu. Itäinen Jokipuisto II:n asemakaavoitus on käynnistetty. Maanhankintaohjelman lähtötiedot on selvitetty ja ohjelman luonnos on valmis. 8

10 Nopea reagointi ja päätöksentekokyky Nopea reagointi ja päätöksentekokyky Toimivat liikenneyhteydet Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen ympäristö Valmistellaan edelleen prosessimaiseen organisaatiomalliin siirtymistä sekä sopimusohjausjärjestelmää. Kunnan oman mittaustoiminnan käynnistäminen Vuonna käynnistetään liikenneverkkoselvitys eteläisen Sipoon osalta. Laaditaan viheraluestrategia/ ohjelma (diplomityö) Kunta osallistuu Suomen Kuntaliiton järjestämään Kuntien ilmastonsuojelukampanjaan. Valmiudet siirtyä prosessimaiseen organisaatioon ovat olemassa. Valmistelu jatkuu. Kunnan oma mittaustoiminta on käynnistynyt. Pohjakarttoja päivitetään kaavoituksen edellyttämässä aikataulussa. Liikenneverkkoselvitys käynnistetään vuonna Aalto-yliopiston kanssa on sovittu viheraluestrategian laatimisesta diplomityönä. Ohjelmaluonnos valmistuu vuodenvaihteeseen mennessä. Sipoon kunta ei toistaiseksi suoraan osallistu Suomen Kuntaliiton järjestämään ilmastonsuojelukampanjaan. Sipoon ilmastostrategian laadinta aloitetaan siten, että se on liitettävissä KUUMA-kuntien ilmastostrategiaan. Sipoo on mukana KUUMAkuntien KOKO-ohjelmassa, minkä kautta ilmastostrategian toimeenpano toteutetaan vuosittaisen toimenpideohjelman ja budjetoinnin kautta. TOIMIALA: SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko 31. TA/ Ennuste Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,2 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden talousrarvion ennustetaan osavuosikatsauksen perusteella alittuvan ainoastaan noin euroa. 9

11 TULOSYKSIKKÖ: HALLINTO JA TALOUS VASTUUHENKILÖ: Talouspäällikkö Kirsi Kettunen 31. Toimintatulot ###### ,2 Toimintamenot ,3 67, ,0 Toimintakate , ,3 Sitovat tavoitteet vuodeksi Palveluiden kustannustehokkuuden varmistaminen Talouden raportointi- ja seurantajärjestelmää kehitetään. Suomen Kuntaliiton raportti sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailusta 2009 on valmistunut. Pilotti on käynnistynyt Sosiaali- ja terveysosastolla. TULOSYKSIKKÖ: TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri Kati Liukko ja johtava hoitaja Carola Klawér 31. TA/ Toimintatulot , ,8 Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,0 Erikoissairaanhoito Toimintatulot ,3 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,2 Säästöä syntyy rekrytointiin liittyvistä viiveistä ja henkilöstösivukuluista. Sitovat tavoitteet vuodeksi Kuvataan laatusertifioinnin ensimmäiseen auditointiin vaadittavat pääprosessit. Kuvataan nuoren asiakkaan tuen ja hoidon kartoituksen prosessit ehkäisyneuvolassa. Prosessikuvaukset ovat käynnissä. Prosessikuvaukset ovat käynnissä. 10

12 Kuvataan kuntoutuspotilaiden hoitoprosessit potilaan osastolle saapumista koskevasta ilmoituksesta potilaan onnistuneeseen kotiutukseen saakka. Kuvataan potilaan hoitoprosessit suun terveydenhuollossa yhteydenotosta hoitojakson päättymiseen. Prosessikuvaukset ovat käynnissä. Terveyskeskuksen sairaalan hoitojaksot ovat potilaiden aktiivisen kuntouttamisen myötä lyhentyneet. Osasto 1:n lyhytaikaisten potilaiden kuntoutusaika lyheni vuodesta 2008 vuoteen ,8 % ja vuodesta 2009 vuoteen ( ) 5,7 %. Prosessikuvaukset ovat käynnissä. TULOSYKSIKKÖ: VANHUSTYÖ VASTUUHENKILÖ: Vanhustyön päällikkö Helena Räsänen 31. Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,0 Sitovat tavoitteet vuodeksi Vanhuspoliittisen ohjelman seuranta tehdään. Yhteistyössä päivähoidon ja ruokapalvelujen kanssa vakiinnutetaan ikääntyneiden ateriointimahdollisuus kunnan päiväkodeissa. Vanhuspoliittisen ohjelman arviointi ja seuranta valmistuvat loppusyksystä. Ateriointimahdollisuus on vakiintunut jo osassa päiväkoteja ja siitä on tiedotettu kuntalaisille. Ruokailumahdollisuutta muissa päiväkodeissa selvitetään parhaillaan ja siitä tiedotetaan kuntalaisille. TULOSYKSIKKÖ: SOSIAALITYÖ VASTUUHENKILÖ: Sosiaalityön päällikkö Mikaela Westergård 31. Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,2 11

13 Sitovat tavoitteet vuodeksi Yhteistyössä HUSin lastenpsykiatrian kanssa laaditaan lastensuojelun yhteistyömalli. Yhteistyössä työvoimapalvelukeskuksen kanssa laaditaan aikuissosiaalityön yhteistyömalli kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi. Ennalta ehkäisevää perhetyötä kehitetään. HUSin lastenpsykiatrian kanssa on pidetty säännöllisiä yhteistyökokouksia ja tehty asiakastapaamisia sisältäen yhteisiä kotikäyntejä. Yhteistyömallin kehittäminen jatkuu. Yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa on luotu kuntouttavan työtoiminnan työpaikkoja, paikkoja on nyt noin 10. Paikkoja tarvitaan lisää ja tavoitteena on saada työpaikkoja kuntaan. Perheneuvolatyöparin rekrytointi on meneillään. TULOSYKSIKKÖ: RUOKAPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö Birgit Mäkilä 31. Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,1 Sitovat tavoitteet vuodeksi Vanhusten ravitsemusprojektin tulosten hyödyntäminen Välitöntä asiakaspalautetta koskevan järjestelmän luominen Ruokaopas valmistuu ja se otetaan käyttöön osastoilla ja keittiössä syksyn aikana. Käytössä on järjestelmä, jossa asiakkailla on päivittäin mahdollisuus antaa palautetta ruokailusta päiväkodeissa, kouluissa ja henkilöstöruokailussa. 12

14 TOIMIALA: SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka 31. Toimintatulot ,86 97, , ,9 Toimintamenot ,94 67, , ,6 Toimintakate , ,9 Sitovat tavoitteet vuodeksi Sipoon muutosohjelman toteuttaminen osastotasolla Ydinprosessin alla olevat palvelukokonaisuudet on sijoitettu elämänkaarimallin mukaisesti. Osaprosessit kuvataan sitten, kun päätös prosessimaiseen työskentelytapaan siirtymisestä on tehty. Päätöstä prosessimaiseen työskentelytapaan siirtymisestä ei ole tehty, ja siksi osaprosesseja ei ole kuvattu. Tavoite ei toteudu vuonna. Palvelustrategian tekeminen yhteistyössä muiden palveluiden järjestäjien kanssa Palvelustrategian runko on valmisteltu. Työ etenee sen jälkeen, kun kouluverkon linjaukset on tehty. Kouluverkkotyö jatkuu. Palveluverkkosuunnitelmaa hyödynnetään palvelustrategiassa. TULOSYKSIKKÖ: HALLINTOPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Talouspäällikkö Mats Sund 31. Toimintatulot ,0 Toimintamenot , ,5 Toimintakate , ,5 Sitovat tavoitteet vuodeksi Tulosyksiköiden talouden toteutumasta ja loppuvuoden ennusteesta raportoidaan kuukausittain. Tulosyksiköt ovat saaneet tarvitsemansa ajantasaiset ennusteet talouden toteumasta. 13

15 Yksikön interaktiivista vuorovaikutusta oman osaston, muiden hallintokuntien ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa vahvistetaan lisäämällä yksikön tunnettuutta. Hallintopalvelujen henkilökunnan osaamista kehitetään siten, että sivistystoimen palveluille asetettuihin valtakunnallisiin vaatimuksiin ja tavoitteisiin voidaan vastata oikeaan aikaan. Mikäli kunnan talous- ja hallintopalvelut keskitetään ensi vuoden alusta, yksikköä koskeva tiedotus tapahtuu syksyn aikana vain soveltuvin osin. Henkilöstö on osallistunut kunnallisen sivistystoimen palveluita koskeviin luentoihin ja koulutustilaisuuksiin. Mikäli kunnan talous- ja hallintopalvelut keskitetään ensi vuoden alusta, jatkuu koulutus vain soveltuvin osin syksyn aikana. TULOSYKSIKKÖ: VARHAISKASVATUSPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Päivähoidon päällikkö Kristiina Blomqvist 31. Toimintatulot , ,8 Toimintamenot , ,9 Toimintakate , ,2 Sitovat tavoitteet vuodeksi Turvallisuussuunnitelman laatiminen Päiväkotien turvallisuutta koskeva kysely on tehty päiväkodinjohtajille. Kyselyn tuloksia hyödynnetään turvallisuussuunnitelmia laadittaessa. Yksikkökohtaisia turvallisuussuunnitelmia työstetään. Yksikkökohtaiset turvallisuussuunnitelmat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Asiakaspalvelun parantaminen Sähköinen päivähoitohakemus, päivähoito- ja maksupäätös on otettu käyttöön. Järjestelmän toimivuutta kehitetään yhteistyössä ohjelmansuunnittelijan ja kunnan it-yksikön kanssa. Päivähoitoyksiköiden kotisivujen runko on suunniteltu ja yhteisesti hyväksytty. Sivuja työstetään. Kotisivut julkaistaan vuoden loppuun mennessä. Kotihoidontuen kuntalisän selvitystyön jatkotoimista päätetään huhtikuun loppuun mennessä ja selvityksen perusteella kuntalisä otetaan käyttöön viimeistään Kotihoidontuen kuntalisän ehdoista ja määrästä on tehty päätös. Kuntalisä otetaan käyttöön

16 TULOSYKSIKKÖ: KOULUTUSPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Opetusjohtaja Jari Alasmäki 31. Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,9 Perusopetus Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,7 mistä oppilaskuljetus Toimintatulot ###### 46, ,4 Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,3 Lukio-opetus Toimintatulot ,41 44,7 30, ,8 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,3 Sitovat tavoitteet vuodeksi Oppilaan hyvinvointia parannetaan oppilashuoltotyötä kehittämällä. Arviointitoiminnan yhtenäistäminen ja kehittäminen Koulutuspalvelut on mukana kahdessa valtakunnallisessa hankkeessa: Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen sekä Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen esi- ja perusopetuksessa (KELPO). Oppilashuollon uusi palvelurakennemalli valmistuu moniammatillisena yhteistyönä vuoden aikana. Lisäksi laaditaan sähköinen oppilashuollon ja erityisopetuksen käsikirja, jota on työstetty siten, että se valmistuu kevään 2011 aikana. Sipoonlahden koulussa on meneillään kehittämispilotti esi- ja alkuopetuksen oppilashuollon ja erityisopetuksen yhteistyön järjestämisestä. Kaikki Sipoon koulut laativat vuoden aikana myös Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön Sipoon kouluissa -suunnitelman toimintamallin. Koulutuspalvelut on saanut vuodelle opetusministeriöltä valtionavustusta opetustoimen laatukriteereiden käyttöönottoon. Sipoon Koulutuspalveluiden laatiman aikataulun mukaisesti vuoden loppuun mennessä Sipoossa on yhteinen käsitys perusopetuksen laatukriteereistä sekä toimintamallit laatutyön toteuttamisesta. Tämän pohjalta kevään 2011 aikana otetaan käyttöön yhtenäinen laadun arviointijärjestelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa laadussa havaittavat kehittämiskohteet ja sitä kautta kohdentaa oikein kehittämistoimintaa ja resurssienjakoa. 15

17 Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Kouluverkkoa kehitetään keväällä valmistuvan kouluverkkoselvityksen pohjalta. Perusteellinen ja laajamittainen kouluverkkoselvitys tehdään siten, että valtuusto voi päättää linjauksista huhtikuun loppuun mennessä. Koulutuspalvelut on asettanut yhdeksi kehittämisen kärjeksi hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö. Opetustoimen työhyvinvoinnin kehittämisryhmä on valmistellut työhyvinvoinnin sipoolaista toimintamallia, joka valmistuu vuoden aikana. Henkilöstön koulutussuunnitelma valmistui toukokuussa ja se otettiin käyttöön lukuvuoden 2011 alussa. Sipoon kaikki rehtorit ovat mukana rehtorijet-koulutusohjelmassa (Johtamisen erikoisammattitutkinto) joko tutkinnonsuorittajina tai mentoreina. Myös koulujen apulais- ja vararehtorit osallistuvat koulutusohjelmaan, joka toteutetaan yhteistyössä Edupolin ja Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen kanssa. Työnohjaus on käytössä yksiköissä sekä ryhmätyönohjauksena että yksilötyönohjauksena. Valtuuston tekemä kouluverkkopäätös ei sisältänyt sellaisia kouluverkkoon tehtäviä rakenteellisia muutoksia, joiden avulla varsinaisia säästötoimia olisi mahdollista toteuttaa. Yhden pienen koulun lakkauttaminen mahdollisti pienen tuntiresurssilisäyksen muille kouluille jaettavaksi. Sipoon opetustoimen palveluverkkoselvitys julkaistiin 7.4., jonka jälkeen sivistysvaliokunta sekä sen neljä jaostoa antoivat selvityksestä omat lausuntonsa. Kunnanhallitus käsitteli palveluverkkoselvitystä Valtuusto päätti 26.4., että kouluverkon kehittämisen perusteena tulee olla yhdenvertaisuus, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus kaikkia oppilaita kohtaan. Kaikille oppilaille tulee pyrkiä takaamaan tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen perusopetukseen. Valtuusto tekee linjauksen kouluverkkotyöryhmän suunnitelman pohjalta lokakuun loppuun mennessä. Valitaan B- ja C- mallin yhdistelmä. Uudet koulut olisivat joko alakouluja (luokat 0-6) tai yhtenäisiä peruskouluja (luokat 0-9), joissa olisi myös muut sivistyksen tarvitsemat tilat. Yleisin yhtenäinen peruskoulu olisi 2-4-sarjainen. Osassa kuntaa voisi olla ns. kortteli- tai lähikouluja, joissa olisi luokka-asteet 0-6 sekä päiväkoti. Näissä korttelikouluissa voisi toimia myös toisenkielisiä kouluyksiköitä. Olemassa olevat koulut korjattaisiin ja laajennettaisiin mahdollisuuksien mukaan n. 150 oppilaan kouluiksi, mikäli oppilaita olisi tarpeeksi. Samalla tiloihin rakennettaisiin mahdolliset muut tarvittavat erityistilat, esim. liikuntasalit. Huonokuntoisista kouluista voidaan luopua, kun hyväkuntoisia korvaavia tiloja on käytettävissä. 16

18 Ohjausryhmä tukee normaalia Sivistysosaston valmistelua. Päätettiin, että Gesterby skola lakkautetaan 1.8. ja vanhemmat saavat päättää, siirretäänkö oppilaat Kyrkoby skolaan vai Söderkulla skolaan. Opetuksen taso säilyy vuoden 2009 tasolla. Sivistysosasto tekee kyselytutkimuksen selvittääkseen kuntalaisten mielipiteet kouluverkosta. Oppilaskohtainen opetustuntimäärä on pysynyt vuoden 2009 tasolla. Lisäksi Koulutuspalvelut on saanut opetusministeriöltä hakemuksesta perusopetuksen laadun kehittämiseksi kohdennettua valtionavustusta vuodelle opetusryhmien pienentämiseen. Opetustoimen palveluverkkoselvitys (julkaistu 7.4.) esiteltiin kuntalaisille avoimessa tiedotustilaisuudessa Osana opetustoimen palveluverkon jatkotyötä tehtiin kuntalaisille syksyllä kyselytutkimus tulevaisuuden kouluverkosta. TULOSYKSIKKÖ: LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Liikuntatoimenjohtaja Tom Sundbäck 31. Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,4 Sitovat tavoitteet vuodeksi Söderkullan keskusurheilukentän perusparannustyöt saatetaan loppuun. Tekonurmikentän ympärivuotinen käyttö mahdollistetaan. Kumirouhetekonurmikentän lämmittämiseen vaadittavat asennukset on suoritettu. Juoksuratojen ympärille asennettava ns. palloaita on hankkimatta ja asentamatta. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa tammikuussa. Nuorisolain 8 toteutuu. Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintansa. 17

19 TULOSYKSIKKÖ: KULTTUURIPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Kulttuurijohtaja Anne Laitinen 31. Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,6 Sitovat tavoitteet vuodeksi Kirjastoissa otetaan käyttöön lainausautomaatit. Asiakkaat hoitavat lainauksen itsepalveluna, tavoitetaso 50 %. Lainausautomaatit on otettu käyttöön. Tällä hetkellä arvio on, että 15 % lainauksista tapahtuu automaatilla vuoden loppuun mennessä. Söderkullan kirjastoon perustetaan taidelainaamo. Paikallisille taiteilijoille tarjotaan mahdollisuus myydä ja lainata asiakkaille taideteoksia. Taidelainaamo lisää kirjaston viihtyisyyttä / Lainattujen taideteosten määrä. Taidelainaamo on avattu ja sekä kirjaston asiakkaat, henkilöstö että taiteilijat ovat olleet tyytyväisiä. Tällä hetkellä taidelainaamossa on esillä yli kahdenkymmenen sipoolaisen taiteilijan töitä. TOIMIALA: TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA VASTUUALUE: TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja Veikko Raiskila 31. Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,2 18

20 TULOSYKSIKKÖ: TALOUS JA HALLINTO VASTUUHENKILÖ: Talouspäällikkö Helena Enari 31. Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,9 Toimintakate , ,7 TULOSYKSIKKÖ: RAKENNUSVALVONTA VASTUUHENKILÖ: Rakennusvalvontapäällikkö Kyösti Piipponen 31. Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,0 Sitovat tavoitteet vuodeksi Lupakäytännön ja -prosessin järkiperäistäminen Rakennuslupia koskevaa delegointia on laajennettu. Henkilöstöresursseja on jaettu uudelleen. TULOSYKSIKKÖ: YMPÄRISTÖNSUOJELU VASTUUHENKILÖ: Ympäristönsuojelupäällikkö Christel Kyttälä 31. Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,3 Sitovat tavoitteet vuodeksi Ryhdytään tarvittaviin toimiin valvontasuunnitelman käyttöönoton mahdollistamiseksi. Ympäristönsuojelun tiedonhallintaohjelma on markkinoilla kehitteillä, mutta se on vielä varsin puutteellinen. Valvontasuunnitelman käyttöönottoa muilla keinoin selvitetään. 19

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011 SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2011 TASEKIRJA 2011 SISÄLLYSLUETTELO sivu TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen

Lisätiedot

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 12.5.2015 Sipoon kunnanvaltuustolle Sisällysluettelo 1. Alkusanat... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 TASEKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Toimintakertomus...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...1 1.1.2 Sipoon kunnan hallinto...2 1.1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.11.2013 TALOUSARVIO 2014 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 Kunnanhallitus 31.3.2008 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS...1 Kunnanjohtajan katsaus...1 Kunnan organisaatio...2 Kirkkonummen kunnan toimintastrategian toteutuminen

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2014-2016

Taloussuunnitelma 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu valtuusto 8.10.2012 Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu Tuusulan Taiteiden Yö tapahtumaa vietettiin 10.8.2012 jo19. kertaa, tarjolla oli 80 eri taide-elämystä ja ohjelmanumeroa yhden illan aikana. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2013-2015

Taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 KH - STS 29.5.2013 YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 1.1.2013 voimaan astunutta organisaatiorakennetta. Taloudellinen tilanne

Lisätiedot

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 Talouskatsaus Talous on ollut varsin turbulentti koko vuoden 2009 ajan. Poikkeuksellisen epävarmuuden aiheutti USAsta levinnyt rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot