Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2010"

Transkriptio

1 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu SISÄLTÖ sivu OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU KUNNAN TALOUDEN KEHITYS... 2 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Rahoituslaskelma Lainakanta 2. TOIMIALOJEN TALOUSARVIOIDEN TOTEUMA... 6 Yhteenveto toimialoittain Talouden toteumat toimialoittain ja tulosyksiköittäin 3. INVESTOINNIT... 22

2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU Osavuosikatsaus perustuu kirjanpidon elokuun lopun tilanteeseen. Osavuosikatsaukseen sisältyy kuluvan vuoden toinen tilinpäätösennuste. Koko kuntaa koskeva tilinpäätösennuste perustuu valiokuntien/keskusten tekemiin arvioihin. Koko kunnan tulos muodostunee budjetoitua paremmaksi. Sekä yhteisövero- että kunnallisveroennusteet ylittynevät, mikä johtanee kokonaisverotulojen noin 3,6 %:n lisäykseen vuoden talousarvioon verrattuna. Myös valtionosuusennusteet näyttävät toteutuvan jossain määrin budjetoitua paremmin. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenojen ennustetaan pienenevän noin 0,1 milj. euroa ja sivistystoimen noin 0,3 milj. euroa. Maanmyyntituloista jäänee noin 1,4 milj. euroa saamatta. Vuosikatteen arvioidaan olevan 9 milj. euroa, mikä on 4,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Tästä huolimatta vuosikate riittäisi kattamaan poistot. Tilikauden tulos muodostunee 3,6 milj. euroa ylijäämäiseksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja sivistysvaliokunnan nettotalousarviot alittunevat. Kunnanhallituksen nettotalousarvio ylittynee lähinnä arvioitua pienempien maanmyyntitulojen vuoksi. Muiden toimialojen ennustetaan pysyvän talousarviossa. Investointitalousarvion menot alittunevat noin 3,8 milj. euroa ja tulot noin 1,4 milj. euroa. Ensisijaisena syynä tähän on rakennushankkeiden aloitusajankohtien lykkääntyminen alkuperäisistä suunnitelmista. Kokonaisuudessaan kunnan eräiden menojen kasvu näyttää jatkuvan tuloperusteita nopeampana. Valtuuston hyväksyessä vuoden talousarvion vuosien 2012 nettomenojen kasvuksi tavoiteltiin keskimäärin noin 2 3 %. Vuoden nettomenojen ennustetaan kasvavan noin 2,8 %, vaikka palkkakulujen arvioidaan nousevan noin 6 %. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että on kiinnitettävä suurta huomiota palkkakustannusten kehitykseen ja että toiminta muilta osin sopeutetaan koko ajan arvioitujen tulojen toteumaan, jotta kunnan talous voitaisiin myös tulevina vuosina pitää tasapainossa. Sipoossa Sture Lindqvist kunnankamreeri 1

3 1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS TULOSLASKELMA Talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat noin 38,5 milj. euroa, joka ylittynee toimialoilta kerättyjen tietojen perusteella noin 0,2 milj. eurolla. Suurimmat yksittäiset syyt tähän ovat valtionosuuslainsäädännön muutos, joka nostaa perusopetuksen tuloja noin 1,2 milj. eurolla, ja noin 1,4 milj. euroa pienemmät maanmyyntitulot. Talousarvion mukaiset toimintakulut ovat noin 115,2 milj. euroa, joka ylittynee noin 1,2 milj. eurolla. Valtionosuuslainsäädännön muutos nostaa perusopetuksen menoja noin 0,8 milj. eurolla ja sivistystoimen muita menoja noin 0,2 milj. eurolla, kun taas sosiaali- ja terveystoimen menot näyttävät alittuvan noin 0,1 milj. eurolla. mn euroa TP TA 1-1- Toimintatuotot 32,30 17,01 23,73 38,45 38,69 39,5 Toimintakulut -107,91-69,84-77,60-115,24-116,43 11,1 T oiminta ka te -75,61-52,83-53,87-76,80-77,75 2,0 Verotulot 76,52 52,98 50,93 70,40 72,92-3,9 Valtionosuudet 14,28 9,62 10,29 14,80 15,40 7,0 Rahoitustuotot ja -kulut: -1,37-0,60-0,32-1,48-1,48-46,7 Vuosikate 13,82 9,17 7,03 6,92 9,09-23,4 Suunnitelman mukaiset poistot -5,42-3,61-4,03-5,50-5,50 11,6 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tilikauden tulos 8,40 5,56 3,00 1,42 3,59-46,1 Tammi-elokuun toimintakate on noin 1,0 milj. euroa huonompi kuin viime vuoden elokuussa. Toimintakulut ovat kasvaneet 2 % edellisvuoden elokuusta, mikä johtuu lähinnä henkilöstökulujen ja vuokramenojen lisääntymisestä. Toimintakatteen negatiivinen kehitys johtuu lähinnä toimintamenojen lisäyksestä. Tästä ja myös verotulojen vähenemisestä seuraa, että tammi-elokuun vuosikate on 2,1 milj. euroa huonompi kuin vuotta aiemmin. VEROTULOT Talousarvion mukainen kunnallisveron tuotto on 63,2 milj. euroa. Tammi-elokuun kunnallisverotilitysten pohjalta näyttää siltä, että tämän vuoden kunnallisveron tuotto on noin 1,3 milj. euroa budjetoitua suurempi. Milj. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kunnallisvero Kommunalskatt TA

4 Talousarvion mukainen yhteisöveron tuotto on 3,1 milj. euroa, joka ylittynee noin 1,1 milj. eurolla. Kasvu perustuu Suomen Kuntaliiton veroennustekehikkoon ja Sipoon jako-osuuteen yhteisöverotuotosta Yhteisövero Samfundsskatt TA Kokonaisuutena verotulot ylittynevät noin 2,5 milj. euroa. Tätä arviota voi hyvällä syyllä kutsua realistiseksi arvaukseksi, vaikka kunnallisveron todellista toteumaa on tänä vuonna vaikea ennustaa, koska kyseessä on ensimmäinen vuosi, jolloin liitosalueen verokertymät jäävät saamatta. Lisäksi yleinen taloudellinen tilanne on nyt todella herkkä, vaikka taloudessa on jo ollut pientä kasvua. Verolaji (milj. euroa) TP TA (TA10/Enn10) 1-1- Kunnallisvero 70,72 50,86 48,00 63,20 64,52 1,3-5,6 Yhteisövero 2,90 2,12 2,92 3,10 4,2 1,1 37,7 Kiinteistövero 2,90 0,00 0,01 4,10 4,2 0,1 #JAKO/0! Yhteensä 76,52 52,98 50,93 70,40 72,92 2,5-3,9 VALTIONOSUUDET Talousarvion mukaiset kassavaikutteiset valtionosuudet ovat noin 14,8 milj. euroa, joka ylittynee 0,6 milj. euroa. Tämä lisäys on huomioitu tämän vuoden tilinpäätösennusteessa. milj. euroa TP TA (TA10/Enn10) 1-1- Valtionosuus 14,28 9,62 10,29 14,8 15,4 0,6 7,0 3

5 VUOSIKATE kk -mån Kum.Vuosikate 09 Kum.Vuosikate 10 Kum.Vuosikate 08 Vaikka tammi-elokuun vuosikate on 2,1 milj. euroa huonompi kuin vuotta aiemmin, ennuste osoittaa, että 6,9 milj. euron budjetoitu vuosikate ylittyisi 2,6 milj. eurolla. Ennustettu vuosikate riittäisi kattamaan poistot 158-prosenttisesti. Työttömyys Väestö Sipoon työttömyysaste oli elokuun lopussa 4,9 %, eli 0,1 prosenttiyksikköä, pienempi kuin vuosi sitten. Koko maan työttömyysaste oli samaan aikaan 9,6 %. Sipoon työttömyysaste on siis koko maahan verrattuna lähes puolta pienempi. Työttömien määrä on vähentynyt Sipoossa alkuvuoden aikana 45 henkilöllä. Nuorisotyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut alkuvuodesta. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli elokuussa 49 henkilöä, mikä on 6 enemmän kuin alkuvuodesta ja 6 enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli elokuussa 104 henkilöä, mikä on 21 enemmän kuin alkuvuodesta ja 33 enemmän kuin vuotta aiemmin. Elokuun lopussa Sipoossa oli avoimena 47 työpaikkaa, mikä on 18 enemmän kuin alkuvuodesta ja 27 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Sipoon väkiluku oli elokuun lopussa Asukasmäärä kasvoi elokuussa 20 henkilöllä. Kuntien välinen nettomuutto kasvatti kunnan väkilukua 7 henkilöllä ja nettomaahanmuutto vähensi 2 henkilöllä. Syntyneitä oli 15 enemmän kuin kuolleita. Kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä kunnan väkilukua on lisännyt kuntien välinen nettomuutto 115 henkilöllä ja nettomaahanmuutto 11 henkilöllä. Syntyneitä on ollut 73 enemmän kuin kuolleita. Alkuvuoden väestönkasvu on ollut keskimäärin noin 25 henkilöä. Tammi-elokuussa väkiluku kasvoi 199 henkilöllä. Vastaava luku oli 298 vuonna 2008 ja 190 vuonna

6 RAHOITUSLASKELMA (sisältää sisäiset erät) euroa TP 2009 TA Toiminnan rahavirta , Investointien rahavirta , Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin , Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset -3 1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset , Rahavarojen muutos Maksuvalmius näyttää heikkenevän talousarvioon verrattuna noin 0,9 milj. eurolla. LAINAKANTA Pitkäaikaisen lainakannan kehitys 70, , ,0 40, ,0 20, , , Lainakanta 31.12, milj.euro Lainakanta, euro/asukas Pitkäaikainen lainakanta oli elokuun lopussa 61,3 milj. euroa, eli euroa/asukas. Valtuusto on talousarviossa myöntänyt kuluvalle vuodelle yhteensä 22 milj. euron lainanottovaltuudet, lainaa on tähän mennessä nostettu 15 milj. euroa ja arvion mukaan lainaa ei enää tänä vuonna tarvitse nostaa lisää ja välisenä aikana ottolainojen lyhennyksiä maksettiin 5,3 milj. euroa. 5

7 2. TOIMIALOJEN TALOUSARVIOIDEN TOTEUMA Yhteenveto toimialoittain 31. TA/ Ennuste Tarkastuslautakunta Toimintatulot 0 Toimintamenot , ,4 12,8 Netto , ,4 12,8 Kunnanhallitus Toimintatulot , ,7 Toimintamenot , ,9 Netto , ,8 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,2 Netto , ,2 Sivistysvaliokunta Toimintatulot , ,9 Toimintamenot , ,6 Netto , ,9 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,6 Netto , ,2 Yhteensä Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,1 Netto , ,0 TOIMIALA: TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUALUE: TILINTARKASTUS TP2009 TA 31. Toimintatulot 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 #JAKO/0! Toimintamenot , ,0-2 12,8 Toimintakate , ,8 6

8 TOIMIALA: KUNNANHALLITUS VASTUUALUE: YLEISHALLINTO JA KUNNAN JOHTO VASTUUHENKILÖ: Vs. kunnanjohtaja 31. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , ,8 TULOSYKSIKKÖ: KUNNANVIRASTON JOHTO VASTUUHENKILÖ: Vs. kunnanjohtaja 31. Toimintatulot ###### , ,6 Toimintamenot , ,0 34-4,2 Toimintakate , ,1 TULOSYKSIKKÖ: TALOUS- JA HALLINTOKESKUS VASTUUHENKILÖ: Osastopäällikkö 31. Toimintatulot , ,0 43 4,6 Toimintamenot , ,0 39-1,2 Toimintakate , ,6 IT-toiminta Toimintatulot ,1 41, ,0 31 4,1 Toimintamenot ,6 73, , ,6 Toimintakate ###### ,5 Sitovat tavoitteet vuodeksi Käyttövaltuushallintaa kehitetään ja järjestelmällistetään. Käyttövaltuushallintajärjestelmän valmistelutyö on käynnistetty. 7

9 Kunnan laskutuksesta tehdään asiakasystävällisempää ja sitä tehostetaan. Tiedotusta ja viestintää parannetaan. Sisäistä laskentaa ja tuotteistamista kehitetään. Taloushallinnon toimivuutta parannetaan. Sähköistä asiakaslaskutusta valmistellaan osana kirjanpito-ohjelmiston päivitystä. Pankkien kanssa tehtävät sopimukset sähköisten laskujen lähettämisestä on tehty.. Viestintäsuunnitelma on tekeillä. Palvelutuotteiden hinnoitteluprojekti käynnistetään syksyllä. Keskitettyä Talous- ja hallintokeskusta koskeva alustava suunnitelma on laadittu. Va. talous- ja hallintojohtaja palkattiin TULOSYKSIKKÖ: KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS VASTUUHENKILÖ: Kehitysjohtaja Mikko Aho 31. Toimintatulot , , ,8 Toimintamenot , , ,3 Toimintakate , ,9 Sitovat tavoitteet vuodeksi KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ Toimintaedellytykset monipuoliselle yrittämiselle Toimintaedellytykset monipuoliselle yrittämiselle Onnistunut maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikka Onnistunut maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikka SITOVA TAVOITE Laaditaan elinkeinostrategia. Työpaikka-alueiden kehittämiseen panostetaan. Vuonna käynnistetään koko kunnan kattava kaupan palveluverkkoselvitys. Laaditaan kaavoitusohjelma. Käynnistetään päätettyjen hankeyhteistyöalueiden suunnittelu. Kuntaan valmistellaan maanhankintaohjelma, johon sisältyy toimintasuunnitelma ohjelman toteuttamiseksi. Elinkeinostrategia valmistuu syksyllä. Uusia työpaikka-alueita kehitetään kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaupan palveluverkkoselvitys on valmistunut. Kaavoitusohjelma on laadittu ja hyväksytty. Eriksnäsin osayleiskaavatyö on aloitettu. Itäinen Jokipuisto II:n asemakaavoitus on käynnistetty. Maanhankintaohjelman lähtötiedot on selvitetty ja ohjelman luonnos on valmis. 8

10 Nopea reagointi ja päätöksentekokyky Nopea reagointi ja päätöksentekokyky Toimivat liikenneyhteydet Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen ympäristö Valmistellaan edelleen prosessimaiseen organisaatiomalliin siirtymistä sekä sopimusohjausjärjestelmää. Kunnan oman mittaustoiminnan käynnistäminen Vuonna käynnistetään liikenneverkkoselvitys eteläisen Sipoon osalta. Laaditaan viheraluestrategia/ ohjelma (diplomityö) Kunta osallistuu Suomen Kuntaliiton järjestämään Kuntien ilmastonsuojelukampanjaan. Valmiudet siirtyä prosessimaiseen organisaatioon ovat olemassa. Valmistelu jatkuu. Kunnan oma mittaustoiminta on käynnistynyt. Pohjakarttoja päivitetään kaavoituksen edellyttämässä aikataulussa. Liikenneverkkoselvitys käynnistetään vuonna Aalto-yliopiston kanssa on sovittu viheraluestrategian laatimisesta diplomityönä. Ohjelmaluonnos valmistuu vuodenvaihteeseen mennessä. Sipoon kunta ei toistaiseksi suoraan osallistu Suomen Kuntaliiton järjestämään ilmastonsuojelukampanjaan. Sipoon ilmastostrategian laadinta aloitetaan siten, että se on liitettävissä KUUMA-kuntien ilmastostrategiaan. Sipoo on mukana KUUMAkuntien KOKO-ohjelmassa, minkä kautta ilmastostrategian toimeenpano toteutetaan vuosittaisen toimenpideohjelman ja budjetoinnin kautta. TOIMIALA: SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko 31. TA/ Ennuste Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,2 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden talousrarvion ennustetaan osavuosikatsauksen perusteella alittuvan ainoastaan noin euroa. 9

11 TULOSYKSIKKÖ: HALLINTO JA TALOUS VASTUUHENKILÖ: Talouspäällikkö Kirsi Kettunen 31. Toimintatulot ###### ,2 Toimintamenot ,3 67, ,0 Toimintakate , ,3 Sitovat tavoitteet vuodeksi Palveluiden kustannustehokkuuden varmistaminen Talouden raportointi- ja seurantajärjestelmää kehitetään. Suomen Kuntaliiton raportti sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailusta 2009 on valmistunut. Pilotti on käynnistynyt Sosiaali- ja terveysosastolla. TULOSYKSIKKÖ: TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri Kati Liukko ja johtava hoitaja Carola Klawér 31. TA/ Toimintatulot , ,8 Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,0 Erikoissairaanhoito Toimintatulot ,3 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,2 Säästöä syntyy rekrytointiin liittyvistä viiveistä ja henkilöstösivukuluista. Sitovat tavoitteet vuodeksi Kuvataan laatusertifioinnin ensimmäiseen auditointiin vaadittavat pääprosessit. Kuvataan nuoren asiakkaan tuen ja hoidon kartoituksen prosessit ehkäisyneuvolassa. Prosessikuvaukset ovat käynnissä. Prosessikuvaukset ovat käynnissä. 10

12 Kuvataan kuntoutuspotilaiden hoitoprosessit potilaan osastolle saapumista koskevasta ilmoituksesta potilaan onnistuneeseen kotiutukseen saakka. Kuvataan potilaan hoitoprosessit suun terveydenhuollossa yhteydenotosta hoitojakson päättymiseen. Prosessikuvaukset ovat käynnissä. Terveyskeskuksen sairaalan hoitojaksot ovat potilaiden aktiivisen kuntouttamisen myötä lyhentyneet. Osasto 1:n lyhytaikaisten potilaiden kuntoutusaika lyheni vuodesta 2008 vuoteen ,8 % ja vuodesta 2009 vuoteen ( ) 5,7 %. Prosessikuvaukset ovat käynnissä. TULOSYKSIKKÖ: VANHUSTYÖ VASTUUHENKILÖ: Vanhustyön päällikkö Helena Räsänen 31. Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,0 Sitovat tavoitteet vuodeksi Vanhuspoliittisen ohjelman seuranta tehdään. Yhteistyössä päivähoidon ja ruokapalvelujen kanssa vakiinnutetaan ikääntyneiden ateriointimahdollisuus kunnan päiväkodeissa. Vanhuspoliittisen ohjelman arviointi ja seuranta valmistuvat loppusyksystä. Ateriointimahdollisuus on vakiintunut jo osassa päiväkoteja ja siitä on tiedotettu kuntalaisille. Ruokailumahdollisuutta muissa päiväkodeissa selvitetään parhaillaan ja siitä tiedotetaan kuntalaisille. TULOSYKSIKKÖ: SOSIAALITYÖ VASTUUHENKILÖ: Sosiaalityön päällikkö Mikaela Westergård 31. Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,2 11

13 Sitovat tavoitteet vuodeksi Yhteistyössä HUSin lastenpsykiatrian kanssa laaditaan lastensuojelun yhteistyömalli. Yhteistyössä työvoimapalvelukeskuksen kanssa laaditaan aikuissosiaalityön yhteistyömalli kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi. Ennalta ehkäisevää perhetyötä kehitetään. HUSin lastenpsykiatrian kanssa on pidetty säännöllisiä yhteistyökokouksia ja tehty asiakastapaamisia sisältäen yhteisiä kotikäyntejä. Yhteistyömallin kehittäminen jatkuu. Yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa on luotu kuntouttavan työtoiminnan työpaikkoja, paikkoja on nyt noin 10. Paikkoja tarvitaan lisää ja tavoitteena on saada työpaikkoja kuntaan. Perheneuvolatyöparin rekrytointi on meneillään. TULOSYKSIKKÖ: RUOKAPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö Birgit Mäkilä 31. Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,1 Sitovat tavoitteet vuodeksi Vanhusten ravitsemusprojektin tulosten hyödyntäminen Välitöntä asiakaspalautetta koskevan järjestelmän luominen Ruokaopas valmistuu ja se otetaan käyttöön osastoilla ja keittiössä syksyn aikana. Käytössä on järjestelmä, jossa asiakkailla on päivittäin mahdollisuus antaa palautetta ruokailusta päiväkodeissa, kouluissa ja henkilöstöruokailussa. 12

14 TOIMIALA: SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka 31. Toimintatulot ,86 97, , ,9 Toimintamenot ,94 67, , ,6 Toimintakate , ,9 Sitovat tavoitteet vuodeksi Sipoon muutosohjelman toteuttaminen osastotasolla Ydinprosessin alla olevat palvelukokonaisuudet on sijoitettu elämänkaarimallin mukaisesti. Osaprosessit kuvataan sitten, kun päätös prosessimaiseen työskentelytapaan siirtymisestä on tehty. Päätöstä prosessimaiseen työskentelytapaan siirtymisestä ei ole tehty, ja siksi osaprosesseja ei ole kuvattu. Tavoite ei toteudu vuonna. Palvelustrategian tekeminen yhteistyössä muiden palveluiden järjestäjien kanssa Palvelustrategian runko on valmisteltu. Työ etenee sen jälkeen, kun kouluverkon linjaukset on tehty. Kouluverkkotyö jatkuu. Palveluverkkosuunnitelmaa hyödynnetään palvelustrategiassa. TULOSYKSIKKÖ: HALLINTOPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Talouspäällikkö Mats Sund 31. Toimintatulot ,0 Toimintamenot , ,5 Toimintakate , ,5 Sitovat tavoitteet vuodeksi Tulosyksiköiden talouden toteutumasta ja loppuvuoden ennusteesta raportoidaan kuukausittain. Tulosyksiköt ovat saaneet tarvitsemansa ajantasaiset ennusteet talouden toteumasta. 13

15 Yksikön interaktiivista vuorovaikutusta oman osaston, muiden hallintokuntien ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa vahvistetaan lisäämällä yksikön tunnettuutta. Hallintopalvelujen henkilökunnan osaamista kehitetään siten, että sivistystoimen palveluille asetettuihin valtakunnallisiin vaatimuksiin ja tavoitteisiin voidaan vastata oikeaan aikaan. Mikäli kunnan talous- ja hallintopalvelut keskitetään ensi vuoden alusta, yksikköä koskeva tiedotus tapahtuu syksyn aikana vain soveltuvin osin. Henkilöstö on osallistunut kunnallisen sivistystoimen palveluita koskeviin luentoihin ja koulutustilaisuuksiin. Mikäli kunnan talous- ja hallintopalvelut keskitetään ensi vuoden alusta, jatkuu koulutus vain soveltuvin osin syksyn aikana. TULOSYKSIKKÖ: VARHAISKASVATUSPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Päivähoidon päällikkö Kristiina Blomqvist 31. Toimintatulot , ,8 Toimintamenot , ,9 Toimintakate , ,2 Sitovat tavoitteet vuodeksi Turvallisuussuunnitelman laatiminen Päiväkotien turvallisuutta koskeva kysely on tehty päiväkodinjohtajille. Kyselyn tuloksia hyödynnetään turvallisuussuunnitelmia laadittaessa. Yksikkökohtaisia turvallisuussuunnitelmia työstetään. Yksikkökohtaiset turvallisuussuunnitelmat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Asiakaspalvelun parantaminen Sähköinen päivähoitohakemus, päivähoito- ja maksupäätös on otettu käyttöön. Järjestelmän toimivuutta kehitetään yhteistyössä ohjelmansuunnittelijan ja kunnan it-yksikön kanssa. Päivähoitoyksiköiden kotisivujen runko on suunniteltu ja yhteisesti hyväksytty. Sivuja työstetään. Kotisivut julkaistaan vuoden loppuun mennessä. Kotihoidontuen kuntalisän selvitystyön jatkotoimista päätetään huhtikuun loppuun mennessä ja selvityksen perusteella kuntalisä otetaan käyttöön viimeistään Kotihoidontuen kuntalisän ehdoista ja määrästä on tehty päätös. Kuntalisä otetaan käyttöön

16 TULOSYKSIKKÖ: KOULUTUSPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Opetusjohtaja Jari Alasmäki 31. Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,9 Perusopetus Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,7 mistä oppilaskuljetus Toimintatulot ###### 46, ,4 Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,3 Lukio-opetus Toimintatulot ,41 44,7 30, ,8 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,3 Sitovat tavoitteet vuodeksi Oppilaan hyvinvointia parannetaan oppilashuoltotyötä kehittämällä. Arviointitoiminnan yhtenäistäminen ja kehittäminen Koulutuspalvelut on mukana kahdessa valtakunnallisessa hankkeessa: Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen sekä Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen esi- ja perusopetuksessa (KELPO). Oppilashuollon uusi palvelurakennemalli valmistuu moniammatillisena yhteistyönä vuoden aikana. Lisäksi laaditaan sähköinen oppilashuollon ja erityisopetuksen käsikirja, jota on työstetty siten, että se valmistuu kevään 2011 aikana. Sipoonlahden koulussa on meneillään kehittämispilotti esi- ja alkuopetuksen oppilashuollon ja erityisopetuksen yhteistyön järjestämisestä. Kaikki Sipoon koulut laativat vuoden aikana myös Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön Sipoon kouluissa -suunnitelman toimintamallin. Koulutuspalvelut on saanut vuodelle opetusministeriöltä valtionavustusta opetustoimen laatukriteereiden käyttöönottoon. Sipoon Koulutuspalveluiden laatiman aikataulun mukaisesti vuoden loppuun mennessä Sipoossa on yhteinen käsitys perusopetuksen laatukriteereistä sekä toimintamallit laatutyön toteuttamisesta. Tämän pohjalta kevään 2011 aikana otetaan käyttöön yhtenäinen laadun arviointijärjestelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa laadussa havaittavat kehittämiskohteet ja sitä kautta kohdentaa oikein kehittämistoimintaa ja resurssienjakoa. 15

17 Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Kouluverkkoa kehitetään keväällä valmistuvan kouluverkkoselvityksen pohjalta. Perusteellinen ja laajamittainen kouluverkkoselvitys tehdään siten, että valtuusto voi päättää linjauksista huhtikuun loppuun mennessä. Koulutuspalvelut on asettanut yhdeksi kehittämisen kärjeksi hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö. Opetustoimen työhyvinvoinnin kehittämisryhmä on valmistellut työhyvinvoinnin sipoolaista toimintamallia, joka valmistuu vuoden aikana. Henkilöstön koulutussuunnitelma valmistui toukokuussa ja se otettiin käyttöön lukuvuoden 2011 alussa. Sipoon kaikki rehtorit ovat mukana rehtorijet-koulutusohjelmassa (Johtamisen erikoisammattitutkinto) joko tutkinnonsuorittajina tai mentoreina. Myös koulujen apulais- ja vararehtorit osallistuvat koulutusohjelmaan, joka toteutetaan yhteistyössä Edupolin ja Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen kanssa. Työnohjaus on käytössä yksiköissä sekä ryhmätyönohjauksena että yksilötyönohjauksena. Valtuuston tekemä kouluverkkopäätös ei sisältänyt sellaisia kouluverkkoon tehtäviä rakenteellisia muutoksia, joiden avulla varsinaisia säästötoimia olisi mahdollista toteuttaa. Yhden pienen koulun lakkauttaminen mahdollisti pienen tuntiresurssilisäyksen muille kouluille jaettavaksi. Sipoon opetustoimen palveluverkkoselvitys julkaistiin 7.4., jonka jälkeen sivistysvaliokunta sekä sen neljä jaostoa antoivat selvityksestä omat lausuntonsa. Kunnanhallitus käsitteli palveluverkkoselvitystä Valtuusto päätti 26.4., että kouluverkon kehittämisen perusteena tulee olla yhdenvertaisuus, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus kaikkia oppilaita kohtaan. Kaikille oppilaille tulee pyrkiä takaamaan tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen perusopetukseen. Valtuusto tekee linjauksen kouluverkkotyöryhmän suunnitelman pohjalta lokakuun loppuun mennessä. Valitaan B- ja C- mallin yhdistelmä. Uudet koulut olisivat joko alakouluja (luokat 0-6) tai yhtenäisiä peruskouluja (luokat 0-9), joissa olisi myös muut sivistyksen tarvitsemat tilat. Yleisin yhtenäinen peruskoulu olisi 2-4-sarjainen. Osassa kuntaa voisi olla ns. kortteli- tai lähikouluja, joissa olisi luokka-asteet 0-6 sekä päiväkoti. Näissä korttelikouluissa voisi toimia myös toisenkielisiä kouluyksiköitä. Olemassa olevat koulut korjattaisiin ja laajennettaisiin mahdollisuuksien mukaan n. 150 oppilaan kouluiksi, mikäli oppilaita olisi tarpeeksi. Samalla tiloihin rakennettaisiin mahdolliset muut tarvittavat erityistilat, esim. liikuntasalit. Huonokuntoisista kouluista voidaan luopua, kun hyväkuntoisia korvaavia tiloja on käytettävissä. 16

18 Ohjausryhmä tukee normaalia Sivistysosaston valmistelua. Päätettiin, että Gesterby skola lakkautetaan 1.8. ja vanhemmat saavat päättää, siirretäänkö oppilaat Kyrkoby skolaan vai Söderkulla skolaan. Opetuksen taso säilyy vuoden 2009 tasolla. Sivistysosasto tekee kyselytutkimuksen selvittääkseen kuntalaisten mielipiteet kouluverkosta. Oppilaskohtainen opetustuntimäärä on pysynyt vuoden 2009 tasolla. Lisäksi Koulutuspalvelut on saanut opetusministeriöltä hakemuksesta perusopetuksen laadun kehittämiseksi kohdennettua valtionavustusta vuodelle opetusryhmien pienentämiseen. Opetustoimen palveluverkkoselvitys (julkaistu 7.4.) esiteltiin kuntalaisille avoimessa tiedotustilaisuudessa Osana opetustoimen palveluverkon jatkotyötä tehtiin kuntalaisille syksyllä kyselytutkimus tulevaisuuden kouluverkosta. TULOSYKSIKKÖ: LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Liikuntatoimenjohtaja Tom Sundbäck 31. Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,4 Sitovat tavoitteet vuodeksi Söderkullan keskusurheilukentän perusparannustyöt saatetaan loppuun. Tekonurmikentän ympärivuotinen käyttö mahdollistetaan. Kumirouhetekonurmikentän lämmittämiseen vaadittavat asennukset on suoritettu. Juoksuratojen ympärille asennettava ns. palloaita on hankkimatta ja asentamatta. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa tammikuussa. Nuorisolain 8 toteutuu. Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintansa. 17

19 TULOSYKSIKKÖ: KULTTUURIPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Kulttuurijohtaja Anne Laitinen 31. Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,6 Sitovat tavoitteet vuodeksi Kirjastoissa otetaan käyttöön lainausautomaatit. Asiakkaat hoitavat lainauksen itsepalveluna, tavoitetaso 50 %. Lainausautomaatit on otettu käyttöön. Tällä hetkellä arvio on, että 15 % lainauksista tapahtuu automaatilla vuoden loppuun mennessä. Söderkullan kirjastoon perustetaan taidelainaamo. Paikallisille taiteilijoille tarjotaan mahdollisuus myydä ja lainata asiakkaille taideteoksia. Taidelainaamo lisää kirjaston viihtyisyyttä / Lainattujen taideteosten määrä. Taidelainaamo on avattu ja sekä kirjaston asiakkaat, henkilöstö että taiteilijat ovat olleet tyytyväisiä. Tällä hetkellä taidelainaamossa on esillä yli kahdenkymmenen sipoolaisen taiteilijan töitä. TOIMIALA: TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA VASTUUALUE: TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja Veikko Raiskila 31. Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,2 18

20 TULOSYKSIKKÖ: TALOUS JA HALLINTO VASTUUHENKILÖ: Talouspäällikkö Helena Enari 31. Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,9 Toimintakate , ,7 TULOSYKSIKKÖ: RAKENNUSVALVONTA VASTUUHENKILÖ: Rakennusvalvontapäällikkö Kyösti Piipponen 31. Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,0 Sitovat tavoitteet vuodeksi Lupakäytännön ja -prosessin järkiperäistäminen Rakennuslupia koskevaa delegointia on laajennettu. Henkilöstöresursseja on jaettu uudelleen. TULOSYKSIKKÖ: YMPÄRISTÖNSUOJELU VASTUUHENKILÖ: Ympäristönsuojelupäällikkö Christel Kyttälä 31. Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,3 Sitovat tavoitteet vuodeksi Ryhdytään tarvittaviin toimiin valvontasuunnitelman käyttöönoton mahdollistamiseksi. Ympäristönsuojelun tiedonhallintaohjelma on markkinoilla kehitteillä, mutta se on vielä varsin puutteellinen. Valvontasuunnitelman käyttöönottoa muilla keinoin selvitetään. 19

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu 2010

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu 2010 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu SISÄLTÖ sivu OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HEINÄKUU... 1 1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS... 2 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Rahoituslaskelma Lainakanta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilastotietoja Sipoosta

Tilastotietoja Sipoosta Tilastotietoja Sipoosta Esite on laadittu Sipoon kunnan kehittämis- ja kaavoituskeskuksessa 2.8.2010. Lähteet: Tilastokeskus (taulukot),työ- ja elinkeinoministeriö (työvoima), Maanmittauslaitos (kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2011

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2011 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2011 SISÄLLYS sivu OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2011... 1 1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS... 2 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Rahoituslaskelma Lainakanta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus

Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 27.10.2011 T3 INNOVATION TRIANGLE TAPIOLA Science and Technology Art and Design Global Business Jukka Mäkelä 27.10.2011 2 Viiden

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu 2011

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu 2011 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu SISÄLLYS sivu OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU... 1 1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS... 2 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Rahoituslaskelma Lainakanta

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist,

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, Valtuusto 102 01.11.2010 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelma 1191/02.01.00/2010 KH 293 Kunnanhallitus 4.10.2010 Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, sture.lindqvist@sipoo.fi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot