Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2010"

Transkriptio

1 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu SISÄLTÖ sivu OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU KUNNAN TALOUDEN KEHITYS... 2 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Rahoituslaskelma Lainakanta 2. TOIMIALOJEN TALOUSARVIOIDEN TOTEUMA... 6 Yhteenveto toimialoittain Talouden toteumat toimialoittain ja tulosyksiköittäin 3. INVESTOINNIT... 22

2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU Osavuosikatsaus perustuu kirjanpidon elokuun lopun tilanteeseen. Osavuosikatsaukseen sisältyy kuluvan vuoden toinen tilinpäätösennuste. Koko kuntaa koskeva tilinpäätösennuste perustuu valiokuntien/keskusten tekemiin arvioihin. Koko kunnan tulos muodostunee budjetoitua paremmaksi. Sekä yhteisövero- että kunnallisveroennusteet ylittynevät, mikä johtanee kokonaisverotulojen noin 3,6 %:n lisäykseen vuoden talousarvioon verrattuna. Myös valtionosuusennusteet näyttävät toteutuvan jossain määrin budjetoitua paremmin. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenojen ennustetaan pienenevän noin 0,1 milj. euroa ja sivistystoimen noin 0,3 milj. euroa. Maanmyyntituloista jäänee noin 1,4 milj. euroa saamatta. Vuosikatteen arvioidaan olevan 9 milj. euroa, mikä on 4,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Tästä huolimatta vuosikate riittäisi kattamaan poistot. Tilikauden tulos muodostunee 3,6 milj. euroa ylijäämäiseksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja sivistysvaliokunnan nettotalousarviot alittunevat. Kunnanhallituksen nettotalousarvio ylittynee lähinnä arvioitua pienempien maanmyyntitulojen vuoksi. Muiden toimialojen ennustetaan pysyvän talousarviossa. Investointitalousarvion menot alittunevat noin 3,8 milj. euroa ja tulot noin 1,4 milj. euroa. Ensisijaisena syynä tähän on rakennushankkeiden aloitusajankohtien lykkääntyminen alkuperäisistä suunnitelmista. Kokonaisuudessaan kunnan eräiden menojen kasvu näyttää jatkuvan tuloperusteita nopeampana. Valtuuston hyväksyessä vuoden talousarvion vuosien 2012 nettomenojen kasvuksi tavoiteltiin keskimäärin noin 2 3 %. Vuoden nettomenojen ennustetaan kasvavan noin 2,8 %, vaikka palkkakulujen arvioidaan nousevan noin 6 %. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että on kiinnitettävä suurta huomiota palkkakustannusten kehitykseen ja että toiminta muilta osin sopeutetaan koko ajan arvioitujen tulojen toteumaan, jotta kunnan talous voitaisiin myös tulevina vuosina pitää tasapainossa. Sipoossa Sture Lindqvist kunnankamreeri 1

3 1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS TULOSLASKELMA Talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat noin 38,5 milj. euroa, joka ylittynee toimialoilta kerättyjen tietojen perusteella noin 0,2 milj. eurolla. Suurimmat yksittäiset syyt tähän ovat valtionosuuslainsäädännön muutos, joka nostaa perusopetuksen tuloja noin 1,2 milj. eurolla, ja noin 1,4 milj. euroa pienemmät maanmyyntitulot. Talousarvion mukaiset toimintakulut ovat noin 115,2 milj. euroa, joka ylittynee noin 1,2 milj. eurolla. Valtionosuuslainsäädännön muutos nostaa perusopetuksen menoja noin 0,8 milj. eurolla ja sivistystoimen muita menoja noin 0,2 milj. eurolla, kun taas sosiaali- ja terveystoimen menot näyttävät alittuvan noin 0,1 milj. eurolla. mn euroa TP TA 1-1- Toimintatuotot 32,30 17,01 23,73 38,45 38,69 39,5 Toimintakulut -107,91-69,84-77,60-115,24-116,43 11,1 T oiminta ka te -75,61-52,83-53,87-76,80-77,75 2,0 Verotulot 76,52 52,98 50,93 70,40 72,92-3,9 Valtionosuudet 14,28 9,62 10,29 14,80 15,40 7,0 Rahoitustuotot ja -kulut: -1,37-0,60-0,32-1,48-1,48-46,7 Vuosikate 13,82 9,17 7,03 6,92 9,09-23,4 Suunnitelman mukaiset poistot -5,42-3,61-4,03-5,50-5,50 11,6 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tilikauden tulos 8,40 5,56 3,00 1,42 3,59-46,1 Tammi-elokuun toimintakate on noin 1,0 milj. euroa huonompi kuin viime vuoden elokuussa. Toimintakulut ovat kasvaneet 2 % edellisvuoden elokuusta, mikä johtuu lähinnä henkilöstökulujen ja vuokramenojen lisääntymisestä. Toimintakatteen negatiivinen kehitys johtuu lähinnä toimintamenojen lisäyksestä. Tästä ja myös verotulojen vähenemisestä seuraa, että tammi-elokuun vuosikate on 2,1 milj. euroa huonompi kuin vuotta aiemmin. VEROTULOT Talousarvion mukainen kunnallisveron tuotto on 63,2 milj. euroa. Tammi-elokuun kunnallisverotilitysten pohjalta näyttää siltä, että tämän vuoden kunnallisveron tuotto on noin 1,3 milj. euroa budjetoitua suurempi. Milj. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kunnallisvero Kommunalskatt TA

4 Talousarvion mukainen yhteisöveron tuotto on 3,1 milj. euroa, joka ylittynee noin 1,1 milj. eurolla. Kasvu perustuu Suomen Kuntaliiton veroennustekehikkoon ja Sipoon jako-osuuteen yhteisöverotuotosta Yhteisövero Samfundsskatt TA Kokonaisuutena verotulot ylittynevät noin 2,5 milj. euroa. Tätä arviota voi hyvällä syyllä kutsua realistiseksi arvaukseksi, vaikka kunnallisveron todellista toteumaa on tänä vuonna vaikea ennustaa, koska kyseessä on ensimmäinen vuosi, jolloin liitosalueen verokertymät jäävät saamatta. Lisäksi yleinen taloudellinen tilanne on nyt todella herkkä, vaikka taloudessa on jo ollut pientä kasvua. Verolaji (milj. euroa) TP TA (TA10/Enn10) 1-1- Kunnallisvero 70,72 50,86 48,00 63,20 64,52 1,3-5,6 Yhteisövero 2,90 2,12 2,92 3,10 4,2 1,1 37,7 Kiinteistövero 2,90 0,00 0,01 4,10 4,2 0,1 #JAKO/0! Yhteensä 76,52 52,98 50,93 70,40 72,92 2,5-3,9 VALTIONOSUUDET Talousarvion mukaiset kassavaikutteiset valtionosuudet ovat noin 14,8 milj. euroa, joka ylittynee 0,6 milj. euroa. Tämä lisäys on huomioitu tämän vuoden tilinpäätösennusteessa. milj. euroa TP TA (TA10/Enn10) 1-1- Valtionosuus 14,28 9,62 10,29 14,8 15,4 0,6 7,0 3

5 VUOSIKATE kk -mån Kum.Vuosikate 09 Kum.Vuosikate 10 Kum.Vuosikate 08 Vaikka tammi-elokuun vuosikate on 2,1 milj. euroa huonompi kuin vuotta aiemmin, ennuste osoittaa, että 6,9 milj. euron budjetoitu vuosikate ylittyisi 2,6 milj. eurolla. Ennustettu vuosikate riittäisi kattamaan poistot 158-prosenttisesti. Työttömyys Väestö Sipoon työttömyysaste oli elokuun lopussa 4,9 %, eli 0,1 prosenttiyksikköä, pienempi kuin vuosi sitten. Koko maan työttömyysaste oli samaan aikaan 9,6 %. Sipoon työttömyysaste on siis koko maahan verrattuna lähes puolta pienempi. Työttömien määrä on vähentynyt Sipoossa alkuvuoden aikana 45 henkilöllä. Nuorisotyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut alkuvuodesta. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli elokuussa 49 henkilöä, mikä on 6 enemmän kuin alkuvuodesta ja 6 enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli elokuussa 104 henkilöä, mikä on 21 enemmän kuin alkuvuodesta ja 33 enemmän kuin vuotta aiemmin. Elokuun lopussa Sipoossa oli avoimena 47 työpaikkaa, mikä on 18 enemmän kuin alkuvuodesta ja 27 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Sipoon väkiluku oli elokuun lopussa Asukasmäärä kasvoi elokuussa 20 henkilöllä. Kuntien välinen nettomuutto kasvatti kunnan väkilukua 7 henkilöllä ja nettomaahanmuutto vähensi 2 henkilöllä. Syntyneitä oli 15 enemmän kuin kuolleita. Kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä kunnan väkilukua on lisännyt kuntien välinen nettomuutto 115 henkilöllä ja nettomaahanmuutto 11 henkilöllä. Syntyneitä on ollut 73 enemmän kuin kuolleita. Alkuvuoden väestönkasvu on ollut keskimäärin noin 25 henkilöä. Tammi-elokuussa väkiluku kasvoi 199 henkilöllä. Vastaava luku oli 298 vuonna 2008 ja 190 vuonna

6 RAHOITUSLASKELMA (sisältää sisäiset erät) euroa TP 2009 TA Toiminnan rahavirta , Investointien rahavirta , Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin , Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset -3 1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset , Rahavarojen muutos Maksuvalmius näyttää heikkenevän talousarvioon verrattuna noin 0,9 milj. eurolla. LAINAKANTA Pitkäaikaisen lainakannan kehitys 70, , ,0 40, ,0 20, , , Lainakanta 31.12, milj.euro Lainakanta, euro/asukas Pitkäaikainen lainakanta oli elokuun lopussa 61,3 milj. euroa, eli euroa/asukas. Valtuusto on talousarviossa myöntänyt kuluvalle vuodelle yhteensä 22 milj. euron lainanottovaltuudet, lainaa on tähän mennessä nostettu 15 milj. euroa ja arvion mukaan lainaa ei enää tänä vuonna tarvitse nostaa lisää ja välisenä aikana ottolainojen lyhennyksiä maksettiin 5,3 milj. euroa. 5

7 2. TOIMIALOJEN TALOUSARVIOIDEN TOTEUMA Yhteenveto toimialoittain 31. TA/ Ennuste Tarkastuslautakunta Toimintatulot 0 Toimintamenot , ,4 12,8 Netto , ,4 12,8 Kunnanhallitus Toimintatulot , ,7 Toimintamenot , ,9 Netto , ,8 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,2 Netto , ,2 Sivistysvaliokunta Toimintatulot , ,9 Toimintamenot , ,6 Netto , ,9 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,6 Netto , ,2 Yhteensä Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,1 Netto , ,0 TOIMIALA: TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUALUE: TILINTARKASTUS TP2009 TA 31. Toimintatulot 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 #JAKO/0! Toimintamenot , ,0-2 12,8 Toimintakate , ,8 6

8 TOIMIALA: KUNNANHALLITUS VASTUUALUE: YLEISHALLINTO JA KUNNAN JOHTO VASTUUHENKILÖ: Vs. kunnanjohtaja 31. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , ,8 TULOSYKSIKKÖ: KUNNANVIRASTON JOHTO VASTUUHENKILÖ: Vs. kunnanjohtaja 31. Toimintatulot ###### , ,6 Toimintamenot , ,0 34-4,2 Toimintakate , ,1 TULOSYKSIKKÖ: TALOUS- JA HALLINTOKESKUS VASTUUHENKILÖ: Osastopäällikkö 31. Toimintatulot , ,0 43 4,6 Toimintamenot , ,0 39-1,2 Toimintakate , ,6 IT-toiminta Toimintatulot ,1 41, ,0 31 4,1 Toimintamenot ,6 73, , ,6 Toimintakate ###### ,5 Sitovat tavoitteet vuodeksi Käyttövaltuushallintaa kehitetään ja järjestelmällistetään. Käyttövaltuushallintajärjestelmän valmistelutyö on käynnistetty. 7

9 Kunnan laskutuksesta tehdään asiakasystävällisempää ja sitä tehostetaan. Tiedotusta ja viestintää parannetaan. Sisäistä laskentaa ja tuotteistamista kehitetään. Taloushallinnon toimivuutta parannetaan. Sähköistä asiakaslaskutusta valmistellaan osana kirjanpito-ohjelmiston päivitystä. Pankkien kanssa tehtävät sopimukset sähköisten laskujen lähettämisestä on tehty.. Viestintäsuunnitelma on tekeillä. Palvelutuotteiden hinnoitteluprojekti käynnistetään syksyllä. Keskitettyä Talous- ja hallintokeskusta koskeva alustava suunnitelma on laadittu. Va. talous- ja hallintojohtaja palkattiin TULOSYKSIKKÖ: KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS VASTUUHENKILÖ: Kehitysjohtaja Mikko Aho 31. Toimintatulot , , ,8 Toimintamenot , , ,3 Toimintakate , ,9 Sitovat tavoitteet vuodeksi KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ Toimintaedellytykset monipuoliselle yrittämiselle Toimintaedellytykset monipuoliselle yrittämiselle Onnistunut maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikka Onnistunut maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikka SITOVA TAVOITE Laaditaan elinkeinostrategia. Työpaikka-alueiden kehittämiseen panostetaan. Vuonna käynnistetään koko kunnan kattava kaupan palveluverkkoselvitys. Laaditaan kaavoitusohjelma. Käynnistetään päätettyjen hankeyhteistyöalueiden suunnittelu. Kuntaan valmistellaan maanhankintaohjelma, johon sisältyy toimintasuunnitelma ohjelman toteuttamiseksi. Elinkeinostrategia valmistuu syksyllä. Uusia työpaikka-alueita kehitetään kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaupan palveluverkkoselvitys on valmistunut. Kaavoitusohjelma on laadittu ja hyväksytty. Eriksnäsin osayleiskaavatyö on aloitettu. Itäinen Jokipuisto II:n asemakaavoitus on käynnistetty. Maanhankintaohjelman lähtötiedot on selvitetty ja ohjelman luonnos on valmis. 8

10 Nopea reagointi ja päätöksentekokyky Nopea reagointi ja päätöksentekokyky Toimivat liikenneyhteydet Turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen ympäristö Valmistellaan edelleen prosessimaiseen organisaatiomalliin siirtymistä sekä sopimusohjausjärjestelmää. Kunnan oman mittaustoiminnan käynnistäminen Vuonna käynnistetään liikenneverkkoselvitys eteläisen Sipoon osalta. Laaditaan viheraluestrategia/ ohjelma (diplomityö) Kunta osallistuu Suomen Kuntaliiton järjestämään Kuntien ilmastonsuojelukampanjaan. Valmiudet siirtyä prosessimaiseen organisaatioon ovat olemassa. Valmistelu jatkuu. Kunnan oma mittaustoiminta on käynnistynyt. Pohjakarttoja päivitetään kaavoituksen edellyttämässä aikataulussa. Liikenneverkkoselvitys käynnistetään vuonna Aalto-yliopiston kanssa on sovittu viheraluestrategian laatimisesta diplomityönä. Ohjelmaluonnos valmistuu vuodenvaihteeseen mennessä. Sipoon kunta ei toistaiseksi suoraan osallistu Suomen Kuntaliiton järjestämään ilmastonsuojelukampanjaan. Sipoon ilmastostrategian laadinta aloitetaan siten, että se on liitettävissä KUUMA-kuntien ilmastostrategiaan. Sipoo on mukana KUUMAkuntien KOKO-ohjelmassa, minkä kautta ilmastostrategian toimeenpano toteutetaan vuosittaisen toimenpideohjelman ja budjetoinnin kautta. TOIMIALA: SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko 31. TA/ Ennuste Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,2 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden talousrarvion ennustetaan osavuosikatsauksen perusteella alittuvan ainoastaan noin euroa. 9

11 TULOSYKSIKKÖ: HALLINTO JA TALOUS VASTUUHENKILÖ: Talouspäällikkö Kirsi Kettunen 31. Toimintatulot ###### ,2 Toimintamenot ,3 67, ,0 Toimintakate , ,3 Sitovat tavoitteet vuodeksi Palveluiden kustannustehokkuuden varmistaminen Talouden raportointi- ja seurantajärjestelmää kehitetään. Suomen Kuntaliiton raportti sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailusta 2009 on valmistunut. Pilotti on käynnistynyt Sosiaali- ja terveysosastolla. TULOSYKSIKKÖ: TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri Kati Liukko ja johtava hoitaja Carola Klawér 31. TA/ Toimintatulot , ,8 Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,0 Erikoissairaanhoito Toimintatulot ,3 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,2 Säästöä syntyy rekrytointiin liittyvistä viiveistä ja henkilöstösivukuluista. Sitovat tavoitteet vuodeksi Kuvataan laatusertifioinnin ensimmäiseen auditointiin vaadittavat pääprosessit. Kuvataan nuoren asiakkaan tuen ja hoidon kartoituksen prosessit ehkäisyneuvolassa. Prosessikuvaukset ovat käynnissä. Prosessikuvaukset ovat käynnissä. 10

12 Kuvataan kuntoutuspotilaiden hoitoprosessit potilaan osastolle saapumista koskevasta ilmoituksesta potilaan onnistuneeseen kotiutukseen saakka. Kuvataan potilaan hoitoprosessit suun terveydenhuollossa yhteydenotosta hoitojakson päättymiseen. Prosessikuvaukset ovat käynnissä. Terveyskeskuksen sairaalan hoitojaksot ovat potilaiden aktiivisen kuntouttamisen myötä lyhentyneet. Osasto 1:n lyhytaikaisten potilaiden kuntoutusaika lyheni vuodesta 2008 vuoteen ,8 % ja vuodesta 2009 vuoteen ( ) 5,7 %. Prosessikuvaukset ovat käynnissä. TULOSYKSIKKÖ: VANHUSTYÖ VASTUUHENKILÖ: Vanhustyön päällikkö Helena Räsänen 31. Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,0 Sitovat tavoitteet vuodeksi Vanhuspoliittisen ohjelman seuranta tehdään. Yhteistyössä päivähoidon ja ruokapalvelujen kanssa vakiinnutetaan ikääntyneiden ateriointimahdollisuus kunnan päiväkodeissa. Vanhuspoliittisen ohjelman arviointi ja seuranta valmistuvat loppusyksystä. Ateriointimahdollisuus on vakiintunut jo osassa päiväkoteja ja siitä on tiedotettu kuntalaisille. Ruokailumahdollisuutta muissa päiväkodeissa selvitetään parhaillaan ja siitä tiedotetaan kuntalaisille. TULOSYKSIKKÖ: SOSIAALITYÖ VASTUUHENKILÖ: Sosiaalityön päällikkö Mikaela Westergård 31. Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,2 11

13 Sitovat tavoitteet vuodeksi Yhteistyössä HUSin lastenpsykiatrian kanssa laaditaan lastensuojelun yhteistyömalli. Yhteistyössä työvoimapalvelukeskuksen kanssa laaditaan aikuissosiaalityön yhteistyömalli kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi. Ennalta ehkäisevää perhetyötä kehitetään. HUSin lastenpsykiatrian kanssa on pidetty säännöllisiä yhteistyökokouksia ja tehty asiakastapaamisia sisältäen yhteisiä kotikäyntejä. Yhteistyömallin kehittäminen jatkuu. Yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa on luotu kuntouttavan työtoiminnan työpaikkoja, paikkoja on nyt noin 10. Paikkoja tarvitaan lisää ja tavoitteena on saada työpaikkoja kuntaan. Perheneuvolatyöparin rekrytointi on meneillään. TULOSYKSIKKÖ: RUOKAPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö Birgit Mäkilä 31. Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,1 Sitovat tavoitteet vuodeksi Vanhusten ravitsemusprojektin tulosten hyödyntäminen Välitöntä asiakaspalautetta koskevan järjestelmän luominen Ruokaopas valmistuu ja se otetaan käyttöön osastoilla ja keittiössä syksyn aikana. Käytössä on järjestelmä, jossa asiakkailla on päivittäin mahdollisuus antaa palautetta ruokailusta päiväkodeissa, kouluissa ja henkilöstöruokailussa. 12

14 TOIMIALA: SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka 31. Toimintatulot ,86 97, , ,9 Toimintamenot ,94 67, , ,6 Toimintakate , ,9 Sitovat tavoitteet vuodeksi Sipoon muutosohjelman toteuttaminen osastotasolla Ydinprosessin alla olevat palvelukokonaisuudet on sijoitettu elämänkaarimallin mukaisesti. Osaprosessit kuvataan sitten, kun päätös prosessimaiseen työskentelytapaan siirtymisestä on tehty. Päätöstä prosessimaiseen työskentelytapaan siirtymisestä ei ole tehty, ja siksi osaprosesseja ei ole kuvattu. Tavoite ei toteudu vuonna. Palvelustrategian tekeminen yhteistyössä muiden palveluiden järjestäjien kanssa Palvelustrategian runko on valmisteltu. Työ etenee sen jälkeen, kun kouluverkon linjaukset on tehty. Kouluverkkotyö jatkuu. Palveluverkkosuunnitelmaa hyödynnetään palvelustrategiassa. TULOSYKSIKKÖ: HALLINTOPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Talouspäällikkö Mats Sund 31. Toimintatulot ,0 Toimintamenot , ,5 Toimintakate , ,5 Sitovat tavoitteet vuodeksi Tulosyksiköiden talouden toteutumasta ja loppuvuoden ennusteesta raportoidaan kuukausittain. Tulosyksiköt ovat saaneet tarvitsemansa ajantasaiset ennusteet talouden toteumasta. 13

15 Yksikön interaktiivista vuorovaikutusta oman osaston, muiden hallintokuntien ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa vahvistetaan lisäämällä yksikön tunnettuutta. Hallintopalvelujen henkilökunnan osaamista kehitetään siten, että sivistystoimen palveluille asetettuihin valtakunnallisiin vaatimuksiin ja tavoitteisiin voidaan vastata oikeaan aikaan. Mikäli kunnan talous- ja hallintopalvelut keskitetään ensi vuoden alusta, yksikköä koskeva tiedotus tapahtuu syksyn aikana vain soveltuvin osin. Henkilöstö on osallistunut kunnallisen sivistystoimen palveluita koskeviin luentoihin ja koulutustilaisuuksiin. Mikäli kunnan talous- ja hallintopalvelut keskitetään ensi vuoden alusta, jatkuu koulutus vain soveltuvin osin syksyn aikana. TULOSYKSIKKÖ: VARHAISKASVATUSPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Päivähoidon päällikkö Kristiina Blomqvist 31. Toimintatulot , ,8 Toimintamenot , ,9 Toimintakate , ,2 Sitovat tavoitteet vuodeksi Turvallisuussuunnitelman laatiminen Päiväkotien turvallisuutta koskeva kysely on tehty päiväkodinjohtajille. Kyselyn tuloksia hyödynnetään turvallisuussuunnitelmia laadittaessa. Yksikkökohtaisia turvallisuussuunnitelmia työstetään. Yksikkökohtaiset turvallisuussuunnitelmat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Asiakaspalvelun parantaminen Sähköinen päivähoitohakemus, päivähoito- ja maksupäätös on otettu käyttöön. Järjestelmän toimivuutta kehitetään yhteistyössä ohjelmansuunnittelijan ja kunnan it-yksikön kanssa. Päivähoitoyksiköiden kotisivujen runko on suunniteltu ja yhteisesti hyväksytty. Sivuja työstetään. Kotisivut julkaistaan vuoden loppuun mennessä. Kotihoidontuen kuntalisän selvitystyön jatkotoimista päätetään huhtikuun loppuun mennessä ja selvityksen perusteella kuntalisä otetaan käyttöön viimeistään Kotihoidontuen kuntalisän ehdoista ja määrästä on tehty päätös. Kuntalisä otetaan käyttöön

16 TULOSYKSIKKÖ: KOULUTUSPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Opetusjohtaja Jari Alasmäki 31. Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,9 Perusopetus Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,7 mistä oppilaskuljetus Toimintatulot ###### 46, ,4 Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,3 Lukio-opetus Toimintatulot ,41 44,7 30, ,8 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,3 Sitovat tavoitteet vuodeksi Oppilaan hyvinvointia parannetaan oppilashuoltotyötä kehittämällä. Arviointitoiminnan yhtenäistäminen ja kehittäminen Koulutuspalvelut on mukana kahdessa valtakunnallisessa hankkeessa: Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen sekä Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen esi- ja perusopetuksessa (KELPO). Oppilashuollon uusi palvelurakennemalli valmistuu moniammatillisena yhteistyönä vuoden aikana. Lisäksi laaditaan sähköinen oppilashuollon ja erityisopetuksen käsikirja, jota on työstetty siten, että se valmistuu kevään 2011 aikana. Sipoonlahden koulussa on meneillään kehittämispilotti esi- ja alkuopetuksen oppilashuollon ja erityisopetuksen yhteistyön järjestämisestä. Kaikki Sipoon koulut laativat vuoden aikana myös Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön Sipoon kouluissa -suunnitelman toimintamallin. Koulutuspalvelut on saanut vuodelle opetusministeriöltä valtionavustusta opetustoimen laatukriteereiden käyttöönottoon. Sipoon Koulutuspalveluiden laatiman aikataulun mukaisesti vuoden loppuun mennessä Sipoossa on yhteinen käsitys perusopetuksen laatukriteereistä sekä toimintamallit laatutyön toteuttamisesta. Tämän pohjalta kevään 2011 aikana otetaan käyttöön yhtenäinen laadun arviointijärjestelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa laadussa havaittavat kehittämiskohteet ja sitä kautta kohdentaa oikein kehittämistoimintaa ja resurssienjakoa. 15

17 Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Kouluverkkoa kehitetään keväällä valmistuvan kouluverkkoselvityksen pohjalta. Perusteellinen ja laajamittainen kouluverkkoselvitys tehdään siten, että valtuusto voi päättää linjauksista huhtikuun loppuun mennessä. Koulutuspalvelut on asettanut yhdeksi kehittämisen kärjeksi hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö. Opetustoimen työhyvinvoinnin kehittämisryhmä on valmistellut työhyvinvoinnin sipoolaista toimintamallia, joka valmistuu vuoden aikana. Henkilöstön koulutussuunnitelma valmistui toukokuussa ja se otettiin käyttöön lukuvuoden 2011 alussa. Sipoon kaikki rehtorit ovat mukana rehtorijet-koulutusohjelmassa (Johtamisen erikoisammattitutkinto) joko tutkinnonsuorittajina tai mentoreina. Myös koulujen apulais- ja vararehtorit osallistuvat koulutusohjelmaan, joka toteutetaan yhteistyössä Edupolin ja Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen kanssa. Työnohjaus on käytössä yksiköissä sekä ryhmätyönohjauksena että yksilötyönohjauksena. Valtuuston tekemä kouluverkkopäätös ei sisältänyt sellaisia kouluverkkoon tehtäviä rakenteellisia muutoksia, joiden avulla varsinaisia säästötoimia olisi mahdollista toteuttaa. Yhden pienen koulun lakkauttaminen mahdollisti pienen tuntiresurssilisäyksen muille kouluille jaettavaksi. Sipoon opetustoimen palveluverkkoselvitys julkaistiin 7.4., jonka jälkeen sivistysvaliokunta sekä sen neljä jaostoa antoivat selvityksestä omat lausuntonsa. Kunnanhallitus käsitteli palveluverkkoselvitystä Valtuusto päätti 26.4., että kouluverkon kehittämisen perusteena tulee olla yhdenvertaisuus, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus kaikkia oppilaita kohtaan. Kaikille oppilaille tulee pyrkiä takaamaan tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen perusopetukseen. Valtuusto tekee linjauksen kouluverkkotyöryhmän suunnitelman pohjalta lokakuun loppuun mennessä. Valitaan B- ja C- mallin yhdistelmä. Uudet koulut olisivat joko alakouluja (luokat 0-6) tai yhtenäisiä peruskouluja (luokat 0-9), joissa olisi myös muut sivistyksen tarvitsemat tilat. Yleisin yhtenäinen peruskoulu olisi 2-4-sarjainen. Osassa kuntaa voisi olla ns. kortteli- tai lähikouluja, joissa olisi luokka-asteet 0-6 sekä päiväkoti. Näissä korttelikouluissa voisi toimia myös toisenkielisiä kouluyksiköitä. Olemassa olevat koulut korjattaisiin ja laajennettaisiin mahdollisuuksien mukaan n. 150 oppilaan kouluiksi, mikäli oppilaita olisi tarpeeksi. Samalla tiloihin rakennettaisiin mahdolliset muut tarvittavat erityistilat, esim. liikuntasalit. Huonokuntoisista kouluista voidaan luopua, kun hyväkuntoisia korvaavia tiloja on käytettävissä. 16

18 Ohjausryhmä tukee normaalia Sivistysosaston valmistelua. Päätettiin, että Gesterby skola lakkautetaan 1.8. ja vanhemmat saavat päättää, siirretäänkö oppilaat Kyrkoby skolaan vai Söderkulla skolaan. Opetuksen taso säilyy vuoden 2009 tasolla. Sivistysosasto tekee kyselytutkimuksen selvittääkseen kuntalaisten mielipiteet kouluverkosta. Oppilaskohtainen opetustuntimäärä on pysynyt vuoden 2009 tasolla. Lisäksi Koulutuspalvelut on saanut opetusministeriöltä hakemuksesta perusopetuksen laadun kehittämiseksi kohdennettua valtionavustusta vuodelle opetusryhmien pienentämiseen. Opetustoimen palveluverkkoselvitys (julkaistu 7.4.) esiteltiin kuntalaisille avoimessa tiedotustilaisuudessa Osana opetustoimen palveluverkon jatkotyötä tehtiin kuntalaisille syksyllä kyselytutkimus tulevaisuuden kouluverkosta. TULOSYKSIKKÖ: LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Liikuntatoimenjohtaja Tom Sundbäck 31. Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,4 Sitovat tavoitteet vuodeksi Söderkullan keskusurheilukentän perusparannustyöt saatetaan loppuun. Tekonurmikentän ympärivuotinen käyttö mahdollistetaan. Kumirouhetekonurmikentän lämmittämiseen vaadittavat asennukset on suoritettu. Juoksuratojen ympärille asennettava ns. palloaita on hankkimatta ja asentamatta. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa tammikuussa. Nuorisolain 8 toteutuu. Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintansa. 17

19 TULOSYKSIKKÖ: KULTTUURIPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Kulttuurijohtaja Anne Laitinen 31. Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,6 Sitovat tavoitteet vuodeksi Kirjastoissa otetaan käyttöön lainausautomaatit. Asiakkaat hoitavat lainauksen itsepalveluna, tavoitetaso 50 %. Lainausautomaatit on otettu käyttöön. Tällä hetkellä arvio on, että 15 % lainauksista tapahtuu automaatilla vuoden loppuun mennessä. Söderkullan kirjastoon perustetaan taidelainaamo. Paikallisille taiteilijoille tarjotaan mahdollisuus myydä ja lainata asiakkaille taideteoksia. Taidelainaamo lisää kirjaston viihtyisyyttä / Lainattujen taideteosten määrä. Taidelainaamo on avattu ja sekä kirjaston asiakkaat, henkilöstö että taiteilijat ovat olleet tyytyväisiä. Tällä hetkellä taidelainaamossa on esillä yli kahdenkymmenen sipoolaisen taiteilijan töitä. TOIMIALA: TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA VASTUUALUE: TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja Veikko Raiskila 31. Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,2 18

20 TULOSYKSIKKÖ: TALOUS JA HALLINTO VASTUUHENKILÖ: Talouspäällikkö Helena Enari 31. Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,9 Toimintakate , ,7 TULOSYKSIKKÖ: RAKENNUSVALVONTA VASTUUHENKILÖ: Rakennusvalvontapäällikkö Kyösti Piipponen 31. Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,0 Sitovat tavoitteet vuodeksi Lupakäytännön ja -prosessin järkiperäistäminen Rakennuslupia koskevaa delegointia on laajennettu. Henkilöstöresursseja on jaettu uudelleen. TULOSYKSIKKÖ: YMPÄRISTÖNSUOJELU VASTUUHENKILÖ: Ympäristönsuojelupäällikkö Christel Kyttälä 31. Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,3 Sitovat tavoitteet vuodeksi Ryhdytään tarvittaviin toimiin valvontasuunnitelman käyttöönoton mahdollistamiseksi. Ympäristönsuojelun tiedonhallintaohjelma on markkinoilla kehitteillä, mutta se on vielä varsin puutteellinen. Valvontasuunnitelman käyttöönottoa muilla keinoin selvitetään. 19

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu 2010

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu 2010 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu SISÄLTÖ sivu OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HEINÄKUU... 1 1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS... 2 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Rahoituslaskelma Lainakanta

Lisätiedot

6,3221.817$ 6LYLVW\VODXWDNXQWD 7$00,±(/2.88

6,3221.817$ 6LYLVW\VODXWDNXQWD 7$00,±(/2.88 6,3221.817$ 6LYLVW\VODXWDNXQWD 26$9826,.$76$86 7$00,±(/2.88 72,0,$/$ VASTUUALUE: 6,9,67

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2011

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2011 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2011 SISÄLLYS sivu OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2011... 1 1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS... 2 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Rahoituslaskelma Lainakanta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilastotietoja Sipoosta

Tilastotietoja Sipoosta Tilastotietoja Sipoosta Esite on laadittu Sipoon kunnan kehittämis- ja kaavoituskeskuksessa 2.8.2010. Lähteet: Tilastokeskus (taulukot),työ- ja elinkeinoministeriö (työvoima), Maanmittauslaitos (kunnan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sipoon kunnan kouluverkkosuunnitelma

Sipoon kunnan kouluverkkosuunnitelma 1 Sipoon kunnan kouluverkkosuunnitelma Kouluverkko-ohjausryhmän kannanotto 13.12.2010 LÄHTÖKOHTA Tulevaisuuden palveluverkko ja tuotanto rakennetaan niin pedagogisesti kuin rakenteellisestikin laadukkaasti

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu 2011

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu 2011 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu SISÄLLYS sivu OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU... 1 1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS... 2 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Rahoituslaskelma Lainakanta

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

6,322123(78672,0(1. Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto. Jari Alasmäki opetusjohtaja

6,322123(78672,0(1. Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto. Jari Alasmäki opetusjohtaja 6,322123(78672,0(1 3$/9(/89(5..2 Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto Jari Alasmäki opetusjohtaja $/8.6, tehtävänantona /$$-$6,322123(78672,0(1 3$/9(/89(5..26(/9,7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Talousarviomuutos 3/2013

Talousarviomuutos 3/2013 Kunnanhallitus 266 25.11.2013 Kunnanvaltuusto 71 09.12.2013 Talousarviomuutos 3/2013 355/02.02.00/2013 Kunnanhallitus 25.11.2013 266 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Kehysesitys 2016-18 Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Taloussuunnitelman ja arvion valmisteluprosessista Kehyspäätöksen tekovaiheessa paljon asioita auki Valtion valmisteluaikataulu myöhentynyt; hallituksen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki 1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Sisällys 1. TALOUSTILANNE... 1 2. TALOUSARVION TAMMI-HUHTIKUU 2015 TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE 2015... 2 2.1 Tuloslaskelma... 2 2.2 Verotulot ja valtionosuudet

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot