uusi nykyisyys new present

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uusi nykyisyys new present"

Transkriptio

1 XX MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT MÄNTTÄ ART FESTIVAL uusi nykyisyys new present KURAATTORIT CURATORS: KALLE HAMM & DZAMIL KAMANGER

2 XX MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT MÄNTTÄ ART FESTIVAL uusi nykyisyys new present

3 Julkaisija Publisher: Mäntän kuvataiteen ystävät ry Painopaikka Print: Vammalan kirjapaino Oy, 2015 Työryhmä Team Toiminnanjohtaja Executive Director: Tiina Nyrhinen Kuraattorit Curators: Kalle Hamm & Dzamil Kamanger Julkaisun koordinointi Publication Coordinator: Elissa Määttänen Artikkeleiden toimitus Article Editor: Giovanna Esposito Yussif Artikkelit Article Contributors: Maryan Abdulkarim & Pauliina Feodoroff, Sezgin Boynik, Marianne Niemelä, Third Space -kollektiivi collective, Airi Triisberg ja and Grey Violet (osana Third Spacen yhteistyötä as part of Third Space collaboration) Englanninkielinen oikoluku English Proofreader: Katherine Lenanton (kuraattorien sekä artikkelikirjoittajien tekstit for the curatorial text and texts by Maryan Abdulkarim & Pauliina Feodoroff, Sezgin Boynik, Airi Triisberg, Grey Violet) Kääntäjä Translator: Liina Härkönen (kuraattorien artikkeli for the curatorial text, sekä seuraavien kirjoittajien artikkelit: and articles by Sezgin Boynik, Airi Triisberg, Grey Violet, ja osa teoskuvailuista part of the artwork descriptions). Lisäkäännökset Additional translations: Tuomas Taskinen (osa teoskuvailuista part of the artwork descriptions) Teoskuvailut Artwork Descriptions: Kalle Hamm (KH), Dzamil Kamanger (DK), Elissa Määttänen (EM) ja taiteilijat and the artists Teoskuvat Artwork photography: Timo Nieminen, paitsi sivut except pages 51, 95, 99 & 105 Tiina Nyrhinen; 56 & 86 Kalle Hamm; 66 NÆS; 92 Meri Linna Graafinen suunnittelu ja taitto Graphic Design and Layout: Noora Federley, Marko Soini ISSN X

4 XX MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT MÄNTTÄ ART FESTIVAL uusi nykyisyys new present ARTIKKELIT ARTICLES Kiitosten aika A Time for Thanks, Tiina Nyrhinen 4 uusi nykyisyys new present, Kalle Hamm & Dzamil Kamanger 7 Kaikki ympärilläsi on tarinaa Everything around you is a story, Maryan Abdulkarim ja Pauliina Feodoroff 19 Cultural Dead End Kulttuurinen umpikuja, Sezgin Boynik 25 From Unwaged Labour towards the Politics of Possibilities Palkattomasta työstä mahdollisuuksien politiikkaan, Airi Triisberg 37 Nationalismi haluaa määrittää seksuaalisuuttamme Nationalism Wants To Define Our Sexuality, Marianne Niemelä - Third Space 44 Footnote Alaviite, Grey Violet 47 3

5 KIITOSTEN AIKA A TIME FOR THANKS Mäntän kuvataideviikoilla on tapahtuman koko 22-vuotisen historian aikana työskennelty talkoovoimin ja pienillä resursseilla nykytaiteen ja nykytaiteilijoiden tunnettuuden edistämiseksi. Mäntän vaikutus on monen taiteilijan uralla ollut käänteentekevä, joskaan tuo vaikutus ei näy välttämättä heti. Mäntässä taiteilijalla on hyvä tilaisuus tuoda omaa tuotantoaan esille huomattavasti pääkaupunkiseudun galleriayleisöä laajemmalle joukolle. Joka vuosi vaihtuva kuraattori on tuonut aina muassaan uuden, raikkaan näkökulman suomalaiseen taidekenttään. Nyt meneillään oleva vuosi on ollut monikulttuurisuudessaan hieno ja opettavainen kokemus. Kuvataidekentässä kansalliset määrittelyt ovat tuntuneet jo pitkään turhilta, ja nyt tämä asiaintila on tullut todeksi myös Mäntän taiteilijalistassa. Toinen tämän vuoden erityispiirre on se, että esillä on huomattavan monia video- ja ääniteoksia ja moniaistisia installaatioita. Yleisöä haastetaan myös osallistumaan. Kiitollisena katselemme näyttelyä ja tätä kirjaa, joka on dokumentaatio valmiista näyttelystä. Tilallista ja moniin aisteihin vaikuttavaa kokemusta valokuvat eivät voi kokonaan välittää, mutta ne antavat edes aavistuksen ja muiston siitä, miten nykytaide tänä vuonna otti rehutehtaana aikoinaan toimineen Pekilon tilat haltuun levittäytyen myös Taavetinsaareen, Mänttä-Vilppulan kaupunkitilaan ja kaupungintalolle sekä kirjastoon. Juhlistaaksemme 20. näyttelyämme olemme panostaneet laajamittaiseen, verkkosivuiltamme löytyvään katalogiin, joka sisältää tilaustyönä kirjoitettuja artikkeleita, videohaastatteluita, taiteilijaesittelyitä sekä Third Space -kollektiivin äänioppaan. Haluan esittää kiitokset nettikatalogin toimittajalle Giovanna Esposito Yussifille, joka on tuottanut artikkelit, jotka on julkaistu myös For 22 years, the Mänttä Art Festival has been run by voluntary work with small resources to promote contemporary art and artists. For many artists, Mänttä has had a revolutionary impact on their career, although this effect might not have been evident immediately. Mänttä offers an excellent opportunity to present work to an audience that is significantly larger compared to the gallery-going public of the Helsinki region. The annually changing curator always brings his/her preferences into the mix. The ongoing year with the theme of multiculturalism has been a wonderful and educational for us all. In the art field, national boundaries have seemed futile for a long time, and now in Mänttä we are experiencing this when looking at the list of artists. The other feature of this year is the multitude of video and sound pieces and works attracting many senses. In many ways, visitors are also challenged to participate themselves. We feel thankful as we view the completed exhibition and this documentation at hand. The photos are not able to convey the spatial and multisensory experience of the installations in full, but at least they may give a hint on how contemporary art this time took hold of Pekilo, the former animal food factory, and expanded through Taaventinsaari Island and Mänttä-Vippula townscape, Town Hall and Library. To celebrate our XX edition we made an extensive catalogue of the exhibition, which includes commissioned articles, video interviews, artists statements and Third Space s audio guides and will be found at our website. I want to give my thanks to the editor of the web catalogue, Giovanna Esposito Yussif, who has edited the articles that are also published in this booklet. Thank you to the writers Sezgin Boynik, Airi Triisberg, Maryan Abdulkarim and Pauliina Feodoroff, Marianne Niemelä and Grey Vio- 4

6 tässä kirjasessa. Kiitos, kirjoittajat Sezgin Boynik, Airi Triisberg, Maryan Abdulkarim ja Pauliina Feodoroff, Marianne Niemelä ja Grey Violet. Valokuvaaja Timo Niemiselle ja kirjan taittajille, Noora Federleylle sekä Marko Soinille kuuluvat myös lämpimät kiitokset, samoin kääntäjille Liina Härköselle ja Tuomas Taskiselle. Lämmin kiitos kuraattoriparille Kalle Hamm ja Dzamil Kamanger. Loitte Pekiloon yhtä aikaa esteettisesti nautittavan ja ajatuksia herättävän näyttelykokonaisuuden. Työtoverinanne oli ilo olla. Erityiskiitos kaikille taiteilijoille teoksistanne ja työstänne. Ilman teitä tätä festivaalia ei totisesti olisi olemassa. Pieni ja yhteen hiileen puhaltava tiimimme koostui tänä keväänä näyttelymestari Risto Korpelasta, tiedottaja-näyttelysihteeri Elissa Määttäsestä, alan opiskelijoista, harjoittelijoista ja paikallisista talkoolaisista. Ilman Mäntän kuvataiteen ystävät -yhdistyksen jäsenten apua moni ripustuksen ja järjestelyjen yksityiskohta olisi jäänyt puolitiehen. Tärkeimmät toimintamme rahoittajista ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Mänttä-Vilppulan kaupunki. Tänä vuonna Koneen säätiö tuki monien näyttelymme taiteilijoiden tuotantoa. Taidemuseo Göstasta on tullut Mäntässä myös nykytaiteen toimija ja yhteistyökumppani. Kiitokset tuesta ja kutsusta esittäytyä Joenniemen mailla Taavetinsaaressa. Yhteistyö Pirkanmaan Sininauha ry:n Avain-hankkeen ja Mänttä- Vilppulan kirjaston kanssa on tuonut paikallista yhteisöllisyyttä toimintaamme. Kiitos myös Café Alex ja Kahvila Wilhelmiina sekä Mäntän Seudun Osuuspankki näyttelytiloista kaupunkikuvassa. Sara Hildénin taidemuseon, Ikahu Media Artin sekä TTVO:n, Mediapoliksen osana toimivan opinahjon tuki on ollut osaltaan nostamassa näyttelyn toimintavarmuutta ja teknistä tasoa. TIINA NYRHINEN toiminnanjohtaja let. Thanks to the photographer Timo Nieminen and the graphic designers Noora Federley and Marko Soini, as well as the translators Liina Härkönen and Tuomas Taskinen. I warmly thank our curators, Kalle Hamm and Dzamil Kamanger: you created an exhibition both esthetically enjoyable and thought provoking at Pekilo. It has been a pleasure working with you. Special thanks to all the artists for your artworks and your efforts, without you this festival would surely not exist. Our team consisted of our Exhibition Technician Risto Korpela, Exhibition and Press Secretary Elissa Määttänen, and our annually rotating crew of trainees and many volunteers. Thank you all! And without the help of the members of our founding association, Mäntän kuvataiteen ystävät, many a detail in the organizing would have been left only halfway done. Our most important supporters are the Ministry of Education and Culture and the town of Mänttä- Vilppula. This year, The Kone Foundation has supported the work of several of the artists in our exhibition. The Serlachius Museum has become an important player and collaborator in the field of contemporary art; we thank for the support, equipment loans and the opportunity to exhibit at the Joenniemi property on the Taavetinsaari Island. Collaborations with the Avain project of the Tampere Region Blue Ribbon Association and the Mänttä-Vilppula Library have added an element of local communality to our activities. Thanks to Café Alex, Kahvila Wilhelmiina and the Mänttä Region Osuuspankki for the exhibition spaces they provided in the townscape. Collaborating with Ikahu Media Art, Sara Hildén Art Museum and the Tampere Polytechnic School of Art and Media, now a part of Mediapolis, has significantly raised the technical standards of this exhibition. TIINA NYRHINEN Executive Director 5

7 6 Avajaiset At the opening June 13th 2015: Ore.e Jalostamot & Edwina Goldstone.

8 KALLE HAMM JA DZAMIL KAMANGER UUSI NYKYISYYS NEW PRESENT XX Mäntän kuvataideviikot esittelee laajan otoksen Suomessa toimivia kansainvälisiä nykytaiteilijoita. Taidekenttä on kansainvälistynyt Suomessa merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja sen myötä kansalliset rajat ovat alkaneet tuntua keinotekoisilta. Kulttuurinen liikkuvuus on jo pitkään ollut arkipäivää taiteessa ja sitä tapahtuu aina eritaustaisten ihmisten kohtaamisissa: rajoja ylitettäessä ja erityisesti niiden välissä. Tätä kutsutaan transkulttuurisuudeksi, joka sisältää myös ajatuksen oikeudesta olla tulematta luokitelluksi mihinkään tiettyyn lokeroon, oikeudesta pysyä välissä, harmaalla määrittelemättömällä alueella. Haluamme esitellä yleisölle sitä monimuotoisuutta, joka jo on keskuudessamme, ja antaa sille sen ansaitsema asema ja tila. The XX Mänttä Art Festival presents a wide sample of international contemporary artists working in Finland. The Finnish art field has become significantly more international during the last decade, and as a result, national borders have begun to seem artificial. In arts, cultural mobility has for some time been the norm. It takes place in every encounter between people with different backgrounds, crossing and operating between borders. This is called transculturation; it entails the right to not be categorised and the right to stay in between, in the grey, undefined zone. We wish to present to the public the diversity already among us and to give it the status and space that it deserves. Aikaamme leimaa simultaanisuus. Historiaa kirjoitetaan jo sen tapahtuessa. Tiedonvaihto on nopeaa ja moniäänistä, ja siinä risteilee samanaikaisia viittauksia eri paikkoihin ja aikoihin. Digitalisaation mahdollistama etäläsnäolo ja erilaiset joukkoistamiset ovat vaikuttaneet yhteisöihin ja tekijyyksiin. Ihmisiä ei välttämättä enää yhdistä kieli ja kansallisuus vaan ilmiöt, harrastukset ja kiinnostuksen kohteet. Joukkoäly ja -rahoitus hyödyntävät globaaleja verkostoja ja massojen voimaa. Samalla tekijyys muuttuu anonyymimmäksi ja jakautuu suuren joukon kesken. Ajankuvamme löytyy internetistä. Jatkuva hektisyys on tuottanut myös vastareaktioita. Nopeuden ja reaaliaikaisuuden rinnalle on syntynyt oma hitauskulttuurinsa, Our time is labelled by simultaneity. History is already being written as it takes place. The exchange of information is fast and multivoiced, with simultaneous intersecting references to different places and temporalities. The remote presence and different forms of crowdsourcing enabled by digitalization have had an impact in communities and authorship. People are no longer necessarily connected by their language and nationality, but via phenomena, hobbies and interests. Collective intelligence and funding make use of global networks and the power of the masses. At the same time, authorship becomes more anonymous, shared among a larger group. Our spirit of the times can be found on the Internet. This constant hectic pace has also pro- 7

9 joka näkyy terveyden, ravinnon ja ekologian megatrendeissä. Löytyy luomua ja lähiä, on slow foodia ja down-shiftaamista, kaikki tuunaa ja kierrättää. Nopeus ilmenee myös hetkellisyytenä. Halutaan keskittyä nyt-hetkeen ja venyttää sitä mahdollisimman pitkäksi, tai asia on esillä vain hetken ennen kuin uusi ilmiö tai trendi korvaa sen. Kuva ja oraalisuus ovat korvaamassa kirjoitettua tekstiä. Muutoksen näkee sanomalehtien viimeaikaisessa kehityksessä. Nopeuden vaatimus tuottaa tiivistettyä ja yleistettyä tietoa. Pitkät analyyttiset artikkelit ovat vaihtuneet videoiksi lehden nettisivuilla 1. Kokonaiskuvan hahmottaminen on vaikeampaa. Asiat ovat aidosti monikerroksellisia ja monitulkintaisia, eikä niitä voi ymmärtää yhdeltä arvopohjalta, esimerkiksi Occupy-liike kaatui omiin sisäisiin ristiriitoihinsa. Poliittisen korrektiuden vaatimus tekee vaikeaksi sanoa mistään oikein mitään. Aikaamme leimaa simultaanisuuden ja nopeuden lisäksi moniäänisyys. Ei voi luottaa enää yhteen tietolähteeseen. On seurattava STT:n lisäksi al-jazeeraa, Novaya Gazetaa tai muita medioita. Emansipatooriset vaatimukset sinkoilevat ilmassa: arabikevät ja postkolonialismi, queer-tietoisuus ja feminismi, uusvasemmisto ja kapitalismin kritiikki. Kansalaisten on tehtävä valintoja ratkaisevasti ja perustavanlaatuisesti ristiriitaisten asioiden välillä. Ei ole yhtä julkista tilaa, vaan julkisten tilojen verkosto, jossa erilaiset mielipiteet risteilevät. Samanmielisyys ilman poissulkemista on mahdottomuus. Inhimillinen moninaisuus ja moniarvoisuus johtavat aina vastakkaisuuteen ja todelliseen eroon. Yksi taiteen tehtävistä onkin olla vastaan ja vallata julkinen tila ja häiritä näiden tilojen liian sopuisaa käyttöä. Konsensus on yhteiskunnalle taantumuksellinen tila. Jos kukaan ei enää olisi todellisesti eri mieltä ja jos kritiikki vaimentuisi, se olisi duced counter-reactions. Alongside speed and simultaneity, a slow culture has been created that is visible in the megatrends of health, nutrition and ecology. You ve got organic and locally sourced, slow food and down-shifting, everyone pimping and recycling. Speed also manifests as transience. The aim is to focus on the now, stretching it as far as possible, or something may be happening only for a moment before being replaced by a new phenomenon or trend. Images and orality are replacing the written text. The change is visible in the recent developments of newspapers. The demand for speed produces condensed and generalised information. Long, analytical articles have been traded-off for videos on the newspaper s website 1. It is harder to piece together the overall picture. Issues are truly multi-layered and ambiguous and can t be understood from one set of values alone; for example, the Occupy movement collapsed due to its own internal conflicts. The demand for political correctness makes it difficult to really say anything about anything. In addition to simultaneity and speed, our time is labelled by multivoicedness. There is no more trusting merely one information source. In addition to the Finnish news agency STT, you also have to follow al-jazeera, Novaya Gazeta and other media. Emancipatory demands are hurled back and forth: the Arab Spring and post-colonialism, LGBT awareness and feminism, the New Left and criticism of capitalism. Citizens have to make choices between crucially and fundamentally conflicting issues. There is no one public space, but rather a network of public spaces where different opinions intersect. Like-mindedness without exclusion is impossible. Human diversity and pluralism always leads to contradictions and actual sepa- 8

10 joko osoitus todellisten intohimojen ja luovan toiminnan taantumisesta tai kaiken nujertavasta sorrosta. Politiikka ja taide eivät ole erillisiä kenttiä, joiden välille voidaan hetkittäin virittää yhteys. Taiteessa on aina poliittinen dimensio samoin kuin poliittisessa taiteellinen. Ei myöskään ole poliittista taidetta ja ei-poliittista taidetta, taidetta, joka olisi poliittisesti neutraalia. Kaikki taide on joko puolesta tai vastaan - joko konsensukseen tähtäävää tai aktivistista hegemonianvastaista toimintaa. Nykytaide oskilloi, värähtelee 2, viitaten samanaikaisesti eri paikkoihin, aikoihin ja arvoihin 2. Samalla se kommentoi ja uusintaa nykyisyyttä nostaen esille ajassa tapahtuvia muutoksia. Taiteilija- ja teosvalinnoista Mäntän kuvataideviikot ilmoittavat toimintansa tavoitteeksi esitellä uutta suomalaista nykytaidetta. Kiinnostavaa tässä määritelmässä on sana suomalaista. Lisääntyneen maahanmuuton myötä on keskusteltu, mitä suomalaisuudella ymmärretään tai miten se määritellään. Tehtävä ei ole helppo. Kansalaisuus ja etnisyys sekoittuvat. Ovatko pakolaiset suomalaisia tai voiko olla suomalainen, jos ei puhu suomea. Entä jos on syntynyt Suomessa, mutta ei näytä suomalaiselta ja silti kutsutaan yhä maahanmuuttajaksi. Tilannetta on yritetty ottaa haltuun luomalla erilaisia kategorioita ja termejä. Puhutaan kantasuomalaisista, uussuomalaisista, maahanmuuttajista, ulkomaalaistaustaisista, pakolaisista, siirtolaisista, turvapaikanhakijoista, paluumuuttajista, jne. Vaikka kategoriat auttavat luokittelussa, ne kuitenkin luovat myös aina rajoja, erilaisia jakoja meihin ja muihin. Useimmiten kategoriat synnytetään ration. Hence one of the functions of art is to disagree, take over public space and interfere with the overtly amicable use of these spaces. Consensus within society is a reactionary state. If no one truly disagreed and all criticism fell silent, it would be a sign of either the decline of true passions and creative activity, or of an overpowering oppression. Politics and art are not separate fields between which a momentary connection is established. Art always has a political dimension and vice versa. There is also no such thing as political art and non-political or politically neutral art. All art is either for or against it aims either for consensus or direct counter-hegemonic action. Contemporary art oscillates 2, simultaneously referring to multiple places, temporalities and values 2. At the same time, it comments on and reproduces the present to highlight concurrent changes. Selecting Artists and Artworks The Mänttä Art Festival states its objective to be presenting new Finnish contemporary art. What is interesting in this definition is the word Finnish. The rise of immigration has led to discussions on what is understood to be Finnish and how it is defined. This is not an easy task. Notions of citizenship and ethnicity are muddled. Are refugees Finnish, or can you be Finnish if you don t speak Finnish? What if you are born in Finland, but don t look Finnish and are still called an immigrant? In an attempt to manage this situation, various categories and terms have been devised. There is talk of native Finns, New Finns, immigrants, foreign-born, refugees, aliens, asylum seekers, returnees and so forth. Although these categories are meant to help with clas- 9

11 omassa mielessä, jota julkinen keskustelu vahvistaa. Valitsimme XX Mäntän kuvataideviikkojen teemaksi Suomessa toimivat kansainväliset nykytaiteilijat. Teema nousi esiin, kun tutkimme Mäntän kuva taideviikkojen taiteilijalistoja eri vuosilta: alimmillaan 0 %, enimmillään 24 % taiteilijoista on ollut transkulttuurisia. 19 vuoden keskiarvo ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden määrästä on 5,9 %. Prosenttien laskeminen ei ollut helppoa, koska se edellytti jakoa suomalaisiin ja ei-suomalaisiin sekä näiden kategorioiden määrittelyä. Tulos onkin suuntaa antava ja toimii muistutuksena, että asiat voisivat olla myös toisin 3. Suomessa toimivien kansainvälisten nykytaiteilijoiden määrää on mahdoton arvioida, mutta se on joka tapauksessa merkittävä. Heitä on myös toiminut Suomessa kautta historian jo Ruotsin vallan ajasta lähtien. Meillä ei kuraattoreina ollut mahdollista tehdä kattavaa kartoitusta nykytilanteesta rajallisten resurssien takia. Se olisi oma projektinsa. Olemme kuitenkin yrittäneet tavata mahdollisimman useaa ulkomaalaistaustaista taiteilijaa. Lopulliseen taiteilijalistaan mahtui mukaan myös muutama kantasuomalainen taiteilija. Teosvalinnoissa emme painottaneet mitään tiettyä teemaa. Keskityimme valitsemaan teoksia, jotka puhuttelivat meitä ja oli meistä kiinnostavia. Yhteen saatettuina teokset kuitenkin alkoivat keskustella ja niistä löytyi yhteisiä sisältöjä. Identiteetti ja osallisuus ovat nykytaiteen kestoaiheita, joiden kautta taiteilijat hahmottavat suhdettaan ympäröivään yhteiskuntaan. Menneen tutkiminen puolestaan auttaa meitä ymmärtämään nykyisyyttä, jossa elämme. Samalla se antaa viitteitä tulevasta. Aistien kautta olemme kiinni tässä todellisuudessa ja tiettävästi ne ovat myös ainoa tapa saada tietoa siitä. Tämä jaottelu on väljä ja viitteellinen. Moni teos sopisi useamsification, they also always create boundaries and various divisions of us and them. Usually, these categories are produced in one s own mind and reaffirmed by public discussion. For the theme of the XX Mänttä Art Festival, we chose international contemporary artists working in Finland. This theme arose from examining the festival s artist lists from previous years: at its lowest 0 % and at its highest 24 % of the artists have been transcultural. After 19 years, the annual average of foreignborn artists comes to 5,9%. Calculating the percentages wasn t easy, as it required categorising the artists into Finns and Non-Finns, as well as defining such categories. The numbers are therefore approximate, serving to remind us that things could also be different 3. It is impossible to estimate the exact number of international contemporary artists working in Finland, but it is in any case significant. They have been working in Finland throughout history, ever since Swedish rule. We as curators did not have the opportunity to conduct a thorough survey of the current situation due to limited resources. That would be an entire project of its own. However, we have made an effort to meet as many foreign-born artists as possible. We also managed to include a few native Finn artists in the final artist selection. When selecting artworks, we did not stress any particular theme. We focused on selecting artworks that spoke to and fascinated us. When brought together, these works entered into a conversation to reveal common messages. In contemporary art, identity and participation are enduring subjects through which artists make sense of their relationship with the society. Likewise, studying the past helps us understand the present that we live in. At the same time, it gives us clues to the future. We are attached to this reality through our senses which are the only known way we 10

12 mankin otsakkeen alle. Osa teoksista on sijoitettu Mäntän kaupunkitilaan ja Taavetinsaareen. Kaupunkitilaan sijoitetut teokset antavat äänen eri yhteisöille, ja Taavetinsaaren teokset puolestaan käsittelevät ajallisuutta. Näyttelyä on myös ollut tekemässä Third Space -kollektiivi, joka teki oman interventionsa näyttelyyn: moniäänisen äänioppaan sekä käsiohjelman, joka on varustettu heidän kommenteillaan. Kaksi taiteilijaa, Shinji Kanki ja Ray Langenbach esiintyvät myös Mäntän musiikkijuhlilla. Identiteetti ja osallisuus Taksonomia, luokittelu ja kategorisointi ovat ongelmallisia. Toisaalta ne helpottavat asioiden ja niiden keskinäisten suhteiden hahmottamista, mutta samalla ne luovat mustavalkoista jakoa näihin ja noihin. Asian täytyy kuulua joko tuohon tai tähän, mutta se ei voi olla sekä tuossa että tässä, molemmissa eikä silti kummassakaan. Olemme tyypittämisen ytimessä, siellä missä stereotypiat saavat alkunsa. Kategorioita ei voi olla samaa määrää kuin luokiteltavia. Sehän ei helpottaisi hallintaa ollenkaan. Välitilat ovat kiinnostavia, koska ne paljastavat kategorioiden valtamekanismin. Luokittelija haluaa pitää itsellään vallan luokitella asiat oman näkemyksensä mukaan, mutta entä jos luokiteltava ei halua tai ei koe kuuluvansa mihinkään niistä kategorioista, joihin luokittelija yrittää hänet sijoittaa, esimerkiksi määritellessään luokiteltavan identiteettiä. Löydämme itsemme Hegelin herra-orja -dialektiikan keskiöstä. Yhteiskuntamme on siinä vaiheessa, jossa orja voi kritisoida herraansa. Herra kysyy orjalta, mikä on hänen ongelmansa, ja sitten herra auttaa ratkaisemaan orjan ongelman, mutta pysyy silti edelleen herrana. Kysymys on siitä, can acquire this understanding. This grouping of artworks is broad and cursory and several would fit under more than one title. Some of the artworks have been placed in the Mänttä townscape and the Taavetinsaari Island. The works situated in the townscape give voice to various communities, whereas the works in Taavetinsaari deal with temporality. The organizers have been joined by the Third Space collective, who have prepared their own intervention for the exhibition; a multi-voiced audio guide and exhibition programme with their own commentary. Two artists, Shinji Kanki and Ray Langenbach, will also perform at the Mänttä Music Festival. Identity and Participation Taxonomy, classification and categorization are problematic. On one hand, they help us to perceive things and the relations between them, but they also create blackand-white divisions into these and those. Something has to be put in either this or that category, but it can t be both here and there, in both and yet in neither. We are in the core of typification, where stereotypes are created. There can t be the same number of categories as subjects. That wouldn t make them any more manageable. Liminal spaces are interesting, because they reveal the power mechanisms of categories. Classifiers want to maintain the power to categorize things according to their perception, but what if the subject isn t willing or simply does not feel included in any of the categories that the classifier attempts to put them in? When this scenario is used to determine one s identity, for example, we find ourselves in the middle of Hegel s master-slave dialectic. Our society is at the stage where a slave can criticise their master. The master will ask 11

13 kuinka paljon osallisuutta ja päätäntävaltaa vähemmistöille halutaan antaa. Toivottavasti jonain päivänä herra ja orja yhdessä päättävät, ettei enää ole mitään herroja ja orjia. Välitilassa olevaa voi kutsua liminaaliihmiseksi. Hän asettuu maailman ja muiden ihmisten väliin heijastaen rajapintaa, jossa ihminen ja yhteiskunta kohtaavat. Hän ei varsinaisesti ylitä rajaa, vaan pysyy rajalla horjuen sen kummallakin puolella tehden siten näkyväksi maailmoja, jotka muuten jäisivät kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Hän koettelee sitä, mitä ihminen voi olla, tai mitä yhteiskunta sallii ihmisen olla. Tämän kautta muut voivat olla enemmän, paremmin ja todemmin. Nana & Felix -taiteilijapari tutkii teoksissaan, kuinka eri tavoin ihmisiä määritellään ihonvärin ja muistikuvien avulla. Sasha Huber on tehnyt kaunistelemattoman muistomerkin kaikille orjakuljetuksissa menehtyneille. Hänen Sea of the Lost -teoksensa toimii parina Minna Rainion ja Mark Robertsin Invisible Evidence -valokuville, jossa kuvan on korvannut laittomien pakolaisten matkaa kuvaavat tekstit ja tapahtumapaikan koordinaatit. Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen Vaikuttavien kirjojen kirjasto koostuu teoksista, jotka ovat olleet merkittäviä tilastollisesti valittujen sadan Suomessa asuvan ihmisen ajatusmaailmaan. Karolina Kucian Para-site-teos laittaa katsojan kirjaimellisesti välitilaan, näyttelyseinäkkeen sisään. Historia ja nykyisyys Virallinen historia on tunnetusti voittajien kirjoittamaa. Se on yleistävää, aukkoista ja sivuuttaa usein yksilön kokemukset. Postkolonialistinen lähestymistapa haastaa virallisen historiankirjoituksen korjaten ja paikaten sen joko tietoisia tai tiedostamattomia aukkoja. Se tukeutuu usein muistiin ja suullisiin the slaves what their problem is and although they will help to solve it, they will in the end remain the master. The question is, how much participation and power of decision the minorities will be granted. We hope to see the day when the master and the slave decide together that there will be no more masters and slaves. Those situated in this in-between space can be called liminal humans. They position themselves between the world and other people, reflecting the interface in which a person meets society. They don t exactly cross the threshold, but rather remain hovering on both sides of it, thus making visible the worlds that would otherwise remain entirely outside of society. They test what a person can be, or what society allows a person to be. This enables others to be more, better and truer. The artist duo Nana & Felix s works study the different ways people are defined by the colour of their skin and historical recollections. Sasha Huber has created a simple monument to all those perished in the course of slave transportations. Her piece, Sea of the Lost, is coupled with Invisible Evidence by Minna Rainio and Mark Roberts, where photographs have been replaced by text and coordinates recounting the journey of illegal refugees. The Library of Influential Books by Tellervo Kalleinen and Oliver Kochta-Kalleinen is comprised of books that have made an impact in the thinking of the hundred people representing a statistical sample of the entire population of Finland. Karolina Kucia s Para-Site literally places the viewer in a liminal space, inside an exhibition wall. History and the present Official history is known to be written by the victorious. It is generalising and defective, often ignoring the individual 12

14 lausuntoihin, joita virallinen historiankirjoitus pitää epäluotettavina; muisti kun on erehtyväinen ja aistit harhaisia. Asia ei kuitenkaan ole aina näin yksinkertainen. Useimmat kirjalliset lähteet perustuvat viime kädessä suulliseen tietoon, esimerkiksi lehtihaastattelut ja silminnäkijälausunnot. Yksittäisten ihmisten muistot antavatkin toisenlaisen näkökulman yleiseen historiankirjoitukseen. Joissakin tapauksissa muistot voivat olla myös ainoa lähde, josta saadaan tietoa jonkin yhteisön vaiheista ja kokemuksista. Suullinen historia ja erilaiset mikrohistoriat pureutuvat yksilön kokemukseen: miltä tuntuu, kun historian suuret tapahtumat vyöryvät ylitse ja miten se vaikuttaa yksilön elämään. Historian monitasoinen tunteminen on äärimmäisen tärkeää, koska se on ainut tapa ymmärtää nykyisyyttä ja sitä, miten tämänhetkiseen tilanteeseen on päädytty. Jokaisella on oikeus omaan ja oman yhteisön historiaan. Jos sellaista ei ole, on korkea aika kirjoittaa sellainen. NÆS Nomadic Agency of Emergent Studies tutkii historiallisen arkistomateriaalin kautta tutkii historiallisen arkistomateriaalin kautta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehitystä ja sen nykytilaa. Sezgin Boynikin ja Minna L. Henrikssonin teoskokonaisuus julkaisuineen pohtii monikielisyyttä ja kieltä hallinnan välineenä. Edwina Goldstonen Löydetty & kadonnut -installaatio kertoo hävitetyn karjalaiskylän tarinaa. Sylvia Grace Borda on tallentanut pohjoissuomalaista ruoantuotantoa. Hän on kuvannut yhteistyössä Googleyhtiön kanssa raaka-aineen matkaa valmiiksi tuotteeksi. Adolfo Veran Eurooppa-valokuvat muistuttavat Euroopan pimeästä puolesta. Diego Bruno puolestaan rekonstruoi argentiinalaisen psykoanalyytikon näytelmän ja analysoi samalla Argentiinan poliittista kehitystä. experience. The post-colonial approach challenges official history writing by fixing and patching its both deliberate and undeliberate gaps. It often relies on memory and oral statements that official historiography has deemed unreliable, memory being fallible and senses delusional. But things are not always this straightforward. Most written sources are ultimately based on oral accounts, such as newspaper interviews and eyewitness statements. The memories of individual people give a different perspective to general historiography. In some cases, memories may be the only source for information about the developments and experiences of a community. Oral history and various micro histories delve into the experience of the individual: how does it feel when great events in history roll over you and how does this affect life on an individual level? A multilevel knowledge of history is extremely important, as it is the only way to understand the present and how we arrived at the present situation. Everyone has the right to their personal and community history. If there is none, it is high time to write one. The artist group NÆS Nomadic Agency of Emergent Studies, uses historical records to investigate the development and current state of the Finnish welfare state. Sezgin Boynik s and Minna L. Henriksson s installation and book study multilingualism and language as a medium of power. Edwina Goldstone s installation Found & Lost tells the story of a destroyed Karelian village. Sylvia Grace Borda has collaborated with Google to depict food production in Northern Finland, tracing its journey from the source into the finished product. Adolfo Vera s photograph series Europe reminds us of the dark side of Europe, whereas Diego Bruno reconstructs a play by an Argentinian psychoana- 13

15 Todellisuus ja aistit Filosofit ovat aina epäilleet ihmisaistien välittämää tietoa todellisuudesta. Aistit ovat kuitenkin se, millä ihminen on kiinni maailmassa, eräänlainen rajapinta, jossa minä loppuu ja maailma alkaa. Jos kaikki aistikanavat suljettaisiin, mitä jäisi jäljelle: kasa lihaa, tietoisuus, ehkä ei mitään? Järki, logiikka ja näiden tuottama teknologia eivät itsessään riitä muodostamaan täyttä käsitystä maailmasta. Aistinvaraista arviointia tarvitaan esimerkiksi elintarvike- ja kosmetiikkateollisuudessa. Aistinvarainen tietäminen (sensory knowledge) on puolestaan oma tutkimusalueensa, jossa pohditaan, miten saamme aistisesti tietoa maailmasta. Nykytaiteella on usein käsitteellinen ulottuvuutensa, mutta se on myös moniaistista. Taiteilijat ovat kyseenalaistaneet näköaistin ensisijaisuuden ja ottaneet ilmaisussaan käyttöön myös muut aistit. Tämä tarkoittaa, ettei katsoja ole enää vain katsoja, vaan myös kuulija, liikkuja, haistaja ja koskettelija: kokija. Nykyaika on digitalisoitumassa kovaa vauhtia, ainakin hyvinvointivaltioissa. Sen väitetään parantavan elämänlaatua. Samalla reaalitodellisuuden rinnalle on luotu virtuaalitodellisuus. Nämä kaksi sulautuvat toisiinsa todennäköisesti tulevaisuudessa jollain tavalla. Digitalisaatio syrjäyttää kiihtyvällä vauhdilla aikaisempia taiteen tekemisen teknologioita. Onkin kiinnostava pohtia analogisen ja digitaalisen eroa: analoginen on fyysiskemiallinen jälki todellisuudesta, digitaalinen puolestaan koodattua todellisuutta. Ero on ratkaiseva eikä pelkästään filosofinen. Jakob Johannsenin teos muistuttaa, että taiteen tekeminen on todellisuudessa raakaa työtä. Christelle Mas näyttää röntgenkameralla todellisuuden salattuja puolia. Hilda Kozári ohittaa näköaistin ensisijaisuuden ja tekee teoklyst which analyses the political developments of Argentina. Reality and the Senses Philosophers have always doubted how the human senses convey reality. However, our senses are what connects us with the world, a sort of an interface where the self ends and the world begins. If all sensory channels were to be shut down, what would be left; a pile of flesh, a consciousness, perhaps nothing? Reason, logic and the technology produced by these capacities aren t in themselves enough to form a complete understanding of the world. Sensory evaluation is still needed, for example in the food and cosmetics industries. As for sensory knowledge, it is its own field of study which contemplates how we receive information about the world through our senses. Contemporary art often has its conceptual dimension, but it is also multisensory. Many artists have questioned the primacy of sight while also acknowledging the other senses in their expression. This means that the viewer is no longer merely viewing, but also hearing, moving, smelling and touching: experiencing. Modern culture is digitising fast, at least in the welfare states. It is said to improve our quality of life. At the same time, a virtuality has been created alongside reality. These two are likely to somehow converge in the future. Digitalisation is increasingly replacing earlier technologies of making art. It is therefore interesting to study the difference between analog and digital: the analog is a physicochemical trace of reality, whereas the digital is coded reality. The difference is crucial and not merely philosophical. Jakob Johannsen s installation-perfor- 14

16 sensa braille-kirjoituksella sekä tuoksuilla. Egle Oddo palauttaa luonnon ja rituaalin osaksi taidetta. Valokuvissaan hän rinnastaa analogisen ja digitaalisen kuvan. Mime puolestaan näyttää meille maailman sudenkorennon näkökulmasta. Luonto ja ajallisuus Taavetinsaari on muutettu Kuolemansaareksi. Kuolema ei tosin näyttäydy pelottavana viikatemiehenä, vaan luonnollisena osana elämän kiertokulkua. Pira Cousinin kierrätysmateriaalista tehty muistopaikka tee-se-itse -risteineen mahdollistaa oman ajallisuuden pohtimisen luonnonympäristössä. Elämän syklisyyttä voi pohtia istuen saaren puistonpenkeillä ja katsellen William Dennisukin spiraaliveistoksia. Samalla voi kuunnella Mark Mitchellin ääniteosta, joka hyödyntää luonnonvoimia ja kierrätysmateriaaleja. Se viittaa myös Satakunnassa ja Pohjanmaalla käytössä olleisiin metallisiin hautakanteleihin, joihin vainajan nimi on kaiverrettu. Tuulikanteleita voi soittaa ja kommunikoida niiden avulla tämän ja tuonpuoleisen välillä. Ankkuriteoksena luonnon ja ajallisuuden teemaan toimii Pekilossa Sándor Vályn Die Toteninsel ja Dwi Setianton Kasvu II. Meri Linnan Retreat-teoksen äärellä voi myös pohtia omaa suhdettaan tyhjyyteen ja tuntemattomaan. Shinji Kankin Musiikkia kukille valkoisessa pyöreässä teehuoneessa -teos puolestaan rinnastaa katsojan maailmankaikkeuden äärettömyyteen. Yhteisöjen ääni ja julkinen tila Seppälän puistotie ja kaupungintalon Aula-galleria on omistettu yhteisöjen äänille. Yksityistämisen ja kaiken kaupalmance reminds us that making art is actually hard work. Christelle Mas uses an X-ray camera to reveal some hidden sides to reality. Hilda Kozári bypasses the primacy of vision, creating her installation with braille and scents. Egle Oddo restores the role of nature and ritual in art, juxtaposing analog and digital images in her photographs. Mime presents us with the world from the point of view of the dragonfly. Nature and Temporality The Taavetinsaari Island has been transformed into Isle of the Dead. However, death does not manifest as a scary Grim Reaper, but rather a natural part of the cycle of life. Pira Cousin has created from recycled materials a memorial spot with DIY crosses, enabling the audience to reflect on their own temporality in a natural environment. The guests can ponder the cycle of life sitting on the island s benches, watching the spiral sculptures of William Dennisuk. At the same time, they can listen to Mark Mitchell s audio installation that utilizes the forces of nature and recycled materials. It also refers to the Finnish funeral kanteles from Satakunta and Ostrobothnia, which had the name of the deceased carved into them. The wind chimes clang in the breeze, communicating between this world and the next. In Pekilo, the anchor pieces to the theme of Nature and Temporality are Sandor Vály s Die Toteninsel and Dwi Setianto s Growth II. By Meri Linna s Retreat, the audience can ponder their relationship with emptiness and the unknown, whereas Shinji Kanki s Music for flowers in a white round tea house brings them face to face with the infinity of the universe. 15

17 listumisen myötä yksilöllisyys ja yhteisöllisyys on hukkumassa mainoksiin ja kulutuskulttuuriin. Massatuotanto ei kuitenkaan koskaan voi tarjota aitoa yksilöllisyyttä, jota se mainoksissaan lupaa. Brändit mainostavat lifestylea, jota varsinainen tuote ei kuitenkaan sisällä. Tämä tuottaa ostajalle pettymyksiä ja vieraannuttaa entisestään: brändit tuottavat haluja, mutta eivät tyydytä tarpeita. Jyri Pitkäsen Sosiaalimaisemia (Mänttä) lisää maisemaan yhteisöjen arvot, joita katunäkymää katsellessa ei voi nähdä. Yvapurü Samaniegon teokset kommentoivat mainoksia ja sitä, kenelle julkinen tila kuuluu. Martta Tuomaalan videoinstallaatio puolestaan antaa äänen hyljitylle ammattikunnalle: siivoojille. Ankkuriteoksena yhteisön ääni julkisessa tilassa -teemaan toimii Pekilossa Jon Irigoyen Kyllä sopu sijaa antaa -installaatio. Panos Balomenos kuvaa maalaussarjassaan vähemmistöryhmien ja julkkisten kuviteltuja kohtaamisia. Bita Razavin ja Sepideh Rahaan teokset kertovat omaa karua kieltään naisen asemasta Iranissa. Suohpanterror pitää julisteillaan huolen, että saamelaisten ääni tulee kuulluksi. Antoisaa näyttelykierrosta toivottaen KALLE HAMM JA DZAMIL KAMANGER XX Mäntän kuvataideviikkojen kuraattorit The Voice of Community and Public Space Seppälän puistotie (Seppälä Park Road) and the Town Hall Gallery have been dedicated to the voices of communities. Privatisation and commercialisation have left individuality and communality drowning in advertising and consumer culture. However, mass production can never offer the true individuality it promises in the advertisements. Brands advertise a lifestyle that the actual product doesn t include. This serves to disappoint and further alienate the buyer; brands produce wants but do not satisfy the needs. Jyri Pitkänen s Social Landscapes (Mänttä) adds to the streetscape the community values that are otherwise invisible. The works of Yvapurü Samaniego are a commentary on advertising and ownership of public space, whereas Martta Tuomaala s video installation gives a voice to an ostracised profession: the cleaners. In Pekilo, the anchor piece to The Voice of Community and Public Space theme is Jon Irigoyen s installation There Is Always Room For One More. The paintings of Panos Balomenos depict imaginary encounters between minorities and celebrities. The works of both Bita Razavi and Sepideh Rahaa speak plain truths about the status of women in Iran, and the posters of Suohpanterror make sure that the voice of the Sámi people will be heard. Wishing you a most rewarding exhibition tour, KALLE HAMM AND DZAMIL KAMANGER The Curators, XX Mänttä Art Festival 16

18 ALAVIITTEET 1) Tällekin oma vastaliikkeensä: hidas journalismi. 2) Oskillointi, värähtely, on usein toistuva sana Timotheus Vermeulenin ja Robin van den Akken artikkelissa Notes on Metamodernism index.php/jac/article/view/5677/6306. He määrittelevät metamodernin värähtelyksi modernistisen innostuneen sitoutuneisuuden sekä postmodernin ironisen irtonaisuuden välillä, värähtelyksi toivon ja melankolian, naiiviuden ja tietämisen, empatian ja apatian, yhtenäisyyden ja moninaisuuden, totaalisuuden ja fragmentoituneisuuden sekä puhtauden ja epäselvyyden välillä. He huomauttavat, ettei värähtely ole tasaista, vaan ennemminkin heiluriliikkeen kaltaista, jossa innostus muuttuu fanatismiksi, fanatismi ironiaksi, ironia apatiaksi ja apatia taas innostukseksi. Metamoderni haluaa tietoisesti olla irti ajasta ja paikasta ja viitata moniin aikoihin ja paikkoihin samanaikaisesti: tavoitella alati pakenevaa horisonttia. 3) Näitä lukuja on vaikea verrata kaikkiin Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrään. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 Suomessa oli ulkomaalaisia 3,6 %. Luku ei sisällä sellaisia ulkomaalaisia, jotka ovat saaneet Suomen kansalaisuuden. Aikaisemmin se tuskin on ollut korkeampi, joten 5,9 % keskiarvo kahdenkymmen vuoden ajalta ei ole hullumpi keskiarvo Mäntän kuvataideviikoilta. Luvut tosin vaihtelevat sen mukaan, arvioidaanko ulkomaalaisia kansalaisuuden, äidinkielen tai syntymämaan perusteella tai näiden yhdistelmänä, esimerkiksi vuonna 2012 kaikista perheistä 6,4 % oli sellaisia, joissa toinen tai kumpikin puoliso on vieraskielisiä. FOOTNOTES 1) This also has its countermovement in slow journalism. 2) Oscillation is a recurring term in Timotheus Vermeulen s and Robin van den Akker s article Notes on Metamodernism view/5677/6306. They define the metamodern as an oscillation between a typically modern earnest commitment and a markedly postmodern ironic detachment; an oscillation between hope and melancholy, between naïveté and knowingness, empathy and apathy, unity and plurality, totality and fragmentation, purity and ambiguity. They note that this oscillation is not balanced, but functions more like a pendulum, swinging from enthusiasm towards fanaticism, from fanaticism towards irony, from irony towards apathy and then back towards enthusiasm. Metamodernity deliberately aims to be out of time and place, simultaneously referring to many temporalities and places; forever pursuing the receding horizon. 3) It is difficult to compare these percentages with the amount of all foreign-born people living in Finland. According to Statistics Finland, in 2012 the percentage of foreigners in Finland s population was 3,6 %. This number does not include those who have received Finnish citizenship. The percentage is not likely to have been any higher, so the annual average of 5,9 % derived from 20 years is actually not a bad one for the Mänttä Art Festival. The percentages do vary according to classification by citizenship, mother tongue or country of origin, or a combination of any or all of these factors; for example, 6,4 % out of all families had one or both spouses with a foreign mother tongue in % 88,4 80 % 60 % Ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden prosentuaalinen keskiarvo Mäntän kuvataideviikoilla The average percentage of artists with a foreign background at the Mänttä Art Festival. 40 % 20 % 10 % 0 % 3, ,2 10,2 6,3 6,7 0,6 0 1,3 2 3,6 3,3 4,5 4,5 1,

19 Kalle Hamm ja Dzamil Kamanger Kalle Hamm syntyi Raumalla Hän suoritti taideopintonsa Lahden taideinstituutissa 1994 ja maisterinopinnot Taideteollisessa korkeakouussa Helsingissä Hänen taiteensa käsittelee kulttuurisia kohtaamisia ja niiden vaikutuksia sekä historiallisessa että nykyajan kontekstissa. Hän käsittelee myös vapauden käsitettä ja miten tämä on määritelty ja ymmärretty eri aikoina ja eri ideologien puitteissa. Hän on työskennellyt Dzamil Kamangerin kanssa vuodesta Dzamil Kamanger syntyi Mariwanissa Iranissa Hän on Iranin kurdi ja on asunut Helsingissä vuodesta Hän opiskeli keramiikkaa Kermanshahin yliopistossa ja valmistui Taiteessaan hän käsittelee omia kokemuksiaan pakolaisena käyttäen perinteisiä iranilaisia käsityötekniikoita. Hän on työskennellyt Kalle Hammin kanssa vuodesta Kalle Hamm was born in 1969 in Rauma, Finland. He graduated in Lahti Fine Art Institute 1994 and made his MA in the University of the Art and Industrial Design in Helsinki His art examines cultural encounters and their impacts both in historical and contemporary contexts. He is also dealing with the concept of freedom and how it has been defined and understood in different times and ideologies. He has collaborated with Dzamil Kamanger since Dzamil Kamanger was born in 1948 in Mariwan, Iran. He is an Iranian Kurd and set in Helsinki since He studied ceramics in the Kermanshah University and made his MA in In his art he is dealing with his own experiences as a refugee by using traditional Iranian handicraft techniques. He has collaborated with Kalle Hamm since Their website: Taiteilijoiden kotisivu: 18

20 MARYAN ABDULKARIM & PAULIINA FEODOROFF KAIKKI YMPÄRILLÄSI ON TARINAA EVERYTHING AROUND YOU IS A STORY Katso. Kaikki ympärilläsi on tarinaa. Sinut lävistää tuhansia tarina impulsseja, koettuja, elettyjä, sinuun manipuloituja, sinuun istutettuja, ehdotettuja, tulkinnan varaan jätettyjä, joka hetki. Etsit niitä koko ajan. Jos kukaan ei valmista sinulle valmista tarinaa, teet sen itse. Look. Everything around you is a story. You will be pierced by thousands of story impulses, experienced, resistant to ambience, manipulated into you, planted, left for open interpretation at every moment. You seek them all the time. If no one has prepared you a story, you do it yourself. Ǩiõčč. Puk tuu pirr lij maainâs. Tuu čõõđ jåʹtte dohti mieʹldd maainâsimpuuls, koid leäk ǩiõččlâsttam, koid leäk jeällam, kook lie tuʹnne pijjum, kook lie tuʹnne išttuum, kook lie tuʹnne eʹtǩǩuum, kook lie tuʹlǩǩmuužž vääras kuõđđum, juõʹǩǩ poodd. Ooʒʒak mainnâz ǩeeʹjjmieʹldd ääiʹj. Ǥu ij ni ǩii tueʹjjed tuʹnne vaalmâš mainnâz, raajak tõn jiõčč. Tarina syntyy siitä, että on nimet. Nimetään. Nimeämiselle on tarina. Mistä tämä syntyi, miksi se syntyi, ja mihin se pystyy. Ja siinä se on. Kun tiedetään, että se on se, ja sen potentiaali, alkaa tapahtua. Kun kävi sitten näin. Ja siihen liittyvä tarina. Ja siitä syntyi se. Ja se johti siihen. Ja näin meillä on kokonainen maailma, kokonaisia maailmoja. Ja niihin syntytarina, joka paljastaa sen, mistä se koostuu. Miksi se koostuu. Mikä se on. The story is born from the fact that there are names. Appoint them. The Appointment has a story. Where did this come from? How did it come to be? Why? What is it capable of? And there you have it. When it is known that it is a fact its potential will start to happen. Then this happened. And there is a story related to it. It was borne from that. It led to this. And so we have an entire world, complete worlds. And to them stories of how they came to be reveal what it consists of. Why does it consist? What is it? Maainâs šâdd tõʹst, što lie nõõm. Nõõmtet. nõõmtumuʹšše lij maainâs. Koʹst tät šõõddi, mõõn diõtt tõt šõõddi, da mõõzz tõt pâstt. Da tõʹst tõt lij. Ko tieʹđet, što tõt lij tõt, da tõn potentiaal, älgg šõddâm. Ko de ǩiâvi nääiʹt. Da tõõzz õhtti maainâs. Da tõʹst šõõddi tõt. Da tõt jååʹđti tõõzz. Da nääiʹt meeʹst lij ceâl maaiʹlm, määŋg ceâl maaiʹlmed. Da tõid šâddmaainâs, kååʹtt čuäʹjat tõn, mäʹhtt tõt nårrai. Mõõn diõtt tõt nårrai. Mii tõt lij. Tämä tarina antaa sinulle ohjeen olla maailmassa. Ohje on joko tarinassa tai tarina. Ohje on selkeä, mutta sitä ei voi sanoa lyhyemmin kuin tarinana. Sitä ei voi irrottaa tarinastaan. Koko kielen idea on tarinassa. Että voimme sanoa ääneen sen, mitä on. Missä on. Ja mitä ei ole. Mitä emme halua että 19

Kalle Hamm: CURRICULUM. SMS (School of Mobile Studies, Fine Art Group)

Kalle Hamm: CURRICULUM. SMS (School of Mobile Studies, Fine Art Group) Kalle Hamm: CURRICULUM SMS (School of Mobile Studies, Fine Art Group) 1 Sisällysluettelo / Table of Contents Julkaisu on osa näyttelyä... jne. Suomeksi In English Laura Selin: Kalle Hamm: SMS 5 7 Jari-Pekka

Lisätiedot

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 1 How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 2 3 Irina Havaste, Becoming Real, 2013, oil and oil pastel on cork board, 20 cm x 30 cm, photo by Topi Matikainen. Pieski Outi, Crossing Paths,

Lisätiedot

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 1 How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 2 Irina Havaste-Ukkola, Becoming Real, 2013, oil and oil pastel on cork board, 20 cm x 30 cm, photo by Topi Matikainen. Contemporary Art and Art

Lisätiedot

Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland

Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland 2 3 4 Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland UTSJOKI 57 6 Hallaa Kulttuurimatkailu 2014 -hankkeessa kehitettiin yhteistyötä visuaalisen

Lisätiedot

Diakonian. tutkimus. Diaconia. Journal for the Study of. Graafinen ohjeisto

Diakonian. tutkimus. Diaconia. Journal for the Study of. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 2 2010 Diakonian tutkimus Journal for the Study of Diaconia Diakonian tutkimus -aikakauskirjan toimitus Päätoimittaja/Editor Yliopistonlehtori, dosentti, Helsingin yliopisto, vieraileva

Lisätiedot

Instituutti sai uuden kyltin!

Instituutti sai uuden kyltin! SIIRTOLAISUUS MIGRATION 1/2015 Instituutti sai uuden kyltin! Siirtolaisuus Migration 1/2015 42. vuosikerta / 42 th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija/Publisher Siirtolaisuusinstituutti

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Box 4000 (Bulevardi 31) FI-00079 Metropolia, Finland (FI-00180 Helsinki, Finland) Tel. +358 9 7424 5000 Fax. +358 9 7424 5002 www.metropolia.fi/en www.facebook.com/metropoliaamk

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia Siirtolaisuus Migration 4/2011 38. vuosikerta / 38th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of

Lisätiedot

toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA

toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu http://shop.haaga-helia.com julkaisut@haaga-helia.fi kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIAn julkaisut

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

TÄYDENKUUN TANSSIT 24.- 28.7.2007 FULL MOON DANCE FESTIVAL JULY 24.-28.2007

TÄYDENKUUN TANSSIT 24.- 28.7.2007 FULL MOON DANCE FESTIVAL JULY 24.-28.2007 TAITEELLISEN JOHTAJAN TERVEHDYS ARTISTIC DIRECTOR S GREETING TÄYDENKUUN TANSSIT.-..00 FULL MOON DANCE FESTIVAL JULY.-.00 Tein tilausteoksen nuorena aloittelevana koreografina Täydenkuun Tanssit -festivaalille.

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistuksia toimittajille

Sosiaalisen median ohjeistuksia toimittajille Sosiaalisen median ohjeistuksia toimittajille Koonnut Maarit Jaakkola, maarit.jaakkola@uta.fi 10.3.2012 Sisällys Sosiaalinen media uhka vai mahdollisuus?... 1 Helsingin Sanomat... 2 STT-Lehtikuva... 3

Lisätiedot

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 2/2015 Volunteers Voices Vapaaehtoiset rauhan lähettiläinä: Kokemuksia Indonesiasta s. 10 TEEMA/THEME: Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary

Lisätiedot

Puheenvuoroja talven kulttuurista, talvitaiteesta ja lumirakentamisesta Statements on Winter Culture, Winter Art, and Snow Construction

Puheenvuoroja talven kulttuurista, talvitaiteesta ja lumirakentamisesta Statements on Winter Culture, Winter Art, and Snow Construction Talven taidetta Winter Art Puheenvuoroja talven kulttuurista, talvitaiteesta ja lumirakentamisesta Statements on Winter Culture, Winter Art, and Snow Construction Talven taidetta Winter Art Puheenvuoroja

Lisätiedot

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 1 Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 Ohjelma / Programme Abstraktit / Abstarcts Biot / Bios Sisällys ABSTRAKTIT ABSTRACTS... 4 KESKIVIIKKO 9.10.2013 WEDNESDAY... 4 Ke 9:00 12:00 Wed... 4 Presymposium

Lisätiedot

Copyright Tampere. The City Portrayed in the Art of Jari Arffman and Timo Vuorikoski. Jari Arffmanin ja Timo Vuorikosken Tampere-aiheista taidetta

Copyright Tampere. The City Portrayed in the Art of Jari Arffman and Timo Vuorikoski. Jari Arffmanin ja Timo Vuorikosken Tampere-aiheista taidetta Copyright Tampere The City Portrayed in the Art of Jari Arffman and Timo Vuorikoski Jari Arffmanin ja Timo Vuorikosken Tampere-aiheista taidetta Copyright Tampere The City Portrayed in the Art of Jari

Lisätiedot

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

REPORT. Crowdsourcing in Investigative Journalism. Johanna Vehkoo. REUTERS INSTITUTE for the STUDY of JOURNALISM. August 2013

REPORT. Crowdsourcing in Investigative Journalism. Johanna Vehkoo. REUTERS INSTITUTE for the STUDY of JOURNALISM. August 2013 REUTERS INSTITUTE for the STUDY of JOURNALISM REPORT Crowdsourcing in Investigative Journalism Johanna Vehkoo August 2013 A demonstrator blows soap bubbles as he sits in front of police in riot gear near

Lisätiedot

Pörssi ry:n juhlavuosimerkki

Pörssi ry:n juhlavuosimerkki Pörssi ry:n juhlavuosimerkki Selaapa tämän vuoden mitä tahansa Pörssikurssia, niin et voi välttyä lukemasta meneillään olevasta juhlavuodesta. Arvoisa ainejärjestömme on elättänyt itsensä 0 vuoden ikään.

Lisätiedot

ANTI- Contemporary Art Festival Kuopio - Finland 28.9. 3.10. 2010

ANTI- Contemporary Art Festival Kuopio - Finland 28.9. 3.10. 2010 ANTI- Contemporary Art Festival Kuopio - Finland 28.9. 3.10. 2010 Tervetuloa ANTI-festivaalille 2010! Lämpimästi tervetuloa yhdeksännelle ANTI Contemporary Art Festivalille sekä uudet että jo tutuksi tulleet

Lisätiedot

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Sisällys Johdanto 5 Tutkimuksen toteutus 7 Uudenmaan kiinalainen ja intialainen väestö

Lisätiedot

Hannele Rantala BLUE SCARF

Hannele Rantala BLUE SCARF Hannele Rantala BLUE SCARF Helsinki Sininen huivi Contents / Sisältö 8 115 119 123 125 Blue Scarf / Sininen huivi Nobody knows herself Kukaan ei tunne itseään Biography / Elämäkerta Thanks / Kiitokset

Lisätiedot

Lapland Centre of Expertise for the Experience Industry & The Experience Institute

Lapland Centre of Expertise for the Experience Industry & The Experience Institute Articles on Experiences Lapland Centre of Expertise for the Experience Industry & The Experience Institute Picture by Silja Nikula - 1-1 JOHDANTO - INTRODUCTION Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus (LEO)

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Business Dynamics and Scenarios of Change

Business Dynamics and Scenarios of Change Tekes Review 274/2010 Business Dynamics and Scenarios of Change Petri Ahokangas, Miikka Blomster, Lauri Haapanen, Matti Leppäniemi, Vesa Puhakka, Veikko Seppänen & Juhani Warsta 10 Petri Ahokangas, Miikka

Lisätiedot

Tarina kansainvälisestä kaupankäynnistä suomalaisafrikkalaisessa

Tarina kansainvälisestä kaupankäynnistä suomalaisafrikkalaisessa Tarina kansainvälisestä kaupankäynnistä suomalaisafrikkalaisessa yhteishengessä Esipuhe Tämä on tarina siitä mitä tapahtuu kun nigerialaishuijari joutuu itse vedätetyksi. Jos nigerialaishuijaukset eivät

Lisätiedot

Bargain Löytö-valm 13.12.2006 02:45 Sivu 1

Bargain Löytö-valm 13.12.2006 02:45 Sivu 1 Bargain Löytö-valm 13.12.2006 02:45 Sivu 1 Bargain Löytö-valm 13.12.2006 02:45 Sivu 2 2 Bargain Löytö-valm 13.12.2006 02:45 Sivu 3 BARGAIN TAIDE PROJEKTIN TOIMINNAN TARKOITUS ON TUTKIA TAITEEN ART PROJECT

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot