Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010"

Transkriptio

1 5/2010 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikko 19. toukokuuta 2010 klo Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Muut: Mårten Nurmio Börje Salonen Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund Eva-Stina Hellbom Johanna Jansson Kerstin Lindholm Kurt Tuominen Inger Wretdal Curt Dannström Sixten Laine Rune Friman Tom Simola Erika Strandberg, sihteeri Mats Johansson Gunilla Granberg Lars Nummelin Maria Wallin Tomy Wass puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen valt. puh.joht. valt.i puh.joht. valt.ii puh.joht. valt.iii puh.joht. kunnanjohtaja hallintojohtaja sivistysjohtaja kehityspäällikkö tekninen johtaja peruspalvelujohtaja elinkeinojohtaja Asia: Allekirjoitus: Puheenjohtaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika: Mårten Nurmio Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010 Erika Strandberg Johanna Jansson Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: Kemiönsaari 31. toukokuuta 2010 Kerstin Lindholm Erika Strandberg

2 5/2010 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika: Keskviikko 19. toukokuuta 2010 klo Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Asia numero Asia Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja 78 LAILLISUUS JA VALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TÄYDENNYSVAALI Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen KOLMEN UUDEN VIRAN PERUSTAMINEN ALOITE Kotona asuminen mahdollisimman pitkään ALOITE Palveluasumista saariston vanhuksille INVESTOINNIT 2010 Lisäbudjetti INVESTOINTIOHJELMA JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN PROJEKTISUUNNITELMA LISÄMÄÄRÄRAHA RAAKAMAAN OSTOON OSA-ALUEEN OSTO PELTOLA-NIMISESTÄ KIINTEISTÖSTÄ Ekniemen kylä ( ) JÄSENTEN VALINTA JÄTEPOLIITTISEEN TYÖRYHMÄÄN Rouskis Oy:n toiminta-alueen kunnissa PROJEKTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Simsalabim Kemiönsaaren uimarannat kuntoon OHJAUSRYHMÄN NIMITTÄMINEN ENERGIAOMAVARAINEN KEMIÖNSAARI -PROJEKTIA VARTEN OHJAUSRYHMÄN NIMITTÄMINEN KEMIÖNSAAREN ELINKEINOELÄMÄN RAKENNEMUUTOS -NIMISTÄ PROJEKTIA VARTEN KÖLI SOPIMUS SEUDULLISESTA YHTEISTYÖSTÄ YRITYSNEUVONNAN JÄRJESTÄMISEKSI TURUNMAAN SEUDULLA OIKAISUVAATIMUS Projektiohjaajan palkkaaminen "Energiaomavarainen Kemiönsaari" VALITUS Lausunnon antaminen Kemiönsaari 31. toukokuuta 2010 Mårten Nurmio

3 5/2010 ESITYSLISTA Laatimispäivä KRITEERIT VUODEN YRITTÄJÄN VALITSEMISEKSI KEMIÖNSAAREN KUNNASSA KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT ORGANISAATIOMUUTOKSEN SEURAUKSENA TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN LYHYTAIKAINEN LAINA Privatföretagare på Kimitoön rf Kemiönsaaren Yksityisyrittäjät ry LUOTTAMUSELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiönsaari 31. toukokuuta 2010 Mårten Nurmio

4 4 78 LAILLISUUS JA VALTAISUUS EHDOTUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 5 79 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Johanna Jansson ja Kerstin Lindholm ovat vuorossa tulla valituiksi pöytäkirjantarkastajiksi.

6 6 80 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN hyväksyy esityslistan.

7 7 81 TÄYDENNYSVAALI Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen Kh: 81. VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Dnr: KONCERN 276/2010 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen Mats Johansson on menettänyt vaalikelpoisuutensa, koska hänet on valittu alkaen sivistysjohtajaksi (KuntaL mom.). Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan on valittava uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. toteaa, että Mats Johansson on menettänyt vaalikelpoisuutensa Kemiönsaaren kunnan luottamustehtäviin, ja päättää esittää valtuustolle uuden jäsenen valitsemista kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

8 8 Dnr: KONCERN 317/ KOLMEN UUDEN VIRAN PERUSTAMINEN Kh: 82. VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Valtuusto perusti marraskuussa 2008 joukon virkoja. Sittemmin on osoittautunut, että tarvitaan kolme virkaa lisää, jotta työt sujuisivat mahdollisimman joustavasti. Työsopimussuhteessa olevat henkilöt hoitavat työt nykyään. Virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde. Kuntalain mukaan perusperiaate on, että virka perustetaan kunnan viranomaistehtäviä varten. Nämä kolme virkaa ovat sellaiset, joissa hoidetaan julkista valtaa, ts. päätösten teko, täytyy voida tehdä työn sujumiseksi. Valtuusto päättää viran perustamisesta ja viran lakkauttamisesta sekä virkasuhteen uudelleenjärjestelystä työsopimussuhteiseksi. Työtehtävät ratkaisevat, sovelletaanko virkasuhdetta, ei työntekijän ammattinimike. esittää valtuustolle, että Kemiönsaaren kunnassa perustetaan alkaen kolme uutta virkaa seuraavasti: 1. etuuskäsittelijä, kelpoisuusvaatimus: soveltuva ammatti- tai korkeakoulututkinto, toisen kotimaisen kielen erinomainen taito, toisen kielen hyvä taito 2. suunnitteluinsinööri, kelpoisuusvaatimus: soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tutkinto, toisen kotimaisen kielen erinomainen taito, toisen kielen hyvä taito 3. ruokahuolto- ja siivouspäällikkö, soveltuva ammatti- tai korkeakoulututkinto, toisen kotimaisen kielen erinomainen taito, toisen kielen hyvä taito

9 9 Dnr: OMSORG 208/ ALOITE Kotona asuminen mahdollisimman pitkään Ptl: VALMISTELU (vanhustenhuollon päällikkö Eva Manelius) Sdp:n valtuustoryhmä on jättänyt kunnanvaltuustolle aloitteen koskien toivomusta vanhuksille suunnatun kotipalvelun, ateriapalvelun ja virikkeiden kehittämisestä, jotta he voisivat paremmin ja pystyisivät asumaan pidempään omissa kodeissaan. on siirtänyt aloitteen uuden peruspalvelulautakunnan käsiteltäväksi. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen painopisteenä oli toimivan kokonaisuuden luominen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tähän liittyen Kemiönsaaren kuntayhdistymisen yhteydessä kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettiin yhdeksi kotihoidon yksiköksi. Kotihoito kuuluu hallinnollisesti vanhustenhuollon alaisuuteen. Kotihoito on jaettu kahteen pääalueeseen; Kemiö ja Dragsfjärd, jotka on jaettu kotihoitotiimeihin. Tämän lisäksi omina pieninä tiimeinä toimivat Silverbackenin kotihoito Lammalassa ja ulkosaariston tiimi Hiittisissä. Ammattiryhmien terveydenhoitaja/sairaanhoitaja/lähihoitaja ja kotihoitaja/kotiavustaja välinen yhteistyö on nyt tiivistä ja synenergiavaikutuksia etsitään aktiivisesti, jotta vältyttäisiin päällekkäisiltä käynneiltä. Konkreettisiin parannuksiin kotihoidon asiakkaille sisältyy mm. sairaanhoitoon koulutetun henkilökunnan työskentely viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8-16 (aikaisemmin klo 8-12). Hoitohenkilökunta asennoituu myönteisesti saattohoitoon asiakkaan omassa kodissa ja on esittänyt halunsa kehittää tätä hoitomuotoa. Sekä Kemiönsaaren että ulkosaariston Hiittinen Rosala alueen asiakkailla on joka päivä mahdollisuus saada kotiin kuljetettuna ateriapalvelua. Muilla saarilla ei ole saatavilla tätä palvelua. Virikkeitä vanhuksille, jotta he selviytyisivät kotona asumisesta pidempään, järjestetään pääasiassa kunnan kolmen päiväkeskuksen avulla; Almakodissa, Hanna kodissa ja Silverbackenissa. Näistä kaksi ensin mainittua ovat avoinna kolmena päivänä viikossa kotonaan asuville eläkeläisille, viimeiseksi mainittu on avoinna kerran viikossa kotonaan asuville ja kerran viikossa Silverbackenin asiakkaille. Harrastetoiminta on mahdollista, mutta toiminnan päätarkoituksena on saada eläkeläiset kokoontumaan yhteen; syömään, juttelemaan, laulamaan ja pelaamaan korttia yhdessä sekä tarjota mahdollisuus saunomiseen tai suihkussa käyntiin. Palkkiota saavien omaishoitajien määrä on noussut. Kotihoidon ohjelmassa on ennaltaehkäisevät kotikäynnit 80 vuotta täyttäville henkilöille. Kaikki nämä toimet ovat omiaan tukemaan pidempiaikaista kotona asumista ja täten siirtämään vanhustenhuollon painopistettä avohoidon ja eri asumismuotojen suuntaan. EHDOTUS (vt. peruspalvelujohtaja) Peruspalvelulautakunta päättää antaa tämän selvityksen kunnanhallitukselle tiedoksi. : Hyväksyttiin.

10 10 Kh: 83. esittää valtuustolle, että selvitys merkitään tiedoksi ja että aloite on käsitelty loppuun.

11 11 Dnr: OMSORG 207/ ALOITE Palveluasumista saariston vanhuksille Ptl: VALMISTELU (vanhustenhuollon päällikkö Eva Manelius) Rkp:n valtuustoryhmä on jättänyt kunnanvaltuustolle Hiittisissä toimivaa palvelukoti Solglimteniä koskevan aloitteen. Valtuusto on lyhyen uudelleenkäsittelyn jälkeen siirtänyt asian kunnanhallituksen valmisteltavaksi. siirsi asian edelleen peruspalvelulautakunnalle Kyrkosundskärs bostadsstiftelse -säätiön edustajien kanssa on käyty neuvotteluja syksyn 2009 loppupuolella kunnan ja asuntosäätiön edustajat sopivat, että Kemiönsaaren kunta tukee Solglimtenin toimintaa taloudellisesti maksamalla toimintaavustusta. Vuodelle 2010 maksettavan avustuksen suuruudeksi ehdotettiin euroa, lopullinen summa muodostui euron suuruiseksi. Summa on huomioitu vanhustenhuollon budjetissa, yhteisöavustuksena. Kunta haluaa tällä tavoin tukea vanhusten hoidon ja palvelujen saatavuutta Hiittisten saaristossa, kunnan oman palvelutuotannon lisäksi. Solglimten huolehtii asukkaiden valintaprosessista ja sillä on vuodesta 2010 alkaen vapaus päättää siitä, ketkä palvelukodissa asuvat. Solglimten määrää myös maksujen suuruuden. EHDOTUS (vt. peruspalvelujohtaja) Peruspalvelulautakunta päättää antaa tämän selvityksen kunnanhallitukselle tiedoksi. : Hyväksyttiin. Kh: 84. esittää valtuustolle, että selvitys merkitään tiedoksi ja että aloite on käsitelty loppuun.

12 12 Dnr: KONCERN 270/ INVESTOINNIT 2010 Lisäbudjetti Tl: VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Kunnan käyttöomaisuus vaatii koko ajan seurantaa, tarkastusta ja analyysiä. Tämä antaa aihetta investointitoiminnan ja sen määrärahojen uudelleen arviointiin. Pääasiassa 2010 investointibudjetin tarkastukselle on kolme aihetta. 1. Investointitukihakemukset antavat aihetta uusiin investointeihin, joiden tarvetta ei ole voitu ennakoida varsinaisen talousarvion tekovaiheessa. Investointitukikohteet, joihin haetaan ulkopuolista rahoitusta, ovat: Varsinais-Suomen liitolta: Kevytliikenneväylä Släts Kärra, koko tieosuuden esisuunnittelu ja tiesuunnitelman laatiminen (haetaan rakentamiselle 2011 ja kevyenliikenteenväylän Kulla Vreta suunnittelulle samassa anomuksessa). Vuoden 2010 talousarviossa on varattu rakentamiselle ja pidennykselle Slätsissä Tämä summa tulisi uudelleen järjestää suunnittelumäärärahaksi, vastatakseen omarahoitusosuutta. Alustava aikataulu ja koko hankkeen kustannusarvio annetaan tiedoksi. ELY-keskukselta, maaseutuvarat: Uimarantojen kunnostaminen, Ölmos, Kiila ja Ekniemi. Tason nostaminen toiminnallisesti ja turvallisuuden takaamiseksi vastaamaan odotettua kuvaa saaristokunta Kemiönsaaren virallisista uimarannoista. Pukukoppeja, kuntoilupaikkoja, oleskelualueita, leikkipaikkoja, laituri, säilytysvajoja, kompostikäymälä, uimapaikkojen merkintä, turvallisuustoimenpiteitä, infotauluja ym. Yhteensä hankkeelle tarvitaan rahoitushakemus, josta noin 40 % voidaan toteuttaa tänä vuonna. Lisämäärärahan tarve 2010 on siis vuoden omarahoitusosuuden kattamiseksi (= 30 % eurosta x 40 %). Alustava kustannusarvio annetaan tiedoksi. 2. Kiinteistöyksikkö on tehnyt sisäilmatutkimuksia eräissä kiinteistöissä joissa on koettu ongelmia sisäilman suhteen. Yksi näistä on Kemiön kunnantoimiston itäinen siipi. Kemiön kunnantoimiston itäistä siipeä kunnostettiin Silloin kellari jätettiin toimenpidettä, mutta salaojitusta ja pintavesivalumaa korjattiin. Kellari on ollut kostea jo kauan, se on tunnettu tosiasia. Peruskunnostuksen aikana kesällä 2009 tilannetta lattialaatan alla kellarissa tarkastettiin. Lattialaatta oli kostea ja märkä. Samoin perustuslaatta. Tarkastusmittauksessa talvella 2010 voi paljaalla silmällä havaita kosteutta melkein samassa määrin kuin kesällä Päätelmä on, että salaojitus jossain määrin on alentanut veden pintaa, mutta ei tietenkään poistanut kosteutta betonilaatoista. Suunnitellut toimenpiteet; kellaritilan saneeraus tehdään poistamalla lattialaatta, perustuslaatan vedeneristyksellä sekä uudella lämpöeristyksellä ja lattialaatalla. Vanha öljykattila tulee poistaa. Mahdollisesti tulee asentaa tyhjennyspumppuja. Lisämäärärahan tarve, Kunnalla on kolme asuntoa As Oy Sparbackassa, Lammalassa. Yhtiö on päättänyt vesi- ja lämpöjärjestelmän kunnostamisesta koko kiinteistössä. Kunnan osuus osakkeenomistajana on

13 13 EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää ehdottaa, että kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle seuraavia muutoksia tai uusia investointimäärärahoja 2010 talousarviossa: 1. Investointimäärärahan Kevytliikenneväylän, Släts pidennys uudelleenjärjestely suunnittelumäärärahaksi koskien koko tieosuuden esisuunnittelua ja välin Släts Kulla tiesuunnitelman laatimista. Määrä Mikäli investointitukea ei myönnetä, kunnanhallitus valtuutetaan uudelleen järjestämään määräraha alkuperäiseen tarkoitukseen. 2. Uusi määräraha, Uimarantojen kunnostaminen, omarahoitusosuus, Kellaritilan saneeraus, itäinen siipi Kemiön kunnantoimisto, Kunnan osuus vesi- ja lämpöjärjestelmästä As Oy Sparbacka, Ehdotus hyväksyttiin. Kh: 85. ehdottaa valtuustolle seuraavia muutoksia tai uusia investointimäärärahoja 2010 talousarviossa: 1. investointimäärärahan Kevytliikenneväylän, Släts pidennys uudelleenjärjestely suunnittelumäärärahaksi koskien koko tieosuuden esisuunnittelua ja välin Släts Kulla tiesuunnitelman laatimista. Määräraha euroa. Mikäli investointitukea ei myönnetä, kunnanhallitus valtuutetaan uudelleen järjestelemään määräraha alkuperäiseen tarkoitukseen. 2. uusi määräraha, Uimarantojen kunnostaminen, omarahoitusosuus, kellaritilan saneeraus, itäinen siipi Kemiön kunnantoimistossa, kunnan osuus vesi- ja lämpöjärjestelmästä As Oy Sparbacka, Investointitalousarvion lisäykset rahoitetaan kassavaroista.

14 14 Dnr: MOT 315/ INVESTOINTIOHJELMA JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN PROJEKTI- SUUNNITELMA Kh: 86. VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Vuoden 2010 talousarviossa on investointiosassa seuraava kirjoitus: kohta 21. Kevyen liikenteen väylä rakennetaan Taalintehtaan ja Kullan välille edellyttäen, että voidaan saada ylimääräistä rahoitusta. Tämä kohta lisättiin kunnanhallituksen talousarviokäsittelyn aikana. Asiaa on nyt valmisteltu. Varsinais-Suomen liiton kanssa käydyissä neuvotteluissa on ilmennyt, että on olemassa hyvät mahdollisuudet saada ylimääräistä rahoitusta. Suunnittelutöitä varten voidaan tänä vuonna saada avustusta enintään 85 % ja v % avustusta. Rakentamiseen voidaan saada avustusta 50 %. Kunta on neuvotellut ELYkeskuksen infrastruktuurin ja liikennevastuualueen (ent. tiehallinto) kanssa käytännön sovellutuksista hallinnollisen tiesuunnitelman (viranomaispäätös) laatimiseksi ja hankkeen kustannuslaskelman laatimisesta. Maakuntaliitto haluaa mieluiten tehdä hankkeista suuria. Alkuperäisen aikomuksen sijasta hakea avustusta välille Släts Kulla liitto on kehottanut kuntaa harkitsemaan projektisuunnitelman laatimista koko välimatkalle Taalintehdas Vreta. Käytännön syistä, mm. tosiasia on, että pitemmällä tieosuudella on suurempi vaara esittää valituksia tiesuunnitelmasta, on tarkoituksenmukaisempaa missä tapauksessa tahansa jakaa mahdollinen suurempi projekti useampaan osaan. Projektin koko laajuus ja aikataulu ilmenevät ilmoitusliitteestä pykälässä 85/1. Kehitysosasto on laatinut projektisuunnitelman osuudelle Släts Kulla yhteistyössä teknisen osaston kanssa. Projektisuunnitelmaan sisältyy myös koko tieosuuden Släts Vreta esisuunnittelu. Esisuunnittelu merkitsee luontoinventointia ja alustavaa tien linjanvetosuunnitelmaa. Oheisena projektisuunnitelma, liite 86/1. Tässä yhteydessä kunnan investointiohjelmasta on keskusteltava. Kevyen liikenteen väylä, sekä suunnittelu että rakentaminen, on valtion toimenpiteitä, jossa ELYkeskuksen tulisi hoitaa rahoitus tavanomaisella tavalla valtion tulo- ja menoarvion kautta. Nyt ajankohtaisena olevassa projektisuunnitelmassa rahoitus hoidetaan ylimääräisellä rahoituksella ja merkittäviltä osin kunnallisella rahoituksella. ELY-keskus voi olla mukana rahoittajina, mutta heidän osuus on vähäinen, lähinnä symbolinen. Tältä osin projektisuunnitelmalla on periaatteellinen merkitys ja kysymys on: Missä laajuudessa kunnan tulee ottaa rahoitusvastuu valtiolta? Voidaanko kevyen liikenteen väylä rahoittaa rinnakkain muiden kunnallisten investointien kanssa? Rakennettaisiinko kevyen liikenteen väylä valtion toimesta milloinkaan, onko tähän olemassa toiveita? Siinä tapauksessa koska? On käytävä yksityiskohtainen tärkeysjärjestyskeskustelu. Kokouksen aikana esitellään päivitetty investointisuunnitelma ja kevyen liikenteen väylän projektisuunnitelma.

15 15 päättää 1. keskustella asiasta ja merkitä asia tiedoksi 2. hyväksyä kevyen liikenteen väylän projektisuunnitelma Släts Kulla Vreta.

16 16 87 LISÄMÄÄRÄRAHA RAAKAMAAN OSTOON Kh: 87. VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Dnr: MOT 314/2010 Toisinaan kunnalle tarjotaan tilaisuus ostaa raakamaata. Neuvotteluja käydään jokaisen tarjoajan kanssa ainakin siinä määrin, että kunta voi ratkaista, antaako maakauppatarjous kunnalle uusia mahdollisuuksia. Talousarvioon ei ole toistaiseksi varattu vuosittaista määrää maa-alueiden hankkimista varten. Kemiönsaaren kunnalla ei ole maapoliittista ohjelmaa, joka asettaa suuntaviivat kunnan asemaan maanomistajana ja pääsuuntaviivat maahankinnoille. Yleisesti ottaen lienee kuitenkin, että kunnalla tulee olla maavaraus, johon kuuluu sekä kaavoitetut että kaavoittamattomat alueet. Tulevaisuutta ajatellen sellaisia alueita, joista voi tulla maankäytön kannalta kiinnostavia. Yleiset suositukset, mm. Kuntaliitolta, korostavat sitä arvoa, että kaavoitus tapahtuu pääasiassa kunnan omistamilla maa-aluilla. Kunta on saanut tarjouksen hankkia 5,75 ha suuruisen raakamaan Ekniemen kylässä liittyen Ekniemen asemakaava-alueeseen. Alue sijaitsee Ekniemen ent. leirintäalueelle johtavan tien kummallakin puolella, hintaan euroa. Maa-alue on kiinnostava erityisesti sen vuoksi, että se on Ekniemen asemakaavaalueen rajanaapuri. päättää esittää valtuustolle, että v investointibudjettiin merkitään euroa raakamaan hankintaa varten. Investointitalousarvion lisäykset rahoitetaan kassavaroista.

17 17 Dnr: MOT 314/ OSA-ALUEEN OSTO PELTOLA-NIMISESTÄ KIINTEISTÖSTÄ Ekniemen kylä ( ) Kh: 88. VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Pentti Vieno on tarjonnut kunnan ostettavaksi osan Peltola-nimisestä kiinteistöstä Ekniemen kylässä ( ). Tarjottu alue on noin 5,75 ha suuruinen, johon kuuluu palsta maantien nro pohjoispuolella (tie Rungonsalmesta Mjösundiin) ja Ekniemen asemakaava-alueelle johtavan tien kummallakin puolella, ent. leirintäalue. Alue on pääasiassa peltomaata 4,56 ha ja loput on joutomaata. Peltoa varten on vuokrasopimus, joka on voimassa asti, mutta joka vuosittain ennen vuoden loppua voidaan irtisanoa. Myyjä ja kunta antoivat huhtikuussa 2010 kahden kiinteistönvälittäjän Kemiönsaarella laatia arvioinnin. Arvioinnit tehtiin hieman eri lähtökohdista seuraavin tuloksin; Magnus Nyman AFM LVK Ab:n arviointi euroa ja RFC Kemiönsaaren arviointi euroa. Jälkimmäinen arviointi huomioi myös tonttiarvolisäyksen liittyen kunnan yleisiin tonttiarvioihin. Tonttiarvolisäys ei ole relevantti, koska alue on kaavoittamatta. Neuvotteluissa on sovittu, että Vieno tarjoaa alueen Kemiönsaaren kunnalle euron hintaan. Kunnalla on käyttöä alueesta, joka Ekniemen asemakaava-alueen rajanaapuri, kun asemakaava toteutetaan. Osaksi aluetta, joka on alavaa, tarvitaan ruoppausmassojen kaatoalueeksi, kun viereinen lahti ruopataan. Myöhemmin kunta voi päättää, laaditaanko alueelle asemakaava. päättää ostaa, edellyttäen, että valtuusto myöntää määrärahan tähän tarkoitukseen, noin 5,75 ha suuruisen alueen, joka on osa Peltola-nimisestä kiinteistöstä Ekniemen kylässä ( ), euron hintaan karttaliitteen 88/1 mukaan.

18 18 Dnr: KONCERN 318/ JÄSENTEN VALINTA JÄTEPOLIITTISEEN TYÖRYHMÄÄN Rouskis Oy:n toimintaalueen kunnissa Kh: 89. VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Jätehuollon yhteistyöryhmä on Rouskis Oy:n osakaskuntien yhteistyöelin, joka koostuu kuntien jätehuollon valvonnasta vastaavista virkamiehistä sekä Rouskis Oy:n henkilökunnasta. Yhteistyöryhmä on sopinut, että laaditaan uusi jätepoliittinen ohjelma. Tosiasiassa kysymyksessä on vanhan ohjelman v päivittämisestä. Tarvetta uuden ja/tai päivitetyn ohjelman laatimisesta on mm. koska alueella tapahtuneet kuntaliitokset ovat aiheuttaneet suuria muutoksia osakaskunnissa ja Rouskis Oy:n omistusosuuksissa, mutta ennen kaikkea yhteisen jätepoliittisen näkemyksen selvittämiseksi. Jätepoliittisen ohjelman laatimisessa tarvitaan kunnissa työn ohjausta ja johtamista. Tähän tehtävään muodostetaan jätepoliittinen työryhmä. Työryhmän kokoonpano on seitsemän edustajaa jokaisesta kunnasta (Salo, Sauvo, Paimio ja Kemiönsaari), Rouskiksen hallituksen edustajia ja ELY-keskuksen edustaja sekä jätehuollon yhteistyöryhmä. Tarkoitus on laatia jätepoliittiset toimintalinjat seminaarityyppisesti. Kuntien edustajien tulee mieluiten edustaa valtuustoa, hallitusta, teknistä lautakuntaa (toimeenpaneva elin) ja rakennus- ja ympäristövalvontalautakuntaa (valvova elin). Tärkeätä on, että kuntien edustajat ovat luottamushenkilöitä ja edustavat laajasti kaikkia puolueita. Tämä sen vuoksi, että toivotaan työhön sitoutumista ja paneutumista jätehuollon kokonaisuuteen ja yhteyksiin vastaaviin luottamushenkilöihin naapurikunnissa. Tämä on nykyään välttämätöntä. Tulevaisuuden jätehuolto Rouskis Oy:n toiminta-alueella ja siten myös Kemiönsaarella on kriisitilanteessa. Keskusteluja jätepolitiikasta, paino omistuspolitiikassa, jätehuollon rahoituksessa ja työnjaossa eri osapuolten välillä, on juuri nyt varsin ajankohtaista. Tarkoitus on, että jätepoliittinen työryhmä kokoontuu 4 5 kertaa vuoden 2010 ja talven 2011 aikana. Ensimmäinen kokous pidetään klo 17 Kemiönsaaren Villa Landessa. Rouskis Oy:n ja jätehuollon yhteistyöryhmän pyyntö jäsenten valinnasta jätepoliittiseen työryhmään annetaan tiedoksi. Pyynnössä on myös lyhyt selostus siitä, mitä työ käsittää ja mitä asiakokonaisuuksia tulee sisältymään jätepoliittiseen ohjelmaan. valitsee seitsemän jäsentä jätepoliittiseen työryhmään Rouskis Oy:n toiminta-alueen kunnissa.

19 19 Dnr: BILDNING 322/ PROJEKTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Simsalabim Kemiönsaaren uimarannat kuntoon Kh: 90. VALMISTELU (vapaa-aikatoimenjohtaja Bo-Eric Ahlgren) Simsalabim Kemiönsaaren uimarannat kuntoon niminen projekti käsittää kunnan uimarantojen profiilin nostamista. Vapaa-aikayksikkö ylläpitää kunnan uimarannoista Ölmosin, Kiilan sekä Ekniemen uimarantoja. Yhdessä näiden ja Folkhälsanin omistamien/ylläpitämien Solbadia Gammelbyssä, Sanduddenia Taalintehtaalla sekä Gräggnäsiä Västanfjärdissä sijaitsevien uimarantojen kanssa nämä muodostavat uimarantaverkoston, joita markkinoidaan matkailuinfon ja vapaa-aikayksikön välityksellä kaikille kunnan asukkaille ja matkailijoille sekä osa-aika-asukkaille. Muut uimarannat kunnassa toimivat lähinnä paikallisesti niille, jotka asuvat uimarannan lähellä, ja kunta hoitaa niitä tarvittaessa. Näille kolmelle kunnalliselle uimarannalle suunnitellaan yleistä siistimistä sekä standardin nostamista pukukopein, leikkivälinein, infotauluin sekä pelastusvälinein. Varustusten tulee noudattaa Opetusministeriön Uimarantaopas julkaisua nro 90, minkälainen varustustaso vaaditaan yleisille uimarannoille. Tällä hetkellä varustustaso vaihtelee hieman eri rannoilla, mutta yleisesti voidaan todeta, että täytetään ainoastaan minimivaatimukset. Suunnitelman tavoite on yhdentää rakennusten ulkonäköä, viitoitusta yms. rannoilla, jotta niistä tehdään mahdollisimman käyttäjäystävällisiä. Asukkaat ovat esittäneet toivomuksen uimarantojen parantamisesta. Projekti suoritetaan kahden vuoden aikana Projektirahoitusta haetaan ELYkeskukselta. Oheisena projektisuunnitelma, liite 90/1. hyväksyy Simsalabim Kemiönsaaren uimarannat kuntoon nimisen projektisuunnitelman liitteen 90/1 mukaan.

20 20 Dnr: KONCERN 167/ OHJAUSRYHMÄN NIMITTÄMINEN ENERGIAOMAVARAINEN KEMIÖNSAARI - PROJEKTIA VARTEN Kh: 91. VALMISTELU (projektiohjaaja Annalena Sjöblom ja kehityspäällikkö Gunilla Granberg) Varsinais-Suomen liitto on antanut päätöksen rahoittaa energiaomavarainen Kemiönsaari projekti. Projekti kestää Projektia varten on nimitettävä ohjausryhmä, jonka tehtävä on seurata ja valvoa projektin toimintaa ja taloutta. nimittää Energiaomavarainen Kemiönsaari nimisen projektin ohjausryhmän seuraavasti: Mats Enberg, tuuli Mats Nurmio, yritysneuvoja Bjarne Gröning, biomassa Helena Fabritius, maatalouselinkeino, ÅSP Tomas Stenström, suurteollisuus SP Minerals, Västanfjärdin lahdet Pontus Enestam, Kemiönseudun metsänhoitoyhdistys Kenneth Lindroos, kiinteistökohtaiset ratkaisut, suunnittelija Anders Abrahamsson, Hushållningssällskapet Bengt Juselius, vapaa-ajan asukas, biokaasu Roger Hakalax, Kemiönsaaren kunta Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto Ohjausryhmään osallistumisesta on sovittu henkilöiden kanssa.

21 21 Dnr: KONCERN 113/ OHJAUSRYHMÄN NIMITTÄMINEN KEMIÖNSAAREN ELINKEINOELÄMÄN RAKEN- NEMUUTOS -NIMISTÄ PROJEKTIA VARTEN KÖLI Kh: 92. VALMISTELU (kehityspäällikkö Gunilla Granberg) Varsinais-Suomen liitto on antanut päätöksen rahoittaa Kemiönsaaren elinkeinoelämän rakennemuutos KÖLI nimistä projektia. Projektia varten on nimitettävä ohjausryhmä. nimittää ohjausryhmän Kemiönsaaren elinkeinoelämän rakennemuutos KÖLI nimistä projektia varten seuraavasti: Tom Simola Mårten Nurmio Henry Engblom Stefan Långström Krista Gustafsson Tomy Wass Gunilla Granberg Rahoittajan edustaja, Varsinais-Suomen liitto Henkilöiden kanssa on keskusteltu projektista. Projektia varten järjestetään kehitysosaston hallinnosta varat uudelleen.

22 22 Dnr: KONCERN 312/ SOPIMUS SEUDULLISESTA YHTEISTYÖSTÄ YRITYSNEUVONNAN JÄRJESTÄMI- SEKSI TURUNMAAN SEUDULLA Kh: 93. VALMISTELU (kehityspäällikkö Gunilla Granberg) Valtakunnallisen seutuyrityspalveluhankkeen (Seutu YP) puitteissa uudistetaan ja ennallistetaan yritysneuvontapalveluiden seudullisen yhteistyön rakenteita valtakunnallisen YritysSuomi-palvelukonseptin pohjalta (www.yrityssuomi.fi). Sopimuksen tavoitteena on tehostaa ja parantaa seutukuntatason yhteistyötä yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluiden tuottamisessa ja välittämisessä. Yhteistyön tarkoituksena on myös lisätä yhteisille asiakkaille tuotettavien ja välitettävien yritysneuvontapalveluiden monipuolisuutta, saatavuutta ja laatua. Sopimuksella luodaan rakenne yritysneuvonnan seudullisten toimijoiden yhteistyölle. Tämä luo edellytykset seudullisen osaamisen keskittämiselle entistä paremmin kustannustehokkaiden, hyvien palveluiden tarjoamiseen yrityksille yritysten uusperustannan ja seudulle sijoittumisen, jo olemassa olevien yritysten kehittämisen sekä omistajan- ja sukupolvenvaihdosten yhteydessä. Sopimuksen osapuolet ovat Länsi-Turunmaan kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turunmaan TE-toimisto ja I samma båt rf - Samassa veneessä ry. Sopimuksen osapuolet perustavat "yrityspalvelutiimin" kehittääkseen yhdessä seudullista yhteistyötä. Länsi-Turunmaan kaupunki nimeää tiimin puheenjohtajan. Sopimus on aiesopimuksen luonteinen sopimus, jolla osapuolet eivät sitoudu lisäkustannuksiin, mutta jonka mukaan kaikki osapuolet vastaavat omista yhteistyökustannuksistaan. Turunmaan seutu ry allekirjoitti vuonna 2005 vastaavan sopimuksen, jonka tämä sopimus korvaa. Liite 93/1: Yrityspalvelusopimus - Länsi-Turunmaan kaupunki, Kemiönsaaren kunta hyväksyy oheisen yrityspalvelusopimuksen.

23 23 Dnr: KONCERN 167/ OIKAISUVAATIMUS Projektiohjaajan palkkaaminen "Energiaomavarainen Kemiönsaari" Kh: 94. VALMISTELU (kehityspäällikkö Gunilla Granberg ja hallintojohtaja Erika Strandberg) Varsinais-Suomen liitto on myöntänyt rahoituksen energiaomavarainen Kemiönsaari projektia varten. Kemiönsaaren kunta julisti haettavaksi projektiohjaajan Työ- ja elinkeinoviraston websivulla ja välisenä aikana. Neljä henkilöä jätti hakemuksen. Vt. osastopäällikkö, hallintojohtaja Tomy Wass palkkasi fil. maist. Annalena Sjöblomin projektiohjaajaksi kehityspäällikkö Gunilla Granbergin ehdotuksesta (päätös 27/2010). Insinööri (YH) Kenneth Eriksson on jättänyt oikaisuvaatimuksen hallintojohtajan päätökseen. Eriksson kyseenalaistaa oikaisuvaatimuksessaan miksi tehtävään valittiin sellainen henkilö, joka oli ainoa, jolla ei ollut teknistä koulutusta, edes keskustelematta tai kysymättä toisten kolmen muun hakijan pätevyyttä ja hän vaatii päätökseen oikaisua. Projektiohjaan kriteerit (käännös ilmoituksesta): haemme henkilöä, jolla on sopiva korkeakoulututkinto sekä tehtävään sopivaa kokemusta. Tehtävän hoitamiseen edellytetään hyvää ruotsin- ja suomenkielen taitoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, joustavuutta, yhteistyöhalua, kokemusta projektityöstä sekä hyvää paikallistuntemusta ja yhteyksiä alueen yrittäjiin. Ilmoituksessa mainittiin myös, että projektiohjaajan työtehtäviin kuuluu informoida kiinteistönomistajia, kannustaa yhteisiin ratkaisuihin ja järjestää tiedotustilaisuuksia eri ratkaisuista. Tehtävään kuuluu myös vastuu EU-projektien raportoinnista ja hallinnosta. Päätösperusteluissa todetaan, että Sjöblom on toiminut eri projektien projektinohjaajana sekä Kemiönsaaren kunnassa että Turunmaan seudussa ja hän on hyvin perehtynyt projektitöihin. Koska Sjöblom tunnettiin jo aikaisemmin vastaavanlaisista projektinohjaajan tehtävistä, kehityspäällikkö totesi aikaisempien kokemuksien perusteella, että Sjöblom täytti kaikki projektiohjaajalle asetetut kriteerit. Ilmoituksessa annetuista kriteereistä ja työtehtävistä ilmenee, että haettiin henkilöä, jolla on laaja projektipätevyys ja erityisesti pätevyys EU-projekteihin. Mitään teknistä pätevyyttä ei vaadittu. päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015 11/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. marraskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Taalintehtaan kunnantoimisto

Taalintehtaan kunnantoimisto 3/2010 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikko 10. maaliskuuta 2010 klo 16.00- Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Muut: Mårten Nurmio Börje Salonen Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund

Lisätiedot

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 7/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 8. joulukuuta 2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Taalintehdas Päättäjät Inger Wretdal Esko Antikainen Carola Antskog Brita Drugge Kristian

Lisätiedot

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010 5/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Keskiviikko 19. toukokuuta 2010 klo 16.00 19.00 Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Mårten Nurmio Börje Salonen Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä

Kunnantoimisto Kemiössä 3/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikkona klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Taalintehtaan kunnantoimisto

Taalintehtaan kunnantoimisto 4/2010 KUTSU 07.04.2010 1 Kokousaika: Keskiviikko 7. huhtikuuta 2010 klo 16.00- Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Muut: Asia: Allekirjoitus: Mårten Nurmio Börje Salonen Kalevi Kallonen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009. Kunnanhallitus 18.11.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009. Kunnanhallitus 18.11.2009 1 PÖYTÄKIRJA 13/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 18.11.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 18. marraskuuta 2009 klo 14.00 17.25 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä,

Kunnantoimisto Kemiössä, 1/2014 KUTSU 1 Kokousaika: klo 17.00 Kokouspaikka: Kemiön kunnantoimisto, hallitushuone Jäsenet: Anders Laurén Patrick Joki Cathina Wretdal-Lindström Lars Söderlund Marjaana Hoikkala Janni Lindholm Janina

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 15.9.2011

Kunnantoimisto Kemiössä 15.9.2011 5/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla Awellán

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 24.3.2011

Kunnantoimisto Kemiössä 24.3.2011 2/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Valtuustosali Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla Awellán

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 20. marraskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 20. marraskuuta 2015 10/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 10. marraskuuta 2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 1/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 3. helmikuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät Inger Wretdal Esko Antikainen Carola Antskog Brita Drugge Kristian

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 6/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin Vastaukset: torstai kello mennessä.

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin Vastaukset: torstai kello mennessä. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 16/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 9.9.2016 Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin 9.9.2016 Vastaukset: torstai 15.9.2016 kello 13.00 mennessä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 11.11.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 11.11.2010 8/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo 18.00-19.20 Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009. Valtuusto

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009. Valtuusto PÖYTÄKIRJA 3/2009 Kokouspäivä Sivu Valtuusto 10.9.2009 1 Kokousaika Torstaina 10. syyskuuta 2009 klo 09.00-09.55 Kokouspaikka Kasnäsin hotellin auditoriossa, Kasnäsintie 1294, 25930 Kasnäs Päättäjät Wretdal

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 6/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta 9 / 2009 27.10.2009 194 Kokousaika Tiistaina 27. lokakuuta 2009 klo 17.30-18.50 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 PÖYTÄKIRJA 4/2009 Toimielin Kokouspvm Sivu Peruspalvelulautakunta 4 / 2009 9.4.2009 1 Kokousaika : Torstaina 9. huhtikuuta 2009 klo 15.00 16.30 Kokouspaikka : Kunnantoimisto Kemiössä, hallituksen huone

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sotkamon kunnan hallintosääntö alkaen

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sotkamon kunnan hallintosääntö alkaen Kunnanhallitus 91 18.04.2017 Kunnanvaltuusto 25 24.04.2017 Sotkamon kunnan hallintosääntö 1.6.2017 alkaen KHALL 91 6.6.2016 154 Hallintojohtaja Sotkamon kunnan hallintosääntö on päivitetty viimeksi vuoden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 26. helmikuuta 2016

Kemiön kunnantoimisto, 26. helmikuuta 2016 2/2016 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 16. helmikuuta 2016 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Veijo Lücke Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen Elinkeinot & kehitys Nordican 32 08.04.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 39 26.05.2016 Kunnanhallitus 189 04.07.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 51 02.09.2016 Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä 3..03 tiedote (5) 5.8.03 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 5.8.03 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

Tarkastustarkastuslautakunta

Tarkastustarkastuslautakunta Kinnulan kunnan Tarkastustarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Kokousaika: to 3.9.2009 klo 13.00-15.55. Kokouspaikka: Kinnulan kunnanvirasto jäsen varajäsen Läsnä: Rauno

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin kello 8.18 Vastaukset: perjantai kello 12.

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin kello 8.18 Vastaukset: perjantai kello 12. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 22.9.2017 Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin 22.9.2017 kello 8.18 Vastaukset: perjantai 22.9.2017 kello

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 Kokousaika 3.2.2016 kello 18.00 18.43 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 2/2010 KOKOUSKUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikko 23. kesäkuuta 2010 klo 16.00 Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Inger Wretdal Esko Antikainen Carola Antskog Curt Dannström Yngve Engblom

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 KH 158 KH 159 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset n kunnan

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013 Aika: Maanantaina 11.3.2013 kello 18.00 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala Varapuheenjohtaja Matti Tausa Jäsenet

Lisätiedot

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys Ohjausryhmä 1 / 2014 10.4.2014 1 _ Kokousaika: Torstai 10. huhtikuuta 2014 klo 15.00 Kokouspaikka: Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kutsutut: Ted Bergman Markku Orell Cornelius

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Taalintehtaan kunnantoimisto

Taalintehtaan kunnantoimisto 4/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Keskiviikko 7. huhtikuuta 2010 klo 16.00 19.15 Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Poissa oleva: Muut: Asia: Allekirjoitus: Mårten Nurmio Börje Salonen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä, 2.4.2013

Kunnantoimisto Kemiössä, 2.4.2013 2/2013 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 17.00 18.20 Kokouspaikka: Villa Lande, kokoushuone Janson Jäsenet: Anders Laurén, poissa Patrick Joki Cathina Wretdal-Lindström Lars Söderlund Marjaana Hoikkala Johanna

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Kausala Kunnantalo klo 9-15.

Kausala Kunnantalo klo 9-15. Iitin kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Iitti-tiimi 16.01.2014 Aika Torstai 16.01.2014 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuohe Saapuvilla Salonen Jarkko Saarikko Sami Haara Teuvo Gardemeister

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN PALVELUTUOTANTO 4 7 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 5

SISÄLLYSLUETTELO 3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN PALVELUTUOTANTO 4 7 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 5 1/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN PALVELUTUOTANTO 4 4 KUNNAN

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.6.2017 klo 16.00 16.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2017 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18:00 18:55 Kokouspaikka Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Ahlsved, Pasi Åstrand, Ulla-Maria

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2017 KOKOUSAIKA 30.3.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 46 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Perjantai 29.6.2012 kello 13.00 14.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Mika Karvonen, tekninen johtaja

Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Mika Karvonen, tekninen johtaja Kokouskutsu / Esityslista Nro 1/2018 1 (9) KOKOUSAIKA Klo 9.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot