Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010"

Transkriptio

1 5/2010 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikko 19. toukokuuta 2010 klo Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Muut: Mårten Nurmio Börje Salonen Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund Eva-Stina Hellbom Johanna Jansson Kerstin Lindholm Kurt Tuominen Inger Wretdal Curt Dannström Sixten Laine Rune Friman Tom Simola Erika Strandberg, sihteeri Mats Johansson Gunilla Granberg Lars Nummelin Maria Wallin Tomy Wass puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen valt. puh.joht. valt.i puh.joht. valt.ii puh.joht. valt.iii puh.joht. kunnanjohtaja hallintojohtaja sivistysjohtaja kehityspäällikkö tekninen johtaja peruspalvelujohtaja elinkeinojohtaja Asia: Allekirjoitus: Puheenjohtaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika: Mårten Nurmio Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010 Erika Strandberg Johanna Jansson Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: Kemiönsaari 31. toukokuuta 2010 Kerstin Lindholm Erika Strandberg

2 5/2010 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika: Keskviikko 19. toukokuuta 2010 klo Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Asia numero Asia Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja 78 LAILLISUUS JA VALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TÄYDENNYSVAALI Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen KOLMEN UUDEN VIRAN PERUSTAMINEN ALOITE Kotona asuminen mahdollisimman pitkään ALOITE Palveluasumista saariston vanhuksille INVESTOINNIT 2010 Lisäbudjetti INVESTOINTIOHJELMA JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN PROJEKTISUUNNITELMA LISÄMÄÄRÄRAHA RAAKAMAAN OSTOON OSA-ALUEEN OSTO PELTOLA-NIMISESTÄ KIINTEISTÖSTÄ Ekniemen kylä ( ) JÄSENTEN VALINTA JÄTEPOLIITTISEEN TYÖRYHMÄÄN Rouskis Oy:n toiminta-alueen kunnissa PROJEKTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Simsalabim Kemiönsaaren uimarannat kuntoon OHJAUSRYHMÄN NIMITTÄMINEN ENERGIAOMAVARAINEN KEMIÖNSAARI -PROJEKTIA VARTEN OHJAUSRYHMÄN NIMITTÄMINEN KEMIÖNSAAREN ELINKEINOELÄMÄN RAKENNEMUUTOS -NIMISTÄ PROJEKTIA VARTEN KÖLI SOPIMUS SEUDULLISESTA YHTEISTYÖSTÄ YRITYSNEUVONNAN JÄRJESTÄMISEKSI TURUNMAAN SEUDULLA OIKAISUVAATIMUS Projektiohjaajan palkkaaminen "Energiaomavarainen Kemiönsaari" VALITUS Lausunnon antaminen Kemiönsaari 31. toukokuuta 2010 Mårten Nurmio

3 5/2010 ESITYSLISTA Laatimispäivä KRITEERIT VUODEN YRITTÄJÄN VALITSEMISEKSI KEMIÖNSAAREN KUNNASSA KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT ORGANISAATIOMUUTOKSEN SEURAUKSENA TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN LYHYTAIKAINEN LAINA Privatföretagare på Kimitoön rf Kemiönsaaren Yksityisyrittäjät ry LUOTTAMUSELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiönsaari 31. toukokuuta 2010 Mårten Nurmio

4 4 78 LAILLISUUS JA VALTAISUUS EHDOTUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 5 79 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Johanna Jansson ja Kerstin Lindholm ovat vuorossa tulla valituiksi pöytäkirjantarkastajiksi.

6 6 80 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN hyväksyy esityslistan.

7 7 81 TÄYDENNYSVAALI Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen Kh: 81. VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Dnr: KONCERN 276/2010 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen Mats Johansson on menettänyt vaalikelpoisuutensa, koska hänet on valittu alkaen sivistysjohtajaksi (KuntaL mom.). Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan on valittava uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. toteaa, että Mats Johansson on menettänyt vaalikelpoisuutensa Kemiönsaaren kunnan luottamustehtäviin, ja päättää esittää valtuustolle uuden jäsenen valitsemista kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

8 8 Dnr: KONCERN 317/ KOLMEN UUDEN VIRAN PERUSTAMINEN Kh: 82. VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Valtuusto perusti marraskuussa 2008 joukon virkoja. Sittemmin on osoittautunut, että tarvitaan kolme virkaa lisää, jotta työt sujuisivat mahdollisimman joustavasti. Työsopimussuhteessa olevat henkilöt hoitavat työt nykyään. Virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde. Kuntalain mukaan perusperiaate on, että virka perustetaan kunnan viranomaistehtäviä varten. Nämä kolme virkaa ovat sellaiset, joissa hoidetaan julkista valtaa, ts. päätösten teko, täytyy voida tehdä työn sujumiseksi. Valtuusto päättää viran perustamisesta ja viran lakkauttamisesta sekä virkasuhteen uudelleenjärjestelystä työsopimussuhteiseksi. Työtehtävät ratkaisevat, sovelletaanko virkasuhdetta, ei työntekijän ammattinimike. esittää valtuustolle, että Kemiönsaaren kunnassa perustetaan alkaen kolme uutta virkaa seuraavasti: 1. etuuskäsittelijä, kelpoisuusvaatimus: soveltuva ammatti- tai korkeakoulututkinto, toisen kotimaisen kielen erinomainen taito, toisen kielen hyvä taito 2. suunnitteluinsinööri, kelpoisuusvaatimus: soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tutkinto, toisen kotimaisen kielen erinomainen taito, toisen kielen hyvä taito 3. ruokahuolto- ja siivouspäällikkö, soveltuva ammatti- tai korkeakoulututkinto, toisen kotimaisen kielen erinomainen taito, toisen kielen hyvä taito

9 9 Dnr: OMSORG 208/ ALOITE Kotona asuminen mahdollisimman pitkään Ptl: VALMISTELU (vanhustenhuollon päällikkö Eva Manelius) Sdp:n valtuustoryhmä on jättänyt kunnanvaltuustolle aloitteen koskien toivomusta vanhuksille suunnatun kotipalvelun, ateriapalvelun ja virikkeiden kehittämisestä, jotta he voisivat paremmin ja pystyisivät asumaan pidempään omissa kodeissaan. on siirtänyt aloitteen uuden peruspalvelulautakunnan käsiteltäväksi. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen painopisteenä oli toimivan kokonaisuuden luominen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tähän liittyen Kemiönsaaren kuntayhdistymisen yhteydessä kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettiin yhdeksi kotihoidon yksiköksi. Kotihoito kuuluu hallinnollisesti vanhustenhuollon alaisuuteen. Kotihoito on jaettu kahteen pääalueeseen; Kemiö ja Dragsfjärd, jotka on jaettu kotihoitotiimeihin. Tämän lisäksi omina pieninä tiimeinä toimivat Silverbackenin kotihoito Lammalassa ja ulkosaariston tiimi Hiittisissä. Ammattiryhmien terveydenhoitaja/sairaanhoitaja/lähihoitaja ja kotihoitaja/kotiavustaja välinen yhteistyö on nyt tiivistä ja synenergiavaikutuksia etsitään aktiivisesti, jotta vältyttäisiin päällekkäisiltä käynneiltä. Konkreettisiin parannuksiin kotihoidon asiakkaille sisältyy mm. sairaanhoitoon koulutetun henkilökunnan työskentely viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8-16 (aikaisemmin klo 8-12). Hoitohenkilökunta asennoituu myönteisesti saattohoitoon asiakkaan omassa kodissa ja on esittänyt halunsa kehittää tätä hoitomuotoa. Sekä Kemiönsaaren että ulkosaariston Hiittinen Rosala alueen asiakkailla on joka päivä mahdollisuus saada kotiin kuljetettuna ateriapalvelua. Muilla saarilla ei ole saatavilla tätä palvelua. Virikkeitä vanhuksille, jotta he selviytyisivät kotona asumisesta pidempään, järjestetään pääasiassa kunnan kolmen päiväkeskuksen avulla; Almakodissa, Hanna kodissa ja Silverbackenissa. Näistä kaksi ensin mainittua ovat avoinna kolmena päivänä viikossa kotonaan asuville eläkeläisille, viimeiseksi mainittu on avoinna kerran viikossa kotonaan asuville ja kerran viikossa Silverbackenin asiakkaille. Harrastetoiminta on mahdollista, mutta toiminnan päätarkoituksena on saada eläkeläiset kokoontumaan yhteen; syömään, juttelemaan, laulamaan ja pelaamaan korttia yhdessä sekä tarjota mahdollisuus saunomiseen tai suihkussa käyntiin. Palkkiota saavien omaishoitajien määrä on noussut. Kotihoidon ohjelmassa on ennaltaehkäisevät kotikäynnit 80 vuotta täyttäville henkilöille. Kaikki nämä toimet ovat omiaan tukemaan pidempiaikaista kotona asumista ja täten siirtämään vanhustenhuollon painopistettä avohoidon ja eri asumismuotojen suuntaan. EHDOTUS (vt. peruspalvelujohtaja) Peruspalvelulautakunta päättää antaa tämän selvityksen kunnanhallitukselle tiedoksi. : Hyväksyttiin.

10 10 Kh: 83. esittää valtuustolle, että selvitys merkitään tiedoksi ja että aloite on käsitelty loppuun.

11 11 Dnr: OMSORG 207/ ALOITE Palveluasumista saariston vanhuksille Ptl: VALMISTELU (vanhustenhuollon päällikkö Eva Manelius) Rkp:n valtuustoryhmä on jättänyt kunnanvaltuustolle Hiittisissä toimivaa palvelukoti Solglimteniä koskevan aloitteen. Valtuusto on lyhyen uudelleenkäsittelyn jälkeen siirtänyt asian kunnanhallituksen valmisteltavaksi. siirsi asian edelleen peruspalvelulautakunnalle Kyrkosundskärs bostadsstiftelse -säätiön edustajien kanssa on käyty neuvotteluja syksyn 2009 loppupuolella kunnan ja asuntosäätiön edustajat sopivat, että Kemiönsaaren kunta tukee Solglimtenin toimintaa taloudellisesti maksamalla toimintaavustusta. Vuodelle 2010 maksettavan avustuksen suuruudeksi ehdotettiin euroa, lopullinen summa muodostui euron suuruiseksi. Summa on huomioitu vanhustenhuollon budjetissa, yhteisöavustuksena. Kunta haluaa tällä tavoin tukea vanhusten hoidon ja palvelujen saatavuutta Hiittisten saaristossa, kunnan oman palvelutuotannon lisäksi. Solglimten huolehtii asukkaiden valintaprosessista ja sillä on vuodesta 2010 alkaen vapaus päättää siitä, ketkä palvelukodissa asuvat. Solglimten määrää myös maksujen suuruuden. EHDOTUS (vt. peruspalvelujohtaja) Peruspalvelulautakunta päättää antaa tämän selvityksen kunnanhallitukselle tiedoksi. : Hyväksyttiin. Kh: 84. esittää valtuustolle, että selvitys merkitään tiedoksi ja että aloite on käsitelty loppuun.

12 12 Dnr: KONCERN 270/ INVESTOINNIT 2010 Lisäbudjetti Tl: VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Kunnan käyttöomaisuus vaatii koko ajan seurantaa, tarkastusta ja analyysiä. Tämä antaa aihetta investointitoiminnan ja sen määrärahojen uudelleen arviointiin. Pääasiassa 2010 investointibudjetin tarkastukselle on kolme aihetta. 1. Investointitukihakemukset antavat aihetta uusiin investointeihin, joiden tarvetta ei ole voitu ennakoida varsinaisen talousarvion tekovaiheessa. Investointitukikohteet, joihin haetaan ulkopuolista rahoitusta, ovat: Varsinais-Suomen liitolta: Kevytliikenneväylä Släts Kärra, koko tieosuuden esisuunnittelu ja tiesuunnitelman laatiminen (haetaan rakentamiselle 2011 ja kevyenliikenteenväylän Kulla Vreta suunnittelulle samassa anomuksessa). Vuoden 2010 talousarviossa on varattu rakentamiselle ja pidennykselle Slätsissä Tämä summa tulisi uudelleen järjestää suunnittelumäärärahaksi, vastatakseen omarahoitusosuutta. Alustava aikataulu ja koko hankkeen kustannusarvio annetaan tiedoksi. ELY-keskukselta, maaseutuvarat: Uimarantojen kunnostaminen, Ölmos, Kiila ja Ekniemi. Tason nostaminen toiminnallisesti ja turvallisuuden takaamiseksi vastaamaan odotettua kuvaa saaristokunta Kemiönsaaren virallisista uimarannoista. Pukukoppeja, kuntoilupaikkoja, oleskelualueita, leikkipaikkoja, laituri, säilytysvajoja, kompostikäymälä, uimapaikkojen merkintä, turvallisuustoimenpiteitä, infotauluja ym. Yhteensä hankkeelle tarvitaan rahoitushakemus, josta noin 40 % voidaan toteuttaa tänä vuonna. Lisämäärärahan tarve 2010 on siis vuoden omarahoitusosuuden kattamiseksi (= 30 % eurosta x 40 %). Alustava kustannusarvio annetaan tiedoksi. 2. Kiinteistöyksikkö on tehnyt sisäilmatutkimuksia eräissä kiinteistöissä joissa on koettu ongelmia sisäilman suhteen. Yksi näistä on Kemiön kunnantoimiston itäinen siipi. Kemiön kunnantoimiston itäistä siipeä kunnostettiin Silloin kellari jätettiin toimenpidettä, mutta salaojitusta ja pintavesivalumaa korjattiin. Kellari on ollut kostea jo kauan, se on tunnettu tosiasia. Peruskunnostuksen aikana kesällä 2009 tilannetta lattialaatan alla kellarissa tarkastettiin. Lattialaatta oli kostea ja märkä. Samoin perustuslaatta. Tarkastusmittauksessa talvella 2010 voi paljaalla silmällä havaita kosteutta melkein samassa määrin kuin kesällä Päätelmä on, että salaojitus jossain määrin on alentanut veden pintaa, mutta ei tietenkään poistanut kosteutta betonilaatoista. Suunnitellut toimenpiteet; kellaritilan saneeraus tehdään poistamalla lattialaatta, perustuslaatan vedeneristyksellä sekä uudella lämpöeristyksellä ja lattialaatalla. Vanha öljykattila tulee poistaa. Mahdollisesti tulee asentaa tyhjennyspumppuja. Lisämäärärahan tarve, Kunnalla on kolme asuntoa As Oy Sparbackassa, Lammalassa. Yhtiö on päättänyt vesi- ja lämpöjärjestelmän kunnostamisesta koko kiinteistössä. Kunnan osuus osakkeenomistajana on

13 13 EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää ehdottaa, että kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle seuraavia muutoksia tai uusia investointimäärärahoja 2010 talousarviossa: 1. Investointimäärärahan Kevytliikenneväylän, Släts pidennys uudelleenjärjestely suunnittelumäärärahaksi koskien koko tieosuuden esisuunnittelua ja välin Släts Kulla tiesuunnitelman laatimista. Määrä Mikäli investointitukea ei myönnetä, kunnanhallitus valtuutetaan uudelleen järjestämään määräraha alkuperäiseen tarkoitukseen. 2. Uusi määräraha, Uimarantojen kunnostaminen, omarahoitusosuus, Kellaritilan saneeraus, itäinen siipi Kemiön kunnantoimisto, Kunnan osuus vesi- ja lämpöjärjestelmästä As Oy Sparbacka, Ehdotus hyväksyttiin. Kh: 85. ehdottaa valtuustolle seuraavia muutoksia tai uusia investointimäärärahoja 2010 talousarviossa: 1. investointimäärärahan Kevytliikenneväylän, Släts pidennys uudelleenjärjestely suunnittelumäärärahaksi koskien koko tieosuuden esisuunnittelua ja välin Släts Kulla tiesuunnitelman laatimista. Määräraha euroa. Mikäli investointitukea ei myönnetä, kunnanhallitus valtuutetaan uudelleen järjestelemään määräraha alkuperäiseen tarkoitukseen. 2. uusi määräraha, Uimarantojen kunnostaminen, omarahoitusosuus, kellaritilan saneeraus, itäinen siipi Kemiön kunnantoimistossa, kunnan osuus vesi- ja lämpöjärjestelmästä As Oy Sparbacka, Investointitalousarvion lisäykset rahoitetaan kassavaroista.

14 14 Dnr: MOT 315/ INVESTOINTIOHJELMA JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN PROJEKTI- SUUNNITELMA Kh: 86. VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Vuoden 2010 talousarviossa on investointiosassa seuraava kirjoitus: kohta 21. Kevyen liikenteen väylä rakennetaan Taalintehtaan ja Kullan välille edellyttäen, että voidaan saada ylimääräistä rahoitusta. Tämä kohta lisättiin kunnanhallituksen talousarviokäsittelyn aikana. Asiaa on nyt valmisteltu. Varsinais-Suomen liiton kanssa käydyissä neuvotteluissa on ilmennyt, että on olemassa hyvät mahdollisuudet saada ylimääräistä rahoitusta. Suunnittelutöitä varten voidaan tänä vuonna saada avustusta enintään 85 % ja v % avustusta. Rakentamiseen voidaan saada avustusta 50 %. Kunta on neuvotellut ELYkeskuksen infrastruktuurin ja liikennevastuualueen (ent. tiehallinto) kanssa käytännön sovellutuksista hallinnollisen tiesuunnitelman (viranomaispäätös) laatimiseksi ja hankkeen kustannuslaskelman laatimisesta. Maakuntaliitto haluaa mieluiten tehdä hankkeista suuria. Alkuperäisen aikomuksen sijasta hakea avustusta välille Släts Kulla liitto on kehottanut kuntaa harkitsemaan projektisuunnitelman laatimista koko välimatkalle Taalintehdas Vreta. Käytännön syistä, mm. tosiasia on, että pitemmällä tieosuudella on suurempi vaara esittää valituksia tiesuunnitelmasta, on tarkoituksenmukaisempaa missä tapauksessa tahansa jakaa mahdollinen suurempi projekti useampaan osaan. Projektin koko laajuus ja aikataulu ilmenevät ilmoitusliitteestä pykälässä 85/1. Kehitysosasto on laatinut projektisuunnitelman osuudelle Släts Kulla yhteistyössä teknisen osaston kanssa. Projektisuunnitelmaan sisältyy myös koko tieosuuden Släts Vreta esisuunnittelu. Esisuunnittelu merkitsee luontoinventointia ja alustavaa tien linjanvetosuunnitelmaa. Oheisena projektisuunnitelma, liite 86/1. Tässä yhteydessä kunnan investointiohjelmasta on keskusteltava. Kevyen liikenteen väylä, sekä suunnittelu että rakentaminen, on valtion toimenpiteitä, jossa ELYkeskuksen tulisi hoitaa rahoitus tavanomaisella tavalla valtion tulo- ja menoarvion kautta. Nyt ajankohtaisena olevassa projektisuunnitelmassa rahoitus hoidetaan ylimääräisellä rahoituksella ja merkittäviltä osin kunnallisella rahoituksella. ELY-keskus voi olla mukana rahoittajina, mutta heidän osuus on vähäinen, lähinnä symbolinen. Tältä osin projektisuunnitelmalla on periaatteellinen merkitys ja kysymys on: Missä laajuudessa kunnan tulee ottaa rahoitusvastuu valtiolta? Voidaanko kevyen liikenteen väylä rahoittaa rinnakkain muiden kunnallisten investointien kanssa? Rakennettaisiinko kevyen liikenteen väylä valtion toimesta milloinkaan, onko tähän olemassa toiveita? Siinä tapauksessa koska? On käytävä yksityiskohtainen tärkeysjärjestyskeskustelu. Kokouksen aikana esitellään päivitetty investointisuunnitelma ja kevyen liikenteen väylän projektisuunnitelma.

15 15 päättää 1. keskustella asiasta ja merkitä asia tiedoksi 2. hyväksyä kevyen liikenteen väylän projektisuunnitelma Släts Kulla Vreta.

16 16 87 LISÄMÄÄRÄRAHA RAAKAMAAN OSTOON Kh: 87. VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Dnr: MOT 314/2010 Toisinaan kunnalle tarjotaan tilaisuus ostaa raakamaata. Neuvotteluja käydään jokaisen tarjoajan kanssa ainakin siinä määrin, että kunta voi ratkaista, antaako maakauppatarjous kunnalle uusia mahdollisuuksia. Talousarvioon ei ole toistaiseksi varattu vuosittaista määrää maa-alueiden hankkimista varten. Kemiönsaaren kunnalla ei ole maapoliittista ohjelmaa, joka asettaa suuntaviivat kunnan asemaan maanomistajana ja pääsuuntaviivat maahankinnoille. Yleisesti ottaen lienee kuitenkin, että kunnalla tulee olla maavaraus, johon kuuluu sekä kaavoitetut että kaavoittamattomat alueet. Tulevaisuutta ajatellen sellaisia alueita, joista voi tulla maankäytön kannalta kiinnostavia. Yleiset suositukset, mm. Kuntaliitolta, korostavat sitä arvoa, että kaavoitus tapahtuu pääasiassa kunnan omistamilla maa-aluilla. Kunta on saanut tarjouksen hankkia 5,75 ha suuruisen raakamaan Ekniemen kylässä liittyen Ekniemen asemakaava-alueeseen. Alue sijaitsee Ekniemen ent. leirintäalueelle johtavan tien kummallakin puolella, hintaan euroa. Maa-alue on kiinnostava erityisesti sen vuoksi, että se on Ekniemen asemakaavaalueen rajanaapuri. päättää esittää valtuustolle, että v investointibudjettiin merkitään euroa raakamaan hankintaa varten. Investointitalousarvion lisäykset rahoitetaan kassavaroista.

17 17 Dnr: MOT 314/ OSA-ALUEEN OSTO PELTOLA-NIMISESTÄ KIINTEISTÖSTÄ Ekniemen kylä ( ) Kh: 88. VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Pentti Vieno on tarjonnut kunnan ostettavaksi osan Peltola-nimisestä kiinteistöstä Ekniemen kylässä ( ). Tarjottu alue on noin 5,75 ha suuruinen, johon kuuluu palsta maantien nro pohjoispuolella (tie Rungonsalmesta Mjösundiin) ja Ekniemen asemakaava-alueelle johtavan tien kummallakin puolella, ent. leirintäalue. Alue on pääasiassa peltomaata 4,56 ha ja loput on joutomaata. Peltoa varten on vuokrasopimus, joka on voimassa asti, mutta joka vuosittain ennen vuoden loppua voidaan irtisanoa. Myyjä ja kunta antoivat huhtikuussa 2010 kahden kiinteistönvälittäjän Kemiönsaarella laatia arvioinnin. Arvioinnit tehtiin hieman eri lähtökohdista seuraavin tuloksin; Magnus Nyman AFM LVK Ab:n arviointi euroa ja RFC Kemiönsaaren arviointi euroa. Jälkimmäinen arviointi huomioi myös tonttiarvolisäyksen liittyen kunnan yleisiin tonttiarvioihin. Tonttiarvolisäys ei ole relevantti, koska alue on kaavoittamatta. Neuvotteluissa on sovittu, että Vieno tarjoaa alueen Kemiönsaaren kunnalle euron hintaan. Kunnalla on käyttöä alueesta, joka Ekniemen asemakaava-alueen rajanaapuri, kun asemakaava toteutetaan. Osaksi aluetta, joka on alavaa, tarvitaan ruoppausmassojen kaatoalueeksi, kun viereinen lahti ruopataan. Myöhemmin kunta voi päättää, laaditaanko alueelle asemakaava. päättää ostaa, edellyttäen, että valtuusto myöntää määrärahan tähän tarkoitukseen, noin 5,75 ha suuruisen alueen, joka on osa Peltola-nimisestä kiinteistöstä Ekniemen kylässä ( ), euron hintaan karttaliitteen 88/1 mukaan.

18 18 Dnr: KONCERN 318/ JÄSENTEN VALINTA JÄTEPOLIITTISEEN TYÖRYHMÄÄN Rouskis Oy:n toimintaalueen kunnissa Kh: 89. VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Jätehuollon yhteistyöryhmä on Rouskis Oy:n osakaskuntien yhteistyöelin, joka koostuu kuntien jätehuollon valvonnasta vastaavista virkamiehistä sekä Rouskis Oy:n henkilökunnasta. Yhteistyöryhmä on sopinut, että laaditaan uusi jätepoliittinen ohjelma. Tosiasiassa kysymyksessä on vanhan ohjelman v päivittämisestä. Tarvetta uuden ja/tai päivitetyn ohjelman laatimisesta on mm. koska alueella tapahtuneet kuntaliitokset ovat aiheuttaneet suuria muutoksia osakaskunnissa ja Rouskis Oy:n omistusosuuksissa, mutta ennen kaikkea yhteisen jätepoliittisen näkemyksen selvittämiseksi. Jätepoliittisen ohjelman laatimisessa tarvitaan kunnissa työn ohjausta ja johtamista. Tähän tehtävään muodostetaan jätepoliittinen työryhmä. Työryhmän kokoonpano on seitsemän edustajaa jokaisesta kunnasta (Salo, Sauvo, Paimio ja Kemiönsaari), Rouskiksen hallituksen edustajia ja ELY-keskuksen edustaja sekä jätehuollon yhteistyöryhmä. Tarkoitus on laatia jätepoliittiset toimintalinjat seminaarityyppisesti. Kuntien edustajien tulee mieluiten edustaa valtuustoa, hallitusta, teknistä lautakuntaa (toimeenpaneva elin) ja rakennus- ja ympäristövalvontalautakuntaa (valvova elin). Tärkeätä on, että kuntien edustajat ovat luottamushenkilöitä ja edustavat laajasti kaikkia puolueita. Tämä sen vuoksi, että toivotaan työhön sitoutumista ja paneutumista jätehuollon kokonaisuuteen ja yhteyksiin vastaaviin luottamushenkilöihin naapurikunnissa. Tämä on nykyään välttämätöntä. Tulevaisuuden jätehuolto Rouskis Oy:n toiminta-alueella ja siten myös Kemiönsaarella on kriisitilanteessa. Keskusteluja jätepolitiikasta, paino omistuspolitiikassa, jätehuollon rahoituksessa ja työnjaossa eri osapuolten välillä, on juuri nyt varsin ajankohtaista. Tarkoitus on, että jätepoliittinen työryhmä kokoontuu 4 5 kertaa vuoden 2010 ja talven 2011 aikana. Ensimmäinen kokous pidetään klo 17 Kemiönsaaren Villa Landessa. Rouskis Oy:n ja jätehuollon yhteistyöryhmän pyyntö jäsenten valinnasta jätepoliittiseen työryhmään annetaan tiedoksi. Pyynnössä on myös lyhyt selostus siitä, mitä työ käsittää ja mitä asiakokonaisuuksia tulee sisältymään jätepoliittiseen ohjelmaan. valitsee seitsemän jäsentä jätepoliittiseen työryhmään Rouskis Oy:n toiminta-alueen kunnissa.

19 19 Dnr: BILDNING 322/ PROJEKTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Simsalabim Kemiönsaaren uimarannat kuntoon Kh: 90. VALMISTELU (vapaa-aikatoimenjohtaja Bo-Eric Ahlgren) Simsalabim Kemiönsaaren uimarannat kuntoon niminen projekti käsittää kunnan uimarantojen profiilin nostamista. Vapaa-aikayksikkö ylläpitää kunnan uimarannoista Ölmosin, Kiilan sekä Ekniemen uimarantoja. Yhdessä näiden ja Folkhälsanin omistamien/ylläpitämien Solbadia Gammelbyssä, Sanduddenia Taalintehtaalla sekä Gräggnäsiä Västanfjärdissä sijaitsevien uimarantojen kanssa nämä muodostavat uimarantaverkoston, joita markkinoidaan matkailuinfon ja vapaa-aikayksikön välityksellä kaikille kunnan asukkaille ja matkailijoille sekä osa-aika-asukkaille. Muut uimarannat kunnassa toimivat lähinnä paikallisesti niille, jotka asuvat uimarannan lähellä, ja kunta hoitaa niitä tarvittaessa. Näille kolmelle kunnalliselle uimarannalle suunnitellaan yleistä siistimistä sekä standardin nostamista pukukopein, leikkivälinein, infotauluin sekä pelastusvälinein. Varustusten tulee noudattaa Opetusministeriön Uimarantaopas julkaisua nro 90, minkälainen varustustaso vaaditaan yleisille uimarannoille. Tällä hetkellä varustustaso vaihtelee hieman eri rannoilla, mutta yleisesti voidaan todeta, että täytetään ainoastaan minimivaatimukset. Suunnitelman tavoite on yhdentää rakennusten ulkonäköä, viitoitusta yms. rannoilla, jotta niistä tehdään mahdollisimman käyttäjäystävällisiä. Asukkaat ovat esittäneet toivomuksen uimarantojen parantamisesta. Projekti suoritetaan kahden vuoden aikana Projektirahoitusta haetaan ELYkeskukselta. Oheisena projektisuunnitelma, liite 90/1. hyväksyy Simsalabim Kemiönsaaren uimarannat kuntoon nimisen projektisuunnitelman liitteen 90/1 mukaan.

20 20 Dnr: KONCERN 167/ OHJAUSRYHMÄN NIMITTÄMINEN ENERGIAOMAVARAINEN KEMIÖNSAARI - PROJEKTIA VARTEN Kh: 91. VALMISTELU (projektiohjaaja Annalena Sjöblom ja kehityspäällikkö Gunilla Granberg) Varsinais-Suomen liitto on antanut päätöksen rahoittaa energiaomavarainen Kemiönsaari projekti. Projekti kestää Projektia varten on nimitettävä ohjausryhmä, jonka tehtävä on seurata ja valvoa projektin toimintaa ja taloutta. nimittää Energiaomavarainen Kemiönsaari nimisen projektin ohjausryhmän seuraavasti: Mats Enberg, tuuli Mats Nurmio, yritysneuvoja Bjarne Gröning, biomassa Helena Fabritius, maatalouselinkeino, ÅSP Tomas Stenström, suurteollisuus SP Minerals, Västanfjärdin lahdet Pontus Enestam, Kemiönseudun metsänhoitoyhdistys Kenneth Lindroos, kiinteistökohtaiset ratkaisut, suunnittelija Anders Abrahamsson, Hushållningssällskapet Bengt Juselius, vapaa-ajan asukas, biokaasu Roger Hakalax, Kemiönsaaren kunta Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto Ohjausryhmään osallistumisesta on sovittu henkilöiden kanssa.

21 21 Dnr: KONCERN 113/ OHJAUSRYHMÄN NIMITTÄMINEN KEMIÖNSAAREN ELINKEINOELÄMÄN RAKEN- NEMUUTOS -NIMISTÄ PROJEKTIA VARTEN KÖLI Kh: 92. VALMISTELU (kehityspäällikkö Gunilla Granberg) Varsinais-Suomen liitto on antanut päätöksen rahoittaa Kemiönsaaren elinkeinoelämän rakennemuutos KÖLI nimistä projektia. Projektia varten on nimitettävä ohjausryhmä. nimittää ohjausryhmän Kemiönsaaren elinkeinoelämän rakennemuutos KÖLI nimistä projektia varten seuraavasti: Tom Simola Mårten Nurmio Henry Engblom Stefan Långström Krista Gustafsson Tomy Wass Gunilla Granberg Rahoittajan edustaja, Varsinais-Suomen liitto Henkilöiden kanssa on keskusteltu projektista. Projektia varten järjestetään kehitysosaston hallinnosta varat uudelleen.

22 22 Dnr: KONCERN 312/ SOPIMUS SEUDULLISESTA YHTEISTYÖSTÄ YRITYSNEUVONNAN JÄRJESTÄMI- SEKSI TURUNMAAN SEUDULLA Kh: 93. VALMISTELU (kehityspäällikkö Gunilla Granberg) Valtakunnallisen seutuyrityspalveluhankkeen (Seutu YP) puitteissa uudistetaan ja ennallistetaan yritysneuvontapalveluiden seudullisen yhteistyön rakenteita valtakunnallisen YritysSuomi-palvelukonseptin pohjalta (www.yrityssuomi.fi). Sopimuksen tavoitteena on tehostaa ja parantaa seutukuntatason yhteistyötä yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluiden tuottamisessa ja välittämisessä. Yhteistyön tarkoituksena on myös lisätä yhteisille asiakkaille tuotettavien ja välitettävien yritysneuvontapalveluiden monipuolisuutta, saatavuutta ja laatua. Sopimuksella luodaan rakenne yritysneuvonnan seudullisten toimijoiden yhteistyölle. Tämä luo edellytykset seudullisen osaamisen keskittämiselle entistä paremmin kustannustehokkaiden, hyvien palveluiden tarjoamiseen yrityksille yritysten uusperustannan ja seudulle sijoittumisen, jo olemassa olevien yritysten kehittämisen sekä omistajan- ja sukupolvenvaihdosten yhteydessä. Sopimuksen osapuolet ovat Länsi-Turunmaan kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turunmaan TE-toimisto ja I samma båt rf - Samassa veneessä ry. Sopimuksen osapuolet perustavat "yrityspalvelutiimin" kehittääkseen yhdessä seudullista yhteistyötä. Länsi-Turunmaan kaupunki nimeää tiimin puheenjohtajan. Sopimus on aiesopimuksen luonteinen sopimus, jolla osapuolet eivät sitoudu lisäkustannuksiin, mutta jonka mukaan kaikki osapuolet vastaavat omista yhteistyökustannuksistaan. Turunmaan seutu ry allekirjoitti vuonna 2005 vastaavan sopimuksen, jonka tämä sopimus korvaa. Liite 93/1: Yrityspalvelusopimus - Länsi-Turunmaan kaupunki, Kemiönsaaren kunta hyväksyy oheisen yrityspalvelusopimuksen.

23 23 Dnr: KONCERN 167/ OIKAISUVAATIMUS Projektiohjaajan palkkaaminen "Energiaomavarainen Kemiönsaari" Kh: 94. VALMISTELU (kehityspäällikkö Gunilla Granberg ja hallintojohtaja Erika Strandberg) Varsinais-Suomen liitto on myöntänyt rahoituksen energiaomavarainen Kemiönsaari projektia varten. Kemiönsaaren kunta julisti haettavaksi projektiohjaajan Työ- ja elinkeinoviraston websivulla ja välisenä aikana. Neljä henkilöä jätti hakemuksen. Vt. osastopäällikkö, hallintojohtaja Tomy Wass palkkasi fil. maist. Annalena Sjöblomin projektiohjaajaksi kehityspäällikkö Gunilla Granbergin ehdotuksesta (päätös 27/2010). Insinööri (YH) Kenneth Eriksson on jättänyt oikaisuvaatimuksen hallintojohtajan päätökseen. Eriksson kyseenalaistaa oikaisuvaatimuksessaan miksi tehtävään valittiin sellainen henkilö, joka oli ainoa, jolla ei ollut teknistä koulutusta, edes keskustelematta tai kysymättä toisten kolmen muun hakijan pätevyyttä ja hän vaatii päätökseen oikaisua. Projektiohjaan kriteerit (käännös ilmoituksesta): haemme henkilöä, jolla on sopiva korkeakoulututkinto sekä tehtävään sopivaa kokemusta. Tehtävän hoitamiseen edellytetään hyvää ruotsin- ja suomenkielen taitoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, joustavuutta, yhteistyöhalua, kokemusta projektityöstä sekä hyvää paikallistuntemusta ja yhteyksiä alueen yrittäjiin. Ilmoituksessa mainittiin myös, että projektiohjaajan työtehtäviin kuuluu informoida kiinteistönomistajia, kannustaa yhteisiin ratkaisuihin ja järjestää tiedotustilaisuuksia eri ratkaisuista. Tehtävään kuuluu myös vastuu EU-projektien raportoinnista ja hallinnosta. Päätösperusteluissa todetaan, että Sjöblom on toiminut eri projektien projektinohjaajana sekä Kemiönsaaren kunnassa että Turunmaan seudussa ja hän on hyvin perehtynyt projektitöihin. Koska Sjöblom tunnettiin jo aikaisemmin vastaavanlaisista projektinohjaajan tehtävistä, kehityspäällikkö totesi aikaisempien kokemuksien perusteella, että Sjöblom täytti kaikki projektiohjaajalle asetetut kriteerit. Ilmoituksessa annetuista kriteereistä ja työtehtävistä ilmenee, että haettiin henkilöä, jolla on laaja projektipätevyys ja erityisesti pätevyys EU-projekteihin. Mitään teknistä pätevyyttä ei vaadittu. päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00-18.40 Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Yngve Engblom Bo Lundell, 25 klo 17.35- Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015 2/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. helmikuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1 PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 19.5.2009 1 Kokousaika Tiistai 19. toukokuuta 2009 klo 16.00 21.15 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja Salonen

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 6/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 5. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 5. kesäkuuta 2015 5/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 26. toukokuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015 7/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 25. elokuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Westersin puutarha, Kiila Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013. Käännös

TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013. Käännös TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013 Käännös 1 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 YLEISET TIEDOT... 7 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 8 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS...

Lisätiedot

17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 145 17.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen... 145 17.2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos... 147

17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 145 17.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen... 145 17.2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos... 147 TILINPÄÄTÖS 2009 Sisältö 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS... 10 5 OLENNAISET MUUTOKSET

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISET TIEDOT... 5 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS... 10 5 OLENNAISET

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Valtuusto 17.6.2014

Tilinpäätös 2013 Valtuusto 17.6.2014 Tilinpäätös 2013 Valtuusto 17.6.2014 1 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 YLEISET TIEDOT... 8 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 9 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS... 14 5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 Kunnanhallitus 30.3.2011 Valtuusto 22.6.2011 0 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN

Lisätiedot

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1 Kokousaika : 18.8.2009, klo 17.00 19.25 Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING (Käännös) KEMIÖNSAAREN KUNNAN JA PARAISTEN KAUPUNGIN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviuksenkatu

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 2015-06-08 16:00

-2, KH 2015-06-08 16:00 -2, KH 2015-06-08 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 8.6.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot