Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010"

Transkriptio

1 5/2010 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikko 19. toukokuuta 2010 klo Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Muut: Mårten Nurmio Börje Salonen Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund Eva-Stina Hellbom Johanna Jansson Kerstin Lindholm Kurt Tuominen Inger Wretdal Curt Dannström Sixten Laine Rune Friman Tom Simola Erika Strandberg, sihteeri Mats Johansson Gunilla Granberg Lars Nummelin Maria Wallin Tomy Wass puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen valt. puh.joht. valt.i puh.joht. valt.ii puh.joht. valt.iii puh.joht. kunnanjohtaja hallintojohtaja sivistysjohtaja kehityspäällikkö tekninen johtaja peruspalvelujohtaja elinkeinojohtaja Asia: Allekirjoitus: Puheenjohtaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika: Mårten Nurmio Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010 Erika Strandberg Johanna Jansson Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: Kemiönsaari 31. toukokuuta 2010 Kerstin Lindholm Erika Strandberg

2 5/2010 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika: Keskviikko 19. toukokuuta 2010 klo Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Asia numero Asia Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja 78 LAILLISUUS JA VALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TÄYDENNYSVAALI Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen KOLMEN UUDEN VIRAN PERUSTAMINEN ALOITE Kotona asuminen mahdollisimman pitkään ALOITE Palveluasumista saariston vanhuksille INVESTOINNIT 2010 Lisäbudjetti INVESTOINTIOHJELMA JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN PROJEKTISUUNNITELMA LISÄMÄÄRÄRAHA RAAKAMAAN OSTOON OSA-ALUEEN OSTO PELTOLA-NIMISESTÄ KIINTEISTÖSTÄ Ekniemen kylä ( ) JÄSENTEN VALINTA JÄTEPOLIITTISEEN TYÖRYHMÄÄN Rouskis Oy:n toiminta-alueen kunnissa PROJEKTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Simsalabim Kemiönsaaren uimarannat kuntoon OHJAUSRYHMÄN NIMITTÄMINEN ENERGIAOMAVARAINEN KEMIÖNSAARI -PROJEKTIA VARTEN OHJAUSRYHMÄN NIMITTÄMINEN KEMIÖNSAAREN ELINKEINOELÄMÄN RAKENNEMUUTOS -NIMISTÄ PROJEKTIA VARTEN KÖLI SOPIMUS SEUDULLISESTA YHTEISTYÖSTÄ YRITYSNEUVONNAN JÄRJESTÄMISEKSI TURUNMAAN SEUDULLA OIKAISUVAATIMUS Projektiohjaajan palkkaaminen "Energiaomavarainen Kemiönsaari" VALITUS Lausunnon antaminen Kemiönsaari 31. toukokuuta 2010 Mårten Nurmio

3 5/2010 ESITYSLISTA Laatimispäivä KRITEERIT VUODEN YRITTÄJÄN VALITSEMISEKSI KEMIÖNSAAREN KUNNASSA KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT ORGANISAATIOMUUTOKSEN SEURAUKSENA TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN LYHYTAIKAINEN LAINA Privatföretagare på Kimitoön rf Kemiönsaaren Yksityisyrittäjät ry LUOTTAMUSELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiönsaari 31. toukokuuta 2010 Mårten Nurmio

4 4 78 LAILLISUUS JA VALTAISUUS EHDOTUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 5 79 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Johanna Jansson ja Kerstin Lindholm ovat vuorossa tulla valituiksi pöytäkirjantarkastajiksi.

6 6 80 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN hyväksyy esityslistan.

7 7 81 TÄYDENNYSVAALI Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen Kh: 81. VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Dnr: KONCERN 276/2010 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen Mats Johansson on menettänyt vaalikelpoisuutensa, koska hänet on valittu alkaen sivistysjohtajaksi (KuntaL mom.). Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan on valittava uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. toteaa, että Mats Johansson on menettänyt vaalikelpoisuutensa Kemiönsaaren kunnan luottamustehtäviin, ja päättää esittää valtuustolle uuden jäsenen valitsemista kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

8 8 Dnr: KONCERN 317/ KOLMEN UUDEN VIRAN PERUSTAMINEN Kh: 82. VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Valtuusto perusti marraskuussa 2008 joukon virkoja. Sittemmin on osoittautunut, että tarvitaan kolme virkaa lisää, jotta työt sujuisivat mahdollisimman joustavasti. Työsopimussuhteessa olevat henkilöt hoitavat työt nykyään. Virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde. Kuntalain mukaan perusperiaate on, että virka perustetaan kunnan viranomaistehtäviä varten. Nämä kolme virkaa ovat sellaiset, joissa hoidetaan julkista valtaa, ts. päätösten teko, täytyy voida tehdä työn sujumiseksi. Valtuusto päättää viran perustamisesta ja viran lakkauttamisesta sekä virkasuhteen uudelleenjärjestelystä työsopimussuhteiseksi. Työtehtävät ratkaisevat, sovelletaanko virkasuhdetta, ei työntekijän ammattinimike. esittää valtuustolle, että Kemiönsaaren kunnassa perustetaan alkaen kolme uutta virkaa seuraavasti: 1. etuuskäsittelijä, kelpoisuusvaatimus: soveltuva ammatti- tai korkeakoulututkinto, toisen kotimaisen kielen erinomainen taito, toisen kielen hyvä taito 2. suunnitteluinsinööri, kelpoisuusvaatimus: soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tutkinto, toisen kotimaisen kielen erinomainen taito, toisen kielen hyvä taito 3. ruokahuolto- ja siivouspäällikkö, soveltuva ammatti- tai korkeakoulututkinto, toisen kotimaisen kielen erinomainen taito, toisen kielen hyvä taito

9 9 Dnr: OMSORG 208/ ALOITE Kotona asuminen mahdollisimman pitkään Ptl: VALMISTELU (vanhustenhuollon päällikkö Eva Manelius) Sdp:n valtuustoryhmä on jättänyt kunnanvaltuustolle aloitteen koskien toivomusta vanhuksille suunnatun kotipalvelun, ateriapalvelun ja virikkeiden kehittämisestä, jotta he voisivat paremmin ja pystyisivät asumaan pidempään omissa kodeissaan. on siirtänyt aloitteen uuden peruspalvelulautakunnan käsiteltäväksi. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen painopisteenä oli toimivan kokonaisuuden luominen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tähän liittyen Kemiönsaaren kuntayhdistymisen yhteydessä kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettiin yhdeksi kotihoidon yksiköksi. Kotihoito kuuluu hallinnollisesti vanhustenhuollon alaisuuteen. Kotihoito on jaettu kahteen pääalueeseen; Kemiö ja Dragsfjärd, jotka on jaettu kotihoitotiimeihin. Tämän lisäksi omina pieninä tiimeinä toimivat Silverbackenin kotihoito Lammalassa ja ulkosaariston tiimi Hiittisissä. Ammattiryhmien terveydenhoitaja/sairaanhoitaja/lähihoitaja ja kotihoitaja/kotiavustaja välinen yhteistyö on nyt tiivistä ja synenergiavaikutuksia etsitään aktiivisesti, jotta vältyttäisiin päällekkäisiltä käynneiltä. Konkreettisiin parannuksiin kotihoidon asiakkaille sisältyy mm. sairaanhoitoon koulutetun henkilökunnan työskentely viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8-16 (aikaisemmin klo 8-12). Hoitohenkilökunta asennoituu myönteisesti saattohoitoon asiakkaan omassa kodissa ja on esittänyt halunsa kehittää tätä hoitomuotoa. Sekä Kemiönsaaren että ulkosaariston Hiittinen Rosala alueen asiakkailla on joka päivä mahdollisuus saada kotiin kuljetettuna ateriapalvelua. Muilla saarilla ei ole saatavilla tätä palvelua. Virikkeitä vanhuksille, jotta he selviytyisivät kotona asumisesta pidempään, järjestetään pääasiassa kunnan kolmen päiväkeskuksen avulla; Almakodissa, Hanna kodissa ja Silverbackenissa. Näistä kaksi ensin mainittua ovat avoinna kolmena päivänä viikossa kotonaan asuville eläkeläisille, viimeiseksi mainittu on avoinna kerran viikossa kotonaan asuville ja kerran viikossa Silverbackenin asiakkaille. Harrastetoiminta on mahdollista, mutta toiminnan päätarkoituksena on saada eläkeläiset kokoontumaan yhteen; syömään, juttelemaan, laulamaan ja pelaamaan korttia yhdessä sekä tarjota mahdollisuus saunomiseen tai suihkussa käyntiin. Palkkiota saavien omaishoitajien määrä on noussut. Kotihoidon ohjelmassa on ennaltaehkäisevät kotikäynnit 80 vuotta täyttäville henkilöille. Kaikki nämä toimet ovat omiaan tukemaan pidempiaikaista kotona asumista ja täten siirtämään vanhustenhuollon painopistettä avohoidon ja eri asumismuotojen suuntaan. EHDOTUS (vt. peruspalvelujohtaja) Peruspalvelulautakunta päättää antaa tämän selvityksen kunnanhallitukselle tiedoksi. : Hyväksyttiin.

10 10 Kh: 83. esittää valtuustolle, että selvitys merkitään tiedoksi ja että aloite on käsitelty loppuun.

11 11 Dnr: OMSORG 207/ ALOITE Palveluasumista saariston vanhuksille Ptl: VALMISTELU (vanhustenhuollon päällikkö Eva Manelius) Rkp:n valtuustoryhmä on jättänyt kunnanvaltuustolle Hiittisissä toimivaa palvelukoti Solglimteniä koskevan aloitteen. Valtuusto on lyhyen uudelleenkäsittelyn jälkeen siirtänyt asian kunnanhallituksen valmisteltavaksi. siirsi asian edelleen peruspalvelulautakunnalle Kyrkosundskärs bostadsstiftelse -säätiön edustajien kanssa on käyty neuvotteluja syksyn 2009 loppupuolella kunnan ja asuntosäätiön edustajat sopivat, että Kemiönsaaren kunta tukee Solglimtenin toimintaa taloudellisesti maksamalla toimintaavustusta. Vuodelle 2010 maksettavan avustuksen suuruudeksi ehdotettiin euroa, lopullinen summa muodostui euron suuruiseksi. Summa on huomioitu vanhustenhuollon budjetissa, yhteisöavustuksena. Kunta haluaa tällä tavoin tukea vanhusten hoidon ja palvelujen saatavuutta Hiittisten saaristossa, kunnan oman palvelutuotannon lisäksi. Solglimten huolehtii asukkaiden valintaprosessista ja sillä on vuodesta 2010 alkaen vapaus päättää siitä, ketkä palvelukodissa asuvat. Solglimten määrää myös maksujen suuruuden. EHDOTUS (vt. peruspalvelujohtaja) Peruspalvelulautakunta päättää antaa tämän selvityksen kunnanhallitukselle tiedoksi. : Hyväksyttiin. Kh: 84. esittää valtuustolle, että selvitys merkitään tiedoksi ja että aloite on käsitelty loppuun.

12 12 Dnr: KONCERN 270/ INVESTOINNIT 2010 Lisäbudjetti Tl: VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Kunnan käyttöomaisuus vaatii koko ajan seurantaa, tarkastusta ja analyysiä. Tämä antaa aihetta investointitoiminnan ja sen määrärahojen uudelleen arviointiin. Pääasiassa 2010 investointibudjetin tarkastukselle on kolme aihetta. 1. Investointitukihakemukset antavat aihetta uusiin investointeihin, joiden tarvetta ei ole voitu ennakoida varsinaisen talousarvion tekovaiheessa. Investointitukikohteet, joihin haetaan ulkopuolista rahoitusta, ovat: Varsinais-Suomen liitolta: Kevytliikenneväylä Släts Kärra, koko tieosuuden esisuunnittelu ja tiesuunnitelman laatiminen (haetaan rakentamiselle 2011 ja kevyenliikenteenväylän Kulla Vreta suunnittelulle samassa anomuksessa). Vuoden 2010 talousarviossa on varattu rakentamiselle ja pidennykselle Slätsissä Tämä summa tulisi uudelleen järjestää suunnittelumäärärahaksi, vastatakseen omarahoitusosuutta. Alustava aikataulu ja koko hankkeen kustannusarvio annetaan tiedoksi. ELY-keskukselta, maaseutuvarat: Uimarantojen kunnostaminen, Ölmos, Kiila ja Ekniemi. Tason nostaminen toiminnallisesti ja turvallisuuden takaamiseksi vastaamaan odotettua kuvaa saaristokunta Kemiönsaaren virallisista uimarannoista. Pukukoppeja, kuntoilupaikkoja, oleskelualueita, leikkipaikkoja, laituri, säilytysvajoja, kompostikäymälä, uimapaikkojen merkintä, turvallisuustoimenpiteitä, infotauluja ym. Yhteensä hankkeelle tarvitaan rahoitushakemus, josta noin 40 % voidaan toteuttaa tänä vuonna. Lisämäärärahan tarve 2010 on siis vuoden omarahoitusosuuden kattamiseksi (= 30 % eurosta x 40 %). Alustava kustannusarvio annetaan tiedoksi. 2. Kiinteistöyksikkö on tehnyt sisäilmatutkimuksia eräissä kiinteistöissä joissa on koettu ongelmia sisäilman suhteen. Yksi näistä on Kemiön kunnantoimiston itäinen siipi. Kemiön kunnantoimiston itäistä siipeä kunnostettiin Silloin kellari jätettiin toimenpidettä, mutta salaojitusta ja pintavesivalumaa korjattiin. Kellari on ollut kostea jo kauan, se on tunnettu tosiasia. Peruskunnostuksen aikana kesällä 2009 tilannetta lattialaatan alla kellarissa tarkastettiin. Lattialaatta oli kostea ja märkä. Samoin perustuslaatta. Tarkastusmittauksessa talvella 2010 voi paljaalla silmällä havaita kosteutta melkein samassa määrin kuin kesällä Päätelmä on, että salaojitus jossain määrin on alentanut veden pintaa, mutta ei tietenkään poistanut kosteutta betonilaatoista. Suunnitellut toimenpiteet; kellaritilan saneeraus tehdään poistamalla lattialaatta, perustuslaatan vedeneristyksellä sekä uudella lämpöeristyksellä ja lattialaatalla. Vanha öljykattila tulee poistaa. Mahdollisesti tulee asentaa tyhjennyspumppuja. Lisämäärärahan tarve, Kunnalla on kolme asuntoa As Oy Sparbackassa, Lammalassa. Yhtiö on päättänyt vesi- ja lämpöjärjestelmän kunnostamisesta koko kiinteistössä. Kunnan osuus osakkeenomistajana on

13 13 EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää ehdottaa, että kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle seuraavia muutoksia tai uusia investointimäärärahoja 2010 talousarviossa: 1. Investointimäärärahan Kevytliikenneväylän, Släts pidennys uudelleenjärjestely suunnittelumäärärahaksi koskien koko tieosuuden esisuunnittelua ja välin Släts Kulla tiesuunnitelman laatimista. Määrä Mikäli investointitukea ei myönnetä, kunnanhallitus valtuutetaan uudelleen järjestämään määräraha alkuperäiseen tarkoitukseen. 2. Uusi määräraha, Uimarantojen kunnostaminen, omarahoitusosuus, Kellaritilan saneeraus, itäinen siipi Kemiön kunnantoimisto, Kunnan osuus vesi- ja lämpöjärjestelmästä As Oy Sparbacka, Ehdotus hyväksyttiin. Kh: 85. ehdottaa valtuustolle seuraavia muutoksia tai uusia investointimäärärahoja 2010 talousarviossa: 1. investointimäärärahan Kevytliikenneväylän, Släts pidennys uudelleenjärjestely suunnittelumäärärahaksi koskien koko tieosuuden esisuunnittelua ja välin Släts Kulla tiesuunnitelman laatimista. Määräraha euroa. Mikäli investointitukea ei myönnetä, kunnanhallitus valtuutetaan uudelleen järjestelemään määräraha alkuperäiseen tarkoitukseen. 2. uusi määräraha, Uimarantojen kunnostaminen, omarahoitusosuus, kellaritilan saneeraus, itäinen siipi Kemiön kunnantoimistossa, kunnan osuus vesi- ja lämpöjärjestelmästä As Oy Sparbacka, Investointitalousarvion lisäykset rahoitetaan kassavaroista.

14 14 Dnr: MOT 315/ INVESTOINTIOHJELMA JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN PROJEKTI- SUUNNITELMA Kh: 86. VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Vuoden 2010 talousarviossa on investointiosassa seuraava kirjoitus: kohta 21. Kevyen liikenteen väylä rakennetaan Taalintehtaan ja Kullan välille edellyttäen, että voidaan saada ylimääräistä rahoitusta. Tämä kohta lisättiin kunnanhallituksen talousarviokäsittelyn aikana. Asiaa on nyt valmisteltu. Varsinais-Suomen liiton kanssa käydyissä neuvotteluissa on ilmennyt, että on olemassa hyvät mahdollisuudet saada ylimääräistä rahoitusta. Suunnittelutöitä varten voidaan tänä vuonna saada avustusta enintään 85 % ja v % avustusta. Rakentamiseen voidaan saada avustusta 50 %. Kunta on neuvotellut ELYkeskuksen infrastruktuurin ja liikennevastuualueen (ent. tiehallinto) kanssa käytännön sovellutuksista hallinnollisen tiesuunnitelman (viranomaispäätös) laatimiseksi ja hankkeen kustannuslaskelman laatimisesta. Maakuntaliitto haluaa mieluiten tehdä hankkeista suuria. Alkuperäisen aikomuksen sijasta hakea avustusta välille Släts Kulla liitto on kehottanut kuntaa harkitsemaan projektisuunnitelman laatimista koko välimatkalle Taalintehdas Vreta. Käytännön syistä, mm. tosiasia on, että pitemmällä tieosuudella on suurempi vaara esittää valituksia tiesuunnitelmasta, on tarkoituksenmukaisempaa missä tapauksessa tahansa jakaa mahdollinen suurempi projekti useampaan osaan. Projektin koko laajuus ja aikataulu ilmenevät ilmoitusliitteestä pykälässä 85/1. Kehitysosasto on laatinut projektisuunnitelman osuudelle Släts Kulla yhteistyössä teknisen osaston kanssa. Projektisuunnitelmaan sisältyy myös koko tieosuuden Släts Vreta esisuunnittelu. Esisuunnittelu merkitsee luontoinventointia ja alustavaa tien linjanvetosuunnitelmaa. Oheisena projektisuunnitelma, liite 86/1. Tässä yhteydessä kunnan investointiohjelmasta on keskusteltava. Kevyen liikenteen väylä, sekä suunnittelu että rakentaminen, on valtion toimenpiteitä, jossa ELYkeskuksen tulisi hoitaa rahoitus tavanomaisella tavalla valtion tulo- ja menoarvion kautta. Nyt ajankohtaisena olevassa projektisuunnitelmassa rahoitus hoidetaan ylimääräisellä rahoituksella ja merkittäviltä osin kunnallisella rahoituksella. ELY-keskus voi olla mukana rahoittajina, mutta heidän osuus on vähäinen, lähinnä symbolinen. Tältä osin projektisuunnitelmalla on periaatteellinen merkitys ja kysymys on: Missä laajuudessa kunnan tulee ottaa rahoitusvastuu valtiolta? Voidaanko kevyen liikenteen väylä rahoittaa rinnakkain muiden kunnallisten investointien kanssa? Rakennettaisiinko kevyen liikenteen väylä valtion toimesta milloinkaan, onko tähän olemassa toiveita? Siinä tapauksessa koska? On käytävä yksityiskohtainen tärkeysjärjestyskeskustelu. Kokouksen aikana esitellään päivitetty investointisuunnitelma ja kevyen liikenteen väylän projektisuunnitelma.

15 15 päättää 1. keskustella asiasta ja merkitä asia tiedoksi 2. hyväksyä kevyen liikenteen väylän projektisuunnitelma Släts Kulla Vreta.

16 16 87 LISÄMÄÄRÄRAHA RAAKAMAAN OSTOON Kh: 87. VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Dnr: MOT 314/2010 Toisinaan kunnalle tarjotaan tilaisuus ostaa raakamaata. Neuvotteluja käydään jokaisen tarjoajan kanssa ainakin siinä määrin, että kunta voi ratkaista, antaako maakauppatarjous kunnalle uusia mahdollisuuksia. Talousarvioon ei ole toistaiseksi varattu vuosittaista määrää maa-alueiden hankkimista varten. Kemiönsaaren kunnalla ei ole maapoliittista ohjelmaa, joka asettaa suuntaviivat kunnan asemaan maanomistajana ja pääsuuntaviivat maahankinnoille. Yleisesti ottaen lienee kuitenkin, että kunnalla tulee olla maavaraus, johon kuuluu sekä kaavoitetut että kaavoittamattomat alueet. Tulevaisuutta ajatellen sellaisia alueita, joista voi tulla maankäytön kannalta kiinnostavia. Yleiset suositukset, mm. Kuntaliitolta, korostavat sitä arvoa, että kaavoitus tapahtuu pääasiassa kunnan omistamilla maa-aluilla. Kunta on saanut tarjouksen hankkia 5,75 ha suuruisen raakamaan Ekniemen kylässä liittyen Ekniemen asemakaava-alueeseen. Alue sijaitsee Ekniemen ent. leirintäalueelle johtavan tien kummallakin puolella, hintaan euroa. Maa-alue on kiinnostava erityisesti sen vuoksi, että se on Ekniemen asemakaavaalueen rajanaapuri. päättää esittää valtuustolle, että v investointibudjettiin merkitään euroa raakamaan hankintaa varten. Investointitalousarvion lisäykset rahoitetaan kassavaroista.

17 17 Dnr: MOT 314/ OSA-ALUEEN OSTO PELTOLA-NIMISESTÄ KIINTEISTÖSTÄ Ekniemen kylä ( ) Kh: 88. VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Pentti Vieno on tarjonnut kunnan ostettavaksi osan Peltola-nimisestä kiinteistöstä Ekniemen kylässä ( ). Tarjottu alue on noin 5,75 ha suuruinen, johon kuuluu palsta maantien nro pohjoispuolella (tie Rungonsalmesta Mjösundiin) ja Ekniemen asemakaava-alueelle johtavan tien kummallakin puolella, ent. leirintäalue. Alue on pääasiassa peltomaata 4,56 ha ja loput on joutomaata. Peltoa varten on vuokrasopimus, joka on voimassa asti, mutta joka vuosittain ennen vuoden loppua voidaan irtisanoa. Myyjä ja kunta antoivat huhtikuussa 2010 kahden kiinteistönvälittäjän Kemiönsaarella laatia arvioinnin. Arvioinnit tehtiin hieman eri lähtökohdista seuraavin tuloksin; Magnus Nyman AFM LVK Ab:n arviointi euroa ja RFC Kemiönsaaren arviointi euroa. Jälkimmäinen arviointi huomioi myös tonttiarvolisäyksen liittyen kunnan yleisiin tonttiarvioihin. Tonttiarvolisäys ei ole relevantti, koska alue on kaavoittamatta. Neuvotteluissa on sovittu, että Vieno tarjoaa alueen Kemiönsaaren kunnalle euron hintaan. Kunnalla on käyttöä alueesta, joka Ekniemen asemakaava-alueen rajanaapuri, kun asemakaava toteutetaan. Osaksi aluetta, joka on alavaa, tarvitaan ruoppausmassojen kaatoalueeksi, kun viereinen lahti ruopataan. Myöhemmin kunta voi päättää, laaditaanko alueelle asemakaava. päättää ostaa, edellyttäen, että valtuusto myöntää määrärahan tähän tarkoitukseen, noin 5,75 ha suuruisen alueen, joka on osa Peltola-nimisestä kiinteistöstä Ekniemen kylässä ( ), euron hintaan karttaliitteen 88/1 mukaan.

18 18 Dnr: KONCERN 318/ JÄSENTEN VALINTA JÄTEPOLIITTISEEN TYÖRYHMÄÄN Rouskis Oy:n toimintaalueen kunnissa Kh: 89. VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Jätehuollon yhteistyöryhmä on Rouskis Oy:n osakaskuntien yhteistyöelin, joka koostuu kuntien jätehuollon valvonnasta vastaavista virkamiehistä sekä Rouskis Oy:n henkilökunnasta. Yhteistyöryhmä on sopinut, että laaditaan uusi jätepoliittinen ohjelma. Tosiasiassa kysymyksessä on vanhan ohjelman v päivittämisestä. Tarvetta uuden ja/tai päivitetyn ohjelman laatimisesta on mm. koska alueella tapahtuneet kuntaliitokset ovat aiheuttaneet suuria muutoksia osakaskunnissa ja Rouskis Oy:n omistusosuuksissa, mutta ennen kaikkea yhteisen jätepoliittisen näkemyksen selvittämiseksi. Jätepoliittisen ohjelman laatimisessa tarvitaan kunnissa työn ohjausta ja johtamista. Tähän tehtävään muodostetaan jätepoliittinen työryhmä. Työryhmän kokoonpano on seitsemän edustajaa jokaisesta kunnasta (Salo, Sauvo, Paimio ja Kemiönsaari), Rouskiksen hallituksen edustajia ja ELY-keskuksen edustaja sekä jätehuollon yhteistyöryhmä. Tarkoitus on laatia jätepoliittiset toimintalinjat seminaarityyppisesti. Kuntien edustajien tulee mieluiten edustaa valtuustoa, hallitusta, teknistä lautakuntaa (toimeenpaneva elin) ja rakennus- ja ympäristövalvontalautakuntaa (valvova elin). Tärkeätä on, että kuntien edustajat ovat luottamushenkilöitä ja edustavat laajasti kaikkia puolueita. Tämä sen vuoksi, että toivotaan työhön sitoutumista ja paneutumista jätehuollon kokonaisuuteen ja yhteyksiin vastaaviin luottamushenkilöihin naapurikunnissa. Tämä on nykyään välttämätöntä. Tulevaisuuden jätehuolto Rouskis Oy:n toiminta-alueella ja siten myös Kemiönsaarella on kriisitilanteessa. Keskusteluja jätepolitiikasta, paino omistuspolitiikassa, jätehuollon rahoituksessa ja työnjaossa eri osapuolten välillä, on juuri nyt varsin ajankohtaista. Tarkoitus on, että jätepoliittinen työryhmä kokoontuu 4 5 kertaa vuoden 2010 ja talven 2011 aikana. Ensimmäinen kokous pidetään klo 17 Kemiönsaaren Villa Landessa. Rouskis Oy:n ja jätehuollon yhteistyöryhmän pyyntö jäsenten valinnasta jätepoliittiseen työryhmään annetaan tiedoksi. Pyynnössä on myös lyhyt selostus siitä, mitä työ käsittää ja mitä asiakokonaisuuksia tulee sisältymään jätepoliittiseen ohjelmaan. valitsee seitsemän jäsentä jätepoliittiseen työryhmään Rouskis Oy:n toiminta-alueen kunnissa.

19 19 Dnr: BILDNING 322/ PROJEKTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Simsalabim Kemiönsaaren uimarannat kuntoon Kh: 90. VALMISTELU (vapaa-aikatoimenjohtaja Bo-Eric Ahlgren) Simsalabim Kemiönsaaren uimarannat kuntoon niminen projekti käsittää kunnan uimarantojen profiilin nostamista. Vapaa-aikayksikkö ylläpitää kunnan uimarannoista Ölmosin, Kiilan sekä Ekniemen uimarantoja. Yhdessä näiden ja Folkhälsanin omistamien/ylläpitämien Solbadia Gammelbyssä, Sanduddenia Taalintehtaalla sekä Gräggnäsiä Västanfjärdissä sijaitsevien uimarantojen kanssa nämä muodostavat uimarantaverkoston, joita markkinoidaan matkailuinfon ja vapaa-aikayksikön välityksellä kaikille kunnan asukkaille ja matkailijoille sekä osa-aika-asukkaille. Muut uimarannat kunnassa toimivat lähinnä paikallisesti niille, jotka asuvat uimarannan lähellä, ja kunta hoitaa niitä tarvittaessa. Näille kolmelle kunnalliselle uimarannalle suunnitellaan yleistä siistimistä sekä standardin nostamista pukukopein, leikkivälinein, infotauluin sekä pelastusvälinein. Varustusten tulee noudattaa Opetusministeriön Uimarantaopas julkaisua nro 90, minkälainen varustustaso vaaditaan yleisille uimarannoille. Tällä hetkellä varustustaso vaihtelee hieman eri rannoilla, mutta yleisesti voidaan todeta, että täytetään ainoastaan minimivaatimukset. Suunnitelman tavoite on yhdentää rakennusten ulkonäköä, viitoitusta yms. rannoilla, jotta niistä tehdään mahdollisimman käyttäjäystävällisiä. Asukkaat ovat esittäneet toivomuksen uimarantojen parantamisesta. Projekti suoritetaan kahden vuoden aikana Projektirahoitusta haetaan ELYkeskukselta. Oheisena projektisuunnitelma, liite 90/1. hyväksyy Simsalabim Kemiönsaaren uimarannat kuntoon nimisen projektisuunnitelman liitteen 90/1 mukaan.

20 20 Dnr: KONCERN 167/ OHJAUSRYHMÄN NIMITTÄMINEN ENERGIAOMAVARAINEN KEMIÖNSAARI - PROJEKTIA VARTEN Kh: 91. VALMISTELU (projektiohjaaja Annalena Sjöblom ja kehityspäällikkö Gunilla Granberg) Varsinais-Suomen liitto on antanut päätöksen rahoittaa energiaomavarainen Kemiönsaari projekti. Projekti kestää Projektia varten on nimitettävä ohjausryhmä, jonka tehtävä on seurata ja valvoa projektin toimintaa ja taloutta. nimittää Energiaomavarainen Kemiönsaari nimisen projektin ohjausryhmän seuraavasti: Mats Enberg, tuuli Mats Nurmio, yritysneuvoja Bjarne Gröning, biomassa Helena Fabritius, maatalouselinkeino, ÅSP Tomas Stenström, suurteollisuus SP Minerals, Västanfjärdin lahdet Pontus Enestam, Kemiönseudun metsänhoitoyhdistys Kenneth Lindroos, kiinteistökohtaiset ratkaisut, suunnittelija Anders Abrahamsson, Hushållningssällskapet Bengt Juselius, vapaa-ajan asukas, biokaasu Roger Hakalax, Kemiönsaaren kunta Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto Ohjausryhmään osallistumisesta on sovittu henkilöiden kanssa.

21 21 Dnr: KONCERN 113/ OHJAUSRYHMÄN NIMITTÄMINEN KEMIÖNSAAREN ELINKEINOELÄMÄN RAKEN- NEMUUTOS -NIMISTÄ PROJEKTIA VARTEN KÖLI Kh: 92. VALMISTELU (kehityspäällikkö Gunilla Granberg) Varsinais-Suomen liitto on antanut päätöksen rahoittaa Kemiönsaaren elinkeinoelämän rakennemuutos KÖLI nimistä projektia. Projektia varten on nimitettävä ohjausryhmä. nimittää ohjausryhmän Kemiönsaaren elinkeinoelämän rakennemuutos KÖLI nimistä projektia varten seuraavasti: Tom Simola Mårten Nurmio Henry Engblom Stefan Långström Krista Gustafsson Tomy Wass Gunilla Granberg Rahoittajan edustaja, Varsinais-Suomen liitto Henkilöiden kanssa on keskusteltu projektista. Projektia varten järjestetään kehitysosaston hallinnosta varat uudelleen.

22 22 Dnr: KONCERN 312/ SOPIMUS SEUDULLISESTA YHTEISTYÖSTÄ YRITYSNEUVONNAN JÄRJESTÄMI- SEKSI TURUNMAAN SEUDULLA Kh: 93. VALMISTELU (kehityspäällikkö Gunilla Granberg) Valtakunnallisen seutuyrityspalveluhankkeen (Seutu YP) puitteissa uudistetaan ja ennallistetaan yritysneuvontapalveluiden seudullisen yhteistyön rakenteita valtakunnallisen YritysSuomi-palvelukonseptin pohjalta (www.yrityssuomi.fi). Sopimuksen tavoitteena on tehostaa ja parantaa seutukuntatason yhteistyötä yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluiden tuottamisessa ja välittämisessä. Yhteistyön tarkoituksena on myös lisätä yhteisille asiakkaille tuotettavien ja välitettävien yritysneuvontapalveluiden monipuolisuutta, saatavuutta ja laatua. Sopimuksella luodaan rakenne yritysneuvonnan seudullisten toimijoiden yhteistyölle. Tämä luo edellytykset seudullisen osaamisen keskittämiselle entistä paremmin kustannustehokkaiden, hyvien palveluiden tarjoamiseen yrityksille yritysten uusperustannan ja seudulle sijoittumisen, jo olemassa olevien yritysten kehittämisen sekä omistajan- ja sukupolvenvaihdosten yhteydessä. Sopimuksen osapuolet ovat Länsi-Turunmaan kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turunmaan TE-toimisto ja I samma båt rf - Samassa veneessä ry. Sopimuksen osapuolet perustavat "yrityspalvelutiimin" kehittääkseen yhdessä seudullista yhteistyötä. Länsi-Turunmaan kaupunki nimeää tiimin puheenjohtajan. Sopimus on aiesopimuksen luonteinen sopimus, jolla osapuolet eivät sitoudu lisäkustannuksiin, mutta jonka mukaan kaikki osapuolet vastaavat omista yhteistyökustannuksistaan. Turunmaan seutu ry allekirjoitti vuonna 2005 vastaavan sopimuksen, jonka tämä sopimus korvaa. Liite 93/1: Yrityspalvelusopimus - Länsi-Turunmaan kaupunki, Kemiönsaaren kunta hyväksyy oheisen yrityspalvelusopimuksen.

23 23 Dnr: KONCERN 167/ OIKAISUVAATIMUS Projektiohjaajan palkkaaminen "Energiaomavarainen Kemiönsaari" Kh: 94. VALMISTELU (kehityspäällikkö Gunilla Granberg ja hallintojohtaja Erika Strandberg) Varsinais-Suomen liitto on myöntänyt rahoituksen energiaomavarainen Kemiönsaari projektia varten. Kemiönsaaren kunta julisti haettavaksi projektiohjaajan Työ- ja elinkeinoviraston websivulla ja välisenä aikana. Neljä henkilöä jätti hakemuksen. Vt. osastopäällikkö, hallintojohtaja Tomy Wass palkkasi fil. maist. Annalena Sjöblomin projektiohjaajaksi kehityspäällikkö Gunilla Granbergin ehdotuksesta (päätös 27/2010). Insinööri (YH) Kenneth Eriksson on jättänyt oikaisuvaatimuksen hallintojohtajan päätökseen. Eriksson kyseenalaistaa oikaisuvaatimuksessaan miksi tehtävään valittiin sellainen henkilö, joka oli ainoa, jolla ei ollut teknistä koulutusta, edes keskustelematta tai kysymättä toisten kolmen muun hakijan pätevyyttä ja hän vaatii päätökseen oikaisua. Projektiohjaan kriteerit (käännös ilmoituksesta): haemme henkilöä, jolla on sopiva korkeakoulututkinto sekä tehtävään sopivaa kokemusta. Tehtävän hoitamiseen edellytetään hyvää ruotsin- ja suomenkielen taitoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, joustavuutta, yhteistyöhalua, kokemusta projektityöstä sekä hyvää paikallistuntemusta ja yhteyksiä alueen yrittäjiin. Ilmoituksessa mainittiin myös, että projektiohjaajan työtehtäviin kuuluu informoida kiinteistönomistajia, kannustaa yhteisiin ratkaisuihin ja järjestää tiedotustilaisuuksia eri ratkaisuista. Tehtävään kuuluu myös vastuu EU-projektien raportoinnista ja hallinnosta. Päätösperusteluissa todetaan, että Sjöblom on toiminut eri projektien projektinohjaajana sekä Kemiönsaaren kunnassa että Turunmaan seudussa ja hän on hyvin perehtynyt projektitöihin. Koska Sjöblom tunnettiin jo aikaisemmin vastaavanlaisista projektinohjaajan tehtävistä, kehityspäällikkö totesi aikaisempien kokemuksien perusteella, että Sjöblom täytti kaikki projektiohjaajalle asetetut kriteerit. Ilmoituksessa annetuista kriteereistä ja työtehtävistä ilmenee, että haettiin henkilöä, jolla on laaja projektipätevyys ja erityisesti pätevyys EU-projekteihin. Mitään teknistä pätevyyttä ei vaadittu. päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Kunnantoimisto Kemiössä

Kunnantoimisto Kemiössä 3/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikkona klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla

Lisätiedot

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010 5/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Keskiviikko 19. toukokuuta 2010 klo 16.00 19.00 Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Mårten Nurmio Börje Salonen Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 6/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen Elinkeinot & kehitys Nordican 32 08.04.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 39 26.05.2016 Kunnanhallitus 189 04.07.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 51 02.09.2016 Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 PÖYTÄKIRJA 4/2009 Toimielin Kokouspvm Sivu Peruspalvelulautakunta 4 / 2009 9.4.2009 1 Kokousaika : Torstaina 9. huhtikuuta 2009 klo 15.00 16.30 Kokouspaikka : Kunnantoimisto Kemiössä, hallituksen huone

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 Kokousaika 3.2.2016 kello 18.00 18.43 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Torstai klo. 14.00, Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Ulrika Rönnback, puheenjohtaja Carola Sundqvist Ulf Stenman,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 26. helmikuuta 2016

Kemiön kunnantoimisto, 26. helmikuuta 2016 2/2016 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 16. helmikuuta 2016 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Veijo Lücke Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 7/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 24.04.2007 kello 16.06-17.06 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Maaseutulautakunta 26.09.2012 Aika 26.09.2012 klo 19:00-19:45 Paikka Maaseututoimisto, Keskuskatu 51 b Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Maaseutulautakunta 2 / 2009 12.3.2009 1

Maaseutulautakunta 2 / 2009 12.3.2009 1 PÖYTÄKIRJASIVU Toimielin Kokouspäivä Sivu Maaseutulautakunta 2 / 2009 12.3.2009 1 Kokousaika Torstaina 12. maaliskuuta 2009 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Villa Lande, Kemiö Päättäjät X Stenman Mona puheenjohtaja

Lisätiedot

Elinvoimavaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Elinvoimavaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Elinvoimavaliokunta 6 01.03.2016 Kunnanhallitus 88 14.03.2016 Valtuusto 21 29.03.2016 LEADER HANKKEEN ANTOLAINA / KEMPELEEN NUORISOSEURA RY / MÄÄRÄRAHAN MUUTOS 694/02.05.01/2015 ELIVK 6 Valmistelija kehitysjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 8.8.2011, kello 17.00 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 27 TILINPÄÄTÖS 2011 3 28 TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 6 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 6 6/2012 2 Kokousaika Tiistai

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014 Aika: Maanantaina 25.8.2014 kello 18.00 18.30 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

xx klo 10:00 -, After Eight Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y.

xx klo 10:00 -, After Eight Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Kokousaika ja kokouspaikka Päättäjät xx klo 10:00 -, After Eight Varsinaiset jäsenet Jakobstads Veteraner Bertel Widjeskog, puheenjohtaja Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIHANNIN KUNTA 1 Kunnanhallitus 7.6.2010 8/2010. Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja

VIHANNIN KUNTA 1 Kunnanhallitus 7.6.2010 8/2010. Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja 1 Maanantaina 7. päivänä kesäkuuta 2010, klo 18.30-19.40 Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja Aunola Eija Niiranen Juha Nurkkala Sulo

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 8/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 3.11.2010 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 8/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 3.11.2010 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 8/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 42 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 43 KUNNAN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 44 PERUSTURVAN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot