Kuopion kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 ALATORIHANKKEEN KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖS JA SIIHEN LIITTYVÄT OMISTUS- JA RAHOITUSJÄRJESTELYT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 ALATORIHANKKEEN KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖS JA SIIHEN LIITTYVÄT OMISTUS- JA RAHOITUSJÄRJESTELYT"

Transkriptio

1 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto /Suunnitteluasiat Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tilahallinnon johtokunta / 412 / 2007 ALATORIHANKKEEN KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖS JA SIIHEN LIITTYVÄT OMISTUS- JA RAHOITUSJÄRJESTELYT ESITYS Rakennuspäällikkö Mikko Hollmén: valtuutti jatkamaan Alatori-hankkeen suunnittelua esitettyjen periaatteiden ja reunaehtojen mukaisesti. Suunnittelua on viety eteenpäin niin teknisten suunnitelmien, toteutuksen kuin myös rahoituksen osalta. Hanke perustuu lainvoimaiseen kaavaan. Hankkeen toteuttaminen edellyttää lukuisia sopimuksia ja toisaalta joidenkin nykyisten irtisanomisia. Hankkeen eteneminen myöhemmin selostettavassa aikataulussa eteneminen edellyttää hankkeen käynnistyspäätöstä ja siihen liittyvistä järjestelyistä päättämistä. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Kuopion Pysäköinti Oy, joka on Kuopion kaupungin 100 % omistama, pysäköintitoimintaa varten hankkima kiinteistöyhtiö. Koko hankkeen työllistävä vaikutus on n. 500 htv vuosien aikana. Muista keskustan kehittämiseen liittyvistä hankkeista mm. Carlson Oy on ilmaissut odottavansa kaupungin päätöksen ennen kuin tekevät oman tonttinsa (Carlsonin tavaratalon ja Hotelli Atlaksen tontti) kehittämisestä käynnistyspäätöksen. Aikataulu Hankkeen rakennuslupahakemus jätetään käsittelyyn elokuun alussa Maanrakennusurakat on tarkoitus kilpailuttaa syys-lokakuussa 2009 ja töiden aloitus olisi näillä näkymin tammi-helmikuussa 2010.

2 Sivu 2 Haapaniemenkadun osuus välillä Kauppakatu-Minna Canthinkatu on aikataulun mukaan valmis (rakenteineen ja pintoineen) vuoden 2010 lopussa ja muu osuus hankkeessa on pintojen osalta valmis loppuvuonna Toripysäköinnin laajennus on valmis keväällä Kauppahallin peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi loppiaisen jälkeen 2012, jolloin se valmistuisi yhtä aikaa laajennuksen kanssa. Torin sivuavat liikennejärjestelyt on suunniteltu toteutettavaksi siten, että joukkoliikenne siirtyy uusille reiteille aikataulumuutoksen yhteydessä. Taksien siirto Haapaniemenkadulle olisi ajankohtainen vuodenvaihteessa 2009/2010. Hankkeen aikataulutuksessa on pyritty eri tavoin huomioimaan keskustan toimintaan häiriöitä aiheuttavat seikat. Keskeisenä turvallisuuden ja toimivien kulkuyhteyksien lisäksi on hankkeen kokonaisaikataulun pitäminen lyhyenä. Tämä edellyttää torialueen supistamista jo kesän 2010 Asuntomessujen ajaksi, mutta yhteistyöllä torikaupan, messuorganisaation ja keskustan yrittäjien kanssa pyritään turvaamaan keskustan houkuttelevuus asukkaiden lisäksi myös messuvieraille. Suunnitteluratkaisu Hankkeen suunnittelua on viety eteenpäin huomioiden kaavan vaatiman liikekäytävän myöhempi toteuttamismahdollisuus, mihin on varauduttu tilavarauksin sekä teknisten järjestelmien mitoituksessa. Hankkeen suunnittelua on viety eteenpäin sovittaen yhteen erillisenä tehdyn torin käyttösuunnitelman kanssa ja torille tulevia rakenteita on pyritty minimoimaan. Myös Kauppahallin paviljongin (korvaa nykyisen kalahallin) suunnitelmia on kehitetty. Suunnitelmasta pyydetään Museoviraston lausunto vielä kesän 2009 aikana rakennuslupahakemuksen pohjaksi, suunnitelmia esitellään Museovirastossa Kauppahallista kokonaisuutena on teetetty rakennushistoriaselvitys, joka on juuri valmistumassa. Toripysäköinnin laajennukseen syntyy yhteensä 731 autopaikkaa, joista 101 liikekäytävävarauksen kohdalle (ei voida käyttää velvoitepysäköintiin). Laajennuksen jälkeen toripysäköinnissä on autopaikkaa. Uudet kulkuyhteydet rakennetaan Carlsonin tavarataloon sekä Aapelin kappakeskukseen. H-taloon kulkuyhteyttä ei omistajien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella toteuteta. Hankkeen kokonaiskustannukset Hankkeen kokonaiskustannusarvio on päivitetty kevään 2009 aikana suunnittelun edetessä. Kokonaiskustannusarvio on 28,9 Me, joka

3 Sivu 3 sisältää kaikkien rakennettavien tilojen kustannukset. Varsinaisen Kauppahallin peruskorjauskustannus ei sisälly em. summaan, sen kustannusarvio on vasta tutkittavana (kaupungin oma investointi, ajoittuu vuodelle 2012). Varsinaisen pysäköintitilan lisäksi hankkeessa toteutetaan mm. taksi- ja bussinkuljettajien taukotilat, yleisö-wc:t, sosiaali- ja varastotiloja Kauppahallin tarpeisiin sekä väestönsuoja- ja käytävätiloja sekä runsaasti teknisiä tiloja. Pysäköintitoiminnan operointi Kuopion Pysäköinti Oy:n toimialana on suunniteltu olevan pelkästään kiinteistöjen omistaminen eikä yhtiö palkkaa omaa henkilöstöä. Kesän 2009 aikana on tarkoitus kilpailuttaa pysäköintitoimintaa operoiva yritys (operaattori). Tarjouspyynnön periaatteet käsitellään teknisessä lautakunnassa , sillä toiminta on nykyisin teknisen viraston / kunnallisteknisen osaston harjoittamaa. Lopullinen päätös operointitoiminnan siirtämisestä kilpailutetulle yritykselle tehdään saatujen tarjousten pohjalta. Hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat järjestelyt Omistusjärjestelyt 1. Kuopion Pysäköinti Oy:n tulee päättää suunnatusta osakeannista Kuopion kaupungille ja kaupunki päättää merkitä osakeannin ja suorittaa maksun siirtämällä pysäköintilaitosrakennukset apporttina yhtiöön arviokirjan mukaisesta arvosta ( euroa). Summasta sijoitetaan osakepääomaan ja vapaaseen omaan pääomaan Varainsiirtoveron maksaa Kuopion Pysäköinti Oy. 2. Kuopion kaupunki vuokraa pysäköintirakennusten tarvitsema maa-alueet 50 vuodeksi. Toripysäköinnin osalta vuokraus tapahtuu oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti (vuosivuokra on 55 /autopaikka eli perusvuokraksi muodostuu euroa), Maaherrankadun ja Haapaniemenkadun laitostonttien osalta muutoin normaalien tontinvuokrausehtojen mukaisesti. 3. Kuopion kaupunki myy laadituttamansa toripysäköinnin (keskeneräiset) laajennussuunnitelmat Kuopion Pysäköinti Oy:lle niiden syntyneiden kustannusten arvosta (arviolta euroa) ja siirtää suunnittelusopimukset Kuopion Pysäköinti Oy:n nimiin 4. Kuopion kaupunki myöntää Kuopion Pysäköinti Oy:lle lyhytaikaisen (enintään saakka) kertalyhenteisen lainan 3% korolla ilman vastavakuutta varainsiirtoveron, suunnittelukustannusten sekä muiden välittömästi kauppaa seuraavien kustannusten maksamista ja toiminnan käynnistämistä

4 varten, kunnes yhtiö saa rahoituksen järjestettyä. Sivu 4 5. Kuopion kaupunki vuokraa pysäköintilaitosrakennukset Kuopion Pysäköinti Oy:ltä pysäköintitoiminnan harjoittamista varten siihen saakka, kunnes operaattori aloittaa pysäköintitoiminnan harjoittamisen (alustavasti saakka) Laajennushankkeen rahoitusjärjestely 6. Kuopion kaupunki tekee autopaikkasopimukset tontinomistajien kanssa pysäköintipaikkojen toteuttamisesta ja kustannuksista. Velvoitepysäköintipaikkoja syntyy alkuvaiheessa 630, joiden hinta-arvio on euroa (ALV 0%), mistä kertyy viranomaismaksun luonteisia maksuja kaupungille n. 20 Me. Maksuaikataulun mukaan 50% em. maksuista peritään vuonna 2010 töiden käynnistyttyä, 50% 2012 laitoksen valmistuttua. Autopaikkasopimusten rakenne ja pääehdot noudattavat aiemmin solmittujen autopaikkasopimusten ehtoja. 7. Kuopion kaupunki myöntää Kuopion Pysäköinti Oy:lle omavelkaisen takauksen ilman vastavakuutta enintään 10 Me lainaan enintään 20 vuodeksi pysäköintilaitoksen laajennuksen toteuttamiseksi. Takauspalkkiona peritään vallitsevan konserniohjeistuksen mukainen palkkio. 8. Yhtiön omistajana Kuopion kaupunki sitoutuu sijoittamaan vuosien aikana yhtiöön lisäpääomaa 10 Me oman pääoman ehtoista ja vieraan pääoman ehtoista 10Me. Vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen ehdot ja lyhennyssuunnitelma päätetään erikseen (yhtiön rahoitusrakenteen kannalta tarkoituksenmukainen järjestely olisi kertalyhenteinen eli ns. bullet-laina). Toripysäköinnin laajennuksen kustannusjako Valmistelussa on lähdetty seuraavasta kustannusjakoa koskevasta lähtöoletuksesta: 9. Kuopion kaupunki ottaa vastatakseen (suluissa toteutusvuosi) ennen rakentamista tarvittavat liikennejärjestelmän muutokset n e (v. 2009) torin ja ympäröivien katujen pintojen, valaistuksen ja istutusten (ml. Siskotyttö- ja Velj mies-patsaan puistot altaineen) uusimisen n. 2,1 M (v. 2011) torikaupan ja kauppahallin tarvitsemien jätekonttien hankinnan ja asennuksen n e (2011) kauppahallin peruskorjaus (toteutetaan oman hankkeenaan v. 2012) kauppahalliin kuuluvan uuden paviljongin rakentamisen kulut (sovitaan yhtiön ja kaupungin välillä tehtävän erillisen sopimuksen

5 Sivu 5 perusteella) n Kuopion Vesi liikelaitoksen ja Kuopion Pysäköinti Oy:n välillä tehdään sopimus hankkeen yhteydessä uusittavien päävesi- ja viemärilinjojen kustannusjaosta 10. Muut hankkeen kulut maksaa Kuopion Pysäköinti Oy. Laajennushankkeen kustannuksista Kuopion Pysäköinti Oy tulee edellyttämään operaattorin ottavan vastatakseen investointien osalta pysäköinnin maksujärjestelmät puomilaitteineen ja kaapelointeineen, liikenteen ja pysäköinnin opastusjärjestelmät kaapelointeineen sekä joitakin muita pienehköjä toiminnan vaatimia järjestelmiä ja varusteluja. Rakennettavien tilojen vuokraus Toripysäköinnin laajennukseen toteutetaan laadittujen suunnitelmien mukaisesti tiloja kauppahallin yrittäjien tarpeita varten. Kuopion kaupunki tulee vuokraamaan Kuopion Pysäköinti Oy:ltä kauppahallin ja torikaupan tarpeita varten sosiaali- ja pukeutumistilat, varasto-, lastaus- ja kylmäsäilytystilat sekä tarvittavat käytävä- yms. liikennetilat. Samoin kaupunki vuokraa kauppatorin tasossa porrashuoneiden yhteydestä torikaupan tarvitsemat varastotilat sekä torivalvojan toimistotilan. Kauppahallin kellariin suunnitellaan ravintolatilaa, jota palvelevat keittiö- ja ilmanvaihtokonehuonetilat sijoittuvat Kuopion Pysäköinti Oy:n tiloihin. Ravintolan lopullinen rakentaminen ratkeaa myöhemmin taloudellisuustarkastelun perusteella. Mikäli ravintola rakennetaan, tulee Kuopion kaupunki vuokraamaan edellä tarkoitetut tilat kauppahallin ravintolan tarkoituksiin (vuokratakseen ne edelleen ravintoyrittäjälle). Esitys Esitän, että kaupunginhallitus - hyväksyy edellä mainitut omistusjärjestelyt 1-5, - hyväksyy edellä mainitut rahoitusjärjestelyt 6-8 ja - esittää edelleen kohdan 7 lainan takauksen kaupunginvaltuuston päätettäväksi, - hyväksyy kustannusjaon periaatteet 9-10 autopaikkasopimusten pohjaksi - hyväksyy suunnitteluratkaisun ja oikeuttaa tilakeskuksen hakemaan rakennuslupaa hankkeelle - valtuuttaa teknisen toimen jatkamaan käytännön järjestelyjä hankkeen käynnistysedellytysten luomiseksi esitetyssä aikataulussa Rakennuspäällikkö ja talousjohtaja selostavat asiaa kokouksessa

6 KH Sivu 6 Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kh. merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi. : Merkitään, että asia käsiteltiin heti seuraavana asiana asian nro 1 jälkeen. Merkitään, että rakennuspäällikkö Mikko Hollmén ja talousjohtaja Heikki Nuutinen selostivat asiaa. Nuutinen ja Hollmén poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen. KH Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kh. hyväksyy rakennuspäällikön esityksen siten muutettuna, että kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi esitään kohdan 7 lisäksi myös kohdassa 8 mainittu rahoituksen järjestäminen vuosien aikana. : hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen. Esityslistan liitteinä jaetaan - arviokirja pysäköintilaitosrakennuksista - kauppakirjaluonnos. LIITE 8-9 * Esityslistan viiteaineistona jaetaan - maanvuokrasopimusluonnos ja työn alustava aikataulu-/etenemiskaavio. Ehdotus : Kv. hyväksyy rakennuspäällikön esityksen kohdat 7 ja 8. Päätös Kaupunginvaltuusto: Valtuutettu Räsänen valtuutettu Björkin kannattamana ehdotti, että asia palautetaan lisäselvityksiä varten. Valtuutettu Kiljander poistui tämän asian käsittelyn aikana ja varavaltuutettu Sylvi Kananen saapui hänen tilalleen. Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat asian käsittelemisen jatkamisen kannalla, äänestävät jaa ja ne,

7 jotka ovat asian palauttamisen kannalla, äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Sivu 7 Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 54 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä, yhden valtuutetun pidäyttäytyessä äänestyksestä, joten kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys

Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys 7.5.2014 1(16) Kuopion kaupunginhallitus- ja valtuusto Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys 7.5.2014 2(16) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Hankkeen hallinnollinen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kh 22.6.2009, 416. Ydinkeskusta

Kh 22.6.2009, 416. Ydinkeskusta Pysäköintiyhtiön (Seipark Oy) perustamisen valmistelu/ Pysäköintitoiminnan järjestämiseen liittyvät muut toimenpiteet /Tarkennukset autopaikkojen järjestämisvelvoitteeseen ym. Kh 22.6.2009, 416 Seinäjoella

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92

Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92 Kokoustiedot Aika 26.01.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu:

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu: Kaupunginhallitus 20 30.01.2008 TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN 485/02/028/2003 KHALL 20 Liitteet B3-6, A7 Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1 319/02.05.05/2012 62 Esport Arena Oy:n ja kaupungin välisen rahoitussopimuksen ja jalkapallon käyttövuorojen ostopalvelusopimuksen edellyttämät tarkennukset Valmistelijat

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 53 24.09.2013 Kunnanhallitus 39 17.02.2014 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen,

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015 Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Aika 09.06.2015, klo 16:29-18:21 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 86 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 87 Pöytä kirjan tarkastus

Lisätiedot

Kiinteistökaupan esisopimus kaupungintalon rakentamattoman tontin osan myynnistä toimisto- ja liikerakentamista varten

Kiinteistökaupan esisopimus kaupungintalon rakentamattoman tontin osan myynnistä toimisto- ja liikerakentamista varten Kaupunginhallitus 601 02.12.2013 Kaupunginvaltuusto 167 09.12.2013 Kiinteistökaupan esisopimus kaupungintalon rakentamattoman tontin osan myynnistä toimisto- ja liikerakentamista varten 1057/10.00.02.01/2013

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014 AIKA Tiistai 29.4.2014 kello 15.00 16.34 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 15/09 Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 14.04.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen 223/07.01.02/2013 Kunnanhallitus 231 Kunnanvaltuusto 24.1.2012:

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot