Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma V

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma V21.5.2015"

Transkriptio

1 Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma V osa III Oppiaineet ja niiden koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit

2 1 Tuntijako (VN asetus 955/2002) Pakolliset Valtakunn. Koulukohtaiset syventävät syventävät soveltavat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kielet A ENGLANTI A SAKSA A RANSKA A RUOTSI B1 RUOTSI B2/B3 SAKSA -- 8 (2) 1 B2/B3 RANSKA B3 VENÄJÄ B3 ESPANJA B3 ITALIA B2/B3 LATINA B3 VIRO Matematiikka MATEMATIIKKA LYHYT OM TAI MATEMATIIKKA PITKÄ OM Ympäristö- ja luonnontieteet BIOLOGIA MAANTIEDE FYSIIKKA KEMIA USKONTO TAI ELÄMÄNKATSOMUSTIETO FILOSOFIA PSYKOLOGIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI Taito- ja taideaineet LIIKUNTA MUSIIKKI KUVATAIDE TERVEYSTIETO OPINTO-OHJAUS ILMAISUTAITO TIETOTEKNIIKKA TEKSTIILITYÖ TEKNINEN KÄSITYÖ KANSAINVÄLISYYS ********************************************************************************************************** Pakolliset kurssit Valtakunnalliset syventävät kurssit 110 Koulukohtaiset syventävät kurssit 61 Koulukohtaiset soveltavat kurssit 60

3 ********************************************************************************************************** Lukion oppimäärään kursseja yhteensä vähintään 75 KOULUKOHTAISTEN SYVENTÄVIEN JA SOVELTAVIEN KURSSIEN KUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kurssi 10. Kieli kuntoon -kurssi (ÄI10) Tavoitteet: Keskeisen kieliopin, terminologian, virkerakenteiden, tyyliasioiden ja muun kielen ylioppilaskirjoitusten, erityisesti äidinkielen kokeen, edellyttämään kuntoon hiominen. Opiskelu lähtee opiskelijoiden tarpeista, ja siksi kurssisisältö määritellään joka kerta erikseen, mutta harjoituksilla on keskeinen osa työskentelyssä. Viestintä ja mediaosaaminen Arviointi: numeroarviointi tai suoritusmerkintä Suoritusjärjestys: ÄI1-3-kurssien jälkeen Lisäkommentteja: Ei itsenäistä suoritusta Kurssi 11. Luova kirjoittaminen (ÄI11) 2 Tavoitteet:Yritetään löytää yksilöllisiä ilmaisutapoja ja kehittää omaa persoonallista tyyliä opettaja- ja opiskelijapalautteen pohjalta. Ei koetta. Tuotetaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä - runoja, novelleja, satuja, kertomuksia ym. opiskelijoiden toiveiden mukaan. Suoritusjärjestys: missä vaiheessa tahansa, mieluummin 2. lukiovuotena Kurssi 12. Klassikkokurssi (ÄI12) Tavoitteet: Kirjallisen kulttuuriperinnön omaksuminen Luetaan opettajan kanssa sopien valikoima klassikkokirjoja, joitten pohjalta tuotetaan erilaisia tekstejä ja/tai esityksiä ja/tai portfolio. Ei koetta. Suoritusmerkintä päättötodistukseen. Suoritusjärjestys: vapaa

4 Kurssi 13. Rauman murteen peruskurssi (ÄI13) Rauman giälen piirteisiin perehtymistä materiaalina murrekirjallisuus Nortamon jaarituksista Hannu Heinon pakinoihin. Ei koetta. Tavoitteet: Raumalaisen kirjallisen kulttuuriperinnön omaksuminen Suoritusjärjestys: vapaa Kurssi 14. Koululehtikurssi (Into tai Bulletiini) (ÄI14) Into 3 Tavoitteet: Tavoitteellinen työskentely lehden tekemisorganisaatiossa. Informatiivisen ja viihdyttävän lehden tekeminen. Osallistuminen lehden tekemiseen (tekstejä, kuvia, taittoa) lukion alusta alkaen. Into, Suomen vanhin koululehti, on opiskelijoiden toimittama julkaisu, joka ilmestyy kahdesti vuodessa: jouluna ja kevätlukukauden lopussa. Lisäkommentteja: kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti lehden toimittamiseen vähintään kahtena opiskeluvuotena. Bulletiini Tavoitteet: vapaamuotoisen nettilehden tekeminen koulun kotisivuille ajankohtaisista ja nuoria kiinnostavista aiheista. osallistuminen nettilehden tekemiseen (juttujen kirjoittamista, kuvaamista, kuvien siirtoa, editointia ja taittoa). Lehti ilmestyy joitakin kertoja kouluvuoden aikana ja toimii myös mahdollisesti keskustelun avaajana. Kurssi on integroitu kuvaamataidon opetukseen. Lisäkommentteja: kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti lehden toimittamiseen vähintään kahtena opiskeluvuonna. ENGLANTI Debating (ENA9) Erilaisia suullisia harjoituksia väittelytekniikoihin, muodollisia väittelyitä, väittelykilpailuun valmentautuminen ja osallistuminen kilpailun järjestelyihin. Suoritusjärjestys: pakollisten kurssien jälkeen

5 4 Tekstin- ja kuullunymmärryskurssi (EN10) vaihtelevia tekstejä ja kuunteluita eri aiheista, sanavaraston laajentamista. Tavoitteet: valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Suoritusjärjestys: pakollisten kurssien jälkeen. Kieliopin rakenteiden ja kirjoittamisen kurssi (EN11) Erilaisten tekstien tuottaminen ja rakenteiden hallinnan syventäminen. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Arviointi: numeroarviointi. Suoritusjärjestys: pakollisten kurssien jälkeen. Nivelkurssi (EN0) (kurssisuorituksena kirjautuu kohtaan EN 12) perussanaston ja -kieliopin opiskelua sekä pieniä kirjoitustehtäviä. Arviointi: numeroarviointi. Suoritusjärjestys: opintojen alkuvaiheessa. Lisäkommentteja: ei itsenäistä suoritusta. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA13) (In Touch 8) Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Aihekokonaisuudet kestävä kehitys ja kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ovat monipuolisesti esillä kurssin sisällössä. Harjoitellaan ylioppilastutkinnon edellyttämiä taitoja ja valmiuksia. Suoritusjärjestys: kurssin 7 jälkeen. RUOTSI Nivelkurssi (RU0)

6 5 Tavoitteet: Opiskelija saavuttaa edellytykset lukion ruotsin kurssien menestyksekkääseen suorittamiseen. - peruskoulun sanaston ja rakenteiden kertausta ja vahvistamista. - lukion vaatimien kieltenopiskelutapojen ja terminologian omaksuminen. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus. Hyvinvointi ja turvallisuus Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: vapaa Lisäkommentteja: Itsenäinen suorittaminen ei mahdollista. Suositellaan erityisesti niille, jotka ovat suorittaneet vain peruskoulun pakolliset ruotsin kurssit. Ruotsin preppauskurssi (RUB8) Tavoitteet: Opiskelijan valmistaminen yo-kokeeseen. Sanaston ja rakenteiden syventämistä. Vaativampia kuuntelutehtäviä. A- ja B- kielen tekstejä. Erilaisia kirjoitusharjoituksia. Teknologia ja yhteiskunta Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Kestävä kehitys Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: B-kurssien 1 5. jälkeen. Huom! A-ruotsin kirjoittajille pakollinen. Lisäkommentteja: Suositellaan ruotsin yo-kokeeseen osallistujille tasosta riippumatta. Itsenäinen suoritus ei mahdollista. Kieliopin rakenteita ja kuunteluharjoituksia (RUB9) Tavoitteet: Tavoitteena on selvittää, miten voi oppia kieliopin rakenteita tehokkaasti. Opitaan kuuntelemaan ymmärtäen ja keskittyneesti Kurssilla kerrataan keskeisimpiä kieliopin rakenteita. Harjoitellaan ymmärtämään erilaisia kuuntelutehtävätyyppejä. Laajennetaan keskeistä sanavarastoa. Harjoitellaan reagointitehtäviä parityöskentelynä. Arviointi: Suoritusmerkintä Suoritusjärjestys: Suositellaan kurssin neljä jälkeen

7 6 Lisäkommentteja: Suositellaan niille opiskelijoille, jotka haluavat vahventaa peruskieliopin osaamistaan ja niille, jotka kaipaavat lisää kuuntelun ymmärtämisharjoituksia. Ei yleensä itsenäistä suoritusta. SAKSA Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (SAA9) Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Aihekokonaisuudet kestävä kehitys ja hyvinvointi ja turvallisuus ovat monipuolisesti esillä kurssin sisällössä. Kurssin teemoina ovat ihmisoikeudet, kansainväliset järjestöt sekä sodan ja rauhan kysymykset. Aihekokonaisuudet Hyvinvointi ja turvallisuus Kestävä kehitys Saksaa kerraten (SA11), kaikille saksan oppimäärille yhteinen Vahvistetaan saksan kielen rakenteiden hallintaa, laajennetaan sanastoa, harjoitellaan lyhyen ja pitkän kielen tekstejä ja kuunteluja sekä tehdään erilaisia kirjoitustehtäviä. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuotena.. B3-OPPIMÄÄRÄ: Tiede ja tekniikka (SAB39) Wissenschaft und Technik Kurssi on identtinen kurssin SAB27 kanssa, jonka kohdalla tarkempi kuvaus kurssista. Suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuotena. Luonto ja kestävä kehitys (SAB310) Natur und nachhaltige Entwicklung Kurssi on identtinen kurssin SAB28 kanssa, jonka kohdalla tarkempi kuvaus kurssista. Suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuotena. RANSKA Ranskan kertauskurssi (RAB2 9/RAB3 9) On révise

8 Sisältö: Kurssilla luetaan ja kuunnellaan ajankohtaisia tekstejä ja kerrataan ranskan lyhyen oppimäärän keskeisimmät rakenteet sekä vahvistetaan niiden osaamista. Lisäksi harjoitellaan viestinnällisiä kirjoitustilanteita ja valmistaudutaan lyhyen ranskan yo-kokeeseen. Arviointi: numeroarvostelu. 7 Selvin sanoin (RAB2 10/RAB3 10) Parlez! Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - on aloitteellinen ja rohkea - oppii hyödyntämään osaamiaan ranskan kielen rakenteita ja sanastoa erilaisissa puhetilanteissa - oppii ottamaan vastuuta opiskeluryhmänsä ilmapiiristä - ottaa itse osaa kurssin suunnitteluun ja toteutukseen Sisällöt: Ääntämisen ja intonaation sekä lukusujuvuuden harjoittelua. Erilaisia viestintätilanteita (esim. lipunostaminen, ravintolassa/kaupassa asiointi). Suoritusjärjestys: lukiossa opintonsa aloittaneille kurssin 6 jälkeen, lukiossa kieltä jatkaville kurssin 3 jälkeen. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys: Opiskelijan rohkaiseminen käyttämään aktiivisesti ranskan kieltä. Kulttuuri-identiteettien ja kulttuurien tuntemus: Kohdekielelle tyypillisiä kommunikointitapoja. Kohteliaisuus. Ranskalaiseen tapakulttuuriin sopivat keskustelunaiheet. Hyvinvointi ja turvallisuus: Arjen erilaisten tilanteiden hallitseminen ranskan kieltä puhuvassa maassa. Ranskan nivelkurssi (RAB2 11/RAB3 11) Tavoitteet: - RAB2, RAB3 0-kurssi - yhdenmukaistaa eri kouluista tulevien kielelliset tiedot ja taidot samalle tasolle. Sisältö: - alkeiden kertausta ja syventämistä kielitaidon perusteiden hallitsemiseksi - uusina asioina objektipronominit, imperfektin muodostaminen ja passé composén ja imperfektin erot - Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys: - Opiskelijan rohkaiseminen käyttämään aktiivisesti ranskan kieltä. Opiskelijan kannustaminen oman kielitaidon vahvistamiseen. Arviointi: Numeroarviointi Suoritusjärjestys: yläasteelta jatkavien ensimmäinen lukiokurssi, lukiossa alkavien toisen vuoden ensimmäinen kurssi

9 8 VENÄJÄ Selvin sanoin (VEB9) Мы говорим по-русски Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - on rohkea ja aloitteellinen venäjän kielen käyttäjä - oppii hyödyntämään osaamiaan kielen rakenteita ja sanastoa erilaisissa puhetilanteissa - vahvistaa taitoaan kommunikoida venäläisen tapa- ja puhekulttuurin edellyttämällä tavalla - oppii asettamaan itselleen tavoitteita ja pyrkii niihin määrätietoisesti - oppii ottamaan vastuuta opiskeluryhmänsä ilmapiiristä. Sisällöt: Ääntämis- ja puhesujuvuusharjoituksia. Ryhmän tason ja toiveiden mukaan valittuja puhetilanteita. Opiskelijan omia tavoitteita edistäviä harjoituksia. Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon, että opiskeltujen venäjän kurssien määrä voi kurssiin osallistuvilla opiskelijoilla vaihdella paljon. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Rohkaistuminen käyttämään aktiivisesti venäjän kieltä. Kiinnostuminen venäläisten tarvitsemista palveluista Suomessa. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Kohteliaisuus Suomessa ja Venäjällä. Venäjän kielelle tyypillisiä kommunikointitapoja. Venäläiseen tapakulttuuriin sopivat keskustelun aiheet. Venäläisen ja suomalaisen tapakulttuurin eroja. Hyvinvointi ja turvallisuus Vastuullisuus opiskeluryhmän turvallisen ja kannustavan ilmapiirin luomisesta. Erilaisista arjen tilanteista selviytyminen venäjän kielellä. Arvioinnin lähtökohtana on opiskelijan kielitaidon taso kurssin alkaessa. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijan tuntiaktiivisuuteen sekä hänen itselleen asettamien tavoitteiden saavuttamiseen. Jokainen opiskelija saa opettajalta suullista ja/tai kirjallista palautetta edistymisestään. Suoritusjärjestys: Kurssille voi osallistua parin kolmen valtakunnallisen syventävän kurssin jälkeen. Turistina Venäjällä (VEB3 10) Приехали в Россию Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - pystyy lukemaan venäjänkielisiä karttoja, katujen nimiä ja kylttejä sekä ruokalistoja - ymmärtää puhuttua venäjää auttavasti tavallisimmissa turistin eteen tulevissa tilanteissa - oppii löytämään ja valitsemaan Venäjän tarjoamista matkailukohteista omalta kannalta kiinnostavimmat - ottaa huomioon Venäjällä matkaillessaan paikalliset käyttäytymisnormit ja osaa pitää huolta omasta turvallisuudestaan esimerkiksi liikenteessä - pyrkii noudattamaan ekologisen matkailun periaatteita

10 Sisältö: Kyrilliset aakkoset. Rajalla. Hotellissa. Kaupungilla. Kaupassa. Ravintolassa. Teatterissa. Erilaisia museoita ja nähtävyyksiä. Opiskelija perehtyy hyvin johonkin kaupunkiin, alueeseen tai kulttuurin alaan ja esittelee sitä muille opiskelijoille. Kestävä kehitys ja matkailu. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Monipuolinen perehtyminen venäläiseen kulttuuriin ja perinteeseen sekä venäläisten elämään. Viestintä- ja mediaosaaminen Tiedon hakeminen mediasta ja sen hyväksikäyttö kurssityössä. Kestävä kehitys Vertaillaan erilaisten matkojen vaikutusta luonnon- ja kulttuuriympäristöön. Hyvinvointi ja turvallisuus Rentouttava ja elämää rikastuttava matkailu. Turvallinen matkustaminen. Arviointi: Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuntiaktiivisuuteen sekä itsenäiseen tiedon hakemiseen ja sen esittelyyn. Kurssin alussa sovitaan minimitavoitteet:, joihin opiskelijan on päästävä, jotta hän saisi kurssista suoritusmerkinnän. Suoritusjärjestys: Yleensä ennen syventäviä kursseja. Jos opiskelija osaa venäjää jo kurssille tullessaan, hän perehtyy muita monipuolisemmin ja laajemmin venäläiseen kulttuuriin ja/tai erilaisiin matkakohteisiin. ESPANJA 9. Espanjan kertauskurssi (EAB39) Vamos a repasar Koulukohtainen syventävä Sisältö: Kurssilla luetaan ja kuunnellaan ajankohtaisia tekstejä ja kerrataan espanjan lyhyen oppimäärän keskeisimmät aihepiirit ja rakenteet sekä vahvistetaan niiden osaamista. Lisäksi harjoitellaan viestinnällisiä kirjoitustilanteita ja valmistaudutaan lyhyen espanjan yo-kokeeseen. Arviointi: numeroarvostelu 9 ITALIA Turistina Italiassa (IAB3 9) tourista in Italia Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - pystyy selviytymään Italiassa osaa lukea katujen nimiä ja kylttejä sekä ruokalistoja - ymmärtää puhuttua italiaa auttavasti tavallisimmissa turistin eteen tulevissa tilanteissa - oppii löytämään ja valitsemaan Italian tarjoamista matkailukohteista omalta kannalta kiinnostavimmat - ottaa huomioon Italiassa matkaillessaan paikalliset käyttäytymisnormit ja osaa pitää huolta omasta turvallisuudestaan esimerkiksi liikenteessä - pyrkii noudattamaan ekologisen matkailun periaatteita Sisältö: Hotellissa. Kaupungilla. Kaupassa. Ravintolassa. Oopperassa. Konsertissa. Erilaisia museoita ja nähtävyyksiä. Opiskelija perehtyy hyvin johonkin kaupunkiin, alueeseen tai kulttuurin alaan ja esittelee sitä muille opiskelijoille. Kestävä kehitys ja matkailu.

11 10 Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Monipuolinen perehtyminen italialaiseen kulttuuriin ja perinteeseen sekä italialaisten elämään. Viestintä- ja mediaosaaminen Tiedon hakeminen mediasta ja sen hyväksikäyttö kurssityössä. Kestävä kehitys Vertaillaan erilaisten matkojen vaikutusta luonnon- ja kulttuuriympäristöön. Hyvinvointi ja turvallisuus Rentouttava ja elämää rikastuttava matkailu. Turvallinen matkustaminen. Arviointi: Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuntiaktiivisuuteen sekä itsenäiseen tiedon hakemiseen ja sen esittelyyn. Kurssin alussa sovitaan minimitavoitteet, joihin opiskelijan on päästävä, jotta hän saisi kurssista suoritusmerkinnän. Suoritusjärjestys: Yleensä ennen syventäviä kursseja. Jos opiskelija osaa ranskaa jo kurssille tullessaan, hän perehtyy muita monipuolisemmin ja laajemmin italialaiseen kulttuuriin ja/tai erilaisiin matkakohteisiin. MATEMATIIKKA LYHYT OPPIMÄÄRÄ 9. Matematiikan lyhyen oppimäärän kertauskurssi (MAB9) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - syventää ja täydentää matematiikan osaamistaan - saa kokonaiskuvan matematiikasta - kehittää ongelmanratkaisutaitojaan - valmentautuu lyhyen matematiikan ylioppilaskirjoituksiin - kurssien MAB 1-MAB 6 keskeiset sisällöt: - ylioppilastutkinnon lyhyen matematiikan kokeen asettamat vaatimukset Viestintä ja mediaosaaminen Kurssi on aikaisemmin opittua yhdistävä ja ylioppilastutkintoon valmentava kurssi. Niinpä kurssin eräänä keskeisenä tavoitteena on annettujen matemaattisten tehtävien ymmärtäminen ja vastausta laadittaessa ymmärrettävän yksikäsitteisen ratkaisun laatiminen. Tavoitteena on hyvä matemaattinen luku- ja kirjoitustaito. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: Pakollisten kurssien jälkeen. 10. Todennäköisyys II (MAB) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

12 - saa valmiudet esim. yhteiskunnallisilla ja humanistisilla aloilla tärkeään tilastollisen aineiston käsittelyyn - pystyy laatimaan ja tulkitsemaan tilastoja sekä arvioimaan kriittisesti niistä tehtyjä johtopäätöksiä - oppii ymmärtämään tilastolliselle tiedolle ominaista sattuman tuottaman epävarmuuden luonnetta - oppii uusia menetelmiä laskea todennäköisyyksiä - oppii laskemaan esimerkiksi kyselytutkimuksiin liittyviä virhemarginaaleja - oppii tilastollisia testausmenetelmiä 11 - tilastollisia tutkimusmenetelmiä ja tunnuslukuja - todennäköisyyslaskennan perusteiden kertaus ja laajentaminen - diskreettejä ja jatkuvia jakaumia - keskivirhe ja luottamusvälit - tilastollinen testaus Kestävä kehitys Opiskelija oppii tulkitsemaan oikein tilastoja ja osoittaa näin ollen omaavansa mahdollisuudet ymmärtää kestävän kehityksen välttämättömyyttä. Teknologia ja yhteiskunta Opiskelija saa käsityksen tietotekniikan hyväksikäytöstä tilastojen laadinnassa ja tulkinnassa. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: MAB5:n jälkeen Perusmatematiikka (MAB0) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - kehittää peruslaskuvalmiuksia - kertaa peruskoulun oppimäärän pääkohtia - saa pohjan tuleville lyhyen matematiikan opinnoille - laskujärjestys ja negatiiviset luvut - laskutoimitukset murtoluvuilla - polynomilausekkeiden sieventäminen - potenssimerkintä ja potenssilaskut - 1. asteen yhtälön ratkaisu Viestintä ja mediaosaaminen Kurssin eräänä keskeisenä tavoitteena on annettujen tehtävien ymmärtäminen ja vastausta laadittaessa ymmärrettävän ratkaisun laatiminen. Tavoitteena on sellainen matemaattinen luku- ja kirjoitustaito, että varsinainen lukiomatematiikan opiskelu voidaan aloittaa Arviointi: numeroarviointi, erityisestä syystä suoritusmerkintä Suoritusjärjestys: Peruskoulun jälkeen PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

13 Matematiikan pitkän oppimäärän kertauskurssi (MAA 14) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - syventää ja täydentää matematiikan osaamistaan - saa laajan kokonaiskuvan matematiikasta tieteenä - kehittää ongelmanratkaisutaitojaan - valmentautuu pitkän matematiikan ylioppilaskirjoituksiin - kurssien MAA1-MAA10 keskeiset sisällöt: - ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan kokeen asettamat vaatimukset Viestintä ja mediaosaaminen Kurssi on aikaisemmin opittua yhdistävä ja ylioppilastutkintoon valmentava kurssi. Niinpä kurssin eräänä keskeisenä tavoitteena on annettujen matemaattisten tehtävien ymmärtäminen ja vastausta laadittaessa ymmärrettävän yksikäsitteisen ratkaisun laatiminen. Tavoitteena on hyvä matemaattinen luku- ja kirjoitustaito. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: MAA10:n jälkeen 15. Talousmatematiikka (MAA15) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä - saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun - saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun - soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn. - indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia - taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla Aihekokonaisuudet Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Kurssin keskeisinä osa-alueina ovat talouselämän käsitteet ja taloussuunnittelu. Niinpä kurssi sisältää yrittäjälle välttämättömiä tietoja ja taitoja. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: kurssin MAA2 jälkeen. Kurssin sisältö vastaa kurssia MAB Avaruuksien matematiikka (MAA16) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - näkee pitkän matematiikan oppiaineksen laajentamismahdollisuudet kolmi- ja useampiulotteisiin avaruuksiin

14 - laajentaa lukualuetuntemustaan kompleksilukuihin - tunnistaa analyyttisen geometrian, vektorien, funktioiden ja derivaatan yhteydet - oppii mallintamaan ilmiöitä matemaattisesti kolmiulotteisessa avaruudessa - suoran, tason, pinnan ja käyrän yhtälö kolmiulotteisessa avaruudessa - kahden muuttujan funktiot ja niiden kuvaaminen - käyrän tangentti - pinnan tangenttitaso - gradientti - kompleksilukualue - reaalikertoimisen yhtälön kompleksijuuret - kompleksilukujen laskutoimitukset - kompleksitaso Aihekokonaisuudet Teknologia ja yhteiskunta Hyvin monia luonnon ja yhteiskunnan ilmiöitä selitetään kurssilla käsiteltävillä tekniikoilla. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: MAA9 jälkeen Todennäköisyys II (MAA17), kurssi on sama kuin MAB10 Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - saa valmiudet esim. yhteiskunnallisilla ja humanistisilla aloilla tärkeään tilastollisen aineiston käsittelyyn - pystyy laatimaan ja tulkitsemaan tilastoja sekä arvioimaan kriittisesti niistä tehtyjä johtopäätöksiä - oppii ymmärtämään tilastolliselle tiedolle ominaista sattuman tuottaman epävarmuuden luonnetta - oppii uusia menetelmiä laskea todennäköisyyksiä - oppii laskemaan esimerkiksi kyselytutkimuksiin liittyviä virhemarginaaleja - oppii tilastollisia testausmenetelmiä Keskeiset sisällöt - tilastollisia tutkimusmenetelmiä ja tunnuslukuja - todennäköisyyslaskennan perusteiden kertaus ja laajentaminen - diskreettejä ja jatkuvia jakaumia - keskivirhe ja luottamusvälit - tilastollinen testaus Aihekokonaisuudet Kestävä kehitys Opiskelija oppii tulkitsemaan oikein tilastoja ja osoittaa näin ollen omaavansa mahdollisuudet ymmärtää kestävän kehityksen välttämättömyyttä. Teknologia ja yhteiskunta Opiskelija saa käsityksen tietotekniikan hyväksikäytöstä tilastojen laadinnassa ja tulkinnassa. Arviointi: numeroarviointi. Suoritusjärjestys: MAA6:n jälkeen.

15 14 BIOLOGIA Itämeri (BI6) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tietää, millainen ekosysteemi Itämeri on sekä osaa suorittaa yksinkertaisen ekologisen kenttätutkimuksen. Itämeren ekologia ja eliölajit, Itämeren uhat ja suojelu. Kurssin aikana kerätään pohjaeläin- ja vesinäytteitä Rauman edustalta. Leiriviikonloppu (pe - la) Kuuskajaskarissa tai muussa mereisessä kohteessa. Viestintä- ja mediaosaaminen Kurssilla seurataan, miten media käsittelee Itämeren ongelmia. Kestävä kehitys Itämeren ongelmien analysointi auttaa ymmärtämään kestävän kehityksen välttämättömyyttä. Suoritusjärjestys: BI1:n jälkeen Lisäkommentteja ei itsenäistä suoritusta Vaellus (BI7) Tavoite Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa liikkua ja yöpyä maastossa sekä tehdä havaintoja luonnossa. Erätaito, suunnistus, ensiapu, luonnontuntemus. Pääosan kurssista muodostaa viikonloppuna toteutettava vaellus. Voidaan toteuttaa yhdessä liikunnan kanssa. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Kurssi auttaa ymmärtämään luonnonkansojen elämäntapaa. Kestävä kehitys Kurssilla toteutetaan kestävän kehityksen ihanteita luonnossa liikuttaessa. Suoritusjärjestys: BI1:n jälkeen Biologian kertauskurssi (BI8) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ylioppilaskokeessa vaadittavat asiat. Kerrataan erityisesti valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien keskeisiä ja hankalia asioita opiskelijoiden toiveet huomioon ottaen.

16 15 Suoritusjärjestys: Biologian viimeinen kurssi ennen ylioppilaskirjoituksia. Lajintuntemus (BI9) Tavoite Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee kotiseudun yleisimmät eläin- ja kasvilajit tai syvällisesti jonkin tietyn eliöryhmän edustajat. Kurssi suoritetaan itsenäisesti. Lajintuntemustentti. Voidaan tarpeen mukaan järjestää opettajajohtoisena kurssina, johon sisältyy luokkaopetusta ja maastoretkeilyä. Aihekokonaisuudet Kestävä kehitys Biologisen monimuotoisuuden ekologinen ulottuvuus. Suoritusjärjestys: vapaa Ekologian kenttäkurssi (BI10) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee kotiseudun ekosysteemejä ja niiden toimintaa. Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisenä kurssina esim. elokuussa ennen koulun alkua tai viimeisessä jaksossa. Tutustutaan metsien, soiden ja vesien ekosysteemeihin luonnossa. Aihekokonaisuudet Kestävä kehitys Ihmisen toiminnan seuraukset kestävän kehityksen kannalta Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Kurssilla tutustutaan eri maista tuleviin opiskelijoihin. Suoritusjärjestys: BI1:n jälkeen Lisäkommentteja: ei itsenäistä suoritusta Tutkielma (BI11) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy johonkin biologiseen kysymykseen ja laatii siitä tutkielman. sovitaan tutkielman vastaanottavan opettajan kanssa., pyydettäessä kirjallinen ja suullinen arviointi Suoritusjärjestys: biologian opintojen loppuvaiheessa

17 16 MAANTIEDE Suomen maantiede (GE5) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää maantieteellisiä tietojaan kotimaan avulla Kerrataan luonnon- ja kulttuurimaantiedettä kotimaahan peilaten. Alueen sijainti osana laajempia kokonaisuuksia. Viestintä- ja mediaosaaminen Kurssilla seurataan tiedotusvälineiden kotimaasta välittämää kuvaa ja käytetään uutisia esimerkkeinä. Kulttuuri-identiteetti Kotimaan tuntemus vahvistaa identiteettiä suomalaisena ja maailmankansalaisena. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: pakollisten kurssien jälkeen. Lisäkommentteja: itsenäinen suoritus ei suositeltava Maantieteen kertauskurssi (GE6) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ylioppilaskokeessa vaadittavat asiat. Kerrataan valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien asioita. Harjoitellaan karttojen, kaavioiden ja kuvien tulkintaa. Suoritusjärjestys: ennen ylioppilaskirjoituksia. Lisäkommentteja: ei itsenäistä suoritusta Alueellinen kehittäminen (GE7) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää aluepolitiikan ja suunnittelun sekä maantieteellisiä lähtökohtia ja sovelluksia eri aluetasoilla. Aluesuunnittelu Suomessa, aluepolitiikka Suomessa ja Euroopan Unionissa, kehitysmaaproblematiikka. Vierailuja ja mahdollisesti vierailevia esiintyjiä. Tarkempi sisältö sovitaan kurssin alussa. Viestintä- ja mediaosaaminen, Kestävä kehitys, Kulttuurien tuntemus Arviointi: numeroarviointi

18 17 Suoritusjärjestys: pakollisten kurssien jälkeen Tutkielma (GE8) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy johonkin maantieteelliseen kysymykseen ja laatii siitä tutkielman. Sovitaan kurssisuorituksen vastaanottavan opettajan kanssa. Viestintä- ja mediaosaaminen, pyydettäessä kirjallinen ja sanallinen Arviointi: Suoritusjärjestys: maantieteen opiskelujen loppuvaiheessa. Lisäkommentteja: vain itsenäinen suoritus Ympäristökasvatusta Lampolan alueella (GE9) Tavoite: Kurssin tavoite on, että opiskelijat perehtyvät ympäristökasvatuksen ja maisemahistorian kautta omaan ympäristöön ja, miten sitä tulkitaan ja havainnoidaan. Opiskelija laatii pienryhmässä ryhmätyön/porfolion. Oman ympäristön havainnointi ja dokumentointi. Vierailut Rauman kaavoitusosastolla ja Lampolan alueella. Ryhmätyön laatiminen. Kestävä kehitys Ympäristökasvatus ja maisemahistoria/-muutos. Arviointi: Suoritusmerkintä Suoritusjärjestys: Pakollisten kurssien jälkeen. Lisäkommentteja: Ei itsenäistä suoritusta. Satelliittinavigointi ja paikannus (GE 10) Tavoitteet: GPS-järjestelmään ja sen sovelluksiin perehtyminen. Navigointilaitteiden käyttö, paikkatietojen muokkaus omaan käyttöön. Navigointi ja paikannus käyttäen GPS-järjestelmää. Kurssin aiheita: Maapallo ja koordinaatistot, satelliittien radat, Navstar-GPS-järjestelmä, kartat ja muu informaatio (mm. POI, ilmaisohjelmat, sovellukset), GPRS- ja SMS-paikantimet, maastopaikannus matkapuhelimella.

19 Teknologia ja yhteiskunta Kurssin sisältönä on erään yleistyvän tekniikan osa-alueen keskeisten perusperiaatteiden ja -taitojen omaksuminen. Viestintä- ja mediaosaaminen Kartat ja paikkaan sidottu informaatio on kehittyvä viestinnän osa-alue. Arviointi: Suoritusmerkintä 18 FYSIIKKA Fysiikan työkurssi (FY9) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tekemään koejärjestelyjä, mittauksia, analysoimaan mittaustuloksia ja tekemään työselostuksia saa kokonaiskuvan kokeellisesta luonnontieteestä ja sen soveltuvuudesta ilmiöiden tutkimiseen oppii arvioimaan mittaustulosten tarkkuutta ja koejärjestelyyn liittyviä virhelähteitä ymmärtää luonnontieteen teorian ja kokeellisen tutkimuksen yhteyden harjaantuu käyttämään nykyaikaisia matemaattisia välineitä mittaustulosten käsittelyssä perehtyy työturvallisuuteen laboratoriotöissä. Kurssin aikana tehdään useita harjoitustöitä, joista voidaan laatia työselostuksia kurssiin voi liittyä myös vierailuja korkeakouluasteen laboratorioihin tai yrityksiin. Aihekokonaisuudet Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Mittauslaitteiden hallinta, laboratoriotyöhön tutustuminen. Hyvinvointi ja turvallisuus Työturvallisuus laboratoriotyöskentelyssä. Suoritusjärjestys: Kurssin FY1 jälkeen. Fysiikan kertauskurssi (FY10) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää ja täydentää fysiikan osaamistaan pystyy käyttämään lukiotason matemaattisia taitoja fysiikan ongelmien ratkaisussa saa valmiuden vastata ylioppilastutkinnon fysiikan ainereaalikokeen ja korkeakoulujen pääsykokeiden fysiikan kysymyksiin. kurssien FY1 FY8 keskeiset sisällöt: matematiikan käsitteistön käyttö fysiikan ongelmanratkaisussa Suoritusjärjestys: Oltava suoritettuna vähintään viisi kursseista FY1-FY8.

20 19 Tähtitiede (FY11) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa kokonaiskuvan Aurinkokunnan ja maailmankaikkeuden rakenteesta ja kehityksestä tutustuu eri aikakausien käsityksiin maailmankaikkeudesta ja niihin tapahtumiin, jotka tätä käsitystä merkittävästi muuttivat ymmärtää keskeisimmät tähtitieteen tutkimusmenetelmät. - aurinkokunta - tähtitaivaan objektit - optinen ja radioastronomia - perusvuorovaikutukset tähden elinkaaren selittäjänä - tähtitieteen ajankohtaiset kysymykset - kosmologian perusteet - tähtitieteen historia Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Kosmologinen maailmankuva eri aikakausina. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: Kurssien FY1 ja FY4 jälkeen. Elektroniikka (FY12) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - oppii tuntemaan elektroniikan peruskomponentit ja niiden ominaisuudet - perehtyy joihinkin keskeisiin elektroniikan sovelluksiin - oppii suorittamaan sähköteknisiä mittauksia ja käyttämään erilaisia mittalaitteita - passiiviset peruskomponentit: vastus, kela ja kondensaattori - elektroniputket - puolijohteet yleisesti, diodi, transistori, operaatiovahvistin ja muita komponentteja - tasasuuntaus, kytkin, vahvistin ja muita sovelluksia - lämpö- ja valoherkät komponentit - digitaalielektroniikan perusteet: peruskomponentit ja piirisuunnittelu - esimerkkejä elektroniikan sovelluksista esim. tietotekniikassa - oskilloskoopin ja muiden mittavälineiden käyttö Hyvinvointi ja turvallisuus Elektroniikan sovellukset aihekokonaisuuden alueella Teknologia ja yhteiskunta Elektroniikan osuus yhteiskunnan kehityksessä Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: Kurssin FY6:n jälkeen

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9 Oppikirjat 2013-2014 Kustantaja Ykkösvuosikurssilaisille koulu hankkii Särmä-kirjan. (Sopimus oman tietokoneen käytöstä.) Kursseilla 1-5 Särmä-käsikirja Otava ÄIDINKIELI (ÄI) Kursseilla 6-9 Äidinkielen

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ 26.9.2008 Äidinkieli Ilmaisutaito Viestintä: ÄI10 Luova kirjoittaminen ÄI11 Kirjallisuuden kurssi ÄI12 Tekstin huolto ÄI13 Teatterin ja

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus 1 Sisältö Äidinkieli ja kirjallisuus... 2 Vieraat kielet... 3 Englanti... 3 Espanja... 3 Ranska... 3 A-ruotsi... 4 B-ruotsi... 4 Saksa (A-kieli ja B3-kieli)... 4 Matematiikka... 6 Lyhyt matematiikka...

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja Oppikirjat 2015-2016 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2014 2015. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2013 2014. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

Escalier 1 Granath, Laine, Penttilä SanomaPro 978-952-63-2043-4

Escalier 1 Granath, Laine, Penttilä SanomaPro 978-952-63-2043-4 NAKKILAN LUKIO 18.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, JUNIORIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA

VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA LUKUVUOSI 2015-2016 Kaikkien oppikirjojen tulee olla uuden, vuoden 2004 opetussuunnitelman mukaisia. Useista kirjoista on tullut myös vuoden 2004 jälkeen uudistettuja painoksia.

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Oppikirjojen sähköisen version käyttö painetun kirjan rinnalla on mahdollista ao. aineen opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti käytössä ovat vielä

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla.

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI Kaikista Särmä-sarjan oppikirjoista on saatavilla myös digikirja. AI 1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA!

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! WSOY ja Tammi ovat nyt Sanoma Pro Oy Kurssi Oppikirja Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä

Lisätiedot

TSYK LUKIO KURSSILUETTELO ALKAEN 1.8.2016

TSYK LUKIO KURSSILUETTELO ALKAEN 1.8.2016 TSYK LUKIO KURSSILUETTELO ALKAEN 1.8.2016 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) 2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI2) 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) 4. Tekstit

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA!

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2014-2015 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! WSOY ja Tammi ovat nyt Sanoma Pro Oy Kurssi Oppikirja Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

Lukioiden ilmiöt. Euroopan unioni 1. jakso. Kurssien suorittaminen ilmiöinä

Lukioiden ilmiöt. Euroopan unioni 1. jakso. Kurssien suorittaminen ilmiöinä Lukioiden ilmiöt Euroopan unioni 1. jakso Euroopan unioni on 28 jäsenvaltiosta ja lukuisista toimielimistä koostuva yhteisö, jonka toiminnassa riittää setvittävää niin poliittisille vaikuttajille, talouden

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

Haapala, Hellström ym. Otava Uusin. Haapala, Hellström. Haapala, Hellström. Haapala, Hellström. Haapala, Hellström

Haapala, Hellström ym. Otava Uusin. Haapala, Hellström. Haapala, Hellström. Haapala, Hellström. Haapala, Hellström päivitetty 28.8.2013 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI11 Ylioppilastekstejä 2013 RUOTSI Ryhmä ja opettaja valitsevat yhdessä RUB1 Magnet 1 WSOY RUB2 Magnet 2 WSOY RUB3 Magnet 3 WSOY RUB4

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

Jatkaisinko lukioon?

Jatkaisinko lukioon? Jatkaisinko lukioon? Miksi lukio on hyvä valinta? Jatko-opintomahdollisuudet laajenevat. Lukio antaa mahdollisuuden hakea korkeakouluihin ja yliopistoihin. Lukio tarjoaa aikaa ja tukea tulevaisuuden miettimiseen.

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota.

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. ÄI 02 03 Särmän tehtäväkirjat sähköisinä OTAVA Englanti, A1-

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio Lukion opetussuunnitelman perusteet 2016 Teemaopinnot Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio 1 5.22 Teemaopinnot "Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja.

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot