Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma V21.5.2015"

Transkriptio

1 Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma V osa III Oppiaineet ja niiden koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit

2 1 Tuntijako (VN asetus 955/2002) Pakolliset Valtakunn. Koulukohtaiset syventävät syventävät soveltavat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kielet A ENGLANTI A SAKSA A RANSKA A RUOTSI B1 RUOTSI B2/B3 SAKSA -- 8 (2) 1 B2/B3 RANSKA B3 VENÄJÄ B3 ESPANJA B3 ITALIA B2/B3 LATINA B3 VIRO Matematiikka MATEMATIIKKA LYHYT OM TAI MATEMATIIKKA PITKÄ OM Ympäristö- ja luonnontieteet BIOLOGIA MAANTIEDE FYSIIKKA KEMIA USKONTO TAI ELÄMÄNKATSOMUSTIETO FILOSOFIA PSYKOLOGIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI Taito- ja taideaineet LIIKUNTA MUSIIKKI KUVATAIDE TERVEYSTIETO OPINTO-OHJAUS ILMAISUTAITO TIETOTEKNIIKKA TEKSTIILITYÖ TEKNINEN KÄSITYÖ KANSAINVÄLISYYS ********************************************************************************************************** Pakolliset kurssit Valtakunnalliset syventävät kurssit 110 Koulukohtaiset syventävät kurssit 61 Koulukohtaiset soveltavat kurssit 60

3 ********************************************************************************************************** Lukion oppimäärään kursseja yhteensä vähintään 75 KOULUKOHTAISTEN SYVENTÄVIEN JA SOVELTAVIEN KURSSIEN KUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kurssi 10. Kieli kuntoon -kurssi (ÄI10) Tavoitteet: Keskeisen kieliopin, terminologian, virkerakenteiden, tyyliasioiden ja muun kielen ylioppilaskirjoitusten, erityisesti äidinkielen kokeen, edellyttämään kuntoon hiominen. Opiskelu lähtee opiskelijoiden tarpeista, ja siksi kurssisisältö määritellään joka kerta erikseen, mutta harjoituksilla on keskeinen osa työskentelyssä. Viestintä ja mediaosaaminen Arviointi: numeroarviointi tai suoritusmerkintä Suoritusjärjestys: ÄI1-3-kurssien jälkeen Lisäkommentteja: Ei itsenäistä suoritusta Kurssi 11. Luova kirjoittaminen (ÄI11) 2 Tavoitteet:Yritetään löytää yksilöllisiä ilmaisutapoja ja kehittää omaa persoonallista tyyliä opettaja- ja opiskelijapalautteen pohjalta. Ei koetta. Tuotetaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä - runoja, novelleja, satuja, kertomuksia ym. opiskelijoiden toiveiden mukaan. Suoritusjärjestys: missä vaiheessa tahansa, mieluummin 2. lukiovuotena Kurssi 12. Klassikkokurssi (ÄI12) Tavoitteet: Kirjallisen kulttuuriperinnön omaksuminen Luetaan opettajan kanssa sopien valikoima klassikkokirjoja, joitten pohjalta tuotetaan erilaisia tekstejä ja/tai esityksiä ja/tai portfolio. Ei koetta. Suoritusmerkintä päättötodistukseen. Suoritusjärjestys: vapaa

4 Kurssi 13. Rauman murteen peruskurssi (ÄI13) Rauman giälen piirteisiin perehtymistä materiaalina murrekirjallisuus Nortamon jaarituksista Hannu Heinon pakinoihin. Ei koetta. Tavoitteet: Raumalaisen kirjallisen kulttuuriperinnön omaksuminen Suoritusjärjestys: vapaa Kurssi 14. Koululehtikurssi (Into tai Bulletiini) (ÄI14) Into 3 Tavoitteet: Tavoitteellinen työskentely lehden tekemisorganisaatiossa. Informatiivisen ja viihdyttävän lehden tekeminen. Osallistuminen lehden tekemiseen (tekstejä, kuvia, taittoa) lukion alusta alkaen. Into, Suomen vanhin koululehti, on opiskelijoiden toimittama julkaisu, joka ilmestyy kahdesti vuodessa: jouluna ja kevätlukukauden lopussa. Lisäkommentteja: kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti lehden toimittamiseen vähintään kahtena opiskeluvuotena. Bulletiini Tavoitteet: vapaamuotoisen nettilehden tekeminen koulun kotisivuille ajankohtaisista ja nuoria kiinnostavista aiheista. osallistuminen nettilehden tekemiseen (juttujen kirjoittamista, kuvaamista, kuvien siirtoa, editointia ja taittoa). Lehti ilmestyy joitakin kertoja kouluvuoden aikana ja toimii myös mahdollisesti keskustelun avaajana. Kurssi on integroitu kuvaamataidon opetukseen. Lisäkommentteja: kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti lehden toimittamiseen vähintään kahtena opiskeluvuonna. ENGLANTI Debating (ENA9) Erilaisia suullisia harjoituksia väittelytekniikoihin, muodollisia väittelyitä, väittelykilpailuun valmentautuminen ja osallistuminen kilpailun järjestelyihin. Suoritusjärjestys: pakollisten kurssien jälkeen

5 4 Tekstin- ja kuullunymmärryskurssi (EN10) vaihtelevia tekstejä ja kuunteluita eri aiheista, sanavaraston laajentamista. Tavoitteet: valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Suoritusjärjestys: pakollisten kurssien jälkeen. Kieliopin rakenteiden ja kirjoittamisen kurssi (EN11) Erilaisten tekstien tuottaminen ja rakenteiden hallinnan syventäminen. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Arviointi: numeroarviointi. Suoritusjärjestys: pakollisten kurssien jälkeen. Nivelkurssi (EN0) (kurssisuorituksena kirjautuu kohtaan EN 12) perussanaston ja -kieliopin opiskelua sekä pieniä kirjoitustehtäviä. Arviointi: numeroarviointi. Suoritusjärjestys: opintojen alkuvaiheessa. Lisäkommentteja: ei itsenäistä suoritusta. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA13) (In Touch 8) Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Aihekokonaisuudet kestävä kehitys ja kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ovat monipuolisesti esillä kurssin sisällössä. Harjoitellaan ylioppilastutkinnon edellyttämiä taitoja ja valmiuksia. Suoritusjärjestys: kurssin 7 jälkeen. RUOTSI Nivelkurssi (RU0)

6 5 Tavoitteet: Opiskelija saavuttaa edellytykset lukion ruotsin kurssien menestyksekkääseen suorittamiseen. - peruskoulun sanaston ja rakenteiden kertausta ja vahvistamista. - lukion vaatimien kieltenopiskelutapojen ja terminologian omaksuminen. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus. Hyvinvointi ja turvallisuus Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: vapaa Lisäkommentteja: Itsenäinen suorittaminen ei mahdollista. Suositellaan erityisesti niille, jotka ovat suorittaneet vain peruskoulun pakolliset ruotsin kurssit. Ruotsin preppauskurssi (RUB8) Tavoitteet: Opiskelijan valmistaminen yo-kokeeseen. Sanaston ja rakenteiden syventämistä. Vaativampia kuuntelutehtäviä. A- ja B- kielen tekstejä. Erilaisia kirjoitusharjoituksia. Teknologia ja yhteiskunta Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Kestävä kehitys Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: B-kurssien 1 5. jälkeen. Huom! A-ruotsin kirjoittajille pakollinen. Lisäkommentteja: Suositellaan ruotsin yo-kokeeseen osallistujille tasosta riippumatta. Itsenäinen suoritus ei mahdollista. Kieliopin rakenteita ja kuunteluharjoituksia (RUB9) Tavoitteet: Tavoitteena on selvittää, miten voi oppia kieliopin rakenteita tehokkaasti. Opitaan kuuntelemaan ymmärtäen ja keskittyneesti Kurssilla kerrataan keskeisimpiä kieliopin rakenteita. Harjoitellaan ymmärtämään erilaisia kuuntelutehtävätyyppejä. Laajennetaan keskeistä sanavarastoa. Harjoitellaan reagointitehtäviä parityöskentelynä. Arviointi: Suoritusmerkintä Suoritusjärjestys: Suositellaan kurssin neljä jälkeen

7 6 Lisäkommentteja: Suositellaan niille opiskelijoille, jotka haluavat vahventaa peruskieliopin osaamistaan ja niille, jotka kaipaavat lisää kuuntelun ymmärtämisharjoituksia. Ei yleensä itsenäistä suoritusta. SAKSA Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (SAA9) Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Aihekokonaisuudet kestävä kehitys ja hyvinvointi ja turvallisuus ovat monipuolisesti esillä kurssin sisällössä. Kurssin teemoina ovat ihmisoikeudet, kansainväliset järjestöt sekä sodan ja rauhan kysymykset. Aihekokonaisuudet Hyvinvointi ja turvallisuus Kestävä kehitys Saksaa kerraten (SA11), kaikille saksan oppimäärille yhteinen Vahvistetaan saksan kielen rakenteiden hallintaa, laajennetaan sanastoa, harjoitellaan lyhyen ja pitkän kielen tekstejä ja kuunteluja sekä tehdään erilaisia kirjoitustehtäviä. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuotena.. B3-OPPIMÄÄRÄ: Tiede ja tekniikka (SAB39) Wissenschaft und Technik Kurssi on identtinen kurssin SAB27 kanssa, jonka kohdalla tarkempi kuvaus kurssista. Suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuotena. Luonto ja kestävä kehitys (SAB310) Natur und nachhaltige Entwicklung Kurssi on identtinen kurssin SAB28 kanssa, jonka kohdalla tarkempi kuvaus kurssista. Suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuotena. RANSKA Ranskan kertauskurssi (RAB2 9/RAB3 9) On révise

8 Sisältö: Kurssilla luetaan ja kuunnellaan ajankohtaisia tekstejä ja kerrataan ranskan lyhyen oppimäärän keskeisimmät rakenteet sekä vahvistetaan niiden osaamista. Lisäksi harjoitellaan viestinnällisiä kirjoitustilanteita ja valmistaudutaan lyhyen ranskan yo-kokeeseen. Arviointi: numeroarvostelu. 7 Selvin sanoin (RAB2 10/RAB3 10) Parlez! Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - on aloitteellinen ja rohkea - oppii hyödyntämään osaamiaan ranskan kielen rakenteita ja sanastoa erilaisissa puhetilanteissa - oppii ottamaan vastuuta opiskeluryhmänsä ilmapiiristä - ottaa itse osaa kurssin suunnitteluun ja toteutukseen Sisällöt: Ääntämisen ja intonaation sekä lukusujuvuuden harjoittelua. Erilaisia viestintätilanteita (esim. lipunostaminen, ravintolassa/kaupassa asiointi). Suoritusjärjestys: lukiossa opintonsa aloittaneille kurssin 6 jälkeen, lukiossa kieltä jatkaville kurssin 3 jälkeen. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys: Opiskelijan rohkaiseminen käyttämään aktiivisesti ranskan kieltä. Kulttuuri-identiteettien ja kulttuurien tuntemus: Kohdekielelle tyypillisiä kommunikointitapoja. Kohteliaisuus. Ranskalaiseen tapakulttuuriin sopivat keskustelunaiheet. Hyvinvointi ja turvallisuus: Arjen erilaisten tilanteiden hallitseminen ranskan kieltä puhuvassa maassa. Ranskan nivelkurssi (RAB2 11/RAB3 11) Tavoitteet: - RAB2, RAB3 0-kurssi - yhdenmukaistaa eri kouluista tulevien kielelliset tiedot ja taidot samalle tasolle. Sisältö: - alkeiden kertausta ja syventämistä kielitaidon perusteiden hallitsemiseksi - uusina asioina objektipronominit, imperfektin muodostaminen ja passé composén ja imperfektin erot - Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys: - Opiskelijan rohkaiseminen käyttämään aktiivisesti ranskan kieltä. Opiskelijan kannustaminen oman kielitaidon vahvistamiseen. Arviointi: Numeroarviointi Suoritusjärjestys: yläasteelta jatkavien ensimmäinen lukiokurssi, lukiossa alkavien toisen vuoden ensimmäinen kurssi

9 8 VENÄJÄ Selvin sanoin (VEB9) Мы говорим по-русски Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - on rohkea ja aloitteellinen venäjän kielen käyttäjä - oppii hyödyntämään osaamiaan kielen rakenteita ja sanastoa erilaisissa puhetilanteissa - vahvistaa taitoaan kommunikoida venäläisen tapa- ja puhekulttuurin edellyttämällä tavalla - oppii asettamaan itselleen tavoitteita ja pyrkii niihin määrätietoisesti - oppii ottamaan vastuuta opiskeluryhmänsä ilmapiiristä. Sisällöt: Ääntämis- ja puhesujuvuusharjoituksia. Ryhmän tason ja toiveiden mukaan valittuja puhetilanteita. Opiskelijan omia tavoitteita edistäviä harjoituksia. Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon, että opiskeltujen venäjän kurssien määrä voi kurssiin osallistuvilla opiskelijoilla vaihdella paljon. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Rohkaistuminen käyttämään aktiivisesti venäjän kieltä. Kiinnostuminen venäläisten tarvitsemista palveluista Suomessa. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Kohteliaisuus Suomessa ja Venäjällä. Venäjän kielelle tyypillisiä kommunikointitapoja. Venäläiseen tapakulttuuriin sopivat keskustelun aiheet. Venäläisen ja suomalaisen tapakulttuurin eroja. Hyvinvointi ja turvallisuus Vastuullisuus opiskeluryhmän turvallisen ja kannustavan ilmapiirin luomisesta. Erilaisista arjen tilanteista selviytyminen venäjän kielellä. Arvioinnin lähtökohtana on opiskelijan kielitaidon taso kurssin alkaessa. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijan tuntiaktiivisuuteen sekä hänen itselleen asettamien tavoitteiden saavuttamiseen. Jokainen opiskelija saa opettajalta suullista ja/tai kirjallista palautetta edistymisestään. Suoritusjärjestys: Kurssille voi osallistua parin kolmen valtakunnallisen syventävän kurssin jälkeen. Turistina Venäjällä (VEB3 10) Приехали в Россию Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - pystyy lukemaan venäjänkielisiä karttoja, katujen nimiä ja kylttejä sekä ruokalistoja - ymmärtää puhuttua venäjää auttavasti tavallisimmissa turistin eteen tulevissa tilanteissa - oppii löytämään ja valitsemaan Venäjän tarjoamista matkailukohteista omalta kannalta kiinnostavimmat - ottaa huomioon Venäjällä matkaillessaan paikalliset käyttäytymisnormit ja osaa pitää huolta omasta turvallisuudestaan esimerkiksi liikenteessä - pyrkii noudattamaan ekologisen matkailun periaatteita

10 Sisältö: Kyrilliset aakkoset. Rajalla. Hotellissa. Kaupungilla. Kaupassa. Ravintolassa. Teatterissa. Erilaisia museoita ja nähtävyyksiä. Opiskelija perehtyy hyvin johonkin kaupunkiin, alueeseen tai kulttuurin alaan ja esittelee sitä muille opiskelijoille. Kestävä kehitys ja matkailu. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Monipuolinen perehtyminen venäläiseen kulttuuriin ja perinteeseen sekä venäläisten elämään. Viestintä- ja mediaosaaminen Tiedon hakeminen mediasta ja sen hyväksikäyttö kurssityössä. Kestävä kehitys Vertaillaan erilaisten matkojen vaikutusta luonnon- ja kulttuuriympäristöön. Hyvinvointi ja turvallisuus Rentouttava ja elämää rikastuttava matkailu. Turvallinen matkustaminen. Arviointi: Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuntiaktiivisuuteen sekä itsenäiseen tiedon hakemiseen ja sen esittelyyn. Kurssin alussa sovitaan minimitavoitteet:, joihin opiskelijan on päästävä, jotta hän saisi kurssista suoritusmerkinnän. Suoritusjärjestys: Yleensä ennen syventäviä kursseja. Jos opiskelija osaa venäjää jo kurssille tullessaan, hän perehtyy muita monipuolisemmin ja laajemmin venäläiseen kulttuuriin ja/tai erilaisiin matkakohteisiin. ESPANJA 9. Espanjan kertauskurssi (EAB39) Vamos a repasar Koulukohtainen syventävä Sisältö: Kurssilla luetaan ja kuunnellaan ajankohtaisia tekstejä ja kerrataan espanjan lyhyen oppimäärän keskeisimmät aihepiirit ja rakenteet sekä vahvistetaan niiden osaamista. Lisäksi harjoitellaan viestinnällisiä kirjoitustilanteita ja valmistaudutaan lyhyen espanjan yo-kokeeseen. Arviointi: numeroarvostelu 9 ITALIA Turistina Italiassa (IAB3 9) tourista in Italia Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - pystyy selviytymään Italiassa osaa lukea katujen nimiä ja kylttejä sekä ruokalistoja - ymmärtää puhuttua italiaa auttavasti tavallisimmissa turistin eteen tulevissa tilanteissa - oppii löytämään ja valitsemaan Italian tarjoamista matkailukohteista omalta kannalta kiinnostavimmat - ottaa huomioon Italiassa matkaillessaan paikalliset käyttäytymisnormit ja osaa pitää huolta omasta turvallisuudestaan esimerkiksi liikenteessä - pyrkii noudattamaan ekologisen matkailun periaatteita Sisältö: Hotellissa. Kaupungilla. Kaupassa. Ravintolassa. Oopperassa. Konsertissa. Erilaisia museoita ja nähtävyyksiä. Opiskelija perehtyy hyvin johonkin kaupunkiin, alueeseen tai kulttuurin alaan ja esittelee sitä muille opiskelijoille. Kestävä kehitys ja matkailu.

11 10 Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Monipuolinen perehtyminen italialaiseen kulttuuriin ja perinteeseen sekä italialaisten elämään. Viestintä- ja mediaosaaminen Tiedon hakeminen mediasta ja sen hyväksikäyttö kurssityössä. Kestävä kehitys Vertaillaan erilaisten matkojen vaikutusta luonnon- ja kulttuuriympäristöön. Hyvinvointi ja turvallisuus Rentouttava ja elämää rikastuttava matkailu. Turvallinen matkustaminen. Arviointi: Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuntiaktiivisuuteen sekä itsenäiseen tiedon hakemiseen ja sen esittelyyn. Kurssin alussa sovitaan minimitavoitteet, joihin opiskelijan on päästävä, jotta hän saisi kurssista suoritusmerkinnän. Suoritusjärjestys: Yleensä ennen syventäviä kursseja. Jos opiskelija osaa ranskaa jo kurssille tullessaan, hän perehtyy muita monipuolisemmin ja laajemmin italialaiseen kulttuuriin ja/tai erilaisiin matkakohteisiin. MATEMATIIKKA LYHYT OPPIMÄÄRÄ 9. Matematiikan lyhyen oppimäärän kertauskurssi (MAB9) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - syventää ja täydentää matematiikan osaamistaan - saa kokonaiskuvan matematiikasta - kehittää ongelmanratkaisutaitojaan - valmentautuu lyhyen matematiikan ylioppilaskirjoituksiin - kurssien MAB 1-MAB 6 keskeiset sisällöt: - ylioppilastutkinnon lyhyen matematiikan kokeen asettamat vaatimukset Viestintä ja mediaosaaminen Kurssi on aikaisemmin opittua yhdistävä ja ylioppilastutkintoon valmentava kurssi. Niinpä kurssin eräänä keskeisenä tavoitteena on annettujen matemaattisten tehtävien ymmärtäminen ja vastausta laadittaessa ymmärrettävän yksikäsitteisen ratkaisun laatiminen. Tavoitteena on hyvä matemaattinen luku- ja kirjoitustaito. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: Pakollisten kurssien jälkeen. 10. Todennäköisyys II (MAB) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

12 - saa valmiudet esim. yhteiskunnallisilla ja humanistisilla aloilla tärkeään tilastollisen aineiston käsittelyyn - pystyy laatimaan ja tulkitsemaan tilastoja sekä arvioimaan kriittisesti niistä tehtyjä johtopäätöksiä - oppii ymmärtämään tilastolliselle tiedolle ominaista sattuman tuottaman epävarmuuden luonnetta - oppii uusia menetelmiä laskea todennäköisyyksiä - oppii laskemaan esimerkiksi kyselytutkimuksiin liittyviä virhemarginaaleja - oppii tilastollisia testausmenetelmiä 11 - tilastollisia tutkimusmenetelmiä ja tunnuslukuja - todennäköisyyslaskennan perusteiden kertaus ja laajentaminen - diskreettejä ja jatkuvia jakaumia - keskivirhe ja luottamusvälit - tilastollinen testaus Kestävä kehitys Opiskelija oppii tulkitsemaan oikein tilastoja ja osoittaa näin ollen omaavansa mahdollisuudet ymmärtää kestävän kehityksen välttämättömyyttä. Teknologia ja yhteiskunta Opiskelija saa käsityksen tietotekniikan hyväksikäytöstä tilastojen laadinnassa ja tulkinnassa. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: MAB5:n jälkeen Perusmatematiikka (MAB0) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - kehittää peruslaskuvalmiuksia - kertaa peruskoulun oppimäärän pääkohtia - saa pohjan tuleville lyhyen matematiikan opinnoille - laskujärjestys ja negatiiviset luvut - laskutoimitukset murtoluvuilla - polynomilausekkeiden sieventäminen - potenssimerkintä ja potenssilaskut - 1. asteen yhtälön ratkaisu Viestintä ja mediaosaaminen Kurssin eräänä keskeisenä tavoitteena on annettujen tehtävien ymmärtäminen ja vastausta laadittaessa ymmärrettävän ratkaisun laatiminen. Tavoitteena on sellainen matemaattinen luku- ja kirjoitustaito, että varsinainen lukiomatematiikan opiskelu voidaan aloittaa Arviointi: numeroarviointi, erityisestä syystä suoritusmerkintä Suoritusjärjestys: Peruskoulun jälkeen PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

13 Matematiikan pitkän oppimäärän kertauskurssi (MAA 14) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - syventää ja täydentää matematiikan osaamistaan - saa laajan kokonaiskuvan matematiikasta tieteenä - kehittää ongelmanratkaisutaitojaan - valmentautuu pitkän matematiikan ylioppilaskirjoituksiin - kurssien MAA1-MAA10 keskeiset sisällöt: - ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan kokeen asettamat vaatimukset Viestintä ja mediaosaaminen Kurssi on aikaisemmin opittua yhdistävä ja ylioppilastutkintoon valmentava kurssi. Niinpä kurssin eräänä keskeisenä tavoitteena on annettujen matemaattisten tehtävien ymmärtäminen ja vastausta laadittaessa ymmärrettävän yksikäsitteisen ratkaisun laatiminen. Tavoitteena on hyvä matemaattinen luku- ja kirjoitustaito. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: MAA10:n jälkeen 15. Talousmatematiikka (MAA15) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä - saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun - saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun - soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn. - indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia - taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla Aihekokonaisuudet Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Kurssin keskeisinä osa-alueina ovat talouselämän käsitteet ja taloussuunnittelu. Niinpä kurssi sisältää yrittäjälle välttämättömiä tietoja ja taitoja. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: kurssin MAA2 jälkeen. Kurssin sisältö vastaa kurssia MAB Avaruuksien matematiikka (MAA16) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - näkee pitkän matematiikan oppiaineksen laajentamismahdollisuudet kolmi- ja useampiulotteisiin avaruuksiin

14 - laajentaa lukualuetuntemustaan kompleksilukuihin - tunnistaa analyyttisen geometrian, vektorien, funktioiden ja derivaatan yhteydet - oppii mallintamaan ilmiöitä matemaattisesti kolmiulotteisessa avaruudessa - suoran, tason, pinnan ja käyrän yhtälö kolmiulotteisessa avaruudessa - kahden muuttujan funktiot ja niiden kuvaaminen - käyrän tangentti - pinnan tangenttitaso - gradientti - kompleksilukualue - reaalikertoimisen yhtälön kompleksijuuret - kompleksilukujen laskutoimitukset - kompleksitaso Aihekokonaisuudet Teknologia ja yhteiskunta Hyvin monia luonnon ja yhteiskunnan ilmiöitä selitetään kurssilla käsiteltävillä tekniikoilla. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: MAA9 jälkeen Todennäköisyys II (MAA17), kurssi on sama kuin MAB10 Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - saa valmiudet esim. yhteiskunnallisilla ja humanistisilla aloilla tärkeään tilastollisen aineiston käsittelyyn - pystyy laatimaan ja tulkitsemaan tilastoja sekä arvioimaan kriittisesti niistä tehtyjä johtopäätöksiä - oppii ymmärtämään tilastolliselle tiedolle ominaista sattuman tuottaman epävarmuuden luonnetta - oppii uusia menetelmiä laskea todennäköisyyksiä - oppii laskemaan esimerkiksi kyselytutkimuksiin liittyviä virhemarginaaleja - oppii tilastollisia testausmenetelmiä Keskeiset sisällöt - tilastollisia tutkimusmenetelmiä ja tunnuslukuja - todennäköisyyslaskennan perusteiden kertaus ja laajentaminen - diskreettejä ja jatkuvia jakaumia - keskivirhe ja luottamusvälit - tilastollinen testaus Aihekokonaisuudet Kestävä kehitys Opiskelija oppii tulkitsemaan oikein tilastoja ja osoittaa näin ollen omaavansa mahdollisuudet ymmärtää kestävän kehityksen välttämättömyyttä. Teknologia ja yhteiskunta Opiskelija saa käsityksen tietotekniikan hyväksikäytöstä tilastojen laadinnassa ja tulkinnassa. Arviointi: numeroarviointi. Suoritusjärjestys: MAA6:n jälkeen.

15 14 BIOLOGIA Itämeri (BI6) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tietää, millainen ekosysteemi Itämeri on sekä osaa suorittaa yksinkertaisen ekologisen kenttätutkimuksen. Itämeren ekologia ja eliölajit, Itämeren uhat ja suojelu. Kurssin aikana kerätään pohjaeläin- ja vesinäytteitä Rauman edustalta. Leiriviikonloppu (pe - la) Kuuskajaskarissa tai muussa mereisessä kohteessa. Viestintä- ja mediaosaaminen Kurssilla seurataan, miten media käsittelee Itämeren ongelmia. Kestävä kehitys Itämeren ongelmien analysointi auttaa ymmärtämään kestävän kehityksen välttämättömyyttä. Suoritusjärjestys: BI1:n jälkeen Lisäkommentteja ei itsenäistä suoritusta Vaellus (BI7) Tavoite Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa liikkua ja yöpyä maastossa sekä tehdä havaintoja luonnossa. Erätaito, suunnistus, ensiapu, luonnontuntemus. Pääosan kurssista muodostaa viikonloppuna toteutettava vaellus. Voidaan toteuttaa yhdessä liikunnan kanssa. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Kurssi auttaa ymmärtämään luonnonkansojen elämäntapaa. Kestävä kehitys Kurssilla toteutetaan kestävän kehityksen ihanteita luonnossa liikuttaessa. Suoritusjärjestys: BI1:n jälkeen Biologian kertauskurssi (BI8) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ylioppilaskokeessa vaadittavat asiat. Kerrataan erityisesti valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien keskeisiä ja hankalia asioita opiskelijoiden toiveet huomioon ottaen.

16 15 Suoritusjärjestys: Biologian viimeinen kurssi ennen ylioppilaskirjoituksia. Lajintuntemus (BI9) Tavoite Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee kotiseudun yleisimmät eläin- ja kasvilajit tai syvällisesti jonkin tietyn eliöryhmän edustajat. Kurssi suoritetaan itsenäisesti. Lajintuntemustentti. Voidaan tarpeen mukaan järjestää opettajajohtoisena kurssina, johon sisältyy luokkaopetusta ja maastoretkeilyä. Aihekokonaisuudet Kestävä kehitys Biologisen monimuotoisuuden ekologinen ulottuvuus. Suoritusjärjestys: vapaa Ekologian kenttäkurssi (BI10) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee kotiseudun ekosysteemejä ja niiden toimintaa. Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisenä kurssina esim. elokuussa ennen koulun alkua tai viimeisessä jaksossa. Tutustutaan metsien, soiden ja vesien ekosysteemeihin luonnossa. Aihekokonaisuudet Kestävä kehitys Ihmisen toiminnan seuraukset kestävän kehityksen kannalta Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Kurssilla tutustutaan eri maista tuleviin opiskelijoihin. Suoritusjärjestys: BI1:n jälkeen Lisäkommentteja: ei itsenäistä suoritusta Tutkielma (BI11) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy johonkin biologiseen kysymykseen ja laatii siitä tutkielman. sovitaan tutkielman vastaanottavan opettajan kanssa., pyydettäessä kirjallinen ja suullinen arviointi Suoritusjärjestys: biologian opintojen loppuvaiheessa

17 16 MAANTIEDE Suomen maantiede (GE5) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää maantieteellisiä tietojaan kotimaan avulla Kerrataan luonnon- ja kulttuurimaantiedettä kotimaahan peilaten. Alueen sijainti osana laajempia kokonaisuuksia. Viestintä- ja mediaosaaminen Kurssilla seurataan tiedotusvälineiden kotimaasta välittämää kuvaa ja käytetään uutisia esimerkkeinä. Kulttuuri-identiteetti Kotimaan tuntemus vahvistaa identiteettiä suomalaisena ja maailmankansalaisena. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: pakollisten kurssien jälkeen. Lisäkommentteja: itsenäinen suoritus ei suositeltava Maantieteen kertauskurssi (GE6) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ylioppilaskokeessa vaadittavat asiat. Kerrataan valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien asioita. Harjoitellaan karttojen, kaavioiden ja kuvien tulkintaa. Suoritusjärjestys: ennen ylioppilaskirjoituksia. Lisäkommentteja: ei itsenäistä suoritusta Alueellinen kehittäminen (GE7) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää aluepolitiikan ja suunnittelun sekä maantieteellisiä lähtökohtia ja sovelluksia eri aluetasoilla. Aluesuunnittelu Suomessa, aluepolitiikka Suomessa ja Euroopan Unionissa, kehitysmaaproblematiikka. Vierailuja ja mahdollisesti vierailevia esiintyjiä. Tarkempi sisältö sovitaan kurssin alussa. Viestintä- ja mediaosaaminen, Kestävä kehitys, Kulttuurien tuntemus Arviointi: numeroarviointi

18 17 Suoritusjärjestys: pakollisten kurssien jälkeen Tutkielma (GE8) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy johonkin maantieteelliseen kysymykseen ja laatii siitä tutkielman. Sovitaan kurssisuorituksen vastaanottavan opettajan kanssa. Viestintä- ja mediaosaaminen, pyydettäessä kirjallinen ja sanallinen Arviointi: Suoritusjärjestys: maantieteen opiskelujen loppuvaiheessa. Lisäkommentteja: vain itsenäinen suoritus Ympäristökasvatusta Lampolan alueella (GE9) Tavoite: Kurssin tavoite on, että opiskelijat perehtyvät ympäristökasvatuksen ja maisemahistorian kautta omaan ympäristöön ja, miten sitä tulkitaan ja havainnoidaan. Opiskelija laatii pienryhmässä ryhmätyön/porfolion. Oman ympäristön havainnointi ja dokumentointi. Vierailut Rauman kaavoitusosastolla ja Lampolan alueella. Ryhmätyön laatiminen. Kestävä kehitys Ympäristökasvatus ja maisemahistoria/-muutos. Arviointi: Suoritusmerkintä Suoritusjärjestys: Pakollisten kurssien jälkeen. Lisäkommentteja: Ei itsenäistä suoritusta. Satelliittinavigointi ja paikannus (GE 10) Tavoitteet: GPS-järjestelmään ja sen sovelluksiin perehtyminen. Navigointilaitteiden käyttö, paikkatietojen muokkaus omaan käyttöön. Navigointi ja paikannus käyttäen GPS-järjestelmää. Kurssin aiheita: Maapallo ja koordinaatistot, satelliittien radat, Navstar-GPS-järjestelmä, kartat ja muu informaatio (mm. POI, ilmaisohjelmat, sovellukset), GPRS- ja SMS-paikantimet, maastopaikannus matkapuhelimella.

19 Teknologia ja yhteiskunta Kurssin sisältönä on erään yleistyvän tekniikan osa-alueen keskeisten perusperiaatteiden ja -taitojen omaksuminen. Viestintä- ja mediaosaaminen Kartat ja paikkaan sidottu informaatio on kehittyvä viestinnän osa-alue. Arviointi: Suoritusmerkintä 18 FYSIIKKA Fysiikan työkurssi (FY9) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tekemään koejärjestelyjä, mittauksia, analysoimaan mittaustuloksia ja tekemään työselostuksia saa kokonaiskuvan kokeellisesta luonnontieteestä ja sen soveltuvuudesta ilmiöiden tutkimiseen oppii arvioimaan mittaustulosten tarkkuutta ja koejärjestelyyn liittyviä virhelähteitä ymmärtää luonnontieteen teorian ja kokeellisen tutkimuksen yhteyden harjaantuu käyttämään nykyaikaisia matemaattisia välineitä mittaustulosten käsittelyssä perehtyy työturvallisuuteen laboratoriotöissä. Kurssin aikana tehdään useita harjoitustöitä, joista voidaan laatia työselostuksia kurssiin voi liittyä myös vierailuja korkeakouluasteen laboratorioihin tai yrityksiin. Aihekokonaisuudet Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Mittauslaitteiden hallinta, laboratoriotyöhön tutustuminen. Hyvinvointi ja turvallisuus Työturvallisuus laboratoriotyöskentelyssä. Suoritusjärjestys: Kurssin FY1 jälkeen. Fysiikan kertauskurssi (FY10) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää ja täydentää fysiikan osaamistaan pystyy käyttämään lukiotason matemaattisia taitoja fysiikan ongelmien ratkaisussa saa valmiuden vastata ylioppilastutkinnon fysiikan ainereaalikokeen ja korkeakoulujen pääsykokeiden fysiikan kysymyksiin. kurssien FY1 FY8 keskeiset sisällöt: matematiikan käsitteistön käyttö fysiikan ongelmanratkaisussa Suoritusjärjestys: Oltava suoritettuna vähintään viisi kursseista FY1-FY8.

20 19 Tähtitiede (FY11) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa kokonaiskuvan Aurinkokunnan ja maailmankaikkeuden rakenteesta ja kehityksestä tutustuu eri aikakausien käsityksiin maailmankaikkeudesta ja niihin tapahtumiin, jotka tätä käsitystä merkittävästi muuttivat ymmärtää keskeisimmät tähtitieteen tutkimusmenetelmät. - aurinkokunta - tähtitaivaan objektit - optinen ja radioastronomia - perusvuorovaikutukset tähden elinkaaren selittäjänä - tähtitieteen ajankohtaiset kysymykset - kosmologian perusteet - tähtitieteen historia Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Kosmologinen maailmankuva eri aikakausina. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: Kurssien FY1 ja FY4 jälkeen. Elektroniikka (FY12) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - oppii tuntemaan elektroniikan peruskomponentit ja niiden ominaisuudet - perehtyy joihinkin keskeisiin elektroniikan sovelluksiin - oppii suorittamaan sähköteknisiä mittauksia ja käyttämään erilaisia mittalaitteita - passiiviset peruskomponentit: vastus, kela ja kondensaattori - elektroniputket - puolijohteet yleisesti, diodi, transistori, operaatiovahvistin ja muita komponentteja - tasasuuntaus, kytkin, vahvistin ja muita sovelluksia - lämpö- ja valoherkät komponentit - digitaalielektroniikan perusteet: peruskomponentit ja piirisuunnittelu - esimerkkejä elektroniikan sovelluksista esim. tietotekniikassa - oskilloskoopin ja muiden mittavälineiden käyttö Hyvinvointi ja turvallisuus Elektroniikan sovellukset aihekokonaisuuden alueella Teknologia ja yhteiskunta Elektroniikan osuus yhteiskunnan kehityksessä Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: Kurssin FY6:n jälkeen

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9 Oppikirjat 2013-2014 Kustantaja Ykkösvuosikurssilaisille koulu hankkii Särmä-kirjan. (Sopimus oman tietokoneen käytöstä.) Kursseilla 1-5 Särmä-käsikirja Otava ÄIDINKIELI (ÄI) Kursseilla 6-9 Äidinkielen

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2017-2018 OPS 2016 (1. ja 2. vuoden opiskelijat) Äidinkieli ja kirjallisuus Kaikilla kursseilla: Tekstinhuolto (e-oppi), käyttöoikeus annetaan kurssin alussa ÄI01 Särmä:

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6 AI 1 Kouki ym: Kielikirja

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018: 1. - 2. vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus -teoriakirja 978-951-1-28914-2 Paitsi abeilla: Kauppinen ym: Äidinkieli

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016 Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi 2017-2018, LOPS2016 Opiskelija voi hankkia joko tavallisen tai sähköisen oppikirjan Kurssit Oppikirja ISBN numero Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus 1-6

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.05.2017 sivu 1 ( 9 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ÄI04 ÄI05 ÄI06 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Lisätiedot

Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI A-ENGLANTI RANSKA ESPANJA SAKSA MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI A-ENGLANTI RANSKA ESPANJA SAKSA MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018, 1.8.2016 tai sen jälkeen aloitetut lukio-opinnot (uusi ops, kurssitarjottimessa ilman w-etumerkintää oleville kursseille, esim. ÄI1) Klikkaa oppiainetta

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville.

Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. LUKUVUODEN 2017 2018 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

Lempäälän lukion oppikirjat , 1. ja 2. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1

Lempäälän lukion oppikirjat , 1. ja 2. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1 Lempäälän lukion oppikirjat 2017-2018, 1. ja 2. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS SANOMA PRO Jukola Tekstioppi ÄI (kaikilla kursseilla) 978-952-63-0386-4 SANOMA PRO Jukola 1 ÄI01

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI06: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI06: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ 26.9.2008 Äidinkieli Ilmaisutaito Viestintä: ÄI10 Luova kirjoittaminen ÄI11 Kirjallisuuden kurssi ÄI12 Tekstin huolto ÄI13 Teatterin ja

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 / 21 OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 / 21 OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 / 21 OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2017-2018 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus 1 Sisältö Äidinkieli ja kirjallisuus... 2 Vieraat kielet... 3 Englanti... 3 Espanja... 3 Ranska... 3 A-ruotsi... 4 B-ruotsi... 4 Saksa (A-kieli ja B3-kieli)... 4 Matematiikka... 6 Lyhyt matematiikka...

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja Oppikirjat 2015-2016 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma. osa III

Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma. osa III Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma V1.8.2016 osa III Oppiaineet ja niiden koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Sisällysluettelo KURSSITARJONTA RAUMAN LYSEON LUKIOSSA... 3 1. ÄIDINKIELI JA

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2017-2018 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI LUKUVUONNA 2017 2018 Kun oppikirjaluettelossa on mainittu sekä perinteinen kirja että digitaalinen materiaali, voi opiskelija käyttää

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s ) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s.

1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s ) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s. Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2017-18 9/6-17 1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s. 1-5 2) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s. 6-7 Oppikirjojen sähköisen version

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2014 2015. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2013 2014. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma. osa III

Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma. osa III 1 Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma V1.8.2017 osa III Oppiaineet ja niiden koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit 2 Sisällysluettelo 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 4 2. SUOMI TOISENA KIELENÄ

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV 2017 2018 KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV 2017 2018 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYN 2016 JÄLKEEN ALOITTANEET OPISKELIJAT : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ

Lisätiedot

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Kurssikirjaksi voit valita myös digikirjan, mikäli sellainen on saatavilla. KIRJAN NIMI KUSTANTAJA KURSSI ISBN BIOLOGIA Paperiset kirjat Bios 1: Elämä

Lisätiedot

Padasjoen lukiossa käytettävät oppikirjat, uusi ops

Padasjoen lukiossa käytettävät oppikirjat, uusi ops Padasjoen lukiossa käytettävät oppikirjat, uusi ops Äidinkieli Oppikirja: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus, Uusi painos 2016! ISBN 978-951-1-28914-2 Särmä. Kielenhuollon vihko, ISBN 978-951-1-26586-3

Lisätiedot