Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma V

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma V21.5.2015"

Transkriptio

1 Rauman Lyseon lukion opetussuunnitelma V osa III Oppiaineet ja niiden koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit

2 1 Tuntijako (VN asetus 955/2002) Pakolliset Valtakunn. Koulukohtaiset syventävät syventävät soveltavat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kielet A ENGLANTI A SAKSA A RANSKA A RUOTSI B1 RUOTSI B2/B3 SAKSA -- 8 (2) 1 B2/B3 RANSKA B3 VENÄJÄ B3 ESPANJA B3 ITALIA B2/B3 LATINA B3 VIRO Matematiikka MATEMATIIKKA LYHYT OM TAI MATEMATIIKKA PITKÄ OM Ympäristö- ja luonnontieteet BIOLOGIA MAANTIEDE FYSIIKKA KEMIA USKONTO TAI ELÄMÄNKATSOMUSTIETO FILOSOFIA PSYKOLOGIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI Taito- ja taideaineet LIIKUNTA MUSIIKKI KUVATAIDE TERVEYSTIETO OPINTO-OHJAUS ILMAISUTAITO TIETOTEKNIIKKA TEKSTIILITYÖ TEKNINEN KÄSITYÖ KANSAINVÄLISYYS ********************************************************************************************************** Pakolliset kurssit Valtakunnalliset syventävät kurssit 110 Koulukohtaiset syventävät kurssit 61 Koulukohtaiset soveltavat kurssit 60

3 ********************************************************************************************************** Lukion oppimäärään kursseja yhteensä vähintään 75 KOULUKOHTAISTEN SYVENTÄVIEN JA SOVELTAVIEN KURSSIEN KUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kurssi 10. Kieli kuntoon -kurssi (ÄI10) Tavoitteet: Keskeisen kieliopin, terminologian, virkerakenteiden, tyyliasioiden ja muun kielen ylioppilaskirjoitusten, erityisesti äidinkielen kokeen, edellyttämään kuntoon hiominen. Opiskelu lähtee opiskelijoiden tarpeista, ja siksi kurssisisältö määritellään joka kerta erikseen, mutta harjoituksilla on keskeinen osa työskentelyssä. Viestintä ja mediaosaaminen Arviointi: numeroarviointi tai suoritusmerkintä Suoritusjärjestys: ÄI1-3-kurssien jälkeen Lisäkommentteja: Ei itsenäistä suoritusta Kurssi 11. Luova kirjoittaminen (ÄI11) 2 Tavoitteet:Yritetään löytää yksilöllisiä ilmaisutapoja ja kehittää omaa persoonallista tyyliä opettaja- ja opiskelijapalautteen pohjalta. Ei koetta. Tuotetaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä - runoja, novelleja, satuja, kertomuksia ym. opiskelijoiden toiveiden mukaan. Suoritusjärjestys: missä vaiheessa tahansa, mieluummin 2. lukiovuotena Kurssi 12. Klassikkokurssi (ÄI12) Tavoitteet: Kirjallisen kulttuuriperinnön omaksuminen Luetaan opettajan kanssa sopien valikoima klassikkokirjoja, joitten pohjalta tuotetaan erilaisia tekstejä ja/tai esityksiä ja/tai portfolio. Ei koetta. Suoritusmerkintä päättötodistukseen. Suoritusjärjestys: vapaa

4 Kurssi 13. Rauman murteen peruskurssi (ÄI13) Rauman giälen piirteisiin perehtymistä materiaalina murrekirjallisuus Nortamon jaarituksista Hannu Heinon pakinoihin. Ei koetta. Tavoitteet: Raumalaisen kirjallisen kulttuuriperinnön omaksuminen Suoritusjärjestys: vapaa Kurssi 14. Koululehtikurssi (Into tai Bulletiini) (ÄI14) Into 3 Tavoitteet: Tavoitteellinen työskentely lehden tekemisorganisaatiossa. Informatiivisen ja viihdyttävän lehden tekeminen. Osallistuminen lehden tekemiseen (tekstejä, kuvia, taittoa) lukion alusta alkaen. Into, Suomen vanhin koululehti, on opiskelijoiden toimittama julkaisu, joka ilmestyy kahdesti vuodessa: jouluna ja kevätlukukauden lopussa. Lisäkommentteja: kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti lehden toimittamiseen vähintään kahtena opiskeluvuotena. Bulletiini Tavoitteet: vapaamuotoisen nettilehden tekeminen koulun kotisivuille ajankohtaisista ja nuoria kiinnostavista aiheista. osallistuminen nettilehden tekemiseen (juttujen kirjoittamista, kuvaamista, kuvien siirtoa, editointia ja taittoa). Lehti ilmestyy joitakin kertoja kouluvuoden aikana ja toimii myös mahdollisesti keskustelun avaajana. Kurssi on integroitu kuvaamataidon opetukseen. Lisäkommentteja: kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti lehden toimittamiseen vähintään kahtena opiskeluvuonna. ENGLANTI Debating (ENA9) Erilaisia suullisia harjoituksia väittelytekniikoihin, muodollisia väittelyitä, väittelykilpailuun valmentautuminen ja osallistuminen kilpailun järjestelyihin. Suoritusjärjestys: pakollisten kurssien jälkeen

5 4 Tekstin- ja kuullunymmärryskurssi (EN10) vaihtelevia tekstejä ja kuunteluita eri aiheista, sanavaraston laajentamista. Tavoitteet: valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Suoritusjärjestys: pakollisten kurssien jälkeen. Kieliopin rakenteiden ja kirjoittamisen kurssi (EN11) Erilaisten tekstien tuottaminen ja rakenteiden hallinnan syventäminen. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Arviointi: numeroarviointi. Suoritusjärjestys: pakollisten kurssien jälkeen. Nivelkurssi (EN0) (kurssisuorituksena kirjautuu kohtaan EN 12) perussanaston ja -kieliopin opiskelua sekä pieniä kirjoitustehtäviä. Arviointi: numeroarviointi. Suoritusjärjestys: opintojen alkuvaiheessa. Lisäkommentteja: ei itsenäistä suoritusta. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA13) (In Touch 8) Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Aihekokonaisuudet kestävä kehitys ja kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ovat monipuolisesti esillä kurssin sisällössä. Harjoitellaan ylioppilastutkinnon edellyttämiä taitoja ja valmiuksia. Suoritusjärjestys: kurssin 7 jälkeen. RUOTSI Nivelkurssi (RU0)

6 5 Tavoitteet: Opiskelija saavuttaa edellytykset lukion ruotsin kurssien menestyksekkääseen suorittamiseen. - peruskoulun sanaston ja rakenteiden kertausta ja vahvistamista. - lukion vaatimien kieltenopiskelutapojen ja terminologian omaksuminen. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus. Hyvinvointi ja turvallisuus Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: vapaa Lisäkommentteja: Itsenäinen suorittaminen ei mahdollista. Suositellaan erityisesti niille, jotka ovat suorittaneet vain peruskoulun pakolliset ruotsin kurssit. Ruotsin preppauskurssi (RUB8) Tavoitteet: Opiskelijan valmistaminen yo-kokeeseen. Sanaston ja rakenteiden syventämistä. Vaativampia kuuntelutehtäviä. A- ja B- kielen tekstejä. Erilaisia kirjoitusharjoituksia. Teknologia ja yhteiskunta Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Kestävä kehitys Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: B-kurssien 1 5. jälkeen. Huom! A-ruotsin kirjoittajille pakollinen. Lisäkommentteja: Suositellaan ruotsin yo-kokeeseen osallistujille tasosta riippumatta. Itsenäinen suoritus ei mahdollista. Kieliopin rakenteita ja kuunteluharjoituksia (RUB9) Tavoitteet: Tavoitteena on selvittää, miten voi oppia kieliopin rakenteita tehokkaasti. Opitaan kuuntelemaan ymmärtäen ja keskittyneesti Kurssilla kerrataan keskeisimpiä kieliopin rakenteita. Harjoitellaan ymmärtämään erilaisia kuuntelutehtävätyyppejä. Laajennetaan keskeistä sanavarastoa. Harjoitellaan reagointitehtäviä parityöskentelynä. Arviointi: Suoritusmerkintä Suoritusjärjestys: Suositellaan kurssin neljä jälkeen

7 6 Lisäkommentteja: Suositellaan niille opiskelijoille, jotka haluavat vahventaa peruskieliopin osaamistaan ja niille, jotka kaipaavat lisää kuuntelun ymmärtämisharjoituksia. Ei yleensä itsenäistä suoritusta. SAKSA Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (SAA9) Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Aihekokonaisuudet kestävä kehitys ja hyvinvointi ja turvallisuus ovat monipuolisesti esillä kurssin sisällössä. Kurssin teemoina ovat ihmisoikeudet, kansainväliset järjestöt sekä sodan ja rauhan kysymykset. Aihekokonaisuudet Hyvinvointi ja turvallisuus Kestävä kehitys Saksaa kerraten (SA11), kaikille saksan oppimäärille yhteinen Vahvistetaan saksan kielen rakenteiden hallintaa, laajennetaan sanastoa, harjoitellaan lyhyen ja pitkän kielen tekstejä ja kuunteluja sekä tehdään erilaisia kirjoitustehtäviä. Suoritusjärjestys: Suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuotena.. B3-OPPIMÄÄRÄ: Tiede ja tekniikka (SAB39) Wissenschaft und Technik Kurssi on identtinen kurssin SAB27 kanssa, jonka kohdalla tarkempi kuvaus kurssista. Suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuotena. Luonto ja kestävä kehitys (SAB310) Natur und nachhaltige Entwicklung Kurssi on identtinen kurssin SAB28 kanssa, jonka kohdalla tarkempi kuvaus kurssista. Suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuotena. RANSKA Ranskan kertauskurssi (RAB2 9/RAB3 9) On révise

8 Sisältö: Kurssilla luetaan ja kuunnellaan ajankohtaisia tekstejä ja kerrataan ranskan lyhyen oppimäärän keskeisimmät rakenteet sekä vahvistetaan niiden osaamista. Lisäksi harjoitellaan viestinnällisiä kirjoitustilanteita ja valmistaudutaan lyhyen ranskan yo-kokeeseen. Arviointi: numeroarvostelu. 7 Selvin sanoin (RAB2 10/RAB3 10) Parlez! Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - on aloitteellinen ja rohkea - oppii hyödyntämään osaamiaan ranskan kielen rakenteita ja sanastoa erilaisissa puhetilanteissa - oppii ottamaan vastuuta opiskeluryhmänsä ilmapiiristä - ottaa itse osaa kurssin suunnitteluun ja toteutukseen Sisällöt: Ääntämisen ja intonaation sekä lukusujuvuuden harjoittelua. Erilaisia viestintätilanteita (esim. lipunostaminen, ravintolassa/kaupassa asiointi). Suoritusjärjestys: lukiossa opintonsa aloittaneille kurssin 6 jälkeen, lukiossa kieltä jatkaville kurssin 3 jälkeen. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys: Opiskelijan rohkaiseminen käyttämään aktiivisesti ranskan kieltä. Kulttuuri-identiteettien ja kulttuurien tuntemus: Kohdekielelle tyypillisiä kommunikointitapoja. Kohteliaisuus. Ranskalaiseen tapakulttuuriin sopivat keskustelunaiheet. Hyvinvointi ja turvallisuus: Arjen erilaisten tilanteiden hallitseminen ranskan kieltä puhuvassa maassa. Ranskan nivelkurssi (RAB2 11/RAB3 11) Tavoitteet: - RAB2, RAB3 0-kurssi - yhdenmukaistaa eri kouluista tulevien kielelliset tiedot ja taidot samalle tasolle. Sisältö: - alkeiden kertausta ja syventämistä kielitaidon perusteiden hallitsemiseksi - uusina asioina objektipronominit, imperfektin muodostaminen ja passé composén ja imperfektin erot - Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys: - Opiskelijan rohkaiseminen käyttämään aktiivisesti ranskan kieltä. Opiskelijan kannustaminen oman kielitaidon vahvistamiseen. Arviointi: Numeroarviointi Suoritusjärjestys: yläasteelta jatkavien ensimmäinen lukiokurssi, lukiossa alkavien toisen vuoden ensimmäinen kurssi

9 8 VENÄJÄ Selvin sanoin (VEB9) Мы говорим по-русски Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - on rohkea ja aloitteellinen venäjän kielen käyttäjä - oppii hyödyntämään osaamiaan kielen rakenteita ja sanastoa erilaisissa puhetilanteissa - vahvistaa taitoaan kommunikoida venäläisen tapa- ja puhekulttuurin edellyttämällä tavalla - oppii asettamaan itselleen tavoitteita ja pyrkii niihin määrätietoisesti - oppii ottamaan vastuuta opiskeluryhmänsä ilmapiiristä. Sisällöt: Ääntämis- ja puhesujuvuusharjoituksia. Ryhmän tason ja toiveiden mukaan valittuja puhetilanteita. Opiskelijan omia tavoitteita edistäviä harjoituksia. Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon, että opiskeltujen venäjän kurssien määrä voi kurssiin osallistuvilla opiskelijoilla vaihdella paljon. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Rohkaistuminen käyttämään aktiivisesti venäjän kieltä. Kiinnostuminen venäläisten tarvitsemista palveluista Suomessa. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Kohteliaisuus Suomessa ja Venäjällä. Venäjän kielelle tyypillisiä kommunikointitapoja. Venäläiseen tapakulttuuriin sopivat keskustelun aiheet. Venäläisen ja suomalaisen tapakulttuurin eroja. Hyvinvointi ja turvallisuus Vastuullisuus opiskeluryhmän turvallisen ja kannustavan ilmapiirin luomisesta. Erilaisista arjen tilanteista selviytyminen venäjän kielellä. Arvioinnin lähtökohtana on opiskelijan kielitaidon taso kurssin alkaessa. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijan tuntiaktiivisuuteen sekä hänen itselleen asettamien tavoitteiden saavuttamiseen. Jokainen opiskelija saa opettajalta suullista ja/tai kirjallista palautetta edistymisestään. Suoritusjärjestys: Kurssille voi osallistua parin kolmen valtakunnallisen syventävän kurssin jälkeen. Turistina Venäjällä (VEB3 10) Приехали в Россию Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - pystyy lukemaan venäjänkielisiä karttoja, katujen nimiä ja kylttejä sekä ruokalistoja - ymmärtää puhuttua venäjää auttavasti tavallisimmissa turistin eteen tulevissa tilanteissa - oppii löytämään ja valitsemaan Venäjän tarjoamista matkailukohteista omalta kannalta kiinnostavimmat - ottaa huomioon Venäjällä matkaillessaan paikalliset käyttäytymisnormit ja osaa pitää huolta omasta turvallisuudestaan esimerkiksi liikenteessä - pyrkii noudattamaan ekologisen matkailun periaatteita

10 Sisältö: Kyrilliset aakkoset. Rajalla. Hotellissa. Kaupungilla. Kaupassa. Ravintolassa. Teatterissa. Erilaisia museoita ja nähtävyyksiä. Opiskelija perehtyy hyvin johonkin kaupunkiin, alueeseen tai kulttuurin alaan ja esittelee sitä muille opiskelijoille. Kestävä kehitys ja matkailu. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Monipuolinen perehtyminen venäläiseen kulttuuriin ja perinteeseen sekä venäläisten elämään. Viestintä- ja mediaosaaminen Tiedon hakeminen mediasta ja sen hyväksikäyttö kurssityössä. Kestävä kehitys Vertaillaan erilaisten matkojen vaikutusta luonnon- ja kulttuuriympäristöön. Hyvinvointi ja turvallisuus Rentouttava ja elämää rikastuttava matkailu. Turvallinen matkustaminen. Arviointi: Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuntiaktiivisuuteen sekä itsenäiseen tiedon hakemiseen ja sen esittelyyn. Kurssin alussa sovitaan minimitavoitteet:, joihin opiskelijan on päästävä, jotta hän saisi kurssista suoritusmerkinnän. Suoritusjärjestys: Yleensä ennen syventäviä kursseja. Jos opiskelija osaa venäjää jo kurssille tullessaan, hän perehtyy muita monipuolisemmin ja laajemmin venäläiseen kulttuuriin ja/tai erilaisiin matkakohteisiin. ESPANJA 9. Espanjan kertauskurssi (EAB39) Vamos a repasar Koulukohtainen syventävä Sisältö: Kurssilla luetaan ja kuunnellaan ajankohtaisia tekstejä ja kerrataan espanjan lyhyen oppimäärän keskeisimmät aihepiirit ja rakenteet sekä vahvistetaan niiden osaamista. Lisäksi harjoitellaan viestinnällisiä kirjoitustilanteita ja valmistaudutaan lyhyen espanjan yo-kokeeseen. Arviointi: numeroarvostelu 9 ITALIA Turistina Italiassa (IAB3 9) tourista in Italia Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - pystyy selviytymään Italiassa osaa lukea katujen nimiä ja kylttejä sekä ruokalistoja - ymmärtää puhuttua italiaa auttavasti tavallisimmissa turistin eteen tulevissa tilanteissa - oppii löytämään ja valitsemaan Italian tarjoamista matkailukohteista omalta kannalta kiinnostavimmat - ottaa huomioon Italiassa matkaillessaan paikalliset käyttäytymisnormit ja osaa pitää huolta omasta turvallisuudestaan esimerkiksi liikenteessä - pyrkii noudattamaan ekologisen matkailun periaatteita Sisältö: Hotellissa. Kaupungilla. Kaupassa. Ravintolassa. Oopperassa. Konsertissa. Erilaisia museoita ja nähtävyyksiä. Opiskelija perehtyy hyvin johonkin kaupunkiin, alueeseen tai kulttuurin alaan ja esittelee sitä muille opiskelijoille. Kestävä kehitys ja matkailu.

11 10 Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Monipuolinen perehtyminen italialaiseen kulttuuriin ja perinteeseen sekä italialaisten elämään. Viestintä- ja mediaosaaminen Tiedon hakeminen mediasta ja sen hyväksikäyttö kurssityössä. Kestävä kehitys Vertaillaan erilaisten matkojen vaikutusta luonnon- ja kulttuuriympäristöön. Hyvinvointi ja turvallisuus Rentouttava ja elämää rikastuttava matkailu. Turvallinen matkustaminen. Arviointi: Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuntiaktiivisuuteen sekä itsenäiseen tiedon hakemiseen ja sen esittelyyn. Kurssin alussa sovitaan minimitavoitteet, joihin opiskelijan on päästävä, jotta hän saisi kurssista suoritusmerkinnän. Suoritusjärjestys: Yleensä ennen syventäviä kursseja. Jos opiskelija osaa ranskaa jo kurssille tullessaan, hän perehtyy muita monipuolisemmin ja laajemmin italialaiseen kulttuuriin ja/tai erilaisiin matkakohteisiin. MATEMATIIKKA LYHYT OPPIMÄÄRÄ 9. Matematiikan lyhyen oppimäärän kertauskurssi (MAB9) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - syventää ja täydentää matematiikan osaamistaan - saa kokonaiskuvan matematiikasta - kehittää ongelmanratkaisutaitojaan - valmentautuu lyhyen matematiikan ylioppilaskirjoituksiin - kurssien MAB 1-MAB 6 keskeiset sisällöt: - ylioppilastutkinnon lyhyen matematiikan kokeen asettamat vaatimukset Viestintä ja mediaosaaminen Kurssi on aikaisemmin opittua yhdistävä ja ylioppilastutkintoon valmentava kurssi. Niinpä kurssin eräänä keskeisenä tavoitteena on annettujen matemaattisten tehtävien ymmärtäminen ja vastausta laadittaessa ymmärrettävän yksikäsitteisen ratkaisun laatiminen. Tavoitteena on hyvä matemaattinen luku- ja kirjoitustaito. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: Pakollisten kurssien jälkeen. 10. Todennäköisyys II (MAB) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

12 - saa valmiudet esim. yhteiskunnallisilla ja humanistisilla aloilla tärkeään tilastollisen aineiston käsittelyyn - pystyy laatimaan ja tulkitsemaan tilastoja sekä arvioimaan kriittisesti niistä tehtyjä johtopäätöksiä - oppii ymmärtämään tilastolliselle tiedolle ominaista sattuman tuottaman epävarmuuden luonnetta - oppii uusia menetelmiä laskea todennäköisyyksiä - oppii laskemaan esimerkiksi kyselytutkimuksiin liittyviä virhemarginaaleja - oppii tilastollisia testausmenetelmiä 11 - tilastollisia tutkimusmenetelmiä ja tunnuslukuja - todennäköisyyslaskennan perusteiden kertaus ja laajentaminen - diskreettejä ja jatkuvia jakaumia - keskivirhe ja luottamusvälit - tilastollinen testaus Kestävä kehitys Opiskelija oppii tulkitsemaan oikein tilastoja ja osoittaa näin ollen omaavansa mahdollisuudet ymmärtää kestävän kehityksen välttämättömyyttä. Teknologia ja yhteiskunta Opiskelija saa käsityksen tietotekniikan hyväksikäytöstä tilastojen laadinnassa ja tulkinnassa. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: MAB5:n jälkeen Perusmatematiikka (MAB0) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - kehittää peruslaskuvalmiuksia - kertaa peruskoulun oppimäärän pääkohtia - saa pohjan tuleville lyhyen matematiikan opinnoille - laskujärjestys ja negatiiviset luvut - laskutoimitukset murtoluvuilla - polynomilausekkeiden sieventäminen - potenssimerkintä ja potenssilaskut - 1. asteen yhtälön ratkaisu Viestintä ja mediaosaaminen Kurssin eräänä keskeisenä tavoitteena on annettujen tehtävien ymmärtäminen ja vastausta laadittaessa ymmärrettävän ratkaisun laatiminen. Tavoitteena on sellainen matemaattinen luku- ja kirjoitustaito, että varsinainen lukiomatematiikan opiskelu voidaan aloittaa Arviointi: numeroarviointi, erityisestä syystä suoritusmerkintä Suoritusjärjestys: Peruskoulun jälkeen PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

13 Matematiikan pitkän oppimäärän kertauskurssi (MAA 14) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - syventää ja täydentää matematiikan osaamistaan - saa laajan kokonaiskuvan matematiikasta tieteenä - kehittää ongelmanratkaisutaitojaan - valmentautuu pitkän matematiikan ylioppilaskirjoituksiin - kurssien MAA1-MAA10 keskeiset sisällöt: - ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan kokeen asettamat vaatimukset Viestintä ja mediaosaaminen Kurssi on aikaisemmin opittua yhdistävä ja ylioppilastutkintoon valmentava kurssi. Niinpä kurssin eräänä keskeisenä tavoitteena on annettujen matemaattisten tehtävien ymmärtäminen ja vastausta laadittaessa ymmärrettävän yksikäsitteisen ratkaisun laatiminen. Tavoitteena on hyvä matemaattinen luku- ja kirjoitustaito. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: MAA10:n jälkeen 15. Talousmatematiikka (MAA15) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä - saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun - saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun - soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn. - indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia - taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla Aihekokonaisuudet Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Kurssin keskeisinä osa-alueina ovat talouselämän käsitteet ja taloussuunnittelu. Niinpä kurssi sisältää yrittäjälle välttämättömiä tietoja ja taitoja. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: kurssin MAA2 jälkeen. Kurssin sisältö vastaa kurssia MAB Avaruuksien matematiikka (MAA16) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - näkee pitkän matematiikan oppiaineksen laajentamismahdollisuudet kolmi- ja useampiulotteisiin avaruuksiin

14 - laajentaa lukualuetuntemustaan kompleksilukuihin - tunnistaa analyyttisen geometrian, vektorien, funktioiden ja derivaatan yhteydet - oppii mallintamaan ilmiöitä matemaattisesti kolmiulotteisessa avaruudessa - suoran, tason, pinnan ja käyrän yhtälö kolmiulotteisessa avaruudessa - kahden muuttujan funktiot ja niiden kuvaaminen - käyrän tangentti - pinnan tangenttitaso - gradientti - kompleksilukualue - reaalikertoimisen yhtälön kompleksijuuret - kompleksilukujen laskutoimitukset - kompleksitaso Aihekokonaisuudet Teknologia ja yhteiskunta Hyvin monia luonnon ja yhteiskunnan ilmiöitä selitetään kurssilla käsiteltävillä tekniikoilla. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: MAA9 jälkeen Todennäköisyys II (MAA17), kurssi on sama kuin MAB10 Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - saa valmiudet esim. yhteiskunnallisilla ja humanistisilla aloilla tärkeään tilastollisen aineiston käsittelyyn - pystyy laatimaan ja tulkitsemaan tilastoja sekä arvioimaan kriittisesti niistä tehtyjä johtopäätöksiä - oppii ymmärtämään tilastolliselle tiedolle ominaista sattuman tuottaman epävarmuuden luonnetta - oppii uusia menetelmiä laskea todennäköisyyksiä - oppii laskemaan esimerkiksi kyselytutkimuksiin liittyviä virhemarginaaleja - oppii tilastollisia testausmenetelmiä Keskeiset sisällöt - tilastollisia tutkimusmenetelmiä ja tunnuslukuja - todennäköisyyslaskennan perusteiden kertaus ja laajentaminen - diskreettejä ja jatkuvia jakaumia - keskivirhe ja luottamusvälit - tilastollinen testaus Aihekokonaisuudet Kestävä kehitys Opiskelija oppii tulkitsemaan oikein tilastoja ja osoittaa näin ollen omaavansa mahdollisuudet ymmärtää kestävän kehityksen välttämättömyyttä. Teknologia ja yhteiskunta Opiskelija saa käsityksen tietotekniikan hyväksikäytöstä tilastojen laadinnassa ja tulkinnassa. Arviointi: numeroarviointi. Suoritusjärjestys: MAA6:n jälkeen.

15 14 BIOLOGIA Itämeri (BI6) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tietää, millainen ekosysteemi Itämeri on sekä osaa suorittaa yksinkertaisen ekologisen kenttätutkimuksen. Itämeren ekologia ja eliölajit, Itämeren uhat ja suojelu. Kurssin aikana kerätään pohjaeläin- ja vesinäytteitä Rauman edustalta. Leiriviikonloppu (pe - la) Kuuskajaskarissa tai muussa mereisessä kohteessa. Viestintä- ja mediaosaaminen Kurssilla seurataan, miten media käsittelee Itämeren ongelmia. Kestävä kehitys Itämeren ongelmien analysointi auttaa ymmärtämään kestävän kehityksen välttämättömyyttä. Suoritusjärjestys: BI1:n jälkeen Lisäkommentteja ei itsenäistä suoritusta Vaellus (BI7) Tavoite Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa liikkua ja yöpyä maastossa sekä tehdä havaintoja luonnossa. Erätaito, suunnistus, ensiapu, luonnontuntemus. Pääosan kurssista muodostaa viikonloppuna toteutettava vaellus. Voidaan toteuttaa yhdessä liikunnan kanssa. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Kurssi auttaa ymmärtämään luonnonkansojen elämäntapaa. Kestävä kehitys Kurssilla toteutetaan kestävän kehityksen ihanteita luonnossa liikuttaessa. Suoritusjärjestys: BI1:n jälkeen Biologian kertauskurssi (BI8) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ylioppilaskokeessa vaadittavat asiat. Kerrataan erityisesti valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien keskeisiä ja hankalia asioita opiskelijoiden toiveet huomioon ottaen.

16 15 Suoritusjärjestys: Biologian viimeinen kurssi ennen ylioppilaskirjoituksia. Lajintuntemus (BI9) Tavoite Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee kotiseudun yleisimmät eläin- ja kasvilajit tai syvällisesti jonkin tietyn eliöryhmän edustajat. Kurssi suoritetaan itsenäisesti. Lajintuntemustentti. Voidaan tarpeen mukaan järjestää opettajajohtoisena kurssina, johon sisältyy luokkaopetusta ja maastoretkeilyä. Aihekokonaisuudet Kestävä kehitys Biologisen monimuotoisuuden ekologinen ulottuvuus. Suoritusjärjestys: vapaa Ekologian kenttäkurssi (BI10) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee kotiseudun ekosysteemejä ja niiden toimintaa. Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisenä kurssina esim. elokuussa ennen koulun alkua tai viimeisessä jaksossa. Tutustutaan metsien, soiden ja vesien ekosysteemeihin luonnossa. Aihekokonaisuudet Kestävä kehitys Ihmisen toiminnan seuraukset kestävän kehityksen kannalta Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Kurssilla tutustutaan eri maista tuleviin opiskelijoihin. Suoritusjärjestys: BI1:n jälkeen Lisäkommentteja: ei itsenäistä suoritusta Tutkielma (BI11) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy johonkin biologiseen kysymykseen ja laatii siitä tutkielman. sovitaan tutkielman vastaanottavan opettajan kanssa., pyydettäessä kirjallinen ja suullinen arviointi Suoritusjärjestys: biologian opintojen loppuvaiheessa

17 16 MAANTIEDE Suomen maantiede (GE5) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää maantieteellisiä tietojaan kotimaan avulla Kerrataan luonnon- ja kulttuurimaantiedettä kotimaahan peilaten. Alueen sijainti osana laajempia kokonaisuuksia. Viestintä- ja mediaosaaminen Kurssilla seurataan tiedotusvälineiden kotimaasta välittämää kuvaa ja käytetään uutisia esimerkkeinä. Kulttuuri-identiteetti Kotimaan tuntemus vahvistaa identiteettiä suomalaisena ja maailmankansalaisena. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: pakollisten kurssien jälkeen. Lisäkommentteja: itsenäinen suoritus ei suositeltava Maantieteen kertauskurssi (GE6) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ylioppilaskokeessa vaadittavat asiat. Kerrataan valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien asioita. Harjoitellaan karttojen, kaavioiden ja kuvien tulkintaa. Suoritusjärjestys: ennen ylioppilaskirjoituksia. Lisäkommentteja: ei itsenäistä suoritusta Alueellinen kehittäminen (GE7) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää aluepolitiikan ja suunnittelun sekä maantieteellisiä lähtökohtia ja sovelluksia eri aluetasoilla. Aluesuunnittelu Suomessa, aluepolitiikka Suomessa ja Euroopan Unionissa, kehitysmaaproblematiikka. Vierailuja ja mahdollisesti vierailevia esiintyjiä. Tarkempi sisältö sovitaan kurssin alussa. Viestintä- ja mediaosaaminen, Kestävä kehitys, Kulttuurien tuntemus Arviointi: numeroarviointi

18 17 Suoritusjärjestys: pakollisten kurssien jälkeen Tutkielma (GE8) Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy johonkin maantieteelliseen kysymykseen ja laatii siitä tutkielman. Sovitaan kurssisuorituksen vastaanottavan opettajan kanssa. Viestintä- ja mediaosaaminen, pyydettäessä kirjallinen ja sanallinen Arviointi: Suoritusjärjestys: maantieteen opiskelujen loppuvaiheessa. Lisäkommentteja: vain itsenäinen suoritus Ympäristökasvatusta Lampolan alueella (GE9) Tavoite: Kurssin tavoite on, että opiskelijat perehtyvät ympäristökasvatuksen ja maisemahistorian kautta omaan ympäristöön ja, miten sitä tulkitaan ja havainnoidaan. Opiskelija laatii pienryhmässä ryhmätyön/porfolion. Oman ympäristön havainnointi ja dokumentointi. Vierailut Rauman kaavoitusosastolla ja Lampolan alueella. Ryhmätyön laatiminen. Kestävä kehitys Ympäristökasvatus ja maisemahistoria/-muutos. Arviointi: Suoritusmerkintä Suoritusjärjestys: Pakollisten kurssien jälkeen. Lisäkommentteja: Ei itsenäistä suoritusta. Satelliittinavigointi ja paikannus (GE 10) Tavoitteet: GPS-järjestelmään ja sen sovelluksiin perehtyminen. Navigointilaitteiden käyttö, paikkatietojen muokkaus omaan käyttöön. Navigointi ja paikannus käyttäen GPS-järjestelmää. Kurssin aiheita: Maapallo ja koordinaatistot, satelliittien radat, Navstar-GPS-järjestelmä, kartat ja muu informaatio (mm. POI, ilmaisohjelmat, sovellukset), GPRS- ja SMS-paikantimet, maastopaikannus matkapuhelimella.

19 Teknologia ja yhteiskunta Kurssin sisältönä on erään yleistyvän tekniikan osa-alueen keskeisten perusperiaatteiden ja -taitojen omaksuminen. Viestintä- ja mediaosaaminen Kartat ja paikkaan sidottu informaatio on kehittyvä viestinnän osa-alue. Arviointi: Suoritusmerkintä 18 FYSIIKKA Fysiikan työkurssi (FY9) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tekemään koejärjestelyjä, mittauksia, analysoimaan mittaustuloksia ja tekemään työselostuksia saa kokonaiskuvan kokeellisesta luonnontieteestä ja sen soveltuvuudesta ilmiöiden tutkimiseen oppii arvioimaan mittaustulosten tarkkuutta ja koejärjestelyyn liittyviä virhelähteitä ymmärtää luonnontieteen teorian ja kokeellisen tutkimuksen yhteyden harjaantuu käyttämään nykyaikaisia matemaattisia välineitä mittaustulosten käsittelyssä perehtyy työturvallisuuteen laboratoriotöissä. Kurssin aikana tehdään useita harjoitustöitä, joista voidaan laatia työselostuksia kurssiin voi liittyä myös vierailuja korkeakouluasteen laboratorioihin tai yrityksiin. Aihekokonaisuudet Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Mittauslaitteiden hallinta, laboratoriotyöhön tutustuminen. Hyvinvointi ja turvallisuus Työturvallisuus laboratoriotyöskentelyssä. Suoritusjärjestys: Kurssin FY1 jälkeen. Fysiikan kertauskurssi (FY10) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää ja täydentää fysiikan osaamistaan pystyy käyttämään lukiotason matemaattisia taitoja fysiikan ongelmien ratkaisussa saa valmiuden vastata ylioppilastutkinnon fysiikan ainereaalikokeen ja korkeakoulujen pääsykokeiden fysiikan kysymyksiin. kurssien FY1 FY8 keskeiset sisällöt: matematiikan käsitteistön käyttö fysiikan ongelmanratkaisussa Suoritusjärjestys: Oltava suoritettuna vähintään viisi kursseista FY1-FY8.

20 19 Tähtitiede (FY11) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa kokonaiskuvan Aurinkokunnan ja maailmankaikkeuden rakenteesta ja kehityksestä tutustuu eri aikakausien käsityksiin maailmankaikkeudesta ja niihin tapahtumiin, jotka tätä käsitystä merkittävästi muuttivat ymmärtää keskeisimmät tähtitieteen tutkimusmenetelmät. - aurinkokunta - tähtitaivaan objektit - optinen ja radioastronomia - perusvuorovaikutukset tähden elinkaaren selittäjänä - tähtitieteen ajankohtaiset kysymykset - kosmologian perusteet - tähtitieteen historia Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Kosmologinen maailmankuva eri aikakausina. Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: Kurssien FY1 ja FY4 jälkeen. Elektroniikka (FY12) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija - oppii tuntemaan elektroniikan peruskomponentit ja niiden ominaisuudet - perehtyy joihinkin keskeisiin elektroniikan sovelluksiin - oppii suorittamaan sähköteknisiä mittauksia ja käyttämään erilaisia mittalaitteita - passiiviset peruskomponentit: vastus, kela ja kondensaattori - elektroniputket - puolijohteet yleisesti, diodi, transistori, operaatiovahvistin ja muita komponentteja - tasasuuntaus, kytkin, vahvistin ja muita sovelluksia - lämpö- ja valoherkät komponentit - digitaalielektroniikan perusteet: peruskomponentit ja piirisuunnittelu - esimerkkejä elektroniikan sovelluksista esim. tietotekniikassa - oskilloskoopin ja muiden mittavälineiden käyttö Hyvinvointi ja turvallisuus Elektroniikan sovellukset aihekokonaisuuden alueella Teknologia ja yhteiskunta Elektroniikan osuus yhteiskunnan kehityksessä Arviointi: numeroarviointi Suoritusjärjestys: Kurssin FY6:n jälkeen

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken Tietotien lukio Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken TIETOTIEN LUKIO Tietotie 3 37630 VALKEAKOSKI Kanslia avoinna klo 8.00-15.30 puh. 040 335 6251 fax (03) 5691 8103 (koulutoimisto)

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET Sisällys

KURSSISELOSTEET Sisällys KURSSISELOSTEET Sisällys 1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2. A-KIELI ENGLANTI 3. A-KIELI RUOTSI 4. B1-KIELI RUOTSI 5. A2-SAKSA 6. B3-SAKSA 7. B2-SAKSA 8. B3-RANSKA 9. B2-SAKSA 10. B3-VENÄJÄ 11. B3-ITALIA

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää Puh. 040 155 6310 Fax. (019) 459 2408 Sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi www.hyvinkaansveitsinlukio.fi KURSSISELOSTEET 2015 2016 Jokaisesta

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011 Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Mikä Mun juttu on?... 1 1.2 Mun juttu opiskelu... 1 1.3

Lisätiedot

Poistuvia kursseja. Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.6.2014/75 liite 75 a OPS-MUUTOKSIA 1.8.2014

Poistuvia kursseja. Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.6.2014/75 liite 75 a OPS-MUUTOKSIA 1.8.2014 OPS-MUUTOKSIA 1.8.2014 Poistuvia kursseja Filosofia 6. Argumentaatioanalyysin kurssi (FI6) 7. Ympäristöfilosofian kurssi (FI7) 8. Taidefilosofia ja estetiikan kurssi (FI8) Psykologia 6. Sosiaalipsykologiaa

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2014 2015 Porin Lyseon lukio Annankatu 5 28100 Pori http://www.pori.fi/kasvatusjaopetusvirasto/koulut/porinlyseonlukio Rehtori Jarkko Kivelä TEKIJÄT: MIRA 044

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle Kouvolan yhteiskoulun lukio Salpausselänkatu 36 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Hyvä lukija, Lukio on ollut jo 150 vuoden ajan tärkein koulutusväylä korkeakouluopintoihin. Lukiokoulutusta ja siihen läheisesti liittyvää ylioppilastutkintoa on uudistettu

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

1 Hausjärven lukion opinto-opas

1 Hausjärven lukion opinto-opas 1 Hausjärven lukion opinto-opas YLEISTÄ... 3 OPPIMISKÄSITYS... 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA -MENETELMÄT... 3 TOIMINTAKULTTUURI... 3 OPINTOJEN RAKENNE JA ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET... 4 OPINTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016 Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELIRUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot