ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kurssin nimi ja numero ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kurssin nimi ja numero ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus"

Transkriptio

1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti 1 Erilaisten tekstien havainnointia, tulkintaa ja harjoittelua. Omat tekstitaidot ja vuorovaikutustaidot. Lukupäiväkirja, lukukokemuksen analysointi. Oikeakielisyyttä. Tekstien erittely ja hyödyntäminen omassa kirjoittamisessa: aineistoaine. Tekstin rakenteen ja kieliasun hiominen mm. välimerkit. Informatiivinen puheenvuoro. Eritellään ja tulkitaan kaunokirjallisuutta: novelleja, runoja ja näytelmiä. Novellien lukupäiväkirja. Tekstitaitotehtävät kaunokirjallisuudesta. Kirjallisuuden keinojen käyttö omassa tekstissä. Vaikuttamisen näkökulma mediateksteissä ja kaunokirjallisuudessa. Argumentointitavat ja retoriset keinot. Kantaaottavia puheenvuoroja ja tekstejä. Kirjallisuuskeskustelut. Länsimaisen kirjallisuuden aikakaudet ja tyylisuunnat. Kirjallisuusessee. Oman tekstin kielen ja tyylin hionta. Tuntityöskentely, kirjoitustehtävät, kurssikoe Tuntityöskentely, suullinen esitys, kirjoitustehtävät, kurssikoe Tuntityöskentely, kirjoitustehtävät, kurssikoe Tuntityöskentely, suulliset esitykset, kirjoitustehtävät, kurssikoe. Tuntityöskentely, kirjalliset ja suulliset tehtävät, kurssikoe. Yleensä järjestyksessä Yleensä järjestyksessä Yleensä järjestyksessä Yleensä järjestyksessä Yleensä järjestyksessä. Grünn Uusi-Hallila Grünthal: Kivijalka kirjasarja: HUOM! Uudistettu laitos, 2005 tai uudempi painos. 1) Oppikirja 2) Tehtäviä ja aineistoja 3) Kielenhuollon kivijalka Kuten ÄI1 Kuten ÄI1 Kuten ÄI1 Kuten ÄI1

2 ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti ÄI7 uheviestinnän taitojen syventäminen ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri CÄI1 Mediakurssi CÄI2 Ilmaisutaidon peruskurssi CÄI3 Ilmaisutaidon jatkokurssi CÄI4 Tekstipaja Suomen kielen asema sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys. Tekstejä ja keskustelua kurssin teemoista. Suomalainen kaunokirjallisuus teemoittain, tuotoksena kirjallisuusessee. Esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Oppimispäiväkirja. Monipuolistetaan ja syvennetään erilaisten tekstien lukemisessa ja analyysissä tarvittavia taitoja. vennetään oman tekstin rakentamisen taitoja. Kielenhuoltoa. Nykykirjallisuus. Kriittisen ja kulttuurisen lukutaidon syventäminen. Kirjallinen ilmaisu kohti päättökoetta. So erehdytään viestintään ja tehdään lukiolaisten lehteä ja muita lehtijuttuja. So Oman ilmaisun vapauttaminen ja kehittäminen: rentous, puheilmaisu, äänenkäyttö, improvisaatio, draaman keinot. So Valmis näytelmä esitykseksi tai oman tekstin ideointi, laatiminen, harjoittelu ja esittäminen. Osallistujat vaikuttavat toiveillaan kurssin sisältöön. Kirjoitetaan erityisesti kaunokirjallisia tekstejä: näytelmiä, runoja, novelleja. palautetta. Mahdollisesti julkaistaan (esim. kirjoituskilpailut, paikallislehti, koulun juhlat). 2 Tuntityöskentely, kirjoitustehtävät, kurssikoe Aktiivisen työskentelyn ja suullisten esitysten perusteella arviointi. Tuntityöskentely, kirjoitustehtävät, kurssikoe. Tuntityöskentely, kirjoitustehtävät, kurssikoe (= preliminääri). Suoritusmerkintä Suoritusmerkintä Suoritusmerkintä Suoritusmerkintä. Yleensä järjestyksessä Voi osallistua, kun ÄI4 suoritettu. Kun pakollisen kurssit on suoritettu, mahdollisimman lähellä yokoetta. Kun pakolliset kurssit on suoritettu, mahdollisimman lähellä yokoetta. Vapaa, yleensä 1. lukiovuoden keväällä. Vapaa Voi osallistua, kun CÄI2 suoritettu tai muuten valmiudet. Voi osallistua, kun ÄI3 on suoritettu tai samanaikaisesti sen kanssa. Kuten ÄI1 Grünn Grünthal Uusi- Hallila: Kivijalka: ventävät kurssit 7-9 Kivijalka: ventävät kurssit 7-9 ja Kielenhuollon kivijalka Kuten ÄI8 Ei oppikirjaa Ei oppikirjaa Ei oppikirjaa Ei oppikirjaa.

3 ENGLANNIN KIELI, A1 ENA1 Nuori ja hänen maailmansa ENA2 Viestintä ja vapaa-aika ENA3 Opiskelu ja työ ENA4 Ympäröivä yhteiskunta ENA5 Kulttuurikurssi ENA6 Tiede, talous ja tekniikka ENA7 Ihminen ja luonto ENA08 Yhteinen maailmamme 3 Jokapäiväiseen elämään liittyviä aihepiirejä. Oman opiskelutyylin löytäminen. eruskoulun rakenteiden kertaamista ja vahvistamista. Aihepiireinä englanninkielinen maailma ja Suomi ja suomalaisuus. Substantiivit, artikkelit, it/there, passiivi. Kurssin aihepiireinä unelmat ja toiveet, koulutus ja työ. Adjektiivit ja adverbit, epäsuora esitys, indefiniittipronomineja. -tekstin lukemisen tekniikka -äidinkielisen tiivistelmän laatiminen -vaillinaiset apuverbit, relatiivipronominit, fraasiverbit -kirjan, elokuvan tai teatterikappaleen arvostelu -lauseenvastikkeet, artikkelit, välimerkit -sanaston syventäminen -vaativien testien lukeminen -infinitiivi, -ing-muoto, numeraalit -sanaston kartuttaminen, tekstinymmärtämis- ja kuunteluharjoituksia -rakenteiden kertausta -sanastoa aihepiireittäin -rakenteiden kertausta Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Ei itsenäistä suoritusta Ei itsenäistä suoritusta Ei itsenäistä suoritusta Ei itsenäistä suoritusta Ei itsenäistä suoritusta Ei itsenäistä suoritusta Ei itsenäistä suoritusta Suositellaan sekä syksyllä että keväällä kirjoittaville Ei itsenäistä suoritusta Suositellaan keväällä kirjoittaville. Davies Kalliovalkama Lehtonen : In Touch Course 1 Davies Kalliovalkama Lehtonen : In Touch Course 2 Davies Lehtonen Mäkelä : In Touch Course 3 Davies Lehtonen: In Touch Course 4 Davies Lehtonen: In Touch Course 5 Davies Lehtonen: In Touch Course 6 Davies Lehtonen: In Touch Course 7 Davies Lehtonen: In Touch Course 8

4 CEN1 Starttikurssi CEN2 Valmennuskurssi CEN3 Suullisen kielitaidon kurssi So Kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opittuja rakenteita ja sanastoa. So - harjoitellaan yo-kirjoitusten tehtävätyyppejä - kerrataan rakenteita ja sanastoa So -ääntäminen, intonaatio, small talk, pieni esitys englanniksi 4 Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe, suoritusmerkintä Aktiivinen osallistuminen, preliminäärikoe, suoritusmerkintä Aktiivinen osallistuminen, suoritusmerkintä Tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat kertausta perusasioissa. Suositellaan kaikille keväällä kirjoittaville. Tarkoitettu lähinnä 2. vuosikurssin opiskelijoille Ikonen Suurpää: Back-up English - RUOTSIN KIELI, B1 RUB1 Koulu ja vapaaaika RUB2 Arkielämää ohjoismaissa RUB3 Suomi, ohjoismaat ja Eurooppa RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen Nuorten lähiympäristö, koulunkäynti ja vapaa-aika. Nuoren lähiympäristö, koti, asuminen, perhe, ulkonäkö, pukeutuminen. Matkalla Suomessa. Kotiseutu. Suomalaisuuden erityispiirteitä. Suomenruotsalaisuus. Suomen kirjallisuus, taide ja historia. Muuttuva elinympäristömme. Ympäristönsuojelu. Joukkotiedotusvälineet. Liikenne, tekniikka, mainonta. Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttö, erilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttö, erilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttö, erilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttö, erilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Blom- Kaunisto aasonen ym. : Galleri 1 Galleri Grammatik Blom Kaunisto aasonen ym. : Galleri 2 Galleri Grammatik Hellgren Lehto Määttä: Dags 3 Hellgren Lehto Määttä: Dags 4

5 RUB5 Elinympäristömme Ihmissuhteet. Sukupuolten, ikäryhmien ja kulttuurien kohtaaminen. Elämänkatsomus. Rauha ja kansainvälisyys. 5 Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttö, erilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Hellgren Lehto Määttä: Dags 5 RUB6 Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen ohjoismainen teatteri, elokuva, kirjallisuus, musiikki, taide ja arkkitehtuuri. Opiskelu ja työmarkkinat. Talouselämä, tekniikka ja teollisuus. Kehitysmaat. Kansainvälisyys. Filosofista pohdintaa ihmisenä olemisesta. Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttö, erilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttöerilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen Suositellaan sekä syksyllä että keväällä kirjoittaville Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen. Hallgren Lehto Määttä: Dags Grammatik Hallgren Lehto Määttä: Dags Grammatik CRU1 Starttikurssi CRU2 Suullisen viestinnän kurssi CRU3 Abikurssi So eruskoulun oppimäärän keskeisten kielioppikohtien ja perussanaston kertaus ja laajennus. So Tilannepohjaisia keskusteluharjoituksia. Roolileikkejä, väittelyjä, reagointiharjoituksia, ym. suullista kielitaitoa vahvistavia puheharjoituksia. So Monipuolista harjoittelua ylioppilastutkintoa varten: tiivistelmän ja kirjoitelman laadintaa, luetun ja kuullunymmärtämisharjoituksia, kieliopin hiontaa, ym. Osallistujien toiveiden mukaan. Suoritusmerkintä Opintojen alussa. Jukarainen Harkoma Lötheberg : Framsteg Suoritusmerkintä, mahdollinen suullinen koe Suoritusmerkintä, mahdollinen preliminäärikoe Suositellaan 2. vuosikurssin opiskelijoille. akollisten kurssien jälkeen Suositellaan kaikille keväällä kirjoittaville. Ihalainen Kuusterä Harkoma Lilius: Våga tala Määttä Nordgren Repo: Dags Grammatik

6 SAKSAN KIELI, A2 SAA21 Nuoruus SAA22 Arvot ja idolit SAA23 Opiskelu ja tulevaiduudensuunnitelmat SAA24 Yhteiskunta SAA25 Kulttuuri SAA26 Tiede ja tekniikka SAA27 Ihminen ja ympäristö 6 Nykypäivän nuoriso ja harrastukset, rakenteiden kertausta Luetaan arvoihin, ihanteisiin ja uskontoon liittyviä tekstejä, kirjoitusharjoituksia. Aikuistuminen, opiskelusta ja tulevaisuudensuunnitelmista puhuminen, puhe- ja kirjoitusharjoituksia. Naisen ja perheen asema, saksalainen arkipäivä, pronominit, verbioppia. Taide, kirjallisuus, musiikki, konditionaali ja konjunktiivi. Tieteeseen ja tekniikkaan liittyviä tekstejä, uusi yhteinen valuutta: euro. vennetään edellisten kurssien aiheita.. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 1 3, työkirja 1 3 Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 1 3, työkirja 1 3 Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 1 3, työkirja 1 3 Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 4 6, työkirja 4 6 Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 4 6, työkirja 4 6 Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 4 6, työkirja 4 6 Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 7 8, työkirja 7 8

7 SAA28 Yhteinen maapallomme CSA21 Abivalmennuskurssi CSA22 Suullisen kielitaidon kurssi So So Kerrataan kieliopin keskeiset rakenteet. Luetaan autenttisia tekstejä. Luetun- ja kuullunymmärtämisiä, tiivistelmiä, kirjoitelmia, rakenteiden kertausta opiskelijoiden kanssa yhdessä suunnitellen, yotehtäviä. Harjoitellaan saksan puhumista virheitä pelkäämättä, tehdään harjoituksena tai kokeena saksan valtakunnallinen suullinen koe. 7 Suoritus- Merkintä, aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö Suoritusmerkintä, aktiivinen osallistuminen, mahdollisesti suullisen kielitaidon koe. Ei. Ei Suositellaan saksan kirjoittaville. Tarkoitettu lähinnä 2. vuosikurssin opiskelijoille, ei itsenäistä suoritusta Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 7 8, työkirja 7 8 Ilmoitetaan myöhemmin SAKSAN KIELI, B2 SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset SAB22 Meillä ja muualla SAB23 Ennen ja nyt Nuorten jokapäiväinen elämä, harrastukset ja niiden yhteydessä käytettävät palvelut, rakenteiden kertausta. Saksankieliset maat ja niiden ihmiset, maantiede, historia, lomanviettomahdollisuudet, imperfekti, prepositioita. Teknologia ja yhteiskunta, turvallisuus ja yhteiskunta ennen ja nyt, kirjoitusharjoituksia, adjektiivit, rektioverbejä.. Ei. Ei. Ei Busse Jaakamo Ovaska Vilenius- Virtanen: anorama Deutsch Texte 1-3 Übungen 1 Busse Jaakamo Ovaska Vilenius- Virtanen: anorama Deutsch Texte 1-3 Übungen 2 Busse Jaakamo Ovaska Vilenius- Virtanen: anorama Deutsch Texte 1-3 Übungen 3

8 SAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat SAB25 Kulttuuri SAB26 Yhteiskunta SAB27 Tiede ja tekniikka SAB28 Luonto ja kestävä kehitys CSAB1 Abivalmennuskurssi CSAB2 Suullisen kielitaidon kurssi So So Koulunkäynnistä, opiskelusta ja työelämästä kertominen. Taiteesta, musiikista, elokuvista ja kirjallisuudesta kertominen, kirjoittaminen ja puhuminen. Tutustutaan saksankielisten maiden yhteiskuntiin ja maapallon tilaan. Tieteeseen ja tekniikkaan liittyviä tekstejä, uusi yhteinen valuttaa: euro. Luontoon ja ympäristöön liittyviä tekstejä, rektiot, pronominaaliadverbit, partisiipit. Luetun- ja kuullunymmärtämisiä, tiivistelmiä, kirjoitelmia, rakenteiden kertausta opiskelijoiden kanssa yhdessä suunnitellen, yotehtäviä. Harjoitellaan saksan puhumista virheitä pelkäämättä, tehdään harjoituksena tai kokeena saksan valtakunnallinen suullinen koe. 8 Suoritusmerkintä, aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö Suoritusmerkintä, aktiivinen osallistuminen, mahdollisesti suullisen kielitaidon koe. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei Suositellaan saksan kirjoittajille. Tarkoitettu lähinnä 2. vuosikurssin opiskelijoille Busse Jaakamo Ovaska Vilenius- Virtanen: anorama Deutch Texte 4 6 Übungen 4 Busse Jaakamo Ovaska Vilenius- Virtanen: anorama Deutch Texte 4 6 Übungen 5 Busse Jaakamo Ovaska Vilenius- Virtanen: anorama Deutch Texte 4 6 Übungen 6 Ilmoitetaan myöhemmin Ilmoitetaan myöhemmin - -

9 SAKSAN KIELI, B3 SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua SAB32 Näin asiat hoituvat SAB33 Vapaa-aika ja harrastukset SAB34 Meillä ja muualla SAB35 Ennen ja nyt SAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat SAB37 Kulttuuri 9 Esittelyyn, tutustumiseen yms. liittyvät viestintätilanteet, hyvinvointi ja turvallisuus: oma lähipiiri, elin- ja opiskeluympäristö, kieliopin perusasiat. Matkailuun ja arkipäivään liittyvät tilanteet, kohdataan palvelualan edustajia heidän kanssaan viestittäessä, terveys, läheisimmät ihmissuhteet, rakenteiden syventäminen. Omista kiinnostuksenaiheista, harrastuksista ja toiveista puhuminen, perfekti, sivulauseet, datiivi. Saksankieliset maat ja niiden ihmiset, maantiede, historia, lomanviettomahdollisuudet, prepositioita. Teknologia ja yhteiskunta, turvallisuus ja yhteiskunta ennen ja nyt, kirjoitusharjoituksia, imperfekti ja konditionaali, rektioverbejä. Omista tulevaisuudensuunnitelmista kertominen: opiskelu, auto, armeija, suhteet, relatiivipronominit ja infinitiivi. Saksankielisten maiden kulttuuriin tutustuminen, passiivi, rakenteiden syventämistä.. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 1-2 Texte und Übungen Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 1-2 Texte und Übungen Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 3 Texte und Übungen Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 4-6 Texte und Übungen Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 4-6 Texte und Übungen Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 4-6 Texte und Übungen Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 7-8 Texte und Übungen

10 SAB38 Yhteinen maapallomme CSAB1 Abivalmennuskurssi CSAB2 Suullisen kielitaidon kurssi So So Kestävä kehitys, yhteiskunta, mediaosaaminen, kirjoitustaitojen vahvistaminen. Luetun- ja kuullunymmärtämisiä, tiivistelmiä, kirjoitelmia, rakenteiden kertausta opiskelijoiden kanssa yhdessä suunnitellen, yotehtäviä. Harjoitellaan saksan puhumista virheitä pelkäämättä, tehdään harjoituksena tai kokeena saksan valtakunnallinen suullinen koe. 10 Suoritusmerkintä, aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö. Suoritusmerkintä, aktiivinen osallistuminen, mahdollisesti suullisen kielitaidon koe. Ei. Ei Suositellaan saksan kirjoittajille. Tarkoitettu lähinnä 2. vuosikurssin opiskelijoille Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 7-8 Texte und Übungen Neue Adresse Grammatik Ilmoitetaan myöhemmin - ITALIAN KIELI, B3 ITB31 Hyvää päivää, hauska tutustua ITB32 Näin asiat hoituvat Esittelyyn, tutustumiseen yms. liittyvät viestintätilanteet, hyvinvointi ja turvallisuus: oma lähipiiri, elin- ja opiskeluympäristö, kieliopin perusasiat. Matkailuun ja arkipäivään liittyvät tilanteet, kohdataan palvelualan edustajia heidän kanssaan viestittäessä, terveys, läheisimmät ihmissuhteet, rakenteiden syventäminen Numeroarviointi tai suoritusmerkintä, aktiivinen. Ei. Ei Mäkelä Raino: Italiano? Facile! 1 Mäkelä Raino: Italiano? Facile! 1 (WSOY

11 MATEMATIIKKA, ITKÄ MAA1 Funktiot ja yhtälöt MAA2 olynomifunktiot MAA3 Geometria MAA4 Analyyttinen geometria MAA5 Vektorit 11 Yhtälö, prosenttilaskenta, potenssi, verrannollisuus. Toisen asteen yhtälö, polynomifunktio, binomikaavat, polynomiepäyhtälö. Yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, pinta-aloja ja tilavuuksia. Suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälö, yhtälöryhmä. Vektoreiden ominaisuudet ja laskutoimitukset, pistetulo.. Kangasaho Mäkinen Oikkonen - aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 1. Funktiot ja yhtälöt. Kangasaho Mäkinen Oikkonen - aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 2. olynomifunktiot. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela - Tahvanainen: itkä matematiikka 3. Geometria. Kangasaho Mäkinen Oikkonen - aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 4. Analyyttinen geometria. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela - Tahvanainen: itkä matematiikka 5. Vektorit

12 MAA6 Todennäköisyys ja tilastot MAA7 Derivaatta MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot Klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, laskusäännöt, normaalijakauma. Raja-arvo, derivaatta, derivoimissäännöt, funktion kulun tutkiminen, ääriarvot. Juuri- ja logaritmiyhtälöt, derivoiminen, käänteisfunktio. Trigonometriset yhtälöt, derivaatta, aritmeettinen ja geometrinen jono. 12. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela - Tahvanainen: itkä matematiikka 6. Todennäköisyys ja tilastot. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela - Tahvanainen: itkä matematiikka 7. Derivaatta. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela - Tahvanainen: itkä matematiikka 8. Juuri- ja logaritmifunktiot. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka. Trigonometriset funktiot ja lukujonot MAA10 Integraalilaskenta MAA11 Lukuteoria ja logiikka Integraalifunktio, määrätty integraali, pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. Lauseen totuusarvot, alkuluvut, Eukleideen algoritmi.. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka Integraalilaskenta Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 11. Lukuteoria ja logiikka

13 MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi CMA1 Starttikurssi CMA2 Täydentävä kurssi CMA3 Kertauskurssi Absoluuttinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iterointi, muutosnopeus. Käytetään graafista laskinta. Jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia. So eruskoulun matematiikan kertausta ja syventämistä. So Vahvistetaan meneillään olevan kurssin hallintaa So Kerrataan lukion matematiikan keskeiset sisällöt. 13 Osallistuminen, työskentelyaktiivisuus näyttö. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 14. Kertaus MATEMATIIKKA, LYHYT MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt Lineaarinen riippuvuus, verrannollisuus, ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Aalto Levanto Kylliäinen Metiäinen Mäkinen Tahvanainen: Lausekkeet ja yhtälöt

14 MAB2 Geometria MAB3 Matemaattisia malleja I MAB4 Matemaattinen analyysi MAB5 Tilastot ja todennäköisyys MAB6 Matemaattisia malleja II MAB7 Talousmatematiikka MAB8 Matemaattisia malleja III Yhdenmuotoisuus, trigonometria, ythagoraan lause, tason geometriaa, avaruusgeometriaa Lineaarinen ja eksponentiaalinen malli, potenssi- ja eksponenttiyhtälö, logaritmi Derivaatta, funktion kulku, funktion suurin ja pienin arvo, sovelluksia Tilastollisia tunnuslukuja, normaalijakauma, todennäköisyyslaskenta Yhtälöpari, lineaarinen optimointi, lukujonot ja summat mm. indeksi-, kustannus-, lainaja verotuslaskelmia Trigonometriset funktiot, radiaani, vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo 14 Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi MAB1 jälkeen Aalto Levanto Kylliäinen Metiäinen Mäkinen Tahvanainen: Geometria MAB1 jälkeen Aalto Levanto Kylliäinen Metiäinen Mäkinen Tahvanainen: Matemaattisia malleja 1 MAB1 jälkeen Aalto Levanto Kylliäinen Metiäinen Mäkinen Tahvanainen: Matemaattinen analyysi MAB1 jälkeen Aalto Levanto Kylliäinen Metiäinen Mäkinen Tahvanainen: Tilastot ja todennäköisyys MAB3 jälkeen Aalto Levanto Kylliäinen Metiäinen Mäkinen Tahvanainen: Matemaattisia malleja II MAB6 jälkeen Hassinen Forsell Taskinen: Sigma 7 Talousmatematiikka (Tammi) MAB1, MAB2, MAB3, MAB6 jälkeen Hassinen Hemmo Taskinen Ekonen: Sigma 8 Matemaattisia malleja III (Tammi)

15 MAB 9 Kertauskurssi CMB1 Starttikurssi CMB2 Tilastot ja todennäköisyys II So Kerrataan keskeisimpiä asioita, valmentaudutaan yo-kirjoituksiin So Murtoluvut, polynomilaskentaa, lausekkeiden käsittely Todennäköisyyslaskentaa, binomijakauma, normaalijakauma, otanta, tilastollista päättelyä 15 Kurssikoe, jatkuva näyttö, suoritusmerkintä Kurssikoe, suoritusmerkintä Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Viimeinen kurssi Aalto Kangasaho Levanto Mäkinen aavola Salmela: Kertaus, lyhyt matikka Ensimmäinen kurssi _ MAB5 jälkeen Ilmoitetaan syksyllä FYSIIKKA FY1 Fysiikka luonnontietona FY2 Lämpö FY3 Aallot FY4 Liikkeen lait FY5 yöriminen ja gravitaatio Fysiikan antama maailmakuva, fysikaalisen tiedon hankinta ja mallintaminen Lämpöilmiöt, mekaaninen energia, työ ja teho. Värähdys- ja aaltoliike, äänen ja valon käyttäytyminen. Newtonin lait, mekaaniset säilymislait, liikemallit. Ympyräliike, gravitaatio, heittoliike ja planeettojen liike. näyttö näyttö näyttö Hatakka Saari Sirviö Viiri Yrjänäinen: hysica 1 Fysiikka luonnontieteenä Lehto Luoma Eloranta Havukainen Leskinen: Fysiikka 2 Lämpö. Aallot (Tammi) Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka 2 Lämpö. Aallot (Tammi) Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka 4 Liikkeen lait (Tammi) Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka 5 yöriminen ja gravitaatio (Tammi)

16 FY6 Sähkö FY7 Sähkömagnetismi FY8 Aine ja säteilyt CFY1 Kokeellinen fysiikka CFY2 Haitek-kurssi CFY3 Kertauskurssi Jännite ja sähkövirta, Ohmin laki, vastukset ja kondensaattorit. Sähkömagneettiset ilmiöt, induktio, vaihtovirta. Dualismi, valosähköilmiö, atomimallit, ydinenergia. Harjoitusmittauksia eri fysiikan aloilta. So Tutustutaan elektroniikkaan ja tuotantoteknologiaan, teollisuusvierailu, mallintaminen Legologolla Kerrataan fysiikan keskeiset osaalueet laskennallisin keinoin. So 16 Työskentelyaktiivisuus, työselostukset Työskentelyaktiivisuus, harjoitustyö. Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka 6: Sähkö (Tammi) Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka Sähkö. Sähkömagnetismi (Tammi) Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka 8 Aine ja säteilyt (Tammi) Monisteet, muistiinpanot Monisteet, muistiinpanot Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka Kertauskirja (Tammi) KEMIA KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia KE2 Kemian mikromaailma Orgaanisia yhdisteitä (ominaisuuksia, sidokset, reaktioita) seokset, ainemäärä, pitoisuus Aineen rakenne, jaksollinen järjestelmä, hapetusluvut, kemiallinen sidos, isomeria Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi KE1 jälkeen Lehtiniemi Turpeenoja: Mooli 1 Ihmisen ja elinympäristön kemia Lehtiniemi Turpeenoja: Mooli 2 Kemian mikromaailma

17 KE3 Reaktiot ja energia KE4 Metallit ja materiaalit Reaktioyhtälö, erilaisia reaktiotyyppejä, stoikiometrisia laskuja, energian muutokset, reaktionopeus Sähkökemiaa, hapettumis- ja pelkistymisreaktiot, metallit ja epämetallit, polymeerit, komposiitit 17 Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi KE2 jälkeen KE2 ja KE3 jälkeen Lehtiniemi Turpeenoja: Mooli 3 Reaktiot ja energia Lehtiniemi - Turpeenoja: Mooli 4 Metallit ja materiaalit KE5 Reaktiot ja tasapaino Tasapainoreaktioita Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi KE4 jälkeen Lehtiniemi Turpeenoja: Mooli 5 Reaktiot ja tasapaino CKE1 Kokeellinen kemia CKE2 Kemian kertauskurssi Laboratoriotöitä, työselostuksia Kerrataan aiempien kurssien keskeisiä sisältöjä Jatkuva näyttö, työselostukset, suoritusmerkintä Kurssikoe, jatkuva näyttö, suoritusmerkintä KE2 jälkeen Viimeinen kurssi - Ilmoitetaan syksyllä MAANTIEDE GE1 Sininen planeetta GE2 Yhteinen maailma GE3 Riskien maailma Maan planetaarisuus. Luonnonmaantieteen perusteet. Luonnon ja ihmisen vuorovaikutus maapallolla. Kulttuurimaantieteen perusteet. Luonnonoloista ja ihmisen toiminnasta aiheutuvat riskit maapallolla. Kirjallinen ja suullinen, arvostelu. Kirjallinen ja suullinen, arvostelu Kirjallinen ja suullinen, arvostelu akollisten kurssien jälkeen. Kakko ym: Lukion maantiede 1 Sininen planeetta + työvihko Kakko ym: Lukion maantiede 2 Yhteinen maailma Kakko ym: Lukion maantiede 3 Riskien maailma

18 GE4 Aluetutkimus Kartografia, paikkatietojärjestelmät ja maantieteellisen tutkielman laatiminen. 18 Kirjallinen ja suullinen, arvostelu akollisten kurssien jälkeen. Kakko ym: Lukion maantiede 4 Aluetutkimus BIOLOGIA BI1 Eliömaailma BI2 Solu ja perinnöllisyys BI3 Ympäristöekologia BI4 Ihmisen biologia BI5 Bioteknologia CBI1 Lajituntemuskurssi Eliömaailman järjestelmä, rakenne ja toiminta. Ekologia. Etologia. Evoluutio. Solun rakenne ja toiminta. erinnöllisyyden perusteet. opulaatiogenetiikka, evoluutioteoria. Ekologian perusteet. Ympäristönsuojelu, kestävä kehitys, Suomen luonto, arvostelu, arvostelu, arvostelu Ihmisen rakenne ja elintoiminnot, arvostelu Bioteknologian perusteet. Solun rakenne, mikrobit, geenitekniikan perusteet. Jalostus So aikallisen kasvilajiston tunnistaminen. Kasvikokoelman teko., arvostelu Kasvikokoelma ja kasvitentti, osallistuminen retkiin, suoritusmerkintä akollisten kurssien jälkeen akollisten kurssien jälkeen akollisten kurssien jälkeen Vapaa Leinonen Nyberg ym. Koulun biologia, lukio 1 Eliömaailma Leinonen Nyberg ym. Koulun biologia, lukio 2 Solu ja perinnöllisyys Leinonen Tyrväinen ym. Koulun biologia, lukio 3 Ympäristöekologia Leinonen Nyberg ym. Koulun biologia, lukio 4 Ihmisen biologia Leinonen Nowak ym. Koulun biologia, lukio 5 Bioteknologia -

19 HISTORIA HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri HI2 Eurooppalainen ihminen HI3 Kansainväliset suhteet HI4 Suomen historian käännekohtia HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan HI6 Kulttuurien kohtaaminen CHI2 Antiikin historia CHI1 Maailmantilanne nyt 19 Talous- ja yhteiskuntakehityksen historiaa kivikaudelta nykyaikaan Antiikin ja Euroopan kulttuurihistoriaa nykyaikaan saakka Kansainvälistä politiikkaa luvun lopulta nykypäivään Suomen historiaa 1800-luvun alusta nykypäivään. Suomen historian kehitysvaiheet kivikaudesta 1800 luvun alkuun. Euroopan ulkopuolisten kulttuurien historiaa ja nykytilaa. Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen So Muinaisen Egyptin, Kreikan ja Kirjallinen ja suullinen Rooman historiaa. So Maailmantapahtumien ajankohtaiskurssi, uutisille historian taus- Kirjallinen ja suullinen taa 1. vuotena Heikkonen Ojakoski Väisänen : Muutosten maailma 1 ja 2 1. vuotena Heikkonen Ojakoski - Väisänen: Muutosten maailma 1 ja 2 2. vuotena Heikkonen Ojakoski - Väisänen: Muutosten maailma 3. 2.vuotena Heikkonen Ojakoski Väisänen: Muutosten maailma 4 HI1 ja HI2 jälkeen Heikkonen Ojakoski Väisänen: Lukion historia. Muutosten maailma. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomiaan. HI1 ja HI2 jälkeen Ahtiainen Aromaa Heininen Kauppinen jne.: Maailmankulttuurien aikakirja HI1 ja HI2 jälkeen Sama kuin HI1 ja HI2 HI3 jälkeen Sama kuin HI3

20 YHTEISKUNTAOI YH1 Yhteiskuntatieto YH2 Taloustieto YH3 Kansalaisen lakitieto YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni 20 Valtio-opin ja yhteiskuntapolitiikan kurssi Suomen kansantalouden ja kansainvälisen talouden kurssi. Suomalaiset yhteiskunnan keskeiset pelisäännöt yksilön näkökulmasta EU:n toimielimet ja unionin vaikutus arkielämäämme. Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen 2. tai 3. vuotena Aunesluoma Heikkonen Ojakoski: Lukiolaisen yhteiskuntatieto YH1 jälkeen Hänninen Liuskari Suonio: Forum Lukion taloustieto YH1 jälkeen Kivelä Nordell: Jokaisen oikeustieto YH1 jälkeen Kaksonen Ojala Rautiainen: Lukiolaisen EUkurssi USKONTO UE1 Uskonnon luonne ja merkitys UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta UE3 Ihmisen elämä ja etiikka Uskonnon määrittely ja tutkiminen, uskonnon ydinkysymykset, Raamatun tutkimus ja tulkintatavat Kristinuskon synty ja kehitys Kirkkokuntien erityispiirteet Kirkkojen rooli maailmassa Ihmisen elämänkysymykset Hyvän ja pahan käsitteet Eettiset kysymykset Dunderberg ym: THEO yhän piirit Dunderberg Heinimäki Juurikka Järveläinen yms.: THEO Betlehemistä Brysseliin Dundberg Heinimäki Juurikka Järveläinen jne.: THEO Oikein väärin Etiikka

21 UE4 Uskontojen maailmat UE5 Mihin suomalainen uskoo CUE1 Raamattu uskomme ja kulttuurimme perusta Uskontojen levinneisyys yhät kirjat ja oppi Kultit ja rituaalit Muinaissuomalainen uskonto Suomen kirkkohistoria Luterilainen kirkko nykypäivän Suomessa Ei-kristilliset yhteisöt Suomessa Raamatun synty, historia ja merkitys So Raamatun tekstit Raamatun vaikutus kulttuurin eri aloilla 21, suoritusmerkintä Vapaa Vapaa Vapaa Ilmoitetaan myöhemmin Ilmoitetaan myöhemmin Ilmoitetaan myöhemmin ELÄMÄNKATSOMUSTIETO ET1 Hyvä elämä ET2 Maailmankuva ET3 Yksilö ja yhteisö ET4 Kulttuuriperintö ja identiteetti Elämänkatsomus, olemassaolon peruskysymykset, elämänhallinnan keinot, hyveet ja paheet Maailmankuvan ydinalueet, maalliset ja uskonnolliset katsomukset, maailmakuvan murrokset Ihminen sosiaalisena olentona, valta, valtasuhteet, yhteiskunnan rakenne ja muutokset, poliittiset ihanteet, oikeudenmukaisuus Kulttuurin käsite ja merkitys, kulttuuriperintö, kulttuuripiirteet, monikulttuurinen yhteiskunta Kirjallinen Kirjallinen Kirjallinen Kirjallinen Sovitaan erikseen Sovitaan erikseen Sovitaan erikseen Sovitaan erikseen

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio

Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio Tekijät Oppi- ym. kirjat ISBN-Numero Kustantaja Kurssi Äidinkieli (ÄI) Haapala ym. Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 Otava AI1-9 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja Oppikirjat 2015-2016 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

Lukion kirjaluettelo (12.6.2015)

Lukion kirjaluettelo (12.6.2015) Lukion kirjaluettelo (2.6.205) Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 205-206 * Hankittu lv 203-204 koulun toimesta, perinteinen oppikirja. Annetaan lainaksi kurssin ajaksi, jonka jälkeen ne kerätään pois.

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO lv / VANHA OPS

OPPIKIRJALUETTELO lv / VANHA OPS KUUSANKOSKEN LUKIO OPPIKIRJALUETTELO lv. 2016-2017 / VANHA OPS Lukion käyttämät oppikirjat voidaan korvata vastaavalla sähköisellä materiaalilla, mikäli sellainen on kirjasarjaan olemassa. Opiskelija vastaa

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: Äidinkieli SanomaPro 978-951-0-26300-6 ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

HERVANNAN LUKIO OPPIKIRJAT LV 2009-2010

HERVANNAN LUKIO OPPIKIRJAT LV 2009-2010 HERVANNAN LUKIO OPPIKIRJAT LV 2009-2010 BIOLOGIA BI 1 BI 2 BI 3 BI 4 BI 5 Happonen et al. Bios 1, WSOY (uudistettu painos, kannessa karhu) Happonen et al. Bios 2, WSOY (uudistettu painos, kannessa pingviinejä)

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto kurssi 1 Vihmanen, Airaksinen, Kuusela: Lukion et, kurssi 1 kurssi 2 Niiniluoto: Lukion et, kurssi 2 eri kirjoja, koulusta

Elämänkatsomustieto kurssi 1 Vihmanen, Airaksinen, Kuusela: Lukion et, kurssi 1 kurssi 2 Niiniluoto: Lukion et, kurssi 2 eri kirjoja, koulusta LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014-2015 Biologia kurssi 1 WSOY Happonen ym.: Bios1. Eliömaailma (uusittu painos) kurssi 2 WSOY Happonen ym.: Bios2. Solu ja perinnöllisyys (uusittu painos) kurssi 3 WSOY

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Englanti, A-kieli kurssit 1-6 Otava McWhirr, ym.: Open Road 1-6 (myös sähköinen oppikirja käy) Silk, Mäki, Kjisik.: Grammar Rules!

Englanti, A-kieli kurssit 1-6 Otava McWhirr, ym.: Open Road 1-6 (myös sähköinen oppikirja käy) Silk, Mäki, Kjisik.: Grammar Rules! LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 Biologia kurssi 1 SanomaPro Happonen ym.: Bios1. Eliömaailma (uusittu painos) kurssi 2 SanomaPro Happonen ym.: Bios2. Solu ja perinnöllisyys (uusittu painos) kurssi

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

kurssit 7 Otava Mäki, Silk: Abi-englanti (uudistettu versio ISBN 978-951-1-265344)

kurssit 7 Otava Mäki, Silk: Abi-englanti (uudistettu versio ISBN 978-951-1-265344) LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2013-2014 Biologia kurssi 1 WSOY Happonen ym.: Bios1. Eliömaailma (uusittu painos) kurssi 2 WSOY Happonen ym.: Bios2. Solu ja perinnöllisyys (uusittu painos) kurssi 3 WSOY

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

VARKAUDEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2015 2016

VARKAUDEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2015 2016 VARKAUDEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2015 2016 1. VUOSIKURSSI (HUOM! Monista kirjoista on saatavilla myös digikirja, joka sopii kaikille Haapala ym. Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus. Särmän oppikirja Särmän

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta.

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. Lukuvuosi 2017-2018 oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS 1, Elämä ja evoluutio

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

syventävät kurssit Kurssit 1-3 Dahlman, Halti, Sairanen, Gute I dee 1, 2, 3 CD mukana WSOY

syventävät kurssit Kurssit 1-3 Dahlman, Halti, Sairanen, Gute I dee 1, 2, 3 CD mukana WSOY Tarkastettu, päivitetty 13.5.2008 Vetelin lukio OPPIKIRJAT LV 2008-2009 ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄI1-2 Aalto Parko Hytönen Romsi Routarinne Virkkunen: Kieli ja tekstit 1 ÄI3-4 - - : Kieli ja tekstit 2 ÄI5

Lisätiedot

Kirjalista [lv. 2014-2015]

Kirjalista [lv. 2014-2015] Kirjalista [lv. 2014-2015] Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-3 SÄRMÄ Suomen kieli ja kirjallisuus vaihtoehtona sama digikirjana: SÄRMÄ Suomen kieli

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 13.05.2015 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S!

ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 13.05.2015 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 13.05.2015 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi Kustantaja Kurssi Huomautukset ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Oulunsalon lukion kirjalista lv 2016-17

Oulunsalon lukion kirjalista lv 2016-17 LV 2016-17 kirjat 1. VUOSIKURSSI 2. VUOSIKURSSI 3. VUOSIKURSSI BIOLOGIA BI1 - BIOS 1 Elämä ja evoluutio. Tekijät: Happonen, Holopainen, Ulmanen ja Venäläinen. (SanomaPro 2016). BI2 BIOS 2 julkaistaan myöhemmin

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 0-0 ISBN Kustantaja Äidinkieli -9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus tai sähköinen oppikirja 9789 9789988 Otava Särmä, Tehtäviä

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus, P Sisältö: Erilaisten tekstien havainnointia, tulkintaa ja harjoittelua. Omat tekstitaidot ja vuorovaikutustaidot. Lukupäiväkirja, lukukokemuksen

Lisätiedot

Open Road 1-6 Silk, Riitta et al.: Grammar Rules! kurssit 7-8 Otava Silk, Riitta & Mäki Jaakko:Abi-englanti. opettajan materiaali

Open Road 1-6 Silk, Riitta et al.: Grammar Rules! kurssit 7-8 Otava Silk, Riitta & Mäki Jaakko:Abi-englanti. opettajan materiaali LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-2013 Biologia kurssi 1 WSOY Happonen ym.: Bios1. Eliömaailma (uusittu painos) kurssi 2 WSOY Happonen ym.: Bios2. Solu ja perinnöllisyys (uusittu painos) kurssi 3 WSOY

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

Oulun Lyseon lukio/kirjalista 2012-2013

Oulun Lyseon lukio/kirjalista 2012-2013 Oulun Lyseon lukio/kirjalista 2012-2013 ÄIDINKIELI ÄI 1: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus SEKÄ Särmä. Tehtäviä 1 ÄI 2: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus SEKÄ Särmä. Tehtäviä 2 ÄI 3: Särmä. Suomen

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot