ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kurssin nimi ja numero ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kurssin nimi ja numero ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus"

Transkriptio

1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti 1 Erilaisten tekstien havainnointia, tulkintaa ja harjoittelua. Omat tekstitaidot ja vuorovaikutustaidot. Lukupäiväkirja, lukukokemuksen analysointi. Oikeakielisyyttä. Tekstien erittely ja hyödyntäminen omassa kirjoittamisessa: aineistoaine. Tekstin rakenteen ja kieliasun hiominen mm. välimerkit. Informatiivinen puheenvuoro. Eritellään ja tulkitaan kaunokirjallisuutta: novelleja, runoja ja näytelmiä. Novellien lukupäiväkirja. Tekstitaitotehtävät kaunokirjallisuudesta. Kirjallisuuden keinojen käyttö omassa tekstissä. Vaikuttamisen näkökulma mediateksteissä ja kaunokirjallisuudessa. Argumentointitavat ja retoriset keinot. Kantaaottavia puheenvuoroja ja tekstejä. Kirjallisuuskeskustelut. Länsimaisen kirjallisuuden aikakaudet ja tyylisuunnat. Kirjallisuusessee. Oman tekstin kielen ja tyylin hionta. Tuntityöskentely, kirjoitustehtävät, kurssikoe Tuntityöskentely, suullinen esitys, kirjoitustehtävät, kurssikoe Tuntityöskentely, kirjoitustehtävät, kurssikoe Tuntityöskentely, suulliset esitykset, kirjoitustehtävät, kurssikoe. Tuntityöskentely, kirjalliset ja suulliset tehtävät, kurssikoe. Yleensä järjestyksessä Yleensä järjestyksessä Yleensä järjestyksessä Yleensä järjestyksessä Yleensä järjestyksessä. Grünn Uusi-Hallila Grünthal: Kivijalka kirjasarja: HUOM! Uudistettu laitos, 2005 tai uudempi painos. 1) Oppikirja 2) Tehtäviä ja aineistoja 3) Kielenhuollon kivijalka Kuten ÄI1 Kuten ÄI1 Kuten ÄI1 Kuten ÄI1

2 ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti ÄI7 uheviestinnän taitojen syventäminen ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri CÄI1 Mediakurssi CÄI2 Ilmaisutaidon peruskurssi CÄI3 Ilmaisutaidon jatkokurssi CÄI4 Tekstipaja Suomen kielen asema sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys. Tekstejä ja keskustelua kurssin teemoista. Suomalainen kaunokirjallisuus teemoittain, tuotoksena kirjallisuusessee. Esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Oppimispäiväkirja. Monipuolistetaan ja syvennetään erilaisten tekstien lukemisessa ja analyysissä tarvittavia taitoja. vennetään oman tekstin rakentamisen taitoja. Kielenhuoltoa. Nykykirjallisuus. Kriittisen ja kulttuurisen lukutaidon syventäminen. Kirjallinen ilmaisu kohti päättökoetta. So erehdytään viestintään ja tehdään lukiolaisten lehteä ja muita lehtijuttuja. So Oman ilmaisun vapauttaminen ja kehittäminen: rentous, puheilmaisu, äänenkäyttö, improvisaatio, draaman keinot. So Valmis näytelmä esitykseksi tai oman tekstin ideointi, laatiminen, harjoittelu ja esittäminen. Osallistujat vaikuttavat toiveillaan kurssin sisältöön. Kirjoitetaan erityisesti kaunokirjallisia tekstejä: näytelmiä, runoja, novelleja. palautetta. Mahdollisesti julkaistaan (esim. kirjoituskilpailut, paikallislehti, koulun juhlat). 2 Tuntityöskentely, kirjoitustehtävät, kurssikoe Aktiivisen työskentelyn ja suullisten esitysten perusteella arviointi. Tuntityöskentely, kirjoitustehtävät, kurssikoe. Tuntityöskentely, kirjoitustehtävät, kurssikoe (= preliminääri). Suoritusmerkintä Suoritusmerkintä Suoritusmerkintä Suoritusmerkintä. Yleensä järjestyksessä Voi osallistua, kun ÄI4 suoritettu. Kun pakollisen kurssit on suoritettu, mahdollisimman lähellä yokoetta. Kun pakolliset kurssit on suoritettu, mahdollisimman lähellä yokoetta. Vapaa, yleensä 1. lukiovuoden keväällä. Vapaa Voi osallistua, kun CÄI2 suoritettu tai muuten valmiudet. Voi osallistua, kun ÄI3 on suoritettu tai samanaikaisesti sen kanssa. Kuten ÄI1 Grünn Grünthal Uusi- Hallila: Kivijalka: ventävät kurssit 7-9 Kivijalka: ventävät kurssit 7-9 ja Kielenhuollon kivijalka Kuten ÄI8 Ei oppikirjaa Ei oppikirjaa Ei oppikirjaa Ei oppikirjaa.

3 ENGLANNIN KIELI, A1 ENA1 Nuori ja hänen maailmansa ENA2 Viestintä ja vapaa-aika ENA3 Opiskelu ja työ ENA4 Ympäröivä yhteiskunta ENA5 Kulttuurikurssi ENA6 Tiede, talous ja tekniikka ENA7 Ihminen ja luonto ENA08 Yhteinen maailmamme 3 Jokapäiväiseen elämään liittyviä aihepiirejä. Oman opiskelutyylin löytäminen. eruskoulun rakenteiden kertaamista ja vahvistamista. Aihepiireinä englanninkielinen maailma ja Suomi ja suomalaisuus. Substantiivit, artikkelit, it/there, passiivi. Kurssin aihepiireinä unelmat ja toiveet, koulutus ja työ. Adjektiivit ja adverbit, epäsuora esitys, indefiniittipronomineja. -tekstin lukemisen tekniikka -äidinkielisen tiivistelmän laatiminen -vaillinaiset apuverbit, relatiivipronominit, fraasiverbit -kirjan, elokuvan tai teatterikappaleen arvostelu -lauseenvastikkeet, artikkelit, välimerkit -sanaston syventäminen -vaativien testien lukeminen -infinitiivi, -ing-muoto, numeraalit -sanaston kartuttaminen, tekstinymmärtämis- ja kuunteluharjoituksia -rakenteiden kertausta -sanastoa aihepiireittäin -rakenteiden kertausta Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Ei itsenäistä suoritusta Ei itsenäistä suoritusta Ei itsenäistä suoritusta Ei itsenäistä suoritusta Ei itsenäistä suoritusta Ei itsenäistä suoritusta Ei itsenäistä suoritusta Suositellaan sekä syksyllä että keväällä kirjoittaville Ei itsenäistä suoritusta Suositellaan keväällä kirjoittaville. Davies Kalliovalkama Lehtonen : In Touch Course 1 Davies Kalliovalkama Lehtonen : In Touch Course 2 Davies Lehtonen Mäkelä : In Touch Course 3 Davies Lehtonen: In Touch Course 4 Davies Lehtonen: In Touch Course 5 Davies Lehtonen: In Touch Course 6 Davies Lehtonen: In Touch Course 7 Davies Lehtonen: In Touch Course 8

4 CEN1 Starttikurssi CEN2 Valmennuskurssi CEN3 Suullisen kielitaidon kurssi So Kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opittuja rakenteita ja sanastoa. So - harjoitellaan yo-kirjoitusten tehtävätyyppejä - kerrataan rakenteita ja sanastoa So -ääntäminen, intonaatio, small talk, pieni esitys englanniksi 4 Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe, suoritusmerkintä Aktiivinen osallistuminen, preliminäärikoe, suoritusmerkintä Aktiivinen osallistuminen, suoritusmerkintä Tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat kertausta perusasioissa. Suositellaan kaikille keväällä kirjoittaville. Tarkoitettu lähinnä 2. vuosikurssin opiskelijoille Ikonen Suurpää: Back-up English - RUOTSIN KIELI, B1 RUB1 Koulu ja vapaaaika RUB2 Arkielämää ohjoismaissa RUB3 Suomi, ohjoismaat ja Eurooppa RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen Nuorten lähiympäristö, koulunkäynti ja vapaa-aika. Nuoren lähiympäristö, koti, asuminen, perhe, ulkonäkö, pukeutuminen. Matkalla Suomessa. Kotiseutu. Suomalaisuuden erityispiirteitä. Suomenruotsalaisuus. Suomen kirjallisuus, taide ja historia. Muuttuva elinympäristömme. Ympäristönsuojelu. Joukkotiedotusvälineet. Liikenne, tekniikka, mainonta. Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttö, erilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttö, erilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttö, erilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttö, erilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Blom- Kaunisto aasonen ym. : Galleri 1 Galleri Grammatik Blom Kaunisto aasonen ym. : Galleri 2 Galleri Grammatik Hellgren Lehto Määttä: Dags 3 Hellgren Lehto Määttä: Dags 4

5 RUB5 Elinympäristömme Ihmissuhteet. Sukupuolten, ikäryhmien ja kulttuurien kohtaaminen. Elämänkatsomus. Rauha ja kansainvälisyys. 5 Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttö, erilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Hellgren Lehto Määttä: Dags 5 RUB6 Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen ohjoismainen teatteri, elokuva, kirjallisuus, musiikki, taide ja arkkitehtuuri. Opiskelu ja työmarkkinat. Talouselämä, tekniikka ja teollisuus. Kehitysmaat. Kansainvälisyys. Filosofista pohdintaa ihmisenä olemisesta. Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttö, erilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttöerilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen Suositellaan sekä syksyllä että keväällä kirjoittaville Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen. Hallgren Lehto Määttä: Dags Grammatik Hallgren Lehto Määttä: Dags Grammatik CRU1 Starttikurssi CRU2 Suullisen viestinnän kurssi CRU3 Abikurssi So eruskoulun oppimäärän keskeisten kielioppikohtien ja perussanaston kertaus ja laajennus. So Tilannepohjaisia keskusteluharjoituksia. Roolileikkejä, väittelyjä, reagointiharjoituksia, ym. suullista kielitaitoa vahvistavia puheharjoituksia. So Monipuolista harjoittelua ylioppilastutkintoa varten: tiivistelmän ja kirjoitelman laadintaa, luetun ja kuullunymmärtämisharjoituksia, kieliopin hiontaa, ym. Osallistujien toiveiden mukaan. Suoritusmerkintä Opintojen alussa. Jukarainen Harkoma Lötheberg : Framsteg Suoritusmerkintä, mahdollinen suullinen koe Suoritusmerkintä, mahdollinen preliminäärikoe Suositellaan 2. vuosikurssin opiskelijoille. akollisten kurssien jälkeen Suositellaan kaikille keväällä kirjoittaville. Ihalainen Kuusterä Harkoma Lilius: Våga tala Määttä Nordgren Repo: Dags Grammatik

6 SAKSAN KIELI, A2 SAA21 Nuoruus SAA22 Arvot ja idolit SAA23 Opiskelu ja tulevaiduudensuunnitelmat SAA24 Yhteiskunta SAA25 Kulttuuri SAA26 Tiede ja tekniikka SAA27 Ihminen ja ympäristö 6 Nykypäivän nuoriso ja harrastukset, rakenteiden kertausta Luetaan arvoihin, ihanteisiin ja uskontoon liittyviä tekstejä, kirjoitusharjoituksia. Aikuistuminen, opiskelusta ja tulevaisuudensuunnitelmista puhuminen, puhe- ja kirjoitusharjoituksia. Naisen ja perheen asema, saksalainen arkipäivä, pronominit, verbioppia. Taide, kirjallisuus, musiikki, konditionaali ja konjunktiivi. Tieteeseen ja tekniikkaan liittyviä tekstejä, uusi yhteinen valuutta: euro. vennetään edellisten kurssien aiheita.. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 1 3, työkirja 1 3 Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 1 3, työkirja 1 3 Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 1 3, työkirja 1 3 Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 4 6, työkirja 4 6 Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 4 6, työkirja 4 6 Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 4 6, työkirja 4 6 Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 7 8, työkirja 7 8

7 SAA28 Yhteinen maapallomme CSA21 Abivalmennuskurssi CSA22 Suullisen kielitaidon kurssi So So Kerrataan kieliopin keskeiset rakenteet. Luetaan autenttisia tekstejä. Luetun- ja kuullunymmärtämisiä, tiivistelmiä, kirjoitelmia, rakenteiden kertausta opiskelijoiden kanssa yhdessä suunnitellen, yotehtäviä. Harjoitellaan saksan puhumista virheitä pelkäämättä, tehdään harjoituksena tai kokeena saksan valtakunnallinen suullinen koe. 7 Suoritus- Merkintä, aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö Suoritusmerkintä, aktiivinen osallistuminen, mahdollisesti suullisen kielitaidon koe. Ei. Ei Suositellaan saksan kirjoittaville. Tarkoitettu lähinnä 2. vuosikurssin opiskelijoille, ei itsenäistä suoritusta Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 7 8, työkirja 7 8 Ilmoitetaan myöhemmin SAKSAN KIELI, B2 SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset SAB22 Meillä ja muualla SAB23 Ennen ja nyt Nuorten jokapäiväinen elämä, harrastukset ja niiden yhteydessä käytettävät palvelut, rakenteiden kertausta. Saksankieliset maat ja niiden ihmiset, maantiede, historia, lomanviettomahdollisuudet, imperfekti, prepositioita. Teknologia ja yhteiskunta, turvallisuus ja yhteiskunta ennen ja nyt, kirjoitusharjoituksia, adjektiivit, rektioverbejä.. Ei. Ei. Ei Busse Jaakamo Ovaska Vilenius- Virtanen: anorama Deutsch Texte 1-3 Übungen 1 Busse Jaakamo Ovaska Vilenius- Virtanen: anorama Deutsch Texte 1-3 Übungen 2 Busse Jaakamo Ovaska Vilenius- Virtanen: anorama Deutsch Texte 1-3 Übungen 3

8 SAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat SAB25 Kulttuuri SAB26 Yhteiskunta SAB27 Tiede ja tekniikka SAB28 Luonto ja kestävä kehitys CSAB1 Abivalmennuskurssi CSAB2 Suullisen kielitaidon kurssi So So Koulunkäynnistä, opiskelusta ja työelämästä kertominen. Taiteesta, musiikista, elokuvista ja kirjallisuudesta kertominen, kirjoittaminen ja puhuminen. Tutustutaan saksankielisten maiden yhteiskuntiin ja maapallon tilaan. Tieteeseen ja tekniikkaan liittyviä tekstejä, uusi yhteinen valuttaa: euro. Luontoon ja ympäristöön liittyviä tekstejä, rektiot, pronominaaliadverbit, partisiipit. Luetun- ja kuullunymmärtämisiä, tiivistelmiä, kirjoitelmia, rakenteiden kertausta opiskelijoiden kanssa yhdessä suunnitellen, yotehtäviä. Harjoitellaan saksan puhumista virheitä pelkäämättä, tehdään harjoituksena tai kokeena saksan valtakunnallinen suullinen koe. 8 Suoritusmerkintä, aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö Suoritusmerkintä, aktiivinen osallistuminen, mahdollisesti suullisen kielitaidon koe. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei Suositellaan saksan kirjoittajille. Tarkoitettu lähinnä 2. vuosikurssin opiskelijoille Busse Jaakamo Ovaska Vilenius- Virtanen: anorama Deutch Texte 4 6 Übungen 4 Busse Jaakamo Ovaska Vilenius- Virtanen: anorama Deutch Texte 4 6 Übungen 5 Busse Jaakamo Ovaska Vilenius- Virtanen: anorama Deutch Texte 4 6 Übungen 6 Ilmoitetaan myöhemmin Ilmoitetaan myöhemmin - -

9 SAKSAN KIELI, B3 SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua SAB32 Näin asiat hoituvat SAB33 Vapaa-aika ja harrastukset SAB34 Meillä ja muualla SAB35 Ennen ja nyt SAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat SAB37 Kulttuuri 9 Esittelyyn, tutustumiseen yms. liittyvät viestintätilanteet, hyvinvointi ja turvallisuus: oma lähipiiri, elin- ja opiskeluympäristö, kieliopin perusasiat. Matkailuun ja arkipäivään liittyvät tilanteet, kohdataan palvelualan edustajia heidän kanssaan viestittäessä, terveys, läheisimmät ihmissuhteet, rakenteiden syventäminen. Omista kiinnostuksenaiheista, harrastuksista ja toiveista puhuminen, perfekti, sivulauseet, datiivi. Saksankieliset maat ja niiden ihmiset, maantiede, historia, lomanviettomahdollisuudet, prepositioita. Teknologia ja yhteiskunta, turvallisuus ja yhteiskunta ennen ja nyt, kirjoitusharjoituksia, imperfekti ja konditionaali, rektioverbejä. Omista tulevaisuudensuunnitelmista kertominen: opiskelu, auto, armeija, suhteet, relatiivipronominit ja infinitiivi. Saksankielisten maiden kulttuuriin tutustuminen, passiivi, rakenteiden syventämistä.. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 1-2 Texte und Übungen Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 1-2 Texte und Übungen Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 3 Texte und Übungen Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 4-6 Texte und Übungen Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 4-6 Texte und Übungen Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 4-6 Texte und Übungen Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 7-8 Texte und Übungen

10 SAB38 Yhteinen maapallomme CSAB1 Abivalmennuskurssi CSAB2 Suullisen kielitaidon kurssi So So Kestävä kehitys, yhteiskunta, mediaosaaminen, kirjoitustaitojen vahvistaminen. Luetun- ja kuullunymmärtämisiä, tiivistelmiä, kirjoitelmia, rakenteiden kertausta opiskelijoiden kanssa yhdessä suunnitellen, yotehtäviä. Harjoitellaan saksan puhumista virheitä pelkäämättä, tehdään harjoituksena tai kokeena saksan valtakunnallinen suullinen koe. 10 Suoritusmerkintä, aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö. Suoritusmerkintä, aktiivinen osallistuminen, mahdollisesti suullisen kielitaidon koe. Ei. Ei Suositellaan saksan kirjoittajille. Tarkoitettu lähinnä 2. vuosikurssin opiskelijoille Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 7-8 Texte und Übungen Neue Adresse Grammatik Ilmoitetaan myöhemmin - ITALIAN KIELI, B3 ITB31 Hyvää päivää, hauska tutustua ITB32 Näin asiat hoituvat Esittelyyn, tutustumiseen yms. liittyvät viestintätilanteet, hyvinvointi ja turvallisuus: oma lähipiiri, elin- ja opiskeluympäristö, kieliopin perusasiat. Matkailuun ja arkipäivään liittyvät tilanteet, kohdataan palvelualan edustajia heidän kanssaan viestittäessä, terveys, läheisimmät ihmissuhteet, rakenteiden syventäminen Numeroarviointi tai suoritusmerkintä, aktiivinen. Ei. Ei Mäkelä Raino: Italiano? Facile! 1 Mäkelä Raino: Italiano? Facile! 1 (WSOY

11 MATEMATIIKKA, ITKÄ MAA1 Funktiot ja yhtälöt MAA2 olynomifunktiot MAA3 Geometria MAA4 Analyyttinen geometria MAA5 Vektorit 11 Yhtälö, prosenttilaskenta, potenssi, verrannollisuus. Toisen asteen yhtälö, polynomifunktio, binomikaavat, polynomiepäyhtälö. Yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, pinta-aloja ja tilavuuksia. Suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälö, yhtälöryhmä. Vektoreiden ominaisuudet ja laskutoimitukset, pistetulo.. Kangasaho Mäkinen Oikkonen - aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 1. Funktiot ja yhtälöt. Kangasaho Mäkinen Oikkonen - aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 2. olynomifunktiot. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela - Tahvanainen: itkä matematiikka 3. Geometria. Kangasaho Mäkinen Oikkonen - aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 4. Analyyttinen geometria. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela - Tahvanainen: itkä matematiikka 5. Vektorit

12 MAA6 Todennäköisyys ja tilastot MAA7 Derivaatta MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot Klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, laskusäännöt, normaalijakauma. Raja-arvo, derivaatta, derivoimissäännöt, funktion kulun tutkiminen, ääriarvot. Juuri- ja logaritmiyhtälöt, derivoiminen, käänteisfunktio. Trigonometriset yhtälöt, derivaatta, aritmeettinen ja geometrinen jono. 12. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela - Tahvanainen: itkä matematiikka 6. Todennäköisyys ja tilastot. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela - Tahvanainen: itkä matematiikka 7. Derivaatta. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela - Tahvanainen: itkä matematiikka 8. Juuri- ja logaritmifunktiot. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka. Trigonometriset funktiot ja lukujonot MAA10 Integraalilaskenta MAA11 Lukuteoria ja logiikka Integraalifunktio, määrätty integraali, pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. Lauseen totuusarvot, alkuluvut, Eukleideen algoritmi.. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka Integraalilaskenta Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 11. Lukuteoria ja logiikka

13 MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi CMA1 Starttikurssi CMA2 Täydentävä kurssi CMA3 Kertauskurssi Absoluuttinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iterointi, muutosnopeus. Käytetään graafista laskinta. Jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia. So eruskoulun matematiikan kertausta ja syventämistä. So Vahvistetaan meneillään olevan kurssin hallintaa So Kerrataan lukion matematiikan keskeiset sisällöt. 13 Osallistuminen, työskentelyaktiivisuus näyttö. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 14. Kertaus MATEMATIIKKA, LYHYT MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt Lineaarinen riippuvuus, verrannollisuus, ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Aalto Levanto Kylliäinen Metiäinen Mäkinen Tahvanainen: Lausekkeet ja yhtälöt

14 MAB2 Geometria MAB3 Matemaattisia malleja I MAB4 Matemaattinen analyysi MAB5 Tilastot ja todennäköisyys MAB6 Matemaattisia malleja II MAB7 Talousmatematiikka MAB8 Matemaattisia malleja III Yhdenmuotoisuus, trigonometria, ythagoraan lause, tason geometriaa, avaruusgeometriaa Lineaarinen ja eksponentiaalinen malli, potenssi- ja eksponenttiyhtälö, logaritmi Derivaatta, funktion kulku, funktion suurin ja pienin arvo, sovelluksia Tilastollisia tunnuslukuja, normaalijakauma, todennäköisyyslaskenta Yhtälöpari, lineaarinen optimointi, lukujonot ja summat mm. indeksi-, kustannus-, lainaja verotuslaskelmia Trigonometriset funktiot, radiaani, vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo 14 Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi MAB1 jälkeen Aalto Levanto Kylliäinen Metiäinen Mäkinen Tahvanainen: Geometria MAB1 jälkeen Aalto Levanto Kylliäinen Metiäinen Mäkinen Tahvanainen: Matemaattisia malleja 1 MAB1 jälkeen Aalto Levanto Kylliäinen Metiäinen Mäkinen Tahvanainen: Matemaattinen analyysi MAB1 jälkeen Aalto Levanto Kylliäinen Metiäinen Mäkinen Tahvanainen: Tilastot ja todennäköisyys MAB3 jälkeen Aalto Levanto Kylliäinen Metiäinen Mäkinen Tahvanainen: Matemaattisia malleja II MAB6 jälkeen Hassinen Forsell Taskinen: Sigma 7 Talousmatematiikka (Tammi) MAB1, MAB2, MAB3, MAB6 jälkeen Hassinen Hemmo Taskinen Ekonen: Sigma 8 Matemaattisia malleja III (Tammi)

15 MAB 9 Kertauskurssi CMB1 Starttikurssi CMB2 Tilastot ja todennäköisyys II So Kerrataan keskeisimpiä asioita, valmentaudutaan yo-kirjoituksiin So Murtoluvut, polynomilaskentaa, lausekkeiden käsittely Todennäköisyyslaskentaa, binomijakauma, normaalijakauma, otanta, tilastollista päättelyä 15 Kurssikoe, jatkuva näyttö, suoritusmerkintä Kurssikoe, suoritusmerkintä Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Viimeinen kurssi Aalto Kangasaho Levanto Mäkinen aavola Salmela: Kertaus, lyhyt matikka Ensimmäinen kurssi _ MAB5 jälkeen Ilmoitetaan syksyllä FYSIIKKA FY1 Fysiikka luonnontietona FY2 Lämpö FY3 Aallot FY4 Liikkeen lait FY5 yöriminen ja gravitaatio Fysiikan antama maailmakuva, fysikaalisen tiedon hankinta ja mallintaminen Lämpöilmiöt, mekaaninen energia, työ ja teho. Värähdys- ja aaltoliike, äänen ja valon käyttäytyminen. Newtonin lait, mekaaniset säilymislait, liikemallit. Ympyräliike, gravitaatio, heittoliike ja planeettojen liike. näyttö näyttö näyttö Hatakka Saari Sirviö Viiri Yrjänäinen: hysica 1 Fysiikka luonnontieteenä Lehto Luoma Eloranta Havukainen Leskinen: Fysiikka 2 Lämpö. Aallot (Tammi) Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka 2 Lämpö. Aallot (Tammi) Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka 4 Liikkeen lait (Tammi) Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka 5 yöriminen ja gravitaatio (Tammi)

16 FY6 Sähkö FY7 Sähkömagnetismi FY8 Aine ja säteilyt CFY1 Kokeellinen fysiikka CFY2 Haitek-kurssi CFY3 Kertauskurssi Jännite ja sähkövirta, Ohmin laki, vastukset ja kondensaattorit. Sähkömagneettiset ilmiöt, induktio, vaihtovirta. Dualismi, valosähköilmiö, atomimallit, ydinenergia. Harjoitusmittauksia eri fysiikan aloilta. So Tutustutaan elektroniikkaan ja tuotantoteknologiaan, teollisuusvierailu, mallintaminen Legologolla Kerrataan fysiikan keskeiset osaalueet laskennallisin keinoin. So 16 Työskentelyaktiivisuus, työselostukset Työskentelyaktiivisuus, harjoitustyö. Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka 6: Sähkö (Tammi) Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka Sähkö. Sähkömagnetismi (Tammi) Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka 8 Aine ja säteilyt (Tammi) Monisteet, muistiinpanot Monisteet, muistiinpanot Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka Kertauskirja (Tammi) KEMIA KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia KE2 Kemian mikromaailma Orgaanisia yhdisteitä (ominaisuuksia, sidokset, reaktioita) seokset, ainemäärä, pitoisuus Aineen rakenne, jaksollinen järjestelmä, hapetusluvut, kemiallinen sidos, isomeria Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi KE1 jälkeen Lehtiniemi Turpeenoja: Mooli 1 Ihmisen ja elinympäristön kemia Lehtiniemi Turpeenoja: Mooli 2 Kemian mikromaailma

17 KE3 Reaktiot ja energia KE4 Metallit ja materiaalit Reaktioyhtälö, erilaisia reaktiotyyppejä, stoikiometrisia laskuja, energian muutokset, reaktionopeus Sähkökemiaa, hapettumis- ja pelkistymisreaktiot, metallit ja epämetallit, polymeerit, komposiitit 17 Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi KE2 jälkeen KE2 ja KE3 jälkeen Lehtiniemi Turpeenoja: Mooli 3 Reaktiot ja energia Lehtiniemi - Turpeenoja: Mooli 4 Metallit ja materiaalit KE5 Reaktiot ja tasapaino Tasapainoreaktioita Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi KE4 jälkeen Lehtiniemi Turpeenoja: Mooli 5 Reaktiot ja tasapaino CKE1 Kokeellinen kemia CKE2 Kemian kertauskurssi Laboratoriotöitä, työselostuksia Kerrataan aiempien kurssien keskeisiä sisältöjä Jatkuva näyttö, työselostukset, suoritusmerkintä Kurssikoe, jatkuva näyttö, suoritusmerkintä KE2 jälkeen Viimeinen kurssi - Ilmoitetaan syksyllä MAANTIEDE GE1 Sininen planeetta GE2 Yhteinen maailma GE3 Riskien maailma Maan planetaarisuus. Luonnonmaantieteen perusteet. Luonnon ja ihmisen vuorovaikutus maapallolla. Kulttuurimaantieteen perusteet. Luonnonoloista ja ihmisen toiminnasta aiheutuvat riskit maapallolla. Kirjallinen ja suullinen, arvostelu. Kirjallinen ja suullinen, arvostelu Kirjallinen ja suullinen, arvostelu akollisten kurssien jälkeen. Kakko ym: Lukion maantiede 1 Sininen planeetta + työvihko Kakko ym: Lukion maantiede 2 Yhteinen maailma Kakko ym: Lukion maantiede 3 Riskien maailma

18 GE4 Aluetutkimus Kartografia, paikkatietojärjestelmät ja maantieteellisen tutkielman laatiminen. 18 Kirjallinen ja suullinen, arvostelu akollisten kurssien jälkeen. Kakko ym: Lukion maantiede 4 Aluetutkimus BIOLOGIA BI1 Eliömaailma BI2 Solu ja perinnöllisyys BI3 Ympäristöekologia BI4 Ihmisen biologia BI5 Bioteknologia CBI1 Lajituntemuskurssi Eliömaailman järjestelmä, rakenne ja toiminta. Ekologia. Etologia. Evoluutio. Solun rakenne ja toiminta. erinnöllisyyden perusteet. opulaatiogenetiikka, evoluutioteoria. Ekologian perusteet. Ympäristönsuojelu, kestävä kehitys, Suomen luonto, arvostelu, arvostelu, arvostelu Ihmisen rakenne ja elintoiminnot, arvostelu Bioteknologian perusteet. Solun rakenne, mikrobit, geenitekniikan perusteet. Jalostus So aikallisen kasvilajiston tunnistaminen. Kasvikokoelman teko., arvostelu Kasvikokoelma ja kasvitentti, osallistuminen retkiin, suoritusmerkintä akollisten kurssien jälkeen akollisten kurssien jälkeen akollisten kurssien jälkeen Vapaa Leinonen Nyberg ym. Koulun biologia, lukio 1 Eliömaailma Leinonen Nyberg ym. Koulun biologia, lukio 2 Solu ja perinnöllisyys Leinonen Tyrväinen ym. Koulun biologia, lukio 3 Ympäristöekologia Leinonen Nyberg ym. Koulun biologia, lukio 4 Ihmisen biologia Leinonen Nowak ym. Koulun biologia, lukio 5 Bioteknologia -

19 HISTORIA HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri HI2 Eurooppalainen ihminen HI3 Kansainväliset suhteet HI4 Suomen historian käännekohtia HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan HI6 Kulttuurien kohtaaminen CHI2 Antiikin historia CHI1 Maailmantilanne nyt 19 Talous- ja yhteiskuntakehityksen historiaa kivikaudelta nykyaikaan Antiikin ja Euroopan kulttuurihistoriaa nykyaikaan saakka Kansainvälistä politiikkaa luvun lopulta nykypäivään Suomen historiaa 1800-luvun alusta nykypäivään. Suomen historian kehitysvaiheet kivikaudesta 1800 luvun alkuun. Euroopan ulkopuolisten kulttuurien historiaa ja nykytilaa. Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen So Muinaisen Egyptin, Kreikan ja Kirjallinen ja suullinen Rooman historiaa. So Maailmantapahtumien ajankohtaiskurssi, uutisille historian taus- Kirjallinen ja suullinen taa 1. vuotena Heikkonen Ojakoski Väisänen : Muutosten maailma 1 ja 2 1. vuotena Heikkonen Ojakoski - Väisänen: Muutosten maailma 1 ja 2 2. vuotena Heikkonen Ojakoski - Väisänen: Muutosten maailma 3. 2.vuotena Heikkonen Ojakoski Väisänen: Muutosten maailma 4 HI1 ja HI2 jälkeen Heikkonen Ojakoski Väisänen: Lukion historia. Muutosten maailma. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomiaan. HI1 ja HI2 jälkeen Ahtiainen Aromaa Heininen Kauppinen jne.: Maailmankulttuurien aikakirja HI1 ja HI2 jälkeen Sama kuin HI1 ja HI2 HI3 jälkeen Sama kuin HI3

20 YHTEISKUNTAOI YH1 Yhteiskuntatieto YH2 Taloustieto YH3 Kansalaisen lakitieto YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni 20 Valtio-opin ja yhteiskuntapolitiikan kurssi Suomen kansantalouden ja kansainvälisen talouden kurssi. Suomalaiset yhteiskunnan keskeiset pelisäännöt yksilön näkökulmasta EU:n toimielimet ja unionin vaikutus arkielämäämme. Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen 2. tai 3. vuotena Aunesluoma Heikkonen Ojakoski: Lukiolaisen yhteiskuntatieto YH1 jälkeen Hänninen Liuskari Suonio: Forum Lukion taloustieto YH1 jälkeen Kivelä Nordell: Jokaisen oikeustieto YH1 jälkeen Kaksonen Ojala Rautiainen: Lukiolaisen EUkurssi USKONTO UE1 Uskonnon luonne ja merkitys UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta UE3 Ihmisen elämä ja etiikka Uskonnon määrittely ja tutkiminen, uskonnon ydinkysymykset, Raamatun tutkimus ja tulkintatavat Kristinuskon synty ja kehitys Kirkkokuntien erityispiirteet Kirkkojen rooli maailmassa Ihmisen elämänkysymykset Hyvän ja pahan käsitteet Eettiset kysymykset Dunderberg ym: THEO yhän piirit Dunderberg Heinimäki Juurikka Järveläinen yms.: THEO Betlehemistä Brysseliin Dundberg Heinimäki Juurikka Järveläinen jne.: THEO Oikein väärin Etiikka

21 UE4 Uskontojen maailmat UE5 Mihin suomalainen uskoo CUE1 Raamattu uskomme ja kulttuurimme perusta Uskontojen levinneisyys yhät kirjat ja oppi Kultit ja rituaalit Muinaissuomalainen uskonto Suomen kirkkohistoria Luterilainen kirkko nykypäivän Suomessa Ei-kristilliset yhteisöt Suomessa Raamatun synty, historia ja merkitys So Raamatun tekstit Raamatun vaikutus kulttuurin eri aloilla 21, suoritusmerkintä Vapaa Vapaa Vapaa Ilmoitetaan myöhemmin Ilmoitetaan myöhemmin Ilmoitetaan myöhemmin ELÄMÄNKATSOMUSTIETO ET1 Hyvä elämä ET2 Maailmankuva ET3 Yksilö ja yhteisö ET4 Kulttuuriperintö ja identiteetti Elämänkatsomus, olemassaolon peruskysymykset, elämänhallinnan keinot, hyveet ja paheet Maailmankuvan ydinalueet, maalliset ja uskonnolliset katsomukset, maailmakuvan murrokset Ihminen sosiaalisena olentona, valta, valtasuhteet, yhteiskunnan rakenne ja muutokset, poliittiset ihanteet, oikeudenmukaisuus Kulttuurin käsite ja merkitys, kulttuuriperintö, kulttuuripiirteet, monikulttuurinen yhteiskunta Kirjallinen Kirjallinen Kirjallinen Kirjallinen Sovitaan erikseen Sovitaan erikseen Sovitaan erikseen Sovitaan erikseen

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Oulunsalon lukion kirjalista lv 2016-17

Oulunsalon lukion kirjalista lv 2016-17 LV 2016-17 kirjat 1. VUOSIKURSSI 2. VUOSIKURSSI 3. VUOSIKURSSI BIOLOGIA BI1 - BIOS 1 Elämä ja evoluutio. Tekijät: Happonen, Holopainen, Ulmanen ja Venäläinen. (SanomaPro 2016). BI2 BIOS 2 julkaistaan myöhemmin

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 26.5.2016 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Äi1 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava 978-951-1-23436-4) tai vastaava e-kirja Särmä Tehtäviä 1 (Otava 978-951-1-23721-1) tai vastaava e-kirja Äi2 Särmä

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla.

Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla. LUOSTARIVUOREN LUKION OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT lukuvuosi 2016-2017 Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala, Hellström ym. Särmä:

Lisätiedot

EURAN LUKION OPPIKIRJAT 2011 2012

EURAN LUKION OPPIKIRJAT 2011 2012 EURAN LUKION OPPIKIRJAT 2011 2012 Äidinkieli Kurssit 1 3: Haapala Hellström Kantola ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Käsikirja. ISBN 978-951-1-23436-4. Otava. Kurssi 1: Hellström Kärki Mustonen

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Oppikirjojen sähköisen version käyttö painetun kirjan rinnalla on mahdollista ao. aineen opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti käytössä ovat vielä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2016-2017 Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille Galleri grammatik

Lisätiedot

LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA Huom! Ostaessasi oppikirjoja säilytä kuitit mahdollisia vaihtoja varten!

LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA Huom! Ostaessasi oppikirjoja säilytä kuitit mahdollisia vaihtoja varten! LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Huom! Ostaessasi oppikirjoja säilytä kuitit mahdollisia vaihtoja varten! Biologia kurssi 1 SanomaPro Happonen ym.: Bios1. Elämä ja evoluutio kurssi 2 SanomaPro Happonen

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017. SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3

OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017. SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3 1/5 Äidinkieli ja kirjallisuus OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3 SÄRMÄ. Digioppikirja tai painettu oppikirja Kurssit 4-9: tehtävävihkot 4-9 Kurssi

Lisätiedot

Oppikirjat lv

Oppikirjat lv Oppikirjat lv 2016-2017 ÄIDINKIELI OTAVA Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, Haapala, Hellström ym. Kurssi 1 Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 1 Kurssi 2 Särma, Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 Schildtin lukio, Jyväskylä Kaikista oppikirjoista voi hankkia myös sähköisen version, mikäli sellainen on saatavilla. Lisätietoa sähköisistä oppimateriaaleista kustantajien

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO OPPIKIRJALUETTELO LV 2014-2015

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO OPPIKIRJALUETTELO LV 2014-2015 HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO OPPIKIRJALUETTELO LV 2014-2015 Äidinkieli Särmä. Käsikirja OTAVA 1-6 ISBN 978-951-1-23436-4 tai vastaavat Särmä. Tehtäviä e-kirjat 2 978-951-1-24518-6 3 978-951-1-24765-4 4 978-951-1-253334

Lisätiedot

Kajaanin lukiossa käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2016 2017 1.6.2016

Kajaanin lukiossa käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2016 2017 1.6.2016 1 Kajaanin lukiossa käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2016 2017 1.6.2016 Äidinkieli 1-3 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus (LOPS2016) Haapala, Hellström ym. 1 Särmä. Tehtäviä 1 (LOPS2016) Kaseva, Naalisvaara

Lisätiedot

AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 LOPS2016 = Lukion opetussuunnitelma, otetaan käyttöön syksyllä 2016 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS: ÄI0: Ei oppikirjaa. Materiaali jaetaan kurssin aikana. ÄI1:

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

OPPIKIRJAT lv

OPPIKIRJAT lv OPPIKIRJAT lv. 2016-2017 Rauman Lyseon lukio 26.5.2016 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) ÄI1-6 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus (uusin painos 2016) Haapala ym. Otava 1,2,3 Jokaiseen kurssiin kuuluu oma

Lisätiedot

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!!

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! Lukion kurssit: PAKOLLINEN SYVENTÄVÄ SOVELTAVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI 1 Kieli,

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Kurssikirjaksi voit valita myös digikirjan, mikäli sellainen on saatavilla. KIRJAN NIMI KUSTANTAJA KURSSI ISBN BIOLOGIA Paperiset kirjat Bios 1: Elämä

Lisätiedot

AI Äidinkieli ja kirjallisuus Tekijät Oppikirjan nimi Kustantaja Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus. Painettu tai sähköinen kirja. Uusin painos.

AI Äidinkieli ja kirjallisuus Tekijät Oppikirjan nimi Kustantaja Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus. Painettu tai sähköinen kirja. Uusin painos. AI Äidinkieli ja kirjallisuus Tekijät Oppikirjan nimi Kustantaja AI1, Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Vesa Haapala ym. Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus. Painettu tai sähköinen kirja. Uusin painos. Särmä

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO Oppikirjaluettelo lukuvuodelle 2016-2017 Vuosikurssi 1 Vuosikurssi 2 Vuosikurssi 3 ENGLANTI A-kieli Karsten-Davies-Kae-Myller jne Ikonen-Mäkelä jne: Ikonen-Mäkelä jne: On Track

Lisätiedot

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO 1 Lukion kurssiluettelo 1.12.2016 HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO P VSo = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = valtakunnallinen soveltava kurssi = koulukohtainen

Lisätiedot

OPPIAINE JA KURSSIT KIRJA TEKIJÄ KUSTANTAJA. Kielenhuollon kivijalka (Painos 2011 tai myöhempi)

OPPIAINE JA KURSSIT KIRJA TEKIJÄ KUSTANTAJA. Kielenhuollon kivijalka (Painos 2011 tai myöhempi) LYSEON LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 Oppikirjoista hankitaan aina uusin painos. Myös sähköinen oppikirja käy. OPPIAINE JA KURSSIT KIRJA TEKIJÄ KUSTANTAJA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1-6 ÄI8-9 SÄRMÄ + TEHTÄVÄKIRJAT

Lisätiedot

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 Suomalaisen yo-opetuksen oppikirjat lv. 15-16 (lue näin K1 = kurssi 1 jne.) ÄIDINKIELI 1. -3 lk:t Koskela ym.: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja 1.vsk Kouki-Karhumäki

Lisätiedot

Joensuun yhteiskoulun lukion OPPIKIRJAT. lukuvuosi 2014-2015 BIOLOGIA. ENGLANTI, A-oppimäärä ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. ESPANJA, B3-oppimäärä FILOSOFIA

Joensuun yhteiskoulun lukion OPPIKIRJAT. lukuvuosi 2014-2015 BIOLOGIA. ENGLANTI, A-oppimäärä ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. ESPANJA, B3-oppimäärä FILOSOFIA Joensuun yhteiskoulun lukion OPPIKIRJAT lukuvuosi 2014-2015 BIOLOGIA BI01 BI02 BI03 BI04 BI05 BI07 Happonen ym.: BIOS 1, ISBN 978-951-0-34307-4, Sanoma Pro tai ebios 1 (48 kuukauden lisenssi), ISBN 978-952-63-18462,

Lisätiedot

Oppimateriaalit 2016 Lukio

Oppimateriaalit 2016 Lukio Tuote ISBN Hinta, veroton Hinta, verollinen Kpl ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Särmä (uudistettu, OPS 2016) Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 48 kk (online)

Lisätiedot

KURSSIKIRJAT 2015-2016

KURSSIKIRJAT 2015-2016 KURSSIKIRJAT 2015-2016 Sähköistä oppimateriaalia ilmestyy koko ajan lisää, joten eri oppiaineiden opettajat tiedottavat mahdollisista vaihtoehdoista lukuvuoden aikana. Ei siis kannata hankkia koko lukuvuoden

Lisätiedot

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille.

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. BI01 BI02 BI03 BI04 BI05 BI06 BI07 BI08 BI09 EAB31 EAB32 EAB33

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää myös vastaavaa sähköistä oppikirjaa. Äidinkieli Jukola + tehtävävihot 1 3 (SanomaPro) kurssit

Lisätiedot

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 1 Lukioiden uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet 8.9.2016 Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 1.

Lisätiedot

Oppimateriaalit 2016 Lukio

Oppimateriaalit 2016 Lukio Huom! Digikirjojen 6 kk lisenssit myynnissä 1.6.2016 alkaen Tuote ISBN Hinta, veroton Hinta, verollinen Kpl ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Särmä (OPS 2016) Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OPS 2016 Särmä.

Lisätiedot

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014-2015

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014-2015 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014-2015 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kurssit 1 9 Haapala, Hellström, Kantola, Kaseva jne Särmä + tehtävävihkot 1 6, 8-9 Myös e-kirja käy joko tabletilla tai tietokoneella (ei puhelimella)

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

OPPIKIRJAT 2016 2017 Huom! Käytetty oppikirja ei käy, jos harjoitukset on tehty kirjaan.

OPPIKIRJAT 2016 2017 Huom! Käytetty oppikirja ei käy, jos harjoitukset on tehty kirjaan. OPPIKIRJAT 2016 2017 Huom! Käytetty oppikirja ei käy, jos harjoitukset on tehty kirjaan. Äidinkieli ja kirjallisuus Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä ÄI_1 ÄI13 Haapala Hellström ym.: Särmä. Suomen

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

OPPIKIRJAT lv. 2014 2015

OPPIKIRJAT lv. 2014 2015 OPPIKIRJAT lv. 2014 2015 LUKION OPPIKIRJAT AINE/ KURSSI KIRJAN NIMI/ TEKIJÄ/T KUSTANTAJA ISBN-numero ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI2 ÄI3 Suomen kieli ja kirjallisuus ISBN: 9789511234364 978-951-1-26988-5

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

Escalier 1 Granath, Laine, Penttilä SanomaPro 978-952-63-2043-4

Escalier 1 Granath, Laine, Penttilä SanomaPro 978-952-63-2043-4 NAKKILAN LUKIO 18.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, JUNIORIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

ALPPILAN LUKION OPPIKIRJAT

ALPPILAN LUKION OPPIKIRJAT ALPPILAN LUKION OPPIKIRJAT 2016-2017 Sivu 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1. kurssi Karhumäki ym Jukola. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tekstit ja vuorovaikutus. Digikirja SanomaPro 2. kurssi Karhumäki ym

Lisätiedot

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015-

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- rvosana rvosana uoritusmerkintä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ (ÄI) 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01) 2. Tekstien rakenteita

Lisätiedot

~ 1 ~ OPPIKIRJAT

~ 1 ~ OPPIKIRJAT ~ 1 ~ OPPIKIRJAT 2016-2017 ~ 2 ~ OPPIKIRJAT 2016-2017 Oppikirjoista voi hankkia paperisen kirjan tai sähköisen kirjan, jos sellainen on saatavilla. Sininen väri = UUSI OPS OPPIAINE KURSSIN NIMI OPPIKIRJA

Lisätiedot