ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kurssin nimi ja numero ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kurssin nimi ja numero ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus"

Transkriptio

1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti 1 Erilaisten tekstien havainnointia, tulkintaa ja harjoittelua. Omat tekstitaidot ja vuorovaikutustaidot. Lukupäiväkirja, lukukokemuksen analysointi. Oikeakielisyyttä. Tekstien erittely ja hyödyntäminen omassa kirjoittamisessa: aineistoaine. Tekstin rakenteen ja kieliasun hiominen mm. välimerkit. Informatiivinen puheenvuoro. Eritellään ja tulkitaan kaunokirjallisuutta: novelleja, runoja ja näytelmiä. Novellien lukupäiväkirja. Tekstitaitotehtävät kaunokirjallisuudesta. Kirjallisuuden keinojen käyttö omassa tekstissä. Vaikuttamisen näkökulma mediateksteissä ja kaunokirjallisuudessa. Argumentointitavat ja retoriset keinot. Kantaaottavia puheenvuoroja ja tekstejä. Kirjallisuuskeskustelut. Länsimaisen kirjallisuuden aikakaudet ja tyylisuunnat. Kirjallisuusessee. Oman tekstin kielen ja tyylin hionta. Tuntityöskentely, kirjoitustehtävät, kurssikoe Tuntityöskentely, suullinen esitys, kirjoitustehtävät, kurssikoe Tuntityöskentely, kirjoitustehtävät, kurssikoe Tuntityöskentely, suulliset esitykset, kirjoitustehtävät, kurssikoe. Tuntityöskentely, kirjalliset ja suulliset tehtävät, kurssikoe. Yleensä järjestyksessä Yleensä järjestyksessä Yleensä järjestyksessä Yleensä järjestyksessä Yleensä järjestyksessä. Grünn Uusi-Hallila Grünthal: Kivijalka kirjasarja: HUOM! Uudistettu laitos, 2005 tai uudempi painos. 1) Oppikirja 2) Tehtäviä ja aineistoja 3) Kielenhuollon kivijalka Kuten ÄI1 Kuten ÄI1 Kuten ÄI1 Kuten ÄI1

2 ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti ÄI7 uheviestinnän taitojen syventäminen ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri CÄI1 Mediakurssi CÄI2 Ilmaisutaidon peruskurssi CÄI3 Ilmaisutaidon jatkokurssi CÄI4 Tekstipaja Suomen kielen asema sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys. Tekstejä ja keskustelua kurssin teemoista. Suomalainen kaunokirjallisuus teemoittain, tuotoksena kirjallisuusessee. Esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Oppimispäiväkirja. Monipuolistetaan ja syvennetään erilaisten tekstien lukemisessa ja analyysissä tarvittavia taitoja. vennetään oman tekstin rakentamisen taitoja. Kielenhuoltoa. Nykykirjallisuus. Kriittisen ja kulttuurisen lukutaidon syventäminen. Kirjallinen ilmaisu kohti päättökoetta. So erehdytään viestintään ja tehdään lukiolaisten lehteä ja muita lehtijuttuja. So Oman ilmaisun vapauttaminen ja kehittäminen: rentous, puheilmaisu, äänenkäyttö, improvisaatio, draaman keinot. So Valmis näytelmä esitykseksi tai oman tekstin ideointi, laatiminen, harjoittelu ja esittäminen. Osallistujat vaikuttavat toiveillaan kurssin sisältöön. Kirjoitetaan erityisesti kaunokirjallisia tekstejä: näytelmiä, runoja, novelleja. palautetta. Mahdollisesti julkaistaan (esim. kirjoituskilpailut, paikallislehti, koulun juhlat). 2 Tuntityöskentely, kirjoitustehtävät, kurssikoe Aktiivisen työskentelyn ja suullisten esitysten perusteella arviointi. Tuntityöskentely, kirjoitustehtävät, kurssikoe. Tuntityöskentely, kirjoitustehtävät, kurssikoe (= preliminääri). Suoritusmerkintä Suoritusmerkintä Suoritusmerkintä Suoritusmerkintä. Yleensä järjestyksessä Voi osallistua, kun ÄI4 suoritettu. Kun pakollisen kurssit on suoritettu, mahdollisimman lähellä yokoetta. Kun pakolliset kurssit on suoritettu, mahdollisimman lähellä yokoetta. Vapaa, yleensä 1. lukiovuoden keväällä. Vapaa Voi osallistua, kun CÄI2 suoritettu tai muuten valmiudet. Voi osallistua, kun ÄI3 on suoritettu tai samanaikaisesti sen kanssa. Kuten ÄI1 Grünn Grünthal Uusi- Hallila: Kivijalka: ventävät kurssit 7-9 Kivijalka: ventävät kurssit 7-9 ja Kielenhuollon kivijalka Kuten ÄI8 Ei oppikirjaa Ei oppikirjaa Ei oppikirjaa Ei oppikirjaa.

3 ENGLANNIN KIELI, A1 ENA1 Nuori ja hänen maailmansa ENA2 Viestintä ja vapaa-aika ENA3 Opiskelu ja työ ENA4 Ympäröivä yhteiskunta ENA5 Kulttuurikurssi ENA6 Tiede, talous ja tekniikka ENA7 Ihminen ja luonto ENA08 Yhteinen maailmamme 3 Jokapäiväiseen elämään liittyviä aihepiirejä. Oman opiskelutyylin löytäminen. eruskoulun rakenteiden kertaamista ja vahvistamista. Aihepiireinä englanninkielinen maailma ja Suomi ja suomalaisuus. Substantiivit, artikkelit, it/there, passiivi. Kurssin aihepiireinä unelmat ja toiveet, koulutus ja työ. Adjektiivit ja adverbit, epäsuora esitys, indefiniittipronomineja. -tekstin lukemisen tekniikka -äidinkielisen tiivistelmän laatiminen -vaillinaiset apuverbit, relatiivipronominit, fraasiverbit -kirjan, elokuvan tai teatterikappaleen arvostelu -lauseenvastikkeet, artikkelit, välimerkit -sanaston syventäminen -vaativien testien lukeminen -infinitiivi, -ing-muoto, numeraalit -sanaston kartuttaminen, tekstinymmärtämis- ja kuunteluharjoituksia -rakenteiden kertausta -sanastoa aihepiireittäin -rakenteiden kertausta Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe Ei itsenäistä suoritusta Ei itsenäistä suoritusta Ei itsenäistä suoritusta Ei itsenäistä suoritusta Ei itsenäistä suoritusta Ei itsenäistä suoritusta Ei itsenäistä suoritusta Suositellaan sekä syksyllä että keväällä kirjoittaville Ei itsenäistä suoritusta Suositellaan keväällä kirjoittaville. Davies Kalliovalkama Lehtonen : In Touch Course 1 Davies Kalliovalkama Lehtonen : In Touch Course 2 Davies Lehtonen Mäkelä : In Touch Course 3 Davies Lehtonen: In Touch Course 4 Davies Lehtonen: In Touch Course 5 Davies Lehtonen: In Touch Course 6 Davies Lehtonen: In Touch Course 7 Davies Lehtonen: In Touch Course 8

4 CEN1 Starttikurssi CEN2 Valmennuskurssi CEN3 Suullisen kielitaidon kurssi So Kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opittuja rakenteita ja sanastoa. So - harjoitellaan yo-kirjoitusten tehtävätyyppejä - kerrataan rakenteita ja sanastoa So -ääntäminen, intonaatio, small talk, pieni esitys englanniksi 4 Aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö, kurssikoe, suoritusmerkintä Aktiivinen osallistuminen, preliminäärikoe, suoritusmerkintä Aktiivinen osallistuminen, suoritusmerkintä Tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat kertausta perusasioissa. Suositellaan kaikille keväällä kirjoittaville. Tarkoitettu lähinnä 2. vuosikurssin opiskelijoille Ikonen Suurpää: Back-up English - RUOTSIN KIELI, B1 RUB1 Koulu ja vapaaaika RUB2 Arkielämää ohjoismaissa RUB3 Suomi, ohjoismaat ja Eurooppa RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen Nuorten lähiympäristö, koulunkäynti ja vapaa-aika. Nuoren lähiympäristö, koti, asuminen, perhe, ulkonäkö, pukeutuminen. Matkalla Suomessa. Kotiseutu. Suomalaisuuden erityispiirteitä. Suomenruotsalaisuus. Suomen kirjallisuus, taide ja historia. Muuttuva elinympäristömme. Ympäristönsuojelu. Joukkotiedotusvälineet. Liikenne, tekniikka, mainonta. Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttö, erilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttö, erilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttö, erilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttö, erilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Blom- Kaunisto aasonen ym. : Galleri 1 Galleri Grammatik Blom Kaunisto aasonen ym. : Galleri 2 Galleri Grammatik Hellgren Lehto Määttä: Dags 3 Hellgren Lehto Määttä: Dags 4

5 RUB5 Elinympäristömme Ihmissuhteet. Sukupuolten, ikäryhmien ja kulttuurien kohtaaminen. Elämänkatsomus. Rauha ja kansainvälisyys. 5 Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttö, erilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Hellgren Lehto Määttä: Dags 5 RUB6 Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen ohjoismainen teatteri, elokuva, kirjallisuus, musiikki, taide ja arkkitehtuuri. Opiskelu ja työmarkkinat. Talouselämä, tekniikka ja teollisuus. Kehitysmaat. Kansainvälisyys. Filosofista pohdintaa ihmisenä olemisesta. Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttö, erilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Tuntiaktiivisuus eli ns. jatkuva näyttöerilaiset suulliset ja kirjalliset testit, kurssikoe Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen Suositellaan sekä syksyllä että keväällä kirjoittaville Suoritusjärjestys vapaa pakollisten kurssien jälkeen. Hallgren Lehto Määttä: Dags Grammatik Hallgren Lehto Määttä: Dags Grammatik CRU1 Starttikurssi CRU2 Suullisen viestinnän kurssi CRU3 Abikurssi So eruskoulun oppimäärän keskeisten kielioppikohtien ja perussanaston kertaus ja laajennus. So Tilannepohjaisia keskusteluharjoituksia. Roolileikkejä, väittelyjä, reagointiharjoituksia, ym. suullista kielitaitoa vahvistavia puheharjoituksia. So Monipuolista harjoittelua ylioppilastutkintoa varten: tiivistelmän ja kirjoitelman laadintaa, luetun ja kuullunymmärtämisharjoituksia, kieliopin hiontaa, ym. Osallistujien toiveiden mukaan. Suoritusmerkintä Opintojen alussa. Jukarainen Harkoma Lötheberg : Framsteg Suoritusmerkintä, mahdollinen suullinen koe Suoritusmerkintä, mahdollinen preliminäärikoe Suositellaan 2. vuosikurssin opiskelijoille. akollisten kurssien jälkeen Suositellaan kaikille keväällä kirjoittaville. Ihalainen Kuusterä Harkoma Lilius: Våga tala Määttä Nordgren Repo: Dags Grammatik

6 SAKSAN KIELI, A2 SAA21 Nuoruus SAA22 Arvot ja idolit SAA23 Opiskelu ja tulevaiduudensuunnitelmat SAA24 Yhteiskunta SAA25 Kulttuuri SAA26 Tiede ja tekniikka SAA27 Ihminen ja ympäristö 6 Nykypäivän nuoriso ja harrastukset, rakenteiden kertausta Luetaan arvoihin, ihanteisiin ja uskontoon liittyviä tekstejä, kirjoitusharjoituksia. Aikuistuminen, opiskelusta ja tulevaisuudensuunnitelmista puhuminen, puhe- ja kirjoitusharjoituksia. Naisen ja perheen asema, saksalainen arkipäivä, pronominit, verbioppia. Taide, kirjallisuus, musiikki, konditionaali ja konjunktiivi. Tieteeseen ja tekniikkaan liittyviä tekstejä, uusi yhteinen valuutta: euro. vennetään edellisten kurssien aiheita.. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 1 3, työkirja 1 3 Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 1 3, työkirja 1 3 Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 1 3, työkirja 1 3 Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 4 6, työkirja 4 6 Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 4 6, työkirja 4 6 Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 4 6, työkirja 4 6 Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 7 8, työkirja 7 8

7 SAA28 Yhteinen maapallomme CSA21 Abivalmennuskurssi CSA22 Suullisen kielitaidon kurssi So So Kerrataan kieliopin keskeiset rakenteet. Luetaan autenttisia tekstejä. Luetun- ja kuullunymmärtämisiä, tiivistelmiä, kirjoitelmia, rakenteiden kertausta opiskelijoiden kanssa yhdessä suunnitellen, yotehtäviä. Harjoitellaan saksan puhumista virheitä pelkäämättä, tehdään harjoituksena tai kokeena saksan valtakunnallinen suullinen koe. 7 Suoritus- Merkintä, aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö Suoritusmerkintä, aktiivinen osallistuminen, mahdollisesti suullisen kielitaidon koe. Ei. Ei Suositellaan saksan kirjoittaville. Tarkoitettu lähinnä 2. vuosikurssin opiskelijoille, ei itsenäistä suoritusta Mäkinen Stude Valojärvi Westman: Weitere Wege tekstikirja 7 8, työkirja 7 8 Ilmoitetaan myöhemmin SAKSAN KIELI, B2 SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset SAB22 Meillä ja muualla SAB23 Ennen ja nyt Nuorten jokapäiväinen elämä, harrastukset ja niiden yhteydessä käytettävät palvelut, rakenteiden kertausta. Saksankieliset maat ja niiden ihmiset, maantiede, historia, lomanviettomahdollisuudet, imperfekti, prepositioita. Teknologia ja yhteiskunta, turvallisuus ja yhteiskunta ennen ja nyt, kirjoitusharjoituksia, adjektiivit, rektioverbejä.. Ei. Ei. Ei Busse Jaakamo Ovaska Vilenius- Virtanen: anorama Deutsch Texte 1-3 Übungen 1 Busse Jaakamo Ovaska Vilenius- Virtanen: anorama Deutsch Texte 1-3 Übungen 2 Busse Jaakamo Ovaska Vilenius- Virtanen: anorama Deutsch Texte 1-3 Übungen 3

8 SAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat SAB25 Kulttuuri SAB26 Yhteiskunta SAB27 Tiede ja tekniikka SAB28 Luonto ja kestävä kehitys CSAB1 Abivalmennuskurssi CSAB2 Suullisen kielitaidon kurssi So So Koulunkäynnistä, opiskelusta ja työelämästä kertominen. Taiteesta, musiikista, elokuvista ja kirjallisuudesta kertominen, kirjoittaminen ja puhuminen. Tutustutaan saksankielisten maiden yhteiskuntiin ja maapallon tilaan. Tieteeseen ja tekniikkaan liittyviä tekstejä, uusi yhteinen valuttaa: euro. Luontoon ja ympäristöön liittyviä tekstejä, rektiot, pronominaaliadverbit, partisiipit. Luetun- ja kuullunymmärtämisiä, tiivistelmiä, kirjoitelmia, rakenteiden kertausta opiskelijoiden kanssa yhdessä suunnitellen, yotehtäviä. Harjoitellaan saksan puhumista virheitä pelkäämättä, tehdään harjoituksena tai kokeena saksan valtakunnallinen suullinen koe. 8 Suoritusmerkintä, aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö Suoritusmerkintä, aktiivinen osallistuminen, mahdollisesti suullisen kielitaidon koe. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei Suositellaan saksan kirjoittajille. Tarkoitettu lähinnä 2. vuosikurssin opiskelijoille Busse Jaakamo Ovaska Vilenius- Virtanen: anorama Deutch Texte 4 6 Übungen 4 Busse Jaakamo Ovaska Vilenius- Virtanen: anorama Deutch Texte 4 6 Übungen 5 Busse Jaakamo Ovaska Vilenius- Virtanen: anorama Deutch Texte 4 6 Übungen 6 Ilmoitetaan myöhemmin Ilmoitetaan myöhemmin - -

9 SAKSAN KIELI, B3 SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua SAB32 Näin asiat hoituvat SAB33 Vapaa-aika ja harrastukset SAB34 Meillä ja muualla SAB35 Ennen ja nyt SAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat SAB37 Kulttuuri 9 Esittelyyn, tutustumiseen yms. liittyvät viestintätilanteet, hyvinvointi ja turvallisuus: oma lähipiiri, elin- ja opiskeluympäristö, kieliopin perusasiat. Matkailuun ja arkipäivään liittyvät tilanteet, kohdataan palvelualan edustajia heidän kanssaan viestittäessä, terveys, läheisimmät ihmissuhteet, rakenteiden syventäminen. Omista kiinnostuksenaiheista, harrastuksista ja toiveista puhuminen, perfekti, sivulauseet, datiivi. Saksankieliset maat ja niiden ihmiset, maantiede, historia, lomanviettomahdollisuudet, prepositioita. Teknologia ja yhteiskunta, turvallisuus ja yhteiskunta ennen ja nyt, kirjoitusharjoituksia, imperfekti ja konditionaali, rektioverbejä. Omista tulevaisuudensuunnitelmista kertominen: opiskelu, auto, armeija, suhteet, relatiivipronominit ja infinitiivi. Saksankielisten maiden kulttuuriin tutustuminen, passiivi, rakenteiden syventämistä.. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 1-2 Texte und Übungen Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 1-2 Texte und Übungen Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 3 Texte und Übungen Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 4-6 Texte und Übungen Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 4-6 Texte und Übungen Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 4-6 Texte und Übungen Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 7-8 Texte und Übungen

10 SAB38 Yhteinen maapallomme CSAB1 Abivalmennuskurssi CSAB2 Suullisen kielitaidon kurssi So So Kestävä kehitys, yhteiskunta, mediaosaaminen, kirjoitustaitojen vahvistaminen. Luetun- ja kuullunymmärtämisiä, tiivistelmiä, kirjoitelmia, rakenteiden kertausta opiskelijoiden kanssa yhdessä suunnitellen, yotehtäviä. Harjoitellaan saksan puhumista virheitä pelkäämättä, tehdään harjoituksena tai kokeena saksan valtakunnallinen suullinen koe. 10 Suoritusmerkintä, aktiivinen osallistuminen, jatkuva näyttö. Suoritusmerkintä, aktiivinen osallistuminen, mahdollisesti suullisen kielitaidon koe. Ei. Ei Suositellaan saksan kirjoittajille. Tarkoitettu lähinnä 2. vuosikurssin opiskelijoille Kelkka ihkala - osti : Kurz und Gut 7-8 Texte und Übungen Neue Adresse Grammatik Ilmoitetaan myöhemmin - ITALIAN KIELI, B3 ITB31 Hyvää päivää, hauska tutustua ITB32 Näin asiat hoituvat Esittelyyn, tutustumiseen yms. liittyvät viestintätilanteet, hyvinvointi ja turvallisuus: oma lähipiiri, elin- ja opiskeluympäristö, kieliopin perusasiat. Matkailuun ja arkipäivään liittyvät tilanteet, kohdataan palvelualan edustajia heidän kanssaan viestittäessä, terveys, läheisimmät ihmissuhteet, rakenteiden syventäminen Numeroarviointi tai suoritusmerkintä, aktiivinen. Ei. Ei Mäkelä Raino: Italiano? Facile! 1 Mäkelä Raino: Italiano? Facile! 1 (WSOY

11 MATEMATIIKKA, ITKÄ MAA1 Funktiot ja yhtälöt MAA2 olynomifunktiot MAA3 Geometria MAA4 Analyyttinen geometria MAA5 Vektorit 11 Yhtälö, prosenttilaskenta, potenssi, verrannollisuus. Toisen asteen yhtälö, polynomifunktio, binomikaavat, polynomiepäyhtälö. Yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, pinta-aloja ja tilavuuksia. Suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälö, yhtälöryhmä. Vektoreiden ominaisuudet ja laskutoimitukset, pistetulo.. Kangasaho Mäkinen Oikkonen - aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 1. Funktiot ja yhtälöt. Kangasaho Mäkinen Oikkonen - aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 2. olynomifunktiot. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela - Tahvanainen: itkä matematiikka 3. Geometria. Kangasaho Mäkinen Oikkonen - aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 4. Analyyttinen geometria. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela - Tahvanainen: itkä matematiikka 5. Vektorit

12 MAA6 Todennäköisyys ja tilastot MAA7 Derivaatta MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot Klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, laskusäännöt, normaalijakauma. Raja-arvo, derivaatta, derivoimissäännöt, funktion kulun tutkiminen, ääriarvot. Juuri- ja logaritmiyhtälöt, derivoiminen, käänteisfunktio. Trigonometriset yhtälöt, derivaatta, aritmeettinen ja geometrinen jono. 12. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela - Tahvanainen: itkä matematiikka 6. Todennäköisyys ja tilastot. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela - Tahvanainen: itkä matematiikka 7. Derivaatta. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela - Tahvanainen: itkä matematiikka 8. Juuri- ja logaritmifunktiot. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka. Trigonometriset funktiot ja lukujonot MAA10 Integraalilaskenta MAA11 Lukuteoria ja logiikka Integraalifunktio, määrätty integraali, pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. Lauseen totuusarvot, alkuluvut, Eukleideen algoritmi.. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka Integraalilaskenta Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 11. Lukuteoria ja logiikka

13 MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi CMA1 Starttikurssi CMA2 Täydentävä kurssi CMA3 Kertauskurssi Absoluuttinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iterointi, muutosnopeus. Käytetään graafista laskinta. Jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia. So eruskoulun matematiikan kertausta ja syventämistä. So Vahvistetaan meneillään olevan kurssin hallintaa So Kerrataan lukion matematiikan keskeiset sisällöt. 13 Osallistuminen, työskentelyaktiivisuus näyttö. Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Kangasaho Mäkinen Oikkonen aasonen Salmela Tahvanainen: itkä matematiikka 14. Kertaus MATEMATIIKKA, LYHYT MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt Lineaarinen riippuvuus, verrannollisuus, ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Aalto Levanto Kylliäinen Metiäinen Mäkinen Tahvanainen: Lausekkeet ja yhtälöt

14 MAB2 Geometria MAB3 Matemaattisia malleja I MAB4 Matemaattinen analyysi MAB5 Tilastot ja todennäköisyys MAB6 Matemaattisia malleja II MAB7 Talousmatematiikka MAB8 Matemaattisia malleja III Yhdenmuotoisuus, trigonometria, ythagoraan lause, tason geometriaa, avaruusgeometriaa Lineaarinen ja eksponentiaalinen malli, potenssi- ja eksponenttiyhtälö, logaritmi Derivaatta, funktion kulku, funktion suurin ja pienin arvo, sovelluksia Tilastollisia tunnuslukuja, normaalijakauma, todennäköisyyslaskenta Yhtälöpari, lineaarinen optimointi, lukujonot ja summat mm. indeksi-, kustannus-, lainaja verotuslaskelmia Trigonometriset funktiot, radiaani, vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo 14 Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi MAB1 jälkeen Aalto Levanto Kylliäinen Metiäinen Mäkinen Tahvanainen: Geometria MAB1 jälkeen Aalto Levanto Kylliäinen Metiäinen Mäkinen Tahvanainen: Matemaattisia malleja 1 MAB1 jälkeen Aalto Levanto Kylliäinen Metiäinen Mäkinen Tahvanainen: Matemaattinen analyysi MAB1 jälkeen Aalto Levanto Kylliäinen Metiäinen Mäkinen Tahvanainen: Tilastot ja todennäköisyys MAB3 jälkeen Aalto Levanto Kylliäinen Metiäinen Mäkinen Tahvanainen: Matemaattisia malleja II MAB6 jälkeen Hassinen Forsell Taskinen: Sigma 7 Talousmatematiikka (Tammi) MAB1, MAB2, MAB3, MAB6 jälkeen Hassinen Hemmo Taskinen Ekonen: Sigma 8 Matemaattisia malleja III (Tammi)

15 MAB 9 Kertauskurssi CMB1 Starttikurssi CMB2 Tilastot ja todennäköisyys II So Kerrataan keskeisimpiä asioita, valmentaudutaan yo-kirjoituksiin So Murtoluvut, polynomilaskentaa, lausekkeiden käsittely Todennäköisyyslaskentaa, binomijakauma, normaalijakauma, otanta, tilastollista päättelyä 15 Kurssikoe, jatkuva näyttö, suoritusmerkintä Kurssikoe, suoritusmerkintä Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Viimeinen kurssi Aalto Kangasaho Levanto Mäkinen aavola Salmela: Kertaus, lyhyt matikka Ensimmäinen kurssi _ MAB5 jälkeen Ilmoitetaan syksyllä FYSIIKKA FY1 Fysiikka luonnontietona FY2 Lämpö FY3 Aallot FY4 Liikkeen lait FY5 yöriminen ja gravitaatio Fysiikan antama maailmakuva, fysikaalisen tiedon hankinta ja mallintaminen Lämpöilmiöt, mekaaninen energia, työ ja teho. Värähdys- ja aaltoliike, äänen ja valon käyttäytyminen. Newtonin lait, mekaaniset säilymislait, liikemallit. Ympyräliike, gravitaatio, heittoliike ja planeettojen liike. näyttö näyttö näyttö Hatakka Saari Sirviö Viiri Yrjänäinen: hysica 1 Fysiikka luonnontieteenä Lehto Luoma Eloranta Havukainen Leskinen: Fysiikka 2 Lämpö. Aallot (Tammi) Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka 2 Lämpö. Aallot (Tammi) Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka 4 Liikkeen lait (Tammi) Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka 5 yöriminen ja gravitaatio (Tammi)

16 FY6 Sähkö FY7 Sähkömagnetismi FY8 Aine ja säteilyt CFY1 Kokeellinen fysiikka CFY2 Haitek-kurssi CFY3 Kertauskurssi Jännite ja sähkövirta, Ohmin laki, vastukset ja kondensaattorit. Sähkömagneettiset ilmiöt, induktio, vaihtovirta. Dualismi, valosähköilmiö, atomimallit, ydinenergia. Harjoitusmittauksia eri fysiikan aloilta. So Tutustutaan elektroniikkaan ja tuotantoteknologiaan, teollisuusvierailu, mallintaminen Legologolla Kerrataan fysiikan keskeiset osaalueet laskennallisin keinoin. So 16 Työskentelyaktiivisuus, työselostukset Työskentelyaktiivisuus, harjoitustyö. Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka 6: Sähkö (Tammi) Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka Sähkö. Sähkömagnetismi (Tammi) Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka 8 Aine ja säteilyt (Tammi) Monisteet, muistiinpanot Monisteet, muistiinpanot Lehto Luoma Havukainen Leskinen: Fysiikka Kertauskirja (Tammi) KEMIA KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia KE2 Kemian mikromaailma Orgaanisia yhdisteitä (ominaisuuksia, sidokset, reaktioita) seokset, ainemäärä, pitoisuus Aineen rakenne, jaksollinen järjestelmä, hapetusluvut, kemiallinen sidos, isomeria Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi KE1 jälkeen Lehtiniemi Turpeenoja: Mooli 1 Ihmisen ja elinympäristön kemia Lehtiniemi Turpeenoja: Mooli 2 Kemian mikromaailma

17 KE3 Reaktiot ja energia KE4 Metallit ja materiaalit Reaktioyhtälö, erilaisia reaktiotyyppejä, stoikiometrisia laskuja, energian muutokset, reaktionopeus Sähkökemiaa, hapettumis- ja pelkistymisreaktiot, metallit ja epämetallit, polymeerit, komposiitit 17 Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi KE2 jälkeen KE2 ja KE3 jälkeen Lehtiniemi Turpeenoja: Mooli 3 Reaktiot ja energia Lehtiniemi - Turpeenoja: Mooli 4 Metallit ja materiaalit KE5 Reaktiot ja tasapaino Tasapainoreaktioita Kurssikoe, jatkuva näyttö, arviointi KE4 jälkeen Lehtiniemi Turpeenoja: Mooli 5 Reaktiot ja tasapaino CKE1 Kokeellinen kemia CKE2 Kemian kertauskurssi Laboratoriotöitä, työselostuksia Kerrataan aiempien kurssien keskeisiä sisältöjä Jatkuva näyttö, työselostukset, suoritusmerkintä Kurssikoe, jatkuva näyttö, suoritusmerkintä KE2 jälkeen Viimeinen kurssi - Ilmoitetaan syksyllä MAANTIEDE GE1 Sininen planeetta GE2 Yhteinen maailma GE3 Riskien maailma Maan planetaarisuus. Luonnonmaantieteen perusteet. Luonnon ja ihmisen vuorovaikutus maapallolla. Kulttuurimaantieteen perusteet. Luonnonoloista ja ihmisen toiminnasta aiheutuvat riskit maapallolla. Kirjallinen ja suullinen, arvostelu. Kirjallinen ja suullinen, arvostelu Kirjallinen ja suullinen, arvostelu akollisten kurssien jälkeen. Kakko ym: Lukion maantiede 1 Sininen planeetta + työvihko Kakko ym: Lukion maantiede 2 Yhteinen maailma Kakko ym: Lukion maantiede 3 Riskien maailma

18 GE4 Aluetutkimus Kartografia, paikkatietojärjestelmät ja maantieteellisen tutkielman laatiminen. 18 Kirjallinen ja suullinen, arvostelu akollisten kurssien jälkeen. Kakko ym: Lukion maantiede 4 Aluetutkimus BIOLOGIA BI1 Eliömaailma BI2 Solu ja perinnöllisyys BI3 Ympäristöekologia BI4 Ihmisen biologia BI5 Bioteknologia CBI1 Lajituntemuskurssi Eliömaailman järjestelmä, rakenne ja toiminta. Ekologia. Etologia. Evoluutio. Solun rakenne ja toiminta. erinnöllisyyden perusteet. opulaatiogenetiikka, evoluutioteoria. Ekologian perusteet. Ympäristönsuojelu, kestävä kehitys, Suomen luonto, arvostelu, arvostelu, arvostelu Ihmisen rakenne ja elintoiminnot, arvostelu Bioteknologian perusteet. Solun rakenne, mikrobit, geenitekniikan perusteet. Jalostus So aikallisen kasvilajiston tunnistaminen. Kasvikokoelman teko., arvostelu Kasvikokoelma ja kasvitentti, osallistuminen retkiin, suoritusmerkintä akollisten kurssien jälkeen akollisten kurssien jälkeen akollisten kurssien jälkeen Vapaa Leinonen Nyberg ym. Koulun biologia, lukio 1 Eliömaailma Leinonen Nyberg ym. Koulun biologia, lukio 2 Solu ja perinnöllisyys Leinonen Tyrväinen ym. Koulun biologia, lukio 3 Ympäristöekologia Leinonen Nyberg ym. Koulun biologia, lukio 4 Ihmisen biologia Leinonen Nowak ym. Koulun biologia, lukio 5 Bioteknologia -

19 HISTORIA HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri HI2 Eurooppalainen ihminen HI3 Kansainväliset suhteet HI4 Suomen historian käännekohtia HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan HI6 Kulttuurien kohtaaminen CHI2 Antiikin historia CHI1 Maailmantilanne nyt 19 Talous- ja yhteiskuntakehityksen historiaa kivikaudelta nykyaikaan Antiikin ja Euroopan kulttuurihistoriaa nykyaikaan saakka Kansainvälistä politiikkaa luvun lopulta nykypäivään Suomen historiaa 1800-luvun alusta nykypäivään. Suomen historian kehitysvaiheet kivikaudesta 1800 luvun alkuun. Euroopan ulkopuolisten kulttuurien historiaa ja nykytilaa. Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen So Muinaisen Egyptin, Kreikan ja Kirjallinen ja suullinen Rooman historiaa. So Maailmantapahtumien ajankohtaiskurssi, uutisille historian taus- Kirjallinen ja suullinen taa 1. vuotena Heikkonen Ojakoski Väisänen : Muutosten maailma 1 ja 2 1. vuotena Heikkonen Ojakoski - Väisänen: Muutosten maailma 1 ja 2 2. vuotena Heikkonen Ojakoski - Väisänen: Muutosten maailma 3. 2.vuotena Heikkonen Ojakoski Väisänen: Muutosten maailma 4 HI1 ja HI2 jälkeen Heikkonen Ojakoski Väisänen: Lukion historia. Muutosten maailma. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomiaan. HI1 ja HI2 jälkeen Ahtiainen Aromaa Heininen Kauppinen jne.: Maailmankulttuurien aikakirja HI1 ja HI2 jälkeen Sama kuin HI1 ja HI2 HI3 jälkeen Sama kuin HI3

20 YHTEISKUNTAOI YH1 Yhteiskuntatieto YH2 Taloustieto YH3 Kansalaisen lakitieto YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni 20 Valtio-opin ja yhteiskuntapolitiikan kurssi Suomen kansantalouden ja kansainvälisen talouden kurssi. Suomalaiset yhteiskunnan keskeiset pelisäännöt yksilön näkökulmasta EU:n toimielimet ja unionin vaikutus arkielämäämme. Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen Kirjallinen ja suullinen 2. tai 3. vuotena Aunesluoma Heikkonen Ojakoski: Lukiolaisen yhteiskuntatieto YH1 jälkeen Hänninen Liuskari Suonio: Forum Lukion taloustieto YH1 jälkeen Kivelä Nordell: Jokaisen oikeustieto YH1 jälkeen Kaksonen Ojala Rautiainen: Lukiolaisen EUkurssi USKONTO UE1 Uskonnon luonne ja merkitys UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta UE3 Ihmisen elämä ja etiikka Uskonnon määrittely ja tutkiminen, uskonnon ydinkysymykset, Raamatun tutkimus ja tulkintatavat Kristinuskon synty ja kehitys Kirkkokuntien erityispiirteet Kirkkojen rooli maailmassa Ihmisen elämänkysymykset Hyvän ja pahan käsitteet Eettiset kysymykset Dunderberg ym: THEO yhän piirit Dunderberg Heinimäki Juurikka Järveläinen yms.: THEO Betlehemistä Brysseliin Dundberg Heinimäki Juurikka Järveläinen jne.: THEO Oikein väärin Etiikka

21 UE4 Uskontojen maailmat UE5 Mihin suomalainen uskoo CUE1 Raamattu uskomme ja kulttuurimme perusta Uskontojen levinneisyys yhät kirjat ja oppi Kultit ja rituaalit Muinaissuomalainen uskonto Suomen kirkkohistoria Luterilainen kirkko nykypäivän Suomessa Ei-kristilliset yhteisöt Suomessa Raamatun synty, historia ja merkitys So Raamatun tekstit Raamatun vaikutus kulttuurin eri aloilla 21, suoritusmerkintä Vapaa Vapaa Vapaa Ilmoitetaan myöhemmin Ilmoitetaan myöhemmin Ilmoitetaan myöhemmin ELÄMÄNKATSOMUSTIETO ET1 Hyvä elämä ET2 Maailmankuva ET3 Yksilö ja yhteisö ET4 Kulttuuriperintö ja identiteetti Elämänkatsomus, olemassaolon peruskysymykset, elämänhallinnan keinot, hyveet ja paheet Maailmankuvan ydinalueet, maalliset ja uskonnolliset katsomukset, maailmakuvan murrokset Ihminen sosiaalisena olentona, valta, valtasuhteet, yhteiskunnan rakenne ja muutokset, poliittiset ihanteet, oikeudenmukaisuus Kulttuurin käsite ja merkitys, kulttuuriperintö, kulttuuripiirteet, monikulttuurinen yhteiskunta Kirjallinen Kirjallinen Kirjallinen Kirjallinen Sovitaan erikseen Sovitaan erikseen Sovitaan erikseen Sovitaan erikseen

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tämä kurssiopas sisältää kaikki Ruoveden Yhteiskoulun lukion kurssit. Lisää valittavia kursseja löydät seudulliselta verkkokurssitarjottimelta: www.seututarjotin.fi ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 Kieli,

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio Lv. 2015-2016 Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSI 1 (ÄI1) KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS PAKOLLINEN: Kirjallisen ja suullisen ilmaisun perusvalmiuksien vahvistaminen. Tekstilajit ja tekstityypit.

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 KURSSISISÄLLÖT: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 6 ENGLANTI (A1) 7 SAKSA SA 9 RUOTSI (B1) 10 SAKSA SAB2 JA SAB3 12 RANSKA RAB2 JA RAB3 14 MATEMATIIKKA

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää Puh. 040 155 6310 Fax. (019) 459 2408 Sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi www.hyvinkaansveitsinlukio.fi KURSSISELOSTEET 2015 2016 Jokaisesta

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011 Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Mikä Mun juttu on?... 1 1.2 Mun juttu opiskelu... 1 1.3

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

Biologia. 1. Eliömaailma (BI1) 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Pakolliset kurssit

Biologia. 1. Eliömaailma (BI1) 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Pakolliset kurssit Biologia Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) Biologia tieteenä elämän ominaisuudet ja perusedellytykset biologiset tieteet ja tutkimusmenetelmät Luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen ekosysteemien ja

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken Tietotien lukio Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken TIETOTIEN LUKIO Tietotie 3 37630 VALKEAKOSKI Kanslia avoinna klo 8.00-15.30 puh. 040 335 6251 fax (03) 5691 8103 (koulutoimisto)

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2013 24.4.2013 KURSSISELOSTEET 2013 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016 Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELIRUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017

RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017 RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017 Äidinkieli ja kirjallisuus 2 Suomi toisena kielenä S2 3 Ruotsi, B1-kieli 4 Englan, A-kieli 5 Saksa, A-kieli 7 Saksa, B2-kieli 8 Ranska, B2-kieli 9 Saksa, B3-kieli

Lisätiedot