Sivistyslautakunta nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 2 Sivistyslautakunnan kokoukset vuonna 2010 SIVLTK 3 Kirjastossa perittävien maksujen tarkistus SIVLTK 4 Urheilijoiden apurahat ja stipendi SIVLTK 5 Kirjastonjohtaja SIVLTK 6 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 7 n kunnan sivistystoimen kehittämisprojekti Cultura viva SIVLTK 8 Monitoimihallin esisuunnittelu

2 Sivu 2 Nro 1/2010 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnäolevat jäsenet Peppe Forsblom Juha Suvanto Stefan Svanfeldt Tuula Kolehmainen Tuula Savinainen Minna Lehtola puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen puheenjohtaja jäsen Poissaolevat jäsenet Charlotta Malmström Raija Linnala Muut läsnäolevat Anu Vesiluoma vs. sivistystoimenjohtaja Asiat 1-8 Allekirjoitukset Peppe Forsblom, Tuula Savinainen Puheenjohtaja Anu Vesiluoma Pöytäkirjanpitäjä Stefan Svanfeldt Pöytäkirjantarkastaja Juha Suvanto Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Sivistystoimisto Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Anu Vesiluoma vs. sivistystoimenjohtaja

3 Sivu 3 SIVLTK 1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, vuorossa ovat Stefan Svanfeldt ja Juha Suvanto. Ehdotuksen mukaan.

4 Sivu 4 SIVLTK 2 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2010 Kunnan hallintosäännön 3 mukaan lautakunta pitää kokoukset päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö lautakunnan jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Hallintosäännön 4 mukaan kokouskutsu ja asialista lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus lautakunnan päättämällä tavalla. Kutsun yhteydessä lähetään mahdollisuuksien mukaan esityslista. Hallintosäännön 6 mukaan lautakunnan jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen, hän voi kutsua varajäsenensä sijalleen käsittelemään kyseistä asiaa. Pöytäkirja pidetään nähtävillä sivistystoimistossa. Ehdotus: Kutsu kokoukseen ja asialista lähetetään jäsenille oman valinnan mukaan joko sähköpostitse tai postitse viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsun yhteydessä lähetetään mahdollisuuksien mukaan esityslista ja mahdolliset liitteet. Lisäksi lautakunta päättää, että kiireellisessä tapauksessa voidaan käyttää myös muuta tapaa, esimerkiksi puhelinta. Pöytäkirjat tarkistetaan kokouksesta seuraavan viikon aikana ja sitä seuraavan viikon maanantaina se on nähtävänä sivistystoimistossa ja saatetaan tiedoksi. Koska ainoastaan tarkistettuja pöytäkirjoja voidaan pitää nähtävillä, pöytäkirjat on tarkastettava viimeistään päivää aikaisemmin kuin ne pannaan nähtäville. Kokoukset pidetään tarpeen mukaan pääsääntöisesti kuukauden neljäntenä torstaina klo kunnantalolla. Ehdotuksen mukaan.

5 Sivu 5 SIVLTK 3 Liite 1 KIRJASTOSSA PERITTÄVIEN MAKSUJEN TARKISTUS n kunnankirjastossa perittäviä maksuja ei ole tarkistettu vuoden 2003 jälkeen. Maksut valokopioista ovat jääneet jälkeen kunnan hinnoista. Liitteenä kirjaston ja kunnan maksuluettelot. Myöhässä olevan lainan muistutuskirjeen hinta on ssa ja Raaseporin kirjastossa 2 /kirje, Lohjan kaupunginkirjastossa se on 1. Lukas -kimpan kirjastoissa ei peritä myöhästymismaksuja. Lohjalla myöhästymismaksu on 20 snt/laina/viikko. Lukki-kimpassa on neuvoteltu maksujen yhtenäistämisestä, joten jos liittyy tämän vuoden aikana Lukki-kimppaan, maksujen tarkistaminen tulee siinä vaiheessa ajankohtaiseksi. Muistutusmaksuista saadut tulot vuonna 2009 olivat keskim.145 /kk eli 1740 vuodessa. Muistutukset lähtevät kirjeinä tai sähköpostilla. Kuukaudessa lähetetään n. 80 kirjettä. Kirjekuori maksaa 0,042 ja postimaksu 0,80, lähetetyn kirjeen välittömät kustannukset ovat 84 snt. Kirjeiden lähettäminen maksaa siis noin 67,20 /kk ja 806,40 vuodessa. Lukas-kirjastoissa ei peritä varausmaksua lähi- eikä kaukolainoista. Lohjalla varausilmoitus maksaa 1. perii kaukolainoista 2 ilmoitusmaksun + lähettävän kirjaston perimän maksun. Lohjalla kaukolaina maksaa 5, joka sisältää postimaksun ja ilmoitusmaksun. Varaus- ja kaukolainamaksujen korottaminen vähentää varaamista ja kaukolainausta. Kirjastoverkon tarkoitus kuitenkin on aineiston mahdollisimman helppo liikkuminen eri kirjastojen välillä. Kaukolainauksella myös pyritään takaamaan asiakkaille tasa-arvoinen mahdollisuus saada aineistoa käyttöönsä asuinpaikasta riippumatta. Ehdotus: 1) Lautakunta päättää korottaa liitteen mukaisesti valokopiomaksujen hinnat samalle tasolle kuin ne ovat muissa kunnan toimistoissa ja 2) kaukolainamaksuja yhdellä eurolla sekä 3) muistutusmaksuja niin, että muistutuskirjeen (2 e/kirje) lisäksi veloitetaan 20 snt/laina/viikko, ei koske lasten kirjoja. Ehdotuksen mukaan.

6 Sivu 6 SIVLTK 4 URHEILIJOIDEN APURAHAT JA STIPENDI Liite 2 Ehdotus: on julistanut haettavaksi urheilijoiden apurahan. Hakuaika päättyi Hakemuksia vastaanotettiin kuusi kappaletta. Päätösehdotukset perustuvat vapaa-ajan lautakunnan päättämiin urheilijoiden apuraha- ja muistamissääntökriteereihin. Hakijoiden saavutukset löytyvät liitteestä. päättää myöntää apurahat liitteen mukaisesti ja palkita vuoden 2009 nuorena urheilijana erillisillä 200 euron stipendillä Sonja Dyhrin. Ehdotuksen mukaan.

7 Sivu 7 SIVLTK 5 KIRJASTONJOHTAJA Liite 3 Kirjastonjohtajan virka julistettiin avoimeksi ja haku päättyi Pätevien hakijoiden puuttuessa hakuaikaa jatkettiin asti. Hakijoita oli kolme, joista kaksi päteviä. Molemmat hakijat kutsuttiin haastatteluun Haastattelijoina toimivat sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Peppe Forsblom ja vs. sivistystoimenjohtaja Anu Vesiluoma. Päätösehdotus on tehty hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen ja haastatteluarvioinnin perusteella. Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Virassa on neljän kuukauden koeaika. Pykälä tarkistetaan kokouksessa. Valitaan virkaan Raija Penttinen neljän kuukauden koeajalla. Pykälä tarkistetaan kokouksessa.

8 Sivu 8 SIVLTK 6 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kokouksen puheenjohtaja Peppe Forsblom poistui kokouksesta kello Kokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Tuula Savinaisen.

9 Sivu 9 SIVLTK 7 SIUNTION KUNNAN SIVISTYSTOIMEN KEHITTÄMISPROJEKTI CULTURA VIVA n kunnan sivistystoimessa on aloitettu Cultura Viva- kehittämisprojekti , johon haettiin ja saatiin Tekesin rahoitusta. Projektille on asetettu neljä keskeistä tavoitetta: 1. Vision ja strategioiden luominen sivistystoimeen 2. Sivistystoimen yksiköiden prosessimaisen toimintamallin rakentaminen lasten ja nuorten kasvun sekä hyvinvoinnin kannalta kriittisiin nivelkohtiin. 3. Esimiesosaamisen kehittäminen proaktiiviseksi toiminnaksi. 4. Osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Kehittämisvälineinä käytetään mm. prosessipäiviä, - kuvauksia, valmennuksia, verkostotoimintaa, workshop-päiviä, Cultura Viva-toimintapäivää, työhyvinvointifoorumeita, pienryhmätyöskentelyä, työyhteisöille kohdistettuja työilmapiirikyselyjä ja johtamisanalyysejä. Tekes-rahoituksella mahdollistetaan konsulttien työskentely projektin aikana. Erikseen nimetty projektiryhmä vastaa projektin projektin suunnitteluja organisointitehtävästä sekä arvioinnista. Projektiryhmä on muodostettu edustuksellisesti sivistystoimen esimiehistä ja henkilöstöstä: jäseninä Hilkka Toivonen, Regina Nyberg, Minna Kämäräinen, Samuli Salonen, Hanna- Mari Sarlin ja Anu Vesiluoma. Projektia sivistystoimessa johtaa vs. sivistystoimenjohtaja. Projektin sisältöä ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia suorittaa projektille nimettävä ohjausryhmä, joka koostuu lautakuntien, kunnan johdon ja henkilöstön edustuksesta. Projektissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan ja arvioidaan koko projektin ajan projekti- ja ohjausryhmän ja opetus- sekä sivistyslautakuntien toimesta. Ehdotus: 1) merkitsee kehittämisprojektin esittelyn tiedokseen 2)ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että tämä päättää ohjausryhmän kokoonpanosta 3) sekä valitsee keskuudestaan edustajansa ohjausryhmän jäseneksi ja ehdottaa tätä edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi Ehdotuksen mukaan niin, että lautakunnan edustajaksi ohjausryhmän jäseneksi valittiin Peppe Forsblom.

10 Sivu 10 SIVLTK 8 MONITOIMIHALLIN ESISUUNNITTELU Liite 4 Ehdotus: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta on käynnistänyt uuden monitoimihallin esisuunnittelun. Vs. tekninen johtaja on kirjeellään (liitteenä) pyytänyt hallintokunnilta ehdotuksia ja ideoita monitoimihallin tilanja käyttötarpeista. Lautakuntien tulee koordinoida alansa urheiluseurojen ja järjestöjen ehdotuksen yhteen ja sisällyttää ne esitykseensä, joka tulee toimittaa vs. tekniselle johtajalle helmikuun 2010 loppuun mennessä. päättää 1)perustaa työryhmän ja työryhmälle puheenjohtajan valmistamaan esityksensä ja 2) valtuuttaa työryhmän kutsumaan yhteistyöhön seuroja ja järjestöjä. Ehdotuksen mukaan niin, että työryhmän jäseniksi valittiin Stefan Svanfeldt ja Juha Suvanto. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Tuula Kolehmainen ja virkamiesedustajaksi Anu Vesiluoma.

11 Sivu 11 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1,2,6,7 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 3,4,5,8 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: n kunta / sivistyslautakunta Puistopolku Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

12 Sivu 12 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 79 SIVLTK 80 SIVLTK 81 SIVLTK 82 SIVLTK 83 SIVLTK 84 SIVLTK 85 SIVLTK 86 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan varhaiskasvatus

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot