TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 29.03.2012 9"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen aluksi kirkkoherra Pirjo Vahtola piti hartauden. 13 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Merkittiin. 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Todettiin.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 51 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä eli yhteensä 57/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Ranti ja Siv Sandberg. 17 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSENEN SARITA VÄLIMÄEN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN Lääketieteen yo. Sarita Välimäki valittiin viime vaaleissa Turun Martinseurakunnan seurakuntaneuvoston varajäseneksi ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Martinseurakunnan edustajana.

3 Yhteinen kirkkovaltuusto Välimäki on syyskuussa 2011 ilmoittanut muuttaneensa pois Martinseurakunnan alueelta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on muuton vuoksi menettänyt kelpoisuutensa toimia Martinseurakunnan seurakuntaneuvoston varajäsenenä sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Martinseurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto ei vielä ole käsitellyt asiaa. Kirkkovaltuusto toteaa lääketieteen yo Sarita Välimäen luottamustoimen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston Martin seurakuntaa edustavana varajäsenenä päättyneen alkaen seurakunnasta muuton vuoksi (KJ 7 luku 2:1). Esityksen mukaan. 18 PÄÄSIÄISNÄYTELMÄ NASARETILAISEN TALOUSOSION LOPPURAPORTTI Pääsiäisnäytelmäprojektin vetäjä Mikko Lauren on toimittanut kirkkoneuvostolle tiedoksi ja edelleen kirkkovaltuustolle toimitettavaksi Pääsiäisnäytelmä Nasaretilaisen talousosion loppuraportin. Raportti kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkovaltuusto merkitsee raportin tiedoksi. Kirkkovaltuusto merkitsi raportin tiedokseen.

4 Yhteinen kirkkovaltuusto POISTOSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN Kirkkovaltuuston päätöksellä vahvistettiin käyttöomaisuuden aktivointirajat ja poistosuunnitelmat sekä käyttöomaisuuden alkuarvostus Suunnitelmasta on jäänyt pois muiden pitkävaikutteisten menojen tase-erän poistoajan vahvistaminen. Muihin pitkävaikutteisiin menoihin kirjataan esimerkiksi osake- ja vuokrahuoneistojen peruskorjausmenot. Poistosuunnitelman täydentäminen on tullut ajankohtaiseksi vuoden 2011 investointisuunnitelmaan kuuluneen Suikkilan seurakuntakodin keittiön uusimistyön valmistuttua. Suikkilan seurakuntakoti on huoneisto, jonka hallintaan oikeuttavat As Oy Hiidenkeskuksen osakkeet seurakuntayhtymä omistaa. Vuoden 2011 investointisuunnitelmaan sisältyivät keittiön kalusteet sekä koneet ja seinäpinnat. Kirkkohallituksen virastokollegion hyväksymiin ohjeellisiin suunnitelman mukaisiin poistoaikoihin perustuen taloustoimisto esittää muiden pitkävaikutteisten menojen poistomenetelmäksi tasapoistoa ja poistoajaksi 5 vuotta. Kirkkovaltuusto päättää, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vahvistettuun poistosuunnitelmaan lisätään muiden pitkävaikutteisten menojen tase-erä ja sen poistomenetelmäksi vahvistetaan tasapoisto sekä poistoajaksi 5 vuotta. On muutoksenhakuoikeus. Kirkkovaltuusto päätti, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vahvistettuun poistosuunnitelmaan lisätään muiden pitkävaikutteisten menojen tase-erä ja sen poistomenetelmäksi vahvistetaan tasapoisto sekä poistoajaksi 5 vuotta. On muutoksenhakuoikeus. 20 KAARINAN KAUPUNGIN JOENSUUN KYLÄSSÄ SIJAITSEVASTA SMEDS-NIMISESTÄ TILASTA MÄÄRÄALAN LUOVUTTAMINEN KAARINAN KAUPUNGILLE ASEMAKAAVOITUKEN YHTEYDESSÄ

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen ja maankäyttösopimuksen koskien Kaarinan kaupungissa Joensuun kylässä sijaitsevaa Smeds -nimistä tilaa. Sopimuksilla asemakaavoitetaan ko. alue asuinalueeksi ja sille muodostuu seitsemän omakotitonttia ja yksi yleisten rakennusten tontti. Luovutuskirjan mukaan seurakuntayhtymä luovuttaa Kaarinan kaupungille n m² katu- ja viheralueita. Maankäyttösopimus allekirjoitettiin ja sopimuksessa oleva kohta Kiinteistöjärjestelyt kuuluu seuraavasti: Kun asemakaavaehdotus on hyväksytty kaupungin puolelta, tehdään ennen asemakaavan hyväksymistä maakaaren säädösten mukainen luovutuskirja, jolla maanomistaja luovuttaa kaupungille (vastikkeetta) toteutettavan asemakaavan mukaiset yleiset alueet (kadut, erityis-, suojaviher-, lähivirkistys- ja puistoalueet). Kiinteistöluovutuksessa sovitaan, että luovutettavien alueiden omistusoikeus siirtyy kaupungille asemakaavan saatua lainvoiman. Kaarinan kaupunki on laatinut luovutuskirjan, jossa on osoitettu luovutettavat puisto-, viher- ja katualueet. Luovutuskirja ja sen karttaliite, johon luovutettavat alueet on rajattu punaisella kuuluvat seuraavasti: Liite Kirkkolain 9 luvun 3 :n mukaan maa-alueen luovutus vaatii kirkkovaltuuston määräenemmistön. Lain teksti kuuluu seuraavasti: KL 9 3. Määräenemmistö. Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka koskevat 1) 2) kiinteän omaisuuden luovuttamista. Lisäksi kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan tarvitaan myös kirkkohallituksen vahvistus luovutuksesta. Lain teksti kuuluu seuraavasti: KL Muun kiinteistön luovuttaminen. Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta

6 Yhteinen kirkkovaltuusto luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä esityksen Kaarinan kaupungissa sijaitsevan Smedsin tilan määräalan luovuttamisesta Kaarinan kaupungille asemakaavoituksen yhteydessä liitteenä olevan luovutuskirjan mukaisesti. Edelleen kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan luovutuskirjan, mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy määräalan luovuttamisen ja kirkkohallitus sen vahvistaa. alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. On muutoksenhakuoikeus. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä esityksen Kaarinan kaupungissa sijaitsevan Smedsin tilan määräalan luovuttamisesta Kaarinan kaupungille asemakaavoituksen yhteydessä liitteenä olevan luovutuskirjan mukaisesti. Edelleen kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan luovutuskirjan, mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy määräalan luovuttamisen ja kirkkohallitus sen vahvistaa. alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. On muutoksenhakuoikeus. 21 N TALOUDEN PERUSTEET KIRKKOVALTUUSTON BUDJETTIKESKUSTELUA VARTEN Kirkkovaltuuston kokouksessa on tarkoitus käydä pidempi keskustelu vuoden 2013 budjetin perusteista. Keskustelun luonne on kirkkoneuvostoa ja sen esittelijöitä evästävä, sillä vasta huhti-toukokuussa tullaan määrittelemään ja päättämään ensi vuoden talousarvion laadintaohjeista. Vuoden 2011 tilinpäätös ei ole vielä valmistunut, minkä vuoksi analyysiä viime vuodesta ja tulosennustetta ensi vuodelle ei ole voitu laatia. Tämän vuoksi nämä keskustelulle olennaiset taustatiedot toimitetaan vasta kirkkovaltuuston esityslistan mukana. Sopiva pohjamateriaali kirkkovaltuuston lähetekeskustelulle olisi seuraava: - ennakkotietoja vuoden 2011 tuloksesta - tuloskehitys

7 Yhteinen kirkkovaltuusto tulosennuste vuoden 2011 kulurakenneanalyysi - tuottolähdeanalyysi - henkilöstömäärien kehitys - ennakoidut eläkkeelle siirtymiset - laadittu kiinteistöstrategiaehdotus Erillisistä kolmesta osakokonaisuudesta: menneisyys, lähitulevaisuus henkilöstömäärineen sekä kiinteistöstrategiaehdotus koostuvat liitteet ovat esityslistan mukana: Liiteet Kirkkovaltuusto käy lähetekeskustelun vuoden 2013 talousarviosta edellä mainitun pohjamateriaalin perusteella. Käsittely Ennen valtuutettujen keskusteluosiota hallintojohtaja Hannu Kallio esitteli valtuutetuille jaetun materiaalin sekä selosti vuosien tulostaulukon, sekä siihen liittyvän vuoden 2013 tulosennusteen. Lisäksi Kallio korosti, että viimeisen kymmenen vuoden aikana syntynyt käyttötalouden laskutrendi vaatisi korjautuakseen muitakin toimenpiteitä kuin vain eläköitymisten mahdollistaman työvoiman käytön vähentämisen Talousjohtaja Irma Hokka esitteli laatimansa selvitykset yksityiskohtaisesti. Keskustelussa tuotiin esille seuraavaa: Valtuutettu Pentti Korhonen Toiminta tulee suhteuttaa taloudellisiin mahdollisuuksiin. Arvopapereiden myyminen toimintamenojen kattamiseen ei ole oikein, eikä arvopapereita kannattaisi ainakaan tässä tilanteessa myydä, kun hintataso on alhaalla. Seurakuntayhtymän 160 erillisen vuokra-asunnon myyminen on eri asia. Ainakin niiden vuokrien riittävyys täytyy selvittää. Tiedotuksen roolina tulee olla kirkon palveluista tiedottaminen, jotta seurakuntalaiset tietäisivät, mitä hyvää verotuloilla tehdään. Sijoitus-markkinoiden kohentumisen jälkeen myös kokonaistilanne helpottuu. Valtuutettu Maria Puhakka Menojen karsimisen lisäksi pitäisi miettiä myös tulojen nostamismah-

8 Yhteinen kirkkovaltuusto dollisuuksia. Vaikkapa toimitusten hinnoittelu kirkkoon kuulumatto-mien osalta olisi yksi mahdollisuus. Valtuutettu Harri Raitis Piti Korhosen ja Puhakan näkemyksiä oikeina ja korosti myös oikean asenteen merkitystä: Näillä hyökätään asennetta tarvitaan. Kirkkoherra Merja Hermonen Korosti henkilöstöpolitiikan oikeaa suhteuttamista toiminnan tehostamiseen tärkeänä kun tulojen ja menojen väliin syntyy kiilaa. Jatkossa täytyy olla varautuneita maksamaan parempaa palkkaa vähäisemmälle työntekijäjoukolle, jolloin työn tehokkuus kasvaa. Vapaaehtoisvoimin ei kaikkea pystytä hoitamaan. Valtuutettu Jorma Hellstén Piti menojen verotuloja nopeampaa kasvua ongelmallisena. Osasyynä on myös jäsenmäärän lasku. Onneksi seurakuntayhtymä on käytännössä velaton, koska tuloveron nosto on hankalaa. Ehkä pitäisi harkita, mistä toiminnoista voitaisiin kokonaan luopua. Valtuutettu Pertti Paasio Piti tärkeänä, että korjausliikkeet pidetään yksinkertaisina, eikä sorruta monimutkaisiin näennäispuuhasteluihin, joita erilaiset strategia- ja selvitysprosessit voivat helposti olla. Tästä puuhastelusta on varoittavia esimerkkejä mm. Turun kaupungin piiristä. Kirkkoherra Pirjo Vahtola Kiinnitti huomiota siihen, että kiinteistöstrategiapaperista ilmenee, että Kaarinassa on vaatimaton neliömetrimäärä seurakunnan käytössä. Lisäksi hän olisi toivonut, että hänen ei olisi tarvinnut saada tietoja käyttötarveselvityksestä sanomalehdistä. Kirkkoherra Martti Hirvonen Hirvonen pohti seurakuntatoiminnan mitattavuuden eri ongelmakohtia. Valtuutettu Matti Pennanen Korosti, että kaikissa olosuhteissa seurakunnan yksi tärkeä perustehtävä on lähetys- ja opetustehtävä. Tämä täytyy muistaa kun tilojen käyttöä ja talouden rakenteita mietitään. Valtuutettu Aili Laitinen Pahoitteli sitä, että kiinteistöstrategialuonnoksessa olleet kaavailut seurakuntien käytössä olevien tilojen käyttöaktiivisuuden tarkastelusta tulivat päätöksentekijöiden tietoon lehtien sivuilta.

9 Yhteinen kirkkovaltuusto Valtuutettu Harri Raitis Katsoi, että tässä keskustelussa tulee paneutua tulevan budjetin valmisteluun. On tärkeää, että seurakuntien yhteistyö lisääntyy, myös työntekijöiden yhteiskäyttö. Valtuutettu Raili Pajula Kertoi olleensa mukana kiinteistölautakunnan strategiatyössä, joka oli perinpohjaista. Kyse on vain tilankäytön tutkimisesta, joka lähtee seurakunnille lähtevästä lausuntopyynnöstä liikkeelle. Valtuutettu Jyrki Välimäki Jäsenkatoa ei pidä hyväksyä annettuna tosiasiana. Työntekijöiden tekemisiä tulee sillä tavoin ohjata, etteivät he ajaudu toimimaan vain mukavuusalueellaan. Valtuutettu Juha Nappu Katsoi, että kiinteistöstrategia oli valmisteltu juuri oikein. Kun ehdotus oli valmis, siitä lähetettiin lausuntopyynnöt seurakunnille. Tässä on menetelty aivan normaalisti. Vasta lausuntojen jälkeen asia hyväksytään lopulliseksi strategiaksi. Valtuutettu Päivi Salminen Muistutti, että seurakuntien omistamat vuokra-asunnot ovat tärkeä osa seurakuntien sosiaalista vastuuta. Valtuutettu Pirjo Ranti Seurakuntayhtymän kokonaisuus toimii kuin ameeba. Toiminta on monimuotoista, mutta tärkeimmässä asemassa täytyy olla hengellisen työn. Sen johtamisen rooli on hyvin tärkeä. Tuomiorovasti Heimo Rinne Korosti, että syytä liialliseen synkkyyteen ei ole. Kirkon taloustalkoissa pitäisi puuttua myös alati kasvavaan kirkon keskushallintoon eikä vain yksittäisten seurakuntatalouksien rakenteisiin. Kirkkoherra Merja Hermonen Katsoi, että kyllä myös kirkon keskushallinnossa on tiivistetty rakenteita, mm. toiminnallisen osaston alaisuudessa. Myös seurakunnissa voidaan tehdä toimenpiteitä, jotka vähentävät tehottomia työtapoja. Näin mm. työntekijöiden matkustamiset toimituksiin ympäri yhtymän kirk-koja voitaisiin miettiä. Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola Tarkensi sitä, mitä kiinteistöstrategiassa lasketaan toimintakuluihin. Yksinkertaistettuna seurakunnat saavat tilat yhtymältä siten, että

10 Yhteinen kirkkovaltuusto ehtoollistarpeet ja lasten leikkimateriaalit pitää hankkia itse. Muuten tilat ovat käyttöä vaille ilmaisia. Tiedotuspäällikkö Paula Heino Kommentoi kiinteistöstrategian tietojen leviämistä lehdistöön. Hänen mukaansa on hyvä, että seurakunnan asioita seurataan tiedotusvälineissä, ja että seurakuntalaiset voivat ottaa ajatuksiin kantaa. Pahinta olisi, jos tavallisiakin asioita valmisteltaisiin salassa, sehän vasta herättäisi epäluuloja. Tiedotus ei voi olla vain päätettyjen asioiden tiedottamista. Kirkkovaltuuston puheen johtaja Pentti Huovinen Pyysi Heimo Rinnettä tarkentamaan, mitä hän tarkoitti taloustilanteen arvioinnillaan. Tuomiorovasti Heimo Rinne Vastasi, että hänellä on kokemusta seurakuntatyöstä, jossa toimintamäärärahat ovat jo vuoden alkaessa käytännössä loppu. Täällä sentään on mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia hankkeita. Talousnäkymiin vaikuttaa jonkun verran arvopaperiomaisuuden alaskirjaus, joka ei ole suoraa rahanmenoa. Rinne korosti kuitenkin olevansa hallintojohtajan ja talousjohtajan esitysten mukaisen linjan kanssa yhtä mieltä. Valtuutettu Göran Wikstedt Katsoi, että toimintaa koskevien asioiden tarkastelu on tärkeää. Hänen yritysmaailmasta hankkimansa kokemuksen mukaan toiminnan organisointiaste saattaa suuressakin organisaatiossa olla heikko. Hänen kokemuksensa mukaan lähes mikä organisaatio tahansa voi lisätä toimintansa tehokkuutta 50 prosentilla, kunhan vain siihen on tahtoa. Valtuutettu Ann-Mari Rannikko Toi esille yhtenä toimintamuotona Katariinan seurakunnan historia-piirin, joka alkaa kokoontua. Kirkkovaltuusto kävi päätösesityksen mukaisen, edellä referoidun lähetekeskustelun vuoden 2013 talousarviosta toimitetun pohjamateriaalin perusteella.

11 Yhteinen kirkkovaltuusto MUUTOKSENHAKU Liite Pentti Huovinen puheenjohtaja Hannu Kallio sihteeri Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty Turussa Pirjo Ranti Siv Sandberg Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoneuvoston kokoushuoneessa klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkovaltuuston sihteeri

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.3.2013 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.200 141 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 10.11.200 klo 18.00-20.10 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 25.3.2010 klo 18.00 19.30 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2011 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2011 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2011 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 27.1.2011 klo 18.00 19.30 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.2.2004 87 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 91 115 Aika torstai 19.2.2004 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.2.2007 50 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 60 105 Aika torstai 8.2.2007 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.2.2005 20. Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.2.2005 20. Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 17.2.2005 20 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 17.2.2005 klo 18.00-18.55 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot