Perjantai klo Ravitsemiskeskuksen luentotila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perjantai 26.09.2014 klo 09.00-10.40. Ravitsemiskeskuksen luentotila"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo Ravitsemiskeskuksen luentotila Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Laaksoharju-Elpren Tea Rajala Timo Saharinen Risto Ukonmäki Kauko Varajäsen PusaaElina Välimäki Laura Marttila Eija Säntti Mikko Joensuu Jorma Kattelus Kaija Ketola Jorma Syrjälä Sirpa Korpela Heikki Muut läsnäolijat Kuvaja Matti, valtuuston puheenjohtaja Lepistö Jaakko, valtuuston 1. varapj. Mäkynen Hanna, valtuuston 2. varapj. Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi, esittelijä Hallintojohtaja Kaija Metsänranta, pöytäkirjanpitäjä Marjut Mäki-Torkko, vammaispalvelujen johtaja Seija Ylitalo, talouspäällikkö, Eija-Riitta Uusihauta, laatupäällikkö, Pykälät Allekirjoitukset Merja Uusitalo puheenjohtaja Kaija Metsänranta pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkistus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Sirpa Syrjälä Kauko Ukonmäki Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Eskoon palvelukeskus, Eskoontie 47, Seinäjoki klo 8-15 Todistaa Kaija Metsänranta pöytäkirjanpitäjä

2 2 Sisällysluettelo 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Pöytäkirjantarkistajien valitseminen 90 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 91 Asumisyksikkö Raikulan vakanssien lakkauttaminen alkaen 92 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Vuoden 2015 talousarvion henkilöstösuunnitelma 94 Kelpoisuusehdot 95 Varhaisen tukemisen toimintamalli 96 Kuntayhtymän johtajan vuosiloma 97 Ilmoitusasiat

3 3 HALLINTO:3 / / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Merja Uusitalo avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 4 89 Pöytäkirjantarkistajien valitseminen HALLINTO:3 / /2011 Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sirpa Syrjälä ja Kauko Ukonmäki. Kuntayhtymän johtajan ehdotus Pöytäkirjantarkastajaksi vuorossa ovat Sirpa Syrjälä ja Kauko Ukonmäki.

5 5 HALLINTO:3 / / Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi, mutta pykälät 92 ja 93 käsitellään 90 pykälän jälkeen ja 91 pykälä käsitellään 93 pykälän jälkeen. Kuntayhtymän johtajan ehdotus Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6 6 HALLINTO:171 / / Asumisyksikkö Raikulan vakanssien lakkauttaminen alkaen päätti lakkauttaa Raikulan asumisyksikkö liitteen mukaiset vakanssit alkaen Kuntayhtymän johtajan ehdotus päättää lakkauttaa Raikulan asumisyksikkö liitteen mukaiset vakanssit alkaen Tiivistelmä Raikulan asumisyksikkö on siirtynyt Ähtärin kaupungille alkaen. Asiaselostus Raikulan asumisyksikkö siirtyi Ähtärin kaupungille liikkeenluovutuksella alkaen. Raikulan asumisyksikössä oli palveluyksikön esimiehen virka ja 14 työsuhdetta: sosiaaliohjaaja, 12 ohjaajaa ja kotiavustaja. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymällä ei ole tarvetta siirtää kyseisiä vakansseja toisiin yksiköihin, joten vakanssit lakkautetaan. Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi Lisätiedot Hallintojohtaja Kaija Metsänranta Puh , etunimi.sukunimi(a)eskoo.fi Lisämateriaali Raikulan asumisyksikön lakkautettavat vakanssit alkaen Täytäntöönpano Oikaisuvaatimus Tiedoksi Marjut Mäki-Torkko, palkkahallinto

7 7 Päätöshistoria merkitsi tiedoksi liiketoimintasopimuksen liitteen irtaimiston arvottamisesta Valtuusto Valtuuston päätös Valtuusto päätti, että hallitus oikeutetaan tekemään asumisyksikkö Raikulan liiketoimintakauppa Ähtärin kaupungin kanssa hyväksyi Ähtärin asumisyksikkö Raikulan toiminnan siirtoa koskevan liiketoimintakauppakirjan luonnoksen : 1. hyväksyy Ähtärin asumisyksikkö Raikulan toiminnan siirtoa koskevan liiketoimintakauppakirjan luonnoksen. 2. esittää kuntayhtymän valtuustolle, että hallitus oikeutetaan tekemään edellä mainittu liiketoimintakauppakirja Ähtärin kaupungin kanssa : merkitsi tiedokseen Ähtärin kaupunginhallituksen päätöksen : 1. päätti aloittaa selvityksen Ähtärin kaupungin kehitysvammapalveluiden osalta yhteistyössä kaupungin kanssa. 2. nimesi selvitystyöryhmään hallituksen puheenjohtaja Merja Uusitalon.

8 8 HALLINTO:125 /02.02/ Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma käsitteli kuntien lausunnot ja suoritearvion vuodelle 2015 Kuntayhtymän johtajan ehdotus käsittelee kuntien lausunnot ja suoritearvion vuodelle 2015 Tiivistelmä Jäsenkunnilta on pyydetty lausunto kuntayhtymän toiminnasta ja palvelusuoritteiden määrästä. Asiaselostus Jäsenkunnilta on pyydetty lausunto kuntayhtymän toiminnasta mennessä. Lausuntopyyntöön sisältyy yksiköiden valmistelema kuntakohtainen ehdotus palvelutarpeesta tuotteittain. Suoritteiden hintoja ehdotetaan korotettavaksi keskimäärin 0,7 %. Korotustarve perustuu kunnallisen palkkasopimuksen mukaiseen 0,5 %:n suuruiseen palkankorotukseen sekä palkkaperusteisen eläkemaksun korotukseen. Asumisyksiköiden määrä supistuu kuuteen ja työ- ja päivätoimintayksiköiden määrä kolmeen, kun Ähtärin ja Kuortaneen yksiköt ovat siirtyneet kunnan omaksi toiminnaksi v Esittelijä Lisätiedot Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi Jouni Nummi Puh , etunimi.sukunimi(a)eskoo.fi Lisämateriaali Kuntien lausunnot Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintojen kehittämisestä vuosina Arvio suoritteiden määristä ja kuntalaskutuksesta v Täytäntöönpano Valituskielto (asian valmistelu)

9 9 HALLINTO:30 / / Vuoden 2015 talousarvion henkilöstösuunnitelma käsitteli liitteessä olevaa henkilöstösuunnitelmaa. Kuntayhtymän johtajan ehdotus käsittelee liitteessä olevaa henkilöstösuunnitelmaa. Tiivistelmä Vuoden 2015 talousarvion henkilöstösuunnitelma on suunniteltu siten, että siinä on huomioitu Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toiminnalliset muutokset. Asiaselostus Vuoden 2014 henkilöstöliitteessä vakanssien määrä oli yhteensä 394,45 ja vuoden 2015 henkilöstösuunnitelmassa se on yhteensä 365,95 vakanssia. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän vakanssit vähenevät kokonaisuudessaan vuonna 2015 yhteensä 29,6 vakanssilla. Vuoden 2015 henkilöstösuunnitelman mukaan vakanssit lisääntyvät 1 vakanssilla, mutta vuoden 2015 henkilöstösuunnitelmasta on jo poistettu Kuortaneen toimintakeskuksen ja Linnunlaulun sekä Raikulan vakanssit. Viran lakkauttaminen Johtavan lääkärin virka ( ) on ollut täyttämättä, koska Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä on täytettynä ylilääkärin virka. Johtavan lääkärin virka lakkautetaan Vakanssin lisäys Vakanssin lisäys on Koivusillan toiminta- ja aikuiskoulutuskeskuksen keittäjän vakanssi. Keittäjä toteuttaa ruokahuoltopalvelut Koivusillan toiminta- ja aikuiskoulutuskeskuksen asiakkaille sekä Toukorannan asukkaille Koivusillan tiloissa. Toimintaa on pilotoitu Koivusillassa alkaen. Tällöin ruokahuoltopalveluja ei tarvitse hankkia ulkopuoliselta toimijalta. Nimikemuutokset Nimikemuutokset lähtien on lueteltu liitteessä. Viran perustaminen Hallintosäännön 13 :n mukaan hallitus päättää viran perustamisesta. Asiantuntijapalvelujen kuntoutussuunnittelijan tehtävänkuvaan kuuluu tehtäviä, joissa kuntoutussuunnittelija käyttäisi julkista valtaa. Kuntoutussuunnittelija ovat kuntayhtymässä työsuhteessa, joten tehtäviä on täytynyt siirtää virkasuhteessa oleville viranhaltijoille. Tehtävien suorittamisen tehostamiseksi olisi perusteltua muuttaa kuntoutussuunnittelijan työsuhde virkasuhteeksi.

10 10 Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi Lisätiedot Liitteet Hallintojohtaja Kaija Metsänranta Puh , etunimi.sukunimi(a)eskoo.fi Nimikemuutokset Henkilöstösuunnitelma 2015 Täytäntöönpano Valituskielto (asian valmistelu)

11 11 94 Kelpoisuusehdot HALLINTO:75 /01.00/2014 päätti jättää asian pöydälle Kuntayhtymän johtajan ehdotus 1. vahvistaa päivitetyt Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän henkilöstön kelpoisuusehdot hallintosäännön 15 mukaisesti. 2. päättää, että päivitetty Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän henkilöstön kelpoisuusehdot korvaa hallituksen hyväksymät kelpoisuusehdot. Tiivistelmä Eskoon kuntayhtymän kelpoisuusehdot on päivitetty Päivityksen jälkeen on organisaatioon tullut uusia nimikkeitä ja osa nimikkeistä on jäänyt pois. Asiaselostus Voimassa olevan hallintosäännön 15 :n mukaan henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Ellei kelpoisuutta ole määritelty, valinnasta vastaavan on tehtävä kelpoisuusehdoista päätös ennen haettavaksi julistamista. on vahvistanut kuntayhtymän kelpoisuusehdot vuonna 2008 ja hallitus on hyväksynyt kelpoisuusehtojen päivityksen. Organisaatioon on tullut uusia nimikkeitä ja osa nimikkeistä on jäänyt pois, joten kelpoisuusehtojen päivitys on tarpeellinen. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt kokouksessaan kelpoisuusehtojen luonnosta Esittelijä Lisätiedot Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi Kaija Metsänranta Puh , etunimi.sukunimi(a)eskoo.fi Liitteet Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän henkilöstön kelpoisuusehdot

12 12 Täytäntöönpano Valituskielto (täytäntöönpano) Tiedoksi Vastuualuejohtajat, esimiehet, luottamusmiehet ja palkkahallinto Päätöshistoria Yhteistyötoimikunta Päätös Yhteistyötoimikunta käsitteli kelpoisuusehtojen luonnosta Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. (Kuntayhtymän johtajan ehdotus: vahvistaa liitteen 2 mukaiset henkilöstön kelpoisuusehdot hallintosäännön 15 mukaisesti)

13 13 95 Varhaisen tukemisen toimintamalli HALLINTO:115 /01.00/ hyväksyi päivitetyn Varhaisen tukemisen toimintamallin 2. päätti, että päivitetty Varhaisen tukemisen toimintamalli korvaa hallituksen hyväksymän Varhaisen tukemisen toimintamallin Kuntayhtymän johtajan ehdotus 1. hyväksyy päivitetyn Varhaisen tukemisen toimintamallin 2. päättää, että päivitetty Varhaisen tukemisen toimintamalli korvaa hallituksen hyväksymän Varhaisen tukemisen toimintamallin Tiivistelmä Varhaisen tukemisen toimintamalli on hyväksytty Toimintamallia on päivitetty ja tarkennettu mm. lomakkeiden käytön ja ulkoasun osalta. Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi Lisätiedot Kaija Metsänranta Puh , etunimi.sukunimi(a)eskoo.fi Liitteet Varhaisen tukemisen toimintamalli Täytäntöönpano Valituskielto (täytäntöönpano) Tiedoksi Vastuualuejohtajat, esimiehet, luottamusmiehet

14 14 Päätöshistoria Yhteistyötoimikunta Päätös 1. Yhteistyötoimikunta käsitteli Varhaisen tukemisen mallin päivitystä ja teki muutosehdotuksia. 2. Yhteistyötoimikunta päätti esittää hallitukselle Varhaisen tukemisen mallin päivityksen hyväksymistä, kun tehdään keskustelussa esille tulleet muutokset ja lisäksi johtoryhmä on myös käsitellyt toimintamallia Hyväksyttiin esityksen mukaisesti (Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 1. hyväksyy Varhaisen tukemisen toimintamallin. 2. Toimintamalli sisältää vuoden 2008 sairauspoissaolojen puheeksiottamisen.)

15 15 HALLINTO:22 / / Kuntayhtymän johtajan vuosiloma myönsi kuntayhtymän johtajalle vuosilomaa ajalle (2 pv), (5 pv), (3 pv), (5 pv) yhteensä 15 päivää Puheenjohtajan ehdotus myöntää kuntayhtymän johtajalle vuosilomaa ajalle (2 pv), (5 pv), (3 pv), (5 pv) yhteensä 15 päivää. Tiivistelmä vahvistaa kuntayhtymän johtajan vuosilomat. Asiaselostus Kuntayhtymän johtajalla on jäljellä vuosilomaa lomanmääräytymisvuodelta päivää. Esittelijä Hallituksen puheenjohtaja Merja Uusitalo Lisätiedot Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja Puh , etunimi.sukunimi(a)eskoo.fi Täytäntöönpano Jouni Nummi, oikaisuvaatimus Päätöshistoria myönsi kuntayhtymän johtajalle vuosilomaa ajalle (2 pv), (1 pv), (25 pv), yhteensä 28 päivää. Jouni Nummi poistui kokouksesta klo pykälän ajaksi

16 16 97 Ilmoitusasiat HALLINTO:3 / /2011 merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi Kuntayhtymän johtajan ehdotus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi Kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätökset /2014 Vapautus maksamattomien laskujen maksamisesta 94 / Hoitajan työsuhde Lasten ja nuortenkoti Vanamo ( ) täyttäminen / Kuljetusten järjestäminen Vaasan lentokentälle ja Vaasan lentokentältä / Vuokra asunnon irtisanominen / Merituuli, Salantie 1 A 3 97 / Määräaikainen palkankorotus vastuutehtävästä väliseksi ajaksi 98 / Määräaikainen palkankorotus varaesimiestehtävästä väliseksi ajaksi 99 / Pankkitilin lopettaminen, Kuortaneen Osuuspankki 100 / Määräaikainen palkankorotus varaesimiestehtävistä / Anomus terapiatalon tilojen käytöstä vv / Down kerho 102 / Määräaikainen palkankorotus varaesimiestehtävästä / Vuokra asunnon irtisanominen / Salantie 1 A / Täyttölupa toimintaterapeutin (60 %) työsuhde / Asiantuntijapalvelut ( ) 105 / Päätös työkokemuslisästä 106 / Päätös työkokemuslisästä 107 / Anomus terapiatalon tilojen käytöstä / Autismin kirjon pohjalaiset ry.

17 / Määräaikainen palkankorotus varaesimiestehtävästä / Täyttölupa hoitajan työsuhde / Neliapila ( ) 110 / Täyttölupa hoitajan työsuhde / Kuusikoto ( ) 111 / Täyttölupa hoitajan työsuhde / Metsätähti ( ) 112 / Täyttölupa hoitajan työsuhde / Kotopihlaja ( ) 113 / Täyttölupa ohjaajan työsuhde / Helakoti ( ) 114 / Varaesimiehen valinta Asiantuntijapalveluihin Kirjeet ja pöytäkirjat Ähtärin kaupunki, Kaupunginhallitus Pöytäkirjanote ; Liiketoimintakauppakirjan hyväksyminen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky., Logistiikkapalvelut Viranhaltijapäätös ; Hankintarenkaan perunoiden vuosihankinta hankinta kaudelle STM Tiedote ; Ministeri Huovinen Budjettiriihessä sovittiin uuden sosiaalihuoltolain rahoituksesta STM Tiedote ; Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta vahvistetaan STM Asettamispäätös ; Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön työryhmä Yhteistyökirje (liittyy em. päätökseen)

18 18 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 91, 96 Hallintolainkäyttölaki 5 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus Eskoontie SEINÄJOKI Pykälät 91, 96 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

19 19 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalitus Pykälät Valitusviranomainen: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL VAASA Valitusaika on 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus PL VAASA Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen Pykälät Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

20 20

Perjantai 13.06.2014 klo 09.00-10.45

Perjantai 13.06.2014 klo 09.00-10.45 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-10.45 Pekonranta Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Laaksoharju-Elpren

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa KOKOUSKUTSU Toimielin Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54 Kokousaika Tiistaina 8. joulukuuta 2009 klo 19.15-20.00 Kokouspaikka Dalsbruks skola, Einarintie 1, 25900 Taalintehdas Jäsen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot