Mäntsälän kunnan asunto-ohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäntsälän kunnan asunto-ohjelma 2012 2016"

Transkriptio

1 Mäntsälän kunnan asunto-ohjelma Hyväksytty Mäntsälän kunnanvaltuustossa

2 Sisällys Johdanto Asuntokanta ja asuntomarkkinatilanne Vuokra-asunnot Kunnan oma asuntotarjonta ASO-kohteet ja yksityiset vuokra-asunnot Erityisryhmien asumistarpeet Erityistukea tarvitsevien asuminen Mäntsälän strategiset tavoitteet kaudelle Tuotantotavoitteet kaudelle Rakentamisen alueellinen kohdistuminen, kohderyhmät ja toteutusjärjestys Haasteet asuntokannan kehittämisessä Kehityksen seuraaminen Lähteet Liitteet Liite 1. Asunnot huoneluvun, talotyypin ja asumisväljyyden mukaan (2011) Liite 2. Asuntokuntien henkilömäärät ja asuntojen hallintamuodot (2011) Liite 3. Asuntojen hallintaperusteet (2010) Liite 4. Vuokrakiinteistöt Mäntsälässä (2012) Liite 5. Vuokrakiinteistöt Mäntsälän keskustassa (2012)

3 Johdanto Kehittyvän ja kasvavan Mäntsälän kunnan tulee kehittää asunto-oloja siten, että asukkailla on käytettävissään niin elämäntilanteeseensa kuin asumistarpeisiinsa soveltuva asunto. Tällä hetkellä Mäntsälän asukasmäärä on noin henkilöä ja väestömäärän on ennustettu kasvavan. Sen lisäksi, että väestömäärä tulee kasvamaan, tulee väestö myös ikääntymään, joten asuntokannan kehittämisessä on otettava huomioon niin väestömäärässä kuin väestörakenteessakin tapahtuvat muutokset. Mäntsälän kunnan viimeisin asunto-ohjelma on laadittu vuosille Nyt laadittu asunto-ohjelma on tehty vuosille ja ohjelmassa esitetään Mäntsälässä vallitsevien asuntomarkkinoiden nykytilanne, Mäntsälän asuntostrategia sekä keinot strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Kunnanjohtaja on nimennyt asunto-ohjelman laatimista varten työryhmän, johon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:. kaavoitusjohtaja Lauri Pouru asemakaavainsinööri Tapio Sillfors kunnankamreeri Anja Tupamäki vanhustyön päällikkö Minna Koivumäki sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila yleiskaava-arkkitehti Heini-Sofia Luotola toimitusjohtaja Rauni Ohvo 3

4 1. Asuntokanta ja asuntomarkkinatilanne Pääosa Mäntsälän kunnan asukkaista on työikäisiä (tässä luokiteltu vuotiaiksi). Alle 18-vuotiaita on 26 % ja yli 65-vuotiaita on 15 %. Huoltosuhteeksi muodostuu siten 69, joka vastaa Suomen keskitasoa. (Kuva 1) Väestöennusteen mukaan huoltosuhde tulee tulevaisuudessa heikkenemään, sillä väestö ikääntyy ja tämän myötä terveydenhuolto- ja sosiaalisektorille muodostuu uudenlaisia paineita. Samanaikaisesti tutkimusten on todettu osoittavan, että ikääntyvät asuvat mieluiten omissa kodeissaan (Ympäristöministeriö 2012). Väestörakenne heijastuu suoraan asuntokantaan ja asuntokannan kehittämiseen: tällä hetkellä työikäisillä on usein mahdollisuus oman asunnon hankkimiseen ja tämä näkyy omistusasuntojen suurena suhteellisena määränä (kuva 2). Ikäjakauma Mäntsälässä (11/2011) 1 % 1 % 5 % 1 % 7 % 8 % 2 % 9 % 4 % 3 % 0-0 vuotta 1-5 vuotta 6-6 vuotta 7-12 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 59 % vuotta vuotta vuotta Kuva 1. Ikäjakauma Mäntsälässä (Tilastokeskus 2011). Asuntojen hallintaperusteet Mäntsälässä % 9 % Asukas omistaa talon 0 % 9 % Asukas omistaa asunnon osakkeet Aravavuokra-asunto 7 % Korkotukivuokra-asunto 19 % 55 % Muu vuokra-asunto Asumisoikeusasunto Muu tai tuntematon hallintaperuste Kuva 2. Asuntojen omistusmuodot Mäntsälässä vuonna 2010 (Tilastokeskus 2011). 4

5 Asuntoja (kpl) Mäntsälän tämänhetkinen asuntokanta koostuu pääosin erillisistä pientaloista, jotka ovat yksityisomistuksessa. Näistä valtaosa on suuria perheasuntoja ja asunnot keskittyvät Kirkonkylään ja Hyökännummen suunnalle (Ohkolan tilastoalue). Pientalojen suosio on näkynyt myös viime vuosien rakentamismäärissä; pientaloasuntoja rakennetaan huomattavasti enemmän kuin kerrostaloasuntoja. Tästä huolimatta asuntokohtaiset henkilömäärät ovat usein pieniä. (Kuvat 3-5, taulukko 1, liitteet 1-3) Asuntojakauma Mäntsälässä (Tilastokeskus 2011) Erillinen pientalo Asuinkerrostalo 2 % Rivi- tai ketjutalo Muu rakennus Asuntojen määrä Mäntsälän tilastoalueilla (kpl) (Tilastokeskus 2011) Sääksjärvi 268 Saari % 18 % 67 % Kirkonkylä 4966 Ohkola 1708 Sälinkää 634 Keski- Mäntsälä 722 Kuva 3. Asuntojakauma Mäntsälässä. Kuva 4. Asumisen jakautuminen Mäntsälän Erillisiä pientaloja on 5895, rivitaloja 1200, tilastoalueille. asuinkerrostaloja 1566 ja muita rakennuksia Asuntojen koot talotyypin mukaan Mäntsälässä Erillinen pientalo Rivi- tai ketjutalo Asuinkerrostalo Muu rakennus Asunnon pinta-ala (m 2 ) Kuva 5. Asuntojen koot talotyypeittäin Mäntsälässä (Tilastokeskus 2011). 5

6 Mäntsälän asuntokanta on kokonaisuutta tarkastellen melko uusi: asunnot on rakennettu pääosin luvuilla ja sitä myöhemmin. Välillä Mäntsälän kuntaan valmistui noin 160 asuntoa vuodessa (kuva 5). Kerros- ja rivitaloista pääosa on rakennettu keskustaan ja omakotitaloista 55-60% asemakaava-alueille, pääasiassa keskustan ja rautatieaseman läheisyyteen. Asuinrakentamispaikoiksi merkittyjen kiinteistökauppojen määrät ovat vaihdelleet lähivuosina noin kaupan välillä. Rakentamattomia, asuinrakentamispaikoiksi merkittyjä kiinteistöjä näistä on ollut vuosittain noin kiinteistöä. (Maanmittauslaitos 2012) Asemakaavojen ja rakennuslupien perusteella Mäntsälän Kirkonkylän alueelle on mahdollista rakentaa lähivuosina noin 380 uutta kerrostaloasuntoa. (Taulukot 1-2, kuva 6) Taulukko 1. Mäntsälässä vuosina valmistuneet pien- ja kerrostalot. Mäntsälän kunnassa on valmistunut viime vuosina asuntoja seuraavasti: Vuosi Pientaloasunto (kpl) Kerrostaloasunto (kpl) Taulukko 2. Rakennuslupiin ja asemakaavatilanteeseen perustuvat rakentamismahdollisuudet Mäntsälän Kirkonkylässä (12/2012). Rakennusluvat on jo myönnetty seuraaville hankkeille: As.Oy Mäntsälän Pilvikirsikka 28 asuntoa As.Oy Mäntsälän Kivistöntie 4 64 asuntoa Vahvistuneen asemakaavan mukaan voidaan rakentaa arviolta seuraavat asuntomäärät: Tiimarin kortteli n. 90 asuntoa Sepäntien alue(msoy) n. 80 asuntoa Asemakaavat ovat loppuvaiheessa seuraavissa hankkeissa (myös arviot): Amizzan kortteli n. 40 asuntoa Apposen kortteli n. 80 asuntoa 6

7 Rakennettujen asuntojen määrä (kpl) Asuntorakentamisen määrän vaihtelu Mäntsälässä välillä Rakennusvuosi Kuva 6. Asuntorakentaminen Mäntsälässä välillä (Tilastokeskus 2011). 1.1 Vuokra-asunnot Kunnan oma asuntotarjonta Mäntsälän kunta tarjoaa vuokra-asuntoja Mäntsälän vuokra-asunnot Oy: n kautta ja vuokrattavia huoneistoja on 544 kpl. Näistä 466 asuntoa sijaitsee kerrostaloissa ja 78 rivitaloissa. Lisäksi yhtiöllä on isännöitävänä Kiinteistö Oy Mäntsälänraitti, jossa on 36 asuntoa. Kiinteistö Oy Mäntsälänraitti fuusioitaneen alkaen Mäntsälän vuokraasunnot Oy:öön. Pääosa Mäntsälän kunnan vuokra-asunnoista on yksiöitä ja kaksioita. Kiinteistöt sijaitsevat Heissan, Jurvalan, Keskustan, Koskenrannan ja Mustamäen alueilla. (Kuva 7, liitteet 4-5) Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:lle on valmistunut uusia asuntoja viimeksi vuonna Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n huoneistojakauma vuonna 2012 (kpl) Kolmioita 17 % 4 h+k 2 % Yksiöitä 34 % Kaksioita 47 % Kuva 7. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n asuntojen koot. 7

8 Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n asuntojen hakijamäärät ovat pysytelleet viime vuosien ajan samankaltaisina. Hakemusten määrät ovat vaihdelleet vuosina hakemuksen välillä. Suurin osa Mäntsälän vuokra-asunnot Oy: n asunnonhakijoista on aikuisia sekä nuoria ja toiveena hakijoilla on useimmiten yksiö tai kaksio Mäntsälän keskustan tuntumasta. (Taulukko 3) Mustamäen vuokra-asunnot herättävät vähiten kiinnostusta. Taulukko 3. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n hakijat (hlö) ja asuntokunnan asuntotoiveet kesäkuussa Vuokra-asuntojen hakijat ja haetut asunnot (06/2012) Kaikki voimassa olevat hakemukset 151 Joista vaihtohakemuksia 24 Hakemuksia ulkopaikkakunnilta 20 Hakijoista yli 65-vuotiaita 18 Hakijoista alle 25-vuotiaita 26 Hakijoista vuotiaita 107 Hakijoista kodittomia 4 Hakijan toivoma asuntokoko (06/2012) Yksiö 74 Kaksio 52 Kolmio/ Neliö 25 Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n asuntokannan kehittämisessä tulee olemaan haasteita, sillä uusia asuntoja on rakennettava poistuvien asuntojen tilalle ja niin erityisryhmien kuin Mäntsälään muuttavienkin asuntotarpeet on otettava huomioon samanaikaisesti. Lisäksi vanhaa asuntokantaa tulee korjata suunnitelmallisesti. Asuntokannan suunnitelmallisessa korjaamisessa on keskeistä tarkastella vanhojen asuntojen käyttötarkoitusta, perusparannusten kannattavuutta sekä Mustamäen alueen kehittämistä. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy päivittää vuosien aikana kiinteistöille pitkän tähtäimen korjaus- ja perusparannussuunnitelmat kustannusarvioineen ja sisällyttää ne taloussuunnitelmaan Asunto-ohjelmakauden aikana tullaan purkamaan Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n vuokrakohteita. Näihin lukeutuu tämän hetken (12/ 2012) tilanteen mukaan Isoniityntie 11-13, Sepäntie 5 sekä todennäköisesti Keskuskatu Purettavien asuntokohteiden lukumäärän vaikutus vuokra-asuntojen kokonaismäärään otetaan huomioon asuntorakentamisen määrässä. 8

9 Kunnan vuokra-asumisen kehittämistä helpottaa osaltaan se, että valtioneuvosto päätti lokakuussa 2011 tukea vuokra-asuntorakentamista väliaikaisella asetusmuutoksella. Tämän asetusmuutoksen kautta sellaisten korkotukilainojen omavastuukorko, jotka käytetään vuokra-asuntoja rakentamiseen muille kuin erityisryhmille, puolittuu vuoden 2014 loppuun saakka. Tämän toimenpiteen avulla on haluttu lisätä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista ASO-kohteet ja yksityiset vuokra-asunnot Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n lisäksi Mäntsälässä on tarjolla sekä yksityisten vuokranantajien kohteita että asumisoikeusasuntoja. Yksityisiä vuokrakiinteistöjä on vuonna 2012 viidessä kohteessa. Asumisoikeusasuntoja on 50 asuntoa kolmessa kohteessa. Tällä hetkellä (11/2012) asumisoikeusasuntoja jonottaa 28 taloutta. Asumisoikeusasuntojen jonotuksen suhteen tilanne on parantunut viime vuoteen nähden, tuolloin hakijoita oli 75 taloutta. (Liite 3) Vuonna 2010 valmistui n. 50 niin sanottua kovan rahan yksityistä vuokra-asuntoa Hemmintie 2:een ja vuonna asuntoa Karhulantie 2:een (Icecapitalin kohteita). YIT:lle on myönnetty vuonna 2012 rakennuslupa 25 asunnon vuokrakerrostalolle Hemmintielle Kirkonkylän keskustaan. Hanketta ei ole vielä aloitettu. 1.2 Erityisryhmien asumistarpeet Erityisryhmät on laissa ryhmitelty kolmeen ryhmään asumiseen olennaisesti vaikuttavien seikkojen perusteella: Ensimmäiseen ryhmään kuuluvien henkilöiden tai perheiden asunto-olot ovat huonot ja tulot poikkeuksellisen pienet, kuten esim. asunnottomat ja opiskelijat. Monesti pitkäaikainen asunnottomuus yhdistyy päihde- ja mielenterveys- tai muihin vastaaviin ongelmiin. Toiseen ryhmään kuuluvien henkilöiden tai perheiden asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita, kuten esim. puutteellisten elämänhallintataitojen vuoksi erityistukea tarvitsevat nuoret sekä mielenterveys- tai päihdepalveluiden käyttäjät. Kolmanteen erityisryhmään kuuluvien henkilöiden tai perheiden asunto-olojen järjestäminen edellyttää tavanomaista runsaampien tukipalveluiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon. Esimerkkeinä erityisryhmistä mainitaan vammaiset, muistihäiriöistä kärsivät sekä huonokuntoiset vanhukset. (Finlex 2012) 9

10 Kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuulla on järjestää kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut. Asunnon järjestäminen ei ole osa sosiaali- ja terveyspalveluja. Vastaavasti tuki- ja hoivapalveluiden järjestäminen asuntoon kuuluu sosiaali- ja terveystoimelle. Kokonaisuuden näkökulmasta vastuunjako kaipaa kunnan sisällä selkiyttämistä. Näkymä valtakunnan tasolla on se, että asuminen ja palvelut erotetaan samoin järjestämisvastuu myös erityisryhmien osalta. Kunnan alueella kohtuuhintaisia asuntoja tarvitsevat erityisryhmien lisäksi myös pienituloiset lapsiperheet ja nuoret Erityistukea tarvitsevien asuminen Ikääntyvien asuminen Vanhan Porvoontien ja Osuustien vanhustentaloissa on yhteensä 86 asuntoa. Nämä kohteet eivät täytä esteettömyys- ja paloturvallisuusvaatimuksia, joten molempien talojen osalta tarvitaan korvaavaa asuntokantaa tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi lähivuosina on varauduttava asuntomäärän lisäämiseen uusien asuntojen rakentamisen kautta. Erityisesti keskusta-alueelle tarvitaan uusia asuntoja: noin 470 yli 75-vuotiasta ikäihmistä asuu Kirkonkylän ulkopuolella ja kunnan on varauduttava siihen että heistä osa tulee hakeutumaan lähimpien vuosien aikana kyläkeskustaan. Osa muuttajista tulee todennäköisesti hakemaan kunnan vuokra-asuntoa. Ikääntyvien päihdekuntoutujien asumiseen liittyviin haasteisiin etsitään tulevaisuudessa ratkaisua eri toimijoiden välisenä yhteistyönä. Ikääntyvien asumisen sijoittaminen sivukylille ei ole nykyisellään realistinen vaihtoehto jos sivukylillä ei ole palveluita. Ikäihmisten asuntojen on tärkeä sijaita kauppojen ja muiden peruspalvelujen (kuten terveydenhoito) välittömässä läheisyydessä, jotta jokapäiväiset arkiset toiminnot voivat jatkua mahdollisimman pitkään. Etäisyys kauppaan tulee olla mielellään alle 200 metriä. Vammaisten ja kehitysvammaisten asuminen Kunnalla ei ole omia kehitysvammaisten tai vammaisten asumispalveluyksiköitä. Asumispalvelut on järjestetty Etevan sekä yksityisten palvelujen tuottajien kautta kunnan alueella. Viisi vammaista henkilöä asuu kunnan alueella toimivissa asumispalveluyksiköissä ja viisi kunnan ulkopuolisissa yksiköissä. Kunnalla on käytössä yksi vammaismitoitettu kerrostaloasunto eikä kunnalla ole näillä näkymin tarvetta erillisille liikkumis- ja toimimisesteisten asunnoille. Olennaista asuntorakentamisessa on asuntojen esteettömyyden takaavat ratkaisut ja omalta osaltaan vammaispalvelulain mukaisilla asunnon muutostöillä turvataan vammaisten henkilöiden asuminen omissa kodeissaan. Etevan kautta järjestetyissä asumispalveluyksiköissä asuu 19 kehitysvammaista ja yksityisten kautta järjestetyissä asumispalveluyksiköissä kuusi kehitysvammaista. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa on kolme kehitysvammaisia. Heistä kukaan ei tule toimeen palveluasunnossa. 10

11 Lapsuudenkodissaan vanhempiensa luona asuvia 18 vuotta täyttäneitä kehitysvammaisia on 21 henkilöä. Arvion mukaan heistä noin 15 henkilöä pärjäisi kevennettyä ohjausta sisältävässä ohjatussa asumisessa. Tällainen asuminen sisältää ohjausta aamuisin sekä iltaisin ja siihen yhdistetään työtoiminta. Lopuilla kuudella henkilöllä on tarve tehostetun asumisen palveluille (tarve ympärivuorokautiseen valvontaan). Tällainen asumispalvelu on tarkoituksenmukaista järjestää ostopalveluna. Alle 18-vuotiaita kotona asuvia kehitysvammaisia lapsia/ nuoria on yhteensä 49. Vuonna 2013 tehdään kotona asuvien kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvän palvelutarpeen kartoitus ja toimenpideohjelma hyödyntäen Aspa-Asumuspalvelusäätiön asiantuntijuutta. Nuorten asuminen Tällä hetkellä kunnan lastensuojelun käytössä on kaksi nuorten tukiasuntoa. Lisätarve on kolmelle asunnolle. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asuminen Usein asunnottomuus yhdistyy päihde- ja mielenterveysongelmiin. Päihdeongelmaisten kohdalla saattaa olla kyseessä myös sitoutumattomuus hoitoon eikä kunnalla ole mahdollisuutta tarjota hoitoon sitoutumattomille päihdeongelmaisille omia erillisiä asumisyksiköitä. Heillä on oikeus tavanomaiseen vuokra-asumiseen. Kunnalla on päihdeja mielenterveystyön ohjaaja, joka tukee ko. henkilöitä arjen asioissa mm. varmistaen vuokranmaksun. Sosiaalitoimen tiedossa ei ole asiakkaita, jotka asuisivat ulkona. Kunnalla on käytössä kolme hoitoon sitoutuneille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille suunnattua tukiasuntoa. Tukiasunnot on tarkoitettu kuntoutumisen ajaksi ja tavoitteena on siirtyminen itsenäiseen asumiseen. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköissä kunnan ulkopuolella asuu 9 kuntalaista. Näihin ostopalveluihin on määritelty omat asumispalvelukriteerit ja tavoitteena on kuntoutuminen tukiasuntoihin tai itsenäiseen asumiseen. Käytettävissä oleva tukiasuntomäärä on tällä hetkellä riittävä. Kuluvana vuonna sosiaalitoimiston asiakkaista 18 on ilmoittanut osoitteekseen poste restante (henkilö noutaa kirjepostinsa postitoimistosta). Nämä henkilöt asuvat mm. ystävien luona ja heistä seitsemällä ei ole ollut lähiaikoina sosiaalitoimiston asiakkuutta. Poste restante -asukkaat muuttavat kokemuksen mukaan usein kunnasta ja kuntaan. 11

12 2. Mäntsälän strategiset tavoitteet kaudelle Mäntsälän kunnan strategiassa todetaan asumisesta seuraavaa: Mäntsälässä voi elää monipuolisesti keskustassa tiiviimmin, kylissä väljemmin. Luonnonläheisyys säilytetään. Turvallisuuteen ja viihtyisyyteen kiinnitetään huomiota alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Vuokra-asuntoja rakennetaan entistä enemmän. Vireät kylät ovat kunnan merkittävä vetovoimatekijä! Yhdyskuntarakennetta ohjataan kaavoituksella niin, että se mahdollistaa toimivan julkisen liikenteen ja kustannustehokkaan kunnan palvelutuotannon. Ilmaston muutosta lisäävää liikennettä vähennetään. (Mäntsälän kunta 2009) Mäntsälässä pyritään kaudella edistämään kohtuuhintaista asumista pitämällä tontti- ja asuntotarjonta riittävänä. Samalla turvataan sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoiset, vakaat asuntomarkkinat ja edistetään kaikkien väestöryhmien mahdollisuutta löytää elämäntilanteeseensa sopiva asumismuoto. Mäntsälän kunnan tavoitteena on 1-2 % vuosittainen väestönkasvu ja kunnan asukasluvun on ennakoitu kasvavan vuoteen 2020 mennessä 3500 asukkaalla. Mäntsälän kunnan laatiman strategian mukaan maankäytön tavoitteena on tiivistää kunnan yhdyskuntarakennetta ja vähentää ilmastonmuutosta lisäävää liikennettä. Näin ollen uusi asuminen tullaan tulevaisuudessa keskittämään jo olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen, palveluiden ja hyvien liikenneyhteyksien alueelle. Tavoite on, että väestönkasvusta 60 % suunnataan Kirkonkylään ja loput 40 % muulle alueelle. Tämä tarkoittaa vuositasolla noin uutta asukasta Kirkonkylään ja asukasta kyliin. (Mäntsälän kunta 2011) Mäntsälän kunta toimii alueellisesti laajenevassa seutuyhteistyössä. Helsingin seudun kunnat ja valtio allekirjoittivat kesäkuussa 2012 Helsingin seudun ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen vuosille Aiesopimuksen tavoitteena on parantaa kaupunkiseudun toimivuutta, kilpailukykyä sekä alueiden tasapuolista kehittämistä. Mäntsälän lähivuosien asuntotuotannon tavoitteena on vastata kunnan strategian tavoitteisiin sekä MAL-sopimuksen vaateisiin rakentamalla vuosina asuntoa vuotta kohden. Koko MAL-sopimuskauden aikana rakennetaan siis yhteensä 640 asuntoa. Vuosien aikana tämä tarkoittaa 384 asuntoa Kirkonkylään ja 256 asuntoa muihin asutuskeskittymiin. Näistä 640 asunnosta ARA-asuntojen osuus on 20 % eli 32 asuntoa vuodessa. 12

13 Tulevalla ARA-uudistuotannolla tulee ensin korvata poistuva asuntokanta ja sen jälkeen lisätä tarjontaa eri kohderyhmille. MAL-aiesopimuksen mukaisesti ollaan mm. käynnistämässä seudun yhteistä maankäyttösuunnitelmaa ja selvitystä vuokraasuntotuotannon lisäämiseksi KUUMA-kunnissa. Mäntsälän kunnan oman asuntorakentamisen toteuttaa kunnan omistama yhtiö Mäntsälän vuokra-asunnot Oy. 13

14 3. Tuotantotavoitteet kaudelle Mäntsälän kunnan asuntotuotannossa ensisijaisena tavoitteena on korvata poistuvat asuntokohteet uusilla kohteilla. Toisena tavoitteena on lisätä asuntojen lukumäärää, jotta voidaan nykyistä paremmin vastata kysyntään. Kolmanneksi, Mäntsälässä on pulaa erityisryhmien asunnoista. Näiden rakentamiseen tullaan panostamaan ohjelmakaudella. Ikäihmisten asuntojen osalta Mäntsälän vuokra-asunnot Oy tekee yhteistyötä teknisen toimen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että eritellään ne osa-alueet, joista vastaa vuokraasunnot ja ne, joista vastaa tekninen toimi. Lisäksi määritellään mahdollisen ulkopuolisen toimijan rooli tuottajana (erityisesti silloin, kun kyseessä on tehostettu palveluasuminen). 3.1 Rakentamisen alueellinen kohdistuminen, kohderyhmät ja toteutusjärjestys Kuten luvussa 2 todettiin, Mäntsälässä aiotaan tulevaisuudessa tiivistää nykyistä yhdyskuntarakennetta ja uusi rakentaminen kohdistetaan alueille, joilla on jo asutusta. Ensivaiheessa uudisrakentaminen tapahtuu keskustassa ja rautatieaseman seudulla sekä näiden välialueella, lähellä palveluita. Tavoitteena on rakentaa erityisesti erityyppisiä vuokra-asuntoja, sillä laajalla vuokra-asuntotarjonnalla on mahdollista monipuolistaa Mäntsälän väestörakennetta. Asuntojen sijainteja sekä itse asuntoja suunniteltaessa otetaan huomioon eri hakijaryhmät, kysytyimmät huoneistokoot, esteettömyys, saavutettavuus sekä palvelujen läheisyys. Vuokra-asuntoja pyritään sijoittamaan aiempaa useampiin naapurustoihin, sillä tavoitteena on saavuttaa sosiaalisesti sekoittunut aluerakenne ja tukea asukkaiden mahdollisuutta valita elämäntilanteeseensa sopivin asuinsijainti. Erityisryhmien asumista parannetaan siten, että Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n rakentaa uusia esteettömiä asuntoja sekä tämän päivän asumistarpeita vastaavia kohteita. Ikääntyville suunnatut asunnot sijoitetaan julkisten palvelujen läheisyyteen keskustaan. Uusien vuokra-kohteiden sijainti tarkentuu kaavoituksen perusteella, mutta alustava toteutusjärjestys, aikataulu ja kohderyhmäjako ovat seuraavanlaiset: Nykyisten poistuvien asuinkohteiden korvaaminen vuokra-asuntotuotannolla Vuokra-asuntotuotanto Vuokra-asuntotuotanto Vuokra-asuntotuotanto sekä Mustamäen alueen kehittäminen

15 ARA-kohteita tullaan rakentamaan seuraavasti: Kaunismäki 28 asuntoa Sepäntie 5 50 asuntoa Sepäntie 5 50 asuntoa Keskuskatu asuntoa Keskuskatu asuntoa Haasteet asuntokannan kehittämisessä Kokonaisuutena asuntokannan kehittäminen on haasteellista ja siihen liittyy useita näkökulmia, jotka otetaan huomioon samanaikaisesti. Asumisen kehittämisen haasteena tulee olemaan kohtuuhintaisen ja monipuolisen ARA-vuokra-asuntokannan rakentaminen. Myös energiatehokkuuden parantaminen luo haasteita sekä asuntojen uustuotannolle, korjaustoiminnalle että kiinteistönpidolle. Asuntokannan kehittämisen kautta tulisi näiden näkökulmien huomioimisen lisäksi pystyä ehkäisemään sosiaalista segregaatiota ja siihen liittyviä sosiaalisia haasteita. Asunto-ohjelman kautta pyritään vastaamaan haasteisiin seuraavilla keinoilla: 1. Asuntojen neliömäärät ja pohjaratkaisut Nykyiset luvuilla rakennetut pienet vuokra-asunnot ovat usein neliömääriltään suuria vaikka itse asunto olisi huonemäärältään pieni (esim. yli 60 m 2 kaksio). Asunnon vuokra voi siten usein nousta edullisesta neliövuokrasta huolimatta suureksi. Samalla myös kiinteistön lämmityskulut ovat merkittävät. Tämä vaikuttaa asumiskustannuksiin erityisesti kylminä talvikausina. Vuokrataso sekä asumiskulut pyritään tulevaisuudessa pitämään kestävämmällä tasolla rakentamalla uusia kohteita, joissa asunnot ovat neliömääriltään pienempiä ja pohjaratkaisut nykyistä toimivampia. 2. Uusien kohteiden hyvä suunnitteluttaminen ja vanhojen kohteiden korjaamistarpeiden selvittäminen Uudet rakennettavat kohteet tulevat vastaamaan nykyisiä rakennusstandardeja ja vanhojen peruskorjattavien kohteiden korjaaminen suunnitellaan huolella. Vanhojen kohteiden korjaamista suunniteltaessa selvitetään tarvittaessa saavutetaanko niin asumisen tason, energiatehokkuuden kuin kustannustenkin kannalta parempi tulos korvaamalla vanha kohde uudella rakennuksella vai peruskorjaamalla kyseinen kohde. 3. Asuntojen sijoittaminen eri alueille Segregaation torjumistarpeeseen vastataan asunto-ohjelmassa panostamalla niin kysytyimpien vuokra-asuntokokojen rakentamiseen, asuntokannan 15

16 monipuolistamiseen sekä vuokra-asuntojen sijoittamiseen muun rakentamisen joukkoon aiempaa tasaisemmin. Uudet rakennuskohteet ovat esteettömiä ja kun asunnot sijoitetaan eri alueille, on niin ikääntyvillä, liikkumis- ja toimintarajoitteisilla kuin muillakin asukasryhmillä nykyistä parempi mahdollisuus valita itselleen sopiva naapurusto. 16

17 4. Kehityksen seuraaminen Asuntokannan kehitystä on seurattava, jotta asunto-ohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin päästään ja luvussa 3.2 esitetyt haasteet voidaan ohittaa sujuvasti. Erityisen keskeisiä seurattavia teemoja ovat: a. asuntomäärässä yleisesti tapahtuvat muutokset, b. erityisryhmien asumisessa tapahtuvat muutokset, c. Mäntsälään muuttavien asumistilanne, d. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy: n kohteiden kunnostuksen eteneminen sekä e. Vuokratason seuraaminen. Kuten luvussa todettiin, Isoniityntie sekä Sepäntie 5 tullaan lähitulevaisuudessa purkamaan ja mahdollisena purkukohteena on esitetty myös Keskuskatu Isonniityntiellä on 26 asuntoa, Sepäntiellä 12 asuntoa ja Keskuskatu puolestaan sisältää yhteensä 64 asuntoa. Kohteiden purkaminen on huomioitava asuntorakentamisen määrässä siten, että asuntojen kokonaismäärä kasvaa siitä huolimatta, että asuntoja puretaan. Erityisryhmien asumisessa on tärkeää parantaa asumisoloja yleisellä tasolla. Asuntomäärien lisäksi olennaista on asumisen laadun tarkkailu ja laadun parantaminen. Vanhusten asunnot osoitteissa Osuustie 2 G (44 asuntoa), Vanha Porvoontie 15 (19 asuntoa) ja Vanha Porvoontie 17 (23 asuntoa) kaipaavat kunnostusta ja näiden kohteiden tilalle on rakennettava uusia asuntoja. Kyseisten kohteiden käyttötarkoitusta mietitään myöhemmin uudelleen. Asunto-ohjelman aikana tulee seurata Mäntsälään muuttavien asunto-oloja ja tarjota heidän tarpeisiinsa soveltuvia kohteita hyvien liikenneyhteyksien päästä. Samalla Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n kohteiden kunnostamissuunnitelmien laatimisesta sekä kunnostamisen etenemisestä on pidettävä huolta. Yksi asunto-ohjelman tavoitteista on varmistaa, että yhä useammalla on mahdollisuus kohtuullisen vuokratason asuntoon. Vuokratason kehitystä tulee seurata aktiivisesti niin remontoitavien kuin uusien kohteiden osalta. Seuraavalla asunto-ohjelmakaudella tulee tarkastella tämän asunto-ohjelman tulosten lisäksi sellaisia teemoja, jotka ovat jääneet nyt laaditussa asunto-ohjelmassa joko täysin huomiotta tai vähälle huomiolle. Tällainen teema on esimerkiksi opiskelijoiden asuminen. Lisäksi tulee pohtia kylien tulevaisuutta ja mahdollisuutta rakentaa vuokra-asumista kyliin, kuten Ohkolaan. 17

18 Lähteet Aluesarjat (2010). Asunto- ja rakennuskanta Finlex (2012). Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi HSY (2012). Helsingin seudun asuntoraportti luonnos. Maanmittauslaitos (2012). KTJ rekisterinpito Mäntsälän kunta (2009). Mäntsälän kunnan strategia vuosille Mäntsälän kunta (2011). Mäntsälän kuntastrategia _06_2011.pdf Tilastokeskus (2012). Väestötilastopalvelu Ympäristöministeriö Ikääntyneiden asuminen

19 Liitteet Liite 1. Asunnot huoneluvun, talotyypin ja asumisväljyyden mukaan (2011) Asunnot huoneluvun, talotyypin ja asumisväljyyden mukaan Mäntsälässä (Tilastokeskus 2012) Rakennustyyppi 1 huoneen asuntoja (kpl) 2 huoneen asuntoja (kpl) 3 huoneen asuntoja (kpl) 4 huoneen asuntoja (kpl) 5 huoneen asuntoja (kpl) 6 huoneen asuntoja (kpl) 7+ huoneen asuntoja (kpl) Erillinen pientalo Tilava Normaali Ahdas Tuntematon Rivi- tai ketjutalo Tilava Normaali Ahdas Tuntematon Asuinkerrostalo Tilava Normaali Ahdas Tuntematon Muu rakennus Tilava Normaali Ahdas Tuntematon Asumisväljyysluokitus: Tilavasti asuva: 1-5 henkilön asuntokunta, jonka käytössä on vähintään kolme asuinhuonetta enemmän kuin asuntokunnan henkilömäärä (keittiötä ei lueta huonelukuun). Ahtaasti asuva: enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti (keittiötä ei lueta huonelukuun). Normaali: asuntokunnat, jotka eivät kuulu em. luokkiin. Vailla vakinaisia asukkaita olevat asunnot luokitellaan asumisväljyydeltään Tuntemattomiin. 19

20 Liite 2. Asuntokuntien henkilömäärät ja asuntojen hallintamuodot (2011) Asuntokuntien henkilömäärät Mäntsälässä v (Tilastokeskus 2011) % 1 % 6 % 14 % 31 % 14 % 32 % Liite 3. Asuntojen hallintaperusteet (2010) Asunnot talotyypin, hallintaperusteen mukaan Mäntsälässä (Aluesarjat 2010) Asuntojen määrä (kpl) Erilliset pientalot Rivi- tai ketjutalot Asuinkerrostalot Muu tai tuntematon talotyyppi Omistaa talon Omistaa asunnon osakkeet Aravavuokra-asunto Korkotukivuokra-asunto Muu vuokra-asunto Asumisoikeusasunto Muu tai tuntematon hallintaperuste

21 Liite 4. Vuokrakiinteistöt Mäntsälässä (2012) 21

22 Liite 5. Vuokrakiinteistöt Mäntsälän keskustassa (2012) 22

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan asunto-ohjelma

Mäntsälän kunnan asunto-ohjelma Mäntsälän kunnan asunto-ohjelma 2017-2020 Hyväksytty Mäntsälän kunnanvaltuustossa.. 2016 2 Sisällys Johdanto... 4 2 Nykytilan kuvaus... 4 1.1 Väestö... 4 1.2 Asuntokanta... 5 1.2.1 Mäntsälän vuokra-asunnot

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 1.3.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen

Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen HELSINGIN KAUPUNKI Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen tarvekuvaus ASU -hanke Diaarinumero HEL 2016-010089 HELSINGIN KAUPUNKI TILAHALLINTO TARVEKUVAUS Kehitysvammaisten tukias.

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Helmikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Korjausrakentaminen

Lisätiedot

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 3 5. ASUNTOOLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 5.. TONTTIEN VUOKRASOPIMUKSET 00803 Käyttötarkoitus 008 009 00 0 0 03 Asuntotontit lukumäärä lisäys ed.vuoteen pintaala, ha lisäys ed.vuoteen Liiketontit lukumäärä lisäys.ed.vuoteen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi 18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi Toimielin Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Selvitys 1/2014 Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 21.1.2014 ARA myöntämillä investointiavustuksilla lisätään asumiskustannuksiltaan

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Asuntojen hankinta Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Asuntojen hankinnasta Näkökulmia: Kunnat asumisen järjestäjinä: asumisyksiköt,

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 13.12.2017 tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, aikuisten ja työikäisten palvelut Rovaniemen kaupunki AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE Tehtäväalueen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen kestävyys - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 7 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-638-1 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen, puh. 09-169 3185 Tuula Lappalainen,

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Kärjistyykö Helsingin asunto-ongelma? RIL Summit 2015: Mistä maahanmuuttajille asunnot?

Kärjistyykö Helsingin asunto-ongelma? RIL Summit 2015: Mistä maahanmuuttajille asunnot? Kärjistyykö Helsingin asunto-ongelma? RIL Summit 2015: Mistä maahanmuuttajille asunnot? Tatu Rauhamäki, Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Varmasti kärjistyy! Mutta kuinka paljon? Tarvitaan lisätietoa:

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Erityisryhmien asuminen - kuntien keskeinen elok.2013, ARA, M. Aho

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Erityisryhmien asuminen - kuntien keskeinen elok.2013, ARA, M. Aho Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien asuminen - Erityisryhmien kuntien keskeinen asuminen rooli kunnan keskeinen rooli elokuu 2013 elok.2013, ARA, M. Aho Erityisryhmien

Lisätiedot

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö Rakentaminen, asuminen ja ympäristö - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Asunto- ja toimitilarakentaminen Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys Elinkaarijohtaminen ja resurssiviisaus Osaamisen kokoaminen ja synergioiden

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 23.9.2013 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa 2012 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa, Uudellamaalla

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

14.9.2011. Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen. Kuntamarkkinat 14.9.2011

14.9.2011. Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen. Kuntamarkkinat 14.9.2011 Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen Kuntamarkkinat Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA Marianne Matinlassi historiaa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala KVPS:n tukiasunnot RAY- rahoitteiset Turku 23.4.2015 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASIKKALAN KUNTA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA Hyväksytty valtuustossa 17.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 1. YLEISTÄ...2 2. ASIKKALAN KUNNAN ASUNTOPOLIITTISET LINJAUKSET...2 3. IKÄÄNTYNEIDEN ASUMINEN...2 3.1. IKÄÄNTYNEIDEN

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

Kansallinen näkökulma asuntopolitiikkaan

Kansallinen näkökulma asuntopolitiikkaan Kansallinen näkökulma asuntopolitiikkaan Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi 1 Tässä esityksessä Asuntopolitiikan tavoitteista ja keinoista Eri alueita

Lisätiedot

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Asuminen 2011 Asunnot ja asuinolot 2010, yleiskatsaus Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Tilastokeskuksen tietojen mukaan vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia oli

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

KORJAUS- JA ENERGIA- AVUSTUKSET 2012 Määrärahat nyt ja jatkossa.

KORJAUS- JA ENERGIA- AVUSTUKSET 2012 Määrärahat nyt ja jatkossa. KORJAUS- JA ENERGIA- AVUSTUKSET 2012 Määrärahat nyt ja jatkossa. 7.4.2009 Jorma Lauronen12.10.2007 Tekijän nimi Ylitarkastaja Hanna Koskela ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUS ARA Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 33 5. ASUNTOOLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 5.. TONTTIEN VUOKRASOPIMUKSET 2009204 Käyttötarkoitus 2009 200 20 202 203 204 Asuntotontit lukumäärä lisäys ed.vuoteen pintaala, ha lisäys ed.vuoteen Liiketontit lukumäärä

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2017

TILASTOKATSAUS 5:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2017 1 21.12.2017 ASUNNOT JA ASUINOLOT VANTAALLA 2016 Vantaalla oli yhteensä 108 300 asuntoa vuoden 2016 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018-2021 Kontiolahden kunta tekninen lautakunta lokakuu 2017 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS... 3 2.1 Maanhankinta... 3 2.2 Kaavoitus...

Lisätiedot

Kotikaupunkina Helsinki 2016

Kotikaupunkina Helsinki 2016 Kotikaupunkina Helsinki 2016 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma (AM-ohjelma) Kvsto 22.6.2016 Kaupunginkanslia 20.10.2016 Ohjelman sisältö Ohjelmassa linjataan kaupungin asunto- ja

Lisätiedot

3(5+(,7b$ ,$$68172-$

3(5+(,7b$ ,$$68172-$ 6LSRRQNXQWD+DOOLQWRRVDVWR5/gKXO /lkgh7lodvwrnhvnxv 3(5+(,7b$68172.817,$$68172-$ -$5$.(118.6,$6,32266$98211$ Vuonna 2002 Sipoon väkiluku oli 18 177 henkilöä. Asuntoväestöön luettiin kuuluvaksi 17 927 henkilöä.

Lisätiedot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien asuminen kunnan keskeinen rooli 7.-14.6.2013, Vantaa, Tampere, Turku, Rovaniemi, Mikkeli: Markku Aho, ARA Erityisryhmien palveluasuminen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN TUKI- JA PALVELUASUMISEN TARVE JA ORGANISOINTI

HAUKIPUTAAN TUKI- JA PALVELUASUMISEN TARVE JA ORGANISOINTI 1 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 4.6.2007 HAUKIPUTAAN TUKI- JA PALVELUASUMISEN TARVE JA ORGANISOINTI Palvelu- ja tukiasuntotyöryhmä: Timo Autio, pj Raimo Heino Tapio Kangas Lauri Kauppila Tuula Paaso

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Kommenttipuheenvuoro Lapinjärvitalo Lapinjärvi 31.8.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Tavoitteet: parantaa ikääntyneiden

Lisätiedot

Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki

Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin kaupunki Asumisen uhkakuva on kasvanut Vuokra-asuntotuotanto

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma

Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma 2015 2019 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Toimintaympäristö... 2 3. Vuokra-asuntokanta ja erityisryhmien asunnot... 4 4. Tavoitteet ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 5

Perusturvalautakunta liite nro 5 KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Äänekoski 992 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

ARA tuotanto vuonna 2007

ARA tuotanto vuonna 2007 ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvityksiä 1/2008 ARA tuotanto vuonna 2007 28.2.2008 ARA tuotanto vuonna 2007 Vuonna 2007 aloitettiin arvioiden mukaan koko

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvityksiä 2/2009 ARA tuotanto 2008 Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (6) 492 V Stj / Valtuutettu Sirpa Puhakan aloite tuetun asumisen sekä palveluasumisen yksiköiden lisäämisestä HEL 2012-013808 T 00 00 03 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja 2016:10 Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Pekka Vuori, Jätkäsaari 2016 Uustuotanto ja laajennukset 2015 2000 2014 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m

Lisätiedot

Strategia 2017 > Strategia 2018 Yhdyskuntatoimen toimenpiteet strategisiin tavoitteisiin 1-3 (muutokset punaisella)

Strategia 2017 > Strategia 2018 Yhdyskuntatoimen toimenpiteet strategisiin tavoitteisiin 1-3 (muutokset punaisella) Strategia 2017 > Strategia 2018 Yhdyskuntatoimen toimenpiteet strategisiin tavoitteisiin 1-3 (muutokset punaisella) VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen

Lisätiedot

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Keskustan kehittäminen ja Rantapuisto 1. Tilaisuuden avaus 2. Järvenpään keskusta kehittäminen, ennen ja

Lisätiedot

ASUMISPALVELUJEN KOKONAISUUDEN HALLINTA KUNNASSA, ESIMEKKINÄ JOENSUUN KAUPUNKI

ASUMISPALVELUJEN KOKONAISUUDEN HALLINTA KUNNASSA, ESIMEKKINÄ JOENSUUN KAUPUNKI ASUMISPALVELUJEN OONAISUUDEN HALLINTA UNNASSA, ESIMEINÄ JOENSUUN AUPUNI untamarkkinat 9.9.2015. Asumispalvelujen vaihtoehtoja Annamari Savela kehittämispäällikkö Joensuun kaupunki sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Lisätiedot

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle.

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. 1 Henkilötiedot 1.1 Hakijan henkilötiedot Sukunimi Entiset

Lisätiedot

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa S-Asunnot Oy Toimintaidea: Hyvin suunniteltuja, tehokkaita,

Lisätiedot

Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu

Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu Maankäyttö- jamaankennuslak Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu Kaavamerkinnät ja -määräykset Y-PÄIVÄ Satakuntatalo 17.1.2018 Matti Vatilo, YM Kaupunkisuunnittelu yhteiskunnan arvojen tulkkina

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville Eedi Asumispalvelut Oy Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville ESPOON DIAKONIASÄÄTIÖ Yksityinen sosiaalialan palveluntarjoaja Palveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä

Lisätiedot

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina Taulut ja kuviot 1. Uudisrakentaminen Taulu 1.1 ARA-uudistuotanto alueittain vuosina 2004-2006 2004 2005 2006 Alue Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä as.kpl as.kpl as.kpl % as.kpl as.kpl

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. 1 Henkilötiedot 1.1 Hakijan henkilötiedot Sukunimi Entiset

Lisätiedot

Mikä asuntostrategia?

Mikä asuntostrategia? Asuntostrategialuonnos Mari Randell Mikä asuntostrategia? Seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteltu samaan aikaan ja tiiviissä yhteistyössä

Lisätiedot

ASUMINEN JA RAKENTAMINEN. TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015

ASUMINEN JA RAKENTAMINEN. TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015 ASUMINEN JA RAKENTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015 TAMPEREEN KAUPUNKI TILASTOT 2016 KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI Tietojohtamispalvelut PL 487, 33101 Tampere http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tietonakoala/asuminen-ja-rakentaminen.html

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 9/2003 Marja-Leena Ikonen 25.9.2003 Tyhjät arava- ja korkotukivuokra-asunnot kasvukeskusten suurissa kaupungeissa syksyllä 2003 Valtion asuntorahasto

Lisätiedot

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Perustietoa 51-vuotiaasta Lahden vanhusten asuntosäätiöstä (LVAS) Lahden vanhusten asuntosäätiön

Lisätiedot

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme 2 ALKUSANAT Espoon rakennustuotanto oli vuonna 2001 ennätyksellistä. Kerrosalaa valmistui 555 700 neliömetriä. Syynä tähän oli liikekeskus Ison Omenan valmistuminen Matinkylään. Rakennustuotannon vuositilastoa

Lisätiedot

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä 17.10.2012 Tuula Tiainen Rakennetun ympäristön osasto tuula.tiainen@ymparisto.fi Erityisryhmät ja asuminen

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot