Mäntsälän kunnan asunto-ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäntsälän kunnan asunto-ohjelma 2012 2016"

Transkriptio

1 Mäntsälän kunnan asunto-ohjelma Hyväksytty Mäntsälän kunnanvaltuustossa

2 Sisällys Johdanto Asuntokanta ja asuntomarkkinatilanne Vuokra-asunnot Kunnan oma asuntotarjonta ASO-kohteet ja yksityiset vuokra-asunnot Erityisryhmien asumistarpeet Erityistukea tarvitsevien asuminen Mäntsälän strategiset tavoitteet kaudelle Tuotantotavoitteet kaudelle Rakentamisen alueellinen kohdistuminen, kohderyhmät ja toteutusjärjestys Haasteet asuntokannan kehittämisessä Kehityksen seuraaminen Lähteet Liitteet Liite 1. Asunnot huoneluvun, talotyypin ja asumisväljyyden mukaan (2011) Liite 2. Asuntokuntien henkilömäärät ja asuntojen hallintamuodot (2011) Liite 3. Asuntojen hallintaperusteet (2010) Liite 4. Vuokrakiinteistöt Mäntsälässä (2012) Liite 5. Vuokrakiinteistöt Mäntsälän keskustassa (2012)

3 Johdanto Kehittyvän ja kasvavan Mäntsälän kunnan tulee kehittää asunto-oloja siten, että asukkailla on käytettävissään niin elämäntilanteeseensa kuin asumistarpeisiinsa soveltuva asunto. Tällä hetkellä Mäntsälän asukasmäärä on noin henkilöä ja väestömäärän on ennustettu kasvavan. Sen lisäksi, että väestömäärä tulee kasvamaan, tulee väestö myös ikääntymään, joten asuntokannan kehittämisessä on otettava huomioon niin väestömäärässä kuin väestörakenteessakin tapahtuvat muutokset. Mäntsälän kunnan viimeisin asunto-ohjelma on laadittu vuosille Nyt laadittu asunto-ohjelma on tehty vuosille ja ohjelmassa esitetään Mäntsälässä vallitsevien asuntomarkkinoiden nykytilanne, Mäntsälän asuntostrategia sekä keinot strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Kunnanjohtaja on nimennyt asunto-ohjelman laatimista varten työryhmän, johon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:. kaavoitusjohtaja Lauri Pouru asemakaavainsinööri Tapio Sillfors kunnankamreeri Anja Tupamäki vanhustyön päällikkö Minna Koivumäki sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila yleiskaava-arkkitehti Heini-Sofia Luotola toimitusjohtaja Rauni Ohvo 3

4 1. Asuntokanta ja asuntomarkkinatilanne Pääosa Mäntsälän kunnan asukkaista on työikäisiä (tässä luokiteltu vuotiaiksi). Alle 18-vuotiaita on 26 % ja yli 65-vuotiaita on 15 %. Huoltosuhteeksi muodostuu siten 69, joka vastaa Suomen keskitasoa. (Kuva 1) Väestöennusteen mukaan huoltosuhde tulee tulevaisuudessa heikkenemään, sillä väestö ikääntyy ja tämän myötä terveydenhuolto- ja sosiaalisektorille muodostuu uudenlaisia paineita. Samanaikaisesti tutkimusten on todettu osoittavan, että ikääntyvät asuvat mieluiten omissa kodeissaan (Ympäristöministeriö 2012). Väestörakenne heijastuu suoraan asuntokantaan ja asuntokannan kehittämiseen: tällä hetkellä työikäisillä on usein mahdollisuus oman asunnon hankkimiseen ja tämä näkyy omistusasuntojen suurena suhteellisena määränä (kuva 2). Ikäjakauma Mäntsälässä (11/2011) 1 % 1 % 5 % 1 % 7 % 8 % 2 % 9 % 4 % 3 % 0-0 vuotta 1-5 vuotta 6-6 vuotta 7-12 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 59 % vuotta vuotta vuotta Kuva 1. Ikäjakauma Mäntsälässä (Tilastokeskus 2011). Asuntojen hallintaperusteet Mäntsälässä % 9 % Asukas omistaa talon 0 % 9 % Asukas omistaa asunnon osakkeet Aravavuokra-asunto 7 % Korkotukivuokra-asunto 19 % 55 % Muu vuokra-asunto Asumisoikeusasunto Muu tai tuntematon hallintaperuste Kuva 2. Asuntojen omistusmuodot Mäntsälässä vuonna 2010 (Tilastokeskus 2011). 4

5 Asuntoja (kpl) Mäntsälän tämänhetkinen asuntokanta koostuu pääosin erillisistä pientaloista, jotka ovat yksityisomistuksessa. Näistä valtaosa on suuria perheasuntoja ja asunnot keskittyvät Kirkonkylään ja Hyökännummen suunnalle (Ohkolan tilastoalue). Pientalojen suosio on näkynyt myös viime vuosien rakentamismäärissä; pientaloasuntoja rakennetaan huomattavasti enemmän kuin kerrostaloasuntoja. Tästä huolimatta asuntokohtaiset henkilömäärät ovat usein pieniä. (Kuvat 3-5, taulukko 1, liitteet 1-3) Asuntojakauma Mäntsälässä (Tilastokeskus 2011) Erillinen pientalo Asuinkerrostalo 2 % Rivi- tai ketjutalo Muu rakennus Asuntojen määrä Mäntsälän tilastoalueilla (kpl) (Tilastokeskus 2011) Sääksjärvi 268 Saari % 18 % 67 % Kirkonkylä 4966 Ohkola 1708 Sälinkää 634 Keski- Mäntsälä 722 Kuva 3. Asuntojakauma Mäntsälässä. Kuva 4. Asumisen jakautuminen Mäntsälän Erillisiä pientaloja on 5895, rivitaloja 1200, tilastoalueille. asuinkerrostaloja 1566 ja muita rakennuksia Asuntojen koot talotyypin mukaan Mäntsälässä Erillinen pientalo Rivi- tai ketjutalo Asuinkerrostalo Muu rakennus Asunnon pinta-ala (m 2 ) Kuva 5. Asuntojen koot talotyypeittäin Mäntsälässä (Tilastokeskus 2011). 5

6 Mäntsälän asuntokanta on kokonaisuutta tarkastellen melko uusi: asunnot on rakennettu pääosin luvuilla ja sitä myöhemmin. Välillä Mäntsälän kuntaan valmistui noin 160 asuntoa vuodessa (kuva 5). Kerros- ja rivitaloista pääosa on rakennettu keskustaan ja omakotitaloista 55-60% asemakaava-alueille, pääasiassa keskustan ja rautatieaseman läheisyyteen. Asuinrakentamispaikoiksi merkittyjen kiinteistökauppojen määrät ovat vaihdelleet lähivuosina noin kaupan välillä. Rakentamattomia, asuinrakentamispaikoiksi merkittyjä kiinteistöjä näistä on ollut vuosittain noin kiinteistöä. (Maanmittauslaitos 2012) Asemakaavojen ja rakennuslupien perusteella Mäntsälän Kirkonkylän alueelle on mahdollista rakentaa lähivuosina noin 380 uutta kerrostaloasuntoa. (Taulukot 1-2, kuva 6) Taulukko 1. Mäntsälässä vuosina valmistuneet pien- ja kerrostalot. Mäntsälän kunnassa on valmistunut viime vuosina asuntoja seuraavasti: Vuosi Pientaloasunto (kpl) Kerrostaloasunto (kpl) Taulukko 2. Rakennuslupiin ja asemakaavatilanteeseen perustuvat rakentamismahdollisuudet Mäntsälän Kirkonkylässä (12/2012). Rakennusluvat on jo myönnetty seuraaville hankkeille: As.Oy Mäntsälän Pilvikirsikka 28 asuntoa As.Oy Mäntsälän Kivistöntie 4 64 asuntoa Vahvistuneen asemakaavan mukaan voidaan rakentaa arviolta seuraavat asuntomäärät: Tiimarin kortteli n. 90 asuntoa Sepäntien alue(msoy) n. 80 asuntoa Asemakaavat ovat loppuvaiheessa seuraavissa hankkeissa (myös arviot): Amizzan kortteli n. 40 asuntoa Apposen kortteli n. 80 asuntoa 6

7 Rakennettujen asuntojen määrä (kpl) Asuntorakentamisen määrän vaihtelu Mäntsälässä välillä Rakennusvuosi Kuva 6. Asuntorakentaminen Mäntsälässä välillä (Tilastokeskus 2011). 1.1 Vuokra-asunnot Kunnan oma asuntotarjonta Mäntsälän kunta tarjoaa vuokra-asuntoja Mäntsälän vuokra-asunnot Oy: n kautta ja vuokrattavia huoneistoja on 544 kpl. Näistä 466 asuntoa sijaitsee kerrostaloissa ja 78 rivitaloissa. Lisäksi yhtiöllä on isännöitävänä Kiinteistö Oy Mäntsälänraitti, jossa on 36 asuntoa. Kiinteistö Oy Mäntsälänraitti fuusioitaneen alkaen Mäntsälän vuokraasunnot Oy:öön. Pääosa Mäntsälän kunnan vuokra-asunnoista on yksiöitä ja kaksioita. Kiinteistöt sijaitsevat Heissan, Jurvalan, Keskustan, Koskenrannan ja Mustamäen alueilla. (Kuva 7, liitteet 4-5) Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:lle on valmistunut uusia asuntoja viimeksi vuonna Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n huoneistojakauma vuonna 2012 (kpl) Kolmioita 17 % 4 h+k 2 % Yksiöitä 34 % Kaksioita 47 % Kuva 7. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n asuntojen koot. 7

8 Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n asuntojen hakijamäärät ovat pysytelleet viime vuosien ajan samankaltaisina. Hakemusten määrät ovat vaihdelleet vuosina hakemuksen välillä. Suurin osa Mäntsälän vuokra-asunnot Oy: n asunnonhakijoista on aikuisia sekä nuoria ja toiveena hakijoilla on useimmiten yksiö tai kaksio Mäntsälän keskustan tuntumasta. (Taulukko 3) Mustamäen vuokra-asunnot herättävät vähiten kiinnostusta. Taulukko 3. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n hakijat (hlö) ja asuntokunnan asuntotoiveet kesäkuussa Vuokra-asuntojen hakijat ja haetut asunnot (06/2012) Kaikki voimassa olevat hakemukset 151 Joista vaihtohakemuksia 24 Hakemuksia ulkopaikkakunnilta 20 Hakijoista yli 65-vuotiaita 18 Hakijoista alle 25-vuotiaita 26 Hakijoista vuotiaita 107 Hakijoista kodittomia 4 Hakijan toivoma asuntokoko (06/2012) Yksiö 74 Kaksio 52 Kolmio/ Neliö 25 Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n asuntokannan kehittämisessä tulee olemaan haasteita, sillä uusia asuntoja on rakennettava poistuvien asuntojen tilalle ja niin erityisryhmien kuin Mäntsälään muuttavienkin asuntotarpeet on otettava huomioon samanaikaisesti. Lisäksi vanhaa asuntokantaa tulee korjata suunnitelmallisesti. Asuntokannan suunnitelmallisessa korjaamisessa on keskeistä tarkastella vanhojen asuntojen käyttötarkoitusta, perusparannusten kannattavuutta sekä Mustamäen alueen kehittämistä. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy päivittää vuosien aikana kiinteistöille pitkän tähtäimen korjaus- ja perusparannussuunnitelmat kustannusarvioineen ja sisällyttää ne taloussuunnitelmaan Asunto-ohjelmakauden aikana tullaan purkamaan Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n vuokrakohteita. Näihin lukeutuu tämän hetken (12/ 2012) tilanteen mukaan Isoniityntie 11-13, Sepäntie 5 sekä todennäköisesti Keskuskatu Purettavien asuntokohteiden lukumäärän vaikutus vuokra-asuntojen kokonaismäärään otetaan huomioon asuntorakentamisen määrässä. 8

9 Kunnan vuokra-asumisen kehittämistä helpottaa osaltaan se, että valtioneuvosto päätti lokakuussa 2011 tukea vuokra-asuntorakentamista väliaikaisella asetusmuutoksella. Tämän asetusmuutoksen kautta sellaisten korkotukilainojen omavastuukorko, jotka käytetään vuokra-asuntoja rakentamiseen muille kuin erityisryhmille, puolittuu vuoden 2014 loppuun saakka. Tämän toimenpiteen avulla on haluttu lisätä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista ASO-kohteet ja yksityiset vuokra-asunnot Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n lisäksi Mäntsälässä on tarjolla sekä yksityisten vuokranantajien kohteita että asumisoikeusasuntoja. Yksityisiä vuokrakiinteistöjä on vuonna 2012 viidessä kohteessa. Asumisoikeusasuntoja on 50 asuntoa kolmessa kohteessa. Tällä hetkellä (11/2012) asumisoikeusasuntoja jonottaa 28 taloutta. Asumisoikeusasuntojen jonotuksen suhteen tilanne on parantunut viime vuoteen nähden, tuolloin hakijoita oli 75 taloutta. (Liite 3) Vuonna 2010 valmistui n. 50 niin sanottua kovan rahan yksityistä vuokra-asuntoa Hemmintie 2:een ja vuonna asuntoa Karhulantie 2:een (Icecapitalin kohteita). YIT:lle on myönnetty vuonna 2012 rakennuslupa 25 asunnon vuokrakerrostalolle Hemmintielle Kirkonkylän keskustaan. Hanketta ei ole vielä aloitettu. 1.2 Erityisryhmien asumistarpeet Erityisryhmät on laissa ryhmitelty kolmeen ryhmään asumiseen olennaisesti vaikuttavien seikkojen perusteella: Ensimmäiseen ryhmään kuuluvien henkilöiden tai perheiden asunto-olot ovat huonot ja tulot poikkeuksellisen pienet, kuten esim. asunnottomat ja opiskelijat. Monesti pitkäaikainen asunnottomuus yhdistyy päihde- ja mielenterveys- tai muihin vastaaviin ongelmiin. Toiseen ryhmään kuuluvien henkilöiden tai perheiden asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita, kuten esim. puutteellisten elämänhallintataitojen vuoksi erityistukea tarvitsevat nuoret sekä mielenterveys- tai päihdepalveluiden käyttäjät. Kolmanteen erityisryhmään kuuluvien henkilöiden tai perheiden asunto-olojen järjestäminen edellyttää tavanomaista runsaampien tukipalveluiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon. Esimerkkeinä erityisryhmistä mainitaan vammaiset, muistihäiriöistä kärsivät sekä huonokuntoiset vanhukset. (Finlex 2012) 9

10 Kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuulla on järjestää kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut. Asunnon järjestäminen ei ole osa sosiaali- ja terveyspalveluja. Vastaavasti tuki- ja hoivapalveluiden järjestäminen asuntoon kuuluu sosiaali- ja terveystoimelle. Kokonaisuuden näkökulmasta vastuunjako kaipaa kunnan sisällä selkiyttämistä. Näkymä valtakunnan tasolla on se, että asuminen ja palvelut erotetaan samoin järjestämisvastuu myös erityisryhmien osalta. Kunnan alueella kohtuuhintaisia asuntoja tarvitsevat erityisryhmien lisäksi myös pienituloiset lapsiperheet ja nuoret Erityistukea tarvitsevien asuminen Ikääntyvien asuminen Vanhan Porvoontien ja Osuustien vanhustentaloissa on yhteensä 86 asuntoa. Nämä kohteet eivät täytä esteettömyys- ja paloturvallisuusvaatimuksia, joten molempien talojen osalta tarvitaan korvaavaa asuntokantaa tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi lähivuosina on varauduttava asuntomäärän lisäämiseen uusien asuntojen rakentamisen kautta. Erityisesti keskusta-alueelle tarvitaan uusia asuntoja: noin 470 yli 75-vuotiasta ikäihmistä asuu Kirkonkylän ulkopuolella ja kunnan on varauduttava siihen että heistä osa tulee hakeutumaan lähimpien vuosien aikana kyläkeskustaan. Osa muuttajista tulee todennäköisesti hakemaan kunnan vuokra-asuntoa. Ikääntyvien päihdekuntoutujien asumiseen liittyviin haasteisiin etsitään tulevaisuudessa ratkaisua eri toimijoiden välisenä yhteistyönä. Ikääntyvien asumisen sijoittaminen sivukylille ei ole nykyisellään realistinen vaihtoehto jos sivukylillä ei ole palveluita. Ikäihmisten asuntojen on tärkeä sijaita kauppojen ja muiden peruspalvelujen (kuten terveydenhoito) välittömässä läheisyydessä, jotta jokapäiväiset arkiset toiminnot voivat jatkua mahdollisimman pitkään. Etäisyys kauppaan tulee olla mielellään alle 200 metriä. Vammaisten ja kehitysvammaisten asuminen Kunnalla ei ole omia kehitysvammaisten tai vammaisten asumispalveluyksiköitä. Asumispalvelut on järjestetty Etevan sekä yksityisten palvelujen tuottajien kautta kunnan alueella. Viisi vammaista henkilöä asuu kunnan alueella toimivissa asumispalveluyksiköissä ja viisi kunnan ulkopuolisissa yksiköissä. Kunnalla on käytössä yksi vammaismitoitettu kerrostaloasunto eikä kunnalla ole näillä näkymin tarvetta erillisille liikkumis- ja toimimisesteisten asunnoille. Olennaista asuntorakentamisessa on asuntojen esteettömyyden takaavat ratkaisut ja omalta osaltaan vammaispalvelulain mukaisilla asunnon muutostöillä turvataan vammaisten henkilöiden asuminen omissa kodeissaan. Etevan kautta järjestetyissä asumispalveluyksiköissä asuu 19 kehitysvammaista ja yksityisten kautta järjestetyissä asumispalveluyksiköissä kuusi kehitysvammaista. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa on kolme kehitysvammaisia. Heistä kukaan ei tule toimeen palveluasunnossa. 10

11 Lapsuudenkodissaan vanhempiensa luona asuvia 18 vuotta täyttäneitä kehitysvammaisia on 21 henkilöä. Arvion mukaan heistä noin 15 henkilöä pärjäisi kevennettyä ohjausta sisältävässä ohjatussa asumisessa. Tällainen asuminen sisältää ohjausta aamuisin sekä iltaisin ja siihen yhdistetään työtoiminta. Lopuilla kuudella henkilöllä on tarve tehostetun asumisen palveluille (tarve ympärivuorokautiseen valvontaan). Tällainen asumispalvelu on tarkoituksenmukaista järjestää ostopalveluna. Alle 18-vuotiaita kotona asuvia kehitysvammaisia lapsia/ nuoria on yhteensä 49. Vuonna 2013 tehdään kotona asuvien kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvän palvelutarpeen kartoitus ja toimenpideohjelma hyödyntäen Aspa-Asumuspalvelusäätiön asiantuntijuutta. Nuorten asuminen Tällä hetkellä kunnan lastensuojelun käytössä on kaksi nuorten tukiasuntoa. Lisätarve on kolmelle asunnolle. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asuminen Usein asunnottomuus yhdistyy päihde- ja mielenterveysongelmiin. Päihdeongelmaisten kohdalla saattaa olla kyseessä myös sitoutumattomuus hoitoon eikä kunnalla ole mahdollisuutta tarjota hoitoon sitoutumattomille päihdeongelmaisille omia erillisiä asumisyksiköitä. Heillä on oikeus tavanomaiseen vuokra-asumiseen. Kunnalla on päihdeja mielenterveystyön ohjaaja, joka tukee ko. henkilöitä arjen asioissa mm. varmistaen vuokranmaksun. Sosiaalitoimen tiedossa ei ole asiakkaita, jotka asuisivat ulkona. Kunnalla on käytössä kolme hoitoon sitoutuneille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille suunnattua tukiasuntoa. Tukiasunnot on tarkoitettu kuntoutumisen ajaksi ja tavoitteena on siirtyminen itsenäiseen asumiseen. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköissä kunnan ulkopuolella asuu 9 kuntalaista. Näihin ostopalveluihin on määritelty omat asumispalvelukriteerit ja tavoitteena on kuntoutuminen tukiasuntoihin tai itsenäiseen asumiseen. Käytettävissä oleva tukiasuntomäärä on tällä hetkellä riittävä. Kuluvana vuonna sosiaalitoimiston asiakkaista 18 on ilmoittanut osoitteekseen poste restante (henkilö noutaa kirjepostinsa postitoimistosta). Nämä henkilöt asuvat mm. ystävien luona ja heistä seitsemällä ei ole ollut lähiaikoina sosiaalitoimiston asiakkuutta. Poste restante -asukkaat muuttavat kokemuksen mukaan usein kunnasta ja kuntaan. 11

12 2. Mäntsälän strategiset tavoitteet kaudelle Mäntsälän kunnan strategiassa todetaan asumisesta seuraavaa: Mäntsälässä voi elää monipuolisesti keskustassa tiiviimmin, kylissä väljemmin. Luonnonläheisyys säilytetään. Turvallisuuteen ja viihtyisyyteen kiinnitetään huomiota alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Vuokra-asuntoja rakennetaan entistä enemmän. Vireät kylät ovat kunnan merkittävä vetovoimatekijä! Yhdyskuntarakennetta ohjataan kaavoituksella niin, että se mahdollistaa toimivan julkisen liikenteen ja kustannustehokkaan kunnan palvelutuotannon. Ilmaston muutosta lisäävää liikennettä vähennetään. (Mäntsälän kunta 2009) Mäntsälässä pyritään kaudella edistämään kohtuuhintaista asumista pitämällä tontti- ja asuntotarjonta riittävänä. Samalla turvataan sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoiset, vakaat asuntomarkkinat ja edistetään kaikkien väestöryhmien mahdollisuutta löytää elämäntilanteeseensa sopiva asumismuoto. Mäntsälän kunnan tavoitteena on 1-2 % vuosittainen väestönkasvu ja kunnan asukasluvun on ennakoitu kasvavan vuoteen 2020 mennessä 3500 asukkaalla. Mäntsälän kunnan laatiman strategian mukaan maankäytön tavoitteena on tiivistää kunnan yhdyskuntarakennetta ja vähentää ilmastonmuutosta lisäävää liikennettä. Näin ollen uusi asuminen tullaan tulevaisuudessa keskittämään jo olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen, palveluiden ja hyvien liikenneyhteyksien alueelle. Tavoite on, että väestönkasvusta 60 % suunnataan Kirkonkylään ja loput 40 % muulle alueelle. Tämä tarkoittaa vuositasolla noin uutta asukasta Kirkonkylään ja asukasta kyliin. (Mäntsälän kunta 2011) Mäntsälän kunta toimii alueellisesti laajenevassa seutuyhteistyössä. Helsingin seudun kunnat ja valtio allekirjoittivat kesäkuussa 2012 Helsingin seudun ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen vuosille Aiesopimuksen tavoitteena on parantaa kaupunkiseudun toimivuutta, kilpailukykyä sekä alueiden tasapuolista kehittämistä. Mäntsälän lähivuosien asuntotuotannon tavoitteena on vastata kunnan strategian tavoitteisiin sekä MAL-sopimuksen vaateisiin rakentamalla vuosina asuntoa vuotta kohden. Koko MAL-sopimuskauden aikana rakennetaan siis yhteensä 640 asuntoa. Vuosien aikana tämä tarkoittaa 384 asuntoa Kirkonkylään ja 256 asuntoa muihin asutuskeskittymiin. Näistä 640 asunnosta ARA-asuntojen osuus on 20 % eli 32 asuntoa vuodessa. 12

13 Tulevalla ARA-uudistuotannolla tulee ensin korvata poistuva asuntokanta ja sen jälkeen lisätä tarjontaa eri kohderyhmille. MAL-aiesopimuksen mukaisesti ollaan mm. käynnistämässä seudun yhteistä maankäyttösuunnitelmaa ja selvitystä vuokraasuntotuotannon lisäämiseksi KUUMA-kunnissa. Mäntsälän kunnan oman asuntorakentamisen toteuttaa kunnan omistama yhtiö Mäntsälän vuokra-asunnot Oy. 13

14 3. Tuotantotavoitteet kaudelle Mäntsälän kunnan asuntotuotannossa ensisijaisena tavoitteena on korvata poistuvat asuntokohteet uusilla kohteilla. Toisena tavoitteena on lisätä asuntojen lukumäärää, jotta voidaan nykyistä paremmin vastata kysyntään. Kolmanneksi, Mäntsälässä on pulaa erityisryhmien asunnoista. Näiden rakentamiseen tullaan panostamaan ohjelmakaudella. Ikäihmisten asuntojen osalta Mäntsälän vuokra-asunnot Oy tekee yhteistyötä teknisen toimen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että eritellään ne osa-alueet, joista vastaa vuokraasunnot ja ne, joista vastaa tekninen toimi. Lisäksi määritellään mahdollisen ulkopuolisen toimijan rooli tuottajana (erityisesti silloin, kun kyseessä on tehostettu palveluasuminen). 3.1 Rakentamisen alueellinen kohdistuminen, kohderyhmät ja toteutusjärjestys Kuten luvussa 2 todettiin, Mäntsälässä aiotaan tulevaisuudessa tiivistää nykyistä yhdyskuntarakennetta ja uusi rakentaminen kohdistetaan alueille, joilla on jo asutusta. Ensivaiheessa uudisrakentaminen tapahtuu keskustassa ja rautatieaseman seudulla sekä näiden välialueella, lähellä palveluita. Tavoitteena on rakentaa erityisesti erityyppisiä vuokra-asuntoja, sillä laajalla vuokra-asuntotarjonnalla on mahdollista monipuolistaa Mäntsälän väestörakennetta. Asuntojen sijainteja sekä itse asuntoja suunniteltaessa otetaan huomioon eri hakijaryhmät, kysytyimmät huoneistokoot, esteettömyys, saavutettavuus sekä palvelujen läheisyys. Vuokra-asuntoja pyritään sijoittamaan aiempaa useampiin naapurustoihin, sillä tavoitteena on saavuttaa sosiaalisesti sekoittunut aluerakenne ja tukea asukkaiden mahdollisuutta valita elämäntilanteeseensa sopivin asuinsijainti. Erityisryhmien asumista parannetaan siten, että Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n rakentaa uusia esteettömiä asuntoja sekä tämän päivän asumistarpeita vastaavia kohteita. Ikääntyville suunnatut asunnot sijoitetaan julkisten palvelujen läheisyyteen keskustaan. Uusien vuokra-kohteiden sijainti tarkentuu kaavoituksen perusteella, mutta alustava toteutusjärjestys, aikataulu ja kohderyhmäjako ovat seuraavanlaiset: Nykyisten poistuvien asuinkohteiden korvaaminen vuokra-asuntotuotannolla Vuokra-asuntotuotanto Vuokra-asuntotuotanto Vuokra-asuntotuotanto sekä Mustamäen alueen kehittäminen

15 ARA-kohteita tullaan rakentamaan seuraavasti: Kaunismäki 28 asuntoa Sepäntie 5 50 asuntoa Sepäntie 5 50 asuntoa Keskuskatu asuntoa Keskuskatu asuntoa Haasteet asuntokannan kehittämisessä Kokonaisuutena asuntokannan kehittäminen on haasteellista ja siihen liittyy useita näkökulmia, jotka otetaan huomioon samanaikaisesti. Asumisen kehittämisen haasteena tulee olemaan kohtuuhintaisen ja monipuolisen ARA-vuokra-asuntokannan rakentaminen. Myös energiatehokkuuden parantaminen luo haasteita sekä asuntojen uustuotannolle, korjaustoiminnalle että kiinteistönpidolle. Asuntokannan kehittämisen kautta tulisi näiden näkökulmien huomioimisen lisäksi pystyä ehkäisemään sosiaalista segregaatiota ja siihen liittyviä sosiaalisia haasteita. Asunto-ohjelman kautta pyritään vastaamaan haasteisiin seuraavilla keinoilla: 1. Asuntojen neliömäärät ja pohjaratkaisut Nykyiset luvuilla rakennetut pienet vuokra-asunnot ovat usein neliömääriltään suuria vaikka itse asunto olisi huonemäärältään pieni (esim. yli 60 m 2 kaksio). Asunnon vuokra voi siten usein nousta edullisesta neliövuokrasta huolimatta suureksi. Samalla myös kiinteistön lämmityskulut ovat merkittävät. Tämä vaikuttaa asumiskustannuksiin erityisesti kylminä talvikausina. Vuokrataso sekä asumiskulut pyritään tulevaisuudessa pitämään kestävämmällä tasolla rakentamalla uusia kohteita, joissa asunnot ovat neliömääriltään pienempiä ja pohjaratkaisut nykyistä toimivampia. 2. Uusien kohteiden hyvä suunnitteluttaminen ja vanhojen kohteiden korjaamistarpeiden selvittäminen Uudet rakennettavat kohteet tulevat vastaamaan nykyisiä rakennusstandardeja ja vanhojen peruskorjattavien kohteiden korjaaminen suunnitellaan huolella. Vanhojen kohteiden korjaamista suunniteltaessa selvitetään tarvittaessa saavutetaanko niin asumisen tason, energiatehokkuuden kuin kustannustenkin kannalta parempi tulos korvaamalla vanha kohde uudella rakennuksella vai peruskorjaamalla kyseinen kohde. 3. Asuntojen sijoittaminen eri alueille Segregaation torjumistarpeeseen vastataan asunto-ohjelmassa panostamalla niin kysytyimpien vuokra-asuntokokojen rakentamiseen, asuntokannan 15

16 monipuolistamiseen sekä vuokra-asuntojen sijoittamiseen muun rakentamisen joukkoon aiempaa tasaisemmin. Uudet rakennuskohteet ovat esteettömiä ja kun asunnot sijoitetaan eri alueille, on niin ikääntyvillä, liikkumis- ja toimintarajoitteisilla kuin muillakin asukasryhmillä nykyistä parempi mahdollisuus valita itselleen sopiva naapurusto. 16

17 4. Kehityksen seuraaminen Asuntokannan kehitystä on seurattava, jotta asunto-ohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin päästään ja luvussa 3.2 esitetyt haasteet voidaan ohittaa sujuvasti. Erityisen keskeisiä seurattavia teemoja ovat: a. asuntomäärässä yleisesti tapahtuvat muutokset, b. erityisryhmien asumisessa tapahtuvat muutokset, c. Mäntsälään muuttavien asumistilanne, d. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy: n kohteiden kunnostuksen eteneminen sekä e. Vuokratason seuraaminen. Kuten luvussa todettiin, Isoniityntie sekä Sepäntie 5 tullaan lähitulevaisuudessa purkamaan ja mahdollisena purkukohteena on esitetty myös Keskuskatu Isonniityntiellä on 26 asuntoa, Sepäntiellä 12 asuntoa ja Keskuskatu puolestaan sisältää yhteensä 64 asuntoa. Kohteiden purkaminen on huomioitava asuntorakentamisen määrässä siten, että asuntojen kokonaismäärä kasvaa siitä huolimatta, että asuntoja puretaan. Erityisryhmien asumisessa on tärkeää parantaa asumisoloja yleisellä tasolla. Asuntomäärien lisäksi olennaista on asumisen laadun tarkkailu ja laadun parantaminen. Vanhusten asunnot osoitteissa Osuustie 2 G (44 asuntoa), Vanha Porvoontie 15 (19 asuntoa) ja Vanha Porvoontie 17 (23 asuntoa) kaipaavat kunnostusta ja näiden kohteiden tilalle on rakennettava uusia asuntoja. Kyseisten kohteiden käyttötarkoitusta mietitään myöhemmin uudelleen. Asunto-ohjelman aikana tulee seurata Mäntsälään muuttavien asunto-oloja ja tarjota heidän tarpeisiinsa soveltuvia kohteita hyvien liikenneyhteyksien päästä. Samalla Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n kohteiden kunnostamissuunnitelmien laatimisesta sekä kunnostamisen etenemisestä on pidettävä huolta. Yksi asunto-ohjelman tavoitteista on varmistaa, että yhä useammalla on mahdollisuus kohtuullisen vuokratason asuntoon. Vuokratason kehitystä tulee seurata aktiivisesti niin remontoitavien kuin uusien kohteiden osalta. Seuraavalla asunto-ohjelmakaudella tulee tarkastella tämän asunto-ohjelman tulosten lisäksi sellaisia teemoja, jotka ovat jääneet nyt laaditussa asunto-ohjelmassa joko täysin huomiotta tai vähälle huomiolle. Tällainen teema on esimerkiksi opiskelijoiden asuminen. Lisäksi tulee pohtia kylien tulevaisuutta ja mahdollisuutta rakentaa vuokra-asumista kyliin, kuten Ohkolaan. 17

18 Lähteet Aluesarjat (2010). Asunto- ja rakennuskanta Finlex (2012). Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi HSY (2012). Helsingin seudun asuntoraportti luonnos. Maanmittauslaitos (2012). KTJ rekisterinpito Mäntsälän kunta (2009). Mäntsälän kunnan strategia vuosille Mäntsälän kunta (2011). Mäntsälän kuntastrategia _06_2011.pdf Tilastokeskus (2012). Väestötilastopalvelu Ympäristöministeriö Ikääntyneiden asuminen

19 Liitteet Liite 1. Asunnot huoneluvun, talotyypin ja asumisväljyyden mukaan (2011) Asunnot huoneluvun, talotyypin ja asumisväljyyden mukaan Mäntsälässä (Tilastokeskus 2012) Rakennustyyppi 1 huoneen asuntoja (kpl) 2 huoneen asuntoja (kpl) 3 huoneen asuntoja (kpl) 4 huoneen asuntoja (kpl) 5 huoneen asuntoja (kpl) 6 huoneen asuntoja (kpl) 7+ huoneen asuntoja (kpl) Erillinen pientalo Tilava Normaali Ahdas Tuntematon Rivi- tai ketjutalo Tilava Normaali Ahdas Tuntematon Asuinkerrostalo Tilava Normaali Ahdas Tuntematon Muu rakennus Tilava Normaali Ahdas Tuntematon Asumisväljyysluokitus: Tilavasti asuva: 1-5 henkilön asuntokunta, jonka käytössä on vähintään kolme asuinhuonetta enemmän kuin asuntokunnan henkilömäärä (keittiötä ei lueta huonelukuun). Ahtaasti asuva: enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti (keittiötä ei lueta huonelukuun). Normaali: asuntokunnat, jotka eivät kuulu em. luokkiin. Vailla vakinaisia asukkaita olevat asunnot luokitellaan asumisväljyydeltään Tuntemattomiin. 19

20 Liite 2. Asuntokuntien henkilömäärät ja asuntojen hallintamuodot (2011) Asuntokuntien henkilömäärät Mäntsälässä v (Tilastokeskus 2011) % 1 % 6 % 14 % 31 % 14 % 32 % Liite 3. Asuntojen hallintaperusteet (2010) Asunnot talotyypin, hallintaperusteen mukaan Mäntsälässä (Aluesarjat 2010) Asuntojen määrä (kpl) Erilliset pientalot Rivi- tai ketjutalot Asuinkerrostalot Muu tai tuntematon talotyyppi Omistaa talon Omistaa asunnon osakkeet Aravavuokra-asunto Korkotukivuokra-asunto Muu vuokra-asunto Asumisoikeusasunto Muu tai tuntematon hallintaperuste

21 Liite 4. Vuokrakiinteistöt Mäntsälässä (2012) 21

22 Liite 5. Vuokrakiinteistöt Mäntsälän keskustassa (2012) 22

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020)

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) 17.9.2012 Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) KV hyväksynyt 17.9.2012 57 ASUNTO-OHJELMA 2012 2016 (-2020) 1. Johdanto 1.1. Yleistä Asunto-olojen kehittämisestä annetun lain mukaan valtuusto hyväksyy tarpeen

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2012 2015 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2012 2015 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2012 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2011 2012 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010 NURMIJÄRVEN KUNTA Asumisen strategiat 2005-2010 Valtuuston hyväksymä 13.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdanto... 2 2. Asumisen strategiat 2000 2010 toteutuminen... 4 3. Nurmijärven asuntokantaa ja

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2016

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2016 ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2016 Sisällysluettelo Työryhmän asettaminen ja sen tavoitteet 3 Kaavoitus Täydennysrakentaminen painopisteenä 4 Yleiskaavat 5 Kaupunkirakenteen täydentäminen ja keskustat

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 LÄHTÖKOHDAT ASUNTO-OHJELMATYÖLLE...4 2.1 VALTAKUNNALLINEN ASUNTOPOLITIIKKA...4 2.2 KAUPUNGIN STRATEGIAN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET; HYVÄN ASUMISEN KAUPUNKI...4 2.3

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 LUONNOS MAL-NK 23.9.2014 HESE-KJ 2.10.2014 HSYK 14.10.2014 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 1 (48) Sisällys Esipuhe... 2 OSA I Helsingin seudun asumisen ympäristökuvaus...

Lisätiedot

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 1 KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KEURUUN VÄKILUVUN KEHITYS... 4 1.2 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 5 1.3 VÄESTÖENNUSTE... 9 2 ASUMINEN KEURUULLA... 9 2.1 KAAVOITUS JA

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 2 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Haapajärven väestö- ja työpaikkakehitys... 2 3. Vuokra-asuntokanta... 5 3.1 Kaupungin

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

VUOKRA-ASUNTOTUOTANTOA PORNAISIIN

VUOKRA-ASUNTOTUOTANTOA PORNAISIIN VUOKRA-ASUNTOTUOTANTOA PORNAISIIN Valtuustoaloitteen pohjalta perustetun työryhmän esitys 14.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TYÖSKENTELY - Työryhmän tehtävä pohjautuu valtuustoaloitteeseen

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA - HÄMEENLINNA 2014

ASUNTO-OHJELMA - HÄMEENLINNA 2014 ASUNTO-OHJELMA - HÄMEENLINNA 2014 Sisällysluettelo 1. Strategia 1.1 Polku asunto-ohjelmaan 2. Lähtötiedot 2.1 Suomen asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012-2015 2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ESISELVITYS HYVÄ ASUMINEN 2010-KEHITYSOHJELMA Osatehtävä 3. Tuotteet, prosessit ja liiketoimintakonseptit Juha-Matti Junnonen & Sami Kärnä TKK rakentamistalous

Lisätiedot

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen...

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... 4 Omakotiasuminen taajamassa... 5 Asuminen kyläympäristössä... 5 Haja-asutusalueella

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA

ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA PORNAISTEN ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 1. JOHDANTO Pornaisten kunta on ollut ainoa metropolialueen kunta, jolla ei tähän

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen Erityisryhmien palveluasumisen kilpailuolosuhteet ja Kilpailun edistäminen Helena Tuorila Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016

PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016 PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016 1(21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MIELENTERVEYSPALVELUT 2 2 VAMMAISPALVELUT 5 2.1 Vaihtoehdot vammaispalvelun näkökulmasta 6 3 VANHUSPALVELUT 7 3.1 Asiakasmäärät

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

Raision kaupungin ASUNTO-OHJELMA 2008-2015

Raision kaupungin ASUNTO-OHJELMA 2008-2015 Raision kaupungin ASUNTO-OHJELMA 8-5 Sisällysluettelo Tiivistelmä... I Raision visio... II Asuntopolitiikan tarkoitus Raisiossa... III Yleiset asuntopoliittiset periaatteet... IV Asuntopoliittiset linjaukset

Lisätiedot

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN ANNA TIAINEN ANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKITUKSEN MUUTS IKÄÄNTYIEN ASUMISEEN Diplomityö Tarkastajat: Prof. Kalle Kähkönen & TkT Tanja Tyvimaa Tarkastajat, aihe ja kieli hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot