KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025"

Transkriptio

1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

2 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (2 / 24) PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan korttelin 24 tontteja 1 ja 2. Asemakaavan muutoksella muodostuu 31. kaupunginosan korttelin 24 tontti 11. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Kaavan nimi PARVIAISENTIE 10 Kaavan tunnus 31:025 Kaavan päiväys Kaavan laatija Paula Julin, Kaavoitusarkkitehti Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut / Kaavoitus Postiosoite: PL 233, Jyväskylä Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 17 Puh Kaavan Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti vireilletulo Hyväksymis- Ltk , päivämäärät Kh , Kv Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Säynätsalon keskustassa Parviaisentien ja Pappilantien kulmassa Säynätsalon kunnantaloa vastapäätä. Kaavan nimi ja tarkoitus Parviaisentie 10:n kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa senioreille suunnatun asuin- ja palvelutalon rakentaminen Parviaisentien varteen Säynätsalon kunnantaloa vastapäätä arvokkaaseen ympäristöön soveltuvalla tavalla. Muutoksessa tarkistetaan mm. alueen käyttötarkoitusta, kerroslukua, rakennusoikeutta sekä julkisivumääräyksiä.

3 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (3 / 24) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ ASEMAKAAVA KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta ASEMAKAAVALUONNOKSESTA EHDOTUKSEKSI ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutusten arvioinnin suorittamistapa Epävarmuustekijät Haitallisten vaikutusten lieventäminen Vaikutusten arviointi NIMISTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA... 24

4 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (4 / 24) LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA 1) osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2) ote ajantasa-asemakaavasta 3) asemakaavakartta, pienennös 4) kaavaa perusteleva havainnollistava materiaali 5) tonttijakokartta 6) asemakaavan seurantalomake Aluetta koskien on tehty seuraavat selvitykset, jotka ovat kaavan tausta-aineistona: Luonnossuunnitelmat Säynätsalon iltatuuli -palvelutalosta, Arkkitehtipalvelu Oy Ent. Mäki-Matin kauppa (Kuoppala), kohdeinventointilomake, Päivi Andersson, Keski- Suomen museo 1987 Säynätsalon keskustaa ja Parviaisentietä viistokuvassa. Säynätsalon kunnantalo keskellä, kaava-alue sen oikealla puolella. Uusi päiväkoti-koulu urheilukentän laidalla on kuvan ottamisen hetkellä ollut vielä rakentamatta.

5 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (5 / 24) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 ASEMAKAAVA Kaava-alueesta käytetään nimeä Parviaisentie 10. Kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa senioreille suunnatun asuin- ja palvelutalon rakentaminen Parviaisentien varteen Säynätsalon kunnantaloa vastapäätä arvokkaaseen ympäristöön soveltuvalla tavalla. Kaavamuutos on käynnistynyt alueen maanomistajan aloitteesta. Toisaalta kaavamuutos on osa kaavoitusohjelman mukaista Säynätsalon keskustan kehittämisprojektia, ja siten myös kaupungin intressi. 1.2 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä Asemakaavahanke käsiteltiin viranomaisneuvottelussa Kaupunkirakennelautakunta käsitteli asemakaavaluonnoksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) lähetettiin osallisille ja viranomaisille luonnosvaiheen kuulemisaineiston yhteydessä. Asemakaavaluonnos oli MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Kaavamuutosehdotus oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä Kaavamuutosehdotus oli kaupunginhallituksen käsittelyssä Kaavamuutosehdotus oli MRL 65 :n mukaisesti nähtävillä Asemakaava oli kaupunginhallituksen käsiteltävänä Asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Rakentamisen on tarkoitus alkaa kaavamuutoksen vahvistuttua. Alueen toteuttamisesta vastaa yksityinen maanomistaja. Parviaisentien katukuvaa Saunatien risteyksestä. Näkymä Pappilantieltä kohti kunnantaloa.

6 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (6 / 24) Ylh.oik: Terveysasema. Ylh.kesk: Entinen päiväkoti. Ylh.vas: Säynätsalon kunnantalo. Alh.oik: Säästöpankin talo. Alh.kesk: Viertola ennen korjausta. Alh.vas: Vanha myymälä ja vuokrakerrostalo. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Kaava-alue koostuu kahdesta tontista, jotka sijaitsevat Säynätsalon keskustan pääkadun Parviaisentien ja Pappilantien kulmassa Säynätsalon kunnantaloa vastapäätä. Parviaisentien puoleisella tontilla on tyhjillään oleva entinen myymälärakennus. Pappilantien puoleinen tontti on rakentamaton. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n m Luonnonympäristö Alue on maaperältään hiekkamuodostumaa ja maastonmuodoiltaan melko tasaista. Kasvillisuutta kaavoitettavalla alueella on vähän, yhteensä vain muutamia puita. Säynätsalon kunnantalon pihapiirille ja kaava-alueen ympäristölle luonteenomaista ovat komeat männyt, mutta niitäkin alueella on vain yksi myymälärakennuksen edustalla Rakennettu ympäristö Kaupunkikuva, rakennettu kulttuuriympäristö ja suojelukohteet Koko Säynätsalon pääsaari kuuluu Säynätsalon teollisuusyhdyskunnan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Museoviraston inventoinnin mukaan Säynätsalo on edustava esimerkki teollisuusyhdyskunnasta, jossa teollisuuslaitokset, asuma-alueet ja yksittäiset rakennukset ovat syntyneet korkeatasoisen arkkitehtisuunnittelun tuloksena. Säynätsalon saari on taajamamaiseen tapaan suhteellisen tiivis ja valmiiksi rakennettu. Parviaisentie on Säynätsalon sisääntulokatu ja pääkatu. Rakennuskanta sen varrella on mittakaavaltaan ja ulkoasultaan vaihtelevaa, ja katutila on paikoittain hajanainen. Rakennusten korkeus vaihtelee yhdestä neljään kerrokseen. Alueen maisemakuvassa merkittävimpiä rakennuksia ovat saaren eteläosan suuret teollisuuslaitokset, jotka ovat suurimmaksi osaksi punatiilisiä ja peräisin pääosin 1900-

7 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (7 / 24) luvun loppupuolelta. Punatiili yhdistyy leimallisesti Säynätsaloon myös Alvar Aallon suunnitteleman maailmakuulun kunnantalon (valmistunut v. 1952) kautta. Kunnantalon vieressä sijaitsevien ja 1980-lukujen taitteessa rakennettujen päiväkodin ja terveysaseman pääasiallinen julkisivumateriaali on kunnantaloa säestäen punatiili, kuten myös samoilta vuosikymmeniltä peräisin olevissa vuokrakerrostaloissa. Punatiili toistuu myös lähiympäristön rakennuksista uusimmissa, vuonna 2007 valmistuneessa S-marketissa ja vuonna 2010 valmistuneessa päiväkoti-koulussa. Parviaisentien varressa sijaitsevista vanhemmista rakennuksista useissa on kuitenkin rapattu tai muuten kiviaineinen vaaleasävyinen julkisivu, kuten Perälän talossa vuodelta 1939, Säästöpankin talossa vuodelta 1954 tai etäämmällä Selkälahden talossa vuodelta Funktionalistinen arkkitehtuuri on ollut Parviaisentiellä runsaamminkin edustettuna; Tehdasaluetta reunustanut konttorirakennus (v. 1949) suoraan Säynätsalon kunnantalosta etelään on tuhoutunut tulipalossa vuonna 1991, ja kaavoitettavalla alueella sijaitseva myymälärakennus on tärvelty julkisivumuutoksin. Vanha asuinrakentaminen on ollut tyypillisesti puusta tehtyä ja pienimittakaavaista, kuten Enso Gutzeitin 1940-luvulla työntekijöilleen rakennuttaman asuinalueen pientalot ja rivitalot. Puurakenteista työväenasumista edustaa Parviaisentien varrella Wivi Lönnin suunnittelema Viertola vuodelta 1926, jonka pihapiiri täydentyy parhaillaan puisten pientalojen muodostamalla sosiaalisen asumisen kokonaisuudella. Kaava-alueen rakennukset Oik: Alue kunnantalon kulmalta nähtynä. Kesk: Myymälärakennus Parviaisentieltä. Vas: Näkymä tyhjältä tontilta. Parviaisentie 10, Kuoppala ( ) Parviaisentie 10:ssä sijaitsee myymälärakennus, jonka Muuramen osuuskauppa rakennutti muistitiedon mukaan vuosina Rakennus oli alun perin valkoiseksi rapattu ja edusti puhdaspiirteistä funktionalismia, ja sen matalassa siipiosassa toimi ruokala. Rakennus on kokenut monia muutoksia: Sen julkisivut peitettiin jo 1960-luvulla mineriittilevyillä, ja sisätiloja on monissa vaiheissa muutettu ja jaettu pienempiin tiloihin luvun jälkeen rakennus otettiin asuinkäyttöön. Vuokralaisten häiriökäyttäytymisen vuoksi sille kehittyi huono maine. Viimeiset asukkaat häädettiin syksyllä 2011, mistä asti rakennus on ollut tyhjä ja kylmillään. Ulkoisten muutosten lisäksi rakennus on kärsinyt vaurioita tulipaloissa ja niiden sammutustöissä 1973, 1991 ja 2008, ja vesivahinkoja on sattunut 2000-luvulla myös huonokuntoisen vesikaton ja rännien vuoksi Keski-Suomen museo järjesti Parviaisentie 10:ssä katselmuksen, jonka johtopäätöksenä museo ei esitä rakennuksen suojelemista asemakaavalla siinä tapahtuneiden vahingollisten muutosten vuoksi. Lähiympäristön rakennukset Säynätsalon kunnantalo (Alvar Aalto, 1952) Kaavoitettavaa aluetta vastapäätä Parviaisentien toisella puolella sijaitsee vuosina rakennettu Säynätsalon kunnantalo, joka yhtenä Alvar Aallon merkittävimmistä töistä houkuttelee vierailijoita ympäri maailmaa. Punatiilistä pienen teollisuusyhdyskunnan kodikasta monumenttia ympäröi mäntyvaltainen luonnonmukainen puisto. Säynätsalon kunnantalo kuuluu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään modernin arkkitehtuurin merkkiteosten valikoimaan. Sen lisäksi Säynätsalon kunnantalo pihapiireineen on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna 1995.

8 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (8 / 24) Oik: Säynätsalon kunnantalo. Kesk. ja vas: Enso-Gutzeitin rivitaloalue Parviaisentieltä ja Pappilantieltä nähtynä. Oik: Naapurikiinteistön omakotitalo. Kesk. ja vas: Vuokrakerrostalot Pappilantieltä ja Parviaisentieltä nähtynä. Säynätsalo kuuluu nykyisin Jyväskylään, ja hallintotoiminta talossa on vähentynyt, mutta taloa on pyritty kehittämään matkailun käyttöön. Rakennuksessa toimii yhä kirjasto ja kunnantoimisto. Pohjakerroksessa on vuokrattavia liiketiloja. Enso Gutzeit Oy:n rivitalot (Karl Stigzelius, 1940-luku) Pappilantien pohjoispuolelle sijoittuu K. G. ja M. Stigzeliuksen suunnittelema Enso-Gutzeitin luvulla rakennettu rivitalo- ja omakotitaloalue, joka on valtakunnallisesti merkittävä kokonaisuus. Lautaverhoilluista ja näyttävillä tiilikatoilla varustetuista rakennuksista lähinnä suunnittelualuetta sijaitsevat K. G. Stigzeliuksen suunnittelemat rivitalot Selkälahti, Kilpala, Notkoselkä ja Salpala. Rivitaloalue liittyy Parviaisentiehen ja suunnittelualueeseen virkistysalueeksi osoitetun rakentamattoman alueen kautta. Muut lähiympäristön rakennukset Kaava-aluetta rajaavilla tonteilla on Parviaisentiellä punatiilisiä kerrostaloja vuodelta 1983 ja Pappilantiellä punatiilinen omakotitalo vuodelta Väestön rakenne ja asuminen Suunnittelualueella ei ole asukkaita. Säynätsalon pääsaarella on 1335 asukasta ja koko entisen Säynätsalon kunnan alueella asukkaita on noin 3000 (tiedot vuodelta 2011). Säynätsalossa yleisin asumismuoto on omakotitaloasuminen. Pääsaarella on kerrostaloja, joista suurin osa on rakennettu ja 1980-luvuilla. Nykyaikaiset esteettömyyden vaatimukset täyttäviä hissillisiä kerrostaloasuntoja saati erityisryhmille suunnattuja palveluasuntoja ei ole tarjolla. Palvelut Säynätsalon keskustassa on tärkeimmät julkiset ja kaupalliset palvelut. Kauppa, terveysasema, kirjasto, kirkko ja uusi päiväkoti-koulu sijaitsevat vain muutamien satojen metrien säteellä suunnittelualueesta. Huoltoaseman postipalvelupisteelle on matkaa noin kilometri ja Jyväskylän keskustaan noin 15 km. Liikenne Liikenneyhteydet, katuverkko ja kevyen liikenteen yhteydet ovat alueella hyvät. Parviaisentien joukkoliikennekadulla on erillinen kevyen liikenteen väylä, kun taas Pappilantie on luonteeltaan hiljaisempi asuinalueen sisäinen katu, jolla kevyttä liikennettä ei ole eriytetty. Paikallisliikenteen linja-autopysäkki on noin 100 metrin päässä kaava-alueesta. Yleinen pysäköinti on mahdollista

9 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (9 / 24) mm. terveyskeskuksen edustalla, S-marketin pihalla sekä kunnantalolla. Kunnantalon vieressä sijaitseva yleiseksi pysäköintialueeksi kaavassa osoitettu alue on toteutettu vain osittain. Tekninen huolto Alueella on normaali kunnallistekniikka kaukolämpöverkkoineen Maanomistus Alue on vuoden 2012 alusta alkaen kokonaisuudessaan Säynätsalon työväenyhdistyksen omistuksessa. 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Valtioneuvoston päättämissä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on yhtenä erityistavoitteena eheytyvä yhdyskuntarakenne, jolla tarkoitetaan, että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta, jolloin henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen ja että hyödynnetään olemassa olevia yhdyskuntarakenteita. Kaavamuutosalue on osa alueen yhdyskuntarakennetta eheyttävää suunnitelmaa. Elinympäristön laatua ja ilmastonmuutoksen hillintää palvelee alueen sijainti palveluihin, joukkoliikennereitteihin ja kevyen liikenteen reitteihin nähden edullisella paikalla. Erityistavoitteissa on myös edellytetty, että alueiden käytössä varmistetaan valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen. Suunnittelun lähtökohtina tulee ottaa huomioon valtakunnalliset inventoinnit. Suunnittelualue, kuten koko Säynätsalon pääsaari sekä Haikan asuinalue, kuuluu museoviraston inventoimaan Säynätsalon teollisuusyhdyskunnan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009) Maakuntakaava Alueella on voimassa maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Vahvistettu maakuntakaava kumoaa aiemman seutukaavan. Keski-Suomen maakuntakaava on tullut voimaan ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen mukaisena. Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen (A, vaaleanruskea) aluetta. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt (tummanvihreät ympyrät) ovat Säynätsalon kunnantalo ja Enso-Gutzeitin rivitalo- ja omakotialueet.

10 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (10 / 24) Yleiskaava Säynätsalon kunnan yleiskaavassa (oikeusvaikutukseton, hyväksytty kunnanvaltuustossa ) alue on osin asuin-, liike- ja toimistorakennusten aluetta (AL) ja osin erillispientalojen aluetta (AO). Karttaote maakuntakaavasta. Karttaote yleiskaavasta. Voimassa olevat asemakaavat Alueella on voimassa Säynätsalon Pappilantien-Sorvaajantien asemakaava, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt Tontti 1 on asemakaavassa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL) ja tontti 2 erillispientalojen korttelialuetta (AO). Karttaote ajantasa-asemakaavasta.

11 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (11 / 24) Rakennusjärjestys Jyväskylän kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden rakennusjärjestyksen (97 ). Rakennusjärjestys tuli voimaan Tonttijako ja -rekisteri Alueella ei ole voimassa olevaa tonttijakoa. Pohjakartta Pohjakartta (kaavanpohjakartta) on Jyväskylän kaupungin tonttituotannon laatima ja se täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. Kaava-alueen pohjakartta on tarkastettu Suojelupäätökset Säynätsalon kunnantalo pihapiireineen on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna Säynätsalon pääsaari kuuluu Säynätsalon teollisuusyhdyskunnan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat, jotka ovat tulleet voimaan tai ovat suunnitteilla Säynätsalon aluekeskustan kehittäminen Jyväskylän kaupungin asemakaavoituksessa on kaupunkirakennelautakunnan hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti käynnissä Säynätsalon keskustan kehittämisprojekti, johon tämä asemakaavan muutos kuuluu osana Parviaisentien ympäristön parantamista. Jyväskylän yleiskaava Koko kaupungin uusi oikeusvaikutteinen yleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Pappilantien, Parviaisentien ja Sorvaajantien rajaamalla alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2004, jossa alue on osoitettu pääosin asuinkerrostalojen (AK) ja rivitalojen (AR) korttelialueeksi. Kaavamuutosalueen vieressä Pappilantiellä on omakotitalotontti (O), ja sen vieressä sijaitseva vanha pappila on osoitettu asuin-, liike- ja toimisto- sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Myös Pappilantien pohjoispuolella sijaitseva rivi- ja omakotitalokokonaisuutta suojellaan asemakaavalla vuodelta 1991 merkinnöillä AR/s sekä AO/s. Pappilantien ja Parviaisentien kulmassa lähinnä suunnittelualuetta on pieni lähivirkistysalue (VL). Parviaisentien länsipuolella Säynätsalon kunnantalon ympäristössä on voimassa asemakaava vuodelta 1997, jossa kunnantalo on osoitettu rakennussuojelupäätöksellä suojelluksi rakennukseksi (Y-1/s), ja sitä ympäröivät puistoalueet (VP/s) hoidettavaksi siten, ettei maisema luonne oleellisesti muutu. Kunnantalon edustalla sijaitseva sisääntuloaukio pysäköintipaikkoineen kuuluu katualueeseen. Kunnantalon pohjoispuolella on yleinen pysäköintialue (LP-1), jonka paikoista korkeintaan 50 % saa osoittaa kunnantalon korttelin 28 käyttöön. Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset, muun muassa tehdyt inventoinnit Parviaisentie 10:ssä sijaitseva entinen myymälärakennus oli Kuoppalan nimellä mukana Keski- Suomen museon Säynätsalon rakennusinventoinnissa vuonna 1987 yhtenä pääsaaren vanhimmista säilyneistä liikerakennuksista Keski-Suomen museo järjesti Parviaisentie 10:ssä katselmuksen, jonka johtopäätöksenä museo ei esitä rakennuksen suojelemista asemakaavalla siinä tapahtuneiden vahingollisten muutosten vuoksi.

12 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (12 / 24) 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN Säynätsalon aluekeskustan kehittämistyöhön on ryhdytty kaupunkirakennelautakunnan hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaavoitusohjelmassa työ ajoittuu vuodesta 2012 eteenpäin. Tämä asemakaavan muutos on osa Säynätsalon keskustan pääkadun, Parviaisentien, ympäristön kohentamista. Toisaalta asemakaavan laatimiseen on tehnyt aloitteen alueen maanomistaja, jonka tavoitteena on rakentaa paikalle säynätsalolaisille senioreille suunnattu palvelutalo. Asemakaavan muutoshakemus on käsitelty kaavoituksen sisäisessä palaverissa Asemakaavahanke on käsitelty kaupunkirakennepalveluiden sisäisessä palaverissa OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Tässä asemakaavan laajennuksessa ja muutoksessa osallisia ovat: Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toimijat Kaavamuutoksen hakija Viranomaiset: Keski-Suomen ELY-keskus Tonttituotanto Jyväskylän Energia Oy / Kaukolämpö Ympäristötoimi Jyväskylän Energia Oy / Vesi Keski-Suomen museo Vattenfall Oy Museovirasto Yhdyskuntatekniikka Keski-Suomen liitto Rakennusvalvonta Sekä muut tarvittavat tahot Alvar Aalto museo Arkkitehtipalvelu Oy Vireille tulo Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaavasta mielipiteensä. Viranomaisilta ja tarvittavin osin myös muilta tahoilta pyydetään erilliset lausunnot kaavan ehdotusvaiheessa. Edellä on esitetty kooste kaavasta saadusta palautteesta vastineineen. Myös alkuperäiset palautteet ovat yhteenvedon lisäksi mukana asemakaavaa koskevassa päätöksenteossa.

13 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (13 / 24) Kaavaluonnoksen valmistelu Kaavoittaja suunnittelee asemakaavaluonnoksen. Tätä varten hän kerää tarvittavat tiedot sekä neuvottelee tarvittaessa osallisten, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Kaavoittaja laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Osallistuminen: Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä sekä kaavoituksen www-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla. Kaavoittajaan voi ottaa yhteyttä kirjallisesti tai suullisesti. Luonnosvaihe Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen asetettavaksi nähtäville. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti välisen ajan, jotta osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnoksesta. Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotettiin Keskisuomalaisessa sekä kaavoituksen wwwsivuilla. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa sekä Säynätsalon kunnantalolla. Osallisia tiedotettiin myös kirjeitse ja viranomaisia kirjeitse tai sähköpostitse, kirjeet on postitettu Mielipiteensä on voinut ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti kaavoittajalle. Mielipiteistä on laadittu seuraava kooste. Palaute: Luonnosvaiheessa asemakaavasta saatiin 5 lausuntoa ja 1 puhelimitse annettu huomautus. ELY-keskuksella ja Yhdyskuntatekniikalla ei ollut kaavasta huomautettavaa. Lisäksi Alvar Aalto museo ilmoitti, ettei heillä ole kaavasta huomautettavaa. Museovirasto Uudisrakennuksen kerroslukua koskevaan kaavamääräykseen III on lisättävä, että se sisältää myös mahdollisen kellari- ja ullakkorakentamisen. Varminta olisi osoittaa rakennuksen suurin mahdollinen räystäskorkeus sekä määräys katon kaltevuudelle. Lisäksi suunnitelmista tulisi pyytää lausunto Keski-Suomen museolta ennen rakennusluvan myöntämistä. Muuten Museovirastolla ei ole huomautettavaa. Keski-Suomen museo Lausunnossa viitataan Museoviraston antamaan lausuntoon ja ehdotetaan samoja tarkennuksia. Muuten valmistelussa voidaan edetä esitettyjen suunnitelmien mukaan. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Keski-Suomen museolla ei ole huomauttamista. Kaavoittajan vastine edellisiin: Lausunnossa ehdotetut tarkennukset ovat kaavan tavoitteiden mukaisia, ja ne otetaan huomioon kaavaehdotuksessa. Jyväskylän Energia Oy / vesi Palautteessa tiedotettiin kaava-alueen vesijohdon sekä jätevesi- ja hulevesiviemäriverkon liitospisteistä karttaliitteen kera ja huomautettiin, että kaavan mukaiset käyttötarkoituksen muutokset ja rakennusoikeuden tarkistukset aiheuttavat muutoksia vesihuollossa. Liittymispisteet, maksut ja sopimukset on tarkistettava suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Kaavoittajan vastine: Palaute on suunnattu toteutussuunnittelijoille, eikä se vaikuta kaavan valmisteluun. Seija Lintusaari (puhelimitse) Kunnantalon viereiset pysäköintialueet ovat täynnä, eikä sinne tule ohjata vieraspysäköintiä. Pysäköintialueen laajentamisesta on ollut puhetta, mutta nykyisin kaikki paikat on merkitty joko kunnantalolle tai asukkaille. Turistien pysäköinti ohjataan nykyisin S-marketin tai terveyskeskuksen pysäköintialueille. Kaavoittajan vastine:

14 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (14 / 24) Kaavassa määrätään vain palvelutalon käyttöön tulevista autopaikoista, jotka on sijoitettava tontille, ei vierailijoiden paikoista. Selostusluonnoksessa ollut lause, jossa kerrotaan kunnantalon vieressä olevan pysäköintipaikkoja vapaana yleiseen käyttöön, on palautteen perusteella syytä poistaa. Säynätsalon keskustassa voi tarvittaessa pysäköidä lyhytaikaisesti muuallakin, kuten S- marketin tai terveyskeskuksen luona. Ehdotusvaihe Kaavoittaja laati luonnoksesta saatu palaute huomioonottaen kaavaehdotuksen, jonka kaupunginhallitus hyväksyi ja asetti MRL 65 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotettiin Keskisuomalaisessa ja kaavoituksen www-sivuilla. Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa ja Säynätsalon kunnantalolla. Kaavaehdotuksesta annetut mielipiteet (muistutukset) tuli osoittaa kaupunkirakennelautakunnalle ja toimittaa kirjallisena kaupunkirakennepalveluiden kirjaamoon. Kunnan perusteltu kannanotto muistutuksista toimitetaan niille muistutuksen tehneille, jotka ovat toimittaneet osoitteensa. Palautteesta on laadittu seuraava kooste. Palaute: Ehdotusvaiheen nähtävillä olon aikana asemakaavasta annettiin 5 lausuntoa. Museovirastolla, Rakennus- ja ympäristölautakunnalla, Keski-Suomen pelastuslaitoksella ja Jyväskylän Energia Oy:llä ei ollut lausunnoissaan huomautettavaa. Keski-Suomen museo edellytti lausunnossaan, että rakennuslupavaiheessa tulee uudisrakennuksen suunnitelmat toimittaa museoviranomaisille lausunnolle ennen rakennusluvan myöntämistä. Kaavoittajan vastine: Lausuntamenettelystä rakennuslupavaiheessa on lisätty maininta kaavamääräyksiin. Hyväksymisvaihe Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen Osallistuminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (MRL 191 ) Viranomaisyhteistyö Asemakaavaa on käsitelty aloitusvaiheessa viranomaisneuvottelussa Neuvottelussa todettiin, että purettavan v rakennetun liike-rakennuksen osalta tulee perustella purku ja tarkistaa onko kohdetta inventoitu. Uudisrakennuksen julkisivuja koskevien määräysten tulee olla riittäviä turvaamaan kunnantalon merkittävä asema, ja rakennuksen tulisi olla massoittelultaan selkeä, ei pienipiirteinen. Lisäksi tehtiin korjauksia ja tarkennuksia OAS:iin ja Museovirasto lisättiin osallisiin. 3.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Tätä asemakaavaa koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja niiden toteutumista kuvataan kaavaratkaisun arvioinnissa kappaleessa

15 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (15 / 24) Kaupungin asettamat tavoitteet Säynätsalon kehittämisprojektin tavoitteena on kehittää aluetta viihtyisänä, houkuttelevana ja omaleimaisena asuin- ja elinkeinoympäristönä ja pohtia sen roolia Jyväskylää koskevissa tulevaisuuden strategioissa. Työ pohjautuu mm. vuonna 2006 järjestettyyn asiakasfoorumiin, jossa Parviaisentien ympäristö nousi yhdeksi keskeisistä kehittämisen kohteista. Asemakaavan muutos on osa Säynätsalon keskustan kehittämistä, ja sen tavoitteena on mahdollistaa seniori- ja palvelutalon rakentaminen Parviaisentien varteen siten, että valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön arvot eivät vaarannu. Uuden rakennuksen on sopeuduttava kansainvälisesti tunnettuun arkkitehtuurinähtävyyteen, Alvar Aallon suunnittelemaan Säynätsalon kunnantaloon. Kunnantalolla on myös liiketiloja, joille palvelutalon olisi syytä olla tukena, ei kilpailijana. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Säynätsalon pääsaari kuuluu Säynätsalon teollisuusyhdyskunnan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009), ja Säynätsalon kunnantalo pihapiireineen on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna Sen lisäksi kunnantalo sekä Enso-Gutzeitin rivitalo- ja omakotialueet on osoitettu maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokkaiksi kulttuuriympäristöiksi. Asemakaavan muutoksessa on varmistuttava alueen arvojen säilymisestä. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Parviaisentie 10:ssä sijaitseva vanha myymälärakennus on huonokuntoinen ja tyhjillään, ja sellaisenaan sen vaikutus alueen sosiaaliseen ympäristöön ja kaupunkikuvaan on negatiivinen. Viime vuosikymmeninä rakennukseen liitetty huono maine vaikuttaa koko alueeseen. Lisäksi Säynätsalossa on tarvetta senioreille suunnatuille esteettömille asunnoille. Suunnittelualueen etu on erittäin hyvä sijainti lähellä palveluja ja kunnantaloa Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet Maanomistajan tavoitteena on noin 20 pienehköä asuntoa käsittävän palvelutalon ja pääosin kellarikerrokseen sijoittuvien palvelutilojen rakentaminen kahdesta tontista yhdistetylle alueelle. 3.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Alustavat luonnokset - kerrostalo + rivitalo ( ) Alueen maanomistaja oli jo ennen kaavamuutoshakemuksen jättämistä teettänyt tulevasta rakentamisesta luonnoksia Arkkitehtipalvelut Oy:llä. Alustavissa luonnoksissa palvelutalo jakautui kahteen rakennusmassaan siten, että Parviaisentien varteen oli sijoitettu kolmikerroksinen kerrostalo ja Pappilantien puoleiselle tontille yksikerroksinen neljän asunnon rivitalo. Rakennukset olivat punatiilisiä, ja Parviaisentien puoleisessa rakennuksessa oli melko runsaasti lainattu Säynätsalon kunnantalon arkkitehtonisia aiheita. Alustavia luonnoksia käsiteltiin Keski-Suomen museon, rakennusvalvonnan ja kaavoituksen välisessä palaverissa sekä kaupunkirakennepalveluiden sisäisessä palaverissa Lisäksi niistä keskusteltiin Alvar Aalto museon kanssa.

16 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (16 / 24) Päärakennuksen yhdennäköisyys Säynätsalon kunnantalon kanssa herätti voimakkaan vastareaktion, ja todettiin, että tuleva rakennus ei saisi kilpailla huomiosta kunnantalon kanssa. Rakennuksen massalta toivottiin yksinkertaisuutta ja kunnantalon ympäristöön alistumista. Koko Säynätsalon keskustan täydennysrakentamiselta toivottiin kaikkien kunnantaloon viittaavien elementtien karsimista. Sopivaksi asuinrakentamisen tyyliksi ehdotettiin punatiilisistä julkisista rakennuksista erottuvaa vaaleaa rapattua ja harjakattoista 50-lukulaiseen henkeen. Rivitaloratkaisu teki pihan yhteisestä oleskelualueesta ahtaan. Yksikerroksisista rivitaloista uhkasi tulla kerrostalojen varjossa parakkimaisia vailla rivitaloasumiseen kuuluvaa yksityisyyttä ja omia pihoja. Ne sijoittuisivat myös liian lähelle viereistä omakotitaloa. Välittävän mittakaavan tuominen kerrostalon rinnalle tuntui hyvältä ajatukselta, mutta kokonaisuus vaikutti ahtaalta ja jäsentymättömältä.

17 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (17 / 24) Kerrostalovaihtoehto, asema ja pohjapiirustukset ( ) Toisissa luonnoksissa kaikki asunnot oli sijoitettu yhteen kolmikerroksiseen kerrostaloon, jonka kerrosala oli noin 1400 kem2. Talon pohjakerrokseen oli sijoitettu yhteisiä palvelusaunoja sekä monitoimitila, johon oli oma sisäänkäynti Parviaisentien puolelta. Pihalle jäi nyt tilaa myös oleskelulle, vaikka pysäköintipaikkoja oli luonnoksessa peräti 19. Pysäköintipaikkojen tarve herätti keskustelua, onhan kyseessä palveluiden läheisyyteen ja hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle sijoittuva senioritalo, jonka asukkaista osalla ei ole enää ajokorttia. Viereisen kunnantalon yleisten pysäköintialueiden todettiin palvelevan myös palvelutalossa vierailevia. Julkisivuvaihtoehdot ( ) Rakennuksen massan ja julkisivujen sopivuuden arvioimiseksi Arkkitehtipalvelut Oy teki edellisiin pohjapiirustuksiin julkisivuluonnoksia, joissa oli esitetty katujen puoleisten julkisivujen lisäksi alueleikkaukset Parviaisentien ja Pappilantien suuntaan sekä näkymäkuvat kahdesta eri kuvakulmasta. Sama aineisto oli laadittu kolmesta eri julkisivuvaihtoehdosta, jotka oli nimetty materiaalin mukaan puu, rappaus ja tiili, jossa julkisivu oli ajateltu tehtävän vaaleasta ruukintiilestä. Punatiili oli ensimmäisistä luonnoksista saadun palautteen perusteella rajattu vaihtoehdoista pois. Alla: Vaihtoehto Puu

18 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (18 / 24) Yllä: Vaihtoehto Puu Massoittelultaan parhaana pidettiin versiota puu. Siinä Parviaisentien puolella yksinkertainen massa, johon sisäänkäynti tuo poikkeavan aiheena sopivasti jännitettä ja merkitsee sen takana avautuvien tilojen julkisen luonteen. Myös julkisivun aukotus korkeine ikkunoineen on komein versiossa puu. Julkisivumateriaaleista mikään ei tuntunut paikkaan täysin sopivalta: Puukerrostalon tuominen kunnantalon läheisyyteen olisi huomiota herättävän poikkeavaa. Vaalea rappaus, joka kylläkin olisi Säynätsalossa tavattu aihe, taas teki rakennuksesta räikeästi ympäristöstään erottuvan. Vaalea tiili todettiin lähiympäristölle täysin vieraaksi materiaaliksi. Alla: Vaihtoehto Vaalea ruukintiili

19 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (19 / 24) Yllä: Vaihtoehto Rappaus Punatiilivaihtoehto ( ) Arkkitehtipalvelu Oy laati vielä yhden julkisivuvaihtoehdon, jossa oli selkeä, yksinkertainen massoittelu ja julkisivun jäsentely oli yhdistetty punatiileen ja tummaan peltikattoon. Tätä vaihtoehtoa pidettiin loppujen lopuksi parhaiten paikkaan sopivana. Tummana materiaalina punatiili vetäytyy kaupunkikuvassa taustalle kunnantaloa ympäröivän männikön taakse ja se sopii luontevasti viereisiin punatiilisiin rakennuksiin. Yksinkertaisesti ja nykyaikaisesti jäsenneltynä punatiilinen julkisivu imitoi Säynätsalon kunnantaloa eikä kilpaile sen kanssa huomiosta. Paikalla muurattuna tiilestä on myös mahdollista toteuttaa arvokas ja kestävä julkisivu. Suunnitelmaa täydennettiin vielä siten, että Pappilantien puoleisen julkisivun jatkeeksi sijoitettiin yksikerroksinen piharakennus, joka toimii mittakaavaa välittävänä elementtinä kerrostalon ja pientaloalueen välillä ja muodosta samalla portin palvelutalon pihalle. Valittuun vaihtoehtoon liittyvät havainnekuvat, julkisivut ja asemapiirustukset ovat tämän selostuksen liitteenä. Yllä: Punatiilivaihtoehto

20 31:025 / PARVIAISENTIE 10 / ASEMAKAAVASELOSTUS (20 / 24) 3.6 ASEMAKAAVALUONNOKSESTA EHDOTUKSEKSI Kaavaluonnokseen on tehty palautteen ja suunnitelmien tarkennuksen perusteella täsmennyksiä, joilla varmistetaan kaavan tavoitteiden toteutumista. Kaavan henki on säilynyt samana. Merkinnällä AKY-1 alueen käyttötarkoitus eritellään pääasiallisesti asumiseksi ja toissijaisesti palveluasumista tukeviksi toiminnoiksi. Päärakennuksen kellariin sijoittuville palveluasumista tukeville tiloille on varattu kerrosalaa 150 kem 2 siten, että rakennusoikeuden lisäys ei kasvata rakennuksen maanpäällistä osaa. Rakennuksen korkeutta säädellään ylintä räystäskorkoa ja suurinta kattokaltevuutta koskevilla määräyksillä. Autotallille ja talousrakennukselle on osoitettu rakennusoikeudet 50 ja 180 kem 2. Luonnosmaisesti esitettyjä pihajärjestelyjä on täsmennetty: Pysäköintialueen ja istutettavan alueen suhdetta on tarkistettu siten, että kaavan mukaiset autopaikat mahtuvat tontille. Parviaisentien puoleisen istutettavan alueen kaavamääräys on muokattu ohjaamaan istutuksia Säynätsalon kunnantalon pihapiiriin soveltuviksi, ei säilyttämään olevaa puustoa. Alueella oleva yksittäinen mänty on niin lähellä purku- ja kaivutyömaata, että sen säilyttäminen voi olla mahdotonta. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 KAAVAN RAKENNE Asemakaava mahdollistaa palveluasumiseen tarkoitetun kerrostalon rakentamisen Parviaisentien ja Pappilantien kulmaan vanhan myymälärakennuksen paikalle. Tyhjän ja huonokuntoisen rakennuksen korvaaminen palveluasumisella tiivistää, eheyttää ja elävöittää Säynätsalon keskustan sosiaalista ja toiminnallista rakennetta. Kolmikerroksinen punatiilinen rakennus sopeutuu ympäröivään rakentamiseen, eikä kilpaile huomiosta Säynätsalon kunnan. huonokuntoisen Kerrotaan kaavan perusrakenne, toimintojen keskinäiset suhteet sekä liittyminen ympäristön yhdyskuntarakenteeseen Mitoitus Rakennusoikeuden mitoitus perustuu Arkkitehtipalvelut Oy:n laatimiin luonnoksiin tulevasta rakentamisesta sekä niiden perusteella tehtyyn arvioon ympäristöön ja kaupunkikuvaan sopivasta rakentamisen määrästä. Paikoituksen mitoitus perustuu vastaavan palveluasumisen yhteydessä käytettyyn periaatteeseen kerrosneliömäärän mukaisista paikoitusalueista. Palveluasumisen pysäköinnin mitoitus (1 ap/150 kem 2 ) on normaalia asumista kevyempää, sillä kyseessä on senioreille suunnattu palvelutalo, jonka asukkailla ei kaikilla ole autoa tai ajokorttia. Lisäksi alueen sijainti palvelujen suhteen on erinomainen ja joukkoliikenneyhteydet hyvät. Alueelle tulevan AKY-korttelialueen koko on m 2, ja sille on osoitettu rakennusoikeutta talousrakennukset ja kellarin pääkäyttötarkoituksenmukaiset tilat mukaan lukien kem 2, mikä vastaa likimäärin tonttitehokkuutta 1,0. Suurin sallittu kerrosluku on III. Asemakaava mahdollistaa toteutuessaan luonnosten perusteella 23 palveluasunnon sekä kellarikerrokseen sijoittuvan monitoimitilan rakentamisen Palvelut AKY-korttelialueelle on mahdollista sijoittaa seniori- ja palveluasumista tukevia palveluja. Julkisten ja kaupallisten palveluiden osalta kaava-alue tukeutuu Säynätsalon keskustan palveluihin.

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013, 10.5.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012 33:010 /

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) KAAVATUNNUS 17:099 KAAVAN PÄIVÄYS 19.3.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KEKKOLANTIE KAUPUNGINOSAN KORTTELEIHIN 47 JA 104 TONTEILLE 1 JA 1 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KEKKOLANTIE KAUPUNGINOSAN KORTTELEIHIN 47 JA 104 TONTEILLE 1 JA 1 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 23. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIHIN 47 JA 104 TONTEILLE 1 JA 1 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEKKOLANTIE 11 KAAVATUNNUS 23:096 KAAVAN PÄIVÄYS 15.2.2013 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

A S E M A K A A V A M U U T O K S E N

A S E M A K A A V A M U U T O K S E N A S E M A K A A V A M U U T O K S E N S E L O S T U S 13. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 87 TONTIN 2 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KÄSÄLÄ 6 KAAVATUNNUS 13:118 KAAVAN PÄIVÄYS 22.2.2016 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Väliharjuntie 3, Kaunisharju KAAVATUNNUS 70:019 KAAVAN PÄIVÄYS 3.4.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTTIEN 16, 17 JA 18 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 KAAVATUNNUS 11:092 KAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3.

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094 Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2 Kaavan päiväys: 23.3.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

11. KAUPUNGINOSAN PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIDEPOLKU KAAVATUNNUS 11:094 KAAVAN PÄIVÄYS ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

11. KAUPUNGINOSAN PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIDEPOLKU KAAVATUNNUS 11:094 KAAVAN PÄIVÄYS ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIDEPOLKU KAAVATUNNUS 11:094 KAAVAN PÄIVÄYS 13.3.2014 11:094 / TAIDEPOLKU/ ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 133 JA 141 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vaajakoskentie 101 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 13. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Seppälän paloasema JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

LUONNOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Korkeakoskentie 4 10:060. Asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan korttelin 15 tonttia 1. Kaavan päiväys: 27.6.

LUONNOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Korkeakoskentie 4 10:060. Asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan korttelin 15 tonttia 1. Kaavan päiväys: 27.6. LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Korkeakoskentie 4 10:060 Asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan korttelin 15 tonttia 1 Kaavan päiväys: 27.6.2007 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S KÄSÄLÄ KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 87 TONTIN 2 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 13:118

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S KÄSÄLÄ KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 87 TONTIN 2 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 13:118 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 13. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 87 TONTIN 2 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KÄSÄLÄ 6 KAAVATUNNUS 13:118 KAAVAN PÄIVÄYS 20.4.2016 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 27.7.2016 13:118

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS HEINÄOJANTIE 6 KAAVATUNNUS 47: KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 83 TONTIN 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS HEINÄOJANTIE 6 KAAVATUNNUS 47: KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 83 TONTIN 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 47. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 83 TONTIN 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS HEINÄOJANTIE 6 KAAVATUNNUS 47:046 KAAVAN PÄIVÄYS 24.2.2016 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 29.6.2016 47:046 / HEINÄOJANTIE 6 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HONKATIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.1.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 768 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELIT OSA KORTTELIA 7024

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS VAAJAKOSKENTIE 174

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS VAAJAKOSKENTIE 174 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 45 TONTIN 11 SEKÄ LIIKENNE-, PUISTO- JA KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VAAJAKOSKENTIE 174 KAAVATUNNUS 69:058 KAAVAN PÄIVÄYS 25.11.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

O A S. Ak 347. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Naavakuja asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO:

O A S. Ak 347. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Naavakuja asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO: Ympäristövirasto maankäyttöosasto kaavoitus 5.3.2015 sivu 1/7 O A S Ak 347 Naavakuja asemakaavamuutos eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisistä tiedoista, josta käy ilmi kaavoitushankkeen peruslähtökohdat

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) KAAVATUNNUS 17:099 KAAVAN PÄIVÄYS 19.3.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 65. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 407 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vaajakosken aluepaloasema, Asmalammentie 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot