Kuntapalvelut ja niiden uudistaminen: - Erityisesti fokuksessa ikäihmisten palvelut. Kaija Majoinen Kehitysjohtaja, HTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntapalvelut ja niiden uudistaminen: - Erityisesti fokuksessa ikäihmisten palvelut. Kaija Majoinen Kehitysjohtaja, HTT"

Transkriptio

1 Kuntapalvelut ja niiden uudistaminen: - Erityisesti fokuksessa ikäihmisten palvelut Kaija Majoinen Kehitysjohtaja, HTT

2 Terveisiä Suomen Kuntaliitosta Kuntaliiton muodostavat maamme kunnat ja kaupungit (348), jotka vastaavat asukkaidensa tärkeimmistä palveluista. Liitto valvoo kuntien etua, kehittää kuntien toimintaa ja tarjoa korkeatasoisia asiantuntijapalveluita.

3 Vuonna 2020 Suomessa ollaan tilanteessa, jossa ei tulla selviämään ilman merkittäviä palvelujärjestelmän rakennemuutoksia ja resurssien uudelleenjärjestelyjä.

4 Kunnat ovat ikätsunamin edessä Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti Ikä Yli 65-v. Alle 15-v. v.2008 v.2030 Miten suuri Ikätsunami kohtaa Kuntasi? Lähde: Tilastokeskus

5 Toimintaympäristöön liittyvät muutospaineet ja 2020-luvulla edellyttävät Kuntapalvelujen uudistamista Teknologian kehittyminen Kansainvälistyminen Ympäristöhaasteiden korostuminen Elinkeinoelämään liittyvät muutokset Lainsäädännön muutokset Valtion kuntapolitiikan muuttuminen Poliittisen Ilmapiirin muutokset Elinvoima ja toimintakyky Demokratia ja johtaminen Globaalit ja kansalliset muutospaineet Seudulliset ja paikalliset muutospaineet Kuntatalous Kuntajohtamisen muuttuminen Kuntien erilaistumisen paineet Kuntien talouden heikkeneminen Arvojen muuttuminen Ikääntyminen Alueellinen erilaistuminen Hyvät käytännöt ja innovaatiot Tuottavuuden lisääminen Palvelutarpeiden kasvaminen Muuttoliike Valtion talouden heikkeneminen EU:n toimintapolitiikan muuttuminen Kuntien henkilöstöpulan kärjistyminen Alueiden välinen kilpailu 5

6 Suomalaiset kunnat ovat kansainvälinen menestystarina, mutta kuntien toimintaan kohdistuvat vaatimukset kasvavat Suorituskyky Rakennemuutokset Prosessien kehittäminen Tuottavuusmittarit Laatuajattelu Toimintavarmuus Normien noudattaminen Kustannuslaskenta Innovatiivisuus Innovaatioverkostot Parhaat käytännöt Innovaatiohankkeet Joustavuus Muutoskyky Asiakastarpeisiin reagointi

7 Palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavat - Hallinnollinen lähestymistapa

8 Kokeilujen ja pilottien kautta uusiin toimintamalleihin 20xx 20xy 20ss 20cc 20uu 20xx 20zz 20ee Panostus /vaadittavat resurssit Tiedostaminen Arviointi / tutkimus Kokeilut Sitouttaminen /lobbaus Reformi/uudet rakenteet Käyttöönottopilotit

9 Palvelujen organisointavat muuttuvat Sote-kysely kevät 2009 Toimiala- eli sektoripohjainen malli 223 Elämänkaarimalli 48 Alueperusteinen malli 7 Käytössä kaikki mallit 6 Toimiala- ja elämänkaarimalli 5 Toimiala- ja alueperusteinen malli 2 Ei vastausta 33 Tilaaja-tuottaja toimintapa käytössä 121 Tilaaja-tuottaja toimintatapa ei käytössä 181 Ei vastausta 22

10 Elämänkaari- ja prosessimallit (Junnila 2009) Useat kunnat, yhteistoiminta-alueet, sosiaali- ja terveyspiirit ovat järjestämässä toimintaansa elämänkaarimallilla Lähtökohta palvelujen yhteensovittaminen (integraatio) asiakaslähtöisinä kokonaisuuksina Palvelujen yhteensovittaminen voi olla horisontaalista (eri hallinnollisten sektoreiden palvelut kytketään toisiinsa vastaamaan yhdessä asiakkaiden palveluihin/ lähipalvelut) tai vertikaalista (esim. ehkäisevän toiminnan, muun pth ja erikoissairaanhoidon yhteen sovittaminen / seudulliset palvelut) Tavoitteena taloudelliset hyödyt

11 Sosiaali- ja terveyspiirin palvelujen organisointi elämänkaaren mukaan Lapsiperheiden palvelut Työikäisten palvelut Vanhusten palvelut Hyvinvointipalvelut Tukipalvelut Maakunnalliset palvelut Terveyden edistämisen johtaminen Vammais- Erikois- Muistipoliklinikkpalvelusairaanhoito Taloushallinto Seudulliset palvelut Perhepalvelukeskus Perustason vuodeosastohoito Mielenterveystyö Ympäristöterveydenhuolto Kuvantamispalvelut Lähipalvelut Neuvolat Avosairaanhoito Kotihoito Näytteenotto (lab) Maijaliisa Junnila, THL

12 Onko uudistaminen vain asenteista kiinni? Paikallistason strategisia valintoja on tapahtumassa Kuntafuusiot, yhteistoiminta-alueet ja organisaatiot Yhteistyön tiivistäminen asumisen, liikenteen ja maankäytön osalta Asiakaslähtöisyys yli toimija- ja kuntarajojen Hallinnan (Governance) perusväittämä toteaa: Ongelmien monimutkaistumisen ja ketjuuntumisen myötä kunnat ovat tulleet entistä riippuvaisemmiksi muista toimijoista kuten yrityksistä, yhteisöistä, muista kunnista ja valtionhallinnon Yhteiskunnallinen konteksti muuttuu: Individualismi ja yhteisöllisyyden murentuminen versus kansalaisyhteiskunta? Palveluiden suunnittelussa tulee huomioida yksilöllisyyden ja omaehtoisen yhteisöllisyyden yhteiskunta (Välikangas 2009) Muutoksen toteuttaminen edellyttää asiantuntevaa poliittista ja ammatillista johtamista sekä kokonaisvaltaisen, strategisen näkemyksen vahvistamista (Haveri, Majoinen & Jäntti (toim.) 2009)

13 Tahtotilaa kokonaisvaltaisempaan kehittämiseen on! 1. Suomalaiset rahoitusmekanismit suuntaavat kehittämisrahaa sosiaalija terveyspalvelujen kehittämiseen 2. Ennalta ehkäisy ja terveyden edistäminen yhdistettynä hyvinvointiin on todettu taloudellisesti kannattavaksi 3. Kunnissa rakenteiden ja sisältöjen kehittäminen on käynnissä (esim. Paras -hanke ja verkostomallit) 4. Erilaisia ohjausjärjestelmiä ja järjestämisen tapoja on toteutettu ja poikkitoimialaista yhteistyötä tiivistetty (esim. tiltu, elämänkaari-malli, welfare mix, palveluseteli ) 5. Palveluiden asiakaslähtöinen räätälöinti ja kotona asuminen ovat olleet tavoitteena jo pitkään; tarkoituksena ylläpitää ja luoda hyvinvointia. Kehitetäänkö näillä toimilla palveluympäristöä tukevia rakenteita vai ihmisen hyvinvointia edistävän elämänympäristön toteuttamista pitkäjänteisesti?

14 Muutama tyypillinen ajatus ikääntyneiden palveluiden kehittämisestä Taloudellisuus tarkoittaa palvelujen keskittämistä ja ikääntyneiden muutattamista palvelujen ääreen Tehokkuus on löysien poistamista Ikääntyneet ovat homogeeninen massa Laatu on annettavan palvelun hyvyydestä kertova indikaattori Kuitenkin tiedämme että Osallisuuden, omaehtoisuuden ja itsenäisen selviytymisen tukeminen siirtää kalliiden hoitoratkaisujen tarvetta Tehokkuus on oikein kohdennettuja ratkaisuja Ikääntyminen on osa normaalia elämänkaarta ja ihmisillä on kaikissa elämänvaiheissa toiveita ja tarpeita yksilölliseen, hyvään elämään Laatu koostuu kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista

15 Haasteena siirtyä palveluiden tuottamisympäristön tarkastelusta ihmisen elämänympäristön tarkasteluun 1. Näkökulman kehittämistyössä on siirryttävä palvelu- ja hallintolähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen ja ihmisen elämänympäristön tarkasteluun. 2. Tällöin kehittämistyössä tulee korostumaan entisestään asuinympäristö, asuminen, osallisuus ja tarvittavien palveluiden olemassaolo. 3. Keskittyminen hyvinvointiin ja asumisympäristöihin vähentää hoivapalvelujen tarvetta.

16 Ikääntyneen elämänympäristö kehittämistyön kohteena Visiolähtöisyys Alueellisuus Asiakaslähtöisyys: Suuret linjat 1. Ikääntyneiden elämänympäristöjen kehittäminen edellyttää kunnan koordinaatiota sekä toimijoiden yhteistyötä. (Tämä tarkoittaa strategista suunnittelua ja mm. kunnan sisällä toimialojen yhteistyötä, yhteistyötä yrittäjien ja järjestöjen kanssa sekä vapaaehtoistoimijoiden huomioimista). Väestön ikääntymisen haastetta ei saa delegoida vain sosiaali- ja terveystoimelle. 2. Paras hankkeen vaihtoehdot sekä erilaiset verkostomallit käydään läpi ja miettiä alueelle parhaiten sopivat ratkaisut 3. Prosessit avataan ja mietitään toimintamalleja: ohjausjärjestelmää, asiakkuuksia, palveluiden tarvelähtöistä kohdentumista, kehittämistyötä ja teknologian antamia mahdollisuuksia. 4. Palveluntuottajien yhteistyö suunnitellaan palvelukokonaisuuksien synnyttämiseksi 5. Rakenteet, prosessit ja tuotteet kehittävät toinen toisiaan (Välikangas 2009; Melin 2007; Välikangas 2007)

17 Uudistaminen on kokonaisuuksien hallintaa ja vaihtoehtoja Paras -hanke ja kunnall. palvelujen tuottamisen vaihtoehdot Rakenne Verkostomallit (Kumppanuus, Asiakaslähtöiset arvoketju- ja alihankintamallit, Veturimallit, Suunnitteluverkostot, Yritysrenkaat, Palveluintegraattorit) Palvelutuotannon ohjaus (ohjausjärjestelmä, kustannuslaskenta, strategiset kumppanit) Prosessi Asiakkuuksien hallinta (tarpeet, seuranta) Kysynnänhallinta (ennustaminen, ajantasainen tieto tarvittavista palveluista, asiakkaiden aktivointi, resurssiohjaus, palvelutoimialajohtaminen) Toimituksien hallinta (nopean vasteen toimintamallit, toimittajaverkon hallinta, hankinta-, kilpailutus- ja sopimusos. ja laadunvarmistus) Tietojärjestelmät (asiakasjohteisuus, tietointens. prosessin osat, digitaalisuus, informaatioteknologia) Asiakasosallisuus (kehittäjänä, määrittäjänä) Tuote Tuotteistus (palvelujen kehittämisprosessi, kaupallistaminen, laadun todentaminen) Arvotarjooma (monen eri toimijan yhteinen palvelutuote) (Välikangas 2007)

18 Kuntien parhaat palvelukäytännöt hankkeen ehdotukset kuntapalvelujen tehostamiseksi: 1. Asiakas- ja käyttäjälähtöisen innovaatio- ja kehitystyön tehostaminen ja yhteistyön lisääminen - suositukset tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-organisaatioille 2. Hyvien käytäntöjen kokoaminen ja levittäminen erilaisissa kunnissa - suositukset kunnille ja valtiovarainministeriölle

19 Innokylä - sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistava innovaatioympäristö Vuonna 2013 Suomi tunnetaan hyvinvoinnin edelläkävijämaana, jolla on käytössään Euroopan edistynein sosiaali- ja terveyspalvelujen innovaatioympäristö Innokylä muodostuu osallistavista verkkopalveluista ja niihin kytkeytyvien alueellisten ja valtakunnallisten verkostojen avoimesta kehittämisyhteisöstä Innokylä kaikkine toimintoineen on keskeinen osa uudistuvan palvelujärjestelmän rakennetta

20 Innovaatioita on tehty aina Iisalmen diskobussi 1975 Liikkuva kerho- ja diskobussi oli ratkaisu haja-asutusseutujen nuorisotilaongelmiin. Pimeiden taipaleiden varsilta kerättiin porukkaa iltaa viettämään. Valtion nuorisoneuvoston kokeilukuntana Iisalmi oli tiennäyttäjä nuorisotyön mobiilipalveluiden saralla. Puolentoista vuoden talkoourakan jälkeen nuorten liikkuva disko-, kerho- ja kokoustila saatiin tien päälle. Bussiin mahtui n. 30 henkeä kuuntelemaan musiikkia tai esitelmiä, katsomaan elokuvia tai dioja, juomaan teetä tai vain istumaan yhdessä. Avajaisissa vietetään pikkujoulua ja lauletaan joululauluja hanurin säestyksellä. Keräilyvaunu poimi porukan reitin varrelta kyytiin ja pysäköi johonkin sopivaan paikkaan, josta virtaa olisi saatavilla. (Teksti: Jukka Lindfors ) Lähde: Ylen Elävä arkisto (http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=4&ag=26&t=444&a=3812 )

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Tuomo Melin 1 Tuomo Melin: Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa ISBN 978-951-563-608-9 (URL: http://www.sitra.fi)

Lisätiedot

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9. MuTu Muutoksen tuki Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016 Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.2013 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen strategia

Ikäihmisten palvelujen strategia Ikäihmisten palvelujen strategia IKILA 21.9.2009 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Palvelustrategian rooli ja tehtävät 3 1.2 Palvelujen nykytila 3 2. Toimintaympäristön haasteet 7 3. Tampere virtaa

Lisätiedot

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Pirkanmaan liitto Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Päivämäärä

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Kuntalaisen Paras. Uudistuvat lähipalvelut

Kuntalaisen Paras. Uudistuvat lähipalvelut Kuntalaisen Paras Uudistuvat lähipalvelut Sisällysluettelo Uudistuvat lähipalvelut kuntalaisen Paras 3 Kuntien väliset erot kasvavat 4 Mitä ovat lähipalvelut? 7 Kuusi tapaa uudistaa lähipalveluja 10 1.

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA 17.12.2004 Keski-Suomen liitto 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA HYVINVOINTIPALVELUJA Taustaa Ylä-Savon seudulliselle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategialle

KOHTI SEUDULLISIA HYVINVOINTIPALVELUJA Taustaa Ylä-Savon seudulliselle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategialle KOHTI SEUDULLISIA HYVINVOINTIPALVELUJA Taustaa Ylä-Savon seudulliselle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategialle Annikki Jauhiainen, Sirpa Kärnä & Tuula Niskanen Huhtikuu 2007 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

asumista ikäihmisten

asumista ikäihmisten Palvelurakenteet kaupungeissa ja maaseudulla muuttuvat makrotalouden ja demografisten tekijöiden muutosten sekä teknologisoitumisen seurauksena. Tarvitaan uusia toimintatapoja tuottaa tarkoituksenmukaisesti

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008 ESISELVITYS 1(26) ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä 11 ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 KAUPUNKIPOLITIIKAN PERIAATEPÄÄTÖS 2009-2011 1 Johdanto Valtioneuvoston lokakuussa 2008 hyväksymän alueellisen koheesio- ja

Lisätiedot