Kuinka työpaikasta voisi saada rakennettua tehokkaan oppimisympäristön? Tuire Palonen, Futurex hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuinka työpaikasta voisi saada rakennettua tehokkaan oppimisympäristön? Tuire Palonen, Futurex hanke 11.10.2011"

Transkriptio

1 Kuinka työpaikasta voisi saada rakennettua tehokkaan oppimisympäristön? Tuire Palonen, Futurex hanke

2 Billett, S. et al (2011) Purposes, personal epistemologies, situational and global context and CET: Curriculum models and pedagogic practices, Griffith Institute of Educational Research, Brisbane, Australia

3 Pelkästään omaan työkokemukseen perustuva oppiminen Oma työkokemus on kaikkien asiantuntijoiden osaamisen perusta. Se tarkoittaa arjen oppimisessa vastaantulevien asioiden hyödyntämistä osana omaa oppimista. Oma työkokemuksen anti koostuu epäsuorasta ja suorasta vuorovaikutuksesta ja tarkoituksellisista ja tiedostamattomista havainnoista. Yksinään ja ilman muiden ihmisten kontribuutiota tämänkaltainen imeytymismenettely on riittämätön tae asiantuntijaksi tulemiselle. Silti se on kaiken perusta.

4 Kokemuksien rakenteistaminen Yksilöiden kokemuksia voidaan tarkoituksellisesti rikastaa ja jäsentää. Perusperiaate on laajentaa yksilöiden oppimista ja lisätä sellaisten foorumeiden määrää joille he osallistuvat. Tätä voidaan tehdä esimerkiksi vaihtelemalla työrooleja samassa ympäristössä tai kierrättämällä oppijaa erilaisissa ympäristöissä. Esim. vaihtojaksoihin perustuva oppiminen perioperatiivisen hoitotyön oppiksessa. Rakenteistaminen lisää oppijoiden kapasiteettia ja auttaa heitä asettamaan oman työnsä laajempaan kontekstiin. Erilaisiin ympäristöihin tutustuminen auttaa yksilöä paremmin arvioimaan omaa osaamistaan.

5 Työkokemuksen suorat ohjaustoimet Esimerkkejä: mentorointi, työn varjostaminen. Yksilön kokemuksia voidaan rikastaa kokeneempien kolleegoiden ja ohjaajien suoralla tuella. Kokeneen työntekijän lähellä toimiminen on tehokas tapa oppia. Sen vaikuttavuutta voidaan lisätä tekemällä oppimista tietoisemmaksi. Peräänantamatota pyrkimystä oppimiseen siten että välitavoitteet määritellään selvästi kuvataan usein valmentamisen termillä. Siinä ongelmakohtien tiedostamisella ja niiden läpikäymisellä on tärkeä merkitys. Useimmat taitavat toimijat voivat nimetä muutaman omalle kehitykselleen erityisen tärkeän henkilön Ks. Persons in the shadow, Gruber, Lehtinen, Palonen ja Degner, 2008.

6 Erityisten oppimismahdollisuuksien huomioiminen Työpaikoilla voidaan tavoitella (huippu)osaamista organisoimalla sellaisia mahdollisuuksia, jotka edesauttavat arvokkaita, harvinaisia, innovatiivisia tms. kokemuksia. Esimerkiksi simulaatiot perustuvat siihen että ympäristöihin sisällytetään huomattava määrä poikkeuksia, vaaratilanteita tai läheltä piti tilanteita. Jos työpaikoilla kyetään keskustelemaan virheistä tai jos poikkeuksia ei kuitata sillä että ne ovat erityistapauksia, joita ei tarvitse erikseen huomioida, voidaan näistä tilanteista oppia yhdessä. Vaikka tämänkaltaiset tilanteet ovat pedagogisesti rikkaita, niihin voi liittyä työpaikan kulttuuriin liittyviä ongelmia jotka johtuvat esim. sensitiivisestä suhtautumisesta virheisiin. Esimerkkejä: lääkärien kierrot sairaalaympäristössä, virhelogit Critical incidents tutkimusperinne tieteessä on keskittynyt tarkastelemaan erityisiä oppimiskokemuksia, jotka ovat käänteentekeviä oppijoiden kannalta.

7 Koulutukselliset interventiot Esim. Kehittävä työn tutkimus, projektit, laadun hallinta Projektien ja interventioiden avulla pyritään yleensä saamaan muutos aikaan useamman kuin yhden ihmisen työtapoihin ja taitoihin. Hyvin yleisesti käytetty menetelmä työorganisaatioissa. Rutiineja voidaan eritellä: vanhoja rutiineja voidaan poistaa ja uusia luoda. Asioita ääneen pohtimalla ja uusia työtapoja ja prosesseja kokeilemalla on tarkoitus ymmärtää työtä ja sen takana olevaa tietämystä. Työhön kytkeytyvät kehittämishankkeet ja omat tutkimusprojektit ovat esimerkkejä tästä. Intrventioiden avulla voidaan esim. sillata proseduallisen osaamisen (taidot) yhteyttä tietämykseen. Pohdi kehityshankkeiden asemaa oppiksessa!

8 Työn ja oppimisen ajallinen vuorottelu (Kerros) Voileipämalli Oppilaitosten ja työelämän organisaatioiden yhteistyön avulla voidaan kehittää työssä oppimista. Jokaiseen oppikseen on ainakin toistaiseksi sisältynyt tämä toimintatapa. Voieipämallin voisi myös saada aikaan ohjauksen keinoin siten että oppijan työtä ohjaisi sekä työelämän että oppilaitoksen asiantuntija. Tämä malli on käytössä esimerkiksi Alankomaiden ammatillisessa tohtoriohjelmissa (tai osassa niitä). Perinteisessä voileinämallissa oppilaitos on leipä ja työharjoittelu on pihvi, joka on sijoitettu koulutuksen keskelle. Oppimisen ajoittaminen on tärkeää. Pitäisi tietoisesti miettiä mitä pitää ensin oppia teoreettisesti ja sitten käytännössä. Samoin pitäisi kiinnittää huomiota siihen, missä järjestyksessä asioita opetetaan. Huom! Viivästettyjen reflektointijaksojen idea! (esimerkki autokoulusta).

9 Rakennetut rinnakkaismallit Esim. oppisopimuskoulutus Yhteinen sopimus työpaikan ja koulutusinstituution kesken mitä oppija oppii kummassakin. Tavoitteena saada aikaan juuri tietyntyyppinen ammatillinen osaaminen, joka räätälöidään yhteen paikkaa, ainakin työuran alussa. Työn ja oppimisen pitkäkestoinen vuorottelumalli.

10 Työssä saatujen kokemusten käyttö koulutuksessa Pyrkimys soveltaa teoreettista tietoa työympäristön edellyttämässä muodossa. Esimerkkejä: opetusharjoittelu, kliininen harjoittelu opetussairaaloissa jne. Korkea-asteen koulutuksen oma ja tehokas tapa opettaa. Vaatii hyvän oppimisympäristön. Pohdi erikseen rakennettujen oppimisympäristöjen asemaa oppiksissa. Minkälaisessa työympäristössä voi saada riittävän työkokemuksen joka todella edesauttaa oppimista.

11 Oppilaitoksessa hyödynnetty työkokemus Ammatillista osaamista voidaan myös opettaa pelkästään oppilaitoksen sisällä. Esimerkiksi oikeustieteen opetus, joka perustuu oikeustapausten läpikäymiseen on esimerkki tällaisesta tavasta opettaa. Korkea-asteella(kin) opetetaan paljon myös suoranaista työvälineiden käyttöä (esim.erilaiset tietokannat, laitteistot tai käsitteelliset avaimet ), tietotekniikan ja erilaisten sovellusten opetus. Case-pohjainen opetus tai ongelmaperusteinen opetus jossain muodossaan.

12 Billet: käytännön kokemuksista koulutusten esittämään malliin oppimisesta (yhteenveto) Käytäntöön liittyvät, tietoisesti rakennetut oppimiskokemukset (varjostaminen, toimintaan ohjaaminen, työtehtävien kierto) Käytännön kokemuksien ohjaaminen suoraan siihen ohjaamalla (mentorointi, valmennus) Työhön liittyvien uusien kokemusten mahdollistaminen, rikastaminen Käytäntöön upotetut koulutukselliset interventiot (toimintatutkimus, kehittävä työote esim.) Voileipämallin mukainen työn ja koulutuksen vuorottelu Tietoisesti rakennetut oppmiskokemukset, esim. Oppisopimustyyppinen koulutus Koulutukseen upotetut työelämän esimerkit ja kokemukset, kuten tapausten käyttö koulutuksen apuna

13 Billet: yksin työskentelystä didaktiseen opettamiseen 1. Yksinään työskentely 2. Parityöskentely (tulokas-seniori, kolleegasuhde, mentorointi) 3. Itseorganisoitu oppiminen (esim. opintopiirit) 4. Asiantuntijan tekemä ryhmäohjaus, työn ohjaus 5. Kokemusten integroiminen koulutukseen ( ennen, kuluessa, jälkeen mallit). 6. Yhteistyöprojektit, ryhmätyö 7. Ohjausprosessit f2f tai etänä 8. Didaktinen opettaminen (esim. luento)

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Duunista opintopisteiksi

Duunista opintopisteiksi Duunista opintopisteiksi Opas työn opinnollistamisesta OSATAAN! Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana Lukijalle Duunista opintopisteiksi -opas on suunnattu ammattikorkeakouluopiskelijoille,

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua Työhön perehdyttäminen ja opastus ennakoivaa työsuojelua 2 Perehdyttäminen ja työnopastus Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa,

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Irma Laiho TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Vuosien 1996 2000 Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin laatuarviointia OPETUSHALLITUS 2001 1 Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1150-9 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. 3.1. 3.2.

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät 1 Mikä on prosessi? Prosessi on jokin tapahtumasarja, joka alkaa jostakin ja päätyy johonkin. Siinä voi olla (ja yleensä onkin) toimijoita,

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot