Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Nro 7/2013 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Heikkinen Setti Immonen Tyyne Juntunen Hannu Kaltiola Pekka Kananen Hilkka Kotimäki Sanna, saapui klo Krogerus Timo Leppänen Osmo Peittola Minna, varajäsen Rautiainen Riikka Muut osallistujat Karjalainen Pirkko, sihteeri Kopperoinen Juuso, saapui klo Rönkä Kaisa, tiedottaja, saapui klo Sistonen Toivo, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja MARKO MIETTINEN Marko Miettinen Sihteeri PIRKKO KARJALAINEN Pirkko Karjalainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Kajaani Allekirjoitukset HANNU JUNTUNEN Hannu Juntunen PEKKA KALTIOLA Pekka Kaltiola PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo 9 15 kirkkoherranvirasto Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Todistaa

2 ASIALISTA Laatimispäivämäärä Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Sivu nro 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 4 Työjärjestys 4 5 I kappalaisen vaali 5 6 VII kappalaisen vaali 7 7 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 9 8 Luottamustoimien lakkaaminen ja täyttäminen 25 9 Viranhaltijan irtisanoutuminen Viranhaltijan palkallinen virkavapaus Toimenhaltijan palkallinen työloma Viranhaltijan virkavapaus Perheneuvojan viran osa-aikaisuuden (50 %) aukijulistaminen Viranhaltijan koulutusanomus Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano Pappien ja kanttorien vapaa-aikasuunnitelma loka 2013 tammikuulle Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimusohjeet Kokouksen päätös 35 PUHEENJOHTAJA MARKO MIETTINEN Marko Miettinen puheenjohtaja

3 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto: Miettinen Marko, puheenjohtaja Heikkinen Setti Immonen Tyyne Juntunen Hannu Kaltiola Pekka Kananen Hilkka Kotimäki Sanna Krogerus Timo Leppänen Osmo Patronen Kaija Rautiainen Riikka Muut läsnäolijat: Hurskainen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Karjalainen Pirkko, sihteeri Kopperoinen Juuso, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Rönkä Kaisa, tiedottaja Sistonen Toivo, talousjohtaja Poissa: Hurskainen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Patronen Kaija, tilalla Peittola Minna

4 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Kokouksen alussa klo haastateltiin I kappalaisen ja VII kappalaisen viran hakijat. Haastattelun aikana kokoukseen saapuivat Juuso Kopperoinen klo ja Sanna Kotimäki klo Tiedottaja Kaisa Rönkä saapui kokoukseen klo Veisattiin virsi 253 ja puheenjohtaja avasi kokouksen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi.

5 Kirkkoneuvosto Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Hannu Juntunen ja Pekka Kaltiola. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kirkkoneuvosto: Valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Juntusen ja Pekka Kaltiolan Työjärjestys Kirkkoneuvosto: Hyväksyi esityslistan työjärjestyksekseen.

6 Kirkkoneuvosto I kappalaisen vaali Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli antoi pastori Marko Miettiselle valtakirjan Kajaanin seurakunnan kirkkoherran virkaan lukien ja julisti Kajaanin seurakunnan I kappalaisen viran haettavaksi klo mennessä. Virkaan valitulta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on todennut kirkkojärjestyksen 6 luvun 18 ja 32 a :n nojalla pastori Jyri Kitin, pastori Perttu Kyllösen, pastori Hannele Kirsi-Marja Lehtisen ja pastori Antti Minkkisen kelpoisiksi Kajaanin seurakunnan I kappalaisen virkaan. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 32 b ( /1692/1995): Tuomiokapituli lähettää seurakunnalle kappalaisen virkaan pätevien hakijoiden hakemukset ja 32 a :ssä tarkoitetun lausuntonsa. Tämän jälkeen kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee virkaan jonkun heistä. Kappeliseurakunnan kappalaisen valitsee kuitenkin kappelineuvosto. ( /822/2004) Jos virkaa on hakenut tai hakemuksen peruutuksen vuoksi tai muusta syystä on vain yksi pätevä hakija, kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto taikka kappelineuvosto voi pyytää tuomiokapitulia julistamaan viran uudelleen haettavaksi. ( /822/2004) Jos uudella hakuajalla ei tule virkaan uutta pätevää hakijaa, tuomiokapituli voi nimittää virkaan ainoan hakijan tai painavista syistä päättää, että viran täyttämismenettely raukeaa. Viran täyttämismenettelyn rauettua virka on julistettava haettavaksi viimeistään vuoden kuluessa hakuajan päättymisestä lukien. Selitys kohta 1: Kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston taikka kappelineuvoston toimittamassa vaalissa noudatetaan yleisiä seurakuntahallintoa koskevia säännöksiä. Virka täytetään kirkkovaltuustossa kirkkoneuvoston esityksestä. Yhdenkin vaatiessa vaali on suoritettava suljetuin lipuin. 32 c ( /1692/1995) 4 momentti: Jos äänet vaalissa ovat menneet tasan, tuomiokapituli nimittää virkaan jonkun eniten ääniä saaneista hakijoista ottaen huomioon 32 a :ssä mainitut perusteet. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin antama lausunto I kappalaisen viran hakijoista: Tuomiokapituli istunnossaan antanut kirkkojärjestyksen 6 luvun 32 a :n nojalla Kajaanin seurakunnan I kappalaisen viran hakijoista pastori Jyri Kitistä, pastori Perttu Kyllösestä, pastori Hannele Kirsi-Marja Lehtisestä ja pastori Antti Minkkisestä seuraavan lausunnon: Pastori Jyri Kitillä, pastori Perttu Kyllösellä, pastori Hannele Kirsi-Marja Lehtisellä ja pastori Antti Minkkisellä on hakemusasiakirjojen perusteella edellytykset hoitaa Kajaanin seurakunnan I kappalaisen virkaa.

7 Kirkkoneuvosto Pastori Hannele Kirsi-Marja Lehtinen on ilmoittanut sähköpostitse peruvansa hakemuksensa I kappalaisen virkaan. Yhteenveto hakijoista, hakemusasiakirjat sekä hakijoiden arviointi ja vertailu oheisliitteenä Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kajaanin seurakunnan I kappalaisen virkaan pastori Antti Minkkisen, määrää I kappalaisen tehtävät vaativuusryhmään 602 ja peruspalkaksi 3 178,07. Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto esittää yksimielisesti kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kajaanin seurakunnan I kappalaisen virkaan pastori Antti Minkkisen. Perusteena hänen valinnalleen ovat työkokemus, koulutus ja henkilökohtainen soveltuvuus. Kirkkovaltuusto määrää I kappalaisen tehtävät vaativuusryhmään 602 ja peruspalkaksi 3 178,07.

8 Kirkkoneuvosto VII kappalaisen vaali Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli antoi pastori Taina-Maija Miettiselle virkamääräyksen Kainuun seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin virkaan lukien ja julisti Kajaanin seurakunnan VII kappalaisen viran haettavaksi klo mennessä. Virkaan valitulta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on todennut kirkkojärjestyksen 6 luvun 18 ja 32 a :n nojalla pastori Jyri Kitin, pastori Perttu Kyllösen ja pastori Antti Minkkisen kelpoisiksi Kajaanin seurakunnan VII kappalaisen virkaan. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 32 b ( /1692/1995): Tuomiokapituli lähettää seurakunnalle kappalaisen virkaan pätevien hakijoiden hakemukset ja 32 a :ssä tarkoitetun lausuntonsa. Tämän jälkeen kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee virkaan jonkun heistä. Kappeliseurakunnan kappalaisen valitsee kuitenkin kappelineuvosto. ( /822/2004) Jos virkaa on hakenut tai hakemuksen peruutuksen vuoksi tai muusta syystä on vain yksi pätevä hakija, kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto taikka kappelineuvosto voi pyytää tuomiokapitulia julistamaan viran uudelleen haettavaksi. ( /822/2004) Jos uudella hakuajalla ei tule virkaan uutta pätevää hakijaa, tuomiokapituli voi nimittää virkaan ainoan hakijan tai painavista syistä päättää, että viran täyttämismenettely raukeaa. Viran täyttämismenettelyn rauettua virka on julistettava haettavaksi viimeistään vuoden kuluessa hakuajan päättymisestä lukien. Selitys kohta 1: Kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston taikka kappelineuvoston toimittamassa vaalissa noudatetaan yleisiä seurakuntahallintoa koskevia säännöksiä. Virka täytetään kirkkovaltuustossa kirkkoneuvoston esityksestä. Yhdenkin vaatiessa vaali on suoritettava suljetuin lipuin. 32 c ( /1692/1995) 4 momentti: Jos äänet vaalissa ovat menneet tasan, tuomiokapituli nimittää virkaan jonkun eniten ääniä saaneista hakijoista ottaen huomioon 32 a :ssä mainitut perusteet. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin antama lausunto VII kappalaisen viran hakijoista: Tuomiokapituli istunnossaan antanut kirkkojärjestyksen 6 luvun 32 a :n nojalla Kajaanin seurakunnan VII kappalaisen viran hakijoista pastori Jyri Kitistä, pastori Perttu Kyllösestä ja pastori Antti Minkkisestä seuraavan lausunnon: Pastori Jyri Kitillä, pastori Perttu Kyllösellä ja pastori Antti Minkkisellä on hakemusasiakirjojen perusteella edellytykset hoitaa Kajaanin seurakunnan VII kappalaisen virkaa.

9 Kirkkoneuvosto Yhteenveto hakijoista, hakemusasiakirjat sekä hakijoiden arviointi ja vertailu oheisliitteenä Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kajaanin seurakunnan VII kappalaisen virkaan pastori Perttu Kyllösen ja määrää VII kappalaisen tehtävät vaativuusryhmään 602 ja peruspalkaksi 3 178,07. Kirkkoneuvosto: Suljetussa lippuäänestyksessä pastori Perttu Kyllönen sai kuusi (6) ääntä ja pastori Jyri Kitti viisi (5) ääntä. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kajaanin seurakunnan VII kappalaisen virkaan pastori Perttu Kyllösen. Perusteena hänen valinnalleen ovat työkokemus, koulutus ja henkilökohtainen soveltuvuus. Kirkkovaltuusto määrää VII kappalaisen tehtävät vaativuusryhmään 602 ja peruspalkaksi 3 178,07.

10 Taloudellinen jaosto Kirkkoneuvosto Vuoden 2014 tuloveroprosentti Kirkkoneuvoston ohjesäännön 18 :n 2. kohdan mukaan taloudellisen jaoston on tehtävä kirkkoneuvostolle ehdotus seuraavan vuoden veroäyrin hinnaksi, vuodesta 2002 tuloveroprosentiksi, joka vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Sen pohjalta kirkkoneuvosto tekee esityksen tuloveroprosentiksi kirkkovaltuustolle. Talousjohtajan on johtosääntönsä avaintehtävien 13. kohdan mukaan laadittava alustava ehdotus tuloveroprosentiksi. Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 1,65. Suunnittelun lähtökohdat Kirkkohallitus ei ole antanut vielä yksityiskohtaisia ohjeita toiminta- ja taloussuunnitelman sekä seuraavan vuoden talousarvion tekemistä varten. Yleiskirjeessä nro 23/ kirkkohallitus antoi ohjeita kirkon toiminnan ja talouden suunnittelusta taantuman keskellä. Seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu on mahdollisuuksien selvittämistä ja hyödyntämistä, erilaisten toimintavaihtoehtojen etsimistä, palvelujen asettamista tärkeysjärjestykseen, ongelmien ratkaisuvaihtoehtojen hakemista ja toiminnan sopeuttamista seurakunnan tuloperustaan. Toiminnalliset tavoitteet Ohjeessa korostetaan toiminnan ja talouden yhtäaikaista suunnittelua yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa. Suunnitteluprosessi aloitetaan yhteistyönä tarkistamalla seurakunnan visiot ja strategiat (mikä on meidän seurakunnan olemassaolon tarkoitus, minkälaisena haluamme nähdä seurakuntamme 10 tai 20 vuoden kuluttua jne.) sekä toiminnallisten tavoitteiden painopistealueet. Kirkkovaltuuston hyväksymien tavoitteiden tulisi täyttää seuraavat edellytykset: tavoitteita asetetaan seurakuntalaisten kannalta merkittäville palveluille tavoitteilla on toimintaa ohjaava merkitys tavoitteilla on vuositasolla yhteys resursseihin seurakunnalla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen tavoite on todennettavissa.

11 Taloudellinen jaosto Kirkkoneuvosto Seurakunnan tavoitteiden tulee olla sisäisesti samansuuntaiset, vaikka ne asetetaan erilaisina organisaation eri tasoille ja toimintayksiköille. Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa vastuualueiden ja koko organisaation tavoitteiden kanssa. Suunnittelun onnistuminen edellyttää, että luottamushenkilöt sekä toiminnasta että taloudesta vastaavat viranhaltijat ja työntekijät tekevät yhteistyötä. Suunnittelujärjestelmän yhtenä tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta ja yhteisyyttä seurakunnan eri toimijoiden välillä. Alijäämän kattamisvelvollisuus Seurakuntatalouden keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla. Tilikauden tulos talousarviossa yksittäisenä suunnitelmavuotena voi olla yli- tai alijäämäinen. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu ali- tai ylijäämä (KJ 15:1,3). Tilinpäätöksen osoittama alijäämä tarkoittaa taseen oman pääoman erien Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä ja Tilikauden ylijäämä/alijäämä negatiivista summaa. Talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioidulla ylijäämällä (alijäämällä) tarkoitetaan kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa arvioitua tilikauden yli- tai alijäämää, mikäli ajantasaisempaa seurantatietoa ei ole käytettävissä. Talousarvion muutosten vaikutukset arvioituun yli- tai alijäämään otetaan myös huomioon. Säännöksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota seurakunnan talouden tasapainottamiseen. Kirkkoneuvoston tulee tehdä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Tasapainotuksessa kirkkoneuvoston on otettava kantaa siihen, mitä muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon tai valmisteilla olevan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman kehyksiin on tehtävä. Kajaanin seurakunnalla ei ole tällä hetkellä taseessaan kattamattomia alijäämiä.

12 Taloudellinen jaosto Kirkkoneuvosto Taloustilanne yleisesti (Suhdannekatsaus 2013, Valtiovarainministeriön kansantalousosasto) Kuluvan vuonna kokonaistuotanto laskee 0,4 %. Käänne loivaan kasvuun tapahtuu vuoden toisella puoliskolla. Vuoden 2014 kasvuksi ennustetaan 1,2 % ja vuoden 2015 kasvu jää myös alle kahden prosentin. Ennusteeseen sisältyvät riskit ovat negatiiviset ja liittyvät pääsääntöisesti euroalueen taloudelliseen tilanteeseen. Myös maailmankaupan kasvu on hidasta ja se pysyy ennusteperiodin ajan selkeästi alle pitkän aikavälin keskiarvon. Teollisuustuotannon lasku jatkuu tänä vuonna toista vuotta peräkkäin ja tuotannon taso jää noin 4,5 % viime vuotta pienemmäksi. Kokonaistuotanto ei saavuta vuoden 2015 loppuun mennessä vuoden 2008 tasoa. Suomen vienti kasvaa koko ennustejaksolla maailmankauppaa hitaammin. Kuluvana vuonna vienti ei kasva lainkaan. Viennin kasvu pohjautuu tulevina vuosina aiempaa enemmän investointeihin liittyvien palvelujen vientiin. Yksityisen kulutuksen kasvuedellytyksiä heikentää kuluttajien kokeman epävarmuuden lisääntyminen ja kotitalouksien reaalitulojen kehityksen jatkuminen vaatimattomana lähitulevaisuudessa. Työllisyyskehitys on keskeisessä asemassa niin kuluttajien odotusten kuin tulonmuodostuksenkin kannalta. Kuluvana vuonna työllisten määrä vähenee 0,7 % ja työttömyysaste kohoaa 8,3 %:iin. Työllisyyden kasvunäkymät ovat vielä ensi vuonna vaimeahkot, sillä työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat heikentävät talouskasvun työllistävyyttä. Valtiontalouden arvioidaan olevan ensi vuonna 6 mrd. euroa alijäämäinen kansantalouden tilinpidon käsittein, mikä on 3 % suhteessa kokonaistuotantoon. Valtion velka jatkaa kasvuaan eikä velkasuhde taitu ennustejaksolla.

13 Taloudellinen jaosto Kirkkoneuvosto Taloustilanne Suomessa Viimeisen parin vuoden aikana ennusteet ovat pitäneet sisällään oletuksen euroalueen hitaasta toipumisesta. Tämä oletus on osoittautunut optimistiseksi ja kasvun käynnistymistä odotetaan edelleen. Valtiovarainministeriön ennusteessa euroalueen taloudellinen aktiviteetti laskee kuluvana vuonna 0,5 % ja ensi vuonna päästään vain reilun puolen prosentin kasvuun. Myös maailmankaupan kasvu on hidasta ja pysyy ennusteperiodin ajan selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon. Ulkoisesta ympäristöstä ei siis ole odotettavissa merkittävissä määrin vetoapua Suomen taloudelle seuraavien parin vuoden aikana. Kuluvana vuonna BKT:n ennustetaan supistuvan Suomessa 0,4 %. Sekä suhdanneluonteisten että rakenteellisten tekijöiden johdosta erityisesti teollisuuden tuotanto supistuu merkittävästi. Teollisuuden tuotanto laskee vuonna ,5 % edellisestä vuodesta eikä palveluidenkaan tuotanto lisäänny kuin 0,3 %. Kotitaloudet eivät kannattele taloutta edellisten vuosien tapaan. Yksityisen kulutuksen näkymät ovat kevään aikana heikentyneet. Viime kuukausien aikana kuluttajien kokema epävarmuus on lisääntynyt ja se heijastuu erityisesti kestokulutushyödykkeiden hankinnassa. Työllisyystilanteen heikentyminen myös vähentää tuloja ja kulutusta ja verotusta kiristävien toimenpiteiden myötä kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot pysyvät viimevuotisella tasollaan. Näiden tekijöiden johdosta yksityinen kulutus lisääntyy vain 0,3 % viime vuodesta. Suomen viennin volyymi pysyy kuluvana vuonna viime vuoden tasolla. Vaisu vientikehitys yhdessä heikon kotimaisen kysynnän kanssa vetää kuluvan vuoden tuonnin lievään laskuun. Vaihtotase pysyy edelleen alijäämäisenä. Investointinäkymät ovat heikot. Yksityiset investoinnit vähenevät kuluvana vuonna 4,5 % johtuen etupäässä talonrakennusinvestointien supistumisesta. Myös kone- ja laiteinvestoinnit vähenevät edellisestä vuodesta. Huolestuttavaa on yksityisten investointien BKT-osuuden alentuminen noin 16 prosenttiin. Investointiaste oli viimeksi tätä alhaisempi 1990-luvun alun lamassa.

14 Taloudellinen jaosto Kirkkoneuvosto Työttömyyden kasvu kiihtyi kuluvan vuoden alkupuolella ja työllisyystilanne on edelleen heikentynyt. Kuluvana vuonna työllisten määrä vähenee 0,7 % ja työttömyysaste kohoaa 8,3 %:iin. Kansainvälisten hintapaineiden heikkenemisen sekä kotimaisen taloustilanteen vaisuuden johdosta kuluttajahintojen nousu on ollut aikaisempaa maltillisempaa. Kuluttajahintojen ennustetaan nousevan tänä vuonna 1,7 % edellisestä vuodesta. Ansiotasoindeksin ennustetaan kohoavan tänä vuonna 2,1 %, joten kuluttajien reaaliansiot kehittyvät varsin maltillisesti. Ennuste pitää sisällään oletuksen kasvun käynnistymisen kuluvan vuoden toisella puoliskolla. Ensi vuoden kasvuksi ennustetaan 1,2 %. Yksityinen kulutus kasvaa edelleen maltillisesti 0,8 %, johtuen ensisijaisesti heikosta reaaliansioiden kehityksestä. Vienti lisääntyy kasvavan kansainvälisen kysynnän vanavedessä 3,7 %, ja viennin kasvu perustuu aiempaa enemmän investointihankkeisiin liittyvien palvelujen vientiin. Vaihtotaseen alijäämän ennustetaan ensi vuonna pienevän, koska palvelujen ja pääomakorvausten taseet vahvistuvat maailmankaupan kasvun vauhdittuessa. Työllisyyden kasvunäkymät ovat vielä ensi vuonna heikot johtuen mm. vähäisestä kysynnästä ja työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmista. On myös todennäköistä, että yritykset hakevat kasvua ensisijaisesti tuottavuutta parantamalla, sillä tuottavuuskehitys on ollut viime vuosina poikkeuksellisen huonoa. Ensi vuoden työttömyysasteeksi ennustetaan 8,1 %. Ennustejakson viimeisenä vuotena 2015 BKT:n kasvuksi muodostuu 1,9 %. Historian valossa voidaan puhua siis vaimeasta kasvusta ja vuosien kumulatiivinen kasvu jää vain 2,7 prosenttiin. Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuonna peräkkäin heijastuu vääjäämättä julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen. Työttömyydestä ja väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot nostavat menoastetta. Julkinen velka lisääntyy edelleen joka vuosi sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna ja velkasuhde lähestyy 60 prosentin rajaa. Valtiontalous pysyy syvästi alijäämäisenä sopeutustoimista huolimatta. Valtiontalouden arvioidaan olevan ensi vuonna 6 mrd. euroa alijäämäinen kansantalouden tilinpidon käsittein, mikä on 3 % suhteessa kokonaistuotantoon. Valtion velka jatkaa kasvuaan eikä velkasuhde taitu ennustejaksolla.

15 Taloudellinen jaosto Kirkkoneuvosto Inflaatio-odotukset ovat maltilliset, selvästi alle 2 prosenttia, mikä tarjoaa keskuspankeille mahdollisuuden epätavallisen rahapolitiikan jatkamiseen. Euroalueen sisällä sekä korot että rahoitusmarkkinat ovat voimakkaasti eriytyneet ja kriisimaissa korot ovat edelleen monta prosenttiyksikköäkorkeammat kuin parhaan luokituksen maissa. Epäluottamuksen vuoksi rajat ylittävä rahoitus on vähentynyt euroalueella eikä rahapolitiikka välity alueella yhdenmukaisesti. Sekä lyhyet että pitkät korot pysyvät koko ennustejakson ajan euroalueella kriisimaita lukuun ottamatta poikkeuksellisen matalina. Euroopan keskuspankin toimet ovat tarjonneet rahoitusmarkkinoille runsaasti likviditeettiä, rauhoittaneet euroalueen velkakriisiä ja osaltaan luoneet edellytyksiä kriisin talttumiseksi. Pitkät korot ovat kuitenkin alkaneet vähitellen kohota sekä kohenevan luottamuksen että epätavallisen keskuspankkipolitiikan loppumiseen kohdistuvien odotusten vuoksi. Ennusteeseen sisältyvät riskit ovat pääosin negatiivisia ja liittyvät pääsääntöisesti euroalueen taloudelliseen tilanteeseen. On varsin merkittävä riski siitä, että käänteet parempaan tapahtuvat ennustettua myöhemmin. Etenkin euro alueella vallitsee edelleen alasuuntaan painottuvat riskit, kun talouksien toipuminen pankki- ja finanssikriiseistä saattaa olla ennustettuakin hitaampaa. Yhdysvalloissa epävarmuutta kohottavat poliittiset jännitteet ja vastakkainasettelu. Liittovaltion veronkiristysten ja menoleikkausten automaatti on käynnistynyt maaliskuussa, kun päättäjät eivät löytäneet sopua kiistaan sopeutustoimista. Ei ole edelleenkään selvää koska ja millaiseen sopimukseen poliittiset osapuolet päätyvät ja mistä muusta tullaan samalla sopimaan. Yhdysvaltain suuren maailmanmarkkinaosuuden mukaisesti alentunut aktiviteetti heijastuu myös monien muiden maiden vientikysyntään. Merkittävä riskitekijäksi muodostuu myös se, jos työttömyysaste nousee ennustettua korkeammaksi. Työttömyyden noustessa useat kotitaloudet saattavat joutua vaikeuksiin johtuen tulotasoon ja varallisuuteen nähden liian korkean velkataakan johdosta. Työllisyyden heikkeneminen myös alentaisi yksityistä kulutusta edelleen ja sitä kautta taloudellista aktiviteettia. Yllä kuvailtu kasvunäkymä seuraaville parille vuodelle tarkoittaa sitä, että kansantalous tulee kohtaamaan merkittäviä haasteita lähivuosina. Ensinnäkin Suomen vienti on menestynyt erittäin huonosti sekä finanssikriisissä että sen jälkeen. Suomen viennin kasvu jatkuu maailmankauppaa hitaampana koko ennusteperiodin. Ongelma ei ole vain eurokriisin alentamassa kysynnässä,

16 Taloudellinen jaosto Kirkkoneuvosto vaan myös Suomen kilpailukyvyssä ja viennin rakenteessa. Toiseksi, alhainen kasvu johtaa julkisen talouden heikentymiseen. Julkisen talouden rahoitusaseman parantamisessa on ensiarvoisen tärkeää välttää toimenpiteitä, jotka heikentävät yksityisen sektorin kasvumahdollisuuksia. Työllisyystilanne on heikentynyt melko nopeasti kuluvan vuoden alkupuolella. Työllisten määrä oli vuonna 2013 tammi-huhtikuussa miltei prosentin verran pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona ja tehdyt työtunnit supistuivat vielä enemmän. Viime vuoden kesän jälkeen alkanut työttömyyden kasvu kiihtyi alkuvuonna ja työttömyysaste oli tammihuhtikuussa keskimäärin reilu puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden alkupuolella. Työllisyysennuste perustuu oletukseen tuotannon kasvun käynnistymisestä kuluvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Kasvun käynnistyminen ei kuitenkaan välittömästi paranna työllisyyttä, joka jatkaa heikkenemistään vielä jonkin aikaa ja tasaantuu sitten viime vuotta selkeästi matalammalle tasolle. Työttömyyden kasvua puskuroi jonkin verran ikääntyvien työttömien siirtyminen vähitellen eläkejärjestelmän piiriin. Toisaalta työttömyysasteen nimittäjä eli työvoima alkaa ennusteajanjaksolla ikääntymisen seurauksena lievästi supistua. Kuluvana vuonna työllisten määrä vähenee 0,7 % ja työttömyysaste kohoaa 8,3 %:iin, eli selvästi suuremmaksi kuin hallituksen tavoite 5 prosentin työttömyysasteesta. Työllisyyden kasvunäkymät ovat vielä ensi vuonna vaimeahkot, sillä työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat heikentävät talouskasvun työllistävyyttä. Lisäksi yritysten oletetaan, etenkin teollisuudessa, pyrkivän hakemaan kasvua ensisijaisesti tuottavuuden kautta, sillä tuottavuuskehitys on ollut viime vuosina poikkeuksellisen huonoa. Vasta vuonna 2015 taloudellisen aktiviteetin vilkastumisen ennakoidaan heijastuvan enenevässä määrin myös työmarkkinoille. Työllisyysaste (15 64 v.) heikkenee vain hieman kuluvana vuonna ja kohoaa seuraavana kahtena vuotena. Työvoiman supistuminen näkyy ennusteperiodilla siinä, että työllisyysaste paranee selvästi vuosina 2014 ja 2015, vaikka työllisten määrä lisääntyy vain vähän. Työllisyysaste nousee vuonna ,6 %:iin.

17 Taloudellinen jaosto Kirkkoneuvosto Kansainvälisen talouden odotettua heikompi kehitys sekä ennakoitua synkempi kotimainen taloustilanne on johtanut siihen, että kuluttajahintojen nousu on Suomessa hidastunut alkuvuoden aikana ennakoitua enemmän. Kuluvan vuoden inflaatioennustetta kansallisella indeksillä mitattuna on tässä ennusteessa korjattu alaspäin. Ennuste on, että kuluttajahinnat kohoavat keskimäärin noin 1,7 % prosenttia edellisestä vuodesta. Vaimea talouskehitys on välittynyt hintaindeksiin muun muassa energiahyödykkeiden halpenemisen kautta sekä toisaalta asuntolainojen ja kulutusluottojen korkojen laskun myötä. Arvonlisäverokantojen nosto vuoden vaihteessa näyttää välittyneen kuluttajahintoihin vasta vain osittain. Aiempi arvio oli, että välillisen verotuksen kiristyminen aiheuttaa noin 0,6 prosenttiyksikön nousupaineen kuluvan vuoden inflaatioon. Nyt näyttää siltä, että vaikutus, jota on vaikea ylipäänsä arvioida, jäänee odotuksia pienemmäksi kuluvan vuoden aikana. Tähän viittaa esimerkiksi alkuvuonna heikentynyt yritysten toimintaylijäämä kansantalouden tilinpidossa. Taloussuhdanteen aiheuttaman inflaation hidastumisen ohella myös kireä kilpailutilanne matkaviestinpalveluissa on hidastanut inflaatiota alkuvuoden aikana. Kuluttajien tavallinen arkikokemus hintojen noususta voi tällä hetkellä poiketa paljon hintaindeksin osoittamasta inflaatiovauhdista, sillä erityisesti monet elintarvikkeet ovat kallistuneet tuntuvasti alkuvuoden aikana. Vuoden 2014 kuluttajahintojen keskimääräiseksi vuosimuutokseksi ennustetaan 2,1 %. Kuluvaa vuotta nopeampaa inflaatiota puoltaa myönteisempi taloustilanne ja sen myötä mm. korkojen alenemisen vaikutus kääntyy päinvastaiseksi vuoden aikana. Useat valmisteverot kiristyvät jälleen v. 2014, ja niiden arvioidaan kiihdyttävän inflaatiota noin 0,6 prosenttiyksikköä. Muutoin kustannuspaineet ovat maltilliset mm. aiempaa hillitymmän palkka- ja yksikkötyökustannuskehityksen tai kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta välittyvien paineiden takia. Ennusteperiodin lopulla, vuoden 2015 inflaatioksi odotetaan noin 2 %. Euroalueen yhdenmukaistetulla hintaindeksillä mitattuna Suomen kuluttajahinnat kohoavat noin 2,4 prosenttia kuluvana vuonna. Suomen inflaatiovauhti v on tuntuvasti euroalueen keskimääräistä vauhtia nopeampi, koska euroalueen kuluvan vuoden keskimääräiseksi inflaatioksi ennustetaan 1,7 %. Ero säilyy suurena myös ensi vuonna. Valtiovarainministeriön ennuste Suomen yhdenmukaistetuksi inflaatioksi on 2,3 % ja euroalueen inflaatioksi 1,5 %.

18 Taloudellinen jaosto Kirkkoneuvosto Ansiotason nousu hidastuu Työmarkkinaosapuolten marraskuussa 2011 neuvottelema raamisopimus määrittää nimellisten ansioiden nousua hyvin kattavasti vielä kuluvana vuonna. Vuonna 2012 raamisopimuksen mukaiset palkankorotukset nostivat ansiotasoindeksiä 2,9 prosenttia. Muiden tekijöiden kuin sopimuskorotusten vaikutus jäi vain 0,3 prosenttiin, joten nimellinen ansiotasoindeksi kohosi yhteensä 3,2 %. Vuonna 2013 ansiotasoindeksin nousu hidastuu, kun raamisopimukseen kuuluva toinen korotus on ensimmäistä korotusta matalampi. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä nimellisansioiden nousuvauhti hidastui 2,2 %:iin ja sopimuspalkkojen 1,5 %:iin. Sopimuspalkkaindeksin nousun hidastumiseen kuluvana vuonna vaikuttaa osaltaan myös raamisopimukseen vuonna 2012 sisältynyt 150 euron kertaerä. Sopimuskorotusten arvioidaan nostavan ansioita tänä vuonna keskimäärin 1,5 % ja muut tekijät mukaan lukien ansiotasoindeksin odotetaan kohoavan 2,1 %. Vuosien 2014 ja 2015 ansiotason kehitys riippuu uusien työ- ja virkaehtosopimusten sisältämistä palkankorotuksista. Koska tulevien sopimusten ansiotasoa kohottavaa vaikutusta ei vielä tiedetä, ennusteessa on tehty tekninen oletus ansiotason nousun jatkumisesta kuluvan vuoden kaltaisena. Nimellisten ansioiden arvioidaan näin ollen kasvavan 2,1 prosenttia vuosina 2014 ja 2015 ansiotasoindeksillä mitattuna. Tämä ansiotason nousu on selvästi 2000-luvun keskimääräistä vauhtia (3,8 %) hitaampaa, mikä on sopusoinnussa hitaahkon talouskasvun ja vaisun työllisyyskehityksen kanssa. Reaaliansioiden kasvu jää ennustejaksolla erittäin vaimeaksi.

19 Taloudellinen jaosto Kirkkoneuvosto Keskeisiä ennustelukuja (Suhdannekatsaus/Kesäkuu 2013/VM kansantalousosasto): Palvelut, määrän muutos, % 2,1 0,7 0,3 1,1 1,5 Koko teollisuus, määrän muutos, % 1,0-1,7-4,5 2,0 3,2 Työn tuottavuus, muutos, % 0,8 0,1 0,0 0,7 0,8 Työllisyysaste, % 68,6 69,0 68,8 69,1 69,6 Työttömyysaste, % 7,8 7,7 8,3 8,1 7,8 Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,7 3,2 2,1 2,1 2,1 Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 3,4 2,8 1,7 2,1 2,0 Veroaste, BKT:sta ,5 44,5 44,7 44,6 Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta 55,0 56,0 57,4 57,2 56,8 Lyhyet korot (Euribor 3 kk), % 1,4 0,6 0,2 0,3 1,9 Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 3,0 1,9 1,7 1,9 2,4 2 Seurakunnan vuoden 2014 talousarvion lähtökohta Kajaanin seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2012 osoittaa, että seurakunnan talouden tila heikkeni edellisestä vuodesta ja oli alijäämäinen euroa. Verrattuna edelliseen vuoteen vuosikate heikkeni euroa. Seurakunnan saamat verotilitykset olivat euroa arvioitua pienemmät. Toimintakate pysyi hyvin talousarvioraamissa (99,1 %). Kainuun työllisyyskatsauksen (kesäkuun 2013) mukaan Kainuun työllisyystilanne on selvästi heikentynyt. Työttömyys kohosi roimasti viime vuoden lopussa ja jatkoi kasvuaan ripeästi myös tammikuussa. Kasvu johtuu osaksi kausivaihtelusta. Myös lomautukset ja irtisanomiset ovat selvästi yleistyneet. Eniten niitä on tapahtunut teollisuustyössä ja rakennusalalla. Työttömyys on kasvanut selvästi myös terveydenhuollossa ja sosiaalialalla. Heikentyneessä työllisyystilanteessa myös nuorisotyöttömyys on kasvanut neljänneksen vuoden takaisesta. Työttömyys kasvoi sekä Kainuussa että koko maassa 16 % vuoden takaisesta. Työttömyys kasvoi kesäkuussa suhdannetilanteen vaikutuksesta, mutta toisaalta myös työmarkkinoille tavanomaisesta kausivaihtelusta johtuen. Kainuun työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimistossa) oli kesäkuun lopussa työtöntä. Se on 463 enemmän kuin toukokuussa ja 733 eli 16 % enemmän kuin vuosi sitten.

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Julkaisuvapaa.3.1 klo 1. Talousennuste vuosille 1 15 Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Ohto Kanninen Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Lisätietoja Ennustepäällikkö

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 28.4.2015 klo 17 20.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Alasalmi

Lisätiedot

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Julkaisuvapaa 18.3.13 klo 1. Talousennuste vuosille 13 1 Suomen talouskasvu jää tänä vuonna, prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Julkaisuvapaa 17.9.213 klo 1. Talousennuste vuosille 213 21 Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

kasvua Talousennuste vuosille 2012 2013 Ennusteryhmä

kasvua Talousennuste vuosille 2012 2013 Ennusteryhmä Julkaisuvapaa 4.9.212 klo 9:3 Talousennuste vuosille 212 213 Euroopan velkakriisi hidastaa kasvua Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Mauri Kotamäki Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Svante

Lisätiedot

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 3 2011 Talouden näkymät Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 Sisällys Pääkirjoitus...1 Suomen Pankin ennusteet...3 Ennusteen kokonaiskuva...4 Viimeaikainen kehitys...6 Kehikko 1. Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen

Lisätiedot

Talousnäkymät ja palkanmuodostus

Talousnäkymät ja palkanmuodostus Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 13.1.2015 Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 13.1.2015

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä?

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Kilpailu ja sääntely Euroopan vähittäismaksujärjestelmissä Euro & talous Markka & talous -lehden. vuosikerta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Kustannusrakenne 2.0 Tutustu kotikuntasi kuntapalveluiden kustannuksiin ja vertaile toisiin kuntiin

Kustannusrakenne 2.0 Tutustu kotikuntasi kuntapalveluiden kustannuksiin ja vertaile toisiin kuntiin 1/2014 Kuntatalous pysyy kireänä Valtiontalouden kehykset 2015 2018 ja kunnat Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Johdannaissopimusten suojaavuudesta Kustannusrakenne

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 1/4: Hallituksen vaikuttavuusselvitys

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 1/4: Hallituksen vaikuttavuusselvitys Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 1/4: Hallituksen vaikuttavuusselvitys Hallituksen julkaisusarja 1/2014 Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 1/4: Hallituksen vaikuttavuusselvitys Hallituksen julkaisusarja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAKEHYS

KIRKKONUMMEN KUNTA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAKEHYS KIRKKONUMMEN KUNTA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAKEHYS Kunnanhallitus 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT... 1 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN

Lisätiedot

Talous elpyy väliaikaisesti

Talous elpyy väliaikaisesti PTT-ennuste KANSANTALOUS 2/2013 (24.9.2013) Talous elpyy väliaikaisesti Suomen talouden supistuminen pysähtyi kevään aikana. Loppuvuoden kasvu on kuitenkin hapuilevaa ja koko vuoden tasolla talous supistuu

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntatalous 3/13. lokakuu

Kuntatalous 3/13. lokakuu Kuntatalous 3/13 Talouden epävarmuus jatkuu edelleen Rakennepoliittinen ohjelma Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kuntakohtaiset kustannustiedot julkaistaan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupungin konserni 2014 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun Pelastuslaitos

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

Y h t e i s k u n t a

Y h t e i s k u n t a Talous&3/2008 Y h t e i s k u n t a Kuntatalous Seija Ilmakunnaksen haastattelu Talousennuste 2008-09 Talous& Yhteiskunta 36. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Sisällys 3 / 2008 T a l o u s&3/2008 Y h t e

Lisätiedot

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 Sisällysluettelo Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 n rakenne, sitovuus ja seuranta 13 Henkilöstö 16

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 22.6.2015 216 YLEISTÄ TALOUSTILANTEESTA

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot